Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oude West-Indische Compagnie (OWIC) » Inventaris nr. 61

Naam archiefblok:
Oude West-Indische Compagnie (OWIC)

 • 1., Brief van G. Gardtzman (=Garstman), te Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX. 1646 februari 27
 • 2., Verzoekschrift (kopie) van het gilde der herbergiers, uit naam van alle kooplieden, aan de hoge raden, betreffende het tegengaan van verkoop van natte waren door vreemde handelaars, ondertekend door: Gerrit Terbeeck, Sijmon Willems, Fop Adriaenssen, Jan Belo, Lijsabeth Martens, Frans Pietersen Siplinger, Adam Jacobsen Sistsma, Elsgen Tomas, Joannis Eurbenius, Jacob Ketwich. 1646 februari 9
 • 3., Verslagen van verhoor en verklaringen van diverse overgekomen personen, daterend van 26 november 1645 tot 15 februari 1646, alsmede enige gevonden brieven, te weten:
  - Gaspar Gonsalves, Portugees, 26 november 1645;
  - Simon Dias, Braziliaan, 6 december 1645;
  - Gonsalvo, negro, 6 december 1645;
  - brieven daterend van 20 en 21 november 1645;
  - Anthonij, negro, 16 december 1645;
  - Isaacq Rosel, jood, 19 december 1645;
  - Michgiel Gonsaves, mulat en slaaf, 25 december 1645;
  - Bastiaen Conha en Luxecia Bamba, 30 december 1645;
  - Joan en Anthony Francisco, negros, 2 januari 1646;
  - Jochem Hendricksen, Juriaen Hoff, Willem Gien, soldaten, 3 januari 1646;
  - Pieter Claesen, barkier, 19 november 1645;
  - Pieter van Steenhuijsen, 14 januari 1646;
  - Anthonij, negro creool, 16 januari 1646;
  - George, negro, 15 januari 1646;
  - Francisco Roiz de Sa, Portugees, 18 januari 1646;
  - Baltasar, Braziliaan, 19 januari 1646;
  - Anthonij, negro, 20 januari 1646;
  - Pedro en Anthonij, negros, 21 januari 1646;
  - Jacob Spenser, Engelsman, 29 januari 1646;
  - Bernardo, negro, 9 februari 1646;
  - Simao, negro, 14 februari 1646;
  - Pedro, Thomas en Manuel, negros, 14 en 15 februari 1646.
  646 februari 15
 • 4., Generale brief (duplicaat) van de hoge raden Henric Hamel en A. van Bullestrate aan de vergadering van de Heren XIX. 1646 februari 27
 • 5., Generale factuur van de lading van het schip Elias, van schipper Jan Klasen Jes, van Durgerdam, met cognossementen. 1646 februari 12
 • 6., Generale factuur van de lading van het schip Orangieboom, van schipper Cornelis Bastiaenz Goleat, van Schiedam, met cognossementen. 1646 februari 10
 • 7., Acta van de classis van Brazilië, van 9 tot 18 januari 1646. 1646 januari 18
 • 8., Lijst van het zilver meegegeven aan schipper Jan Claessen Jes van het schip Elias, om te overhandigen aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam, zijnde zendingen van:
  - Manuel Carnero aan Jacob Barkelaij;
  - Joseph Francees aan Rui Gomes Frantera;
  - David Dias aan Aaron Dias;
  - David Attias aan Sijmon en Louijs de Sousa;
  - Daniel van Steenwinckel aan Sagharias Roode en Jan le Gouche.
  1646 februari 26
 • 9., Lijst van noodzakelijke equipagegoederen. 1646 februari 24
 • 10., Staat van artilleriegoederen en ammunitiegoederen. 1646 februari 23
 • 11., Lijst van noodzakelijke goederen voor het magazijn van stukgoederen. 1646 februari 23
 • 12., Staat van het magazijn van stukgoederen. 1646 februari 23
 • 13., Lijst van noodzakelijke droge en natte vivres. 1646 februari
 • 14., Inventaris van de magazijnen van droge en natte vivres. 1646 februari 22
 • 15., Instructie (kopie) van de hoge raden voor de militairen gaande naar Nederland met de schepen Elias en Orangieboom. 1646 februari 28
 • 16., Lijst van noodzakelijke artilleriegoederen, ammunitiegoederen en treinsgoederen. 1646 februari 18
 • 17., Extract uit de generale lijst van maandelijkse en wekelijkse betalingen. 1646 februari 20
 • 18., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1646 februari 28
 • 19., Brief van H. Hardtman, te Mauritsstad, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1646 februari
 • 20., Brief van Adriaen Lems, te Recijffo, aan de vergadering van de Heren XIX. 1646 maart 1
 • 21., Brief van fiscaal A. de Florano, te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX. 1646 februari 28
 • 22., Brief van Huijbrecht Boone, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1646 februari 26
 • 23., Brief (kopie) van opvarenden, op het schip Loanda, aan de hoge raad Van Goch, waarin zij eisen dat zij mogen vertrekken. 1646 mei 1
 • 24., Brief van admiraal Witte Cornelisz. de With, op het schip Brederode, aan de vergadering van de Heren XIX. 1646 mei 17
 • 25., Brief van M. van Goch, op het schip Loando bij Wicht, aan de vergadering van de Heren XIX. 1646 maart 25
 • 26., Brief van J. van Rasenberg, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, gezonden met het schip den Elias. 1646 februari 28
 • 27., Stukken (kopieën) betreffende de onderhandelingen tussen Nederland en Portugal in 1645 en 1646, door de Staten-Generaal aan de hoge raden gestuurd, met inhoudsopgave; bevattende:
  I. brief van de Staten-Generaal aan de West-Indische Compagnie, 28 november 1645
  II. propositie in het Latijn van de ambassadeur van Portugal te Den Haag, Francisco de Sousa Coutinho, 28 november 1645
  III. vertaling van 27II
  IV. extract-vertaling van een brief van de koning van Portugal aan zijn ambassadeur te Den Haag, Francisco de Sousa Coutinho, 4 oktober 1645
  V. brief van Antonio Telles da Silva, gouverneur van Bahia, aan de koning van Portugal, 19 juli 1645
  VI. vertaling van 27 V
  VII. akte uitgevaardigd door de gouverneur van Bahia, betreffende hulp aan Pernambuco, 21 juli 1645, ondertekend door Goncallo Pinto de Freitas
  VIII. vertaling van 27 VII
  IX. resolutie van de raad van Brazilië, te Bahia, 1 april 1645, met vertaling
  X. brieven van de gouverneur van Bahia aan de rebellen en de hoge raden, gedateerd 21, 22 en 24 juli 1645, met vertalingen
  XI. rapport van de gouverneur van Bahia betreffende vijandelijke actie van een Nederlands schip, 21 juli 1645, met vertaling
  XII. brief van de hoge raden van Brazilië aan de gouverneur van Bahia, gedateerd 3 juli 1645, alsmede de daarop ingekomen antwoordbrief, gedateerd 19 juli 1645, met vertalingen, gedateerd 7 juli en 19 juli 1645
  XIII. brief van de Staten-Generaal aan de ambassadeur van Portugal te Den Haag, 5 december 1645, met vertaling
  XIV. vertaling van een brief van de koning van Portugal aan de Staten-Generaal, 10 maart 1646
  XV. vertaling van een brief van de koning van Portugal aan zijn ambassadeur te Den Haag, Francisco de Souza Coutinio, 18 maart 1646.
  1646 maart 18
 • 28., Brief (kopie) van Pieter van der Haghen aan Pieter Cornelis van Houten. [1646]
 • 29., Brief van G. Gardtzman (=Garstman), te Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX. 1645 december 7
 • 30., Brief (kopie) van de hoge raden aan de Staten-Generaal. 1645 december 10
 • 31., Brief (kopie) van de hoge raden aan de Staten-Generaal. 1645 december 11
 • 31A., Generale cargo van het schip Zeelandia. [1646]
 • 32., Lijst van noodzakelijke artikelen voor het kantoor-generaal. [1646] Recife
 • 33., Verkooplijst van negros gekomen uit Angola met het schip Leiden. 1645 juni 20
 • 34., Lijst van ammunitievoorraden. 1645 december 9
 • 35., Instructie van de hoge raden voor Pieter Jansen Bas als ‘opziender van de munt’. 1645 oktober 10
 • 36., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1645 december 10
 • 37., Brief van Gerart Volbergen, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1645 december 10
 • 38., Brief van H. Ouwman, te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX. 1645 november 26
 • 39., Brief van H. Ouwman, te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX. 1645 november 28
 • 40., Brief van J. van Rasenberg, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip Zeelandia. 1645 december 10
 • 41., Naschrift van J. van Rasenberg, behorende bij zijn brief van 10 december. 1645 december 11
 • 42., Brief van admiraal J.C. Lichthardt, te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX, verzonden met het schip Zeelandia. 1645 december
 • 43., Instructie van de hoge raden voor de commiezen Walien Jorisz. en Laurens van Heusden, gaande met het schip Tamandare om een partij negros van de West-Indische Compagnie te verhandelen op de Caribische eilanden. 1645 december 30
 • 44., Brief in het Portugees van David Torres, te Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, ten geleide van een aantal cognossementen van geladen suiker, met vertaling. 1645 december 30
 • 45., Brief (duplicaat) in het Portugees van David Torres, te Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, ten geleide van een aantal cognossementen van geladen suiker. 1645 december 30
 • 46., Cognossement van Willem Willemsen van Middelburg, schipper van het schip Argijn. 1645 maart 26
 • 47., Cognossement van schipper Claes Pietersen Blocker van Hoorn van het schip St. Christoffel. 1645 maart 6
 • 48., Aantekeningen bij de bijlagen en afhoringen van verscheidene rekeningen, door de raden van financiën, van 25 maart tot 30 december 1645. 1645 december 30
 • 49., Lijst van het volk varende op de schepen voor de kust van Brazilië, van 29 december 1645 tot 4 januari 1646. 1646 januari 4
 • 50., Specificatie (kopie) van compagniedienaren die door de krijgsraad op hun maandgeld zijn gekort, van mei 1640 tot april 1644. 1644 april 18
 • 51., Lijst van al het volk in Nederlands-Brazilië. [1645]
 • 52., Brief (kopie) van de hoge raden aan de stadhouder (Frederik Hendrik van Oranje-Nassau). [1646]
 • 53., Verslagen van verhoor en verklaringen van gevangen en overgekomen personen, van 22 februari tot 7 april 1646, te weten van:
  - Ventura, negro, 22 februari 1646;
  - Francisco, negro, 22 februari 1646;
  - Bartholomeo Fereira, Portugees, 27 februari 1646;
  - Marzal de Barros, Braziliaan, 16 februari 1646;
  - Leonora, Braziliaanse, 7 maart 1646;
  - Simao, negro, 5 maart 1646;
  - Pieter Willemsen, 16 maart 1646;
  - Alonso Rodrigues, Spanjaard, 16 maart 1646;
  - Joao da Silva, Portugees, 24 maart 1646;
  - Alibehamel en Hameth Solina, Turken, 25 maart 1646;
  - Francisco Peipij, 25 maart 1646;
  - Francisco Angola en Feliciano, negros, 26 maart 1646;
  - Domingos, negro, 7 april 1646.
  1646 april 7
 • 54., Extracten (kopieën) uit de fiscaalsrol, van 29 november 1644 tot 27 februari 1646, betreffende zaken tegen Margrita van Solst ‘alias indigoos planter’, Dirck van Hoogstraten en Pieter van der Haghen. 1646 februari 27
 • 55., Notitie van de stukken betreffende Pieter van der Haghen, die door de hoge raden zijn overgezonden. [1646]
 • 56., Lijst van papieren uit Brazilië, verzonden met de schepen Elias en Orangienboom voor de kamer Zeeland. 1646 maart
 • 57., Generale brief (duplicaat) van de hoge raden aan de vergadering van de Heren XIX. 1645 december 10
 • 58., Generale brief van de hoge raden Henric Hamel en A. van Bullestrate aan de vergadering van de Heren XIX. 1645 december 10
 • 59., Brief (kopie) van Peter Pottij, te Paraiba, aan Felipe Camarao en Diego da Costa. 1645 oktober 31
 • 60., Lijst van verzonden brieven en papieren uit Brazilië. 1645 december 11
 • 61., Brief (duplicaat) van Peter Pottij, te Paraiba, aan Felipe Camarao en Diego da Costa. 1645 oktober 31
 • 62., Verklaring van Domingos Carebari, slaaf van Gaspar Francisco da Costa. 1645 oktober 31
 • 63., Verslag van verhoor van Adam Hanskergh, gewezen trompetter van kapitein Johan Blaer. 1645 november 11
 • 64., Rapport van Claeijs Claessen, gewezen veerman bij de Camboa bij kaap Augustijn. 1645 november 15
 • 65., Plakkaat (kopie) van de hoge raden betreffende het vee in Rio Grande. 1646 november 2
 • 66., Lijstje van zilverwerk veroverd omtrent Posuica (=Ipojuca). [1645]
 • 67., Rekening van retour over cargasoen gezonden naar Angola voor de kamer Zeeland. 1645 juli 31
 • 68., Bericht van de hoge raden aan de vergadering van de Heren XIX betreffende fouten in de administratie, gemeld door de generale rekenkamer (van de West-Indische Compagnie). 1645
 • 69., Verklaring van Claes Claesen, gewezen veerman aan de Camboa bij de Cabo Augustijn. 1645 november 15
 • 70., Brieven (kopieën) van de hoge raden aan kolonel Andre Vidal de Negreiros, van 30 augustus tot 30 november 1645. 1645 november 30
 • 71., Brieven in het Portugees (kopieën), door luitenant-admiraal Lichthart onderschept in de veroverde schepen in Tamandare, gericht aan Jeronimo Serrao de Paiva, kapitein van de armada, afkomstig van:
  - Salvador Correa de Saa, ongedateerd;
  - Martin Soares Moreno en Andre Vidal (de Negreiros), te Serinhaem, 10 augustus 1645;
  - Idem, te Nazareth (=Nazaré do Cabo), 30 en 31 augustus 1645;
  - Martin Soaes Moreno, 31 augustus 1645;
  - Martin Soares Moreno en Andre Vidal (de Negreiros), 2 augustus 1645;
  - Idem, te Pontal, 6 september 1645.
  1645 september 6
 • 72., Generale brief (kopie) van de hoge raden aan de vergadering van de Heren XIX. 1645 september 14
 • 73., Onderschepte brieven (vertaald uit het Portugees), aan Jeronimo Serrao de Paiva, kapitein van de armada. 1645 september 6
 • 74., Brieven (kopieën vertaald uit het Portugees) verzonden uit Bahia (tenzij anders vermeld), door luitenant-admiraal Lichthart onderschept in de veroverde schepen in Tamandare, te weten van:
  - Antonio Telles da Silva aan Jeronimo Serrao de Paiva, 21, 24 en 25 juli en 17 augustus 1645;
  - Manoel Pacheco de Aguiar aan Jeronimo Serrao de Paiva, 16 augustus 1645;
  - Antonio Telles da Silva aan Salvador Correa de Saa, 17 augustus 1645;
  - de koning van Portugal, te Lissabon, aan Salvador Correa de Saa, 9 mei 1645;
  - Simao de Vaz aan Salvador Correa de Saa, 18 augustus 1645;
  - Jorge de Sousa aan Salvador Correa de Saa, 18 augustus 1645;
  - Pedro Fernaz Baretta aan Salvador Correa de Saa, 10 augustus 1645;
  - Antonio de Britto Crasto aan Salvador Correa de Saa, 17 augustus 1645;
  - Jorge Mendes da Silva aan Salvador Correa de Saa, 16 augustus 1645;
  - Manoel Rodrigus aan Salvador Correa de Saa, 16 augustus 1645;
  - Philippe de Moura aan kapitein Johan Alves Soares, 15 augustus 1645;
  - Philippe de Mouraia, aan kapitein Paulo de Barros, 15 augustus 1645;
  - Jeronimo Serrao de Paiva, te Tamarande, aan Antonio Telles da Silva, 7 september 1645;
  - Jeronimo de Fanija Figuredo, te Pernambuco, aan Manoel de Campos te Bahia;
  - Gaspar da Costa d'Abreu, te Kaap, aan Domingos da Costa te Bahia, 5 september 1645;
  - Joao de Assumeao aan een mede-franciscaan;
  - Antonio de Crasto, te Serinhaem, aan Joao Gomes Arange, 23 augustus 1645.
  - Hierbij tevens brieven (kopieën vertaald uit het Portugees) van:
  - Jeronimo Serrao de Paiva aan Martin Soares Moreno en Andre Vidal de Negreiros, 18 september 1645, met antwoord daarop, 25 en 29 september 1645;
  - Andre Vidal de Negreiros aan de hoge raden, 26 en 29 september 1645;
  - donna Jeronima Almeida aan de hoge raden, 20 oktober 1645.
  1645 oktober 20
 • 75., Brieven (kopieën vertaald uit het Portugees) van Andre Vidal de Negreiros aan admiraal Jeronimo Serrao de Paiva. 1645 september 29
 • 76., Generale factuur van de lading van het schip Zeelandia. 1646 november 28
 • 77., Lijst van vrijlieden die met licentie met het schip Zeelandia naar patria vertrekken. [1646]

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bekijk de scans (911)

Niet raadpleegbaar

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in