Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oude West-Indische Compagnie (OWIC) » Inventaris nr. 57

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Naam archiefblok:
Oude West-Indische Compagnie (OWIC)

 • 1., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 mei 3
 • 2., Brief van Paulus de Linge, te Frederica de Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 mei 4
 • 3., Brief van J. Verron, te Resef, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 mei 1
 • 4., Brief van schipper Huybrecht Boon en commies Frederick van Nansius, op het schip Vere voor Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 april 30
 • 5., Generale factuur van de lading van het schip Samaritaen, van 14 maart tot 20 april 1642. 1642 april 20
 • 6., Factuur van de suiker te Paraiba geladen in het schip de Princesse Amelia van schipper Pieter Constant, gaande naar Middelburg. 1642 april
 • 7., Brief (kopie) van Matthijs Beck, Samuel Halters, Jacob Coets en Gilles van Luffel, schepenen van Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 juli 6
 • 8., Generale brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden Henric Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 juni 25
 • 9., Brief van Baltasar van de Voorde aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip Soutelande. [1642]
 • 10., Brief (kopie) van boekhouder Jacob Aldrichs, te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX, met een extract uit de notulen gehouden door de bewindhebbers van de kamer Amsterdam, gedateerd 15 juli 1642. 1642 maart 3
 • 11., Brief van de commiezen Hendric van der Borch en Ariaen Donalz, op het schip Nassau, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. [1642]
 • 12., Brief van president Mattheus Beck, Gillis van Luffel, Hans van der Goes, Jacob Coets en Emanuel Halters, schout en schepenen van Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 juni 25
 • 13., Lijst van papieren die met de schepen Hollandia, Swoll, Zelandia, Swarte beer, Soute Lande, Mooriaen en den Tijger zijn overgezonden naar de kamer Zeeland. 1642 juli 9
 • 14., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden Henric Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 juli 9
 • 15., Brief van de politieke raad Adriaen Lems, op het schip Vlissingen bij Ilije de Meie, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 juni 30
 • 16., Brief (kopie) van Elbert Gerritsen Smient, te Potigi in Rio Grande, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 juli 12
 • 17., Brief (kopie) van Jan Maxwell, te St. Louis de Maranhão, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden. 1642 juli 18
 • 18., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de directeuren van Loanda. 1642 juli 23
 • 19., Extract uit het resolutieboek van de politieke raden, ondertekend door Gijsbert de Wit (president), Daniel Albertij, Nunno Olferdij, Baltasaer van de Voorde en Henrick de Moucheron, betreffende de vrije woningen 1642 augustus 20
 • 20., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van Anthonio Telles da Silva, gouverneur van Bahia, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau. 1642 september 5
 • 21., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van Antonio Telles da Silva, gouverneur van Bahia, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau. 1642 september 2
 • 22., Extract uit de secrete resoluties van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, gedateerd 6 september en 30 november 1641, bestemd voor de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1641 november 30
 • 23., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van schepenen van de camera van Goijana en Itamarica aan de Staten-Generaal, ondertekend door M. de Ingo, Aryuas Pinto, Francisco Joarez. 1642 september 5
 • 24., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, gezonden met het schip den Gouden Hoven. 1642 september 11
 • 25., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van schepenen van de camera van Iguaracu aan de Staten-Generaal, ondertekend door Joao Pimentel, Novo del Ove, Vecente (?). 1642 september 11
 • 26., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van schepenen van de camera van de stad Mauricia, aan de Staten-Generaal. 1642 september 14
 • 27., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van schepenen van de camera van Porto Calvo aan de Staten-Generaal, ondertekend door: Frani Descrira Falsao; Andrea de Bordattes; Anton. a Aussipijn Dominco; Soniar (?); Hieronimo Coelo Borges. 1642 september 18
 • 28., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van schepenen van de camera van St. Antonio de Cabo aan de Staten-Generaal, ondertekend door Filipe Verras, Andrea Soastra, Mordara Huis. 1642 september 25
 • 29., Notulen (kopie) van de voorbereidende vergadering tot oprichting van een classis, gehouden te Frederica de Paraiba. 1642 september 4
 • 30., Verslag van de verhoren, gehouden in presentie van de raad Henric Hamel en van Hendrick de Moucheron, van de volgende personen: Harmen Harmenssen, kapitein van het schip Leijerdorp; Arent Gerritsen, schieman op het schip Keijserinne; Carsten Heijtman, kok op het schip Keijserinne; Jurriaen Claessen, bootsgezel op de Keijserinne. 1642 augustus 30
 • 31., Lijst van de compagnieën die nog in dienst zijn gebleven en van de plaatsen in Brazilië die nodig bezet dienen te worden. [1642]
 • 32., Generale brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden Henric Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 september 9
 • 33., Generale brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 september 9
 • 34., Brief (kopie) van de hoge en secrete raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 september 29
 • 35., Rapport (kopie) van Willem Negentoon, te Marenhon. 1642 oktober 15
 • 36., Propositie (kopie) van sergeant-majoor Andre Vidal de Negreiros en kapitein Manoel Pacheco de Aguiar aan gouverneur-generaal en raden, gedateerd 10 oktober 1642;
  - brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden, gedateerd 20 oktober 1642, ten antwoord op genoemde propositie;
  - extract (kopie) uit een brief van gouverneur-generaal en raden aan de directeurs in Loanda, gedateerd 23 juni 1642;
  - brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan gouverneur Antonio Tella da Silva, gedateerd oktober 1642.
  1642 oktober 20
 • 37., Lijst van brieven en papieren die door de assessor met het schip Nieuw Deventer en andere schepen naar de bewindhebbers van de kamer Zeeland zijn gezonden. 1642 september 24
 • 38., Monteringslijsten van militaire en treinpersonen op diverse plaatsen in Brazilië. 1642 juli 24
 • 39., Lijst van personen die negros in dienst hebben, die aan de West-Indische Compagnie toebehoren. [1642]
 • 40., Recueil van de publiek verkochte negros, die met het schip Leijden uit Guinea en St. Thome gekomen zijn. 1642 augustus 18
 • 41., Recipisse voor Hubrecht Boon, schipper van het schip der Veer. 1642 oktober 21
 • 42., Brief van Pieter Jansen Bas, Godefroy Doorschot, Cornelis Ruijs Brant Berensen en Willem Negentoon, te St. Luis, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden, met kopie van een eerdere brief, gedateerd 18 oktober 1642. 1642 oktober 21
 • 43., Lijst (extract) van condities waaronder gouverneur-generaal en raden een partij Terraneufsche vis willen verkopen, gekomen met het schip den Jaeger. 1642 oktober 21
 • 44., Brief (duplicaat van kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, te Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX betreffende zijn ontslag. 1642 oktober 25
 • 45., Lijst van papieren overgekomen uit Brazilië met de schepen Groeningen, Deventer, Snoeck, 't Groene Wijff en Erasmus, verzonden aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 oktober 25
 • 46., Notitie en specificatie van de negros gekomen met de schepen Eendracht, Loando, Henderson en de Haan. 1642 augustus 1
 • 47., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raad D. Codde van der Burgh aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 augustus 7
 • 48., Brief van Charles de Sourlon, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 september 20
 • 49., Brief van Adriaen Lems, te Recijffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 september 24
 • 50., Brief van Petrus Doornijck, te Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 september 25
 • 51., Brief van Baltasar van de Voorde, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 september 24
 • 52., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden Henric Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 oktober 25
 • 53., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 oktober 25
 • 54., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden, ten antwoord op een propositie van Andre Vidal de Negreiros en kapitein Manuel Pacheco de Aguiair. 1642 oktober 8
 • 55., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 september 23
 • 56., Lijst van schepen vertrokken uit Paraiba en Recife van september 1640 tot september 1642, onder vermelding van vertrekdatum, de kamer van bestemming, de scheepsnaam en de plaats van inname van de lading. 1642 september
 • 57., Brief van Paulus (=Lucas?) Pol (of Polas), te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 november 16
 • 58., Instructie (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden Hendrick Hamel, Adriaen van Bullestrate en Dirck Codde van der Burgh, bestemd voor luitenant-kolonel James Hinderson (=Henderson) betreffende de ontzetting van Maranhao. 1642 december
 • 59., Journaal (gehouden door James Henderson?) van de tocht naar Maranhao, van 20 november tot 6 december 1642. 1642 december 6
 • 60., Brief (kopie) van de gouverneur van Bahia, Antonio Telles da Silva, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 november 3
 • 61., Verzoekschrift (kopie) van Manoel de Queiros Segueira, schepen van Paraiba, aan gouverneur-generaal en raden betreffende uitstel van betaling voor de inwoners van Paraiba. [1642]
 • 62., Instructie van gouverneur-generaal en raden voor luitenant-kolonel James Hinderson (=Henderson) betreffende de ontzetting van Maranhao. 1642 december
 • 63., Brief (kopie) van de gouverneur van Bahia, Antoni Telles da Silva, aan gouverneur-generaal en raden betreffende het verzoek van Vidal de Negreiros en Pacheco de Aguiar. 1642 november 3
 • 64., Verzoekschrift (kopie) van senhores van de ingenhos en van lavradores in Paraiba aan gouverneur-generaal en raden betreffende vrijstelling en uitstel van schulden. [1642]
 • 65., Advies (kopie) van Arnout van Liebergen hoe men de negotie van de negros voor Loando de St. Paulo op Curaçao kan dirigeren, met aantekeningen. [1642]
 • 66., Notitie van de negros die met de schepen de Leeuwin van Zeelandt, Deventer en Omlandia uit Guinea zijn gekomen. 1642 juni 23
 • 67., Lijst van de lading ingenomen in het kasteel del Mijna (=Elmina) door de schepen Deventer en Omlandia, gaande naar het vaderland. [1642]
 • 68., Cognossement van Jooris Janssen van Vlissingen, schipper van het schip Moriaen. 1642 mei 24
 • 69., Cognossement van Aert Janssen Kin van Middelburg, schipper van het schip Soutelande. 1642 juni 2
 • 70., Generale factuur van de lading (suiker) van het schip Moriaen van schipper Joris Janssen van Vlissingen. 1642 juni 14
 • 71., Generale factuur van de lading (suiker) van het schip Soutelande van schipper Aert Janssen Kin. 1642 juni 14
 • 72., Generale factuur van de suiker in Paraiba geladen in het schip Zeelandia. 1642 juni
 • 73., Repartitielijst van de suiker gezonden uit Brazilië, van juni 1641 tot juni 1642. 1642 juni 14
 • 74., Lijst van noodzakelijke equipagegoederen. 1642 februari 11
 • 75., Staat en inventaris van het magazijn van stukgoederen. 1642 september 7
 • 76., Staat en inventaris van de magazijnen van droge en natte vivres. 1642 september 20
 • 77., Staat van de ammunitie en treinsoorten. 1642 september 18
 • 78., Rol van treinspersonen en maritieme personen. 1642 september 6
 • 79., Lijst van de repartitie van het Braziliaanse hout, vanaf 21 december 1641. 1642 augustus 30
 • 80., Generale carga van de schepen Snoeck, Erasmus en ’t Groene Wijf, vertrokken uit Recife, en van de schepen Deventer en Groningen, vertrokken uit Paraiba. 1642 september
 • 81., Lijst van de repartitie van de suiker gezonden uit Brazilië, vanaf juni 1641 tot september 1642. 1642 september 18
 • 82., Brief (kopie) in het Portugees van de koning van Portugal aan Pedro Cezar Demenezes. 1641 oktober 26
 • 83., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van de koning van Portugal aan Pedro Cezar Demenezes. 1641 oktober 26
 • 84., Memorie houdende beschrijving van Angola, waarschijnlijk geschreven door James Henderson. [1642]
 • 85., Brief (kopie) van J.J. Bas, te St. Luis de Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden (?). 1642 april 8
 • 86., Brief (kopie) van Jan Claessen Cock, op het schip Leijden voor Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam. 1642 september 23
 • 87., Brief (kopie) van kapitein Antonio Fonseca de Ornelas, te Mauritsstad, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 april 29
 • 88., Generale brief (duplicaat) van gouverneur-generaal en raden aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 30 april en 2 mei
 • 89., Brief (kopie) van de markies de Montalvao, te Lissabon, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau. 1642 maart 12
 • 90., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de vergadering van de Heren XIX betreffende de verovering van Maranhao. 1642 januari 21
 • 91., Brief van Paulus de Linge, te Frederica de Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 februari 24
 • 92., Generale factuur van de lading van het schip ‘t Wapen van Meedenblijc, met bestemming St. Thomee. [1642]
 • 93., Brief van Aert Jansen Kijn en Adriaen Donals aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. [1642]
 • 94., Brief (kopie) van Jan Claessen Cock, te St. Thome‚ aan de vergadering van de Heren XIX, met een extract uit zijn journaal, van 2 december 1641 tot 2 mei 1642. 1642 mei 8
 • 95., Brief (kopie) van Jan Claessen Cock, te St. Thome‚ aan gouverneur-generaal en raden. 1642 januari 22
 • 96., Brief (kopie) van Pieter van den Eeckhout, op het schip Benijn bij Cabo de Loop, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 januari 28
 • 97., Brief (kopie) van Jacob Ruijchaver, in het kasteel d’el Mina, aan gouverneur-generaal en raden. 1641 september 6
 • 98., Brief (kopie) van P. Mortamer, te St. Paulo de Loanda, aan gouverneur-generaal en raden betreffende zijn verzocht ontslag. 1642 januari 22
 • 99., Brief (kopie) van James Henderson, te St. Paulo de Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 maart 4
 • 100., Brief (kopie) van P. Mortamer, te St. Paulo de Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 maart 4
 • 101., Brief (kopie) van P. Mortamer en C. Nieulant, uit de stad Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 januari 24
 • 102., Brief van P. Mortamer, te Loando de St. Paulo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 januari 24
 • 103., Brief (kopie) van Jan Claessen Cock, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 februari 10
 • 104., Brief (kopie) van Cornellis Hindricks Ouman, te St. Paulo de Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 januari 16
 • 105., Brief (kopie) van Corn. Hend. Ouwman, te Loango, aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 februari 26
 • 106., Brief (kopie) van P. Mortamer en C. Nieulant, te Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. [1642]
 • 107., Brief van Heijndrick van der Burcht, op het schip Nassau te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, per het schip Middelburgh. 1642 maart 3
 • 108., Brief van James Henderson, te St. Paulo de Loando, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 april 19
 • 109., Brieven (kopieën) van Jacob Ruijchaver, in het kasteel St. Jorge del Mina, aan gouverneur en raden, van 5 en 19 april 1642. 1642 april 5 en 19
 • 110., Brief (kopie) van Pieter Mortamer, te St. Paulo de Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 april 19
 • 111., Brief van Willem van Mekren, in het schip de Gulden Rhe bij Cabo de Loop Gonsalvo, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 mei 21
 • 112., Brief (kopie) van Jan Claessen Cock, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 juni 9
 • 113., Brief (kopie) van Thieleman Willekens, in het jacht de Witte Duijff voor St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 juni 4
 • 114., Brief (kopie) van James Henderson, te Loanda St. Paulo, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 juni 1
 • 115., Brief (kopie) van Pieter Mortamer en Cornelis Nieulant aan gouverneur-generaal en raden. [1642
 • 116., Brief (kopie) van Dirck Geerlofs van Ilpendam, op het jacht den Eenhoren, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam. 1642 september 14
 • 117., Brief (kopie) van Pieter Mortamer en Cornelis Nieulant, te St. Paulo de Loanda, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 september 16
 • 118., Recipisse van de directeur van Angola voor schipper Philips Adriaensen en commies Cornelis Pietersen Hoose van het schip de Regenboogh. 1642 oktober 30
 • 119., Brief van A. van Bullestrate, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 maart 2
 • 120., Provisioneel akkoord overeengekomen tussen gouverneur-generaal en raden en de politieke raad Nonno Oliferdi, betreffende het aan hem in erfelijk leen geven van de capitanie Sergippo del Reij. 1642 februari 28
 • 121., Journaal of dagregister gehouden door P. Zegers op de reis van het schip Groningen naar Bengale (=Benguela), van 3 december 1641 tot 22 januari 1642. 1642 januari 22
 • 122., Rekening van de West-Indische Compagnie voor Sebastiaen Keller, van 31 juli 1639 tot 15 maart 1640. 1642 maart 3
 • 123., Generale brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden Henric Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 februari 28
 • 124., Brief van A. van Bullestrate, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 februari
 • 125., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 maart 3
 • 126., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 maart 5
 • 127., Lijst van de papieren door de assessor aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland gezonden. [1642 maart]
 • 128., Twee cognossementen van Bartel Nouters van Vlissingen, schipper van het schip de Middelburg, vertrekkende uit Paraiba. 1642 februari
 • 129., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van de regering van Bahia aan majoor Philips Andries, commandeur in het fort Seregippo del Reij, gedateerd 7 januari 1642, met antwoordbrief (kopie) van majoor Andries, gedateerd 20 januari 1642. 1642 januari 20
 • 130., Notulen gehouden door A. van Bullestrate op zijn reis door de zuiderkwartieren naar Rio St. Francisco, van 13 december 1641 tot 24 januari 1642. 1642 januari 24
 • 131., Brief (kopie) van Jan Claessen Cock, te St. Thome, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 mei 16
 • 132., Brief van Pieter Heijndericksen Lucefeer en commies en chirurgijn Cornelis Heindricxz, op het schip de Leeuwin van Zeeland voor St. Thome, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1641 december 13
 • 133., Generale factuur van de suiker te Paraiba geladen in het schip Middelburg. 1642 februari
 • 134., Memorie (kopie) van boekhouder-generaal Albert van Breugel voor gouverneur-generaal en raden betreffende maatregelen tegen de administratieve wanorde op het kantoor-generaal. 1642 maart 2
 • 135., Brief van boekhouder-generaal A. van Breugel, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 januari 30
 • 136., Memorie van boekhouder-generaal Adriaen van Breugel voor gouverneur en raden, betreffende maatregelen tegen de administratieve wanorde op het kantoor-generaal. 1642 januari 10
 • 137., Verzoekschrift van Joao Fernandes Vieira aan gouverneur-generaal en raden betreffende ontheffing van zijn contract. [1642]
 • 138., Verzoekschrift (kopie) van senhores van de ingenios en lavradores aan gouverneur-generaal en raden betreffende vermindering van afdrachten. [1642]
 • 139., Brief van Samuel de Coninck, te Recijffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 februari 28
 • 140., Brief (kopie) van de hoge raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 februari 28
 • 141., Generale factuur van de suiker in Paraiba geladen in het schip Middelburg van schipper Bartholomeeus Nouters. 1642 februari
 • 142., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 januari 8
 • 143., Brief van Baltasar van de Voorde, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 januari 14
 • 144., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden Hendrich Hamel en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 januari 16
 • 145., Brief van T. Morris, secretaris van A. van Bullestrate, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 januari 18
 • 146., Brief (kopie) van Jacob Abrahamsen aan gouverneur-generaal en raden. 1642 januari 18
 • 147., Lijst (kopie) van personen die overleden zijn op het schip Amsterdam van 20 december 1640 tot 10 januari 1642. 1642 januari 10
 • 148., Brief (kopie) van Aerts. Gijselin, op het schip den Prins, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau. 1642 januari 2
 • 149., Brief van predikant Petrus Doornijck, te Frederickstadt in Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, gezonden met het schip Middelburgh. 1642 maart 1
 • 150., Brief van J. Verron, te Resef, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 maart 4
 • 151., Resolutie (kopie) van de secrete raad van de vloot van luitenant-admiraal Jan Cornelissen Lichthardt op de reis naar Marinjon (=Maranhão), betreffende Jacob Enochsen, kapitein van het schip de Caprite, met bijlagen (kopieën). 1641 oktober 20 en 23
 • 152., Brief van Henric Hamel en A. van Bullestrate aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, gezonden met het schip Middelburg. 1642 maart 4
 • 153., Generale brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden Henric Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 april 30
 • 154., Brief van Gedion Morris, te St. Lowijs de Merenjhon, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 april 7
 • 155., Memorie van N.N. betreffende het tot stad verheffen van St. Anthonio do Cabo. [1642]
 • 156., Verzoekschrift van Domingos da Cruz Porto Carrero aan gouverneur-generaal en raden, waarin hij vraagt weer in het bezit te worden gesteld van zijn landerijen genaamd Porto de Folio, gelegen tussen Tabanga to Jaesioba bij Rio St. Francisco, met een lijst van uitgeweken Portugezen van de capitania van Seregippo del Reij. [1642]
 • 157., Beschikking (kopie) van gouverneur-generaal en raden op een akte van insinuatie van notaris Joan de Jongh, overgeleverd uit naam van Jacob Enochsen. 1642 juni 2
 • 158., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de directeuren van Angola. 1642 juni 19
 • 159., Lijst van brieven en papieren door de assessor met de schepen Hollandia et cetera overgezonden naar het vaderland voor (de kamer) Zeeland. 1642 juni 25
 • 160., Brief (kopie) van David Wiltschut, commandeur van Rio St. Francisco, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau. 1642 juni 4
 • 161., Brief (kopie) van Hans van Haus, commandeur van Seregippo del Reij, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau. 1642 mei 20
 • 162., Extract uit een brief van Andreas Philts, directeur van Porto Calvo, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 juni 17
 • 163., Brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden Henric Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX. 1642 juni 25
 • 164., Lijst van publiek verkochte wijnen en koopmanschappen, gekomen uit het fregat Cabrich dat bij Maranhaon in beslag is genomen. 1642 augustus 12
 • 165., Generale carga van de schepen Hollandia, Swoll, Swarte Beer, Overijssel, Moriaen, Soutelande, Zeelandia en Tijger. 1642 juni
 • 166., Extract uit het grootboek, betreffende een openstaande rekening uit 1637 van Johannes Ouseel. 1642 juni 29
 • 167., Factuur van de goederen geladen in het schip Den Burch met bestemming St. Paulo de Loanda (in Angola). [1642]
 • 168., Staat en inventaris van de magazijnen van droge en natte vivres. 1642 juni 14
 • 169., Lijst van vivres noodzakelijk voor 6000 koppen gedurende een jaar. 1642 juni 14
 • 170., Lijst van de nodige goederen voor soldaten in Brazilië gedurende een jaar, gedateerd 21 juni 1642, met een staat en inventaris van het magazijn van stukgoederen, gedateerd 19 juni 1642. 1642 juni 21
 • 171., Staat en inventaris van de artilleriesoorten en treinssoorten. 1642 juni 3
 • 172., Inventaris van equipagegoederen. 1642 juni 12
 • 173., Lijst van noodzakelijke ammunitie. 1642 juni 3
 • 174., Lijst van noodzakelijke equipagegoederen. 1642 juni 12
 • 175., Lijst van noodzakelijkheden voor het kantoor-generaal. 1642 juni 19
 • 176., Memorie van A. van Breugel over het aantal ligdagen van schepen. 1642 mei 1
 • 177., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 juni 24
 • 178., Brief van Henric Hamel en A. van Bullestrate, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 juni 25
 • 179., Brief van Paulus de Linge, te Frederica de Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met cognossement van Jan Christoffelsen van Zeeland, schipper van het schip Zeelandia, gedateerd 23 juni 1642. 1642 juni 30
 • 180., Brief van schipper Huijbrecht Boon en commies F. v. Nansius, op het schip Vere voor Recijffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 juni 23
 • 181., Brief van A. van Bullestrate, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1642 juni 24
 • 182., Lijst van papieren uit Brazilië, verzonden met de schepen Uuijtrecht, Flora, St. Jacop, Middelburch, Elisabeth, Bruijnvisch en Seerobbe. [1642 juni]
 • 183., Recueil van de openbaar verkochte wijnen uit het buitgemaakte schip St. Jean Babtista. 1641 december 17
 • 184., Generale factuur van goederen geladen in het schip de Princesse, met bestemming St. Paulo de Loanda (in Angola). 1641 november 27
 • 185., Generale factuur van goederen geladen in het schip 't Wapen van Oort, met bestemming St. Paulo de Loanda (in Angola). 1641 november 27
 • 186., Rekening voor Sijmon Pietersen van der Graft, schipper van het schip de Waterhont, voor ontvangen goud en zilver, te leveren aan de kamer Maze, met rekening van het geld dat de bewindhebbers hebben meegegeven aan van der Graft, gedateerd 12 september 1641. 1642 maart 1
 • 187., Lijst van de verkoop van de negros gekomen met het schip den Orpheus uit St. Paulo de Loanda (in Angola). 1641 oktober 25
 • 188., Lijst van de verkoop van de negros gekomen met het jacht Sloterdijck, veroverd uit een bark van Bahia. 1641 december 9
 • 189., Lijst van de verkoop van negros gekomen met het schip Overijssel uit St. Paulo de Loanda (in Angola). [1642]
 • 190., Lijst van de verkoop van de negros gekomen met het schip Nassou uit Guinea. 1642 februari 25
 • 191., Lijst van kopers van prijsgoederen uit veroverde schepen. 1641 oktober 21
 • 192., Repartitielijsten van geleverde droge vivres, van 1 oktober 1640 tot 6 januari 1642. 1642 januari 6
 • 193., Repartitielijst van geleverd ‘Noordse last’ hout, van 1 oktober 1640 tot 6 januari 1642. 1642 januari 6
 • 194., Repartitielijst van suiker, van 1 juni tot 21 augustus 1641. 1641 augustus 21
 • 195., Generale ladinglijst van schepen Utrecht, Flora, St. Jacob, Middelburg, Bruijnvis, Lijsbet en Zeerobbe. 1642 februari
 • 196., Repartitielijst van Braziliaans hout. 1641 januari 18
 • 197., Staat van ammunitie berustende in de artilleriemagazijn. 1642 januari 31
 • 198., Lijst van noodzakelijke ammunitie. 1642 februari 4
 • 199., Inventaris van equipagegoederen. 1642 februari 11
 • 200., Lijst van noodzakelijke equipagegoederen. 1642 februari 11
 • 201., Staat en inventaris van de magazijnen van droge en natte vivres, met opgave van noodzakelijke vivres van 22 februari 1642. 1642 maart 1
 • 202., Staat en inventaris van de stukgoederen in Brazilië. 1642 februari 4
 • 203., Lijst van noodzakelijke goederen voor het kantoor-generaal. 1642 februari
 • 204., Lijst van papieren uit Brazilië aan de kamer Zeeland overgezonden. [1642]
 • 205., Lijst van de ammunitie, equipagegoederen en koopmanschappen, vanaf oktober 1640 tot 1 februari 1642 door de kamer Noorderkwartier gezonden. 1642 februari 1
 • 206., Lijst van de ammunitie, equipagegoederen en koopmanschappen, vanaf 19 oktober 1640 tot 1 februari 1642 door de kamer Maze gezonden. 1642 februari 1
 • 207., Lijst van de ammunitie, equipagegoederen en koopmanschappen, vanaf 26 oktober 1640 tot 1 februari 1642 door de kamer Groningen gezonden. 1642 februari 1
 • 208., Lijst van de ammunitie, equipagegoederen en koopmanschappen, vanaf 7 september 1640 tot 1 februari 1642 door de kamer Zeeland gezonden. 1642 februari 1
 • 209., Lijst van de ammunitie, equipagegoederen en koopmanschappen, vanaf 1 oktober 1640 tot 1 maart 1642 door de kamer Amsterdam gezonden. 1642 maart 1
 • 210., Repartitielijst van geleverde natte vivres, vanaf 1 oktober 1640 tot 1 februari 1642. 1642 februari 1
 • 211., Notitie van de negros gekomen met het schip Matance van de kust van Guinea. [1642]
 • 212., Notitie van de negros gekomen met de schepen Swarten Beer, Hasewint, Diemen en Groeningen uit diverse plaatsen. [1642]
 • 213., Repartitielijst van de lading van het schip Swarten Beer. [1642]
 • 214., Repartitielijst van de suiker, van 1 juni 1641 tot 1 juni 1642. 1642 juni 1
 • 215., Generale ladinglijst van de schepen Amsterdam, ‘t Hert, Salmander, Goeree, Samaritan, Princesse Emilia, Waterhont, Hinde en Graef Hendrick, geladen te Recife en te Paraiba. 1642 april
 • 216., Staat en inventaris van de magazijnen van droge en natte vivres. 1642 april 19
 • 217., Extract uit een soldijboek betreffende de rekening van Cornelis van den Brande van 26 september 1634 tot 31 maart 1641, gedateerd 4 april 1642, met aantekening van 28 april 1642. 1642 april 28
 • 218., Drie brieven (kopieën) van A. van Bullestrate (?), te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, gedateerd 23 september, 8 november en 20 december 1642. 1642 december 20
 • 219., Lijst van papieren uit Brazilië, door de assessor overgezonden naar de kamer Zeeland. 1642 mei 4
 • 220., Brief van commissaris J. Sichvriet, te Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden. 1641 december 28
 • 221., Lijst van ammunitie en treinsgoederen die nog in de magazijnen van Maranhao staan, opgesteld door Pieter Jansen Bas en Caspar Janninghsen, met tekeningen van merken van kanonnen. 1641 december 28
 • 222., Memorie betreffende de noodzakelijke medicamenten in Maranhao, opgesteld door Pieter Jansen Bas en Fredrick van Bergen. 1641 december 28
 • 223., Lijst van in Maranhao geloste droge en natte vivres. 1641 december 28
 • 224., Ontvangstbewijs (kopie) van commies Caspar Jannichs voor Jacob Enochsen, wegens in Maranhao geleverde treinsgoederen. 1641 december 24
 • 225., Lijst van in Maranhao noodzakelijke treinsgoederen en timmermansgereedschap. 1641 december 26
 • 226., Brief (kopie) van Pieter Bas, te St. Luis de Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden. 1642 december 12
 • 227., Verzoekschrift (kopie) van predikanten van Recife en Mauritsstad aan gouverneur-generaal en raden betreffende de vrije woningen. 1642 augustus 21
 • 228., Lijst (kopie) van de betalingsordonnanties uitgegeven door J. Loopen van 1 januari tot 31 maart 1642. 1642 maart 31
 • 229., Lijst van betalingen van kostgeld en leninggeld, gedaan van 14 september tot 12 december 1641. 1641 december 12

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Raadpleeg dit inventarisnummer op microfilm of microfiche (niet online beschikbaar)

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in