Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oude West-Indische Compagnie (OWIC) » Inventaris nr. 54

Naam archiefblok:
Oude West-Indische Compagnie (OWIC)

 • 1., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden M. van Ceulen en Adriaen van der Dussen, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 maart 5
 • 2., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden M. van Ceulen en Adriaen van der Dussen, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 maart 5
 • 3., Brief van de raden M. van Ceulen en Adriaen van der Dussen, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 januari 16
 • 4., Brief (kopie) van de raden M. van Ceulen en Adriaen van der Dussen, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 januari 13
 • 5., Lijst van noodzakelijke wapens, munitie, gereedschappen, materialen en andere goederen. 1639 februari 4
 • 6., Lijst van de goederen van het prijsschip St. Antonio, veroverd door het jacht de Brack. [1639]
 • 7., Memorie van diverse kisten suiker afgescheept uit de passo van Barretta voor Willem Henricxsz. 1639 februari 14
 • 8., Getuigenverklaring (kopie), verleden voor burgemeesters en regeerders van Medemblik, van Cornelis Dircksen en Thonis Allertsen Cock, ten behoeve van Herck Cornelis Olij, over de duur van een reis van Brazilië naar St. Christoffel (=Curaçao). 1639 februari 4
 • 9., Brief van gouverneur Johan Maurits van Nassau, te Antoni Vaz, aan de gecommitteerden van de West-Indische Compagnie te Middelburg (presidiale kamer). 1639 februari 18
 • 10., Brief (duplicaat) van gouverneur Johan Maurits van Nassau, te Antoni Vaz, aan de gecommitteerden van de West-Indische Compagnie te Middelburg (presidiale kamer). 1639 februari 18
 • 11., Brief (kopie) van gouverneur Johan Maurits van Nassau, te Antoni Vaz, aan de Staten-Generaal. 1639 februari 18
 • 12., Brief van P. Mortamer, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 februari 19
 • 13., Staat van de sterkte van de troepen in Brazilië. 1639 februari 18
 • 14., Staat (duplicaat) van de sterkte van de troepen in Brazilië. 1639 februari 18
 • 15., Lijst van schepen te Brazilië. [1639]
 • 16., Staten van het wijnmagazijn, het magazijn van droge vivres en het artilleriemagazijn, alsmede een inventaris van de resterende goederen bevonden in de equipageboeken, van 22 februari tot 4 maart 1639. 1639 maart 4
 • 17., Staat (duplicaat) van het magazijn van de droge vivres. 1639 februari 22
 • 18., Inventaris (duplicaat) van de resterende goederen bevonden in de equipageboeken. 1639 februari 22
 • 19., Staat (duplicaat) van het artilleriemagazijn te Recife. 1639 februari 23
 • 20., Brief van M. van Ceulen en Adriaen van der Dussen, te Reciffe, aan de gecommitteerden ter vergadering van de Heren XIX te Middelburg (presidiale kamer). 1639 februari 25
 • 21., Brief (duplicaat) van M. van Ceulen en Adriaen van der Dussen, te Reciffe, aan de heren gecommitteerden ter vergadering van de Heren XIX te Middelburg (presidiale kamer). 1639 februari 25
 • 22., Brief van Baltasar van de Voorde, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 maart 3
 • 23., Staat (duplicaat) van het wijnmagazijn. 1639 maart 4
 • 24., Lijst van overgekomen brieven en papieren van Brazilië, verzonden aan de kamer Zeeland. 1639 maart 8
 • 26., Generale factuur van de lading van het schip Sinte Michiel, met bestemming Angola. [1639]
 • 27., Ladinglijst en repartitielijst van de schepen d’Eendracht, ‘t Groenwijff, ‘t Postpaert, de Zeerobbe en de Befaemde Susanna. 1639 april 10
 • 28., Generale ladinglijst van de schepen Eendracht, 't Groenwijff, 't Postpaert, de Zeerobbe en de Befaemde Susanna. 1639 april 10
 • 29., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, te Antoni Vaz, aan de gecommitteerden van de West-Indische Compagnie te Middelburg (presidiale kamer). 1639 maart 5
 • 30., Brief van W. van der Horn, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 maart 5
 • 31., Brief van Baltasar van de Voorde, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland (?). 1639 maart 5
 • 32., Brief van W. Cornelissen, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 maart 6
 • 33., Brief (duplicaat) van W. Cornelissen, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 maart 6
 • 34., Brief (kopie) van W. Cornelissen, te Recife, aan de gecommitteerden ter vergadering van de Heren XIX te Middelburg (presidiale kamer). 1639 maart 6
 • 35., Staat van het wijnmagazijn. 1639 maart 31
 • 36., Staat van het magazijn van de droge vivres. 1639 maart 31
 • 37., Factuur van de goederen gelost uit het prijsschepen St. Anthonio en St. Pedro, veroverd door het schip de Swaen. 1639 maart 1
 • 38., Generale ladinglijst van de schepen Leeuwinne, Jupiter, Trouwe en Adam en Eva. 1639 maart 7
 • 39., Lijst van geneesmiddelen en enkele andere goederen. [1639]
 • 40., Ladinglijst en repartitielijst van de schepen de Leeuwinne, de Jupiter, de Trouwe en Adam en Eva. [1639]
 • 41., Factuur van het ‘afgescheepte schut’ (=schroot). 1639 februari 25
 • 42., Staat van het wijnmagazijn. 1639 maart 4
 • 43., Staat van het magazijn van de droge vivres. 1639 februari 22
 • 44., Factuur van suiker en koopmanschappen geladen in het schip ’t Groot Postpaert. [1639]
 • 45., Factuur van de suiker en koopmanschappen geladen in het schip ‘t Groen Wijf. [1639]
 • 46., Factuur van de suiker en koopmanschappen geladen in het schip de Zeerobbe. [1639]
 • 47., Factuur van de suiker en koopmanschappen geladen in het schip de Befaamde Susanna. [1639]
 • 48., Brief van Baltasar van de Voorde, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 maart 22
 • 49., Brief van Charles de Sourlon, te Antoni Vaz, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 maart 10
 • 50., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, te Antoni Vaz, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 maart 5
 • 51., Lijst van noodzakelijke equipagegoederen. [1639]
 • 52., Lijst van schepen te Brazilië. [1639]
 • 53., Cognossement (kopie) afgegeven door Jan Jacobse Wijnants, op 26 januari 1639, voor ontvangst van enige goederen en contant geld in ruil voor een geleverde hoeveelheid suiker aan het schip het Lam. 1639 maart 5
 • 54., Factuur van de suiker en koopmanschappen geladen in het schip de Eendracht. [1639]
 • 55., Lijst van noodzakelijke wapens, munitie, gereedschappen, materialen en andere goederen en aan Brazilië geleverde goederen van 4 oktober 1638 tot 31 maart 1639. 1639 maart 31
 • 56., Verslag (kopie) van het verhoor van Manuel Alvares, vaandrig van Henrico Dies (=Henrique Dias), gevangen genomen, afgenomen in presentie van majoor Cornelis van der Brande en Nonno Ulferdis. 1639 februari 21
 • 57., Lijst met antwoorden van de gevangenen Manuel Alvares, vaandrig van Henrique Dias en Johan Peres, soldaat, opgesteld door majoor Cornelis van den Brande. 1639 februari 21
 • 58., Cognossement afgegeven door Matthijs Cornellissen, schipper van het schip de Eendracht, met factuur van suiker en Braziliaans hout. 1639 maart 18
 • 59., Lijst van vivres, koopmanschappen, treinsgoederen en equipagegoederen in Brazilië ontvangen, van 31 maart 1638 tot 10 mei 1639. 1639 mei 10
 • 60., Sententie (kopie) jegens kapitein Jacob Poen door admiraal Willem Corneliss en scheepsraad, waarin hij wordt vrijgesproken van het hem ten laste gelegde. 1639 maart 31
 • 61., Generale factuur van de lading van het schip St. Michiel. [1639]
 • 62., Lijst (kopie) van wapens en gesneuvelde soldaten bij San Salvador (de Bahia) achtergelaten. 1638 mei 25
 • 63., Lijst van vrijluiden die naar patria vertrekken. 1639 maart 31
 • 64., Lijst (duplicaat) van vrijluiden die naar patria vertrekken. 1639 maart 31
 • 65., Lijst van goederen ontvangen in Brazilië, van 1 juli 1638 tot 31 maart 1639. 1639 maart 31
 • 66., Cognossement en factuur van de lading van het schip het Groene Wijff. 1639 maart 24
 • 67., Cognossement afgegeven door Paul Jansen van der Schelde, schipper van het schip Barque Longa, te Frederickstad in Paraiba. 1639 maart 31
 • 68., Cognossement en factuur van de lading van het schip het Groot Postpaert. 1639 april 4
 • 69., Cognossement en factuur van de lading van het schip de Zeerobbe. 1639 april 2
 • 70., Brief van Johan Ghijselin, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 april 6
 • 71., Brief van Johan Ghijselin, te Reciffe, aan de vergadering van de van de Heren XIX te Middelburg. 1639 april 6
 • 72., Brief (duplicaat) van Johan Ghijselin, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 april 6
 • 73., Brief (duplicaat) van Johan Ghijselin, te Recieff, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 april 6
 • 74., Brief van M. van Ceulen en Adriaen van der Dussen, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX te Zeeland. 1639 april 7
 • 75., Brief van Christoffel Artischofski (=Arciszewski), te Recijff, aan de Heren XIX of de presidiale kamer Zeeland. 1639 april 7
 • 76., Verklaring van Niclaes van Swaenswijck, commies van suikeren, dat enkele kisten suiker van het schip het Groote Postpaert per abuis op de factuur van het schip het Groene Wijff zijn gezet. 1639 april 9
 • 77., Lijst van overgekomen brieven en papieren van Brazilië voor de kamer Zeeland. 1639 april 10
 • 78., Lijst van personen gelicentieerd om naar patria te vertrekken. 1639 april 8
 • 79., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden M. van Ceulen, Johan Ghijselin en Adriaen van der Dussen, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 april 10
 • 80., Brief van Willem Cornelissen, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 april 11
 • 81., Brief (kopie) van E. Herckmans, te Frederica de Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 april 14
 • 82., Brief van E. Herckmans, te Frederica de Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip de Hoop van Groningen. 1639 april 14
 • 83., Factuur van de lading van het schip de Hoope. 1639 april 13
 • 84., Cognossement afgegeven door Jan Everts, schipper van het schip de Hoope. 1639 april 14
 • 85., Brief van de raden M. van Ceulen, Johan Ghijselin en Adriaen van der Dussen, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX te Zeeland, verzonden met het schip de Eendracht. 1639 april 11
 • 86., Brief (kopie) van de raden M. van Ceulen, Johan Ghijselin en Adriaen van der Dussen, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX te Zeeland. 1639 april 11
 • 87., Brief (kopie) van admiraal Jol, waarschijnlijk aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden. [1639 april]
 • 88., Factuur van lading van een schip. [1639]
 • 89., Verkooprekening van negros uit Guinea, Ardre, Calabarie en de Goudkust, aangevoerd met de schepen Zeerobbe, Walcheren en Nassou. 1639 april 14
 • 90., Lijst van overleden en weggelopen militairen van de kamer Zeeland, van 21 januari tot 10 mei 1639. 1639 mei 10
 • 91., Cognossement en factuur van de lading van het schip Edam van schipper Jacob Meijnderz. 1639 mei 17
 • 92., Generale factuur van de lading van het schip Monnickendam. [1639 mei]
 • 93., Cognossement en factuur van de lading van het schip de Robbe van schipper Marten Pietersz. 1639 mei 11
 • 94., Cognossement en factuur van de lading van het schip de Swarten Arent van schipper Hendrick Pietersz. 1639 mei 2
 • 95., Cognossement en factuur van de lading van het schip Goeree van schipper Abel Oedens. 1639 mei 2
 • 96., Generale factuur van de lading van het schip de Robbe van schipper Marten Pietersz. [1639 mei]
 • 97., Generale factuur van de lading van het schip Goeree. [1639 mei]
 • 98., Generale factuur van de lading van het schip de Swarte Arent. [1639 mei]
 • 99., Lijst van noodzakelijke equipagegoederen. [1639 mei]
 • 100., Ladinglijst en repartitielijst van de schepen Goeree, de Arent, de Robbe en Edam. 1639 mei
 • 101., Generale ladinglijst van de schepen Goeree, Swarten Arent, de Robbe en Edam. 1639 mei
 • 102., Staat van het wijnmagazijn. 1639 mei 25
 • 103., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden M. van Ceulen, Johan Ghijselin en Adriaen van der Dussen, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 mei 24
 • 104., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden M. van Ceulen, Johan Ghijselin en Adriaen van der Dussen, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 mei 24
 • 105., Staat van de magazijnen van de droge vivres. 1639 mei 14
 • 106., Verkooprekening van negros aangevoerd door het schip St. Michiel van Sonho (in Congo). 1639 mei 5
 • 107., Lijst van noodzakelijke goederen, naast het al gevraagde per resolutie van 5 oktober 1638. 1639 mei 16
 • 108., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden aan de vergadering van de Heren XIX, gegaan met de schepen Barcque Longa, Eendracht, Seerobbe et cetera naar patria. 1639 april 11
 • 109., Lijst van ontvangen natte en droge vivres, koopmanschappen, trainsgoederen en ammunitiegoederen, van 1 juli 1638 tot 11 april 1639. 1639 april 11
 • 110., Sententie (kopie) jegens Gerrit Jansz Westphalingk door admiraal Willem Corneliss en scheepsraad. 1639 mei 25
 • 111., Brief van Daniel Alberti, te Frederica de Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met facturen van de lading van de schepen Walcheren en Leeuwinne. 1639 mei 29
 • 112., Getuigenverklaring van equipagemeester Cornelis Dircks Moes en commissaris van de vivres Hendrick Cabel over het aantreffen van ongemerkte kisten suiker op het schip Barque Longe, gedateerd 25 maart 1639, met een sententie van directeuren en politieke raden van Paraiba jegens Paulus Jansz. van der Schelde, waarin de kisten verbeurd verklaard worden, gedateerd 26, 28 en 31 maart 1639. 1639 april 1
 • 113., Brieven (kopieën) in het Frans van Hector de la Calce, Napolitaans kolonel, aan:
  - Don Diego de Cardenas, kolonel-generaal van de buitenlandse troepen in Portugal, 12 juni 1639;
  - Don Fransisco Toral de Aragon, 3 mei 1639;
  - N.N., 6 juni 1639.
  1639 juni 12
 • 114., Lijst van hoofdofficieren en troepensterkte van de ‘Spanische macht’ te Bahia. [1639 juni]
 • 115., Lijst (duplicaat) van hoofdofficieren en troepensterkte van de 'Spanische macht' te Bahia. [1639 juni]
 • 116., Lijst van ontvangen goederen in Brazilië, van 1 mei tot 30 juni 1639. 1639 juni 30
 • 117., Brief van Baltasar van de Voorde, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 mei 17
 • 118., Brief van P. Mortamer, te stad Schoppe op Itamaraca, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 mei 23
 • 119., Brief van P. Mortamer, te stad Schoppe op Tamarica, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 april 20
 • 120., Brief van gouverneur Johan Maurits van Nassau, te Antoni Vaz, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 mei 21
 • 121., Brief van Johan Ghijselin aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 mei
 • 122., Brief van W. van der Horn, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip Walcheren. 1639 mei 20
 • 123., Brief van F. van Sterbergen, op het schip de St. Jan voor Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 mei 19
 • 124., Recipisse voor schipper Leendert Cornelissen van het schip de Hope, gedateerd 29 november 1629. 1640 mei 14
 • 125., Brief van Abraham Jacobsz. Wis, in de Caretas te Kongo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 mei 19
 • 126., Brief van Willem van der Horn, te Reciffe, aan de vergadering van de Heren XIX in Middelburg (presidiale kamer). 1639 mei 20
 • 127., Brief van de politieke raad Baltasar van de Voorde, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland of de presidiale kamer. 1639 mei 25
 • 128., Conceptbrief (kopie) van Christoffel Arciszewski aan Albertij Conradij (=Albert Koenraads), burgemeester van Amsterdam, met aantekeningen van N.N. 1639 mei 17
 • 129., Aantekeningen van de politieke raad Baltasar van de Voorde, naar aanleiding van de brief van Christoffel Arciszewski aan Albertij Conradij (=Albert Koenraads), burgemeester van Amsterdam. [1639 mei]
 • 130., Conceptbrief (kopie) van Christoffel Arciszewski aan Albertij Conradij (=Albert Koenraads), burgemeester van Amsterdam. 1639 mei 17
 • 131., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, te Antoni Vaz, aan de vergadering van de Heren XIX te Middelburg (presidiale kamer). 1639 mei 25
 • 132., Brief van de hoge en politieke raden M. van Ceulen, J. Ghijselin, A. van der Dussen, S. Carpentier, B. van der Voorde, E. Herckmans en G. de With, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland of de presidiale kamer. 1639 mei 25
 • 133., Lijst van overgekomen brieven en papieren van Brazilië aan de presidiale kamer Zeeland. 1639 mei 24
 • 134., Lijst van de gelicentieerde personen en delinquenten die naar het vaderland vertrekken met de schepen Goere, Swarte Arent, Robbe, Walcheren, Hoop van der Veere en Edam. [1639 mei]
 • 135., Lijst van de vrijluiden die naar het vaderland vertrekken voor de kamer Zeeland met de schepen Goeree, Edam, Walcheren, Robbe, Swarten Arent en Dolphijn. [1639 mei]
 • 136., Brief van Johan Ghijselin, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 juni 16
 • 137., Generale lijst van gelicentieerde personen en delinquenten die naar het vaderland vertrekken met de schepen Nassauw, Graeff Ernst, Princesse, Dolfhijn en Casteel del Mina, gezonden met het schip Nassauw aan de presidiale kamer in Zeeland. 1639 juni 16
 • 138., Lijst van vrijluiden die naar het vaderland vertrekken met de schepen Princesse, Dolfhijn en Nassauw. 1639 juni 16
 • 139., Lijst van overleden personen in Brazilië voor de respectieve kamers, van 1 maart tot 14 juni 1639. 1639 juni 14
 • 140., Cognossementen en facturen van de lading van de schepen de Princesse, Casteel del Mina, de Dolphijn, Nassau, Graef Ernst, van 7 tot 15 juni 1639. 1639 juni 10
 • 141., Cognossement en factuur van de lading van het schip St. Michiel. 1639 juni 28
 • 142., Generale ladinglijst en repartitielijst van de schepen Nassau, Graef Ernst, de Princesse, Dolphijn en Casteel del Mina. [1639 juni]
 • 143., Lijst van militairen van de kamer Zeeland op het schip de Regenboge, die niet zijn gearriveerd. 1639 juni
 • 144., Cognossement van de lading van het schip de Hoope. 1639 juni 30
 • 145., Lijst van overgekomen brieven en papieren van Brazilië aan de presidiale kamer Zeeland. 1639 juni 16
 • 146., Brief van M. van Ceulen en Johan Ghijselin, gedateerd 7 juni 1639, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met naschrift van 16 juni 1639. 1639 juni 16
 • 147., Ordonnantie (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden tegen de smokkelhandel, contraventeurs en de ontduiking van de recognitiegelden. 1639 juni 9
 • 148., Ordonnantie (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden tegen de smokkelhandel, contraventeurs en de ontduiking van recognitiegelden. 1638 oktober 13
 • 149., Drie brieven (kopieën) in het Frans van Hector de Calce, Napolitaans kolonel aan:
  - Don Diego de Cardenas, kolonel-generaal van de buitenlandse troepen in Portugal, 12 juni 1639;
  - Don Fransisco Toral de Aragon, 30 mei 1639;
  - N.N., 6 juni 1639.
  1639 juni 16
 • 150., Factuur van de goederen gelost uit het prijsschip St. Pedro, veroverd door de schepen Charitas en Maecht van Enchuijsen. 1639 juni 12
 • 151., Factuur van de goederen gelost uit het prijsschip Nostra Signora d’Assençais (=Nossa Senhora d’Assunçao), veroverd door het jacht Schop onder kapitein Jacob Jansen. 1639 juni
 • 152., Brief van Charles de Sourlon, te Antoni Vaz, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 juni 17
 • 153., Brief van Baltasar van de Voorde, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 juli 9
 • 154., Brief van Philips Adriaens, op het prijsschip St. Pieter te Brazilië, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip Nassau. [1639 juni]
 • 155., Monsterrol (kopie) van de officieren en soldaten, varende onder kapitein Jacob Culenburg met het schip de Hoope naar Brazilië. 1639 juli 29
 • 156., Monsterrol (kopie) van soldaten, varende met het schip Tholen naar Brazilië. 1639 juli 8
 • 157., Monsterrollen (kopieën) van officieren en soldaten, varende onder de kapiteins Jacob Culenborg, Pieter van de Werven en Jean Pierron met de schepen Tholen, Prins Heijndrick en St. Jacob naar Brazilië, van 28 april tot 30 juni 1639. 1639 juli 30
 • 158., Brief van Baltasar van de Voorde, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 juli 1
 • 159., Brief van Daniel Alberti, te Frederica de Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip de Hoope. 1639 juli 8
 • 160., Cognossement van de lading van het schip de Hoope. 1639 juni 30
 • 161., Factuur (duplicaat) van de suiker geladen in het schip de Hoope. 1639 juli 1
 • 162., Generale factuur van de lading van het schip de Hoope. 1639 juli 1
 • 163., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden M. van Ceulen, Johan Ghijselin en Adriaen van der Dussen, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 juni 15
 • 164., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden M. van Ceulen, Johan Ghijselin en Adriaen van der Dussen, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 juli 10
 • 165., Staat van de magazijnen van de droge vivres. 1639 juli 8
 • 166., Staat van het wijnmagazijn. 1639 juli 8
 • 167., Generale factuur van de lading van het schip Nassau. 1639 juni 16
 • 168., Generale factuur van de lading van het schip Graeff Ernst. 1639 juni 16
 • 169., Generale factuur van de lading van het schip de Dolphijn. 1639 juni 16
 • 170., Generale factuur van de lading van het schip de Princesse. 1639 juni 16
 • 171., Generale factuur van de lading van het schip Casteel de Mina. 1639 juni 16
 • 172., Generale factuur (kopie) van de lading van het schip St. Michiel. 1639 juni 16
 • 173., Factuur van de suiker geladen in het schip de Hoope. 1639 juli 1
 • 174., Brief van Willem Cornelissen aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip St. Michiel. 1639 juli 20
 • 175., Brief van Baltasar van Voorde, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 juli 28
 • 176., Inventaris van resterende equipagegoederen. 1639 juli 31
 • 177., Lijst van vrijluiden die naar het vaderland vertrekken. 1639 augustus
 • 178., Brief (kopie) van Nunno Olpherdi en Cornelis van den Brande, in het fort Mauritius, aan gouverneur Johan Maurits van Nassau. 1639 december 22
 • 179., Verkooprekening van negros uit Angola, aangevoerd met het schip St. Pieter. 1639 juli 21
 • 180., Verkooprekening van negros uit Guinea, aangevoerd met het schip de Eendracht. 1639 juli 11
 • 181., Brief van W. van der Horn aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. [1639]
 • 182., Extract uit de fiscaalsrol betreffende de sententie van de politieke raden waarin zij Jan Jacobsz. Wijnants vrijspreken van het ontduiken van recognitiegelden. 1639 juli 29
 • 183., Remonstrantie van de politieke raden aan gouverneur-generaal en raden betreffende het verzoekschrift van schepenen van Olinda. [1639]
 • 184., Instructie van Willem Corneliss en Pierre le Grandt voor kapiteins en hoofdofficieren van de vloot, tevens order voor de vloot. 1639 december 2
 • 185., Lijst van schepen en jachten te Brazilië. [1639]
 • 186., Brief van Johan Ghijselin, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 augustus 5
 • 187., Lijst van brieven en papieren van Brazilië, voor de kamer Zeeland overgekomen met het schip St. Michiel. 1639 augustus 5
 • 188., Ladinglijst en repartitielijst van de schepen Mercurius, St. Michiel, St. Jan en de Blauwe Engel. 1639 augustus 4
 • 189., Generale ladinglijst van de schepen de Blauwe Engel, St. Jan, Mercurius en St. Michiel. 1639 augustus 4
 • 190., Staat van de artilleriemagazijnen in Recife. 1639 augustus 5
 • 191., Staat van het wijnmagazijn. 1639 augustus 5
 • 192., Staat van het magazijn van de droge vivres. 1639 augustus 5
 • 193., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden M. van Ceulen, Johan Ghijselin en Adriaen van der Dussen, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 augustus 5
 • 194., Factuur van de ontvangen lading uit het schip de Bontekoe. 1639 september 7
 • 195., Staat van het wijnmagazijn. 1639 september 30
 • 196., Brief van E. Herckmans, te Frederica de Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, ten geleide van enkele facturen en cognossementen, verzonden met het schip de Barque Longa. 1639 april 14
 • 197., Brief (kopie) van commandeur Jacop Pieterssen Tolck, in het fort op Curaçao, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 september 6
 • 198., Ladinglijst en repartitielijst van de schepen Overijssel en de Bontekoe. 1639 oktober
 • 199., Generale ladinglijst van de schepen Overijssel, de Bontekoe en St. Jacob. 1639 oktober 25
 • 200., Lijst van nagekomen overgekomen brieven en papieren van Brazilië voor de kamer Zeeland. 1639 oktober
 • 201., Lijst van overgekomen brieven en papieren van Brazilië voor de kamer Zeeland. 1639 oktober
 • 202., Ladinglijst en repartitielijst van de schepen Overijssel, de Bontekoe en St. Jacob. 1639 oktober 25
 • 203., Staat van de artilleriemagazijnen. 1639 september 20
 • 204., Cognossement van de lading van het schip Aaron. 1639 oktober 14
 • 205., Factuur van de suiker geladen in het schip Aaron. 1639 oktober 12
 • 206., Generale ladinglijst van de schepen Overijssel en Bontekoe. 1639 oktober 7
 • 207., Brief van Baltasar van de Voorde, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 oktober 7
 • 208., Staat van het magazijn van de droge vivres. 1639 oktober 7
 • 209., Lijst van resterende equipagegoederen in de pakhuizen. 1639 oktober 5
 • 210., Staat van het magazijn van stukgoederen. 1639 oktober 8
 • 211., Lijst van noodzakelijke goederen. 1639 september 23
 • 212., Generale brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden M. van Ceulen, Johan Ghijselin en Adriaen van der Dussen, aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 oktober 8
 • 213., Brief van Johan Ghijselin, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 oktober 9
 • 214., Brief van Daniel Alberti, te Frederica de Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, gezonden met het schip de Aaron. 1639 oktober 14
 • 215., Brief van M. van Ceulen en Johan Ghijselin aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1639 oktober 21
 • 216., Blafferd of lijst van de dizmos penzaons (tienden) en andere imposten in Brazilië die zijn gecontracteerd en verpacht, alsmede van verkochte ingenhos en landen, in het jaar 1639. 1639
 • 217., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden aan de vergadering van de Heren XIX. 1639 oktober 27

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Raadpleeg dit inventarisnummer op microfilm of microfiche (niet online beschikbaar)

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in