Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oude West-Indische Compagnie (OWIC) » Inventaris nr. 52

Naam archiefblok:
Oude West-Indische Compagnie (OWIC)

 • 1., Kaart van het fort St. Bartolomeus en omgeving bij San Salvador. [1637]
 • 2., Tekening met plattegronden, getekend door B. Golijath, van de forten Santo Phillippo, St. Bartolomeus en St. Alberto bij Santa Salvadoor. [1637]
 • 3., Brief van Johan Ghijselin, op het schip Orange omtrent Plaimuth, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 januari 5
 • 4., Brief van W. Aleman, op het schip Orangien, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 januari 5
 • 5., Brief van Joos de Jode, te Londen, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 januari 9
 • 6., Brief van Joos de Jode, te Tilberhooft, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 januari 10
 • 7., Brief van J. Lichthardt, te Recifo van Olinda de Pharnambuco, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 februari 5
 • 8., Brief (kopie) van Daniel Schagen en Jhor Appel, te Serinhaem, aan Cornelis van der Poel, predikant te Recife. 1637 februari 10
 • 9., Verklaring (kopie) van Daniel le Pla, commies, in het fort Ceulen te Rio Grande, dat hij het protest van de hoge en secrete raad van Brazilië, betreffende het niet nakomen door vrije kooplieden van contracten inzake het kappen van Braziliaans hout, aan Mattias Nooseman en A. de Rouff heeft overhandigd. 1637 maart 1
 • 10., Akte (kopie) van overeenkomst tussen enerzijds Albert Gerritzen Smient c.s en anderzijds gouverneur-generaal en raden van Brazilië (ondertekend door M. van Ceulen, Adriaen van der Dussen, Elber Gerritsz., Hugo Graswinckel), te Reciff, betreffende de contracten inzake het kappen van Braziliaans hout. 1637 februari 24
 • 11., Briefwisseling (kopieën) tussen Miguel Giberton, gouverneur van het fort bij Povason te Porto Calvo, en gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, van 2 en 3 maart 1637. 1637 maart 3
 • 12., Akte van capitulatie (kopie) overeengekomen tussen Miguel Giberton, gouverneur van het fort Povason te Porto Calvo, en gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau. 1637 maart 3
 • 13., Akte van capitulatie, in het Frans, overeengekomen tussen Miguel Giberton, gouverneur van het fort Povacao te Porto Calvo, en gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau. 1637 maart 3
 • 14., Brief (kopie) van Daniel Schagen, Jhor Appel, Fransiscus Plante, Willem Schott en Ri. Lamdeij, te Povoacon (in Porto Calvo), aan Cornelius van der Poel, predikant te Recife. 1637 maart 7
 • 15., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, te Povoson (in Porto Calvo), aan de vergadering van de Heren XIX. 1637 maart 8
 • 16., Brief in het Frans van (Joachim Vincent) Soler aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 maart 15
 • 17., Brief van Willem Cornelissen, op het schip Zeelandt voor pondt de Sergua, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 maart 16
 • 18., Brief van Joris Adriaensen Calf, op het schip Amersvoort te Punto Jeregua, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 maart 17
 • 19., Brief van Jan Goosensen, schipper op de Zeeridder te Recifo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 maart 18
 • 20., Lijst van de noodzakelijkste ammunitie en equipagegoederen die de hoge en secrete raden van Brazilië verlangen. 1637 maart 20
 • 21., Brief van Jan Verdieux en W. Aleman, op het schip Orangen te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip de Hoope. 1637 maart 20
 • 22., Brief van Johan Ghijselin, te Reciffe d’Olinda, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 maart 20
 • 23., Brief (duplicaat) van Johan Ghijselin, te Recife d’Olinda aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 maart 20
 • 24., Brief (kopie) van raden M. van Ceulen en Adriaen van der Dussen, te Reciffe d’Olinda, aan de vergadering van de Heren XIX. 1637 maart 28
 • 25., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden M. van Ceulen, J, Gijselinck en Adriaen van der Dussen, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX. 1637 juni 2
 • 26., Brief van P. Serooskercken aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 maart 21
 • 27., Brief van Guert Hansen van Burckeloo, in het fort te St. Antoni de Periba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 maart 24
 • 28., Brief van P. Serooskercken, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 maart 27
 • 29., Brief van M. van Ceulen en Adriaen van der Dussen, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 maart 27
 • 30., Brief van P. Serooskercken aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. [1637 maart]
 • 31., Lijst van soldaten, geëmbarkeerd op het jacht de Henne om naar Paraijba te varen. [1637 maart]
 • 32., Facturen van goederen geladen in de schepen Pijnappel, Cameel, St. Clara, Zeerobbe en St. Jan, van 16 tot 26 maart 1637. 1637 maart 26
 • 33., Generale factuur van goederen geladen in de schepen Pijnappel, Cameel, Seerobbe, St. Clara en St. Jan. 1637 maart 26
 • 34., Lijst van noodzakelijkste ammunitiegoederen. 1637 maart 20
 • 35., Lijst van equipagegoederen. [1637]
 • 36., Facturen en taxaties van goederen uit buitgemaakte schepen en opgave van vivres en treingoederen ontvangen door de commissaris Johannes Listrij, in 1636, met een lijst (duplicaat) van equipagegoederen, gedateerd 1637. [1636-1637]
 • 37., Liquidaties en afrekeningen met diverse schippers betreffende buitgemaakte goederen, gehouden van 5 september tot 10 december 1636. 1636 december 10
 • 38., Taxatie van goederen ontvangen uit het prijsschip Juan Baptista, buitgemaakt door het schip de Tijger, van Rotterdam, met opgave van treingoederen ontvangen door de commissaris van de trein. [1637]
 • 39., Lijst (duplicaat) van vivres die de politieke raden van Brazilië uit de magazijnen geleverd hebben gekregen, van 31 november tot 28 december 1636. 1636 december 28
 • 40., Lijst van geleverde lonten aan de commissaris der artillerie met opgave van de aanleverende schepen, van 17 april 1636 tot 29 januari 1637. 1637 januari 29
 • 41., Lijst van de artillerie en ammunitie gevonden in het fort Povocaon en in de redoute bij Porto Calvo. 1637 maart 8
 • 42., Lijst van de rantsoenbrieven van 2 tot 23 maart 1637. 1637 maart 23
 • 43., Inventaris van de koopmanschappen op 18 maart 1637 bevonden in het magazijn van de stukgoederen, onder de administratie van commissaris M. Cornelissen Gawe. 1637 maart 18
 • 44., Inventaris van de natte en droge vivres op verschillende plaatsen. 1637 maart 15
 • 45., Brief van John Goodlad, te St. Anthonio, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 april 1
 • 46., Rekening voor de inkoop van slaven en goederen geleverd op order van generaal Niclaes van IJperen door de jachten Halve Maen van Amsterdam en Eendracht uit Zeeland, van 26 september 1636 tot 6 april 1637. 1636 april 6
 • 47., Verkooprekening van negros uit het prijsschip door het jacht de Soutberch opgebracht, met een opgave van kopers. 1636 oktober 24
 • 48., Verkooprekening van de negros uit Guinea, geleverd door de schepen Cammeel, Hoop en St. Jan. 1637 januari 23
 • 49., Brief (kopie) van Claes van IJperen, in het fort Nassouw te Guinea, aan de gouverneur-generaal en raden te Pernambuco. 1637 april 19
 • 50., Factuur van de goederen uit het prijsschip genomen door het jacht de Cornarijvogel (=Canarievogel). 1637 april 10
 • 51., Factuur van de goederen uit het prijsschip de Fortuijn genomen door het jacht de Canari Voogel. 1637 april 10
 • 52., Factuur van de goederen uit het prijsschip genomen door kapitein Abel op 20 april 1637, gedateerd 25 april 1637, te Frederica. 1637 april 25
 • 53., Brief in het Frans van (Joachim Vincent) Soler, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 april 28
 • 54., Staat van het magazijn van vivres. 1637 april 29
 • 55., Lijst van de noodzakelijkste geëiste ammunitiegoederen. 1637 april 29
 • 56., Brief van Johan Ghijselin, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 mei 1
 • 57., Brief van P. Serooskercken, te Recifo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 mei 4
 • 58., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de hoge en secrete raden, te Reciffe, aan de vergadering van de Heren XIX. 1637 mei 6
 • 59., Brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de hoge en secrete raden, te Reciffe, aan de vergadering van de Heren XIX. 1637 mei 6
 • 60., Verzoekschrift (kopie vertaald uit het Portugees), van de camera en inwoners van Pernambuco aan de Staten-Generaal en de Prins van Oranje betreffende te verlenen vrijheden. 1637 mei 7
 • 61., Brief (kopie) van N.N., op het jacht de Tijger, aan de gecommitteerde bewindhebbers en de secrete raad te Pernambuco. 1637 mei 12
 • 62., Factuur van de goederen uit het prijsschip, veroverd op 10 mei 1637, door het schip d’Hollantse Thuijn. 1637 mei 10
 • 63., Getuigenverklaring (kopie) van Antonio d’Oliveira Maciel, op de molen van Francisco de Love genaamd Aboe (=Obu), ten overstaan van Johan Ghijselin, betreffende de moord op pater Alvero Mendez d’Elves door Jacob Catz en Christoffel Barents. 1637 mei 20
 • 64., Getuigenverklaring (gewaarmerkte kopie) van Anthonio d’Oliveira Maciel ten overstaan van Johan Ghijselin, betreffende de moord op pater Alviro Mendes d’Elves door Jacob Catz en Christoffel Barents. 1638 maart 7
 • 65., Brief van Stephanus van der Lucht, op het schip St. Marten te Fernembucquo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 mei 23
 • 66., Extract uit een brief van de hoge en secrete raden van Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX betreffende benodigde equipagegoederen. 1638 mei 23
 • 67., Sententie van de raad van justitie van Brazilië waarin het prijsschip, veroverd door het schip St. Marten, van schipper Anthonij de Bruijn, verbeurd wordt verklaard. 1637 mei 29
 • 68., Sententie (duplicaat) van de raad van justitie van Brazilië waarin het prijsschip, veroverd door het schip St. Marten, van schipper Anthonij de Bruijn, verbeurd wordt verklaard. 1637 mei 29
 • 69., Monsterrol van vrije luiden die met het schip De Hoop naar het vaderland vertrekken. [1637]
 • 69A., Brief van Jan Verdieux en W. Aleman, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 mei 26
 • 70., Brief van Jacobus Dapper, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 mei 30
 • 71., Brief van Jooris Stuuaertz, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 mei 31
 • 72., Inventaris (duplicaat) van de artillerie en ammunitie gevonden in het fort Povocaon en in de redoute bij Porto Calvo. 1637 mei 8
 • 73., Brief van Johan Ghijselin, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 juni 1
 • 74., Brief (duplicaat) van Johan Ghijselin, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip de Hoope. 1637 juni 1
 • 75., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX. 1637 juni 2
 • 76., Brief (duplicaat) van gouverneur-generaal [Johan Maurits van Nassau] en raden, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX. 1637 juni 2
 • 77., Brief van M. van Ceulen, Johan Ghijselin, en Adriaen van der Dussen, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 juni 2
 • 78., Brief van P. Serooskercken, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 juni 2
 • 79., Lijst van het Braziliaanse hout gezonden naar het vaderland. [1637]
 • 80., Factuur van de lading van het schip Westwouderkerck, gaande naar Amsterdam. [1637]
 • 81., Factuur van de lading van het schip de Hoop, gaande naar Zeeland voor de West-Indische Compagnie, alsook voor particulieren. [1637]
 • 82., Factuur van de lading van het schip de Hoope van der Veer. 1637 juni 1 of 5
 • 83., Factuur van de lading van het schip St. Pieter. [1637]
 • 84., Factuur van de lading van het schip St. Pieter. 1637 april 28
 • 85., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden aan Nicolaes van IJperen, generaal van de kust van Guinea. [1637]
 • 86., Lijst van de artillerie en ammunitie door commissaris-generaal Wilhelm Doncker overgeleverd aan Jacob van Lintsemchis. 1637 juni 22
 • 87., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden Van Ceulen, Ghijselin en Van der Dussen, aan de vergadering van de Heren XIX. [1637 augustus]
 • 88., Extract-sententie van de politieke raden van Brazilië, gedateerd 6 augustus 1637, jegens schipper Abraham Claessen van het schip de Keiserinne, met een verklaring van Abraham Claessen dat de boete van zijn vrachtgeld afgetrokken mag worden, gedateerd 23 augustus 1637. 1637 augustus 23
 • 89., Inventaris van de equipagegoederen die in het magazijn overblijven. 1637 augustus 10
 • 90., Vragenlijst (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden, te beantwoorden door diezelfde raden, over het toestaan van het hakken van hout door Mattias Nosemans ondanks het verbod van de vergadering van de Heren XIX. 1637 augustus 12
 • 91., Vragenlijst (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden, te beantwoorden door Hendric Schilt, over de moord op pater Alvero Mendez d’Elves. 1627 augustus 12
 • 92., Vragenlijst van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden, te beantwoorden door Hendrick Schilt, over de moord op pater Alvero Mendez d’Elves. 1637 augustus 12
 • 93., Antwoorden (kopie) van Hendrick Schilt op de vragenlijst van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden over de moord op pater Alvero Mendez d’Elves. 1637 augustus 12
 • 94., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, te Anthoni Vaz, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 augustus 15
 • 95., Getuigenverklaring (kopie) van schipper Jacob Leijnsen Coenen voor de hoge en secrete raden van Brazilië betreffende de moord op pater Alvero Mendez d’Elves. 1637 augustus 16
 • 96., Getuigenverklaring (kopie) van schipper Jacob Leijnsen Coenen voor de hoge en secrete raden van Brazilië betreffende de moord op pater Alvero Mendez d’Elves. 1637 augustus 16
 • 97., Getuigenverklaring (kopie) van Claes Christiaensz, kapitein op het jacht de Haen, voor de hoge en secrete raden van Brazilië, betreffende de moord op pater Alvero Mendez d’Elves. 1637 augustus 16
 • 98., Getuigenverklaring (kopie) van Claes Christiaensz, kapitein op het jacht de Haen, voor de hoge en secrete raden van Brazilië, betreffende de moord op pater Alvero Mendez d’Elves. 1637 augustus 17
 • 99., Brief (kopie) van de kerkeraad van Recife aan de vergadering van de Heren XIX. 1637 augustus 19
 • 100., Brief van Jacob Alrichs, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip Haarlem. 1637 augustus 20
 • 101., Getuigenverklaring (kopie) van Anthonio d'Olivero Masiel, voor Johan Ghijselin, over de moord op pater Alvero Mendez d’Elves. 1637 augustus 21
 • 102., Brief van A. Tapper, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 augustus 24
 • 103., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden Van Ceulen, Ghijselin en Van der Dussen, aan de vergadering van de Heren XIX. [1637] augustus 25
 • 104., Brief van W. Schott, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 augustus 25
 • 105., Brief van Johan Ghijselin, te Recieff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, overgezonden met de heer Serooskercken. 1637 augustus 25
 • 106., Brief van M. van Ceulen en Johan Ghijselin ten geleide van een zending overgekomen brieven en papieren, tevens inhoudsopgave, aan de vergadering van de Heren XIX of in hun absentie aan de presidiale kamer in Zeeland. 1637 augustus 25
 • 107., Lijst van noodzakelijke equipagegoederen. [1637 augustus 20]
 • 108., Lijst van de veroverde goederen op de kust van Brazilië van april tot juli 1637, met duplicaat. 1637 augustus 20
 • 109., Factuur van de goederen uit het prijsschip Nossa Senhora de Rosairo, veroverd door het jacht Winthont, op de hoogte van Cabo Blanco. 1636 april 15
 • 110., Lijst van het papier en de schrijfgereedschap ten behoeve van het kantoor in Brazilië 1637 augustus 20
 • 111., Lijst van de allernoodzakelijkste ammunitie die spoedig verstrekt moet worden. 1637 mei 2
 • 112., Aanvulling op de lijst van allernoodzakelijkste ammunitie. 1637
 • 113., Contract tussen de hoge en secrete raden van Brazilië (ondertekend door Mathijs van Ceulen, Johan Gijselin en Adriaen van der Dussen) en de commies Adriaen van Nieulandt, betreffende met suiker geladen prijsschepen, die waren veroverd door de schepen Nassau en Wesel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 1637 juli 15
 • 114., Akte van de verkoop door Adriaen van Nieulandt aan de hoge en secrete raden van Brazilië (ondertekend door Mathijs van Ceulen, Johan Gijselin en Adriaen van der Dussen) van de suiker, veroverd door de schepen Nassau en Wesel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 1637 juli 16
 • 115., Staat van de vivres in de magazijnen. 1637 augustus 20
 • 116., Lijst van gekomen en vertrokken schepen te Brazilië van 7 maart tot 17 augustus 1637. 1637 augustus 20
 • 117., Lijst van schepen die de kust van Brazilië frequenteren. 1637
 • 118., Lijst van de schepen die de kust van Brazilië frequenteren. [1637]
 • 119., Factuur (kopie) van het schip de Soutberch, van schipper Jaep Hes, komende van Brazilië. [1637]
 • 120., Ladinglijst en repartitielijst van 142 tonnetjes confiture die met het schip de Soutberch aan de respectieve kamers zullen worden gezonden. 1637 augustus 20
 • 121., Factuur van de lading van het schip de Soutberch. [1637]
 • 122., Generale factuur van de lading van het schip de Soutberch, van schipper Jacob Hes, gaande van Brazilië naar Amsterdam. [1637]
 • 123., Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden aan de vergadering van de Heren XIX. 1637 augustus 27
 • 124., Brief van Barthelomeeus Nouters, op het schip Domburch te Paraiba voor Capedello, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 augustus 29
 • 125., Brief van Willem Cornelissen, te Frederica, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 augustus 30
 • 126., Lijst (kopie) van kanonnen, artillerie en ammunitie bevonden op het kasteel de Mina. 1637 september 2
 • 127., Akkoord (kopie) vergund aan de Portugese bezetting van het kasteel de Mina, waarop zij het kasteel verlaten hebben en naar St. Thome zijn gegaan. 1637 augustus 30
 • 128., Brief (kopie) van Claes van Iperen, in het kasteel de Mina, aan gouverneur-generaal en raden. 1637 september 5
 • 129., Brief van M. van Ceulen en Adriaen van der Dussen, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 augustus 7
 • 130., Brief van M. van Ceulen en Adriaen van der Dussen, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 oktober 8
 • 131., Brief van Abraham Dapper, te Recijf, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 oktober 14
 • 132., Sententie over de zaken van Hendric Schilt, politieke raad, door gouverneur-generaal en raden. 1637 oktober 30
 • 133., Recipisse voor schipper Jasper Cornelisse Gansseneel van het fluitschip de St. Pieter. 1637 juni 1
 • 134., Getuigenverklaring (grosse), verleden voor notaris Thomas Morris, van Balthen Abelssen, Basiaen Anteunissen en Andries Cornelisse, opvarenden van de het fluitschip St. Pieter, betreffende het verliezen van kabel en anker van hetzelfde schip. 1637 november 9
 • 135., Brief (kopie) van gouverneur-generaal en raden aan de vergadering van de Heren XIX. 1637 november 17
 • 136., Ordonnantie (kopie) van de hoge en secrete raden van Brazilië waarin het personen verboden wordt naar de bevrachte schepen te varen. 1637 november 28
 • 137., Verzoekschrift in het Portugees van de moradores aan gouverneur-generaal en raden, om het verbod op de vrije handel op te heffen, de door oorlog vernielde stad Olinda op te bouwen en de vrijheid van de joden te beperken. 1637 december 1
 • 138., Brief van Willem van der Horn, fiscaal te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met als bijlage een kopie van de informaties en sententies van enkele delicten sedert 4 september 1637. 1637 december 2
 • 139., Remonstrantie (kopie) van Gabriel de Cladeas, Joan Graven Wijnants en Roelandt de Carpentier, schepenen (van Recife?), aan de Staten-Generaal. 1637 december 8
 • 140., Remonstrantie van Hendrick Schilt, te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX. 1637 december 9
 • 141., Brief van kolonel Hans van Koin, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 december 10
 • 142., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van schepenen van de stad en het district van Villa Formosa de Serinhaim, aan de vergadering van de Heren XIX, ondertekend door: Miguel Fridesao; Guitto (?) Plaequer; B. Corneiro; Barth. Lins; Louis Saraiva Monteiro; Gillepz en Antonio Correo. 1637 december 14
 • 143., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, te Antoni Vaz, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 december 15
 • 144., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van de camera van Olinda aan de vergadering van de Heren XIX, ondertekend door: Fran. de Britto Pereira; Gaspar Dias; W. Donquer; Jacques Hack. 1637 december 16
 • 145., Tekeningen van ‘vuurwerken’ (=kanononderdelen), gemaakt door meester-vuurwerker Caspar Waldeck. 1637 december 16
 • 146., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van de camera van Frederica te Paraiba aan de vergadering van de Heren XIX, ondertekend door: Gaspar Eduardo; Gorge Gomes; Jaques Vandernesse; Manuel Dalmeida; Rafael Carvallo; Luis Mendes de Vasconsellos; Bento do Rego; Diego Corillis; Joan Rois Machado; Geronimo Cadenas; Fran. Camello; Duarte Gomes da Silva; Fernando Rois de Bulho; Fran. Dias Sausedo. 1637 december 18
 • 147., Brief (kopie) van de camera van Paraiba te Frederica aan de vergadering van de Heren XIX. 1637 december 18
 • 148., Brief van W. Schott, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 december 8
 • 149., Brief (kopie) van de camera van Goijana aan de vergadering van de Heren XIX. [1637 december]
 • 150., Brief van A. van Liesveldt, op het schip Leeuwinne, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 december 20
 • 151., Brief van E. Herckmans, te Frederica de Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1637 december 21
 • 152., Akte van volmacht van de reders van het schip de Groote Bruijnvis voor Niclaes de Letter en Pieter de Somer de Jonge, om geld te innen bij de kamer Zeeland. 1637 december 24
 • 153., Afrekening van de kamer Zeeland met de reders van het schip de Groote Bruijnvis. 1637 december 15
 • 154., Kennisgeving dat in verband met het vertrek in januari 1638 van de politieke raad Schot in zijn plaats moet worden voorzien. [1637 december]
 • 155., Brief in het Frans van (Joachim Vincent) Soler aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. [1637 december]
 • 156., Instructie van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de hoge en secrete raden voor kolonel Hans Koin, betreffende de expeditie naar Elmina op de kust van Guinea. [1637]
 • 157., Instructie van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de hoge en secrete raden voor commandeur Jan Wendelsen betreffende de expeditie naar Elmina. [1637]
 • 158., Lijst van een pakket overgekomen brieven en papieren van Brazilië, aan de vergadering van de Heren XIX. [1637]
 • 159., Lijsten van brieven en papieren uit Brazilië overgekomen met de schepen Haerlem en Soutberch. [1637]
 • 160., Lijst van personen in dienst van de kamer Zeeland die door de hoge en secrete raden van Brazilië gelicentieerd zijn om naar Nederland te gaan. [1637]
 • 161., Lijst van tekortkomingen van de geleverde vivres van de verscheidene kamers. [1637]
 • 162., Inventaris van de mogelijke rendementen van de capitanie van Itamaraca. [1637 december]
 • 163., Calculatie (kopie) van de rendementen van de jaarlijkse 'vruchten' van de capitanias Pernambuco, Itamaraca, Paraiba en Rio Grande, overgeleverd aan de hoge raad van Brazilië door president Gasper Dias. [1637]
 • 164., Brief van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, te Antoni Vaz, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1638 januari 16
 • 165., Blafferd of lijst van de dizmos penzaons (tienden) en andere imposten in Brazilië, gecontracteerd en verpacht in 1637. 1637

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bekijk de scans (845)

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in