Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oude West-Indische Compagnie (OWIC) » Inventaris nr. 49

Naam archiefblok:
Oude West-Indische Compagnie (OWIC)

 • 1., Twee brieven van Pieter de Vroe, pensionaris en secretaris van de politieke raden te Olinda, aan de vergadering van de Heren XIX te Middelburgh (presidiale kamer), met een lijst (kopie) van noodzakelijke goederen. 1630 april 2
 • 2., Twee brieven, van Pieter van der Hagen te Olinda, en van generaal Hendrick Lonck op het schip Amsterdam voor de rede van Paernambuco, beide aan de vergadering van de Heren XIX (presidiale kamer). 1630 april 3
 • 3., Brief van Diederick van Wardenbuch, te Olinda, aan de vergadering van de Heren XIX (presidiale kamer). 1630 april 3
 • 4., Brief (kopie) van Adolph van Els op St. Antonij aan de bewindhebbers van de kamer Dordrecht. 1630 april 3
 • 5., Antwoord van de politieke raden, te Parnambuco, op de remonstrantie van generaal H. Cornelissen Lonck. 1630 april 8
 • 6., Notitie van de brieven en papieren gekomen van Farnabouck met het schip Overijssel voor de vergadering van de Heren XIX. [1630]
 • 7., Bestek van het fort dat gemaakt zal worden op het eiland Antonij Vaz rondom het klooster aldaar, opgesteld door de politieke raden. 1630 april 29
 • 8., Bestek van de palissaden die men doet stellen rondom de te maken forten in Parnambuco, met een lijst van noodzakelijke materialen. [1630]
 • 9., Memorie van Adriaen Verdonck voor president en raden van Pernambuco, betreffende de gewesten Pernambuco, Tamaraca (=Itamaracá), Paraiba en Rio Grande. 1630 mei 20
 • 10., Bestek van het fort dat gemaakt zal worden op het Recijffe tegenover de invaart van de Pos, ten zuiden van de stad Olinda in Pernambuco. 1630 mei 25
 • 11., Bestek van het opmaken van het hoornwerk, zoverre dat begonnen is, ten zuiden van de huizen staande op (het eiland) Antonij Vaz. 1630 juni 23
 • 12., Lijst van vivres ontvangen en bevonden in de prijswijnschip St. Antonio. 1630 juni 29
 • 13., Lijst van het cargasoen nodig voor 5000 mannen gedurende 6 maanden, voor het garnizoen van Pernambuco. [1630]
 • 14., Brief van de bewindhebbers van de kamer Zeeland, Jean van der Poort en Pieter van Welde, te Middelburch, aan de politieke raden te Pernambuco. 1630 juni 6
 • 15., Lijst van de noodzakelijke medicijnen voor de chirurgijns. [1630]
 • 16., Lijst van behoeften voor het onderhoud van schepen, gedateerd 7 juli 1630, met begeleidende protestbrief van de politieke raden aan de gouverneur van Pernambuco, kolonel Diederick van Waerdenburch, gedateerd 16 juli 1630. 1630 juli 16
 • 17., Brief (kopie) van kolonel D. van Waerdenburch aan de vergadering van de Heren XIX, gezonden met het schip de Eendracht van der Veere. 1630 juli 23
 • 18., Brief van kolonel Diederick van Waerdenburch aan de vergadering van de Heren XIX te Middelburg (presidiale kamer). [1630]
 • 19., Brief (duplicaat) van politieke raden, Pieter van der Hagen en Pieter de Vroe, te Olinda, aan de vergadering van de Heren XIX. 1630 juli 26
 • 20., Beschrijving van de Morro de St. Pablo (=S. Paulo). [1630]
 • 21., Brief (duplicaat) van politieke raden te Olinda, Pieter van de Hagen en Pieter de Vroe, aan de vergadering van de Heren XIX. 1630 september 23
 • 22., Memorie over het probleem van de vivres, opgesteld door Pieter de Vroe voor de vergadering van de politieke raden. 1630 september 23
 • 23., Brief van luitenant Hartman Chottfrit (=Godtfrit) van Stein Callenfel te St. Antonio aan de vergadering van de Heren XIX in Middelburg. 1630 september 24
 • 24., Brieven van Servaes Carpentier en Alexander Seton, te Olinda, aan de vergadering van de Heren XIX. 1630 september 25
 • 25., Lijst van klokken en Braziliaans hout geladen in het schip Overijssel te Recijff. 1630 september 27
 • 26., Brief van Johannes van Walbeeck, te Resiff, aan de vergadering van de Heren XIX. 1630 september 25
 • 27., Brief van Johannes van Walbeeck, te Reciff, aan de vergadering van de Heren XIX, met een memorie over het bezet houden van Pernambuco, gedateerd oktober 1630, gezonden met het schip Overijsel. 1630 september 28
 • 27A., Brief van P. van Serooskercken, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX te Middelburg (presidiale kamer). 1630 september 30
 • 28., Brief van Pieter de Vroe, te Recijff, ter ordonnantie van de politieke raden en hoofdofficieren, aan gouverneur Mathias van Alburquerque en de inwoners van de capitania van Pernambuco. 1630 oktober 4
 • 30., Credentiebrief van de politieke raden Pieter van der Hagen, Servatius Carpentier en Johannes van Walbeeck aan raad-ordinaris Johan de Bruine en pensionaris Pieter de Vroe. 1630 oktober 12
 • 31., Vier brieven en een bijlage aan de vergadering van de Heren XIX, te weten:
  - twee brieven van Diederick van Waerdenbruch, te Olinda;
  - brief van de politieke raden Pieter van der Hagen en Servatius Carpentier, te Reciff, met provisioneel akkoord tussen de politieke raden en kolonel Diederick van Waerdenburch;
  - brief van kolonel Diederick van Waerdenburch, Alexander Seton, Adolph van Els, Hartman Chottfrit (Godtfrit) van Stein Callenfels en Jouske Hounckes, te Olinda.
  1630 oktober 22
 • 32A., Brief van Pieter van der Hagen en Servatius Carpentier, te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX. 1630 oktober 27
 • 32B., Brief van Pieter van der Hagen en Servatius Carpentier, politieke raden, te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX. 1630 november 2
 • 33A., Brief van Adriaen Piettersen, geschreven op het schip De Fortuijnne voor de rede van Pernambuco, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 november 2
 • 33B., Brief van Johannes van Walbeeck, op het Recif van Pernambuco, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 november 5
 • 33C., Brief van Cornelis Craeij, te Olinda, aan bewindhebber Droochbroot van de kamer Zeeland. 1631 november 8
 • 34., Twee brieven (kopieën) van Johan van Leeuwen, op het schip De Fortuijn voor de rede van Pharnambock, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, gedateerd 5 oktober en 7 november 1631. 1631 november 7
 • 35., Lijst van de noodzakelijke goederen voor de equipage. [1631]
 • 36., Order (kopie) van gouverneur Diederick van Walbeeck voor Jean Lormiere (=Jan Lichthart) en voor de kapitein en de commies van het schip De Meerminne, betreffende de zieke soldaten gaande met dit schip naar het eiland Fernando (de Noronha), ook genaamd Pavonia; met eerdere instructie (kopie). 1630 21 december
 • 37A., Resolutie (kopie) genomen op het schip de Meermin. 1631 januari 6
 • 37B., Brief van Isaack Wekemontarje en Jacob Culemburch, op het schip Out-Vlissingen voor de rede van Fernambuch, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 januari 31
 • 37C., Memorie van ingenieur Pieter van Bueren en Andreas Deewisch, te St. Antoni Vaas, over het behouden of verlaten van Olinda. 1631 januari 31
 • 38A., Cognossement van Jacob Barten van Vlissingen, schipper van het schip de Moorinne, liggende voor de rede van het Reciffe de Pernambuco. 1631 februari 11
 • 38B., Extract uit de notulen van de politieke raden. 1631 maart 24
 • 39., Brief van Laurent Vallet, te Cresnabourg, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 maart 22
 • 40A., Lijst (kopie) van het cargasoen nodig voor 5000 mannen gedurende 6 maanden, ten behoeve van het garnizoen te Pernambuco. 1631 ongedateerd
 • 40B., Extracten uit onderschepte brieven gevonden in het prijsschip dat is veroverd door de schepen Mercurius en Gooree op 14 mei 1631, komende uit Bahia de Todos os Santos. 1631 mei 14
 • 41A., Generale brief (kopie) van de politieke raden, te Olinda, aan de vergadering van de Heren XIX. 1631 mei 30
 • 41B., Brief van P. van Serooskercken aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 ongedateerd
 • 42A., Brief van Jean van Leeuwen, te Resijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 mei 31
 • 42B., Brief van Maerten Thijssen, op het eiland Tamaraca, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 juni 3
 • 42C., Inventaris van de goederen gelost uit het prijsschip veroverd door het jacht Graef Maurus (Maurits) voor de kamer Groningen, met een factuur van 27 juni 1631. 1631 juni 11
 • 43A., Inventaris van vivres bevonden in de magazijnen en de schepen te Reciff, Anthoni Vaes en Olinda. 1631 juni 29
 • 43B., Brief van Jacob Huige en Joos Beijdaels, op het schip de Moorjaen voor de rede van Pernambuco, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 juli 6
 • 43C., Extract-resolutie van de politieke raden betreffende nieuwe militaire expedities. 1631 juli 15
 • 44., Extract-resolutie van de politieke raden S. Carpentier (president), D. van Waerdenburch, Pieter der Hagen en Johannes van Walbeeck, te Recijff van Pernambuco, betreffende het uitzenden van een vloot om de Spaanse armada aan te vallen. 1631 juli 16
 • 45., Twee adviezen van P. Serooskercken betreffende het voorstel van Servaes Carpentier van 17 juli 1631, wat te doen als men de Spaanse armada niet ontmoet, gedateerd 16 en 18 juli 1631. 1631 juli 18
 • 46., Advies van de hoofdofficieren aan de politieke raden betreffende oorlogsvoering, opgesteld in de schans Arnestus te Anthonij Vas. 1631 juli 20
 • 47., Adviesaanvraag (kopie) van de politieke raden (president S. Carpentier), te Reciffe, aan de hoofdofficieren. 1631 juli 19
 • 48A., Advies van de hoofdofficieren betreffende de voorgestelde expeditie van 15 juli 1631 naar Pariba (=Paraiba). 1631 juli 15
 • 48B., Advies van P. Serooskercken betreffende het voorstel van S. Carpentier om een expeditie naar Paraiba te sturen. 1631 juli 16
 • 49., Advies van P. Serooskercken en de hoofdofficieren van de militie op de vragen voorgesteld op 15 juli 1631 betreffende de expeditie naar Paraiba en de Spaanse armada. 1631 juli 17
 • 50., Verklaring van Pedro Alves de Madera gevangen genomen in de Estancia des Affogados op 20 juli 1631. 1631 juli 26
 • 51., Generale brief (kopie) van de politieke raden, te Recijf de Pernambuco, aan de vergadering van de Heren XIX. 1631 juli 30
 • 52., Provisionele berekening van vivres gerekend voor 500 koppen. 1631 juli 30
 • 53., Brief van Jan van Leeuwen en Philips Aenteunissen, op het schip de Fortuijne voor het Reciff van Farnembock, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 juli 30
 • 54., Brief van commies Francoijs Blonde, in Pharnambuco op het Recijffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 juli 30
 • 55A., Brief van commissaris Johan Jonas Lodewijck, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 juli 31
 • 55B., Generale brief (kopie) van de politieke raden, te Recijffe, aan de vergadering van de Heren XIX. 1631 juli 31
 • 56., Kassarekening van ontvangsten en uitgaven. 1631 juli 31
 • 57., Facturen van de lading van het schip Regenbooge voor de kamer Zeeland en de kamer Maze, en van het schip Swol voor de kamer Amsterdam. [1631]
 • 58A., Brief van S. Carpentier en en P. Serooskercken, politieke raden, te Recijffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 juli
 • 58B., Cognossement van Jacob de Beer, schipper van het schip de Regenboge, te Recif. 1631 juli 31
 • 58C., Brief van de politieke raden aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland over de scheepsmacht. 1631 juni 27
 • 59., Lijst van het geschut geborgen uit het verongelukte schip de Vogelstruijs. [1631]
 • 60., Brief van Jan Mast en Jacques Canine, op het schip Walcheren liggende voor Olinda, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 augustus 1
 • 61., Brief van Maerten Thijssen, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 augustus 2
 • 62., Lijst van goederen van de schepen Swol, de Regenbooch en de Jonge Graef Maurits. [1631]
 • 63., Factuur van de lading van de schepen Regenboge en Jonge Mauritius. [1631]
 • 64., Brief van Adriaen Jansen Pater, te Resief, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, gezonden met het schip de Regenboge. 1631 augustus 4
 • 65., Brief van P. Serooskercken, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 augustus 3
 • 66., Brief van de P. Serooskercken, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 augustus 5
 • 67A., Factuur van de lading van het schip Matance. 1631 september 19
 • 67B., Inventaris van de papieren uit Pernambuco, gezonden met de schepen Swol en de Regenbooch voor de kamer Zeeland, gearriveerd op 1 en 3 oktober 1631. 1631 ongedateerd
 • 68A., Factuur van de lading van het schip Campen. 1631 oktober 18
 • 68B., Lijsten van ontvangen vivres uit de schepen Sonne en Mercurius. 1631 oktober 23
 • 68C., Staat van vivres in de magazijnen te Reciffe en Antonij Vaes. 1631 november 1
 • 68D., Brief van P. Serooskercken, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 november 9
 • 69., Extract-vertalingen van onderschepte Portugese brieven, te weten van:
  - David Continho, te Real, 2 december 1631;
  - Salvado Pincairo, te Tamarica (=Itamaracá), aan de koning van Portugal, 8 maart 1632;
  - Balthasar Dorfonte, te St. Bartolomeus, aan Alvaro de Salevedo, te Lissabon, 29 maart 1632;
  - Manuel Gomes, te Angra, 1632;
  - Salvador Pinhairo, te Tamarica (=Itamaracá), aan de graaf de Monsoerte, 3 april 1632;
  - Pero Barbosa Corea, te Lissabon, aan Martin Soares Moreno, te Pernambuco, 27 december 1631;
  - Domingos Davega, te Siara (=Ceará), aan A. Bento Machiel o Mosso, te Pernambuco, 1 februari 1631.
  1631 en 1632
 • 70., Brief (kopie) van Servaes Carpentier, Pieter van der Haghen, Hartman Godtfrid van Steijn Callenfelts en Marthien Thijssen, voor de baai Genipabou (Rio Grande), aan de vergadering van de Heren XIX. 1631 december 29
 • 71., Brief (kopie) van Pieter van de Haghen, op het schip Amsterdam voor de baai Genipabou (Rio Grande), aan de vergadering van de Heren XIX. 1631 december 30
 • 73., Brief van P. Serooskercken, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 april 1
 • 75., Brief van P. Serooskercken, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 april 3
 • 77., Brief (kopie) van kapitein Joos Coecks, te Tamarica, aan P. van Serooskercken. 1631 mei 14
 • 78., Brief (kopie) van P. Serooskercken aan kapitein Joos Coeck. [1631]
 • 79., Brief van Jan Mast en Jacques Canine, te Rechiffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 oktober 6
 • 80., Extracten uit de verslagen van verhoren van Andries Tacoe en andere Brazilianen, gehouden op het schip Nieu Nederlandt, op 12 en 16 november 1631. 1631 november 16
 • 81., Twee brieven van J. Beverlandt, op het schip Goude Sonne voor Olinda, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, gedateerd 20 en 21 oktober 1631, met kopie van de eerste brief. 1631 oktober 21
 • 82., Monsterrol van alle personen en soldaten in dienst van de West-Indische Compagnie, overgebracht naar Pernambuco met de schepen Goude Sonne en Mercurius. 1631 oktober 22
 • 84., Lijst van ontvangen goederen uit de fluit Mercurius van Zeeland. 1631 oktober 21
 • 85., Brief van commissaris Johan Jonas Lodewijck, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met een korte lijst van kruiwagens, brandkettingen, musketten et cetera, uit het schip Goude Sonne. 1631 oktober 22
 • 86., Brief van Johannes van Walbeeck, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland betreffende de lading van het schip Mercurius. 1631 oktober 25
 • 87., Brief van Johannes van Walbeeck, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland betreffende de lading van het schip De Goude Sonne. 1631 oktober 25
 • 88., Brief van Francois Segers, te Pernambuco, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 november 4
 • 89., Brief van Servatius Carpentier, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland betreffende de lading van het schip St. Jacob. 1631 november 8
 • 90., Notulen van de scheepsvergaderingen van het admiraalsschip de Geünieerde Provintien, gehouden van 13 september tot 21 oktober 1631. 1631 oktober 21
 • 91., Brief van Maerten Thijssen, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 november 7
 • 92., Lijst van de schepen die tegenwoordig in Brazilië zijn. [1631]
 • 93., Brief van Maarten Thijssen, te Reciffo, aan bewindhebber Ten Haef. 1631 november 7
 • 94., Brief (kopie) van W. Doncker aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland (of aan de vergadering van de Heren XIX?). 1631 november 5
 • 95A., Advies van Johannes van Walbeeck, op het eiland van Tamarica, betreffende nieuwe veroveringen. 1631 november
 • 95B., Advies van S. Carpentier, te Reciffe, betreffende nieuwe veroveringen. 1631 november 27
 • 95C., Advies van P. Serooskercke betreffende nieuwe veroveringen. 1631 november 27
 • 95D., Advies van Pieter van de Haghen, te Reciff, betreffende nieuwe veroveringen. 1631 november 27
 • 95E., Advies (kopie) van de officieren Hartman Godfrid van Steincalenfelts, Engelbert Schutte, J. Jonas Lodewijcx, H. v. Redinckhoven, Corn. Craeij, Hugo Weirich von Barsted en Lourens van Rembach, betreffende nieuwe veroveringen. 1631 november 28
 • 95F., Resolutie (kopie) genomen door de krijgsraad van het leger voor het fort Cabedelo, bij de haven van Paraiba, betreffende het innemen van het fort. 1631 december 7
 • 95G., Brief van admiraal Maerten Thijssen, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met een lijst van schepen die op expeditie gaan en in Brazilië blijven, gezonden met het schip de Macht van Enkhuijsen. 1631 december 20
 • 95H., Brief van Bartholomeeus Nouters en B. Jacobsen Nachtegael, op het jacht den Zeeuschen Jaegher voor Resijf, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 december 20
 • 95I., Brief van schipper Adriaen Pietersen en commies Jan van Leeuwen, te Pernambuco, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 december 21
 • 96., Brief (kopie) van S. Carpentier, Hartman Chotfriit (=Godtfrit) von Stein Callenfels en Marten Thijssen, in de baai Genipabon, aan de politieke raden. 1631 december 31
 • 97A., Generale brief (kopie) van de politieke raden (ondertekend door J. van Walbeeck en D. van Waerdeburch), te Reciff, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 januari 6
 • 97B., Brief van L. Centrelean, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 januari 5
 • 97C., Brief (kopie) van gouverneur D. van Waerdenburch, te Anthonij Vaez, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 januari 6
 • 97D., Brief (kopie) van P. Serooskercken aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 januari 9
 • 98., Brief van Cornelis Heijndercksen, Lucefer Scheppers en Pieter van Oost, op het jacht de Zuijtsterre voor St. Christoffel, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 november 12
 • 99., Brief (kopie) van commandeur Jan Claessen van Campen, te St. Martijn, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam, met een lijst van ontvangen vivres van Cornelis Hendr. Lucijfer van het schip de Zuijtsterre, van 2 november 1631. 1631 november 16
 • 100., Brief van commies Pieter van Hecke, op het schip de Zeeridder voor St.Christoffel, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 november 13
 • 101., Brief van schipper Jacob Pietersen en commies Claes Cornelissen, op het jacht [...] van der Vere, aan bewindhebber Velders van de West-Indische Compagnie te Veere en de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 januari 5
 • 102., Factuur van de goederen gelost uit het schip ‘t Seeuwsche Gallioen en geladen in het schip Mercurius. [1631]
 • 103A., Factuur van de goederen gelost uit het schip ‘t Zeeus Gallioen en geladen in het schip Goude Sonne. [1631]
 • 103B., Brief (kopie) van W. Doncker, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 januari 6
 • 103C., Brief (kopie) van Johannes van Walbeeck aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 januari 6
 • 104., Brief van P. Serooskercken, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 augustus 1
 • 105., Brief van P. Serooskercken, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 oktober 8
 • 106., Brief van Joos Coucke (=Coecke), te Recijf, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 oktober 3
 • 107., Brief van Joris Adriaensen Calf, op het schip De Geünieerde Provintiën voor Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 oktober 3
 • 108., Brief van Joris Adriaensen Calf, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 oktober 3
 • 109., Brief van Jean van Leeuwen, op het schip Fortuijne voor de rede van Pernambuco, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 oktober 5
 • 110., Brief van Bartholomeeus Nouters en B. Jacobsen Nachtegael, op het schip de Jaegher voor Olinda, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 oktober 6
 • 111., Brief van Louis Doutrelean, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 oktober 7
 • 112., Brief van Willem Cornelissen en Jacob Pieterssen Baes, op het jacht Van der Veer liggende in de haven van Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 oktober 7
 • 113., Brief van Hugh Masonnet en Jacob Culenburch, op het schip Out Vlissingen voor de rede van Pernambuco, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 oktober 7
 • 114., Brief van Maerten Thijssen, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. [1631] oktober 8
 • 115., Journaal gehouden door Joan van Leeuwen tijdens de expeditie en zeeslag onder leiding van generaal Pater, van 3 augustus tot 24 september 1631. 1631 september 24
 • 116., Journaal gehouden door Jacob Culenburch tijdens de reis van het schip Oud Vlissingen, van 17 juni tot 5 oktober 1631. 1631 oktober 5
 • 117., Extracten uit onderschepte Portugese brieven van Lissabon, gedateerd van 8 tot 15 juli 1631, gevonden in de prijsschip veroverd door het schip Munnichendam. 1631 juli 15
 • 118., Verklaring van de Braziliaan Maraca Patira uit Acamijtiba, opgesteld door Pieter (Pedro) Potij. [1631]
 • 119., Verklaringen van de Brazilianen Andries Cachou van Paiosara, Melchior Ararouna van Siara (=Ceará) en Felijppen van Pojuca (=Ipojuca). [1631]
 • 120., Generale brief (kopie) van de politieke raden J. van Walbeeck, D. van Waerdenburch, S. Carpentier en Marten Thijssen, te Recijfe, aan de vergadering van de Heren XIX. 1631 oktober 7
 • 121., Brief (kopie) van D. van Waerdenburch, te Anthony Vaez, aan de vergadering van de Heren XIX, gezonden met het schip de Catt. 1631 oktober 7
 • 122., Brief (kopie) van de politieke raden aan de vergadering van de Heren XIX betreffende fortificaties. [1631]
 • 123., Brief (kopie) van Marten Thijssen, te Reciff, aan de vergadering van de Heren XIX. 1631 oktober 8
 • 124., Overzicht van de sterkte van de Spaanse armada, met een journaal (kopie), gehouden van 30 augustus tot 17 september 1631, van de reis van de Nederlandse vloot. 1631 september 17
 • 125., Verklaring (kopie) van de Portugees Caspar Oesseijn uit Port a Port. 1631 oktober 6
 • 126., Antwoord van Pieter van der Haghen op de propositie van Joannes van Walbeeck. 1631 oktober 6
 • 127., Instructie (kopie) voor kapitein Elbert Smient, als hoofd van een verkenningstocht vertrekkend naar Rio Grande met het schip Nieu Nederlandt. [1631]
 • 128., Brief met opgave van hoeveelheid rantsoen per militaire rang. 1631 oktober 6
 • 129., Verklaring van de indiaan Marcilliaen uit Rio Grande. [1631]
 • 130., Verklaring van de Spanjaard Francisco de Fuentes uit Madrid, afgenomen door P. van der Hagen, J. van Walbeeck en Steijn Calenfelts. 1631 september 27
 • 131., Lijst (kopie) met opgave van de troepensterkte in Brazilië. [1631]
 • 132., Extracten uit het journaal van P. Serooskercken, met zijn advies op een propositie van gouverneur en officieren. 1631 oktober 3
 • 133., Lijst van de goederen gekomen uit het veroverde schip Munickendam. 1631 september 30
 • 134., Kaart van Paraiba. [1631]
 • 135., Generale brief (kopie) van de politieke raden S. Carpentier, D. van Waerdenburch, J. van Walbeeck en Marten Thijssen aan de vergadering van de Heren XIX. 1631 november 6
 • 136., Getuigenverklaringen, daterend van 14 tot 28 september 1631, gediend hebbend in een zaak tegen Cornelis Simonsen de Goijer, commissaris van de vivres; namelijk van: Evert Roeluffsen van Amsterdam; Joost Cornelissen van Percy; Tobias Adriaenssen van Oosburch; Daniel Verborch van Brugge; Johannes Simonsen Laches; Maerten van Vrechen; Paschier van Doorn. 1631 september 28
 • 137A., Sententie en bekentenis van Cornelis Sijmonsen de Gooijer, commissaris van de vivres te Recife, daterend van 9 en 11 oktober 1631. 1631 oktober 11
 • 137B., Instructie voor kapitein Albert (Elbert) Smient als hoofd van een verkenningstocht naar Rio Grande. 1631 ongedateerd
 • 137C., Instructie voor kapitein Joost Colster gaande naar Rio Grande en Siara. 1631 ongedateerd
 • 137D., Lijst van ontvangen goederen uit het schip Mercurius. 1631 oktober
 • 137E., Lijst van ontvangen goederen uit het schip Goude Sonne. 1631 oktober
 • 137F., Factuur van de lading van het schip Matance. 1631 oktober 19
 • 138A., Lijst van de zieken en gekwetsten die met het schip Campen naar het vaderland vertrekken. 1631
 • 138B., Lijst van de zieken en gekwetsten die met het schip Matance naar het vaderland vertrekken. 1631 ongedateerd
 • 138C., Staat van de magazijnen van vivres te Recife en Antonij Vaes. 1631 november 1
 • 138D., Lijst van noodzakelijke equipagegoederen. 1631 ongedateerd
 • 138E., Monsterrol van alle compagnieën. 1631 oktober 27
 • 139A., Brief (kopie) van Pieter van der Haghen aan de kamer Maze. 1631 november 4
 • 139B., Brief van de provisioneel commissaris van de vivres Willem Doncker, te Reciffe, aan de vergadering van de Heren XIX te Amsterdam. 1631 november 6
 • 139C., Brief van de predikant Wilhelmus Pistorius, te Recijf, aan de vergadering van de Heren XIX te Amsterdam. 1631 november 4
 • 140., Getuigenverklaringen en verslagen van verhoren, daterend van 25 september tot 1 oktober 1631, gediend hebbend in een onderzoek naar de gedragingen van scheepsofficieren in een schermutseling op 12 september 1631 met de Portugezen, namelijk van: Claes Evertsen van Haarlem; Jan Barentsen van Haarlem; Cornelis Pieterssen; Gillebert du Bussow; Willem Spengloo; Willem Gherritsen; Cornelis Woutersen Block; Jan Willemsen; Adriaen Dircksen Fluweel; Sijmon Volckersen Bobbert; Andries Woutersen; Jan Pietersen Goes; Jan van der Graeff; Jan Gerritsen Sem; Johannes Lijstrij; Maerten Gerritsen; Outger Jansen; Frans Janssen Groodt; Adrijaen Jorissen Thienpont; Dirrick Duertsen; Bouwen Jacobsen Flodt; Dirrick Claessen Haen; Philips Antheunissen; Huijbrecht Adrijaenssen; Jan Jacobsen Meij; Jan Mast; Jacobus Canin; Joos Mast; Leenaert Biscop; Jan Willemsen; Jan Lucassen; Heinderick Meijer; Aldert Janssen; Harman Pieterssen; Heinderick Janssen; Sent Huibertsen. 1631 oktober 1
 • 141., Brief van Maerten Thijssen, te Reciffo, aan de vergadering van de Heren XIX. 1631 november 7
 • 142., Factuur van de suiker geladen in het jacht Campen. 1631 oktober 18
 • 143., Lijst van de lading van een karveel veroverd door Pieter Simonsen Dolfijn, kapitein op het schip Munnekedam, en van het galjoen San Bon Auantuere (=San Boa Aventura). [1631]
 • 144., Brief (duplicaat) van Diederick van Waerdenburch, te Anthonij Vaez, aan de vergadering van de Heren XIX. 1631 november 9
 • 145., Verklaring van schipper Pieter van Hemde betreffende de sterkte van de Spaanse armada. [1631]
 • 146., Brief van Jaques Canine, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden mer het schip Campen. 1631 november 8
 • 147., Lijst van in Brazilië aanwezige schepen. [1631]
 • 148., Brief (kopie) van Pieter van der Haghen aan de vergadering van de Heren XIX, ten geleide van notulen van vergaderingen van de krijgsraad op het schip de Geünieerde Provintiën. [1631]
 • 149., Notulen (kopie) van zes vergaderingen van de krijgsraad op het schip de Geünieerde Provintiën, gehouden van 13 september tot 21 oktober 1631. 1631 oktober 21
 • 150., Brief van Francois Segers, te Pernambuco, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 november 8
 • 151., Brief van commissaris Jonas Lodewijck, te Recijff, aan de vergadering van de Heren XIX. 1631 februari 11
 • 152., Brief van Marten Thijssen, op het schip de Geünieerde Provintiën voor de rede van Olinda, aan de vergadering van de Heren XIX. 1631 februari 11
 • 153., Brief van Joos Coucke (=Coecke), te Tamaraca, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 mei 15
 • 154., Verklaring van Joos Coucke (=Coecke), te Recijffe, waarom hij weigert het verslag van de aanslag op Itamaraca te ondertekenen. 1631 juli 22
 • 155., Brief van Joos Coucke (=Coecke), te Recijf, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 juli 22
 • 156., Brief (kopie) van Joannis van Walbeeck, te Resif, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 januari 6
 • 157., Lijst van de lading van het prijsschip dat bij Rio Formose veroverd is door het schip de Fortune. 1631 februari 6
 • 158., Resolutie (kopie) van de krijgsraad genomen op het jacht den Otter, ondertekend door Cornelis Coernelisen Jol, Maettheus Janssen en Cornelis Henderickxsen. 1632 februari 6
 • 159., Lijst van namen van schepen die in Brazilië blijven. [1632]
 • 160., Factuur van de suiker geladen in het schip de Zeeuwse Jager. [1632]
 • 161., Factuur van de suiker geladen in het jacht ‘t Wapen van Delft. [1632]
 • 162., Factuur van de suiker geladen in het schip de Pater. [1632]
 • 163., Lijst van de goederen ontvangen uit het prijsschip dat is veroverd door het schip de Geünieerde Provintiën. [1632]
 • 164., Aantekening van hetgeen gelost is uit het prijsschip dat door het schip de Geünieerde Provintiën is veroverd, zowel wat in het schip Arcke Noe is geladen als wat aan land is opgeslagen. [1632]
 • 165., Lijst van de goederen van het karveel dat is veroverd door het schip Fortuijn, tussen Rio Formoso en St. Alexso, en op 7 februari is ingebracht te Recif. 1632 februari 10
 • 166., Resolutie (kopie) van de krijgsraad op het jacht Den Otter, ondertekend door Cornelis Coernelisen Jol, Maettheus Janssen, Cornelis Henderickxsen Lucefer, A.B. Lambertssen, Pieter van Hecke en Pitter van Oostende. 1632 februari 16
 • 167., Brief van Pieter van der Haghen, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, ten geleide van een brief aan de Zeeuwse gedeputeerden van de Heren XIX, met een brief (kopie) aan de kamer Maze. 1632 februari 17
 • 168A., Brief van Maerten Thijssen, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 februari 19
 • 168B., Brief van de politieke raden , te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 februari 20 Recife
 • 168C., Resolutie van de krijgsraad betreffende het verzoek van de Heren XIX om (de Portugese) gouverneur Albuquerque aan te vallen. 1632 maart 4
 • 169., Resolutie (kopie) van de krijgsraad op het schip De Otter betreffende een veroverd schip, ondertekend door: Cornelis Coernelisen Jol; Maettheus Janssen; Cornelis Henderickxsen Lucefer; A.B. Lambertssen; Pieter van Hecke; Pitter van Oostende. 1632 maart 16
 • 170., Lijst van veroverde goederen geladen in de schepen Otter, Zeeridder en Zuijtsterre. 1632 maart 16
 • 171A., Advies van de krijgsraad op een voorstel van de Heren XIX. 1632 maart 17
 • 171B., Lijst van verlamde en onbekwame matrozen. 1632 maart 26
 • 171C., Twee facturen van de suiker geladen in de schepen Arcke Noe en Zeeuwse Jaeger. 1632 maart 30
 • 171D., Lijst van schepen die naar West-Indië dienen te gaan en welke in Brazilië blijven. 1632 maart 31
 • 173., Factuur van de suiker geladen in het schip Pater. 1632 april 3
 • 174A., Resolutie (kopie) van commandeur Jan Claessen en secretaris Abraham Marissen van het eiland St. Maarten, alsmede van de raden van het schip De Fortuijn, betreffende het vervullen van de vacante schippersplaats door Huibrecht Adriaensen, met diens desbetreffend verzoek aan de kamer Zeeland. 1632 april 3
 • 174B., Factuur van de suiker geladen in het schip ‘t Wapen van Delft. 1632 april 4
 • 174C., Lijst van de stoffen en andere waren die naar Brazilië dienen te worden gezonden. 1632 ongedateerd
 • 174D., Resoluties van de admiraal Marten Thijssen en van de politieke raden, te Recif, betreffende de expeditie naar Siara en het niet nakomen van bevelen van de Heren XIX. 1632 april 6
 • 174E., Staat van de magazijnen van vivres. 1632 april 6
 • 175A., Brief van Jacques Canine, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 april 6
 • 175B., Verklaring (kopie) van Rutger Janssen, schipper van het schip Medemblik, waarin hij belooft dat hij zich in Nederland juridisch zal verantwoorden. 1632 april 8
 • 175C., Brief van Joannes van Walbeeck, te Resif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, ten geleide van een zending kaarten. 1632 april 8
 • 175D., Brief van Jan Mast, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 april 8
 • 175E., Brief van S. Carpentier, ten geleide van een lijst medicamenten en instrumenten nodig voor de apotheek. 1632 april 8
 • 175F., Brief van Johan Jonas Lodewijck, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 april 8
 • 176., Twee brieven van Joannes van Walbeeck, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, van 7 en 9 april 1632. 1632 april 9
 • 177., Brief van Maerten Thijssen, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 april 9
 • 178., Brief (kopie) van de politieke raden D. van Waerdenburgh, S. Carpentier, Pieter van der Hagen, Johannis van Walbeeck en Marten Tijssen, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 april 9
 • 179., Lijst van de vivres geladen in de vloot gaande naar West-Indië. 1632 april 9
 • 180., Lijst (kopie) van de ammunitie geladen in de vloot gaande naar West-Indie. 1632 april 9
 • 181., Brief (kopie) van Pieter van der Haghen, te Recijf, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 april 10
 • 182., Brief van Joris Adriaensen Calf, op het schip Walcheren voor de rede van Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 april 10
 • 183A., Brief van politieke raden ten geleide van het cognossement van het schip de Seeuwschen Jager 1632 april 10
 • 183B., Brief van commies Francoijs Blonde, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 april 10
 • 184., Brief van Pieter van der Hagen, te Reciff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 april 10
 • 185., Generale brief (kopie) van Diederick van Waerdenburch, te Anthonij Vaes, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 april 12
 • 186., Lijst van zieken en gekwetsten overgezonden met het schip de Arcke Noe. 1632
 • 187A., Brief van Maerten Thijssen, op het schip De Geünieerde Provintiën op de zuidpoolhoogte van 6 graden, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 april 12
 • 187B., Resoluties (in kopie) van de krijgsraad (C. Cornelissen Jol; M. Janssen; C. Hendricksen Lucifer; A.B. Lambertssen; P. van Hecke; P. van Oostende) van het schip Den Otter, van 2 en 21 april 1632. 1632 april 21
 • 188., Brief van Matheuijs Jansen en Pieter van Hecke, op het jacht de Zeeridder voor Ilje de Pinas, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met korte notitie van de goederen overgezonden van het eiland St. Christoffel (=Curaçao) met het schip de Liefde. 1632 april 23
 • 189., Brief van Cornelis Heijndrijcksen Lucefer, op het jacht de Zuijtsterre voor Illije de Pinnas, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 april 27
 • 190., Lijst van namen van de schepen en jachten die naar Indië gaan. [1632]
 • 191., Brief in het Frans van Ghioani Vincentio Sen Fillitse (Felice), Conte di Banioli (=Bagnuoli), in het kwartier te Pernambuco, aan gouverneur D. van Waerdenburch. 1632 april 28
 • 192., Ontvangstbewijs (kopie) van Cornelis Brouwer, schipper van het schip de Bontekoe, te Reciff, voor twee ijzeren kanonnen te leveren aan de kamer Dordrecht. 1632 april 29
 • 193., Lijst van ‘rustungen en stormgoederen’ geladen in het schip Haerinck, te leveren aan de kamer Amsterdam. 1632 april 29
 • 194., Extract-vertalingen van onderschepte Portugese brieven, te weten van:
  - Manuel de Meraude d’Almeida, te Lissabon, aan Duarte d’Alburquerque (kapitein en gouverneur van Pernambuco) ‘in sijn absentie aen de heer Mathias d’Albuquerque’, 2 mei 1632;
  - ‘Uwen broeder’, te Lissabon, aan gouverneur Duarte d’Alburquerque Coelho, 6 mei 1632.
  1632 mei 6
 • 195A., Brief van Joannes van Walbeeck en Jan Mast, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 mei 4
 • 195B., Lijst van noodzakelijke goederen voor het kantoor. 1632 mei 5
 • 196., Brief van P. Serooskercken, te Olinda, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 mei 6
 • 197., Brief (kopie) van de politieke raden Johannis van Walbeeck, D. van Waerdenburch, S. Carpentier en P. van der Hagen, aan de vergadering van Heren XIX. 1632 mei 8
 • 198., Brief (kopie) van Joannes van Walbeeck, te Reciff, en een brief (duplicaat) van Jan Mast, te Reciff, beide aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 mei 8
 • 199., Brief van Jan Mast, te Reciff, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 mei 8
 • 200A., Brief van commissaris J. Jonas Lodewijck, te Recijff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 mei 8
 • 200B., Brief (kopie) van Diederick van Waerdenburch, te Anthoni Vaez, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 mei 9
 • 201., Instructie (kopie) van Maerten Thijssen, in St. Anthonis baai aan het eiland St. Vincent, voor de kapiteins van de jachten Goede Hoop en Winthont. 1632 mei 26
 • 202., Instructie (kopie) van Maerten Thijssen, in St. Anthonis baai aan het eiland St. Vincent, voor de kapiteins van de jachten Westersouburch en Blaauwen Leeuw. 1632 mei 26
 • 203., Instructie (kopie) van Maerten Thijssen, in St. Anthonis baai aan het eiland St. Vincent, voor de kapitein van het jacht de Raven. 1632 mei 27
 • 204., Instructie van Maerten Thijssen, in St. Anthonis baai aan het eiland St. Vincent, voor de kapiteins van de jachten Maen en Vriesche Jaeger. 1632 mei 28
 • 205., Brief van P. van Serooskercken, te Recif, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1631 juni 1
 • 206A., Twee verklaringen van de gevangen genomen Anthonij Gomes, van Braga, afgelegd voor de politieke raden (Carpentier, van der Hagen en van Walbeeck). 1632 juni 29
 • 206B., Brief (vertaling) van Jeronimo de Paiva, op [het eiland] Fernando de Noronha, aan de politieke raden. 1632 ongedateerd
 • 206C., Twee verklaringen van Lucas Viera Ferette, van Goijana, afgelegd voor de politieke raden Carpentier, van der Hagen en Van Walbeeck. 1632 1632 juni 29
 • 207., Extract-vertalingen van onderschepte Portugese brieven, te weten van:
  - Domingos Gonsalves, te Bahia, aan Anthonio Garsie Parira, te Ilheos, 15 juli 1632;
  - Domingo Arahuo Perrera, te Bahia, aan kapitein Balthasar Pixoto da Silva, 27 juli 1632;
  - Francisco Soares Corda, te Bahia, aan pater vigario Francisco Monteiro Soares, te Ilheos, 3 juli 1632;
  - Balthasar Barboso, te Bahia, aan Balthasar Pexoto de Silva, te Ilheos, 1 augustus 1632;
  - Anthonio Viega aan Antonio Simonis, te Ilheos, 26 juli 1632;
  - Jeronimo de Cunha, uit het college te Bahia, aan pater Gonsalo de Breu, te Ilheos, 28 juli 1632.
  1632 augustus 1
 • 208., Verklaring van Antonio Pereira. 1632 augustus 8
 • 209A., Extract uit het journaal gehouden door Jan Gerretsen, onderstuurman op het schip Den Olifant, van 17 tot 19 juli 1632. 1632 juli 19
 • 209B., Extract-vertalingen van onderschepte Portugese brieven, te weten van:
  - Domingoes Goijbalues, te Bahia, aan Antonio Garsia Pereira, te Ilheos, 15 en 25 juli 1632;
  - Domingo Axaquos Perera, te Bahia, aan kapitein Baltasar Pixotto da Silva, 27 juli 1632;
  - Francisco Soares Corea, te Bahia, aan pater Francisco Monteiro Soares, te Ilheos, 3 juli 1632;
  - Balthazar Barbosa, te Bahia, aan Baltasar Pixoto da Silva, te Ilheos, 1 augustus 1632;
  - Antonio Diega, te Bahia, aan Antonio Simones, te Ilheos, 26 juli 1632;
  - Jeronimo de Cunha, uit het college van Bahia, aan pater Gonsalvo du Breu, da Jesù Companhia te Ilheos, 28 juli 1632;
  - Dominges d’Amega, te Siara, aan Abento Machiel Omosso, te Pernambuco, 1 februari 1632.
  1632 ongedateerd
 • 209C., Extract uit het journaal gehouden door commies Jacob Cuijlenburch op het schip Out Vlissingen. 1632 1632 juli 15
 • 210., Brief van gouverneur D. van Waerdenburch, te Anthonij Vaez, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 augustus 16
 • 211., Verklaring van Antonio Pereira. 1632 augustus 3
 • 212., Brief (kopie) van gouverneur en politieke raden, te Reciffe, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 augustus 14
 • 213., Brief (kopie) van Jan Mast, te Reciffe, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 augustus 15
 • 214., Extract-vertalingen van onderschepte Portugese brieven, te weten van:
  - Juan Bepagues, in het Araijael, aan Balthasar Viero Despera, 31 augustus 1632;
  - Aleixo Pires Damota, te Port a Port, aan Antonio Dias, te Poijuqua, 26 juni 1632;
  - Manuel Martins de Sousa, te Port a Port, aan zijn broer te Pernambuco of Paraiba, 28 juni 1632;
  - Gionni Vincente Sen Felice, graaf van Banhola (=Bagnuoli), te St. Augustijn, aan Don Fredericqo de Toledo Osorico, te Lissabon, 26 september 1632;
  - Manuel Babaso, te St. Augustijn, aan pater Sebastiaen de Sanserillo, te Port a Port, 2 september 1632;
  - Manoel Rabelo Pereira, te St. Anthonis kaap, aan Joan Ribeira de Silva, te Port a Port, 10 september 1632;
  - Anthonio Mendes, te Pernambuco, aan Joanna Mendes, te Lourents, 1 september 1632;
  - Anthonio Gonsaves Riquiam aan Gonsalvo Gonsalves, in het klooster Riquian te Pernambuco, 3 augustus 1632.
  1632
 • 215., Brief (kopie) in het Frans van Gioanni Vincento Sen Felice, Conte de Bangiola (=Bagnuoli) aan gouverneur Van Waerdenburch. 1632 november 1
 • 216., Brief in het Italiaans van de Conte de Bangiola (=Bagnuoli) aan gouverneur Van Waerdenburch. 1632 juli 25
 • 217., Brief in het Frans van gouverneur Van Waerdenburch aan de Conte de Bangiola (=Bagnuoli). [1632]
 • 218., Brief in het Frans van gouverneur Van Waerdenburch, te Anthonij Vaez, aan de Conte de Bangiola (=Bagnuoli). 1632 oktober 29
 • 219., Lijst van zieken die gelicentieerd zijn om naar patria te gaan. [1632]
 • 220., Brief (kopie) van S. Carpentier aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 november 10
 • 221., Extract uit het journaal gehouden door Jan Mast van hetgeen is voorgevallen op de kust van Brazilië sedert 15 augustus tot 10 november 1632. 1632 november 10
 • 222., Bekentenis van de gevangene Lenardt van Lom uit Dordrecht. 1632 november 12
 • 223., Brief van Jan Mast, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1632 november 12
 • 224., Brief (kopie) van Johannes van Walbeeck, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 november 12
 • 225., Generale brief (kopie) van gouverneur Van Waerdenburch, te Antonij Vaez, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 november 12
 • 226., Generale brief (kopie) van de politieke raden Johannes van Walbeecq, D. van Waerdenburch, S. Carpentier en P. van der Hagen, aan de vergadering van de Heren XIX. 1632 november 13
 • 227., Brief (kopie) van J. Beverlant, te St. Christoffel, aan commandeur Jan Claessen van Campen, te St. Martin. 1632 mei 10
 • 228., Beschrijving van de kust van Brazilië om en bij Farnambuco, van Ilha St. Alexia tot Rio Grande. [ca. 1630-1631]

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Raadpleeg dit inventarisnummer op microfilm of microfiche (niet online beschikbaar)

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in