Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Handschriften Derde Afdeling [verworven tot 1950] » Inventaris nr. 683, Scan: 2

Transcriptie

Kritisch-normaliserend.
Marie, bij der gracie Gods, hertoghinne van Bourg(ogn)en, van Lothyr, van Brabant, van Limborch, van Lucemborch en(de) van Geld(er); grevi(n)ne van Vlaenderen, va(n) Artoys, van Bourg(ogn)en-Palatine, van Henegouwe, van Hollant, va(n) Selant, va(n) Namen en(de) Zuytphen; mercgrevinne des Heilichs Rijcx; vrouwe va(n) Vrieslant, van Salins en(de) van Machelen;
doen te wetene allen den ghenen die nu sijn en(de) namaels wesen zullen, alzoe nader offlivicheit van wijlen saligh(er) memorie(n) onsen lieve(n) heere en(de) vader hertoghe Karell, hee(re) in sijnre tijt van den landen en(de) heerlicheden voirs., tot onser begheerte en(de) versoecke comme(n) zijn bij ons in dese onse stede van Ghent, die gheco(m)mitteerde van onsen landen van Hollant, Zeelant ende Vrieslandt mitten staten van onsen andere(n) landen va(n) herwairts ov(er), den welken wij in p(rese)ncien van den mogenden hee(re)n, den hertoghe van Cleve en(de) van d(er) Mercken, onsen neve; hee(re)n Lodewijck van Bourbon, bisscop va(n) Ludicke, hertoghe van Bullion ende grave van Loon, onsen oom; ende Adolff van Cleven en(de) van der Mercken, hee(re) tot Ravesteyen, stedehoud(er)-generaell ende gouvernuer va(n) onsen voirs. landen; oick onsen neve die onsse naeste maghen zijn van onsen bloede en(de) bij wijse en(de) raide der selver hebben doen open doen den groten last dair wij en(de) onse landen gemeenlijck inne steken, mits der viantscap ende quaetwillicheit van den connick van Vranckerijke die hij alsoe bij vo(r)en neemt tot ons en(de) onsen landen wairt, vordert en(de) voortkeert met diverschen plaitsen van onsen voirs landen inne te neme(n)ne ende die tot sijnre obediencie(n) te trecken totten welken nochtan alzoe wij ontwijvelijc houden hij gheen reden off zaicke en heeft. Bege(re)nde uut…[voortzetting ontbreekt; geen scan]

Diplomatisch.
01. Marie bijder gracie gods hertoghinne
02. van bourg(ogn)en van lothyr van brabant van
03. limborch van lucemborch en(de) van geld(er) Grevi(n)ne
04. van vlaenderen va(n) Artoys van bourg(ogn)en palatine
05. van henegouwe van hollant va(n) selant va(n)
06. namen en(de) zuytphen Mercgrevinne des heilichs
07. Rijcx vrouwe va(n) vrieslant van salins en(de) van machelen
08. Doen te Wetene Allen den ghenen die nu sijn en(de) namaels
09. wesen zullen Alzoe nader offlivicheit van wijlen saligh(er)
10. memorie(n) onsen lieve(n) heere en(de) Vader hertoghe karell hee(re)
11. jn sijnre tijt vanden landen en(de) heerlicheden voirs tot onser
12. begheerte en(de) versoecke Comme(n) zijn bij ons jn dese onse
13. stede van ghent die gheco(m)mitteerde van onsen landen van
14. hollant zeelant ende vrieslandt mitten staten van onsen
15. andere(n) landen va(n) herwairts ov(er) den welken wij jn p(rese)ncien
16. vanden mogenden hee(re)n den hertoghe van cleve en(de) vand(er)
17. mercken onsen Neve hee(re)n lodewijck van bourbon bisscop va(n)
18. ludicke hertoghe van Bullion ende grave van loon onsen
19. oom Ende Adolff van cleven en(de) vander mercken hee(re) tot
20. Ravesteyen stedehoud(er) generaell ende gouvernuer va(n) onsen
21. voirs landen oick onsen Neve die onsse naeste maghen
22. zijn van onsen bloede en(de) bij wijse en(de) Raide der selver
23. hebben doen open doen den groten last dair wij en(de) onse
24. landen gemeenlijck jnne steken mits der viantscap ende
25. quaetwillicheit vanden Connick van vranckerijke die
26. hij alsoe bij vo(r)en neemt tot ons en(de) onsen landen wairt
27. vordert en(de) voortkeert met diverschen plaitsen van onsen
28. voirs landen jnne te neme(n)ne ende die tot sijnre obediencie(n)
29. te trecken totten welken nochtan alzoe wij ontwijvelijc
30. houden hij gheen Reden off zaicke en heeft Bege(re)nde uut…[voortzetting ontbreekt; geen scan]

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in