Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB kopie Zuid-Holland; Nieuwpoort » Inventaris nr. 6, Scan: 32

1...3132

Acties

Transcriptie

==================================================
(linker bladzijde)
----------------------
==================================================
1810
-------
Den 16 van Lentemand 1810 zijn
Dirk Daene, wed[uwenaa]r van Geertje Bode,
geboren te Langeracq en wonende alhier
en Annigje van Vliet, laast wed[uw]e van
Hendrik de Reyter, geboren te Diemer-
broek en wonende alhier,
in ondertrouw opgenomen
en na blijk dat de drie huwelijksprocla-
matien onverhindert waeren geschied,
ten overstaan van Corn[elis] den Burger en
Corstiaen van Willenswaard, schepenen
deser stede, den 1 van Grasmaent in het
huwelijk bevestigt. Den 1 van Grasmaant
1810, in kennisse van mij, secret[aris]
P[ieter] v[an] d[er] Stok.
=========================================================
Den 20 van Grasmaand zijn
Cornelis Spek, j[ong]m[an] geb[oren] alhier en
Mergje Hoejenbosch, j[onge]d[ochter] geb[oren] en mede wonende
alhier,
in wettige ondertrouw opgenomen en ten
overstaan van Teunis de Lange en
Arij Kuylenburg, schepenen deezer Stede,
den 6 van Bloeymaand in den huwelijke
staat bevestigt, door de secretaris
P[ieter] v[an] d[er] Stok
=========================================
=========================================
(rechter bladzijde)
------------------------
=========================================
1810
--------
Den 22 van Herfstmaand 1810 zijn
Adrianus Dupper, laast wed[uwenaar] Constantia
Mulié, geboren te Sommelsdijk en
wonende te Vianen en
Maria van der Stok, j[onge]d[ochter] geboren en
wonende te Nieuwpoort, in wettige
ondertrouw opgenomen en zijn
ten overstaan van Cornelis den Burger
en Corstiaan van Willenswaard, schepen
dezer stede in den huwelijken staat bevestigt.
Den 7 van Wijnmaand 1810, door
P[ieter] v[an] der Stok,
secret[aris]

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in