Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ministerie van Defensie te Londen; Ministerie van Oorlog te Londen en afwikkeling daarvan » Inventaris nr. 2150, Scan: 4

Transcriptie

Alle wapens en munitie, die werden gevonden werden zorgvuldig gereinigd en ingeleverd bij een jonge luitenant van een andere afdeeling, die ze liet opbergen bij vertrouwde adressen en ze later distribueerde.
Na afloop van de dienst verdwenen de N.S.B. officieren meestal direct naar hun kwartieren en dan, doch ook wel tijdens het werk, bespreken de jonge officieren en vaandrigs de toestand en in het algemeen de aan te nemen gedragslijn met O.O. en manschappen.
De Afd. Commandant en de goedgezinde sectie commandanten deden hun uiterste best om de manschappen uit Duitschland weg te houden, door te verklaren, dat men ze niet kon missen of door ze naar huis te laten gaan voor een gefingeerde burgerlijke betrekking.
In het algemeen werd van hooger hand zware tegenwerking ondervonden, gedreigd aangifte bij de Duitsche overheid te doen en werd het werk ons moeilijk gemaakt door te trachten ons beslissingen te laten nemen, die het onmogelijk zouden maken de manschappen nog op eenigerlei manier te steunen.
Dit heeft geleid tot ontslagaanvraag uit de O.D. van verschillende jongere officieren, die men o.a. wilde dwingen naar de A.D. over te gaan.
Een week na mijn ontslag werd ik ontboden bij den Majoor Breunesse, die de redenen van mijn ontslagaanvraag besprak.
Als meening had ik te kennen gegeven, dat er te veel N.S.B.ers op de hoogere plaatsen zaten, ondanks het verbod openlijk propaganda maakten en dat de A.D. op dat moment een Duitsche instelling was, aangezien de instructie op Duitsche leest geschoeid was en de gang van zaken door Duitschers werd gecontroleerd.
Majoor Breunesse heeft toen verzekerd, dat dit niet zoo was en gevraagd om me beschikbaar te stellen voor het opleidingskamp te Huizen.
Van Dec. tot Maart: het Opl. kamp Huizen.
De leiding was zeer pro-Duitsch zelfs N.S.B. en op enkele uitzonderingen na, anti-Oranje. De adspiranten waren voor de overgroote meerderheid zeer Oranje gezind en traden ook als zoodanig op.
Het kamp werd dan ook over het algemeen “het Oranjekamp” genoemd en op 31 Januari werd er des avonds na het avondappel, een groot feest gehouden op de slaapzalen, hetgeen verraden werd aan den kampcommandant, die ’s nachts nooit in het kamp was en die het op zijn beurt doorgaf aan de Duitsche autoriteiten. Resultaat: 21 gestraften, doch men onttrok zich aan die straf en ging gewoon z’n gang. Tot groote woede van den kampcommandant deed men of er niets gebeurd was.
Leden van de N.S.B. uit het kamp zorgden voor het verraden

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in