Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kabinet der Koningin [periode 1946-1975] » Inventaris nr. 13685, Scan: 2

123...7

Transcriptie

a. door Nederland bij de wet van 28 October 1954, na goedkeuring in elk der Kamers van de Staten-Generaal met een meerderheid van meer dan twee derden der uitgebrachte stemmen;

b. door Suriname bij besluit van de Staten van 9 September 1954 met een meerderheid van meer dan twee derden der uitgebrachte stemmen;

c. door de Nederlandse Antillen bij besluit van de Staten van 26 Augustus 1954 met een meerderheid van meer dan twee derden der uitgebrachte stemmen;
dat hiermede de nieuwe rechtsorde, zoals deze in genoemd Statuut is vervat, overeenkomstig het eerste lid van artikel 218 van de Grondwet is aanvaard en dat mitsdien die nieuwe rechtsorde door Ons kan worden bevestigd;
dat het door Ons bevestigde Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden krachtens vorenaangehaalde bepalingen plechtig dient te worden afgekondigd in het gehele Koninkrijk;

BEVESTIGEN
de nieuwe rechtsorde, zoals deze is vervat in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;

BEVELEN
dat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden zal worden afgekondigd op 29 December 1954:

a. in Nederland door plaatsing van deze acte en van het Statuut bij proclamatie in het Staatsblad en in een buitengewoon nummer van de Nederlandse Staatscourant, verschijnende des namiddags te 2.30 uur;

b. in Suriname door voorlezing van deze acte in een plechtige buitengewone vergadering van de Staten des voormiddags te 9 uur en opneming daarvan en van het Statuut bij proclamatie in het Gouvernementsblad en in een buitengewoon nummer van het Gouvernements-advertentieblad;

c. in de Nederlandse Antillen door voorlezing van deze acte in een plechtige buitengewone openbare vergadering van de Staten des voormiddags te 10 uur en opneming daarvan en van het Statuut bij proclamatie in het Publicatieblad en in een buitengewoon nummer van de Curaçaosche Courant;

d. in Nieuw-Guinea door plaatsing van deze acte en van het Statuut bij proclamatie in het Gouvernementsblad en in een buitengewoon nummer van het Officieel Nieuwsblad, verschijnende des avonds te 11. 30 uur;

dat van deze acte, in drievoud opgemaakt, met Onze handtekening bekrachtigd, van het grootzegel van het Koninkrijk der Nederlanden voorzien, een exemplaar in het Kabinet der Koningin zal worden bewaard en een exemplaar zal worden nedergelegd in de archieven van Suriname en van de Nederlandse Antillen en dat authentieke afschriften van deze acte zullen worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal,

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in