Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 65

1...646566...194

Acties

Transcriptie

Aldus verthoont de Moordenaers Bay als ghij op 15 vademen daerin geanckert leght

A. zijn onze schepen
B. zijn de praeuwen die om ons boort quamen
C. is des Zeehaens praeutien dat na ons boort quam scheppen en[de] van [de] inwon dees des landt vermeestert en[de] daer nae doort schieten wederom verlaten heelt doe wij zagen dat zij de praeuw verlaten hadden is onze schipper met onze shaloup wederom gehaelt
D. is de verthooningh van haer praeuwwn en[de] het fatzon vant volck
E. zijn onze scheppen die onder zeyle gaen
F. is onze schaloup die de praeuwen wederom haelde

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in