Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 29

1...282930...194

Acties

Transcriptie

Novemb[er] A[nn]o 1642
den zelven geresolveert hebben zulcx als bij resoluytie van desen dach te sien is en[de] aldaer in´t breede geëxtendeert staet, daeraen ons alhier refereren. Tegens den middach cregen wint zuytoost en[de] daernaer zuytzuytoost en[de] zuyden. Wenden ´t doen na de wal, ´s avonts ontrent 5 ueren quamen onder de wal. Drye mijlen buyten de wal hadden 60 vadem coraelgront, een mijl buyten de wal hadde schoon fijn wit sant. Bevonden dese cust te strecken zuyd en ten oosten en[de] noorden ten westen een gladde cust en[de] hadden becomen hooghte 42 gra. 30 minuten en[de] middellanghte 163 graden 50 minuten. Wenden ´t weder van de wal aff, de wint liep zuytzuytoost topseyls coelte. Wanneer men uytten westen comt en[de] men bevint dat 4 graden noortwesteringh heeft, dan mach men wel uytsien na landt alsoo de miswijsinge alhier seer cort affneempt off het gebuerde dat men eenich hart weer creech uyt de westeljcker hant, dan mach men wel bij houden ende niet voort zeylen. Alhier aen de wal heeft men een recht wijsent compas. Hebben meede de middellanghte die wij door malcander hebben geresolveert en[de] middelleert, waeruyt wij dit landt bevinden en[de] langhte van 163 graden 50 minuten.
Dit landt het eerste landt in de Zuytzee dat ons ontmoet is en[de] van geen europysche volckeren noch bekent is. Zoo hebben wij dit landt de naem gegeven van Anthoonij van Diemenslandt ter eeren van d´ Ed. Ho. Gouver[neu]r Generael, onze hooge overicheyt die ons heeft uytgezonden om deze ontdeckinge te doen. De eylanden daer rontom zijn leggende sooveel als ons bekengt sijn hebben wij genoempt na de E. Raaden van India, gelijck bij het caertjen daervan gemaeckt, beoogt can worden.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in