Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 193

1...192193194

Acties

Transcriptie

Junij Anno 1643
6 graden en[de] langhte 129 graden 3 minuten.Cours behouden west ten noorden en[de] gezeylt 23 mijlen met landt en[de] zeewint. Deden als doen onzen cours west ten zuyden om Poulorikit en[de] cust van Java door te loopen. Des avonts met der sonnenonderganch hadden Poulorakit west ten noorden van ons omtrent 5 mijlen. De wint oostzuytoost met stilachtich weer. Den berch van Cerabon zuyden ten westen van ons. ´s Nachts zeylden al langhs de wall met den landtwint op 20 a 21 vaem steckgront.
Adij 14en d[itt]o. ´s Morgens paszeerden wij de hoeck met de drommelboomen hadden het wintjen uyt den lande, met een goede coelte. Zeylden alsoo langhs de wall op de diepten van 18 a 15 vademen, soodat tegens het droogen van den schadelijcken hoeck aenquamen. ´s Middachs naer giszingh op de zuyderbreete van 6 graden 3 minuten en[de] langhte 127 graden 59 minuten. Cours behouden west en[de] gezeylt 21 mijlen. ´s Middachs quamen tegen het droogen van de schadelijcken hoeck aen die wij op 7 a 8 vademen om looden. Op het eynde van het riff zagen een Engels schip leggen, dat de vlaggen van boven hadden. Doen wij dicht bij hem quamen, lichten hij zijn ancker en[de] zeylde om de oost waer nae toe ons onbekent. Zavonts in ´t ondergaen van de son hadden de hoeck van Carauan zuytwest van ons omtrent 5 mijlen. Deden onzen cours langhs de wall. Hadden de wint noch langhs de wal. ´s Nachts sijn tusschen de eylanden Leyden en[de] Enckhuyzen doorgezeylt 1/4 mijls. Binnen deze eylanden het [ancker] laten vallen op 11 vaen steck grondt. Nae gissingh op de breete van 6 graden 12 minuten ende langhte 127 graden 18 minu. Cours behouden west ten noorden ende westnoortwest. Gezeylt 11 mijlen.
Adij 15en d[itt]o. ´s Morgens met den dach ben ick met de chaloup nae Bat[avi]a gevaren.
Godt zij geloft ende gedanckt voor behouden reyse, amen.
Actum in ´t schip Heemskerck datum als boven.
U Ed. onderdanigen ende altijt verplychtygen dienaer
Abel Jansz Tasman

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in