Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 8

1...789...194

Transcriptie

septemb[er] Anno 1642
Adij 20en d[it]o. Ben met s[igneu]r Van der Maerzen ondercoopman en[de] segou[...] op ´t fort Fredrick Hedrick, ´s morgens vrouch om de west van ´t eylandt Mauritius uyt schieten gegaen en[de] sijn tegen den middach met 13 stucx wilde vogelen weder aen boort gecomen. Heden hebben partije gezaeghde plancken van ´t landt doen halen ende oock eenich lijn laten slaen.
Adij 21en d[it]o. ´s Morgens is ´t jacht Cleyn Mauritius buyten geraeckt ende naer sijn gedestineerde plaetse, om ebbenhout tot ladinge van Den Arent vandaer te halen, gezeylt hebbende zedert 16en stantij dat van hier scheyden, door de harde oost zuytooste passaetwint niet connen uytcomen, op dato hebben een nieuwe groote marsse en[de] op de ffocke nevens desselffs mars[...] raa elck een wangh gemaeckt. Zavonts bequamen 10 stucx vee van landt, te weten 7 bocken en drye varckens.
Adij 22en d[it]o. ´s Morgens sijn wij en Gerrit Jansz, schipper van de Zeehaen, nevens partije matroosen met hunne bijlen naer bosch gevare omme ons van goet timmerhout tot marsseraas anckerstocken ende besaenstroeytens etc. voor de voorder aenstaende voyagie te versien ende sijn tegens den avont weder gekeert met brengende een ronthout bequaem voor een wangh op een marsseraa te gebruycken, met oock een anckerstock voor ons en twee ditto´s voor de Zeehaen.
Adij 23en d[it]o. Hebben 3 anckerstocken en een ronthout tot een marsseraa met partije branthout uyt bosch ende een boot water beoosten ´t ffort Fredrick Henrick uyt een affloopende spruyte gehaelt.
Adij 24en d[it]o. Haelden 3 chaloupe branthout en 3 boodts water van landt. Tegens den avont g°bequamen met de jagers chaloup 5 bocken ende 3 varckens van welcke 3 stucx bocken ende een varcken ´s avonts in de boodt van de Zeehaen gelangen. Hebbe ´s nachts in de tweede wacht cregen noch een boodt met 7 varckens water aen boort.
Adij 25en d[it]o

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in