Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 7

1...678...194

Transcriptie

septemb[e]r A[nn]o 1642
Adij 16en d[it]o is ´t jacht Cleyn Mauritius van alhier gescheyden, sal ontrent 10 mijlen om d´oost ebbenhout gaen halen tot carga van Den Arent ontrent ´t gadt comende, heelt en geanckert vermits door de harde wint niet uyt geraecken conde. Tegens de middach is den Raet van ´t ffort Fredrick Hendricq de schepen Heemskercq, Zeehaen en[de] ´t jacht Den Arent aen des Admiraels boort door d´E. Command[eu]r VAn der Stelt en[de] Tasman beroupen, in des zelffs vergaderinge geproponeert en[de] geresolveert ´t gunt bij resoluytie van dato deser blijckt. Tegens Den Arent is onsen onderstuerm[an] Chrijn Heijndric[ksz] die op 6en dezer naer de jagers in ´t bosch gezonden hadden, weder aen boort gekeert met zich brengende 10 stuckx bocken. Op dato hebben een van d´onderstuerluyden op de Zeehaen geordineert naer ´t bosch in onse stuermans plaetse te gaen.
Adij 17en d[it]o ´s Morgens sonden onsen anderen onderstuerman Carsten Jurriaensz met zes matroosen naer ´t bosch om branthout te hacken. Tegens den avont hebben 4 stucx bocken van de 10 ditto´s op gisteren becomen aen die van de Zeehaen overgegeven. Op heden hebben met ordinantie van den command[eu]r Van der Stelt volgens de resoluytie van gisteren ´t volgende uyt jacht Den Arent gelicht ten behoeve van ons schip en[de] Zeehaen namenlijck:
6 trossen soo cleyn als groot
1 rolle canefas
20 stucx blockx soo groot als cleyn
1/2 huyt pompleer
6 gijslijntiens
1 worpancker
partije pladthooffde spijckers
4 stucx hooren om de lantaren mede te tappen
Adij 18en d[it]o Niet anders gepasseert als dat een wangh achter tegen onse fockemast gelecht en[de] 6 stucx varkens van landt becomen hebben van de welcke des avonts met den doncker 3 ditto´s aen den quartiermeester van de Zeehaen gaven.
Adij 19en Hebbende timmerluyden ´t schip van buyten gedreven, de lecken die vinden connen gestopt, voorts alles versien en[de] de naeden wel gepeckt.
Adij 20en d[it]o

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in