Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 6

1...567...194

Transcriptie

Septemb[e]r A[nn]0 1642
ende den goeden Godt verhoede) van den anderen quamen te geraecken om weder bij den ander mogen comen als wanneer iders advys gehoort hebbende, rezolveeren zullen ´t gunt ten meesten dienste van de Comp. en oirbaer onser voyagie, noodich wesen mach. ´s Avonts bequamen 8 bocken 2 varckens van landt, onzen timmerman Jan Foppen is mede aen boort becomen, cundichden dat eenige balcken gehouwen hadde, maer te dier plaetse geen meer bequaem hout te becomen is.
Adij 11 d[it]o ´s Morgens is onzen schipper nevens geseyden timmerman met de boot naer ´t bosch gevaren om ´t houtwerck van daer te halen, ´t Zelve aen ´t ffort Fredricq Heyndrick, omme tot plancken en[de] sijn bequaemete gezaecht te worden, gebracht. Na de middach hebben 4 bocken en een varken aan die van de Zeehaen gelanght.
Adij 12en d[it]o ´s Morgens is onse boodt voor de tweede werff, naer ´t bosch gevare en[de] heelt andermael eenige balcken aen voor geroerde ffort gebracht. Tegens den avont creegen weder 12 stux bocken van welcke de helft aen de Zeehaen zonden. Onsen schipper rapporteerden dat een onser matroosen genaempt Joris Claesen van Bahuys, met arbeyden van een balck die aen landt gesaecht zoude werden, hem deerlijck verzeert heeft, waer over onsen opper en[de] onderbarbier op staende voet aen landt zonden, omme den patient te viziteren ende noodich behulp te doen.
Adij 13en d[it]o Op heden anders niet voorgevallen, als dat een zack rijs voor ons volck naer ´t bosch gesonden en[de] een wangh op onse groote raa geleydt hebben.
Adij 14en d[it]o Hebben weder 4 stucx bocken en 2 varckens van landt becoomen waeraff van elcx de helft aen ´t ffluytschip de Zeehaen overgaven. ´s Avonts is ´t volck, op 6en deser door d´E. Van der Stel uytgesonden, weder gekeert. Rapporterende dat nergens in geenige bayen den ffransman vernomen hadden.
Adij 15en d[it]o ´s Morgens sonden onsen hooghboots en schiman met partije matroosen en touwerck aen landt om lijn te slaen.

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in