Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 5

1...456...194

Transcriptie

Septemb[e]r Anno 1642
drye hooft hooftouwen tot verzeeckeringe gelecht. Tegens den avont hebben 8 stucx bocken en een varcken van landt becomen
Adij 8en d[it]o ´s morgens sonden 4 bocken van de 8 ditto´s op gisteren becomen aen de Zeehaen, vanwaer noch een matroos hebben doen halen en[de] een van d´onse daer bijgevoecht, dezelve naer landt gesonde tot assistentie van de jagers ende ´t volcq dat op 6en dezer derwaerts gegaen is.
Adij 9en d[it]o Zonden een onser timmerluyden nevens 7 a 8 matroosen soo van ons als van de Zeehaen naer ´t bosch omk timmerhout te hacken. Na de middach schreven een ordinantie aen d´overhedenvan de Zeehaen waer bij haer gelasten niet meer als een halff mutsien Arack daeghs onder hun scheepsvolcq tot rantsoen te geven, d´ E. Command[eu]r van der Stel cundicht ons geen ander ordre van d´E. Ho. Hr. Gouver[neu]r Generael en[de] Raden van India te hebben als een pijmpeltien Arack onder sijn volck te schencken, en[de] dat noch maer aen diegeene wselcke cout, nadt en[de] vuyl zijn, omme dan de meeste vreede, minste onlust en onwillichheyt onder ´t volcke behouden, hebben best geoordeelt ons volcq voor soo lange hier ter reede leggen maer een halffien Arack des daeghs uyt te deelen.
Adij 10en d[it]o hebben d´E. Van der Stel door onsen schipper J. de Tjercxz aen boort doen halen, en[de] met sijn E. geconfereert ofte niet noodich voor onse scheepen en[de] nuttel[ijck] voor de Compagnie zoude sijn, aleer van hier vertrecken om onze gedestineerde reyse voorder ´t ondernemen, een rendevous-plaetse concludere te meer alsoo d´ Ed[ele]r H[ee]r Generael en[de] Raden van India, ´t zelve in onse instructie wel expresselijck en[de] serieuslijck manderen en[de] recommanderen, naer goet verlech hebben alle schippers oppr en onderstuerluyden aen boort doen verschijnen en[de] hun lieden voorgedragen, dat ider tegenswoordich schriftelijck haer advys zullen geven wat men best voor een rendevous behoort tenemen, wanneer door hart weer strom ofte ander interval (´t welcq niet verhoopen en[de] den gooden

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in