Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 4

Transcriptie

Septemb[e]r Anno 1643
Adij 6en d[it]o Zonden zes matroozen, drye van de Zeehaen en[de] 3 van ons schip nevens een onser onderstuerluyden naer ´t bosch tot behulp van [de] jagers in ´t vangen en[de] affbrengen van ´t wilt, ´s middachs zagen een schip buyten de bay voor ´t gadt ´t welck ontrent 4 ueren daernae bij ons ten ancker gecomen is, als wanneer verstonden ´t zelve den Arent uyt patria comende, den 23 april passade in vloote van de scheepen Salmander en Zutphen, ´t jacht de Leeuwerick en[de] ´t galoidt de Visscher, uyt Texel gezeylt was, welcke schepen en jachten aen de Zoute eylanden van hem gescheyden sijn om hunne reyse na Batavia te vervorderen, gemelten Arent bracht eenige provisie, als victualie en[de] amonitie van oorlooge, oock chrijs en[de] boodtsvolcq voor ´t eylandt Mouritius d´opperhooffden van geseyde jacht rapporteerden aen den command[eu]r Van der Stel dat sij lieden op 27en verleden aen Diego Rodrigos gecoomen waren, vermoedende ´t zelve Mouritius te wesen, vemits bij na op eene hooghte leydt, alwaer sij lieden een ffrans schip ter reede vonden, uyt welcken niet ten rechten hadden cunnen vernemen van waer ´g arriveert was, vermits haer dubbelzinnige responce eenige gaven voor dat van diepen, andere dat uyt ´t roode meir quamen en[de] dat hare meyninge was nade Mascarinas ofte welaen Madagascar te loopen, was met hunlieden gelijck van gemelte eylandt genavigeert en[de] den 5en deser ´s middachs van haer gezcheyden, des avonds hadden hem noch in t gezicht als wanneer zagen dat sijn cours west zuytwest stelden op dit rapport sont den command[eu]r voorn[oem]t apectestant eenich volcq naer de noortwest sijde van ´t eylandt, omme te besichtigen ofte den ffransman sich derwaerts oock getransporteert hadde, prezumeerende dat hij d´onzes wel mochte gesocht hebben ´t abuzeeren en[de] van meyninge zijn aldaer enich ebbenhout te hacken ´t welck hem mislucken zoude.
Adij 7en d[it]o sijn meest den geheelen dach bezich geweest met talijen en stagen, vermits ´t want out, zwack en[de] niet veel te vertrouwen is, hebben aen wedersijde van ´t groote en ffockewant noch
drie hooff

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in