Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 20

1...192021...194

Transcriptie

Novemb[e]r A[nn]o 1642
langhte 103 graden 58 minuten. Cours behouden oost ten zuyden ende geseylt 27 mijlen. Hadden tusschen de kaecken redelijck gezicht, soodat ´s nachts lieten voortgaen. Zagen noch altemet eenich steencroos drijven. Bevonden dat wij om den noort geset wierden.
Adij 4en d[it]o. Wint en[de] weer als vooren. Onsen cours was noch zuytoost. ´s Middachs stelden onzen cours oost aen. De gegiste breete 48 graden 25 minuten, langhte 107 graden 56 minuten. Cours behouden zuytoost ten ooste en[de] geseylt 40 mijlen. Na de middach vorderde onsen schipper en[de] stuerluyden hunne middellanghte en[de] zuyder polus breete, welcke met onse confronterende, bevonden door den ander 107 graden 25 minuten, langhte 1..epens 48 graden 28 muniten, breete. Na dese confrontatie hebben den scheepsraet en[de] d´onderstuerluyden doen beroepen. Hunlieden voorgestelt en[de] na voorgestelde prositie gezamentlijck geresolveert zulcx en[de] ´t geene de resoluytie van dato deser in ´t breede specificeert, als bij de zelve largior can beooght werden, waeraen ons hier om cortheyts wille gedragen. Tegens den avont sagen weer in veel partijen steencroos drijven. Hadden groote menichte tonijnen bij ende om ´t schip. Onsen schieman met een van de matroosen hebben oock een zeerobbe gesien, waeruyt vermoede datter wel eenige eylanden hier ontrent mochte wesen, alsoo die beesten niet diep in zee zwemmen zullen, dorffden derhalve het niet laten voortstaen, maer hebben ´t na cocxschaffen met cleyn seyl om de noort geleyt.
Adij 5en d[itt]o. ´s Morgens nochal mistich, dijsich, ruych weer, met donckere graeuwe locht. Maeckten weder seyl bij en[de] lieten ´t vooreerst oost ten zuyden heen loopen, ter oorsaecke dat het voorleden nacht soo noordelijck gedreven heeft. ´s Middachs gegiste breete 48 garden 25 minu. en[de] langhte 110 graden 55 min. Cours behouden oost en[de] geseylt 30 mijlen.
Adij 6en d[itt]o.

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in