Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 18

1...171819...194

Transcriptie

door dien het soo mistich was. Doch de zee begon te slechten, schooten altemet een musquetschoot, altemet oock met groff geschut.
Adij 29en d[itt]o. ´s Morgens maeckten weder seyl, deden onsen cours zuytzuytoost. Verpreyen d´overheden van de Zeehaen, alsoo ons dochte dat best wezen soude onsen cours, soo lange de mist continueert, oost aen te zetten. De vrunden van ´t ffluytschip de Zeehaen verpreyt haer lieden toe geroupen hebbende, ofte niet best en[de] raetsaemst zoude sijn, dat men want geduerende desen mist ende donckerheyt ´t zeer zorchlijck en[de] qualijck mogelijck is, beken landt te verkennen, k. gezwijge vreemde landen te connen ontdecken, den cours tot claerder weer en[de] helder uytzicht, oost aen te doen. ´t Welcke hunlieden niet ongeraden dochte. Derwegen hebben den scheepsrsaet en d´ onderstuerluyden doen roupen, haer gesamentlijck voorgestelt ´t geene d´over hooffden van de Zeehaen int preyen gecundicht, als mede der zelver advijs en[de] goetduncken gecundicht hebben, dien volgende voorgedragen wat sijlieden voor best zoude oordeelen. Waerop met eenparige stemmen beslooten is zulcx als bij de resoluytie van dato dezer breeder blijckt ende met d´opinie der overicheyt van de Zeehaen accordeert. ´s Middachs stelden onsen cours oost aen, dat met een noortnoortwesten wint, topseyls coelte, maeckten gissingh op de hooghte van 45 graden 47 minuten te wezen ende langhte 89 graden 44 minuten. Cours behouden zuytzuytoost ende geseylt 17 mijlen.
Adij 30en d[itt]o. ´s Morgens met den dach maeckten weder seyl, deden onse cours oost aen. Dat met een clare lucht en topseyls coelte uytten westen. ´s Middachs bevonden breete 45 gra. 43 minu. langhte 91 graden 51 minuten. Cours behouden oost ende geseylt 22 mijlen, miswijzingh 26 gra. 45 minu.
Adij ul[ti]mo d[itt]o.

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in