Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 17

1...161718...194

Transcriptie

Octob[e]r A[nn]o 1642
Adij 27en d[itt]o. ´s Morgens voor ´t schaffen van de vrouchcost zagen verscheyde croost en[de] lies drijven. Derhalven lieten de vlagge wayen waerop d´overheden van de Zeehaen aen ons boort gecomen sijn. Wij deden den raadt beroupen, stelde dezelve voor ´t gunt d´E. H[ee]r Gouver[neu]r Generael en Raden van India bij instructie belasten, wegens ´t zien en[de] gewaer werden van landt, drooghten, blinde clippen etc.oversulcx hebben den Raedt voorgedragen ofte niet best zoude sijn ter wijle soodanige merckteeckenen van landt vernamen, continueelijck een man aen stenge te houden, omme naer landt, drooghte, blinde clippen ofte andere schadelijcke incidenten uyt te doen kijcken. Als mede wat men best tot een premie soude stellen, voor die zulcx eerst te sien comt. Soo is bij den Raet goet gevonden gestadich een man te doen uytkijcken en[de] wie eerst landt, drooghte, blinde clippen etc. comt te sien ende vernemen, dat daer voors. realen van achten en[de] een canne arack sal genieten als breeder bij de resoluytie van dato dezer, can beooght werden. ´s Middachs gisten op de hooghte te wezen van 43 graden en[de] langhte 88 graden 6 minuten. Cours behouden zuytoost en[de] geseylt 30 mijlen. De wint westelijck met een topseyls coelte en[de] motregen, miswijsinge 26 graden 45 minu. ´s Nachts lagen met cleyn zeyl bij.
Adij 28en d[itt]o ´s Morgens met den dach sloegen weder voor stelden onsen cours zuytzuytoost aen hadden doncker mistich weer. Sagen noch croos drijven. ´s Middachs maeckten gissingh op de hooghte te wesen van 44 graden 47 minuten en[de] langhte 89 graden 7 minuten. Cours behouden zuytzuydoost en geseylt 29 mijlen. De wint noortwest en[de] west, dat met een topseyls coelte. Zagen oock stucken van boomen drijven alsoff et bladen van wilde pisanghbomen waren. ´s Nachts lagen met cleyn zeyl bij. Dorsten niet voort zeylen door dien

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in