Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 16

1...151617...194

Transcriptie

octob[e]r A[nn]o 1642
Adij 24en d[itt]o. ´s Morgens namen onse bonets aff ende streecken onse ffock op steeven en[de] lieten het voor het shooverseyl terlens loopen. Dorsten ´t niet bij de wint liggen dat door de harde winden, die bij hadden. Dese wint was met hagel ende regen vermengt soodanich dat vreesde het schip niet zoude connen verdragen. Doch met den middach nam het weer wat aff, soodat bij de wint staecken. Conden de Zeehaen niet zien daerom staecken bij de wint om hem in te wachten. ´s Middachs gisten op de hooghte te wesen van 40 graden 42 minuten en[de] langhte 83 graden 11 minuten. Cours behouden oost ten zuyden en[de] geseylt 30 mijlen. Hadde de wint zuytwest en[de] zuyden, dat met een harde storm, keecken wel uyt na de Zeehaen maer conden hem niet zien.
Adij 25en d[itt]o. ´s Morgens zonden een man aen stengh om te kijcken na onzen macker. die hij achteruyt sach, daer Zeehaen over verblijtt waren. Het weer was handiger, regen onse bonets weder aen, haelden de ffock op de mast. Tegens den middach quam het ffluytschip de Zeehaen wederom bij ons, ´s Middachs gisten op de hooghte te wesen van 39 graden 58 minuten. Langhte 84 graden 11 minuten. Cours behouden noortnoortoost en[de] geseylt ofte gedreven 12 mijen. ´s Middachs stelden onzen cours zuytoost aen, de wint zuytwest dat met een doorgaende coelte.
Adij 26en d[itt]o. Goet weer, de wint zuytwest ten westen, dat met een topseyls coelte. Langhte 86 graden 10 minuten. Cours behouden zuytoos en[de] geseylt 32 mijlen. De zee schoot noch hart uyttten zuytzuytoosten. Stelden onsen cours zuytoost ten zuyden en[ed] zuytzuytoost, praeyden de Zeehaen verstonden dat dien dach een man op haer schip gestorven was. Soo als den anderen verpreyt hadden, is sijn marsseraa gebroecken. Maeckten terstont een aen, die op voorraet al gemaeckt hadde opdat middellangte 86 gra. 14 minu. breete 41 gra. 40 minu.
Adij 27en d[it]o.

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in