Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 13

1...121314...194

Acties

Transcriptie

october a[nn]o 1642
Adij 8en d[itt]o ´s Morgens regenachtich weer en[de] het luchtien uyt de wal dat met dwarrelwinden. Lichten onse anckers op, maer door contrariewinden mosten se weder laten vallen, ontrent acht ueren cregen de wint noortoost ten oosten, lichten onse anckers op ende zijn alzoo zuytoost in zee geloopen, daer Godt voor sij gelooft ende gedanckt. Dit eylandt Mauritius leyt op de zuyderbreete het zuyteynt van 20 graden12 minuten ende langte 78 gra. 47 minu. Stelden onse cours zuyt zuytoost aen, alsoo de wint noortoost hadden, dat met een slappe topseyls coelte, ´s middachs stelden onzen cours zuyden ten oosten aen.
Adij 9en d[itt]o. ´s Middachs bevonden breete 21 graden 5 minuten, langhte 78 graden 47 minuten, cours behouden zuyen en[de] geseylt 13 mijlen, dat met goet weer en[de] een labber coelte, de wint uytten zuytoosten hebben meede een resoluytie van schaffen getrocken, gelijck bij dezelve blijcken zal, zavonts zagen het eylandt Mauritius noch.
Adij 10en d[itt]o. ´s Middachs op de gegiste breete van 21 graden 54 minuten, langhte 78 graden 11 minuten, cours behouden zuytwest ten zuyen en[de] geseylt 15 mijlen, de wint uytten zuytoosten slappe topseyls coelte, tegens den dach begon de zee hart aen te schieten uyt den zuydelijcker handt ende bevonden dat onse bezaensmast in de visscher gansch in stucken waer, alsoo datter twee wangen op moeste leggen.
Adij 11en d[it]o. ´s Middachs gegiste breete 23 graden 28 minu. langhte 77 gra. 51 minuten, de wint oostelijck slappe topseyls coelte, cours behouden zuyden ten westen en[de] geseylt 24 mijlen.
12en d[itt]o. ´s Middachs bevonden breete 25 graden 18 minu. langhte 77 graden 51 minuten, de wint noordelijck slappe topseyls coelte, dat met goet weer en[de] een clare locht met slecht water. Cours behouden zuyden en[de] geseylt 28 mijlen, hebben meede een wangh op onse besaensmast geleyt, miswijsingh 23 graden 30 minuten noord.
Adij 13en d[itt]o

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in