Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 121, Scan: 10

1...91011...194

Transcriptie

octob[e]r A[nn]o 1642
stuerman van de Zeehaen Heijndrick Pietersen om ´t ooster gadt daer wij zouden uytzeylen te diepen, welcke met ´t hooghste water en[de] dat in springh niet meer bevonden als qualijck 13 voeten.
Adij 5en d[itt]o. De contrarie wint noch al continueerende, conden niet uytgeraecken, derwegen sonden onse chaloup en[de] den onderstuerm[an] Carsten Jurriaensz met de zeegen uyt visschen, die wederkeerende voor ´t geeheele scheepsvolck een treffelijcke zoode bracht.
Adij 6en d[itt]o. Hebben een worp gedaen om ´t zuytooster gadt uyt te geraecken en[de] het tweede uyt gebracht, maer door de harde contrarie wint ´t zelve moeten laten berusten. Tegens den avont verstonden dat het uytgesonden volck om de Madagascarse wechgeloopen slaeven te gaen zoucken wedergekeert waren, sonder dat eenige van de wechgeloopene vernomen hadden. Op heden bequamen andermael voor ´t gansche scheepsvolck een goede zoode visch.
Adij 7en d[itt]o. De wint uyt de oostelijcker handt, waren noch doende om uyt te werpen. ´s Avonts quamen onder de eylanden voor de bay leggen op 17 vadem vuyle gront. Dese bay is zeer qualijck uyt te comen, doordien dat den zuytoost wint alhier continueerlijck doorwaeyt, die alhier niet noodich van doen heeft, behouft alhier niet te comen.

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in