Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oude West-Indische Compagnie (OWIC) » Inventaris nr. 50

1...169170171...991

Transcriptie

November
Arrivement van het jacht de Brack
Den 28e na spnnen onderganck ontvingen tijdinge van de heer commendeur, dat deze middach het jagt de Brack , wesende den 4. October uijt Texel geseijlt, bij ons in de haven gearriveert ware waarom de heer directeur goet vondt met de maneschijn te middernacht na de Punckt te vertrecken, laetende die ordre aen de quartiermeester van de ruijters, dat men in de nacht embuscade soude leggen aen Sta Cruz ende aen de water plaetse daer wij gelegen hadden, off men de selve aldaer soude in handen krijgen.
Den 29sten met sonnen opganck quam de heer directeur aen de punckt. De brieven van de heeren bewinthebbr. en hielden verder niet in, dan datter eerdaechs vergaderingen van de XIX souden wesen, van de welcken wij pertinente rescriptie op alle ons schrijven souden hebben ende dat haere E.E. niet manckeren souden ons alle de gerequireerde behoeften toe te senden.
Hare E. vermaenden ons vorder tot alle naersticheyt in het fotificeren, als oock tot het ondersoecken wat vruchten op dit eijlandt best souden willen aerden.
Dit jagt de Brack hadde de voorleden Maij ons een meelprijse van voor de Havana toegesonden, waer op acht matrozen en acht Spanjaerden waeren, die wij tot noch toe niet vernomen en hadden, soo dat wij hem gisten verongeluckt te sijn.
Wij verstonden uijt dit jacht, dat het schip Groothoorn behouden int vaederlandt garriveert ware, maer dat het jacht de Catte sijnde ontrent de Barmudas van hem gescheijden om te meerdere sijn reijs te spoedigen, noch niet tevoorschijn gecomen was, ’t welck men derhalven giste verongeluckt te sijn.
Den 30ste quam de Quartiermeester met de ruijters ende vijerroers wederom rappoterende dat het volck in enbuscade gelegen hebbende, niet opgedaen hadde, maer dat het naspeuren van de boetschappers in Sta Cruz haer toonde dat de gevluchte indianen haer in de contreye

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in