Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten-Generaal » Inventaris nr. 5751B, Scan: 1

Transcriptie

7 november 1626

Hooghe moghende Heeren

Hier is ghister t'schip t'wapen van Amsterdam
aengekomen ende is den 23 Septem[ber] uijt Nieu Neder-
lant gereijst uijt de rivier Mauritius. Rapporteren
dat ons volck daer kloec is ende vreedigh leven
hare vrouwen hebben ooc kindren aldaer gebaert
hebben t'eijlant Manhattes van de wilde gekocht, voor
de waerde van 60. guld[en] is groot 11000 morgen.
hebbende alle koren half meij gezeijt, ende half
augusto gemaijd. Daer van zeijndende munsterkens
van zomer-koren, als tarwen, rogge, garst, haver,
boucweijt, knariezaet, boontjens ende vlas.

Het Cargasoen van t v[oor]s[eide] schip is

7246 bevers vellen
178 1/2 otters vellen
675 otters vellen
48 mincke vellen
36 catloes vellen
33 mincken
34 ratte vellekens
Veel eijcken balcken, en[de] noten-hout.

Hier mede
Hooghe moghende heeren, zijt de Almoghende
in genade bevolen.
In Amsterdam den 5[en] novem[ber] a[nn]o 1626
Uwe Hoo:[gh] Moo:[ghende] Dienstwillighe
P. Schaghen.

Acties

Reacties

Met alle respect voor de transcriptie, sommige delen zijn woest moeilijk te lezen, wil ik voorzichtig voorstellen dat het woord 'gereijst' gelezen moet worden als 'gezeijlt'. Vergelijking van het gebruik van de letters 'r' en 'z' duidt volgens mij in die richting. Tenslotte gaat het ook om een zeilschip.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in