Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten-Generaal » Inventaris nr. 12575.21.1C, Scan: 1

vorige
12

Transcriptie

Kritisch-normaliserend.

Spaignen.

Vredehandelinge tot Munster.

Een coffertien van root fluweel met silver beslach, daerinne leggen twee originele tractaten van(de) vreede tusschen den coninck van Spaignen en(de) de heeren Staten-Gen(e)r(ae)l der Vereenichde Nederlanden tot Munster in Westphalen op den 30(en) jan(ua)r(ij) 1648 geslooten, soo in (de) Fransche als Nederlantsche tale, nevens de originele ratificatiën van(de) hoochstgem(el)te co(ninck) van Spaigne op de voorsz. tractaten soo in(de) Spaensche als Fransche tale, beijde met goude uijthangende (doorgehaald: coorden) segels aen goude coorden, in 't root fluweel gebonden en(de) binnen Madrit gedateert den eersten maert 1648, mitsg(ade)rs noch twaelff aparte originele bijlagen soo van secreete art(icu)len als andere acten tot het voorsz. tractaet specterend(e), sijnde alle van verscheijdene datums en(de) gepasseert in(den) jaere 1648.

Diplomatisch.

01. Spaignen
02. Vredehandelinge tot Munster
03. Een Coffertien van root fluweel met silver
04. beslach, daerinne leggen twee originele Trac-
05. taten van(de) Vreede tusschen den Coninck van
06. Spaignen en(de) de heeren Staten Gen(e)r(ae)l der ver-
07. eenichde Nederlanden tot Munster in West-
08. phalen op den 30(en) jan(ua)r(ij) 1648, geslooten soo in (de)
09. fransche als Nederlantsche Tale, nevens de
10. originele ratificatien van(de) hoochstgem(el)te Co(ninck)
11. van Spaigne op de voorsz. Tractaten soo in(de) spaen-
12. sche als fransche tale, beijde met goude uijt-
13. hangende (doorgehaald: coorden) segels aen goude coorden, int
14. root fluweel gebonden en(de) binnen Madrit
15. gedateert den eersten Maert 1648, mitsg(ade)rs
16. noch twaelff aparte originele bijlagen soo van
17. secreete Art(icu)len als andere Acten tot het voorsz.
18. Tractaet specteren(de), sijnde alle van ver-
19. scheijdene datums en(de) gepasseert in(den) jaere
20. 1648

Moderne redactie.
Een koffertje van rood fluweel met zilveren beslag, met daarin liggend twee originele traktaten van de vrede tussen de koning van Spanje en de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, gesloten te Münster in Westfalen op 30 januari 1648; zowel in het Frans als in het Nederlands. Tevens de originele ratificaties door de bovengenoemde koning van de voornoemde traktaten, zowel in het Spaans als in het Frans, beide met gouden uithangende zegels aan gouden koorden, gebonden in rood fluweel en gedateerd te Madrid op 1 maart 1648, alsmede nog twaalf aparte originele bijlagen van zowel geheime artikelen als andere akten met betrekking tot het genoemde traktaat; alle van verschillende datums en opgemaakt in 1648.

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in