Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Provinciaal Bestuur Zuid-Holland: Polderreglementskaarten » Inventaris nr. 32

Naam archiefblok:
Provinciaal Bestuur Zuid-Holland: Polderreglementskaarten

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Provinciaal Bestuur Zuid-Holland: Polderreglementskaarten, nummer toegang 4.ZHPB2, inventarisnummer 32

VERKORT:
NL-HaNA, Prov. Bestuur ZH / Polderreglementskaarten, 4.ZHPB2, inv.nr. 32

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in