Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stichting Oranjehotel: Doodenboeken » Inventaris nr. 2

Naam archiefblok:
Stichting Oranjehotel: Doodenboeken

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Stichting Oranjehotel: Doodenboeken, nummer toegang 2.19.136, inventarisnummer 2

VERKORT:
NL-HaNA, Doodenboeken, 2.19.136, inv.nr. 2

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in