gahetNA in het Nationaal Archief

Handelingen der Staten-Generaal » filegrp 771 - Zoeken: inventarisnummer 771

Naam archiefblok:
Handelingen der Staten-Generaal

Verwijzing naar het archiefkenmerk en het inventarisnummer, zoals bij archieven gebruikelijk, is niet wenselijk, omdat de Handelingen op meer plaatsen beschikbaar zijn. Het verdient aanbeving te verwijzen naar zittingsperiode, Kamer, onderdeel, eventueel stuknummer en pagina.

Een volledige verwijzing naar een tekstfragment in het verslag van het verhandelde ziet er als volgt uit:

  • Hand. 1927-1928, VV, p.2
  • Hand. 1927-1928, I, p. 139
  • Hand. 1927-1928, II, p. 865.
Het eerste voorbeeld verwijst naar een pagina van het verslag van de verenigde vergadering, het tweede en het derde naar een pagina van het verslag ven de Eerste resp. Tweede Kamer.

Een volledige verwijzing naar een tekstfragment in een der bijlagen ziet er als volgt uit:

  • Hand. 1927-1928, Bijl. I, nr. 17
  • Hand. 1927-1928, Bijl. II 224, nr. 4, p. 113
  • Hand. 1927-1928, Bijl. A, IX, nr 9.
Het eerste voorbeeld verwijst naar een bijlage van de Eerste Kamer, het tweede naar pagina van een bijlage van de Tweede Kamer (met vetnummer, ondernummer en paginanummer) en het derde naar een bijlage van het negende hoofdstuk van de staatsbegroting. Het is afhankelijk van de omvang van een bijlage of er behalve naar het stuknummer ook naar een pagina ervan verwezen moet worden.

Een volledige verwijzing naar een tekstfragment in een der aanhangsels (vragen van Kamerleden en antwoorden van ministers) ziet er als volgt uit:

  • Hand. 1927-1928, Aanhangsel I, p. 38
  • Hand. 1927-1928, Aanhangsel II, p. 504.
Het eerste voorbeeld verwijst naar een pagina van het aanhangsel van de Eerste Kamer, het tweede naar pagina van het aanhangsel van de Tweede Kamer.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in