Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Digitaal Duplicaat: Suriname na 1828: Gerechtshof » Inventaris nr. 6

Naam archiefblok:
Digitaal Duplicaat: Suriname na 1828: Gerechtshof

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief Suriname, Suriname na 1828: Gerechtshof, nummer toegang 1.05.11.03, inventarisnummer 6

VERKORT:
NA Suriname, Gerechtshof Suriname, 1.05.11.03, inv.nr. 6

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in