Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Digitaal Duplicaat: Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie » Inventaris nr. 772

Naam archiefblok:
Digitaal Duplicaat: Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief Suriname, Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie, nummer toegang 1.05.10.01, inventarisnummer 772

VERKORT:
NA Suriname, Gouvernementssecretarie Suriname tot 1828, 1.05.10.01, inv.nr. 772

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in