2.08.101 Inventaris van archiefbescheiden van het Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut, (1921) 1940-1959 (1979) I. Heidebrink, M.-J. Vos Nationaal Archief, Den Haag 2011 Deze digitale toegang is in 2011 vervaardigd door Henny van Schie op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2. Eindredactie: Henny van Schie, 9 december 2011. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003. Beschrijving van het archief Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut Kadaster / beschikkingen NBI 1921-1979 merendeel 1940-1959 F38 1,50 meter; 59 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag kantoor van de ontvanger der registratie en domeinen te Alkmaar Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Assen Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Breda Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te 's-Gravenhage Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Leiden Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Leeuwarden Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Roermond Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Sneek Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Utrecht Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Winschoten Het archief bevat beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), die zijn toegestuurd aan de verschillende kantoren van de Bewaarders van Hypotheken, het Kadaster en Scheepsbewijzen om te worden ingeschreven in de betreffende registers. De beschikkingen met bijbehorende documenten hebben betrekking op onteigening en beheer van onroerende goederen in Nederland tijdens de Duitse bezetting en naoorlogs rechtsherstel. Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut, nummer toegang 2.08.101, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Kadaster / beschikkingen NBI, 2.08.101, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Toegang 2.09.16, Nederlandse Beheersinstituut , Beheersdossiers 1945-1967 Toegang 2.09.49, Nederlandse Beheersinstituut, Hoofdkantoor 1945-1967 Toegang 2.09.48.02, Raad voor het Rechtstherstel, Afdeling Rechtspraak 1945-1967

Publicaties

Aalders, Gerard H., Berooid: de beroofde Joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945 (Amsterdam, 2001) Slot, Eric, "Crimineel vastgoed circuit verdiende grof geld aan Jodenvervolging”, in: Historisch Nieuwsblad, vol.17 (2008), afl. 9, p. 36-45 Veraart, Wouter en Laurens Winkel, The post-war restitution of property rights in Europe: comparative perspectives, (Amsterdam, 2011)

Zie ook: Wegwijzer Archieven Tweede Wereldoorlog

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. Alkmaar 1 http://proxy.handle.net/10648/6030bc0f-1bac-4081-965c-b14d24a43be6 Register van ingekomen en uitgaande brieven van het kantoor Alkmaar van de Dienst der Belastingen, Administratie der Registratie en Domeinen met een index op zaken en persoonsnamen. 1942-1956 1 band 2. Assen 2-3 Verzoeken van de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV) om inschrijving in de registers van het kadaster van onder beheer gestelde joodse percelen. 1942 2 omslagen 2 http://proxy.handle.net/10648/bad80e2e-6fe6-4466-81a1-f25941950929 Volgnummers 2-163 3 http://proxy.handle.net/10648/ba2df69e-7d2b-4c54-ba61-69f7501f0dfb Volgnummers 164-398 4-8 Verzoeken van de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV) om inschrijving in de registers van het kadaster van onder beheer gestelde joodse percelen, met enkele stukken over opheffing van beheren en verkoop door de NGV. 1943-1944 5 omslagen 4 http://proxy.handle.net/10648/fbe39bf4-f853-4a0c-b307-1a0284fc2bc9 Volgnummers 117-296 5 http://proxy.handle.net/10648/150b5a6b-d72a-4c5d-89de-ae2f4e1ff8c8 Volgnummers 298-412 6 http://proxy.handle.net/10648/51b32296-2c19-4a5e-8a9f-cc89dfc4c498 Volgnummers 417-555 7 http://proxy.handle.net/10648/b0ea0623-b5ab-424e-b092-736c22580d4f Volgnummers 557-697 8 http://proxy.handle.net/10648/831c9f9c-da9c-49e2-a05d-09d0d4757b47 Volgnummers 698-853 3. Breda 9 http://proxy.handle.net/10648/78e1803b-681a-4b41-a5ce-668a205526ab Verzoeken van de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV) om inschrijving in de registers van het kadaster van onder beheer gestelde joods onroerend goed, met bijbehorende lijst. 1942-1944 1 omslag

De stukken zijn genummerd 872-1074

4. 's-Gravenhage 10 http://proxy.handle.net/10648/8d893f2e-86db-4a0d-b545-e8fafe8f3b3a Correspondentie betreffende vordering van gronden en percelen door de staat op basis van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940. 1942-1947, 1951 1 pak

De stukken zijn genummerd 3/138 t/m 3/4001 (met hiaten)

11-16 Verzoeken van de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV) om inschrijving in de registers van het kadaster van onder beheer gestelde joodse percelen of verkoop daarvan aan niet-joden, met af en toe aantekening op de stukken van naoorlogs rechtsherstel. 1941-1943 6 pakken 11 http://proxy.handle.net/10648/1d712b18-8a0a-4912-91bc-a91d146e1022 Volgnummers 1-211a 12 http://proxy.handle.net/10648/82394b4a-078f-401f-9db4-b23b76ad7514 Volgnummers 213-340 13 http://proxy.handle.net/10648/5bb5dadf-7340-42b9-b853-1131f28d8729 Volgnummers 341-500 14 http://proxy.handle.net/10648/d4dde1b6-14cb-4c16-a1db-f1e8864485ac Volgnummers 501-709 15 http://proxy.handle.net/10648/22b7ea85-8d15-4f76-9a15-f210a963c4af Volgnummers 710-845a 16 http://proxy.handle.net/10648/c5844553-0cbd-439f-a782-169a7e206f57 Volgnummers 846-1000 17-18 Stukken betreffende bewindvoering over vijandelijk vermogen tijdens de oorlogsjaren en verzoeken van door de Duitse autoriteiten aangestelde beheerders om gegevens inzake het beheer vast te leggen in de registers van het kadaster. 1941-1945 1 pak en 1 omslag 17 http://proxy.handle.net/10648/92547c81-94de-485d-aea5-b0930d1ab2ee Volgnummers 1-96 met een namenlijst van 124 beheerders 18 http://proxy.handle.net/10648/6a3ea11a-aeae-4703-9529-9513d891957b Volgnummers 97-124 19-28 Verzoeken van de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV) om inschrijving in de registers van het kadaster van onder beheer gestelde joodse percelen, met enkele aantekeningen op de stukken van naoorlogs rechtsherstel. 1942-1944 10 pakken 19 http://proxy.handle.net/10648/4e6ceaa5-5667-4488-9aa0-3a61c70ca6cb Volgnummers 1001-1135 20 http://proxy.handle.net/10648/d9ea6c28-c528-481f-9e24-f26d0a4c018b Volgnummers 1136-1236a 21 http://proxy.handle.net/10648/49c4e149-59b0-406b-becc-096e1d356146 Volgnummers 1237-1331a 22 http://proxy.handle.net/10648/11bc6379-21a7-4717-8939-fcd0155bc08f Volgnummers 1332-1500 23 http://proxy.handle.net/10648/9af259ad-cc6a-4863-822f-e3b048f44b9a Volgnummers 1501-1618a 24 http://proxy.handle.net/10648/c708ce29-9ca1-4450-aed6-c06753c54c6f Volgnummers 1619-1763 25 http://proxy.handle.net/10648/e0a23dfa-9198-45f6-a83c-aec8e8559690 Volgnummers 1764-2000 26 http://proxy.handle.net/10648/41da6e20-f003-4737-bc49-eb1870150760 Volgnummers 2001-2246a 27 http://proxy.handle.net/10648/37f79aa5-b97a-4e09-94d4-1868fcaa7db5 Volgnummers 2247-2441 28 http://proxy.handle.net/10648/765d6311-1048-4c24-8656-dfe9950dec1a Volgnummers 2442-2623 29 http://proxy.handle.net/10648/12057ab8-3180-4f80-a194-282762865b06 Stukken betreffende verzoeken van het Nederlandse Beheersinstituut om aantekeningen over beheer van percelen door Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV) door te halen in de registers van het kadaster en aan te tekenen dat het beheer weer is overgedragen aan de oorspronkelijke rechthebbende(n). 1945-1952 1 pak

Genummerd 1-125, met een lijst van percelen waarover een beheerder is aangesteld.

30-31 Stukken betreffende de benoeming van beheerders van vijandelijk vermogen na de oorlog, opheffing van het beheer en registratie van het beheer in het kadaster. 1945-1951 2 pakken 30 http://proxy.handle.net/10648/4b67cb4f-ecc1-4c78-92e1-680dc50e7c8f Volgnummers 101-225a 31 http://proxy.handle.net/10648/e951ccb3-777d-46be-8dcf-7b4419449e3c Volgnummers 226-300 32 http://proxy.handle.net/10648/aabec8e2-bb83-44b9-afe7-f1dbbf182ca3 Correspondentie over rechtsherstelaanvragen, toezending formulieren voor rechtsherstel van onroerende goederen en kennisgeving van geschillen voor de Raad van het Rechtsherstel. 1946, 1957, 1959 1 omslag
5. Leiden 33-41 Verzoeken van het Nederlandse Beheersinstituut om besluiten tot opheffing van het beheer van vijandelijk vermogen in te schrijven in de registers van het kadaster, met retroacta 1921-1945 en documenten betreffende nadere afhandeling. 1945-1979 3 pakken en 6 omslagen 33 http://proxy.handle.net/10648/d3486828-776c-4379-afd5-036a97773596 Volgnummers 2-111 34 http://proxy.handle.net/10648/37c6962c-1d17-47fc-8f26-dadd52ad0550 Volgnummers 112-179 35 http://proxy.handle.net/10648/a4ea3a17-485d-4a87-99d3-b0c9911ec375 Volgnummers 180-300 36 http://proxy.handle.net/10648/859ea4ba-55bc-4d64-a17c-e56a861d119f Volgnummers 301-358 37 http://proxy.handle.net/10648/7931008a-d99e-4b37-b371-869b1e5dbb32 Volgnummers 359-385a 38 http://proxy.handle.net/10648/543d38ad-62c3-4908-b56c-add583535266 Volgnummers 386-413 39 http://proxy.handle.net/10648/9d34fc4f-ef50-4fe2-b896-34d29c4a6885 Volgnummers 414-468a 40 http://proxy.handle.net/10648/fcd00e5d-cca2-4563-b6f2-496de02c4a97 Volgnummers 469-517 41 http://proxy.handle.net/10648/cd8c7e9d-286a-4797-9b98-a8269178f567 Volgnummers 518-550 6. Leeuwarden 42-43 Stukken betreffende de benoeming van beheerders van vijandelijk vermogen na de oorlog, opheffing van het beheer en registratie daarvan in het kadaster. 1945-1949 2 pakken 42 http://proxy.handle.net/10648/9add29eb-d288-4b00-8cc0-26f50691996a Volgnummers 1-162 43 http://proxy.handle.net/10648/6017f9dd-a41a-4555-ae25-aae01130f583 Volgnummers 163-301 44 http://proxy.handle.net/10648/d13b8994-9453-4d14-823b-16fec29f7a36 “Kanteekeningen ingevolge het Besluit Vijandelijk Vermogen (Staatsblad nr. E 133)”, drie schriftjes met aantekeningen over gevoerde beheren. 1945 juni 19 - 1947 augustus 6 1 omslag 45 http://proxy.handle.net/10648/a1a4b6b2-18aa-473d-97b1-2ebfc5d6adb9 Formulieren met aangifte bij de Raad voor het Rechtsherstel van eigendomsovergangen en hypotheken tijdens de oorlogsjaren. 1946 1 pak

De aangifteformulieren, genummerd (met hiaten) 1701-16826 en deels ongenummerd, zijn kopieën van de stukken in de geschillendossiers van de Raad voor het Rechtsherstel, afdeling Onroerende Goederen.

7. Roermond 46 http://proxy.handle.net/10648/175aa8e8-6635-4ade-a4d5-98192b187cab Correspondentie over het ten gunste van het Duitse Rijk in beheer nemen van roerende en onroerende goederen van kloosters en verzoeken van de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV) om inschrijving in de registers van het kadaster van onder beheer gestelde joodse bedrijven en percelen. 1941-1944 1 omslag

De stukken zijn genummerd 1102-1247

8. Rotterdam 47-49 Stukken betreffende de benoeming van beheerders van vijandelijk vermogen, opheffing van het beheer en registratie daarvan in het kadaster. 1945-1972 3 pakken 47 http://proxy.handle.net/10648/2b359544-601a-4d53-94fa-4dcc1d58804b Volgnummers 1-515 48 http://proxy.handle.net/10648/07e15f25-7256-414f-978f-8eb00c56117c Volgnummers 516-765 49 http://proxy.handle.net/10648/ef2c19f3-bb3c-4572-8a7c-dd1c264e4099 Volgnummers 766-993 9. Sneek 50 http://proxy.handle.net/10648/0bdbfb84-4182-428a-a7ce-9857d7f28b64 Stukken betreffende de benoeming van beheerders van vijandelijk vermogen, opheffing van het beheer en registratie daarvan in het kadaster. 1945-1958 1 omslag

Volgnummers 1-64

51 http://proxy.handle.net/10648/e8ba487b-d1f5-4127-9932-12091cd97480 Ingekomen beschikkingen op verzoeken om gedeeltes van de landgoederen Harich (gemeente Gaasterland) en Huis ter Heide (gemeente Langweer) aan te merken als een landgoed als bedoeld in artikel 1 van de Natuurschoonwet 1928. 1949-1958 1 omslag
10. Utrecht 52-53 Stukken betreffende de benoeming van beheerders van vijandelijk vermogen, opheffing van het beheer en registratie daarvan in het kadaster. 1945-1947 2 pakken 52 http://proxy.handle.net/10648/6e442258-2668-48af-a4ae-b17ab620a5f9 Volgnummers 1-184 53 http://proxy.handle.net/10648/152d8258-3627-4787-b681-22c1eb979459 Volgnummers 185-400 11. Winschoten 54-58 Verzoeken van de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV) om inschrijving in de registers van het kadaster van onder beheer gestelde joodse percelen of verkoop daarvan aan niet-joden, met enkele stukken over liquidatie van joodse bedrijven, onteigening van niet-joods onroerend goed en aanstelling van beheerders van vijandelijk vermogen na de oorlogsjaren. 1941-1946 5 omslagen

Volgnummers staan aan de achterzijde van de stukken

54 http://proxy.handle.net/10648/6f4d48a1-ad7d-4ca9-96cc-d0a9d1c0188d Volgnummers 226-350 55 http://proxy.handle.net/10648/ec2b110c-32ea-4bd9-a259-0ea265a79d59 Volgnummers 352-462 56 http://proxy.handle.net/10648/80363b45-2460-4868-978d-fdf440a7dcba Volgnummers 463-661 57 http://proxy.handle.net/10648/afe24405-2e59-4bb5-8eca-2aa128352f1c Volgnummers 662-755 58 http://proxy.handle.net/10648/d455e8d6-f718-4285-8bed-4a893e2f7cc7 Volgnummers 756-838
59 http://proxy.handle.net/10648/c5ef91a4-eece-4e5b-83d4-f8e773db8e38 Formulieren met aangifte bij de Raad voor het Rechtsherstel van eigendomsovergangen en hypotheken tijdens de oorlogsjaren, met correspondentie over het beheer van vijandelijk vermogen na de oorlog. 1945-1952 1 omslag

De aangifteformulieren zijn kopieën van de stukken in de geschillendossiers van de Raad voor het Rechtsherstel, afdeling Onroerende Goederen.