2.19.204 Inventaris van het archief van het Nederlands Olympisch Comité, Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), (1987) 1993-2000 W.F. van Buuren (NOC*NSF) Nationaal Archief, Den Haag 2009 Deze digitale toegang is in 2011 vervaardigd door ABS-Archeion op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2. Eindredactie: Hanno de Vries, 20111024 . This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave , Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen , Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 . 1. Bijlagen 1 en 2 verwerkt in rubrieken IV en V door Hanno de Vries. Beschrijving van het archief Nederlands Olympisch Comité, Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) NOC*NSF 1993-2007 I84 9,50 meter; 760 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands (dit kan uiteraard variëren per archief, zie voorbeelden hieronder) . Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans , het Engels en het Duits . Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. (dit kan uiteraard variëren per archief) Nationaal Archief, Den Haag (verplicht, elke archiefvormer/archiefvormersoort indien van toepassing apart te beschrijven en wel als volgt:) Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) , 1993-2000 Fair Play Club , 1983-1989 Stichting Fair Play Club , 1989-1994 Stichting Fair Play Nederland , 1994-1997 Stichting Sport Tolerantie en Fair Play Nederland , 1997-2000 [beknopte samenvatting van de inhoud van het archief] Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

NOC*NSF is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. NOC*NSF ontstond als nationale sportkoepel in 1993, na een fusie tussen het Nationaal Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF). Anno 2009 zijn bij NOC*NSF circa negentig landelijke sportorganisaties aangesloten. Die vertegenwoordigen samen ruim 28.000 verenigingen met in totaal zo’n 4,9 miljoen sporters.

Aan het hoofd van NOC*NSF, waar circa125 mensen werken, staat de Algemene Vergadering. Het beleid wordt op hoofdlijnen vastgesteld door het bestuur. Het kantoor van NOC*NSF staat op het Nationaal Sport Centrum Papendal, gemeente Arnhem. NOC*NSF richt zich op zowel de breedtesport als topsport en is verantwoordelijk voor uitzending van de Nederlandse ploeg naar de Olympische Spelen en de Paralympics.

Geschiedenis van het archiefbeheerDe verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief 15.07 2.19 Inhoud

Het archief van NOC*NSF beslaat de periode 1993 tot 2000.

Het toegevoegd archief Fair Play beslaat de periode 1983 tot 2000.

Het archief van NOC*NSF is onderverdeeld in zes groepen: Algemeen historisch NOC*NSF; Olympische Spelen; Thematisch; Publicaties NOC*NSF; Publicaties Body of Knowledge en Fair Play Binnen deze groepen zijn de archiefeenheden meestal alfabetisch op trefwoord geordend. Uitzonderingen op deze regel worden hierna per groep vermeld.

Algemeen historisch NOC*NSF. Dit deel bevat archiefstukken over vergaderingen, organisatie van de vereniging en bestuursaangelegenheden. De kern van dit gedeelte historisch gedeelte vormen notulen en jaarverslagen.

Olympische Spelen. NOC*NSF is verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse sporters naar de Olympische Spelen. De archiefstukken zijn chronologisch per Spelen geordend: eerst Lillehammer (1994), dan Atlanta (1996), Nagano (1998) en tenslotte enkele mappen over de voorbereiding op Sydney (2000). De archiefstukken bevatten informatie over accreditatie, reis, verblijf en huldiging van Nederlandse Olympiërs. Interessant zijn ook de verslagen van de Chef de Missions.

Thematisch. Dit gedeelte is onderverdeeld in de volgende thema’s: Internationale Zaken; Overheid en Politiek; Public Relations, communicatie en marketing; Sportfinanciering; Sport en Gezondheid; Sportontwikkeling (Breedtesport) en Topsport. Deze indeling volgt in grote lijnen de verschillende werkvelden van NOC*NSF. Publicaties NOC*NSF. Deze eigen publicaties van de sportkoepel zijn zeer divers wat betreft vorm (rapporten, boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) en inhoud. De inhoud varieërt van informatie over vrouw en sport, sport en verzekering tot een sportevenementenkalender. De ordening van deze publicaties is asystematisch.

Body of Knowledge. Apart ondergebracht zijn de publicaties van het project Body of Knowlodge (BOK). Dit zijn rapporten die verslag uitbrengen van praktijkgericht topsportonderzoek. Deze publicaties zijn chronologisch geordend.

Fair Play. Het laatste deel betreft een zogeheten toegevoegd archief over het onderwerp Fair Play. In de periode 1999-2000 kreeg NOC*NSF de regie over het Fair Play-beleid in de Nederlandse sport. Als gevolg hiervan werden ook de archieven van organisaties die zich tot dan toe met Fair Play bezig hadden gehouden toegevoegd aan het NOC*NSF archief.

Fair Play gaat over respect en sportiviteit in de sport. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw ontstonden diverse initiatieven op dit gebied. De Nederlandse Sport Federatie organiseerde in 1984 een studiedag over jeugdsport en Fair Play en bracht in 1987 een Fair Play schoolagenda op de markt. Inmiddels was het idee van Fair Play in de sport opgepakt door de Nederlandse Culturele Sportbond, de Nederlandse Christelijke Sport Unie en het Nederlands Handbal Verbond. Er werd een vereniging opgericht: de Fair Play Club Nederland (1983). In 1989 werd de vereniging omgezet in de Stichting Fair Play Club Nederland. In 1994 veranderde de stichting van naam in Stichting Fair Play Nederland. Uiteindelijk werd de naam Stichting Sport Tolerantie en Fair Play Nederland. Bekend werd de actie Fair Play scoort altijd, een meerjarige campagne gericht op jeugd in de leeftijd van 9 tot 16 jaar.

Verantwoording van de bewerking

Het archief is in 2007 en 2008 geordend en beschreven door W.F. van Buuren, die hierbij op onderdelen werd geholpen door Tineke Derksen, Ieneke Romeyn en Anita Thomassen (allen medwerkers NOC*NSF). Het archief werd in januari 2009 overbracht naar het Nationaal Archief.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Olympisch Comité, Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), nummer toegang 2.19.204, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, NOC*NSF, 2.19.204, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

De inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I Algemeen historisch Vergaderingen, organisatie van de vereniging en bestuursaangelegenheden 1 http://proxy.handle.net/10648/265a5458-e4ac-4540-9d92-636fd6b8c376Aanvraag lidmaatschap - correspondentie 1998 2 http://proxy.handle.net/10648/4c70467d-44e3-451f-a860-1f6c41eb5948Actie 10 voor 5 Kortingskaart - correspondentie, nieuwsbrief, overeenkomsten, promotiemateriaal 1993-1995 3 http://proxy.handle.net/10648/34f166a4-2e87-4959-a4c4-6f85021c7716Actie Sportkas (Actie Clubkas) - correspondentie, tekst vonnis 1996 4 http://proxy.handle.net/10648/5d897466-f580-4ee2-aa91-a36689175f64Algemene Voorwaarden NOC*NSF - rapport 1996 5-21 Algemene Ledenvergadering - notulen, agenda's en bijlagen 1993-1999 5 http://proxy.handle.net/10648/3f3928ad-e7ed-4686-83be-a17f8c85fc43 november 1993 6 http://proxy.handle.net/10648/6dc133df-fc1b-4bc2-bea2-67a350981a05 januari 1994 Ontbreekt 7 http://proxy.handle.net/10648/6017fc3d-eaee-49b6-8374-c52cd16f033d mei 1994 8 http://proxy.handle.net/10648/e1d8487c-adc3-4e64-b198-0e1a52589912 november 1994 9 http://proxy.handle.net/10648/da46646b-8272-45ac-b05a-64929d86e209 10 mei 1995 10 http://proxy.handle.net/10648/3896c577-5d29-43b5-b718-85ef21693b65 23 mei 1995 11 http://proxy.handle.net/10648/9bdc1ef7-778e-41c9-be76-795fc310ed32 oktober 1995 12 http://proxy.handle.net/10648/4965e105-49cb-4ca1-9d24-ffd4b062f21d mei 1996 13 http://proxy.handle.net/10648/493e3ff7-6462-44fa-862b-7fe484a5a967 november 1996 14 http://proxy.handle.net/10648/058fd767-e5b9-4309-a8e4-1371010d0db4 mei 1997 15 http://proxy.handle.net/10648/d1148879-0471-4b43-8693-bb1e85bff432 november 1997 16 http://proxy.handle.net/10648/a3064bde-d5d1-4591-ad3a-1b5f77401b90 mei 1998 17 http://proxy.handle.net/10648/e1bfaf49-d4bf-4fd8-8f28-4de62392ab2f juni 1998 18 http://proxy.handle.net/10648/7bf58a00-0934-4c61-bdb4-a84aeff8af5e november 1998 19 http://proxy.handle.net/10648/16a39f5d-2150-4f1e-98fd-3b51b47416de februari 1999 20 http://proxy.handle.net/10648/362ebf1e-bf87-4c8f-8665-32935c4378f1 mei 1999 21 http://proxy.handle.net/10648/d93c3046-f68d-473a-bec5-029979d213f6 november 1999 Ontbreekt 22 http://proxy.handle.net/10648/1d26b194-e933-4044-a40f-1362dd988489Bestuur, Correspondentie Uitgaande Post - correspondentie 1996 23 http://proxy.handle.net/10648/1819523c-e2e1-44c2-b39c-0f135644f1e5Bestuur, Retraite - agenda, verslagen 1996 24 http://proxy.handle.net/10648/c6999731-e4dc-4ee7-8123-ed0679323ca5Bestuurscommissies, samenstelling bestuurscommissies - folder plus bijlage z.j. [1996] 25 http://proxy.handle.net/10648/5a4b19c1-5bb4-40b2-be9d-59c44d47375eBestuursstukken - notulen plus bijlagen juni 1993-augustus 1993 26 http://proxy.handle.net/10648/d4220ac3-c7ba-4bb7-b00b-8cc187c0140aBestuursstukken - correspondentie 1994 27 http://proxy.handle.net/10648/02982fee-113f-48c4-9280-0eec2719aa33Bestuursstukken - correspondentie, c.v.'s 1994-1995 Ontbreekt 28 http://proxy.handle.net/10648/b1ce3e2d-1b50-45f4-8a5e-3b6cb13cf3dbBestuursstukken - notitie 1995 Ontbreekt 29 http://proxy.handle.net/10648/c907e27e-9075-49a2-a333-55fb8c47da72Bestuursstukken - adreslijsten, overzicht bondenportefeuilles, correspondentie 1996 30 http://proxy.handle.net/10648/b849e568-5f49-43d4-9a5a-c73f508492f6Bestuursstukken - correspondentie 1998 31 http://proxy.handle.net/10648/226a6b4d-7aab-4e98-b33f-c25ba311a1c1Bestuursleden, Gerrit de Boer - correspondentie 1996 32 http://proxy.handle.net/10648/1ea9c0c7-4d22-4011-9ba1-0b92c5619875Bestuursleden, Anton Geesink - correspondentie 1993-1996 33 http://proxy.handle.net/10648/db33572d-a2b4-4e55-9e3b-6d0a778d708cBestuursleden, Anton Geesink - correspondentie 1996 34 http://proxy.handle.net/10648/7362ead8-9225-4788-ad1d-d45e2171f6ddBestuursleden, Anton Geesink - correspondentie 1998 35 http://proxy.handle.net/10648/da0eb8e4-fc98-4d14-898b-bf5da9df4170Bestuursleden, Anton Geesink - correspondentie005 1999 36 http://proxy.handle.net/10648/baa675b8-b81a-45d2-9436-ff89f5b7a325Bestuursleden, Anton Geesink - correspondentie, beleidsplan 1997 37 http://proxy.handle.net/10648/890fe0d8-e231-437f-9cd4-54e9706d66cbBestuursleden, Wouter Huibregtsen - correspondentie 1996 Ontbreekt 38 http://proxy.handle.net/10648/c1c13f3f-6245-45d7-9850-30e5a65ff847Bestuursleden, Wouter Huibregtsen - correspondentie 1997 39 http://proxy.handle.net/10648/209eb740-4492-4558-8379-1e1143a80578Bestuursleden, Wouter Huibregtsen - correspondentie, documentatie 1998 40 http://proxy.handle.net/10648/6ec13d28-8507-45c7-aa21-f71c030f3c4dBestuursleden, Jan Loorbach en anderen - correspondentie 1997 41 http://proxy.handle.net/10648/6e5acc8e-1705-4728-915e-5dd22a048f1aBestuursleden, Jan Loorbach en anderen - correspondentie 1998 42-58 Bestuursvergaderingen - agenda's, notulen en bijlagen 1993-1999 42 http://proxy.handle.net/10648/bef52cce-4c81-42db-85f4-a4b8bc03cf8d juni t/m september 1993 43 http://proxy.handle.net/10648/5b22a119-7cb8-4ac7-bba7-bfa2457391ba oktober t/m december 1993 44 http://proxy.handle.net/10648/634fb645-bf07-4ab1-a772-1373932e66e9 januari t/m mei 1994 45 http://proxy.handle.net/10648/ceb9b458-ce27-43b0-b556-dbd65cd6fcb4 juni t/m december 1994 46 http://proxy.handle.net/10648/c8c3e537-4a64-4c93-bf98-98e44fea3433 januari t/m juni 1995 47 http://proxy.handle.net/10648/88928b41-4b52-4a95-8355-a8fe8d743f1d juli t/m december 1995 48 http://proxy.handle.net/10648/f7df2e7f-c34e-4e4f-85e2-fd89bba74e66 januari t/m juni 1996 49 http://proxy.handle.net/10648/5751c2b6-7230-4ce9-8ca1-291bfb6b1235 juni t/m december 1996 50 http://proxy.handle.net/10648/405c8fcb-ebad-4a5d-b7ad-7ef958ab11ae 1997 51 http://proxy.handle.net/10648/30cd9183-9ccf-41d4-a2ca-591461315df3 januari t/m april 1998 52 http://proxy.handle.net/10648/4ff84305-aa64-476a-aba6-1ef429914e31 mei t/m 9 juli 1998 53 http://proxy.handle.net/10648/d23e9aa0-b4fb-4030-97d7-7921b0f25487 22 juli t/m september 1998 54 http://proxy.handle.net/10648/161ba504-d8b5-4cd4-9a5b-86972b361755 oktober t/m december 1998 55 http://proxy.handle.net/10648/ede0daf4-ff10-48ba-b56c-1b02e1ae0762 januari t/m februari 1999 56 http://proxy.handle.net/10648/ebd32665-51da-4b26-a761-4a5aa5096ab6 maart t/m mei 1999 57 http://proxy.handle.net/10648/94407317-03cb-4094-b875-d15f142da61c juni t/m september 1999 58 http://proxy.handle.net/10648/26b9f975-e866-441e-b2fb-51419a9bd997 oktober t/m december 1999 59 http://proxy.handle.net/10648/19d18ba9-460b-4b82-84d5-af4994932b33Buitengewone Ledenvergadering februari, april en juni 1993 60 http://proxy.handle.net/10648/c56658b9-ff05-4b8d-abd5-a349b13c3cccBuitengewone Ledenvergadering maart, april en juni 1996 Ontbreekt 61 http://proxy.handle.net/10648/4fcab5f1-b489-4dbd-ab87-733485d8a389Buitengewone Ledenvergadering december 1997 Ontbreekt 62 http://proxy.handle.net/10648/ae6fbe92-3c2d-459e-b852-9a73d9234f84Directie, Nieuwe directeur - persbericht 1993 63 http://proxy.handle.net/10648/4b374430-12e7-438c-b581-cb1a95cadd6fDirectieleden, Ben Verkerke - memo, c.v. 1998 64 http://proxy.handle.net/10648/816e0510-d59c-4c83-bfd4-4d89ae455952Directieleden, Ben Verkerke, Bas Vos - c.v., correspondentie 1999 65 http://proxy.handle.net/10648/b3f71b62-7970-4127-9374-e215a0513044Directieleden, Joop van der Reijden - correspondentie 1999 66-90 Europese Jeugd Olympische Dagen (EJOD) en Europese Jeugd Olympische Winter Dagen (EJWOD) 1993-1999 66 http://proxy.handle.net/10648/6378b73f-bb90-4ede-958f-fe11942f643bEuropese Jeugd Olympische Dagen (EJOD) - programma's 1993-1999 67 http://proxy.handle.net/10648/585daee7-604b-409d-9bb7-799cb7aef612Europese Jeugd Olympische Winter Dagen (EJOWD) Aosta, Smoelenboek Nederlands Jeugd Olympisch Team - boekje 1993 68-77 Europese Jeugd Olympische Dagen (EJOD) Bath 1995 68 http://proxy.handle.net/10648/65ca25a9-14a6-4c81-a5ea-4fdca8b4d8b2EJOD Bath - Accreditatie, formulieren 1995 69 http://proxy.handle.net/10648/dbd8b5de-5c44-4af9-8bc9-a1311b397bf2EJOD Bath - Begroting / Pers 1995 70 http://proxy.handle.net/10648/332095bb-61a4-49d5-8db4-94bb155644e1EJOD Bath - Documentatie 1995 71 http://proxy.handle.net/10648/92fe25bb-97f9-4a6e-8c42-f379082f5638EJOD Bath - Evaluatie, verslag 1995 72 http://proxy.handle.net/10648/880733eb-96c3-41bb-abdd-22bd84fc48a2EJOD Bath - Overdracht ploeg, lijst aanwezigen 1995 73 http://proxy.handle.net/10648/185f64ba-ce59-48bd-ba16-9729434e2188EJOD Bath, Overleg NOC*NSF met sportbonden - verslagen 1995 74 http://proxy.handle.net/10648/a28ca24e-19cc-46b5-baad-3f8db0560618EJOD Bath - Programma, teksten 1995 75 http://proxy.handle.net/10648/1327d45c-88cd-4c32-b9f2-7bc989801586EJOD Bath, Smoelenboek Nederlands Jeugd Olympisch Team - boekje 1995 76 http://proxy.handle.net/10648/612cb6a6-07e0-4709-ab62-b404d47f2902EJOD Bath - Uitslagen 77 http://proxy.handle.net/10648/f326ecca-ebcf-463b-b0c2-4785b2fad1b6EJOD Bath - Vlucht 78-83 Europese Jeugd Olympische Winter Dagen (EJWOD) Andorra 1995 78 http://proxy.handle.net/10648/611dabf6-fa5a-44c3-a457-fe2a772514d4EJOWD Andorra, Accreditatie - correspondentie, formulieren 1995 79 http://proxy.handle.net/10648/7efba476-459b-4a9e-94da-4f602bf42dccEJOWD Andorra, Begroting / Reünie - correspondentie, begroting 1995 80 http://proxy.handle.net/10648/c4b1f3b6-6f7e-4157-93a2-0da011a1c493EJOWD Andorra, Evaluatie - enquête, formulieren, verslag 1995 81 http://proxy.handle.net/10648/d5f33009-fc6a-4c09-8d6b-7d545d5c1444EJOWD Andorra, Programma - programmaboekjes 1995 82 http://proxy.handle.net/10648/188aa709-bdc6-40e4-9b93-527fe2aed64bEJOWD Andorra, Smoelenboek Nederlands Jeugd Olympisch Team1995 83 http://proxy.handle.net/10648/317a98ab-e73c-479d-a142-db3d239d3694EJOWD Andorra, Verslag - verslag 1995 84 http://proxy.handle.net/10648/e066063a-86ac-44c4-a238-3bb4762c105bEJOD Lissabon - rapport 1997 85 http://proxy.handle.net/10648/c7bd02ac-2329-46c6-a1eb-4b8876215607EJOWD Sundsvall, smoelenboek Nederlands Jeugd Olympisch Team 1997 86 http://proxy.handle.net/10648/18b559ff-a289-42c1-9f90-ccff0dbd2156EJOD Esbjerg 1999 - correspondentie, rapport 1999 87 http://proxy.handle.net/10648/f8a8ff84-7fc3-4298-93f9-2463f76aa3bdEJOD Esbjerg 1999, Evaluatie - evaluatieformulier, correspondentie, lijst sporters 1999 88 http://proxy.handle.net/10648/777dc2f7-25cb-4e66-a4ff-6c9761c29676EJOD Esbjerg 1999 - documentatie, foto's 1999 89 http://proxy.handle.net/10648/c278a198-c88f-4ce2-b081-6cd04c66afbaEJOD Esbjerg 1999, Resultaten - rapport 1999 90 http://proxy.handle.net/10648/31850ed4-defc-4dad-9cdb-31574c3c140aEJOD Esbjerg 1999 / EJOWD Poprad-Tatry, Smoelenboek Nederlands Jeugd Olympisch Team 91 http://proxy.handle.net/10648/3fe3ba1f-f01a-46e8-85cb-34f627d1a3afFusie - rapport, tijdschrift - NOC*NSF Bundeling van en voor de sport, Nationaal Sport Magazine maart 1993 1993 92 http://proxy.handle.net/10648/686c6789-03dc-457b-9d61-777e0fa9ee4dGay Games Amsterdam - correspondentie 1998-1999 Ontbreekt 93-97 Initiatiefgroep Sport en Samenleving 1993-1997 93 http://proxy.handle.net/10648/43a02663-d543-4a90-9596-28b31401346cnotulen, correspondentie 1993-1995 94 http://proxy.handle.net/10648/65439464-f856-401e-aa52-c44ef7048096verslagen, rapport 1996 95 http://proxy.handle.net/10648/f936e32b-da8c-424e-9660-2cf5dfb86709notulen 1997 96 http://proxy.handle.net/10648/23198bd4-7e6c-4108-b74a-fa3d89406471notulen 1998 97 http://proxy.handle.net/10648/623882c0-04c9-4249-8576-e5c3a880ece0notulen 1999 98 http://proxy.handle.net/10648/afe6bb3b-6cd1-45d6-88e2-1a4594216b91Interprovinciaal Orgaan Sport (IOS) - overeenkomst tussen NOC*NSF en IOS 1994-1996 99 http://proxy.handle.net/10648/0f6b4cd3-00f0-45b3-83f6-f347ee79eeb6Jaarekening over 1997-1998 100 http://proxy.handle.net/10648/126a8250-9a4f-429d-9c62-e3f8938007a6Jaarrekening 1998 plus accountantsverklaring 1999 101 http://proxy.handle.net/10648/49f8667b-6eea-43ef-ab43-e3796709658dJaarverslag 1993-1999 102-105 Koninklijk Huis - correspondentie 102 http://proxy.handle.net/10648/c169ecdc-d0a8-4c7a-bcc9-a9e6c87480fe 1991-1995 103 http://proxy.handle.net/10648/b3c3f52c-ced0-4316-b0c2-16de945d0ba6 1996 104 http://proxy.handle.net/10648/9dab1ef4-6c99-49b4-ac8f-71e4f701e156 1997 105 http://proxy.handle.net/10648/0812ed69-79d2-4010-a090-298112aaa637 1998-1999 106 http://proxy.handle.net/10648/7f7c42ea-e4c2-4c39-a68a-13e6e7c0f61aKoninkrijksspelen - correspondentie, verslag 1995-1997 107 http://proxy.handle.net/10648/5b8c9b31-60a7-4c68-9f9f-bfe5d84e79eeKoninkrijksspelen Aruba 1995 - rapport 1995 108 http://proxy.handle.net/10648/96a46957-a6b1-455c-8d55-04ea0dc67687Koninkrijksspelen Aruba - informatie, rapport 1995 109 http://proxy.handle.net/10648/5a53b666-b722-4ed8-a7d6-0b3e2f43bd0fKoninkrijksspelen Sint Maarten 1999 - smoelenboek Nederlands Team 1999 110-113 Landelijk Contact (LC) / Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 1993-1998 110 http://proxy.handle.net/10648/a1814eaf-4066-4523-86d9-c94bf72761eaLC/VNG - corespondentie, notulen 1993 111 http://proxy.handle.net/10648/d8f46fbf-80ff-4ccc-ad64-274488350f09LC/VNG Bestuurlijk overleg NOC*NSF met VNG en LC - notulen 1996 112 http://proxy.handle.net/10648/e5e333e1-d283-4568-81cd-dedf6f197e29LC/VNG - notulen 1997 113 http://proxy.handle.net/10648/70b87607-8909-4c1a-8aad-fdebaf247426LC/VNG Bestuurlijk overleg - correspondentie, notulen 1998 114 http://proxy.handle.net/10648/7de1bc90-5675-419c-8307-78c6d18cee7dLedenberaad Sportfinanciering - verslag 1995 115 http://proxy.handle.net/10648/c1de3b95-7c56-49eb-87f5-cf3be0238e8bLedenberaad - verslag oktober 1996 116-122 Ledenpost 1993-1997 116 http://proxy.handle.net/10648/4de07c18-5be4-4fbf-91b3-fa311eda7acc augustus - december 1993 117 http://proxy.handle.net/10648/56f48edc-568b-411c-a674-042a567cabe5 januari - augustus 1994 118 http://proxy.handle.net/10648/739efb88-3ce5-48f1-a206-49c263d47e7f januari - juni 1995 119 http://proxy.handle.net/10648/b0ee682f-4240-4151-9b3a-9259e8341304 juni - december 1995 120 http://proxy.handle.net/10648/409d7975-f349-468b-9284-533cdb92ed31 januari - maart 1997 121 http://proxy.handle.net/10648/3487ab83-5660-4a2f-8d10-692d40997e58 juni - oktober 1997 122 http://proxy.handle.net/10648/d6f4027f-a5f8-4c75-b784-2f58ba7e1d34 oktober - december 1997 123 http://proxy.handle.net/10648/4e20bc97-671f-488f-b19a-7b0acf73f1f7Nationaal Sportcentrum Papendal (NSCP), Commissie van Advies - notulen 1994 - februari 1995 124 http://proxy.handle.net/10648/d0712387-bfe7-43be-aaa7-7d77da79e6c9NSCP, Commissie van Advies en Toezicht / Raad van Comissarissen - notulen 1997-1999 125 http://proxy.handle.net/10648/363ce2fb-b25f-42cd-adf7-a0cd74ea93c0Nederlandse Vereniging voor Sportpsychologie - correspondentie, verslag 1995 126-129 Nederlands Olympisch Fonds (NOF) 1994-1995 126 http://proxy.handle.net/10648/6f8b2e8b-70c0-4fc6-8be8-15629ea7c3feBestuursvergaderingen NOF - notulen 1994 127 http://proxy.handle.net/10648/c18c6167-3a46-4c73-96a4-0f8aecda2554Bestuursstukken NOF 1994 128 http://proxy.handle.net/10648/5a6da3b3-fe7d-474d-ba78-db0d2ff98961Bestuursstukken NOF 1995 129 http://proxy.handle.net/10648/278c04b1-f0dc-4870-bbee-cbeaac5f227aSportmarketing NOF - correspondentie, notitie 1993-1994 130 http://proxy.handle.net/10648/aeb9df9a-d7b9-48e1-838b-eb2823ea8f50Olympische beweging, Bestuurscommissie Olympische Beweging - notulen, rapport 1993-1995 131 http://proxy.handle.net/10648/314648f1-c72a-457b-93a9-68d034ea13ecOlympische Beweging, Bestuurscommissie - notulen met bijlagen 1996 132 http://proxy.handle.net/10648/7a7b5478-3582-42e5-88d8-0221957d3b6aOlympische Beweging, Kunst - uitnodiging 1996 133 http://proxy.handle.net/10648/2dab6f50-3028-4f28-8132-a24142fe0505Olympisch Museum - correspondentie 1994 134 http://proxy.handle.net/10648/bb767423-1113-4708-9baa-620daaffc3f1Olympisch stadion Amsterdam - correspondentie 1996 135-137 Ondernemingsraad 135 http://proxy.handle.net/10648/d3363cb3-a014-44f5-9019-22475612100bOndernemingsraad - notulen 1997 136 http://proxy.handle.net/10648/fe80891e-ae63-463d-a69e-949e329d4d18Ondernemingsraad - notulen, correspondentie 1998 137 http://proxy.handle.net/10648/b8c53fe4-8472-46ed-8589-3b27db4147edOndernemingsraad - notulen 1999 138 http://proxy.handle.net/10648/7addbbf6-6b23-4020-9691-d550df91db07Sportaccomodaties, Bestuurscommissie Sportaccommodaties - notulen, correspondentie 1993-1995 139 http://proxy.handle.net/10648/d937864b-b48f-44dd-a5ac-694f848e9ea8Sportaccommodaties, diversen - informatiemap beleid, uitnodiging afscheidscolloquium Piet van der Kruk 1995-1998 140-146 Sportbonden, Hoofden Bondsbureaus / Bondsdirecteurenoverleg 1993-1999 140 http://proxy.handle.net/10648/1553fb07-3a44-42e3-a708-6e6ed2febd93Sportbonden, Hoofden Bondsbureaus - notulen 1993-1994 141 http://proxy.handle.net/10648/3364a4e5-ada0-4495-a25f-162edde9d1d0Sportbonden, Hoofden Bondsbureaus - notulen 1993-1995 142 http://proxy.handle.net/10648/2d3f4334-563b-46cc-8a13-a989bfdcb931Sportbonden, Hoofden Bondsbureaus - verslagen 1995 143 http://proxy.handle.net/10648/49a6441d-1b42-44be-b9e9-36449bb3ba67Sportbonden, Hoofden Bondsbureaus - agenda's, notulen 1996 144 http://proxy.handle.net/10648/d8aff0d4-78d5-41b3-b7eb-59d398543a2aSportbonden, Bondsdirecteurenoverleg - notulen 1997-1998 145 http://proxy.handle.net/10648/ebbf43c5-6cac-4fd9-a756-a9d5b9227fd9Sportbonden, Bondsdirecteurenoverleg - notulen deel 11999 146 http://proxy.handle.net/10648/ecb10adc-3f0a-40c9-926d-1fdc35c97ff6Sportbonden, Bondsdirecteurenoverleg - notulen deel 21999 september t/m december 147 http://proxy.handle.net/10648/618a0f86-a5a9-499f-bde4-3847c84f3907Sportbonden, Grote Bonden / Hoofden Bondsbureaus (Grote Bonden) - notulen 1994-1996 148 http://proxy.handle.net/10648/20c27d49-833b-452e-99f5-efecf1864b91Sportbonden Grote Bonden - agenda's, notulen 1996 149 http://proxy.handle.net/10648/d86f4b05-5e4c-40b8-bd9f-3f83c196445dSportbonden, Grote Bonden - notulen 1997 150 http://proxy.handle.net/10648/42af8035-a1ac-480b-8c98-4f41d6a515a8Sportbonden, Grote Bonden - notulen 1998-1999 151 http://proxy.handle.net/10648/091d38ee-703c-40d0-954a-d3e8efa2eff9Sportbonden, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) - correspondentie Kardolus 1999 152 http://proxy.handle.net/10648/7481d653-3195-4383-b8e4-c8978877ae2bSportbonden, Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) - correspondentie; Discriminatie niet-Nederlandse sporters bij deelname aan Nederlandse kampioenschappen 1996 153 http://proxy.handle.net/10648/730a7e27-2fe8-4d01-b091-03ce19cef2d1Sportbonden, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) - verslag; Bestuurlijk overleg NOC*NSF en KNVB 1995 154 http://proxy.handle.net/10648/713b193f-1db5-4fed-9855-d59654d129edSportbonden KNVB, 1996 155 http://proxy.handle.net/10648/2fc0a49d-cc12-40c7-9922-d131143c7df7Sportbonden KNVB - correspondentie, notulen; Bestuurlijk overleg NOC*NSF en KNVB 1998 156 http://proxy.handle.net/10648/03da69c7-9ab8-4a4f-a27d-2b95938940eaSportbonden, Kleine Bonden-overleg (KleBo) - correspondentie, notulen 1993-1995 157 http://proxy.handle.net/10648/b1b5a8df-43ac-4fc1-a9d0-73ec9dd04b96Sportbonden NebasNsg (Gehandicaptensport) - correspondentie, interne notities 1996 158 http://proxy.handle.net/10648/cd473d88-6161-4fad-8f28-0059fd82e804Sporterfgoed, Diversen - correspondentie 1994 159 http://proxy.handle.net/10648/bf85e7b3-da35-40ed-bc5c-0dbd871f2091Sporterfgoed, Sportgeschiedenis op internetsite NOC*NSF - correspondentie, notitie 1999 160 http://proxy.handle.net/10648/4dc181e0-d4ee-4dbe-9bb1-51f90d184cb3Sportkoepels overleg - notulen 1996 161 http://proxy.handle.net/10648/a625c3c6-283e-445b-92c3-8dca007df878Sportkoepels - notulen 1997 162 http://proxy.handle.net/10648/456fcac1-3e84-4bb9-a932-d865610ceb56Sportkoepels - notulen 1998-1999 163 http://proxy.handle.net/10648/ae2f6af9-bc84-408f-a0a0-4b9df0572aadStichting voor de Wetenschap van de Lichamelijke Opvoeding en Sport - verslag, correspondentie 1993-1994 164 http://proxy.handle.net/10648/b78f4dbd-54ee-4f20-9d2f-36e544ca3989Universiade Fukuoka 1995 / Universiade Mallorca 1999 - verslag 1995-1999 165 http://proxy.handle.net/10648/1b666c01-8965-4f34-a6f9-a43402713349Verzilveren van goud - correspondentie, rapport 1996 166 http://proxy.handle.net/10648/e09cf540-2eef-4156-a5e5-b332df425406Verbouwing - correspondentie 1997 167 http://proxy.handle.net/10648/0cb21959-a194-494f-b9e4-eddb98320330Verbouwing - notulen 1999 168 http://proxy.handle.net/10648/7eb0a08c-1b4d-4318-a098-963a51150c46Voorzittersoverleg 1998 169 http://proxy.handle.net/10648/4fe1ae77-bcdd-429a-9bca-f8094bbc3169World Games Den Haag 1999 - folder 1993 170 http://proxy.handle.net/10648/1446e4c2-8c12-453a-a508-677bdb00a3c3Werkgevers Organisatie Sport (WOS) - correspondentie 1998 II Olympische Spelen 171-176 Lillehammer 1994 Winterspelen 1993-1994 171 http://proxy.handle.net/10648/4ad83a22-10eb-4646-ae2a-4849329af4d6Ontvangst Olympische Ploeg - correspondentie 1994 172 http://proxy.handle.net/10648/cc4771d3-2c9e-4b90-8f0b-be903798d8d3Overdracht Olympische Ploeg 10 januari 1994 - uitnodiging 1994 173 http://proxy.handle.net/10648/9f47d23b-e1ea-4c5f-a6a5-eb38295393daReis, voorbereiding - correspondentie 1993 174 http://proxy.handle.net/10648/45529b60-7636-4a7c-b150-2d671120e468Reis, vlucht - faxen 1994 175 http://proxy.handle.net/10648/53bbc95f-a43a-4348-943e-e0179009d6afSmoelenboek Nederlandse Olympische Ploeg 176 http://proxy.handle.net/10648/e1882deb-961d-48f2-b4ce-c0bccd85be11Varia - rapport, verslag Chef de Mission, programmaboekje 1994 177-196 Olympische Spelen Atlanta 1996 Zomerspelen 1993-1996 177 http://proxy.handle.net/10648/414faac8-b322-48fa-9220-0abd85424835Correspondentie 1996 178 http://proxy.handle.net/10648/5a89c9f5-24e3-4d4f-9fa9-fe3cf128fb38Verslag 1996 179 http://proxy.handle.net/10648/86ea1d4a-3f18-4521-81d0-430c58bbb9e5Accreditaties, handleiding, formulieren 1995-1996 180 http://proxy.handle.net/10648/a6b04178-c836-4041-92c4-86ec6a7a14cfEvaluatie - rapporten 1996 181 http://proxy.handle.net/10648/27b5acb9-1c1a-43db-a5fa-1ec329e8a939Kwalificatie - persberichten, Besluiten Bestuurscommissie Topsport over kwalificatie 1996 182 http://proxy.handle.net/10648/1e89fa25-2461-496f-9c36-cc09220ea2ffKwalificatie en limieten - verslag, rapport 1994-1995 183 http://proxy.handle.net/10648/392fea94-5099-46cd-918f-aa04aa9ec01fOntvangst Olympische Ploeg - draaiboek 1996 184 http://proxy.handle.net/10648/fefad8cd-93e0-47cc-814a-188e61d376c5Overeenkomst - Samenwerking topsporters, sportbonden en NOC*NSF 1996 185 http://proxy.handle.net/10648/5a513ecc-0a1b-4ee3-8995-b8c6125d05a7Persconferentie - correspondentie, uitnodiging, presentielijst 1993 186 http://proxy.handle.net/10648/93c39690-df85-4894-a9f9-c7651f12d5a7Rapport Organisatie Comité - correspondentie, rapport 1994-1996 187 http://proxy.handle.net/10648/20b3e86c-6997-4443-8aff-7f1b77da7c54Receptie NOC*NSF - correspondentie, lijst genodigden receptie 18 juli 1996 Atlanta 1996 188 http://proxy.handle.net/10648/70f1ab66-c2f0-433f-9cd4-7659e3e77cf2Smoelenboek The Netherlands Olympic Team plus ansichtkaarten (kraskaarten) 1996 189 http://proxy.handle.net/10648/a8620843-dfb6-40af-a5f8-d8360c706091Vervoer / Programma 1994-1996 190 http://proxy.handle.net/10648/2ecbb435-816c-4b42-861f-8a7e1b059cd6Veiligheid - rapport 1996 191 http://proxy.handle.net/10648/bfc93abc-1088-45b1-980d-50bea4f2ea3dVoorbereiding - correspondentie 1995 192 http://proxy.handle.net/10648/9338a814-faf3-44b4-b517-1b96aff7c8d3(Beach) volleybal - boek, rapport, Teambook Volleybal / Kort geding beachvolleyballers Klok en v.d. Kuip versus NOC*NSF 193 http://proxy.handle.net/10648/5685dc09-22ee-46c8-bbb4-acf4f26fc2dd(Beach) volleybal - dossier 1996-1997 194 http://proxy.handle.net/10648/d6ad1975-0df6-4676-b384-b480ab9a222c(Beach) volleybal - dossier 1996-1997 195 http://proxy.handle.net/10648/4420a46c-5df9-46bf-a8a4-819e05b174fbWie vind je waar? - visitekaartje 1996 196 http://proxy.handle.net/10648/906fabff-8d24-4eda-b238-9db268e493caZeilen - Rapport Watersportverbond 1995-1996 197-205 Olympische Spelen Nagano 1998 Winterspelen 1996-1998 197 http://proxy.handle.net/10648/bb293061-6139-4494-b5af-8a9f10ae35b0Chef de Mission Ard Schenk - interne notitie 1996 198 http://proxy.handle.net/10648/ac51dbfd-06c1-4f9b-86dd-6044d74ffef5Draaiboek / Persreis - verslag, rapport 1997-1998 199 http://proxy.handle.net/10648/aff40c58-57f9-4fee-80f9-e118efb269f8Programma - programmaboekje 1998 200 http://proxy.handle.net/10648/c5a7459b-345a-48eb-9353-8518733de7c7Smoelenboek The Netherlands Olympic Team (NOC*NSF publicatienummer 384), Informatiegids Nagano (NOC*NSF publicatienummer 374) 1998 201 http://proxy.handle.net/10648/45722c30-4761-4953-a4ee-f3fb0e13ea35Verblijf / Vlucht - lijsten vluchtgegevens 1998 202 http://proxy.handle.net/10648/7cf05d81-ccdb-4eae-9d16-657cfdc0e445Voorbereiding - rapport, kaart, stageverslag 1998 203 http://proxy.handle.net/10648/c989b65d-3dc3-4460-b9f0-60cadcd8d38cTelefoon - telefoonkaarten 1998 204 http://proxy.handle.net/10648/6c33444f-6345-4cbf-80c8-0dad1e4eb45cNagano News - tijdschrift 1997 205 http://proxy.handle.net/10648/e040b66c-5357-4aa2-a936-c076e6f4d39dOlympisch IJsgala - correspondentie, programma Huldiging Nederlandse Olympiërs 1998 206-207 Olympische Spelen Sydney 2000 Zomerspelen 1993-2000 206 http://proxy.handle.net/10648/ede093de-d244-42b8-a336-f0e402d19d24Nederlandse consulent in Australië - correspondentie 1993-1996 207 http://proxy.handle.net/10648/7a47e645-37fc-4ad6-b646-7cacdf638a69Team de Mission, Presentatie Performance 2000 - memo, sheets 1997-1999 III Thema's Internationale Zaken 208 http://proxy.handle.net/10648/836f72b8-99de-4ed9-82ef-18325b59d4eaAssociation of European National Olympic Committees (AENOC) / European Olympic Committee (EOC) - correspondentie 1993 209-215 Bestuurscommissie Internationale Zaken 209 http://proxy.handle.net/10648/fda13d79-6a81-47c4-8c13-fbb9cf4c190fBestuurscommissie Internationale Zaken - notulen, beleidsnotitie 1994 210 http://proxy.handle.net/10648/835de4b0-1428-43f1-8241-836f87781d53Bestuurscommissie Internationale Zaken - notulen 1995 211 http://proxy.handle.net/10648/c602518d-f258-4d63-908b-be8a90709425Bestuurscommissie Internationale Zaken 1995 212 http://proxy.handle.net/10648/95912081-084d-43c7-a7c3-cd989aa88f96Bestuurscommissie Internationale Zaken - notulen 1995-1996 213 http://proxy.handle.net/10648/e4019e86-841b-472c-81ff-b1d2fdd7aca4Bestuurscommissie Internationale Zaken, Masterplan - verslagen, correspondentie, rapport 1996-1997 214 http://proxy.handle.net/10648/17ebb640-8e72-498c-a558-8527c27a9b0aBestuurscommissie Internationale Zaken - notulen 1997 215 http://proxy.handle.net/10648/41ae0b49-6da8-4a93-a453-e67a204162bdBestuurscommissie Internationale Zaken - notulen 1998 216 http://proxy.handle.net/10648/b1d71fd1-02dd-4b22-8292-39fcb462dd87Boycot Nigeria - correspondentie 1995 217 http://proxy.handle.net/10648/308db774-d756-4539-ada3-b3693e26bbd6China, Reis - reisverslag 1993-1995 218-224 European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) 1990-1997 218 http://proxy.handle.net/10648/53bb0a6e-a767-452f-9a59-8d09053983e6Landenrapport Nederland - rapporten 1990-1995 219 http://proxy.handle.net/10648/53a707fd-ccc4-4225-8f83-b3270820b0cdLandenrapport Nederland - rapport 1996 220 http://proxy.handle.net/10648/8ec72695-9014-4bb2-bffe-05cab2054cfbLandenrapport Nederland 1997 221 http://proxy.handle.net/10648/d4ab935b-d02c-4c8d-82f3-bdcc94f198c6Toespraken, teksten toespraken Wim de Heer 1993 222 http://proxy.handle.net/10648/ccc3d778-f85d-439b-8ad7-3d7afd0d9bafWerkgroep Zuid-Afrika - rapport 1996 223 http://proxy.handle.net/10648/fd4569e2-d6b5-42f2-a147-4d85001633f8Workshop Papendal - verslag, correspondentie - 21 en 22 april 1994 1994 224 http://proxy.handle.net/10648/78c9fb6a-4e6d-4037-8ba1-7bcd8876de3cFair Play - verklaring 1994 225-228 European Olympic Committee (EOC) 1995-1998 225 http://proxy.handle.net/10648/8f523e1e-147e-4013-8cdc-8c562ed79d27EOC - verslag 1995 226 http://proxy.handle.net/10648/a8d31324-192a-44e5-975d-03c6f798c2a4EOC - verslag 1996 227 http://proxy.handle.net/10648/fa925700-6339-403c-9675-bf1b4ad69d4eEOC - correspondentie 1998 228 http://proxy.handle.net/10648/5ec0930d-5c5a-48b5-92a7-7a17e0f9a3ebEOC / European Sports Conference - persbericht, correspondentie, toespraak 1996 European Sports Conference (ESC) 229 http://proxy.handle.net/10648/4189f4c0-b0ef-4a7c-8926-a440f30c7a3dESC Kandidatuur Nederland 1997 - verslag 1993 230 http://proxy.handle.net/10648/378e190a-eae1-468a-9da6-3dd6c428d606ESC Amsterdam - correspondentie, adreslijst, verslag 1996 231 http://proxy.handle.net/10648/03bee4af-55e9-4bc8-9e70-b379f6f122feESC Amsterdam 1997 - uitnodigingen, aan- en afmeldingen 1997 232 http://proxy.handle.net/10648/4c717962-2f04-49f8-aa9a-9f79e418aae4ESC - correspondentie 1997 233 http://proxy.handle.net/10648/ccc3f034-1ad2-4dba-b315-5508eab2fb34ESC - verslag 1998 234 http://proxy.handle.net/10648/560de609-a362-4360-8897-0c8048f82e9aEuropees Parlement, Bezoek aan Nederlandse Europarlementariërs - verslag 1996 235 http://proxy.handle.net/10648/850a24d9-6226-4b1e-baf8-aa671d1e62f8Europese Unie, Europese Commissie - correspondentie 1995-1996 236 http://proxy.handle.net/10648/1b7c589b-e1b1-4e82-aaa9-aa0c1b300f05Europese Unie, Verdrag van Maastricht - correspondentie 1995 237 http://proxy.handle.net/10648/ceeb84ce-6224-423a-9288-a2c6c0e1e2bdIndonesië - correspondentie 1996 238 http://proxy.handle.net/10648/2f6c2ac5-108a-42a9-9319-28ce66706266Internationale sportbestuurders Nederland, Bijeenkomst - formulieren 1995 239-244 Internationaal Olympisch Comité (IOC) 1994-1998 239 http://proxy.handle.net/10648/56b5280f-f126-4cd1-9b5c-3c569c0c6e29Internationaal Olympisch Comité (IOC) - correspondentie 1994-1995 240 http://proxy.handle.net/10648/dc75defd-fb3d-40e9-b0a8-dfc892ddc097204 int 98 IOC, Centennial Olympic Congres - verslag Congres 100 jaar IOC 1994 241 http://proxy.handle.net/10648/ec6a0eef-ed28-40a0-952f-0b1efe5e736a205 int 98 IOC, Centennial Olympic Congres - gids Congres 100 jaar IOC 1994 242 http://proxy.handle.net/10648/01499d41-3df3-4035-a69b-65b0b87edbc7IOC, o.a. voorzitter Samaranch 1996 243 http://proxy.handle.net/10648/bc2fe132-2db4-45e1-9d7e-b3fd42f2b300IOC, Kandidatuur - kaart 1997 244 http://proxy.handle.net/10648/78cf82a8-2e0c-4115-b3de-4dcc207375efIOC, correspondentie 1998 245-256 Sports Coaches Out Reach (SCORE), Zuid-Afrika 1993-1997 245 http://proxy.handle.net/10648/f6c0b3d9-d6dc-4a0f-b866-ef1559d5029fSCORE, Zuid-Afrika - verslag, correspondentie, documentatie 1993-1996 246 http://proxy.handle.net/10648/ee9aed8b-a3a1-4bdc-9f91-d1bcb2c91c5eSCORE, Zuid-Afrika - correspondentie 1994-1995 247 http://proxy.handle.net/10648/9dc7fe85-fde4-42b4-90d2-860f78bc1adeSCORE, Zuid-Afrika - 1995 - verslagen 248 http://proxy.handle.net/10648/201141ab-5f5d-4f79-9856-0d7f3c06e0bcSCORE, Zuid-Afrika - verslag 1996 249 http://proxy.handle.net/10648/f8c01112-29f9-457d-b12f-88aea4acc61aSCORE, Zuid-Afrika, Bijeenkomsten in Nederland - lijsten van deelnemende organisaties 1996 250 http://proxy.handle.net/10648/9a3b0f1a-1721-44b9-bb84-05646760b7caSCORE, Zuid-Afrika, Folder - folder 1996 251 http://proxy.handle.net/10648/c8f9c060-68cc-489c-a836-a8e3f3268ddcSCORE, Zuid-Afrika, Vrijwilligers - correspondentie Ger Wegener met Marije Dippel 1995 252 http://proxy.handle.net/10648/ce56c4fa-197c-44ef-8353-7bbecf1c7e89SCORE, Zuid-Afrika, Vrijwilligers - lijsten, foto 1996 253 http://proxy.handle.net/10648/04038881-5590-4cb6-9d54-ef09548fbcd9SCORE, Zuid-Afrika, Vrijwilligers - contract 1997 254 http://proxy.handle.net/10648/70260fcd-3c91-4696-bcc2-c90d1c4a4390SCORE, Zuid-Afrika, Werkbezoeken - verslag 1993-1994 255 http://proxy.handle.net/10648/31c329cf-aeec-4879-945d-06383cfac9ffSCORE, Zuid-Afrika - correspondentie 1997 256 http://proxy.handle.net/10648/2ef760b3-40c2-4a37-8052-0ddecfc95803SCORE, Zuid-Afrika - correspondentie 1997 257 http://proxy.handle.net/10648/7cb923ca-9ea3-42e5-91f2-8bdf1acc5f44126 int98 Suriname - correspondentie, reisverslag 1991-1998 258 http://proxy.handle.net/10648/e9b676d6-0535-49ff-96e9-8fe45d931555100 int98 Zimbabwe, Project Mutare - correspondentie 1993-1995 259 http://proxy.handle.net/10648/2bd65074-0cc1-4c46-b599-8632fbeab806091 int98 Zuid-Afrika - correspondentie, rapport 1993-1995 260 http://proxy.handle.net/10648/d168795e-0bad-47e3-ba84-63efc51e9f92043 int98 Zuid-Afrika - reisverslag, toespraak 1993-1995 261 http://proxy.handle.net/10648/1cfb969a-6151-4ce7-87b3-c36491df99fb102 int98 Zuid-Afrika, Werkbezoek - verslag 1995 Overheid en politiek 262 http://proxy.handle.net/10648/45fccc6b-2ca1-4794-9eca-54d178204d42Eerste Kamer - correspondentie 1995 263 http://proxy.handle.net/10648/e706d7c5-c276-4091-a483-1d4b6ebfab5dKabinetsinformateurs - correspondentie 1994 264 http://proxy.handle.net/10648/b86d5896-ddf5-4340-9d58-458596ebbc6dKansspelen - verslag 1996 265-286 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1993-1999 265 http://proxy.handle.net/10648/19a47464-989c-4cbb-a9cf-f31e393dc50fMinisterie VWS - correspondentie 1993-1995 266 http://proxy.handle.net/10648/ef15c4fa-2a77-4e84-91da-a00e3198e1a9Ministerie VWS - correspondentie 1993 267 http://proxy.handle.net/10648/7963b133-b7a6-4707-a8f6-3636beac9bb7Ministerie VWS, Begroting - correspondentie 1993-1994 268 http://proxy.handle.net/10648/a1de20ad-9394-4549-ac3b-75240faff7d9Ministerie VWS, Begroting - correspondentie 1995 269 http://proxy.handle.net/10648/66580a0e-734e-4bdc-ab75-71f1b4506ed6Ministerie VWS, Begroting - persbericht, Reactie NOC*NSF op begroting VWS 1997 Ontbreekt 270 http://proxy.handle.net/10648/af6f1150-d32d-425e-a0a2-e61829088a7cMinisterie VWS, Begroting - persberichten, Reactie NOC*NSF op Regeerakkoord en Begroting ministerie VWS 1997-1998 271 http://proxy.handle.net/10648/a9395167-eed0-44dc-bdcb-ce1672a79c0cMinisterie VWS, Begroting - Reactie NOC*NSF op Rijksbegroting 1999 1998 272 http://proxy.handle.net/10648/55d04316-7a58-4076-910b-0e5adb5d0852Ministerie VWS, Bestuurlijk overleg - correspondentie, verslag 1996 273 http://proxy.handle.net/10648/1594f0ba-f645-4103-9e59-ada1e884e909Ministerie VWS, Bestuurlijk overleg - notulen 1999 274 http://proxy.handle.net/10648/fb9e3a4e-e198-4b81-b323-099890e8c29cMinisterie VWS, Bestuurlijk Overleg - notulen 1999 275 http://proxy.handle.net/10648/2e9674ce-f4dc-430b-9e4e-2dc673ae355aMinisterie VWS, Bioleg - agenda's, verslagen 1993-1995 276 http://proxy.handle.net/10648/76ba212a-2b28-4738-82f4-ffd0a9e66bd7Ministerie VWS, Bioleg - verslagen 1993-1996 277 http://proxy.handle.net/10648/61267be0-0b14-49b7-a39b-c5ab37679c0aMinisterie VWS, Bioleg - verslagen 1995-1996 278 http://proxy.handle.net/10648/f6c5b2c6-262f-4ef5-b2a8-83058fa5eef9Ministerie VWS, Bioleg - verslagen 1996 279 http://proxy.handle.net/10648/7ac9de00-38ad-4981-bb85-29337c2e434bMinisterie VWS, Bioleg - correspondentie, verslag 1996 280 http://proxy.handle.net/10648/570718c8-5e8a-4fa6-a8f2-40139163876aMinisterie VWS, Bioleg - notulen, correspondentie 1997 281 http://proxy.handle.net/10648/1e913170-bf14-4da7-8d02-946419afe1beMinisterie VWS, Bioleg - notulen, correspondentie 1998 282 http://proxy.handle.net/10648/d0055d7a-6e74-48e4-b367-1695a2951a87Ministerie VWS, Bioleg - notulen 1999 283 http://proxy.handle.net/10648/9883158f-9cd3-4a1a-af19-35483436ca88Ministerie VWS, Staatssecretaris - correspondentie, notitie, tekst toespraak Terpstra, Overleg NOC*NSF met staatssecretaris Terpstra 1995 284 http://proxy.handle.net/10648/6f8938a0-1d85-4981-b813-06255269d249Ministerie VWS, Staatsecretaris 1996 285 http://proxy.handle.net/10648/691a6fa4-31f8-405f-ad60-7975a9448b77Ministerie VWS, Staatsecretaris 1995 286 http://proxy.handle.net/10648/dd501139-421e-4d47-9524-3616c67e1a7bMinisterie VWS, Wat sport zal bewegen - rapport, Reactie NOC*NSF op de nota wat sport beweegt (VWS) 1996-1997 287 http://proxy.handle.net/10648/facae018-0f47-4846-9caf-efb3f2c34568Politieke Zaken - notitie 1996 288 http://proxy.handle.net/10648/634c8dcd-d029-4c9a-a0dd-aca452d9b86fPolitici, Sportwoordvoerders - correspondentie, varia 1996 289 http://proxy.handle.net/10648/39f7e5b3-d6be-4f57-bf13-c515baf950c4Politici - correspondentie 1993-1994 Ontbreekt 290 http://proxy.handle.net/10648/61a44460-2366-4558-b0f9-5b434faf350fPolitieke partijen - correspondentie 1996 291 http://proxy.handle.net/10648/8d4cc4e5-e39d-4d92-b05a-677f81b86104Sport in de Verkiezingsprogramma's - correspondentie 1993 292 http://proxy.handle.net/10648/e40948fd-2eea-4fb2-9c4e-84e0679c19f9Sport in de Verkiezingsprogramma's - notitie 1995 293-298 Tweede Kamer 1994-1998 293 http://proxy.handle.net/10648/9280211f-243e-4701-88ff-73c204cbe473Tweede Kamer - correspondentie met leden van de Tweede Kamer 1994 294 http://proxy.handle.net/10648/9a3ede75-4827-40ef-a43f-a6b5c92d4456Tweede Kamer - correspondentie met leden van de Tweede Kamer 1994 295 http://proxy.handle.net/10648/06630631-01f6-4db8-9cdb-790cb96d3d4cTweede Kamer - correspondentie 1995 296 http://proxy.handle.net/10648/e68a58fb-495c-49c3-8be9-cef08ec3144eTweede Kamer, Fracties - correspondentie 1996 297 http://proxy.handle.net/10648/d250d8a9-18c2-4b74-aa95-76249165cde3Tweede Kamer, Overleg - verslag 1994 298 http://proxy.handle.net/10648/71e37bec-feeb-4db8-947f-a955f7365c4fVerkiezingen Tweede Kamer 1998 - correspondentie, notities 1997 299 http://proxy.handle.net/10648/3a6f861c-0271-4fcf-a057-bfd3636c4aabWerkgelegenheid en sport - correspondentie, persbericht, interne notitie 1996 300 http://proxy.handle.net/10648/eb4c670e-84e1-4837-b763-8e53992e6c08Werkgelegenheid en sport, Betaald werk in de sport - correspondentie, folder, memo's 1997 Public Relations, communicatie en marketing 301 http://proxy.handle.net/10648/ca846b55-627b-4a83-8796-4c4d4c685d9fArchief - rapport 1999 302 http://proxy.handle.net/10648/4772ba13-a7fe-4027-b291-0f4039877e88Bibliotheek - notulen 1995 303 http://proxy.handle.net/10648/738e6cec-5fcc-49b3-b918-9c11c82560d7Bibliotheek, heropening - folder, tijdschrift Wegwijs in de Sportliteratuur 1990? 304 http://proxy.handle.net/10648/d0eab8d3-2ac7-4378-a4d8-2dd04c13c1faFelicitaties / Condoleances - correspondentie 1994-1995 305 http://proxy.handle.net/10648/67f30cbe-cf6b-4462-824e-acf471d8964eFelicitaties / Condoleances - correspondentie 1997 306 http://proxy.handle.net/10648/93ddd858-d875-47d5-9ef0-eee98e7878b9Felicitaties - correspondentie 1999 307 http://proxy.handle.net/10648/df872c00-e338-4e0d-8fb9-342e6185eda9Huisstijl, Drukwerk - omslagen 1996 308 http://proxy.handle.net/10648/5cad884c-c3e6-4c3b-ba8f-23e7b939030fHuisstijl, drukwerk 1999 309 http://proxy.handle.net/10648/7fff1df9-833e-48cf-8601-7f4b3160356eHuisstijl NOC*NSF, Handboek 1996 310 http://proxy.handle.net/10648/374c6110-7720-4daf-a1d3-7f81aaf9e526Klankbordgroep Sport en Communicatie - notulen 1993 311 http://proxy.handle.net/10648/3a3e31d7-abf2-4f1c-915b-ae8466e0e461Marketingplan - rapport 1995-1996 Ontbreekt 312-315 Nationale Sport Ontmoeting (NSO) 312 http://proxy.handle.net/10648/b1240b69-6363-4bee-a1b2-a63a2a0d24ebNSO - uitnodigingen 1992-1995 313 http://proxy.handle.net/10648/4f2f36c0-70a0-4448-a07a-d7a319ed9c8fNSO 1993 - verslag, kaartjes, correspondentie 314 http://proxy.handle.net/10648/9452a852-871a-4096-a11f-8af7e4314ea5NSO 1994 - uitnodigingskaart, projectplan, correspondentie 315 http://proxy.handle.net/10648/dc5a80b9-7490-411f-b1a8-1009d62c4a5aNSO 1996 - uitnodigingskaart, projectplan 316 http://proxy.handle.net/10648/1967b2a9-f635-4d04-b55a-b3779269d3caNieuwjaarskaarten voor 1994 en 1995 - kaarten 1993-1994 317 http://proxy.handle.net/10648/512bfc41-5187-46fb-b3d6-bd1b6331b427Olympische Golfdag 1996 - lijst deelnemers, correspondentie 1997 318 http://proxy.handle.net/10648/73fe947c-d6e3-421c-adfc-a7d8eb558effPersberichten 1994-1995 319 http://proxy.handle.net/10648/d19d54cc-e818-4034-b772-a19baedce76dPersberichten / Persconferenties 1994-1996 320 http://proxy.handle.net/10648/278db0fb-2cdc-4f55-8a50-7001e40d4cf4Relatiebeheer - rapport 1995 321 http://proxy.handle.net/10648/f632671a-f98e-4fa4-b7ac-3de15d1029f6Relatiegeschenken - lijst 1996 322 http://proxy.handle.net/10648/0d6e0f27-8c87-470c-b9f8-7c7066422d53Sportgala 1998 - uitnodigingskaart, evaluatie, correspondentie 1998 323 http://proxy.handle.net/10648/2e2bbeea-bc1d-4b85-a5b2-237a23c49ef7Sportgala 1999 - entreebewijs, evaluatie 1999 324 http://proxy.handle.net/10648/79d1b101-7b39-4b41-9623-ad6febe5fb45Toespraken - teksten toespraken 1993-1995 325 http://proxy.handle.net/10648/0bc94c6f-bdcb-43ba-87a6-98de0988cdd5Toespraken - teksten toespraken 1995 326 http://proxy.handle.net/10648/fc68b6e8-2d46-4ce2-8832-50fccb1a2c85Toespraken 1993-1996 Sportfinanciering 327-330 Bestuurscommissie Sportfinanciering 327 http://proxy.handle.net/10648/9b6b2fd9-b2b1-4698-bc7a-31a53296b143Bestuurscommissie Sportfinanciering - notulen 1995 328 http://proxy.handle.net/10648/3818ea5c-10f6-4581-ba71-78fc48a5f981Bestuurscommissie Sportfinanciering - notulen 1996 329 http://proxy.handle.net/10648/4a5435db-00b5-4515-941e-09683dc176c7Bestuurscommissie Sportfinanciering - notulen 1997 330 http://proxy.handle.net/10648/d21ac109-cd0d-47f1-8a38-efc72615cecbBestuurscommissie Sportfinanciering - notulen 1999 331 http://proxy.handle.net/10648/de65e74b-913f-4bd0-a7f2-f5c8a0c35ae1Financiële Commissie - notulen 1993-1994 332 http://proxy.handle.net/10648/d0784898-2c43-468f-b1b6-9c5d2c4a6ad4Ledenberaad Sportfinanciering 1995 333-340 Landelijke Advies Commissie Stichting Loterijacties Volksgezondheid (LAC/SLV) 333 http://proxy.handle.net/10648/5929b23b-5e9a-4620-9fe9-f5fa041b47d5LAC/SLV, subcommissie Breedtesport - notulen, correspondentie 1994-1995 334 http://proxy.handle.net/10648/7a53a1cc-0f04-4a17-8bc3-ba74b89d26cbLAC/SLV, notulen 1996 335 http://proxy.handle.net/10648/ae6801f8-0c22-4fe4-a81e-808a2ddc2ff4LAC/SLV, SNS werkcommissie sector NOC*NSF - notulen, rapport 1996 336 http://proxy.handle.net/10648/c5f6f8f9-60c0-4bec-837a-4a7f350f5d4fLAC/SLV, SNS werkcommissie sector NOC*NSF - notulen, rapport 1996 337 http://proxy.handle.net/10648/b8eb16bd-d9ca-44bc-a143-894e95e306aeLAC/SLV, SNS werkcommissie / Richtlijnen SNS/NIL - verslagen, rapport 1996-1997 338 http://proxy.handle.net/10648/0e22df64-a668-4b5f-9714-889465026bc1LAC/SLV - uitnodigingen, correspondentie 1997 339 http://proxy.handle.net/10648/bc19254a-9ce5-49b7-90c5-884923b31eecLAC/SLV - notulen 1998 340 http://proxy.handle.net/10648/14f94f48-8620-450e-b426-862713f2c6dcLAC/SLV - notulen 1999 Sport en gezondheid 341 http://proxy.handle.net/10648/93c4a941-b045-4887-b1a3-ca19905f0771Sport en gezondheid - correspondentie, notitie 1996 342 http://proxy.handle.net/10648/fe2720a1-5758-4f9a-b565-4c18279a58c7Active Living & Health Care - rapporten, publicatie NOC*NSF 1996 343 http://proxy.handle.net/10648/b49af32d-608c-43d9-969f-48dfcf212b21Advies afdeling Sportgeneeskunde - rapport 1994 344 http://proxy.handle.net/10648/6e8f4794-2640-426a-b0d2-7682e8b1941cBeleidsintegratie Sport en gezondheid - rapport 1994 345 http://proxy.handle.net/10648/c1d7c25c-bb21-4534-b4c3-6f2a9dd59fc7Beleidsintegratie Sport en gezondheid - memo's, correspondentie 1995 346 http://proxy.handle.net/10648/373b40e2-6e10-41fa-8c07-461247655778Beleidsintegratie Sport en gezondheid - rapporten De Sector Sport en Gezondheid 1995 347 http://proxy.handle.net/10648/8fa01934-b292-4b99-b0ab-ad904a0da617Bestuurscommissie Sport en gezondheid - notulen 1997 348 http://proxy.handle.net/10648/83acf05d-c147-4d91-8f90-08f0baf1794dBestuurscommissie Sport en gezondheid - notulen 1999 349 http://proxy.handle.net/10648/051afc86-38dd-4a33-bc65-f3c2342ab643Blessurepreventie - rapporten Onderzoek blessurepreventie skisport 1995 350 http://proxy.handle.net/10648/0fcb3861-80d2-475c-9027-d593523632d1Blessures bij sportklimmen, studiedag - folder, programma, correspondentie, rapport 1996 351 http://proxy.handle.net/10648/89f80aea-ab52-4dce-a0cb-c3d97ee58dd4Bondsarts - correspondentie 1996 352 http://proxy.handle.net/10648/77285063-16a1-4a77-a66e-de0ded8acff2Fit & Fun, Jeugd in Beweging - folder, evaluatierapport 1997 353 http://proxy.handle.net/10648/1909e9fc-8d3f-4fdd-9d4a-5963acfff028Gespreksplatform Sport en Gezondheid, Overleg - verslagen 1996 354 http://proxy.handle.net/10648/17f2ba9f-d352-402e-ad74-586ad474e158Gespreksplatform Sport en Gezondheid - notulen 1997 355 http://proxy.handle.net/10648/33cc4ea5-28a7-4791-b3f7-87b9e4be3346Gezondheid en Welzijn, 1997 - folder, deelnemerslijst, tekst toespraak; Nationaal debat over de relatie sport en overheid 1998 356 http://proxy.handle.net/10648/481e40ed-49cb-44ea-9193-8e6a9b6a08aeNederland in Beweging - congres, verslag, rapport, nieuwsbrief, strategisch plan 1995-1996 357 http://proxy.handle.net/10648/72ee46b1-3e15-4460-8b70-64a6c08fe017Nederland in Beweging - correspondentie, persbericht 1996 358 http://proxy.handle.net/10648/596de284-a2e6-4eb8-9ab8-02b09c1b8c2eProgrammalijn zorg, Strategisch plan - rapport 1996 359 http://proxy.handle.net/10648/7c0137fd-3762-419b-86ef-feb084fa1756Rapporten 1996 360 http://proxy.handle.net/10648/458d933a-c4d0-4003-b74a-80bfd92fc569Sport en gezondheid - rapport 1996 361 http://proxy.handle.net/10648/d1dbb4a9-9422-40c7-9f52-8b63533554a0Schoeisel, de hardloopschoen, studiedag - reader 1997 362 http://proxy.handle.net/10648/1570b6ba-6ae3-4e3d-b421-710d323724ceSport, Arbeid en Gezondheid - rapport 1994 363 http://proxy.handle.net/10648/53bd8faf-b153-4ab3-83cd-f6eb45522ab6Sport, Arbeid en Gezondheid, mini-symposium - folder 1997 364 http://proxy.handle.net/10648/bac7a937-3fb6-461b-b193-384ad026c475Het ziekenhuis en sportgeneeskunde, De meerwaarde van de sportarts - folder, programma 1996 365 http://proxy.handle.net/10648/4ce24221-7a96-46d1-8665-c4cb90d6ce9f55-plus in Beweging, congres - folders; NOC*NSF in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS) 1997 366 http://proxy.handle.net/10648/5d9ba4f8-26f6-4e78-88f9-739955c6062cSport en gezondheid, Projectplan Sportblessures - notitie 1996 Sportontwikkeling (Breedtesport) 367-372 Allochtonen en sport 367 http://proxy.handle.net/10648/7145f4e6-400c-40cf-8e28-abe6ea53dd49Allochtonen Applicatiecursus - folder, projectplan 1995 368 http://proxy.handle.net/10648/f39d544f-bbd2-4a82-ba5e-2d7e2750e610Studiedag Allochtonen en Sport - folder, persbericht, correspondentie, teksten toespraken 1995 369 http://proxy.handle.net/10648/d70651f6-aae8-47f1-b266-4a7a2d2bc020Allochtonen en sport, Nieuwe sporters - handleiding en folder 1996 370 http://proxy.handle.net/10648/614d8858-9aef-4a2f-ad0d-86a55efb65b7Allochtonen, Keurrijk Samenspel - informatiemap, tekst toespraken 1999 371 http://proxy.handle.net/10648/8face7f6-6866-4dc9-82ca-a18f707ae53eAllochtonen en sport, Themabijeenkomst etnische tweedeling in de sport, 1997 - folder, formulieren; Intercultureel organiseren in de sportvereniging 1996 372 http://proxy.handle.net/10648/d21035dc-75d0-46a2-90a5-2e4633f9e13dAllochtonen en sport - folder 1997 373 http://proxy.handle.net/10648/ba641bb9-af83-4a5e-b779-86394ec11143Bestuurscommissie Sportontwikkeling - notulen, correspondentie 1993-1995 374 http://proxy.handle.net/10648/638e0a8f-c366-4415-beef-38d87392aee1Bestuurscommissie Sportontwikkeling - correspondentie, notulen 1996 375 http://proxy.handle.net/10648/3ef52bd4-aa4e-4682-8c05-ba4d0b210ec5Bestuurscommissie Sportontwikkeling - verslagen 1997 376 http://proxy.handle.net/10648/dca8c05a-7415-4724-9c7f-d41f88941f78Breedtesportbijeenkomsten - evaluatie 1996 377 http://proxy.handle.net/10648/ae5b4ac6-3e5c-4520-a312-297016afedc1Breedtesportnota 1996 Evaluatie - verslag 1996 378 http://proxy.handle.net/10648/b22db45c-0609-4244-9a88-a59a762ca875Breedtesportnota 1996 Ledenoverleg - notitie, presentielijst 1996 379 http://proxy.handle.net/10648/9ca69482-4f86-4610-90b0-eb4f455da387Breedtesportnota 1996 Visiebijeenkomst - verslag 1996 380-384 Clustering Sportstimuleringsorganisaties 1993-1995 380 http://proxy.handle.net/10648/f5ee2c8b-7dd6-4e16-a541-5fadae745b67Clustering Sportstimuleringsorganisaties, Stuurgroep - notulen 1993-1994 381 http://proxy.handle.net/10648/7e4a1295-1308-4255-916d-9535217dd960Clustering Sportstimuleringsorganisaties, Stuurgroep - correspondentie 1993-1994 382 http://proxy.handle.net/10648/d1ac0305-d4a5-4284-a13c-8c037bb3b860Clustering Sportstimuleringsorganisaties, Stuurgroep - correspondentie 1993 383 http://proxy.handle.net/10648/2a942188-52f3-458a-8762-b3c2879589b9Clustering Landelijke Sportstimuleringsorganisaties - rapporten 1993-1995 384 http://proxy.handle.net/10648/7f3c0f65-2c8d-45f6-8218-85356dd05339Clustering Landelijke Sportstimuleringsorganisaties, Stuurgroep - notulen, correspondentie 1994 385 http://proxy.handle.net/10648/f3decb22-466b-49da-a8aa-50349371a4daLandelijke Organisatie voor Sport- en Bewegingsstimulering (LOSB) - rapporten 1995-1996 386 http://proxy.handle.net/10648/e4d07f22-1c35-407d-a289-830856514683Homosport, Studiemiddag - lijst, formulier 1996 387 http://proxy.handle.net/10648/f02340b7-7c8f-44f3-aef4-c10192fa0d9bJeugd, Minisport, Symposium - folder, deelnemerslijst; Jeugdsport, Basisschool 1997 388 http://proxy.handle.net/10648/842277e7-467f-48f8-8edf-52f7f2996860Jeugd in Beweging (JIB) - nieuwsbrief, plan van aanpak, jaarrekening 1997-1998 389 http://proxy.handle.net/10648/191ad17f-d6f3-40c6-8141-7fa54778095eJeugd in Beweging (JIB) - rapporten 1997 390 http://proxy.handle.net/10648/3be55be7-3bad-4cdd-8cd0-bcec7b012460Nota sector Sportontwikkeling - rapport "Moveamus Iuvenes" 1993 391 http://proxy.handle.net/10648/84a69b15-dbd1-4d09-9605-723a56fa145eSport voor Ouderen - folder, informatiebulletin 1996 392 http://proxy.handle.net/10648/437ddab8-272f-4194-91ef-ef0f2c3feafeOuders z.j. 393 http://proxy.handle.net/10648/cbb5e84a-9e0e-430d-b6d5-d71fba8c12adParticipatie en Integratie. Sport voor een leefbare samenleving (Nationaal debat over de relatie sport en overheid), Themabijeenkomst 9 mei 1996 - folder, inschrijvingsformulier, persbericht, verslag 1996 394 http://proxy.handle.net/10648/fed88018-c5b9-4e68-87c3-a7c1c53f6684Projectgroep Regionale Ondersteuning (PRO) - notulen, rapport; Jeugdsport 1995-1996 395-398 Scholing 395 http://proxy.handle.net/10648/6e2a1e29-556f-4821-a746-bb882bf25c42Scholing / opleiding Applicaties cursussen - folders, deelnemerslijst; Applicaties: Intuitief management, Omgaan met weerstanden, Projectmatig werken 1996 396 http://proxy.handle.net/10648/463a04ef-df3f-479d-9418-e24388059505Scholing, opleiding Nederlandse Kwalificatiestructuur Sport Opleidingen (NKSO) - correspondentie, nota 1995-1996 397 http://proxy.handle.net/10648/3c351381-d928-4e32-b3c9-6e9f650ea770Scholing, opleidingen Nederlandse Kwalificatiestructuur Sport Opleiding (NKSO), Informatiebijeenkomst - programma, verslag 1995-1996 398 http://proxy.handle.net/10648/59565616-c23c-4ff7-8530-f109ac6a67faScholing, opleidingen Nederlandse Kwalificatiestructuur Sport Opleiding (NKSO), Werkgroep - verslag, voortgangsrapportage 1996 399-402 Seksuele intimidatie 1996-1999 399 http://proxy.handle.net/10648/45162cf7-763f-4847-9b5f-37f1f228e8b9Seksuele intimidatie - verklaring, beleidsplan, folder, varia 1996 400 http://proxy.handle.net/10648/a49baf15-d1ff-4b19-93be-5e0597015dccSeksuele intimidatie, Sportief beleid tegen seksuele intimidatie - formulier, programma, sheets Discussiebijeenkomst 17 december 1996 1996 401 http://proxy.handle.net/10648/53f9061d-1771-42d0-9d39-5d26d008a40bSeksuele intimidatie, rapporten - beleidsplan, gedragsregels 1997 402 http://proxy.handle.net/10648/db9d50cb-addb-4399-92d7-c79af6ceff42Seksuele intimidatie, Ongewenste intimiteiten - rapport Evaluatie beleid 1996-1999 1999 403 http://proxy.handle.net/10648/a0f3095f-a4ef-4e2b-a983-dae0f3860b79Senioren in de sport - folder, deelnemersmap 1997 404 http://proxy.handle.net/10648/6e2f8e17-1bac-4fbd-bbfb-21cb07d9bc40Sociale veiligheid - folders, rapporten; Pilot tafeltennis, NOC*NSF publicatienummer 263 1995 405 http://proxy.handle.net/10648/dfbd7851-80dc-4315-8658-f81ad84c16c9Sociale veiligheid - brochure 1996 406 http://proxy.handle.net/10648/24ed7648-049a-4c8e-9a4f-af3d9a23adbfSportbonden, Infrastructuur - rapporten 1996-1997 407 http://proxy.handle.net/10648/3b5d493a-28d7-44a5-81f0-809b7ba23da5Sportinfrastructuur (SPIN) - notitie 1997 408 http://proxy.handle.net/10648/eb9ae5ae-1aba-4bf1-b040-435873f62c1fSportinfrastructuur (SPIN) - rapporten 1998-1999 409 http://proxy.handle.net/10648/2325a820-a5d2-44a3-ad05-f69832208b0fRuimte voor ontwikkeling, Nota breedtesport in Nederland 1997-2001 - concept nota 1996 410 http://proxy.handle.net/10648/09c07ce8-83f7-4b84-b3bb-91286fe8474bSportbonden, Kleine Bonden, Advisering Sportstimulering - correspondentie; schermen, wielrennen, ijshockey 1995 411 http://proxy.handle.net/10648/0bc711b5-d244-40e1-afe8-b1684258b9a8Sportbonden Marktverkenning SNS - correspondentie, notities, rapporten Basismodel Marktverkenning en Basismodel Ledenanalyse Bonden 1994-1995 412 http://proxy.handle.net/10648/64334889-0db4-408e-82b4-2b161f61bd91Sportbonden Marktverkenning SNS - rapporten, verslagen 1995 413 http://proxy.handle.net/10648/0ce34fe3-ada5-487c-a068-9701371179e3Stichting Spel en Sport, Samenwerking NOC*NSF, afdeling SO en Stichting Spel en Sport, - notulen 1994 414 http://proxy.handle.net/10648/c8d0cacd-34b9-4835-876f-4662a9488eb1Stichting Spel en Sport - rapporten Samenwerking NOC*NSF en Stichting Spel en Sport 1995 415 http://proxy.handle.net/10648/47188bfe-fa9e-450a-b8c3-b6f44cb8e4f8Verenigings Ondersteunings Project, Strategisch in Beweging - rapport 1993 416-421 Vrijwilligers 1994-1998 416 http://proxy.handle.net/10648/659a5ca7-4e32-4e25-b866-eb7d5a4433ebVrijwilligers - Project Kaderbeleid in de sportvereniging - notities, discussiestukken 1994-1995 417 http://proxy.handle.net/10648/8909fcc7-58e2-4875-a9e1-1092aac22e27Actie Vrijwilligersbeleid in/voor de sportvereniging, Stuurgroep / Vrijwilligersbeleid - notulen, diversen 1996 418 http://proxy.handle.net/10648/b6447ea9-ec28-47fa-97b3-1fcd469653e2Vrijwilligersbeleid in de sportvereniging (VIS) - folder, deelnemerslijst, inschrijvingsformulier, werkboek - Symposium 1996 419 http://proxy.handle.net/10648/c7e1902c-5905-483b-8bcc-879ea2334bd7Vrijwilligersbeleid in de sportvereniging (VIS) - Symposium, programma, lijst 1996 420 http://proxy.handle.net/10648/ee75ef9a-bd19-406d-a49d-32ebd8f6bb8bVrijwilligersbeleid in de sportvereniging (VIS) - nieuwsbrief, rapport 1996 421 http://proxy.handle.net/10648/668f92c6-4312-45c4-b846-fa12ac0ee6ccVrijwilligers Kader Vrijwilligersbeleid - Spoorboekje vrijwilligersbeleid in de sportvereniging (NOC*NSF publicatienummer 352) 1998 422-426 Vrouw en sport 1994-1997 422 http://proxy.handle.net/10648/f4da6906-e7c3-42f0-9b25-39e957f994f6Vrouw en sport - applicatie, folder 1994 423 http://proxy.handle.net/10648/60f13821-117e-4577-98d7-08a9bf5c4423Vrouw en sport, Bestuurscommissie Vrouw en sport - correspondentie, enquête 1997 424 http://proxy.handle.net/10648/ab47d87d-7dc6-491b-8d74-e55eea8a12a5Vrouw en sport, Studiedag Vrouw, sport, wetenschap - brochure, rapport 1995 425 http://proxy.handle.net/10648/6a58554f-fbd2-439c-9c73-0dbd9a1ad63dVrouw en sport, Lustrum - verslag 1997 426 http://proxy.handle.net/10648/d13e640a-5f4a-4749-a9e0-c60629d54c8bVrouw en sport, Netwerk - folder, notulen 1996 427 http://proxy.handle.net/10648/949650e2-7298-40fd-9cd1-ee1489b2ede7Sport en werkgelegenheid - informatiemap, folder, verslag Nationaal Debat over de relatie sport en overheid 1996 Topsport 428-431 Atletencommissie 1994-1999 428 http://proxy.handle.net/10648/ed408c42-2899-45ad-967e-13ed9d6dd793Atletencommissie - verslagen 1994-1995 429 http://proxy.handle.net/10648/ae4c636f-88be-42c9-b999-4bbbf29c84b7Atletencommissie - verslag, notulen, adreslijst 1996 430 http://proxy.handle.net/10648/a3b8ae43-e0ac-4aa0-a530-63fc11dc554cAtletencommissie, Symposium / Workshops - folders 1997-1998 431 http://proxy.handle.net/10648/da9fd189-0e46-478f-a96e-1820cbdafbd5Atletencommissie - notulen 1999 432 http://proxy.handle.net/10648/ed967745-c7f8-4d70-82af-a5ea788b4c82Basisbijdrage topsport - rapport van Price, Waterhouse Coopers Naar een nieuw verdeelmodel voor de Basisbijdrage topsport 1999 433-438 Bestuurscommissie Topsport (BCT) 1995-1996 433 http://proxy.handle.net/10648/44ba99fb-87e9-47af-9fd8-bfb6cb7a5b38Bestuurscommissie Topsport (BCT) - notulen 1995 434 http://proxy.handle.net/10648/c106e3e0-cf4f-4a60-bbb4-dbcc890b2858Bestuurscommissie Topsport (BCT) - notulen 1996 435 http://proxy.handle.net/10648/fdae021f-9b6b-4cdc-b09e-5486fda39adeBestuurscommissie Topsport (BCT) - notulen 1996 436 http://proxy.handle.net/10648/a1756b79-a8e0-4b75-a699-a9d37b5a11faBestuurscommissie Topsport (BCT) - notulen 1996 437 http://proxy.handle.net/10648/1d0c1fee-017f-4841-8d95-7e2d3c2a7509Bestuurscommissie Topsport (BCT) - notulen 1996 438 http://proxy.handle.net/10648/8381c355-c736-403a-b059-8ad91ddeaa40Bestuurscommissie Topsport (BCT) - notulen 1996 439 http://proxy.handle.net/10648/c7588e3c-2697-4eaa-9e15-6e7d86800f8dMediatraining voor Topsportkader, Bijscholing Topsporters - deelnemerslijsten, folders 1995 440 http://proxy.handle.net/10648/fc7c9b2a-bc7c-4e0e-820c-938d7e4caabaBijscholing - correspondentie 1996 441 http://proxy.handle.net/10648/2c789f32-447a-4a00-b1bf-f02968ded9b8Correspondentie Sturkenboom-Huibregtsen 1995 442-445 Doping 442 http://proxy.handle.net/10648/399c0894-3e4d-45fc-a48d-ecf74f1bcb39Doping, Dopinglaboratorium - correspondentie 1995-1996 443 http://proxy.handle.net/10648/a6f19d0c-507d-4db1-a488-e7ccfcc24e8bDoping, Olympische Spelen Atlanta 1996, Necedo, KNWU - correspondentie, rapportage, voorbeeldformulieren 1996 444 http://proxy.handle.net/10648/52bd8adf-1a83-42c8-bc23-c44ad34b0d70Doping - Necedo - correspondentie, dopinglijst, protocol -1996 1996 445 http://proxy.handle.net/10648/67aaad77-f385-4765-b1bc-73e3feb6beb7Doping - Project Dopingcontrole Atlanta - notities, rapport 1995-1996 446-452 Individuele Begeleiding Topsporters 1994-1996 446 http://proxy.handle.net/10648/6893eb41-2bb1-46a8-8935-30aff67b4bceIndividuele Begeleiding Topsporters - correspondentie 1995 447 http://proxy.handle.net/10648/380f45c1-d07b-41b8-8991-9c518ac5af03Individuele Begeleiding Topsporters, Bijeenkomsten Consulenten - agenda's, notulen 1994-1996 448 http://proxy.handle.net/10648/eb64f65e-056f-4eef-a6db-fa1e1481630dIndividuele Begeleiding Topsporters, Toewijzingscommissie - notulen 1995-1996 449 http://proxy.handle.net/10648/6ff1ab6f-e103-47b0-ad32-bfa5fce76c87Individule Begeleiding Topsporters, formulieren - voorbeeldformulieren van Pieter van den Hoogenband, Mirjam Hooman 1995 450 http://proxy.handle.net/10648/298b9dc6-b9c3-4717-92aa-70f795ab3feeIndividuele Begeleiding Topsporters, declaratieformulier - onder andere Raymond van Barneveld 1996 451 http://proxy.handle.net/10648/10905025-4609-4686-af47-69a7439bd545Individuele Begeleiding Topsporters, Aangepast sporten / NEBAS - correspondentie, verslagen, notities, rapport 1995-1996 452 http://proxy.handle.net/10648/71724632-9b0f-4782-a043-1e13339a071dIndividuele Begeleiding Topsporters, Aangepast sporten / NEBAS - correspondentie, verslagen, notities, rapport 1995-1996 453 http://proxy.handle.net/10648/799cd70a-0471-47ad-a58c-b26fcdc2aa13Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport (LOOT) - correspondentie 1995-1996 454 http://proxy.handle.net/10648/752c500f-c2f9-4a87-8190-ed59cd6c42b5Loopbaanbegeleiding Topsporters - correspondentie, Werkervaringsplaatsen voor topsporters 1996 455 http://proxy.handle.net/10648/6fc80fbe-9ce7-472d-8b05-93dd518ab83aNationaal Coach Platform - correspondentie, deelnemerslijsten, programma, NCP publicaties 24 t/m 27 456 http://proxy.handle.net/10648/4d9bc086-9568-4509-8d65-0316a9ead914Olympisch Coach Platform, uitnodiging, deelnemerslijst 1996 457 http://proxy.handle.net/10648/7788e21d-b9ac-483f-ad48-733807547a51Olympisch Netwerk / Olympische Steunpunten, Rotterdam, - folder, tekst toespraak, uitnodigingskaart, evaluatieverslag 1993 458 http://proxy.handle.net/10648/581dad2c-af95-4099-aa93-53f29c4d97b2Olympisch Netwerk / Olympische Steunpunten, rapport - Evaluatieonderzoek 1996-1997 459 http://proxy.handle.net/10648/bf542a0f-a560-41a6-b487-58635a4b8c77Olympisch Netwerk - correspondentie 1993-1995 460 http://proxy.handle.net/10648/f1641ae0-e5bd-43f4-9951-b56ab248dcf3Studiedag Topsport en fiscus - folder, notulen 1994 461 http://proxy.handle.net/10648/87be0f80-a855-4418-9439-471c4e3953b2Studiedag Talentontwikkeling - folder De sportieve belofte 1996 462 http://proxy.handle.net/10648/a8775716-fa35-4dc8-977a-68d33b9358d9Sponsors, Bausch & Lomb - mailing 1995 463 http://proxy.handle.net/10648/31b5e5ed-b549-44a7-8f71-62a64a0f1ce8Sponsors, Content - correspondentie detachering topsporters 1996 464 http://proxy.handle.net/10648/262790bf-3c72-455f-b32f-d932fbb81825Sponsors, Coopers & Lybrand - correspondentie 1996 465 http://proxy.handle.net/10648/c50d3203-6e00-457e-9642-8c2106ec18d8Stichting Fonds voor de Topsporter - statuten, correspondentie 1995 466 http://proxy.handle.net/10648/d6672085-ce3d-4bea-b8f9-36369b7350e0Stichting Fonds voor de Topsporter - statuten, Categorie-indeling 1995-1996 467 http://proxy.handle.net/10648/cfcc716a-fabc-41b1-b91c-e185eeb91881Studiegarantiefonds - reglement, namenlijst 1994-1996 468 http://proxy.handle.net/10648/3d00bc91-a43d-4706-8318-9ced827f3bffTalentontwikkeling - rapporten 1997 469 http://proxy.handle.net/10648/40087c0e-38af-4be6-8044-7f44eac46454Talentontwikkeling - rapporten 1997-1999 IV Diverse Publicaties NOC*NSF 470 http://proxy.handle.net/10648/2112365b-288c-4995-a698-4b56160d41afEvaluatie sportmarketingprojecten juni 1994 1994

Organisatie: NOC*NSF

471 http://proxy.handle.net/10648/0479b3ce-b87c-4417-a75a-8a3a01a01a23Evaluatie-onderzoek bondsprojecten vrouw en sport 1989 – 1993 1994

Publ.nr.: 240

Organisatie: NOC*NSF

472 http://proxy.handle.net/10648/6ba82108-5893-4e1f-9bc8-6cc071d1f593Mentale training voor topsporters/-sters. Programma ’93/’94 2de cursus: “Gebruik maken van stress”. Werkboek voor topsporters/-sters. 1993

Organisatie: NOC*NSF

472 http://proxy.handle.net/10648/a672c5bd-aac9-4536-9dfe-8f13b6df228bMentale training en begeleiding in de golfsport 1994

Organisatie: NOC*NSF

472 http://proxy.handle.net/10648/533b7618-c586-41ec-9c79-36756b41d21bLange termijn effecten van de modules Mentale Training en Begeleiding 1994

Organisatie: NOC*NSF

473 http://proxy.handle.net/10648/2e30df8f-1962-48c5-9475-311797d1537dTaakprofiel van een sportdiëtist Z.j.

Publ.nr.: 243

Organisatie: NOC*NSF

474 http://proxy.handle.net/10648/3acc32b0-07df-4391-9396-85891abec9dcSportmedische voorzieningen binnen het Olympisch Netwerk. Een inventariserend onderzoek 1995

Organisatie: NOC*NSF

475 http://proxy.handle.net/10648/939ad563-7c87-4c14-9bc2-64f7a7e9f517Sport en WA-verzekeringen 1996

Organisatie: NOC*NSF

476 http://proxy.handle.net/10648/5d00ab3a-477d-4739-b292-cd2a8f9fb1eeWaarden en Normen in de Sport. Voortgangsrapportage 1996

Publ.nr.: 303

Organisatie: NOC*NSF

476 http://proxy.handle.net/10648/b604da04-3f0c-4367-b208-91a6b84e340dWaarden en Normen in de Sport. De sportvereniging tussen traditie en commercie 1996

Publ.nr.: 284

Organisatie: NOC*NSF

477 http://proxy.handle.net/10648/84098436-2bb3-4cc1-a260-d65e252b1728NOC*NSF Richtlijnen voor het aanvragen en toewijzen van SNS/NIL-gelden t.b.v. de sport 1996

Organisatie: NOC*NSF

478 http://proxy.handle.net/10648/254290b9-5908-4fa4-80c9-fe417a64e279Publikatie-overzicht Sector Sport en Gezondheid met daarin opgenomen publikaties van NVFS, Federatie van SMA’s en NGS 1996

Organisatie: NOC*NSF

479 http://proxy.handle.net/10648/847548ef-fba4-4ec1-9add-bb39b9824739Topvorm. Jaargang 1, nr. 1, 2, 3 en 4 Z.j.

Organisatie: NOC*NSF

480 http://proxy.handle.net/10648/97cb56e4-5c90-495e-bbe3-6ca802d1c438Kaderbeleid op bondsniveau: profiel en perspectief. Een leidraad bij het ontwikkelen van een kaderbeleidsplan. 1995

Publ.nr.: 274

Organisatie: NOC*NSF

480 http://proxy.handle.net/10648/5b51da1c-ad7f-4979-b532-21808fab181aBrief aan Anton Geesink 1996

Organisatie: NOC*NSF

481 http://proxy.handle.net/10648/5bc70c48-3ea3-4bdf-aeb6-e271b40ff869NOC*NSF Estafette. Jaargang 8, nr. 1 t/m 9 en 11 1996

Organisatie: NOC*NSF

482 http://proxy.handle.net/10648/9f1a382e-2d01-4221-839d-9c6a0314a5aeBestedingsplan 1997 SNS/NIL-gelden deel 1 1997

Organisatie: NOC*NSF

483 http://proxy.handle.net/10648/714a0d0f-5545-468e-958a-48f30636f167‘Verzilvering van goud’ 1996

Organisatie: NOC*NSF

484 http://proxy.handle.net/10648/c8bf6014-7ff6-41fa-b11e-d03a1514d360Jaarverslag Ondernemingsraad 1994 1995

Organisatie: NOC*NSF

485 http://proxy.handle.net/10648/54b18d21-1a96-4403-a53a-b94a8a53a8b0Olympic Villager EJOD 1993. Nrs. juli 1993 en 8 juli 1993 1993

Organisatie: NOC*NSF

485 http://proxy.handle.net/10648/ca2a6c2e-ded9-4441-ad32-a76c9c3ee4f5Artikelen over EJOD in Eindhovens Dagblad 5 t/m 10 juli 1993 1993

Organisatie: NOC*NSF

486 http://proxy.handle.net/10648/cb00bca9-a0c5-4581-82b4-5c69cd239a08De thuissituatie van jeugdige sporters: een belangrijke voedingsbodem voor talentontwikkeling 1996

Organisatie: NOC*NSF

487 http://proxy.handle.net/10648/3d591778-0498-4531-b0c0-943d070411c4Discriminatie buitenspel. Gedragscode ter voorkoming en bestrijding van discriminatie in de sport. 1994

Publ.nr.: 232

Organisatie: NOC*NSF

488 http://proxy.handle.net/10648/64fe837f-9630-495c-87df-10bb1a927479NOC*NSF Bestuursinformatie. Jaargang 2, nr. 31 1994

Organisatie: NOC*NSF

489 http://proxy.handle.net/10648/d5e5cd37-c95c-4af0-8ea9-8822ae8f4d6bBeleidsvisie School & Sport 2001

Organisatie: NOC*NSF

490 http://proxy.handle.net/10648/a98b650f-4870-43fc-8f42-34f57f0909deVrouw, sport & wetenschap. Verslag studiemiddag 1994

Publ.nr.: 238

Organisatie: NOC*NSF

491 http://proxy.handle.net/10648/ee06beb6-e177-4cf9-b0df-4f84f49b6dd8NOC*NSF-richtlijnen voor het aanvragen en toewijzen van SNS/NIL-gelden ten behoeve van de sport. Aanvulling rubriek 1 Breedtesport 1995

Organisatie: NOC*NSF

492 http://proxy.handle.net/10648/7a79eb70-b9be-4b20-81f4-71bddce63943Vrouwen in landelijke sportorganisaties. Een inventarisatie-onderzoek in opdracht van NOC*NSF 1994

Publ.nr.: 242

Organisatie: NOC*NSF

493 http://proxy.handle.net/10648/bc8adca8-b91b-48c3-a70c-47d1980e84ad“Samen sporten, werken en leven”. Nota over de plaatsbepaling van de georganiseerde sport in de komende jaren. 1994

Organisatie: NOC*NSF

494 http://proxy.handle.net/10648/4ba74009-cea9-439e-86f3-5a87b01d434aApplicaties voor vrouwen 1995

Organisatie: NOC*NSF

495 http://proxy.handle.net/10648/91b155ea-785c-4536-8fc8-7d8186ef0f9bManifestatie ‘Schoolsport in de branding’. Sportoriëntatie en –keuze op school: een taak voor school en sport. 1995

Organisatie: NOC*NSF

496 http://proxy.handle.net/10648/c7cb7f92-aca0-4ad8-9ee1-c8434f59217cEen plaats voor het papieren verleden 1999

Organisatie: NOC*NSF

497 http://proxy.handle.net/10648/f153522e-bd9a-4be4-9bb3-0d150e2026cdFeminale. Jaargang 4, nrs. 1 en 2. 1993

Organisatie: NOC*NSF

497 http://proxy.handle.net/10648/0e0da13d-3c5d-4e2b-b1b8-84b40172d0ecJaargang 5 nrs. 1 en 2. 1994 497 http://proxy.handle.net/10648/c2cf7bca-7bbe-4222-a13a-5e127984bfe6Jaargang 6 nrs. 1 en 2 1995 497 http://proxy.handle.net/10648/403109f5-f0a6-4856-a5b4-45719eb3e7adAls Roodkapje aan sport had gedaan,… Uitnodiging conferentie 23 januari 1993 1993

Organisatie: NSF

498 http://proxy.handle.net/10648/e42d7e86-739c-443a-b3a1-b79fe60b9985Bodytalk. Publikatie in het kader van Body of Knowledge. Februari 1995 nr. 1 1995

Organisatie: NOC*NSF

498 http://proxy.handle.net/10648/0ffe85e6-dcb4-4197-803f-a0de9158c16fKnowledge. Publikatie van Body of Knowledge. Juni 1995 nr. 3 en september 1995 nr. 4 1995

Organisatie: NOC*NSF

499 http://proxy.handle.net/10648/abb58477-c01c-4b16-8162-633ba15cfe95Handleiding Projectmatig werken 1991

Publ.nr.: 180

Organisatie: NOC*NSF

500 http://proxy.handle.net/10648/5779fb75-dda7-45d0-a092-2085d3b0eacdEstafette Jaargang 8 nr. 9 1996

Organisatie: NOC*NSF

500 http://proxy.handle.net/10648/ad4a361f-060f-4e6f-9e37-133b3015d4c2Extrafette 19 februari 1996 en 21 november 1996 1996

Organisatie: NOC*NSF

501 http://proxy.handle.net/10648/826baee3-196d-445e-a787-d81b957eef99Ruimte voor ontwikkeling. Nota breedtesport in Nederland 1997-2001. NOC*NSF 2e concept t.b.v. ledenoverleg 25 november 1996 1996

Organisatie: NOC*NSF

502 http://proxy.handle.net/10648/42844696-eecc-48c2-9e34-08c1c25d33bcLedental NOC*NSF per 1 januari 1994. 2e herziene uitgave 1994

Publ.nr.: 234

Organisatie: NOC*NSF

503 http://proxy.handle.net/10648/679f61d2-8dcb-4753-9cfc-d2fd16c5b578Sportevenementen Kalender 1993 1993

Publ.nr.: 214

Organisatie: NSF

504 http://proxy.handle.net/10648/a5a313fb-af04-4362-94b8-d29ec327ba44XIIIth European Sports Conference. Sport matters: challenges for sport in a developing Europe. Amsterdam 30 september – 2 october 1997 (programme). 1997

Organisatie: NOC*NSF

504 http://proxy.handle.net/10648/935b873d-6f2a-4962-9913-95db54becfbcXIIIth European Sports Conference. Final Report + list of participants 1997

Organisatie: NOC*NSF

505 http://proxy.handle.net/10648/77d07f48-7d8f-4404-97f5-c4036e498dbcParticipatie en Integratie. Sport voor een leefbare samenleving. Nationaal debat over de relatie sport en overheid. Programma, deelnemerslijst, plattegrond NSCP, vragenlijst 1995

Organisatie: NOC*NSF

506 http://proxy.handle.net/10648/d0a767da-4243-480c-b92d-e79381cd5689Waarden en normen in de sport. Fair Play 1994

Publ.nr.: 259

Organisatie: NOC*NSF

507 http://proxy.handle.net/10648/0858efb3-02cd-49bf-a39a-64faee9f87e1Bestedingsplan 1995 SNS/NIL-gelden deel 2 1995

Organisatie: NOC*NSF

507 http://proxy.handle.net/10648/72a56267-3cb7-43cd-9b7c-94ac585bc16fHet lot in eigen hand. Eindrapport werkgroep kansspelen 1992 507 http://proxy.handle.net/10648/45041c2a-a07a-4098-a3de-9967348fa3deGelijke kansen. Eindrapport van de commissie coördinatie en harmonisatie kansspelbeleid 1992

Organisatie: Min. van Justitie

508 http://proxy.handle.net/10648/00f91e17-8029-456f-8743-fbf364c1cc21NOC*NSF-folder 1995

Publ.nr.: 265

Organisatie: NOC*NSF

509 http://proxy.handle.net/10648/79794bbd-fa32-4b55-930d-de04749fb8f8Gezocht: sportkader m/v. Stappenplan voor het werven en behouden van vrouwen als sportkader 1995

Publ.nr.: 275

Organisatie: NOC*NSF

510 http://proxy.handle.net/10648/25fe7488-b922-45a4-9770-3029ce17127bSportevenementen Kalender 1995 1994

Publ.nr.: 257

Organisatie: NOC*NSF

510 http://proxy.handle.net/10648/63d650dc-a91b-4eab-b4e7-ea5fdad7d0f4Aanvulling Evenementenkalender 1995 1995

Publ.nr.: 270

Organisatie: NOC*NSF

511 http://proxy.handle.net/10648/7861206c-cf38-4d5d-9ef4-d721341e923d“Samen sport, samen werken, samen leven: op weg naar keuzes. Verslag van het ledenberaad 23 juni 1994 1994

Organisatie: NOC*NSF

512 http://proxy.handle.net/10648/e11d775f-d27e-4091-9be5-63e45fed2732Sport en Lichamelijke Opvoeding op de Nederlandse Antillen. Beleidsadvies en projectvoorstellen in opdracht van de Minister van Onderwijs en Cultuur, Jeugd- en Sportzaken 1999

Publ.nr.: 477

Organisatie: NOC*NSF

513 http://proxy.handle.net/10648/62d75e65-cdd3-48e4-9b15-32c1b41310a3De educatieve instrumenten van de Olympische Beweging in één oogopslag 1999

Organisatie: NOC*NSF

513 http://proxy.handle.net/10648/e5663a41-aa3d-48aa-9f63-0c253d023aa7“Let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt” 1999

Organisatie: NOC*NSF

513 http://proxy.handle.net/10648/af46ded4-5131-4f2b-aeec-db9a3322faa8Nationale Olympische Academie 1999: “Integratie van mensen met een handicap in de sport” 1999 514 http://proxy.handle.net/10648/363742c4-70ca-409a-b284-abbff2d380f5Trainer-coaches A en blessurepreventie. Een inventariserend onderzoek naar de determinanten van het nemen van blessurepreventieve maatregelen bij de sporttakken basketball, handbal, tennis, rugby en gymnastiek/turnen 1993

Organisatie: NOC*NSF

515 http://proxy.handle.net/10648/67a8fd56-9aba-4b28-bd18-69cd4df1d047NOC*NSF richtlijnen voor het aanvragen en toewijzen van SNS/NIL-gelden ten behoeve van de sport 1998

Organisatie: NOC*NSF

515 http://proxy.handle.net/10648/69714a9e-5dff-4024-8352-cbd1fad102f4Bestedingsplan 1997 SNS/NIL-gelden deel 1 1997

Organisatie: NOC*NSF

515 http://proxy.handle.net/10648/c948f4d4-bd52-498c-a74a-a991cd223b66Advies NOC*NSF aan SNS en VWS inzake Topsport 1998 1998

Organisatie: NOC*NSF

515 http://proxy.handle.net/10648/3ebcea5c-30ee-48ec-ba06-d8b8f7c46661Adviezen topsport 1998 aan VWS en SNS per bond 1998

Organisatie: NOC*NSF

516 http://proxy.handle.net/10648/3964bfc9-da49-40dc-bd24-c19602b73d19De trouwste supporters. Over de rol van ouders in de sportieve carrière van kinderen. 1997

Publ.nr.: 362 / TO009

Organisatie: NOC*NSF

516 http://proxy.handle.net/10648/592cd125-0f01-400e-a6a0-411139f2cfdaTalentontwikkeling. Handleiding 1997

Publ.nr.: TO001

Organisatie: NOC*NSF

516 http://proxy.handle.net/10648/1d5577ca-7622-4a13-a4ae-5a7f14f626f6Talentontwikkeling. Fysiologische parameters bij het vinden van talenten. 1997

Publ.nr.: TO010

Organisatie: NOC*NSF

516 http://proxy.handle.net/10648/c617f38b-9f9b-4277-9dd5-d092f491bbacTalentontwikkeling. Talentherkenning en Talentontwikkeling 1997

Publ.nr.: TO011

Organisatie: NOC*NSF

517 http://proxy.handle.net/10648/ea18280d-5233-4af1-8a25-06848e311637Overzichtsstudie Sport, Arbeid en Gezondheid 1994-1996 1997

Publ.nr.: 346

Organisatie: NOC*NSF

517 http://proxy.handle.net/10648/261154de-96ab-4d6d-aacd-0ea13630b143Medisch beleid bij sportbonden. Een inventarisatie naar het huidge beleid, het toekomstige beleid en de ondersteuningsbehoefte 1997

Publ.nr.: 338

Organisatie: NOC*NSF

518 http://proxy.handle.net/10648/6cbee1fe-9be0-4c16-b784-6adfb0f075f0Spoorboekje naar verbetering vrijwilligersbeleid 1997

Publ.nr.: 352

Organisatie: NOC*NSF

518 http://proxy.handle.net/10648/015cea12-534a-4450-b9bf-338057607698Sport en vrijwillilgerskrant 1997

Organisatie: NOC*NSF

519 http://proxy.handle.net/10648/50908756-2b44-4ea3-9465-ad9d275e3f98Nieuwsbrief Project Regionale Ondersteuning nr. 11 1998

Organisatie: NOC*NSF

519 http://proxy.handle.net/10648/a4918403-2543-43c4-976f-88e782eb62a5Nieuwsbrief Project Regionale Ondersteuning nr. 15 1999

Organisatie: NOC*NSF

519 http://proxy.handle.net/10648/8c28fd4c-da49-46a5-803e-6b4829477836PRO: een sterk netwerk Z.j.

Organisatie: NOC*NSF

520 http://proxy.handle.net/10648/8318ba7d-8b4d-4d13-ad3b-14dd03ef2475TV zonder grenzen. Symposium over sport, media en markt. Verslag en programma 1999

Organisatie: NOC*NSF

521 http://proxy.handle.net/10648/07b3ff68-0e2a-4137-a135-348bfbbaa418Extrafette 1996

Organisatie: NOC*NSF

522 http://proxy.handle.net/10648/ada712f1-aa11-4d86-9465-0a0f767d31fdBusiness Plan Doping Controle Organisatie 1999

Organisatie: NOC*NSF

523 http://proxy.handle.net/10648/a8464803-fa8d-41e4-929e-663cb9324521Sportoriëntatie en –keuze op school: een taak voor school en sport 1994

Publ.nr.: 242

Organisatie: NOC*NSF

524 http://proxy.handle.net/10648/b9911f26-0ec9-47b4-99dd-44391c1debccTrainer-coaches veldvoetbal en sportief gedrag van hun jeugdspelers. Een inventariserend onderzoek naar houding en gedrag van veldvoetbal trainer-coaches wat betreft opzettelijk ruw lichamelijk contact van jeugdspelers 1995

Organisatie: NOC*NSF

525 http://proxy.handle.net/10648/e032c6a6-5f35-4161-b9a0-da8430a4aadfNederland in beweging. Gezondheidsbevordering door een actieve leefstijl. Werkplan 1995/1996. 1995

Organisatie: NOC*NSF

525 http://proxy.handle.net/10648/c271d26e-e16e-4bab-9454-4b3d17a8380bEvaluatie ‘Topteams zetten blessures buitenspel’. Een waarderingsonderzoek naar het voorlichtingsmateriaal en een beschrijving van het voorlichtingsproces. 1995

Organisatie: NOC*NSF

525 http://proxy.handle.net/10648/702a101f-11ee-4b38-bdb4-c3f9e44cc08cSport, Arbeid en Gezondheid. Masterplan. 1993

Organisatie: NSF

526 http://proxy.handle.net/10648/34682bb3-8208-472f-b641-79e1c10c9943“Samen sporten, werken en leven” Nota over de plaatsbepaling van de georganiseerde sport in de komende jaren. 1994

Organisatie: NOC*NSF

527 http://proxy.handle.net/10648/41f67976-9c43-41d3-84cd-a5a2d6c3b628NOC*NSF Bestuursinformatie. Jaargang 1 nrs. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14 1993

Organisatie: NOC*NSF

527 http://proxy.handle.net/10648/b60ea6d0-04c1-4b51-a302-e453c97ba1a3NOC*NSF Bestuursinformatie. Jaargang 2 nrs. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 23, 30, 38, 40, 45, 48 1994

Organisatie: NOC*NSF

527 http://proxy.handle.net/10648/62f4e318-4bf4-4536-ad50-f4c208b873c5NOC*NSF Bestuursinformatie. Jaargang 3 nrs. 1, 12, 23 1995

Organisatie: NOC*NSF

528 http://proxy.handle.net/10648/3974a464-fb65-42c3-9b55-859967ad6626NOC*NSF richtlijnen voor het aanvragen en toewijzen van SNS/NIL-gelden ten behoeve van de sport. 1997

Organisatie: NOC*NSF

529 http://proxy.handle.net/10648/b0c91404-c2cf-4aef-9517-52dc8e272bdaLedental NOC*NSF over 1998 1998

Publ.nr.: 430

Organisatie: NOC*NSF

530 http://proxy.handle.net/10648/ea667e20-167c-4e94-9e23-2fb9432ccd28“Samen sporten, samen werken, samen leven: op weg naar keuzes”. Discussienota over te ontwikkelen beleid van NOC*NSF. 1994

Organisatie: NOC*NSF

530 http://proxy.handle.net/10648/d4d4a83a-4ef7-4206-b2ae-aa730185090d“Samen sporten, samen werken, samen leven: op weg naar keuzes”. Verslag van het ledenberaad gehouden op 3 juni 1994 1994

Organisatie: NOC*NSF

531 http://proxy.handle.net/10648/2829fe67-521d-43da-bb46-760dba4d7f38Onderzoek naar stabiliteit schokabsorberend vermogen energierestitutie van sportvloeren. 1997

Organisatie: NOC*NSF

532 http://proxy.handle.net/10648/4a8f4a9d-4491-4c66-bac9-f70b599553abNieuw kader. Pilot-project ten behoeve van het stadsdeel A’dam-Zuidoost 1996

Publ.nr.: 339

Organisatie: NOC*NSF

533 http://proxy.handle.net/10648/0c333e5a-cd22-4f2e-947d-0fecca9d6880Olympisch netwerk 2006?

Organisatie: NOC*NSF

533 http://proxy.handle.net/10648/53ae021a-1e5a-490c-a698-f206a6c45593Eindrapportage evaluatie-onderzoek Olympisch netwerk 1996

Organisatie: NOC*NSF

534 http://proxy.handle.net/10648/894a6cdc-e88f-4300-b9c3-113d5af78719Talentontwikkeling. Handleiding 1997

Publ.nr.: TO001

Organisatie: NOC*NSF

535 http://proxy.handle.net/10648/f9c37763-d56b-45df-8cc5-c015085ff4d6Professionalisering in de Sport. Voorzet voor beleid. 1998

Publ.nr.: 401

Organisatie: NOC*NSF

536 http://proxy.handle.net/10648/37d23b5e-d562-4827-850e-9f3f944a69bcKlanttevredenheidsonderzoek XVIIIe Olympische Winterspelen 1998 Holland Heineken House NOC*NSF. 1998

Organisatie: NOC*NSF

536 http://proxy.handle.net/10648/126ec18f-5520-4aa3-87e4-8df0e88d82e8Evaluatie Olympische Winterspelen Nagano 1998 1999

Organisatie: NOC*NSF

537 http://proxy.handle.net/10648/1440653b-f2f9-47a8-82d1-7f9761f0acdeProfessionalisering in de Sport: 5.000 managementbanen op verenigingsniveau. Beleidsvoorstel NOC*NSF. 1999

Organisatie: NOC*NSF

538 http://proxy.handle.net/10648/e87ca55d-8676-447f-bd71-1c1f843d7561Spoorboekje naar verbetering vrijwilligersbeleid 1997

Publ.nr.: 352

Organisatie: NOC*NSF

539 http://proxy.handle.net/10648/da70e31d-ab60-4e53-ae70-9bffd08137b3Atlanta 1996. Evaluatie. Analyse per doelgroep en ervaringsgegevens. 1997

Organisatie: NOC*NSF

540 http://proxy.handle.net/10648/11107dee-a02f-40ae-ad92-b7012f0eaf17Medisch beleid bij sportbonden. Een inventarisatie naar het huidige beleid, het toekomstige beleid en de ondersteuningsbehoefte. 1997

Publ.nr.: 338

Organisatie: NOC*NSF

541 http://proxy.handle.net/10648/096fec10-c730-4dbe-98c1-61ef0227c550Holland Heineken House Nieuws nr. 1 1996

Organisatie: NOC*NSF

541 http://proxy.handle.net/10648/1486c830-28f2-4b0d-9dae-8bc2f6e0be8cNieuwsbrief Olympische Spelen Atlanta nr. 2, 3 en 4 1996

Organisatie: NOC*NSF

542 http://proxy.handle.net/10648/f4be6f29-3b4a-4fa7-af12-e4a021ffc1aaKwalificering van disciplines. Verslag van een onderzoek naar de definiëring van topsport. 1995

Organisatie: NOC*NSF

543 http://proxy.handle.net/10648/e6b3872b-0f08-48bf-98ff-17bcf30a7bc0Topvorm. Jaargang 1, nrs. 1 en 2. 1995-1996

Organisatie: NOC*NSF

544 http://proxy.handle.net/10648/2544fb46-5c00-4575-93d8-d5f24ad9683dSportoriëntatie en –keuze op school: een taak voor school en sport. 1994

Publ.nr.: 242

Organisatie: NOC*NSF

545 http://proxy.handle.net/10648/9dfa52c0-863d-40f3-95ad-377a142dfd4bMentale training voor topsporters/-sters. 8ste cursus: “Jezelf positief toespreken in wedstrijdsituaties”. Gebruik maken van interne dialogen. 1995

Organisatie: NOC*NSF

546 http://proxy.handle.net/10648/c75b4d45-9864-4295-a4f0-98b6822dfc49Bijlagen 1 t/m 4 bij het advies over de VWS-subsidieaanvragen 1997 1997

Organisatie: NOC*NSF

547 http://proxy.handle.net/10648/e879898b-10a2-4486-98bc-04a2626e48aeTraining: ontwikkeling & implementatie van werkbladen in sportorganisaties. Natinoaal Sport Centrum Papendal. 1998

Organisatie: NOC*NSF

547 http://proxy.handle.net/10648/38b08cd8-7ff2-4bb5-8512-33c8a03f8bd1Accountmanagement en relatiebeheer bij sportbonden. 1995

Publ.nr.: 285

Organisatie: NOC*NSF

547 http://proxy.handle.net/10648/bf00d3f5-35b3-49ba-8202-f2c39bc6db35Handleiding voor het ontwikkelen van werkbladen + brief aan bonden. 1997

Publ.nr.: 353

Organisatie: NOC*NSF

547 http://proxy.handle.net/10648/6735083c-02c0-490e-9cc5-ff756ba44f90Het programma ‘Versterking ondersteuning aan sportverenigingen door landelijke sportbonden’, kortweg ‘infrastructuur’. Opzet, inhoud en subsidie-aanvraagprocedures 1997. 1997

Organisatie: NOC*NSF

548 http://proxy.handle.net/10648/ab4e0567-7172-4fa5-ab03-64effc7064dfFeminale. Jaargang 8, nr. 2. 1997

Organisatie: NOC*NSF

548 http://proxy.handle.net/10648/0ac119e8-6068-43e7-9f2a-67d3acb18638Wie=Wie-gids 1997. Netwerk vrouwen in landelijke sportorganisaties. 1997

Organisatie: NOC*NSF

548 http://proxy.handle.net/10648/33d6e20c-f84d-446b-b3c0-1c1c6c818ac7Knipselkrant. Netwerk vrouwen in landelijke sportorganisaties. Lustrumbijeenkomst: 5 jaar netwerk. 1997

Organisatie: NOC*NSF

549 http://proxy.handle.net/10648/b479894e-38a1-405c-8d22-bc4e3612e923Voortschrijdend plan van aanpak en werkplan 1997 van de Projectgroep Jeugd in Beweging. 1997

Organisatie: NOC*NSF

549 http://proxy.handle.net/10648/eaef467f-6678-45b8-a90f-74d8fa13999fVergaderstukken Projectgroep Jeugd in Beweging d.d. 17 maart 1997. 1997

Organisatie: NOC*NSF

549 http://proxy.handle.net/10648/7429227e-bd23-45f5-92e9-31bee9224bc9Jeugd in Beweging. Een meerjarig project om een actieve leefstijl en deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten van 4- tot 18-jarigen te bevorderen. Z.j.

Organisatie: NOC*NSF

550 http://proxy.handle.net/10648/26acec8c-8823-45c8-a0d6-4af8de3e4cd2NOC*NSF-richtlijnen voor het aanvragen en toewijzen van SNS/NIL-gelden t.b.v. de sport. 1996

Organisatie: NOC*NSF

551 http://proxy.handle.net/10648/4cb3f26f-c449-429a-8563-d24dd0624243Sport=Gaaf! Mailing nr. 5. 1997

Organisatie: NOC*NSF

552 http://proxy.handle.net/10648/ea51609d-b4b7-4585-a062-f66334c15b85LOOT Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport Z.j.

Organisatie: NOC*NSF

553 http://proxy.handle.net/10648/0731ab74-d6ec-461a-8070-c2527f31e0f7De afdeling sportgeneeskunde. Analyse en Toekomst. Advies van de projectgroep: SMC juni 1994 1994

Organisatie: NOC*NSF

554 http://proxy.handle.net/10648/64812447-ad5c-4a0f-8d2f-8e8350874e92Bouwstenen voor Topsportbeleid. Een advies met betrekking tot de ontwikkeling van een Model Topsportbeleidsplan. Eerste concept eindrapportage januari 1994. 1994

Organisatie: NOC*NSF

555 http://proxy.handle.net/10648/dca6e552-a0ea-42f5-8667-d48403301525Topsport in Samenhang. Het integraal topsportbeleidsplan van NOC*NSF 1993-1996. 1993

Organisatie: NOC*NSF

556 http://proxy.handle.net/10648/fa5c02da-b450-4e02-b2a8-62dc9b1987fe‘het bestuur springt in met frisse tegenzin’. Nulmeting vrijwilligerswerk in de sportvereniging 1998

Publ.nr.: 408

Organisatie: NOC*NSF

557 http://proxy.handle.net/10648/23ce73a7-3344-48bd-9c34-fd9016f1e4afRuimte voor ontwikkeling. Nota breedtesport in Nederland 1997-2001. NOC*NSF 2e concept t.b.v. Ledenoverleg 25 november 1996. 1996

Organisatie: NOC*NSF

558 http://proxy.handle.net/10648/e4c3adb2-9324-4477-ae3e-52c5507667ccDe veelkleurige vereniging. Stappenplan. Intercultureel organiseren in de sportvereniging. Z.j.

Publ.nr.: 382

Organisatie: NOC*NSF

559 http://proxy.handle.net/10648/0801a800-6ef8-45eb-8485-0825319485e7Gezondheid en Welzijn. Nationaal debat over de relatie sport en overheid. Sport voor een leefbare samenleving. Verslag van de derde themabijeenkomst. 1997

Publ.nr.: 366

Organisatie: NOC*NSF

559 http://proxy.handle.net/10648/aa37f961-32e9-457e-86db-01a295e652fcInformatiemap 1997

Organisatie: NOC*NSF

560 http://proxy.handle.net/10648/44e2d136-29e7-499e-b417-da30ec448beeBrochure Ruimte voor ontwikkeling. Verbetering van de kwaliteit van de breedtesport: continuïteit, bereikbaarheid en vraaggericht maatwerk. Z.j.

Organisatie: NOC*NSF

561 http://proxy.handle.net/10648/b7d6f60f-7294-4f96-86e6-bbf1c956c585Folder 55plus in beweging! Blij(f) in beweging. 1997

Organisatie: NOC*NSF

561 http://proxy.handle.net/10648/ac5320ef-6cf2-492b-b761-2d4b1eead609Nieuwsbrief 55plus in beweging! nrs. 7 en 8 Z.j. 561 http://proxy.handle.net/10648/d0e912f5-c490-4de8-a42a-d4e8e47f0277Mensen met een handicap in de sportvereniging. Z.j.

Organisatie: NOC*NSF

562 http://proxy.handle.net/10648/17f0658b-4cba-4d37-a633-2e4e1e8904f6Nationaal debat over de relatie sport en overheid. Sport voor een leefbare samenleving. Slotsymposium. Verslag van de slotbijeenkomst 19 januari 1998 + informatiemap. 1998

Publ.nr.: 399

Organisatie: NOC*NSF

563 http://proxy.handle.net/10648/d76000a7-cff5-422a-9075-45bb6193e367Sport is goud waard 1996

Publ.nr.: 336

Organisatie: NOC*NSF

564 http://proxy.handle.net/10648/03b4a9a9-a64d-4732-9772-4403d6f7e83cExtrafette 1996

Organisatie: NOC*NSF

565 http://proxy.handle.net/10648/e28bade9-e435-44d9-a663-d9e46e8b04d0Netwerk vrouwen in landelijke sportorganisaties 1994

Organisatie: NOC*NSF

565 http://proxy.handle.net/10648/471cb4a6-d468-4aa2-86a2-0b126c4ffbb8Feminale. Jaargang 4, nr. 2 1993

Organisatie: NOC*NSF

565 http://proxy.handle.net/10648/fda0cd4b-89c0-47d8-8731-f23e4cef2954Feminale. Jaargang 7, nr. 1 1996

Organisatie: NOC*NSF

565 http://proxy.handle.net/10648/903f49d8-9082-497f-948d-a73737da6b12Women in Sport. Statement. European Sports Conference 1993

Organisatie: NOC*NSF

565 http://proxy.handle.net/10648/297113a1-b782-4c95-940a-8a6129f2832bSport en vrouwen wijzer. Cijfers en feiten over betrokkenheid van vrouwen in sportorganisaties. 1995

Organisatie: NOC*NSF

565 http://proxy.handle.net/10648/cdacfbad-d993-4666-bfc4-bd0ed2dc5430“Women and Sport: a qualified practice!” Report and results of the conference on 27 and 28 January 1993 at the National Sports Center Papendal 1993

Publ.nr.: 216

Organisatie: NSF

565 http://proxy.handle.net/10648/9daf4f77-b47a-4a9f-97e5-b88549cf71faEuropean Sports Conference. Promoting women and sport. A directory of good practice. 1993

Organisatie: NSF

565 http://proxy.handle.net/10648/3eaefca6-98a3-452e-b42e-180f6abc5727Uitnodiging conferentie “Als Roodkapje aan sport had gedaan,….” - vrijdag 29 januari 1993. 1993

Organisatie: NSF

566 http://proxy.handle.net/10648/e05f28e9-08a2-4bcf-b6a4-bf22aea0423cExtrafette “Kerntaken en organisatie-ontwikkeling” 1996

Organisatie: NOC*NSF

567 http://proxy.handle.net/10648/95e8431b-e94a-49fe-a35c-05a3b519cddcFolder over twee themabijeenkomsten: “Etnische tweedeling in de sport” en “Intercultureel Organiseren voor sportverenigingen” 1996/1997

Organisatie: NOC*NSF

568 http://proxy.handle.net/10648/216b06fc-5d1f-4ec0-932e-ca936ffaab1aOlympische Quiz Nationaal Sport Centrum Papendal. Vragen (1-ster, 3-ster en 5-ster) antwoorden en enquête. Z.j.

Organisatie: NOC*NSF

569 http://proxy.handle.net/10648/1d1c3f5e-c5c8-4dad-8832-5c35216c7c78“De sportieve belofte”. Studiedag over het herkennen en ontwikkelen van talent in de topsport. Dinsdag 11 juni 1996. 1996

Organisatie: NOC*NSF

570 http://proxy.handle.net/10648/4ec61984-c0c8-44da-b403-1fd561ced17dEen voorzet op maat. Een handreiking bij de opvang van en de omgang met allochtonen in de sportvereniging. 1996

Publ.nr.: 271

Organisatie: NOC*NSF

571 http://proxy.handle.net/10648/7e1ca275-ba1c-4f03-b50f-8a69012b0efbBlessurenieuws. ‘N sportblessure. Vervelender dan je denkt. Nr. 5 1996

Organisatie: NOC*NSF

572 http://proxy.handle.net/10648/20dbc8da-a326-4bf8-bb1f-129741178ab1Concept-programma Nationale Sport Ontmoeting 14 juni 1996 plus uitnodigingskaart. 1996

Organisatie: NOC*NSF

573 http://proxy.handle.net/10648/43866563-559e-49bb-bdd3-4091dd520f7cHandleiding Talentontwikkeling. 1997

Publ.nr.: 347

Organisatie: NOC*NSF

574 http://proxy.handle.net/10648/c352f821-3f16-4b8f-b57f-4b093760f0e1Topics. Nieuws van en voor de topsporter. Jaargang 2 nrs. 3, 4 en 5. 1993

Organisatie: NOC*NSF

574 http://proxy.handle.net/10648/b00f381d-0c55-4bd5-a2b8-77deab8057f5Topics. Nieuws van en voor de topsporter. Jaargang 3 nrs. 1, 2 en 3. 1994

Organisatie: NOC*NSF

574 http://proxy.handle.net/10648/3a7f7f7a-bbaf-4cea-8780-9de02c8ef6f1Estafette. Periodiek voor het personeel. Jaargang 5 nrs. 7, 9 en 11. 1993

Organisatie: NOC*NSF

575 http://proxy.handle.net/10648/a8270176-24bb-4da5-999c-ca745c79d265100 jaar Olympische Spelen! Lespakket speciaal ontwikkeld voor de tweede en derde klassen van de onderbouw bestaande uit een bronnenboek, werkblad vbo/mavo, werkblad mhv en een handleiding voor de docent. 1996

Organisatie: NOC*NSF

576 http://proxy.handle.net/10648/ab8743e3-7910-42a6-9311-4a950410f876De Olympische Beweging in volle omvang. 1992?

Organisatie: NOC

576 http://proxy.handle.net/10648/e1686abe-7451-4ee2-be5d-305a07464827Het element van vreugde in de sport. Uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst Nationale Olympische Academie. 1996

Organisatie: NOC*NSF

577 http://proxy.handle.net/10648/10d0e471-56a4-46b2-8293-ea7a7323b076Topsport inPerspectief – het maken van keuzes - 1998

Organisatie: NOC*NSF

578 http://proxy.handle.net/10648/83ce6c41-9174-4560-9e24-8e4b5f3db1b0Bodytalk nr. 2 april 1995 1995

Organisatie: NOC*NSF

578 http://proxy.handle.net/10648/99e47ec0-95d2-4092-90ed-8f6809edd217Knowledge nr. 5 december 1995, nr. 1 februari 1996, nr. 4 september 1996. 1996

Organisatie: NOC*NSF

578 http://proxy.handle.net/10648/5b29911b-abcd-413c-8e89-0edba074a582Publicaties van Body of Knowledge (BOK) Z.j. 579 http://proxy.handle.net/10648/545c686e-2d95-4178-a687-a70fd9f9b597Een slagvaardiger NOC*NSF Juni-September 1998 1998

Organisatie: NOC*NSF

580 http://proxy.handle.net/10648/01235835-5ea7-42a0-8daf-1eee31897cd4NOC*NSF Bestuursinformatie. Jaargang 1 nrs. 1 t/m 8 en 10 t/m 16 1993

Organisatie: NOC*NSF

580 http://proxy.handle.net/10648/b80f4af4-b2b9-43d9-b239-f908fa91a226NSF Bestuursinformatie. Jaargang 3 nr. 1 1993

Organisatie: NSF

581 http://proxy.handle.net/10648/22028ebd-2d38-4e09-98b1-a391bf12ad4dNOC*NSF Bestuursinformatie. Jaargang 2, nrs. 1 t/m 48 1994

Organisatie: NOC*NSF

582 http://proxy.handle.net/10648/37a4cfa2-5858-4433-b03b-eb51cb32ecd1NOC*NSF Bestuursinformatie. Jaargang 3, nrs. 1 t/m 30 en 32 t/m 42 1995

Organisatie: NOC*NSF

583 http://proxy.handle.net/10648/a7e163ae-ad41-4d34-8ef9-726391530a6cNOC*NSF Estafette. Jaargang 5 nrs. 1 t/m 12 1993

Organisatie: NOC*NSF

583 http://proxy.handle.net/10648/a2c5e008-b676-4644-82d2-dd8c3acace1bNOC*NSF Estafette. Jaargang 6 nrs. 1 t/m 12 1994

Organisatie: NOC*NSF

584 http://proxy.handle.net/10648/000957f2-86d7-4e13-aca2-7e878a07ed53NOC*NSF Estafette. Jaargang 7 nrs. 1 t/m 12 1995

Organisatie: NOC*NSF

585 http://proxy.handle.net/10648/fa31488a-a406-4b17-af26-c3f56b95b6a7Extrafette 1993, 1994 en 1995 1993 t/m 1995

Organisatie: NOC*NSF

586 http://proxy.handle.net/10648/dd309044-4a1c-434b-8a4d-d4cb279948d5NOC*NSF Krant. Tweede jaargang nrs. 7, 8, 10, 11 en 12 1993

Organisatie: NOC*NSF

587 http://proxy.handle.net/10648/0e298e56-ce4e-481c-a43f-cdc95898cb08NOC*NSF Krant. Derde jaargang nrs. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 1994

Organisatie: NOC*NSF

588 http://proxy.handle.net/10648/15af56e9-5f02-41c8-b303-00baf297a111NOC*NSF Krant. Februari t/m augustus 1995 1995

Organisatie: NOC*NSF

589 http://proxy.handle.net/10648/5d1d9994-64a4-42db-b29d-aedd9fbd6136Topics. Nieuws van en voor de topsporter. Jaargang 3 nrs. 1 en 2. 1994

Organisatie: NOC*NSF

590 http://proxy.handle.net/10648/365a069b-0472-4478-bc78-d5762cdbfcc4Wie is Wie? 1995

Publ.nr.: 267

Organisatie: NOC*NSF

591 http://proxy.handle.net/10648/877315f9-07ae-4d01-b850-df6e26012de0Feminale. NOC*NSF Informatiebulletin voor vrouw en sport. Jaargang 10 nr. 1 1999

Organisatie: NOC*NSF

592 http://proxy.handle.net/10648/bbe95083-da68-42f0-9dee-c98ed0cf4ba2Nationale Olympische Academie. Rapportage 1996-1997 1997

Organisatie: NOC*NSF

593 http://proxy.handle.net/10648/1ae2e674-bcb6-4760-8a2f-8dc8631fb906Activiteitenplan 1997-2000 Olympische Beweging 1997

Organisatie: NOC*NSF

594 http://proxy.handle.net/10648/e54e1543-c0e3-4593-adbe-7d96d11ec434Mobiele Olympische Academie. Handleiding voor de leraar met werkbladen en draaiboek voor de bovenbouw basisonderwijs. 2002

Organisatie: NOC*NSF

594 http://proxy.handle.net/10648/81b4c8de-cc51-4766-9918-e81a4029d4a2Mobiele Olympische Academie. Sport voor allen. Handleiding met 5 leskaarten voor het Voortgezet Onderwijs. 1998

Publ.nr.: 373

Organisatie: NOC*NSF

595 http://proxy.handle.net/10648/e1c3d400-00e9-4a10-969f-bb8a54cb6444Olympische Winterweek 19 t/m 23 januari 1998. Handleiding voor de docent bij het lesmateriaal van de Olympische Winterweek voor de bovenbouw basisonderwijs met 4 leskaarten plus draaiboek schaatssponsoractie van de Olympische Winterweek 19 t/m 23 januari 1998 1998

Organisatie: NOC*NSF

596 http://proxy.handle.net/10648/1359e3ec-89c8-4a08-bace-9f1dd80880e5“…en sponsors zijn al net zo moeilijk te vinden als vrijwilligers”. Enquête De zorgen van sportclubs. 1996

Publ.nr.: 335

Organisatie: NOC*NSF

597 http://proxy.handle.net/10648/d08ccf1c-2d86-4f11-935f-893e87b964dd‘Kaders voor kader’ Integraal kaderbeleidsplan voor de breedtesport 2000-2004 1999

Organisatie: NOC*NSF

598 http://proxy.handle.net/10648/55fff223-f894-488d-a909-269879fac01fInformatiewijzer Allochtonen en Sport. 1998

Publ.nr.: 404

Organisatie: NOC*NSF

599 http://proxy.handle.net/10648/c5f515fd-8ac5-4b2a-96cc-cf45547edc45Integrale beleidsontwikkeling in sportorganisaties. Uitdaging of opgave? Eerste van een drieluik van het platform Sportontwikkeling over integrale beleidsontwikkeling (in samenwerking met de sector Topsport). Z.j.

Organisatie: NOC*NSF

599 http://proxy.handle.net/10648/f65f1d1e-5c0d-4ea8-b369-65d36a7305b0Topsportbeleidsplannen in de praktijk. Een praktisch inventarisatieonderzoek naar knelpunten bij het opstellen van topsportbeleidsplannen binnen sportbonden. 1996

Organisatie: NOC*NSF

600 http://proxy.handle.net/10648/6a422099-95ca-4b94-a073-e8ce0b3ec13bArbitrage en allochtonen. Themaprogramma voor scheidsrechters Z.j.

Organisatie: NOC*NSF

601 http://proxy.handle.net/10648/8351f7b7-b003-459b-98e7-5931833a9541Feminale. NOC*NSF-informatiebulletin vrouw en sport. Jaargang 7, nr. 2 1996

Organisatie: NOC*NSF

601 http://proxy.handle.net/10648/e80bfed2-2a35-427e-91ca-ae2eae83754cFeminale. NOC*NSF-informatiebulletin vrouw en sport. Jaargang 8, nr. 1 1997

Organisatie: NOC*NSF

602 http://proxy.handle.net/10648/4ba4ba53-555f-44eb-b53a-f43ee1c7a793Ruimte voor ontwikkeling. Maatregelen ter verbetering van de ondersteuning van de breedtesport in Nederland in de periode 1997-2001. 1997

Publ.nr.: 358

Organisatie: NOC*NSF

602 http://proxy.handle.net/10648/ee383f77-9c8c-4c8f-a6bf-bcf7992a310aRuimte voor ontwikkeling. Verbetering van de kwaliteit van de breedtesport: continuïteit, bereikbaarheid en vraaggericht maatwerk (folder). 1997

Organisatie: NOC*NSF

603 http://proxy.handle.net/10648/985032d5-0c27-49d0-9df2-1739b1e6a3c0Mensen met een handicap in de sportvereniging. Inleiding. 1998

Publ.nr.: 391

Organisatie: NOC*NSF

603 http://proxy.handle.net/10648/e75b7be1-d884-4141-aafd-a8ee7a1eb6ebMensen met een handicap in de sportvereniging. Werving en behoud van leden met een lichamelijke handicap. Plan van aanpak. 1998

Publ.nr.: 392

Organisatie: NOC*NSF

603 http://proxy.handle.net/10648/b7d2631f-0eb2-41e1-b174-60563b9ed79aMensen met een handicap in de sportvereniging. Werving en behoud van leden met een verstandelijke handicap. Plan van aanpak. 1998

Publ.nr.: 396

Organisatie: NOC*NSF

604 http://proxy.handle.net/10648/ab891464-c6bd-422b-805c-a0027f73e3f3Sportontwikkeling 1998

Publ.nr.: 405

Organisatie: NOC*NSF

605 http://proxy.handle.net/10648/6564ee0b-dd6f-46cd-8328-7c99ac5eb3c6Topsport in perspectief. Het maken van keuzes 1998

Organisatie: NOC*NSF

606 http://proxy.handle.net/10648/c19f2174-4c9f-4d4d-9caa-e743d6157c15Actieplan lichamelijke opvoeding en sport. Een bijdrage aan de discussie. 1995

Organisatie: NOC*NSF

607 http://proxy.handle.net/10648/0f885937-4787-4a44-a0d9-fa64bc92ae28SCORE. Sports Coaches’ OutReach. Bi-annual report July – December 1997. 1998

Organisatie: NOC*NSF

607 http://proxy.handle.net/10648/cce780e0-e7fb-4c5d-8cfb-4cd9d0a8330fSCORE. Sports Coaches’ OutReach. Newsletter april 1998. 1998

Organisatie: NOC*NSF

608 http://proxy.handle.net/10648/82b908c9-b647-4102-be07-c82f1fb1f620SPINformatie. Jaargang 1998, nr. 1. 1998

Publ.nr.: 387

Organisatie: NOC*NSF

609 http://proxy.handle.net/10648/32a39d71-e72d-490e-a8f2-d9bd24182125Sport en vrouwen wijzer. Cijfers en feiten over betrokkenheid van vrouwen in sportorganisaties. 1995

Publ.nr.: 279

Organisatie: NOC*NSF

609 http://proxy.handle.net/10648/fb30a1d7-99ad-4215-9781-72d022858f33Gezocht: sportkader vrouwen (folder) 1995

Organisatie: NOC*NSF

609 http://proxy.handle.net/10648/f09e35ef-c1fd-4d07-9161-d7e39f743e9cGezocht: sportkader vrouwen. Stappenplan voor het werven en behouden van vrouwen als sportkader. 1995

Publ.nr.: 275

Organisatie: NOC*NSF

609 http://proxy.handle.net/10648/13a5ada0-f8ab-4b32-b71d-7478e2197e8dOog voor sociale veiligheid. Een handreiking voor verenigingen. 1995

Publ.nr.: 263

Organisatie: NOC*NSF

609 http://proxy.handle.net/10648/30832e47-3f7d-48d8-904e-2f3cf45e9e4aOog voor sociale veiligheid. Een handreiking voor verenigingen. 1996

Publ.nr.: 263

Organisatie: NOC*NSF

610 http://proxy.handle.net/10648/2b238e27-b7e8-48f5-acd7-63af7773bb81Vrouwen in landelijke sportorganisaties 1995. Een stapje terug. 1996

Publ.nr.: 314

Organisatie: NOC*NSF

610 http://proxy.handle.net/10648/d26f9b97-faf1-4e7a-b55b-9e5d89d86ed6Vrouw, sport en wetenschap. Studiemiddag. Folder met programma en aanmeldingskaart. 1994

Organisatie: NOC*NSF

610 http://proxy.handle.net/10648/e94123d2-f8e3-45d8-81aa-b624f3f78b83Vrouw, sport en wetenschap. Verslag studiemiddag 24 mei 1994. 1994

Publ.nr.: 238

Organisatie: NOC*NSF

610 http://proxy.handle.net/10648/6c235766-f26e-4c6e-a606-378d26019549Vrouw, sport en wetenschap. Samenvatting voortgangsrapportage teamsporten t.b.v. tweede studiemiddag “vrouw, sport en wetenschap”. Onderzoek “arbeidscultuur van trainers/coaches (m/v)”. 1995

Organisatie: NOC*NSF

610 http://proxy.handle.net/10648/1528add8-77b0-4356-b0b8-6f3ad53f2ff0Vrouw, sport en wetenschap. Samenvattingen teamsporten t.b.v. workshops studiemiddag “vrouw, sport en wetenschap”. Onderdelen van het onderzoek arbeidscultuur van trainers/coaches (m/v). Verslag handbal, hockey en voetbal. 1995

Organisatie: NOC*NSF

610 http://proxy.handle.net/10648/2b189e88-8ca9-4074-aab4-fc001011ea32Evaluatie-onderzoek bondsprojecten vrouw en sport 1989 – 1993. 1994

Publ.nr.: 240

Organisatie: NOC*NSF

611 http://proxy.handle.net/10648/3fc19619-abdd-4e6b-98dd-00177a104f3fKinderopvang bij NOC*NSF: werking, behoefte en draagvlak. Onderzoeksrapport januari 1996. 1996

Organisatie: NOC*NSF

612 http://proxy.handle.net/10648/597cbd05-d8a3-4a00-977d-f7f353ce031e“Talentherkenning en –ontwikkeling” “De beslissende start van een topsportloopbaan” Projectplan 1995

Organisatie: NOC*NSF

613 http://proxy.handle.net/10648/39db8e27-06c3-4be4-91c4-57924f42ebe0Rapport van de werkgroep ‘aansprakelijkheid bij sportbeoefening’ t.b.v. de Stuurgroep Sport, arbeid & gezondheid van NOC*NSF. 1995

Organisatie: NOC*NSF

614 http://proxy.handle.net/10648/2eb91c61-60f0-4142-8ffc-fd5031fbee58“Samen sporten, samen werken, samen leven: op weg naar keuzes”. Bijlagen bij de discussienota over te ontwikkelen beleid van NOC*NSF. 1994

Organisatie: NOC*NSF

614 http://proxy.handle.net/10648/bca8f565-1576-43fc-a819-9782d5fa9cb3SCORE Sports Coaches’ OutReach. Impressie NOC*NSF-SCORE project Zuid-Afrika januari – juli 1995. 1995

Organisatie: NOC*NSF

615 http://proxy.handle.net/10648/85011439-e957-48ac-8fcc-83a2e7569f6eEnquête Sport, weten waarvoor je kiest 1995

Publ.nr.: 268

Organisatie: NOC*NSF

616 http://proxy.handle.net/10648/a0f39e70-c231-44fb-a9ef-636244060206Sport & Voeding. Een brochure bestemd voor trainers, begeleiders en (top) sporters 1993

Publ.nr.: 222

Organisatie: NOC*NSF

617 http://proxy.handle.net/10648/caa45105-66d5-404e-bd1d-d16eaddeb3b3Topsport en het Gezichtsvermogen 1996

Publ.nr.: NCP XXVIII

Organisatie: NOC*NSF

618 http://proxy.handle.net/10648/983de75f-52db-4d49-af90-357e5420db75Bouwstenen voor Topsportbeleid. Een advies over de ontwikkeling van een Model Topsportbeleidsplan 1994

Publ.nr.: 236

Organisatie: NOC*NSF

619 http://proxy.handle.net/10648/b06cf330-32e1-4b46-b18c-e32b81edeccfBody of Knowledge. Een onderzoek naar de mogelijkheden van sportwetenschappelijke flankering 1994

Publ.nr.: 230

Organisatie: NOC*NSF

620 http://proxy.handle.net/10648/ffaf35c7-597c-4f9c-b7ad-a5c3bb4da880Wat sport zal bewegen. Reactie van NOC*NSF op de nota Wat sport beweegt. Contouren en speerpunten van het sportbeleid van de rijksoverheid 1997

Organisatie: NOC*NSF

620 http://proxy.handle.net/10648/1a609308-c508-4af6-b989-0bb5dfb3dd23Bijlage bij Wat sport zal bewegen. Plannen en suggesties t.b.v. een verdere concretisering van het sportbeleid. 1997

Organisatie: NOC*NSF

V Publicaties "Body Of Knowledge" (BOK) 621 http://proxy.handle.net/10648/99796e83-26ec-4f09-83e9-e4ae443cc759Verslag Coach Clinic Kunstzwemmen 1996 - feb.

Proj.nr.: BOK 1

Auteur: H. Johnston: verslag coachclinic Canada

622 http://proxy.handle.net/10648/69610af9-f4f3-4a52-bb1c-e3fae26d5d70Verslag hoogtestage zwemmen 1994 - mei

Proj.nr.: BOK 2

Auteur: Drs. A.J.G.M. van de Ven: ervaringen 1e stage Nederlandse zwemploeg Font Romeu.

623 http://proxy.handle.net/10648/2a191c9c-6499-426f-9609-53a2fac4cc50Testen en meten van lactaat in de sportpraktijk

Proj.nr.: BOK 3

Auteur: L. Clijssen: overzicht van waarde lactaat in de praktijk.

624 http://proxy.handle.net/10648/21f3264a-a32b-4aa7-a776-2f777179c2acProgramma voor fysiologische begeleiding van kanoërs 1995 - sep.

Proj.nr.: BOK 4

Auteur: H.J. Zwolle: voorstel tot periodisering en testprogramma.

625 http://proxy.handle.net/10648/f2f9983f-3e47-4db7-9581-60cf01938087Meten in de zwemsport

Proj.nr.: BOK 5

Auteur: Drs. J. Elzerman: overzicht van alle voor zwemmen geschikte testen.

626 http://proxy.handle.net/10648/fb1343d4-2b3d-4879-a04a-02a9aa22d42aBOK-verslag Wielrennen Eindhoven

Proj.nr.: BOK 6

Auteur: G. Schep: cursus hoogtetraining wielrennen.

627 http://proxy.handle.net/10648/00f3da5e-5d0b-4fc6-a560-d55b0fc64ec3Hoogtetraining

Proj.nr.: BOK 7

Auteur: A. Koops: literatuurstudie en verslag van WK Wielrennen te Colombia ’95.

628 http://proxy.handle.net/10648/7becfe09-d4f0-41ce-9830-4840c2acc1b7‘State of Art’. Een analyse van de 1e Wereldkampioenschappen Taekwondo voor junioren. Barcelona 27-30 juni 1996 1996 - dec.

Proj.nr.: BOK 8

Auteur: Drs. M. Müskens

629 http://proxy.handle.net/10648/b149243c-5b5f-43c4-a295-970be427ef64Voedingsinterventie RODA JC 1995-1997 1995 - nov.

Proj.nr.: BOK 9

Auteur: Drs. Fred Hartgens e.a.: hoe eten voetballers en wat kun je er aan doen.

630 http://proxy.handle.net/10648/ee91c95b-b0c6-4eaa-9548-073b458f70193-d analyse van het kogelstoten en discuswerpen 1995 - sep.

Proj.nr.: BOK 10

Auteur: V.U. Amsterdam: computer programma om analyses mee uit te voeren.

631 http://proxy.handle.net/10648/ac19f60e-ed7d-4025-b5bf-4cc7301350ccIn 30 weken naar de halve marathon 1995 najaar

Proj.nr.: BOK 11

Auteur: ROS Twente: trainingsprogramma voor ongetrainde door M. Ten Kate.

632 http://proxy.handle.net/10648/bbcba8c6-9b9f-4522-919f-e2adc7bead47Verslag warm/koudwater onderzoek 1995 - aug.

Proj.nr.: BOK 12

Auteur: Prof. Dr. P. Hollander: wanneer kun je wel zwemmen en wanneer niet.

633 http://proxy.handle.net/10648/29f220fd-5675-49c4-90da-d4c295bd0e01ERGO power machine 1995 najaar

Proj.nr.: BOK 13

Auteur: E. de Bruin, Commenee en Thunissen: handleiding voor het gebruik van de bio-robot.

634 http://proxy.handle.net/10648/35fdb9a5-b4af-4935-8375-864fa86e3dbe‘Het witte goud?’ Een handleiding voor creatine-suppletie ter verbetering van sportprestaties (Adphys) 1996 - jun.

Proj.nr.: BOK 14

Auteur: Drs. H. v.d. Loo

635 http://proxy.handle.net/10648/9dd78233-1cdb-480f-8471-357805a27325Voorbereiding WK Wielrennen in Colombia 1995

Proj.nr.: BOK 15

Auteur: A. Koops

636 http://proxy.handle.net/10648/62341db7-e563-41af-9b41-80cbbb2a7e60Fysiologische belasting tijdens badmintonwedstrijden & de kloktestbatterij voor badminton 1996 - mrt.

Proj.nr.: BOK 16

Auteur: Drs. L. Klok

637 http://proxy.handle.net/10648/443126aa-a209-4348-ba27-c9a356529f39Sportwetenschappelijk onderzoek rolstoelsport 1996 - jul.

Proj.nr.: BOK 17

Auteur: Lucas van der Woude: een literatuuroverzicht.

638 http://proxy.handle.net/10648/003076be-e80f-4333-944f-51cfc02331d6Using imagery to cope with heat stress 1996 - mei

Proj.nr.: BOK 18

Auteur: H. Suzan, J.W. Wartens: hoe train je softbalsters ter voorbereiding op zware hitte?

639 http://proxy.handle.net/10648/b000951e-cff1-415e-82c6-db311221b1bfVerslag kernploeg Dames Judo Bond Nederland 1995 - sep.

Proj.nr.: BOK 19

Auteur: J. Geijssel, Jorritsma, Van der Geest.

640 http://proxy.handle.net/10648/2cc44a12-20db-4ea7-bb0a-3fa30ab44ccfStichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartgeneeskundig Centrum 1996 - mei

Proj.nr.: BOK 20

Auteur: M. Holewijn: bloedanalyses bij een kortstondig verblijf in de onderdrukkamers.

641 http://proxy.handle.net/10648/a922a13c-d6af-41e7-af0d-7ef8db3f8222Testen en meten in badminton 1997 - mrt.

Proj.nr.: BOK 21

Auteur: M. van Doornemalen, L.J. Klok.

642 http://proxy.handle.net/10648/73e30dde-402f-4fcc-9c9d-97926ef7075eProtocol achillespeesklachten 1996 - mei

Proj.nr.: BOK 22

Auteur: A. Langenhorst e.a.

643 http://proxy.handle.net/10648/1af8d20e-11ce-4b3b-a023-f1b493143f16Lactaat onderzoek 1996. The effect of information concerning Lactate Thresholds on training progress 1996 - dec.

Proj.nr.: BOK 23

Auteur: P. Mars, N. Botterweg

644 http://proxy.handle.net/10648/fa4f8898-8dbc-4201-b448-0af6248297ccTalentherkenning en -ontwikkeling 1995 - dec.

Proj.nr.: BOK 24

Auteur: Drs. H.J. Zwolle

645 http://proxy.handle.net/10648/efe57ad0-3bdd-409d-bf11-4c7d87069dc0Praktijkgerichte cursus medische aspecten duursport voor toplopers (O.S. Brabant) 1997 - mei

Proj.nr.: BOK 25

Auteur: Drs. G. Schep

646 http://proxy.handle.net/10648/9be5d644-ae10-4a59-96bc-daae5275cd11Overzomeren 1996. Nationale damesselectie Handbal 1997 - jan.

Proj.nr.: BOK 26

Auteur: B. Bouwer: vooronderzoek naar de beste zomertraining programma’s voor het vrouwen handbalteam.

647 http://proxy.handle.net/10648/7f684249-168e-410f-956d-09e68b771eb3WK Hockey, Sydney 1994

Proj.nr.: BOK 27

Auteur: Jos Geijssel

648 http://proxy.handle.net/10648/e1cd9d68-901f-4e40-9403-6e099fd228a2De bepaling van de anaërobe drempel in het laboratorium bij topwielrenners: een vertaling naar de praktijk

Proj.nr.: BOK 28

Auteur: A.R. Hoogeveen, G. Schep

649 http://proxy.handle.net/10648/c9f3a57c-d0e1-4105-917d-623f7e9394b9The Biomechanical and physiological differences between conventional skaters and slapskaters 1997 - feb.

Proj.nr.: BOK 29

Auteur: Dr. J. de Koning, Prof. Dr. Van Ingen Schenau

650 http://proxy.handle.net/10648/58d97860-f057-4466-bb0d-dc3cdc315e55Praktijkgerichte cursus medische aspecten wielrennen (O.S. Brabant) 1996 – apr.

Proj.nr.: BOK 30

651 http://proxy.handle.net/10648/2523bf30-a6be-4b8a-95cb-44a90fd01beeStorende cognities en mentaal kritische momenten 1997 – jun.

Proj.nr.: BOK 31

Auteur: Drs. B.J. den Hollander: een begeleidingsprotocol bij de nationale badmintonselecties.

652 http://proxy.handle.net/10648/7ecb7fe4-15cb-4ba7-a25f-0d56c1251fa9Arteriële vaataandoeningen in het ilio-femorale traject bij wielrenners 1997 - jul.

Proj.nr.: BOK 32

Auteur: G. Schep, D. Kraandorp

653 http://proxy.handle.net/10648/b49dbe20-b0b3-4296-94ca-48813d8b7a50SRM Training System KNWU

Proj.nr.: BOK 33

Auteur: Cees Beers

654 http://proxy.handle.net/10648/d6c2a79f-0864-4504-bb83-70798eb38c4fNOC*NSF BOK projecten. 1995 - 1996 Inspanningsfysiologische trainingsbegeleiding tijdens de Olympische Spelen Atlanta 1996 1995-1996

Proj.nr.: BOK 34

Auteur: Beschrijving van projecten uitgevoerd door Jos Geijssel in de voorbereiding op Atlanta.

655 http://proxy.handle.net/10648/3588bcdd-4f32-4bab-bd05-b45dd5dd4aa5Topsportkeuring bij selectieleden Nebas, Paralympics 1996 1997 - sep.

Proj.nr.: BOK 35

Auteur: W. Kluivers (sportarts “Het Roessingh”)

656 http://proxy.handle.net/10648/78a967b7-2d39-47d6-9727-8e70383a200cInternet Project Olympische Steunpunten 1997 - dec.

Proj.nr.: BOK 36

Auteur: M. Ten Kate

657 http://proxy.handle.net/10648/d33f4752-d2f9-4174-905d-80669d6f9bd4Onderzoek naar effecten van creatine inname op de creatineconcentratie in bloed en urine en op de prestatie in twee anaërobe testen 1998 - jan.

Proj.nr.: BOK 37

Auteur: Drs. J. Yzerman

658 http://proxy.handle.net/10648/f6bf4ee1-6085-4bdc-b2d0-d7a8b61e668cHandleiding voor de organisatie van sportmedische begeleiding binnen sportverenigingen (O.S. Den Haag) 1998 - mrt.

Proj.nr.: BOK 38

Auteur: R. Blokpoel

659 http://proxy.handle.net/10648/b8d1a72a-51de-4104-96d0-a5f6bd1058b5Prestatiebevorderende methoden (NeCeDo)

Proj.nr.: BOK 39

Auteur: Drs. M. Zweers: hoe kun je je prestaties verbeteren zonder doping te gebruiken, een overzicht

660 http://proxy.handle.net/10648/50285d9b-ab71-412d-8c2e-bba8e578c8afHet bepalen van de maximale lactaat steady state met een ergometer (Admotion)

Proj.nr.: BOK 40

Auteur: A. van Diemen, J.J. Bastiaans

661 http://proxy.handle.net/10648/058d29bb-acc5-4eff-9190-f4eb595a1fe7Krachttraining in aangepast sporten (Nebas) 1998

Proj.nr.: BOK 41

Auteur: Prof.Dr. Hollander: een beschrijving van mogelijkheden voor verschillende handicaps.

662 http://proxy.handle.net/10648/dfdb4712-dd4b-46bd-9bc2-e94e86a1ada2Fastpitch Delivery National Convention, Palm Springs 1997 - dec.

Proj.nr.: BOK 42

Auteur: Verslag van congresbezoek.

663 http://proxy.handle.net/10648/4b599b9c-45e0-47bc-9c9c-c00418f47bb4Rek in prestaties. Een handleiding voor het toepassen van stretching in de topsport 1998 - apr.

Proj.nr.: BOK 43

Auteur: Gerard van der Poel: huidige stand van kennis over stretching, praktijkervaringen diverse topsportdisciplines. Hoe kan er in de sportpraktijk worden gesport.

664 http://proxy.handle.net/10648/14fd8059-3ee1-4e8f-84fb-232b74eb7574Krachttraining voor synchroonzwemmen 1998 - juni

Proj.nr.: BOK 44

Auteur: H.J.Zwolle: analyse van specifieke bewegingen en mogelijk bijbehorende oefeningen

665 http://proxy.handle.net/10648/5069d149-4fd6-42a9-8196-ebfc32ffa1c4Onderzoek naar de anaërobe drempel (AT) en de maximale lactaat steady state (MLSS) bij roei(st)ers 1998 – jul.

Proj.nr.: BOK 45

Auteur: Universiteit Utrecht, Vakgroep Medische Fysiologie en Sportgeneeskunde: M.L. Zonderland, W.R. de Vries, S.L. Oei

666 http://proxy.handle.net/10648/c4766cab-4ed8-413b-b675-6dc7885146f5The observer in korfball: Scoring Scores 1998

Proj.nr.: BOK 46

Auteur: Ben Crum, Roy van Boxtel, Kees Rodenburg, Joost Spierings

667 http://proxy.handle.net/10648/a0bfb8a2-90fa-4fc3-8ab3-9928719790edOnderzoek naar de fysiologische variabelen bij het slalom skiën 1998

Proj.nr.: BOK 47

668 http://proxy.handle.net/10648/9f7ef96c-a837-42be-a99b-4618f056be89Mentale training en begeleiding van sportteams. Een leidraad voor de introductie, ontwikkeling en uitvoering ten behoeve van sportteams en een literatuurstudie naar groepsprocessen in sportteams en de beïnvloeding daarvan.

Proj.nr.: BOK 48

Auteur: F. Bakker, H. Menkehorst, R. Boer, T. Chung

669 http://proxy.handle.net/10648/29286ed9-db5c-48ef-8692-ecb9f557ab09Onderzoek naar de aërodynamische weerstand van schaatsers 1997 – jul.

Proj.nr.: BOK 49

Auteur: Windtunnelmetingen bij vrouwelijke en mannelijke wedstrijdschaatsers uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft.

670 http://proxy.handle.net/10648/8339a905-8c98-46df-acd0-d8b3c021487fBiomechanische analyses bij taekwondo-technieken tijdens wedstrijdanalyses 1998 - okt.

Proj.nr.: BOK 50

Auteur: M. Muskens, H.E.J. Veeger

671 http://proxy.handle.net/10648/2cc77c81-1a5e-4ecd-b01c-be83ed41d238Nederlands Dameshandbalteam, vervolgonderzoek op het BOK-project ‘Overzomeren 1996’ 1998 - okt.

Proj.nr.: BOK 51

672 http://proxy.handle.net/10648/7a9097d3-baea-4dca-a6da-2c2def2b7942Oxygen supply in M. Vastus medialis sprinters and allround speedskaters 1998 - okt.

Proj.nr.: BOK 52

Auteur: M. van Dijk

673 http://proxy.handle.net/10648/cbc1f6e5-2ff6-44e1-8499-2ba956422ee2Creatinesupplementen. Weet wat U koopt! 1998 - nov.

Proj.nr.: BOK 53

Auteur: A. van Geel

674 http://proxy.handle.net/10648/b4640162-5fb5-46b1-9a61-81786acd8b74Men wordt niet als marathontopper geboren 1998 - dec.

Proj.nr.: BOK 54

Auteur: A. van Os

675 http://proxy.handle.net/10648/1667d72f-60f3-474d-b536-3ae03ab45c38Lichamelijk prestatievermogen van judoka’s 1998 - dec.

Proj.nr.: BOK 55

Auteur: K. Lemmink, C. Visscher, H. Bronkhorst

676 http://proxy.handle.net/10648/6f537d93-9cfb-4a06-9cde-37cebbfd3f27In één klap vooruit. 1999 - jan.

Proj.nr.: BOK 56

Auteur: H. Houdijk, J. J. de Koning Onderzoek naar de verschillen in afzetmechanica op conventionele en klapschaatsen

677 http://proxy.handle.net/10648/13afc3ad-973b-4efd-8698-55203a2c13d5Increases in performance of triathletes due to training in a hypobaric chamber 1999 - feb.

Proj.nr.: BOK 57

Auteur: T. Meeuwsen, I. Hendriksen, M. Holewijn

678 http://proxy.handle.net/10648/0a520c0e-fa18-488d-89ff-c31e184d1be7Ervaringen met de periodieke inspanningstest als trainingsdiagnostisch instrument binnen de sportvereniging 1998 - apr.

Proj.nr.: BOK 58

Auteur: Olympisch Steunpunt Den Haag

679 http://proxy.handle.net/10648/13256a32-6a83-4660-9125-6de19004f52bCircadiane ritmen en het lichamelijk prestatievermogen. De invloed van jet-lag en melatonine 1999 - mrt.

Proj.nr.: BOK 59

Auteur: Arie Koops

680 http://proxy.handle.net/10648/20a64b82-b9e1-4622-9036-c2e158e260ceDe invloed van wind en temperatuur op de Maximale Lactaat Steady State 1999 - nov.

Proj.nr.: BOK 60

Auteur: Adrie van Diemen

681 http://proxy.handle.net/10648/411316cd-3ae7-4528-ab41-f711e497ae9cDe belasting bij squash en de ontwikkeling en toepassing van een Squash Specifieke Conditie Test 1999 - dec.

Proj.nr.: BOK 61

Auteur: Ad van de Ven

VI Gedeponeerd archief: Fair Play 682 http://proxy.handle.net/10648/1d0838eb-8815-4366-bb6f-b07a6f9582f7Actieplan Sport, Tolerantie en Fair Play in Nederland, Projecten - Begroting 1997 1996 683 http://proxy.handle.net/10648/4cb334f1-51f9-4e1b-8346-cb12e60bf4f1Actieplan Sport, Tolerantie en Fair Play 1997 - rapport 1997 684 http://proxy.handle.net/10648/4808dd3b-ef0a-4d53-b588-cf06e533fab6Algemeen Bestuur Stichting Fair Play Club Nederland - notulen 1987-1989 685 http://proxy.handle.net/10648/baa1f964-a3cf-4d80-912d-56d6278eafeaAlgemeen Bestuur Stichting Fair Play Club Nederland - notulen 1991-1992 686 http://proxy.handle.net/10648/fe43f5e0-2a7a-43d9-bbf8-fab00017b878Algemeen Bestuur Stichting Fair Play Club Nederland - notulen 1992-1994 687 http://proxy.handle.net/10648/6c469366-f593-411a-bb41-8ffb60a99438Algemeen Bestuur Stichting Fair Play Club Nederland - notulen 1993-1994 688 http://proxy.handle.net/10648/55dce8a2-e92a-4380-9b15-57c7eb1f4868Algemeen Bestuur Stichting Fair Play Nederland - notulen 1994 689 http://proxy.handle.net/10648/b9103787-40e5-4140-a1ca-705b9fdd817cAlgemeen Bestuur Stichting Fair Play Nederland - notulen januari-juli 1995 690 http://proxy.handle.net/10648/5ab6fc29-c5f7-418c-a5fa-e90b246e8fddAlgemeen Bestuur Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play Nederland - notulen plus vergaderstukken 1995 691 http://proxy.handle.net/10648/8e3b7663-8415-40b1-a42e-61e7607b8bc3Algemeen Bestuur Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play Nederland - notulen plus vergaderstukken 1996 jan t/m juni 692 http://proxy.handle.net/10648/1029d16f-0932-4a66-8aea-6c45df99a76bAlgemeen Bestuur Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play Nederland - notulen 1995 693 http://proxy.handle.net/10648/fbe0da66-7eef-4894-92c8-f90935e0f810Algemeen Bestuur Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play Nederland - notulen plus vergaderstukken augustus-december 1996 694 http://proxy.handle.net/10648/97c994a1-03ab-481c-9ee5-bfac8cf89537Algemeen Bestuur Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play Nederland - notulen plus vergaderstukken 1997 695 http://proxy.handle.net/10648/ccfc99b7-3bd6-4e5a-834a-2183927304c2Anti-discriminatie campagne 1996-1999 696 http://proxy.handle.net/10648/ebf092c3-aff7-4fee-beb9-784fb6538bd7Besluitvorming Voortzetting Tolerantie en Fair Play - correspondentie, rapportages 1999-2000 697 http://proxy.handle.net/10648/8c85d8c0-ded7-4aee-ab89-c3cc4a7fb2d8Bestuursvergaderingen Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play Nederland - notulen 1998 698 http://proxy.handle.net/10648/84bc0803-e831-4954-8286-49e01027392bBestuursvergaderingen Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play Nederland - notulen 1998-1999 699 http://proxy.handle.net/10648/a6823087-8adc-44e1-bb85-25ed3ee202f2Bestuursvergaderingen Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play Nederland - notulen 2000 700 http://proxy.handle.net/10648/d38fe562-d8ce-4104-a230-21bb444da781Buurt Sport Spelen Pilot Beverwijk - persbericht, folders, evaluatieverslag 1999 701 http://proxy.handle.net/10648/bef42451-b629-4ae2-9d2a-b8adb62b549fCongres Tolerantie en Fair Play, it's all in the game! - rapport 1997 702 http://proxy.handle.net/10648/43981be6-f25d-4cd7-b451-77ebd6857a00Dagelijks Bestuur Stichting Fair Play Club Nederland - notulen 1991-1992 703 http://proxy.handle.net/10648/022417a5-8331-4540-b74e-9c53024a758aDagelijks Bestuur Stichting Fair Play Club Nederland / Stichting Fair Play Nederland - notulen 1993-1994 704 http://proxy.handle.net/10648/74b0c46b-285a-4ecc-8242-48a64cc6ec05Dagelijks Bestuur Stichting Fair Play Nederland - notulen 1994 705 http://proxy.handle.net/10648/8ebdd212-3948-47b4-8ac8-19074b8f76a7Dagelijks Bestuur Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play Nederland - notulen 1995-1996 706 http://proxy.handle.net/10648/e6fa36db-afff-4330-92f0-f1bd60632b99European Fair Play Conference, Naarden - rapporten 1993 707 http://proxy.handle.net/10648/5a5c1c9e-6538-42c9-8d43-c644b32662a0Fair Play Award - persbericht 1996 708 http://proxy.handle.net/10648/5ab41b7f-21b0-4317-babb-63fc3bf94c68Fair Play Award - persbericht, verslag 1996-1997 709 http://proxy.handle.net/10648/19343cb9-e00f-4f36-9c1a-bb01bd65afa7Fair Play Award - persmap, evaluatieverslag 1998 710 http://proxy.handle.net/10648/83ba431f-9a37-4734-a61b-2106fcbde4a3Fair Play Club Nederland, 1984 - manifest, verslagen ad-hoc commissie, correspondentie 1983 711 http://proxy.handle.net/10648/27b58134-7ca5-45f7-a679-bd3447c81bd5Homo/Lesbisch - correspondentie, documentatie 1999 712 http://proxy.handle.net/10648/4d6de8f3-9e17-4828-b3cf-01d470b0f802Fair Play Inventarisatie Gemeenten - draaiboek 1999 713 http://proxy.handle.net/10648/4a84011d-73c5-4546-b0b6-a34e400cc249Fair Play Night / Voorlichtingsmateriaal - brochure, nieuwsbrief, schoenveter met logo 1996-1998 714 http://proxy.handle.net/10648/c87a99e2-6d3b-49e1-a527-6ec262d95e7fFair Play Quiz z.j. 715 http://proxy.handle.net/10648/fc9ee661-4c2d-4246-a97f-a174ebdb7560Fair Play Schrijfwedstrijd - inzendingen, correspondentie 1998 716 http://proxy.handle.net/10648/ff1c7cb3-809c-4449-95e6-b4e44535ff9bFair Play scoort altijd, 1995 717 http://proxy.handle.net/10648/a21bacdd-4449-482c-b2f8-dfc9e837ff35Fair Play scoort altijd, 1996 718 http://proxy.handle.net/10648/e4e14ff3-6c8d-4cd1-a25e-d565d94c66e5Fair Play scoort altijd, Stuurgroep - notulen 1993-1995 719 http://proxy.handle.net/10648/0c059a06-3196-420d-ba63-ce9da0056ebaFair Play scoort altijd, Stuurgroep - projectplan, verslagen 1994-1995 720 http://proxy.handle.net/10648/7c33d857-07cd-45ea-a620-7c0c377780daFair Play scoort altijd, Stuurgroep - notulen 1995 721 http://proxy.handle.net/10648/465843e4-acd4-4153-a759-a65b8950d5e0Fair Play scoort altijd, Jongeren over Fair Play - rapport 1994 722 http://proxy.handle.net/10648/802ce8de-7362-498f-9920-ff4a1fb5a89eFair Play scoort altijd, Symposia - uitnodigingskaart, toespraken, slotverklaring 1996 723 http://proxy.handle.net/10648/3cf9c996-4d32-4476-94a2-353ead1e82fcFair Play soort altijd, Wielrennen - brochure, correspondentie Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) 1995 724 http://proxy.handle.net/10648/95ea868b-d7f7-4ad9-b094-79a39c0da666Fair Play Spel, De sport staat op het spel - bordspel in doos plus folder 725 http://proxy.handle.net/10648/0f995d79-d277-418c-b9ef-a6a26a12fc59Fair Play, Subcommissie NOC*NSF - notulen 1994-1995 726 http://proxy.handle.net/10648/5be0ff9c-04ec-47d3-8704-37f6d533fcebFair Play Yell Actie '98 - persbericht 1999 727 http://proxy.handle.net/10648/7a0055a3-882a-4e42-aed1-ba9b715d832fFonds Bottum Up - correspondentie 1997 728 http://proxy.handle.net/10648/58282ee9-fefb-4fba-87f9-68aa6eebaa3dFonds Bottum Up Initiatieven - brochure, uitnoding, aanvraagformulier 2000 729 http://proxy.handle.net/10648/52718c1a-7e7a-4503-8d8e-b9b148783a6cInformatiepakket, stickers 1996 730 http://proxy.handle.net/10648/3ec847ea-a67f-401d-b354-787555ddfa0fInformatie Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play Nederland, 1999 731 http://proxy.handle.net/10648/cf63db81-ff6e-4ef4-89d9-037740816dc5Jaarverslagen Stichting Fair Play Nederland 1987-1990 732 http://proxy.handle.net/10648/33fbb402-79b7-411d-a290-c9c89d92640eKamer van Koophandel - uittreksels 1994-1996 733 http://proxy.handle.net/10648/375acb36-bb37-46a5-93c3-db5e1c413e3dLespakket basisonderwijs - concept 1998 734 http://proxy.handle.net/10648/94d52a1c-70a7-4b25-ab86-caa042d0f9faLogo - sticker 1996 735 http://proxy.handle.net/10648/5c1d35b9-6089-405d-93f0-5e8c86ae2abeNationaal Comité Fair Play Nederland - notulen 1992-1994 736 http://proxy.handle.net/10648/460dcdd4-4dbf-4954-9a7a-1c07ac98dde0Nationaal Comité Fair Play Nederland - notulen 1996 737 http://proxy.handle.net/10648/3057aa0c-bd62-4687-900a-5cf280ae8052Nederlands Actieplan Sport, Tolerantie en Fair Play 1997-2000 - rapport 1997 738 http://proxy.handle.net/10648/795f976a-37b1-4d7d-a337-47d11832e720Nieuwsbrief Fair Play - nieuwsbrief 1988 739 http://proxy.handle.net/10648/eddd627c-35e8-4561-a49f-b6b41419880fNieuwsbrief Fair Play / Fair Play krant juli 1993, juni 1995, maart 1996 740 http://proxy.handle.net/10648/75fc4ef4-ad72-4aa1-81fb-78fbf2d6d531NIPO-onderzoek Sport, Tolerantie en Fair Play - rapport 1997 741 http://proxy.handle.net/10648/4b24c33a-540f-471a-9017-cae08ef58b18NOC*NSF regie Fair Play - correspondentie, notitie 1995-1996 742 http://proxy.handle.net/10648/e7922758-892e-4b67-942a-b0b71ef101e3Project Ouders en sportieve opvoeding - projectplan 1996 743 http://proxy.handle.net/10648/5e49c55c-aa91-4db6-9cbf-d6fd425bdb77Project Ouders en sportieve opvoeding 1998 - rapport, handleiding 1999 744 http://proxy.handle.net/10648/b01d8e93-cc52-477a-8681-1b95a81a2f15Project Polen Fair Play - correspondentie, verslag 1999 745 http://proxy.handle.net/10648/7d191639-b867-4db7-b518-00829ebd38e5Stichting Sport Toleratie Fair Play Nederland, Oprichting - correspondentie, verslagen 1997 746 http://proxy.handle.net/10648/f28736b7-c521-494b-8371-796339c2702eRound Table Round Table Conference Fair Play - verslag 1996 747 http://proxy.handle.net/10648/de2e8d82-a8a1-49fa-997b-68c0edc038f5Round Table Meetings - notulen, correspondentie 1998-1999 748 http://proxy.handle.net/10648/e27269e1-73a7-417e-86a1-55e7aca1d440Stageverslag Stichting Sport Tolerantie Fair Play Nederland - verslag 1998 749 http://proxy.handle.net/10648/e4befb39-7bef-4473-8ee7-7a134a939c25Statuten, Stichting Fair Play Club Nederland (oprichting: 21 december 1987), Stichting Fair Play Nederland (oprichting: 8 maart 1994) 1985-1994 750 http://proxy.handle.net/10648/21020cd7-5e6b-4b28-b255-77fa181b6ffbStatuten 1995-1997 751 http://proxy.handle.net/10648/46020f6d-e017-48ec-b062-baa9d0d325c3Stichting Fair Play Club Nederland - informatiemap 1991 752 http://proxy.handle.net/10648/642cdd8b-a53c-40ce-8e90-baf5fc62c7fcStichting Fair Play (Club) Nederland - jaarverslagen 1989-1992 753 http://proxy.handle.net/10648/5263f7ff-53d5-4cfd-ae55-df8c96304b70Stichting Sport Tolerantie en Fair Play, Stuurgroep Congres Amsterdam 1996 - correspondentie, verslagen 1995-1996 754 http://proxy.handle.net/10648/b3eff9e8-d4ef-4261-a69c-61a7765f7eaaSubcommissie Fair Play NOC*NSF - notulen, rapporten 1994-1996 755 http://proxy.handle.net/10648/f8815906-881a-421f-a233-f3768c811c1dSymposium Fair Play, verslag 1989 756 http://proxy.handle.net/10648/2f4858f6-0398-491b-952c-2d990fa0b32eThemabijeenkomsten Fair Play; ouders, jeugd, atletiek 1998-2000 757 http://proxy.handle.net/10648/cc4098c8-cb4f-4d22-941d-78a12f0a800eVoorlichting Fair Play - folder, verslag 1999 758 http://proxy.handle.net/10648/1fd9b2a5-e399-4264-afb5-c41d37267ed3Voorlichting Fair Play z.j. 759 http://proxy.handle.net/10648/e746b274-37cb-4f20-8ca6-4637d2ab2508Voorlichting Fair Play z.j. 760 http://proxy.handle.net/10648/dd6872f9-7069-433e-a366-ae55fdc75b96Waarden en normen in de sport - rapport, NOC*NSF publicatienummer 259 1995