2.10.36.07 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Geheime Mailrapportlijsten, 1914-1962 A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 3 oktober 2006 This finding aid is written in Dutch. Beschrijving van het archief Ministerie van Koloniën: Mailrapportlijsten Geheim, Serie PP Koloniën / Mailrapportlijsten Geheim 1914-1952 K23059 2,00 meter; 21 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Ministerie van Koloniën 1842-1945 Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 1945-1949 Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 1949-1952 Ministerie van Overzeese Rijksdelen 1952-1959 Ministerie van Binnenlandse Zaken / Directoraat-generaal voor Nederlands Nieuw-Guinea 1959-1962 Mailrapportlijsten met korte inhoudsopgaven van geheime mailrapporten ontvangen door het Ministerie van Kolonieën van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, het Hoge Commissariaat in Jakarta en de gouverneur van Nieuw-Guinea uit de periode 1914-1952. 19 2.10 Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Mailrapportlijsten Geheim, Serie PP, 1914-1952, nummer toegang 2.10.36.07, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Koloniën / Mailrapportlijsten Geheim, 2.10.36.07, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Deze mailrapportlijsten zijn de belangrijkste toegang tot::

2.10.36.06 - Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Geheime Mailrapporten, 1914-1952.

De archieven van het Ministerie van Koloniën vallen in twee delen uiteen: de periode 1901-1940 en de periode 1940-1963.

Periode 1901-1940

Dit gedeelte is verdeeld in:

A. Het openbare verbaal archief (minuten) met de ontvangen stukken en alfabetische en systematische indexen. (vanaf 1922 alleen alfabetische en systematische indexen van departementen). (Inventarisnummer 2.10.36.04 en de belangrijkste toegang hierop: 2.10.36.011) B. Geheim verbaal met ontvangen stukken en alfabetische indexen. (2.10.36.051. De belangrijkste toegang hierop is 2.10.36.013) C. Mailrapporten met mailrapportlijsten, vanaf 1914 verdeeld in een geheime en openbaar gedeelte. (mailrapporten: 2.10.36.02; mailrapportlijsten 2.10.36.03; geheime mailrapporten: 2.10.36.06, en geheime mailrapportlijsten: 2.10.36.07, deze inventaris.) D. Archieven van het Commissariaat voor Indische/Indonesische Zaken 1927-1940. Deze archieven bestaan voornamelijk uit stukken betreffende het sturen en betalen van ambtenaren met verlof en van stukken over de aanschaf van goederen voor Indië. Deze archieven zijn geordend naar de verbalen en hebben brievenboeken als ingangen (niet toegankelijk via onderwerp door de afwezigheid van indexen.) (2.10.49)
Periode 1940-1963

Dit gedeelte is verdeeld in:

A. "Londens archief". Deze archieven werden gevormd tijdens de twee wereldoorlog door het Ministerie van Koloniën door de Regering in Ballingschap in Londen. Ze bestaan voornamelijk uit bundels stukken van 1940 tot 1945, geordend op onderwerp. Ze gaan over het beleid van de regering met betrekking tot de koloniën, met brievenboeken en een inventarislijst die fungeert als toegang. De documenten die in deze periode in Nederland zijn gemaakt, zijn van weinig belang voor de gang van zaken in de koloniën. (2.10.45) B. Openbare verbaal archief van 1940 tot ca. 1950 met postboeken, systematische en alfabetische indexen, openbaar archief van ca. 1950 tot 1963 met brievenboeken en dossierlijsten. Vanaf 1950 adopteerde departement na departement het archiefsysteem. Vanaf die tijd was het classificatiesysteem niet langer gebaseerd op de chronologie van datum en nummer van de betreffende resolutie, maar op het onderwerp waar het over ging. (2.10.36.04 en de belangrijkste toegang hierop: 2.10.36.011) C. Geheim verbaal archief 1940-1954 met brievenboeken, systematische en alfabetische registers (2.10.36.052), Geheim archief 1955-1963 met brievenboeken en dossierlijsten. De belangrijkste toegang hierop is 2.10.36.013. D. Mailrapporten tot 1953 met mailrapportlijsten. (2.10.36.06 en 2.10.36.07) E. Archieven van het Commissariaat voor Oost Indië/Indonesische Zaken tot 1949 met brievenboeken. (2.10.49)

Deze tekst is ontleend aan: Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands, part II. - München: Saur, 1983.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 13-33 Mailrapportlijsten geheim, bevattende korte inhoudsopgaven van de ingekomen geheime mailrapporten van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, het Hoge Commissariaat in Jakarta en de gouverneur van Nieuw-Guinea. 1914-1962 21 dozen

1. De mailrapportlijsten geheim zijn voor een groot gedeelte gemicroficheerd, te weten de periode 1914-1940, te raadplegen in de studiezaal zelfbediening, grote kast 16, LK (= ladenkast) 6.4, lade 24. Gemicroficheerde lijsten zijn herkenbaar aan de doorgestreepte inventarisnummers.

2. In de marge van de mailrapportlijsten wordt de verblijfplaats (het verbaalnummer) van gelichte mailrapporten vermeld in geval een rapport heeft gediend bij de totstandkoming van een besluit van de minister.

3. Het geheime mailrapport is van het openbare mailrapport te onderscheiden door een * die aan het mailrapportnummer is toegevoegd.

13 http://proxy.handle.net/10648/cff8c95a-7a9f-4ab6-834a-c7efb3bcd983 1914-1915

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

14 http://proxy.handle.net/10648/fa287b4f-de4d-47c9-be52-2546509e03a5 1916

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

15 http://proxy.handle.net/10648/980fc61a-b9c3-487c-b130-4e724b504687 1917-1918

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

16 http://proxy.handle.net/10648/bf0133d4-70bc-4f26-86eb-c7cd3a21e8af 1919-1920

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

17 http://proxy.handle.net/10648/2c4a80f3-2b27-4029-9190-5621e27652e7 1921

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

18 http://proxy.handle.net/10648/6ca5ff5e-8010-41d1-a671-1ab4f8ba2871 1922-1924

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

19 http://proxy.handle.net/10648/2dd303d0-3a32-4651-a13a-cbc8f1e58640 1925-1927

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

20 http://proxy.handle.net/10648/06b48063-a26c-4632-874c-1108ad4e7d78 1928-1929

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

21 http://proxy.handle.net/10648/2daee32a-cab6-48cc-9224-09cd861cb6e0 1930

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

22 http://proxy.handle.net/10648/dde33598-12b0-49d0-b9c5-a6e473a26360 1931-1932

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

23 http://proxy.handle.net/10648/aa359d0d-62da-421c-8961-e2b4f0b47c02 1933-1936

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

24 http://proxy.handle.net/10648/63119821-ceab-4b4a-ba1f-17210c2ca43b 1937-1940

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

25 http://proxy.handle.net/10648/a771d73b-5f05-45db-99c2-730aabed85e3 1946-1949

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

26 http://proxy.handle.net/10648/2e497242-cee0-41f3-b0c1-ae83b870baea Hoge Commissariaat, 1950 - 1952

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

27 http://proxy.handle.net/10648/389a1c36-dddd-4dd3-9089-31a54c0de37d Verzendlijsten van geheime stukken verzonden door de gouverneur-generaal, de hoge vertegenwoordiger van de Kroon en het Hoge Commissariaat aan het ministerie, 1947 - 1951

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

28 http://proxy.handle.net/10648/b567245b-b45e-48a9-b5d6-cddaa2cdfcd1 Verzendlijsten van geheime stukken verzonden door het Hoge Commissariaat, 1952 - 1954

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

29 http://proxy.handle.net/10648/ace03895-5820-41a6-8709-4909ab1de419 Verzendlijsten van geheime stukken verzonden door de Gouverneur van Nieuw-Guinea, 1951 - 1957

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

30 http://proxy.handle.net/10648/6856a365-0c35-4321-b4c3-6c617ed55c6c Verzendlijsten van geheime stukken verzonden door de Gouverneur van Nieuw-Guinea, 1958 - 1962

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

31 http://proxy.handle.net/10648/1fc82554-24e0-442e-b281-992735767f52 Verzendlijsten van geheime stukken verzonden door de Gouverneur van Nieuw-Guinea, openbaar, 1961 - 1962

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

32 http://proxy.handle.net/10648/31639a44-e51f-45d6-bb0b-486260ba67b3 Geheime maillijsten van uitgaande stukken van het ministerie aan de Gouverneur van Nieuw-Guinea, 1950 - 1963

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

33 http://proxy.handle.net/10648/1a68efc4-cc8e-4b7e-9ce7-bd7253b930c2 Verzendlijsten van geheime stukken verzonden door de attaché voor Nieuw-Guinea Zaken in Canberra aan het ministerie, 1959 - 1962

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.