1.01.04 Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796: Bijlagen bij de resoluties, (1550) 1576-1796 N.M. Japikse, A. van der Poest Clement toegang is vervallen - opgenomen in 1.01.02 Nationaal Archief, Den Haag 1963 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Hanno de Vries, 2006-05-22 This finding aid is written in Dutch. 5 maart 2010 Inv.nr. 6936A en 7461A toegevoegd, uitleg bij 7461-7462, door Diederick Kortlang 1 maart 2010 Toelichting bij serie rekesten (inv.nrs. 7474-8025) gemaakt, door Diederick Kortlang 1 maart 2010 Beschrijving afgescheiden archiefstukken inv.nrs. 7361, 7364, 7365, 7366, 7368 en 7370 toegevoegd met deelnummers, door Diederick Kortlang Beschrijving van het archief Staten-Generaal vervallen - opgenomen in 1.01.02 1431-1796merendeel 1576-1796 11 1030,30 meter; 17560 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De vroegste resoluties (tot 1583) zijn goeddeels in het Frans geschreven. Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. Nationaal Archief, Den Haag Staten-Generaal In januari 2010 zijn de toegangen 1.01.03 tot en met 1.01.08, die delen van de beschrijvingen van het archief van de Staten-Generaal bevatten, tot één geheel samengevoegd tot de huidige versie van deze toegang (1.01.02). 1.01 Aanwijzingen voor de gebruiker Aanvraaginstructie

Deze toegang is vervallen en samengevoegd met archiefinventaris 1.01.02. Van deze samengevoegde toegang kunt u gebruik maken.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Toegang is vervallen - opgenomen in 1.01.02.

Zie archiefinventaris: 1.01.02.

--- Deze toegang is dus vervallen.