4.TOPO Voorlopige plaatsingslijst van het kaartenarchief van de Topografische Dienst en Rechtsvoorgangers, (18e eeuw) 1814-1932 (1958) K. Zandvliet, G.G.J. Boink Nationaal Archief, Den Haag 1992 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie:Sita Bhagwandin, 2 september 2009. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003. 27 jan 2014 16 TOPO 9 gefatsoeneerd door Gijs Boink. 21 jan 2014 15 beschrijvingen inv.nrs. 15.40A-C en 15.98I1-M toegevoegd door Gijs Boink. 6 dec 2013 14 verwijzingen naar GAVOC en GAWIC ingehangen en meteen TOPO 15 enigszins gefatsoeneerd door Gijs Boink. 25 mrt 2013 13 12 los aangetroffen bladen TOPO 21 ingevoegd door Gijs Boink. 24 januari 2013 12TOPO 7 gestructureerd door Gijs Boink. 22 januari 2013 11TOPO 6 uitgesplitst; losse bladen als items beschreven en geregistreerd door Gijs Boink. 11 januari 2013 10TOPO 5 losse bladen als items geregistreerd door Gijs Boink. 7 januari 2013 9TOPO 22 beschreven - losse bladen als items, met onderlinge verwijzingen, geregistreerd door Gijs Boink. 7 januari 2013 9TOPO 21.1 - 21.20 beschreven - 1701 losse bladen als items, met onderlinge verwijzingen, geregistreerd door Gijs Boink. 14 augustus 2012 8TOPO 9A (oude nummering) hernummerd en verplaatst naar TOPO 12A door Gijs Boink. 13 augustus 2012 8TOPO 9 beschreven en ingevoerd door Gijs Boink. 10 augustus 2012 7TOPO 8 (nettekeningen) beschreven en ingevoerd door Gijs Boink. 7 augustus 2012 6 inv.nrs. 8.1 en 8.2 gefatsoeneerd door Gijs Boink. 22 juni 2012 5 inv.nrs. 19.4.6, 19.4.6A, 19.4.7, 19.4.7A, 19.4.8A, 19.4.10 en 19.4.11 gesplitst en beschrijvingen aangepast door Gijs Boink 28 maart 2012 4 TOPO 17.218 teruggevonden en beschrijving gesplitst in 17.218A - 17.218H door Gijs Boink 19 maart 2012 3 TOPO 15.91 teruggevonden en beschrijvingen 15.86-15.91A aangepast (originelen en facsimiles) door Gijs Boink 8 feb 2012 2Beschrijvingen TOPO 2.1 (inv.nrs. 2.1.1 t/m 2.1.275) ingevoegd door Gijs Boink met behulp van facsimile GEO F 145 3 feb 2012 1Via Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam verworven aanvulling (inv.nrs. 2.1.65 en 2.1.111) ingevoegd door Gijs Boink Beschrijving van het archief Topografische Dienst en Rechtsvoorgangers: Kaartenarchief Topografische Dienst / Kaarten 1814-1932 TOPO 5200 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, gedrukte en getekende documenten. Het betreft een kaartenarchief met landkaarten, zeekaarten, kust -en rivierkaarten. Nationaal Archief, Den Haag Topografische Bureau Topografische Dienst Topografische Inrichting De kern van het archief van de Topografische dienst bestaat uit 19e en 20e eeuwse gedrukte topografische kaartenseries van Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Een mooi voorbeeld is de Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden (TMK) op schaal 1:50.000. Van deze tussen 1850 en 1862 in manuscript getekende kaart verschenen vele edities in druk. Het archief bevat verder vele thematische kaarten van Nederland die zijn gedrukt voor andere overheidsdiensten zoals Waterstaat, bijvoorbeeld rivierkaarten. Het kaartenarchief van de Topografische Dienst bevat ook verzameld (documentair) materiaal, gebruikt bij de vervaardiging van de topografische kaarten. Een voorbeeld hiervan is de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden door J.J.F. graaf de Ferraris in 1771-1778, die het grondgebied van België bestrijkt. Een ander opmerkelijke collectie binnen dit bestand is de zogenaamde collectie Van De Graaff, een fraaie serie 18e eeuwse manuscriptkaarten van Zuid-Afrika. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

De Topografische Dienst werd opgericht in 1815 en kan beschouwd worden als de voorganger van de hedendaagse Topografische Dienst/Kadaster.

De Topografische Dienst kwam voort uit de Dienst der Militaire Verkenningen, deze ressorteerde onder de Tweede Afdeling van het Topografisch Bureau, onderdeel van het Archief van Oorlog, ingesteld op 12 maart 1814. Deze Dienst voerde ook topografische verkenningen uit. Het Archief werd geleid door kolonel M.J. de Man. Deze moest verantwoording afleggen aan Baron C.R.T. Krayenhoff, inspecteur-generaal der Fortificaties.

Krayenhoff had in 1811 de metingen voor een algemene kaart van het Bataafse grondgebied voltooid, de zgn. Chorografische Kaart. Naar Frans voorbeeld gebruikte hij de driehoeksmeting of triangulatie. Registers met berekeningen hiervan zijn terug te vinden in de collectie Krayenhoff. In 1823 zag de eerste volledige uitgave van de kaart het licht Een latere druk is in deze inventaris aanwezig.

In 1826 werden het Archief van Oorlog en het Topografisch Bureau opgesplitst. Het Archief bleef fungeren als kaartendepot. De Dienst der Militaire verkenningen kreeg in datzelfde jaar een steendrukkerij. Diverse stukken betreffende druk en beheer van lithostenen zijn in het archief bewaard gebleven.

De al eerder genoemde kolonel De Man leidde tussen 1820 en 1827 een commissie die zich bezighield met de ideale topografische kaart voor alle overheidsdiensten. Het archief bevat registers met aantekeningen en berekeningen hiervan.

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

4.00 Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Topografische Dienst en Rechtsvoorgangers: Kaartenarchief, nummer toegang 4.TOPO, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Topografische Dienst / Kaarten, 4.TOPO, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

2.13.46 - Archief van de Topografische Dienst en haar rechtsvoorgangers

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. Hattinga Kaarten, ca. 1750. 1.1 Plans van vestingen. 1.1.1 http://proxy.handle.net/10648/43aaa36d-5272-453b-b020-f78a4be637d6 Titelblad. 1.1.2 http://proxy.handle.net/10648/de46097a-4b4e-46f8-b663-2b83ffb1fe11 Sluis. 1.1.3 http://proxy.handle.net/10648/75c520c9-6d0a-4584-8fbb-87387ae218df IJzendijke. 1.1.4 http://proxy.handle.net/10648/b5255a14-feb9-4898-ba56-2fa3db93cf85 Philippine. 1.1.5 http://proxy.handle.net/10648/4689698e-499f-4573-8359-29a3448531ef Sas van Gent. 1.1.6 http://proxy.handle.net/10648/dec7eebe-1f0d-4ea9-b9e6-40f1b2281654 Axel. 1.1.7 http://proxy.handle.net/10648/c0423622-5ead-486a-89d4-c63859f52458 Hulst. 1.1.8 http://proxy.handle.net/10648/be2ebc39-f660-4db3-9e5b-8b0d7b9de62c Bergen op Zoom. 1.2 http://proxy.handle.net/10648/664f017a-9340-44da-b885-3389149f8dfa Cituatie van de stad Grave tot Nijmegen. 1.3 http://proxy.handle.net/10648/8f1b5904-a7e8-43c4-98ea-1238b0f67334 Kaarte der Baronije Steenbergen en de heerlijkheit Prinsenland. 1.4 http://proxy.handle.net/10648/d214b23b-97b9-4478-b593-ad20e04d7109 Kaarte figuratief van de stadt en environs om des Hertogenbosch.

Niet raadpleegbaar

1.5 Kaarte der frontieren van den Staat in Staats-Brabant, beginnende aan de rivier de Schelde bij Bergen op Zoom met de linie langs Steenbergen, Willemstad, Breda, Geertruidenberg, Heusden, 's-Hertogenbosch en environs tot de Grave aan de rivier de Maas. 1.5.1 http://proxy.handle.net/10648/b6a980b8-f49b-42ec-89e8-9add526f7402 Blad 1. 1.5.2 http://proxy.handle.net/10648/1a3645c1-7b88-4efb-a2ba-0c7490d9dc74 Blad 2. 1.5.3 http://proxy.handle.net/10648/d7e8c5d7-b814-491e-a54b-66be371d7ad6 Verklaring: "Kaarte der Frontieren van den Staat der Vereenigde Nederlanden, gelegen in Staats-Braband, beginnende aan de rivier de Schelde en eyndigende aan de rivier de Maas bij de stad Grave"
2. Ferrariskaarten, 1771-1778 2.1 Carte de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens par Joseph Compte de Ferraris 1771-1778

Niet raadpleegbaar.

Zie facsimile-uitgave De grote atlas van Ferraris. De eerste atlas van België. 1777. (Tielt 2009) (signatuur studiezaal: GEO F145)

Het exemplaar van de Carte de Cabinet in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel is online raadpleegbaar via de Digitale bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België. Daar is tevens een moderne, aanklikbare versie van de bladwijzer te vinden.

De nummers 2.1.65 en 2.1.111 zijn in 2011 verworven via Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam, zie J. Werner, "Kaartencollectie Topografische Dienst veiliggesteld", in: Caert Thresoor 29-2 (2010), 57-58.

2.1BLADWIJZER1 http://proxy.handle.net/10648/940dbc1d-45a8-4fa4-aa6a-34137d0a70de Schlüssel-Carte Zur Zusamensetzung der Cabinets-Carte deren Niederlanden. 2.1BLADWIJZER2A http://proxy.handle.net/10648/49a7eaaa-ebe9-4c98-8705-34184badb2ef Tableau d'Assemblage de la Grande Carte minute de Ferraris (linker deel). 2.1BLADWIJZER2B http://proxy.handle.net/10648/f16b418e-0a03-4cc5-ad86-2c2c67308c55 Tableau d'Assemblage de la Grande Carte minute de Ferraris (rechter deel). 2.1TABLEAU1 http://proxy.handle.net/10648/1a3da1dd-2eeb-4d93-bedf-379924af38c5 Tableau 1. 2.1TABLEAU2 http://proxy.handle.net/10648/a8b6afb4-d42f-4982-b9cc-d33d22e3befa Tableau 2. 2.1TABLEAU3 http://proxy.handle.net/10648/dd01af3d-48e6-4c1c-851a-4d6c0a07347b Tableau 3. 2.1TABLEAU4 http://proxy.handle.net/10648/482d1721-9891-42d1-afe0-7149cfeb0ef8 Tableau 4. 2.1TABLEAU5 http://proxy.handle.net/10648/7f06d9a0-77fc-4da1-886b-e5887c44a3ce Tableau 5. 2.1TABLEAU6 http://proxy.handle.net/10648/5fcc4167-cf3f-49ac-b2f2-fed81c3652c2 Tableau 6. 2.1TABLEAU7 http://proxy.handle.net/10648/8b5e9328-1888-4c4c-ae39-ed3d1fa3f591 Tableau 7. 2.1TABLEAU8A http://proxy.handle.net/10648/efec0936-9d84-401c-8cce-26f6a017e7cd Tableau 8A. 2.1TABLEAU8B http://proxy.handle.net/10648/84ef1d82-07a7-476d-96b4-d370e54d1fac Tableau 8B. 2.1TABLEAU9 http://proxy.handle.net/10648/c66d2a96-1bf8-4766-b6d7-d799294684a2 Tableau 9. 2.1TABLEAU10 http://proxy.handle.net/10648/d943bfca-b18b-40bd-9e2d-8f18bdfa3eda Tableau 10. 2.1TABLEAU11 http://proxy.handle.net/10648/9344a0a0-0d5b-4150-ba09-7fbc969e7797 Tableau 11. 2.1TABLEAU12 http://proxy.handle.net/10648/2341705f-6da3-4d49-bd97-bf1bc46e56d6 Tableau 12. 2.1TABLEAU13 http://proxy.handle.net/10648/4e2b1276-5f1a-453e-8d76-97135c3d4a96 Tableau 13. 2.1TABLEAU14 http://proxy.handle.net/10648/b44ac6e0-3e9b-49b0-bf3e-fedb88f14a52 Tableau 14. 2.1.1 http://proxy.handle.net/10648/f2f59751-aef9-463e-aac6-ed886ddedb04 Blad 1: Lombardsijde / Lombardzyde. 2.1.2 http://proxy.handle.net/10648/46039890-4022-4f49-b94b-05cc136a83a7 Blad 2: Nieuwpoort / Nieuport. 2.1.3 http://proxy.handle.net/10648/060cd445-1815-4ae0-9efa-b701f51e89f7 Blad 3: Lo / Loo. 2.1.4 http://proxy.handle.net/10648/a6633371-ba61-4076-9ab9-b87a85d8f0fa Blad 4: Roesbrugge-Haringe (Stavele) / Roesbrugghe. 2.1.5 http://proxy.handle.net/10648/cfedd648-e866-433c-93b0-1c3c92091f98 Blad 5: Poperinge / Poperinghe. 2.1.6 http://proxy.handle.net/10648/4f19936d-fcb9-47ac-89dc-dc926acb352a Blad 6: Nieuwkerke / Neuve Église. 2.1.7 http://proxy.handle.net/10648/6b25cd05-5394-490f-a757-6907b4849d0a Blad 7: Oostende / Ostende. 2.1.8 http://proxy.handle.net/10648/0906c19f-e6d7-46b8-a23a-2abcbd578692 Blad 8: Gistel / Ghistel. 2.1.9 http://proxy.handle.net/10648/5ab645e1-6f56-46e8-8118-5bf88b799c5c Blad 9: Diksmuide / Dixmude. 2.1.10 http://proxy.handle.net/10648/81ad7c3b-8f29-4b01-8712-f54d1b24e736 Blad 10: Langemark / Langhemarcq. 2.1.11 http://proxy.handle.net/10648/8d0d18f2-066c-457a-b3bb-5a73e6b5bb6b Blad 11: Ieper / Ipres. 2.1.12 http://proxy.handle.net/10648/6a9c9380-2caf-44eb-8044-249b09f930c4 Blad 12: Wervik / Wervicke. 2.1.13 http://proxy.handle.net/10648/1f0a6d63-6916-4980-852d-d43f0d62b3b8 Blad 13: Blankenberge / Blanckenberghe. 2.1.14 http://proxy.handle.net/10648/fe99bd6e-fa1d-4478-aaa7-1758457bdea5 Blad 14: Brugge / Bruges. 2.1.15 http://proxy.handle.net/10648/b07de7e4-d429-4329-809c-a7052f30d9a5 Blad 15: Zedelgem. 2.1.16 http://proxy.handle.net/10648/f4680a99-d147-4eb0-a231-a611a5b8f4ba Blad 16: Torhout / Thorhoute. 2.1.17 http://proxy.handle.net/10648/f327b750-c615-4128-a58a-f82773f488c0 Blad 17: Roeselare / Rousselaere. 2.1.18 http://proxy.handle.net/10648/62c7589c-934b-44ca-9ef8-63c9299532a3 Blad 18: Kortrijk / Courtrai. 2.1.19 http://proxy.handle.net/10648/82ff88ef-b854-4ed8-a323-cbdcbb15698e Blad 19: Menen / Menin. 2.1.20 http://proxy.handle.net/10648/0c11ed27-849e-42c8-aef2-32a0a7921495 Blad 20: Pecq. 2.1.21 http://proxy.handle.net/10648/2d661d8e-7319-4f4d-862f-7707eafd1bad Blad 21: Tournai / Tournay. 2.1.22 http://proxy.handle.net/10648/8c7d684f-4d4b-45e9-8d0d-08c6ced44db1 Blad 22: Rongy. 2.1.23 http://proxy.handle.net/10648/9438c081-57b4-457d-aa4b-88336ef51398 Blad 23: Sluis / L'Écluse. 2.1.24 http://proxy.handle.net/10648/a3341fa6-7b2e-4833-b5fa-145802c3acd5 Blad 24: Damme. 2.1.25 http://proxy.handle.net/10648/493995ad-a0c5-4bfb-a7d3-5054ff3e92d7 Blad 25: Oedelem. 2.1.26 http://proxy.handle.net/10648/dbf23f95-adb8-48d9-b383-34418c203bd9 Blad 26: Ruiselede / Ruysselede. 2.1.27 http://proxy.handle.net/10648/4b5da4b1-7c2e-43ef-a80a-75100b1bee6c Blad 27: Tielt / Thielt. 2.1.28 http://proxy.handle.net/10648/5aa078bb-6efa-4ff1-a616-beb66ae976eb Blad 28: Waregem / Waerghem. 2.1.29 http://proxy.handle.net/10648/0a8fa183-053a-4740-9e4f-c95922235cc0 Blad 29: Berchem. 2.1.30 http://proxy.handle.net/10648/29cf978d-be76-433e-b156-16affb61ceb2 Blad 30: Helkijn / Helchin. 2.1.31 http://proxy.handle.net/10648/a35af3ae-1045-40f7-a679-640a38245a06 Blad 31: Beclers / Becclers. 2.1.32 http://proxy.handle.net/10648/5103b2b8-8ee1-4a30-bc5f-6665a8188ea5 Blad 32: Antoing. 2.1.33 http://proxy.handle.net/10648/7d719d4e-9697-42bb-9185-82cd53d7472d Blad 33: Kaprijke / Caprycke. 2.1.34 http://proxy.handle.net/10648/ccb74376-2293-43ec-a48e-a122ce306b74 Blad 34: Eeklo / Eecloo. 2.1.35 http://proxy.handle.net/10648/8c1e71f0-620d-498c-9be5-6a1078001d96 Blad 35: Gent / Gand. 2.1.36 http://proxy.handle.net/10648/bb016713-9ca1-4267-ba2b-982db5d25e8c Blad 36: Deurle / Deynsebuyten. 2.1.37 http://proxy.handle.net/10648/8d020b73-2828-4d9f-afd2-6988d7d90c24 Blad 37: Gavere / Gavre. 2.1.38 http://proxy.handle.net/10648/2f91c7c1-9434-43f9-8d54-b1059ddda850 Blad 38: Oudenaarde / Audenarde. 2.1.39 http://proxy.handle.net/10648/bd893b50-589b-43a6-9a56-4a737c885adf Blad 39: Ronse / Renaix. 2.1.40 http://proxy.handle.net/10648/52ccb96b-5a86-4261-b7ff-a3590396a783 Blad 40: Ath. 2.1.41 http://proxy.handle.net/10648/fae82f54-de67-4ac2-86e5-44b450699824 Blad 41: Chèvres / Chievres. 2.1.42 http://proxy.handle.net/10648/2d3e64ba-1d90-4969-a365-6515fea29011 Blad 42: St. Ghislain. 2.1.43 http://proxy.handle.net/10648/c9cecec2-fe56-4861-8e86-5410332e8c69 Blad 43: Boussu. 2.1.44 http://proxy.handle.net/10648/500cb33d-e08c-4bc8-a4fa-cb0699d41cea Blad 44: Philippine. 2.1.45 http://proxy.handle.net/10648/e94992e3-bcb0-4da2-bcb5-baa4350ea2b8 Blad 45: Sas van Gent / Sas de Gand. 2.1.46 http://proxy.handle.net/10648/4f6bcceb-ec63-4de1-8c8f-a361590e3955 Blad 46: Lochristi / Loochristy. 2.1.47 http://proxy.handle.net/10648/7ae871ba-60af-44e2-87b9-2d61031d1877 Blad 47: Wetteren. 2.1.48 http://proxy.handle.net/10648/5c7a7651-8c45-400b-bf56-8a187cd69d26 Blad 48: Oordegem / Oordeghem. 2.1.49 http://proxy.handle.net/10648/167de7d0-519a-4c1f-b6da-5d732d646672 Blad 49: Zottegem / Sotteghem. 2.1.50 http://proxy.handle.net/10648/70932718-7f81-4ed6-8876-3199dfbf336d Blad 50: Geraardsbergen / Grammont. 2.1.51 http://proxy.handle.net/10648/611c009e-4634-497f-bba3-0d4de91d10f4 Blad 51: Bassilly. 2.1.52 http://proxy.handle.net/10648/c5d2a5fd-8a2f-432a-9f52-d56183f79185 Blad 52: Lens. 2.1.53 http://proxy.handle.net/10648/8ab3f9ab-85e6-4451-a0f6-1b04ef8a267b Blad 53: Casteau. 2.1.54 http://proxy.handle.net/10648/b25e1050-dad8-4c24-9dbd-cd46144fde30 Blad 54: Mons. 2.1.55 http://proxy.handle.net/10648/37c639d9-d607-4d2c-bc7d-80c9e01b8990 Blad 55: Havay. 2.1.56 http://proxy.handle.net/10648/e38d5f75-7c01-4498-b62c-d49f9debb67d Blad 56: Stekene. 2.1.57 http://proxy.handle.net/10648/67406da7-fee4-4d37-8e3e-7990247fc263 Blad 57: St. Niklaas / St. Nicolas. 2.1.58 http://proxy.handle.net/10648/db4003fd-9320-4d65-8e9c-fdf531a2f0ca Blad 58: Dendermonde. 2.1.59 http://proxy.handle.net/10648/824b000e-28ec-4294-87c0-feea266e7156 Blad 59: Aalst / Alost. 2.1.60 http://proxy.handle.net/10648/ac62dea1-9a33-4707-a19e-cf262e563bce Blad 60: Ninove. 2.1.61 http://proxy.handle.net/10648/9babaa6f-ea05-415f-a0a2-307ccbfb0373 Blad 61: Halle. 2.1.62 http://proxy.handle.net/10648/7dc90372-daf2-4562-a365-03c2276d80b9 Blad 62: Enghien. 2.1.63 http://proxy.handle.net/10648/9ea4ee64-44cb-413f-8b7c-9e11fc48cee9 Blad 63: Braine le Comte. 2.1.64 http://proxy.handle.net/10648/0aabd14e-3a67-4391-a343-723eea269e3a Blad 64: Roeulx. 2.1.65 Blad 65: Binche / Binch. 2.1.66 http://proxy.handle.net/10648/bcd7dd84-db06-48ea-9743-737f3e6ba430 Blad 66: Merbes le Château. 2.1.67 http://proxy.handle.net/10648/92cc58a0-3d8e-4c91-b340-d51552779d2d Blad 67: Beaumont. 2.1.68 http://proxy.handle.net/10648/0b6c9495-4d34-44e2-a71d-394925f293e5 Blad 68: Sivry. 2.1.69 http://proxy.handle.net/10648/5f08362e-7e6a-4ee0-a809-47b66b573584 Blad 69: Salles. 2.1.70 http://proxy.handle.net/10648/c0d07648-c542-4f7d-aee0-438d4755bd9a Blad 70: Seloignes / Seloigne. 2.1.71 http://proxy.handle.net/10648/b5f0eecd-013f-4683-91d2-0de9b8224e53 Blad 71: Zandvliet / Santvliet. 2.1.72 http://proxy.handle.net/10648/6b8eeed8-0409-4c60-bb89-fcc52bc50f03 Blad 72: Antwerpen / Anvers. 2.1.73 http://proxy.handle.net/10648/99bf2c90-653f-4549-ad6d-fb98dcfb939e Blad 73: Rupelmonde. 2.1.74 http://proxy.handle.net/10648/5c332e54-8034-45b9-8afb-360b2a6e11fc Blad 74: Willebroek / Willebroeck. 2.1.75 http://proxy.handle.net/10648/4ae1f720-0ecc-4c35-8d8f-93e382a068e1 Blad 75: Vilvoorde / Vilvorden. 2.1.76 http://proxy.handle.net/10648/b877dcd4-ae72-4846-b9bc-d84cd372efaa Blad 76: Brussel / Bruxelles. 2.1.77 http://proxy.handle.net/10648/aee03fba-72f8-4ae9-95da-544d529ef2cd Blad 77: Ukkel / Uccle. 2.1.78 http://proxy.handle.net/10648/701304b5-db85-4b98-8d03-f2ffcb7d0dd6 Blad 78: Braine l'Aleud / Braine la Leud. 2.1.79 http://proxy.handle.net/10648/c1a883cf-6c28-4126-9634-b1df53d5e68d Blad 79: Nivelles. 2.1.80 http://proxy.handle.net/10648/83629cb5-f459-4a52-a18a-d464689fd2fd Blad 80: Seneffe. 2.1.81 http://proxy.handle.net/10648/be75621f-705b-43a3-9a78-b2fb336989de Blad 81: Charleroi. 2.1.82 http://proxy.handle.net/10648/99a08d7e-e13f-4c41-b29f-e249e1b5fe2d Blad 82: Thuin. 2.1.83 http://proxy.handle.net/10648/57034f1c-2098-4c62-a8be-44bd8b78e0f0 Blad 83: Walcourt. 2.1.84 http://proxy.handle.net/10648/2b08f9a4-100b-43f6-be38-39de19f53690 Blad 84: Cerfontaine. 2.1.85 http://proxy.handle.net/10648/ee4a52f9-5dc5-4146-a2d9-5aab73faed63 Blad 85: Chimay. 2.1.86 http://proxy.handle.net/10648/7bdc412a-be33-4e23-b29a-c05481f1324d Blad 86: Couvin. 2.1.87 http://proxy.handle.net/10648/5005a34f-395b-454c-8806-d04bb8e28c2c Blad 87: Wuustwezel / Wustwesel. 2.1.88 http://proxy.handle.net/10648/46bf5e0e-f5ab-4abf-b33c-ba34767a0272 Blad 88: Kapellen / Capelle. 2.1.89 http://proxy.handle.net/10648/9a02f330-bc93-43b1-852e-d17d40748af7 Blad 89: Wijnegem / Wynegem. 2.1.90 http://proxy.handle.net/10648/85b02c4e-8a20-4552-bf5e-98b1a993c9cf Blad 90: Lier. 2.1.91 http://proxy.handle.net/10648/e02399f3-205f-45f3-b0ce-f0a7c56c95d5 Blad 91: Mechelen / Malines. 2.1.92 http://proxy.handle.net/10648/e6187f31-fc07-4984-8556-5b122fb11627 Blad 92: Zemst / Semps. 2.1.93 http://proxy.handle.net/10648/a6196466-266c-4bfb-8227-c09d7c6d4a19 Blad 93: Kortenberg / Cortenbergh. 2.1.94 http://proxy.handle.net/10648/62bf1472-a4da-4353-9735-4d88b11b8269 Blad 94: Neerijse / Neeryssche. 2.1.95 http://proxy.handle.net/10648/3fb4531a-13eb-411d-9504-1a0d99107b4f Blad 95: Wavre. 2.1.96 http://proxy.handle.net/10648/ac39aaf1-e883-4b49-9c6c-c5fa2bad1877 Blad 96: Court St. Etienne / Cour St. Etienne. 2.1.97 http://proxy.handle.net/10648/c78c4fa3-a383-4999-b9fc-499f47d72e41 Blad 97: Gembloux. 2.1.98 http://proxy.handle.net/10648/19e65236-600d-4ccc-aa77-90dc8319ccaf Blad 98: Fleurus / Fleuru. 2.1.99 http://proxy.handle.net/10648/83b42446-89c1-4dc0-b37c-a3e6cd6e9638 Blad 99: Fosses la Ville / Fosse. 2.1.100 http://proxy.handle.net/10648/33d435c2-5655-4fab-8ba6-53b7d56ba0fb Blad 100: Florennes / Florenne. 2.1.101 http://proxy.handle.net/10648/a7709275-8625-420e-9224-e147913c3deb Blad 101: Villers le Gambon. 2.1.102 http://proxy.handle.net/10648/ee7da5cf-89ec-4c21-9634-d5baeae44efe Blad 102: Verviers sur Viroin / Vierpe. 2.1.103 http://proxy.handle.net/10648/3003a430-cb70-470d-b43f-ae46d8bc0855 Blad 103: Oignies en Thierarche / Oigny. 2.1.104 http://proxy.handle.net/10648/6111108b-b30e-4625-9f32-4b4fda07bf52 Blad 104: Meerle. 2.1.105 http://proxy.handle.net/10648/894c0e3c-0e7f-4482-aa74-0bbbd4dfc317 Blad 105: Hoogstraten / Hooghstraeten. 2.1.106 http://proxy.handle.net/10648/6d0add91-cc9f-4b2c-9357-f4b2ae20599b Blad 106: Brecht. 2.1.107 http://proxy.handle.net/10648/6f4d56c0-e0b0-4437-8707-95cb952f54e7 Blad 107: Zandhoven / Santhoven. 2.1.108 http://proxy.handle.net/10648/251c94a5-8d3a-4e5a-a20d-f509cf7001a6 Blad 108: Herentals / Herenthals. 2.1.109 http://proxy.handle.net/10648/558552dc-3439-4c96-8fbc-6990bf87ebeb Blad 109: Heist op den Berg / Heyst ten Bergh. 2.1.110 http://proxy.handle.net/10648/cfe5c117-020f-4a70-a6cf-653e96d4c5d3 Blad 110: Aarschot / Aerschot. 2.1.111 Blad 111: Leuven / Louvain. 2.1.112 http://proxy.handle.net/10648/26342c74-daaf-4101-9e3d-5318bf5c52df Blad 112: Hoegaarden / Hougaerde. 2.1.113 http://proxy.handle.net/10648/3fce0d1c-9e02-46d0-917a-9e1b48654cf9 Blad 113: Jodoigne. 2.1.114 http://proxy.handle.net/10648/87366e33-41e5-45df-b178-fbb2253e1258 Blad 114: Perwez / Perwez le Marchez. 2.1.115 http://proxy.handle.net/10648/8e435c0e-e0cc-4804-ac50-c16f082f8b4c Blad 115: St. Denis. 2.1.116 http://proxy.handle.net/10648/7c8edaac-0808-4a8a-b1d7-64673b0f025a Blad 116: Namur. 2.1.117 http://proxy.handle.net/10648/d9b3ecb2-6c2a-4804-b898-3858ed89a8a4 Blad 117: St. Gérard. 2.1.118 http://proxy.handle.net/10648/cf074476-7374-4689-908b-b5f3ddd5a9ef Blad 118: Dinant. 2.1.119 http://proxy.handle.net/10648/85f74978-b32b-4d64-981f-2b79799268a2 Blad 119: Waulsort / Waulsor. 2.1.120 http://proxy.handle.net/10648/cb8b72aa-61be-4944-ba7b-a09ff70a6516 Blad 120: Winenne / Vinenne. 2.1.121 http://proxy.handle.net/10648/3a999416-3a5f-45bf-901c-265a64efb094 Blad 121: Willerzie / Willerzies. 2.1.122 http://proxy.handle.net/10648/3286ccca-965b-4cbb-bbbc-b3541687c902 Blad 122: Orchimont. 2.1.123 http://proxy.handle.net/10648/2340b86f-6a53-49a0-ae0e-5177b68bba66 Blad 123: Bohan. 2.1.124 http://proxy.handle.net/10648/aa85908f-2da4-4db6-9794-218ccc1229be Blad 124: Gernelle. 2.1.125 http://proxy.handle.net/10648/af03f920-951a-4b1e-92eb-2c9720b30878 Blad 125: Weelde / Welde. 2.1.126 http://proxy.handle.net/10648/bf4ff4b0-e3b7-40f6-82b2-7dd2553527c2 Blad 126: Turnhout. 2.1.127 http://proxy.handle.net/10648/709bfffa-332f-4583-ba7c-2aca8ca9882b Blad 127: Kasterlee / Casterlé. 2.1.128 http://proxy.handle.net/10648/54b6f454-d19a-494b-91b6-80556d98e2f6 Blad 128: Geel. 2.1.129 http://proxy.handle.net/10648/6c58cccf-2c79-4b7b-b629-3a45a7a70c30 Blad 129: Westerlo / Westerloo. 2.1.130 http://proxy.handle.net/10648/e2117b8e-4cd8-4946-b770-fec3131ec465 Blad 130: Diest. 2.1.131 http://proxy.handle.net/10648/105941f3-039f-44c9-a882-5f036a8abf21 Blad 131: Waanrode / Waenrode. 2.1.132 http://proxy.handle.net/10648/e50b4334-cbcc-42aa-93fe-73f0f507367b Blad 132: Tienen / Tirlemont. 2.1.133 http://proxy.handle.net/10648/84f8bf80-0b09-4e8f-bc1c-6a4aa2ab1eb9 Blad 133: Landen. 2.1.134 http://proxy.handle.net/10648/120da467-d573-4742-8953-cb4f9495a4ee Blad 134: Hannut. 2.1.135 http://proxy.handle.net/10648/5499b2e0-76bc-4409-a3f7-5c3b0e28c362 Blad 135: Noville les Bois / Noville le Bois. 2.1.136 http://proxy.handle.net/10648/f27e2a60-982d-4a06-bbf7-86656ee8633b Blad 136: Andenne. 2.1.137 http://proxy.handle.net/10648/f7c9a209-c5f6-473d-9438-9f6248add199 Blad 137: Assesse. 2.1.138 http://proxy.handle.net/10648/3898f866-a469-4db0-976f-c35a58428767 Blad 138: Ciney / Chinay. 2.1.139 http://proxy.handle.net/10648/d49422ba-4e22-49ff-9fd3-7e63d6cdc248 Blad 139: Custinne / Custine. 2.1.140 http://proxy.handle.net/10648/fb230ee6-91e1-4c19-b7ac-0b9f87732e83 Blad 140: Pondrome. 2.1.141 http://proxy.handle.net/10648/b98b7eeb-37c7-4815-ac25-47e0ba8e288d Blad 141: Haut Fays / Hautfays. 2.1.142 http://proxy.handle.net/10648/0a27cb65-61a9-482d-8159-eaae00ad05bb Blad 142: Porcheresse. 2.1.143 http://proxy.handle.net/10648/13fc0536-708a-4ae7-94a9-cea155bea709 Blad 143: Alle. 2.1.144 http://proxy.handle.net/10648/f3b170a4-c2af-4bf1-99b7-3218d98b2bfc Blad 144: Arendonk / Arendonck. 2.1.145 http://proxy.handle.net/10648/0d6c9cf6-ae32-45c3-bd95-bf5095d4792e Blad 145: Postel. 2.1.146 http://proxy.handle.net/10648/e394e126-69cc-42e1-b85a-2def1ea68fbf Blad 146: Mol. 2.1.147 http://proxy.handle.net/10648/dbd3bd67-b6d3-4ba4-8803-3089ebe97f9b Blad 147: Koersel / Coursel. 2.1.148 http://proxy.handle.net/10648/df2e2a16-0a66-453d-bbb7-b9c41e538178 Blad 148: Lummen. 2.1.149 http://proxy.handle.net/10648/d7e92c6e-4df7-4c30-9800-2b600df04d6e Blad 149: Halen / Haelen. 2.1.150 http://proxy.handle.net/10648/002c01d5-39e6-4957-8c7b-7d89f9d8aa64 Blad 150: St. Truiden / St. Tron. 2.1.151 http://proxy.handle.net/10648/0ba12cdf-233f-4408-8af0-9ba4117830cf Blad 151: Waremme / Warem. 2.1.152 http://proxy.handle.net/10648/0947ee2f-d85a-45a2-a03d-0a01cd924290 Blad 152: Celles / Celle. 2.1.153 http://proxy.handle.net/10648/3d1cd425-4f84-4f9b-9937-118916d91587 Blad 153: Huy. 2.1.154 http://proxy.handle.net/10648/579968ef-e127-4ff7-8b12-d7ec52302b7f Blad 154: Marchin. 2.1.155 http://proxy.handle.net/10648/11e4124d-8d73-4b91-9fd3-df55b667a7c8 Blad 155: Havelange. 2.1.156 http://proxy.handle.net/10648/11d80ffd-f414-4bfe-8d8c-75c800e6335d Blad 156: Heure / Heures. 2.1.157 http://proxy.handle.net/10648/53bceae9-2882-4802-9c44-c91c4f6bed41 Blad 157: Marche en Famenne / Marche. 2.1.158 http://proxy.handle.net/10648/dc91c046-fa6b-4e34-88ff-ed4949ee407e Blad 158: Rochefort. 2.1.159 http://proxy.handle.net/10648/31913db8-f653-4cff-ae24-8df32d073250 Blad 159: St. Hubert. 2.1.160 http://proxy.handle.net/10648/ec8939c0-0ba6-4f6c-a46e-dda30080f196 Blad 160: Ochamps. 2.1.161 http://proxy.handle.net/10648/47da29a8-a1ab-4ac0-a846-7ec983c1e476 Blad 161: Bertrix. 2.1.162 http://proxy.handle.net/10648/7a4b1229-45da-491d-8ed7-4325b9695666 Blad 162: Chiny. 2.1.163 http://proxy.handle.net/10648/c409cf1f-e602-462b-8599-ac5775292c00 Blad 163: Florenville. 2.1.164 http://proxy.handle.net/10648/05840b8d-4703-40e1-bc6a-5793e30416f3 Blad 164: Overpelt. 2.1.165 http://proxy.handle.net/10648/fbcaea52-06ba-4f5d-8c9d-b10433a711fc Blad 165: Peer. 2.1.166 http://proxy.handle.net/10648/77b55b94-2141-4e77-91af-3f7d898aac6b Blad 166: Zonhoven / Sonhoven. 2.1.167 http://proxy.handle.net/10648/b6000640-d50b-4053-b5ba-1080b9bab13d Blad 167: Hasselt. 2.1.168 http://proxy.handle.net/10648/2e826dad-276a-4282-835f-aa3d467efda6 Blad 168: Bilzen / Bilsen. 2.1.169 http://proxy.handle.net/10648/12a6dc19-0840-4f5b-a4b5-35ec8345db10 Blad 169: Tongeren / Tongres. 2.1.170 http://proxy.handle.net/10648/b18fd76e-c0f7-4439-86e7-d8ae255e286b Blad 170: Seraing. 2.1.171 http://proxy.handle.net/10648/6b9bbff5-2ad3-4f2c-92e7-d20a182da79f Blad 171: Chokier / Chockier. 2.1.172 http://proxy.handle.net/10648/733e69e1-d142-4220-9549-abb49e5d301f Blad 172: Ouffet. 2.1.173 http://proxy.handle.net/10648/0d2f28fd-6714-4c28-9f8b-ccd199b1141d Blad 173: Durbuy. 2.1.174 http://proxy.handle.net/10648/fc850ad3-69f0-494a-995d-8a86977bf9b0 Blad 174: Weris. 2.1.175 http://proxy.handle.net/10648/329b4e34-e78d-48cc-9a77-3179ddec981c Blad 175: La Roche en Ardenne / La Roche. 2.1.176 http://proxy.handle.net/10648/14cee3f5-1530-4094-9165-e037eac9a680 Blad 176: Champlon. 2.1.177 http://proxy.handle.net/10648/446bcee6-b17f-4926-9d81-35eba0e2f707 Blad 177: Amberloup. 2.1.178 http://proxy.handle.net/10648/6075c124-217a-4a24-9f0a-c31b411daedd Blad 178: Rondu. 2.1.179 http://proxy.handle.net/10648/e3249af5-c000-4cb9-8c78-e190c6d8597c Blad 179: Neufchâteau. 2.1.180 http://proxy.handle.net/10648/e30b0b3b-9bbb-458b-b761-3a5e63031950 Blad 180: Leglise / L'Église. 2.1.181 http://proxy.handle.net/10648/b6dc42cb-4bb5-4cbe-b435-e0990afc3174 Blad 181: Tintigny. 2.1.182 http://proxy.handle.net/10648/89ccd476-ab65-428c-97ec-d02b1861cecc Blad 182: Virton. 2.1.183 http://proxy.handle.net/10648/623c3aff-b18a-4806-a91b-4360c231f896 Blad 183: St. Mard. 2.1.184 http://proxy.handle.net/10648/c2fd1133-bf58-4c3f-889a-7b331fa4c501 Blad 184: Achel. 2.1.185 http://proxy.handle.net/10648/58a272c8-ad31-46ff-80f6-4da216d0340e Blad 185: Hamont / Hammont. 2.1.186 http://proxy.handle.net/10648/19ebe8fa-95af-43c9-afa4-ee48bf5bc476 Blad 186: Bree / Brée. 2.1.187 http://proxy.handle.net/10648/2db73857-c359-4df5-972e-79522d0c6c90 Blad 187: Opoeteren / Op Oeteren. 2.1.188 http://proxy.handle.net/10648/db8c0b98-6b27-49ea-8a2f-b96def74157c Blad 188: Rekem / Reckem. 2.1.189 http://proxy.handle.net/10648/d0acf552-8346-44dd-b263-27c85e8d5269 Blad 189: Maastricht / Mastricht. 2.1.190 http://proxy.handle.net/10648/794bcf83-3096-4bb2-af2d-29956c467641 Blad 190: Visé. 2.1.191 http://proxy.handle.net/10648/63142be2-f4e0-4207-98c1-305197c033d3 Blad 191: Liège. 2.1.192 http://proxy.handle.net/10648/fedb2ec7-42c0-46b9-9939-6011e05cca86 Blad 192: Forêt / Forest. 2.1.193 http://proxy.handle.net/10648/caca8fb6-bc6e-484d-b5d6-a3be36354ba5 Blad 193: Sougne / Sougné. 2.1.194 http://proxy.handle.net/10648/952769ef-2ade-4547-af08-d64c104f33c8 Blad 194: Chevron / Chaivron. 2.1.195 http://proxy.handle.net/10648/4634c4ac-7585-4e76-bb9a-9246aaa4109e Blad 195: Malempre / Malemprez. 2.1.196 http://proxy.handle.net/10648/d42cab3d-3a1f-4dfb-926c-5beb998891df Blad 196: Tailles. 2.1.197 http://proxy.handle.net/10648/5bc24ceb-8bdf-4af9-94c2-20b1b172a790 Blad 197: Houffalize. 2.1.198 http://proxy.handle.net/10648/7ea0ac0c-ef1e-4222-a9de-527b5f53383d Blad 198: Bastogne. 2.1.199 http://proxy.handle.net/10648/6eac54eb-1070-454a-9df9-e7482034aa16 Blad 199: Assenois. 2.1.200 http://proxy.handle.net/10648/9e94fabc-ff48-46cb-b9c3-6edd61d096f8 Blad 200: Fauvillers. 2.1.201 http://proxy.handle.net/10648/f67a96e8-deac-4455-8928-75e03f12efdd Blad 201: Attert. 2.1.202 http://proxy.handle.net/10648/60838858-76a9-4ea5-89db-b38aa7409232 Blad 202: Arlon. 2.1.203 http://proxy.handle.net/10648/4741def5-5047-40ee-bd63-06ef9706b0c8 Blad 203: Messancy. 2.1.204 http://proxy.handle.net/10648/ddb5575a-f583-49f0-bc34-eb04c7be0132 Blad 204: Halanzy. 2.1.205 http://proxy.handle.net/10648/a47e22be-0cc9-43cc-a917-18b41db684ea Blad 205: Nederweert / Nederweerdt. 2.1.206 http://proxy.handle.net/10648/605a1f07-1259-4e1f-b3b0-7c45a10dbde7 Blad 206: Weert / Weerdt. 2.1.207 http://proxy.handle.net/10648/e8061eec-0ea0-4958-98db-2bcd5ad48ef9 Blad 207: Maaseik / Maeseyck. 2.1.208 http://proxy.handle.net/10648/6ecc1ca2-f45e-403f-8685-a715f6f6e26d Blad 208: Stokkem / Stockem. 2.1.209 http://proxy.handle.net/10648/3ceb081b-c158-41fa-8b82-b12a1ad4e0ed Blad 209: Schinnen. 2.1.210 http://proxy.handle.net/10648/7e7c461d-5c5a-48ff-af78-fcba17b4b751 Blad 210: Fauquemont. 2.1.211 http://proxy.handle.net/10648/7fcdb61c-92c8-46eb-87e4-f42606fd6a6e Blad 211: Mheer. 2.1.212 http://proxy.handle.net/10648/13cc7092-5d70-4f4a-99d0-b27acbfb05d2 Blad 212: Herve. 2.1.213 http://proxy.handle.net/10648/76661b22-9aba-4554-bec5-f795af369d8b Blad 213: Limbourg. 2.1.214 http://proxy.handle.net/10648/d0fa06b7-d447-4ea4-954a-502331ddbc77 Blad 214: Spa. 2.1.215 http://proxy.handle.net/10648/ffac75b3-9173-441d-808d-629d58252719 Blad 215: Stavelot. 2.1.216 http://proxy.handle.net/10648/b4e57e3f-f3d4-4430-a4c4-ed003975d71f Blad 216: Vielsalm / Viel Salm. 2.1.217 http://proxy.handle.net/10648/e735e06f-a266-4ec2-bd10-6c098d0414d2 Blad 217: Bovigny. 2.1.218 http://proxy.handle.net/10648/ca606c7a-c7b1-4d40-a181-91f1b1f5ee5b Blad 218: Limerle. 2.1.219 http://proxy.handle.net/10648/b4efce07-9a22-4d65-9ebf-a6fbf0a8a0ce Blad 219: Clervaux. 2.1.220 http://proxy.handle.net/10648/63d681d2-b966-419c-8100-a4c8eb865585 Blad 220: Wiltz. 2.1.221 http://proxy.handle.net/10648/54bb22c0-c03b-4597-8083-46e75270aed0 Blad 221: Esch sur la Sure. 2.1.222 http://proxy.handle.net/10648/593cc097-3210-4da4-adb7-7f04fe9193ba Blad 222: Ospern / Osperen. 2.1.223 http://proxy.handle.net/10648/e9c2d50a-567f-4a02-b1b2-be607406eb07 Blad 223: Septfontaines / Sept Fontaines. 2.1.224 http://proxy.handle.net/10648/4c6c9fe2-b0e5-46ee-85b2-4b366b8a7591 Blad 224: Mamer. 2.1.225 http://proxy.handle.net/10648/06e83e6f-7ace-4446-8034-698566d19808 Blad 225: Soleuvre. 2.1.226 http://proxy.handle.net/10648/febed331-c35c-4f10-be1d-a422b5ef46b2 Blad 226: Meyel. 2.1.227 http://proxy.handle.net/10648/ba05e1fd-bbf2-469b-a261-ac69072befe7 Blad 227: Swalmen. 2.1.228 http://proxy.handle.net/10648/45d38b43-f20d-4a93-8b07-6e12558b3684 Blad 228: Roermond / Ruremonde. 2.1.229 http://proxy.handle.net/10648/451de464-f394-4c93-97aa-631f733fc2ef Blad 229: Schinveld / Schinvelt. 2.1.230 http://proxy.handle.net/10648/bcf26c00-1785-4310-af49-e83bb93fad9a Blad 230: Rolduc. 2.1.231 http://proxy.handle.net/10648/00a2ffb7-77d6-44bb-bb9e-abecffadd35e Blad 231: Gemmenich / Gemenich. 2.1.232 http://proxy.handle.net/10648/312d084e-898c-4003-afcc-b01d0f478059 Blad 232: Eynatten. 2.1.233 http://proxy.handle.net/10648/df1edbcb-e7ec-47ce-b9d6-648098c26f32 Blad 233: Eupen. 2.1.234 http://proxy.handle.net/10648/2b97c4ca-ff75-42e9-9bad-45a4c16d0765 Blad 234: Sourbrodt / Saurbrodt. 2.1.235 http://proxy.handle.net/10648/1e413ca9-38ed-4582-8a54-8f6a168bf2b0 Blad 235: Butgenbach / Butgembach. 2.1.236 http://proxy.handle.net/10648/3e79d12a-b6dd-495e-87a1-d4f0ace1b87d Blad 236: St. Vith. 2.1.237 http://proxy.handle.net/10648/1c2452ce-392d-42e6-96ab-59802684d98a Blad 237: Reuland. 2.1.238 http://proxy.handle.net/10648/aad6ba78-60cd-4f9a-8ec8-4157c17bdadf Blad 238: Ouren. 2.1.239 http://proxy.handle.net/10648/fc11b2df-2b07-4ab4-8a15-4984dad9dd19 Blad 239: Dasbourg. 2.1.240 http://proxy.handle.net/10648/924f3ed1-4c5a-48f0-8861-1816c2b2c478 Blad 240: Vianden. 2.1.241 http://proxy.handle.net/10648/30edca28-67bf-4668-ba15-de79d1f77465 Blad 241: Diekirch. 2.1.242 http://proxy.handle.net/10648/619bf788-f532-4265-ab1f-363ed8ad7458 Blad 242: Feltz. 2.1.243 http://proxy.handle.net/10648/3e78a38c-42b5-4854-9292-9c6edad69bc9 Blad 243: Bourglinster. 2.1.244 http://proxy.handle.net/10648/7378b6a4-7e9b-4654-b30b-9dc34adf6d81 Blad 244: Luxembourg. 2.1.245 http://proxy.handle.net/10648/6b602b6b-e775-4554-9567-bcb5e89ffa74 Blad 245: Weiler la Tour. 2.1.246 http://proxy.handle.net/10648/3d95db19-243b-47ed-ad61-fc9200602163 Blad 246: Cruchten. 2.1.247 http://proxy.handle.net/10648/025d3ce7-9aa7-41b3-82f6-f2124f84d673 Blad 247: Welz. 2.1.248 http://proxy.handle.net/10648/fb0e68d5-93ef-48ec-8c27-f52fe80d7050 Blad 248: Wollseifen / Wolffseiffen. 2.1.249 http://proxy.handle.net/10648/b981277c-56fa-4454-92dd-956421e3c2ef Blad 249: Pronsfeld. 2.1.250 http://proxy.handle.net/10648/dd9919ef-ae13-4f7e-b3ba-395f12dd6f94 Blad 250: Bullange / Bullingen. 2.1.251 http://proxy.handle.net/10648/073bd94a-74ea-43d4-b300-48f1a20a277c Blad 251: Ormont / Ormunth. 2.1.252 http://proxy.handle.net/10648/131f6187-469b-4793-a0ec-d6c37f6f6911 Blad 252: Bronsfeld. 2.1.253 http://proxy.handle.net/10648/534da635-baaf-4b38-a9a7-f737599631ca Blad 253: Waxweiler / Waxweiller. 2.1.254 http://proxy.handle.net/10648/4ba57dc6-e78c-4ad7-b49c-53a55b1300dc Blad 254: Neuerburg / Neuerbourg. 2.1.255 http://proxy.handle.net/10648/2c9c752c-8cce-4427-a69a-cd79af95c750 Blad 255: Bollendorf. 2.1.256 http://proxy.handle.net/10648/459df004-bf12-479e-a320-30bf55b5004c Blad 256: Echternach. 2.1.257 http://proxy.handle.net/10648/46073e29-03b5-4f99-aa0e-133fc100c1aa Blad 257: Grevenmacher / Grevenmacheren. 2.1.258 http://proxy.handle.net/10648/a7839a71-08d1-4e82-af33-50eca75a70a8 Blad 258: Wormeldange / Wolmerdange. 2.1.259 http://proxy.handle.net/10648/5148cdc9-0980-4271-8c58-35e36f8dfb79 Blad 259: Remich. 2.1.260 http://proxy.handle.net/10648/c5b2b369-a56d-4d06-bec6-2704fe3966d8 Blad 260: Manderen. 2.1.261 http://proxy.handle.net/10648/48989c00-ae16-4a13-abbf-1aa64190f308 Blad 261: Kerpen. 2.1.262 http://proxy.handle.net/10648/4bb5c190-b35a-439a-bf89-b7d3a749aa16 Blad 262: Schleiden / Schleyden. 2.1.263 http://proxy.handle.net/10648/b2eb0165-aee3-4045-b4b4-d58d1756dc25 Blad 263: Dahlem / Dalheim. 2.1.264 http://proxy.handle.net/10648/a9684d24-3a46-4c54-8b4a-17e911bc32a5 Blad 264: Kronenburg / Cronenbourg. 2.1.265 http://proxy.handle.net/10648/dade9367-d5f1-492f-9e30-dd0ebc812af8 Blad 265: Steffeln / Steffelen. 2.1.266 http://proxy.handle.net/10648/1e479c25-8bcb-4618-ad9e-fec2627c0d6b Blad 266: Malberg. 2.1.267 http://proxy.handle.net/10648/18e78b78-416a-4966-8f13-758d9bc4e627 Blad 267: Bitburg. 2.1.268 http://proxy.handle.net/10648/25e85772-55d8-42e7-85b6-4744494a3710 Blad 268: Schleidweiler / Schleydweiller. 2.1.269 http://proxy.handle.net/10648/e76bce46-10b3-49e8-863c-1baaf7c28667 Blad 269: Wintersdorf. 2.1.270 http://proxy.handle.net/10648/d3a580d5-a8df-47f5-93ef-6a6807785aa1 Blad 270: Wasserbillig. 2.1.271 http://proxy.handle.net/10648/c72d6c97-912a-4044-ada5-7bf2d55734dc Blad 271: Wiltingen. 2.1.272 http://proxy.handle.net/10648/2070acb9-f061-49b9-9a7b-59049c30daf8 Blad 272: Lommersum / Lommerssom. 2.1.273 http://proxy.handle.net/10648/fd9922c5-624e-4c42-b8ed-5e16c91e5eda Blad 273: Eckfeld / Eckveld. 2.1.274 http://proxy.handle.net/10648/59b33333-fd2f-423c-b1fe-efd4d5e6e0d6 Blad 274: Laufeld / Lauffelt. 2.1.275 http://proxy.handle.net/10648/0849dc3f-d574-40fe-8252-f240656b1802 Blad 275: Heidweiler / Heydweiller.
2.2.1 - 2.2.12 Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les feuilles de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, en 12 bandes. 12 banden

Elke band is in rood gestempeld "K. und K. Kriegs-Archiv - Karten-Abteilung" en draagt een etiket "BVIIIa125 - 3. Expl." met daarop gestempeld "Amtlich ausgeschieden"

2.2.1 http://proxy.handle.net/10648/415ce8cf-ae5d-4299-89b6-b3f90200b642 Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les 25 feuilles du No. 1er de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, pour Sa Majesté l'Empereur. 2.2.2 http://proxy.handle.net/10648/30fc20bb-1180-4790-b766-8664cd4359af Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les 13 feuilles du No. 2 de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, pour Sa Majesté l'Empereur. 2.2.3 http://proxy.handle.net/10648/19aee29b-e46c-433c-b4eb-b8d913438de9 Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les 18 feuilles des Numéros 3, 4 et 5 de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, pour Sa Majesté l'Empereur. 2.2.4 http://proxy.handle.net/10648/4bf97637-b1ae-4799-a6c7-ac916d19b5da Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les 24 feuilles du Numéro 6 de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, pour Sa Majesté l'Empereur. 2.2.5 http://proxy.handle.net/10648/22106e95-9f75-4862-85d5-ceba9bae9cec Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les 13 feuilles du Numéro 7 de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, pour Sa Majesté l'Empereur. 2.2.6 http://proxy.handle.net/10648/3b119191-9947-4dee-b6a6-85a6e3934e11 Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les 25 feuilles du No. 8 de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, pour Sa Majesté l'Empereur. 2.2.7 http://proxy.handle.net/10648/9c9f4b89-4515-473b-a8fc-76656e51cdb7 Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les 22 feuilles du No. 9 et les Trois Feuilles du No. 18 de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, pour Sa Majesté l'Empereur. 2.2.8 http://proxy.handle.net/10648/28001838-eba9-4977-a821-701bb920e8ac Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les 25 feuilles du No. 10 de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, pour Sa Majesté l'Empereur. 2.2.9 http://proxy.handle.net/10648/3e4117f7-121f-48f6-82d1-0067fc2ba790 Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les 23 feuilles du No. 11 de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, pour Sa Majesté l'Empereur. 2.2.10 http://proxy.handle.net/10648/e2d96a26-d49b-4c21-8641-c83517f03908 Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les 28 feuilles des Nos. 12, 13, 14 et 21 de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, pour Sa Majesté l'Empereur. 2.2.11 http://proxy.handle.net/10648/69ec49ff-fcb0-46a4-bc3f-0e5f1c105ad4 Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les 25 feuilles du Numéro 15 de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, pour Sa Majesté l'Empereur. 2.2.12 http://proxy.handle.net/10648/568a9e2a-0db7-405b-b2e2-436709b26716 Mémoires Historiques, Chronologiques et Oeconomiques sur les 31 feuilles du Numéros 16, 17 et 19 de la Carte de Cabinet des Païs-bas Autrichienes, pour Sa Majesté l'Empereur.
3. Militaire verkenningen Belgie vanaf 1815. 3.1 Grenskaartering Zuidelijke Nederlanden - Frankrijk, 1818-1820 3.1.1 Gedeeltelijke grenskaartering vanaf Bavay tot Mézieres. 1818-1820 12 bladen

T.D.N. nr. 1110-1122.

3.1.1.1 http://proxy.handle.net/10648/4647f9fa-2855-4583-b478-e0ce47bbd1f7 Titelblad. 3.1.1.2 http://proxy.handle.net/10648/51d70552-5174-46f7-a301-c33b1d3d1f02 blad 2. 3.1.1.3 http://proxy.handle.net/10648/79f5be45-4d31-4b54-b87c-ddb3dbcd4c94 blad 3. 3.1.1.4 http://proxy.handle.net/10648/ef18c0ca-c1f5-4834-ad03-e8289a508a3f blad 4. 3.1.1.5 http://proxy.handle.net/10648/0860bf96-7390-4fa2-bb6c-ad523109bfba blad 5. 3.1.1.6 http://proxy.handle.net/10648/5ba96376-2995-441d-b56c-732d26ee4cc5 blad 6. 3.1.1.7 http://proxy.handle.net/10648/9bdac233-deed-4d09-b6f4-f75f490c7803 blad 7. 3.1.1.8 http://proxy.handle.net/10648/9ce929fa-5172-4fc0-8412-089953fbf211 blad 8. 3.1.1.9 http://proxy.handle.net/10648/5c79d261-7033-4b56-8637-a17f70b0b70c blad 9. 3.1.1.10 http://proxy.handle.net/10648/a4d4342b-7297-4bb3-9554-20959e5f858c blad 10. 3.1.1.11 http://proxy.handle.net/10648/c600d675-641d-4d28-88cb-395d43660191 blad 11. 3.1.1.12 http://proxy.handle.net/10648/0529e547-2783-4cd5-8212-899e8c140ff5 blad 12.
3.1.2 http://proxy.handle.net/10648/4be244bc-718e-4654-87a6-1adabf022d07 Minutes des croquis - visuels qui ont servis à l'abornement de la frontière entre la France et les Pays - Bas, comprenant la partie de la limite située entre la Mer du Nord et la Lys.

Section 1; 23 feuilles; titelblad.

T.D.N.. nr. 1123-1183

3.1.3 http://proxy.handle.net/10648/185eba1d-b4e6-4b84-82ef-a0cb7aa282ad Minutes des croquis - visuels qui ont servis à l'abornement de la frontière entre la France et les Pays - Bas, comprenant la partie de la limite située la Lys et l'Escaut.

Section 2; 19 feuilles; titelblad

T.D.N. nr. 1184-1224

3.1.4 http://proxy.handle.net/10648/1807bb61-9fc7-4ffd-ab97-738fe3795744 Minutes des croquis - visuels qui ont servis à l'abornement de la frontière entre la France et les Pays - Bas, comprenant la partie de la limite située entre l'Escaut et la sambre.

Section 3; 28 feuilles; titelblad

T.D.N. nr. 1125-1267

3.1.5 http://proxy.handle.net/10648/d0caa7a3-4cb0-409a-9e44-3bfa7d86ed60 Minutes des croquis - visuels qui ont servis à l'abornement de la frontière entre la France et les Pays - Bas, comprenant la partie la limite située entre la Sambre et la Meuse.

Section 4; 33 feuilles; titelblad.

T.D.N. nr. 1268-1313

3.1.6 http://proxy.handle.net/10648/ec7d1c38-ed66-4e1f-afb0-9e5b5dbe82e7 Minutes des croquis - visuels qui ont servis à l'abornement de la frontière entre la France et les Pays - Bas, comprenant la partie de la limite située entre la Meuse et le Grand Duché de Luxembourg.

Section 5; 12 feuilles; titelblad

T.D.N. nr. 1314-1337

3.1.7 http://proxy.handle.net/10648/741849dc-fd95-443e-9895-cbe6e7ad5b65 Delineation entre la France et les Pays- Bas. Croquis - visuels 1820. 1820 Ontbreekt

Section 6; 44 feuilles.

T.D.N. nr. 1338-1488

3.1.8 Grenskaartering Zuidelijke Nederlanden - Frankrijk 1818-1820

Reducties van de kartering 3.2.2.-3.2.7.1

Section 1; Tableau d'assemblage; blad 1-14 bis. Schaal 1:72000.

Section 2; Tableau d'assemblage; blad 15-21

Section 3; Tableau d'assemblage; blad 23-32

Section 4; blad 33-51

Section 5; blad 51b-54

Section 6; Tableau d'assemblage; blad 56-77

T.D.N. nr. 1701-1782

3.1.8.1.1A http://proxy.handle.net/10648/60d8a611-9d29-4a18-b04c-e855915b4423 Bladwijzer van een deel van sectie 1. 3.1.8.1.1B http://proxy.handle.net/10648/b3d5d2ee-adba-499c-9cca-8483c5d6e5b0 Tableau d'assemblage. Bladwijzer 1-14 bis, sectie 1. 3.1.8.1.1C http://proxy.handle.net/10648/ee0dbc2d-dcb7-4d7a-8df9-4983bf5e713e blad 1. 3.1.8.1.2 http://proxy.handle.net/10648/05ba3e6e-c288-459d-a330-0f6c2f10098a blad 2. 3.1.8.1.3 http://proxy.handle.net/10648/aabded2f-2460-487c-bfda-d3a6ed44f621 blad 3. 3.1.8.1.4 http://proxy.handle.net/10648/22aef94f-f590-48ab-b31e-4c3c96cbd3fe blad 4. 3.1.8.1.5 http://proxy.handle.net/10648/3533e026-2f95-4e61-b978-172739ffac9b blad 5. 3.1.8.1.7 http://proxy.handle.net/10648/a0e94a81-dbbe-432b-8614-a3f7a15950d9 blad 7. 3.1.8.1.8 http://proxy.handle.net/10648/80d0182a-40bc-471e-b503-a2086f663ebd blad 8. 3.1.8.1.9 http://proxy.handle.net/10648/03685d49-558f-4892-b11a-84c74e416e3d blad 9. 3.1.8.1.10 http://proxy.handle.net/10648/5ebaea9d-6194-464d-b8fa-c9724e2c86dd blad 10. 3.1.8.1.11 http://proxy.handle.net/10648/f9bd8e95-f59e-4b61-9d50-c16b58d1a709 blad 11. 3.1.8.1.12 http://proxy.handle.net/10648/2de59086-fc5e-4ef5-b5a8-888d239789d6 blad 12. 3.1.8.1.13 http://proxy.handle.net/10648/b72a2deb-9555-4d28-a8ee-489194da93a8 blad 13. 3.1.8.1.14 http://proxy.handle.net/10648/03b13708-28ad-44f7-a6af-4825c96ae0de blad 14. 3.1.8.2 http://proxy.handle.net/10648/988b10c4-8058-4094-87a0-ceb9daff98d9 Tableau d'assemblage; bladwijzer voor bladen 15-21, sectie 2. 3.1.8.2.14BIS http://proxy.handle.net/10648/bc18b3fd-07ff-4b7d-8382-708607de45d7 blad 14BIS. 3.1.8.2.15 http://proxy.handle.net/10648/8a24b368-a91a-40bd-b026-692256ac5322 blad 15. 3.1.8.2.16 http://proxy.handle.net/10648/6e0de062-afe2-4407-a254-b5b546c45365 blad 16. 3.1.8.2.17 http://proxy.handle.net/10648/6a38d984-6a78-4c50-818d-5ad3ac30cc35 blad 17. Ontbreekt 3.1.8.2.18 http://proxy.handle.net/10648/446bea12-b76d-481a-a4a8-9a3186e344df blad 18. 3.1.8.2.19 http://proxy.handle.net/10648/6ffb634b-5605-4009-955b-3d7fbe57a50a blad 19. 3.1.8.2.20 http://proxy.handle.net/10648/88cc3e03-eeec-4078-bcae-c99dc793f692 blad 20. 3.1.8.2.21 http://proxy.handle.net/10648/8f1868cb-993f-4034-97cc-40fccbb69428 blad 21. 3.1.8.3 http://proxy.handle.net/10648/3a4b50d8-44ee-47cc-8852-81201566c1a9 Tableau d'assemblage; bladwijzer voor bladen 23-32, sectie 3. 3.1.8.3.23 http://proxy.handle.net/10648/0352dbfa-af99-4a44-abca-afb6e163a39b blad 23. 3.1.8.3.24 http://proxy.handle.net/10648/6bb67f1b-264b-4f37-804d-5be9f986d62b blad 24. 3.1.8.3.25 http://proxy.handle.net/10648/931ed6a5-2790-4d89-9543-fe347c990029 blad 25. 3.1.8.3.26 http://proxy.handle.net/10648/355e866d-6bb2-4ee5-a4a0-d94a91b38675 blad 26. 3.1.8.3.27 http://proxy.handle.net/10648/9fbdf27d-55fe-4511-80cf-aa35f1cc1d48 blad 27. 3.1.8.3.28 http://proxy.handle.net/10648/e18abd0f-724c-4cdb-9d09-6fa6737ed096 blad 28. 3.1.8.3.29 http://proxy.handle.net/10648/55f67244-e083-410f-9ef5-e34051f02b98 blad 29. 3.1.8.3.31 http://proxy.handle.net/10648/daecea75-f39a-49e2-ae48-22bb446a4668 blad 31. 3.1.8.3.32 http://proxy.handle.net/10648/2f3a424a-3f20-4967-9499-c80e16de5ae2 blad 32. 3.1.8.4.33 http://proxy.handle.net/10648/81ca6332-a4d4-41a4-ad32-7d2d5cfaa16e blad 33. 3.1.8.4.34 http://proxy.handle.net/10648/cd48514d-bcb2-4706-a077-80b327a6656c blad 35. 3.1.8.4.36A http://proxy.handle.net/10648/3eee543b-7383-4634-bb1f-238c3211f1df blad 36A. 3.1.8.4.36B http://proxy.handle.net/10648/0debf087-9e70-4824-bdc2-315bd9c4508a blad 36B. 3.1.8.4.37 http://proxy.handle.net/10648/98ddef86-192c-43f0-bb22-d359fc68d2ed blad 37. 3.1.8.4.37A http://proxy.handle.net/10648/7c33ec63-2851-42f1-b088-09eb6f09c7a6 blad 37A. 3.1.8.4.38 http://proxy.handle.net/10648/00055b02-3438-407c-98fb-d66974385ae2 blad 38. 3.1.8.4.39 http://proxy.handle.net/10648/bd1870b4-f0c5-428e-9785-0ebf2a9c8d32 blad 39. 3.1.8.4.40 http://proxy.handle.net/10648/b10dadca-50d6-4af4-819b-880523ba0134 blad 40. 3.1.8.4.41 http://proxy.handle.net/10648/b6ca9600-7cfe-47b3-a79e-10793f261d93 blad 41. 3.1.8.4.42A http://proxy.handle.net/10648/c63b8bf3-fbc1-45db-841a-2073f81962e3 blad 42A. 3.1.8.4.42B http://proxy.handle.net/10648/1b269b5a-96d3-4413-a775-9cd7c7e147af blad 42B. 3.1.8.4.43 http://proxy.handle.net/10648/524d9ab6-f886-4e88-aa04-4afad8d1dc56 blad 43. 3.1.8.4.44A http://proxy.handle.net/10648/0702ac3a-f402-4621-85e7-c8d7b93f0c66 blad 44A. 3.1.8.4.44B http://proxy.handle.net/10648/6fc60906-2ef4-4231-a36a-9b5a4c0a09e3 blad 44B. 3.1.8.4.45 http://proxy.handle.net/10648/7a331375-3dcb-4858-b9c5-210e9188bf47 blad 45. 3.1.8.4.46 http://proxy.handle.net/10648/475d577a-f42b-4d44-a342-4f8b89642d89 blad 46. 3.1.8.4.47 http://proxy.handle.net/10648/3aa72977-3b9a-4e78-80cf-cabbb3707b47 blad 47. 3.1.8.4.48 http://proxy.handle.net/10648/8e508778-8e35-452f-b5e0-117509a5726b blad 48. 3.1.8.4.49 http://proxy.handle.net/10648/d61c3e6c-e093-4b52-9a82-69d788195704 blad 49. 3.1.8.5 http://proxy.handle.net/10648/eeee3a37-151a-4157-99a2-4e921def679e Tableau d'assemblage; bladwijzer voor bladen 50-55, sectie 5. 3.1.8.4.50/51 http://proxy.handle.net/10648/85714982-24c9-43af-bd4b-743df47b8a86 blad 50/51. 3.1.8.5.50/51BIS http://proxy.handle.net/10648/e03cebc4-3766-48f8-922f-f2c7c00171ea blad 50/51BIS. 3.1.8.5.51BIS http://proxy.handle.net/10648/9de80a39-f321-473b-b1b7-2e2191e4ef8d blad 51BIS. 3.1.8.5.52 http://proxy.handle.net/10648/01573136-3682-4af5-86a6-1fd2172b07db blad 52. 3.1.8.5.53 http://proxy.handle.net/10648/692cb13b-2551-4c01-812a-5b10b35b97a6 blad 53. 3.1.8.5.54 http://proxy.handle.net/10648/00ef24e9-b5aa-44bb-8999-2f4dcd9bb693 blad 54. 3.1.8.6.1 http://proxy.handle.net/10648/43a6e965-d47a-4020-a404-3f6de5d26bcc Tableau d'assemblage, bladwijzer voor bladen 55-66, sectie 6. 3.1.8.6.2 http://proxy.handle.net/10648/8af46880-5149-45d2-b5af-b8112382c24c Tableau d'assemblage, bladwijzer voor bladen 67-77, sectie 6. 3.1.8.6.56 http://proxy.handle.net/10648/fe9928b6-4ac1-4c3e-9a77-fe0d9826e61a blad 56. 3.1.8.6.57 http://proxy.handle.net/10648/0f4ca0d1-571a-4e10-9991-2a0f7c18fd2b blad 57. 3.1.8.6.57/61/64 http://proxy.handle.net/10648/417dc5b6-7e5c-480a-9a22-0a40d94df15c blad 57, 61, 64. 3.1.8.6.58 http://proxy.handle.net/10648/a38e6b71-373a-4fe0-a767-4a3f84a72a97 blad 58. 3.1.8.6.59 http://proxy.handle.net/10648/bbc8e2ef-c13a-4f4e-8c08-f3b6a7d9524e blad 59. 3.1.8.6.60/63 http://proxy.handle.net/10648/a5af0334-ded0-4279-aad2-4315522a58f7 blad 60, 63. 3.1.8.6.61/62 http://proxy.handle.net/10648/ae087c19-c4b7-4b5b-8e4a-fbace3a3ce0b blad 61, 62. 3.1.8.6.64 http://proxy.handle.net/10648/99939fe8-049a-443f-bb44-a3eb97992fdf blad 64. 3.1.8.6.65 http://proxy.handle.net/10648/841024e3-7289-483c-932b-44c432d32628 blad 65. 3.1.8.6.66 http://proxy.handle.net/10648/8b212b98-4930-4720-8877-da294c302a7a blad 66. 3.1.8.6.67 http://proxy.handle.net/10648/dbce6f7e-afce-49ff-9524-ba29fc8597df blad 67. 3.1.8.6.68 http://proxy.handle.net/10648/edbaf0a4-9369-44ad-abde-cf52bcc61257 blad 68. 3.1.8.6.69 http://proxy.handle.net/10648/1343c6af-3928-4ea7-ae2e-7b5192ab29e1 blad 69. 3.1.8.6.70 http://proxy.handle.net/10648/b8e13c84-6004-496e-9140-aedfa73b1861 blad 70. 3.1.8.6.71 http://proxy.handle.net/10648/f16edce7-8807-4c9f-a880-2a50ab5aa0b0 blad 71. 3.1.8.6.72/73 http://proxy.handle.net/10648/8a442784-5fd6-4c00-91f4-602e233b626f blad 72/73. 3.1.8.6.74 http://proxy.handle.net/10648/5c683c1e-50c1-4313-b12d-bc4698353904 blad 74. 3.1.8.6.74/75 http://proxy.handle.net/10648/61579849-184f-4a6c-ab86-4e72332e1f5e blad 74/75. 3.1.8.6.75 http://proxy.handle.net/10648/72d9df21-e06c-4fa7-ad5e-bc2cd18278f0 blad 75. 3.1.8.6.76 http://proxy.handle.net/10648/7e1e6802-237e-4738-bfc2-2fb01ede1d90 blad 76. 3.1.8.6.77 http://proxy.handle.net/10648/9e254b09-8ee7-4ecf-a0de-21bb9c03b2a8 blad 77.
3.2 Grenskaartering Nederland - Belgie, 1839-1843 3.2.1 Section 1; Tableau d'assemblage; 14 feuilles.

T.D.N. nr. 1489-1503.

3.2.1.1 http://proxy.handle.net/10648/e9743215-b972-46f0-b0e1-868c4c831fce blad 1. 3.2.1.2 http://proxy.handle.net/10648/8459e978-f9c6-4ce8-9bf3-bcfa37c2428b blad 2. 3.2.1.3 http://proxy.handle.net/10648/1418dc1a-3999-4966-8b2d-21e4a6db5f82 blad 3. 3.2.1.4 http://proxy.handle.net/10648/ef550fe5-b775-402b-8b5d-2acab4da0be1 blad 4. 3.2.1.5 http://proxy.handle.net/10648/a828626d-26d4-4dd4-958f-2e44bd63555c blad 5. 3.2.1.6 http://proxy.handle.net/10648/41bb7216-a11c-46bb-8e27-87548735aba1 blad 6. 3.2.1.7 http://proxy.handle.net/10648/25801a76-68df-40f5-b7ca-7faa0fee2f43 blad 7. 3.2.1.8 http://proxy.handle.net/10648/5c0a5bd5-5b10-4b52-8de7-32694b710d51 blad 8. 3.2.1.9 http://proxy.handle.net/10648/a8710738-20b2-479e-8fb3-a7a18aa725d0 blad 9. 3.2.1.10 http://proxy.handle.net/10648/8a2714fb-a4de-474c-ae28-c291a86bda25 blad 10. 3.2.1.11 http://proxy.handle.net/10648/9c4027a3-5a91-472c-a80b-bc964b1c5ee6 blad 11. 3.2.1.12 http://proxy.handle.net/10648/ed4f3ccd-c090-4381-9a2c-021f3919fb9d blad 12. 3.2.1.13 http://proxy.handle.net/10648/26b1fc7e-1060-40e8-8fd8-7db5ed6a6449 blad 13. 3.2.1.14 http://proxy.handle.net/10648/787733c6-7231-43d9-bd1b-31a725ec2abd blad 14. 3.2.1.15 http://proxy.handle.net/10648/a6e797a8-bfe7-4d64-ae18-8c2f653ee590 Tableau d'assemblage.
3.2.2 Carte de la frontière annexée à la Convention de limites entre les Pays - Bas et la Belgique conclué à Maastricht le 8 aout 1843. 1:10.000

Section 2; Limite depuis la Meuse jusqu'a l'Escaut, limite formé par la partie de ce fleuve qui sépare la province de Zeelande de celle d'Anvers; en 37 feuilles.

A l'échelle de 1: 10.000 (un mètre pour 10.000 mètres).

Titelblad; Tableau d'assemblage; Tableau des signes conventionelles; Feuilles 1-37.

T.D.N. nr. 1504-1543.

3.2.2.1 http://proxy.handle.net/10648/e21b65f7-0459-40c6-b12c-86a17ab03853 Titelblad. 3.2.2.2 http://proxy.handle.net/10648/9945b511-2324-43c6-9b1f-9e5f05988f8c blad 1. 3.2.2.3 http://proxy.handle.net/10648/a64fc089-fc6d-467e-a135-d936b45f94e2 blad 2. 3.2.2.4 http://proxy.handle.net/10648/19931b2e-6490-4669-abd9-b6f5732cc4f5 blad 3. 3.2.2.5 http://proxy.handle.net/10648/8f2ada4f-edcb-4e3f-9ccb-1750f283bae7 blad 4. 3.2.2.6 http://proxy.handle.net/10648/cd5ed430-efe1-4e84-a3f2-639104bb4b94 blad 5. 3.2.2.7 http://proxy.handle.net/10648/246249d2-f950-4fe4-8132-8b661c629df3 blad 6. 3.2.2.8 http://proxy.handle.net/10648/138bb460-997f-45f5-837d-1fde47349fc3 blad 7. 3.2.2.9 http://proxy.handle.net/10648/20a880dc-5fca-4539-8d5e-a2a8d4341750 blad 8. 3.2.2.10 http://proxy.handle.net/10648/9f382e5c-2f99-4eb6-9e38-9121369b4b31 blad 9. 3.2.2.11 http://proxy.handle.net/10648/088c109c-67c1-43d2-989c-334e6c9c6be6 blad 10. 3.2.2.12 http://proxy.handle.net/10648/bbd4d3ad-922c-4252-be71-9cfe446582a8 blad 11. 3.2.2.13 http://proxy.handle.net/10648/e10f5b97-d903-457c-a372-805e490b1f10 blad 12. 3.2.2.14 http://proxy.handle.net/10648/6e379198-c495-4141-b3cd-940ec49b6cd1 blad 13. 3.2.2.15 http://proxy.handle.net/10648/4977bfa4-5579-40fd-9931-9506b9887d3c blad 14. 3.2.2.16 http://proxy.handle.net/10648/29797b0c-1b7b-48a7-817d-94b77672921e blad 15. 3.2.2.17 http://proxy.handle.net/10648/d4d3543c-090a-4694-9374-fc7f91d9383a blad 16. 3.2.2.18 http://proxy.handle.net/10648/d1bc2d20-d835-406b-94cf-b3d49bfd3ae5 blad 17. 3.2.2.19 http://proxy.handle.net/10648/f6a36558-53e7-4f4e-bf25-43e2886d91bb blad 18. 3.2.2.20 http://proxy.handle.net/10648/825b1541-25d9-46aa-9c95-92c8fcbfab8d blad 19. 3.2.2.21 http://proxy.handle.net/10648/ceceaa16-f1de-4bc5-b8a6-d82fd320e1b6 blad 20. 3.2.2.22 http://proxy.handle.net/10648/90b9da27-319d-46d9-9322-df8be6e57534 blad 21. 3.2.2.23 http://proxy.handle.net/10648/9445bd1f-adb5-4f3c-bf82-7e8671209a01 blad 22. 3.2.2.24 http://proxy.handle.net/10648/97cff05e-4d52-48c7-be35-b4b60927cafb blad 23. 3.2.2.25 http://proxy.handle.net/10648/2ca6110a-cf59-418a-8df5-6215c36393dc blad 24. 3.2.2.26 http://proxy.handle.net/10648/84bd64dc-5da0-4783-a2d7-373c5cf880e7 blad 25. 3.2.2.27 http://proxy.handle.net/10648/de611eab-b68b-4265-93e3-76201e5d0ab2 blad 26. 3.2.2.28 http://proxy.handle.net/10648/1011b779-1cc6-4760-a638-97c313b5ee92 blad 27. 3.2.2.29 http://proxy.handle.net/10648/742fcc41-a8c8-4709-aed4-d1a3d2fa4294 blad 28. 3.2.2.30 http://proxy.handle.net/10648/b06f525e-1dfc-4337-96b0-eaf4e9c21569 blad 29. 3.2.2.31 http://proxy.handle.net/10648/dc8e9ba3-b691-4c79-9475-78f86dd58b63 blad 30. 3.2.2.32 http://proxy.handle.net/10648/8595e4a4-e7f8-44a0-9db7-1360022b60e2 blad 31. 3.2.2.33 http://proxy.handle.net/10648/385c2a1b-44c8-478c-ad54-563aec117174 blad 32. 3.2.2.34 http://proxy.handle.net/10648/fa073542-69c4-46e8-8122-010fcec18a2c blad 33. 3.2.2.35 http://proxy.handle.net/10648/bc098370-fde5-4d7b-9e98-c3976ac7fc58 blad 34. 3.2.2.36 http://proxy.handle.net/10648/7ceade62-aae4-444c-88f0-ca9f1c4ea26b blad 35. 3.2.2.37 http://proxy.handle.net/10648/64dc301b-d145-4b94-9821-20d0dbf28db9 blad 36. 3.2.2.38 http://proxy.handle.net/10648/d35b2587-85cf-449f-bc14-20b2de943b27 blad 37. 3.2.2.39 http://proxy.handle.net/10648/e07ecf12-b86d-4be6-9e90-70a949893a11 Tableau d'Assemblages. 3.2.2.40 http://proxy.handle.net/10648/6cc6f625-f436-4532-85c4-c1a47193f247 Tableau des signs conventionnels.
3.2.3 Carte de la frontière annexée à la Convention de limites entre les Pays - Bas et la Belgique conclué à Maastricht le 8 aout 1843. 1:10.000

Section 3; Limite depuis l'Escaut jusqu'a la Mer du Nord; en 17 feuilles.

A l'échelle de 1 :10.000 (un mètre pour 10.000 mètres).

Titelblad; Tableau d'assemblage; Tableau des signes conventionnels; Feuilles 1-17.

T.D.N. nr. 1544-1562.

3.2.3.1 http://proxy.handle.net/10648/86b4e12f-8178-43f4-bfb0-10454f9a2509 blad 1. 3.2.3.2 http://proxy.handle.net/10648/d933e652-d990-4b08-b474-15128f7cec5c blad 2. 3.2.3.3 http://proxy.handle.net/10648/4f173d9a-c33d-42c0-a5e6-42a143117460 blad 3. 3.2.3.4 http://proxy.handle.net/10648/ed13f386-7df5-4a8d-a250-4cc70c7c83e5 blad 4. 3.2.3.5 http://proxy.handle.net/10648/c59a15b1-8f6d-4fa0-a48e-11d3270d2e83 blad 5. 3.2.3.6 http://proxy.handle.net/10648/f9e3facd-901e-4c05-b82e-4a0504c34b2f blad 6. 3.2.3.7 http://proxy.handle.net/10648/ab890657-7c92-45ca-919a-222afd04085d blad 7. 3.2.3.8 http://proxy.handle.net/10648/36703dc3-2281-419a-a86a-0c7a7116ed67 blad 8. 3.2.3.9 http://proxy.handle.net/10648/e44728dc-f640-4130-bc37-ed9b3583d1d3 blad 9. 3.2.3.10 http://proxy.handle.net/10648/fe960e28-15a0-4b47-9d0c-1645290ca8e7 blad 10. 3.2.3.11 http://proxy.handle.net/10648/525b55bd-a8f9-4e37-a19d-50da0f3007f9 blad 11. 3.2.3.12 http://proxy.handle.net/10648/cc63b209-7194-4f22-ac41-a115eb27d87e blad 12. 3.2.3.13 http://proxy.handle.net/10648/c15cebcc-7908-4b77-8287-b6b847f43bd5 blad 13. 3.2.3.14 http://proxy.handle.net/10648/2a906ce9-8f6e-4ee4-b3b7-fadc2da8582b blad 14. 3.2.3.15 http://proxy.handle.net/10648/97325683-6694-4aa8-a63c-394cca723e92 blad 15. 3.2.3.16 http://proxy.handle.net/10648/3ec50cf3-a7b3-4c30-a916-35a7b5e12ec4 blad 16. 3.2.3.17 http://proxy.handle.net/10648/c531afee-a294-4fb6-abea-5bacf2a4b6b1 blad 17. 3.2.3.LEGENDA http://proxy.handle.net/10648/9447cd8a-949a-4db1-8f7c-72dfd3756a38 Tableau des signes conventionnels. 3.2.3.OVERZ.BLAD http://proxy.handle.net/10648/26893202-0c39-41d4-a5f8-97649006778c Tableau d'assemblage. 3.2.3.TITELBLAD http://proxy.handle.net/10648/5132311a-a18f-44eb-a241-58b74352b9ce Titelblad.
3.2.4 Reducties kadastrale plans Baarle Hertog en Baarle Nassau.

T.D.N. nr. 1563-1569.

zie losse bijlage [?]

3.2.4.1 http://proxy.handle.net/10648/75ece575-cf57-4765-aed5-125263170d94 Titelblad. 3.2.4.2 http://proxy.handle.net/10648/f406abe0-8f02-40e3-bf1c-d1fe63037e41 blad 2. 3.2.4.3 http://proxy.handle.net/10648/63f11864-a6f0-41e4-86b3-9c1ea84dbf4b blad 3. 3.2.4.4 http://proxy.handle.net/10648/3535dfbc-75b3-4a99-b4f5-456515c068c2 blad 4. 3.2.4.5 http://proxy.handle.net/10648/a2bad891-63c1-470e-a79b-4fb490308ce5 blad 5. 3.2.4.6 http://proxy.handle.net/10648/dd5470f4-c3b6-4835-8431-c8bfea7c4ed6 blad 6. 3.2.4.7 http://proxy.handle.net/10648/bf525115-841d-44d7-a90b-b777ad974841 blad 7.
3.2.5 Grensscheiding België - Nederland

kaartbijlagen behorende bij het verdrag getekend in Den Haag op 5 november 1842.

3.2.5A http://proxy.handle.net/10648/12d7e3f7-083a-4913-a443-3c74ca4398cd Annexe A: Martelange. Calque schaal 1:10.000 3.2.5B http://proxy.handle.net/10648/f24cf092-a9ac-47fb-9239-239a91900490 Annexe B: des communes du Nord de Limbourg traversées par la ligne de la conférence de Londres. schaal 1:40.000 3.2.5B.CALQUE http://proxy.handle.net/10648/db565fc4-545c-4b87-b14c-731f1efbfcdd Annexe B bis: Grenzen Limburg van 23 mei 1840. schaal 1:20.000 3.2.5C http://proxy.handle.net/10648/fe665130-d749-4ea8-8957-56b450d3f874 Annexe C: Zeeuws Vlaanderen. schaal 1:20.000: 3.2.5D http://proxy.handle.net/10648/60c6c29d-122e-4814-b2e8-6222932e762a Annexe D: De Schelde. schaal 1:20.000 3.2.5E http://proxy.handle.net/10648/93b9c6c5-3cd4-4994-9d7a-5445537957ed Annexe E: Smeermaas 1:2.500 3.2.5E.CALQUE http://proxy.handle.net/10648/4cd7bc0e-d3a1-46eb-b732-a0de8df301cf Annexe C: Smeermaas 1:2.500 3.2.5F http://proxy.handle.net/10648/a58cac8c-9775-4408-98d1-c58a26b256a5 Annexe F: Luyksgestel/Lommel GEEN 3.2.5F.CALQUE http://proxy.handle.net/10648/5d98aeed-f6c2-494e-a205-07475ab834ff Annexe D: Luyksgestel/Lommel GEEN 3.2.5G http://proxy.handle.net/10648/faa5603f-5c65-4537-91ca-eb70590665cd Annexe G: Eysden/Mouland. 1:2.500 3.2.5H http://proxy.handle.net/10648/639a12b4-7992-4589-b364-f7def0aa563d Annexe H: Baarle Nassau 1:2.500 3.2.5H.CALQUE http://proxy.handle.net/10648/462e9650-fc2b-4ad3-afdd-d41bbf93de81 Annexe F: Baarle Nassau 1:2.500 3.2.5.GRAV.ETABL http://proxy.handle.net/10648/696a8f3a-c8a4-4fc1-9dcb-ada1af4415ea Overzicht van de totstandkoming van de grensscheiding België - Nederland bij Maastricht. 1:10.000

Gravée à l'etabl. geogr. de Bruxelles

3.3 Reducties van kadasterkaarten t.b.v. de kaarteringswerkzaamheden der Militaire Verkenningen. Provincie Noord-Brabant, ca. 1835. 3.3.1 http://proxy.handle.net/10648/9f2aa954-66d0-4cd8-b7db-52be288cb7c8 Bladwijzer Noord-Brabant met gemeente-indeling.

Geen T.D.N. nr

3.3.2 http://proxy.handle.net/10648/a9ea6f2b-f03a-4b35-b960-0272a4192e6b Legenda.

Geen T.D.N. Nr

3.3.3 http://proxy.handle.net/10648/e162ab13-6e9a-45a7-8417-7d6d6f19c4c8 Aalst.

T.D.N. nr. 1605

3.3.4 http://proxy.handle.net/10648/6b8c8a44-a935-4381-8ba7-59e54ed6f50c Aarle Rixel.

T.D.N. nr. 1581

3.3.5 http://proxy.handle.net/10648/8da43f4b-4826-4486-bcb0-07afe5d7985f Alphen en Riel.

T.D.N. nr. 1580

3.3.6 http://proxy.handle.net/10648/244105b4-f5fe-402c-b9ee-1bfbf6b21c46 Asten (calque).

T.D.N. nr. 1613

3.3.7 http://proxy.handle.net/10648/ef009f4a-ca59-4878-9ffa-038d1d9b21f2 Baarle Nassau.

T.D.N. nr. 1579, 1634

3.3.8 http://proxy.handle.net/10648/d9b70a4a-a597-4f3d-9134-fc24b9e8d221 Bakel (calque).

T.D.N. nr.1614

3.3.9 http://proxy.handle.net/10648/61131e26-6c5b-44b4-b41d-644ccec6b3ef Beek en Donk.

T.D.N. nr. 1576

3.3.10 http://proxy.handle.net/10648/fd7a07f3-62a4-4f1c-a66e-53d504c73bf7 Bergeyk.

T.D.N. nr. 1577

3.3.11 http://proxy.handle.net/10648/00d448ce-05d0-4257-bc82-2a1da4482c23 Bergeyk (calque).

T.D.N. nr. 1606

3.3.12 http://proxy.handle.net/10648/10adcabc-561f-4daf-bf76-077910b539ad Bladel en Netersel.

T.D.N. nr.1575

3.3.13 http://proxy.handle.net/10648/bef24b8f-2bb0-42ae-8eef-471886f5bd14 Boekel.

T.D.N. nr. 1574

3.3.14 http://proxy.handle.net/10648/6ee95803-a66a-4762-87e3-3525f6068879 Borkel.

T.D.N. nr. 1573

3.3.15 http://proxy.handle.net/10648/8a3a7923-32f3-4f95-ae63-ef9c2a668548 Borkel (calque).

T.D.N. nr. 1617

3.3.16 http://proxy.handle.net/10648/37271f50-e2cf-45e6-9650-504436405a8b Breda (calque).

T.D.N. nr. 1618

3.3.17 http://proxy.handle.net/10648/731180e8-5aa9-4002-8017-d9d860cb7b8b Budel.

T.D.N. nr. 1640

3.3.18 http://proxy.handle.net/10648/65ec56b0-8180-499b-b64c-5a8d41c3193c Budel (calque).

T.D.N. nr. 1616

3.3.19 http://proxy.handle.net/10648/cdda3b16-1683-4f90-9092-2ab4a16fbeef Chaam.

T.D.N. nr. 1570

3.3.20 http://proxy.handle.net/10648/b2394e79-50b7-4809-b9dc-da292cceb178 Dalen (calque). Ontbreekt

T.D.N. nr. 1606

3.3.21 http://proxy.handle.net/10648/f70bfc51-c998-48d5-9d3d-6c39bb35f534 Deurne (calque).

T.D.N. nr. 1615

3.3.22 http://proxy.handle.net/10648/bfb334f5-e823-4f4a-8d26-c71addb2748a Dinther.

T.D.N. nr. 1572

3.3.23 http://proxy.handle.net/10648/5b12b014-701f-480b-838d-dd1e15c90b67 Dongen (calque).

T.D.N. nr.1623

3.3.24 http://proxy.handle.net/10648/0dad4f25-f602-40ea-8762-254a8890a5d9 Eindhoven (calque).

T.D.N. nr.1619

3.3.25 http://proxy.handle.net/10648/c7f9dbc6-12a0-490f-a747-edebada2c2b2 Erp.

T.D.N. nr. 1588

3.3.26 http://proxy.handle.net/10648/7c13b7af-6efc-4770-bf3e-d1560f50c2a1 Etten en Leur (calque).

T.D.N. nr. 1624

3.3.27 http://proxy.handle.net/10648/5f667106-0190-4b27-858c-e6bf815f3256 Gemert.

T.D.N. nr.1587

3.3.28 http://proxy.handle.net/10648/33e7ed3d-fd07-43d4-94d1-7bf414be4f79 Gilze en Rijen.

T.D.N. nr. 1586

3.3.29 http://proxy.handle.net/10648/572505b9-3a03-4fe8-ab53-c4fe16eeffee Ginneken en Bavel.

T.D.N. nr. 1578

3.3.30 http://proxy.handle.net/10648/177667fb-4a41-4aea-8775-2cc7f5bd16d9 Goirle.

T.D.N. nr. 1585

3.3.31 http://proxy.handle.net/10648/5dfffa2f-db3f-4f97-8759-cb4b13ea5245 Heeswijk.

T.D.N. nr. 1583

3.3.32 http://proxy.handle.net/10648/de75fd95-a251-421e-870d-3c9c68406b96 Heeze.

T.D.N. nr. 1584

3.3.33 http://proxy.handle.net/10648/962e3010-3054-4a41-9ed6-dc159b4d1c35 Helmond.

T.D.N. nr. 1601

3.3.34 http://proxy.handle.net/10648/6d2c39b3-6441-4267-8844-75d104578aac Hilvarenbeek.

T.D.N. nr. 1609

3.3.35 http://proxy.handle.net/10648/7540993b-00ab-48c0-83a5-7bca36ccc5fc Hoeven (calque).

T.D.N. nr.1608

3.3.36 http://proxy.handle.net/10648/3bfa4a29-5bd2-4505-8e38-2384d4d1bd18 Hogeloon.

T.D.N. nr. 1607

3.3.37 http://proxy.handle.net/10648/f1fb3339-f965-47bc-82b1-7d68e71d1e4d Huibergen.

T.D.N. nr. 1598

3.3.38 http://proxy.handle.net/10648/f5fb0a6e-60ca-4252-b728-1a26e5b9bfd5 Leende (calque).

T.D.N. nr.1612

3.3.39 http://proxy.handle.net/10648/08fa9216-5bb0-46c9-b889-74dcba8cdc1c Lierop.

T.D.N. nr. 1596

3.3.40 http://proxy.handle.net/10648/a856af51-6a57-4189-bbdc-610c7573037d Lieshout.

T.D.N. nr. 1597

3.3.41 http://proxy.handle.net/10648/30aaaf9d-3c1b-41c1-a4c1-c7775c90a284 Lommel.

T.D.N. nr. 728 (portef. 19 M.V.)

3.3.42 http://proxy.handle.net/10648/1d02ad23-6d59-41ab-b6d2-8417299c6e3a Maarheeze (calque).

T.D.N. nr. 1631, 1633

3.3.43 http://proxy.handle.net/10648/eff44b79-9291-4335-8bd2-4100ed7ec85f Maarhees (calque).

T.D.N. nr. 1632

3.3.44 http://proxy.handle.net/10648/3a74ca42-0a4a-4a5f-9136-e2cc12ccab78 Mierde, Hoge- en Lage (calque).

T.D.N. nr.1630

3.3.45 http://proxy.handle.net/10648/45ab61a8-eba7-4f28-9429-0198621b12b3 Mierlo.

T.D.N. nr. 1595

3.3.46 http://proxy.handle.net/10648/54ca00ed-cdd3-4338-b9a6-52062936ee16 Mill.

T.D.N. nr. 1594

3.3.47 http://proxy.handle.net/10648/208f86bb-7f29-4a9a-b841-2f4e13139aa8 Nuenen c.a.

T.D.N. nr. 1600

3.3.48 http://proxy.handle.net/10648/58f4dcfc-fb51-4c14-a27b-9c1c52f42f9b Ossendrecht.

T.D.N. nr. 1593

3.3.49 http://proxy.handle.net/10648/a690689c-419e-4460-9f63-6fdbfc3592d7 Reusel (calque).

T.D.N. nr. 1629

3.3.50 http://proxy.handle.net/10648/ada64fb8-c274-41ba-9b08-3d5bef0ddfef Rijsbergen.

T.D.N. nr. 1571

3.3.51 http://proxy.handle.net/10648/8a81ffe1-915b-4a02-be0b-22fb525f604e Soerendonk.

T.D.N. nr. 1592

3.3.52 http://proxy.handle.net/10648/12bed9f0-6f90-4129-85e1-bfb11e9c3631 Soerendonk (calque).

T.D.N. nr. 1628

3.3.53 http://proxy.handle.net/10648/ea729abb-5a62-4960-8b1d-9441ce531545 Someren (calque).

T.D.N. nr. 1626

3.3.54 http://proxy.handle.net/10648/612e748a-1c5c-4884-a991-ae344b45a148 Steenbergen en Kruisland.

T.D.N. nr. 1604

3.3.55 http://proxy.handle.net/10648/97461a42-b411-4d19-bdda-cd460177f793 Strijp (calque).

T.D.N. nr. 1610

3.3.56 http://proxy.handle.net/10648/9edb58d1-fb09-45e0-afbf-78b3749ac196 Tilburg.

T.D.N. nr. 1627

3.3.57 http://proxy.handle.net/10648/5156ba0e-aacb-4d5e-a51c-a385daf094c8 Uden.

T.D.N. nr. 1591

3.3.58 http://proxy.handle.net/10648/735e97b8-fc6b-4284-9684-1a797162960b Valkenswaard.

T.D.N. nr. 1622

3.3.59 http://proxy.handle.net/10648/8dd9e2f6-ba85-40c2-800e-e065149dd19f Veghel.

T.D.N. nr. 1590

3.3.60 http://proxy.handle.net/10648/037f803e-8abe-4b79-bf1e-888e516340c9 Veldhoven.

T.D.N. nr. 1582

3.3.61 http://proxy.handle.net/10648/34f20cc3-4893-4454-a5ba-19d065734be7 Vlierden.

T.D.N. nr. 1589

3.3.62 http://proxy.handle.net/10648/f0e88609-1251-443f-a688-5abd9d67d42f Vlierden (calque).

T.D.N. nr. 1625

3.3.63 http://proxy.handle.net/10648/bd857df7-580f-4c88-9f2c-0ece89484f5d Waalre.

T.D.N. nr. 1641 (portef. 38 M.V.)

3.3.64 http://proxy.handle.net/10648/191c16d5-4764-4006-8435-dc6a1ab29a8d Wanroij.

T.D.N. nr. 1602

3.3.65 http://proxy.handle.net/10648/30e07138-c97e-4a33-b853-48c1a77f33c6 Woensel (calque).

T.D.N. nr. 1611

3.3.66 http://proxy.handle.net/10648/6d43c843-7344-4adf-a11a-d1d2b6e070ca Zeeland.

T.D.N. nr. 1599

3.3.67 http://proxy.handle.net/10648/1a42c804-1bd8-44ca-92f3-27ffa42fc12b Zundert.

T.D.N. nr. 1603

3.3.68 http://proxy.handle.net/10648/fcb97368-5390-43db-9f29-9006947bd3d5 Route Den Bosch - Breda.

T.D.N. nr. 1620

3.3.69 http://proxy.handle.net/10648/a578ffa8-5e92-42a0-856e-44716e292f36 Kamp bij Reijen.

T.D.N. nr. 1621

3.4 Reducties van kadasterkaarten t.b.v. de kaarteringswerkzaamheden der Militaire Verkenningen. Provincie Limburg, ca. 1840 3.4.1 http://proxy.handle.net/10648/c5af65eb-de66-40eb-a761-639f31a6bcce Arcen en Velden (calque).

T.D.N. nr. 1652

3.4.2 http://proxy.handle.net/10648/57ff2000-e8a5-4596-8709-05b685118f3f Arcen en Velden 1:15.000

T.D.N. nr. 1653

3.4.3 http://proxy.handle.net/10648/d8b2a9ad-a5f6-45e3-9ba7-0c0f88ddc5c3 Arcen en Velden. 1:25.000

T.D.N. nr.1651

3.4.4 http://proxy.handle.net/10648/26d8850c-ebe0-444f-9530-2567ecbdf9fe Baxem.

T.D.N. nr. 1644

3.4.5 http://proxy.handle.net/10648/c793cfc6-fbe1-4076-bfd3-7095978e6420 Beesel (calque).

T.D.N. nr. 1664

3.4.6 http://proxy.handle.net/10648/e72aa3b0-ec89-4664-a069-f8dd48a2b983 Beesel. 1:12.500

T.D.N. nr. 1680

3.4.7 http://proxy.handle.net/10648/7fa172b8-5988-4fbf-8cf2-998fdcb522d2 Beesel. 1:25.000

T.D.N. nr. 1679

3.4.8 http://proxy.handle.net/10648/d7ce0c85-3def-43db-9a8c-6dd215b08305 Belfeld (calque).

T.D.N. nr. 1646

3.4.9 http://proxy.handle.net/10648/54c09711-3504-475a-aa7d-557553d5785f Belfeld. 1:15.000

T.D.N. nr.1648

3.4.10 http://proxy.handle.net/10648/0abb91eb-900a-45b4-a376-dcd384a70bb0 Belfeld. 1:25.000

T.D.N. nr. 1647

3.4.11 http://proxy.handle.net/10648/be843257-6865-4abe-a51e-f8a0b19ca8c3 Bergen (calque).

T.D.N. nr. 1645

3.4.12 http://proxy.handle.net/10648/998aa7c2-e4db-4ee1-a553-d96f658015ff Broekhuysen (calque).

T.D.N. nr. 1649

3.4.13 http://proxy.handle.net/10648/fd858552-b4ab-4802-9acc-ea345388c26e Broekhuysen.

T.D.N. nr. 1650

3.4.14 http://proxy.handle.net/10648/4bde4e02-71a2-42e4-984d-74f84efecbb4 Buggenum.

T.D.N. nr. 1658

3.4.15 http://proxy.handle.net/10648/8969ebb3-e248-4ca5-a77d-f9455bf9f81d Gennep.

T.D.N. nr. 1657

3.4.16 http://proxy.handle.net/10648/9a08d066-bdbd-4a47-a870-e2966d2dde44 Grubbenvorst (calque).

T.D.N. nr. 1656

3.4.17 http://proxy.handle.net/10648/0aa11d40-a30a-42ab-a122-e5d7368a2e06 Grubbenvorst.

T.D.N. nr.1660

3.4.18 http://proxy.handle.net/10648/6982d4aa-1d7b-4419-adfa-333a9c8f08d8 Haelen (calque).

T.D.N. nr. 1654

3.4.19 http://proxy.handle.net/10648/f534bcbb-0868-4cee-8285-fcf809f1ffca Haelen.

T.D.N. nr. 1655

3.4.20 http://proxy.handle.net/10648/05c59dfc-4ae5-4852-ad00-6a305357e91e Helden (calque).

T.D.N. nr. 1669

3.4.21 http://proxy.handle.net/10648/e6fef934-42af-4d76-8f4f-4b8dfc8dae70 Helden.

T.D.N. nr. 1670

3.4.22 http://proxy.handle.net/10648/591a8475-c782-4428-b916-befb76fbe07f Horn (calque).

T.D.N. nr. 1668

3.4.23 http://proxy.handle.net/10648/4978e88c-f108-4bec-b1ec-bbb94ecb1f23 Horst (calque).

T.D.N. nr. 1667

3.4.24 http://proxy.handle.net/10648/f35a7e6b-e35c-4395-8886-9226494c9e89 Horst.

T.D.N. nr. 1659

3.4.25 http://proxy.handle.net/10648/14e6c0ad-969c-48b1-8d2b-112b96b5d766 Kessel (calque).

T.D.N. nr. 1665

3.4.26 http://proxy.handle.net/10648/d76091f9-ea38-4c31-8346-1d5746c1c1ce Kessel.

T.D.N. nr. 1666

3.4.27 http://proxy.handle.net/10648/73e48c48-492c-4924-bc78-afef15f727a6 Maasbree (calque).

T.D.N. nr.1638

3.4.28 http://proxy.handle.net/10648/b3dbc03e-0937-41a9-bd93-e5b8b3b8a962 Maasbree.

T.D.N. nr. 1639

3.4.29 http://proxy.handle.net/10648/6585c757-9b0e-409c-b05f-026b900bbd72 Meerlo.

T.D.N. nr. 1663

3.4.30 http://proxy.handle.net/10648/ccad4a7c-0c87-4c7d-9ab5-eb2fa8736619 Mook.

T.D.N. nr.1662

3.4.31 http://proxy.handle.net/10648/c9c39999-eb9f-4be0-b282-3077d3af1f82 Neer. 1:12:500

T.D.N. 1661

3.4.32 http://proxy.handle.net/10648/c3548c49-e340-4560-b7e7-c6f394261dc6 Neer. 1:12:500

T.D.N. nr. 1676

3.4.33 http://proxy.handle.net/10648/eee22e64-7d93-486f-b095-9fe529e286ad Nunhem (calque).

T.D.N. nr. 1675

3.4.34 http://proxy.handle.net/10648/9339e4b0-cd51-4be9-ada3-f065b4020f20 Nunhem.

T.D.N. nr. 1643

3.4.35 http://proxy.handle.net/10648/e4cb6c5d-951c-42fd-81e3-8bd69813e7ae Ottersum.

T.D.N. nr. 1674

3.4.36 http://proxy.handle.net/10648/375ea67d-bc45-49d4-b7d1-51c787879664 Tegelen (calque).

T.D.N. nr. 1672

3.4.37 http://proxy.handle.net/10648/1d60e2b4-29ee-4a04-9c35-50714cc9b594 Tegelen.

T.D.N. nr. 1642

3.4.38 http://proxy.handle.net/10648/89addf88-7eaa-4ed3-a1b0-00b018ffeafe Tegelen.

T.D.N. nr. 1673

3.4.39 http://proxy.handle.net/10648/365c4e89-d0c5-4a39-aaa1-bbcc5d062bd3 Venlo (calque).

T.D.N. nr. 1678

3.4.40 http://proxy.handle.net/10648/32694ed9-873f-4eaa-aa80-b2258dc1cdb7 Venlo.

T.D.N. nr. 1671

3.4.41 http://proxy.handle.net/10648/a38dd46d-02bb-4521-b053-d73911574cc9 Venray.

T.D.N. nr.1637

3.4.42 http://proxy.handle.net/10648/250d83f4-0796-4a6d-9f6d-5ddc6c8dddf0 Venray.

T.D.N. nr. 1677

3.4.43 http://proxy.handle.net/10648/34de75f7-9d8e-4768-b65a-40dd5bc83d5e Wansum.

T.D.N. nr. 1681

3.5 Kantonkaarten Limburg, ca. 1840 3.5.1 http://proxy.handle.net/10648/19ccd0c1-7fca-4f0f-94a9-837635d1d679 Kanton Gulpen.

T.D.N. nr. 1682

3.5.2 http://proxy.handle.net/10648/14aafa12-254e-48ec-87ed-f061c733d88d Kanton Heerlen.

T.D.N. nr. 1683

3.5.3 http://proxy.handle.net/10648/2b9e49f0-deaa-46a9-997f-97ab9296978e Kanton Kerkraede.

T.D.N. nr. 1687

3.5.4 http://proxy.handle.net/10648/ff7c2cc4-4cb4-488d-9e2e-2abcd237bf22 Kanton Maaseijck.

T.D.N. nr. 1688

3.5.5 http://proxy.handle.net/10648/313fab16-9b53-42c6-821d-a5621d7cb90a Kanton Maastricht-Noord.

T.D.N. nr. 1686

3.5.6 http://proxy.handle.net/10648/0a447064-b34d-4fe9-aef4-e1040538c400 Kanton Oirsbeek.

T.D.N. nr. 1685

3.5.7 http://proxy.handle.net/10648/0fb4bddf-29d4-49ea-952d-5b4bc6da55f5 Kanton Peer.

T.D.N. nr. 1690

3.5.8 http://proxy.handle.net/10648/0913e51b-8df4-44a9-9b41-af59b4800360 Kanton Sittard.

T.D.N. nr. 1684

3.5.9 http://proxy.handle.net/10648/d3400caf-900c-4939-be38-313855a4a463 Kanton Weert.

T.D.N. nr. 1689

3.6 Overzichtsbladen grensscheiding, 1831-1834 3.6.1 http://proxy.handle.net/10648/4ad4eb2e-9683-416f-ad69-53800cd9c8bd Topographische kaart der grensscheiding tusschen het Oud-Nederland en de Belgische Provintien, ofwel, der Zuidelijke verdedigingslinie van Nederland door het Koninklijke leger thans bezet. Maart 1831 schaal 1:100.000

Vervaardigd onder directie van den kolonel en directeur der Militaire Verkenningen J.E. van Gorkum.

T.D.N. nummer 1635

3.6.2 http://proxy.handle.net/10648/4ba1438a-d313-44e9-82ee-b9ac688f8440 Vervolg der kaart van de grensscheiding tusschen het Oud-Nederland en de Belgische Provintien. 1834 schaal 1:100.000

Vervaardigd o.l.v. J.E. v. Gorkum.

T.D.N. nummer 1636

3.7 Hydrografische opnamen van kanalen in Belgie, ca. 1827 3.7.1 http://proxy.handle.net/10648/3c6056ab-9732-4a67-99a8-2a39c5aff665 Hydrografische kaart der kanalen in Fransch Vlaanderen tusschen de Schelde en de Noordzee. Bijlage tot het geheim gerigt van den 24e July 1827. 24e July 1827 1:200.000

Met profil der kanalen.

T.D.N. nr. 1691

3.7.2 http://proxy.handle.net/10648/6256226b-8745-4590-9696-78d8fd9f748a Plan van het kanaal de la Sensée. 1:25.000

Calque.

T.D.N. nr. 1692

3.7.3 http://proxy.handle.net/10648/91cae66a-7336-470e-84af-b84ef4ae4008 Plan van het kanaal de la Sensée. 1:25.000

Nettekening.

T.D.N. nr. 1695

3.7.4 http://proxy.handle.net/10648/1a5f860d-2df7-4077-bddb-f0322ff36031 Canal de la Haute Deule. 1:25.000

Calque.

T.D.N. nr. 1694

3.7.5 http://proxy.handle.net/10648/0abaa10e-8ddb-4bb3-a7f1-5f4e3b887fd4 Plan van het kanaal der Boven-Deule. 1:25.000

Nettekening.

T.D.N. nr. 1695

3.7.6 http://proxy.handle.net/10648/f4339766-eae9-439d-8106-4588d3b826ee Profil van het kanaal de la Bassée. 1:50.000

Nettekening.

T.D.N. nr. 1690

3.7.7 http://proxy.handle.net/10648/cf93ec8c-cac3-4a4b-8dbe-e0091b175b42 Plan van het kanaal de la Bassée. 1:50.000 Ontbreekt

Nettekening.

T.D.N. nr. 1697

3.7.8 Navigation de Dunkerque à Paris; rapport des radiers et du niveau des eaux dans les canaux et rivières navigables.

Nettekening.

T.D.N. nr. 1698, 1699

3.7.8.1 http://proxy.handle.net/10648/25d5379e-d58a-4f6e-b097-a58dce3d1877 Bestanddeel 1. 3.7.8.2 http://proxy.handle.net/10648/6d30890e-3121-4c18-969f-23cf565efd04 Bestanddeel 2.
3.7.9 http://proxy.handle.net/10648/ad9f99a6-ee01-4ac4-91ec-53701ad909cf Profils des canaux navigables et rapports des radiers des ecluses de l'arondissement de Dunkerque.

Nettekening

T.D.N. nr. 1700

3.8 Etappenkaart, 1815-1831 3.8.1 Calque der etappenkaart.

T.D.N. nr. 1783 A, B, C

3.8.1A http://proxy.handle.net/10648/e9bfdaf5-4519-4ec0-ad8a-181a59f96264 Calque A. 3.8.1B http://proxy.handle.net/10648/4f0860a8-650e-4d4e-9a81-61867e288cce Calque B. 3.8.1C http://proxy.handle.net/10648/108bba71-87b8-4955-95fa-2af0fb381ff9 In omslag: "Frontieres du Sud, commission de delimitation entre les Pays - Bas et la France.Tableau Statistique".
3.8.2 http://proxy.handle.net/10648/6e782f51-75c5-4341-beab-44fd21c33ee9 Kaart der provincie Westvlaanderen voorstellende de bereids uitgevoerde en nog te doene werken om de wegen, vaarten, uitloosing, haven en kustwerken te verbeteren en op de voordeeligste wijze te voltooyen; calque. 1827

T.D.N. nr. 1784

3.8.3 http://proxy.handle.net/10648/d2e687aa-6d69-4437-a94a-4f338ec2a49c Extrait de la carte du Departement du Nord. Echelle de 1 centimetre pour 20.000 metres.

Calque.

T.D.N. nr. 1785

3.8.4 http://proxy.handle.net/10648/d11e5fc3-9abb-4dcc-9221-b13230bd8432 Calque "Voorstellende de steden Nieuport, Veurne, Duinkerke en de Landst ... te Yperen, Poperinge en Steenvoorde".

T.D.N. nr. 1786

3.8.5 http://proxy.handle.net/10648/905c357d-e54d-4f70-8516-f5befb85292a Topographisch plan der landstreek tussen de Schelde en de Leye; getrokken uit de kadastrale plans. Reductie op 1:25.000

T.D.N. nr. 1787

3.9 Kaarteringsstukken 1:25.000 van België, 1815-1831 1:25.000 3.9.1 http://proxy.handle.net/10648/4c21ab4e-eb5e-46ee-b4c9-c9c28b430949 Bladwijzers, stand werkzaamheden.

T.D.N. nr. 39-78, 1104-1108

3.9.2 http://proxy.handle.net/10648/d0ee5daf-af2c-4190-9ec6-beb677eb2308 Overzichten driehoeksmeting Belgie.

T.D.N. nr. 79-89

3.9.3 Bladen 1-307.

T.D.N. nr. 90-1103, 1066

Blad 1 - 10 Portefeuille 2 M.V.

Blad 11 - 18 Portefeuille 3 M.V.

Blad 24 - 33 Portefeuille 4 M.V.

Blad 37 - 47 Portefeuille 5 M.V.

Blad 49 - 58 Portefeuille 6 M.V.

Blad 59 - 67 Portefeuille 7 M.V.

Blad 71 - 78 Portefeuille 8 M.V.

Blad 79 - 87 Portefeuille 9 M.V.

Blad 90 - 97 Portefeuille 10 M.V.

Blad 106 - 116 Portefeuille 11 M.V.

Blad 117 - 121 Portefeuille 12 M.V.

Blad 122 - 132 Portefeuille 13 M.V.

Blad 133 - 140 Portefeuille 14 M.V.

Blad 141 - 147 Portefeuille 15 M.V.

Blad 148 - 160 Portefeuille 16 M.V.

Blad 161 - 166 Portefeuille 17 M.V.

Blad 167 - 179 Portefeuille 18 M.V.

Blad 180 - 186 Portefeuille 19 M.V.

Blad 187 - 194 Portefeuille 20 M.V.

Blad 37 - 47 Portefeuille 21 M.V.

Blad 37 - 47 Portefeuille 22 M.V.

Blad 199 - 205 Portefeuille 23 M.V.

Blad 206 - 211 Portefeuille 24 M.V.

Blad 212 - 224 Portefeuille 25 M.V.

Blad 225 - 232 Portefeuille 26 M.V.

Blad 233 - 237 Portefeuille 27 M.V.

Blad 248 - 254 Portefeuille 28 M.V.

Blad 255 - 278 Portefeuille 29 M.V.

Blad 291 - 307 Portefeuille 30 M.V

3.9.3 http://proxy.handle.net/10648/5a02c5e7-94d2-48be-b22b-bc63610900bd Portefeuille. 3.9.3.5 http://proxy.handle.net/10648/e93fb5f4-eb16-4c9f-80e4-ed398aadebe4 Portefeuille 2. 3.9.3.10 http://proxy.handle.net/10648/a49da946-a9b7-49ee-b9c6-fb04e64ff066 Portefeuille 2. 3.9.3.12 http://proxy.handle.net/10648/947e6b25-e866-403d-b84a-91c640400669 Portefeuille 3. 3.9.3.13 http://proxy.handle.net/10648/ea04b957-30e8-4fda-9b65-c60fd1f89762 Portefeuille 3. 3.9.3.14 http://proxy.handle.net/10648/ebfc8ec5-ad15-4e47-8d54-0ac00299dc46 Portefeuille 3. 3.9.3.15 http://proxy.handle.net/10648/5528a285-7460-4943-b0d8-f1eb5ba0dcd8 Portefeuille 3. 3.9.3.16 http://proxy.handle.net/10648/10096355-5d86-4c91-ae80-83c46d1caf17 Portefeuille 3. 3.9.3.17 http://proxy.handle.net/10648/6f86d58e-7dde-4414-af82-a78eb6ad1f14 Portefeuille 3. 3.9.3.18 http://proxy.handle.net/10648/d749ecbd-71b6-4ec1-ac59-2005ea85af05 Portefeuille 3. 3.9.3.25 http://proxy.handle.net/10648/45def6e8-beb7-445a-b5a5-b413f502d588 Portefeuille 4. 3.9.3.26 http://proxy.handle.net/10648/b50310bc-578b-46bf-82cd-17ec07fa06a9 Portefeuille 4. 3.9.3.27 http://proxy.handle.net/10648/597bbf53-6d09-4f43-a18b-af97db22b755 Portefeuille 4. 3.9.3.29 http://proxy.handle.net/10648/c849ffc6-5879-49d9-8751-d62439f30882 Portefeuille 4. 3.9.3.30 http://proxy.handle.net/10648/e014cd06-42b0-4a7a-9910-c14f64b96bcc Portefeuille 4. 3.9.3.32 http://proxy.handle.net/10648/40ee6fc8-6e95-4c76-9319-313daa217e77 Portefeuille 4. 3.9.3.39 http://proxy.handle.net/10648/0a15911e-779c-4228-8255-78d269c5ff31 Portefeuille 5. 3.9.3.41 http://proxy.handle.net/10648/b7df223b-4ff6-4692-bc39-61ba04a7f859 Portefeuille 5. 3.9.3.43 http://proxy.handle.net/10648/639237cc-2ff2-4584-82f8-2b7e3b1ab6a7 Portefeuille 5. 3.9.3.44 http://proxy.handle.net/10648/7fa4195c-b652-46c1-86ad-0a87473c37cf Portefeuille 5. 3.9.3.45 http://proxy.handle.net/10648/a96cf424-73db-4662-81a0-a08cd37e7225 Portefeuille 5. 3.9.3.46 http://proxy.handle.net/10648/e611e9e8-0b2c-4683-a210-00e189a8f8af Portefeuille 5. 3.9.3.49 http://proxy.handle.net/10648/6a92ccf9-2fd1-4c2d-a9f1-20b2870aeb61 Portefeuille 6. 3.9.3.55 http://proxy.handle.net/10648/187b392a-c8b9-4503-9847-895a53cbdd65 Portefeuille 6. 3.9.3.56 http://proxy.handle.net/10648/592aa266-64b0-4c68-a35a-45b960ecbf17 Portefeuille 6. 3.9.3.57 http://proxy.handle.net/10648/46e95ee3-cbe2-436b-843e-e6be47e60f07 Portefeuille 6. 3.9.3.58 http://proxy.handle.net/10648/bc9a414e-531b-4326-baa9-4541e2c9617d Portefeuille 6. 3.9.3.59 http://proxy.handle.net/10648/4d3236a1-34d8-4212-b352-0db717330d39 Portefeuille 7. 3.9.3.60 http://proxy.handle.net/10648/adaca24a-d799-47cf-96cd-753698af2a1e Portefeuille 7. 3.9.3.62 http://proxy.handle.net/10648/53b7a04f-1c62-4fa3-ab59-f2884148cbe0 Portefeuille 7. 3.9.3.63 http://proxy.handle.net/10648/7edbaed9-20b5-4ac8-9786-52ae730e1225 Portefeuille 7. 3.9.3.64 http://proxy.handle.net/10648/f5d61d32-b97f-4360-866e-e370910d30db Portefeuille 7. 3.9.3.65 http://proxy.handle.net/10648/e06a0e7c-1d90-4e54-9271-03909493e6d3 Portefeuille 7. 3.9.3.66 http://proxy.handle.net/10648/9f224e38-c690-4b27-a415-0c52dbfb1ee7 Portefeuille 7. 3.9.3.67 http://proxy.handle.net/10648/c288ea74-87f6-4f77-ae4e-5910800fb898 Portefeuille 7. 3.9.3.73 http://proxy.handle.net/10648/5df37482-57d7-4448-9671-a73807c9c76f Portefeuille 8. 3.9.3.74 http://proxy.handle.net/10648/8749a97f-d9c5-4461-b3d7-b8f38c212045 Portefeuille 8. 3.9.3.75 http://proxy.handle.net/10648/18e33e44-e718-4ea8-9d96-961884d1a6ec Portefeuille 8. 3.9.3.76 http://proxy.handle.net/10648/8bcaede4-c26f-42bd-800b-96bc37dd99d1 Portefeuille 8. 3.9.3.77 http://proxy.handle.net/10648/b7cb00c6-208f-4b5c-ab7f-258df6674067 Portefeuille 8. 3.9.3.78 http://proxy.handle.net/10648/43b654f2-3bbb-4290-9388-fdad05898276 Portefeuille 8. 3.9.3.79 http://proxy.handle.net/10648/383858b3-d4df-4d3a-8891-3c082a178bc5 Portefeuille 9. 3.9.3.80 http://proxy.handle.net/10648/eb684601-0d6d-4b1a-9b77-f67d59ab2c8d Portefeuille 9. 3.9.3.82 http://proxy.handle.net/10648/21b1177a-03c2-4c97-9e0b-0b7b80c8b755 Portefeuille 9. 3.9.3.83 http://proxy.handle.net/10648/cc19555d-8fbf-4bfa-a6fb-560aae88db93 Portefeuille 9. 3.9.3.84 http://proxy.handle.net/10648/d70ebdc6-2102-43bc-8d4e-d90f3663a007 Portefeuille 9. 3.9.3.85 http://proxy.handle.net/10648/670f2f93-3d3f-4c97-b4ea-3a33fb859fc7 Portefeuille 9. 3.9.3.86 http://proxy.handle.net/10648/1e6b23bd-000f-4dc2-a336-ccc1610cf95c Portefeuille 9. 3.9.3.92 http://proxy.handle.net/10648/df8d66d1-2107-4256-bada-41d9438646b8 Portefeuille 10. 3.9.3.93 http://proxy.handle.net/10648/a1d9029b-b3c0-4c40-bf99-e290129c7ba5 Portefeuille 10. 3.9.3.94 http://proxy.handle.net/10648/ac9a20e0-c3ba-4697-903c-d9828246c045 Portefeuille 10. 3.9.3.95 http://proxy.handle.net/10648/e5a7685b-823d-4d62-826c-42f7af96bd19 Portefeuille 10. 3.9.3.97 http://proxy.handle.net/10648/0d1b258e-f031-4d83-8bb6-623323f972d5 Portefeuille 10. 3.9.3.98 http://proxy.handle.net/10648/09325efd-bc36-42ae-b159-784058ec474d Portefeuille 11. 3.9.3.99 http://proxy.handle.net/10648/a161c147-dca8-44c1-a671-fc073b0ed244 Portefeuille 11. 3.9.3.100 http://proxy.handle.net/10648/96627048-43d1-4d1d-ba2a-5cf8d484a32a Portefeuille 11. 3.9.3.101 http://proxy.handle.net/10648/cb27f304-6cb9-4dc0-8d0d-b807e6e49b5f Portefeuille 11. 3.9.3.102 http://proxy.handle.net/10648/076b807b-65a7-49d1-a61d-00a0eac89299 Portefeuille 11. 3.9.3.103 http://proxy.handle.net/10648/2688cedf-9a25-4dd5-9027-5be1ef4d69a2 Portefeuille 11. 3.9.3.104 http://proxy.handle.net/10648/1e6621a4-3cc7-476a-adbd-1bb25eeff812 Portefeuille 11. 3.9.3.113 http://proxy.handle.net/10648/6b7e9926-f757-4356-8b5d-7fa9c3b8478a Portefeuille 12. 3.9.3.114 http://proxy.handle.net/10648/8b404f87-1495-4c37-93c6-dc62bd35f6e1 Portefeuille 12. 3.9.3.115 http://proxy.handle.net/10648/0e3a4818-0083-4491-ba33-2c45decacea7 Portefeuille 12. 3.9.3.116 http://proxy.handle.net/10648/aff12083-5a1b-49a1-9ec8-b4abc269fbda Portefeuille 13. 3.9.3.119 http://proxy.handle.net/10648/e70ac80a-1817-4227-84b5-2cef4559017c Portefeuille 13. 3.9.3.120 http://proxy.handle.net/10648/1d6aa649-16d8-4b6d-a06c-b3c6ef2e68e0 Portefeuille 13. 3.9.3.121 http://proxy.handle.net/10648/ad007449-ca18-44a5-abc3-29c0b82aa04a Portefeuille 13. 3.9.3.122 http://proxy.handle.net/10648/8c269b58-dc22-4b0e-8dd6-d112f0a2c986 Portefeuille 14. 3.9.3.123 http://proxy.handle.net/10648/ad3f6179-820b-47fc-b9f9-c4670ec45e81 Portefeuille 14. 3.9.3.124 http://proxy.handle.net/10648/bc84739a-f8ce-4da8-96c6-d84a5a8aa406 Portefeuille 14. 3.9.3.125 http://proxy.handle.net/10648/fbb8bcf1-6d4e-46c6-9769-04a1a87ccfe4 Portefeuille 14. 3.9.3.126 http://proxy.handle.net/10648/f4d42042-1ee2-4ca3-ab52-89f4e861d2eb Portefeuille 14. 3.9.3.133 http://proxy.handle.net/10648/e5921305-0148-40bb-91c9-754015959444 Portefeuille 15. 3.9.3.134 http://proxy.handle.net/10648/978b9b7d-f05f-4f94-bb5d-80ccd97260bd Portefeuille 15. 3.9.3.135 http://proxy.handle.net/10648/3511027f-3808-46ca-901b-9037870558ad Portefeuille 15. 3.9.3.136 http://proxy.handle.net/10648/ed16847b-9baa-4fca-8619-0c379e722321 Portefeuille 15. 3.9.3.137 http://proxy.handle.net/10648/1d012ef3-be42-4101-9dee-eba976e4e544 Portefeuille 15. 3.9.3.138 http://proxy.handle.net/10648/ef93ad2e-638a-42e7-b919-79aec9fa8fbc Portefeuille 15. 3.9.3.139 http://proxy.handle.net/10648/79e1d848-5bed-4714-aaf5-8b093b202bfa Portefeuille 15. 3.9.3.140 http://proxy.handle.net/10648/5b301170-b888-495c-8d15-05f874922a95 Portefeuille 15. 3.9.3.141 http://proxy.handle.net/10648/2a049e67-17ec-41a9-9452-1b2d35c9f617 Portefeuille 16. 3.9.3.142 http://proxy.handle.net/10648/5151440f-34dd-48a8-8e56-e5aece4d2557 Portefeuille 16. 3.9.3.143 http://proxy.handle.net/10648/6c512be0-a3c5-4f26-be66-aad3762fe632 Portefeuille 16. 3.9.3.144 http://proxy.handle.net/10648/2aa97c74-a892-499a-a2dd-7453269212c9 Portefeuille 16. 3.9.3.145 http://proxy.handle.net/10648/252180df-c6ec-410d-9a6b-72663f4ac98d Portefeuille 16. 3.9.3.146 http://proxy.handle.net/10648/71f24ec9-2591-48a7-a11c-56db6c2afc09 Portefeuille 16. 3.9.3.147 http://proxy.handle.net/10648/e8ee7a27-891f-443f-a8aa-491fc466d31d Portefeuille 16. 3.9.3.155 http://proxy.handle.net/10648/b0dd49de-0767-46d2-aac5-5daff58d1e13 Portefeuille 17. 3.9.3.156 http://proxy.handle.net/10648/97681b40-f59a-4666-b111-8bc29ed7764d Portefeuille 17. 3.9.3.157 http://proxy.handle.net/10648/c9bf4c5c-ec0d-432b-88e1-5dbae8582416 Portefeuille 17. 3.9.3.158 http://proxy.handle.net/10648/5495e2e0-8135-47cb-8697-2a766033a84c Portefeuille 17. 3.9.3.160 http://proxy.handle.net/10648/ae6251ab-9cf6-4c3c-9230-532e8e133459 Portefeuille 17. 3.9.3.161 http://proxy.handle.net/10648/a5192ea8-4c44-41aa-81fc-6ece6a85de13 Portefeuille 18. 3.9.3.162 http://proxy.handle.net/10648/aa0fd20a-4962-4fcc-8d35-84a966cc292b Portefeuille 18. 3.9.3.163 http://proxy.handle.net/10648/8f31775b-15eb-449c-8102-6af6a77d6dd9 Portefeuille 18. 3.9.3.167 http://proxy.handle.net/10648/73c83bdd-d8d4-486d-a612-c5fd624727fa Portefeuille 19. 3.9.3.168 http://proxy.handle.net/10648/c68ebd92-63cf-40d6-b6ba-13684498b6ec Portefeuille 19. 3.9.3.169 http://proxy.handle.net/10648/843970bf-6ca0-4169-935d-42e2d0515e23 Portefeuille 19. 3.9.3.170 http://proxy.handle.net/10648/d212e73c-42d4-4795-80d7-af4653e7e361 Portefeuille 19. 3.9.3.182 http://proxy.handle.net/10648/2c09542d-101c-46e2-8477-a61266ae1197 Portefeuille 20. 3.9.3.183 http://proxy.handle.net/10648/cfc9f418-4c85-4e88-9edd-73ad7556e95c Portefeuille 20. 3.9.3.184 http://proxy.handle.net/10648/b6ba37b3-2f92-4d70-bd44-7a9b5ce5c66d Portefeuille 20. 3.9.3.185 http://proxy.handle.net/10648/d0954761-f5b0-46a6-a7b4-670be9547e64 Portefeuille 20. 3.9.3.186 http://proxy.handle.net/10648/e91c14c7-9335-4a5c-ab14-61028bd62d24 Portefeuille 20. 3.9.3.187 http://proxy.handle.net/10648/60a27ee2-bcfe-4b5b-9a02-4649c7ce66ad Portefeuille 21. 3.9.3.188 http://proxy.handle.net/10648/1475c0fe-650c-4abd-84ae-7d2c6bbd72b0 Portefeuille 21. 3.9.3.189 http://proxy.handle.net/10648/2083eedb-f245-40fd-a6c8-239f20120670 Portefeuille 21. 3.9.3.202 http://proxy.handle.net/10648/5fe7e530-d947-4b8a-b63f-97e8c0ff0673 Portefeiulle 22. 3.9.3.204 http://proxy.handle.net/10648/188c9de0-9e72-4d13-b481-a801013219d5 Portefeiulle 22. 3.9.3.207 http://proxy.handle.net/10648/e287354e-e89e-4c9d-a41a-221fec2569a7 Portefeuille 23. 3.9.3.209 http://proxy.handle.net/10648/ec39e0a3-18be-4faf-a04c-31744eb83c97 Portefeuille 23. 3.9.3.210 http://proxy.handle.net/10648/f312c4e6-ad79-4343-ab74-b130845d4d27 Portefeuille 23. 3.9.3.213 http://proxy.handle.net/10648/2fcceded-c9b8-4236-9c57-a4b4a2c68546 Portefeuille 24. 3.9.3.214 http://proxy.handle.net/10648/beace98f-2e5d-4520-bef4-33ae762ff370 Portefeuille 24. 3.9.3.215 http://proxy.handle.net/10648/b820f788-3640-4570-b819-3e0deff13648 Portefeuille 24. 3.9.3.216 http://proxy.handle.net/10648/c55a0bd4-96ab-4314-991b-6c6b775d6840 Portefeuille 24. 3.9.3.224 http://proxy.handle.net/10648/da9d6360-3537-41a0-8632-ae078ff1c0ce Portefeuille 24. 3.9.3.225 http://proxy.handle.net/10648/984455eb-209e-479d-890f-d08074e0ddf9 Portefeuille 25. 3.9.3.226 http://proxy.handle.net/10648/e50750c2-1024-446d-9a3d-7ee5c056b351 Portefeuille 25. 3.9.3.228 http://proxy.handle.net/10648/e29b1884-e647-4613-a08c-b407d5502dd5 Portefeuille 25. 3.9.3.229 http://proxy.handle.net/10648/1f50b503-17e0-4583-98e8-06ec442ef4d6 Portefeuille 25. 3.9.3.230A http://proxy.handle.net/10648/ef942050-8b33-48c7-87a1-79c115018df6 Portefeuille 25. 3.9.3.231 http://proxy.handle.net/10648/039500ab-6e1a-43d3-8ed6-c13e53e67280 Portefeuille 25. 3.9.3.232 http://proxy.handle.net/10648/c70c8afa-3f80-42e9-baf5-3dbc5cf3bd44 Portefeuille 25. 3.9.3.233 http://proxy.handle.net/10648/1813cbaf-78d6-4a6d-a044-de56985abd63 Portefeuille 26. 3.9.3.235 http://proxy.handle.net/10648/c90cc5e3-1d21-4bbf-a43d-033329adc2d8 Portefeuille 26. 3.9.3.236 http://proxy.handle.net/10648/0730f133-d292-4b5d-a9b5-91db4d93d7dc Portefeuille 26. 3.9.3.237 http://proxy.handle.net/10648/2e5496a5-f311-40ec-b66a-1b37f60a9cde Portefeuille 26. 3.9.3.248 http://proxy.handle.net/10648/2f78314f-f70a-4dcd-a5bb-ea7bb1cc2658 Portefeuille 27. 3.9.3.251 http://proxy.handle.net/10648/f823e228-e096-41af-b5b0-d4ee3c3549fa Portefeuille 27. 3.9.3.254 http://proxy.handle.net/10648/fed36d4d-4173-4be6-85d7-b775ebc94e79 Portefeuille 27. 3.9.3.257 http://proxy.handle.net/10648/b71559f0-0280-4d96-bc40-1cb6585cc470 Portefeuille 28. 3.9.3.258 http://proxy.handle.net/10648/6656ac91-0ee8-434e-8d7b-176dc26da3b2 Portefeuille 28. 3.9.3.280 http://proxy.handle.net/10648/074e802e-36be-4282-9f97-99039a53dbd1 Portefeuille 29. 3.9.3.281 http://proxy.handle.net/10648/68171645-dcff-4a51-b2f6-29689a6bcd34 Portefeuille 29. 3.9.3.282 http://proxy.handle.net/10648/c77d7726-6b84-44f8-bd58-9e9ecfb6dd68 Portefeuille 29. 3.9.3.292 http://proxy.handle.net/10648/2f4bf04d-69d2-4990-9e1a-31c8d3771138 Portefeuille 30. 3.9.3.293 http://proxy.handle.net/10648/14d91b53-43e9-46be-9270-b6f4f6034209 Portefeuille 30. 3.9.3.294 http://proxy.handle.net/10648/42938bc6-21e1-4170-85bd-653b3bf20fc1 Portefeuille 30. 3.9.3.304/305 http://proxy.handle.net/10648/c6031584-a79d-4cc6-9167-45ec09a33a11 Portefeuille 30. 3.9.3.307 http://proxy.handle.net/10648/a1911a27-6c61-4a71-9027-57e336176f93 Portefeuille 30. 3.9.3.BLADWIJZER http://proxy.handle.net/10648/a6a02e61-67f9-41e8-8f48-22d5311369c3 Bladwijzer
3.10 Mineralogische kaart van België, 1831-1840 3.10 Choro-mineralogische en algemeen hydrografische kaart van een zuidelijk gedeelte der Nederlanden.

Ontworpen, opgenomen en vervaardigd onder directie van den Generaal-majoor en Directeur der Militaire Verkenningen J.E. van Gorkum

3.10.1 http://proxy.handle.net/10648/c74b208e-fc73-492e-8197-60c51ad31a93 blad. 3.10.10.1 http://proxy.handle.net/10648/8589dd7a-8d60-473b-93eb-727973cfd82e blad. 3.10.10.2 http://proxy.handle.net/10648/3f1a6b85-c0b1-4694-98a0-80f6309b4938 blad. 3.10.11.1 http://proxy.handle.net/10648/dfa522be-884a-4197-a884-4972c0cd12bc blad. 3.10.11.2 http://proxy.handle.net/10648/d5a649b2-4060-4079-a8d5-49c2adca3310 blad. 3.10.12/13 http://proxy.handle.net/10648/b5f22126-5090-48ab-b4bc-83064d04be0a blad. 3.10.14.1 http://proxy.handle.net/10648/d9ccbb04-4ed9-4a91-864e-edfda2872324 blad. 3.10.14.2 http://proxy.handle.net/10648/3a04890d-0679-441a-9ed7-3efe8a4b8954 blad. 3.10.15 http://proxy.handle.net/10648/7bdba584-5d67-4bd7-894e-708177846bec blad. 3.10.16 http://proxy.handle.net/10648/fd94dff6-e286-4768-831b-44f21f49b389 blad. 3.10.17 http://proxy.handle.net/10648/929e7780-9e08-4b24-b24a-b1fd72b925a2 Calque omtrek Waterloo No. 117. 3.10.18.1 http://proxy.handle.net/10648/2bcbd50e-ae03-4176-9e7b-fb44587f6535 Verdeelingsblad der Geologische en Mineralogische kaart van een zuidelijk gedeelte der Nederlanden bij des Konings besluit van de 19 october 1831 gewijzigd tot. 3.10.18.2 http://proxy.handle.net/10648/a9010469-2ea0-4eb1-984e-193631a4dda5 Choro Topografische Kaart voor den algemeenen dienst.

(m.s., bladindeling met 4 van de 8 bladen van bovenstaande kaart genummerd 1 - IV)

3.10.18.3 http://proxy.handle.net/10648/6d838268-2477-48c7-aa75-5b0f7fe6f03f Generaal Tableau der Militaire Verkenningen. Bladindeling van de verkenning met bovenstaande 4 bladengrenzen hier overheen geprojecteerd. 1:25.000 3.10.18.4 http://proxy.handle.net/10648/2b4bb64e-d64c-4f04-8c8b-2c7274e57636 Generaal Tableau der Militaire Verkenningen. Bladindeling van de verkenning met nadere onderverdeling van de bladen der geologische kaart. 1:25.000 3.10.18.5 http://proxy.handle.net/10648/606da048-f72e-434a-9f8a-91b9742903f2 Verzamelingskaart der bladen (van de geologische kaart).

16 omslagen met m.s. tekeningen en calques

1 Andennes. 2 Beaumont. 3 Charleroy en deszelfs omstr. 4 Ciney. 5 Fimay. 6 Heron. 7 Gembloux. 8 Ham sur Heure. 9 Graux. 10 Omtrek van Luik. 11 Marienbourg. 12/13 Omtrek van Durbuy en Harre. 14 Gerpinnes, Acoz, Montigny. 15 Sart St. Eustache. 16 Omtrek van Seraing, Comblain au Pont.
3.10.19.1 http://proxy.handle.net/10648/c89d7bea-91f8-4351-9d19-02f705620931 Verdeelingsblad. 3.10.19.2 http://proxy.handle.net/10648/d9883bd3-7f15-4bcd-83da-e1f8ba0e123b Blad Oostende; voltooid en gedrukt in 1840. 3.10.19.3 http://proxy.handle.net/10648/6355a7fb-c5f7-4e41-8de5-226bac584ab5 Blad Chimay; voltooid en gedrukt in september 1833; bevat verklaring der tekens, schaalvermelding en aanmerkingen. 3.10.19.4 http://proxy.handle.net/10648/78d9dc46-d681-4667-a6b9-7acad7e0a4f2 Blad Luik; voltooid en gedrukt in July 1834. 3.10.19.5 http://proxy.handle.net/10648/60d6f988-ac18-475c-bc81-1d236bdf5fb1 Blad Yperen; voltooid en gedrukt in 1838 en 1840.

zie 1901

Blad Bapaume (slechts inzet bij: Algemene kaart der funcamentele of hoofddriehoeken getrokken over de zuidelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden, tevens aanwijzende de verdeeling der bladen van de voor de Militaire zowel als de Civiele dienst ingerigte Choro-Mineralogische en algemeen hydrografische kaart van een gedeelte dezer genoemde provincien op de schaal van een el voor 200.000 ellen. Ontworpen en volgens onder eigene Directie verrigte opnemingen vervaardigd op las des Konings en de hieruit gevolgde aanschrijvingen van zijn excellentie den Heere Minister van Binnenlandse Zaken, door den Generaal Majoor en Directeur der Militaire Verkenningen J.E. van Gorkum; 1834

3.10.19.6 http://proxy.handle.net/10648/b7fd845f-c958-45c6-ba83-2341042bb7c7 Blad Brussel; voltooid en gedrukt in july 1834. 3.10.19.7 http://proxy.handle.net/10648/9ca62522-4378-4c9d-bc63-799e5d27d1bb Blad Luxemburg; voltooid en gedrukt in september 1833.
4. Verzameling Plans van Steden en Vestingwerken, 17e-19e eeuw 4.1 http://proxy.handle.net/10648/3c6575d1-8421-474d-967f-a369c5151caa Belgie.

Niet raadpleegbaar

T.D.N. nr. 1891-2170 A.

Plan van de stad en casteel van Namen; ..onder directie van den Colonel en directeur P. de la Rive opgenomen en getekent door den Luitenant Ingenieur Addeko Willem Kiers in de jaren 1758, 1759, 1760

4.2 http://proxy.handle.net/10648/97738554-552f-4239-bd7d-c8c5bebc39c7 Duitsland.

T.D.N. 2172-2186

4.3 http://proxy.handle.net/10648/82918447-fd13-4166-9691-ca924c8a8dd8 Frankrijk.

T.D.N. nr. 2171, 2173, 2175, 2180, + A, B, C, D - 2207

4.4 http://proxy.handle.net/10648/df01e60e-eaca-4b01-818c-2b47990e5116 Italie.

T.D.N. nr. 2208-2213

4.5 http://proxy.handle.net/10648/2f97e52c-5e67-4306-ab39-80f41c9de6d0 Luxemburg.

T.D.N. nr. 2214

4.6 http://proxy.handle.net/10648/73183517-9f6d-48ea-987e-8d2b3f45e096 Spanje.

T.D.N. nr. 2215

4.7 http://proxy.handle.net/10648/089d624b-0db1-46ed-92c3-d3cd7df9a9fe Tsjecho-Slowakije.

T.D.N. nr. 2216-A

4.8 http://proxy.handle.net/10648/3dc76dda-b764-4f66-82a6-d327d1e4b47e Zweden.

T.D.N. nr. 2217

4.9 http://proxy.handle.net/10648/0c6a0484-f5f5-46e4-a329-1ad38260dda0 Zwitserland.

T.D.N. nr. 2218

5. Atlas driehoeksmeting Krayenhoff, ca. 1820 TOPO 5 Atlas der Primitive Driehoeken van Z.E. den Heere Inspecteur Generaal Baron Kraijenhoff; waarin uit deszelfs Registers de Secundaire Punten alleen volgens de Waarnemingen met den Cercle Repetiteur gebragt zijn. 168 bladen in 1 portefeuille Manuscript, ongekleurd De schaal voor de Driehoeken is van 1:100.000 5 http://proxy.handle.net/10648/e13ea1f6-0792-4264-b051-2d1f57c68501 Titelblad en bladnummers 1 t/m 163 168 bladen

Niet raadpleegbaar

5.1 Titelblad 5.2 Blad 1 5.3 Blad 2 5.4 Blad 3 5.5 Blad 4 5.6 Blad 5 5.7 Blad 6 5.8 Blad 7 5.9 Blad 8 5.10 Blad 9 5.11 Blad 10 5.12 Blad 11 5.13 Blad 12 5.14 Blad 13 5.15 Blad 14 5.16 Blad 15 5.17 Blad 16 5.18 Blad 17 5.19 Blad 18 5.20 Blad 19 5.21 Blad 20 5.22 Blad 21 5.23 Blad 22 5.24 Blad 23 5.25 Blad 24 5.26 Blad 25 5.27 Blad 26 5.28 Blad 27 5.29 Blad 28 5.30 Blad 29 5.31 Blad 30 5.32 Blad 31 5.33 Blad 32 5.34 Blad 33 5.35 Blad 34 5.36 Blad 35 5.37 Blad 36 5.38 Blad 37 5.39 Blad 38 5.40 Blad 39 5.41 Blad 40 5.42 Blad 41 5.43 Blad 42 5.44 Blad 43 5.45 Blad 44 5.46 Blad 45 5.47 Blad 46 5.48 Blad 47 5.49 Blad 48 5.50 Blad 49 5.51 Blad 50 5.52 Blad 51 5.53 Blad 52 5.54 Blad 53 5.55 Blad 54 5.56 Blad 55 5.57 Blad 56 5.58 Blad 57 5.59 Blad 58 5.60 Blad 59 5.61 Blad 60 5.62 Blad 61 5.63 Blad 62 5.64 Blad 63 5.65 Blad 64 5.66 Blad 65 5.67 Blad 66 5.68 Blad 67 5.69 Blad 68 5.70 Blad 69 5.71 Blad 70 5.72 Blad 71 5.73 Blad 72 5.74 Blad 73 5.75 Blad 74 5.76 Blad 75 5.77 Blad 76 5.78 Blad 77 5.79 Blad 78 5.80 Blad 79 5.81 Blad 80 5.82 Blad 81 5.83 Blad 82 5.84 Blad 83 5.85 Blad 84 5.86 Blad 85 5.87 Blad 86 5.88 Blad 87 5.89 Blad 88 5.90 Blad 89 5.91 Blad 90 5.92 Blad 91 5.93 Blad 92 5.94 Blad 93 5.95 Blad 94 5.96 Blad 95 5.97 Blad 96 5.98 Blad 97 5.99 Blad 98 5.100 Blad 99 5.101 Blad 100 5.102 Blad 101 5.103 Blad 102 5.104 Blad 103 5.105 Blad 104 5.106 Blad 105 5.107 Blad 106 5.108 Blad 107 5.109 Blad 108 5.110 Blad 109 5.111 Blad 110 5.112 Blad 111 5.113 Blad 112 5.114 Blad 113 5.115 Blad 114 5.116 Blad 115 5.117 Blad 116 5.118 Blad 117 5.119 Blad 118 5.120 Blad 119 5.121 Blad 120 5.122 Blad 121 5.123 Blad 122 5.124 Blad 123 5.125 Blad 124 5.126 Blad 125 5.127 Blad 126 5.128 Blad 127 5.129 Blad 128 5.130 Blad 129 5.131 Blad 130 5.132 Blad 131 5.133 Blad 132 5.134 Blad 133 5.135 Blad 134 5.136 Blad 135 5.137 Blad 135* 5.138 Blad 136 5.139 Blad 137 5.140 Blad 138 5.141 Blad 139 5.142 Blad 140 5.143 Blad 141 5.144 Blad 142 5.145 Blad 143 5.146 Blad 143* 5.147 Blad 143** 5.148 Blad 144 5.149 Blad 145 5.150 Blad 146 5.151 Blad 147 5.152 Blad 148 5.153 Blad 149 5.154 Blad 150 5.155 Blad 151 5.156 Blad 152 5.157 Blad 153 5.158 Blad 154 5.159 Blad 155 5.160 Blad 156 5.161 Blad 156* 5.162 Blad 157 5.163 Blad 158 5.164 Blad 159 5.165 Blad 160 5.166 Blad 161 5.167 Blad 162 5.168 Blad 163
6. Schetsatlas Commissie De Man, 1820-1827 TOPO 6 Schets-Atlas voor de Topographische Kaart van het Koningrijk der Nederlanden en het Groot Hertogdom Luxemburg bevattende: op de schaal van 1/100.000 der ware grootte, de schetsen der bladen van de kaart op 1/50.000 en van de kaart op 1/10.000 de eerste alzoo op 1/2 en de andere op 1/10 van voornoemde schalen, zamengesteld naar het ontwerp eener algemeene topographische kaart der Nederlanden; aangeboden door de daartoe benoemde commissie, in voldoening aan het koninklijk besluit van den 14 November 1820 no. 79; wijders de teekeningen der geprojecteerde oppervlakte; de kaarten der driehoeken zoo tot aanwijzing van den loop der berekeningen als ter naauwkeuriger aanduiding van de driehoeks metingen zelve; de schets van het verzamelingsblad voor de kaart op 1/50.000 moetende de atlas bladen ter verzameling van die op 1/10.000 dienen; eindelijk de modellen der teeken methode en van het letter schrift en wat verder tot de topographische kaart betrekking heeft, alles tot algemeenen leidraad bij de uitvoering van het werk. 1820-1827 75 bladen in 2 portefeuilles Manuscript, gekleurd. De netexemplaren zijn gedoubleerd op linnen.

Blad 50 - Breda werd niet aangetroffen.

Zie voor archivalia van de Commissie De Man het archief van de Topografische Dienst, toegang 2.13.46, inventarisnummers 212 t/m 220

Zie ook de kaarten en tekeningen in 2.13.13.11, inventarisnummer 38

6.1 http://proxy.handle.net/10648/baa362ee-a14c-47a7-8fb3-67aeddb293c3 Portefeuille 1; bevat het titelblad en de bladwijzer, het model voor het schrift, de bladen A t/m E en 1 t/m 28

Niet raadpleegbaar

6.1.1 Titelblad 6.1.1A Titelblad 2e exemplaar 6.1.2 Blad-wijzer 6.1.2A Blad-wijzer schets 6.1.3 Model Der grootte en helling, van het Schrift voor de minuut Kaart van het Ryk voor alle diensten, geschikt en gebragt op de Schaal van 1/10.000; als ook van het Schrift voor de Gravure dezer kaart op de Schaal van 1/50.000 Natuurlyke grootte. 6.1.4 Blad A - Projectie der Meridianen en Parallellen van 5 tot 5 minuten, naar de gewijzigde methode van Flamsteed, of de veranderde Conische voor de Topographische Kaart der Nederlanden benevens de verdeeling der Bladen van de Kaart op de Schaal van 1/50.000 voorgesteld op de Schaal van 1/10.000.000 der ware grootte. 6.1.4A Blad A - Projectie der Meridianen en Parallellen van 5 tot 5 minuten, naar de gewijzigde methode van Flamsteed, of de veranderde Conische, voor de Topographische Kaart der Nederlanden; benevens de verdeeling der Bladen van de Kaart op de Schaal van 1/50.000; voorgesteld op de Schaal van 1/1.000.000 der ware grootte. 2e exemplaar 6.1.5.1 - 6.1.5.1 Bladen B en C - Ontwerp der kaart van het Koningryk der Nederlanden volgens de door de kommissie aangenomene projectie van Flamsteed Op eene schaal van 1/500.000.NB: op deze Kaart zijn tevens gebragt de indeeling nummerering en de Namen der Bladen in 2 deelbladen 6.1.5.1 Deelblad B - Noordelijke deel (bladwijzer voor bladen 1 t/m 46) 6.1.5.2 Deelblad C - Zuidelijke deel (bladwijzer voor bladen 47 t/m 62) 6.1.6.1 - 6.1.6.4 Bladen B en C - Ontwerp der kaart van het Koningryk der Nederlanden volgens de door de kommissie aangenomene projectie van Flamsteed Op eene schaal van 1 : 500.000.NB: op deze kaart is tevens gebragt de indeeling en nummerering der Bladen zoo wel voor de Minuut als gravure der Kaart. 2e exemplaar in 4 deelbladen 6.1.6.1 Deelblad 1 6.1.6.2 Deelblad 2 6.1.6.3 Deelblad 3 6.1.6.4 Deelblad 4 6.1.7.1 - 6.1.7.4 Bladen B en C - Coördinaatstelsel en bladindeling. schets in 4 deelbladen 6.1.7.1 Deelblad 1 6.1.7.2 Deelblad 2 6.1.7.3 Deelblad 3 6.1.7.4 Deelblad 4 6.1.8 Blad D - Figuratieve Kaart der Triangulatie van het Koningryk der Nederlanden en het Groot Hertogdom Luxemburg op de Schaal van 1/1.000.000e met aanduiding van den loop der berekeningen van de Geographische positien; zijnde de nummers der berekeningen zoo als die in het Register voorkomen met rood aangegeven. 6.1.9 Blad E - Figuratieve Kaart der Triangulatie van het Koningryk der Nederlanden en het Groot Hertogdom Luxemburg op de Schaal van 1/1.000.000e aantoonende den loop der berekeningen voor de Geographische positien benevens derzelver volgnummers. 6.1.10 Blad 1 - Ballum 6.1.11 Blad 2 - Schiermonnikoog 6.1.12 Blad 3 - Uithuistermeden 6.1.13 Blad 4 - Vlieland 6.1.14 Blad 5 - Harlingen 6.1.15 Blad 6 - Leeuwarden 6.1.16 Blad 7 - Groningen 6.1.17 Blad 8 - Midwolda 6.1.18 Blad 9 - Oostereind 6.1.19 Blad 10 - Sneek 6.1.20 Blad 11 - Drachten 6.1.21 Blad 12 - Rolde 6.1.22 Blad 13 - Onstwedde 6.1.23 Blad 14 - Medenblik 6.1.24 Blad 15 - Stavoren 6.1.25 Blad 16 - Oldeholtpade 6.1.26 Blad 17 - Beilen 6.1.27 Blad 18 - Klooster ter Apel 6.1.28 Blad 19 - Alkmaar 6.1.29 Blad 20 - Enkhuizen 6.1.30 Blad 21 - Meppel 6.1.31 Blad 22 - Koeverden 6.1.32 Blad 23 - Kirch-Hesepe 6.1.33 Blad 24 - Zandvoort 6.1.34 Blad 25 - Amsterdam 6.1.34A Blad 25 - Amsterdam 2e exemplaar 6.1.35 Blad 26 - Harderwijk 6.1.36 Blad 27 - Hattem 6.1.37 Blad 28 - Oldenzaal
6.2 http://proxy.handle.net/10648/c8c2ba00-33c9-4874-8d81-ef546ab0a409 Portefeuille 2; bevat de bladen 29 t/m 62

Niet raadpleegbaar

6.2.1 Blad 29 - Signaal Bentheim 6.2.2 Blad 30 - 's Gravenhage 6.2.3 Blad 31 - Utrecht 6.2.4 Blad 32 - Amersfoort 6.2.5 Blad 33 - Zutphen 6.2.6 Blad 34 - Grol 6.2.7 Blad 35 - Ahaus 6.2.8 Blad 36 - Goedereede 6.2.9 Blad 37 - Rotterdam 6.2.10 Blad 38 - Gouda 6.2.11 Blad 39 - Rheenen 6.2.12 Blad 40 - Nijmegen 6.2.13 Blad 41 - Bocholt 6.2.14 Blad 42 - Zierikzee 6.2.15 Blad 43 - Willemstad 6.2.16 Blad 44 - Geertruidenberg 6.2.17 Blad 45 - 's Hertogenbosch 6.2.18 Blad 46 - Biesseltsche Molen 6.2.19 Blad 47 - Cadzand 6.2.20 Blad 48 - Middelburg 6.2.21 Blad 49 - Bergen op Zoom --- 6.2.22 Blad 50 - Breda Ontbreekt 6.2.23 Blad 51 - Helmond 6.2.24 Blad 52 - Venlo 6.2.25 Blad 53 - Nieuwpoort 6.2.26 Blad 54 - Bruggen 6.2.27 Blad 55 - Assenede 6.2.28 Blad 56 - Antwerpen 6.2.29 Blad 57 - Herenthals 6.2.30 Blad 58 - Lommel 6.2.31 Blad 59 - Neder-Weert 6.2.32 Blad 60 - Dixmuiden 6.2.33 Blad 61 - Thielt 6.2.34 Blad 62 - Gent
7. Veldminuten 1:25.000 Topografisch Militaire Kaart, 1850-1864 TOPO 7 Veldminuten Topografische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden. 1850-1864 355 kartons Manuscript, gekleurd 1:25.000

De serie volgt de bladindeling zoals die voor TOPO 6 werd vastgesteld. Elk 'blad' is verdeeld in meerdere kartons.

De kartons voor blad 11 - Heerenveen, blad 15 - Stavoren, blad 16 - Steenwijk, blad 56 - Herenthals en blad 59 - Peer werden niet aangetroffen en zijn vermoedelijk nooit aan het Nationaal Archief overgedragen.

De Veldminuten van de Topografische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden zijn online raadpleegbaar via de website WatWasWaar. Selecteer daar onder het tabblad 'Wat' de 'Topografische Militaire Kaarten' en daarbinnen de 'Veldminuten'.

7.1.1 - 7.1.5 Blad 1 - Ameland 7.1.1 http://proxy.handle.net/10648/3511dd77-8590-4575-9b09-1178637cf8b4 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.1.2 http://proxy.handle.net/10648/2a794030-7874-4135-af70-340c022c7a82 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.1.3 http://proxy.handle.net/10648/8b517373-86e4-4bb1-86eb-606bb6b693b2 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.1.4 http://proxy.handle.net/10648/5bd8fb7a-309c-43d7-8980-ff655cafe4df Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.1.5 http://proxy.handle.net/10648/eb47fe01-7a4c-4334-9138-29dec5b47d74 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.2.1 - 7.2.7 Blad 2 - Schiermonnikoog 7.2.1 http://proxy.handle.net/10648/dde0486e-7e35-40f7-9b10-563a095958b2 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.2.2 http://proxy.handle.net/10648/bb6cda1c-cf1a-407c-bc96-002f7e2e3d37 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.2.3 http://proxy.handle.net/10648/dc53aed4-367f-473f-8d81-23ab4367f518 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.2.4 http://proxy.handle.net/10648/19d12745-fd43-4d00-bbcf-f71b5f10245d Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.2.5 http://proxy.handle.net/10648/c4a663f1-0978-4984-926c-70190fd6c6d4 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.2.6 http://proxy.handle.net/10648/c6d4ac48-d238-4877-a97c-3c4fecae78f6 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.2.7 http://proxy.handle.net/10648/c8af22b0-78ba-428c-87d2-4241df7944d6 Karton 7

Niet raadpleegbaar

7.3.1 - 7.3.8 Blad 3 - Uithuizen 7.3.1 http://proxy.handle.net/10648/7b41c6bd-5be3-492d-a52d-a03c3e261587 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.3.2 http://proxy.handle.net/10648/1f5a1dfd-97af-4c02-8642-e23689ce3b0c Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.3.3 http://proxy.handle.net/10648/564fca53-eabc-4ea3-b213-f3ed0d408559 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.3.4 http://proxy.handle.net/10648/1a79a418-2d7b-4196-ae5c-efd1c917d63d Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.3.5 http://proxy.handle.net/10648/7dc6cb5c-2a7a-403c-bf1b-a863a208e75a Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.3.6 http://proxy.handle.net/10648/64c2592a-7b3c-44a1-8dca-3bc7bba12bed Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.3.7 http://proxy.handle.net/10648/9a02e594-f843-418e-b0dd-8bbb5be70f21 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.3.8 http://proxy.handle.net/10648/bb698ef0-0570-4fd8-ab32-490e31b83641 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.4.1 - 7.4.3 Blad 4 - Vlieland 7.4.1 http://proxy.handle.net/10648/93e24246-1cb8-48dd-9443-3355ef08db06 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.4.2 http://proxy.handle.net/10648/324eb71b-41b8-49d0-8124-81fb0611884b Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.4.3 http://proxy.handle.net/10648/b640ddc1-ae63-464e-aaeb-4be91179aa1c Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.5.1 - 7.5.7 Blad 5 - Harlingen 7.5.1 http://proxy.handle.net/10648/08051bb2-7d2d-41a1-ad10-5f13063920e8 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.5.2 http://proxy.handle.net/10648/eaac8c5d-104c-4d48-80a1-c329b92268b2 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.5.3 http://proxy.handle.net/10648/1fc02588-1a0e-44b4-8836-c2a05888ff22 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.5.4/5 http://proxy.handle.net/10648/a220410c-1194-4363-bf84-d471da24b421 Kartons 4 en 5 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.5.6 http://proxy.handle.net/10648/fd0a010d-5774-4d30-9a26-24f85bc602a1 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.5.7 http://proxy.handle.net/10648/33a73b22-c344-481c-ab5c-83659a252b7f Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.6.1 - 7.6.8 Blad 6 - Leeuwarden 7.6.1 http://proxy.handle.net/10648/62f065c6-ede3-490a-82ed-7001c810aaee Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.6.2 http://proxy.handle.net/10648/7832ec82-60ec-458f-a4a9-ad44559feb28 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.6.3 http://proxy.handle.net/10648/cb67e941-f513-4b6a-be7c-0c946a64841f Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.6.4 http://proxy.handle.net/10648/f8ed4aa6-c774-4e02-be57-442203053a1e Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.6.5 http://proxy.handle.net/10648/f5483cb3-152d-47d9-9edf-a41c46bb0386 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.6.6 http://proxy.handle.net/10648/9370441c-bcd5-44f2-b288-52e500adbde6 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.6.7 http://proxy.handle.net/10648/19775dcc-d347-44b4-a31d-dfdbe732a573 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.6.8 http://proxy.handle.net/10648/06f7d81c-c1c9-402f-ae55-1e6c9e249b70 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.7.1 - 7.7.8 Blad 7 - Groningen 7.7.1 http://proxy.handle.net/10648/e46361a1-333f-4080-9585-cd5331448343 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.7.2 http://proxy.handle.net/10648/1cade9a6-5051-4d4a-96d0-5ebb24e7b6c2 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.7.3 http://proxy.handle.net/10648/86eacffd-3d28-4175-9681-c7286638072f Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.7.4 http://proxy.handle.net/10648/fdda9ca8-4fe1-4eea-959a-c5bd8807b716 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.7.5 http://proxy.handle.net/10648/03cfdb07-2641-4a6a-8ea1-b18d9dd2f344 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.7.6 http://proxy.handle.net/10648/82e54930-a8cf-4ad2-8301-f1980dce1d64 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.7.7 http://proxy.handle.net/10648/80dc7835-7985-46b5-b03f-56d2d0e16792 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.7.8 http://proxy.handle.net/10648/66ac10f2-f5f4-434a-8141-1c9266c71941 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.8.1 - 7.8.4 Blad 8 - Nieuwe Schans 7.8.1 http://proxy.handle.net/10648/a9e14f79-14d8-45bb-8eca-f8f0ac07e811 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.8.2 http://proxy.handle.net/10648/584a821f-f154-4fe5-aa4d-43332f97cdef Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.8.3 http://proxy.handle.net/10648/d9b817f1-a3d6-4427-8654-32334b34daef Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.8.4 http://proxy.handle.net/10648/53033949-87d6-4157-9aab-719d12b3b4e8 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.9.1 - 7.9.4 Blad 9 - Den Helder 7.9.1 http://proxy.handle.net/10648/a55614bf-867a-4d1b-b810-29ac68f02eac Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.9.2 http://proxy.handle.net/10648/88d29170-fe20-48fb-9950-14b864b14a03 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.9.3 http://proxy.handle.net/10648/74771fe3-7f22-4264-9c47-1e32006c3aa3 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.9.4 http://proxy.handle.net/10648/5d8f0353-104a-4b15-a48f-8c5ae09c4f77 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.10.1 - 7.10.7/8 Blad 10 - Sneek 7.10.1 http://proxy.handle.net/10648/9962faaf-1b2d-4a1f-ad81-7231b91fa9e6 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.10.2 http://proxy.handle.net/10648/fb5bd562-65e1-47d4-bef0-add34adfdaa6 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.10.3 http://proxy.handle.net/10648/55e11160-2a38-435f-9e39-c29f2c61d135 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.10.4 http://proxy.handle.net/10648/959ff3d5-f2a1-4d13-a40d-ae60fa87441f Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.10.5/6 http://proxy.handle.net/10648/b0964f50-0b2e-4b30-b767-876c9ac478a8 Kartons 5 en 6 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.10.7/8 http://proxy.handle.net/10648/fcf4832e-6ea4-49ce-8c4f-61b501e77bc0 Kartons 7 en 8 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.12.1 - 7.12.8 Blad 12 - Assen 7.12.1 http://proxy.handle.net/10648/53861674-3673-4ee8-bd0f-1a549477d1f2 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.12.2 http://proxy.handle.net/10648/529d45a1-cf90-478a-af5f-14d18918529b Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.12.3 http://proxy.handle.net/10648/099e9c1d-0fc0-4374-a10c-e4b813a7c19e Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.12.4 http://proxy.handle.net/10648/41209ad1-f76a-47d7-867a-fde6c58e5cca Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.12.5 http://proxy.handle.net/10648/92659f98-607b-4b29-8bd7-4018401af533 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.12.6 http://proxy.handle.net/10648/e48b69fc-250c-498b-bfff-0a8b6a5113a2 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.12.7 http://proxy.handle.net/10648/3acd686b-ac1d-4895-96fe-d9f885a2769e Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.12.8 http://proxy.handle.net/10648/92b33087-5830-4e43-a4a5-7f4360bab016 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.13.1 - 7.13.4 Blad 13 - Bourtange 7.13.1 http://proxy.handle.net/10648/441e56f5-372b-4e6f-91ab-f6354b79318e Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.13.2 http://proxy.handle.net/10648/ab4a7855-50a4-4b2d-87da-2f005b3fd728 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.13.3 http://proxy.handle.net/10648/2b241136-8e55-440a-b761-14b46a28113a Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.13.4 http://proxy.handle.net/10648/7d9cfea8-fa73-4e9f-a7cd-b78387acb97d Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.14.1 - 7.14.9 Blad 14 - Medemblik 7.14.1 http://proxy.handle.net/10648/d7c22977-ba04-48be-8360-23ef35aed9f8 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.14.2 http://proxy.handle.net/10648/daed57fa-c767-4dfa-8d27-a4d3afdf92a2 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.14.3 http://proxy.handle.net/10648/0afbb685-fffc-4dc5-8595-9a9524840935 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.14.4 http://proxy.handle.net/10648/20d58969-d008-410e-8084-ea3c8c6a94f4 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.14.5 http://proxy.handle.net/10648/724c0437-abc9-48ba-b6a5-dddbaacd8987 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.14.6 http://proxy.handle.net/10648/d76d1c52-d1fe-4cc7-866e-7ac7efdbeb13 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.14.7 http://proxy.handle.net/10648/e03562a0-20d1-4dc3-ab01-f908fbe84897 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.14.8 http://proxy.handle.net/10648/ab42ea7f-b1f4-4d29-a9b7-010abb359742 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.17.1 - 7.17.8 Blad 17 - Beilen 7.17.1 http://proxy.handle.net/10648/378eca75-18a8-48d6-b2dc-62672afd4f97 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.17.2 http://proxy.handle.net/10648/a0103fc8-e9ef-47a5-b2f9-55f388bb813b Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.17.3 http://proxy.handle.net/10648/4eb5abde-2337-4a92-8a95-9618c618d51c Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.17.4 http://proxy.handle.net/10648/e16b177b-03f0-4e5e-abb6-a2dc6d76d088 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.17.5 http://proxy.handle.net/10648/3046f538-7208-4029-8154-7a116a752334 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.17.6 http://proxy.handle.net/10648/86279ab4-4e0a-49b2-86aa-bbd89b5388db Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.17.7 http://proxy.handle.net/10648/660c2e60-6959-413f-a866-576180749596 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.17.8 http://proxy.handle.net/10648/ed4a410d-fa37-44f4-a8c7-26d025d84873 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.18.1/3 - 7.18.2 Blad 18 - Roswinkel 7.18.1/3 http://proxy.handle.net/10648/403c973e-92d3-432b-b3a5-7026a9460f55 Kartons 1 en 3 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.18.2 http://proxy.handle.net/10648/ed3212c1-0e10-4e86-ab20-758f64f7bbb7 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.19.1 - 7.19.9 Blad 19 - Alkmaar 7.19.1 http://proxy.handle.net/10648/b36927d9-f9f6-4bce-9a8b-f29bd3cd138f Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.19.2 http://proxy.handle.net/10648/8753ca3b-b65d-4200-82bf-eb5b3916effb Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.19.3/4 http://proxy.handle.net/10648/e01c8653-ed0f-449c-9ab3-e20ed0bcf02b Kartons 3 en 4 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.19.5 http://proxy.handle.net/10648/502d7687-b741-4a5c-b2a2-3c64157a9c6e Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.19.6 http://proxy.handle.net/10648/17ee7f6a-782f-4f73-9f06-417fb6b33aad Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.19.7 http://proxy.handle.net/10648/63f697fc-9f76-48a0-b1a5-8607f9f379de Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.19.8 http://proxy.handle.net/10648/bbad49fc-2088-4af1-9b15-32bfa3fe5c0d Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.19.9 http://proxy.handle.net/10648/d9b5fcd3-ebc7-48a4-97a9-adaf33f4d667 Karton 9

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.20.1 - 7.20.3 Blad 20 - Enkhuizen 7.20.1 http://proxy.handle.net/10648/41987071-7228-4f6a-b701-4d3f35bc69af Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.20.2 http://proxy.handle.net/10648/eda4a056-50f0-4680-8f27-f9229cd4a77c Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.20.3 http://proxy.handle.net/10648/945497b9-6cae-40dc-aab9-747afdb58e67 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.21.1 - 7.21.12/15 Blad 21 - Zwolle 7.21.1 http://proxy.handle.net/10648/8b785a0a-0d8c-42b0-b3ff-85921de9e58a Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.21.2/5 http://proxy.handle.net/10648/2f5d3610-962e-4feb-8c4d-8817361a89b3 Kartons 2 en 5 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.21.3/6 http://proxy.handle.net/10648/27cac261-f02d-464b-919c-78abda3855a8 Kartons 3 en 6 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.21.4/7 http://proxy.handle.net/10648/534504fe-b665-4468-86e9-84da1d2ab644 Kartons 4 en 7 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.21.8/9 http://proxy.handle.net/10648/e65b77fd-a59d-4716-8a23-8dc8399a2c5b Kartons 8 en 9 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.21.10/13 http://proxy.handle.net/10648/b3c2ca9a-9331-4cd5-a1e8-d24c35e6a68c Kartons 10 en 13 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.21.11/14 http://proxy.handle.net/10648/836ec771-a725-422a-ad10-39e45b753a73 Kartons 11 en 14 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.21.12/15 http://proxy.handle.net/10648/0169e993-d23a-4b05-82b8-600a2d4b1a4f Kartons 12 en 15 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.22.1 - 7.22.7 Blad 22 - Koevorden 7.22.1 http://proxy.handle.net/10648/3bc0dc8b-ef0f-4b4e-a763-6fa9eeb3b7c0 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.22.2 http://proxy.handle.net/10648/007a3d3b-7cd9-4593-82bc-1f6f96e83162 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.22.3 http://proxy.handle.net/10648/c6e17eba-1a3d-437e-a057-b996c5474222 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.22.4 http://proxy.handle.net/10648/ca6233f3-3318-48be-b674-b19939af2e1b Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.22.5 http://proxy.handle.net/10648/86ca91ea-5623-45b1-85c8-df73da62c3e8 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.22.6 http://proxy.handle.net/10648/a9c8a11e-5ce7-48df-8e65-dc552cc00945 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.22.7 http://proxy.handle.net/10648/0caf6c06-6430-431f-8fb9-fe89ecbfc365 Karton 7

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.23.1 http://proxy.handle.net/10648/b4be260b-f67b-4d82-9e8c-f0acb1241e85 Blad 23 - Schoonebeek

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

7.24.1 - 7.24.2 Blad 24 - Hillegom 7.24.1 http://proxy.handle.net/10648/b7e2c52b-057a-4cfe-a905-c63b04dfd8fe Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.24.2 http://proxy.handle.net/10648/f2e18346-9843-4307-ab03-a4cb7e41ca65 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.25.1 - 7.25.12 Blad 25 - Amsterdam 7.25.1 http://proxy.handle.net/10648/f63eb35f-744a-4aa2-aa72-bad9091532c7 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.25.2 http://proxy.handle.net/10648/3d63571c-5832-402a-b72f-e0e4b0ab4d7a Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.25.3/4 http://proxy.handle.net/10648/81a70861-4c38-482b-9054-d0166bdeb9b2 Kartons 3 en 4 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.25.5 http://proxy.handle.net/10648/b204cac7-7c11-4705-9834-f87843b758da Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.25.6 http://proxy.handle.net/10648/6aff5069-c089-46df-b102-6d011884e2d9 Karton 6

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

7.25.7 http://proxy.handle.net/10648/0663f40e-b187-4c7b-85ad-5118c4a911e6 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.25.8 http://proxy.handle.net/10648/a4389798-58ea-490a-8b7f-410c86f36ea4 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.25.9 http://proxy.handle.net/10648/71de2dd9-ca3f-472f-baca-0d3e69562170 Karton 9

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.25.10 http://proxy.handle.net/10648/4ab1fd0d-ef41-4651-9f5c-026234387b48 Karton 10

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.25.11 http://proxy.handle.net/10648/dceb1751-cd57-4a4c-b7e2-ff7350ee994c Karton 11

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.25.12 http://proxy.handle.net/10648/fc6bc58e-8801-49a1-99e3-575198e135c1 Karton 12

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.26.1 - 7.26.4 Blad 26 - Harderwijk 7.26.1 http://proxy.handle.net/10648/797100a6-b7de-4bfd-a6e6-8cb6dc22db43 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.26.2 http://proxy.handle.net/10648/6d5ba81f-1ca7-43f9-b472-a86878c68e6e Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.26.3 http://proxy.handle.net/10648/86bea889-5ca9-40a2-82b9-22215e94e350 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.26.4 http://proxy.handle.net/10648/58c7bfca-7f13-4998-a60b-945750997057 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.27.1 - 7.27.9/10, 7.27A Blad 27 - Hattem 7.27.1 http://proxy.handle.net/10648/8275dedd-b4d9-4c50-a204-7ca4552db686 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.27.2 http://proxy.handle.net/10648/5c999829-43a1-4fd0-b1fb-52547f70cfc7 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.27.3/4 http://proxy.handle.net/10648/59d0a220-0011-4223-83c2-7b26a717bc89 Kartons 3 en 4 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.27.5 http://proxy.handle.net/10648/c85433da-6849-43e2-8141-b2e23bb43154 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.27.6 http://proxy.handle.net/10648/10b76899-982d-466d-8237-de01a7bc2242 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.27.7 http://proxy.handle.net/10648/2fbfa724-e3ca-451d-95b8-6343438aac58 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.27.8 http://proxy.handle.net/10648/e7656c19-9a62-47c9-be20-2f3ec3df85c3 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.27.9/10 http://proxy.handle.net/10648/bd02c50d-26a3-45ae-9a0e-e4b7a3ba6db4 Kartons 9 en 10 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.27A http://proxy.handle.net/10648/c2667991-50c2-4464-a547-13693663a0b0 Blad 27A: 'Ten dienste der graveurs tot verduidelijking van de Aansluiting der vier bladen E1, A6, E2 en A8'

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

7.28.1/5 - 7.28.13/14 Blad 28 - Almelo 7.28.1/5 http://proxy.handle.net/10648/b38aab02-5d44-44a1-bd0b-93660d9980de Kartons 1 en 5 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.28.2/6 http://proxy.handle.net/10648/9efa471c-b583-4d57-bfcb-a884fc78a1bf Kartons 2 en 6 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.28.3 http://proxy.handle.net/10648/85ef5acd-83ea-4f91-bf51-cba8ad282e2f Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.28.4 http://proxy.handle.net/10648/d8bb5dbb-b5d8-43f6-9984-c9a03b92606d Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.28.7/8/9 http://proxy.handle.net/10648/e7365424-22b0-4094-b785-c5ee75c7ea8c Kartons 7, 8 en 9 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.28.10/11 http://proxy.handle.net/10648/45ac6df9-2e9c-44f7-844d-abbb2c8917dc Kartons 10 en 11 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.28.12 http://proxy.handle.net/10648/337f1708-cd31-4e91-8cc5-944d48461643 Karton 12

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.28.13/14 http://proxy.handle.net/10648/5b896a67-1514-45ba-80cd-b4e287626703 Kartons 13 en 14 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.29.1 - 7.29.2/3 Blad 29 - Denekamp 7.29.1 http://proxy.handle.net/10648/0b77740e-8b00-41ce-8a23-189acef420cf Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.29.2/3 http://proxy.handle.net/10648/293a7af0-4c3a-4e46-8420-54f3f08c98fc Kartons 2 en 3 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.30.1 - 7.30.6 Blad 30 - 's Gravenhage 7.30.1 http://proxy.handle.net/10648/0b9bb381-3333-43f1-9525-d70bb942befd Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.30.2 http://proxy.handle.net/10648/d368b6fb-2d79-42e8-8687-b53a78406fdd Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.30.3/4 http://proxy.handle.net/10648/e740a673-e511-4bd4-8a03-869893b1f95e Karton 3 met daarop gemonteerd karton 4

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

7.30.5 http://proxy.handle.net/10648/96aaf7c5-596a-45b9-926d-699109ba3a0e Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.30.6 http://proxy.handle.net/10648/690c6bfa-5ee0-4bd1-b7d5-0c50c72dcec7 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.31.1 - 7.31.8 Blad 31 - Utrecht 7.31.1 http://proxy.handle.net/10648/107fe00d-5ba2-42bf-b2bf-9b227d303142 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.31.2 http://proxy.handle.net/10648/9d83146e-2386-47eb-9592-5b5eb33dc085 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.31.3 http://proxy.handle.net/10648/698c796e-2a64-4bc0-a2d3-7dabb968cda2 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.31.4 http://proxy.handle.net/10648/117953bd-bc01-45a8-b6c4-09cfd361dc66 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.31.5 http://proxy.handle.net/10648/3fa3b118-b41b-4526-9f09-62e8c6a40065 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.31.6 http://proxy.handle.net/10648/637fb251-5ded-444a-baaa-1d6b7cce968a Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.31.7 http://proxy.handle.net/10648/dc8a1783-4f74-4938-bbdb-2a42ff253702 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.31.8 http://proxy.handle.net/10648/fe44da99-c1a6-41e2-9a4c-5a6b6760064b Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.32.1 - 7.32.10 Blad 32 - Amersfoort 7.32.1 http://proxy.handle.net/10648/0ca41f8b-f2fe-44ab-a5a6-58417dac845c Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.32.2/11 http://proxy.handle.net/10648/3d47c1d9-b117-4cfc-a345-dbdec2af0149 Kartons 2 en 11 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.32.3 http://proxy.handle.net/10648/f03ff46f-cf6a-4142-8660-b0771ab96ce1 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.32.4 http://proxy.handle.net/10648/ddbae057-ac8e-4c72-8653-6d345bf39d3c Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.32.5 http://proxy.handle.net/10648/aa05b2ad-31d6-4874-85b7-29c4de10ff5c Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.32.6 http://proxy.handle.net/10648/2853241f-e7ad-42b4-93fd-e76670f2cbb0 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.32.7 http://proxy.handle.net/10648/e1b00790-2e4c-417f-bd17-b669077d8104 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.32.8 http://proxy.handle.net/10648/00776a76-d742-4f4e-ae8d-7929620237e8 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.32.9 http://proxy.handle.net/10648/ec2706bd-d788-4bc2-be4c-b8b1a3e6399d Karton 9

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.32.10 http://proxy.handle.net/10648/3ddd9ccb-3cff-460c-947d-6287fd87e538 Karton 10

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.33.1/2 - 7.33.10 Blad 33 - Zutphen 7.33.1/2 http://proxy.handle.net/10648/37464523-5c7d-40b6-9efe-ec3814bea412 Kartons 1 en 2 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.33.3 http://proxy.handle.net/10648/c04dc5dc-60b7-4214-84a3-b63e788786c0 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.33.4/5 http://proxy.handle.net/10648/e1870268-d52c-44d4-982d-98eab8d5990c Kartons 4 en 5 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.33.6 http://proxy.handle.net/10648/67c59c4b-e9f0-4178-ae9a-f266351ef8d7 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.33.7 http://proxy.handle.net/10648/f63bbc28-d063-46af-875d-9f927c6337de Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.33.8 http://proxy.handle.net/10648/0bc4122a-b859-441d-bddc-3385311dd302 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.33.9 http://proxy.handle.net/10648/d4e94a69-efea-42da-9fe6-84a8e20be264 Karton 9

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.33.10 http://proxy.handle.net/10648/c3fdb10d-6f20-4b68-a1b9-97a7e513dfc5 Karton 10

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.34.1 - 7.34.8/9/10 Blad 34 - Groenlo 7.34.1 http://proxy.handle.net/10648/603fc57f-8731-4068-b0a6-3dd015d9d0a8 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.34.2 http://proxy.handle.net/10648/069f0031-45a4-4164-a8ae-2c2651713940 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.34.3 http://proxy.handle.net/10648/5686dcf1-c8f1-47b4-8a77-3bcd19177751 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.34.4 http://proxy.handle.net/10648/2498bd91-d3de-41d4-be27-e11a188f83a3 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.34.5 http://proxy.handle.net/10648/bd21e881-7394-4b06-a3bb-049c90fa3f42 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.34.6/7 http://proxy.handle.net/10648/d1963530-d30b-43d3-907f-62ee8b34ee85 Kartons 6 en 7 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.34.8/9/10 http://proxy.handle.net/10648/11d7cab9-5f31-4cc2-99aa-2cc1a4a8883e Kartons 8, 9 en 10 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.35.1 http://proxy.handle.net/10648/07800c22-05ef-4ea8-93a7-c4a0cab23689 Blad 35 - Ahaus

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

7.36.1 - 7.36.2 Blad 36 - Goedereede 7.36.1 http://proxy.handle.net/10648/364f4dae-ad10-454c-b919-5ce88351c776 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.36.2 http://proxy.handle.net/10648/0bb2d199-b3c9-457f-bcb8-a1f47298a720 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.37.1 - 7.37.8, 7.37A Blad 37 - Rotterdam 7.37.1 http://proxy.handle.net/10648/1bd80577-73fb-48da-874a-82000a56d6c6 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.37.2 http://proxy.handle.net/10648/39bbbd5f-e638-45b4-a588-1a67fa71f3b7 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.37.3 http://proxy.handle.net/10648/ac27ed64-e370-4728-b913-abdc8eab259b Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.37.4 http://proxy.handle.net/10648/4317903c-d57e-4b78-8a3e-9fa0d1fe2953 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.37.5 http://proxy.handle.net/10648/ed21cec2-8255-4ca6-a032-4cb033a95eee Karton 5 (gedeelte Voorne-Putten)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.37.5A http://proxy.handle.net/10648/75702855-ae67-4859-a8f9-ab426e8029ee Karton 5A (gedeelte Haringvliet en Goeree)

Niet raadpleegbaar

7.37.6 http://proxy.handle.net/10648/9e54459d-b290-4c17-a481-6129c9e200c4 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.37.7 http://proxy.handle.net/10648/b6128e24-8ce2-47e1-b2a5-75260044665c Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.37.8 http://proxy.handle.net/10648/1c1a8fe0-98b2-45a1-a627-84a349c662c0 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.37A http://proxy.handle.net/10648/943469a2-aac9-4a8b-8461-83c51926378e Calque bij de kartons 3 en 4

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

7.38.1 - 7.38.8 Blad 38 - Gorinchem 7.38.1 http://proxy.handle.net/10648/198110e0-6d74-4694-afc6-0a8c2c049a76 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.38.2 http://proxy.handle.net/10648/ba590a8c-f2bb-4f88-b50b-b077dd501339 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.38.3 http://proxy.handle.net/10648/1e90a5cb-863f-4ba4-a8d6-3d0d54a6e470 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.38.4 http://proxy.handle.net/10648/c7a76499-a9ac-4371-82a1-3c9f197b5557 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.38.5 http://proxy.handle.net/10648/d56153ef-fa19-469c-8e1e-eddd90b3c094 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.38.6 http://proxy.handle.net/10648/7b20a462-3d89-42e2-a282-968ebaca10fd Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.38.7 http://proxy.handle.net/10648/be3cf7da-e961-4626-9268-620905ae7500 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.38.8 http://proxy.handle.net/10648/6f31c1a9-a437-466c-adbb-1846399f6c76 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.39.1 - 7.39.11 Blad 39 - Rhenen 7.39.1 http://proxy.handle.net/10648/fb8db063-8086-451f-8b2f-26a8c16417ba Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.39.2 http://proxy.handle.net/10648/1ddce51a-7d27-4474-89ef-eb37ab9471ef Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.39.3 http://proxy.handle.net/10648/249e975c-7515-4a63-a15a-9eb9c15d75c2 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.39.4 http://proxy.handle.net/10648/ec9c4da3-3a50-4224-8fa0-7ce3448f278d Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.39.5 http://proxy.handle.net/10648/ed523c09-45fa-48de-b980-78db61506987 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.39.6 http://proxy.handle.net/10648/ee692281-6e16-457a-a182-9d7249020892 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.39.7 http://proxy.handle.net/10648/79627c33-a5c8-45b2-b0e9-f47695ec3baa Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.39.8 http://proxy.handle.net/10648/eb082703-074c-46ac-912f-887272cf3a9e Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.39.9 http://proxy.handle.net/10648/36c22338-4cdb-4749-b7e7-c21b550193a0 Karton 9

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.39.10 http://proxy.handle.net/10648/e74ead9a-9f74-424a-9e4e-81d034361dcf Karton 10

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.39.10 http://proxy.handle.net/10648/aa895fb5-7757-4307-970a-58202f5d2412 Karton 11

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.40.1 - 7.40.10/11 Blad 40 - Arnhem 7.40.1 http://proxy.handle.net/10648/af17fba8-a07a-4416-8abb-2116ba5cde91 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.40.2 http://proxy.handle.net/10648/2edde132-405e-4964-879c-5b12452e4de0 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.40.3/5 http://proxy.handle.net/10648/6a13d25e-cb09-4140-8af7-5dc909e94f0a Kartons 3 en 5 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.40.4/6 http://proxy.handle.net/10648/e4ccce06-c78e-40fe-8702-17b3bdb5bc36 Kartons 4 en 6 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.40.7 http://proxy.handle.net/10648/2858bf2d-b79b-403d-9bb9-53dd0dd7b125 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.40.8 http://proxy.handle.net/10648/73322938-68ef-4c22-acad-3bb6c5007ab4 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.40.9 http://proxy.handle.net/10648/510fda3f-a5f5-42b6-9aa8-313cccfa6750 Karton 9

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.40.10/11 http://proxy.handle.net/10648/bd5abcaa-6356-4828-888c-6638d2131f01 Kartons 10 en 11 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.41.1/4 - 7.41.11 Blad 41 - Aalten 7.41.1/4 http://proxy.handle.net/10648/eaf2055d-835c-4436-8144-f3efe5d46e06 Kartons 1 en 4 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.41.2/5 http://proxy.handle.net/10648/9d89bacd-2cc7-48a8-8299-9b7274721ed6 Kartons 2 en 5 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.41.3/6 http://proxy.handle.net/10648/e8d6b350-4681-428b-93e9-847da5057626 Kartons 3 en 6 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.41.7/8 http://proxy.handle.net/10648/12263208-2f4e-425e-a6b1-ad1e415e046e Kartons 7 en 8 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.41.9/10 http://proxy.handle.net/10648/e4c4c2a5-0f33-4a37-bdec-78a381527a86 Kartons 9 en 10 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.41.11 http://proxy.handle.net/10648/4c07905b-ae9f-4bdc-bcaf-ffb853435c7a Karton 11

Niet raadpleegbaar

7.42.1 - 7.42.7 Blad 42 - Zierikzee 7.42.1 http://proxy.handle.net/10648/763e2660-f21b-4526-9154-0189e7a78645 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.42.2 http://proxy.handle.net/10648/4af2b240-21b7-4b04-a48e-adf965a01679 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.42.3 http://proxy.handle.net/10648/167ce67e-a1bf-43ef-8cdb-89886f0c7ae9 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.42.4 http://proxy.handle.net/10648/8de71b04-7bab-43a0-bda9-e28cbcfabada Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.42.5 http://proxy.handle.net/10648/04d53ae2-abc9-44d7-8d4c-0e2f4a815d05 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.42.6 http://proxy.handle.net/10648/660680e1-0c80-45d7-a5b3-dd893df1c2da Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.42.7 http://proxy.handle.net/10648/0958b02a-3a34-44ff-826c-87d2bd15014f Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.43.1 - 7.43.9 Blad 43 - Willemstad 7.43.1 http://proxy.handle.net/10648/02dcfd83-f0cd-4a54-b6a8-0a66e6206fc8 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.43.2 http://proxy.handle.net/10648/5323d7d2-82da-4797-bc23-7e72c4f73112 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.43.3 http://proxy.handle.net/10648/c240cb30-f7f0-428c-a906-5fb9e8d32230 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.43.4 http://proxy.handle.net/10648/c94dba03-3967-4433-9ac6-e523fe1fd297 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.43.5 http://proxy.handle.net/10648/29703f87-6971-4111-ad26-f7a376362191 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.43.6 http://proxy.handle.net/10648/cddb4525-ec13-4f38-8de6-43da0eb2cd2c Karton 6 (Hollandse een Zeeuwse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.43.7 http://proxy.handle.net/10648/5eae6c3a-30ba-49c6-bf53-85a72502fa4a Karton 7 (Hollandse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.43.8 http://proxy.handle.net/10648/2a77eb74-8524-4f46-806d-a4ecc2a48189 Karton 8 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.43.9 http://proxy.handle.net/10648/82467920-0181-467b-a92c-a033c3b9fbb1 Karton 9 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.44.1 - 7.44.11 Blad 44 - Geertruidenberg 7.44.1 http://proxy.handle.net/10648/b4665695-c330-4e9a-9645-0a445b631c87 Karton 1 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.44.2 http://proxy.handle.net/10648/ae9a70cd-5b1e-41b5-ac37-cc203774d51e Karton 2 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.44.3 http://proxy.handle.net/10648/21c6a40a-be3a-4ca7-a997-06bc8e686e0f Karton 3 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.44.4 http://proxy.handle.net/10648/f8b38641-88b2-48f4-a823-9a6013a04072 Karton 4 (Hollandse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.44.5 http://proxy.handle.net/10648/4f16e726-c55b-42cb-bd4e-0c4833302d06 Karton 5 (Hollandse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.44.6 http://proxy.handle.net/10648/048ac64e-4e8b-4d7b-b9c5-3d05bbf02eda Karton 6 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.44.7 http://proxy.handle.net/10648/e3bdb49c-0d5a-4c70-8694-1c166e874405 Karton 7 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.44.8 http://proxy.handle.net/10648/22d47b3a-9b4f-4b7f-a9dd-de609c59b8e9 Karton 8 (Gelderse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.44.9 http://proxy.handle.net/10648/e3de9512-d8ed-4848-a60c-7b0b4974a6e9 Karton 9

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.44.10 http://proxy.handle.net/10648/3116dd01-0601-4c48-9767-91d7ffb0473d Karton 10

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.44.11 http://proxy.handle.net/10648/3209c449-4724-47f1-97dc-735efa914136 Karton 11

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.45.1 - 7.45.11 Blad 45 - 's Hertogenbosch 7.45.1 http://proxy.handle.net/10648/ede5eb22-cd1b-481b-b482-d6605657299a Karton 1 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.45.2 http://proxy.handle.net/10648/e9e44384-1f48-4d50-bfda-2cdde3a6490b Karton 2 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.45.3 http://proxy.handle.net/10648/cb5d44c7-7f6c-4acf-890e-f07854fbd0fb Karton 3 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.45.4 http://proxy.handle.net/10648/8718ddd3-ed26-4a56-93d1-d48e6421fc62 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.45.5 http://proxy.handle.net/10648/e3c8fabe-2579-4c09-9d18-334b8717147d Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.45.6 http://proxy.handle.net/10648/4c656beb-5cb9-4aec-91b0-9b5276184f61 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.45.7 http://proxy.handle.net/10648/3ff4e65c-387b-4b65-9155-74684396f076 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.45.8 http://proxy.handle.net/10648/e5fc04cd-f929-4cf9-9e07-d5718a0c1fd3 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.45.9 http://proxy.handle.net/10648/901fc074-5cd2-4ce7-94da-3baf24be0359 Karton 9 (Gelderse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.45.10 http://proxy.handle.net/10648/dd69d6a1-5c00-49a9-98a3-3c63b8241f17 Karton 10 (Gelderse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.45.11 http://proxy.handle.net/10648/0821075a-6f9a-4244-9d50-c4fa4e469dc3 Karton 11 (Gelderse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.46.1 - 7.46.7/8 Blad 46 - Vierlingsbeek 7.46.1 http://proxy.handle.net/10648/f31dd1f9-f345-4c16-b10c-821cc9f4d4b8 Karton 1 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.46.2 http://proxy.handle.net/10648/12b1b8a3-5b17-4813-bc58-7cd118b7451a Karton 2 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.46.3 http://proxy.handle.net/10648/33ba21e4-3405-422f-9b3d-1ab607915d80 Karton 3 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.46.4 http://proxy.handle.net/10648/8d0bb277-d9b9-415a-91a9-ebd335ca4531 Karton 4 (Limburgse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.46.5 http://proxy.handle.net/10648/a3548c97-0cd5-4240-b879-44b06c2c5eaf Karton 5 (Limburgse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.46.6 http://proxy.handle.net/10648/7a570b0c-0c6c-4e08-851b-d8b618d88f71 Karton 6 (Gelderse en Limburgse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.46.7/8 http://proxy.handle.net/10648/fd74d149-e286-4c64-9ff4-914015a7b2e3 Kartons 7 en 8 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.47.1 http://proxy.handle.net/10648/f1885d85-719a-4d30-a2c3-78245476e5f7 Blad 47 - Kadzand

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

7.48.1 - 7.48.8 Blad 48 - Middelburg 7.48.1 http://proxy.handle.net/10648/a3b862c3-c993-4196-81cf-a05ac5e5b7b0 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.48.2 http://proxy.handle.net/10648/ebb3f885-5672-492d-9e1c-48e69bcadb71 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.48.3 http://proxy.handle.net/10648/151ec76b-588b-41ab-a603-7b4c534ce114 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.48.4 http://proxy.handle.net/10648/e5952bff-7469-450f-8fea-5a1170c29c17 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.48.5 http://proxy.handle.net/10648/3ea72c6f-26f0-43ad-8e85-02a32979cf23 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.48.6 http://proxy.handle.net/10648/b03b86ce-d825-46c4-8280-aa44062e5d09 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.48.7 http://proxy.handle.net/10648/ef118e15-205b-4fd0-b5c0-3246aa172f4a Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.48.8 http://proxy.handle.net/10648/6086a2e1-90a5-42ff-a8d2-323e1236dce0 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.49.1 - 7.49.11 Blad 49 - Bergen op Zoom 7.49.1 http://proxy.handle.net/10648/be0123ee-912b-4dbe-ae19-392b605d3102 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.49.2 http://proxy.handle.net/10648/3e5e9026-5a97-4916-9e74-7458efc1294b Karton 2 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.49.3 http://proxy.handle.net/10648/5b43bf5f-c6d0-4cf9-a5c8-5e0309a31bf7 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.49.4 http://proxy.handle.net/10648/e915c20b-a95b-4067-8950-1ca70bf3732f Karton 4 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.49.5/6 http://proxy.handle.net/10648/b2140018-e4ab-4407-9da9-cec042442de6 Kartons 5 en 6 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.49.7/8 http://proxy.handle.net/10648/e5333123-53be-422b-960b-3e10c76ff5b7 Kartons 7 en 8 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.49.9 http://proxy.handle.net/10648/1c7a8433-a959-4ccb-89e3-c463e04e52a1 Karton 9 (Zeeuwse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.49.10 http://proxy.handle.net/10648/4e3c5db3-5ea0-4dbd-b6fa-b2d887894c00 Karton 10 (Zeeuwse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.49.11 http://proxy.handle.net/10648/b478bd5e-de9f-43e5-aeef-0846d8dbe482 Karton 11

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.50.1 - 7.50.7 Blad 50 - Breda 7.50.1 http://proxy.handle.net/10648/09f87254-354d-4e30-b73f-b2b1b975ecaa Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.50.2 http://proxy.handle.net/10648/b86e2359-5242-4693-83de-efe62fa57bd9 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.50.3 http://proxy.handle.net/10648/f0e419dd-07c6-4eb6-a875-c069b11000ca Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.50.4 http://proxy.handle.net/10648/d44dad1d-3df4-43fc-9ccf-14d8bc2ac2a0 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.50.5 http://proxy.handle.net/10648/a5fa875a-fa9e-48c7-9911-d85873b182ac Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.50.6 http://proxy.handle.net/10648/0930f93f-9eba-404f-a678-fdbdc6fbffb1 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.50.7 http://proxy.handle.net/10648/67ff9e79-f44d-4708-9098-edd9617e56d1 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.51.1 - 7.51.7 Blad 51 - Eindhoven 7.51.1 http://proxy.handle.net/10648/83fbe76d-9f11-40fb-bc28-0faeb06ccbd6 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.51.2 http://proxy.handle.net/10648/4fefc77b-8bd3-4b46-9ec6-087055354743 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.51.3 http://proxy.handle.net/10648/07609a94-2815-4c73-a6b6-2e0cb180cfc7 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.51.4 http://proxy.handle.net/10648/6cfd1b65-dbe8-473b-922a-9ae5b0edcf7c Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.51.5 http://proxy.handle.net/10648/65d276ae-3ad0-4acb-9b9e-8d58dbee045c Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.51.6 http://proxy.handle.net/10648/4de6130d-b35d-49a0-b163-50e17d4a42e6 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.51.7 http://proxy.handle.net/10648/a5b9f7e1-0d10-4ec3-b6af-749dfa1dad08 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.52.1 - 7.52.9 Blad 52 - Venlo 7.52.1 http://proxy.handle.net/10648/22ea0202-139f-417f-960e-74647aa59968 Karton 1 (Limburgse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.52.2 http://proxy.handle.net/10648/af5ced68-af51-4d2b-948c-8e196353b764 Karton 2 (Limburgse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.52.3 http://proxy.handle.net/10648/af517ed8-6c57-4719-890b-597241e37481 Karton 3 (Limburgse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.52.4 http://proxy.handle.net/10648/8d39a363-b53a-4311-b96f-d13c1faaccd2 Karton 4 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.52.5 http://proxy.handle.net/10648/9bbcb9b9-d668-4b58-af97-9793722151fc Karton 5 (Limburgse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.52.6 http://proxy.handle.net/10648/f01f475c-87bb-4c44-bb07-36a63fde9958 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.52.7 http://proxy.handle.net/10648/d4a9a52c-0d06-4691-a3dc-555b3ea94360 Karton 7

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.52.8 http://proxy.handle.net/10648/59472682-5272-4f16-ba61-0059ab71e93a Karton 8 (Brabantse deel)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.52.9 http://proxy.handle.net/10648/7865d402-61e9-4837-a5cd-ccacdeb83b79 Karton 9

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.53.1 http://proxy.handle.net/10648/ba6ab77a-8851-4bfd-8516-f37c2a4f6fe7 Blad 53 - Sluis

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

7.54.1 - 7.54.6 Blad 54 - Neuzen 7.54.1 http://proxy.handle.net/10648/d21d8802-b295-48e0-9140-38f27e374179 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.54.2 http://proxy.handle.net/10648/3e3bec8c-54b2-4bc9-a95e-465bdc9cb2e7 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.54.3 http://proxy.handle.net/10648/fa64ab9d-9aad-4647-9707-6cb6bd2a01eb Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.54.4 http://proxy.handle.net/10648/b7b60b6c-e290-4eaf-b95e-cf0f90e8c052 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.54.5 http://proxy.handle.net/10648/f496caba-c5d4-48cf-a002-bcaa66c21597 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.54.6 http://proxy.handle.net/10648/5b9af7a0-a9f7-4035-9079-488e0744dbc4 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.55.1 - 7.55.2 Blad 55 - Hulst 7.55.1 http://proxy.handle.net/10648/2a3b4aac-d01a-4f8d-9421-08411b1c30bd Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.55.2 http://proxy.handle.net/10648/94113802-e8ab-4f68-8d97-00e6834b26db Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.57.1 - 7.57.4 Blad 57 - Valkenswaard 7.57.1 http://proxy.handle.net/10648/78bf9d02-fabd-425b-8a99-8ded806bbd82 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.57.2 http://proxy.handle.net/10648/4e54f41b-ba8f-409d-9c65-7574ae45475d Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.57.3 http://proxy.handle.net/10648/c5560f88-46a7-45cd-9d68-1c679286a99e Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.57.4 http://proxy.handle.net/10648/4ee86adc-6a89-43a7-9e59-9701928d731e Karton 4 (Brabantse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.58.1 - 7.58.8 Blad 58 - Roermond 7.58.1 http://proxy.handle.net/10648/b8addbfa-2005-4ca2-81a4-2ee85258ecc6 Karton 1 (Limburgse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.58.2 http://proxy.handle.net/10648/bf6a8a73-5840-41d9-abc4-434c333341c8 Karton 2 (Limburgse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.58.3 http://proxy.handle.net/10648/154dfd3f-73c5-4a80-bcf3-2e74b2907766 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.58.4 http://proxy.handle.net/10648/6808fd69-5e74-45bf-8960-a23452af4f72 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.58.5 http://proxy.handle.net/10648/e5be2260-1ff1-4cef-81f7-e580ff21b64d Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.58.6 http://proxy.handle.net/10648/8c9128f9-816a-4f80-a99c-d462bd8b99f8 Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.58.7 http://proxy.handle.net/10648/5d4fca22-46b6-4972-a287-de293f3acb52 Karton 7 (Limburgse gedeelte)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.58.8 http://proxy.handle.net/10648/680bdf8c-ef19-463e-8137-56b7fb5af9c2 Karton 8

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.60.1 - 7.60.6 Blad 60 - Sittard 7.60.1 http://proxy.handle.net/10648/30a49c2d-4de7-49a8-91b8-086ca7f88052 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.60.2 http://proxy.handle.net/10648/d6fed0b1-b99d-4f55-95db-b1a5b25e867c Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.60.3 http://proxy.handle.net/10648/c5c56c95-c2c2-4461-becf-6923d8e19579 Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.60.4 http://proxy.handle.net/10648/89eeabb0-ecee-4f4d-87f5-e0973ab6dede Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.60.5 http://proxy.handle.net/10648/c2d46387-58bf-4a21-8424-a294da8d57c1 Karton 5

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.60.6 http://proxy.handle.net/10648/f94314d4-8644-451b-9538-55c170859b8d Karton 6

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.61.1 - 7.61.4 Blad 61 - Maastricht 7.61.1 http://proxy.handle.net/10648/2ad1bc0c-e046-4cef-970c-ccf0885ab06b Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.61.2/3 http://proxy.handle.net/10648/50bfbf8e-1f36-4bb2-a5b5-5e540ae7746e Kartons 2 en 3 (aaneen gemonteerd)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.61.4 http://proxy.handle.net/10648/4e4030c2-7476-4ae6-9d79-58555d882842 Karton 4

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.62.1 - 7.62.4 Blad 62 - Heerlen 7.62.1 http://proxy.handle.net/10648/e0d8fae4-eec6-4d61-9120-b5c25a122661 Karton 1

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.62.2 http://proxy.handle.net/10648/239290d1-74ff-4702-bd4d-5acb89dac4a3 Karton 2

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.62.3 http://proxy.handle.net/10648/6bb6af84-04e5-4c5a-b031-24a4ab032c5c Karton 3

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7.62.4 http://proxy.handle.net/10648/fc3f511c-3d8b-4e65-91c4-487563d739f3 Karton 4

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7BLADWIJZERS http://proxy.handle.net/10648/a6b6d1ce-b14e-4225-907b-d03e4462031e Bladwijzers voor de kartons, ca. 1969 57 bladen in 1 portefeuille Manuscript

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

De bladwijzers voor blad 11 - Heerenveen, blad 15 - Stavoren, blad 16 - Steenwijk, blad 56 - Herenthals en blad 59 - Peer werden niet aangetroffen.

Blad 1 Bladwijzer voor de kartons van blad 1 - Ameland Blad 2 Bladwijzer voor de kartons van blad 2 - Schiermonnikoog Blad 3 Bladwijzer voor de kartons van blad 3 - Uithuizen Blad 4 Bladwijzer voor de kartons van blad 4 - Vlieland Blad 5 Bladwijzer voor de kartons van blad 5 - Harlingen Blad 6 Bladwijzer voor de kartons van blad 6 - Leeuwarden Blad 7 Bladwijzer voor de kartons van blad 7 - Groningen Blad 8 Bladwijzer voor de kartons van blad 8 - Nieuwe Schans Blad 9 Bladwijzer voor de kartons van blad 9 - Helder Blad 10 Bladwijzer voor de kartons van blad 10 - Sneek Blad 12 Bladwijzer voor de kartons van blad 12 - Assen Blad 13 Bladwijzer voor de kartons van blad 13 - Bourtange Blad 14 Bladwijzer voor de kartons van blad 14 - Medemblik Blad 17 Bladwijzer voor de kartons van blad 17 - Beilen Blad 18 Bladwijzer voor de kartons van blad 18 - Roswinkel Blad 19 Bladwijzer voor de kartons van blad 19 - Alkmaar Blad 20 Bladwijzer voor de kartons van blad 20 - Enkhuizen Blad 21 Bladwijzer voor de kartons van blad 21 - Zwolle Blad 22 Bladwijzer voor de kartons van blad 22 - Koevorden Blad 23 Bladwijzer voor de kartons van blad 23 - Schoonebeek Blad 24 Bladwijzer voor de kartons van blad 24 - Hillegom Blad 25 Bladwijzer voor de kartons van blad 25 - Amsterdam Blad 26 Bladwijzer voor de kartons van blad 26 - Harderwijk Blad 27 Bladwijzer voor de kartons van blad 27 - Hattem Blad 28 Bladwijzer voor de kartons van blad 28 - Almelo Blad 29 Bladwijzer voor de kartons van blad 29 - Denekamp Blad 30 Bladwijzer voor de kartons van blad 30 - 's Gravenhage Blad 31 Bladwijzer voor de kartons van blad 31 - Utrecht Blad 32 Bladwijzer voor de kartons van blad 32 - Amersfoort Blad 33 Bladwijzer voor de kartons van blad 33 - Zutphen Blad 34 Bladwijzer voor de kartons van blad 34 - Groenlo Blad 35 Bladwijzer voor de kartons van blad 35 - Ahaus Blad 36 Bladwijzer voor de kartons van blad 36 - Goedereede Blad 37 Bladwijzer voor de kartons van blad 37 - Rotterdam Blad 38 Bladwijzer voor de kartons van blad 38 - Gorinchem Blad 39 Bladwijzer voor de kartons van blad 39 - Rhenen Blad 40 Bladwijzer voor de kartons van blad 40 - Arnhem Blad 41 Bladwijzer voor de kartons van blad 41 - Aalten Blad 42 Bladwijzer voor de kartons van blad 42 - Zierikzee Blad 43 Bladwijzer voor de kartons van blad 43 - Willemstad Blad 44 Bladwijzer voor de kartons van blad 44 - Geertruidenberg Blad 45 Bladwijzer voor de kartons van blad 45 - 's Hertogenbosch Blad 46 Bladwijzer voor de kartons van blad 46 - Vierlingsbeek Blad 47 Bladwijzer voor de kartons van blad 47 - Kadzand Blad 48 Bladwijzer voor de kartons van blad 48 - Middelburg Blad 49 Bladwijzer voor de kartons van blad 49 - Bergen op Zoom Blad 50 Bladwijzer voor de kartons van blad 50 - Breda Blad 51 Bladwijzer voor de kartons van blad 51 - Eindhoven Blad 52 Bladwijzer voor de kartons van blad 52 - Venlo Blad 53 Bladwijzer voor de kartons van blad 53 - Sluis Blad 54 Bladwijzer voor de kartons van blad 54 - Neuzen Blad 55 Bladwijzer voor de kartons van blad 55 - Hulst Blad 57 Bladwijzer voor de kartons van blad 57 - Valkenswaard Blad 58 Bladwijzer voor de kartons van blad 58 - Roermond Blad 60 Bladwijzer voor de kartons van blad 60 - Sittard Blad 61 Bladwijzer voor de kartons van blad 61 - Maastricht Blad 62 Bladwijzer voor de kartons van blad 62 - Heerlen
7A Kaart van 's Rijks Oostelijk Frontier.

Schaal onbekend

7A1 http://proxy.handle.net/10648/e2a737b7-feba-4e05-a6f3-efc125f98cd7 Titelblad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7A2 http://proxy.handle.net/10648/35937ced-83e5-4927-831f-b74a05a709e2 Bladwijzer.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AI http://proxy.handle.net/10648/3d8fd324-f96c-4385-bfc7-0039fb941dd9 Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AII http://proxy.handle.net/10648/549bf3be-901a-473e-99c0-fb299c53d754 Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AIII http://proxy.handle.net/10648/9acc56db-7548-4e73-90b2-9f91e991d427 Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AIV http://proxy.handle.net/10648/bae81bee-8eb0-4ed5-a091-5575a6ed186d Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AV http://proxy.handle.net/10648/beeb9d31-4934-4305-9195-d904cddf986b Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AVI http://proxy.handle.net/10648/d9b7f333-42a8-40a1-b424-e8209cd38d66 Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AVII http://proxy.handle.net/10648/27fcb0eb-d8d2-4547-8f38-a34bd85b9506 Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AVIII http://proxy.handle.net/10648/cf24194b-a03a-4b9a-bb3a-738ae9d6f251 Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AIX http://proxy.handle.net/10648/2d73b583-853d-468f-8727-2dac6c374f02 Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AX http://proxy.handle.net/10648/8e70bfe9-c351-476c-aeb4-7c290f8201ea Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AXI http://proxy.handle.net/10648/b8da7d75-1032-4489-81a4-b8dc8942f927 Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AXII http://proxy.handle.net/10648/8c54ab25-c881-42fd-a3c3-2da6de02bf78 Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AXIII http://proxy.handle.net/10648/d0678b3c-dd61-4ed6-9dce-dcce7c3ef890 Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AXIV http://proxy.handle.net/10648/686667a8-cb6d-402e-bc6b-6ffa48483d07 Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AXV http://proxy.handle.net/10648/122c5542-656d-4ff6-ab7e-d8bdc8cc6ebd Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AXVI http://proxy.handle.net/10648/523ce091-0d17-43b2-91b9-d647f183eb2a Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7AXVII http://proxy.handle.net/10648/d12cda40-5b10-4c9b-a839-62ba3413ee23 Blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

8. Nettekeningen 1:50.000 van de veldminuten t.b.v. de Topografisch Militaire kaart, 1850-1864 TOPO 8 http://proxy.handle.net/10648/61a0bc16-f56e-42b1-9e26-5ed31801d87c Nettekening van de veldminuten. 1850-1864. 1:50.000 205 (deel-)bladen Manuscript

Tot schaal 1:50.000 gereduceerde nettekeningen vervaardigd naar de veldminuten (schaal 1:25.000; zie TOPO 7) t.b.v. de Topografische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden.

De bladen 50 (Breda), 56 (Herenthals) en 59 (Peer) ontbreken; deze bladen ontbraken reeds in 1990.

Dateringen en vervaardigingsgegevens zijn overgenomen van de op de achterzijde van de bladen aangebrachte etiketten, indien aanwezig.

Zie Wolters-Noordhoff Grote Historische Atlas van Nederland 1 : 50.000, 4 dln. (facsimile studiezaal: GEO F 155.1 t/m 155.4)

8.1I - 8.1IV Blad 1 - Ameland. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.1I http://proxy.handle.net/10648/973e0e85-64bb-4257-af9e-46095700fba3 1e kwartblad: noordwest. 8.1II http://proxy.handle.net/10648/d13e3826-9974-43b3-be2c-417c8043f753 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 1 deelbladen III en IV

8.1III http://proxy.handle.net/10648/dd0e42f0-5ad2-4989-afd4-5264a570c41c 3e kwartblad: zuidwest, 1855-1856.

Vervaardigd door 1e lt. Schaff.

8.1IV http://proxy.handle.net/10648/c556a366-0fd1-403a-b075-eb45367e2aca 4e kwartblad: zuidoost, 1854-1855.

Vervaardigd door 1e lt. Schaff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 1 deelbladen VII en VIII

8.2I - 8.2IV Blad 2 - Schiermonnnikoog, 1854-1855. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.2I http://proxy.handle.net/10648/2a44a9d2-40dd-4004-ade5-04e563c8ee2d 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 1e lt. Schaff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 2 deelbladen I en II

8.2II http://proxy.handle.net/10648/6513617d-e9ee-4208-8602-5ef1abe9eb3a 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lt. Roloff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 2 deelbladen III en IV

8.2III http://proxy.handle.net/10648/c743b0b1-79f5-4721-ad4d-2a7e1f309d54 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 1e lts. Schaff en Roloff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 2 deelbladen V en VI

8.2IV http://proxy.handle.net/10648/906afc9e-eb63-4d2d-9afc-6a07ab221046 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lt. Roloff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 2 deelbladen VII en VIII

8.3I - 8.3IV Blad 3 - Uithuizen, 1853-1854. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.3I http://proxy.handle.net/10648/ad2c2413-70be-4376-a02a-3fbcfb7136ad 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 1e lt. Van der Beek.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 3 deelbladen I en II

8.3II http://proxy.handle.net/10648/43bdf314-c448-49f7-9691-4748a5651949 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lt. Van der Beek.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 3 deelbladen III en IV

8.3III http://proxy.handle.net/10648/020ee40a-1d26-4cc8-9f26-c28edf7be7d4 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 1e lts. Van der Beek en Roosmale Nepveu.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 3 deelbladen V en VI

8.3IV http://proxy.handle.net/10648/5ef37701-5a48-43f6-b1bf-d288807aba3d 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lt. Roosmale Nepveu.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 3 deelbladen VII en VIII

8.4I - 8.4IV Blad 4 - Vlieland, 1855-1856. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.4I http://proxy.handle.net/10648/ff644f6e-a419-4673-b1ac-824226cef7d3 1e kwartblad: noordwest. 8.4II http://proxy.handle.net/10648/c79f18d9-b179-4f6c-a979-94a2355b1e69 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lt. Phaff.

8.4III http://proxy.handle.net/10648/a4ff366a-3898-48cd-93a9-85a6a361f6e5 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 1e lt. Phaff.

8.4IV http://proxy.handle.net/10648/04522350-46b9-48d7-88bd-cd2e044c60b5 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lt. Phaff.

8.5I - 8.5IV, 8.5 Blad 5 - Harlingen, 1854-1855. 1:50.000

In 4 kwartbladen en 1 extra blad:

8.5I http://proxy.handle.net/10648/b5e80935-1357-4361-800d-a6decf831cfd 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 1e lt. Phaff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 5 deelbladen I en II

8.5II http://proxy.handle.net/10648/25d31cb5-e770-4c56-bc62-498d54d26451 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lt. Phaff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 5 deelbladen III en IV

8.5III http://proxy.handle.net/10648/4a7a8a14-1e03-46f0-a60f-47877e429a24 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 1e lt. Phaff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 5 deelbladen V en VI

8.5IV http://proxy.handle.net/10648/d2a75d76-201d-40a1-8e79-25fd9fa98816 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lt. Phaff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 5 deelbladen VII en VIII

8.5 http://proxy.handle.net/10648/10f78cb1-383a-4670-a8af-04d5b7d45afd Extra blad: dieptelijnen Waddenzee. Calque

Niet raadpleegbaar

8.6I - 8.6IV Blad 6 - Leeuwarden, 1854-1855. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.6I http://proxy.handle.net/10648/35692a31-cb86-4ae8-b547-253912d14b73 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 1e lt. Roloff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 6 deelbladen I en II

8.6II http://proxy.handle.net/10648/fc2a3bc5-9c4a-443e-9612-1c16f6008e68 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lt. Roloff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 6 deelbladen III en IV

8.6III http://proxy.handle.net/10648/6d291827-c5b4-4ade-bb29-905547e1bcd2 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 1e lt. Pfeiffer.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 6 deelbladen V en VI

8.6IV http://proxy.handle.net/10648/50a10f7a-0a2d-4658-a277-366aa9238eb2 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lt. Van der Beek.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 6 deelbladen VII en VIII

8.7I - 8.7IV Blad 7 - Groningen, 1853-1854. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.7I http://proxy.handle.net/10648/9d2fd141-1b88-44e3-8b17-8e7700807839 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 2e lt. Verkouteren en 1e lt. Van der Beek.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 7 deelbladen I en II

8.7II http://proxy.handle.net/10648/30acc2d2-403d-495b-b331-669dc9444b0f 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lts. Van der Beek en Roosmale Nepveu.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 7 deelbladen III en IV

8.7III http://proxy.handle.net/10648/3d8ab9e7-1882-46be-a44a-dfbbb20718e1 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 2e lt. Verkouteren en 1e lt. Pfeiffer.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 7 deelbladen V en VI

8.7IV http://proxy.handle.net/10648/be9d98dc-c671-48e2-b7d0-f7421100bef4 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lt. Pfeiffer.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 7 deelbladen VII en VIII

8.8I - 8.8II Blad 8 - Nieuwe Schans. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.8I http://proxy.handle.net/10648/e403d367-e974-4058-a7a8-6359239ee613 1e deelblad: noord, 1853-1854.

Vervaardigd door 1e lt. Roosmale Nepveu.

8.8II http://proxy.handle.net/10648/5a4976e6-9dfd-4b3c-a324-25f69bd351d0 2e deelblad: zuid.
8.9I - 8.9IV Blad 9 - Den Helder. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.9I http://proxy.handle.net/10648/b10fd397-374c-4a43-ac98-84b9479717d9 1e kwartblad: noordwest. 8.9II http://proxy.handle.net/10648/5ab3b4fc-53d5-4c2d-a276-a37a1094671d 2e kwartblad: noordoost. 8.9III http://proxy.handle.net/10648/2388c684-4869-425e-b338-1f34e0bb1fcf 3e kwartblad: zuidwest. 8.9IV http://proxy.handle.net/10648/100dd666-d6ee-41f2-a40c-add06f21a4f8 4e kwartblad: zuidoost.
8.10I - 8.10IV Blad 10 - Sneek, 1855-1856. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.10I http://proxy.handle.net/10648/5ea7facf-aa51-465d-972b-2b4dbe73f5db 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 1e lt. Phaff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 10 deelbladen I en II

8.10II http://proxy.handle.net/10648/5be42d01-0135-4777-af1a-e2e0868fdae7 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lt. Nolthenius de Man.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 10 deelbladen III en IV

8.10III http://proxy.handle.net/10648/73d1f942-8d06-4770-b530-a14a54fef832 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 1e lt. Phaff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 10 deelbladen V en VI

8.10IV http://proxy.handle.net/10648/2c49cf40-4bfc-4334-a8be-1d7e4470bf53 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lts. Nolthenius de Man en Phaff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 10 deelbladen VII en VIII

8.11I - 8.11IV Blad 11 - Heerenveen, 1854-1855. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.11I http://proxy.handle.net/10648/7a45841e-c512-4183-9c1c-7e8d0b9d4907 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 1e lts. Pfeiffer en Nolthenius de Man.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 11 deelbladen I en II

8.11II http://proxy.handle.net/10648/bf60b2e4-1ca3-4471-b73f-148ba838f05b 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lts. Van der Beek en Hubar.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 11 deelbladen III en IV

8.11III http://proxy.handle.net/10648/36b4b492-1cf8-4f0b-897f-8f8369dce092 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 1e lt. Nolthenius de Man.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 11 deelbladen V en VI

8.11IV http://proxy.handle.net/10648/3090403a-8bc0-41cd-b11b-43a79e10aeea 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lt. Hubar.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 11 deelbladen VII en VIII

8.12I - 8.12IV Blad 12 - Assen, 1852-1853. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.12I http://proxy.handle.net/10648/b8c3d00c-544f-4706-8c4e-cdb724274a0b 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 1e lt. Nepveu.

8.12II http://proxy.handle.net/10648/92b03025-5e58-477a-b2af-a66c37d7edb6 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lt. Westenberg en 2e lt. Verkouteren.

8.12III http://proxy.handle.net/10648/324ba9bf-1504-4d7b-b095-78d8faf10286 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 1e lts. Hubar en Nepveu.

8.12IV http://proxy.handle.net/10648/59a42cd5-84a2-4649-8393-f51f0e765da0 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lts. Dittlinger en Hubar.

8.13I - 8.13II Blad 13 - Bourtange, 1855-1856. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.13I http://proxy.handle.net/10648/1a60a9ad-2fbc-449d-9101-85d3a13fd338 1e deelblad: noord.

Vervaardigd door 1e lt. Westenberg.

8.13II http://proxy.handle.net/10648/c0a0c5d0-2845-4884-8a87-294eef06f7fc 2e deelblad: zuid.

Vervaardigd door 1e lt. Dittlinger.

8.14I - 8.14IV Blad 14 - Medemblik. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.14I http://proxy.handle.net/10648/ee5efce4-a526-4c03-be28-96097405ddf1 1e kwartblad: noordwest. 8.14II http://proxy.handle.net/10648/9526f928-7caf-401a-b206-a8e27ca1f20b 2e kwartblad: noordoost. 8.14III http://proxy.handle.net/10648/f3f9c328-1919-4ad1-9e6d-f80382cd8f38 3e kwartblad: zuidwest. 8.14IV http://proxy.handle.net/10648/88edfac0-b256-4df3-a28d-bdfbbc37a030 4e kwartblad: zuidoost.
8.15I - 8.15IV Blad 15 - Stavoren, 1855-1856. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.15I http://proxy.handle.net/10648/88c3c062-b3e2-489d-b0bd-a044ffc3d75d 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 1e lt. Van der Beek.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 15 deelbladen I en II

8.15II http://proxy.handle.net/10648/1b52e631-b841-441f-bc05-965d592bd1f8 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lt. Van der Beek.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 15 deelbladen III en IV

8.15III http://proxy.handle.net/10648/a99ec83e-9c2a-404d-adbc-debf5f2c3243 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 1e lt. Van der Beek.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 15 deelbladen V en VI

8.15IV http://proxy.handle.net/10648/409acb23-69f2-4f6b-96bd-1a63bf49f254 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lt. Van der Beek.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 15 deelbladen VII en VIII

8.16I - 8.16IV Blad 16 - Steenwijk, 1853-1854. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.16I http://proxy.handle.net/10648/33753f27-3ee4-4f6d-a380-9c77190dd927 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 2e lt. Verkouteren en 1e lt. Hubar.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 16 deelbladen I en II

8.16II http://proxy.handle.net/10648/97c22fee-8873-42cc-be4f-0021c331fd43 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lt. Hubar.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 16 deelbladen III en IV

8.16III http://proxy.handle.net/10648/5d6c3f55-899f-49ff-bbc8-7ebdb7108028 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 1e lts. Hubar en Roloff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 16 deelbladen V en VI

8.16IV http://proxy.handle.net/10648/0e5d2b30-9ff0-4a61-a059-1a23d140752c 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lt. Roloff.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 16 deelbladen VII en VIII

8.17I - 8.17IV Blad 17 - Beilen, 1852-1853. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.17I http://proxy.handle.net/10648/40924f0f-f75c-4747-ac92-633e674a6b96 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 1e lt. Enderlein.

8.17II http://proxy.handle.net/10648/83931cef-3415-407e-ae69-2fb526eef6e6 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 2e lt. Verkouteren en 1e lt. Enderlein.

8.17III http://proxy.handle.net/10648/52b7c000-272e-4eda-956d-3cab2a9e85d6 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 2e lt. De Quartel.

8.17IV http://proxy.handle.net/10648/28bb9e1b-1835-4f45-b82f-a07c2d3ca39e 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lt. Roloff.

8.18I - 8.18II Blad 18 - Roswinkel, 1852-1853. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.18I http://proxy.handle.net/10648/77bcfc94-f769-46df-b60a-d3b4067cdcce 1e deelblad: noord.

Vervaardigd door 1e lt. Dittlinger.

8.18II http://proxy.handle.net/10648/2c6f8fa8-258a-469a-854c-31fc5f67c023 2e deelblad: zuid.

Vervaardigd door 1e lt. Roloff.

8.19I - 8.19IV Blad 19 - Alkmaar. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.19I http://proxy.handle.net/10648/4c7c5d7f-4dee-4cad-8b2f-632c0f9a335e 1e kwartblad: noordwest. 8.19II http://proxy.handle.net/10648/17a9e8ee-9e23-411d-91e0-97130d607092 2e kwartblad: noordoost. 8.19III http://proxy.handle.net/10648/9bacd293-4d96-45b1-baa3-d768cc4fc281 3e kwartblad: zuidwest. 8.19IV http://proxy.handle.net/10648/c05924a1-9bd0-4163-ac85-dff7d741b168 4e kwartblad: zuidoost.
8.20I - 8.20IV Blad 20 - Enkhuizen, 1855-1856. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.20I http://proxy.handle.net/10648/b1208bd7-8261-4f2c-bd5a-bf186a846b3e 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 1e lt. Van der Beek.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 20 deelbladen I en II

8.20II http://proxy.handle.net/10648/a86b9148-1b48-4f1b-83e0-b6de5dc8d981 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lt. Van der Beek.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 20 deelbladen III en IV

8.20III http://proxy.handle.net/10648/2891235e-fd4d-41db-947a-cedc6ba3587e 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 1e lt. Van der Beek.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 20 deelbladen V en VI

8.20IV http://proxy.handle.net/10648/f47e01dc-57d2-43aa-a714-a7fe832f852b 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 1e lt. Van der Beek.

Vervaardigd naar TOPO 7 blad 20 deelbladen VII en VIII

8.21I - 8.21IV Blad 21 - Zwolle. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.21I http://proxy.handle.net/10648/2d276d1c-1a1f-462d-aa22-944b61f5f89e 1e kwartblad: noordwest. 8.21II http://proxy.handle.net/10648/ed83edad-c8fc-402e-81a0-9a1f82e920da 2e kwartblad: noordoost. 8.21III http://proxy.handle.net/10648/d96a0d33-f66c-44a1-86a8-3e5a8feb94d2 3e kwartblad: zuidwest. 8.21IV http://proxy.handle.net/10648/5fc62ea0-d3f6-42b5-aa5f-e6452fe6bbd0 4e kwartblad: zuidoost.
8.22I - 8.22IV Blad 22 - Coevorden, 1851-1852. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.22I http://proxy.handle.net/10648/7ed4b46f-5bd6-4c1c-824a-12b497f360d9 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 1e lt. Bunnik en 2e lt. De Quartel.

8.22II http://proxy.handle.net/10648/2e3ac177-8b11-4f91-bcbd-53b6478f8a6b 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 1e lt. Bunnik en 2e lt. Dittlinger.

8.22III http://proxy.handle.net/10648/2e4a44e8-35b6-41b2-80ef-37b722795619 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 2e lt. Dittlinger en 1e lt. Van den Bosch.

8.22IV http://proxy.handle.net/10648/e700b8a4-1222-4390-b3f9-6b48d4d43fb2 4e kwartblad: zuidoost.
8.23I - 8.23II Blad 23 - Nieuw Schoonebeek. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.23I http://proxy.handle.net/10648/51010a02-0d43-480b-aaf7-cfdea2e0e6b6 1e deelblad: noord, 1851-1852.

Vervaardigd door 1e lt. Bunnik.

8.23II http://proxy.handle.net/10648/c249089e-ce11-41b8-bbcf-c2795822c496 2e deelblad: zuid.
8.24I - 8.24II Blad 24 - Hillegom. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.24I http://proxy.handle.net/10648/a015477c-a96f-461a-91df-c3b0948c294e 1e deelblad: noord. 8.24II http://proxy.handle.net/10648/40d10390-da3c-44d1-95ec-e05c7e661190 2e deelblad: zuid.
8.25I - 8.25IV Blad 25 - Amsterdam. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.25I http://proxy.handle.net/10648/28844293-8229-4ef3-b40c-467022a5ee4a 1e kwartblad: noordwest. 8.25II http://proxy.handle.net/10648/4dc5f88b-8ac1-41aa-b3ee-5468ff1cabcf 2e kwartblad: noordoost. 8.25III http://proxy.handle.net/10648/5f3fb45d-562d-4b65-af79-7ca57b9a0b59 3e kwartblad: zuidwest. 8.25IV http://proxy.handle.net/10648/fc58d813-4b65-4ba7-a950-319b6b5685dc 4e kwartblad: zuidoost.
8.26I - 8.26ZII Blad 26 - Harderwijk. 1:50.000

In 3 deelbladen:

8.26I http://proxy.handle.net/10648/ae80010f-ae70-4861-8cac-33918980eac6 deelblad: west.

Bestaat uit de kwartbladen noordwest en zuidwest

8.26II http://proxy.handle.net/10648/71781ee4-7b2e-43f4-ad0c-12408d23f610 2e kwartblad: noordoost. 8.26III http://proxy.handle.net/10648/e5cfba28-51e3-4c6e-82f2-ee529032c00d 4e kwartblad: zuidoost.
8.27I - 8.27IV Blad 27 - Hattem. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.27I http://proxy.handle.net/10648/6dc7c7ad-8f87-49d9-9ead-f7f2c5a2a63e 1e kwartblad: noordwest. 8.27II http://proxy.handle.net/10648/d0fa0ded-077e-4b65-a4da-cc971c278860 2e kwartblad: noordoost. 8.27III http://proxy.handle.net/10648/4121069e-b6ee-4519-8573-5204fe316dbf 3e kwartblad: zuidwest. 8.27IV http://proxy.handle.net/10648/fd5df459-1b00-4524-8b11-47056281babf 4e kwartblad: zuidoost.
8.28I - 8.28IV Blad 28 - Almelo. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.28I http://proxy.handle.net/10648/a1ea74ae-4002-48b9-b523-b5094f13542f 1e kwartblad: noordwest. 8.28II http://proxy.handle.net/10648/750e6923-a2d2-49ee-82a4-5607d6226bc1 2e kwartblad: noordoost. 8.28III http://proxy.handle.net/10648/14897e4e-8eb6-4136-9278-c841d9083e7d 3e kwartblad: zuidwest. 8.28IV http://proxy.handle.net/10648/5c08c34a-8017-42db-99a3-427a1cdf5f1d 4e kwartblad: zuidoost.
8.29I - 8.29II Blad 29 - Denekamp. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.29I http://proxy.handle.net/10648/b5a35081-9578-4959-bea9-cb408c248e46 1e deelblad: noord. 8.29II http://proxy.handle.net/10648/44c12b40-6d4d-4b62-9e04-fd14580e9510 2e deelblad: zuid.
8.30I - 8.30IV Blad 30 - 's-Gravenhage. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.30I http://proxy.handle.net/10648/5f45f7a1-d36b-42db-ba23-f271aa434ec3 1e kwartblad: noordwest. 8.30II http://proxy.handle.net/10648/e0141260-1997-4423-8822-72fa7392f580 2e kwartblad: noordoost. 8.30III http://proxy.handle.net/10648/9961cbfa-c8b9-4709-97d8-51b06e6ac437 3e kwartblad: zuidwest. 8.30IV http://proxy.handle.net/10648/e3ded793-3d69-4be9-866c-024716caf416 4e kwartblad: zuidoost.
8.31I - 8.31IV Blad 31 - Utrecht. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.31I http://proxy.handle.net/10648/81949a9c-3063-4139-b20f-5e8bbf55e7f4 1e kwartblad: noordwest. 8.31II http://proxy.handle.net/10648/7d3dbe5d-4ecc-4bea-ac0a-5ca1cdc966ec 2e kwartblad: noordoost. 8.31III http://proxy.handle.net/10648/45e4cfdf-fc80-4d4b-a048-a9bc3677c3b3 3e kwartblad: zuidwest. 8.31IV http://proxy.handle.net/10648/600f97b5-9a23-41c8-af35-3cbe9bcc0479 4e kwartblad: zuidoost.
8.32I - 8.32IV Blad 32 - Amersfoort. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.32I http://proxy.handle.net/10648/4525a526-0af3-4d68-9cca-966871694d86 1e kwartblad: noordwest. 8.32II http://proxy.handle.net/10648/71a2fd32-0cdd-4736-9045-dd2e2db8c1ca 2e kwartblad: noordoost. 8.32III http://proxy.handle.net/10648/1b44e63c-6ee9-492e-83c1-369923864710 3e kwartblad: zuidwest. 8.32IV http://proxy.handle.net/10648/2f40ee4b-9016-4808-86c9-57e6f8025e05 4e kwartblad: zuidoost.
8.33I - 8.33IV Blad 33 - Zutphen. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.33I http://proxy.handle.net/10648/cd4eb4d2-1dbd-493a-8bce-45b2b96d3416 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door kapt. De Suarz.

8.33II http://proxy.handle.net/10648/9b6185ce-c41b-4dfe-a6c6-9a146b8aad95 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 2e lt. Schuurman.

8.33III http://proxy.handle.net/10648/b784af68-a171-4a48-b09d-331600233a02 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door kapt. De Suarz.

8.33IV http://proxy.handle.net/10648/0ce47dab-b8ab-40c2-b3ff-2f8811ec0219 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 2e lt. Schuurman.

8.34I - 8.34IV Blad 34 - Groenlo. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.34I http://proxy.handle.net/10648/2c85dd7b-a6d0-4458-9345-57090c29c074 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 1e lt. Aikema.

8.34II http://proxy.handle.net/10648/0d8e73d3-cf49-45f1-8439-b13e723f9cda 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 2e lt. Rodi de Loo.

8.34III http://proxy.handle.net/10648/e857b677-43df-40f8-a5ab-60fbda0e5494 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door 2e lt. Van Panhuys.

8.34IV http://proxy.handle.net/10648/dbf7935a-b21a-4aca-8ee8-7d669f4a5378 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 2e lt. Rodi de Loo.

8.35 http://proxy.handle.net/10648/09be76a5-130c-4c94-9372-8c93f0e46949 Blad 35 - Ahaus. 1:50.000 1 blad

Vervaardigd door 2e lt. Rodi de Loo.

8.36I - 8.36II Blad 36 - Goedereede. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.36I http://proxy.handle.net/10648/2c4a43a4-464c-431b-b90d-667880acc0d8 1e deelblad: west. 8.36II http://proxy.handle.net/10648/8b44b3c7-a5c1-4505-a508-6d59ece28835 2e deelblad: oost.
8.37I - 8.37V Blad 37 - Rotterdam. 1:50.000

In 4 kwartbladen en 1 inzetstuk:

8.37I http://proxy.handle.net/10648/25127488-2853-43e1-b64b-bc1ebffc84d8 1e kwartblad: noordwest. 8.37II http://proxy.handle.net/10648/6b1aa05f-4708-4955-87b6-9eced5db5a9b 2e kwartblad: noordoost.

Het zuidoostelijke deel van dit blad wordt gevormd door het inzetstuk 8.37V

8.37III http://proxy.handle.net/10648/4ac59a20-af8d-4c7a-b93e-95ad492422d4 3e kwartblad: zuidwest. 8.37IV http://proxy.handle.net/10648/a014fc92-ca2f-4203-95ad-4d385dc147a1 4e kwartblad: zuidoost.

Het noordoostelijke deel van dit blad wordt gevormd door het inzetstuk 8.37V

8.37V http://proxy.handle.net/10648/375c22ef-5bdd-49ca-acd7-3bb52f3e23c6 Inzetstuk: oost.

Deel van de kwartbladen 8.37II en 8.37IV

8.38I - 8.38V Blad 38 - Gorinchem. 1:50.000

In 4 kwartbladen en 1 extra blad:

8.38I http://proxy.handle.net/10648/70187fd9-a42f-43dc-abba-dc65f5b7a5c3 1e kwartblad: noordwest. 8.38II http://proxy.handle.net/10648/abd93980-96dc-4ba9-bc7a-32dce0361889 2e kwartblad: noordoost. 8.38III http://proxy.handle.net/10648/0b434544-c2c5-4a5d-9d8f-bbc0595e093b 3e kwartblad: zuidwest. 8.38IV http://proxy.handle.net/10648/b2ce7047-e26a-42fb-b57d-611ec485dbc4 4e kwartblad: zuidoost. 8.38V http://proxy.handle.net/10648/89fe79fc-4634-4619-823f-9fe4d679d135 Extra blad: west.

Verbetering van het zuidwestelijke deel van blad 8.38I en het noordwestelijke deel van blad 8.38III.

8.39I - 8.39IV Blad 39 - Rhenen. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.39I http://proxy.handle.net/10648/b4f189b0-1774-473b-b94a-783ea73beb71 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door kapt. Klapp.

8.39II http://proxy.handle.net/10648/087ef8b9-c74c-4095-be50-cf73979fe4e0 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door kapt. De Normandie 's Jacob.

8.39III http://proxy.handle.net/10648/e7da5b12-dee5-4531-944a-a5d77e4900cc 3e kwartblad: zuidwest.

Vervaardigd door kapt. Klapp.

8.39IV http://proxy.handle.net/10648/c164ff80-55bc-4d41-bdcd-e89862e87b7c 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door kapt. De Normandie 's Jacob.

8.40I - 8.40IV Blad 40 - Arnhem. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.40I http://proxy.handle.net/10648/3fb15a85-9de9-400a-9ef7-bd3997f517e2 1e kwartblad: noordwest. 8.40II http://proxy.handle.net/10648/2aea1c70-fb31-473b-87b5-1a1053985ac1 2e kwartblad: noordoost. 8.40III http://proxy.handle.net/10648/3b9fe982-49bc-4c76-ab51-a6132d42d730 3e kwartblad: zuidwest. 8.40IV http://proxy.handle.net/10648/bb32a3cd-ee57-40a3-a816-b3212782af78 4e kwartblad: zuidoost.
8.41I - 8.41IV, 8.41II-P, 8.41III-P, 8.41IV-P Blad 41 - Aalten. 1:50.000

In 4 kwartbladen en 3 bijbladen:

8.41I http://proxy.handle.net/10648/c7190988-1c10-408d-9c2d-a27e9e7cdd70 1e kwartblad: noordwest. 8.41II http://proxy.handle.net/10648/a2885e14-7cd9-4874-9040-7c77b174e9da 2e kwartblad: noordoost. 8.41II-P http://proxy.handle.net/10648/51647a77-d20b-4766-8483-70f23b9193fd Bijblad bij het 2e kwartblad: noordoost, Pruisische gedeelte.

Het Nederlandse deel is leeg gelaten.

8.41III http://proxy.handle.net/10648/3bd48391-6fa2-49d4-9282-e82d869dc110 3e kwartblad: zuidwest. 8.41III-P http://proxy.handle.net/10648/39b179f9-832e-449d-b883-fccd8fe2f757 Bijblad bij het 3e kwartblad: zuidwest, Pruisische gedeelte.

Het Nederlandse deel is leeg gelaten.

8.41IV http://proxy.handle.net/10648/87ea0ea5-075a-48f1-b44a-6b6b3f010375 4e kwartblad: zuidoost. 8.41IV-P http://proxy.handle.net/10648/355e9c5f-f284-40d4-b8ae-d449f72ebba4 Bijblad bij het 4e kwartblad: zuidoost, Pruisische gedeelte.

Het Nederlandse deel is leeg gelaten.

8.42I - 8.42IV Blad 42 - Zierikzee. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.42I http://proxy.handle.net/10648/db71a430-5f4a-4a5d-b8c9-0cb7ab775f30 1e kwartblad: noordwest. 8.42II http://proxy.handle.net/10648/c8e05674-c462-480d-8c15-19e4ee04f3ce 2e kwartblad: noordoost. 8.42III http://proxy.handle.net/10648/6c6e74f6-98ee-4eff-bd6e-b7f643c6b65e 3e kwartblad: zuidwest. 8.42IV http://proxy.handle.net/10648/05b23e62-f1db-4651-82ad-ab7ed4b07db0 4e kwartblad: zuidoost.
8.43I - 8.43IV Blad 43 - Willemstad. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.43I http://proxy.handle.net/10648/d3e0a9dd-b151-44aa-a970-fa10cfa8c158 1e kwartblad: noordwest. 8.43II http://proxy.handle.net/10648/2904c9bd-faba-445d-a3e0-2a93b9542ebd 2e kwartblad: noordoost. 8.43III http://proxy.handle.net/10648/e9d4f6a2-de9d-46c8-875d-500340d2268b 3e kwartblad: zuidwest. 8.43IV http://proxy.handle.net/10648/b169d7e5-6b52-47bf-b30e-24f1b11bc0b5 4e kwartblad: zuidoost.
8.44I - 8.44IV Blad 44 - Geertruidenberg. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.44I http://proxy.handle.net/10648/2e6a34c6-3536-4dc3-89ef-e3a154a8edda 1e kwartblad: noordwest. 8.44II http://proxy.handle.net/10648/e6005467-4c18-4475-9914-f38ddfd30620 2e kwartblad: noordoost. 8.44III http://proxy.handle.net/10648/96bb0cfb-8e5a-49f9-af99-68970a0fbb28 3e kwartblad: zuidwest. 8.44IV http://proxy.handle.net/10648/8a12279c-60c1-4289-88cf-9d685716d664 4e kwartblad: zuidoost.
8.45I - 8.45III Blad 45 - 's-Hertogenbosch. 1:50.000

In 3 deelbladen:

8.45I http://proxy.handle.net/10648/df86f9a2-bbf9-4258-bfbf-7bbcd74e0c1a deelblad: west.

Bestaat uit de kwartbladen noordwest en zuidwest

8.45II http://proxy.handle.net/10648/ee2f7bf2-4d85-487d-a4c2-9ea6918e980e 2e kwartblad: noordoost. 8.45III http://proxy.handle.net/10648/342cb207-a025-4224-91bf-a0319af18810 4e kwartblad: zuidoost.
8.46I - 8.46IV Blad 46 - Vierlingsbeek. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.46I http://proxy.handle.net/10648/07c18617-2062-45b2-89bf-277aa9317d13 1e kwartblad: noordwest. 8.46II http://proxy.handle.net/10648/9e76ccda-aadf-4331-b926-4fe9f7a0cdc5 2e kwartblad: noordoost. 8.46III http://proxy.handle.net/10648/7cd61bdd-ae0d-4e32-a09c-fc0419b09b18 3e kwartblad: zuidwest. 8.46IV http://proxy.handle.net/10648/2b49ba68-22ae-4146-81b3-e1b27d58567b 4e kwartblad: zuidoost.
8.47I - 8.47II Blad 47 - Cadzand. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.47I http://proxy.handle.net/10648/bd0bbdfd-34a4-4b8c-ae4c-ff6668e5fe1b 1e deelblad: noord. 8.47II http://proxy.handle.net/10648/caf10b0a-2278-4753-a72e-89f92514e4e4 2e deelblad: zuid.
8.48I - 8.48II Blad 48 - Middelburg. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.48I http://proxy.handle.net/10648/2378bb78-a510-4f75-a3a5-1021264a140c 1e deelblad: west. 8.48II http://proxy.handle.net/10648/d128c73a-f61b-4796-b4cf-384e53403f74 2e deelblad: oost.
8.49I - 8.49IV Blad 49 - Bergen op Zoom. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.49I http://proxy.handle.net/10648/2148e893-cf91-49d5-aca3-b044d2ea6149 1e kwartblad: noordwest. 8.49II http://proxy.handle.net/10648/5cd755ed-c53f-4ac7-a956-ec5c13564e69 2e kwartblad: noordoost. 8.49III http://proxy.handle.net/10648/32edf279-e5cb-4a4a-b05e-0c05b6932d26 3e kwartblad: zuidwest. 8.49IV http://proxy.handle.net/10648/5b92bd7a-7bbc-41cc-9eb0-c3fcb2751111 4e kwartblad: zuidoost.
8.50 http://proxy.handle.net/10648/747a8090-65c4-4305-8174-607092974e56 Blad 50 - Breda. 1:50.000 Ontbreekt

In 4 kwartbladen.

Ontbrak reeds in 1990.

8.51I - 8.51IV Blad 51 - Eindhoven. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.51I http://proxy.handle.net/10648/7cef8f96-36ed-4569-9986-aadadd59e848 1e kwartblad: noordwest.

Vervaardigd door 2e lt. De Quartel.

8.51II http://proxy.handle.net/10648/ec77c374-01bc-48e2-9b3d-cc3ea3df5681 2e kwartblad: noordoost.

Vervaardigd door 2e lts. Van Ryneveld en De Quartel.

8.51III http://proxy.handle.net/10648/35b73c3b-14d1-42cb-af97-830224fd232a 3e kwartblad: zuidwest. 8.51IV http://proxy.handle.net/10648/cf459212-dcea-4832-bdfd-45f64753a534 4e kwartblad: zuidoost.

Vervaardigd door 2e lt. Van Ryneveld.

8.52I - 8.52IV Blad 52 - Venlo. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.52I http://proxy.handle.net/10648/f7445ebf-4057-4f3f-8151-41d9b52f79e3 1e kwartblad: noordwest. Ontbreekt 8.52II http://proxy.handle.net/10648/1400a5c2-fb3c-427c-85bf-e6b02042d5ef 2e kwartblad: noordoost. Ontbreekt 8.52III http://proxy.handle.net/10648/e5a81dec-d876-4c47-87c0-5f24f6f79a8f 3e kwartblad: zuidwest. Ontbreekt 8.52IV http://proxy.handle.net/10648/04c5a95f-44e2-42da-9cdd-d07509ceff23 4e kwartblad: zuidoost. Ontbreekt
8.53I - 8.53II Blad 53 - Sluis. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.53I http://proxy.handle.net/10648/0521c712-7c43-4ad9-9b37-63203329feb0 1e deelblad: noord. 8.53II http://proxy.handle.net/10648/8ff64073-661d-4e77-a059-db34d36a3a17 2e deelblad: zuid.
8.54I - 8.54II Blad 54 - Neuzen. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.54I http://proxy.handle.net/10648/7434f40f-3fbf-4258-84fe-0fa0c593a706 1e deelblad: west. 8.54II http://proxy.handle.net/10648/ccac81df-690d-4003-bcf5-481ed22944fd 2e deelblad: oost.
8.55I - 8.55II Blad 55 - Hulst. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.55I http://proxy.handle.net/10648/ea94a284-2e19-4b36-a72c-bdb3a897c7e5 1e deelblad: west. 8.55II http://proxy.handle.net/10648/ee18e4f9-fa6c-4f79-8ed7-e2c06da1a3d8 2e deelblad: oost.
8.56 http://proxy.handle.net/10648/be5d5928-df70-42e8-b23b-703a13e08d48 Blad 56 - Herenthals. 1:50.000 Ontbreekt

In 4 kwartbladen.

Ontbrak reeds in 1990.

8.57I - 8.57III Blad 57 - Valkenswaard. 1:50.000

In 3 deelbladen:

8.57I http://proxy.handle.net/10648/9630a485-4e81-4f5c-9bb9-37081cd913be 1e kwartblad: noordwest. 8.57II http://proxy.handle.net/10648/178449b5-6c26-45a8-a463-3599ffac00ed 3e kwartblad: zuidwest. 8.57III http://proxy.handle.net/10648/88711c1a-9dfc-4070-8c62-256e6d688e1e deelblad: oost.

Bestaat uit de kwartbladen noordoost en zuidoost

8.58I - 8.58IV Blad 58 - Roermond. 1:50.000

In 4 kwartbladen:

8.58I http://proxy.handle.net/10648/4037d658-ef0e-4277-8c11-52d709826c3d 1e kwartblad: noordwest. Ontbreekt 8.58II http://proxy.handle.net/10648/bf178fef-2579-427c-a52a-60ced19b98ba 2e kwartblad: noordoost. Ontbreekt 8.58III http://proxy.handle.net/10648/9c89f6e5-bbb1-4771-a476-51b3612c2ee8 3e kwartblad: zuidwest. Ontbreekt 8.58IV http://proxy.handle.net/10648/995d326d-3958-4815-a43f-8d209faf21bf 4e kwartblad: zuidoost. Ontbreekt Ontbreekt
8.59 http://proxy.handle.net/10648/97e6a32a-e250-49d6-a265-9e2cb3d38eac Blad 59 - Peer. 1:50.000 Ontbreekt

In 4 kwartbladen.

Ontbrak reeds in 1990.

8.60I - 8.60II Blad 60 - Sittard. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.60I http://proxy.handle.net/10648/88fa95f1-7603-4c11-a46d-e283189dcda2 1e deelblad: west.

Bestaat uit de kwartbladen noordwest en zuidwest

8.60II http://proxy.handle.net/10648/85700e6a-1e5f-4333-b22d-b48ffcd3b9dd 2e deelblad: oost.

Bestaat uit de kwartbladen noordoost en zuidoost

8.61 http://proxy.handle.net/10648/083f41d9-87fe-4936-8e93-b176867d6d4c Blad 61 - Maastricht. 1:50.000 1 blad 8.62I - 8.62II Blad 62 - Heerlen. 1:50.000

In 2 deelbladen:

8.62I http://proxy.handle.net/10648/449e8c76-79ca-45ba-814e-1cd95df39318 1e deelblad: west.

Bestaat uit de kwartbladen noordwest en zuidwest

8.62II http://proxy.handle.net/10648/9560ab8a-678f-4b56-8287-57fc8cade655 2e deelblad: oost.

Bestaat uit de kwartbladen noordoost en zuidoost

TOPO 8.1 Calques annex nettekeningen 1:25.000 van de veldminuten 1:25.000 van de provincie Limburg. 1:25.000 8.1.150 http://proxy.handle.net/10648/ba0833ce-fc99-4d6d-8c8a-8f9c25e6d99f Blad 150 - Mook. 8.1.161 http://proxy.handle.net/10648/dce5239b-b1e1-4ca2-9fb4-8e3b5740e273 Blad 161 - Gennep. 8.1.171 http://proxy.handle.net/10648/5b4e9d03-bfde-47f2-8780-7a0baf498b5d Blad 171 - Venray. 8.1.172 http://proxy.handle.net/10648/a6a64a93-71f7-4f20-ab43-afc483270498 Blad 172 - Blitterswijk. 8.1.182 http://proxy.handle.net/10648/605c50c0-5c15-433b-83b2-25f285206376 Blad 182 - Horst. 8.1.183 http://proxy.handle.net/10648/ece0f14c-44a2-4cc0-818b-0c58ea2df563 Blad 183 - Arcen. 8.1.191 http://proxy.handle.net/10648/56e90203-2f83-47fd-b1b4-7cca72c311a9 Blad 191 - Ospel. 8.1.192 http://proxy.handle.net/10648/6abf6498-1b3e-45de-ab79-80b5b6349fee Blad 192 - Maasbree. 8.1.193 http://proxy.handle.net/10648/87d10bce-7416-4eff-8ac7-c2f0f5d6cef3 Blad 193 - Venlo. 8.1.199 http://proxy.handle.net/10648/d7ebf86d-a5cc-4adf-accb-a62de014ac9a Blad 199 - Weert. 8.1.200/201 http://proxy.handle.net/10648/4ff82f82-feba-478e-b0dd-000ce333bc58 Blad 200/201 - Roermond. 8.1.202 http://proxy.handle.net/10648/f2dbdd74-97e2-473f-bfa9-e7bf747a8aed Blad 202 - Neeritter. 8.1.203 http://proxy.handle.net/10648/a2154318-5c55-43c6-b8ae-17aa61f37fff Blad 203 - Montfort. 8.1.204 http://proxy.handle.net/10648/b4fb8e79-7d12-4886-ab75-0098f91e5430 Blad 204 - Hooge Klifsberg. 8.1.205 http://proxy.handle.net/10648/1a4089c4-1378-4330-8e17-5f73f68a8f89 Blad 205 - Urmont. 8.1.206 http://proxy.handle.net/10648/959a5830-38c1-4b48-aa49-a7a4e09c2236 Blad 206 - Sittard. 8.1.207 http://proxy.handle.net/10648/2a05fdd1-a809-4e8f-92fc-b16cbe977efc Blad 207 - Maastricht. 8.1.208 http://proxy.handle.net/10648/532bdb86-3fbf-4d2b-8b80-e839dd57f66c Blad 208 - Climmen - Schimmert. 8.1.209 http://proxy.handle.net/10648/cc6fd3a1-99b1-407c-9752-7239bf8d0010 Blad 209 - Gronsveld. 8.1.210 http://proxy.handle.net/10648/05b5997e-b1ba-4e90-ab95-b86a3106f71f Blad 210 - Gulpen. 8.1.BLADWIJZER http://proxy.handle.net/10648/87a61524-adc3-4cf2-a07d-f801c40d5156 Bladwijzer T.M.K.

T.M.K. indeling voor Limburg

8.1.VERZAMELBLAD http://proxy.handle.net/10648/b4ee008c-78a9-4e96-8750-5da2ce521948 Verzamelingsblad voor Limburg.

nettekening

TOPO 8.2 Verzamelingskaarten. 8.2.40 http://proxy.handle.net/10648/a0709995-c87a-479e-8410-cf03e66cb2b9 Nijmegen.

met alleen de meetkundige grondslag van de kaart, waarschijnlijk afgeleid uit de schetsatlas van de commissie De Man (inv. nr. 6)

8.2.41 http://proxy.handle.net/10648/b62c4810-c27b-4d17-8282-add98971c2bb Bredevoort.

met alleen de meetkundige grondslag van de kaart, waarschijnlijk afgeleid uit de schetsatlas van de commissie De Man (inv. nr. 6)

8.2.KANEFAS http://proxy.handle.net/10648/0d28663c-c03e-466f-8513-9ea97e028d5e Kanefas der driehoeksmeting van de Provincie Noord-Brabant 8.2.VERZAMELBLAD http://proxy.handle.net/10648/76dc999e-6fa9-4081-a061-c39638300f4d Verzamelingsblad van de kaart der Provincie Noord-Brabant (d.i. de nettekening 1:25.000 van de veldminuten 1:25.000 voor de T.M.K.) 1:25.000

Hieroverheen is de bladindeling van de T.M.K. geprojecteerd.

9. Nettekeningen 1:25.000 en 1:50.000 t.b.v. de Topografisch Militaire Kaart, 1850-1864 TOPO 9 Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland en Overijssel. Nettekening naar de veldminuten [TOPO 7]. 1834-1842. 1:25.000 58 blad Manuscript 9.118 http://proxy.handle.net/10648/9d263d08-f32f-462c-ac4b-d5885a47c0b6 Blad 118 - Zutphen. 9.128.1 http://proxy.handle.net/10648/05269023-5b8a-4c10-aeb4-7a6cf96d9609 Blad 128 - Doetinchem, linker helft. 9.128.2 http://proxy.handle.net/10648/0254d8e5-52e1-42bf-86d1-388ebf736b2d Blad 128 - Doetinchem, rechter helft. 9.129 http://proxy.handle.net/10648/04507061-71f0-4b53-b2ee-a17ba8c50efd Blad 129 - Groenlo. 9.130 http://proxy.handle.net/10648/500afac8-30c2-4a43-966c-2109a95fb0c7 Blad 130 - Winterswijk. 9.138 http://proxy.handle.net/10648/64694c95-d967-47f9-ba4a-faf81cc835ff Blad 133 - Huissen en Zevenaar. 9.139 http://proxy.handle.net/10648/c9988390-4f25-42c2-a81c-06c65c827062 Blad 139 - 's Heerenberg. 9.140 http://proxy.handle.net/10648/eeb21842-2cb5-4314-a6d3-c9bb9c5b29d6 Blad 140 - Aalten. 9.141 http://proxy.handle.net/10648/f6e577ef-8ebd-4402-bd8c-3bc3cbf79651 Blad 141 - Kotten. 9.146 http://proxy.handle.net/10648/51692ffe-a55b-47fd-8505-48f46eecd0ed Blad 146 - Werkendam. 9.147 http://proxy.handle.net/10648/27c1fbde-1289-4adb-a074-55b3eac42443 Blad 147 - Woudrichem. 9.148 http://proxy.handle.net/10648/9a3ca5f5-dfc5-4b68-b01a-2c9191d6fe63 Blad 148 - Oss. 9.149 http://proxy.handle.net/10648/b7bf993a-78e1-457f-b00b-24cb0eefe85d Blad 149 - Grave. 9.150.1 http://proxy.handle.net/10648/fa36266b-c08e-4ef6-ac58-42d2d8d4cbc5 Blad 150 - Linden, het Gelderse deel blanco gelaten. 9.150.2 http://proxy.handle.net/10648/3c1906f8-27d2-4ab3-a478-4622726872f2 Blad 150 - Linden, Brabantse en Gelderse deel. 9.155 http://proxy.handle.net/10648/9adb7e4d-5521-4785-9b9b-4aa40e49346d Blad 155 - Dinteloord. 9.156 http://proxy.handle.net/10648/32860cc4-918f-4479-a300-c452b977dcc5 Blad 156 - Willemstad. 9.157 http://proxy.handle.net/10648/0cf70b4d-bc94-4171-b149-759c5e643bd2 Blad 157 - Oosterhout. 9.158 http://proxy.handle.net/10648/888172f5-2197-41a3-889c-28cd3f021171 Blad 158 - Heusden. 9.159 http://proxy.handle.net/10648/a3d7aadd-c840-4fca-9772-389fd60cccd4 Blad 159 - 's-Hertogenbosch. 9.160 http://proxy.handle.net/10648/86b98821-e8b7-490d-a0e0-cb995d12ffed Blad 160 - Uden. 9.161 http://proxy.handle.net/10648/ece51e87-678a-40fa-b851-137884c38d4c Blad 161 - Boxmeer. 9.165 http://proxy.handle.net/10648/f6d48bbb-c74a-4118-af6a-0440ba10a81e Blad 162 - Steenbergen. 9.166 http://proxy.handle.net/10648/931d340c-b3a0-4c88-ac4e-2f96f7656c47 Blad 163 - Roosendaal. 9.167 http://proxy.handle.net/10648/33984647-4a40-4a4f-939f-81d85b5e30d6 Blad 167 - Breda. 9.168 http://proxy.handle.net/10648/989c49e4-388b-49f1-aa7b-e1f45dcd23fa Blad 168 - Tilburg. 9.169 http://proxy.handle.net/10648/14183c3d-82b2-4310-b1f3-dff3558044b3 Blad 169 - Boxtel. 9.170 http://proxy.handle.net/10648/c45b4c1b-d10a-4d82-b0d0-e9291dbf54f3 Blad 170 - Gemert. 9.171 http://proxy.handle.net/10648/a12bffc7-9c2d-444a-9ed7-bf0ad585ed82 Blad 171 - Venray. 9.172 http://proxy.handle.net/10648/1d00247a-735a-4f62-8c42-03d0237b83af Blad 172 - Blitterswijk. 9.176 http://proxy.handle.net/10648/3f6bec2e-51b1-4dfe-a9ad-f569f180a402 Blad 176 - Bergen op Zoom. 9.177 http://proxy.handle.net/10648/e8360357-9095-4970-afde-9ae433bfdc30 Blad 177 - Nispen. 9.178 http://proxy.handle.net/10648/56d06c27-5240-49e7-9188-cb211ee6a6b8 Blad 178 - Baarle Nassau. 9.179 http://proxy.handle.net/10648/a710be8b-9c3b-438a-ad24-dc7228dca301 Blad 179 - Hilvarenbeek. 9.180 http://proxy.handle.net/10648/0e846a25-b869-471a-9d46-753d2fc22a10 Blad 180 - Eindhoven. 9.181 http://proxy.handle.net/10648/5dd378c8-efb2-410e-8214-48ce7deda3b4 Blad 181 - Helmond. 9.182 http://proxy.handle.net/10648/b3397cc5-84b1-41cf-848e-f0497377a5ed Blad 182 - Horst. 9.183 http://proxy.handle.net/10648/c67334f6-ffab-45d6-a23d-5f2a88c9f321 Blad 183 - Arcen. 9.187 http://proxy.handle.net/10648/294065e4-cee5-4d5f-806e-3467c043e86a Blad 187 - Ossendrecht. 9.188 http://proxy.handle.net/10648/4b5f55b6-298e-46ff-b4b6-a8adca100835 Blad 188 - Putte. 9.189 http://proxy.handle.net/10648/b4f4dab4-df7c-4400-8370-0735a6d890ef Blad 189 - Hooge Mierde. 9.190 http://proxy.handle.net/10648/c839018a-430e-4aac-89f1-7211210d81d9 Blad 190 - Valkenswaard. 9.191 http://proxy.handle.net/10648/848851ef-a9ac-44ec-8f71-d7957445d2a3 Blad 191 - Maarheeze. 9.192 http://proxy.handle.net/10648/f74244a9-c409-4df8-9a23-23ff252778b5 Blad 192 - Maasbree. 9.193 http://proxy.handle.net/10648/8e98e9f9-e168-4cfd-b306-e14659b09b34 Blad 193 - Venlo. 9.198 http://proxy.handle.net/10648/f34cf256-cbfc-4630-8983-17c3edc1f5b0 Blad 198 - Luikgestel. 9.199 http://proxy.handle.net/10648/26a9d051-2419-43bf-89f9-c66b9a95965e Blad 199 - Weert. 9.200 http://proxy.handle.net/10648/af49942e-405c-405c-b9f9-4a2c968a3c61 Blad 200 - Roermond. 9.202 http://proxy.handle.net/10648/c3656b49-339b-42ea-8ebb-ba486e08c55f Blad 202 - Neeritter. 9.203 http://proxy.handle.net/10648/c2bbf674-cb31-4397-b5b6-fec54e0fa359 Blad 203 - Stevensweert. 9.204 http://proxy.handle.net/10648/cccbd38f-5852-4b04-ae3f-3d4c233627ae Blad 204 - Hooge Klifsberg. 9.205 http://proxy.handle.net/10648/96a7a0de-da07-41f2-8650-e4f8bf4bcc50 Blad 205 - Stein. 9.206 http://proxy.handle.net/10648/ff9c8741-464c-4e85-8626-7c7fbcf04fdc Blad 206 - Sittard. 9.207 http://proxy.handle.net/10648/2d709bbf-d716-4dc4-a0a2-842c6f497b18 Blad 207 - Maastricht. 9.208 http://proxy.handle.net/10648/4781b954-fcc7-4068-b41f-f233f840d4e6 Blad 208 - Heerlen. 9.209 http://proxy.handle.net/10648/d578edd7-2063-49fd-b960-be23888f1196 Blad 209 - Eysden. 9.210 http://proxy.handle.net/10648/b80d9f11-e871-4e77-8a43-382af24f85fc Blad 210 - Gulpen. 9A http://proxy.handle.net/10648/74616588-930f-44fd-85c1-e7a60801826a "Tableau aanwijzende de Bladen der Kaart, op 1/50.000 waarvan de reductie kan worden begonnen": bladwijzer voor de reductie van de nettekeningen 1:25.000 betreffende Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland (TOPO 9.118 t/m 9.210; met Arabische cijfers aangeduid), naar nettekeningen 1:50.000 (TOPO 8.38.III t/m 8.62II; met Romeinse cijfers aangeduid). 1:800.000

Met concordantie tusen de nettekeningen 1:50.000 en de nettekeningen 1:25.000

9B http://proxy.handle.net/10648/1996e466-4f8f-45a5-b38d-cf81d43e7bae "Verzamelings-blad van de kaart der provincie Noord-Brabant": bladwijzer van de nettekeningen 1:25.000 betreffende de provintie Noord-Brabant (TOPO 9.146 t/m 9.199; met Romeinse cijfers aangeduid). 1:200.000
TOPO 9.1 http://proxy.handle.net/10648/f57db3f1-d838-4e03-8ad4-6144ca226de9 Verzamelingskaarten aanduidende van welke deelstukken (veldminuten 1:25.000 [TOPO 7] of nettekeningen 1:25.000 [TOPO 9] daarvan) de nettekeningen 1:50.000 [TOPO 8] voor T.M.K. zijn afgeleid. 1:100.000 16 bladen Manuscript 9.1.26 http://proxy.handle.net/10648/8aaaad8f-d84c-4ded-82b1-1d07797bb090 Blad 26 - Harderwijk. 9.1.27 http://proxy.handle.net/10648/69be0746-b84c-4521-abc3-4160a55a7ff0 Blad 27 - Hattem. 9.1.28 http://proxy.handle.net/10648/64d8531b-0119-4653-85be-9f83748b50c9 Blad 28 - Almelo. 9.1.29 http://proxy.handle.net/10648/799e8718-aea3-4b74-9087-1bc2152c373f Blad 29 - Denekamp. 9.1.32 http://proxy.handle.net/10648/5e64ef39-7f1b-4d90-9b8a-ff4c8b6479f1 Blad 32 - Amersfoort. 9.1.33 http://proxy.handle.net/10648/4302f99b-8fba-4fb4-bef9-5588c9b64238 Blad 33 - Deventer. 9.1.34 http://proxy.handle.net/10648/f95050b6-aa99-487f-b4e6-d6734c3e6cdd Blad 34 - Groenlo. 9.1.35 http://proxy.handle.net/10648/7858fd66-47c0-4dd0-9e2f-2b974ea2601c Blad 35 - Ahaus. 9.1.39 http://proxy.handle.net/10648/89848c0a-e0bf-480a-a6a8-44ec8f902010 Blad 39 - Rhenen. 9.1.45 http://proxy.handle.net/10648/9e60d377-99aa-4585-b267-058baabfa0e5 Blad 45 - 's-Hertogenbosch. 9.1.46 http://proxy.handle.net/10648/50b47d4b-65c9-4169-892f-631ff5d64ab5 Blad 46 - Vierlingsbeek. 9.1.51 http://proxy.handle.net/10648/7fa2296e-3e57-4ff9-ba15-d9b07c9a08e6 Blad 51 - Eindhoven. 9.1.52 http://proxy.handle.net/10648/b9e1b606-55b2-4971-b408-7aa66e2c98a2 Blad 52 - Venlo. 9.1.57 http://proxy.handle.net/10648/feb5ebf3-bdca-41fd-ad33-d7552ed09daf Blad 57 - Valkenswaard. 9.1.58 http://proxy.handle.net/10648/2cfa71c6-eb42-4190-9992-6529beb53651 Blad 58 - Roermond. 9.1.60 http://proxy.handle.net/10648/a3e89171-0fec-406f-9306-a4dd959f6b26 Blad 60 - Sittard. TOPO 9.2 http://proxy.handle.net/10648/0d31bd07-bc59-4210-89ce-a165b139b06b Onvoltooide reducties 1:50.000 van de nettekeningen 1:25.000 [TOPO 9] voor de T.M.K. 1:50.000 4 bladen Manuscript 9.2.44.1 http://proxy.handle.net/10648/292b3b88-c2b3-49a6-86b8-ba649bfa2edd Blad 44 - Geertruidenberg, linker helft. 9.2.44.2 http://proxy.handle.net/10648/1fa1725e-c06f-48a9-8409-d1c7fa2dc49b Blad 44 - Geertruidenberg, rechter helft. 9.2.45.1 http://proxy.handle.net/10648/4c15460b-3835-47a0-93d4-0b0d26182b17 Blad 45 - 's-Hertogenbosch, linker helft. 9.2.45.2 http://proxy.handle.net/10648/9d1a4d1a-39d1-412c-8d0d-9b087a0198ce Blad 45 - 's-Hertogenbosch, rechter helft. 9.2.51 http://proxy.handle.net/10648/656cdd1f-975e-47bc-8add-9c32d6f4ced0 Blad 51 - Eindhoven. 9.2.57.1 http://proxy.handle.net/10648/3d034d75-749a-4cc1-8070-d2831f792964 Blad 57 - Valkenswaard, linker helft. 9.2.57.2 http://proxy.handle.net/10648/ec3932ad-928e-4876-ae0b-7f34873fe1d2 Blad 57 - Valkenswaard, rechter helft.
10. Veldminuten Chromo-Topografische Kaart in Bonneprojektie, 1865-1940 10 http://proxy.handle.net/10648/f599fe78-1745-4aa8-9a69-9f82d88c6bfc Veldminuten op de schaal 1:25.000 van de Chromo-Topografische Kaart in Bonneprojektie. 1865-1940 1:25000

Enveloppen 8-776.

zie bladwijzer

11. Chromo-Topografische Kaart in Bonneprojektie, 1:25.000, 1865-1940 11 Chromo-topografische kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal 1:25.000 in Bonneprojectie. 1865 - ca. 1940 776 kaartbladen gekleurde uitvoering 1:25.000

Specificatie van de aanwezige verkenningen, (gedeeltelijke) herzieningen en bijwerkingen.

De dateringen zijn gebaseerd op de gewijzigde 'potlood' dateringen van de kaartbeheerder van de Topografische Dienst en overigens op de dateringen zoals die in de gerukte legenda worden aangegeven.

Volgens bijgaande bladwijzer:

Portefeuille 1, blad 3-144 Portefeuille 2, blad 145-246 Portefeuille 3, blad 247-344 Portefeuille 4, blad 345-410 Portefeuille 5, blad 411-463 Portefeuille 6, blad 464-521 Portefeuille 7, blad 522-582 Portefeuille 8, blad 583-664 Portefeuille 9, blad 665-776 en verklaring der tekens

Bladnr. Het laatste jaar per blad is vermeld van verkenning, (gedeeltelijke) herziening of bijwerking

11.3 http://proxy.handle.net/10648/6f975592-1fa5-460f-91ed-af5545cf97a3 1934 11.4 http://proxy.handle.net/10648/680849db-fd68-47b0-b140-31b9a6fdb252 1934 11.8 http://proxy.handle.net/10648/2c26c9cc-a9d3-42d5-894e-0c25868a94ee 1927, 1933 11.9 http://proxy.handle.net/10648/d584f40d-5a5b-4b27-9e22-fc5cf179dbf5 1927, 1933 11.13 http://proxy.handle.net/10648/608706b2-e723-499d-be44-f084552c800b 1927 11.14 http://proxy.handle.net/10648/dbdbe6f2-75cc-48d7-9336-b25d8f2b5744 1927 11.15 http://proxy.handle.net/10648/61fd6eaf-3535-4189-b9a1-612acdd034ba 1927 11.16 http://proxy.handle.net/10648/b72881b3-a79c-41f8-97c0-3044a5559105 1927 11.17 http://proxy.handle.net/10648/020195a4-1117-43fa-97ba-20d47284a226 1927 11.18 http://proxy.handle.net/10648/487fd245-5a66-4f9d-8487-bb26301ae7f0 1927 11.20 http://proxy.handle.net/10648/69d7cc1c-c55e-4f10-8d6c-8ed5decbb66e 1910, 1933 (2x) 11.21 http://proxy.handle.net/10648/c908fdc2-54fd-4332-b0c2-ea0edc75e9ad 1911, 1933 11.22 http://proxy.handle.net/10648/8028fced-d1ee-4ef6-a43a-e59b8fb28f06 1902, 1902 11.24 http://proxy.handle.net/10648/1a9b41be-b3b1-4f1c-bdb2-efbbb6f05867 1927 11.25 http://proxy.handle.net/10648/2f7fe576-412f-4a3d-9d0e-8b27ec5788c7 1927 11.26 http://proxy.handle.net/10648/604f32b3-b382-424b-b285-9f1b6705fa80 1927 11.27 http://proxy.handle.net/10648/cd465912-f245-4334-8cf0-557a842a0824 1930 11.28 http://proxy.handle.net/10648/353db292-f8c5-442d-aed1-c9def267eb46 1930 11.29 http://proxy.handle.net/10648/050fb9cf-4b68-4608-a635-9568e6e277af 1927 11.30 http://proxy.handle.net/10648/5e6c9530-1f43-4b7e-934e-40c522f575ea 1927 11.31 http://proxy.handle.net/10648/33ee6824-62e6-4197-a9b5-4cfa43c183ee 1906, 1929 11.32 http://proxy.handle.net/10648/2320fb88-e239-4084-ad8f-91eaa0d73bb4 1906, 1933 11.33 http://proxy.handle.net/10648/16996821-f4b8-4123-85bb-ccbd47d891be 1910, 1933 11.34 http://proxy.handle.net/10648/d41e65be-b44f-45c8-8178-7101adebc181 1911, 1933 (2x) 11.35 http://proxy.handle.net/10648/ea3990ec-adf9-416b-b9ad-0b5bada880f1 1902, 1933 11.37 http://proxy.handle.net/10648/2642ffd1-973d-4df7-a098-f9c2eb6f09dc 1927 11.38 http://proxy.handle.net/10648/1cc75da4-b3e2-4506-aaeb-24d9fd6bc03d 1929 11.39 http://proxy.handle.net/10648/aed9a099-eebb-46a5-ad7b-17766abb8d5d 1927 11.40 http://proxy.handle.net/10648/ae6bb4ca-bcff-483d-bdf8-c401a98182f2 1927 11.41 http://proxy.handle.net/10648/55a59a37-016a-4a5a-b4a3-ff8f67cf8590 1929 11.42 http://proxy.handle.net/10648/489b7a6c-a102-46e3-bf05-3920a1e43dd4 1927 11.43 http://proxy.handle.net/10648/34792b29-3f3b-4c59-8df5-d552596f3618 1927 11.44 http://proxy.handle.net/10648/ff4807bf-c1da-47c5-8443-d4cbb56018aa 1927 11.45 http://proxy.handle.net/10648/7f8a71dd-128b-440b-bda2-fbac5c0ee4b2 1906, 1929 11.46 http://proxy.handle.net/10648/9de3b619-b07a-4004-928b-025651ed806f 1905, 1933 11.47 http://proxy.handle.net/10648/69dcb538-0e9d-4965-8edf-cf23f1587568 1905, 1916, 1933 11.48 http://proxy.handle.net/10648/be197b89-ae56-4a19-a7c5-786c4b630b8a 1905, 1916, 1933 11.49 http://proxy.handle.net/10648/9d5d88f9-c1fc-425e-a072-bed002d93ba9 1916 (2x), 1933 11.50 http://proxy.handle.net/10648/e9dda094-60c4-4575-9275-a0e80edf5a43 1902, 1930 11.51 http://proxy.handle.net/10648/838cb20f-7bd6-4433-9fa4-1e43840b9ad7 1902, 1932 11.52 http://proxy.handle.net/10648/f544664a-c73f-4a53-b936-93fc4af93898 1920 11.53 http://proxy.handle.net/10648/83961b5c-06c0-4dc5-9ca6-b3b38ce21a1e 1920 11.54 http://proxy.handle.net/10648/0208f0bd-cbb4-459a-aa15-2cfb6a996696 1927 11.56 http://proxy.handle.net/10648/c2070e75-45bb-486d-9ba7-35e03910f5ac 1928 11.57 http://proxy.handle.net/10648/2a0c3558-4b56-4ad1-bb56-6dce54e62ae1 1929 11.58 http://proxy.handle.net/10648/b03cebf7-6e02-45cf-9bd6-94a13d8897fc 1926 11.59 http://proxy.handle.net/10648/a1df1ec2-06c6-4eeb-9bef-c0af507fb885 1927 11.60 http://proxy.handle.net/10648/7c7b67a2-9677-4e55-8b7b-3276fe531b66 1927 11.61 http://proxy.handle.net/10648/2028e003-4087-4dd3-b179-5bb563a7abba 1907, 1907, 1929 (2x) 11.62 http://proxy.handle.net/10648/e5711dba-44fc-46ac-86c2-fdaed236d370 1905, 1933 11.63 http://proxy.handle.net/10648/30424b28-75ad-489b-89bb-b25093bdcd6e 1905, 1916, 1933 11.64 http://proxy.handle.net/10648/4054cb77-62db-4fe9-8d14-ce412467b71a 1905, 1916, 1933 11.65 http://proxy.handle.net/10648/2ef309ee-e8cf-4bab-8f7a-92eaad7c57af 1902/1903, 1916, 1924, 1933 11.66 http://proxy.handle.net/10648/41be1dad-5cc0-4670-8381-6d3d936e982f 1902, 1924, 1932 11.67 http://proxy.handle.net/10648/0e13690f-491a-4ae4-b96b-f6b66d493da8 1902, 1930, 1932 11.69 http://proxy.handle.net/10648/78bcc490-c567-4151-8423-e83f14982d5d 1920 11.70 http://proxy.handle.net/10648/ffe01637-7f28-4e35-b05c-70834c9d12b9 1920 11.72 http://proxy.handle.net/10648/1b33e617-752a-49cf-b1a8-2e5347a6d52f 1928 11.73 http://proxy.handle.net/10648/8a12285e-9881-4f06-9345-ea429999dfa0 1928 11.74 http://proxy.handle.net/10648/2afda26d-3548-4fc4-ae41-2ef4db964f27 1929 11.75 http://proxy.handle.net/10648/8339a3c9-e980-42ce-8595-48ea64c85306 1926 11.76 http://proxy.handle.net/10648/bc49cc9e-077d-4d21-a7cf-3fa17e37c7a0 1926 11.77 http://proxy.handle.net/10648/d6179c89-97dd-435b-a98b-e1cafc5a5fdb 1926 11.78 http://proxy.handle.net/10648/862128c0-999d-4b5e-b5ec-075257880f86 1907, 1907, 1929 11.79 http://proxy.handle.net/10648/5819dfdf-2460-44ba-8ea6-ff1d2dc7084c 1905, 1905, 1933 11.80 http://proxy.handle.net/10648/b13cda92-3709-4c43-86e5-1cde90752534 1905, 1905, 1933 11.81 http://proxy.handle.net/10648/82a06a10-5934-4380-a9a8-2c9d127ccb2c 1905, 1916, 1933 11.82 http://proxy.handle.net/10648/3f95a6f1-2e02-4c30-a2c1-457045d72e06 102/1903, 1910, 1916, 1933 11.83 http://proxy.handle.net/10648/ca65b16c-4f3e-4ffc-afab-fc6542b6f40f 1902, 1924, 1932 11.84 http://proxy.handle.net/10648/cf2944f6-13bf-48ee-a766-b1e9945baa95 1902, 1916, 1932 11.85 http://proxy.handle.net/10648/a32b6957-ad00-44aa-8a6e-c4d5c14c3ee0 1921 11.86 http://proxy.handle.net/10648/40acc791-bb88-471d-9860-d883f6c66ee8 1920 11.89 http://proxy.handle.net/10648/47f2fc0e-b50c-477d-aa9f-51a36f4d2d12 1928 11.90 http://proxy.handle.net/10648/40c65b31-ae09-4da0-8b3d-eef406544d36 1929 11.91 http://proxy.handle.net/10648/d836a128-3a50-4b6c-8424-8f9878e1d684 1929 11.92 http://proxy.handle.net/10648/2e723338-5185-47eb-a07b-4edab22fd5ab 1926 11.93 http://proxy.handle.net/10648/ab366bd9-2a83-4f3a-a300-edd7edc87cb1 1926 11.94 http://proxy.handle.net/10648/37162955-5a76-45aa-b751-bd731feda0cf 1926 11.95 http://proxy.handle.net/10648/aa96d262-d129-4c9f-b9a6-3be5e87bae7d 1907, 1930 11.96 http://proxy.handle.net/10648/24e45eb0-76e3-4bab-9189-a1e285227c97 1905, 1914, 1916, 1933 11.97 http://proxy.handle.net/10648/7817e898-ce84-40e7-b49d-d1120615d60e 1905, 1914, 1921, 1933 11.98 http://proxy.handle.net/10648/9594d508-724c-4b2d-bfcc-5c719a8768f9 1905, 1905, 1933 11.99 http://proxy.handle.net/10648/3461b10d-a1b9-47e0-a588-6e326bfff85c 1902/1903, 1910, 1916, 1933 11.100 http://proxy.handle.net/10648/4f3c6a06-7530-47b6-9d06-1f0519a1ca89 1902, 1916, 1932 11.101 http://proxy.handle.net/10648/a6ad7084-41b6-43d8-9b3c-5195476ec35c 1902, 1916, 1932 11.103 http://proxy.handle.net/10648/09b89eaf-d43c-447e-9772-3293ce26886e 1921 11.104 http://proxy.handle.net/10648/57107698-ed0c-41e2-88e0-399d65487176 1918 11.107 http://proxy.handle.net/10648/048876b9-aa8c-4b2c-81f1-e2e472a1642b 1928 11.108 http://proxy.handle.net/10648/688225f4-1275-43e4-9b7c-43406df2eaa4 1928 11.109 http://proxy.handle.net/10648/034a579f-d81a-4b40-a7de-f75a62e3385f 1929 11.110 http://proxy.handle.net/10648/4d09eb39-f898-4e1c-8537-402080e95ebc 1925 11.111 http://proxy.handle.net/10648/f8093749-c4c9-432b-abe3-a9591009b727 1925 11.112 http://proxy.handle.net/10648/1e68e421-e6a4-4155-bdd9-8fbfc186b073 1914, 1929 11.113 http://proxy.handle.net/10648/dbb53355-cd9a-4cc6-afca-52d85c92c799 1925 11.114 http://proxy.handle.net/10648/2bdda90d-4ebb-4831-8f5d-0c739e608365 1899, 1914, 1925, 1933 11.115 http://proxy.handle.net/10648/c5932929-cc5e-4069-8d87-f5388b001d08 1898/99, 1912, 1920, 1933 (2x) 11.116 http://proxy.handle.net/10648/a9737901-5ebd-4c7c-b133-7dacfb746dee 1899, 1899, 1921, 1933 (2x) 11.117 http://proxy.handle.net/10648/8e241fb2-3f2a-47e8-b836-0c0a278f392f 1899, 1910, 1921, 1933 11.118 http://proxy.handle.net/10648/ead0bad2-3175-424d-b1e0-627ae7d53852 1902, 1916, 1932 11.119 http://proxy.handle.net/10648/e5dc56ad-356a-4ab2-b3bc-f3416a0f078a 1902, 1916, 1932 11.120 http://proxy.handle.net/10648/fa8275c2-e645-4362-8e74-0b1321b8c009 1878, 1881, 1921 11.121 http://proxy.handle.net/10648/10beba60-1e9e-4d11-9773-d4aa8c52e0b6 1878, 1881, 1918, 1921 (2x) 11.122 http://proxy.handle.net/10648/e5a92467-3776-4595-90aa-34654d9bc664 1878, 1881, 1918 11.125 http://proxy.handle.net/10648/64968cea-7c5e-4021-9709-1eb8b2c0c4a8 1928 11.126 http://proxy.handle.net/10648/0f91427d-1489-4462-83c2-909fc6bbb7ef 1928 11.127 http://proxy.handle.net/10648/4513b740-1998-464d-9fae-f859e502dd83 1928 11.128 http://proxy.handle.net/10648/3be100ae-a79a-49c0-8546-857ba487373d 1924 11.129 http://proxy.handle.net/10648/0432bb98-a309-461f-9b77-dd61c8953b5a 1924 11.130 http://proxy.handle.net/10648/089a1a0a-8715-4180-8732-8106ab26de12 1930 11.131 http://proxy.handle.net/10648/b3478aa1-c81c-4f23-8b0e-8a1eb6a69a39 1925 11.132 http://proxy.handle.net/10648/75b08f81-6de1-419c-8aea-66b4f357fd34 1889, 1920, 1940 11.133 http://proxy.handle.net/10648/e30549fc-2273-4f42-ad32-c4a7e146e4c7 1899, 1921 (2x) 11.134 http://proxy.handle.net/10648/e9d3bbf1-56ba-4785-8307-3f8af057e42d 1899, 1903, 1925 (2x) 11.135 http://proxy.handle.net/10648/3a0c3a70-b4f2-4061-bf2d-6317c83922ca 1899, 1903/1910, 1921 11.136 http://proxy.handle.net/10648/541db45a-9ec3-4c01-abe7-670f3674a33d 1902, 1925, 1932 11.137 http://proxy.handle.net/10648/f78dc52b-1ff6-4bc5-a694-dd7e39a1b34c 1902, 1916, 1932 11.138 http://proxy.handle.net/10648/2e2ef251-8e16-4808-a6db-01343d150ea3 1878, 1881, 1918, 1921 11.139 http://proxy.handle.net/10648/273bd4cf-ac34-4627-9533-9692a6999c64 1878, 1918 11.143 http://proxy.handle.net/10648/423901c4-eb77-4d93-909f-f7d1df10c14d 1928 11.144 http://proxy.handle.net/10648/c0af6363-9d9b-4bd0-af8d-b9ff834fc393 1928 11.145 http://proxy.handle.net/10648/2eb341c6-44d6-47e3-a475-2e442dadef05 1904, 1930 11.146 http://proxy.handle.net/10648/528839ef-c7f3-41d6-99b1-48cb40d3351a 1924 11.147 http://proxy.handle.net/10648/34bc1cdb-c3d5-4b71-96eb-f5b1e2adba90 1924 11.148 http://proxy.handle.net/10648/6f25967a-f163-457e-b9a0-028e9c7af967 1923 11.149 http://proxy.handle.net/10648/b5c16fb8-cabc-4e11-a9ab-895001bb4f93 1923 11.150 http://proxy.handle.net/10648/d32103a2-29f2-4350-b43d-2ac138667690 1896, 1920 11.151 http://proxy.handle.net/10648/48a8c375-2c61-413f-ab89-465871b18e4b 1896, 1920 11.152 http://proxy.handle.net/10648/f3f65501-a42f-4312-86ec-e05962e61d8d 1896, 1900, 1921 11.153 http://proxy.handle.net/10648/3898aba9-821f-4ad7-b1cc-8a0816d15324 1899, 1910, 1921 11.154 http://proxy.handle.net/10648/e1f918da-6cf1-45b7-adaa-d6895d0a9836 1916, 1932 11.155 http://proxy.handle.net/10648/e8e05753-d45f-476a-b1f7-507df926d1d4 1902, 1916, 1932 11.156 http://proxy.handle.net/10648/19016865-4942-4e02-970b-0bf1a3674d6d 1891, 1913, 1920 11.157 http://proxy.handle.net/10648/0fc95ae2-bea5-41d3-98b4-a2ac9a66b009 1891, 1913, 1917 11.159 http://proxy.handle.net/10648/d3138f2f-9176-41f4-872e-cc697cde9c34 1934 11.161 http://proxy.handle.net/10648/b14b0699-0a41-4525-afbe-0c198950081e 1904, 1930 11.162 http://proxy.handle.net/10648/0e8fa1f6-0548-41ad-89d1-a99fa88d3e86 1930 (3x) 11.163 http://proxy.handle.net/10648/29d67054-7bbe-4d8e-8135-00d17917af36 1904, 1930 (2x) 11.164 http://proxy.handle.net/10648/402b890c-e435-4733-a74f-dd7618e89fcc 1904, 1929 11.165 http://proxy.handle.net/10648/1a3431fd-adc6-4876-81b4-25261f5d90af 1922 11.166 http://proxy.handle.net/10648/8c1c7723-5fa5-45cb-8460-e53bcaf302e9 1922 11.167 http://proxy.handle.net/10648/e7990388-d147-4156-8634-e20a440aff83 1923 11.168 http://proxy.handle.net/10648/ed7b495c-3900-4885-bcab-3cc9d196b79f 1896, 1925, 1940 11.169 http://proxy.handle.net/10648/7e4b773b-f7a4-4738-be52-e5d520902218 1896, 1905, 1925, 1940 11.170 http://proxy.handle.net/10648/b180172a-37c9-4507-ba2d-b706aa50164a 1896, 1905, 1925, 1940 11.171 http://proxy.handle.net/10648/0be1b32b-eed5-4417-9f37-a6fd0e51e396 1899, 1905, 1921, 1940 11.172 http://proxy.handle.net/10648/8a7dbc2f-a39c-41c6-a655-25cd2de9a69b 1902, 1916, 1932 11.173 http://proxy.handle.net/10648/930c6aa5-d980-404e-8586-f4cf82f079d2 1905, 1916, 1932 11.174 http://proxy.handle.net/10648/32735063-8717-4408-90d5-4b9ab4131bca 1890, 1907, 1913 (2x) 11.175 http://proxy.handle.net/10648/289d51a6-300d-4f94-bb04-a313e093c68e 1890, 1907, 1913, 1920 11.176 http://proxy.handle.net/10648/f91ab34d-f828-4b20-a54e-ccc02112627b 1878, 1935 11.177 http://proxy.handle.net/10648/3b80d9fd-b037-4f3e-9c19-f7dc9465972a 1934 11.179 http://proxy.handle.net/10648/0fab3d18-1417-4384-9ac5-20726cdb9239 1904, 1930 11.180 http://proxy.handle.net/10648/395e844e-6e78-4d41-8932-ef7e12f307b0 1904, 1930 11.181 http://proxy.handle.net/10648/0a93ee1d-174c-451f-a52b-2cf3351e8e99 1904, 1930 (2x) 11.182 http://proxy.handle.net/10648/519c902f-86ba-4010-b0e8-0bce1cf3f344 1904, 1932 (2x) 11.183 http://proxy.handle.net/10648/9c55e124-a8d2-4b76-bf4b-00d1cc6f2df3 1922, 1932 11.184 http://proxy.handle.net/10648/3008d428-e9cc-4538-9b8b-fb44ec0cbeed 1922, 1932 11.185 http://proxy.handle.net/10648/09177d11-ea0e-46bc-ab1b-2248c92591a7 1924, 1932 11.186 http://proxy.handle.net/10648/348834f2-7e11-42ff-b679-866cbc6767c0 1896, 1896, 1923 11.187 http://proxy.handle.net/10648/a099ad17-5eac-46a2-9683-c3303e8d2d12 1896, 1914, 1921 11.188 http://proxy.handle.net/10648/22a206e5-e108-478a-9a7d-459244783b21 1896, 1930 11.189 http://proxy.handle.net/10648/1b9bd115-9d91-4a53-b1e4-f1ff9cde36b9 1899, 1928, 1899, 1940 11.190 http://proxy.handle.net/10648/8b25b545-3731-46da-ad30-fe3586178ca5 1902/05, 1919, 1932 11.191 http://proxy.handle.net/10648/3d006a79-e6f6-487c-8c9d-953625a35fa4 1902/05, 1919, 1923, 1932 11.192 http://proxy.handle.net/10648/96863e40-8236-4181-a6ac-9502c98bae2d 1877, 1907, 1916 11.193 http://proxy.handle.net/10648/a5816ad4-97e8-4c85-bb50-ba788ff99eed 1877, 1907, 1916 11.194 http://proxy.handle.net/10648/93b75877-b5f0-4e6f-b114-166fd4990cb3 1877/78, 1880, 1907, 1934 11.195 http://proxy.handle.net/10648/f8cf73a1-4946-4b53-ab54-dff9c555a248 1934 11.197 http://proxy.handle.net/10648/aa97b472-68d5-4102-b3b2-8b7814a34181 1904, 1930 11.198 http://proxy.handle.net/10648/d3b967a4-25f3-45fc-ba56-a527108f959f 1904, 1930 (2x) 11.199 http://proxy.handle.net/10648/46d01dac-77e8-41dc-94de-eda5e0627253 1904, 1904, 1930 (2x) 11.200 http://proxy.handle.net/10648/65bb33db-8c15-4adc-8746-c150c943f705 1904, 1924, 1932 11.201 http://proxy.handle.net/10648/2decfc23-cc60-41a2-9890-77a29b19db36 1924, 1932 11.202 http://proxy.handle.net/10648/a2a3ff3a-0ef6-47ad-95a9-dca59e51eb8f 1922, 1932 11.203 http://proxy.handle.net/10648/ff14ba91-1797-4822-ab45-be23bc3ab441 1921, 1932 11.204 http://proxy.handle.net/10648/f6008406-4e81-428f-9339-423173ab67c3 1899/1900, 1913, 1926, 1936 11.205 http://proxy.handle.net/10648/7a5ad614-93b6-4007-a8ff-35ed62e25d43 1899, 1911, 1922 11.206 http://proxy.handle.net/10648/ee7e6f90-46b6-4742-8c43-13beb88cf6df 1899/1900, 1905/06/ 1929, 1936 11.207 http://proxy.handle.net/10648/b93ae5dc-ee3b-4027-b5ad-e3cd9ba09e07 1900, 1905, 1910, 1928 11.208 http://proxy.handle.net/10648/e5fe85c8-c34e-47fa-aa53-466504bf2db6 1911, 1919, 1923 11.209 http://proxy.handle.net/10648/f4d70293-e78d-4c79-9eaf-21750e40d6ea 1902, 1923, 1933 11.210 http://proxy.handle.net/10648/9d77abf8-ab1f-4bc8-bae5-f42d49210226 1877, 1880, 1907, 1914 11.211 http://proxy.handle.net/10648/f6d05a00-4511-4eac-84c1-94212077d4ce 1877, 1907, 1916 11.212 http://proxy.handle.net/10648/4ad220d0-21d4-446a-98af-cdfe857126a5 1877, 1880, 1907, 1934 11.213 http://proxy.handle.net/10648/b3e97296-c512-4bc5-aef8-dd273fb15445 1934 11.216 http://proxy.handle.net/10648/4e4bed99-2672-4c03-8bab-a33c931f0dad 1904, 1930 11.217 http://proxy.handle.net/10648/623ca36e-e080-40cd-83f7-5bf0524f8a6f 1904, 1930 11.218 http://proxy.handle.net/10648/e039c8d4-5303-4694-a8d2-ba3bfa3d24ed 1904, 1932 11.219 http://proxy.handle.net/10648/0b1a4d2b-459a-4500-84cf-242d67daa6fa 1924, 1932 11.220 http://proxy.handle.net/10648/20c002f5-ef1e-4faa-b4ba-d18f932fdcfa 1921, 1932 11.221 http://proxy.handle.net/10648/ec210f27-48b4-40ee-9baf-649924242c8b 1920, 1932 11.222 http://proxy.handle.net/10648/6a5ae086-d4c4-45d8-993d-0c4ecbed8992 1900, 1929, 1936 11.223 http://proxy.handle.net/10648/f1ce046c-d887-44da-a5c2-bacabdbe7507 1899, 1926, 1936 11.224 http://proxy.handle.net/10648/f2b106ca-c4e4-405d-a696-420dbf6c1d40 1899/1900, 1923, 1936 11.225 http://proxy.handle.net/10648/8f17d55f-b34b-44e3-8088-37a0e1edf64c 1900, 1905, 1910, 1928 11.226 http://proxy.handle.net/10648/707b8612-760f-47a3-9d1f-df7f4265e013 1902, 1911, 1923, 1933 11.227 http://proxy.handle.net/10648/eee58541-1683-4a98-a16a-a87d556e070a 1877, 1880, 1907, 1914 11.228 http://proxy.handle.net/10648/e0eb3582-d4b4-4d53-a241-fe0bb13d5474 1877, 1880, 1899, 1899/1907, 1914 11.229 http://proxy.handle.net/10648/8a75f5b3-b91f-4034-93b5-fcc56cb37429 1877, 1907, 1934 11.230 http://proxy.handle.net/10648/30d7170f-90b8-4bb2-991e-04edf53889b4 1877, 1907, 1934 11.231 http://proxy.handle.net/10648/a5df2c70-8211-4355-9d17-0e377349437e 1879, 1886, 1907, 1930 11.235 http://proxy.handle.net/10648/0eda29ad-0da7-462e-81a1-54b7e597c24e 1904, 1922, 1932 11.236 http://proxy.handle.net/10648/fb61f8da-f03c-4ae2-b939-45981129738c 1921, 1932 11.237 http://proxy.handle.net/10648/c50d4fb8-c694-4f4d-898b-75b2a51b277b 1884, 1904, 1922, 1932 11.238 http://proxy.handle.net/10648/1ab1a9b1-caec-4b95-9d09-b142b1773683 1924, 1932 11.239 http://proxy.handle.net/10648/8d254a0e-3d11-487a-a3b7-16fc570f6b57 1900, 1923, 1903/05, 1940 11.240 http://proxy.handle.net/10648/524a920b-b730-4a38-89a2-7bf57d7bcba6 1900, 1926, 1936 11.241 http://proxy.handle.net/10648/676733e8-2ca4-4912-9299-d709bf60045a 1900, 1923 11.242 http://proxy.handle.net/10648/1d75dfbc-43e4-4253-8fa2-359b0a20735b 1900, 1900, 1910, 1923 11.243 http://proxy.handle.net/10648/3467845f-2678-4dc2-889c-80c125b87ceb 1902, 1911, 1924, 1933 11.244 http://proxy.handle.net/10648/5e6c5537-1f83-41e3-bfff-eec639db92d0 1880, 1894 (Z. helft), 1908, 1916 11.245 http://proxy.handle.net/10648/12b64ff6-03f1-40a2-836d-c11b4d5d8258 1877, 1877/95, 1895/1907, 1916 11.246 http://proxy.handle.net/10648/318b24d7-db7c-4bd7-b5aa-c4dff4c2dcf5 1895 (Z. helft), 1899, 1907 11.247 http://proxy.handle.net/10648/cd26ca4b-779a-4d87-9869-133ede295052 1877, 1877/1894, 1907 (2x) 11.248 http://proxy.handle.net/10648/e6d69bff-ff7c-47b7-b3d6-2a397489a54a 1886, 1907, 1919, 1930 11.253 http://proxy.handle.net/10648/d3aa5116-8342-45fd-b780-4a0b914c0a38 1888, 1904, 1931/32 (2x) 11.254 http://proxy.handle.net/10648/c269bf3a-fdfd-4d60-a687-4d78353d0012 1884, 1908, 1922, 1932 11.255 http://proxy.handle.net/10648/f9c475cc-7daf-4e47-99ef-2bb34f63c314 1884, 1901, 1908, 1922, 1932 11.256 http://proxy.handle.net/10648/058cd2ed-2c8d-4410-96c2-659572a5bf55 1900, 1911, 1923, 1933 11.257 http://proxy.handle.net/10648/84fc163d-f970-4eeb-83c0-86589764c409 1900, 1905, 1928, 1933 11.258 http://proxy.handle.net/10648/2400b1f0-833e-488c-adf6-4ffc0511f59f 1900, 1905, 1923, 1933 11.259 http://proxy.handle.net/10648/8e2d9cae-07cd-46ca-8d57-ebbd00a43256 1900, 1905, 1928, 1933 11.260 http://proxy.handle.net/10648/6b8d2121-b828-446b-9acc-c9d7b1d3b991 1902, 1923, 1933 (2x) 11.261 http://proxy.handle.net/10648/5db8f5c1-123c-424a-8ac0-3e1141450fa6 1879, 1894, 1899, 1909, 1916 11.262 http://proxy.handle.net/10648/fe1ae537-f50e-4994-bd7a-0a51bc1bd298 1877, 1895, 1899, 1912 11.263 http://proxy.handle.net/10648/67fde572-8120-4313-8aaf-8268c549dd5c 1877, 1895, 1904 (2x) 11.264 http://proxy.handle.net/10648/f2801883-d7e8-4d32-97e3-5dac1bec45e3 1879, 1894, 1899, 1919 11.265 http://proxy.handle.net/10648/df3f477d-316f-421e-a17c-e6a100183186 1877, 1879, 1911, 1919, 1932 11.269 http://proxy.handle.net/10648/7aa7f929-dcea-4912-9363-48ebfaef1bb1 1931 11.270 http://proxy.handle.net/10648/e14ff7ab-64b6-4c78-abff-eaacf93964e6 1884, 1919, 1931 11.271 http://proxy.handle.net/10648/950af492-143b-4ab2-858a-18662034834f 1884, 1919, 1932 11.272 http://proxy.handle.net/10648/3511ca54-7611-4d78-9c39-2d7897038c61 1894, 1908, 1932 11.273 http://proxy.handle.net/10648/6f5a0bbb-7e02-41ee-945b-64aa513a2085 1894, 1901, 1908, 1924, 1933 11.274 http://proxy.handle.net/10648/50e121ee-ec54-4014-b143-54889acf2c43 1900, 1911, 1923, 1933 11.275 http://proxy.handle.net/10648/cff24c4a-cb93-47a7-8288-1cf5b1f7b157 1900/01, 1911, 1923, 1933 11.276 http://proxy.handle.net/10648/1b02e66f-caf2-43ff-ba7d-80e1ac004ffc 1900, 1906, 1923, 1933 11.277 http://proxy.handle.net/10648/554d7ad2-d064-4ac7-b850-d909f40104d6 1900, 1906, 1923, 1933 11.278 http://proxy.handle.net/10648/07886c7e-ece3-4f50-885a-121c7d27f598 1879, 1892, 1905 (2x) 11.279 http://proxy.handle.net/10648/7ce1e3c8-c80e-4419-9339-5076da2e6b1d 1877, 1892, 1899, 1904 11.280 http://proxy.handle.net/10648/1332ea21-d718-4d03-a4dc-e272cb2cb466 1879, 1892, 1904 11.281 http://proxy.handle.net/10648/41074960-5a57-42ab-a12c-3bc4e82f15bb 1879, 1894, 1894 11.286 http://proxy.handle.net/10648/8f6f5ae5-0bf7-486d-b2f8-6f9489b1df4a 1884, 1884, 1884/1919, 1931 11.287 http://proxy.handle.net/10648/bed09aed-8eae-49ff-ade0-e4d14e24aa82 1884, 1897, 1917, 1931 11.288 http://proxy.handle.net/10648/99bf119f-eed0-4afe-a63a-115136ace05c 1883/4, 1908, 1919, 1932 11.289 http://proxy.handle.net/10648/ac1eac20-b6bc-4f46-99ee-777a4f32b190 1894, 1908, 1919, 1932 11.290 http://proxy.handle.net/10648/f5466afa-cac2-4866-9a67-68070be5e8f5 1894, 1901, 1908, 1923, 1933 11.291 http://proxy.handle.net/10648/6467ab66-d65d-44ee-9d3f-a60fc653ef36 1901, 1905, 1911, 1923, 1933 11.292 http://proxy.handle.net/10648/b9d14d36-45bf-4652-bb03-d84a02dee939 1901, 1911, 1923, 1933 11.294 http://proxy.handle.net/10648/f26cd60a-56a4-4988-a0bb-0d0ec05e8dc8 1877, 1899 (2x), 1908 11.295 http://proxy.handle.net/10648/b2a991d6-8eef-4a86-ae49-ae2f8d6e249f 1877, 1904 11.296 http://proxy.handle.net/10648/83f4ed0a-3ce7-4dbb-ae87-4ef89673af4a 1878, 1906 (2x) 11.297 http://proxy.handle.net/10648/bc54cac9-665c-4a45-b64d-b9b513928ce0 1906, 1899 11.302 http://proxy.handle.net/10648/e9999777-6053-416f-8f26-c253c33974f6 1886, 1919, 1931 11.303 http://proxy.handle.net/10648/ce5485cd-6281-4c63-8eb8-d789498c0989 1886, 1912/14/17/19, 1931 11.304 http://proxy.handle.net/10648/08a2da4b-9f92-4900-b745-d4cba7c87333 1865, 1865/83, 1897, 1903, 1908/14, 1917/19, 1932 11.305 http://proxy.handle.net/10648/67a1d5cf-df8a-4339-bb9c-79416cf12e8e 1894, 1903, 1919, 1932 11.306 http://proxy.handle.net/10648/79d93375-42c9-405d-b167-4de5dff17992 1894, 1905, 1913, 1923, 1933 11.307 http://proxy.handle.net/10648/d900aa7e-1eeb-4e1a-bd88-d0274b218e76 1901, 1905, 1924, 1933 11.308 http://proxy.handle.net/10648/77a0100c-2426-46f3-be1a-ac2090f9b48f 1901, 1924, 1933 11.309 http://proxy.handle.net/10648/138bf2ff-26e9-4b0e-b97e-096d970dd259 1899/1903, 1923 11.310 http://proxy.handle.net/10648/aa50ce24-771e-411f-8105-cea0d4697f8f 1906, 1923 11.311 http://proxy.handle.net/10648/f8bde47e-7903-493a-9584-258ff5535b5a 1876, 1903 11.312 http://proxy.handle.net/10648/b7643e95-09d5-40a7-a0fc-52a4e246255f 1876, 1892, 1904 (2x) 11.313 http://proxy.handle.net/10648/1e64905e-1250-43ee-8fe2-09e70b981f97 1892, 1899 (2x), 1906, 1906 11.318 http://proxy.handle.net/10648/a4c36082-629b-4706-b646-88044094ec6d 1886, 1911, 1930 (2x) 11.319 http://proxy.handle.net/10648/109d276c-e842-4923-bb48-2834355a6cfb 1865/71, 1897, 1914, 1920, 1930/31 11.320 http://proxy.handle.net/10648/3af38449-4d2f-4f8b-af9e-d165408f4350 1886/87, 1903, 1914, 1931 11.321 http://proxy.handle.net/10648/89b6d9fc-8e69-4fac-b3b1-4f822d9df5ff 1883, 1903, 1916, 1931/32 (2x) 11.322 http://proxy.handle.net/10648/1e72315b-ec65-4f92-9c74-4ae6f07e3a0e 1883, 1906, 1911, 1916, 1933 11.323 http://proxy.handle.net/10648/f4c68d02-0f3f-44ee-93bc-85a0f1e9d1b7 1883/82, 1903, 1924, 1933 11.324 http://proxy.handle.net/10648/5870cd37-8f4a-4bb9-994f-12914264cb44 1901, 1924, 1933 11.325 http://proxy.handle.net/10648/5a1e402f-6543-41bc-a014-8bbfc070e678 1901, 1933 11.326 http://proxy.handle.net/10648/773c0055-dccb-4245-ba70-8227c8b30af2 1901, 1916, 1933 11.327 http://proxy.handle.net/10648/39f5e929-fa5c-48cf-a130-1e30e84d405f 1892, 1899, 1899/1903, 1903 11.328 http://proxy.handle.net/10648/c74ecf1f-1597-47b8-aef6-0319a3740791 1903 11.329 http://proxy.handle.net/10648/fbed5b89-d8b4-4c78-85f7-f5c522774fa7 1908, 1911 (2x) 11.330 http://proxy.handle.net/10648/262f208f-f85a-4412-bcd4-2f993df2b43a 1892, 1903 11.331 http://proxy.handle.net/10648/162b5449-c843-4e8c-a5d5-b8a9b4f2f3f7 1876, 1892 (2x) 11.335 http://proxy.handle.net/10648/a9b15c97-20cf-456a-b643-2a8d951dec6b 1870, 1885, 1910, 1928 11.336 http://proxy.handle.net/10648/4136affe-d23a-4e15-b1f5-a2ef98b2cbfc 1870, 1911, 1920, 1930 (2x) 11.337 http://proxy.handle.net/10648/5d679cad-e899-48a8-a8e0-8f3ed0180a24 1900/03, 1911, 1920, 1930 (2x) 11.338 http://proxy.handle.net/10648/1e23433f-2756-4a5e-a16c-1a3fb7cf10c0 1865, 1903, 1911, 1931 11.339 http://proxy.handle.net/10648/f03d2a47-33d6-4b75-8896-9f0583439127 1883, 1916, 1931 11.340 http://proxy.handle.net/10648/44b2451a-e554-4bad-b7f3-4067b8e0ceef 1882/83, 1910, 1933 11.341 http://proxy.handle.net/10648/415f25a1-7241-42b5-a143-87b94b248084 1882, 1901, 1918, 1933 11.342 http://proxy.handle.net/10648/76e2b217-0f42-4ef5-83f9-a4ff18c6fa2c 1901, 1910, 1933 11.343 http://proxy.handle.net/10648/84764947-9bbc-495e-8787-ff6084fc39e2 1901, 1922, 1933 11.344 http://proxy.handle.net/10648/9aa97a56-eb46-41a7-ad9f-ffa25c7ddb17 1901, 1916, 1933 11.345 http://proxy.handle.net/10648/59c0b810-f75a-42e9-8a7c-f51dd2ec7806 1899, 1903 (2x), 1924 11.346 http://proxy.handle.net/10648/5649bd46-569f-4bd1-86bc-88d90b1b8559 1902/3, 1912, 1924 11.347 http://proxy.handle.net/10648/a28087d2-315c-4e4c-8071-8b88c0ee4657 1892, 1899, 1916, 1903 (2x), 1916 11.348 http://proxy.handle.net/10648/fe40dfcb-a868-4c57-aa35-1b5e4d658c03 1908, 1916 (2x) 11.352 http://proxy.handle.net/10648/a741f40a-7e0e-4c32-bea0-d0b24046bcf9 1869, 1885, 1910, 1928 11.353 http://proxy.handle.net/10648/339f64c7-fce6-4952-ae59-42bedfeb3fe0 1871, 1885 (2x), 1912, 1928 11.354 http://proxy.handle.net/10648/b67c7fa0-6d56-486c-96dd-a322400f3ead 1886, 1911, 1932 11.355 http://proxy.handle.net/10648/318caec9-738b-4e61-bf82-ed84f510db46 1886/87, 1911, 1930/31 (2x) 11.356 http://proxy.handle.net/10648/6f01f577-c53c-4dfb-87e2-840d39071fd7 1886, 1886, 1911, 1931 11.357 http://proxy.handle.net/10648/d3a5e42f-7be9-4906-bf11-255af986daa9 1882/83, 1900, 1911/12, 1931 11.358 http://proxy.handle.net/10648/a1961dde-b1b9-45f6-9022-973374227ffc 1882, 1911, 1933 11.359 http://proxy.handle.net/10648/23d22e79-b147-46f3-9b65-8412c696d5f0 1888/1900, 1906, 1913, 1933 11.360 http://proxy.handle.net/10648/a70a63b5-2f1f-49f0-bb91-f6545da40bed 1888/90, 1901/03, 1906, 1921, 1933 11.361 http://proxy.handle.net/10648/395deb18-7f5d-4f9c-8ebb-34cd9d1118ba 1903, 1910, 1916, 1933 11.362 http://proxy.handle.net/10648/1a6341c6-2641-4442-be5b-dd24856ec523 1901, 1910/16, 1933 11.364 http://proxy.handle.net/10648/8544d55f-c4b0-4e86-8449-36fe1c48261c 1876, 1892, 1903, 1912, 1917 (2x) 11.365 http://proxy.handle.net/10648/c775d108-3ddd-4317-a7b9-0e7061672fab 1875, 1903, 1913 (2x) 11.366 http://proxy.handle.net/10648/13030636-dc03-4b2c-ac92-3b45e21a0ba9 1903, 1909, 1920 11.367 http://proxy.handle.net/10648/05e55ea4-7e0d-4bd2-951c-5dc54256bfec 1873, 1892, 1911, 1919 11.368 http://proxy.handle.net/10648/57cac687-ee75-425c-a78c-24858ccc8aef 1888, 1899, 1905 11.369 http://proxy.handle.net/10648/1a5addb5-ab6b-48d9-a0ed-8fc0a30488e0 1872, 1885 (2x), 1905, 1908, 1928/29 11.371 http://proxy.handle.net/10648/2b429e52-88fa-4faa-bc47-b6b2269a39fd 1871, 1885 (2x), 1916, 1928 11.372 http://proxy.handle.net/10648/47337280-1109-4a13-a57d-dabfa97c9b10 1871, 1885, 1899, 1912, 1928 11.373 http://proxy.handle.net/10648/63fde076-4514-4ab1-b5c2-33e3b221118e 1871, 1886, 1912, 1930 11.374 http://proxy.handle.net/10648/610ec5c2-89ad-49c9-a5ef-1ec7dac7c6bf 1865, 1887, 1907, 1912, 1930 (2x) 11.375 http://proxy.handle.net/10648/12dcf219-a2a3-48cc-bb0d-6edd77e4e588 1865, 1886, 1911, 1931 11.376 http://proxy.handle.net/10648/513d0121-7b22-4c5b-8cb9-6227f15c53e8 1865, 1882, 1917, 1931 11.377 http://proxy.handle.net/10648/86f26fd4-ba86-4b3b-8100-c1b25c719f8e 1888, 1900, 1903, 1910, 1922, 1933 11.378 http://proxy.handle.net/10648/875edf77-6723-4df2-80f8-bd45dfd3b00f 1888, 1910, 1919, 1933 11.379 http://proxy.handle.net/10648/048aaf07-7b88-4b4a-bbb3-9d6dc981d838 1882 (2x), 1910, 1916, 1933 11.380 http://proxy.handle.net/10648/adae1c41-063f-425f-a334-1eead01c7549 1903, 1908/10/16, 1933 11.381 http://proxy.handle.net/10648/fd6e30ba-3a0b-4010-b627-5f56d6bb96ba 1903, 1910/16, 1933 11.382 http://proxy.handle.net/10648/5af0e6e6-1d76-4b48-b4d1-4700f21557a9 1875, 1888 (2x),1912 11.383 http://proxy.handle.net/10648/fae943b9-5fa7-4a19-aaec-67af19ba2072 1875, 1888, 1902, 1903, 1902/12, 1917 (2x) 11.384 http://proxy.handle.net/10648/fe94af06-56ed-4a95-9d65-992301e9b875 1903, 1912 11.385 http://proxy.handle.net/10648/330675a2-4f83-4ec2-831d-b01715a03fc6 1874, 1902, 1903, 1912/16 11.386 http://proxy.handle.net/10648/0938abd0-dd13-4b6f-8cac-fe4af44803e7 1887, 1903, 1918 (3x) 11.387 http://proxy.handle.net/10648/4f57d419-0bf8-4b0b-a8c7-e38f4094594c 1902/3, 1902/5, 1908, 1918 11.388 http://proxy.handle.net/10648/d0335d6e-ad85-4eef-9a7a-5b33c33cc938 1885, 1905, 1908 (2x), 1928 (2x) 11.389 http://proxy.handle.net/10648/bc46eab9-de57-408c-9fb1-96d8bc9b754f 1869, 1885 (2x), 1909, 1927 11.390 http://proxy.handle.net/10648/1a967bfb-0df2-4e89-b7d9-7f6ca2df49fc 1871, 1885, 1912, 1927 11.391 http://proxy.handle.net/10648/b4df47ff-dfd7-4f3e-88df-902070bbaddb 1871, 1885 (2x), 1912/16, 1927 11.392 http://proxy.handle.net/10648/03a01be3-052d-4b14-b608-02cf44054c02 1871, 1886, 1886, 1906, 1909/12, 1931 (2x) 11.393 http://proxy.handle.net/10648/176800f4-d55e-4a19-8b6f-11699ba353e6 1865/71, 1887, 1906, 1912, 1930 (2x) 11.394 http://proxy.handle.net/10648/0f72afc4-f261-4925-8015-1caf945f75bc 1904, 1911 (2x), 1929 11.395 http://proxy.handle.net/10648/3a37a49e-5c9d-4f1b-8bb5-117c013e5f0d 1865, 1888, 1907, 1911, 1929 (2x) 11.396 http://proxy.handle.net/10648/4d64e4fd-e73f-481c-b7c1-b6963537c033 1888, 1901/08, 1917, 1933 11.397 http://proxy.handle.net/10648/b7ebe980-c067-4fe0-89a2-f29fc680c733 1880/81 (3x), 1911, 1919, 1933 11.398 http://proxy.handle.net/10648/c3813363-11df-493c-8f71-33d6754fcc43 1881/82, 1903, 1903, 1919, 1933 11.399 http://proxy.handle.net/10648/dc1924b2-cef3-4f22-8abc-309a81938c9f 1903, 1903, 1919, 1933 11.400 http://proxy.handle.net/10648/db4ece91-3ef3-4afc-9d9b-84efceb8bd93 1881/82, 1908/10/16, 1933 11.401 http://proxy.handle.net/10648/a1d68daa-f28a-48b7-988d-62a1ffba04b1 1875, 1888 (2x), 1912, 1912 11.402 http://proxy.handle.net/10648/309ae53d-db2b-4e4f-b726-70f6013c76b0 1871, 1874, 1907/03, 1912 11.403 http://proxy.handle.net/10648/9ab5d19a-3cf3-4914-bd1f-b40f1b7bf2c3 1888, 1907/12 11.404 http://proxy.handle.net/10648/fc67a79f-eea8-4a59-afa1-ef68d2e5f23b 1873, 1902, 1916/21 11.405 http://proxy.handle.net/10648/6dcc4e60-963b-4832-9dbd-ce806ee987d1 1892, 1902, 1916, 1916/18 11.406 http://proxy.handle.net/10648/f589d039-56b5-492c-b56d-4ed670b4bbf1 1887, 1902/06, 1920 (2x) 11.407 http://proxy.handle.net/10648/83d5e84f-6785-4c89-9119-2d6ca5a147af 1872/73, 1885, 1905, 1920, 1932 (2x) 11.408 http://proxy.handle.net/10648/c6be8749-bc46-4360-8def-4c540e923521 1885, 1905, 1927 11.409 http://proxy.handle.net/10648/e168fe2e-5f4f-4515-ad3f-2b4c30284b62 1869, 1885, 1904/06, 1926 11.410 http://proxy.handle.net/10648/44e646db-d986-45f2-a195-915a56826a5d 1885, 1906, 1909, 1930 11.411 http://proxy.handle.net/10648/4fa5dcd5-c173-4043-b995-3f548e041703 1871, 1885 (2x), 1906, 1921, 1931 11.412 http://proxy.handle.net/10648/1a83499a-c0ca-4ddf-918a-92c5c2835c3c 1886/87, 1906, 1910, 1931 (2x) 11.413 http://proxy.handle.net/10648/ec049489-2762-4067-9617-f32fdfd537db 1865, 1886, 1908, 1912, 1929 11.414 http://proxy.handle.net/10648/a9a63d2a-cc8a-4a7f-ab8b-480ffbdbf631 1865, 1883, 1900, 1911, 1929 11.415 http://proxy.handle.net/10648/89209e19-c8ca-4bd9-a42d-55629a0c82d6 1886, 1912/13, 1919, 1935 11.416 http://proxy.handle.net/10648/e76ba92f-3942-4a92-ad2c-8623ffad53f6 1881, 1901, 1919, 1935 11.417 http://proxy.handle.net/10648/9b1dd464-6bff-43f5-9deb-2da6d8784bba 1886 (2x), 1919, 1935 11.418 http://proxy.handle.net/10648/b132e9d7-5b2c-41e9-906c-297c0a48a64f 1886, 1903, 1922, 1935 11.419 http://proxy.handle.net/10648/fbb492ea-0655-478f-bcbd-fcb6edcbf142 1881, 1904, 1933, 1933 11.420 http://proxy.handle.net/10648/f700ce06-2e45-4303-94cc-6d0e00e04bf5 1874, 1888, 1912, 1923, 1933 11.421 http://proxy.handle.net/10648/573ea87f-e74e-456c-87b6-ec18b557a709 1875, 1902, 1908, 1912, 1915/19/21/23, 1933 11.422 http://proxy.handle.net/10648/0f3eec43-bf38-4b72-b8f8-546dc91cc1ac 1874, 1894, 1902, 1912, 1923 11.423 http://proxy.handle.net/10648/07f8f80f-db88-4a8e-b6e0-5fe3fbaf2d13 1873, 1912, 1916 11.424 http://proxy.handle.net/10648/b8002f89-60cc-493f-a4c0-f4c8fb2252d2 1873, 1887, 1916/18 (2x) 11.425 http://proxy.handle.net/10648/66b7759d-8c83-49f6-8e4a-785af1712f82 1872/73, 1892, 1902/06/08, 1918 (2x) 11.426 http://proxy.handle.net/10648/64011f05-e94f-4564-92ce-96d686f038d7 1878, 1902/08 11.427 http://proxy.handle.net/10648/02b52586-7119-4b1f-932a-08f743a3864d 1872, 1885 (2x), 1906, 1911/13/16, 1920, 1927, 1927 11.428 http://proxy.handle.net/10648/156f88f9-a8fa-4650-9efb-c692f44e96b7 1905 (2x), 1920/21, 1927 11.429 http://proxy.handle.net/10648/9ab15b26-b49c-4929-a342-14e4338223eb 1876, 1885, 1885, 1902/04/05/06, 1926 11.430 http://proxy.handle.net/10648/6633fc03-5957-46d3-a2ea-c66379cc4611 1885, 1905/06/ 1909, 1912 11.431 http://proxy.handle.net/10648/9b28eb5a-7892-4aa9-8a83-e68765ae43e2 1870/71, 1870/72, 1906, 1912, 1921, 1940, 1928 11.432 http://proxy.handle.net/10648/ccc769ac-3c64-4209-ac56-1e3967bf9c9a 1886, 1906 (2x), 1932 (2x) 11.433 http://proxy.handle.net/10648/a496af35-b8ed-46df-9cae-69f5a5e1d170 1905, 1912, 1929 (2x) 11.434 http://proxy.handle.net/10648/cea4ef50-bfbb-4f6c-be5f-aa767a15ae66 1882, 1905, 1911, 1929 (2x) 11.435 http://proxy.handle.net/10648/c4135162-7ee4-44cb-924b-04323694db94 1886, 1900, 1912/13, 1935 11.436 http://proxy.handle.net/10648/ea06ebec-c509-4acf-a97e-d44b8ef67bc6 1886, 1900 (2x), 1919, 1934 11.437 http://proxy.handle.net/10648/6b8a4aef-3859-418e-b6bb-09ffbd47ef04 1880/81, 1919, 1935 11.438 http://proxy.handle.net/10648/e32eaaa4-826d-4372-a50a-20660d861ba3 1881 (2x), 1922, 1935 11.439 http://proxy.handle.net/10648/be473c82-7730-453d-a5b3-05b4ea22cbc9 1894/95, 1903, 1909, 1923, 1933 (2x) 11.440 http://proxy.handle.net/10648/7dfce953-3090-43f9-ac83-fafdbcf2c800 1874, 1894, 1903, 1911, 1923, 1933 11.441 http://proxy.handle.net/10648/083faac7-c811-4cf4-a09a-a8e2191f82bc 1874, 1888, 1911 (2x) 11.442 http://proxy.handle.net/10648/ac8287e2-e899-4f29-a659-e968744e8817 1873, 1878, 1887/88 (2x), 1916/18 (2x) 11.443 http://proxy.handle.net/10648/89d9a814-47ac-4fc9-9bd1-27289691e50f 1873, 1887 11.444 http://proxy.handle.net/10648/72e42744-fb21-4a2c-8e58-58ab826fce65 1873 (2x), 1887, 1908 11.445 http://proxy.handle.net/10648/12b005a3-a6a0-465d-8138-5513f602a01b 1918/22 (2x), 1900 (2x) 11.446 http://proxy.handle.net/10648/4ecd32eb-7683-4cc1-bf39-6e8f36ecfe08 1906/13, 1916/27 (2x) 11.447 http://proxy.handle.net/10648/fbaca1e9-cc11-4a3c-9d8d-29131631773a 1890, 1905, 1927 11.448 http://proxy.handle.net/10648/8ccf66f6-f6b1-4cf8-8112-fa9ad2ed2541 1905, 1926 11.449 http://proxy.handle.net/10648/1177bb87-0658-48e1-a826-2ea7f6f41022 1871, 1885/86, 1902/05, 1911, 1920, 1927 (2x) 11.450 http://proxy.handle.net/10648/38c0dd12-4230-42c7-a4dc-9896900c95c1 1870/71, 1886, 1906, 1920, 1928 (3x) 11.451 http://proxy.handle.net/10648/791bd420-f7d4-4817-a475-e0650a53b1db 1886 (2x), 1906, 1932 11.452 http://proxy.handle.net/10648/4b1f9050-ed11-453b-abeb-8dff24d82f8a 1865, 1886, 1907, 1929 (2x) 11.453 http://proxy.handle.net/10648/c54057bc-bf59-4b6e-b820-6b6c95b7fd05 1865, 1882, 1907, 1929 11.454 http://proxy.handle.net/10648/75206c69-7aae-44af-8f74-1287ad92b61f 1878/86, 1878, 1918, 1935 11.455 http://proxy.handle.net/10648/a2a1845d-7e53-4b61-b445-0afed73f53b3 1885/86, 1900, 1925, 1935 11.456 http://proxy.handle.net/10648/f829610d-3673-411b-99a9-8b739a501379 1886, 1900, 1925, 1935 11.457 http://proxy.handle.net/10648/cbe2a173-0cbe-4125-b5fa-6b7a338eb197 1874, 1899, 1905 11.458 http://proxy.handle.net/10648/11fc9fef-e978-48c4-8b5a-cee1828e8825 1874, 1888/90 (2x), 1905, 1913, 1923, 1923 11.459 http://proxy.handle.net/10648/3d53e4d6-0092-484c-81c7-4597a52f8906 1874, 1902, 1908, 1913, 1923, 1933 11.460 http://proxy.handle.net/10648/302c7d47-da68-4257-b874-e298ae1ae64e 1874, 1888, 1911 11.461 http://proxy.handle.net/10648/b35f50f7-2265-4105-806f-af076618e6b6 1873, 1878, 1888, 1888, 1912/13 (2x) 11.462 http://proxy.handle.net/10648/02db200b-3d74-4c56-b2ad-a1c3db132e51 1873, 1887/88, 1887/88, 1913/18/19 11.463 http://proxy.handle.net/10648/eff1c912-5453-4801-b31b-522669c05f42 1873, 1887 (2x), 1918/19 (2x) 11.464 http://proxy.handle.net/10648/dab10ad0-8310-4438-8412-9c6563e15e8c 1872, 1900, 1919 11.465 http://proxy.handle.net/10648/5f9a80dc-a851-4cbc-9cbe-998dff970875 1869, 1885 (2x), 1900, 1906, 1918, 1927 11.466 http://proxy.handle.net/10648/404370ab-705f-4c9c-a5fb-4cd15aa9f61d 1869, 1885/91, 1918, 1927/28 (2x) 11.467 http://proxy.handle.net/10648/6554036a-19f9-421c-91c8-177f7ce8ec9e 1905/06, 1918 11.468 http://proxy.handle.net/10648/c372ba19-e8b8-4dba-a2d4-67d52865b80b 1870/71, 1898, 1910, 1918/21, 1930 11.469 http://proxy.handle.net/10648/0a8f45b3-be59-495f-8dfc-6f121b8665e1 1885, 1910 (2x), 1928, 1928 11.470 http://proxy.handle.net/10648/c66ef3de-0d4c-4f84-a943-ec9573470c49 1865/71, 1885, 1891, 1903, 1910, 1927 (2x) 11.471 http://proxy.handle.net/10648/94ebbe7d-8d2b-4188-a67a-95c9e14e3368 1865, 1886, 1910, 1927 11.472 http://proxy.handle.net/10648/9ece6256-2b10-4a7e-a04a-4bef413871b6 1865/83, 1905, 1910, 1927 11.473 http://proxy.handle.net/10648/f5953d8b-2280-4d50-b512-390ba82941e5 1886 (2x), 1925, 1934 11.474 http://proxy.handle.net/10648/9f44d0ee-3cc8-442a-aef2-69515ab10235 1885, 1925, 1934 11.475 http://proxy.handle.net/10648/30eb3319-67f4-4820-92ed-0d83b61debe6 1886, 1925, 1934 11.476 http://proxy.handle.net/10648/eefeefaa-11a8-4490-8d0a-e0ed2cfce55e 1886, 1919, 1934 11.478 http://proxy.handle.net/10648/2d01ae30-977b-497d-8045-4d9dbbf0579d 1889, 1912 11.479 http://proxy.handle.net/10648/2dc08dc5-1c3a-492c-9aa0-4deca2c90b45 1899, 1912 11.480 http://proxy.handle.net/10648/8f7363df-ca0b-4aa2-adfa-21b6e4cbb501 1874, 1899, 1912, 1919 11.481 http://proxy.handle.net/10648/29907c7e-9263-4e29-9fc4-7d60e16ba219 1874, 1889 (2x), 1908 (2x) 11.482 http://proxy.handle.net/10648/0fb5d944-ed18-4326-afd6-8be80595cddc 1873, 1889, 1913 11.483 http://proxy.handle.net/10648/b1d4346f-fa37-4fa2-92da-a89b5d2b4ff6 1873, 1889, 1913 11.484 http://proxy.handle.net/10648/77903e80-5248-4e62-890b-793a39e1ddab 1873, 1888, 1893 11.485 http://proxy.handle.net/10648/45e98c46-7281-4e5a-b3be-71c5f8edcae2 1888, 1911 11.486 http://proxy.handle.net/10648/1fafeb32-7ac6-4e79-a76e-3d2aa77be27e 1869, 1885 (2x), 1910, 1922 11.487 http://proxy.handle.net/10648/59fe2fab-1617-4dc2-8718-fd54350f55d5 1869, 1885, 1910, 1922 11.488 http://proxy.handle.net/10648/7eebb1d0-8f2e-4c3c-8cd9-4713d64b29fd 1869, 1885, 1906, 1922 11.489 http://proxy.handle.net/10648/eda949e3-9ad9-4ae7-9262-524db19a1edf 1869, 1906, 1930 11.490 http://proxy.handle.net/10648/1b508842-c81c-4a04-981c-5676a08b7a96 1865/71, 1910, 1927 (2x) 11.491 http://proxy.handle.net/10648/7f22eacb-db4d-47ef-91f2-eac7ce2011c9 1886, 1903, 1927 (2x) 11.492 http://proxy.handle.net/10648/21a82ac3-261a-480d-ba8d-a386ab05ec67 1886/88, 1903, 1910, 1927 11.493 http://proxy.handle.net/10648/f1ac6dee-ec87-46fa-b1b6-3f7ef654a6b0 1886, 1903, 1910,1927 11.494 http://proxy.handle.net/10648/b7432f6a-78a0-4115-81d5-1057ebac888f 1886 (2x), 1925, 1934 11.495 http://proxy.handle.net/10648/039d5e99-7212-4710-a1c4-541ddc240f51 1878 (2x), 1908, 1919, 1934 11.496 http://proxy.handle.net/10648/5f5dcf2f-5a8c-4102-8ff5-49dcde8b4f95 1886 (3x), 1920, 1934 11.497 http://proxy.handle.net/10648/74b71b61-3660-4bbd-8245-31da0d2725aa 1880 (2x), 1920, 1934 11.499 http://proxy.handle.net/10648/169663f1-9e7b-4a26-be1f-53f9c64bb318 1906, 1907, 1918 11.500 http://proxy.handle.net/10648/87b5fa82-7b10-4b90-9928-7d7de15f19c5 1912, 1913 11.501 http://proxy.handle.net/10648/63344e5c-9b91-4d60-a955-3e06ac6c438e 1875, 1889, 1910, 1914 11.502 http://proxy.handle.net/10648/294a4a0f-1532-4cca-b0a2-c2d84a8f189d 1875, 1893, 1899, 1903/05/08/10, 1911/14/18/19 11.503 http://proxy.handle.net/10648/496d66b0-f0f6-41cf-ae5e-48d71552383e 1873 (2x), 1889 (2x) 11.504 http://proxy.handle.net/10648/bbfb98e4-29c5-4a86-95b5-47646d73f8fd 1873 (2x), 1889, 1873 11.505 http://proxy.handle.net/10648/007a8abe-aa33-4a03-976b-7116e85b7bc0 1872/73 (2x), 1889, 1913 11.506 http://proxy.handle.net/10648/fc4bf54d-5bc0-461e-8f70-bef5a9df7ea0 1874, 1913 11.507 http://proxy.handle.net/10648/70caca76-41ef-4cb4-824d-1f1bd2b8e17d 1869, 1885, 1906, 1910 11.508 http://proxy.handle.net/10648/cfbd1700-2566-4950-98b1-547011ddb449 1867/69, 1883, 1906, 1910 11.509 http://proxy.handle.net/10648/3ddde6e4-6a45-4b93-b370-bc019c599e83 1866/67/69, 1887, 1906, 1921 11.510 http://proxy.handle.net/10648/1ce3a89c-f0aa-489a-ac7c-7551e76a2556 1866/69, 1887, 1906, 1921 11.511 http://proxy.handle.net/10648/fcc3ea0e-2e44-458a-8e26-7e708c914973 1865/69, 1887, 1903, 1910, 1927/28 11.512 http://proxy.handle.net/10648/bb251c5c-924c-46d7-891c-020b17e33487 1887, 1903, 1910, 1927 11.513 http://proxy.handle.net/10648/06cc2428-f2e0-4a55-8196-24568b16bed3 1882/86 (2x), 1903, 1910, 1927 11.514 http://proxy.handle.net/10648/c0920acb-a65c-4d16-bb98-20eb76159150 1878, 1886, 1903, 1908/10, 1927 11.515 http://proxy.handle.net/10648/d107eae7-9c63-4079-85bf-5e3ac92f88a0 1886 (2x), 1905/08, 1925, 1934 11.516 http://proxy.handle.net/10648/878fd2d5-636f-4854-ab3b-6cb1e77b31f6 1886 (2x), 1905, 1922, 1934 11.517 http://proxy.handle.net/10648/2e6f3368-d063-4885-bbb5-f553b9aa827d 1886 (2x), 1919, 1934 11.518 http://proxy.handle.net/10648/4cda0a44-dc6c-47c0-accb-ca14ecbb6dc1 1880, 1919, 1934 11.520 http://proxy.handle.net/10648/b2fe3bab-9382-4d72-bec6-54b8381d8ede 1876, 1913 11.521 http://proxy.handle.net/10648/813f27e9-cc8c-4626-92c4-d5ab49ce71b4 1903, 1918 11.522 http://proxy.handle.net/10648/5059f66c-5799-4f69-9ff9-8bc6d8592286 1875, 1889, 1906, 1899, 1906, 1918 11.523 http://proxy.handle.net/10648/d65214d9-416d-47df-8287-1d24ff23105e 1875, 1889, 1899, 1906/06, 1919 11.524 http://proxy.handle.net/10648/b406ef4d-5dbd-47d6-8c9c-310337898b5b 1874, 1889, 1903, 1905/08, 1918 11.525 http://proxy.handle.net/10648/b1937f17-1f33-43fa-b48c-732528fe1feb 1874, 1889, 1905, 1913 11.526 http://proxy.handle.net/10648/8efbc6a3-e1d6-4c49-97cb-59c9876557de 1873, 1888/89, 1913 11.527 http://proxy.handle.net/10648/fd394fd0-a2a2-4231-9b22-3752efa4709e 1886/88, 1893, 1913 11.528 http://proxy.handle.net/10648/1f146d32-6787-49b4-8159-c38981461a07 1886/88, 1913 (2x) 11.529 http://proxy.handle.net/10648/1744146a-fb01-43f9-876c-9a910cff6582 1871, 1887, 1910 11.530 http://proxy.handle.net/10648/719d0acb-325f-4d42-a9b9-429d7f47be0d 1867/69, 1897, 1903/05/06, 1921 11.531 http://proxy.handle.net/10648/a972f8a5-668c-4281-a83b-d3ef27409b88 1866/67, 1887, 1903, 1910, 1921 11.532 http://proxy.handle.net/10648/ecfe32b0-2be6-4c1e-9a0b-a1bbc4349b07 1866, 1887, 1903, 1918, 1933 11.533 http://proxy.handle.net/10648/50c14a5b-9439-4838-9603-9c92ff6218d2 1865/66/69, 1889/92, 1903, 1910, 1930 (2x) 11.534 http://proxy.handle.net/10648/f33335b9-af45-4858-8c57-8fc4836d2832 1864/66, 1889, 1903, 1920, 1928 11.535 http://proxy.handle.net/10648/a6aba478-7f27-4ae9-b513-934c57b8484f 1865, 1887, 1903, 1910, 1925 11.536 http://proxy.handle.net/10648/3e955a84-302d-4c51-8650-4146f60afc3b 1868, 1903, 1927 11.537 http://proxy.handle.net/10648/9b7b03dd-1017-4583-9af1-5f641dc0f10c 1878, 1905/08, 1920 2x), 1934 11.538 http://proxy.handle.net/10648/e144f22a-ec37-4e8c-a0b8-32f937b641f2 1879, 1905 (2x), 1920, 1934 11.540 http://proxy.handle.net/10648/11c503e6-ba81-428f-a853-ae024bf32121 1876, 1913 11.541 http://proxy.handle.net/10648/c9783ac6-a9d1-4157-85fe-5aeb41239415 1876 (2x), 1913 11.542 http://proxy.handle.net/10648/23b47a1d-4f79-490a-b8f0-867cf1419790 1875/76, 1899, 1903/05/09, 1913 11.543 http://proxy.handle.net/10648/91d6e35c-369d-484a-ba58-310dc2a0244e 1876, 1893, 1903, 1905, 1918 11.544 http://proxy.handle.net/10648/173b8c57-cd5e-4b9b-a0c3-c4991e3092d6 1875, 1889, 1903, 1918 11.545 http://proxy.handle.net/10648/7bdbd270-1f77-4760-a688-4b5b49e178be 1874, 1889, 1905, 1918 11.546 http://proxy.handle.net/10648/dac9de01-60fa-4fb9-8375-8cfa35877e10 1874, 1889 (2x), 1908, 1918 11.547 http://proxy.handle.net/10648/6755de9e-5fd2-4877-bfd4-bf80f272e0ed 1908 (2x) 11.548 http://proxy.handle.net/10648/58602a54-0ce0-4a93-b6a5-51b330209265 1893, 1905, 1908 (2x) 11.549 http://proxy.handle.net/10648/ea55f991-5aa4-4569-ab55-281a48b1b4de 1888/89, 1896, 1917 11.550 http://proxy.handle.net/10648/0f0fd217-4b81-489a-b55d-082531523fde 1867/71, 1887, 1905/10/18/21 11.551 http://proxy.handle.net/10648/4c9c220c-64c8-4cbb-8cf9-9ad01752f420 1895, 1905, 1910, 1921, 1941 11.552 http://proxy.handle.net/10648/023fc2a5-4d3c-4aa4-8e41-1e5cccbf1cd7 1866/67, 1887 (2x), 1910 11.553 http://proxy.handle.net/10648/03ccf5d0-5a71-46fc-b3b6-13ef49c680c6 1887, 1910, 1920/28 11.554 http://proxy.handle.net/10648/c8b530e8-c2e2-4dcc-9759-8782160edbd4 1866, 1887, 1906, 1916, 1928, 1935 11.555 http://proxy.handle.net/10648/7c237adf-b976-4675-9998-c6e374c6a1fb 1866, 1887, 1906, 1928, 1935 11.557 http://proxy.handle.net/10648/47fa59c1-49c8-4f68-9200-ba4783c40749 1912 11.558 http://proxy.handle.net/10648/ca491e1e-3b15-44ec-b38f-9d4cd5b63104 1912/15 11.559 http://proxy.handle.net/10648/e89a9283-dfce-4de3-bc64-6e65c790d3c5 1912/15 11.560 http://proxy.handle.net/10648/aada7a87-97b5-4d9c-bbda-57a1e3fc8937 1876 (2x), 1899, 1918 11.561 http://proxy.handle.net/10648/4de4855e-a418-4560-8e63-759af9b0fd3c 1876, 1889/92, 1903, 1909 11.562 http://proxy.handle.net/10648/377b6c5d-c44a-459d-ac90-d231090d9e37 1876, 1892, 1899 (2x) 11.563 http://proxy.handle.net/10648/58589e49-e3b1-44de-a37d-484b1e1278cf 1876, 1889, 1903, 1905 11.564 http://proxy.handle.net/10648/a837f74d-1f9b-4623-97db-b8ef76628755 1874, 1889, 1908, 1918 11.565 http://proxy.handle.net/10648/430c3814-8b87-43df-83b1-ab7baf50902d 1889, 1905, 1908, 1918 11.566 http://proxy.handle.net/10648/c1e85d27-edbe-4f49-81ed-a36f7861ca9c 1868, 1889 (2x), 1905, 1918 11.567 http://proxy.handle.net/10648/381eb5f5-d457-4244-b873-fa753a762943 1867/72, 1895, 1908 11.568 http://proxy.handle.net/10648/f2e62f3e-a90b-43c8-b394-9165580ad8df 1895, 1905, 1920 11.569 http://proxy.handle.net/10648/75908c9d-6b60-43f9-aae5-252e55b23bc1 1867, 1895, 1920, 1940 11.570 http://proxy.handle.net/10648/1dcdbbb5-7191-45a0-8e62-06840e43fc83 1866/67, 1895, 1895, 1920 11.571 http://proxy.handle.net/10648/0a50a2c7-74c4-4d16-8f13-e83eceeb20b8 1895 (2x), 1928 (2x) 11.572 http://proxy.handle.net/10648/e9aacfb7-96dd-461b-99b6-3a5c5cdb7cf0 1866, 1890/91, 1890/91, 1916, 1928, 1935 11.573 http://proxy.handle.net/10648/66570b69-86fd-47ab-a076-bea9b528efb7 1866, 1890, 1925, 1935 11.576 http://proxy.handle.net/10648/5f3de5cd-f61f-4ec5-b904-f240f41458ea 1913 11.577 http://proxy.handle.net/10648/7b971cb1-e72b-4d9f-a275-60430a06a7d6 1915 11.578 http://proxy.handle.net/10648/fa991feb-7e5c-41b5-8206-f0217ad49ea1 1915 11.579 http://proxy.handle.net/10648/3315684b-9fc8-433d-ba44-40d7722c1a16 1899 11.580 http://proxy.handle.net/10648/4067b391-4b0b-464b-a095-3aafaed968b9 1876, 1892, 1899, 1909 11.581 http://proxy.handle.net/10648/70700b3b-867a-4349-85c7-c4df27b803f8 1868, 1892, 1899, 1908, 1909 11.582 http://proxy.handle.net/10648/ae8a31a1-54ae-4605-9585-68c77fa0c1fb 1868, 1868/76, 1889( 2x), 1909 11.583 http://proxy.handle.net/10648/e8cbf910-d8ba-4086-bc52-a9183ab581dd 1868, 1889, 1905/08, 1916/18 11.584 http://proxy.handle.net/10648/39c9cb22-4d4d-4200-93f8-3a9665cd0c62 1889, 1908, 1918 11.585 http://proxy.handle.net/10648/a6e0b428-e41a-4ca4-81f4-33fd8bfc1eb6 1868, 1892, 1905, 1918 11.586 http://proxy.handle.net/10648/aa631a5a-9570-4072-9b76-fcfa74b621dc 1920, 1905 11.587 http://proxy.handle.net/10648/ed091966-fcf5-4cf2-a0ba-71d52d02dc42 1896, 1905, 1920 11.588 http://proxy.handle.net/10648/8e2b6909-86bb-445a-a77b-5f853669330d 1895, 1920 11.589 http://proxy.handle.net/10648/300d338e-3509-40cc-9189-2a53b2c47741 1862/95, 1920 (2x) 11.590 http://proxy.handle.net/10648/87814110-421e-4b2a-99e9-cb754b664c75 1866/95, 1920 11.591 http://proxy.handle.net/10648/643dc532-4288-455d-8195-a7c637e77776 1866, 1891, 1926, 1935 11.592 http://proxy.handle.net/10648/c6e289d9-59b6-4d39-b801-abdf2e7afc12 1866, 1890 (2x), 1925, 1935 11.593 http://proxy.handle.net/10648/9de8ccc1-f526-445a-b0c0-3d267604fecb 1866, 1866/90, 1925, 1935 11.596 http://proxy.handle.net/10648/9b0ba297-056d-4d30-978f-ef801b5f9862 -- 11.597 http://proxy.handle.net/10648/159f42d0-e16d-4e62-a1f1-c176d3f96ef6 -- 11.598 http://proxy.handle.net/10648/4cf3ce93-db49-48c6-bd4d-4febac5fb5ea 1912 11.599 http://proxy.handle.net/10648/1f677e6c-4cba-4b72-a175-9c7a714ba9cf 1912 11.600 http://proxy.handle.net/10648/aeb3534b-e09e-47fb-82cd-b0696038bf82 1893, 1909 11.601 http://proxy.handle.net/10648/0c896b60-52c1-4bf0-a086-02377a58b4ec 1868/93, 1908/9 11.602 http://proxy.handle.net/10648/294ed8b6-9afa-41ac-8ee7-7165c6572d34 1868 (2x), 1893, 1908(2x) 11.603 http://proxy.handle.net/10648/3229a406-12e2-4675-8892-1a70193a6229 1868, 1893 (2x) 11.604 http://proxy.handle.net/10648/1f686207-3325-43b6-a0a1-ab95ff7c2376 1893, 195, 1918 11.605 http://proxy.handle.net/10648/e257cba7-5fed-4937-b148-82ac02768ef4 1868, 1893, 1904/05, 1912/16 11.606 http://proxy.handle.net/10648/1fbf5e1d-a955-48d1-8602-7db3d62790ab 1893, 1902 11.607 http://proxy.handle.net/10648/4247688f-7b11-4e1a-aa66-0f0eecf746cd 1895/96, 1920 11.608 http://proxy.handle.net/10648/23f717d2-791b-4b60-bfe6-05298e9138c5 1898 (2x), 1920 11.609 http://proxy.handle.net/10648/2a234360-bb04-4d6c-97f4-f33d1fa093ca 1895/96, 1908, 1920 11.610 http://proxy.handle.net/10648/be0a173a-8628-4f25-b896-f6e7f9444a73 1895/96, 1920 11.611 http://proxy.handle.net/10648/13bfde3e-976a-4d8e-ae99-a863ff496954 1866, 1891 (2x), 1925, 1935 11.612 http://proxy.handle.net/10648/1a582cce-d8e0-4970-b156-f7747475722c 1866, 1890, 1913/16/20, 1928, 1935 11.613 http://proxy.handle.net/10648/50a3c576-fc52-4e37-a1b1-1fe6e5e44749 1890 (2x), 1925, 1935 11.614 http://proxy.handle.net/10648/5199db69-5519-4704-9b4e-39ca2b32e214 -- 11.615 http://proxy.handle.net/10648/6ccf24b6-4ff3-4716-acae-f93e32775f3e 1911, 1918 11.616 http://proxy.handle.net/10648/20a736f2-2d4e-4f4c-80b1-b0fb0d01edb1 1909, 1918 11.617 http://proxy.handle.net/10648/9790cbeb-f9b0-4c28-a9bd-bbf58f5967c4 1912 (2x) 11.618 http://proxy.handle.net/10648/65aed496-2f3f-4f25-a1d7-6ded02101e04 1912 (2x) 11.619 http://proxy.handle.net/10648/43314101-6183-4151-bbaa-3f77d0e4f06b 1909/10 11.620 http://proxy.handle.net/10648/413fda7f-8945-41ba-af0d-5e691cf7135a 1869, 1893 (2x), 1908 11.621 http://proxy.handle.net/10648/481cae60-1af4-424d-ade4-22fa307d470e 1869, 1893, 1899, 1908 11.622 http://proxy.handle.net/10648/53def300-b6ae-4950-8185-e9a201d58e13 1869, 1893, 1908 11.623 http://proxy.handle.net/10648/b777a548-c607-4418-8db1-ac1db33ca3db 1869, 1893/94 (2x), 1913 11.624 http://proxy.handle.net/10648/1c6d97d7-09c2-4700-9a35-f628ebb68d32 1868, 1893/94, 1904 (2x), 1921 11.625 http://proxy.handle.net/10648/8b2ddb1c-7e74-4242-9d6e-1c0f44d36fac 1868, 1893, 1904, 1920 11.626 http://proxy.handle.net/10648/454c2636-7751-44ad-94ef-d7fc7a067792 1894, 1904, 1924 11.627 http://proxy.handle.net/10648/f7637aa3-a57c-4a91-9035-d1cb48219bdb 1895 (2x), 1921 11.628 http://proxy.handle.net/10648/03e9f1eb-5bb2-43c0-a6a5-f2f2871d6851 1895, 1908, 1921 11.629 http://proxy.handle.net/10648/a9ef9e26-54b0-4820-acd3-622225d419b7 1898, 1908, 1921 11.630 http://proxy.handle.net/10648/83f58f9b-3b0d-492d-a4e8-855ef733fd60 1896/97, 1913/20/21 11.631 http://proxy.handle.net/10648/bb8f7124-8064-4617-98c5-9a3de5235e8b 1893 (2x), 1918, 1925, 1934 11.632 http://proxy.handle.net/10648/986dcd7e-f035-4ac4-b88b-87c6d7afd70f 1893, 1917, 1925, 1934 11.633 http://proxy.handle.net/10648/64f544c6-a79b-4281-8eb7-b3383f3d0cb9 1890, 1925, 1934 11.634 http://proxy.handle.net/10648/aabe97e2-ebb1-4b75-b63c-18753021aa83 1909 11.635 http://proxy.handle.net/10648/1ee371f5-05cb-445f-a307-ad5579fafa19 1912, 1918 11.636 http://proxy.handle.net/10648/a2f3189d-9ae3-479c-926a-be83a89303b3 1909, 1921 11.637 http://proxy.handle.net/10648/42b55064-1c37-499e-9170-364bb15ff18f 1912 11.638 http://proxy.handle.net/10648/95e54bef-84c2-4049-8e36-c7409068157a 1912/13 (2x) 11.639 http://proxy.handle.net/10648/e48fce21-d086-4d71-8497-972affe60def 1908, 1913 11.640 http://proxy.handle.net/10648/31913c96-3f7c-4d10-a566-f7a6b1b6d1d0 1869, 1893, 1899, 1910 11.641 http://proxy.handle.net/10648/908a9ccd-3403-4692-a3f5-2b7fb7f026a5 1869, 1893/94, 1910 (2x) 11.642 http://proxy.handle.net/10648/511cf58b-b66c-499f-a860-bade0804ba7b 1869, 1894, 1908 11.643 http://proxy.handle.net/10648/7f3b03d2-7940-4fe9-a5d9-202b952146d0 1869, 1918 11.644 http://proxy.handle.net/10648/52c7c896-e21d-41ea-a97c-dafd57c28859 1868, 1894, 1904, 1916/18 11.645 http://proxy.handle.net/10648/4014789f-1d33-4558-9255-cccca3f7b346 1868, 1893 (2x), 1916 11.646 http://proxy.handle.net/10648/04b84d7b-86f5-49ef-9553-6e4374cabee9 1893, 1912/18, 1924 11.647 http://proxy.handle.net/10648/7384bc5e-5cec-42d5-b764-be6f700d7260 1897 (2x), 1930 11.648 http://proxy.handle.net/10648/92c6dc5f-a1ba-4bcd-9c7d-50c53a93e1d5 1896/97, 1904, 1921 11.649 http://proxy.handle.net/10648/11d98631-d2d3-4e8b-ac43-cc381c78b06b 1897, 1904, 1921 11.650 http://proxy.handle.net/10648/8a8ca378-aada-4c3b-adf5-ab9518afb698 1897 (2x), 1921, 1897, 1941 11.651 http://proxy.handle.net/10648/f4fbec84-9771-4031-87ac-1646b2d78feb 1892, 1913, 1918, 1934 11.652 http://proxy.handle.net/10648/70ad461f-48de-4a9e-9c62-8a4acb2ef020 1890/91 (2x), 1918, 1934 11.653 http://proxy.handle.net/10648/5b3f855f-0b27-44d5-a380-550918aee690 1890 (2x), 1923, 1934 11.654 http://proxy.handle.net/10648/0e250c44-b0c2-4d6a-a049-014ffd89bc9e 1890, 1917, 1934 11.655 http://proxy.handle.net/10648/80ae4c2c-ca9a-4340-be4b-12d6e16693b1 -- 11.656 http://proxy.handle.net/10648/3960b686-279a-4876-bfef-5b3fc186f1a8 1909/10, 1924, 1941 11.657 http://proxy.handle.net/10648/3b34d7e3-f4df-4ebd-afc9-32750d00a9f0 1909/10, 1924, 1941 11.658 http://proxy.handle.net/10648/777d33c0-b127-476a-906f-701f6e354652 1913 11.659 http://proxy.handle.net/10648/85da84a0-2309-4ee7-9770-e6bc27233b55 1913 11.660 http://proxy.handle.net/10648/767e480e-81c5-4b66-a771-90de8a371c07 1908, 1913 11.661 http://proxy.handle.net/10648/9958222e-508a-4e73-b2ce-9271b443e3ce 1868, 1893, 1908 (2x) 11.662 http://proxy.handle.net/10648/f4feb677-b193-40b5-b87f-34d9e2123c04 1868, 1894, 1908 11.663 http://proxy.handle.net/10648/cbf8f863-de82-4698-a5d2-d170cee661e1 1894, 1908 (2x) 11.664 http://proxy.handle.net/10648/71e682a3-f89a-40c7-bd63-9ff30303098e 1894, 1918 11.665 http://proxy.handle.net/10648/1e726f87-1d7e-4c26-ac44-9c00f49e60d2 1898, 1918 11.666 http://proxy.handle.net/10648/888cd337-90d8-449d-beaa-638a321aec06 1893, 1916 11.667 http://proxy.handle.net/10648/735a69d2-2475-4ea5-a429-cc30998e1662 1893/94, 1917 11.668 http://proxy.handle.net/10648/03cb35af-d396-45c7-8cc8-764fcc9edf7d 1897/98, 1904, 1930 11.669 http://proxy.handle.net/10648/2269a34f-f088-4f18-8b36-155902100c92 1897, 1904, 1921 11.670 http://proxy.handle.net/10648/ca2b4f5b-38fd-474c-b715-407b09574dcd 1897, 1906, 1921/28 11.671 http://proxy.handle.net/10648/a1aaf426-d0be-40e2-b04b-42777623e43e 1898, 1906, 1921 11.672 http://proxy.handle.net/10648/b30004bd-fdd9-47d4-adcc-f1656c771ceb 1891/92 (2x), 1917/18, 1934 11.673 http://proxy.handle.net/10648/2a0eb299-c498-4903-a997-dcdba323d007 1891, 1918, 1934 11.674 http://proxy.handle.net/10648/7cefe2fb-86ad-4540-8d4c-9431a49e2231 1890, 1890, 1923, 1934 11.675 http://proxy.handle.net/10648/30f96790-1593-4ba6-b6af-0a15d11e5900 1917, 1934 11.676 http://proxy.handle.net/10648/b7f42212-fec1-4eb6-992f-9240d49bb551 1909 11.677 http://proxy.handle.net/10648/90cb7f66-bebc-4341-ae7d-c81051775e85 1909, 1929 11.678 http://proxy.handle.net/10648/2d01a877-c491-4d4e-9e85-b987f7f033db 1909 11.679 http://proxy.handle.net/10648/ce3df9a0-a923-41ad-9e29-5eb02ef93e96 1912 11.680 http://proxy.handle.net/10648/14bd0fdd-69f9-4e53-9d66-5901794319ba 1911 11.681 http://proxy.handle.net/10648/f9527efd-57b0-4c29-af12-e66f09d2cbca 1908 11.682 http://proxy.handle.net/10648/cedbe20e-cfad-4ffe-acfe-5ae4f54a4387 1893, 1908, 1912 11.683 http://proxy.handle.net/10648/6315a2a0-c2ca-4de0-b9f0-4336aa9d3fc4 1893/94, 1908 (2x) 11.684 http://proxy.handle.net/10648/af51e89f-b776-47d9-ab09-b39bbafaa698 1894, 1908 11.685 http://proxy.handle.net/10648/b1ecb2c5-0a52-4f2b-962a-fc0fd0eb35c4 1894 11.686 http://proxy.handle.net/10648/21ffab7a-9ec1-49c2-9854-a3563f3cd418 1894 (2x) 11.687 http://proxy.handle.net/10648/36be1a1d-4c47-4d54-906c-9150c05a06cf 1893, 1915 11.688 http://proxy.handle.net/10648/7c8e755f-7963-441f-97a1-5d247ad88edc 1894, 1917 11.689 http://proxy.handle.net/10648/1f24d296-5e6d-4543-b87d-e8115f7c7ed6 1898, 1922 11.690 http://proxy.handle.net/10648/e2f7de9a-c653-4fc1-8bcf-f3852d11a10f 1897/98, 1912, 1921 (2x) 11.691 http://proxy.handle.net/10648/2002210c-14a9-4d0c-b375-10d3a0fd8cb9 1904/06/12, 1922 11.692 http://proxy.handle.net/10648/caccdf6b-60e8-4ba2-ad63-c2467cfca67c 1897, 1904/06, 1921 11.693 http://proxy.handle.net/10648/0ddac3c4-7005-46d2-8c63-3f67174f0ae8 1892, 1906, 1913, 1918, 1934 11.694 http://proxy.handle.net/10648/4fc1585c-5222-4b87-bcb5-2ac7b5240f52 1892, 1918, 1934 11.695 http://proxy.handle.net/10648/6bbd9e64-b3bb-48c1-968c-b1c7e206cc9b 1890/91 (2x), 1917, 1934 11.696 http://proxy.handle.net/10648/1b72827c-de8e-45ae-8c4a-3b3c32e67c68 1890, 1890, 1917, 1934 11.697 http://proxy.handle.net/10648/4ab42bea-3440-4ace-a473-0f09a4ff5053 1909 11.698 http://proxy.handle.net/10648/659b71ca-5f67-4e02-aede-d744f532eda3 1910, 1921 (2x) 11.699 http://proxy.handle.net/10648/e0839c61-9671-4193-98ab-2fa01ac7d071 1909/10, 1929 11.700 http://proxy.handle.net/10648/0f6669a1-9626-4b91-a82a-1e609a7ae34a 1909 11.701 http://proxy.handle.net/10648/439bf6c7-ba98-473a-b62a-1c0441f9346f 1911, 1918 11.702 http://proxy.handle.net/10648/560a934e-6991-4248-aa98-88ddd99058ba 1908 11.703 http://proxy.handle.net/10648/6415c351-54c3-422d-b5b2-98e78d11e647 1893, 1908 11.704 http://proxy.handle.net/10648/56a9a129-5d16-4c72-9e66-3dcb1c6c0c4e 1893, 1908 (2x) 11.705 http://proxy.handle.net/10648/6b92739e-ed15-453e-b631-aa9b535637fc 1897, 1911 11.706 http://proxy.handle.net/10648/d019806f-23b9-40d6-885c-9ca347a139b2 1898 (2x), 1922, 1941 11.707 http://proxy.handle.net/10648/a5111f5c-aaeb-4f95-8bc6-6959a130d557 1898, 1922 11.708 http://proxy.handle.net/10648/720252a3-f96a-4877-9746-4d86455a1aab 1897/98, 1912, 1922 11.709 http://proxy.handle.net/10648/60a59282-3245-47db-8d38-5251a46b1734 1898, 1922 11.710 http://proxy.handle.net/10648/820958ad-0c9a-45a6-8129-8baf0b8c6829 1892, 1918, 1934 11.711 http://proxy.handle.net/10648/4434149e-4b0d-458a-92c9-db13ee74cb1a 1891, 1918, 1934 11.712 http://proxy.handle.net/10648/6fb73ead-85d4-4a2e-8e35-59483ac18b1f 1890/91, 1917/18, 1934 11.713 http://proxy.handle.net/10648/ad0e2d1f-6c54-4a32-a2ca-751ef32cb127 1890 (2x), 1917/18, 1934 11.714 http://proxy.handle.net/10648/bb1e5a3d-0fcb-44f4-b403-cb28fee28ced 1909 11.715 http://proxy.handle.net/10648/99e0ccb0-fc15-437d-a4c8-89b7eb21d776 1910 11.716 http://proxy.handle.net/10648/74c07914-b3ee-4ac7-ad59-1815ca028ac7 1910, 1921 11.717 http://proxy.handle.net/10648/c77ad815-5d2e-4108-be3d-1c16abc1e869 1912, 1921 11.718 http://proxy.handle.net/10648/b1c86b8e-6db3-46e4-a87a-16df8dc1d6b6 1909, 1918 11.719 http://proxy.handle.net/10648/9c0b4a2c-2575-4c16-a6ca-ce7ff49f0657 1913 11.720 http://proxy.handle.net/10648/adb93ab0-70fc-4fed-a27b-ebbbd371e12d 1913 11.721 http://proxy.handle.net/10648/6acadad9-4744-40ba-b23e-5977d65b30cc 1894, 1911 11.722 http://proxy.handle.net/10648/317c845f-6ef0-416b-b495-51762cbdfdbe 1898 (2x), 1923 11.723 http://proxy.handle.net/10648/04a3cc0b-9f34-4534-b49d-d0ef8ecd4e28 1898, 1923 11.724 http://proxy.handle.net/10648/80c5cfab-0805-454d-a5e9-18c66449c138 1898 11.725 http://proxy.handle.net/10648/c39024a6-cfbe-43dc-a99f-e1d869f69762 1898 (2x), 1923 (2x) 11.726 http://proxy.handle.net/10648/dcc13279-7c2a-40ae-b71a-ce5361b89af7 1892 (2x), 1923, 1934 11.727 http://proxy.handle.net/10648/0266a75c-4921-4add-9c2e-a6ee59ebc207 1891/92, 1918/23, 1934 (2x) 11.728 http://proxy.handle.net/10648/e917ea1e-5b4e-4366-a691-baca7a1b768d 1890/91 (2x), 1922 11.729 http://proxy.handle.net/10648/8c1afdcd-db78-47ca-b3a9-31cdf45f084a 1910 11.730 http://proxy.handle.net/10648/cbda25d7-45bf-44ad-9cb6-577154332fd8 1910 11.731 http://proxy.handle.net/10648/6a268b34-6bc6-4c90-ba90-2d3adb1514b3 1909 11.732 http://proxy.handle.net/10648/c45f1f26-5079-4efd-9717-0368ebf70081 1909, 1918 11.733 http://proxy.handle.net/10648/b9332a51-b478-4070-b268-6d650cc0fa32 1909 11.734 http://proxy.handle.net/10648/67ff1482-d579-43ff-9ac9-6d561c8adc8c 1898, 1923 11.735 http://proxy.handle.net/10648/8e85a581-3fb1-4796-8d26-deed086fc43f 1898, 1923 11.736 http://proxy.handle.net/10648/c47cca6a-2660-40c9-bdaf-552b28b3712d 1898, 1923 11.737 http://proxy.handle.net/10648/402a61fb-889c-4a58-8180-95278db4b050 1898, 1923, 1940 11.738 http://proxy.handle.net/10648/9f9426b0-cf4f-48ad-be1e-502312a18278 1891/92 (2x), 1917, 1934 11.739 http://proxy.handle.net/10648/105a7bb4-e46b-4077-aafe-821fd8a23b3a 1890/91, 1919, 1934 11.740 http://proxy.handle.net/10648/cf0a313f-ae0b-43a6-a5fd-68546db1f78f 1890 (2x), 1922, 1934 11.741 http://proxy.handle.net/10648/78296ab9-e678-4c37-9780-387d504dc1ad 1909 11.742 http://proxy.handle.net/10648/487cc953-7144-4f33-a7d7-c23370fe8064 1909 11.743 http://proxy.handle.net/10648/0c52b0c4-312d-4818-8e98-398758eadf6d 1898, 1917 11.744 http://proxy.handle.net/10648/8a2ffe46-57b2-4910-93c2-b8ff3c32daf5 1898, 1923 11.745 http://proxy.handle.net/10648/d6afc7e2-160e-48c0-bb81-d89092c2266c 1890/91 (2x), 1914, 1934 11.746 http://proxy.handle.net/10648/aa26c82d-318f-4f7a-8fe9-863397d43818 1890, 1914, 1917, 1934 11.747 http://proxy.handle.net/10648/a8580718-25de-4f12-8694-6ec4b9f71e7d 1890, 1917, 1934 11.748 http://proxy.handle.net/10648/f556bb99-da65-471e-b694-32a39418b0eb 1890 (2x), 1917, 1934 11.749 http://proxy.handle.net/10648/581e1a31-2004-44fd-8adc-4a043419e683 1890, 1923/28, 1934 11.750 http://proxy.handle.net/10648/d677d7eb-5f23-48d4-97b1-015a22ae31ea 1890 (2x), 1923, 1934 11.751 http://proxy.handle.net/10648/474efb54-8288-4ee8-8bbe-094e0bdc0ce5 1890 (2x), 1923, 1934 11.752 http://proxy.handle.net/10648/1f3ed6da-ca6c-4cb9-9ab0-b90c41ca7d47 1890 (2x), 1920, 1928, 1935 11.753 http://proxy.handle.net/10648/9f2ffb60-2422-49fa-aa45-6f1f7033974f 1891, 1920, 1935 11.754 http://proxy.handle.net/10648/4db3d7a5-c028-44a5-ba64-0e8264acd568 1891, 1920, 1935 11.755 http://proxy.handle.net/10648/3a81c3e0-95b3-4bcc-944e-69982592a6b6 1891, 1923, 1935 (2x) 11.756 http://proxy.handle.net/10648/d3ecdefe-aaed-4d94-bb5b-a03b0d3f9ed9 1891, 1923, 1935 11.757 http://proxy.handle.net/10648/a5cf434d-ee58-421f-bf17-515b1c74c2e5 1907, 1935 11.758 http://proxy.handle.net/10648/b7bbd67d-96e0-48f9-9cb6-bedc15bcccef 1920, 1935 11.759 http://proxy.handle.net/10648/18608c47-1612-497c-96a5-e3101151662a 1923, 1935 11.760 http://proxy.handle.net/10648/ccc29942-43a1-425f-ba97-ea67f9e5aa11 1907, 1935 11.761 http://proxy.handle.net/10648/a214bcd0-e3a0-4c64-b879-7987c2709bba 1907, 1935 11.762 http://proxy.handle.net/10648/eed0133a-611a-4b2b-a79f-90fe4fda5139 1920, 1924, 1935 11.763 http://proxy.handle.net/10648/b7f44761-2679-4e81-b927-5f23b18f0ec9 1924, 1935 11.764 http://proxy.handle.net/10648/797e8681-b79f-40c0-83da-a32e3cb44d39 1924, 1935 11.765 http://proxy.handle.net/10648/a9c96cda-80d0-47c9-b045-c5a8097a1f9c 1921, 1935 11.766 http://proxy.handle.net/10648/e6897a81-d07e-4cd0-ab69-0777ccb0b213 1924, 1935 11.767 http://proxy.handle.net/10648/f8a25e4b-c10f-48b5-b191-f44620dd44ec 1924, 1935 11.768 http://proxy.handle.net/10648/5d79a0d5-d00b-4fe9-8c9b-f15b334228c5 1924, 1935 11.769 http://proxy.handle.net/10648/b72fac86-bee5-4d9c-bf78-4372b324ef50 1924, 1935 11.770 http://proxy.handle.net/10648/6dcaf51b-2e7c-485e-aca7-42cf2570f35f 1924, 1935 11.771 http://proxy.handle.net/10648/0100ad69-aa07-49e1-a25a-4dcd9c76e42c 1924, 1935 11.772 http://proxy.handle.net/10648/9a682932-3728-4d6a-bc92-6e585bb487e5 1923, 1935 11.773 http://proxy.handle.net/10648/1f3db92f-c7e3-47ad-9aa0-e32c2f2eb1ca 1918, 1935 11.774 http://proxy.handle.net/10648/bdc5b128-d916-4b2d-b2b7-c79a351e9d18 1918, 1935 11.775 http://proxy.handle.net/10648/80e638df-9c5d-4b23-ad2f-e3b324314a85 1919, 1935 11.776 http://proxy.handle.net/10648/b84cb440-ae87-4f10-b0cb-62cba5a13413 1919, 1935 11A1 http://proxy.handle.net/10648/23b11214-8318-49d9-8b04-e1283dcde66f Blad. 11A2 http://proxy.handle.net/10648/aa283a92-71ed-4a33-b0fa-ba5d29b908d1 Blad. 11A3 http://proxy.handle.net/10648/1a0e8de2-4547-4462-a25e-8da9f8262ad5 Blad. 11A4 http://proxy.handle.net/10648/7bbbd869-e885-48fd-bc88-953fd3ca0ada Blad. 11A5 http://proxy.handle.net/10648/907656fe-d72a-450d-8df3-41c5a4b75715 Blad. 11A6 http://proxy.handle.net/10648/37a6d27c-0258-4040-8f42-521c1d149535 Blad. 11A7 http://proxy.handle.net/10648/99053944-2216-4a2e-b373-e58f61654b73 Blad. 11A8 http://proxy.handle.net/10648/0b3f09a8-27e1-46ea-a782-cb87c726a0ac Blad. 11A9 http://proxy.handle.net/10648/65df7a6a-d4c1-43db-b292-751483ad2e1b Blad. 11A10 http://proxy.handle.net/10648/98f3843a-50ed-48b4-902c-775b0ec0eb8e Blad. 11A11 http://proxy.handle.net/10648/0e704745-ad17-4209-b421-4c622c017345 Blad. 11A12 http://proxy.handle.net/10648/17cdd1a4-8e8e-40bb-aa95-037ec92fa845 Blad. 11A13 http://proxy.handle.net/10648/8f823b4e-3c42-4dc8-ac2a-978bd0fa98ca Blad. 11A14 http://proxy.handle.net/10648/e3d5feb8-b39a-4a4e-b6d1-f2151ce0c3b0 Blad. 11A15 http://proxy.handle.net/10648/494e96c1-8685-4089-8956-1b947448a7a9 Blad. 11A16 http://proxy.handle.net/10648/547e94f1-98b1-4dfb-9793-8261d6c01a28 Blad. 11A17 http://proxy.handle.net/10648/f664c9d2-210f-492c-bb41-3dd7966cf108 Blad. 11A18 http://proxy.handle.net/10648/72238d52-ab50-49e3-8958-0cdffdcb80eb Blad. 11A19 http://proxy.handle.net/10648/114c6298-54cd-4fe4-ad34-48e21a411a4f Blad. 11A20 http://proxy.handle.net/10648/ec41eaff-76fa-4ef8-b274-9dad53360ac9 Blad. 11A21 http://proxy.handle.net/10648/dce5d870-00d8-45cd-adae-6d97e30c5c3a Blad. 11A22 http://proxy.handle.net/10648/f16b1d8a-8185-4706-9095-de1b1bdfde0c Blad. 11A23 http://proxy.handle.net/10648/a97243c3-967a-4805-abce-4debbf1fa673 Blad. 11A24 http://proxy.handle.net/10648/303c46aa-034d-4896-ac51-a8edfaedf992 Blad. 11A25 http://proxy.handle.net/10648/eadbc013-ecd8-403e-9884-29a81bcce125 Blad. 11A26 http://proxy.handle.net/10648/7ff4dae4-64c6-4a9d-9dbe-ee46c671682d Blad. 11A27 http://proxy.handle.net/10648/4817aa3b-398f-4f3f-b8b4-0a4d6fb90dc5 Blad. 11A28 http://proxy.handle.net/10648/7847490d-3694-40a5-8078-50e16ea9a0c1 Blad.
12. Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden (T.M.K.), 1:50.000, 1844-1932 1:50.000

TOPO 12:- Liggerbladen.

Proefbladen/1e editie: een groot deel ervan ingekleurde gemeentegrenzen.

1e editie facsimile-uitgave

W=west; N=noord; kl=kleur; z=zuid; O=oost

12.1 Ameland 12.1 http://proxy.handle.net/10648/b00fb3ed-9d90-4c75-b2e9-225fcaccad96 Kaartblad Ameland. 12.1A http://proxy.handle.net/10648/285326f3-116f-41c0-a919-357e6529ec69 1861 12.1B http://proxy.handle.net/10648/62487e9f-59be-4b68-b174-a68f2c907d9e 1868 12.1C http://proxy.handle.net/10648/2f13dc7a-423d-4925-86c1-203d4ccedbaf 1878 12.1D http://proxy.handle.net/10648/5ebe5d48-285d-4b1c-bc74-224f0d718814 1883 12.1E1 http://proxy.handle.net/10648/4bb26190-8194-404d-9858-f0db4dbde189 1884, (kwartblad 1). 12.1E2 http://proxy.handle.net/10648/4c905b71-12b1-4ba2-8de0-c3b7656e0308 1884, (kwartblad 2). 12.1E3 http://proxy.handle.net/10648/0ba9ea00-9a41-413e-9d44-d4c6d68c9e30 1884, (kwartblad 3). 12.1E4 http://proxy.handle.net/10648/38c72b2c-da94-463d-ab95-b946a9e654ed 1884, (kwartblad 4). 12.1F http://proxy.handle.net/10648/60b05b1a-77a9-4af6-a4c5-4cdcec4fd11a 1888 12.1G1 http://proxy.handle.net/10648/f7c52efd-ae66-4420-b31f-5f1e3196680c 1930, (kl, W). 12.1G2 http://proxy.handle.net/10648/ef5b3dc9-cd43-40e3-9488-a0b4e4a82720 1930, (kl, O). 12.1H http://proxy.handle.net/10648/c8bd7e40-0de6-4808-b5de-527f8640e434 Editie1931 12.2 Schiermonnikoog. 12.2 http://proxy.handle.net/10648/6dc505ec-0435-42ee-aabc-f656aae95b95 Kaartblad Schiermonnikoog. 12.2A http://proxy.handle.net/10648/3e30e3f0-1c50-4e45-8ebf-4ed30a4e49fc 1861 12.2B http://proxy.handle.net/10648/1d91d436-524e-481a-98f4-e89b692f7193 1872 12.2C http://proxy.handle.net/10648/596533ee-9e81-42d3-bfb7-f9df01d2bb43 1877 12.2D http://proxy.handle.net/10648/2ff26a44-af63-4fe7-9179-fc417f1a04df 1884 12.2E http://proxy.handle.net/10648/9092a304-3249-4134-8ab9-4f7b275c27aa 1888 12.2F1 http://proxy.handle.net/10648/c1bedd7e-1de0-41d7-8945-e0dd6571630b 1890, (kwartblad 1). 12.2F2 http://proxy.handle.net/10648/b5baec28-443c-4678-a710-532a2e0ecdad 1890, (kwartblad 2). 12.2F3 http://proxy.handle.net/10648/fe91f39e-c699-452e-9456-ce9441e29299 1890, (kwartblad 3). 12.2F4 http://proxy.handle.net/10648/659fcb3b-c181-40c2-989c-edf08d36baaa 1890, (kwartblad 4). 12.2G http://proxy.handle.net/10648/2db21801-47f3-4bee-8b48-7e6fa909bd11 1893 12.2H1 http://proxy.handle.net/10648/53d205d9-7d33-48cd-993b-0445218889e9 Editie1930, (kl, W). 12.2H2 http://proxy.handle.net/10648/a17701a9-ce2e-485f-9b62-00fe5b39ed16 Editie1930, (kl, O). 12.3 Kaartblad Uithuizen. 12.3A http://proxy.handle.net/10648/7a805fd4-3cac-4e56-957e-46171b542132 1860 12.3B http://proxy.handle.net/10648/d78d3e84-67b3-4711-a974-962ae8f5a751 1872/1873 12.3C http://proxy.handle.net/10648/8874a430-0ebc-4169-ab41-7094d34dd494 1882 12.3D http://proxy.handle.net/10648/1dbdaf39-7815-499e-87ac-03aeebdbba41 1897 12.3E http://proxy.handle.net/10648/fc12c04e-4d43-437e-8b67-d0d8b2e3d496 1897, (kl). 12.3F http://proxy.handle.net/10648/a4f18cb9-d458-49a4-828d-a8981d0a1dbb 1910 12.3G http://proxy.handle.net/10648/75b94593-db41-4f54-8286-3a6d6ff13f80 1910, (kl). 12.3H http://proxy.handle.net/10648/2ed76080-713f-4853-be77-3c6cd9f38c96 1924 12.3I http://proxy.handle.net/10648/3bd414f6-b59c-4585-bdd4-cb8af514e4f6 Editie1934, (kl). 12.4 Kaartblad Vlieland. 12.4A http://proxy.handle.net/10648/c61de8a8-c254-4294-884f-a57268e930c1 1862 12.4B http://proxy.handle.net/10648/da22e504-624c-49c4-8b1f-cf31c7bb5d2d 1872 12.4C http://proxy.handle.net/10648/13cc5ea0-0676-493f-9f41-b0e38d9dda5d 1875 12.4D1 http://proxy.handle.net/10648/3b737ef6-11ae-45c2-905b-1e76eb4b6a7a 1884, (kwartblad 1). 12.4D2 http://proxy.handle.net/10648/d1c9992d-93d0-49bf-96e7-97d29c6060a5 1884, (kwartblad 2). 12.4D3 http://proxy.handle.net/10648/259d23c7-b1c0-4064-9bfd-bc6c8708ec54 1884, (kwartblad 3). 12.4D4 http://proxy.handle.net/10648/a4e26392-14c3-4cd4-8dc8-b18172821a54 1884, (kwartblad 4). 12.4E http://proxy.handle.net/10648/f69ab320-cedc-4053-8783-8b97736797b4 1885 12.4F http://proxy.handle.net/10648/86aff31b-5d39-46c0-b105-7abaa1b4c6a7 1888 12.4G http://proxy.handle.net/10648/6e4a5f1f-4330-4589-b635-8453223d5bba 1922 12.5 Kaartblad Harlingen. 12.5A http://proxy.handle.net/10648/eee88099-2500-41e3-a23a-af59211e0849 1862 12.5B http://proxy.handle.net/10648/42f3c8fd-2935-4bf9-8250-6f73ce9907ca 1869 12.5C http://proxy.handle.net/10648/51119cbe-b951-4448-94d5-16529df03219 1874 12.5D http://proxy.handle.net/10648/ebc5d519-19b0-4ede-8141-9602d8c00ef1 1883 12.5E http://proxy.handle.net/10648/8a53d301-aa6f-4589-81c8-bf0204ea4312 1885 12.5F http://proxy.handle.net/10648/c5d1f3bf-029f-4b2f-9bff-d650c1f3b760 1886 12.5G http://proxy.handle.net/10648/32bae25b-5f7f-4f89-a44d-726f319e2480 1886-1904 12.5H http://proxy.handle.net/10648/8990e978-b024-40ae-bde4-c6c67def3f61 1908, (kl). 12.5I http://proxy.handle.net/10648/88c4420e-569f-4cae-8150-49d1e4bf13a4 1932 12.6 Kaartblad Leeuwarden. 12.6A http://proxy.handle.net/10648/7a0b45e3-bd86-4ad2-9d74-1c09f98f921b 1864 12.6B http://proxy.handle.net/10648/5660ad69-407c-4c71-b51f-02f6bbdceea9 1869 12.6C http://proxy.handle.net/10648/af5021e7-8bc0-4a28-84ff-bd3b78cc7448 1874 12.6D http://proxy.handle.net/10648/c0a30f96-5a3c-469e-880e-0863aac1f14e 1875 12.6E http://proxy.handle.net/10648/2d5e77ae-833b-484c-ad0b-e74c9e6f484d 1881 12.6F http://proxy.handle.net/10648/5236f470-0365-4bff-959d-a5cf30bdd68a 1894 12.6G http://proxy.handle.net/10648/5a7f623c-87f7-45f9-893b-7b8bb516367c 1897 12.6H http://proxy.handle.net/10648/00e158c1-171a-4dd9-915f-66e83b6d4625 1906 12.6I http://proxy.handle.net/10648/70924955-5dc6-4133-baa8-0d33163167a7 1910 12.6J http://proxy.handle.net/10648/eb31b384-33ae-42f7-b789-f2b1e9146c73 1923 12.6K1 http://proxy.handle.net/10648/7f59c04e-2b10-449a-8812-74e7cd58af73 1932, (kl, W). 12.6K2 http://proxy.handle.net/10648/8b722704-844e-4cac-abc7-c7898691644c 1932, (kl, O). 12.7 Kaartblad Groningen. 12.7A http://proxy.handle.net/10648/f1f514fd-5814-4f12-bd5c-9961e70f5b69 1864 12.7B http://proxy.handle.net/10648/350dfd8e-f4c6-4c64-a1cb-48486639f0f4 1874 12.7C http://proxy.handle.net/10648/9c500b73-981e-4f8f-ad80-74f8d21f6e97 1878 12.7D http://proxy.handle.net/10648/80f31d8c-6e30-484d-96b8-0dd141ee559e 1881 12.7E http://proxy.handle.net/10648/35e854e8-93ce-40ac-a912-865cbc3c87ba 1881, (4 kwartbladen). 12.7F http://proxy.handle.net/10648/3ac02a38-55f6-4458-b7d4-1c7d8ce312ac 1891 12.7G http://proxy.handle.net/10648/3311a74f-4331-409a-83cb-e84d7aaf1129 1891, (kl). 12.7H http://proxy.handle.net/10648/12c5f11f-d4f4-4f6e-a737-77cfe27c318f 1896, (kl). 12.7I http://proxy.handle.net/10648/4ad04cd3-06a0-44e9-90d3-bef90b9fd5bd 1903/1916 12.7J http://proxy.handle.net/10648/803ea098-31e1-4cf9-a9c4-fb343f88117c 1917, (kl). 12.7K http://proxy.handle.net/10648/f33f2eae-fdbd-4666-a475-585eefecc3de 1917/1927 12.7L http://proxy.handle.net/10648/34c1b369-dad7-4888-87c5-d5522170bd89 1934, (kl). 12.8 Kaartblad Nieuwe Schans. 12.8A http://proxy.handle.net/10648/e50d3900-0132-46ed-83f7-0ee88f5db7cc 1864 12.8B http://proxy.handle.net/10648/fc8cc877-e92d-46ee-a291-ac2521d9f80f 1869 12.8C http://proxy.handle.net/10648/f65b136f-1b32-4796-8fd4-30750863fbcd 1877/1878 12.8D http://proxy.handle.net/10648/060583ed-9917-4f73-8e7d-46454ae96b07 1880 12.8E1 http://proxy.handle.net/10648/c13ad88a-acaf-4bc4-867b-bca787436916 1886, (kl, N). 12.8E2 http://proxy.handle.net/10648/2fc00542-6709-4795-a5e2-64047ea9d1b0 1886, (kl, Z). 12.8F http://proxy.handle.net/10648/58a4e20c-8375-4091-a020-655ca9eec69a 1886, (kl). 12.8G http://proxy.handle.net/10648/fa35bb9e-ad6f-44a4-9195-9c30a97273bf 1886 12.8H http://proxy.handle.net/10648/655b21c6-741a-4ffb-a1a7-bebba6e3f7a7 1886 12.8I http://proxy.handle.net/10648/41f2c5be-7905-4e00-811c-28b55ff62075 1887, (kl). 12.8J http://proxy.handle.net/10648/9953856f-c1c2-4e22-8c84-ac7eb3b086c8 1908 Ontbreekt 12.8K http://proxy.handle.net/10648/e624ca21-62f4-4a57-8538-0573c4309ff1 1917, (kl). 12.8L http://proxy.handle.net/10648/fe61b27c-51b7-4eca-aaab-ec9ff14c43a7 1927 12.8M http://proxy.handle.net/10648/f5a9e82e-b462-41c3-bb0d-1b1705991e7b 1933 12.9 Kaartblad Den Helder. 12.9A http://proxy.handle.net/10648/b6ac64aa-0f1e-4b4c-857b-641f96f3a802 1864 12.9B http://proxy.handle.net/10648/3db64c14-e51c-4e6d-97b2-5f8b81dca1b5 1871 12.9C http://proxy.handle.net/10648/547f8e20-1ebf-40d9-b7ee-7499df340781 1879 12.9D http://proxy.handle.net/10648/8c7a18ea-0978-4913-9927-a9ee0e011b82 1881/1884 12.9E http://proxy.handle.net/10648/740d3e15-a76b-49cc-9f48-f2b24c559abe 1886 12.9F http://proxy.handle.net/10648/16da2217-1158-422c-bdeb-95aeb7e0f867 1899, (kwartblad zuidwest). 12.9G http://proxy.handle.net/10648/1588c123-9de2-4ec7-a547-0e89066ad9d6 1899, (kl). 12.9H http://proxy.handle.net/10648/2856119d-180b-49eb-a628-357640b91c52 1919 12.9I http://proxy.handle.net/10648/a31eeff6-20ba-4ff0-836f-bb3ce94baf08 1920, (kl). 12.9J http://proxy.handle.net/10648/60557869-3cd5-4a55-8d2d-31144c2fbd54 1924 12.10 Kaartblad Sneek. 12.10A http://proxy.handle.net/10648/c97f08b8-823e-414f-ad9f-95472d26ea5d 1864 12.10B http://proxy.handle.net/10648/4f8f8e0f-694c-4e6e-ac18-dfda8d57d631 1871 12.10C http://proxy.handle.net/10648/b3a4ddcc-338b-421e-bcce-1b454579c701 1873 12.10D http://proxy.handle.net/10648/afb138a8-5462-4e9a-9a90-bd888564b230 1874 12.10E http://proxy.handle.net/10648/73c07305-ac5d-4229-96aa-728d61295722 1876 12.10F http://proxy.handle.net/10648/3267355d-85ac-44cc-b6f0-223d1c588ac6 1883 12.10G http://proxy.handle.net/10648/9df568c1-6637-4014-9d91-eb1019349e08 1884 12.10H http://proxy.handle.net/10648/95c4cbca-6881-404e-bf91-1c5b65877112 1886 12.10I http://proxy.handle.net/10648/5fec6cbf-2464-4609-9f1a-d7d83627cc28 1887 12.10J http://proxy.handle.net/10648/f962ea77-f77d-47c3-98ee-a26a304d1b1a 1909 12.10K http://proxy.handle.net/10648/921b040b-7cbf-4ee5-8c78-f3f6e09e1f1b 1909, (kl). 12.10L http://proxy.handle.net/10648/ecf243c0-da96-4edd-b989-99edd0af2308 1923 12.10M http://proxy.handle.net/10648/577989aa-5b85-4559-b69a-2b588b193d7a 1932, (kl). 12.11 Kaartblad Heerenveen. 12.11A http://proxy.handle.net/10648/24486ce9-3bc6-44fb-b8c1-ae5f653f12fc 1864 12.11B http://proxy.handle.net/10648/e90c1887-473a-4b48-8ac4-7a23b8c25e1e 1871 12.11C http://proxy.handle.net/10648/f501baa6-46ec-433e-81a0-3e56d3c0ad66 1874 12.11D http://proxy.handle.net/10648/94de488c-859a-4100-a276-6c6aa37a3628 1882 12.11E1 http://proxy.handle.net/10648/06896385-9447-4adc-8779-691b135d29e5 1886, (kwartblad 1). 12.11E2 http://proxy.handle.net/10648/444b7635-47ca-4602-97ab-7323f31f174c 1886, (kwartblad 2). 12.11E3 http://proxy.handle.net/10648/62680348-1350-4591-bf59-13adc2654bf4 1886, (kwartblad 3). 12.11E4 http://proxy.handle.net/10648/65355267-f5af-4abb-9417-bf8e854a7517 1886, (kwartblad 4). 12.11F http://proxy.handle.net/10648/b82745b1-ae16-4bcd-af00-0b916ef3d563 1896-1904 12.11G http://proxy.handle.net/10648/5c76ffcc-b40f-4c68-88b2-4ae15eff4bd1 1906 12.11H http://proxy.handle.net/10648/246806d3-c594-4091-b9c0-48ca4e8c5b4a 1909 12.11I http://proxy.handle.net/10648/d9f8842a-b015-4295-a420-e4e381a65f7a 1909 12.11J http://proxy.handle.net/10648/bdf5219a-5105-4278-aea1-919a4f1a602e 193l 12.12 Kaartblad Assen. 12.12A http://proxy.handle.net/10648/e1b32c3c-4c55-4fce-be45-8542fa9104a2 1860 12.12B http://proxy.handle.net/10648/f1a28efc-3afc-491f-b43b-b4b92401a19d 1868 12.12C1 - 12.12C4 http://proxy.handle.net/10648/070ce9e0-0595-408d-8f1a-99f86932c7a6 1873 12.12C1 http://proxy.handle.net/10648/6dbd1f8c-fe1e-4942-9381-e79e7204d5b8 Blad 1 12.12C2 http://proxy.handle.net/10648/abad049c-66ff-4947-b965-6e60f8bd6abd Blad 2 12.12C3 http://proxy.handle.net/10648/91962586-8368-4b48-a131-c02e365d4478 Blad 3 12.12C4 http://proxy.handle.net/10648/33d799b1-e4b1-4053-9742-c36ed8ab9984 Blad 4 12.12D http://proxy.handle.net/10648/7301cd85-8df1-4bf8-88f7-7c3683bca152 1881 12.12E http://proxy.handle.net/10648/53f24373-3ebe-4ca1-8ca5-ded6111bd4e0 1890 12.12F http://proxy.handle.net/10648/84f3d848-0904-4961-a485-a4f8727558bd 1892 12.12G http://proxy.handle.net/10648/521139f5-5a84-4617-b06e-3e1ba1726154 1902 12.12H http://proxy.handle.net/10648/d1f92398-b94f-4223-9cf7-44396c75a521 1909 12.12I http://proxy.handle.net/10648/ed1e89ef-b915-4934-989f-0a98bba848b4 1928 12.13 Kaartblad Bourtange. 12.13A http://proxy.handle.net/10648/5cff766b-4ef3-480e-b4fc-a410bf5ad0e0 1860, (proef). 12.13B http://proxy.handle.net/10648/d7b5fef6-c840-4df5-8789-4c99205a225e 1860 12.13C http://proxy.handle.net/10648/1f474370-0862-4600-8d72-ed51fd55c6b0 1873 12.13D http://proxy.handle.net/10648/25f691f9-b5a2-4585-aaf3-a3fb30b6be55 1883 12.13E http://proxy.handle.net/10648/e0005cbe-dae1-4cac-a8fa-8f13483768ec 1885 12.13F http://proxy.handle.net/10648/93a8470a-b30d-4ab3-a25e-18a25be9aff1 1894 12.13G http://proxy.handle.net/10648/27e82cbf-778a-4a24-a452-aba486ece5b5 1894, (kl). 12.13H http://proxy.handle.net/10648/3fc0ba6d-47ef-4ff1-8565-28bce750ce5e 1900, (kl). 12.13I http://proxy.handle.net/10648/fa36230f-98b4-40bb-97e9-654c55c52f08 1909 12.13J http://proxy.handle.net/10648/db02d7f4-1f10-442f-807d-7be56c433ec5 1918 12.13K http://proxy.handle.net/10648/20c62c50-f1f4-4153-b06a-3fddf8569809 1933 12.14 Kaartblad Medemblik. 12.14A http://proxy.handle.net/10648/518bce2c-5479-49d5-ad69-69d021e4bef4 1863 12.14B http://proxy.handle.net/10648/3656eb38-78f2-417d-bfca-75e7fe3b22fd 1863 12.14C http://proxy.handle.net/10648/41754687-995f-4fd0-813b-ebe134ff6295 1880 12.14D http://proxy.handle.net/10648/aca46a2f-7411-4d8f-8083-a05fb1d9c72b 1888, (kl). 12.14E http://proxy.handle.net/10648/fcacd75d-a942-42af-9242-c52292cfaa62 1902, (kl). 12.14F http://proxy.handle.net/10648/792522b3-d5cd-418f-84a1-6f36907c6a53 1907, (kl). 12.14G http://proxy.handle.net/10648/7be95679-0de9-4074-8886-6b87fbedd972 1916, (kl). 12.14H http://proxy.handle.net/10648/526a6cfe-70c6-41e7-b18f-a78007055ad0 1918 12.15 Kaartblad Stavoren. 12.15A http://proxy.handle.net/10648/52410ed8-3fe0-4fb4-b867-8cfd5765bab4 1860 12.15B http://proxy.handle.net/10648/99f251ba-0440-45f5-870f-f75e18c9642c 1860 12.15C http://proxy.handle.net/10648/57554276-c779-4355-a02e-69e253883aed 1883 12.15D http://proxy.handle.net/10648/a4a39533-4c7b-47b2-98a7-4bb129199c23 1883 12.15E http://proxy.handle.net/10648/b0512408-ddbf-416b-bab9-0a14d9ebdaa3 1884 12.15F1 http://proxy.handle.net/10648/2300c53e-3db9-4f2a-b0a3-90ca4dd1430e 1886, (kwartblad 1). 12.15F2 http://proxy.handle.net/10648/93ccb96c-ebc6-4e27-90c4-93a2c1820f22 1886, (kwartblad 2). 12.15F3 http://proxy.handle.net/10648/440ebf33-25e8-4fd0-bdfe-22bf7a8c647d 1886, (kwartblad 3). 12.15F4 http://proxy.handle.net/10648/c7229b84-ff31-4831-b54a-94e543a69082 1886, (kwartblad 4). 12.15G http://proxy.handle.net/10648/880cf2d0-c18c-4bf2-a3d7-cf4e42c9b6b5 1909 12.15H http://proxy.handle.net/10648/5d8e658a-0840-47ce-8469-297afc34e2a2 1909, (kl). 12.15I http://proxy.handle.net/10648/03254015-0292-426e-85ba-fe653b308a48 1933, (kl) . 12.16 Kaartblad Steenwijk. 12.16A http://proxy.handle.net/10648/80941cc9-a235-4f08-9ac8-36fc3d83ab7b 1860, (proef). 12.16B http://proxy.handle.net/10648/a51efe60-f497-4400-9b86-d0be24a7b24f 1860 12.16C http://proxy.handle.net/10648/4b9dc331-810a-40ed-bb56-5bc607c50e29 1873 12.16D http://proxy.handle.net/10648/8e9c4efe-968e-4dbb-b925-57871e824ca0 1881 12.16E http://proxy.handle.net/10648/aba77e06-eae8-47b9-85b1-b797d3ba9cd5 1885 12.16F http://proxy.handle.net/10648/20c9a85e-2a01-40f9-a941-95f36941e08a 1885-1909 12.16G http://proxy.handle.net/10648/3d4e5fe7-138e-46d2-9eef-4e766d152c01 1909, (kl). 12.16H http://proxy.handle.net/10648/15c0dbff-1073-418a-a3b4-be692434bdcb 1909 12.16I http://proxy.handle.net/10648/a941cc2a-0f25-4145-97cd-8cf53e897c31 1934, (kl). 12.17 Kaartblad Beilen. 12.17A http://proxy.handle.net/10648/53547522-3cab-491d-bc64-f696f7d7e8c4 1860, (proef). 12.17B http://proxy.handle.net/10648/8742073e-b90c-4a69-ae38-6f9c139ce7dd 1860 12.17C http://proxy.handle.net/10648/ebdb72d1-8d61-48b2-9f35-beea7efa383f 1871 12.17D http://proxy.handle.net/10648/2aa9fa67-9def-4ab6-a0fb-b18d3f3df574 1882 12.17E1 http://proxy.handle.net/10648/dcccaa2b-5bdc-4520-acc2-25d5105bdde2 1886, (kwartblad 1). 12.17E2 http://proxy.handle.net/10648/24289a0f-a494-44eb-9a37-8e709ccc8e83 1886, (kwartblad 2). 12.17E3 http://proxy.handle.net/10648/ac8b7cff-d15c-4cf1-b412-8bdd208b5c1e 1886, (kwartblad 3). 12.17E4 http://proxy.handle.net/10648/e6b11990-b5c6-49ca-8522-8416a97c268d 1886, (kwartblad 4). 12.17F http://proxy.handle.net/10648/f25ad0e0-1e3e-4239-80df-24f7df33f4ae 1888 12.17G http://proxy.handle.net/10648/981b90f1-c035-435b-be3a-5e6f8e4634e1 1906, (kl). 12.17H http://proxy.handle.net/10648/ddb2a900-0f8d-4495-b5a7-e45e63637929 1906, (kl). 12.17I http://proxy.handle.net/10648/b058870c-2eb6-41fd-a345-e43943c7f0e7 1914, (kl). 12.17J http://proxy.handle.net/10648/13a65ac6-1039-4729-b75b-0952528d608e 1932, (kl). 12.18 Kaartblad Roswinkel. 12.18A http://proxy.handle.net/10648/27ef027e-dd7e-4dba-88a7-38946bc6b408 1860, (proef). 12.18B http://proxy.handle.net/10648/2b860c07-8cc7-4dc3-bb74-19446d2b1734 1860 12.18C http://proxy.handle.net/10648/1d1dfd44-0ded-46c7-8457-f8e7718603c1 1874 12.18D http://proxy.handle.net/10648/2ab47c80-2609-4f06-9471-44f91dcecd9f 1881 12.18E http://proxy.handle.net/10648/66ff4870-ae67-4deb-93fe-88f66ce7f3ff 1885 12.18F http://proxy.handle.net/10648/9bbd7a7a-d561-4336-99b7-526802d772d9 1900, (kl). 12.18G http://proxy.handle.net/10648/c28b8799-7554-4360-8236-c4ce8cc53603 1915 12.18H http://proxy.handle.net/10648/3bfdb772-8a63-4ca6-8a53-8c01effb6ee7 1917, (kl). 12.18I http://proxy.handle.net/10648/133a5387-5961-45c9-ad88-c9f54a5290fb 1917 12.18J http://proxy.handle.net/10648/0ed0cb14-38b8-457d-9870-049b0217e168 1926, (kl). 12.19 Kaartblad Alkmaar. 12.19A http://proxy.handle.net/10648/d1a168cc-196b-4a38-8d33-bb1e803f7ce0 1864, (proef). 12.19B http://proxy.handle.net/10648/5f103d6a-5ccf-4788-bd75-f71f1f6cc726 1864 12.19C http://proxy.handle.net/10648/56f55360-1268-45c7-a0d3-fafde7564a72 1874 12.19D http://proxy.handle.net/10648/cc099e97-5f83-4e61-bd07-c572b4bf31d1 1881 12.19E http://proxy.handle.net/10648/7b353b4a-1778-41dc-b42c-09c41fab3f36 1882 12.19F http://proxy.handle.net/10648/7b34de9d-0c42-47ab-aeab-1bf9b3c2a781 1886 12.19G http://proxy.handle.net/10648/cb7443c3-c7d9-402d-8afd-f3be3f25089c 1896 12.19H http://proxy.handle.net/10648/ab9f2974-261f-4870-a25d-2ad914ae39ce 1899 12.19I http://proxy.handle.net/10648/663f6b09-a494-438b-8276-5f4fc171d55d 1903