3.18.01.02 Inventaris van het archief van het Bisdom Rotterdam, ca. 1850-1971 J. Mangal Nationaal Archief, Den Haag 1991 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: , . This finding aid is written in Dutch. 22 december 2008 1 Abstract aangepast (Otten) door Pauline van den Heuvel. 13 april 2010 2Bijlage concordans ingevoegd door Arina Overkleeft. Beschrijving van het archief Bisdom Rotterdam Bisdom Rotterdam 1850-1971 33049 72,10 meter; 2377 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands of het Latijn Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Bisdom Rotterdam Het Bisdom Rotterdam is opgericht in 1956: voordien viel het gebied onder het bisdom Haarlem. Het archief bestrijkt de periode van ca. 1850 tot 1971 en bevat ook stukken, gevormd door het bestuur van het bisdom Haarlem. Het grootste deel van het archief bestaat uit een serie dossiers betreffende parochies, geordend per dekenaat. Ook bevat het archief stukken betreffende katholieke organisaties zoals: armbesturen, schoolbesturen, congregaties van religieuzen, stichtingen en verenigingen. Voorts zijn er stukken over kerkgebouwen (waaronder accountantsrapporten van het Fonds voor de kerkenbouw), pauselijke onderscheidingen, het Tweede Vaticaans Concilie. Tenslotte bevat het archief correspondentie met geestelijken en particulieren. 3.18 Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenDeels openbaar, deels beperkt openbaar (B). Voor raadpleging van stukken, jonger dan 50 jaar, is schriftelijke toestemming vereist van het Bisdom Rotterdam. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Bisdom Rotterdam, ca.1850-1971, nummer toegang 3.18.01.02, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Bisdom Rotterdam, 3.18.01.02, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Bijlagen Concordantie op het archief van het bisdom Rotterdam 1850 - 1971 Oud nummer Nieuwe nummers 1. 1 - 3 2. 4 - 13 3. 14 - 22 4. 23 - 28 5. 29 - 34 6. 35 - 44 7. 45 - 52 8. 53 - 60 9. 61 - 62 10. 63 - 77 11. 78 - 85 12. 86 - 97 13. 98 - 103 14. 104 - 112 15. 113 - 121 16. 122 - 127 17. 128 - 133 18. 134 - 139 19. 140 - 149 20. 150 - 156 21. 157 - 168 22. 169 - 177 23. 178 - 181 24. 182 - 183 25. 184 26. 185 - 186 27. 187 - 192 28. 193 - 198 29. 199 - 204 30. 205 - 213 31. 214 - 219 32. 220 - 221 33. 222 - 229 34. 230 - 239 35. 240 36. 241 37. 242 38. 243 - 245 39. 246 - 250 40. 251 41. 252 - 255 42. 256 - 257 43. 258 - 259 44. 260 - 263 45. 264 - 270 46. 271 47. 272 - 278 48. 279 - 288 49. 289 - 302 50. 303 - 306 51. 307 - 314 52. 315 53. 316 - 324 54. 325 - 330 55. 331 - 341 56. 342 - 350 57. 351 - 360 58. 361 - 369 59. 370 - 378 60. 379 - 386 61. 387 - 396 62. 397 - 408 63. 409 - 410 64. 411 - 418 65. 419 - 425 66. 426 - 431 67. 432 - 439 68. 440 - 446 69. 447 - 456 70. 457 - 462 71. 463 - 471 72. 472 - 479 73. 480 - 486 74. 487 - 489 75. 490 - 491 76. 492 - 494 77. 495 - 501 78. 502 - 504 79. 505 - 512 80. 513 - 520 81. 521 - 526 82. 527 - 535 83. 536 - 540 84. 541 - 545 85. 546 - 547 86. 548 - 549 87. 550 - 555 88. 556 - 563 89. 564 - 571 90. 572 - 579 91. 580 - 588 92. 589 - 599 93. 600 - 601 94. 602 - 605 95. 606 - 612 96. 613 - 615 97. 616 - 626a 98. 627 99. 628 - 637 100. 638 - 646 101. 647 - 649 102. 650 103. 651 - 657 104. 658 - 665 105. 666 - 674 106. 675 - 682 107. 683 - 691 108. 692 - 698 109. 699 - 707 110. 708 - 719 111. 720 - 726 112. 727 - 728 113. 729 - 740 114. 741 - 744 115. 745 - 751 116. 752 - 760 117. 761 - 770 118. 771 - 778 119. 779 - 790 120. 791 - 796 121. 797 - 807 122. 808 - 816 123. 817 - 821 124. 822 - 836 125. 837 - 845 126. 846 - 859 127. 860 - 872 128. 873 - 883 129. 884 - 885 130. 886 131. 887 - 888 132. 889 - 890 133. 891 - 897 134. 898 - 900 135. 901 - 907 136. 908 - 913 137. 914 - 919 138. 920 - 921 139. 922 - 924 140. 925 141. 926 - 930 142. 931 - 936 143. 937 - 941 144. 942 145. 943 - 948 146. 949 - 954 147. 955 148. 956 - 962 149. 963 - 969 150. 970 151. 971 - 978 152. 979 - 981 153. 982 - 985 154. 986 - 994 155. 995 - 1004 156. 1005 - 1011 157. 1012 - 1013 158. 1014 159. 1015 - 1018 160. 1019 - 1020 161. 1021 - 1022 162. 1023 - 1031 163. 1032 - 1038 164. 1039 - 1042 165. 1043 - 1046 166. 1047 167. 1048 168. 1049 - 1054 169. 1055 - 1061 170. 1062 - 1071 171. 1072 - 1076 172. 1077 173. 1078 - 1079 174. 1080 175. 1081 176. 1082 177. 1083 178. 1084 179. 1085 - 1092 180. 1093 - 1097 181. 1098 - 1105 182. 1106 - 1113 183. 1114 - 1118 184. 1119 185. 1120 186. 1121 - 1126 187. 1127 - 1132 188. 1133 - 1134 189. 1135 - 1145 190. 1146 191. 1147 - 1148 192. 1149 193. 1150 - 1151 194. 1152 - 1161 195. 1162 - 1170 196. 1171 - 1173 197. 1174 - 1175 198. 1176 - 1184 199. 1185 - 1187 200. 1188 - 1196 201. 1197 - 1203 202. 1204 - 1205 203. 1206 - 1215 204. 1216 - 1223 205. 1224 - 1230 206. 1231 - 1238 207. 1239 - 1246 208. 1247 - 1261 209. 1262 - 1268 210. 1269 - 1278 211. 1279 - 1285 212. 1286 - 1293 213. 1294 - 1299 214. 1300 - 1308 215. 1309 216. 1310 217. 1311 218. 1312 219. 1313 220. 1314 221. 1315 222. 1316 223. 1317 224. 1318 225. 1319 226. 1320 227. 1321 228. 1322 229. 1323 230. 1324 231. 1325 232. 1326 233. 1327 234. 1328 235. 1329 236. 1330 237. 1331 238. 1332 239. 1333 240. 1334 241. 1335 242. 1336 243. 1337 244. 1338 245. 1339 246. 1340 247. 1341 248. 1342 249. 1343 250. 1344 251. 1345 252. 1346 253. 1347 254. 1348 255. 1349 256. 1350 257. 1351 258. 1352 259. 1353 260. 1354 261. 1355 262. 1356 263. 1357 264. 1358 265. 1359 266. 1360 267. 1361 268. 1362 269. 1363 270. 1364 271. 1365 272. 1366 273. 1367 274. 1368 275. 1369 276. 1370 277. 1371 278. 1372 279. 1373 280. 1374 281. 1375 282. 1376 283. 1377 284. 1378 285. 1379 286. 1380 287. 1381 288. 1382 289. 1383 290. 1384 291. 1385 292. 1386 293. 1387 294. 1388 295. 1389 296. 1390 297. 1391 298. 1392 299. 1393 300. 1394 301. 1395 302. 1396 303. 1397 304. 1398 305. 1399 306. 1400 307. 1401 308. 1402 309. 1403 310. 1404 311. 1405 312. 1406 313. 1407 314. 1408 315. 1409 316. 1410 317. 1411 318. 1412 319. 1413 320. 1414 321. 1415 322. 1416 323. 1417 324. 1418 325. 1419 326. 1420 327. 1421 328. 1422 329. 1423 330. 1424 331. 1425 332. 1426 333. 1427 334. 1428 335. 1429 336. 1430 337. 1431 338. 1432 339. 1433 340. 1434 341. 1435 342. 1436 343. 1437 344. 1438 345. 1439 346. 1440 347. 1441 348. 1442 349. 1443 350. 1444 351. 1445 352. 1446 353. 1447 354. 1448 355. 1449 356. 1450 357. 1451 358. 1452 359. 1453 360. 1454 361. 1455 362. 1456 363. 1457 364. 1458 365. 1459 366. 1460 367. 1461 368. 1462 369. 1463 370. 1464 371. 1465 372. 1466 373. 1467 374. 1468 375. 1469 376. 1470 377. 1471 378. 1472 379. 1473 380. 1474 381. 1475 382. 1476 383. 1477 384. 1478 385. 1479 386. 1480 387. 1481 388. 1482 389. 1483 390. 1484 391. 1485 392. 1486 393. 1487 394. 1488 395. 1489 396. 1490 397. 1491 398. 1492 399. 1493 400. 1494 401. 1495 402. 1496 403. 1497 404. 1498 405. 1499 406. 1500 407. 1501 408. 1502 409. 1503 410. 1504 411. 1505 412. 1506 413. 1507 414. 1508 415. 1509 416. 1510 417. 1511 418. 1512 419. 1513 420. 1514 421. 1515 422. 1516 423. 1517 424. 1518 425. 1519 426. 1520 427. 1521 428. 1522 429. 1523 430. 1524 431. 1525 432. 1526 433. 1527 434. 1528 435. 1529 436. 1530 437. 1531 438. 1532 439. 1533 440. 1534 441. 1535 442. 1536 443. 1537 444. 1538 445. 1539 446. 1540 447. 1541 448. 1542 449. 1543 450. 1544 451. 1545 452. 1546 453. 1547 454. 1548 455. 1549 456. 1550 457. 1551 458. 1552 459. 1553 460. 1554 461. 1555 462. 1556 463. 1557 464. 1558 465. 1559 466. 1560 467. 1561 468. 1562 469. 1563 470. 1564 471. 1565 472. 1566 473. 1567 474. 1568 475. 1569 476. 1570 477. 1571 478. 1572 479. 1573 480. 1574 481. 1575 482. 1576 483. 1577 484. 1578 485. 1579 486. 1580 487. 1581 488. 1582 489. 1583 490. 1584 491. 1585 492. 1586 493. 1587 494. 1588 495. 1589 496. 1590 497. 1591 498. 1592 499. 1593 500. 1594 501. 1595 502. 1596 503. 1597 504. 1598 505. 1599 506. 1600 507. 1601 508. 1602 509. 1603 510. 1604 511. 1605 512. 1606 513. 1607 514. 1608 515. 1609 516. 1610 517. 1611 518. 1612 519. 1613 520. 1614 521. 1615 522. 1616 523. 1617 524. 1618 525. 1619 526. 1620 527. 1621 528. 1622 529. 1623 530. 1624 531. 1625 532. 1626 533. 1627 534. 1628 535. 1629 536. 1630 537. 1631 538. 1632 539. 1633 540. 1634 541. 1635 542. 1636 543. 1637 544. 1638 545. 1639 546. 1640 547. 1641 548. 1642 549. 1643 550. 1644 551. 1645 552. 1646 553. 1647 554. 1648 555. 1649 556. 1650 557. 1651 558. 1652 559. 1653 560. 1654 561. 1655 562. 1656 563. 1657 564. 1658 565. 1659 566. 1660 567. 1661 568. 1662 569. 1663 570. 1664 571. 1665 572. 1666 573. 1667 574. 1668 575. 1669 576. 1670 577. 1671 578. 1672 579. 1673 580. 1674 581. 1675 582. 1676 583. 1677 584. 1678 585. 1679 586. 1680 587. 1681 588. 1682 589. 1683 590. 1684 591. 1685 592. 1686 593. 1687 594. 1688 595. 1689 596. 1690 597. 1691 598. 1692 599. 1693 600. 1694 601. 1695 602. 1696 603. 1697 604. 1698 605. 1699 606. 1700 607. 1701 608. 1702 609. 1703 610. 1704 611. 1705 612. 1706 613. 1707 614. 1708 615. 1709 616. 1710 617. 1711 618. 1712 619. 1713 620. 1714 621. 1715 622. 1716 623. 1717 624. 1718 625. 1719 626. 1720 627. 1721 628. 1722 629. 1723 630. 1724 631. 1725 632. 1726 633. 1727 634. 1728 635. 1729 636. 1730 637. 1731 638. 1732 639. 1733 640. 1734 641. 1735 642. 1736 643. 1737 644. 1738 645. 1739 646. 1740 647. 1741 648. 1742 649. 1743 650. 1744 651. 1745 652. 1746 653. 1747 654. 1748 655. 1749 656. 1750 657. 1751 658. 1752 659. 1753 660. 1754 661. 1755 662. 1756 663. 1757 664. 1758 665. 1759 666. 1760 667. 1761 668. 1762 669. 1763 670. 1764 671. 1765 672. 1766 673. 1767 674. 1768 675. 1769 676. 1770 677. 1771 678. 1772 679. 1773 680. 1774 681. 1775 682. 1776 683. 1777 684. 1778 685. 1779 686. 1780 687. 1781 688. 1782 689. 1783 690. 1784 691. 1785 692. 1786 693. 1787 694. 1788 695. 1789 696. 1790 697. 1791 698. 1792 699. 1793 700. 1794 701. 1795 702. 1796 703. 1797 704. 1798 705. 1799 706. 1800 707. 1801 708. 1802 709. 1803 710. 1804 711. 1805 712. 1806 713. 1807 714. 1808 715. 1809 716. 1810 717. 1811 718. 1812 719. 1813 720. 1814 721. 1815 722. 1816 723. 1817 724. 1818 725. 1819 726. 1820 727. 1821 728. 1822 729. 1823 730. 1824 731. 1825 732. 1826 733. 1827 734. 1828 735. 1829 736. 1830 737. 1831 738. 1832 739. 1833 740. 1834 741. 1835 742. 1836 743. 1837 744. 1838 745. 1839 746. 1840 747. 1841 748. 1842 749. 1843 750. 1844 751. 1845 752. 1846 753. 1847 754. 1848 755. 1849 756. 1850 757. 1851 758. 1852 759. 1853 760. 1854 761. 1855 762. 1856 763. 1857 764. 1858 765. 1859 766. 1860 767. 1861 768. 1862 769. 1863 770. 1864 771. 1865 772. 1866 773. 1867 774. 1868 775. 1869 776. 1870 777. 1871 778. 1872 779. 1873 780. 1874 781. 1875 782. 1876 783. 1877 784. 1878 785. 1879 786. 1880 787. 1881 788. 1882 789. 1883 790. 1884 791. 1885 792. 1886 793. 1887 794. 1888 795. 1889 796. 1890 797. 1891 798. 1892 799. 1893 800. 1894 801. 1895 802. 1896 803. 1897 804. 1898 805. 1899 806. 1900 807. 1901 808. 1902 809. 1903 810. 1904 811. 1905 812. 1906 813. 1907 814. 1908 815. 1909 816. 1910 817. 1911 818. 1912 819. 1913 820. 1914 821. 1915 822. 1916 823. 1917 824. 1918 825. 1919 826. 1920 827. 1921 828. 1922 829. 1923 830. 1924 831. 1925 832. 1926 833. 1927 834. 1928 835. 1929 836. 1930 837. 1931 838. 1932 839. 1933 840. 1934 841. 1935 842. 1936 843. 1937 844. 1938 845. 1939 846. 1940 847. 1941 848. 1942 849. 1943 850. 1944 851. 1945 852. 1946 853. 1947 854. 1948 855. 1949 856. 1950 857. 1951 858. 1952 859. 1953 860. 1954 861. 1955 862. 1956 863. 1957 864. 1958 865. 1959 866. 1960 867. 1961 868. 1962 869. 1963 870. 1964 871. 1965 872. 1966 873. 1967 874. 1968 875. 1969 876. 1970 877. 1971 878. 1972 879. 1973 880. 1974 881. 1975 882. 1976 883. 1977 884. 1978 885. 1979 886. 1980 887. 1981 888. 1982 889. 1983 890. 1984 891. 1985 892. 1986 893. 1987 894. 1988 895. 1989 896. 1990 897. 1991 898. 1992 899. 1993 900. 1994 901. 1995 902. 1996 903. 1997 904. 1998 905. 1999 906. 2000 907. 2001 908. 2002 909. 2003 910. 2004 911. 2005 912. 2006 913. 2007 914. 2008 915. 2009 916. 2010 917. 2011 918. 2012 919. 2013 920. 2014 921. 2015 922. 2016 923. 2017 924. 2018 925. 2019 926. 2020 927. 2021 928. 2022 929. 2023 930. 2024 931. 2025 932. 2026 933. 2027 934. 2028 935. 2029 936. 2030 937. 2031 938. 2032 939. 2033 940. 2034 941. 2035 942. 2036 943. 2037 944. 2038 945. 2039 946. 2040 947. 2041 948. 2042 949. 2043 950. 2044 951. 2045 952. 2046 953. 2047 954. 2048 955. 2049 956. 2050 957. 2051 958. 2052 959. 2053 960. 2054 961. 2055 962. 2056 963. 2057 964. 2058 965. 2059 966. 2060 967. 2061 968. 2062 969. 2063 970. 2064 971. 2065 972. 2066 973. 2067 974. 2068 975. 2069 976. 2070 977. 2071 978. 2072 979. 2073 980. 2074 981. 2075 982. 2076 983. 2077 984. 2078 985. 2079 986. 2080 987. 2081 988. 2082 989. 2083 990. 2084 991. 2085 992. 2086 993. 2087 994. 2088 995. 2089 996. 2090 997. 2091 998. 2092 999. 2093 1000. 2094 1001. 2095 1002. 2096 1003. 2097 1004. 2098 1005. 2099 1006. 2100 1007. 2101 1008. 2102 1009. 2103 1010. 2104 1011. 2105 1012. 2106 1013. 2107 1014. 2108 1015. 2109 1016. 2110 1017. 2111 1018. 2112 1019. 2113 1020. 2114 1021. 2115 1022. 2116 1023. 2117 1024. 2118 1025. 2119 1026. 2120 1027. 2121 1028. 2122 1029. 2123 1030. 2124 1031. 2125 1032. 2126 1033. 2127 1034. 2128 1035. 2129 1036. 2130 1037. 2131 1038. 2132 1039. 2133 1040. 2134 1041. 2135 1042. 2136 1043. 2137 1044. 2138 1045. 2139 1046. 2140 1047. 2141 1048. 2142 1049. 2143 1050. 2144 1051. 2145 1052. 2146 1053. 2147 1054. 2148 1055. 2149 1056. 2150 1057. 2151 1058. 2152 1059. 2153 1060. 2154 1061. 2155 1062. 2156 1063. 2157 1064. 2158 1065. 2159 1066. 2160 1067. 2161 1068. 2162 1069. 2163 1070. 2164 1071. 2165 1072. 2166 1073. 2167 1074. 2168 1075. 2169 1076. 2170 1077. 2171 1078. 2172 1079. 2173 1080. 2174 1081. 2175 1082. 2176 1083. 2177 1084. 2178 1085. 2179 1086. 2180 1087. 2181 1088. 2182 1089. 2183 1090. 2184 1091. 2185 1092. 2186 1093. 2187 1094. 2188 1095. 2189 1096. 2190 1097. 2191 1098. 2192 1099. 2193 1100. 2194 1101. 2195 1102. 2196 1103. 2197 1104. 2198 1105. 2199 1106. 2200 1107. 2201 1108. 2202 1109. 2203 1110. 2204 1111. 2205 1112. 2206 1113. 2207 1114. 2208 1115. 2209 1116. 2210 1117. 2211 1118. 2212 1119. 2213 1120. 2214 1121. 2215 1122. 2216 1123. 2217 1124. 2218 1125. 2219 1126. 2220 1127. 2221 1128. 2222 1129. 2223 1130. 2224 1131. 2225 1132. 2226 1133. 2227 1134. 2228 1135. 2229 1136. 2230 1137. 2231 1138. 2232 1139. 2233 1140. 2234 1141. 2235 1142. 2236 1143. 2237 1144. 2238 1145. 2239 1146. 2240 1147. 2241 1148. 2242 1149. 2243 1150. 2244 1151. 2245 1152. 2246 1153. 2247 1154. 2248 1155. 2249 1156. 2250 1157. 2251 1158. 2252 1159. 2253 1160. 2254 1161. 2255 1162. 2256 1163. 2257 1164. 2258 1165. 2259 1166. 2260 1167. 2261 1168. 2262 1169. 2263 1170. 2264 1171. 2265 1172. 2266 1173. 2267 1174. 2268 1175. 2269 1176. 2270 1177. 2271 1178. 2272 1179. 2273 1180. 2274 1181. 2275 1182. 2276 1183. 2277 1184. 2278 1185. 2279 1186. 2280 1187. 2281 1188. 2282 1189. 2283 1190. 2284 1191. 2285 1192. 2286 1193. 2287 1194. 2288 1195. 2289 1196. 2290 1197. 2291 1198. 2292 1199. 2293 1200. 2294 1201. 2295 1202. 2296 1203. 2297 1204. 2298 1205. 2299 1206. 2300 1207. 2301 1208. 2302 1209. 2303 1210. 2304 1211. 2305 1212. 2306 1213. 2307 1214. 2308 1215. 2309 1216. 2310 1217. 2311 1218. 2312 1219. 2313 1220. 2314 1221. 2315 1222. 2316 1223. 2317 1224. 2318 1225. 2319 1226. 2320 1227. 2321 1228. 2322 1229. 2323 1230. 2324 1231. 2325 1232. 2326 1233. 2327 1234. 2328 1235. 2329 1236. 2330 1237. 2331 1238. 2332 1239. 2333 1240. 2334 1241. 2335 1242. 2336 1243. 2337 1244. 2338 1245. 2339 1246. 2340 1247. 2341 1248. 2342 1249. 2343 1250. 2344 1251. 2345 1252. 2346 1253. 2347 1254. 2348 1255. 2349 1256. 2350 1257. 2351 1258. 2352 1259. 2353 1260. 2354 1261. 2355 1262. 2356 1263. 2357 1264. 2358 1265. 2359 1266. 2360 1267. 2361 1268. 2362 1269. 2363 1270. 2364 1271. 2365 1272. 2366 1273. 2367 1274. 2368 1275. 2369 1276. 2370 1277. 2371 1278. 2372 1279. 2373 1280. 2374 1281. 2375 1282. 2376
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1-52 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Alkemade 1850-1971 52 omslagen 1-3 O.L.Vrouw Presentatie te Alkmaar. 1 http://proxy.handle.net/10648/4fb3cf64-ad7b-47af-a0c4-68d5befba8ef Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

2 http://proxy.handle.net/10648/c459ee2c-493a-491b-bf14-a8b809813643 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

3 http://proxy.handle.net/10648/6198e96c-6905-4fa9-a5a8-7d7adc44e3da Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

4-13 O.L.Vrouw Geboorte te Hoogmade. 4 http://proxy.handle.net/10648/6507ff4e-cd5e-40f7-aa32-1425132683ad Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

5 http://proxy.handle.net/10648/1874343d-1e22-4378-b8c5-c09aa2ea9393 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

6 http://proxy.handle.net/10648/5c4e51b0-1d78-4a92-8880-e8b1ff08578e Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

7 http://proxy.handle.net/10648/7a4a4cd4-3dba-4026-888a-c466d5dd7d1c Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

8 http://proxy.handle.net/10648/4492a6a0-1baa-4150-a806-f4483a9b709f Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

9 http://proxy.handle.net/10648/92279182-57db-4cfa-a4ab-481a53987956 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

10 http://proxy.handle.net/10648/71782c88-1eb5-4e23-ac48-c4256731247a Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

11 http://proxy.handle.net/10648/6b6778f9-7d5b-4ade-acff-ee9ac142845a Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12 http://proxy.handle.net/10648/7a055ec2-fc20-4d19-b249-75d81c9bf467 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13 http://proxy.handle.net/10648/371d9617-6db5-41bc-8711-4d68886ecbf9 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

14-22 H.Johannes de Doper te Leimuiden. 14 http://proxy.handle.net/10648/cad362a9-a738-4f82-9609-f34793d49cd4 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

15 http://proxy.handle.net/10648/106e5ada-6dc7-4bea-a2ac-5aa4083f09fa Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

16 http://proxy.handle.net/10648/12fd0ce1-bbe8-4131-9914-7f2bd38488cc Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

17 http://proxy.handle.net/10648/6390698a-4d84-4c41-8034-4e82fb43e92a Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

18 http://proxy.handle.net/10648/619f4109-9f6a-4dc8-844a-0bf16f8f1c38 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

19 http://proxy.handle.net/10648/725f20cd-0dc8-4284-b99f-78daa593d6a7 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

20 http://proxy.handle.net/10648/436ac144-2912-4379-a4a8-d434ff045a4b Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

21 http://proxy.handle.net/10648/d9105d20-879e-4635-9d8f-0b973875354e Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

22 http://proxy.handle.net/10648/a8f3198a-5ffb-4697-80b9-9d7a38cb27fd Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

23-28 H.Bavo te Oud Ade. 23 http://proxy.handle.net/10648/bb24123c-fae5-4b46-91f9-d025e14b8b91 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

24 http://proxy.handle.net/10648/3174c021-2834-4ca2-bc46-8ed351d2c63c Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

25 http://proxy.handle.net/10648/02f69e5d-e7c3-4d6f-817d-ceaab0e0c4d6 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

26 http://proxy.handle.net/10648/6e5ef565-fe5a-4b2e-9292-7446e429326e Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

27 http://proxy.handle.net/10648/843cef42-ce75-4a96-972f-77552e70c312 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

28 http://proxy.handle.net/10648/f0e85d06-cbb9-4d64-86f4-64e6728df407 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

29-34 H.Jacobus te Oude Wetering. 29 http://proxy.handle.net/10648/925c9340-d325-4c40-9b8a-9533040777ef Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

30 http://proxy.handle.net/10648/487ffe67-32d2-4f01-870a-b41d6f57ea57 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

31 http://proxy.handle.net/10648/d3f10ebc-ef8c-428a-820c-345bfa898aa5 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

32 http://proxy.handle.net/10648/4f41f87e-9c22-4240-9129-9b5a2e47ed21 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

33 http://proxy.handle.net/10648/f666e88e-59a8-4758-bb7f-942a7d0eeb95 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

34 http://proxy.handle.net/10648/459b4640-b775-4786-b651-734cf8f64345 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

35-44 H.Petrus Banden te Roelofarendsveen. 35 http://proxy.handle.net/10648/3879e537-6364-453b-b2ad-184201219785 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

36 http://proxy.handle.net/10648/c332632e-a0ce-4b71-a0eb-ec0a9398cb9b Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

37 http://proxy.handle.net/10648/a5cd161c-f19f-433e-a767-16ee0d2bda05 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

38 http://proxy.handle.net/10648/61f79b58-40d3-42b3-ac00-4294e01ca31c Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

39 http://proxy.handle.net/10648/34c22af2-a8cc-4b46-8299-01a63941f703 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

40 http://proxy.handle.net/10648/136ae28d-4d9a-45ab-9be1-16f073c5995b Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

41 http://proxy.handle.net/10648/adb25532-5832-4b69-961f-fbb07127397e Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

42 http://proxy.handle.net/10648/6ee1514c-572a-4f7c-a6b0-ee2382caf1af Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

43 http://proxy.handle.net/10648/c8d3993d-f04d-4e0f-8203-b7331349511f Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

44 http://proxy.handle.net/10648/fa102a67-0fdc-49f7-b5d2-35efbb27bbba Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

45-52 O.L.Vrouw Geboorte te Rijpwetering. 45 http://proxy.handle.net/10648/089b295a-57d9-46f5-87c3-a58cde6d02f7 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

46 http://proxy.handle.net/10648/0816b38d-1e76-4520-a1ef-6ac830b593c8 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

47 http://proxy.handle.net/10648/969697f6-01fe-41e7-aaf5-a9ad7842c841 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

48 http://proxy.handle.net/10648/a2a17c0d-4291-4566-9284-f21990757a1d Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

49 http://proxy.handle.net/10648/462a4217-d251-4058-8f29-6b86e0aad3d6 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

50 http://proxy.handle.net/10648/47e45c5f-5013-477e-b947-7f5949ef3628 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

51 http://proxy.handle.net/10648/7f35f79d-b546-4bdd-9316-65168cf373e9 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

52 http://proxy.handle.net/10648/b2efb704-0036-45b0-81d2-151f402fff18 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

53-133 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Alphen 1850-1971 81 omslagen 53-60 H.H.Petrus en Paulus te Aarlanderveen. 53 http://proxy.handle.net/10648/5eb1e3ae-d0f2-4b34-ba2e-9c3409cc0d0c Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

54 http://proxy.handle.net/10648/91b3aad8-bbe0-4fbe-80fe-00a8319dd6af Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

55 http://proxy.handle.net/10648/fe0ba6b5-2bd4-458a-97bb-b8a10e247116 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

56 http://proxy.handle.net/10648/e77a0d91-f9c3-45c8-bb23-ee7e841d326d Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

57 http://proxy.handle.net/10648/979ca8f4-628d-4e8d-a164-17efc2c7d601 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

58 http://proxy.handle.net/10648/da6727cc-f869-409a-ae4b-85a76e57ed06 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

59 http://proxy.handle.net/10648/bdf26ae9-ec93-46d3-b77a-1997ee4caa43 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

60 http://proxy.handle.net/10648/73cb7055-4ff5-4f82-8a3f-fbc974fa2d98 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

61-62 H.Pius X te Alphen a/d Rijn. 61 http://proxy.handle.net/10648/3fe688c6-3621-4ef8-a4d3-b2efadcf5920 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

62 http://proxy.handle.net/10648/2de85886-25ef-4618-bd2b-388588d30c3a Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

63-77 H.Bonifatius te Alphen a/d Rijn. 63 http://proxy.handle.net/10648/aa87e2da-c8fa-4954-bec1-8382067ee1e3 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

64 http://proxy.handle.net/10648/0748b78e-c9aa-4dd1-a99a-4610751c4097 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

65 http://proxy.handle.net/10648/94378ab7-444d-45de-a64a-cd13b449d2d2 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

66 http://proxy.handle.net/10648/cbc585a5-d19b-499b-abda-03ac24813943 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

67 http://proxy.handle.net/10648/58b35050-6d5d-4baa-a82d-40bb1f213246 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

68 http://proxy.handle.net/10648/0005bdaf-49c2-4ac9-b2fc-14cfc7711c5f Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

69 http://proxy.handle.net/10648/f4aa1908-df04-4cd1-b907-8fd4f2227aba Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

70 http://proxy.handle.net/10648/7cf6b790-789c-4c18-b0a4-e033039b8d07 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

71 http://proxy.handle.net/10648/d00d6289-e0c1-4e31-84e3-b5fa97ec8e0a Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

72 http://proxy.handle.net/10648/1a6a5c67-8e9c-47d4-84be-58cc3bcc4010 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

73 http://proxy.handle.net/10648/a54fe42f-40a3-4d37-9d3a-58806387367e Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

74 http://proxy.handle.net/10648/ca96b7f1-8add-4f71-a943-05a330a187b4 Bestanddeel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

75 http://proxy.handle.net/10648/21ad20e1-c9ec-4d52-866a-d273d4330348 Bestanddeel 13

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

76 http://proxy.handle.net/10648/cd7c75aa-2110-49d8-b5ef-1640b42b5af5 Bestanddeel 14

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

77 http://proxy.handle.net/10648/5386e223-d87d-4ef3-8391-141b9bb7211a Bestanddeel 15

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

78-85 Sint Willibrord te Bodegraven. 78 http://proxy.handle.net/10648/bb4dc1bd-629e-451b-ab0d-827049a2ef95 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

79 http://proxy.handle.net/10648/4ae53970-75b8-4f1c-8135-db2b2c652712 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

80 http://proxy.handle.net/10648/371bd628-09b7-4140-9410-3248d0480edf Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

81 http://proxy.handle.net/10648/7377287a-ef87-42d6-8583-6bc19cd348c3 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

82 http://proxy.handle.net/10648/ddd1f24b-398b-4fb1-9362-c240aac8b929 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

83 http://proxy.handle.net/10648/28fbe71f-89f4-43b7-8b9e-1d625f6f0c5e Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

84 http://proxy.handle.net/10648/fcb45bb1-8cea-4b8f-b5f7-664cbd124b42 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

85 http://proxy.handle.net/10648/5da46a4a-cb90-491c-98e8-e3a27123c1f7 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

86-97 H.Adrianus te Langeraar. 86 http://proxy.handle.net/10648/4f1eb1a8-61cd-4372-bb90-cd8d69b8d6d5 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

87 http://proxy.handle.net/10648/247241d0-f9ff-4a60-a9ed-d519db48c53f Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

88 http://proxy.handle.net/10648/5f43cc33-b51c-4ca7-b187-559d6773c864 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

89 http://proxy.handle.net/10648/105d6cfd-848b-44d8-92a4-804f6330199b Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

90 http://proxy.handle.net/10648/a71a458d-f84e-435a-bd43-0d9a44164979 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

91 http://proxy.handle.net/10648/74f36383-7443-4a79-aec6-d6a82182e650 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

92 http://proxy.handle.net/10648/372b02a1-e194-4bbe-a5fc-6b1e7e5da5db Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

93 http://proxy.handle.net/10648/1b8d68dd-1889-4025-81fb-ca2d7594b428 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

94 http://proxy.handle.net/10648/43616ed4-82f8-494b-8fcc-1ae731c2e7f9 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

95 http://proxy.handle.net/10648/8261dc8f-60fd-46b8-a464-186f2116237e Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

96 http://proxy.handle.net/10648/cf878301-ae89-4de2-b520-52d744545f76 Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

97 http://proxy.handle.net/10648/3b163059-2999-490a-9d1d-c5c96d8ca224 Bestanddeel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

98-103 O.L.Vrouw Geboorte te Meije en Zegveld. 98 http://proxy.handle.net/10648/ed8e3548-5b49-4d68-9bee-4b07485245c6 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

99 http://proxy.handle.net/10648/95f72ca5-d0c1-4455-b789-505b3926d4b4 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

100 http://proxy.handle.net/10648/d6bb85c5-f69e-4718-9504-e86e0623b117 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

101 http://proxy.handle.net/10648/8ce8f436-4767-4acc-8e8b-1825a4b41f72 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

102 http://proxy.handle.net/10648/c3a0fee6-f33b-42e4-af8f-2107998c1a99 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

103 http://proxy.handle.net/10648/fe859803-4822-48d4-9ac2-dd341e99146c Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

104-112 O.L.Vrouw Hemelvaart te Nieuwkoop. 104 http://proxy.handle.net/10648/c85000e7-5322-4fc1-b219-1deee8a06cc4 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

105 http://proxy.handle.net/10648/e86889ba-d87a-41a2-a2e0-1cf8a12c684a Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

106 http://proxy.handle.net/10648/0276aa4f-b006-4ad2-8767-97dee4c411a9 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

107 http://proxy.handle.net/10648/7ebd8fdb-8e5a-49e9-8d3b-4da597d93b62 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

108 http://proxy.handle.net/10648/0c0a8202-bde1-4024-88b7-8e5187a91a2a Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

109 http://proxy.handle.net/10648/9cdd3097-1180-40c5-9b38-5fbbec6c17f0 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

110 http://proxy.handle.net/10648/0f5bbf17-ec6e-4fc6-8f2c-1c2f7813c3de Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

111 http://proxy.handle.net/10648/08236971-1590-498d-9e26-b5cef07709b8 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

112 http://proxy.handle.net/10648/a1c34242-f0d8-408d-b916-277595080bda Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

113-121 H.Nicolaas te Nieuwveen. 113 http://proxy.handle.net/10648/86a81533-12c3-400a-b9dc-9205f3d601ca Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

114 http://proxy.handle.net/10648/3446404a-8a75-45d1-a93b-f387f9641583 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

115 http://proxy.handle.net/10648/e32937fb-fce2-4f7b-bd0c-9c046e2e9ad4 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

116 http://proxy.handle.net/10648/d66f8ff2-247e-429f-a07a-167d4269a6b8 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

117 http://proxy.handle.net/10648/9521e12d-a629-4360-b87a-9aeee705a7bd Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

118 http://proxy.handle.net/10648/a54fb118-95db-4d1b-a64d-148cc1f3b196 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

119 http://proxy.handle.net/10648/c90581e4-fc05-40a5-8e7f-b6dbf12613c4 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

120 http://proxy.handle.net/10648/c213ea9a-316c-4f84-a321-f50f3a6cf0eb Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

121 http://proxy.handle.net/10648/fc819615-34eb-42f1-9d05-1f6f08ed020e Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

122-127 H.Martinus te Noorden. 122 http://proxy.handle.net/10648/3aeded42-d09b-46c7-ac7b-00f22eae637a Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

123 http://proxy.handle.net/10648/63c05958-df52-4e8e-a74e-503812e39bfa Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

124 http://proxy.handle.net/10648/f00eba35-a2c1-4231-89f3-74e09f3b9b83 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

125 http://proxy.handle.net/10648/5e1bf844-db35-44c2-a4b6-d64ce2a65384 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

126 http://proxy.handle.net/10648/aae426ca-be77-4084-a4ac-4218634579c0 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

127 http://proxy.handle.net/10648/61578f98-5fef-4f8e-8929-0c59419ab676 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

128-133 H.Johannes Geboorte te Zevenhoven. 128 http://proxy.handle.net/10648/24630788-aa24-469e-834f-610212a4fdb0 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

129 http://proxy.handle.net/10648/5f543e0c-25e9-4a02-9e4d-5eb1be492ae9 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

130 http://proxy.handle.net/10648/2ef062fd-3333-4dbd-bf10-0f32dc992057 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

131 http://proxy.handle.net/10648/ece8acd5-ef64-4749-b3c8-99ba8049fd90 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

132 http://proxy.handle.net/10648/5bbd11c8-50b9-4b6c-983b-96d62baf2003 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

133 http://proxy.handle.net/10648/a3be2873-a957-47d5-b3a2-dd424c9d20af Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

134-219 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Delft 1850-1971 86 omslagen 134-139 Sint Willibrordus te Bergschenhoek. 134 http://proxy.handle.net/10648/d8527b22-ca4d-4d20-bb9c-beb7a14f2136 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

135 http://proxy.handle.net/10648/932d1ace-4a13-4de3-9e40-41b57a2958e8 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

136 http://proxy.handle.net/10648/d690f8b1-f7e6-4e31-9138-7ed12e07c7b1 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

137 http://proxy.handle.net/10648/33ebf328-e01f-4c4d-bc15-01410cceaedd Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

138 http://proxy.handle.net/10648/353cda2f-0e66-4ceb-9901-f07eb92f75a3 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

139 http://proxy.handle.net/10648/ac477786-d741-4cd5-96e5-29fafd30f409 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

140-149 O.L.Vrouw Geboorte te Berkel. 140 http://proxy.handle.net/10648/9576d9cd-02f0-4ae3-b95e-965725a05f69 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

141 http://proxy.handle.net/10648/50c40f72-25cd-4fe6-b3db-35152058fabb Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

142 http://proxy.handle.net/10648/6ba5280b-2276-4594-8dab-ca2d044b5c76 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

143 http://proxy.handle.net/10648/9fb1124a-30c3-4862-bfa0-757d792dadf5 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

144 http://proxy.handle.net/10648/9f63ca88-c8a7-4354-9ba0-c715fb29a5bf Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

145 http://proxy.handle.net/10648/d64400d9-d0ca-412b-91bd-952876b40bfa Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

146 http://proxy.handle.net/10648/5eabbf8d-b465-4bb4-90e7-40044fc0e674 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

147 http://proxy.handle.net/10648/50edf6e7-7bd8-458c-a790-19b9b15727a4 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

148 http://proxy.handle.net/10648/5e0ffa9f-9d12-45e1-b37b-18b376912a9a Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

149 http://proxy.handle.net/10648/be289138-e06f-4500-b028-e6800dca615a Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

150-156 O.L.Vrouw Visitatie te Bleiswijk. 150 http://proxy.handle.net/10648/b8dea28c-94e6-4046-abdf-d23c5493726a Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

151 http://proxy.handle.net/10648/b44e8ee7-f006-4417-b27e-6b3a619bd60c Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

152 http://proxy.handle.net/10648/fb2e676c-aaf5-49e5-933b-34cfab1c70b4 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

153 http://proxy.handle.net/10648/b7584cad-184a-4b2e-9261-a3f74016ae93 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

154 http://proxy.handle.net/10648/37a28130-2fda-479f-a614-20915668ac02 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

155 http://proxy.handle.net/10648/325d5e8f-fbf7-4f6b-8d32-fda69d9f0a67 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

156 http://proxy.handle.net/10648/4dcf00b7-e19a-4c75-9e6e-69f8332170bb Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

157-168 Sint Hippolytus te Delft. 157 http://proxy.handle.net/10648/1b1bd236-c12b-4f35-92ea-e24231f68972 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

158 http://proxy.handle.net/10648/6778ca8f-6e6d-4527-b697-283fbbc76776 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

159 http://proxy.handle.net/10648/efd85750-1820-4497-a6fc-e9b7d7af7c02 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

160 http://proxy.handle.net/10648/adcc9e42-387a-439e-9451-e07385d5da71 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

161 http://proxy.handle.net/10648/2a850bae-96aa-464c-85eb-9c8bb51e0cab Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

162 http://proxy.handle.net/10648/36be9c7c-045a-46e0-bf6c-9828c425a308 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

163 http://proxy.handle.net/10648/3073bbcb-5949-41e8-be75-b5fd11abbb75 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

164 http://proxy.handle.net/10648/2a741344-8a73-4503-9b6c-a1742e6cb688 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

165 http://proxy.handle.net/10648/4ef7b319-636b-4113-89aa-8ef5dacc20fd Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

166 http://proxy.handle.net/10648/e4b89e24-46ab-493a-b184-b8c926593264 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

167 http://proxy.handle.net/10648/8e1265d0-8eee-4ff7-95ac-d08af71edd23 Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

168 http://proxy.handle.net/10648/b5ce4e97-aba0-4757-9d9e-0616bdedd28a Bestanddeel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

169-177 H.Joseph te Delft. 169 http://proxy.handle.net/10648/bff8919f-594d-4041-9e82-de151ece6cc0 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

170 http://proxy.handle.net/10648/9a317c3b-efa1-485c-a49c-04480af97a65 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

171 http://proxy.handle.net/10648/77761bc0-b382-4fcf-807c-69fa18330be3 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

172 http://proxy.handle.net/10648/83ac8a55-564a-4be9-a18d-465fde5fa409 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

173 http://proxy.handle.net/10648/17f79c1a-c844-47b6-adef-7dd8850c7b1a Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

174 http://proxy.handle.net/10648/9b2e95e0-52d5-4ffb-a116-650cfbad3457 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

175 http://proxy.handle.net/10648/10ee8171-f42c-47b1-9571-6e9faa2fedfe Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

176 http://proxy.handle.net/10648/9689911c-bb3f-45c5-9cc2-bdcebb883dc4 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

177 http://proxy.handle.net/10648/efe971e5-6652-4a49-b0fb-ddb17fc3df57 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

178-181 H.H.Nicolaas en Gezellen te Delft. 178 http://proxy.handle.net/10648/6b2c9a84-1740-4bc0-9258-4ed27647f9ec Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

179 http://proxy.handle.net/10648/fc87354d-b417-4172-a338-3dd940b52fbf Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

180 http://proxy.handle.net/10648/ab59f55b-df8c-41d5-bb44-b3ef3eadcd77 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

181 http://proxy.handle.net/10648/a62544e9-f5e1-4c3c-aa7a-3191bafa94c1 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

182-183 O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Delft. 182 http://proxy.handle.net/10648/0e29509b-0237-4ae9-ace6-4fc8d9348270 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

183 http://proxy.handle.net/10648/d5077fcc-8bcd-4502-b9bd-e57be8f7d45a Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

184 http://proxy.handle.net/10648/bdf2e90e-3af3-4d38-aefc-5c4cef139b77 H.Adelberg te Delft.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

185-186 H.Pastoor van Ars te Delft. 185 http://proxy.handle.net/10648/eaae9e2c-1bcf-4cb2-9831-2033c9f81ff6 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

186 http://proxy.handle.net/10648/baa0249f-f15a-4a69-85ae-5e18621b86d4 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

187-192 Alleheiligst Sacrament te Delft. 187 http://proxy.handle.net/10648/7d818aae-26b2-4382-87d7-724d743b49eb Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

188 http://proxy.handle.net/10648/f0069795-ac3f-45a0-8e3b-23f7ebb23989 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

189 http://proxy.handle.net/10648/6491874e-f619-4aa1-9399-98821ea82510 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

190 http://proxy.handle.net/10648/a74e662e-7c51-4a84-a407-c8d75798e79a Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

191 http://proxy.handle.net/10648/8137b5f2-3d30-4010-b789-6c46d06a098e Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

192 http://proxy.handle.net/10648/5324d34c-7bb3-4ccb-9f1a-13bdc66c1d31 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

193-198 H.H.Antonius en Cornelius te Den Hoorn. 193 http://proxy.handle.net/10648/b360bb64-a2de-46f2-a09a-bdb7075bf08c Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

194 http://proxy.handle.net/10648/d2eb634e-8732-4e30-aded-62e2cd35c8bf Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

195 http://proxy.handle.net/10648/5adb66df-f9ae-4e66-b433-974fad42ade3 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

196 http://proxy.handle.net/10648/60ef6d64-be7a-430f-ac2d-b5e8048e4579 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

197 http://proxy.handle.net/10648/60ab77f1-cd1d-401b-8149-f511d8fb063b Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

198 http://proxy.handle.net/10648/c788cadd-075b-4408-b317-f1bd347299a6 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

199-204 H.Maria Magdalena te Maasland. 199 http://proxy.handle.net/10648/b257d0b4-f42c-4931-89d0-46545163b6e4 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

200 http://proxy.handle.net/10648/a47d2b7f-213c-47f6-9f83-406924b33da0 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

201 http://proxy.handle.net/10648/914c2bd9-f4ef-4b86-8c6f-aef417896678 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

202 http://proxy.handle.net/10648/2d8c8ca0-29ee-459d-9cdd-6355ecbdca38 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

203 http://proxy.handle.net/10648/fb642bef-fbe2-43d0-aabd-21013cabdebc Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

204 http://proxy.handle.net/10648/5696b50c-031c-4675-9c90-f581b96d1bd9 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

205-213 H.Johannes de Doper te Pijnacker. 205 http://proxy.handle.net/10648/9a257cf0-46d0-486a-8aa8-b9a21b23972f Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

206 http://proxy.handle.net/10648/69323630-20e8-4a2b-aa40-33585a7d25b0 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

207 http://proxy.handle.net/10648/aab3c0c6-08e4-41b9-b56a-1d94307bda6a Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

208 http://proxy.handle.net/10648/500d6698-c9c3-4cad-bb34-b756b801b2ad Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

209 http://proxy.handle.net/10648/a9805d1d-8f56-4d50-ae87-22cffc682a08 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

210 http://proxy.handle.net/10648/05979d64-337b-4163-9d51-dbcc0bcd9d70 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

211 http://proxy.handle.net/10648/11d86648-c301-4277-8733-2f82b6f11f92 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

212 http://proxy.handle.net/10648/2e5add42-dfb9-46df-b553-ecc621328580 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

213 http://proxy.handle.net/10648/37db0fe6-40c5-4772-b6f7-b8ebd14b2d43 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

214-219 H.Jacobus te Schipluiden. 214 http://proxy.handle.net/10648/b47a1b84-d534-48c1-93db-8d38f3a9d52d Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

215 http://proxy.handle.net/10648/ef515ffd-6e55-4613-8ea7-df4239aa65df Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

216 http://proxy.handle.net/10648/ddfab479-a4ef-436e-b411-5d0f90dd5a6c Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

217 http://proxy.handle.net/10648/fbcf8019-dea1-416c-9cbd-f1f69ecbda5f Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

218 http://proxy.handle.net/10648/0b7c6a37-0bc1-4ee8-84c1-72cc97704112 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

219 http://proxy.handle.net/10648/e6d7da54-c616-4421-8cee-cca29876da75 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

220-271 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Dordrecht 1850-1971 52 omslagen 220-221 O.L.Vrouw van Fatima te Alblasserdam. 220 http://proxy.handle.net/10648/8372bd38-9ba8-448e-9215-cf172ffd257c Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

221 http://proxy.handle.net/10648/1a45fdeb-089b-490d-95ec-6bbc5f385144 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

222-229 H.Antonius van Padua te Dordrecht. 222 http://proxy.handle.net/10648/1d5961da-84d9-4054-9cd6-9c0090417fdb Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

223 http://proxy.handle.net/10648/e9b72065-c247-478c-ad9c-5e5dcd39c16b Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

224 http://proxy.handle.net/10648/d20842d9-479f-4c84-8316-006be287be8f Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

225 http://proxy.handle.net/10648/c7d4c012-0e3b-4da0-bdac-9598b572243d Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

226 http://proxy.handle.net/10648/290a722c-629e-4bc4-bfae-d994ea69f2f0 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

227 http://proxy.handle.net/10648/eaf7ef05-6367-4bb9-863c-b8f6067a5f5d Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

228 http://proxy.handle.net/10648/80cf144a-4732-4599-96d9-4e90ce5b3086 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

229 http://proxy.handle.net/10648/66c8c964-1e03-44af-8f2a-01963966e956 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

230-239 H.Bonifatius te Dodrecht. 230 http://proxy.handle.net/10648/99c077ad-3b7d-4c29-a48f-5dc4f512daaa Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

231 http://proxy.handle.net/10648/5f5ac8c8-6cce-4faa-b808-c8a1404172c4 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

232 http://proxy.handle.net/10648/c2be0a83-6efe-44ee-bcd8-9a29cecd2761 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

233 http://proxy.handle.net/10648/ae56b52a-bff4-4332-8879-5985f675bb64 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

234 http://proxy.handle.net/10648/39996a81-9e34-4beb-ae5d-0237f0af1db5 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

235 http://proxy.handle.net/10648/f3de31a5-a5ee-4aa7-830a-4cace65aea26 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

236 http://proxy.handle.net/10648/5cf7828b-27ff-411d-887f-ba7d6bc16f94 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

237 http://proxy.handle.net/10648/6f0dd791-f378-4a95-8836-94edd98f510a Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

238 http://proxy.handle.net/10648/58b34874-f062-4828-9a78-2a806d426024 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

239 http://proxy.handle.net/10648/7d53330a-d8f6-4e78-b5dc-9b3d194f32cb Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

240 http://proxy.handle.net/10648/e7b36935-34c8-46c5-9ffa-46728ee3ea0a O.L.Vrouw te Dordrecht.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

241 http://proxy.handle.net/10648/39b33a4a-7fed-490e-b753-0a2592e3e0b6 De verrezen Christus te Dordrecht.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

242 http://proxy.handle.net/10648/11328fed-6264-4e01-bb1f-51dd77fb254a Vikariaat Land van Giessen en Linge te Dordrecht.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

243-245 H.H.Petrus en Paulus te Everdingen. 243 http://proxy.handle.net/10648/b00b2904-793d-48e4-9358-1394814bab7e Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

244 http://proxy.handle.net/10648/5095773f-6628-4e35-b11a-d8cc112043cb Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

245 http://proxy.handle.net/10648/ff72fdda-f6d1-4414-8f9c-d62d9461ed17 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

246-250 H.Nicolaas Pieck en Gezellen te Gorinchem. 246 http://proxy.handle.net/10648/0304d746-94c4-4c4f-a187-b445393c065e Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

247 http://proxy.handle.net/10648/365c4bad-ac88-42cf-a85f-0ca213e03906 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

248 http://proxy.handle.net/10648/472f24d2-05bb-4fef-aa48-098f0357d005 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

249 http://proxy.handle.net/10648/7d76ea6b-28f5-4184-af02-ff56f371e1aa Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

250 http://proxy.handle.net/10648/0b993f2d-2d4d-4289-a4c9-b6e44cf2dc37 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

251 http://proxy.handle.net/10648/6f7d10c3-1c55-45d3-a0f6-159bcc3ec178 H.Martinus te Gorinchem.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

252-255 Maria Onbevlekt Ontvangen te Leerdam. 252 http://proxy.handle.net/10648/de6f0a3a-cfe6-497d-b2f0-acac2f3d54de Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

253 http://proxy.handle.net/10648/7c3b73d9-f6d5-4776-94ab-00889d96cfcb Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

254 http://proxy.handle.net/10648/ffd1b9e6-6533-41a6-b59a-12c97ed3814d Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

255 http://proxy.handle.net/10648/84ba320a-1f2d-4add-9884-654e9b756a02 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

256-257 De Onbevlekte Ontvangenis van Maria. 256 http://proxy.handle.net/10648/94536d05-2146-4623-8625-6115671713ac Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

257 http://proxy.handle.net/10648/9cd9be42-1243-4c12-a5e7-68e934d39cdf Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

258-259 Sint Joris te Ridderkerk. 258 http://proxy.handle.net/10648/d50a41a1-0109-40ca-9bf7-bf3fe94fc333 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

259 http://proxy.handle.net/10648/a45ad3b0-1b08-4d87-8d65-d0c43a9374c2 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

260-263 Maria ten Hemelopneming te Vianen. 260 http://proxy.handle.net/10648/5bfa161e-355b-4abe-808b-26c121f48d34 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

261 http://proxy.handle.net/10648/76e58075-3799-476a-9794-2e0fc6545bd6 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

262 http://proxy.handle.net/10648/a8bd65ee-dcac-46ce-b537-217f5f00e298 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

263 http://proxy.handle.net/10648/476818b7-2ce4-4f04-a201-3cd85b09e16b Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

264-270 H.Hart van Jezus te Zwijndrecht. 264 http://proxy.handle.net/10648/445b3969-4642-4753-bb8d-fedb7c509c2e Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

265 http://proxy.handle.net/10648/909f9801-3acc-4e84-9a6b-e9f28bb6de4d Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

266 http://proxy.handle.net/10648/009b60a5-1011-4543-940c-fe316489027a Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

267 http://proxy.handle.net/10648/4665a741-a6fb-4b61-828b-a3600be0e4d7 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

268 http://proxy.handle.net/10648/121d2d03-159d-4354-8fc4-66699624c1ac Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

269 http://proxy.handle.net/10648/b9ea1966-c7ac-4256-867b-9e3ac613d31d Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

270 http://proxy.handle.net/10648/f3362655-173f-4e4d-aa1c-32246f6d9eb5 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

271 http://proxy.handle.net/10648/443dce8a-2055-4220-8bab-4a0f1daefe91 H.Petrus prins der apostelen.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

272-378 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Gouda 1850-1971 107 omslagen 272-278 H.Johannes de Doper te Boskoop. 272 http://proxy.handle.net/10648/051d81d3-9071-4e94-8d02-b3479b19b98e Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

273 http://proxy.handle.net/10648/ce6df0a8-134a-4811-89b1-f616caf85f67 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

274 http://proxy.handle.net/10648/71c5cfd6-be92-411f-b717-4e56ecafca54 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

275 http://proxy.handle.net/10648/73242e08-98e0-4e59-812d-ed99887c9f92 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

276 http://proxy.handle.net/10648/52aa0e21-d95e-4f25-a98a-b3b1c6795def Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

277 http://proxy.handle.net/10648/b76b1a35-97b9-401c-9165-f37764421a46 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

278 http://proxy.handle.net/10648/725beb0d-f10e-47f0-be0c-9549ad5d9c1b Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

279-288 H.Joseph te Gouda. 279 http://proxy.handle.net/10648/1018b03d-623d-4439-9552-b33dc1144f6a Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

280 http://proxy.handle.net/10648/41d5b28f-ab7d-4747-b9e5-f30c1d5e28f6 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

281 http://proxy.handle.net/10648/c3541612-db8e-4b80-939d-02119ef95f4f Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

282 http://proxy.handle.net/10648/0a5a502d-a8e1-41a2-85be-f636f40427e5 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

283 http://proxy.handle.net/10648/f56fb085-bb2f-469e-9028-d1db819efc90 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

284 http://proxy.handle.net/10648/92a0d4b2-f41c-433f-a1e5-a850d10e9495 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

285 http://proxy.handle.net/10648/6167d955-6db3-499e-aa4c-a25b83c286bf Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

286 http://proxy.handle.net/10648/7675a5b7-b4be-4354-ad48-ab704544c302 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

287 http://proxy.handle.net/10648/d17e3cb7-5bb7-40ce-affa-ce5da253f044 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

288 http://proxy.handle.net/10648/3fbf1a69-60c1-4d49-9b2f-23ca4194f53b Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

289-302 O.L.Vrouw Hemelvaart te Gouda. 289 http://proxy.handle.net/10648/ffb10f50-3d5a-4162-882d-bba1a382428f Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

290 http://proxy.handle.net/10648/ea3965d0-fd4c-4999-8008-6ef6146f77c2 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

291 http://proxy.handle.net/10648/0c3c74bf-5df7-48d9-9728-6d7bf1045481 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

292 http://proxy.handle.net/10648/ba74d0fa-0180-4dad-8327-4df11b0da17a Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

293 http://proxy.handle.net/10648/f18bf521-b8a7-42e3-a830-b9eecc260b43 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

294 http://proxy.handle.net/10648/1f2b6448-54ad-41cc-baa8-eee59e24460f Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

295 http://proxy.handle.net/10648/0f3bf283-e964-4d24-a354-63ed12fc0723 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

296 http://proxy.handle.net/10648/8fc4e152-9a06-49cc-807c-bb5133239a56 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

297 http://proxy.handle.net/10648/1690532e-55ae-4338-9dfc-9f7f1450c0b4 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

298 http://proxy.handle.net/10648/b578eb40-96c2-44b3-b0e6-f73e905ec55c Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

299 http://proxy.handle.net/10648/cb7939fe-99f5-484f-b529-d1a81c9865e5 Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

300 http://proxy.handle.net/10648/9d24b043-bb26-4904-9559-88420a0aade7 Bestanddeel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

301 http://proxy.handle.net/10648/919fd657-2c40-4ce6-a5ca-60d88feae7ce Bestanddeel 13

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

302 http://proxy.handle.net/10648/a40e8008-a680-4d50-8f01-52c5decc8797 Bestanddeel 14

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

303-306 Allerheiligst Sacrament te Gouda. 303 http://proxy.handle.net/10648/798989a8-b31f-4fde-a816-36ebd532cc65 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

304 http://proxy.handle.net/10648/78a5ef29-e7ba-4be4-8fec-d858c67140fd Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

305 http://proxy.handle.net/10648/5b5d92f7-b090-452e-9b12-a79cd770cf7f Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

306 http://proxy.handle.net/10648/1efb7590-cdc2-4e56-83c7-6464ee8c2c5f Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

307-314 H.Barrebas te Haastrecht. 307 http://proxy.handle.net/10648/1b2f7bd2-5b13-4d10-9935-9e08fc64bc6a Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

308 http://proxy.handle.net/10648/0cdd4e74-f1aa-4002-9db8-6f9c3e849c9b Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

309 http://proxy.handle.net/10648/851eb0dc-50af-4fee-a52c-c59fde0d3513 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

310 http://proxy.handle.net/10648/9fa47213-6fe2-4c00-a4a7-145bf35c4b3b Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

311 http://proxy.handle.net/10648/ca4d05ce-021f-46d6-a3a9-f50ce9f6e105 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

312 http://proxy.handle.net/10648/0743c1b8-3250-48f4-b6e4-ad9d623a4b5d Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

313 http://proxy.handle.net/10648/60d6d7a9-437e-445a-8f5b-2af292a08b42 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

314 http://proxy.handle.net/10648/db24f506-da37-4801-bcae-e00930590e8a Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

315 http://proxy.handle.net/10648/9e7c97bf-859a-499a-8338-b658fc5c2f0d H.Gabriel te Haastrecht.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

316-324 H.Johannes Onthoofding te Moordrecht. 316 http://proxy.handle.net/10648/688a6e17-f90d-4cac-b8b7-3f8f13f0ee73 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

317 http://proxy.handle.net/10648/7339c515-8f26-4857-b3d6-737f7cc3345f Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

318 http://proxy.handle.net/10648/7f9f7f8e-25d6-4d98-97bf-a04796d42dee Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

319 http://proxy.handle.net/10648/38c41935-78b3-48e7-9751-2f5b1a18c150 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

320 http://proxy.handle.net/10648/8070ee8b-02b1-4e20-9e96-189a0c74f217 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

321 http://proxy.handle.net/10648/4db93046-8998-4836-b9f0-608f8336746a Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

322 http://proxy.handle.net/10648/8d492d39-83b9-47d1-a092-278eb851b93e Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

323 http://proxy.handle.net/10648/0d629d36-e260-4fc1-8cf1-ed25dcd86856 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

324 http://proxy.handle.net/10648/9c9f9450-5ff0-44c6-b36f-5987f9caab6e Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

325-330 H.Joseph te Nieuwerkerk a/d IJssel. 325 http://proxy.handle.net/10648/f482bdee-749a-4bf7-9d58-264c77e7ab0e Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

326 http://proxy.handle.net/10648/cd661424-dffa-495a-ab94-7b320f7a8f97 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

327 http://proxy.handle.net/10648/e986a2b0-7d13-44d9-8149-37f06ee4d2ee Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

328 http://proxy.handle.net/10648/680d4a2f-a18e-41f4-8236-3c288a486cb2 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

329 http://proxy.handle.net/10648/2d172b5f-66d7-4561-b6d2-3cbc864e25ab Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

330 http://proxy.handle.net/10648/ddd8196b-6d1e-4006-aad6-8e26f82b3f60 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

331-341 H.Franciscus van Assisie te Oudewater. 331 http://proxy.handle.net/10648/151a651f-78e9-4457-8eda-8831d1447c50 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

332 http://proxy.handle.net/10648/85883dc1-5164-4114-9908-7cc0b6fc7f82 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

333 http://proxy.handle.net/10648/acf3d41a-f4ff-48c3-b7c8-da8b30a0d30d Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

334 http://proxy.handle.net/10648/7ee24203-0642-4e12-81dd-ad4bd67aa54a Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

335 http://proxy.handle.net/10648/bb5945cf-b0b8-4cd7-9a6e-287e1cf414b4 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

336 http://proxy.handle.net/10648/a82b9a5c-837c-45fe-aa32-9a4278756012 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

337 http://proxy.handle.net/10648/e6ddd0ca-5414-4ec8-9220-72ed03f41246 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

338 http://proxy.handle.net/10648/03030a01-26b7-4412-954b-112c0345a7a7 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

339 http://proxy.handle.net/10648/9ea42a7f-b945-4188-9637-913e772b0b78 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

340 http://proxy.handle.net/10648/c1bdf89f-e2c7-4a71-913d-fb25b9645060 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

341 http://proxy.handle.net/10648/5be675a1-6160-474b-8e08-8079205be056 Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

342-350 H.H.Petrus en Paulus te Reeuwijk. 342 http://proxy.handle.net/10648/753168b4-edd2-43a0-a3e3-d475235316d0 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

343 http://proxy.handle.net/10648/83c1705f-aa79-4549-8542-970fe099d109 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

344 http://proxy.handle.net/10648/c8551d48-43a4-4608-beac-854e7234fc81 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

345 http://proxy.handle.net/10648/646d58f9-1957-41b8-a1c0-3874a6a5cb73 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

346 http://proxy.handle.net/10648/bf281a32-2231-4796-95fa-5edd8d675856 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

347 http://proxy.handle.net/10648/8c6e6238-c274-41c1-bde9-cd44210c4264 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

348 http://proxy.handle.net/10648/50335e7d-ab68-496a-ac2a-42ec79ec8602 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

349 http://proxy.handle.net/10648/c9d30a90-b910-49f3-9845-dce417a6cfcb Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

350 http://proxy.handle.net/10648/4612b98a-dce3-4032-8fa7-b0991f69c6b7 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

351-360 H.Bartholomeus te Schoonhoven. 351 http://proxy.handle.net/10648/bd85d105-529a-4249-95c7-e4fe911078d2 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

352 http://proxy.handle.net/10648/13f53a2f-41ac-4282-9aed-645af7d017ad Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

353 http://proxy.handle.net/10648/a73b2545-e47f-4e64-a44f-372d5b4179ab Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

354 http://proxy.handle.net/10648/2a2923da-b8fa-4ac6-900f-5452cbdcc951 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

355 http://proxy.handle.net/10648/b9b2701f-40cf-4a5c-8dcd-5638c324f4fe Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

356 http://proxy.handle.net/10648/96bb1f5d-6e22-48b2-829b-92a2ee1df867 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

357 http://proxy.handle.net/10648/e0c68df7-a193-4c58-b728-42585c7dcea8 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

358 http://proxy.handle.net/10648/1ff482e4-4b58-404f-95eb-eb9b3f76b8f1 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

359 http://proxy.handle.net/10648/4e8a3d42-34fe-42cb-8e1a-933b16a05f20 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

360 http://proxy.handle.net/10648/1c3ff34c-aa6f-4a32-a5ae-0c24002be1e0 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

361-369 H.Victor te Waddinxveen. 361 http://proxy.handle.net/10648/b8872c71-3845-42fe-9f08-a4505c7672e7 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

362 http://proxy.handle.net/10648/11126865-fd6b-4dac-9c6a-630a645b063a Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

363 http://proxy.handle.net/10648/4cf56753-337d-467f-891c-55892cdbfa21 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

364 http://proxy.handle.net/10648/6c2f0182-cb19-4b9b-9391-dc0281722ee5 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

365 http://proxy.handle.net/10648/11d4ccf6-5bec-49cd-8fc7-e82335367df5 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

366 http://proxy.handle.net/10648/19d81910-33e5-4e0e-8c7a-5534b79757c9 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

367 http://proxy.handle.net/10648/fef8a121-05b0-4e54-9c68-5639a3643324 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

368 http://proxy.handle.net/10648/436ad9c6-fab1-44c8-8a42-ffb08d05d01f Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

369 http://proxy.handle.net/10648/6cda1fa5-bbab-4e9c-8571-14cdde1f4bc5 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

370-378 H.Bonaventura te Woerden. 370 http://proxy.handle.net/10648/8f3070ea-4873-4de1-95a9-2b6f36c6d2a8 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

371 http://proxy.handle.net/10648/ca203782-24c4-48e0-b874-9d50847a6161 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

372 http://proxy.handle.net/10648/6892392f-6a4f-4e19-a047-85f2d1bbcca6 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

373 http://proxy.handle.net/10648/1f171131-2239-422f-a00b-1f03eb497b10 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

374 http://proxy.handle.net/10648/7a7eb5e5-329b-4fae-861f-f33d4916b85a Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

375 http://proxy.handle.net/10648/fff63435-4bb5-4b95-988b-38aa4c6c8171 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

376 http://proxy.handle.net/10648/d4a6bcac-0a54-42d0-9b34-a697db9876f4 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

377 http://proxy.handle.net/10648/56d82bbb-7b4d-407c-b41d-3c9ce71fb977 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

378 http://proxy.handle.net/10648/7cb54f9f-cf65-461d-a5e7-2c51b5b8bd73 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

379-579 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat 's-Gravenhage 1850-1971 201 omslagen 379-386 H.Agnes te 's-Gravenhage. 379 http://proxy.handle.net/10648/db2402d4-2aef-41b7-8b9b-0057dbf2bf61 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

380 http://proxy.handle.net/10648/b8cbcf86-4e13-4233-9ce8-77da0eff416e Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

381 http://proxy.handle.net/10648/36355959-e28d-4ce9-b7b2-b1d8d748d4ba Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

382 http://proxy.handle.net/10648/b6e8be61-0ae0-41aa-8581-819a4a2e6fb8 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

383 http://proxy.handle.net/10648/7eda4a54-c9f5-45a2-9a53-9afe70325e74 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

384 http://proxy.handle.net/10648/68dc2570-5104-4c30-8476-9d9c943ad63e Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

385 http://proxy.handle.net/10648/eb07987f-c805-4561-9a21-e0a6e74a3219 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

386 http://proxy.handle.net/10648/8a9bfd17-5225-480b-bb6a-a896d3100cb0 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

387-396 H.Antonius Abt, Oude Scheveningseweg te Scheveningen, 's-Gravenhage. 387 http://proxy.handle.net/10648/21770bf7-08f6-46c8-8c44-807a0fc8405f Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

388 http://proxy.handle.net/10648/9afe50f5-d39f-482a-afde-997b7fef876c Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

389 http://proxy.handle.net/10648/3887b509-3113-4a8d-afd0-94765ab36837 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

390 http://proxy.handle.net/10648/bca3a3f1-4dd3-4bf1-8cdb-bc43eed07b58 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

391 http://proxy.handle.net/10648/9d94585a-f95e-4e49-8f79-8cece0d661a6 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

392 http://proxy.handle.net/10648/6f09e2b0-eee8-4579-8d62-301cc71e830b Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

393 http://proxy.handle.net/10648/bd5e4cb9-b962-441e-b563-345f5bdbc84c Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

394 http://proxy.handle.net/10648/89b6be85-1a02-44e1-8deb-703d8f514007 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

395 http://proxy.handle.net/10648/fffd7934-0bf5-4974-9136-498c155e1769 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

396 http://proxy.handle.net/10648/59f4cb25-ba68-4147-8a5c-ae2416858225 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

397-408 H.H.Antonius en Lodewijk te 's-Gravenhage. 397 http://proxy.handle.net/10648/68f426ac-8dd9-42bc-a36d-eb1ecd65259b Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

398 http://proxy.handle.net/10648/7eed9825-876f-422b-9e0b-1ca59a283a12 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

399 http://proxy.handle.net/10648/a9242cf5-7cca-43b4-9b2c-08e453166803 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

400 http://proxy.handle.net/10648/3328ce3f-a5fb-471f-9dd4-d600f4ad6493 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

401 http://proxy.handle.net/10648/02fcb48e-4f60-438a-8c65-5fbace66827a Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

402 http://proxy.handle.net/10648/d050ce4e-d41a-4ba6-b5d0-1c3771b8d64b Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

403 http://proxy.handle.net/10648/b978e00d-1a25-44d2-9ccc-0ebb267804df Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

404 http://proxy.handle.net/10648/513d90cd-2112-4441-9d98-6b8a28a31c1a Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

405 http://proxy.handle.net/10648/6eeec2f3-859d-487f-a37f-80a758c15de8 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

406 http://proxy.handle.net/10648/5b4d53b8-82ca-4e46-bd17-ea6e9f0ba14a Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

407 http://proxy.handle.net/10648/56de8f47-a3b8-4f02-9c39-1b4cdb5c7657 Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

408 http://proxy.handle.net/10648/0bb5088d-dac5-4da0-b3d8-31b6de12b960 Bestanddeel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

409-410 Christus Koning te 's-Gravenhage. 409 http://proxy.handle.net/10648/ff98797b-5e92-4523-b57e-2714c941006d Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

410 http://proxy.handle.net/10648/ade0d7d0-8313-4103-8165-75b89a6f0a18 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

411-418 H.H.Engelbewaarders te 's-Gravenhage. 411 http://proxy.handle.net/10648/24c224e3-fe05-406a-b814-d71fc64f947d Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

412 http://proxy.handle.net/10648/a69e4ad8-3add-4433-9d3d-ef87af4e3201 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

413 http://proxy.handle.net/10648/e5d38b69-1770-42c3-9c7e-2c5f40d13733 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

414 http://proxy.handle.net/10648/33aebdd4-f637-4002-81b3-805325de8892 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

415 http://proxy.handle.net/10648/36615ca3-03fa-4343-b60c-74fd23f08ed2 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

416 http://proxy.handle.net/10648/c6519cc7-293b-412f-a2b4-a387b8c5591a Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

417 http://proxy.handle.net/10648/361e8f8f-3060-4718-9e54-d1f00d67747d Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

418 http://proxy.handle.net/10648/446c2b98-0d6d-46ef-9aa0-735d8fbe2083 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

419-425 H.Familie te 's-Gravenhage. 419 http://proxy.handle.net/10648/44b61102-270a-4eb8-9a4c-e6026c35d9c8 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

420 http://proxy.handle.net/10648/e389c177-4ac9-43e5-9bb8-41718b4fcc2d Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

421 http://proxy.handle.net/10648/d81fabd4-94c9-4201-b876-a34a0b17ee99 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

422 http://proxy.handle.net/10648/ff3b3b6b-9506-45e5-98be-ec18de15fed2 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

423 http://proxy.handle.net/10648/c8764975-a760-4684-b294-e0aa557aa5b1 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

424 http://proxy.handle.net/10648/0c5fead1-1c93-4712-8200-44d3a0b655b0 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

425 http://proxy.handle.net/10648/aa7332f0-5163-4675-9a45-3e116a8cfe71 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

426-431 H.Gerardus Majella te 's-Gravenhage. 426 http://proxy.handle.net/10648/0495a7a2-f48f-4d2b-9f87-4f6bd9c601b8 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

427 http://proxy.handle.net/10648/9eebde2f-568b-42a6-89c1-614a0cbb5e72 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

428 http://proxy.handle.net/10648/357f2970-3120-4f75-96c3-9e58f09c51a4 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

429 http://proxy.handle.net/10648/6bc0cf38-d7ce-494f-b022-a13c9a66b665 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

430 http://proxy.handle.net/10648/63972818-eed2-42a4-9c0c-ffe3675a6c6c Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

431 http://proxy.handle.net/10648/fc97f924-2d4e-4545-9f21-294aa8a1f9e0 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

432-439 H.H.Martelaren van Gorcum te 's-Gravenhage. 432 http://proxy.handle.net/10648/3950b8c3-6f74-4991-a220-6ee3d325024b Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

433 http://proxy.handle.net/10648/01664e5b-5f26-40d4-9821-0ec9eba6be99 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

434 http://proxy.handle.net/10648/e83f5df0-b116-4343-83af-fb06cef81076 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

435 http://proxy.handle.net/10648/8c5fee81-61aa-4585-8512-df315d7aaf32 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

436 http://proxy.handle.net/10648/b717f033-05ab-4126-985c-bf58b582e660 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

437 http://proxy.handle.net/10648/5972e191-591a-48fa-9fba-a012f2c126b5 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

438 http://proxy.handle.net/10648/7e014bf1-8206-42b7-8302-f5a7784c32a6 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

439 http://proxy.handle.net/10648/c17f5906-350b-4485-85da-2786c7f3b170 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

440-446 H.Hart van Jezus te 's-Gravenhage. 440 http://proxy.handle.net/10648/88fc8100-abe1-417f-8b6b-636e5fa6b825 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

441 http://proxy.handle.net/10648/f4274a0e-3649-483a-8cdb-618eb5ebab7a Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

442 http://proxy.handle.net/10648/c9cf4f7d-0189-49c1-a401-a4cf03952461 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

443 http://proxy.handle.net/10648/fb680a60-12f4-44e3-9cb0-eaba28cadc0a Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

444 http://proxy.handle.net/10648/ce3b1cad-4f3f-49d8-bd54-e68e0a9d59ff Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

445 http://proxy.handle.net/10648/e325b1f6-8d25-402e-a01d-05923c9084dc Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

446 http://proxy.handle.net/10648/8863aa83-2afc-4097-ba9c-a0467c82d9ac Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

447-456 H.Jacobus te 's-Gravenhage. 447 http://proxy.handle.net/10648/211fab9b-e99a-4c65-83d0-6cf9568d5f8b Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

448 http://proxy.handle.net/10648/59ed80f0-785d-461d-b3c8-89c834809939 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

449 http://proxy.handle.net/10648/d84fea7a-77b6-4778-b5e0-41205e1f917c Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

450 http://proxy.handle.net/10648/d508c74b-0ab8-4962-b215-4654ad44b1f5 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

451 http://proxy.handle.net/10648/f2b1f773-303d-4c8b-b4c5-c30904342cc9 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

452 http://proxy.handle.net/10648/e510f05c-a97b-4e50-8122-c422b1ac867a Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

453 http://proxy.handle.net/10648/1b68a0c0-e106-49b2-9e08-2d215cc92047 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

454 http://proxy.handle.net/10648/ec908534-1d00-4a39-a449-7897ab4351eb Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

455 http://proxy.handle.net/10648/e0c2a6f7-24d9-4016-bdcd-07b7ceefcd45 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

456 http://proxy.handle.net/10648/67b4e515-c03c-42ab-b5f6-8065157a6e89 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

457-462 Sint Jeroen te 's-Gravenhage. 457 http://proxy.handle.net/10648/3cbdc839-5808-4382-b1dc-650e22a04f7a Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

458 http://proxy.handle.net/10648/029455ab-eb20-4706-ba53-d61cbfac3b17 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

459 http://proxy.handle.net/10648/8b7101f1-ce18-4603-ac66-0c47968c30aa Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

460 http://proxy.handle.net/10648/bf2ea610-be54-4159-97e7-ea4f8d2e0849 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

461 http://proxy.handle.net/10648/89b67728-ab57-47a7-b12f-fe3fd5bf4fe9 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

462 http://proxy.handle.net/10648/039dcc74-b1b1-48f7-a651-2e2ea67f0d0d Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

463-471 H.Joseph te 's-Gravenhage. 463 http://proxy.handle.net/10648/3540797a-f940-401e-82cd-6b2cc5fd521d Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

464 http://proxy.handle.net/10648/3f0910e3-1eff-4cc9-a2cf-3740cac7237a Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

465 http://proxy.handle.net/10648/515ac4c3-a818-425b-a7b9-a03b89c5d365 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

466 http://proxy.handle.net/10648/ecf19735-962b-437c-90b9-54935ecc71e3 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

467 http://proxy.handle.net/10648/8b4926c0-4a27-4374-8b68-5a1b29597ee6 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

468 http://proxy.handle.net/10648/0d240c58-d7d2-4b52-bc5a-e5517a5247de Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

469 http://proxy.handle.net/10648/e36b3aff-ac81-425b-93b7-73efeb456365 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

470 http://proxy.handle.net/10648/657a2b9c-a50a-4d4b-8a53-2f1662d4819d Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

471 http://proxy.handle.net/10648/74bfc7dc-d1d3-407e-8fe1-51259f6fa7fa Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

472-479 H.Liduina te 's-Gravenhage. 472 http://proxy.handle.net/10648/73e55863-ddcf-4817-a011-59419cef5c6d Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

473 http://proxy.handle.net/10648/4805e71e-48f8-4710-928a-e39105518a30 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

474 http://proxy.handle.net/10648/7974222b-b032-48e4-b6d5-a55ddbbd144b Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

475 http://proxy.handle.net/10648/d5580243-7488-4197-ac69-cf7817c83902 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

476 http://proxy.handle.net/10648/15b39cc8-b441-4fd8-9e14-8d31dcdc4318 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

477 http://proxy.handle.net/10648/a52c5269-8fed-49b1-b705-c1a61e7cc519 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

478 http://proxy.handle.net/10648/00e70849-e728-40f0-ac77-d0055799d3d6 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

479 http://proxy.handle.net/10648/fb15621f-db61-4cfe-8563-31791928a5df Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

480-486 H.Martha te 's-Gravenhage. 480 http://proxy.handle.net/10648/8d1baf01-203b-40ec-894f-22880fe3806f Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

481 http://proxy.handle.net/10648/efeb147b-d4e3-4162-a70a-d65d7b7437b1 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

482 http://proxy.handle.net/10648/d004f1b1-378d-4337-bd17-593e8a069103 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

483 http://proxy.handle.net/10648/599d1217-7de9-4785-b44f-7723a327245a Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

484 http://proxy.handle.net/10648/833bb3bd-90f0-4d6d-8001-b6073151a9cc Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

485 http://proxy.handle.net/10648/cc241fb9-120e-4a2f-9748-05ed2d914f33 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

486 http://proxy.handle.net/10648/79b35b69-a73f-4782-bf45-3af51e79bdd6 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

487-489 Onbevlekt Hart van Maria te 's-Gravenhage. 487 http://proxy.handle.net/10648/a1bd0360-bed1-4042-ba13-477939316b66 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

488 http://proxy.handle.net/10648/2a63824f-22e4-4692-a0b0-5db7a899ab81 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

489 http://proxy.handle.net/10648/9beb8dbe-ac83-4cba-876f-956004ac3298 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

490-491 O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand te 's-Gravenhage 490 http://proxy.handle.net/10648/8fcea33f-5ced-446d-a2e5-80021e932e85 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

491 http://proxy.handle.net/10648/d0ba514b-6570-4d13-83b6-9a6765d26f44 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

492-494 O.L.Vrouw van Fatima te 's-Gravenhage. 492 http://proxy.handle.net/10648/e8d264f6-e9aa-48ad-a2f0-f00f942ff980 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

493 http://proxy.handle.net/10648/e8db6d11-285c-42a5-a1bd-78e67500dfa7 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

494 http://proxy.handle.net/10648/b31fa5bd-4626-4d69-9d9c-46e3252a385b Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

495-501 O.L.Vrouw van Goeden Raad te 's-Gravenhage, Honselersdijk. 495 http://proxy.handle.net/10648/acc94456-d51c-4df8-8cb3-fcdbe32338cd Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

496 http://proxy.handle.net/10648/413e370b-4ce6-43cd-8bce-5dcb8c25f94a Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

497 http://proxy.handle.net/10648/5647d248-d8cf-4ea3-a90c-5a62be014109 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

498 http://proxy.handle.net/10648/0275fb35-ff99-48f6-8110-10061552da90 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

499 http://proxy.handle.net/10648/f3762c3e-6132-4e3e-97d7-9e456f4610b1 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

500 http://proxy.handle.net/10648/ce55fe87-1fcc-43fd-b25e-0cb4a061fd99 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

501 http://proxy.handle.net/10648/93b6c10e-70de-427a-8596-b21a776c5836 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

502-504 H.Pius X te 's-Gravenhage. 502 http://proxy.handle.net/10648/3e739820-916e-44aa-a3ce-fa4d602965b0 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

503 http://proxy.handle.net/10648/5423a939-6c19-477c-b0e6-e0f0c51b83f1 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

504 http://proxy.handle.net/10648/da402311-3e2a-4bc1-b1db-61c09d567bde Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

505-512 Allerheiligst Sacrament te 's-Gravenhage. 505 http://proxy.handle.net/10648/fa93c2e9-a560-4244-b4f7-e765a95cd3fd Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

506 http://proxy.handle.net/10648/0c5f9d80-7945-4fde-baf0-5b20b726cb00 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

507 http://proxy.handle.net/10648/2cf9c590-c69c-4f69-92d5-c9651cdec148 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

508 http://proxy.handle.net/10648/fbb16261-8e55-4c55-b806-87707109b609 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

509 http://proxy.handle.net/10648/81442f95-82ce-4178-b83e-bc49ec87957a Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

510 http://proxy.handle.net/10648/2ea16392-b8e9-42a5-8bbf-7bd3fd24912e Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

511 http://proxy.handle.net/10648/2403fbd7-bbce-4864-8c6b-8b393b5d0f2a Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

512 http://proxy.handle.net/10648/d7377672-2e1f-4097-b250-c61bc0dd9496 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

513-520 H.Theresia van Avila te 's-Gravenhage. 513 http://proxy.handle.net/10648/c6b80034-f104-419b-816a-c43cc214b438 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

514 http://proxy.handle.net/10648/d48665f9-9e11-4133-9ee1-f97551c9d41c Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

515 http://proxy.handle.net/10648/7af94deb-bb1b-49ff-93aa-80bd851d4f87 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

516 http://proxy.handle.net/10648/c06b8ead-287b-4e25-a847-4e6628a2b2ab Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

517 http://proxy.handle.net/10648/9da82c8f-3faa-44d6-8aa5-991d90c5dca9 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

518 http://proxy.handle.net/10648/36ad2d90-0765-4e0f-b6fd-95b22c613e1e Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

519 http://proxy.handle.net/10648/6a512013-36b5-4780-967c-197c4479c1ba Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

520 http://proxy.handle.net/10648/282c2a5b-529f-4036-9e4c-b51b687a9fd1 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

521-526 H.Theresa van het kind Jezus te 's-Gravenhage. 521 http://proxy.handle.net/10648/bb1de8b2-28a8-43ea-8931-057451e499a1 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

522 http://proxy.handle.net/10648/820ea1a0-3f14-4c30-a80d-c0167d8d2ee2 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

523 http://proxy.handle.net/10648/df47a4c3-8668-49a0-ab8c-685bc84c7618 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

524 http://proxy.handle.net/10648/b3f68c62-b39f-481c-8b2a-26caf6fbe208 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

525 http://proxy.handle.net/10648/252492d0-7a04-483b-b620-163a5e17efd6 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

526 http://proxy.handle.net/10648/60819a4f-ea97-4420-b38e-79822181c826 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

527-535 H.Willibrordus te 's-Gravenhage. 527 http://proxy.handle.net/10648/d3059af9-cbc4-48ba-8685-c5b9a4fe28bb Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

528 http://proxy.handle.net/10648/f25ff734-1e4a-4317-a257-5415dacb9df4 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

529 http://proxy.handle.net/10648/d5523812-1aa7-452d-9eab-1b64c85a5b0a Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

530 http://proxy.handle.net/10648/7e62f4e9-d19a-42aa-aeac-49a3cc44ed6c Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

531 http://proxy.handle.net/10648/8093ead4-bc7b-4822-9732-0b68095cb7f2 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

532 http://proxy.handle.net/10648/48ddfd4b-2a5b-4c42-97c0-1b3cec459586 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

533 http://proxy.handle.net/10648/03ce604e-81e5-4f8e-85a8-1ff1514c6104 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

534 http://proxy.handle.net/10648/808318f7-707f-4989-9602-17373ccf73cd Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

535 http://proxy.handle.net/10648/8655f5dc-b613-4505-8d42-5802b5518081 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

536-540 O.L.Vrouw van het Allerheiligst Sacrament te 's-Gravenhage. 536 http://proxy.handle.net/10648/86e55c1f-c3ee-4200-adce-5b5deda09d60 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

537 http://proxy.handle.net/10648/ae640a5a-7fea-4f06-acbb-f5ef8cb7e635 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

538 http://proxy.handle.net/10648/420f987b-169e-4ee6-872d-faa1d95935b0 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

539 http://proxy.handle.net/10648/2f155dfe-b2ba-4a26-a57f-d1e3bb5f4d40 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

540 http://proxy.handle.net/10648/89fc5d42-0530-43b3-87d1-c81ac3b15ad0 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

541-545 H.Paschalis Bayhon te 's-Gravenhage. 541 http://proxy.handle.net/10648/d617d66f-3a66-4eb4-8b37-4536c3df4b7d Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

542 http://proxy.handle.net/10648/3efda4f3-330f-44c0-966c-5930339004b7 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

543 http://proxy.handle.net/10648/6286075e-4e3d-46f8-8ad1-bd5ad04c4343 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

544 http://proxy.handle.net/10648/c5c7d23a-c39f-48a9-aa65-3f02a27e8f93 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

545 http://proxy.handle.net/10648/0ee11999-e945-43d0-ab51-14f58b6ddd5f Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

546-547 H.H.Antonius van Padua te 's-Gravenhage. 546 http://proxy.handle.net/10648/33dfc765-3c2c-4b26-b024-b516ec2306bc Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

547 http://proxy.handle.net/10648/3fc9b81b-f317-4b2d-8a00-80a96afd2987 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

548-549 H.Pastoor van Ars te 's-Gravenhage. 548 http://proxy.handle.net/10648/5b032bbd-a597-46fd-af62-88186ee9f669 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

549 http://proxy.handle.net/10648/6bed6935-adc9-41e1-9b7e-58795e3b1375 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

550-555 H.Paulus te 's-Gravenhage. 550 http://proxy.handle.net/10648/a26629c3-aabc-4145-bb14-f479f6cefdea Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

551 http://proxy.handle.net/10648/0f7968bc-4f66-40eb-ac7a-24253d22f939 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

552 http://proxy.handle.net/10648/3482abda-5004-43cb-902a-cf26dfb366f4 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

553 http://proxy.handle.net/10648/e035b05d-c16c-40fa-9d7f-27d2e22c21ad Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

554 http://proxy.handle.net/10648/12188670-a3d3-4a21-bae3-d958c5e744a5 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

555 http://proxy.handle.net/10648/b2b6d61d-1602-4ff2-b0fb-62773fa3f26d Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

556-563 O.L.Vrouw van Goede Raad te 's-Gravenhage. 556 http://proxy.handle.net/10648/9e45404b-04df-4334-860f-6add2c86ac16 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

557 http://proxy.handle.net/10648/09ec2ece-7347-403f-b5b7-72b39cd0eb70 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

558 http://proxy.handle.net/10648/5ea1d29b-e4f6-4452-a83d-1be47cb2c06a Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

559 http://proxy.handle.net/10648/9479ed3b-ad7e-42a4-9bfc-3d2138cd7395 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

560 http://proxy.handle.net/10648/a2370a3c-de85-4f90-909d-1801965a51d0 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

561 http://proxy.handle.net/10648/8238ef72-dfd4-485c-90a1-e0b789c0d38b Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

562 http://proxy.handle.net/10648/8da4e46a-e310-4d79-9199-0c56797308b5 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

563 http://proxy.handle.net/10648/68de7f81-7ab0-4497-ad4c-e687cb9d03d9 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

564-571 O.L.Vrouw van Lourdes te 's-Gravenhage. 564 http://proxy.handle.net/10648/a74583a6-5030-404c-b982-02e48e23d3bb Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

565 http://proxy.handle.net/10648/858ab6b1-b9b6-47e1-b30b-740cfb083839 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

566 http://proxy.handle.net/10648/84af6912-2e01-49b6-8ff8-1badafacc13f Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

567 http://proxy.handle.net/10648/3690bf08-1104-4342-b5bc-5a09e8341cae Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

568 http://proxy.handle.net/10648/dd976de8-e3a1-4b89-aded-d70e6d1241c7 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

569 http://proxy.handle.net/10648/949ea0db-773a-464f-a6a9-ce877bd0a187 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

570 http://proxy.handle.net/10648/4caa3976-7fb9-4e01-85d2-ec4b35301d92 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

571 http://proxy.handle.net/10648/6a022349-b4ba-475c-9945-db540bfbd9a0 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

572-579 O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te 's-Gravenhage. 572 http://proxy.handle.net/10648/dd88954c-157a-4143-858d-439a37094f42 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

573 http://proxy.handle.net/10648/7ef60957-1cec-426e-93a7-00e2ada396ae Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

574 http://proxy.handle.net/10648/54608704-1737-4d5d-b6c7-e7c72593b109 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

575 http://proxy.handle.net/10648/b731a6d2-aad4-43dd-a5d6-c9e344c7191f Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

576 http://proxy.handle.net/10648/3b9c5cd1-2edc-497e-93b2-376337c6afec Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

577 http://proxy.handle.net/10648/6c071486-511a-4d10-9e56-56e764152763 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

578 http://proxy.handle.net/10648/490aadcb-d1a2-40c4-a592-9ebfe81640f5 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

579 http://proxy.handle.net/10648/906ae53e-326f-42e1-b8d6-6e32d8d2789e Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

580-674 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Leiden 1850-1971 95 omslagen 580-588 O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Leiden. 580 http://proxy.handle.net/10648/69f37052-c782-46c6-b242-6cc467fc4826 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

581 http://proxy.handle.net/10648/42eb6c3f-02af-4403-ac43-76ee051ca6be Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

582 http://proxy.handle.net/10648/714bb521-fdb4-4691-a795-5eff96e6dee1 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

583 http://proxy.handle.net/10648/30775b83-b5da-4e92-aa09-c3a559c1cd9e Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

584 http://proxy.handle.net/10648/a647fc99-5050-4143-9c57-e0722b97431f Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

585 http://proxy.handle.net/10648/1bdc3732-61ba-465a-97c4-c9952adbdc0e Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

586 http://proxy.handle.net/10648/e1c69097-53d2-419b-a6f9-8f13ecc5b618 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

587 http://proxy.handle.net/10648/1ad8fbc4-5265-481b-9795-5bc813fa12ec Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

588 http://proxy.handle.net/10648/57e16c62-cb8a-4e91-94f6-201739014edd Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

589-599 H.Petrus te Leiden. 589 http://proxy.handle.net/10648/782eb98f-5b32-49d5-a17a-3f3a5be2ccfe Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

590 http://proxy.handle.net/10648/facf359b-008b-4fcd-b3f7-c3a8cc1d569c Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

591 http://proxy.handle.net/10648/97bd3c27-c8c8-4d43-94ac-9e060508956c Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

592 http://proxy.handle.net/10648/b028dbf6-b260-4a30-bcc7-62752360b8f3 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

593 http://proxy.handle.net/10648/53557d9d-6462-43f1-8e86-cdf513fcf5ae Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

594 http://proxy.handle.net/10648/cb6ce940-1991-4e12-b4d3-3becf9a9a998 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

595 http://proxy.handle.net/10648/1ed1e179-44dc-46c1-a355-f4d70112ceb0 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

596 http://proxy.handle.net/10648/1ffd13a5-30e0-48e5-8c72-4ef25b680581 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

597 http://proxy.handle.net/10648/71c4cf02-e771-423b-b751-36cc70be1728 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

598 http://proxy.handle.net/10648/4b035776-ed50-4345-b3b6-6b8b8e18c151 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

599 http://proxy.handle.net/10648/13c0bacb-eb30-451a-a32e-843692176eed Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

600-601 H.Antonius van Padua te Leiden. 600 http://proxy.handle.net/10648/15fa8beb-353a-4a7f-8407-1e6b0f6f1bec Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

601 http://proxy.handle.net/10648/bec672b7-396f-4482-acbe-cd6547f911f4 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

602-605 H.Leonardus a Portu Mauritio te Leiden. 602 http://proxy.handle.net/10648/5358e8d8-4277-4ddb-bd76-a7c0880ef40e Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

603 http://proxy.handle.net/10648/36c38de0-0fbc-4056-83ac-5ed838b0a0c7 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

604 http://proxy.handle.net/10648/4c88f4e0-1c9b-4c70-bed6-d78e4da3a8be Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

605 http://proxy.handle.net/10648/97582acf-3764-4647-b5d7-c85ca74b1dd9 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

606-612 H.Lodewijk te Leiden. 606 http://proxy.handle.net/10648/87574082-30eb-4b3d-940c-00c8216f6b13 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

607 http://proxy.handle.net/10648/97752067-07d9-4ab8-9938-81c970e9b05b Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

608 http://proxy.handle.net/10648/cb2c39bf-8033-4979-bf99-f3c644b93d4b Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

609 http://proxy.handle.net/10648/9b552daa-414f-4047-aae8-68053d914a57 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

610 http://proxy.handle.net/10648/a39492d0-ce29-4dc1-bbbe-8f91eae77ed8 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

611 http://proxy.handle.net/10648/0373665a-9bf1-4fcd-803d-f2f7d31314c4 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

612 http://proxy.handle.net/10648/62f967a9-cc46-4e73-843a-1d3adf88abc4 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

613-615 Maria Zetel der Wijsheid te Leiden. 613 http://proxy.handle.net/10648/679f5a3d-c46f-442c-90a2-10c3a51780ac Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

614 http://proxy.handle.net/10648/70c81cf3-c39a-4835-94b8-f14dea776f3a Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

615 http://proxy.handle.net/10648/af381bd7-bf23-40dd-b5b8-3bb101442aab Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

616-626a O.L.Vrouw Hemelvaart en H.Joseph te Leiden. 616 http://proxy.handle.net/10648/44e04731-661a-43ef-b9cc-21c460be28e8 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

617 http://proxy.handle.net/10648/c43a723d-d60a-49bb-b867-fe4e29ea3b22 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

618 http://proxy.handle.net/10648/82710a8e-963f-40f1-8cce-c2c6d635649b Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

619 http://proxy.handle.net/10648/160aebc6-3c8a-4f40-adf9-41556d84d35b Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

620 http://proxy.handle.net/10648/629d8821-996b-4344-8802-f90bd574a5c9 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

621 http://proxy.handle.net/10648/279d82f6-c2fb-4f6d-8a5e-236b2ad5ba51 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

622 http://proxy.handle.net/10648/28176c57-b69b-48da-ba10-1f076572f4c8 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

623 http://proxy.handle.net/10648/6a92474a-d741-4b85-a78f-4cdb0d3fed00 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

624 http://proxy.handle.net/10648/3994430c-a893-47ab-8bf2-81f1c4713baa Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

625 http://proxy.handle.net/10648/ed0197c5-d527-4334-9190-65d93ee99a63 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

626 http://proxy.handle.net/10648/fb4821ba-03c8-466c-b7cb-73a50fa5f286 Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

626a http://proxy.handle.net/10648/9f26d692-b571-4ab7-acae-a5311565f5df Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

627 http://proxy.handle.net/10648/1ba6a976-c4b9-41f0-a278-9de719ac71ec De Menswording te Leiderdorp.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

628-637 H.Willibrord te Oegstgeest. 628 http://proxy.handle.net/10648/688b55e4-9adc-4a9f-8f3d-5311ffc39a62 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

629 http://proxy.handle.net/10648/f7752861-5a08-482a-84bd-6fecc45c8abf Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

630 http://proxy.handle.net/10648/4276ec68-7d4c-41d1-aa99-fe2bcb5064b7 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

631 http://proxy.handle.net/10648/4c5a73eb-4247-4ef5-baaf-8de0b383f92b Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

632 http://proxy.handle.net/10648/0d188998-d640-411d-b75b-34af3ebffe62 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

633 http://proxy.handle.net/10648/a345d9ac-7c16-4974-b1cc-ab8b416d6c49 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

634 http://proxy.handle.net/10648/953afc6b-08e0-4c71-9d1a-04bdf6d7f9a0 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

635 http://proxy.handle.net/10648/267c57b7-2ecb-42b4-9332-29bb32954955 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

636 http://proxy.handle.net/10648/bb29d836-2229-40f2-8a7a-8539eced3660 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

637 http://proxy.handle.net/10648/b4c871f4-06ec-4c5c-aba2-bef659a6b71d Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

638-646 H.Laurentius te Voorschoten. 638 http://proxy.handle.net/10648/d88a8596-0c54-4272-9631-9617fce33e82 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

639 http://proxy.handle.net/10648/60c7f695-1f16-48f8-9818-62227dc46234 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

640 http://proxy.handle.net/10648/daa69880-0777-4865-99f1-f53b28123e07 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

641 http://proxy.handle.net/10648/ed2f71e0-3d1d-4333-8c6f-34005a4fd5af Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

642 http://proxy.handle.net/10648/95c7fba1-c98f-4f58-87cc-156789b92f9d Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

643 http://proxy.handle.net/10648/e7323c57-1a94-4048-bd00-1c610a9f27ef Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

644 http://proxy.handle.net/10648/6cac05a3-5e89-4347-a58f-a5be78f63462 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

645 http://proxy.handle.net/10648/062c1533-dc22-414c-aff3-f96577b9468e Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

646 http://proxy.handle.net/10648/58409497-f45a-4726-880b-177451687745 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

647-649 Maria Middelares van Alle Genade te Voorschoten. 647 http://proxy.handle.net/10648/7a0747b6-259a-4da5-a94b-0d771e4f7e9a Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

648 http://proxy.handle.net/10648/2e3c9c9a-dcc2-4ae5-8f44-86dd068ebfeb Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

649 http://proxy.handle.net/10648/3a08c1b1-2d53-46cf-bb5c-9da4b4148f5a Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

650 http://proxy.handle.net/10648/147ab875-1e7b-4238-a758-fe9877d07a86 De Moeder Gods te Voorschoten.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

651-657 Goede Herder te Wassenaar. 651 http://proxy.handle.net/10648/33457914-75d6-4140-ba8c-2fae1be8c068 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

652 http://proxy.handle.net/10648/681bca51-2ad1-4de1-ac2f-4d4e0f97607d Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

653 http://proxy.handle.net/10648/b9f76809-119f-47a0-b90a-58a46cfbf9b0 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

654 http://proxy.handle.net/10648/55c262e0-fb30-4f5a-9f38-e5623c5b5d6e Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

655 http://proxy.handle.net/10648/d72ffb46-04d3-4755-b636-cfceab4d2e72 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

656 http://proxy.handle.net/10648/db70362f-213f-4bac-9027-fafc95b9a89c Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

657 http://proxy.handle.net/10648/c33a44c6-acb1-405b-b800-cb268f20eabb Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

658-665 H.Jozef te Wassenaar. 658 http://proxy.handle.net/10648/2bd578b8-a2a8-4aff-9f28-eb1f23adfb4c Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

659 http://proxy.handle.net/10648/801fc8c1-846e-41aa-b2ac-a38d63351637 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

660 http://proxy.handle.net/10648/11878be3-a8fc-4fdb-ad70-e693361f9d77 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

661 http://proxy.handle.net/10648/6bed677e-a10f-4670-bec9-7f3f887bc197 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

662 http://proxy.handle.net/10648/6bff277a-ec5c-424c-a485-09b70a78edac Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

663 http://proxy.handle.net/10648/5dd6fcc6-6f24-466a-bd4b-3857e59fc406 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

664 http://proxy.handle.net/10648/edef8a9d-54e3-4cc4-b712-c84b4c0b3938 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

665 http://proxy.handle.net/10648/c91c1c52-5bb5-4efc-9708-8d6490b689ce Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

666-674 H.Willibrord te Wassenaar. 666 http://proxy.handle.net/10648/f2bb6b4a-e8aa-4953-a634-4780ce505d00 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

667 http://proxy.handle.net/10648/c7304899-8799-4262-a668-8e963c981608 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

668 http://proxy.handle.net/10648/bb5307a9-e0ce-4a10-9595-8d849fb9da0b Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

669 http://proxy.handle.net/10648/2951f7fb-9b69-4af4-9330-3bf6561d6da4 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

670 http://proxy.handle.net/10648/9704caef-d379-4db3-b3b5-2cb387faba25 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

671 http://proxy.handle.net/10648/53921384-fa85-456a-aa74-81fb8822cde6 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

672 http://proxy.handle.net/10648/51375ff9-972a-41e8-977a-96ec647a9eeb Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

673 http://proxy.handle.net/10648/3fc6f941-28a5-405d-b825-75704cf6dead Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

674 http://proxy.handle.net/10648/99ec9aa8-7dff-4e2d-b186-96a1ea6e34bb Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

675-807 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Noordwijk, 1850-1971 133 omslagen 675-682 H.Joseph te Hillegom. 675 http://proxy.handle.net/10648/0dc54973-a16c-450c-9774-9eaa194fcea9 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

676 http://proxy.handle.net/10648/ea6a8309-f04b-436c-8ae7-20266727a07e Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

677 http://proxy.handle.net/10648/c1450ec6-bc7c-4bfd-aa7d-7f6800e52c93 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

678 http://proxy.handle.net/10648/9fd773ba-8769-4f05-ad55-b4115654f6fe Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

679 http://proxy.handle.net/10648/977dd746-542e-4a46-96df-f58cf353d4af Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

680 http://proxy.handle.net/10648/1840fa66-2d7e-4d72-9ef8-4e32d122f468 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

681 http://proxy.handle.net/10648/dcbeec7d-bfe1-40a3-a658-6e1377e3faa4 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

682 http://proxy.handle.net/10648/ac37bc58-c18b-4f3e-b5f0-4809fe78c31e Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

683-691 H.Martinus te Hillegom. 683 http://proxy.handle.net/10648/9997ed6a-bb83-4274-9c23-5604d9d328a0 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

684 http://proxy.handle.net/10648/94bf418f-e12b-4e33-bade-cb8e6c1daf34 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

685 http://proxy.handle.net/10648/7434651c-d142-4961-9154-29c769c518cb Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

686 http://proxy.handle.net/10648/00e590e7-6217-4d50-9c9a-3a5817e1bb2c Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

687 http://proxy.handle.net/10648/bdba57bc-e198-40f4-abc6-44f2156acdc0 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

688 http://proxy.handle.net/10648/6594e21b-bad2-4f88-a2a9-b599b1fb2bbb Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

689 http://proxy.handle.net/10648/d19384d8-b4cf-45ce-b2cd-ef4b2bf6acfb Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

690 http://proxy.handle.net/10648/f718a3f6-2223-469a-8073-9e548d18a3d0 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

691 http://proxy.handle.net/10648/4f005eb3-a222-4294-95a6-f37acca54518 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

692-698 H.Egbertus te Hoek van Holland. 692 http://proxy.handle.net/10648/c6bec406-6ec9-4e2d-94c9-aefef75d9f0e Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

693 http://proxy.handle.net/10648/54cb3fbd-6d90-47db-901f-e1ece0e59285 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

694 http://proxy.handle.net/10648/ee376be8-e0ef-4514-aa37-693389e4d563 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

695 http://proxy.handle.net/10648/c4fb4828-8bf5-4856-b4ce-cec44c85e33e Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

696 http://proxy.handle.net/10648/f1972d48-fd6d-4cba-93ef-e5b6466a20a8 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

697 http://proxy.handle.net/10648/60a27340-3bd8-45ee-b420-d31517d0f84c Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

698 http://proxy.handle.net/10648/a84abac4-295f-4b58-922d-adf463916574 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

699-707 H.Jans Geboorte te Katwijk a/d Rijn. 699 http://proxy.handle.net/10648/a5ee188a-26bf-4cf2-91f8-042775c455a0 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

700 http://proxy.handle.net/10648/bf47a490-d75a-4201-8a57-fa878bd36852 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

701 http://proxy.handle.net/10648/785786ab-dc2f-4981-9e29-b14550ffb1a5 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

702 http://proxy.handle.net/10648/86922524-281c-450a-a64a-03afb1e67899 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

703 http://proxy.handle.net/10648/18cbd9b7-940a-42be-8b95-ea3d5453a3da Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

704 http://proxy.handle.net/10648/60f5ed7f-33df-4a58-9fc2-742e86844ca1 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

705 http://proxy.handle.net/10648/fb133ef7-9f2a-47f1-8052-abb7b22bf1a4 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

706 http://proxy.handle.net/10648/fc5d5e66-a63f-44f6-bc7f-5de963a218dc Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

707 http://proxy.handle.net/10648/6bcd2ef9-ea97-484e-8a61-aa271adace89 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

708-719 H.Agatha te Lisse. 708 http://proxy.handle.net/10648/64404134-9c51-40ea-b32c-18c0b3ec8277 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

709 http://proxy.handle.net/10648/0a6bd55d-eda3-4e04-9485-f16a1415e7dc Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

710 http://proxy.handle.net/10648/389baa28-ccaa-4f7c-b8f0-361f0985e3d7 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

711 http://proxy.handle.net/10648/904dd9a2-1297-4b3f-ae6b-95002a22b2fa Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

712 http://proxy.handle.net/10648/dafda38c-6e59-4979-88bb-76469fc74120 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

713 http://proxy.handle.net/10648/312a2388-6f69-4457-92c2-62269c6e3b90 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

714 http://proxy.handle.net/10648/85005d40-5d23-4a06-98be-f3759aecc0d9 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

715 http://proxy.handle.net/10648/83c511ea-b503-4d0a-93ea-298f3d9ef6a5 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

716 http://proxy.handle.net/10648/567860dd-0b2a-4f2f-a7cf-5bf6af01f016 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

717 http://proxy.handle.net/10648/98faec9f-5a0d-4ebf-b965-179339011f4c Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

718 http://proxy.handle.net/10648/f7eb3486-9aae-4e00-b8ae-30d4a543a625 Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

719 http://proxy.handle.net/10648/3c4e0899-540b-4d3e-9a76-d6bdd5fe9c2b Bestanddeel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

720-726 H.H.Engelbewaarders te Lisse. 720 http://proxy.handle.net/10648/b33f8b68-ca16-4031-bc20-2bf59d063995 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

721 http://proxy.handle.net/10648/cbccecfc-4d51-4818-8f77-84493608f97d Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

722 http://proxy.handle.net/10648/9a201352-d97c-4dca-a566-591c2b232f3c Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

723 http://proxy.handle.net/10648/fffe525c-8878-41a8-8988-45d659967aed Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

724 http://proxy.handle.net/10648/642d3107-ebf3-4a41-bf31-4fe4b2992dfb Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

725 http://proxy.handle.net/10648/a404089a-1256-4a22-b92c-83ce61ca8aaa Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

726 http://proxy.handle.net/10648/670a739f-2ec3-4132-bef9-fd6988757dbc Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

727-728 Onbevlekt Hart van Maria te Lisse. 727 http://proxy.handle.net/10648/7d145793-ba7d-464e-a786-bfd782df9107 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

728 http://proxy.handle.net/10648/f69ae9d3-97c9-43ec-ab80-65ec2764dce4 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

729-740 H.Jeroen te Noordwijk-Binnen. 729 http://proxy.handle.net/10648/e71447d3-9c54-4d81-af82-e3e74699f2a2 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

730 http://proxy.handle.net/10648/3c360025-466a-4e55-9992-58c7528dfd1d Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

731 http://proxy.handle.net/10648/d58e14f1-5bfd-4ec5-904a-153bd78f9b80 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

732 http://proxy.handle.net/10648/5162eff4-804d-4437-9b0c-68a87e67e0ba Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

733 http://proxy.handle.net/10648/af8d9514-d710-4394-9d3d-b1a49ab7b90c Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

734 http://proxy.handle.net/10648/75456c08-9913-48de-a2fd-0a866d529807 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

735 http://proxy.handle.net/10648/7b58a658-6f7a-47b3-b425-5dc6d87f9d23 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

736 http://proxy.handle.net/10648/157a18eb-55aa-4d94-9722-d39677634366 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

737 http://proxy.handle.net/10648/83970a49-b2b7-49fb-8e63-90fe83d664a1 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

738 http://proxy.handle.net/10648/8ac2e7a3-e7c9-403b-ac7f-b33063c7cb4b Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

739 http://proxy.handle.net/10648/75b91922-56b5-40bf-9c70-222d7a56c181 Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

740 http://proxy.handle.net/10648/6e2d1f9f-e9cc-47b8-a4cb-4f38e328092f Bestanddeel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

741-744 Maria ter Zee te Noordwijk aan Zee. 741 http://proxy.handle.net/10648/e911e6bb-0120-413c-8998-691ab9be1886 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

742 http://proxy.handle.net/10648/8091d6ae-6a74-44e4-8047-30692a78ea02 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

743 http://proxy.handle.net/10648/628fe511-1e70-4c22-8976-0f42e180e005 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

744 http://proxy.handle.net/10648/c62b9bbc-2a85-419f-ae47-58f06977688d Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

745-751 H.Joseph te Noordwijkerhout. 745 http://proxy.handle.net/10648/2bc78381-1eac-4bef-8fb4-eb9b39709aa6 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

746 http://proxy.handle.net/10648/29ff97f8-e1fe-43c1-b31d-680aaeabb966 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

747 http://proxy.handle.net/10648/e03f7b0f-b794-4895-a906-d0207f408311 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

748 http://proxy.handle.net/10648/f3cd9a7e-8372-465c-9f9a-a51392f7f5cd Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

749 http://proxy.handle.net/10648/8a86a95e-7289-4679-b1d6-ac28f6df8014 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

750 http://proxy.handle.net/10648/0d53ef7b-9e9c-4798-82f6-b244fef20e36 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

751 http://proxy.handle.net/10648/5a86680b-f9a7-4400-b862-1604c634255b Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

752-760 H.Victor te Noordwijkerhout. 752 http://proxy.handle.net/10648/5414fd2b-6d0c-4507-820d-b06279546ea4 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

753 http://proxy.handle.net/10648/f44ba00e-5c04-4061-b779-7f4b61a57959 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

754 http://proxy.handle.net/10648/d43d1115-7d4c-40cf-b386-9b172b9dd01d Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

755 http://proxy.handle.net/10648/c5ccf1dd-a47d-40eb-a940-136154508fa4 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

756 http://proxy.handle.net/10648/6f24fe65-a00c-41bb-9d78-52009d11e401 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

757 http://proxy.handle.net/10648/1ebf80ad-91bd-4e02-aceb-3e0cabe16360 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

758 http://proxy.handle.net/10648/c7fd5236-ea80-4d80-8f49-e1cf873928ef Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

759 http://proxy.handle.net/10648/bee43c71-35ba-4ebd-b31a-adb0d6112121 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

760 http://proxy.handle.net/10648/f5bf88f4-6369-4d17-83d7-615e57e7af8a Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

761-770 H.Pancratius te Sassenheim. 761 http://proxy.handle.net/10648/848ba43b-abba-452e-9393-6f3add5ecd58 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

762 http://proxy.handle.net/10648/7862a204-1076-4eed-a2e6-ee4bb66eeea1 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

763 http://proxy.handle.net/10648/432588fc-6f34-45b0-a87a-67aa5989a8c3 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

764 http://proxy.handle.net/10648/d895e07d-67a9-4faf-a6e0-09341ebd8f75 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

765 http://proxy.handle.net/10648/7e1369cb-7972-45a1-97e2-11b3972b092b Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

766 http://proxy.handle.net/10648/c2554dd9-6213-4c94-8196-4935b4af43d6 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

767 http://proxy.handle.net/10648/32b5ad63-6a8d-4b2b-abfc-2b9fac0d6d69 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

768 http://proxy.handle.net/10648/19153ecc-7f53-4e7e-9fc4-477502c772f9 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

769 http://proxy.handle.net/10648/41474992-5ba8-4aed-9096-d48a726dbadf Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

770 http://proxy.handle.net/10648/87487243-408f-4a12-a807-f582760c3400 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

771-778 H.Bartholomeus te Voorhout. 771 http://proxy.handle.net/10648/0e02efae-1db1-4756-a074-c841f210fc2c Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

772 http://proxy.handle.net/10648/9237e10d-6bb9-48b2-9946-c3efbc667409 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

773 http://proxy.handle.net/10648/72ca19cd-ab2a-46bd-b33a-e373f8a59e25 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

774 http://proxy.handle.net/10648/45380914-cedb-44f2-aed9-e5ee26915f91 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

775 http://proxy.handle.net/10648/b9f03946-5b08-44a7-aca9-60bfe5a59e17 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

776 http://proxy.handle.net/10648/ead46ad7-8963-40d7-85cd-bb5d01039a7b Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

777 http://proxy.handle.net/10648/022ab135-8bcc-4844-815e-7ef67cf11e73 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

778 http://proxy.handle.net/10648/83f97754-e6cc-4375-9551-3ec0122bb341 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

779-790 H.Matthias te Warmond. 779 http://proxy.handle.net/10648/36c9852c-1e8b-42f0-a565-eb3ad002b709 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

780 http://proxy.handle.net/10648/c10ea75b-d3f5-4909-9298-e742fc436f51 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

781 http://proxy.handle.net/10648/c4e56c31-0df9-494a-9d12-b47c8b37cc56 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

782 http://proxy.handle.net/10648/de35e913-86cb-40c2-9cb6-3f5ce9e4f966 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

783 http://proxy.handle.net/10648/94a2fcab-821c-4c60-9fbc-fdddd5576509 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

784 http://proxy.handle.net/10648/48a0ff42-6d4c-413c-8934-8fe329fe4f8e Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

785 http://proxy.handle.net/10648/18262b14-549b-4d67-a5e2-603838bcf76e Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

786 http://proxy.handle.net/10648/2491be83-8911-4a66-8b87-960058b679a0 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

787 http://proxy.handle.net/10648/bfeb36a2-0cb6-4cdc-8577-5616544b8845 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

788 http://proxy.handle.net/10648/d3091a8a-d161-4fa4-beca-43390412a9bc Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

789 http://proxy.handle.net/10648/e26316fa-2907-4a22-9483-e2ed5869b683 Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

790 http://proxy.handle.net/10648/1e33cb8e-cc7a-4058-8c0d-9b6e17e84052 Bestanddeel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

791-796 H.Hart van Jezus te De Zilk. 791 http://proxy.handle.net/10648/d490a57f-baf2-400d-a2da-9d775b975651 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

792 http://proxy.handle.net/10648/f57c5ec3-8fc8-442d-9dba-30bfe6e5358f Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

793 http://proxy.handle.net/10648/c3e32a56-e0ff-487c-9e66-9a3cc5d3d28c Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

794 http://proxy.handle.net/10648/8e989d23-467b-4e38-85b2-a90561b3dc71 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

795 http://proxy.handle.net/10648/4cf1f9a0-de9c-46de-8534-8eeaa54dcc82 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

796 http://proxy.handle.net/10648/b0168c57-00d5-4149-8696-d8bf64c66f47 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

797-807 O.L.Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Zoeterwoude. 797 http://proxy.handle.net/10648/2a7c4405-87d7-4846-b028-e4fde7d7a52c Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

798 http://proxy.handle.net/10648/a8375d19-5cc1-49c0-8a3b-bbcaf03b16f3 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

799 http://proxy.handle.net/10648/4339302b-4464-4d71-ac71-bdbccf1b848d Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

800 http://proxy.handle.net/10648/a778b8eb-2a00-4864-9f26-20d68bf2e574 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

801 http://proxy.handle.net/10648/8a4372cd-f219-48dc-84bf-7b8a4a867840 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

802 http://proxy.handle.net/10648/8a287f17-a49c-4be9-9fa6-d0b7fd6c89df Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

803 http://proxy.handle.net/10648/5edf47cf-aef0-4fea-a2ab-ce1fc2b363a2 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

804 http://proxy.handle.net/10648/9070bb1c-8e42-4056-9d07-029ccf91ced8 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

805 http://proxy.handle.net/10648/f051273b-22a8-425d-8c2f-6a7a67aca871 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

806 http://proxy.handle.net/10648/d34e0902-fa6f-4b95-a057-048b159e8b7d Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

807 http://proxy.handle.net/10648/df4abb37-fef1-4d3c-a933-4798471e5832 Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

808-885 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Poeldijk 1850-1971 78 omslagen 808-816 H.Andres te Kwinsheul. 808 http://proxy.handle.net/10648/381a28df-5be7-43a9-9c6a-5ff58d4ee82c Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

809 http://proxy.handle.net/10648/67716097-b5ac-4aed-a8a7-a28554537c00 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

810 http://proxy.handle.net/10648/b4c6133b-fc08-4ede-b789-01efab0f708b Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

811 http://proxy.handle.net/10648/e3d304e7-663f-4fed-8cbf-cf2c6eaed482 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

812 http://proxy.handle.net/10648/5772d647-e531-4b0a-a37f-cbfddcc418b5 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

813 http://proxy.handle.net/10648/43f0ebd9-004d-402c-b99b-c9a6068515a0 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

814 http://proxy.handle.net/10648/6b34bfae-9625-4215-af32-23ce4486f9a0 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

815 http://proxy.handle.net/10648/682962d3-10c4-41dd-9c22-0157800b24c8 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

816 http://proxy.handle.net/10648/ba0c7a47-03f3-4a44-9bea-88ca5ff8cf03 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

817-821 H.H.Martelaren van Gorcum te De Lier. 817 http://proxy.handle.net/10648/ead99a22-7065-4089-883d-a02590b4fa25 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

818 http://proxy.handle.net/10648/ea529884-2748-4dc8-8a8f-8ce7f076c188 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

819 http://proxy.handle.net/10648/aa9436eb-627f-489d-b10a-b86be878b118 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

820 http://proxy.handle.net/10648/a5ec359c-73da-4bdc-b2c2-d6b4e029af60 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

821 http://proxy.handle.net/10648/b151775a-ef06-4b94-b9e8-73ed203d072c Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

822-836 O.L.Vrouw Hemelvaart te Loosduinen. 822 http://proxy.handle.net/10648/3c3da748-ccc4-4496-83ee-896ae8da4021 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

823 http://proxy.handle.net/10648/d06140c8-b70c-4165-9b01-ea3142c7020d Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

824 http://proxy.handle.net/10648/2c4663e6-3673-4c63-b3e3-752e98a2a912 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

825 http://proxy.handle.net/10648/01a02318-30da-45d4-917c-e12b08c0a114 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

826 http://proxy.handle.net/10648/a964504f-1e77-46cb-a4ee-5c7ab402fc40 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

827 http://proxy.handle.net/10648/d691fe8b-f991-45ae-b957-a73824d11b36 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

828 http://proxy.handle.net/10648/fd7413ed-f03e-4b42-88e2-2d17407aebfa Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

829 http://proxy.handle.net/10648/30060236-a414-4ac7-9d35-a28b9d5b368a Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

830 http://proxy.handle.net/10648/247b004f-7bf6-4de4-803d-9bda3ff6f75f Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

831 http://proxy.handle.net/10648/17dfba44-c33f-4fe1-ba20-a1600637e569 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

832 http://proxy.handle.net/10648/ee38a685-a3f8-49f8-b65d-6732f71354eb Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

833 http://proxy.handle.net/10648/668355c2-7088-45d3-9bbe-404cf1856a50 Bestanddeel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

834 http://proxy.handle.net/10648/238150e6-f56a-40b3-a20e-414ea98f890a Bestanddeel 13

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

835 http://proxy.handle.net/10648/a65f2639-7ba1-4edb-90aa-35ea7b49703f Bestanddeel 14

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

836 http://proxy.handle.net/10648/215c16f0-2ec6-42fb-b0be-781f2ae4acff Bestanddeel 15

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

837-845 H.Machutus te Monster. 837 http://proxy.handle.net/10648/8fa2dcc8-a32e-49b5-9b84-4a11c7b23499 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

838 http://proxy.handle.net/10648/70630682-2f06-4955-a610-66a36c7aede4 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

839 http://proxy.handle.net/10648/a45e98ea-ff7b-4faf-8e5d-31365418bfe7 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

840 http://proxy.handle.net/10648/ff769b80-a152-4039-aa78-cf60d277a610 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

841 http://proxy.handle.net/10648/71e122f6-2220-4956-adcc-67e4292ba89a Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

842 http://proxy.handle.net/10648/b2e127ce-78bf-4342-823d-779182242753 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

843 http://proxy.handle.net/10648/2b1fcfbf-d98b-45e3-bd8d-8ee9c83977ae Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

844 http://proxy.handle.net/10648/deca264a-c9a4-42e9-baf6-18e8f9179ee7 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

845 http://proxy.handle.net/10648/aa5e1cd3-fb4d-4986-b69e-a60393d49179 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

846-859 H.Adrianus te Naaldwijk. 846 http://proxy.handle.net/10648/ff70674c-784c-4d3a-a34f-df2a808287ea Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

847 http://proxy.handle.net/10648/256316df-92ea-4b63-857a-91df923be551 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

848 http://proxy.handle.net/10648/47b6b9b6-60ab-4eea-8086-5a30c6652019 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

849 http://proxy.handle.net/10648/22ed0818-aeea-440c-91bc-70fd723e837f Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

850 http://proxy.handle.net/10648/75a4f0d4-c7b1-462d-aa50-0cb6607fb6cb Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

851 http://proxy.handle.net/10648/ef8703da-7104-4c30-b986-610760917f75 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

852 http://proxy.handle.net/10648/36093c93-e620-4dd0-92ad-f5edbdc6f6ee Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

853 http://proxy.handle.net/10648/5420de9b-66a6-4ea2-ba11-c35c78cccab4 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

854 http://proxy.handle.net/10648/3c3f28de-1ece-4704-b61f-d724ec4f5d65 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

855 http://proxy.handle.net/10648/f7193fb6-99a2-48ff-a8f0-950a400d1c54 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

856 http://proxy.handle.net/10648/47c0ea70-32b6-46ac-a635-6ed33b047241 Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

857 http://proxy.handle.net/10648/6bec41a5-e46d-4ce4-a463-768e617055b6 Bestanddeel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

858 http://proxy.handle.net/10648/97e11c85-d7e6-4986-9e06-d1af3ad97af1 Bestanddeel 13

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

859 http://proxy.handle.net/10648/6ae2ccd2-bdaa-4cf2-974f-378647b62775 Bestanddeel 14

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

860-872 H.Bartholomeus te Poeldijk. 860 http://proxy.handle.net/10648/963eff1c-741a-45b2-817a-ff131cd2d0d0 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

861 http://proxy.handle.net/10648/1212ae99-eff7-42bc-994b-c93c729cc47b Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

862 http://proxy.handle.net/10648/45a3c7d3-dcf3-4200-ac64-9d2ab8153e61 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

863 http://proxy.handle.net/10648/03b2b847-3aea-454c-8b06-d075b50e000e Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

864 http://proxy.handle.net/10648/38f789ed-0954-4440-a19b-23982948e346 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

865 http://proxy.handle.net/10648/0b22d573-55ae-4c17-8480-5c710d087e1a Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

866 http://proxy.handle.net/10648/4d1df3fe-9744-4899-b762-fc964eae8d57 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

867 http://proxy.handle.net/10648/ed57cf3c-f979-40d1-8996-261ccc3fa6a4 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

868 http://proxy.handle.net/10648/577c4830-7cc4-4551-9af6-901e4be61dbf Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

869 http://proxy.handle.net/10648/4c4b1aa2-b21f-413e-874d-d3fe00e7892b Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

870 http://proxy.handle.net/10648/18b07251-f8ac-4cb5-83b7-1d0630e0edfe Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

871 http://proxy.handle.net/10648/9820e88a-16c2-402a-8952-ac1497d67144 Bestanddeel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

872 http://proxy.handle.net/10648/f8f1e8a4-9757-471a-8aa7-014067e02007 Bestanddeel 13

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

873-883 Sint Jan de Doper te Wateringen. 873 http://proxy.handle.net/10648/25a8631f-8dbf-4ebb-8783-2f02e8362e59 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

874 http://proxy.handle.net/10648/577b9f04-f13a-4a6d-9100-ffbbb6bff240 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

875 http://proxy.handle.net/10648/de453656-7d3a-4b90-b150-d91d81db3075 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

876 http://proxy.handle.net/10648/614e64ed-0867-42d1-a8ff-4e61ae9ee59c Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

877 http://proxy.handle.net/10648/8c8a456e-0f77-40e7-bb7c-68a8571c4ccd Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

878 http://proxy.handle.net/10648/80b0e06d-45ea-4e2c-8f36-586b3e9d1f8d Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

879 http://proxy.handle.net/10648/2df8df0d-da2c-4562-a1c6-86bb033e9725 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

880 http://proxy.handle.net/10648/875466d9-9544-42af-aaae-e3a38b3771b1 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

881 http://proxy.handle.net/10648/2be9dcf4-7e7a-4895-a972-14f1486ff2ad Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

882 http://proxy.handle.net/10648/a54a4fa1-38f9-4b5b-90ae-529d99bcb115 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

883 http://proxy.handle.net/10648/7e237290-a4cb-4f50-a632-2a1f1d2afd4a Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

884-885 Sint Joseph te Wateringen. 884 http://proxy.handle.net/10648/d03c6a9b-a70c-48ef-8304-548f8c51213b Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

885 http://proxy.handle.net/10648/1ffd4272-cc46-4f69-87bc-feb4d6302804 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

886-1083 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Rotterdam 1850-1971 198 omslagen 886 http://proxy.handle.net/10648/78fd4619-15d2-45dc-9744-93495fb33cbe Sint Augustinus parochie (Vikariaat behorend bij parochie H.H.Engelbewaarders te Barendrecht).

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

887-888 Sint Paulus te Capelle a/d IJssel. 887 http://proxy.handle.net/10648/cb0df686-995c-457b-819b-b6b34440b085 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

888 http://proxy.handle.net/10648/82b75cb3-25c6-47a6-8fde-63e6926ad797 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

889-890 Maria Koningin te Krimpen a/d IJssel. 889 http://proxy.handle.net/10648/c8f9fa73-11cf-4c00-b269-50543f2a285c Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

890 http://proxy.handle.net/10648/fe3bdcbe-193e-4a96-941c-7f252f206052 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

891-897 Sint Willibrord te Rhoon. 891 http://proxy.handle.net/10648/e227305f-331d-4541-b450-d51ae6792055 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

892 http://proxy.handle.net/10648/bf361f86-23e7-4251-bfb0-6c82ca3d069f Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

893 http://proxy.handle.net/10648/ea5d6c78-a483-4f80-a555-d34267d02ef7 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

894 http://proxy.handle.net/10648/e5b6918f-f8df-48d5-8d83-22118ffc048d Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

895 http://proxy.handle.net/10648/f7931af4-12de-4ea9-9feb-bf74e7e0fac6 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

896 http://proxy.handle.net/10648/43b79a70-c4f8-445e-9a53-dc86db9330af Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

897 http://proxy.handle.net/10648/1e43bc47-4514-4d0a-85b2-94618589d019 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

898-900 H.Albertus de Grote te Rotterdam. 898 http://proxy.handle.net/10648/07d9cc5d-6fc5-48ec-9328-072d1dae10fb Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

899 http://proxy.handle.net/10648/bcf2d8b8-1599-42f1-b501-53b4aea5192e Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

900 http://proxy.handle.net/10648/77f486ea-4a52-4068-b1c2-5914726b6193 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

901-907 H.H.Antonius en Rosalia te Rotterdam. 901 http://proxy.handle.net/10648/27f77b08-2b22-4fb9-84da-e38e8797dff4 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

902 http://proxy.handle.net/10648/2fe9487d-726d-4b2f-aa96-898c77903fae Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

903 http://proxy.handle.net/10648/f4f05c8e-7d3a-453d-ae67-ee8b42b778c3 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

904 http://proxy.handle.net/10648/525a9811-6936-4831-aabe-0e37269bb2c9 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

905 http://proxy.handle.net/10648/7feaeed2-5c1b-45ed-8270-dbdf4779e609 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

906 http://proxy.handle.net/10648/05c6c468-40e1-43c5-ad2a-06302542cc60 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

907 http://proxy.handle.net/10648/9329a015-7c5b-43b9-b874-02037fea776e Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

908-913 H.Antonius van Padua (hulpkerk van parochie H.H.Antonius en Rosalia) te Rotterdam. 908 http://proxy.handle.net/10648/0acdae75-1f23-4309-bb80-6539fe12085d Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

909 http://proxy.handle.net/10648/e50d5e9f-d4cc-4916-8e26-91291babd118 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

910 http://proxy.handle.net/10648/7a6c6d1e-f68e-4004-90e4-8475244a628a Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

911 http://proxy.handle.net/10648/9838eb38-4892-4c47-b046-32d5939a7974 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

912 http://proxy.handle.net/10648/6a1b3fc8-ee93-4203-ba61-64ee5a482be0 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

913 http://proxy.handle.net/10648/69c2d7d1-de0a-44d1-8fb6-c8f80f6e203f Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

914-919 H.Barbara te Rotterdam. 914 http://proxy.handle.net/10648/b1dc3a65-88f8-4cbe-a74b-8726a79ac8fd Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

915 http://proxy.handle.net/10648/96cda0c2-1e0b-4793-89b6-101e6d009e91 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

916 http://proxy.handle.net/10648/168403cf-12ef-4935-b7a3-fdbb2967ff08 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

917 http://proxy.handle.net/10648/5123b8cf-ba8f-4a84-92a5-5c7beeace4fc Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

918 http://proxy.handle.net/10648/910d2936-8c50-495a-a0c0-df66e7582048 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

919 http://proxy.handle.net/10648/6fdd3569-ccd3-461c-ae92-6fd234728ae6 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

920-921 Sint Bavo te Rotterdam. 920 http://proxy.handle.net/10648/514e1949-f741-49e7-9cd5-2b780a2a6860 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

921 http://proxy.handle.net/10648/e20c2864-dae9-4261-8da2-12a883b75faf Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

922-924 H.Bonifatius te Rotterdam. 922 http://proxy.handle.net/10648/3ef86490-2ce7-4a7c-aef4-bf5a010ca07b Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

923 http://proxy.handle.net/10648/745ace4c-3bfe-4e1e-bfe9-c941b009cf3f Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

924 http://proxy.handle.net/10648/4dfd2c4c-d8e6-4539-9c42-7663c4666de6 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

925 http://proxy.handle.net/10648/ca420cbd-ac57-4d05-924d-90505fb04b3d Sint Ceacilia te Rotterdam.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

926-930 Christus Koning te Rotterdam. 926 http://proxy.handle.net/10648/164442d4-7158-4aac-bb50-dc855d391c86 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

927 http://proxy.handle.net/10648/4dfe34f5-bd53-4b9e-bc9d-71ac845c2118 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

928 http://proxy.handle.net/10648/75c8772e-390c-467c-b632-28495d698242 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

929 http://proxy.handle.net/10648/b5b5439c-42c2-4635-a79a-505ff69c61b1 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

930 http://proxy.handle.net/10648/495c3a33-2342-41e2-b5c4-5344ec27281d Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

931-936 Sint Dominicus te Rotterdam. 931 http://proxy.handle.net/10648/dfe9abc0-c6b0-4fb2-9343-e5023a4956bf Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

932 http://proxy.handle.net/10648/7c41da56-89ed-49f8-af1f-eabed50f7537 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

933 http://proxy.handle.net/10648/6eb113e1-b5dd-46a5-b7b8-9add79359207 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

934 http://proxy.handle.net/10648/ac000d75-6a0b-43db-9605-48fc9fbb2d85 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

935 http://proxy.handle.net/10648/9d7998a9-d009-4177-bf7e-7873a8fc7c40 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

936 http://proxy.handle.net/10648/149bb9a3-7d6f-4bf2-9773-9907ffbc8e86 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

937-941 H.Elisabeth te Rotterdam. 937 http://proxy.handle.net/10648/a89104bf-bb60-41a5-8fdb-fd03bb9e651b Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

938 http://proxy.handle.net/10648/2b4bb424-ec34-4588-b1c5-62b0c0a18032 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

939 http://proxy.handle.net/10648/5aa8ca8d-427c-4514-8e2d-1535b9357053 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

940 http://proxy.handle.net/10648/12238101-558c-4c45-a408-d2c7ab9aeaa7 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

941 http://proxy.handle.net/10648/30c63fcc-e120-41c5-b095-75ddf9db0d04 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

942 http://proxy.handle.net/10648/4c978ed2-f26f-4064-9558-ae6297c3714c H.H.Engelbewaarders te Rotterdam.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

943-948 H.Familie te Rotterdam. 943 http://proxy.handle.net/10648/d134ea19-a64a-4241-97cf-1f0c13a2844e Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

944 http://proxy.handle.net/10648/1cc6899e-52e6-4427-ae01-e0c336353418 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

945 http://proxy.handle.net/10648/ef080b89-0ad9-460b-bcc9-52a2cf81d1e8 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

946 http://proxy.handle.net/10648/96a64bdf-005e-4d7e-9bb5-bd9f180fbf90 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

947 http://proxy.handle.net/10648/b3d74e74-ec78-4808-8b84-8109fc3fae15 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

948 http://proxy.handle.net/10648/2b5367a2-eb1a-4993-832d-b0ef218ba812 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

949-954 H.Franciscus van Assisie te Rotterdam. 949 http://proxy.handle.net/10648/541ced02-3298-4dc2-97f5-bf18540bda5b Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

950 http://proxy.handle.net/10648/b75b891a-e5d7-4d30-a9e0-0126d399c699 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

951 http://proxy.handle.net/10648/05cef9f1-462a-46d9-b420-eab2ada1ff17 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

952 http://proxy.handle.net/10648/edb2bac2-a216-4f58-9b3e-766582113333 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

953 http://proxy.handle.net/10648/7d5c147f-38db-4881-9214-e9083ecd6b2a Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

954 http://proxy.handle.net/10648/27fe8b7c-e4c1-41c8-a149-5d685115d88f Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

955 http://proxy.handle.net/10648/b4089a32-cdfe-4659-9a1f-af3411bb60e0 De Goede Herder te Rotterdam.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

956-962 H.Hart van Jezus te Rotterdam. 956 http://proxy.handle.net/10648/f4e39db1-e316-445a-ab3e-7691d7360217 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

957 http://proxy.handle.net/10648/d7f3ec1d-e85b-4d9a-af11-6e6c51beceae Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

958 http://proxy.handle.net/10648/3912101f-8883-4ec2-b8e6-a419c2a51884 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

959 http://proxy.handle.net/10648/c0386a68-9f00-4f78-8e00-1e48ae727e54 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

960 http://proxy.handle.net/10648/6676dea4-5364-46dd-864b-468e78ef0cd2 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

961 http://proxy.handle.net/10648/13446dee-691c-48d2-8a3e-1df21d79d241 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

962 http://proxy.handle.net/10648/bfcee11c-8f31-46d8-b3b1-3e2a3539e61c Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

963-969 H.Hildegardis te Rotterdam. 963 http://proxy.handle.net/10648/6a21e811-0b6d-4ed0-b86d-744b99604a49 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

964 http://proxy.handle.net/10648/e53e0363-4c49-4722-9b0a-943458f3cb08 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

965 http://proxy.handle.net/10648/1663acf3-0bbd-482e-b9d4-c78e98a44561 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

966 http://proxy.handle.net/10648/2e88547f-dd1d-4641-80d8-936a3648ad7c Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

967 http://proxy.handle.net/10648/db62dfa1-54f4-4d7f-99cc-6c3f8e455f46 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

968 http://proxy.handle.net/10648/1c892586-f024-4459-9ab7-911b7a6c4d4f Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

969 http://proxy.handle.net/10648/2002e4c8-c8ac-4add-8c6e-0e1b752d57b1 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

970 http://proxy.handle.net/10648/89106516-b2e4-4a5d-80a1-ed2283f9ff71 Sint Jan (voor de Latijnse Poort) te Rotterdam.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

971-978 Sint Joseph te Rotterdam. 971 http://proxy.handle.net/10648/7dd6c18e-5875-46b3-9b63-e97b739d705b Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

972 http://proxy.handle.net/10648/54ec6b97-ee6b-44d2-9045-55367b9ee698 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

973 http://proxy.handle.net/10648/4f89c72e-3b16-4b8a-87e2-c3cae22de324 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

974 http://proxy.handle.net/10648/b7186cae-81a1-4fb9-a2d6-ef81eda36311 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

975 http://proxy.handle.net/10648/0c47b37d-adcd-4c1a-a0d1-a85759403a38 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

976 http://proxy.handle.net/10648/9f0b043e-57dd-4de0-b73a-23abd5909cd8 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

977 http://proxy.handle.net/10648/4e478f37-73c3-4c63-a2fd-1bda3b49f2fb Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

978 http://proxy.handle.net/10648/f96230f1-0b40-4aed-b4b3-02b76fc94903 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

979-981 H.Kruisverheffing te Rotterdam. 979 http://proxy.handle.net/10648/b9508997-91cd-4c42-a79c-a1823fe04cd0 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

980 http://proxy.handle.net/10648/c8dcd77f-5de1-4dc1-827b-2b47eac170e0 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

981 http://proxy.handle.net/10648/07167b3a-ecfc-454f-bd5d-f5746346ed1a Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

982-985 H.Kruisvinding te Rotterdam. 982 http://proxy.handle.net/10648/1bcb9967-75f6-4870-bcd5-fccc29099b91 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

983 http://proxy.handle.net/10648/ac8e2620-3625-4da4-ae79-2638904887ad Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

984 http://proxy.handle.net/10648/5426e965-476a-4731-a513-e1b3d0ddb496 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

985 http://proxy.handle.net/10648/4ae8b572-5104-46a4-9174-e2262e651f76 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

986-994 Sint Lambertus te Rotterdam. 986 http://proxy.handle.net/10648/0c88e682-34ac-4b7d-bdee-6d1ca526338c Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

987 http://proxy.handle.net/10648/f1ac7df9-e7e6-460b-b148-fb61dfd84eeb Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

988 http://proxy.handle.net/10648/a1c07387-e185-411a-98aa-94b5c133dccb Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

989 http://proxy.handle.net/10648/713d36c6-c866-4ef9-82ca-b6a008392bb6 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

990 http://proxy.handle.net/10648/dd789314-9215-4ebc-a36d-ac5a2bf9ef58 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

991 http://proxy.handle.net/10648/f8728a91-8a54-47da-9851-5e485954b0d5 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

992 http://proxy.handle.net/10648/64e5771f-3bf7-4bdf-864d-8d696aa98595 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

993 http://proxy.handle.net/10648/5a0ca841-1c9e-40f5-8e92-1c499397a997 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

994 http://proxy.handle.net/10648/8e224f78-84a2-4c8b-832d-62619c14781b Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

995-1004 H.H.Laurintius en Ignatius te Rotterdam. 995 http://proxy.handle.net/10648/7fa08f12-bd06-441d-8706-7f063fe8f3a6 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

996 http://proxy.handle.net/10648/aeb062a1-b40a-409c-a804-690f459766e5 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

997 http://proxy.handle.net/10648/1c144d1d-a487-43fe-883e-3016aa94ab15 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

998 http://proxy.handle.net/10648/7b436c2e-6319-4611-89bd-295ddc4d1a17 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

999 http://proxy.handle.net/10648/b2096d2c-ee9f-47fc-a66d-fbff6c8a7b47 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1000 http://proxy.handle.net/10648/36318c37-a006-4934-8cc4-9fa70d03603e Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1001 http://proxy.handle.net/10648/2f4f8b9b-4bab-4696-94f1-45683fa9499a Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1002 http://proxy.handle.net/10648/b682a96c-623b-4fb2-8012-2b31c142e228 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1003 http://proxy.handle.net/10648/904ce3b3-e522-41ee-bc95-71c730886b83 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1004 http://proxy.handle.net/10648/1826edd4-a104-42b1-b185-c2e5c891cefb Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1005-1011 H.Liduina te Rotterdam. 1005 http://proxy.handle.net/10648/476768ff-61a3-4675-83ff-642e36827fbf Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1006 http://proxy.handle.net/10648/7d72f11b-33b1-4c7e-bdb6-5c7f09fd24aa Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1007 http://proxy.handle.net/10648/c6e1a045-08e3-4233-9fec-6aa430f13628 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1008 http://proxy.handle.net/10648/94bacae0-125e-4ca2-9a7e-0ea10f09c6d2 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1009 http://proxy.handle.net/10648/d0ab5e68-92fe-4f05-8eea-3817c104c6e2 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1010 http://proxy.handle.net/10648/d969e5b5-8af4-4732-9e06-4fdcb46087c6 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1011 http://proxy.handle.net/10648/3e21e842-2a90-45ca-b0e9-7d71db92b6b8 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1012-1013 H.Margaretha Maria Alacoque te Rotterdam. 1012 http://proxy.handle.net/10648/8ff90196-f809-4cdd-a52d-5b29a87ea0df Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1013 http://proxy.handle.net/10648/d539e7cf-2866-491c-a2e7-325950a05b7b Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1014 http://proxy.handle.net/10648/24fcdee7-7a80-4880-b4bc-47108c744c67 De Menswording van onze Heer Jezus Christus te Rotterdam.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1015-1018 H.Nicolaas te Rotterdam. 1015 http://proxy.handle.net/10648/4d5ad3fc-3485-4e28-9bcc-dd1f4b219130 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1016 http://proxy.handle.net/10648/45dea847-4291-4e4d-9787-0a917fca0309 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1017 http://proxy.handle.net/10648/7453e714-3461-4b07-a44d-af5a109c6c3e Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1018 http://proxy.handle.net/10648/0b7dd0a5-c636-4c6b-8200-42baa5ea41c9 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1019-1020 Onbevlekt Hart van Maria te Rotterdam. 1019 http://proxy.handle.net/10648/4b7a2ef5-cc62-4295-a55b-44199531a0d3 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1020 http://proxy.handle.net/10648/80b24b0d-9bb6-47ef-aa32-c0e43ac0e924 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1021-1022 O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand te Rotterdam. 1021 http://proxy.handle.net/10648/8778c828-4e58-40a6-bc16-ba55918c5594 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1022 http://proxy.handle.net/10648/3d45ea96-4f93-484e-a9f6-8050d088d5c8 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1023-1031 O.L.Vrouw van Lourdes en H.H.Martelaren van Gorcum te Rotterdam. 1023 http://proxy.handle.net/10648/abe30660-0dad-4fdd-b333-b89d560112ec Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1024 http://proxy.handle.net/10648/438a7f0d-da19-4f34-a7ae-7f7b249f83ee Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1025 http://proxy.handle.net/10648/2468fca6-9c71-4a25-a6aa-89cc0c13e6c2 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1026 http://proxy.handle.net/10648/6ed7564f-03bb-4d32-a9f8-2793d362459f Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1027 http://proxy.handle.net/10648/4d71c476-0be7-42c8-82a5-cabaa17efd47 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1028 http://proxy.handle.net/10648/dffb7745-89aa-4caa-9719-260d8c9bd18f Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1029 http://proxy.handle.net/10648/26636a50-bd6d-463b-bfe0-e86637ff3f0b Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1030 http://proxy.handle.net/10648/eebeaa2d-2373-4412-98e2-f5d8fe8565b0 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1031 http://proxy.handle.net/10648/0e4d8861-e94e-4323-b820-65f81583b351 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1032-1038 O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Rotterdam. 1032 http://proxy.handle.net/10648/e1d02333-70aa-423c-a31e-3c94d08afcd1 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1033 http://proxy.handle.net/10648/83bf86d3-0a49-48ea-aaec-29a17590c205 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1034 http://proxy.handle.net/10648/3d3f3e2a-c6e8-4990-b658-e19c9acc847c Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1035 http://proxy.handle.net/10648/394f000c-e769-4bc2-9534-46bc217d5838 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1036 http://proxy.handle.net/10648/2e37bb62-2bb4-41db-8c19-885356390e3e Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1037 http://proxy.handle.net/10648/2322b46e-2136-4e57-a47d-dfe75d026ae3 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1038 http://proxy.handle.net/10648/0cda4aaf-3015-444d-8bb3-56e1b4832413 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1039-1042 O.L.Vrouw Rozenkrans te Rotterdam. 1039 http://proxy.handle.net/10648/e9d32cb6-84c2-4213-91f8-c7861b04cf7f Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1040 http://proxy.handle.net/10648/88f819f5-c4b9-4187-86ac-6a468ed9def1 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1041 http://proxy.handle.net/10648/79351327-5f91-4351-a586-7179f3f98f77 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1042 http://proxy.handle.net/10648/51c62a91-e7c3-4c81-b68f-b2d0801274aa Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1043-1046 Sint Paulus te Rotterdam. 1043 http://proxy.handle.net/10648/8ebdf2ac-198b-4e71-a7e7-98e3f7c14196 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1044 http://proxy.handle.net/10648/58d16cd4-c8b9-44a8-a5dc-78f3c7eb1eda Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1045 http://proxy.handle.net/10648/57e5e223-6e82-4ea3-93fd-645cde7f1a0b Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1046 http://proxy.handle.net/10648/6370a93f-b257-4ae7-a5ed-a008b5a165d0 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1047 http://proxy.handle.net/10648/5397e95c-67df-4a5f-a201-0128fdcea67c De Verrijzenis van de Heer te Rotterdam.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1048 http://proxy.handle.net/10648/caf5bc3e-53e9-4629-9f97-f4f2fbde3de6 Wederkomst van de Heer te Rotterdam.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1049-1054 H.Willibrord te Rotterdam. 1049 http://proxy.handle.net/10648/89b8515f-393d-4197-b7ea-052b0438b9a2 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1050 http://proxy.handle.net/10648/d3050438-2f9b-4f74-ad38-f2c4cb30122b Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1051 http://proxy.handle.net/10648/13bcf4d2-f4aa-4b2d-9c19-5b0a98418480 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1052 http://proxy.handle.net/10648/253b7341-a1ed-4d1b-8110-18551f621c1f Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1053 http://proxy.handle.net/10648/6f882f0e-9ce2-4b22-9678-0e5b3e0d44cb Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1054 http://proxy.handle.net/10648/5de34ab4-8a00-42db-bde7-9e91998b3b1e Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1055-1061 Sint Petrus te Rotterdam. 1055 http://proxy.handle.net/10648/89d9ba7e-63a3-4ff9-9363-247299769d4b Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1056 http://proxy.handle.net/10648/542a9446-c125-4190-9ba5-94a1a71f52fa Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1057 http://proxy.handle.net/10648/c10100cc-f20f-418c-bb92-4125314bbdf8 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1058 http://proxy.handle.net/10648/1179ee8a-d1c3-40f0-91ba-57f288891419 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1059 http://proxy.handle.net/10648/3d6574c4-e4a2-4513-a7d8-c7efb2fcc4c4 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1060 http://proxy.handle.net/10648/25f61910-7892-483f-954f-ae4e9a680b93 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1061 http://proxy.handle.net/10648/a5d20b90-418d-4c16-97b6-6881bdcc6356 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1062-1071 H.Petrus Banden te Rotterdam. 1062 http://proxy.handle.net/10648/00a48c98-19ae-4328-b9ca-907c41c77724 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1063 http://proxy.handle.net/10648/9536f163-b9b7-47cf-9c99-ef2f8cb382b7 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1064 http://proxy.handle.net/10648/8ab561d6-6bc5-449f-89b9-ef1088a85140 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1065 http://proxy.handle.net/10648/c7666700-60d0-4270-879a-73f287e9171c Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1066 http://proxy.handle.net/10648/7aca817a-5559-4135-b8a7-efdb26731057 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1067 http://proxy.handle.net/10648/d585ab77-4861-4638-97a3-3a82bbef41f3 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1068 http://proxy.handle.net/10648/7e45c535-e8c7-4e2e-aac4-c91bf422f95c Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1069 http://proxy.handle.net/10648/969a5753-0082-41a2-a364-41f9334ac0f0 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1070 http://proxy.handle.net/10648/6085b67b-002a-450a-b032-f0c49e76fe04 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1071 http://proxy.handle.net/10648/1bc27a4d-e60d-46b3-9cb6-2a4541f37e91 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1072-1076 H.Teresia van het Kind Jezus te Rotterdam. 1072 http://proxy.handle.net/10648/463fb7a6-de2d-4f3f-b634-9a3018a481ff Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1073 http://proxy.handle.net/10648/2dc0c9cb-7ac2-4b43-bd78-0b58564c06df Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1074 http://proxy.handle.net/10648/479c16bc-686c-4ed8-980b-7695a64d5657 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1075 http://proxy.handle.net/10648/fb9a7065-e30b-45d0-9e82-e50205bcdf68 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1076 http://proxy.handle.net/10648/6e3953c6-26c5-4120-a876-6283b0bd3ff6 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1077 http://proxy.handle.net/10648/5959a8e4-21c1-4d31-acd4-e27ecb2ffbe6 Rectoraat H.H.Michael en Clemens te Rotterdam.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1078-1079 Allerheiligste Verlosser te Rotterdam. 1078 http://proxy.handle.net/10648/f48047b3-e6b2-43eb-9efe-47606911b9a9 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1079 http://proxy.handle.net/10648/e9f66090-408a-4cb9-842b-9c26cb759bec Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1080 http://proxy.handle.net/10648/7c601cbd-ae05-4dc8-8643-e56762356631 H.Rosalia te Rotterdam.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1081 http://proxy.handle.net/10648/51c983dd-4d4c-4fd2-999c-beac68c85e31 H.Josef te Rozenburg.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1082 http://proxy.handle.net/10648/b067b50c-a03d-4cbe-9fe5-ad1df6947513 H.Felicitas te Spijkenisse.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1083 http://proxy.handle.net/10648/b832b5dd-ca85-471a-8018-923d8a32f944 Emmaus te Spijkenisse.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1084-1148 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Schiedam 1850-1971 65 omslagen 1084 http://proxy.handle.net/10648/d58dbf03-99ab-4aa6-aa49-f15fd09fee43 H.Andreas te Maassluis.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1085-1092 H.H.Petrus en Paulus te Maassluis. 1085 http://proxy.handle.net/10648/d19cb914-e6a1-4b4d-a10d-dd0ff8e19b04 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1086 http://proxy.handle.net/10648/bfad6060-395b-4e44-8f62-12795ba50fca Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1087 http://proxy.handle.net/10648/3880a9cf-352f-43fb-a63f-ed5e580608fd Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1088 http://proxy.handle.net/10648/a56bf0fc-f964-4730-aa4a-4773346ee70a Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1089 http://proxy.handle.net/10648/c963bd40-184f-4db4-ad5f-4035e4b4c706 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1090 http://proxy.handle.net/10648/b9edc75c-411b-4a6b-8083-d4c34ad10b82 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1091 http://proxy.handle.net/10648/d480614b-a25c-45b2-a887-823aae413b78 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1092 http://proxy.handle.net/10648/1fe1718f-6f04-444a-9a1e-e8f4991bc2fe Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1093-1097 H.Jacobus te Kethel (Schiedam). 1093 http://proxy.handle.net/10648/9087f857-d6c0-4f25-a463-78cc43a3e591 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1094 http://proxy.handle.net/10648/3fbce42b-d57d-4718-ae0e-e3836d769c8f Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1095 http://proxy.handle.net/10648/33e16a72-4b1f-490f-895d-22ffc9c472c9 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1096 http://proxy.handle.net/10648/173878a4-f6a1-42d9-a47c-9653e2ea61d1 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1097 http://proxy.handle.net/10648/ea52d773-91de-4f82-8ea2-80260ec57336 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1098-1105 H.Hart van Jezus te Schiedam. 1098 http://proxy.handle.net/10648/c260e499-c333-4356-a11b-44a81458bea4 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1099 http://proxy.handle.net/10648/032e5d48-388f-4f70-9f4c-53474a2c764c Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1100 http://proxy.handle.net/10648/49cef7ec-30d1-48cf-840d-55f6657a67f0 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1101 http://proxy.handle.net/10648/34a8b657-6d7a-4cc7-94ee-f1bc3b26a38b Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1102 http://proxy.handle.net/10648/19ba6772-34b5-406c-9e45-b2c684bfb3dc Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1103 http://proxy.handle.net/10648/89750aca-f24f-44f0-a1a9-fe548856c4b6 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1104 http://proxy.handle.net/10648/f88516d0-8b83-4fad-a5c6-d87b665603f3 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1105 http://proxy.handle.net/10648/55762dcf-fc86-45a8-b8fd-33a33b90fd15 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1106-1113 Sint Jan de Doper te Schiedam. 1106 http://proxy.handle.net/10648/e6674000-7ce7-4f36-91f6-6bbdf5bbbe42 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1107 http://proxy.handle.net/10648/bd7f1391-0378-4998-8c85-8e2292212d2f Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1108 http://proxy.handle.net/10648/593ebcdf-6b46-43f7-a79a-16397d79f5c8 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1109 http://proxy.handle.net/10648/8ef05567-f510-463a-93f5-104c66574b73 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1110 http://proxy.handle.net/10648/47db4409-c689-40b9-903b-e32133c4e14e Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1111 http://proxy.handle.net/10648/c677c0a0-8105-4fd2-83ef-07973ad06670 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1112 http://proxy.handle.net/10648/ae640edf-69ad-4c17-9b2d-52da9594525a Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1113 http://proxy.handle.net/10648/37e3442a-90a0-4d9b-88a7-39a5cb6a459d Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1114-1118 Sint Liduina te Schiedam. 1114 http://proxy.handle.net/10648/4b504b60-d192-45d9-9173-0156d0826581 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1115 http://proxy.handle.net/10648/cb5f5d17-f762-445f-8f4e-6311f4bea9a6 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1116 http://proxy.handle.net/10648/bbd20bdb-95b7-42b8-a3b5-3b1e0cfd480f Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1117 http://proxy.handle.net/10648/d074b957-7124-4d2e-ae41-024e5cbb6f89 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1118 http://proxy.handle.net/10648/e3c55323-6fae-4b15-86c6-e961839681c4 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1119 http://proxy.handle.net/10648/215e576c-f4eb-4a2c-91ea-b2ab4a8be71b Sint Liduina en H. O.L.Vrouw Rozenkrans te Schiedam.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1120 http://proxy.handle.net/10648/78df87a1-5d5f-48a8-9f9b-dab03b5b3d67 Sint Martinus te Schiedam.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1121-1126 O.L.Vrouw Rozenkrans te Schiedam. 1121 http://proxy.handle.net/10648/4739693e-1001-49b2-88ef-97cae8468646 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1122 http://proxy.handle.net/10648/2511d216-4169-4b23-b5d5-de2ec179b526 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1123 http://proxy.handle.net/10648/17d6b779-d39b-4787-963d-86c29f4c3b95 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1124 http://proxy.handle.net/10648/7b5418dd-7c77-4a59-ba33-994a2da82cff Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1125 http://proxy.handle.net/10648/306f2a2a-0824-4611-babe-620e2b989e3b Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1126 http://proxy.handle.net/10648/46984cc1-fdca-4e4a-bd2e-070176db53f4 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1127-1132 O.L.Vrouw Visitatie te Schiedam. 1127 http://proxy.handle.net/10648/2fe1650c-7bea-450c-b536-c9eba2115b1c Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1128 http://proxy.handle.net/10648/8f37e22d-6130-4ed7-b8a5-ae4b5647d107 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1129 http://proxy.handle.net/10648/e043d724-3c55-4da8-b3aa-3a2ddc3e4244 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1130 http://proxy.handle.net/10648/886337b9-9d7d-447d-baf3-69541d757360 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1131 http://proxy.handle.net/10648/fbc3a94b-6b34-4536-b265-da4ef5f8f8e5 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1132 http://proxy.handle.net/10648/4699fbfb-db62-49d9-94ee-dd96a6226a4b Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1133-1134 Heilige Geest te Vlaardingen. 1133 http://proxy.handle.net/10648/cd8dff50-a635-47e3-9b9e-d3fc9ce28041 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1134 http://proxy.handle.net/10648/2e6c8f4f-3177-4793-a78c-0ad0ee0d1605 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1135-1145 Sint Jan de Doper te Vlaardingen. 1135 http://proxy.handle.net/10648/9ec1ffc6-3c59-461b-8949-ba418d9cb733 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1136 http://proxy.handle.net/10648/a464a7f3-0b39-4517-929c-422e7dfb0c99 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1137 http://proxy.handle.net/10648/70bc36cd-5234-432e-8326-9a3d326d5599 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1138 http://proxy.handle.net/10648/c770643b-6776-4045-b1eb-c27f9f018401 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1139 http://proxy.handle.net/10648/281c34c5-eb2e-4fdf-8b16-2351a65c7991 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1140 http://proxy.handle.net/10648/d8e96161-21c4-4057-b43f-342ee5b5c7bb Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1141 http://proxy.handle.net/10648/95898c58-f0e6-4111-80cd-8eb255afe857 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1142 http://proxy.handle.net/10648/a91c555c-0218-44be-8fda-2f29f9cbb2a4 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1143 http://proxy.handle.net/10648/f13bd13f-1f74-4d57-89d9-1b9274db0cf3 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1144 http://proxy.handle.net/10648/05fb3f20-288f-44e6-97db-bcb1f2902605 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1145 http://proxy.handle.net/10648/dc7687a3-5a20-4e2b-af97-2da7ebe514de Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1146 http://proxy.handle.net/10648/84b80374-9a20-4c60-8154-2f38b0dc6270 Pax Christi te Vlaardingen.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1147-1148 Sint Willibrord te Vlaardingen. 1147 http://proxy.handle.net/10648/a6cfa471-ed1f-4a79-ab7b-ad4840476404 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1148 http://proxy.handle.net/10648/658af961-309c-41e2-8579-3428818a336f Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1149-1215 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Vlietstreek, 1850-1971 67 omslagen 1149 http://proxy.handle.net/10648/660168dc-3ce0-42aa-957b-b602f7f5bdb1 Gedachteniskerk Paus Johannes XXIII te Leidschendam.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1150-1151 Sint Josef Opifex te Leidschendam. 1150 http://proxy.handle.net/10648/80fb5168-70de-4526-84b4-2578058d1cc6 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1151 http://proxy.handle.net/10648/ba1fa80d-571c-4889-ae4a-452df5e53ccf Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1152-1161 H.H.Petrus en Paulus te Leidschendam. 1152 http://proxy.handle.net/10648/7632e1f5-0126-4128-889d-de6b685b41c5 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1153 http://proxy.handle.net/10648/14a4b215-5a5b-4de3-8c1d-188044615675 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1154 http://proxy.handle.net/10648/e217d81b-d3f1-46a6-a806-a75b5eda4274 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1155 http://proxy.handle.net/10648/048b4e85-03f6-467e-9f03-a1feb5e84504 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1156 http://proxy.handle.net/10648/fce6dc9a-2994-470d-8d3f-a5ba652a6a8a Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1157 http://proxy.handle.net/10648/ccb50199-d03f-44b9-bc5c-902e03fe2447 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1158 http://proxy.handle.net/10648/64820ade-fd4e-49b1-9278-5622ba12eabb Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1159 http://proxy.handle.net/10648/c4da03a6-2ce4-46da-a0a3-673ad21ea306 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1160 http://proxy.handle.net/10648/f5b7bae8-9e50-40af-89e6-16f6b55922cd Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1161 http://proxy.handle.net/10648/72569910-49b6-4b16-a503-d9f15c2960d4 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1162-1170 Sint Bartholomeus te Nootdorp. 1162 http://proxy.handle.net/10648/74cf082f-bd7e-49ca-bac9-358cf33c1a89 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1163 http://proxy.handle.net/10648/a4a8535a-9020-4529-8770-897f112554ae Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1164 http://proxy.handle.net/10648/dde1378d-f345-4b79-94d4-b69742c86fdf Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1165 http://proxy.handle.net/10648/c90002c7-7f9f-40ac-81bf-5a9bc0959ce0 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1166 http://proxy.handle.net/10648/aec89858-280e-41a6-9537-c5698b763ebc Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1167 http://proxy.handle.net/10648/94ada36c-659b-46e0-8606-83bb7e14c423 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1168 http://proxy.handle.net/10648/ef923e6c-d5df-4ece-8eb8-f2387248995a Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1169 http://proxy.handle.net/10648/f2c02ede-aa92-44a5-9959-1cec0d23902a Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1170 http://proxy.handle.net/10648/52ea7c4e-583a-4f54-a980-cca399b0aa3a Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1171-1173 Sint Benedictus te Rijswijk. 1171 http://proxy.handle.net/10648/0152acf2-dba3-4aae-89fc-9fc55ad5181e Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1172 http://proxy.handle.net/10648/56c238e3-87b4-499c-a7d7-ea1a4e4492d6 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1173 http://proxy.handle.net/10648/2f87698a-2491-4126-a97b-a7654d5814d9 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1174-1175 H.Bernadette te Rijswijk. 1174 http://proxy.handle.net/10648/38e424c5-5384-4e0b-9ee9-ca3238e28a3e Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1175 http://proxy.handle.net/10648/376187ab-67bc-4127-85ed-0d14ab5ce3c6 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1176-1184 Sint Bonifacius te Rijswijk. 1176 http://proxy.handle.net/10648/38af546f-b053-4961-8813-7b62f9db94f1 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1177 http://proxy.handle.net/10648/57029fb6-cb1b-4763-be17-0765992876b3 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1178 http://proxy.handle.net/10648/7f8f4228-5c31-4b31-b6d2-ec80e84c4978 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1179 http://proxy.handle.net/10648/f57cf9ca-0c0b-495d-96dd-9c22a59bb083 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1180 http://proxy.handle.net/10648/ca6e55a5-2c73-4538-bbe5-73b7d5b56fee Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1181 http://proxy.handle.net/10648/a78be8d0-bd49-4971-82d5-e752edfb34d2 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1182 http://proxy.handle.net/10648/0fda8e11-f48a-46c2-8610-eb132651ecf6 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1183 http://proxy.handle.net/10648/21766bfb-4ddf-419e-90fc-413e6d8f47c5 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1184 http://proxy.handle.net/10648/8d97503e-b592-4df7-86aa-ce8653ef250d Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1185-1187 De Goede Herder te Voorburg. 1185 http://proxy.handle.net/10648/fcf5ab02-b0d1-4c6a-9dbc-8f71e660236a Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1186 http://proxy.handle.net/10648/87502f23-e7fa-4992-868f-1532f5c3dd04 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1187 http://proxy.handle.net/10648/0e09bb69-740c-44fd-9c52-564765a2c29c Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1188-1196 H.Martinus te Voorburg. 1188 http://proxy.handle.net/10648/d74778bd-1eb9-4594-a099-100ed352a333 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1189 http://proxy.handle.net/10648/70e4d234-f54c-46b6-8f59-847c48850a02 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1190 http://proxy.handle.net/10648/a9c52214-dca6-4993-a5e0-b75a081aa716 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1191 http://proxy.handle.net/10648/b4903fd0-1950-4ab3-a92a-08378a6418c1 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1192 http://proxy.handle.net/10648/16803df4-7989-4ebd-b14b-df4b36f1174d Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1193 http://proxy.handle.net/10648/28503926-dab4-4568-9407-09b3dc3d9d82 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1194 http://proxy.handle.net/10648/f7351108-ddcc-4159-a164-0524488719ad Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1195 http://proxy.handle.net/10648/6902be6d-19fe-4173-bd2e-813fcd83a9af Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1196 http://proxy.handle.net/10648/a2216c03-9fd3-45c0-8c07-817b87765129 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1197-1203 O.L.Vrouw Hemelvaart te Voorburg. 1197 http://proxy.handle.net/10648/b714a964-c3a4-499e-acb4-6373af9e0b75 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1198 http://proxy.handle.net/10648/4da8af8d-bfb5-4688-be91-19285c2f7886 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1199 http://proxy.handle.net/10648/d0688b28-8bd4-466b-a3e1-103f7beb8abc Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1200 http://proxy.handle.net/10648/90948438-927b-4033-912e-aca6cc3530cb Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1201 http://proxy.handle.net/10648/8666be37-4f66-4123-8d88-deb4ac06b1d9 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1202 http://proxy.handle.net/10648/78feb1ce-5d1d-4ee8-a3ea-367dbb535b1c Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1203 http://proxy.handle.net/10648/10a444b5-f8e4-4072-83cc-febb5d3553c9 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1204-1205 De Verrezen Christus te Voorburg. 1204 http://proxy.handle.net/10648/41d03844-cf4c-4a60-84d7-e97e918ab78c Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1205 http://proxy.handle.net/10648/1287793a-db2e-4807-ad43-ab9a24a936a0 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1206-1215 H.Nicolaas te Zoetermeer. 1206 http://proxy.handle.net/10648/5adfaf1e-c4fe-40b8-b53a-d49220f58380 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1207 http://proxy.handle.net/10648/bcb6d7c1-da08-4d52-9b8a-c5521602ea58 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1208 http://proxy.handle.net/10648/2baa5b75-d8bc-4dc3-8a24-71ddbf2989f8 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1209 http://proxy.handle.net/10648/eea87b28-8837-4568-bf3e-df26242f403d Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1210 http://proxy.handle.net/10648/3571b223-89e5-4c6c-ac0d-de7231fa92b6 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1211 http://proxy.handle.net/10648/a6bf3839-b5fb-42f5-a3fb-df4d69253fa1 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1212 http://proxy.handle.net/10648/1486eb0e-5f66-43b3-893f-3f1e37920cd6 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1213 http://proxy.handle.net/10648/102c1247-f916-4732-aa4c-7469c400e4bb Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1214 http://proxy.handle.net/10648/d097e1e7-c3c5-47f4-bb1e-2bd3ab45d1d7 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1215 http://proxy.handle.net/10648/279bc13f-eac6-4a06-80ff-31dcd6d9c5c4 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1216-1261 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Zoeterwoude, 1850-1971 46 omslagen 1216-1223 H.Bernardus te Hazerswoude. 1216 http://proxy.handle.net/10648/84273a70-3e43-47a8-8d8d-21fc02f6839c Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1217 http://proxy.handle.net/10648/ff537e40-371c-4be8-9ac6-10c63657d6ca Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1218 http://proxy.handle.net/10648/66a3a677-9a1b-4ef2-8247-21c0f3934641 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1219 http://proxy.handle.net/10648/98476d0f-2ff6-4988-a945-2def9eb775f8 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1220 http://proxy.handle.net/10648/601b7399-8008-44c7-9ffa-3dd65d610d57 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1221 http://proxy.handle.net/10648/9d8915e0-630c-42ca-85a7-07e25a0d7f78 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1222 http://proxy.handle.net/10648/4a86fbde-611c-4237-ba16-c1b082912fc1 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1223 http://proxy.handle.net/10648/dc7cd74d-e2b2-4a4b-82cc-fbbc3ace1168 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1224-1230 H.H.Engelbewaarders te Hazerswoude. 1224 http://proxy.handle.net/10648/60dd2b84-4773-452c-aeb1-caa4bf374aea Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1225 http://proxy.handle.net/10648/37e99c66-a97b-4c2c-960f-b9b06970caa2 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1226 http://proxy.handle.net/10648/3cad8ab9-f245-4b86-af83-f631ffbcc71d Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1227 http://proxy.handle.net/10648/f54a0edb-a1b9-42ff-ba18-28ed2111cb8d Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1228 http://proxy.handle.net/10648/6799fabf-4373-44ab-873e-09ec62e423dd Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1229 http://proxy.handle.net/10648/d466f8af-333c-4907-bcb2-95044da54c2b Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1230 http://proxy.handle.net/10648/7e11d07f-4463-462f-ab32-67f201b6bdda Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1231-1238 H.Michael te Hazerswoude. 1231 http://proxy.handle.net/10648/3bd25142-a3d2-4c22-8a93-61b2559085a4 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1232 http://proxy.handle.net/10648/bf6e261d-f46b-4ecb-8324-59d6348de2b1 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1233 http://proxy.handle.net/10648/79169f23-d1a8-401f-a8a7-e0a5eef5b5b3 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1234 http://proxy.handle.net/10648/91a45bdb-72a8-45b7-862f-04378b879c59 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1235 http://proxy.handle.net/10648/d4565490-e67f-46f1-a89a-9cb912cc35dd Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1236 http://proxy.handle.net/10648/20af52db-0fca-4dae-b1c5-a144d6c071fc Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1237 http://proxy.handle.net/10648/482c7e04-d969-461b-ae2f-2b33a5225115 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1238 http://proxy.handle.net/10648/74cfad31-8c44-4224-b43b-f821b6cf5237 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1239-1246 H.Laurentius te Stompwijk. 1239 http://proxy.handle.net/10648/26355cbb-38a3-4500-89d5-886ddb5daa26 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1240 http://proxy.handle.net/10648/a0860bfc-1332-4ade-b098-75ff52257879 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1241 http://proxy.handle.net/10648/19717f80-ba8d-4bc5-b8ac-19ad2fcffe6f Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1242 http://proxy.handle.net/10648/fd4c5aab-cae7-4c49-8fb7-08ec1c32a242 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1243 http://proxy.handle.net/10648/a763232e-0b7d-454f-a520-dc9f0e603979 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1244 http://proxy.handle.net/10648/068cb293-779f-4418-a97f-6aa4c72b0d43 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1245 http://proxy.handle.net/10648/75851efa-ac6c-4607-a058-15f9933a3f74 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1246 http://proxy.handle.net/10648/3d66a67e-c16a-4983-bc74-e88d219d98f5 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1247-1261 H.Jans Onthoofding (H.Kruisverheffing) te Zoeterwoude. 1247 http://proxy.handle.net/10648/5895638f-aa62-42da-8c48-e55a935936b4 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1248 http://proxy.handle.net/10648/f193cc5b-a96a-463f-b645-2650daf369a5 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1249 http://proxy.handle.net/10648/511837e0-028d-4a55-b44f-8bce04d5c15f Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1250 http://proxy.handle.net/10648/20483d05-917b-49be-8e0d-e243eecb8c55 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1251 http://proxy.handle.net/10648/cfb4ab59-ca2d-4cd9-90c8-4fd4c0119d58 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1252 http://proxy.handle.net/10648/2ccf56c7-c3b6-457e-9cc0-3aa3415b4fa7 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1253 http://proxy.handle.net/10648/cb72c3c0-8f54-4a8d-865b-3833d35e2e86 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1254 http://proxy.handle.net/10648/cab43850-dc31-4bf9-99df-e19183b2fb06 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1255 http://proxy.handle.net/10648/ef2311e4-199c-4af3-9810-528fc5b4a3d1 Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1256 http://proxy.handle.net/10648/a6995353-8478-4980-9f78-57f24f551102 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1257 http://proxy.handle.net/10648/62f3a138-3f27-45bc-ba40-1fd6c3c57dfd Bestanddeel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1258 http://proxy.handle.net/10648/5824e0ae-5ce0-469e-aa03-69d64c4afedd Bestanddeel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1259 http://proxy.handle.net/10648/cb6c5252-7edd-47da-bc6c-3e5d26f73f41 Bestanddeel 13

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1260 http://proxy.handle.net/10648/88c9000b-d4d4-46e1-a886-58acd772b097 Bestanddeel 14

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1261 http://proxy.handle.net/10648/7c51ba17-e0b6-40ed-849b-13732ec8bbee Bestanddeel 15

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1262-1308 Stukken betreffende parochies vallend onder het dekenaat Zuid-Hollandse Eilanden (Schiedam), 1850-1971 47 omslagen 1262-1268 O.L.Vrouw Hemelvaart te Achthuizen. 1262 http://proxy.handle.net/10648/0352b26f-5395-466d-947b-646d64fb0bf0 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1263 http://proxy.handle.net/10648/0916cd69-2e53-4114-843c-27a0b0b17128 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1264 http://proxy.handle.net/10648/a4574818-0a8f-4527-90d4-ec7620076ff1 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1265 http://proxy.handle.net/10648/e4c5f177-255c-49b1-9a13-a0342a5a0e60 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1266 http://proxy.handle.net/10648/46838f20-3909-4f53-9092-9f3e5b1139b1 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1267 http://proxy.handle.net/10648/522bf8c6-41a3-4d5f-a21d-1793472a26b1 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1268 http://proxy.handle.net/10648/ec1ecf1d-92ba-42e5-b774-0290b76a10dd Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1269-1278 H.H.Martelaren van Gorcum te Brielle. 1269 http://proxy.handle.net/10648/993297ff-7dc2-483c-8ff0-89a4b1793614 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1270 http://proxy.handle.net/10648/7f380b1a-9a2a-4390-a5ba-e9c3c615c3bf Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1271 http://proxy.handle.net/10648/eddf5283-95db-4e04-a6af-ad7c09986078 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1272 http://proxy.handle.net/10648/c23be49c-07ba-4e5b-9054-5d99f780e1b6 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1273 http://proxy.handle.net/10648/93633cc7-5eb5-456c-b736-94ad7a9b6d38 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1274 http://proxy.handle.net/10648/5c7d2e71-a2d3-41e0-aa6c-4627777c0ed1 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1275 http://proxy.handle.net/10648/5dd66c9f-7344-4495-9d0d-2c48a281c9f9 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1276 http://proxy.handle.net/10648/d5d05e71-b620-4c53-99dc-376abdbcf3e1 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1277 http://proxy.handle.net/10648/1bc269ab-b890-402c-81a1-aa98c34c11ea Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1278 http://proxy.handle.net/10648/39ba7e0b-bb80-442d-8f23-838d5f2ff364 Bestanddeel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1279-1285 H.Antonius van Padua te Hellevoetsluis. 1279 http://proxy.handle.net/10648/0ab02e13-f232-4dbb-a075-cd2650cc2277 Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1280 http://proxy.handle.net/10648/41e7e765-ff7b-4b4f-84d9-9b3cbae78e2d Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1281 http://proxy.handle.net/10648/1a81c856-30ce-4b5e-b466-b18b091d02df Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1282 http://proxy.handle.net/10648/f918ba26-2b17-44fe-a91e-15af1edb8ad8 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1283 http://proxy.handle.net/10648/de9cf23e-88ff-4c38-aa1c-fbdf987a9267 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1284 http://proxy.handle.net/10648/0548d663-26b8-4bf3-ae86-fe5c0dc0877f Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1285 http://proxy.handle.net/10648/35c93b02-1431-4be7-bec5-e93d518554a4 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1286-1293 O.L.Vrouw Hemelvaart te Middelharnis. 1286 http://proxy.handle.net/10648/de44e366-f2f7-4975-a12d-3244d0bbe86b Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1287 http://proxy.handle.net/10648/b07742c2-ff4e-4e80-8966-d2e535dfb1b9 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1288 http://proxy.handle.net/10648/355f9e9d-e99e-43e8-acee-b9d1987a6760 Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1289 http://proxy.handle.net/10648/aa011f46-ee8e-4c69-bffe-f5b59ca72f09 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1290 http://proxy.handle.net/10648/34741942-39bd-4d9e-ae0b-78f23cf1f188 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1291 http://proxy.handle.net/10648/4071e096-8200-42a5-94d6-3f51b3b84a35 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1292 http://proxy.handle.net/10648/3d5edc86-f89d-41d0-888f-bfbd4cc0b1ff Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1293 http://proxy.handle.net/10648/e4206813-d92e-4418-acbf-500692fb5b1c Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1294-1299 H.Antonius van Padua te Oud-Beijerland. 1294 http://proxy.handle.net/10648/05eda5e8-588b-4986-b594-27d52858c65f Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1295 http://proxy.handle.net/10648/c25f807e-b528-471a-8c6b-a5f0a4a56b57 Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1296 http://proxy.handle.net/10648/3ab432d1-eb12-4891-bb13-aed107e87a5f Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1297 http://proxy.handle.net/10648/db9baace-bae4-4d7f-bdea-39a1feaf0f37 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1298 http://proxy.handle.net/10648/7b93c3e0-4921-4202-8a35-3259eed35be2 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1299 http://proxy.handle.net/10648/50c25558-9652-4d98-b76a-c269eb6b2173 Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1300-1308 O.L.Vrouw Hemelvaart te Oude Tonge. 1300 http://proxy.handle.net/10648/86dab080-244f-4fa7-ba77-05257bb4146a Bestanddeel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1301 http://proxy.handle.net/10648/c7c098f2-c791-48de-bb6a-19bfda0f202f Bestanddeel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1302 http://proxy.handle.net/10648/1404bffc-0be2-4099-bfc2-a84a21dccefc Bestanddeel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1303 http://proxy.handle.net/10648/d8e00fe1-ac64-4bf7-a24b-0e0672cacca4 Bestanddeel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1304 http://proxy.handle.net/10648/e2b6fd11-d37e-4e94-bd1f-45633fee5059 Bestanddeel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1305 http://proxy.handle.net/10648/f1d6273b-24ba-42c6-8b56-218fd0859bbe Bestanddeel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1306 http://proxy.handle.net/10648/2fa03745-7d76-4bd3-abeb-89d9b5ee5be3 Bestanddeel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1307 http://proxy.handle.net/10648/a2fa1b0a-0770-4ff7-b685-f4b45fc14c95 Bestanddeel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1308 http://proxy.handle.net/10648/8b28ea91-0ac3-4ad2-a313-edc47c8f5dca Bestanddeel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1309-1322 Doopsel-aanvragen. Alphabetisch op naam. 1956-1969 14 omslagen 1309 http://proxy.handle.net/10648/73b2cb1b-1632-40b1-8251-e8c0bd8a1963 1956 1310 http://proxy.handle.net/10648/68d495c9-013b-4122-be56-327a5cb714fb 1957 1311 http://proxy.handle.net/10648/feb9f5d0-966e-40e4-bf5a-4dde0ea17441 1958 1312 http://proxy.handle.net/10648/816b9295-0df3-4814-a6b0-7add7e3c333a 1959 1313 http://proxy.handle.net/10648/c7675db3-8f0a-4686-9a6e-2b68021ec861 1960 1314 http://proxy.handle.net/10648/5a82177f-32fc-4553-ae97-bf4d991c93bd 1961 1315 http://proxy.handle.net/10648/9b88b5fb-4077-4e9f-917d-16932e05f0cc 1962 1316 http://proxy.handle.net/10648/9f3a0b4b-a086-4f60-b6f4-1194cdd09018 1963 1317 http://proxy.handle.net/10648/72bda58a-e063-45e6-a6b8-212effba9740 1964

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1318 http://proxy.handle.net/10648/8579bab4-3b30-42fa-bd4d-e68deb7cb306 1965

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1319 http://proxy.handle.net/10648/46e5b64c-63fc-4a91-b5df-89530fb51289 1966

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2017

1320 http://proxy.handle.net/10648/dc1f3542-56d7-4ed3-8db9-3b2453e392b0 1967

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1321 http://proxy.handle.net/10648/88ce3c10-ab41-4750-9d2f-f24bc5901975 1968

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

1322 http://proxy.handle.net/10648/12f313f3-c1ff-4b0d-b633-ca2f6a3a4344 1969

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1323-1336 Doop-registers. Alphabetisch op naam. 1953-1967 14 omslagen 1323 http://proxy.handle.net/10648/748e9647-09c6-4cd2-a2b5-56a0ac8bf180 1951 1324 http://proxy.handle.net/10648/e70964f1-277a-42d5-97e5-43adfafa82ab 1953-1955 1325 http://proxy.handle.net/10648/20bd56de-33e5-4f2b-a85a-c45b86777803 1956 1326 http://proxy.handle.net/10648/129e2397-84c7-4141-87d0-9598cfe6d43e 1957 1327 http://proxy.handle.net/10648/32ea25c1-6930-40ee-b7fc-df57970e2682 1958 1328 http://proxy.handle.net/10648/943ccbe3-11b6-4da4-b6a8-0a25adac103a 1959 1329 http://proxy.handle.net/10648/b93ddf50-ffc5-4127-a1b5-bdc97d5e3d1e 1960 1330 http://proxy.handle.net/10648/2fba7f01-04d9-42b7-8858-a85fc1eff151 1961 1331 http://proxy.handle.net/10648/744eaa0e-40cc-44c8-bebe-7e8b58fd23ea 1962 1332 http://proxy.handle.net/10648/e4eb3c87-de7f-4a10-81f1-a4b2c871750c 1963 1333 http://proxy.handle.net/10648/d372f529-8e6e-400c-b693-8c34274976d5 1964

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1334 http://proxy.handle.net/10648/58efd715-145e-4181-b870-c60ccd0272f9 1965

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1335 http://proxy.handle.net/10648/9383afbf-b1b0-4296-b404-aca61ec6a209 1966

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2017

1336 http://proxy.handle.net/10648/d67bc909-dcba-4920-93d5-dd1c44cdd07d 1967

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1337-1346 Geboorte-aankondigingen. Alphabetisch op naam. 1958-1967 10 omslagen 1337 http://proxy.handle.net/10648/2bf55d88-9d18-43ef-85ff-a1a78207bd18 1958 1338 http://proxy.handle.net/10648/5ea5f385-e5ca-4aba-9bd5-b2ea5d9d19b8 1959 1339 http://proxy.handle.net/10648/da9ab12f-52af-4741-9d08-e819a0221874 1960 1340 http://proxy.handle.net/10648/16ea741a-9888-4ea7-a7c2-9db618adcd3b 1961 1341 http://proxy.handle.net/10648/93854d0f-3d3a-4c73-aa2e-7319a8d89b3e 1962 1342 http://proxy.handle.net/10648/fbb984df-6743-445e-968a-2ee07f4e6041 1963 1343 http://proxy.handle.net/10648/5cd14c05-cce8-4e1c-a9c6-d5a4f34f448d 1964

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1344 http://proxy.handle.net/10648/33cf885b-d0dd-45c5-bef3-bd0a539ab735 1965

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1345 http://proxy.handle.net/10648/2aa6f066-d78f-4843-b01e-10ba75e2ce0d 1966

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2017

1346 http://proxy.handle.net/10648/f641eb99-039c-4840-8535-e6ff9fb26dc9 1967

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1347-1351 Brieven aan mgr. M.A.Jansen, bisschop van Rotterdam, over dankbetuigingen bij geboorte-aankondigingen. Alphabetisch op naam, 1961-1965, 5 omslagen 1347 http://proxy.handle.net/10648/1767a077-28b9-4532-ad4c-add9c29ab8eb 1961 1348 http://proxy.handle.net/10648/182a559a-aeb7-459a-92a7-505c4f59d621 1962 1349 http://proxy.handle.net/10648/f1515c72-c968-4b0e-8d3e-4f37b3229e96 1963 1350 http://proxy.handle.net/10648/25bcc64c-b0e2-461d-9a82-7cf035ca9325 1964

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1351 http://proxy.handle.net/10648/2a1dab39-f326-4a11-b64a-cf875f692e27 1965

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1352 http://proxy.handle.net/10648/72cbf404-697c-4757-9476-76616b8c3791 Circulaire inzake een oproep voor opgaven van doopbewijzen. 1940 1 omslag 1353 http://proxy.handle.net/10648/45bae6a1-2e61-410b-a12b-f142f5f51520 Brieven en doorslagen van brieven over doopbewijzen. Alphabetisch op naam. 1956-1968 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

1354 http://proxy.handle.net/10648/807a91bd-22c3-48e3-bb96-9fae533a2700 Gebeden en pinksternovene voor het welslagen van het Tweede Vaticaans Concilie. 1961 1 omslag 1355 http://proxy.handle.net/10648/4d38a1fd-8069-492d-98be-70fd9f3edee5 Circulaire van Paus Joannes XXIII aan de priesters met het verzoek te bidden voor het welslagen van het Tweede Vaticaans Concilie. 1962 1 omslag 1356 http://proxy.handle.net/10648/50c632ff-2fad-469b-8866-761533694d7b Programma van het congres over het Oecumenisch Concilie gehouden te Nijmegen op 11, 12 en 13 april 1962 1 omslag 1357 http://proxy.handle.net/10648/a900367a-cf7b-4d05-a88a-57fb375c3d37 Rede van kardinaal Alfrink tijdens de theologische studiedagen te Nijmegen op 11 april 1962 1 omslag 1358 http://proxy.handle.net/10648/f6c50403-c2fb-4bff-81cb-90c2bf273f99 Verslag van een bijeenkomst van kardinaal Alfrink en de priesters van het bisdom Rotterdam over het Tweede Vaticaans Concilie gehouden op 23 mei 1962 1 omslag 1359 http://proxy.handle.net/10648/a2bcf487-20e1-4700-bd58-25d2d4b0c053 Stukken betreffende besprekingen van de districtsleiding van de Katholieke Actie over de nota "Concilie en Wereld" 1962 1 omslag 1360 http://proxy.handle.net/10648/2ceaf698-6a45-4e5b-b888-33c8e705ff8a Verslagen van bijeenkomsten van katholieken uit Rotterdam en 's-Gravenhage over het vertrek van mgr. M.A.Jansen naar Rome i.v.m. het Concilie. 1962 1 omslag 1361 http://proxy.handle.net/10648/54c81a6c-6bc7-41a6-93e1-4609db853a27 Agenda van de parochie O.L.Vrouw van Goede Raad te 's-Gravenhage, ter voorbereiding op het Concilie te Rome. 1962 1 omslag 1362 http://proxy.handle.net/10648/810fb05f-54bc-4d8b-8da8-87f60339274d Stukken betreffende een bezinningsbijeenkomst ter voorbereiding op het Concilie gehouden in Tivoli te Utrecht op 2 oktober 1962. Met bijlage. 1 omslag 1363 http://proxy.handle.net/10648/0408d2db-81d8-4085-80d5-a7c8f8148302 Preekschema's over het Concilie. 1962 1 omslag 1364 http://proxy.handle.net/10648/905895c6-6960-4b5b-96e3-39b6f12cccc6 Correspondentie tussen mgr. M.A.Jansen en de leerlingen van het Edith Stein-Lyceum te 's-Gravenhage houdende goede wensen voor het Concilie. Met bijlage. 1962 1 omslag 1365 http://proxy.handle.net/10648/214afecd-872c-4e42-8de3-2ddd94f682d1 Correspondentie tussen de katholieken van de dekenaten Noordwijk en Schiedam en mgr. M.A.Jansen over het welslagen van het Concilie. 1962 1 omslag 1366 http://proxy.handle.net/10648/d876efb2-e261-4e57-9583-68196431eb7f Verslag van de bijeenkomst vab de bisschoppen met de gelovigen om te spreken over het Concilie gehouden in Tivoli te Utrecht. Met bijlagen. 1963 1 omslag 1367 http://proxy.handle.net/10648/19bfde34-65db-478f-8c7c-8019a5179438 Circulaire van het algemeen dispuut voor katholieke studenten te Amsterdam aan mgr. M.A.Jansen inzake een forumavond over het Concilie. 1964 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1368 http://proxy.handle.net/10648/512145ea-5977-48ee-bcfc-fcb289e4fc5b Circulaire van de Unie van Katholieke Studenten in Nederland aan het Nederlands episcopaat te Rome inzake de derde Concilie-sessie. 1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1369 http://proxy.handle.net/10648/b68253cb-8da2-4aac-80ea-ffdd0e0e2118 Circulaire van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie aan het episcopaat inzake de reacties op de laatste Concilie-week. 1965 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1370 http://proxy.handle.net/10648/13736197-5e03-48ef-8cf6-4d30f6a8ba8f Brief van de aartsbisschop van Utrecht aan de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland over een oproep tot voorbede voor het Concilie. Doorslag. 1962 1 stuk 1371 http://proxy.handle.net/10648/2e377c0f-1ca6-4fb2-a8bf-f459a0ed14a9 Stukken betreffende vergadering van de bisschoppen inzake de aktivering van het medeleven van de gelovigen met het Concilie. 1961-1962 1 omslag 1372 http://proxy.handle.net/10648/36980f9f-28fe-4095-beee-2a37e1cc4b3d Stukken betreffende het accoord gaan van de bisschoppen met de schets van de plannen der voorbereiding op de tweede zitting van het Concilie. 1963 1 omslag 1373 http://proxy.handle.net/10648/502e7617-66d5-43db-9878-472d10a946d3 Stukken betreffende de Pleingroep en Sint Adelbert-Vereniging inzake bezorgdheid om gebeurtenissen en ontwikkelingen tijdens de derde zittingsperiode van het Concilie. 1964-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1374 http://proxy.handle.net/10648/2d6afa60-a678-4312-98a7-a840eb724528 Uittreksel van de notulen inzake een pauselijk voorschrift "Oratio Imperata de Spiritu Sancto" gedurende de Conciliezitting. 1963 1 stuk 1375 http://proxy.handle.net/10648/59a75e1f-dee4-4eaf-ab15-141f4707634a Herderlijk schrijven van de bisschoppen van Nederland over het Concilie. Met bijlagen. 1960-1961 1 omslag 1376 http://proxy.handle.net/10648/9440d329-683e-4599-8b4c-a8fc5b4b848c Herderlijke brieven aan de gelovigen en aan de kloosters der contemplatieven over de voorbereidingen van het Concilie. Met bijlagen. Concepten. 1960 1 omslag 1377 http://proxy.handle.net/10648/8a9f8e65-338c-4072-99f8-b89fbcd8c5a4 Correspondentie tussen kardinaal Alfrink en de bisschoppen inzake de concept-brochure over het Concilie. Met bijlagen. 1960 1 omslag 1378 http://proxy.handle.net/10648/43c3be45-d2cf-44fa-9f0e-16bd9402ea88 Stukken betreffende de Italiaanse vertaling van het herderlijk schrijven van het Nederlands Episcopaat over het Concilie. 1961 1 omslag 1379 http://proxy.handle.net/10648/e830168c-6f3d-4e15-9eaf-53074440b9ee Stukken betreffende commissie tot samenwerking van de apostolaten inzake bemerkingen bij brochure over het Concilie. 1962 1 omslag 1380 http://proxy.handle.net/10648/b75cc457-9191-4106-b445-bfdafc41174a Brief van de Concilie-vaders aan alle mensen. Met bijlage. 1962 1 omslag 1381 http://proxy.handle.net/10648/c361da01-50a9-4af5-858b-1488c12352ba Herderlijk schrijven over het Concilie van 1 december 1969. Met bijlagen. 1962-1963 1 omslag 1382 http://proxy.handle.net/10648/96ad3054-2697-4aa5-8ef2-0f2c6f8124ae Herderlijk schrijven bij de heropening van het Concilie van 5 september. Met bijlagen. 1963 1 omslag 1383 http://proxy.handle.net/10648/e6fa9f32-80cf-49e1-976a-1ebcaf332281 Herderlijk schrijven bij gelegenheid van de derde zittingsperiode van het Concilie 6 september. 1964 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1384 http://proxy.handle.net/10648/9509bc2a-6296-46bc-89c8-413879d9fd89 Herderlijk schrijven bij de opening van de vierde zitting van het Concilie 24 augustus 1965. Met bijlagen. 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1385 http://proxy.handle.net/10648/4f03f573-e7fc-4c48-9c41-f68d0de39cb2 Brief van de Nederlandse bisschoppen in verband met de sluiting van het Concilie 14 november. Met bijlagen. 1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1386 http://proxy.handle.net/10648/d48f8322-d56f-46a5-8f28-44244274c968 Herderlijk schrijven over het Concilie december. Met bijlagen. 1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1387 http://proxy.handle.net/10648/8807a003-4f29-4f5b-84b5-c2901dd8521e Doorslag van een brief van de bisschop aan de redactie "Sursum Corda" om gebed en boete voor het aanstaande Concilie. 1962 1 stuk 1388 http://proxy.handle.net/10648/ddc155b3-ea05-4506-ad5f-b775cbffec17 Brief van bisschop M.A.Jansen over de "Eerste Phase Concilie" 26 december 1962 1 omslag 1389 http://proxy.handle.net/10648/1f8f11d6-051e-4e58-8507-8625e32f1493 Correspondentie tussen mgr. M.A.Jansen en de redactie van "Sursum Corda" met het verzoek een brief te schrijven over het Concilie. 1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1390 http://proxy.handle.net/10648/32f9759b-ae61-4912-9c31-d680751a0cb2 Schrijven houdende de vraag: "Wat heeft het Concilie bereikt voor nu en voor de toekomst". Met bijlage. 1966 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2017

1391 http://proxy.handle.net/10648/63c0012d-eb3e-4810-a69f-a595f2c50ef8 Circulaire houdende een boodschap van de katholieken van Barcelona aan de Concilie-vaders. 1963 1 stuk 1392 http://proxy.handle.net/10648/a91ea4a0-98dd-48c2-b778-146737ca5e8e Circulaire van priesters, religieuzen en gelovigen aan paus Paulus VI en de Concilie-vaders. z.j. 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1393 http://proxy.handle.net/10648/e07f685c-b997-4b80-8920-b9f95d1809ac Circulaire van sommige bisschoppen over armoede in de levenswijze van bisschoppen. 1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1394 http://proxy.handle.net/10648/1af6e3b7-0b0e-4654-93e8-7f6ff6494226 Brochure houdende voorstellen over de sociale leer van de kerk. z.j. 1 stuk 1395 http://proxy.handle.net/10648/f908b7b3-91e6-42b6-bf2a-8230e129f7a9 Voorstel aan de paus en Concilie-vaders om de wereld en speciaal Rusland toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. 1963-1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1396 http://proxy.handle.net/10648/7b741fe7-5ee1-4d85-a706-8df30afaa0c9 Voorstel van de Congregation of Marian Fathers om de "Goddelijke Barmhartigheid" als centraal thema te nemen. 1963 1 omslag 1397 http://proxy.handle.net/10648/b81d274a-0ac8-4461-bee1-436858e1b4d5 Voorstel van mgr. Mayer, Brazilie, om op het Concilie het communisme te behandelen. 1963 1 omslag 1398 http://proxy.handle.net/10648/e4389c85-8db9-4e29-b4d4-5fc3e6dd942b Brief van Ignace d' Azpiazu, priester, aan mgr. Felici over priesters, die het slachtoffer zouden zijn van het regime van generaal Franco. 1963 1 stuk 1399 http://proxy.handle.net/10648/d2edaf0f-efef-4275-89e1-20c78433cee3 Brochure van de katholieken uit Polen en de derde zitting van het Concilie. Met bijlage. 1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1400 http://proxy.handle.net/10648/6ef2be56-3448-45da-917d-27fc03847af8 Brief aan de Concilie-vaders van mgr. E.Mason over de Afrikaanse tragedie in Zuid-Soedan. 1965 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1401 http://proxy.handle.net/10648/861080ac-d476-4f0f-a270-2d4f87352dab Brochure van katholieken aan het Concilie over de situatie in Poortugal. 1965 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1402 http://proxy.handle.net/10648/44c58b53-a59e-43c4-aab0-307d858f0a05 Circulaires houdende voorstellen om een bureau voor de vrijheid van godsdienst op te richten. 1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1403 http://proxy.handle.net/10648/fea9a89e-e633-4693-9fac-7f8130c65616 Circulaires van pater W.van Straaten, oostpriesterhulp, met voorstellen om het comunisme te veroordelen. 1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1404 http://proxy.handle.net/10648/2974a555-848d-4ec4-94eb-2cd9ef685298 Schema's over het huwelijk. 1963-1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1405 http://proxy.handle.net/10648/0d22e075-d9f1-40cd-af1a-9999a0e14157 Voorstellen van de Nederlandse bisschoppen voor het Concilie. 1959 1 omslag 1406 http://proxy.handle.net/10648/78092ad6-0c5a-4b67-8145-5ebf604bfce7 Stukken betreffende bemerkingen van de bisschoppen op de "Prima Series" en de schemata voor de tweede zitting van het Concilie. 1962-1963 1 omslag 1407 http://proxy.handle.net/10648/e0765def-addc-4e53-b04e-7e02b1a9b599 Schemata van de derde zitting van het concilie. 1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1408 http://proxy.handle.net/10648/6614196b-4692-4a65-9e0c-de9e3ccb2911 Verslag van de conferentie der duitssprekende en scandinavische bisschoppen te Innsbruck ter voorbereiding op de derde zitting van het Concilie 19-22 mei 1964. Met bijlage. 1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1409 http://proxy.handle.net/10648/2e723b87-eda9-4993-8cf0-a91f849d28e6 Verhandeling van Cor de Jong over behandeling van een schema. 1963 1 stuk 1410 http://proxy.handle.net/10648/d1b3794d-e500-4b50-996c-98c44a15b4ad Stukken betreffende schemata "Constitutionum et Decretorum". 1962 1 omslag 1411 http://proxy.handle.net/10648/f9cc43d2-a0ea-453e-97f6-2fd8b50711f9 Stukken betreffende verblijf en huisvesting van bisschoppen en adviseurs tijdens het Concilie. 1962-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1412 http://proxy.handle.net/10648/aff69314-f7a5-49cf-8d7a-d97b5438a6ff Foto van de Nederlandse bisschoppen op audientie bij paus Paulus VI op 25 november 1965 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1413 http://proxy.handle.net/10648/b2f83cca-5cfb-4365-a0ff-089e3114111a Toespraak van kardinaal Alfrink tijdens een receptie aangeboden door het Nederlands episcopaat aan alle bisschoppen van Nederlandse nationaliteit in het Nederlands college te Rome. Met bijlage. 1962 1 stuk 1414 http://proxy.handle.net/10648/99a70f77-8f99-4c73-983c-aabf6a2de342 Uittreksel van de notulen inzake een tegenbezoek van de bisschoppen aan hun Belgische en Poolse collega's. 1963 1 stuk 1415 http://proxy.handle.net/10648/c425e9b2-e228-4fa0-bfa6-5d28ac72cc93 Doorslagen van brieven over deelname Nederlandse bisschoppen aan een vergadering van bisschoppen van europese landen op 24 oktober 1964 te Rome. 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1416 http://proxy.handle.net/10648/1c90ea3c-9030-425f-8fc8-1512ae81295a Doorslag van brief aan de bisschoppen over uitnodiging tot deelneming van kardinaal Alfrink aan concelebratie bij opening van vierde zitting van Concilie. 1965 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1417 http://proxy.handle.net/10648/26c37ba2-c87b-4a61-a1f5-533ddc87a3bc Verhandeling van (onbekend) over kardinaal Alfrink en het Concilie. z.j. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1418 http://proxy.handle.net/10648/92730d9b-82bb-4802-9bbf-b0c68cddede2 Foto van de Concilie-vaders in de Sint Pieter te Rome op 28 oktober 1965 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1419 http://proxy.handle.net/10648/a86abea5-e63f-40cb-b28a-d78e159cb17c Stukken betreffende voorbereidingen voor het tweede Vaticaans Concilie. 1960-1962 1 omslag 1420 http://proxy.handle.net/10648/c492e02b-60ba-4a7f-8389-b08b1fd2bbaf Stukken betreffende voorschriften en organisatie van het Concilie. 1962-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1421 http://proxy.handle.net/10648/f99b5883-e78d-450a-8160-2534b6dd64b4 Stukken betreffende stemmingsprocedure. z.j. 1 stuk 1422 http://proxy.handle.net/10648/4a4b1a24-483a-4545-904c-ead5354e13cf Circulaire van de secretaris van het bisdom 's-Hertogenbosch houdende uitwisseling van belangrijkste Conciliestukken in de interimperiode. 1964 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1423 http://proxy.handle.net/10648/efa6a8a3-7c19-45c5-ba5b-7b3b0b0e0565 Verhandeling van prof. C.de Jong over het schema "De cura animarum". Met bijlage. 1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1424 http://proxy.handle.net/10648/b5a5c838-ca17-486a-a816-d27e5138a160 Circulaire houdende de data van de Concilie-zittingen. 1963-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1425 http://proxy.handle.net/10648/a3f00350-a6cd-4741-899f-eb9e494f5a85 Toespraken en brieven van paus Paulus VI tot de Concilie-vaders. 1963-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1426 http://proxy.handle.net/10648/3ca8ae9f-78da-4a89-b14b-9e1846fb5372 Toespraak van kardinaal Tisserant gehouden tijdens het Concilie. 1965 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1427 http://proxy.handle.net/10648/a0b2ba21-0ef1-4e0f-95ee-bee61a4c066d Vertaling van een telegram van het Nederlands Episcopaat aan de paus inzake hartelijke wens van een vruchtbare samenwerking in de Concilie-zittingen. 1963 1 stuk 1428 http://proxy.handle.net/10648/f22b408c-a0b0-41f6-8201-1562ea65f389 Correspondentie tussen mgr. M.A.Jansen en mrg. Willebrands en dr. P.van Laer over een waarnemer bij het Concilie. 1963 1 omslag 1429 http://proxy.handle.net/10648/c907e494-44bb-45d6-a50f-e861b610b358 Uittreksel van de notulen inzake reisgeld voor de missie-bisschoppen. Met bijlagen. 1963-1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1430 http://proxy.handle.net/10648/9b7c34fe-214b-447e-b5fb-a94aa35a29ab Brieven houdende toestemming voor bijwonen van algemene zittingen. Met bijlage. 1964-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1431 http://proxy.handle.net/10648/5295f587-0636-4ab9-9075-8b78238aeed1 Brochure van de conservatieve richting in Rome. 1963 1 stuk

In het Latijn.

1432 http://proxy.handle.net/10648/7a3caf3a-4765-44e2-bb5e-75d0278ad96c Circulaire houdende curiositeiten. z.j. 1 stuk 1433 http://proxy.handle.net/10648/7d878062-184a-4f51-bf23-58d886f5498e Correspondentie tussen mgr. M.A.Jansen en secretariaat. 1962-1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1434 http://proxy.handle.net/10648/1c858664-a132-49ce-a2d2-e0f9f30048e9 Correspondentie tussen mgr. M.A.Jansen en vicaris A.Schaaper. 1963-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1435 http://proxy.handle.net/10648/9d04cb3b-df87-4697-909f-3f54de3e6092 Lijsten houdende de namen van Concilie-vaders en concilaire Commissies. 1962-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1436 http://proxy.handle.net/10648/c52b9d10-d7cb-44b4-a0f0-c72e68526fb6 Lijsten houdende namen van Nederlandse missie-bisschoppen op het Concilie. 1963 1 omslag 1437 http://proxy.handle.net/10648/7a002f09-7265-4d5f-96a3-de332169ad90 Lijst houdende namen van bisschoppen, die op het Concilie ontbreken. Met bijlage. z.j. 1 omslag 1438 http://proxy.handle.net/10648/eaab6536-4389-44e3-847f-80f200f792b6 Agenda voor de zitting centrale commissie en bijlage met data van die commissie. 1962 1 omslag 1439 http://proxy.handle.net/10648/8a498613-17ec-4bf6-a8a1-5e0a5ba7d235 Stukken betreffende de Voorbereidings-commissie inzake een studie-opdracht ten aanzien van financiele regelingen bij ziekte, ongeschiktheid en ouderdom van de clerus. 1959 1 omslag 1440 http://proxy.handle.net/10648/1b017915-8f1b-4403-b46d-bf8a148ad4b9 Stukken betreffende de tekenwedsrijd over het Concilie in "Okki" en "Taptoe" voor de jeugd aan hun bisschop. 1963 1 omslag 1441-1447 Circulaires van de Romeinse Nieuwsdienst (KNP) inzake het Concilie. 1959-1965 1441 http://proxy.handle.net/10648/7c029620-92de-4ad4-95e7-0296c3c46bce 1959 1442 http://proxy.handle.net/10648/69222f0b-819e-48c2-bdb3-8c1fb4504e1b 1960 1443 http://proxy.handle.net/10648/1b95c107-281f-4962-959e-3d6f9fcc41a5 1961 1444 http://proxy.handle.net/10648/eecb7f94-bc15-4830-b45c-f5adce984aeb 1962 1445 http://proxy.handle.net/10648/96119d5a-07d4-40db-9a48-b2590606f682 1963 1446 http://proxy.handle.net/10648/982642c3-5ff4-4697-a9bc-33ff058d6cf9 1964

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1447 http://proxy.handle.net/10648/0766dcad-bfc0-4347-a048-0a4029c06b49 1965

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1448 http://proxy.handle.net/10648/36315ad1-c39e-46c2-a11d-7cbebd8f5a86 Toespraak van paus Johannes XXIII gehouden op de audientie van journalisten op 13 oktober 1962 1 stuk 1449 http://proxy.handle.net/10648/961ed9f4-d8d3-4f27-93ad-68e75f64ab43 Toespraak van paus Paulus VI gehouden voor kunstenaars op 7 mei 1964. 1964 1 stuk

In het Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1450 http://proxy.handle.net/10648/0ba04384-7658-4502-ac49-821a00b9f93d Uitnodigingen van instanties voor het bijwonen van lezingen, uitvoeringen tijdens het Concilie. 1963-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1451 http://proxy.handle.net/10648/3df4a631-d35f-42a0-abcc-6b5c7c115692 Circulaires van het "CIC" Centrum Informationis Catholicum inzake nieuws in onze landen en uit de landen van onze samenwerkende persbureaux. 1963 1 omslag

In het Duits.

1452 http://proxy.handle.net/10648/de106c13-bbd3-4242-8493-bc72bf0bc200 Circulaires van het "KID" Kenzils-Informationsdienst inzake informatie over het Concilie. 1961-1962 1 omslag 1453 http://proxy.handle.net/10648/b70474ac-59b2-4c19-8902-2b3ffaf42d8b Uittreksel van de notulen inzake voorlichting over het Concilei voor niet-katholieken journalisten. Met bijlagen. 1962 1 omslag 1454 http://proxy.handle.net/10648/2b2b39df-88f5-46bc-9bb9-4163cdbd7c89 Brief van de internuntiatuur over publicaties aangaande de vierde Concilie-periode. 1965 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1455 http://proxy.handle.net/10648/9cb9bbe2-fbd8-4103-ac60-d559e8dcdee4 Uittreksel van de notulen inzake uitgave van de commissie tot samenwerking der apostolaten voor het Concilie-onderricht op scholen. Met bijlagen. 1962 1 omslag 1456 http://proxy.handle.net/10648/b66bd26f-3209-4583-80bd-ef074aa27017 Artikel van Henri Bouchette over verontruste gedachten rond het Concilie in St.Adelbert. 1960 1 omslag 1457 http://proxy.handle.net/10648/a598f794-fd60-428f-b9b2-592d615f711c Correspondentie tussen prof. dr. W.Greitemann en mgr. M.A.Jansen over het boekje "Anregungen und Hoffnugen fur das zweite Vatikanische Konzil". Met bijlage. 1960 1 omslag 1458 http://proxy.handle.net/10648/6dbfe6e1-6838-42ce-8e45-b4c359b8e701 Rapport van het CCCC te Rome inzake haar activiteiten gedurende de tweede sessie van het Concilie van 29 september tot 4 december 1963 1 stuk 1459 http://proxy.handle.net/10648/97d84353-85df-491c-8197-bbe27ce1fe6c Tijdschrift "Het Oecumenische Concilie" uitgave Hoeksteenreeks der KA. 1959 1 stuk 1460 http://proxy.handle.net/10648/72a954c4-760d-4591-8cd3-68251b3cfc74 Overdrukken houdende artikelen "Leken over het Concilie" uit het dagblad "De Tijd-De Maasbode" nr.8 1959-1960 1 stuk 1461 http://proxy.handle.net/10648/3c2a191d-ac78-41d5-bcaa-488b92ae3386 Overdrukken houdende artikelen "Het Concilie" eerste periode 1962 uit het dagblad "De Tijd-De Maasbode" nr.12 1962 1 stuk 1462 http://proxy.handle.net/10648/8c4e5f86-27d6-4c82-98e7-9435a23556c5 Artikel "dr. H.Poels voorzag reeds in 1943 noodzaak van Concilie" van J.Brouwers uit "De Nieuwe Linie" van 3 oktober 1964 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1463 http://proxy.handle.net/10648/424ecbf6-ae98-4038-85c3-998b18d4cab2 Artikel "Het komende Concilie in het tweede stadium van voorbereiding" van dr. N.Greitemann in St.Adelbert" jaargang september 1960 1 stuk 1464 http://proxy.handle.net/10648/5b6534ff-dea3-441f-aec9-ce4a65edf30e Overdrukken houdende artikelen "Een sessie met gemengde gevoelens" van Jan Grootaers uit het tijdschrift "De Maand" nr.10. Met bijlagen. 1963-1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1465 http://proxy.handle.net/10648/8634650a-6800-480f-9096-0e5bf09d82c6 Artikel "Katholicisme en Ketterij" van prof. dr. G.Quispel uit "Elseviers" weekblad, 15 augustus 1964. Met bijlagen. 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1466 http://proxy.handle.net/10648/31db59de-6f35-47b4-884a-ac2d79838462 Artikelen "Concilie" uit "De Gelderlander-Pers" van 10 september 1965 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1467 http://proxy.handle.net/10648/daa8706d-3053-41f0-b778-36a4420c2035 Artikel "Gesprek met mrg. Bekkers over Concilie en mandement" van J.van Tijn uit "Vrij Nederland" van 18 september 1965. Met bijlage. 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1468 http://proxy.handle.net/10648/4bc1e428-1a5a-4b75-b888-7ae072fe3b91 Artikel "Balans en Perspektief van het Tweede Vaticaans Concilie" van dr. Hans Kung in Analecta maart-april 1966. Met bijlagen. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2017

1469 http://proxy.handle.net/10648/f435be06-42f7-4621-808c-3da6ce75bc75 Artikelen "Concilie heeft gebroken met middeleeuwen" en "Concilie heeft positieve resultaten bereikt" van prof. dr. Hans Kung uit "De Tijd-Maasbode" van 18 december 1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1470 http://proxy.handle.net/10648/61b1351c-ed59-435c-979d-06f1afd04c03 Toespraak "Balans van het Concilie" van E.Schillebeekx OP, uitgesproken bij de sluiting van het documentatie-centrum te Rome op 1 december 1965. Met bijlagen. 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1471 http://proxy.handle.net/10648/ea9b4d03-ace5-4789-a576-94a99713ee8b Circulaire houdende officiele berichtendiensten in Rome. z.j. 1 stuk 1472 http://proxy.handle.net/10648/a41ed64f-c983-419c-90be-6b902d499aa8 Correspondentie tussen Lannon Nederland NV en mgr. M.A.Jansen over de oprichting van een zelfstandige dochteronderneming. 1966 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2017

1473 http://proxy.handle.net/10648/46a6a0c3-423c-4e0e-84dc-d65e19ca7eee Circulaire van uitgeverij "Oikoumenikon" aan de Concilie-vaders. 1965 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1474 http://proxy.handle.net/10648/b217fc5c-8c76-48a2-ba3c-8765687cba69 Artikel "Verontwaardigd Vaticaan laat tegen-boekmaatregelen nemen" van Jan Dijkgraaf uit "Het Binnenhof" van 18 januari 1962 1 stuk 1475 http://proxy.handle.net/10648/61579bd8-a928-422c-8593-9dceb80c9a4c Artikel "Oecumenische aanpak won in eerste zitting" van Jan Wintzoeker uit "De Gelderlander" van 18 december 1962 1 stuk 1476 http://proxy.handle.net/10648/0ba4ff02-6ba4-4a94-be8d-503adaa40417 Artikel "Richtlijnen voor verder verloop Concilie" paus Johannes XXIII uit "De Tijd-Maasbode" van 7 februari 1963 1 stuk 1477 http://proxy.handle.net/10648/3dea1d12-2634-430c-ad1d-1271e39232e9 Artikel "Come va il Concilio" van Fausto Vallaine uit "L'Ossevatore Romano" van 16 maart 1963 1 stuk 1478 http://proxy.handle.net/10648/07d946e6-9eea-4024-874e-8c82214c6470 Circulaires houdende dienstverlening aan de Concilie-vaders. 1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1479 http://proxy.handle.net/10648/243ae63b-bb77-4d7b-8fda-b48e9822b59d Stukken betreffende uitgaven van Le Christ au Monde. 1963 1 omslag 1480-1481 Stukken betreffende schemata "Constitutiones Dogmatiae de Ecclesia" en de "Beata Maria Virginë. 1480 http://proxy.handle.net/10648/2c2a1634-94b0-400b-b00f-1a06aaa1b4ec 1963 1481 http://proxy.handle.net/10648/9055fb25-3a40-41c5-bd29-952acca5e8e7 1964

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1482-1485 Stukken betreffende schemata "De Ecclesis Orientalibus". 1482 http://proxy.handle.net/10648/0d905e69-82a9-4830-9b9e-1f255077af51 1961-1962 1483 http://proxy.handle.net/10648/eefcc46d-60df-4952-84f9-c9a88d0d695b 1963 1484 http://proxy.handle.net/10648/9963ec42-0795-47c1-9333-114e51e9a581 1964

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1485 http://proxy.handle.net/10648/7fd4e910-c58e-4a2e-a988-df670f60e6a4 1964

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1486 http://proxy.handle.net/10648/f8f7f921-b18c-4997-a768-ec41001af833 Stukken betreffende schemata "Constitutionis de Sacra Liturgiä. 1962-1963 1 omslag 1487 http://proxy.handle.net/10648/a248ce00-2481-4600-a78a-f9392f860b34 Stukken betreffende schemata "Constitutionis de Instrumentis Communicationis Socialis". 1962-1963 1 omslag 1488 http://proxy.handle.net/10648/3ff98cbd-1264-42d6-8dd6-8c3bb495bbc5 Stukken betreffende schema "De Oecumenismo" 1963-1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1489 http://proxy.handle.net/10648/f0e2ab1d-2fb4-44fb-9a84-4631f45a60a9 Stukken betreffende schema declarationis "De Ecclesiae Habitudine ad Religiones non-Christianas". 1964-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1490 http://proxy.handle.net/10648/dafef676-5681-4781-9844-cceb0c586558 Stukken betreffende schema decreti "De Pastorali Episcoporum in Ecclesiä. 1963-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1491 http://proxy.handle.net/10648/0ff0b781-da8c-4ca8-a9cc-682162bd945d Stukken betreffende schema "De Religiosis". 1963-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1492 http://proxy.handle.net/10648/17e4c43e-8a63-49fc-8c0f-b9bc2813f0bf Stukken betreffende schema Decreti "De Institutione Sacrerdotalï. 1963, 1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1493 http://proxy.handle.net/10648/5ef532f0-6d2e-4b00-b4e1-d238ed5b7550 Stukken betreffende schema declarationes "De Educatione Christianä. 1963-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1494 http://proxy.handle.net/10648/efb7f878-ab35-451e-9d11-3143b4c7e389 Stukken betreffende schema Decreti "De Apostolatu Laicorum". 1963-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1495-1496 Stukken betreffende schema "De Ecclesia in Mundo Huius Tempotis". 1495 http://proxy.handle.net/10648/b35c8d34-c3c8-4778-8298-bec6d04b9c26 1964

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1496 http://proxy.handle.net/10648/5a5f89f5-88b9-4630-9d9b-a766f350ddee 1965

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1497 http://proxy.handle.net/10648/675e24f3-924f-43f5-8518-ca71a482f135 Stukken betreffende schema "Constitutionis Dogmaticae De Divina Revelationë. 1962-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1498 http://proxy.handle.net/10648/1968e371-4720-4e65-9739-4e23f25d45b4 Stukken betreffende schema "De Activitate Missionali Ecclesiä. 1964-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1499 http://proxy.handle.net/10648/7e7609d5-24cb-4efc-b3b6-52e08c8be84c Stukken betreffende schema declarationes "De Libertate Religiosä. 1964-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1500 http://proxy.handle.net/10648/0d5aa3df-9a3e-42b3-8acb-8bc6b510cc6e Stukken betreffende schema Decreti "De Ministreria et Vita Presbyterorum". 1964-1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1501 http://proxy.handle.net/10648/47c5bea1-bb4e-44cf-9fea-c31437639154 Artikelen "Zum 20 Jahretag der Ruckkehr der West- und Nordlozesen an Polen" uit "Wroclanski Tygodnik Katolikon" van oktober 1965 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1502 http://proxy.handle.net/10648/a2d8b5f7-bea1-4ce8-b608-2bc5a9098553 Circulaire "Pre Sanctae Matris Ecclesiae Libertate" aan de Concilie-vaders. z.j. 1 stuk 1503 http://proxy.handle.net/10648/81689320-5225-453c-8690-f19cdf15ea94 Doorslag van een brief aan paus Paulus VI over een geschenk van boeken inzake het Concilie. 1967 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1504 http://proxy.handle.net/10648/fba0c7ce-3c3c-4c14-aa76-52a3ca1d17e6 Uittreksel van de Analecta van november - december inzake verzamelband conciliestukken. 1967 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1505 http://proxy.handle.net/10648/53e707e1-ad2a-4ad0-9689-52e925cbc2f6 Stukken betreffende RK Bond van Kosters "Sint Willibrord" in de bisdommen Haarlem en Rotterdam inzake de salariering en pensionering. 1956-1962 1 omslag 1506 http://proxy.handle.net/10648/5380e884-6c5f-4d96-a7dd-8aa61d2a17b3 Reglement van de Onderlinge Kerkelijke brandwaarborg maatschappij "St.Donatus" te Amsterdam. 1952 1 stuk 1507 http://proxy.handle.net/10648/ce35cd92-f13c-4b40-abba-41a91ab963d9 Verslagen van de Onderlinge Kerkelijke brandwaarborg maatschappij "St.Donatus" te Amsterdam inzake financien. 1956-1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1508 http://proxy.handle.net/10648/4c1895f9-4473-4b58-9fdf-142e8490c8ec Balansen van het RK parochiaal armbestuur in het dekenaat Rotterdam per 31 december. Met bijlagen. 1957-1958 1 omslag 1509 http://proxy.handle.net/10648/947bd858-b5c9-40c6-a4ec-ef862b751114 Balansen van het RK parochiaal armbestuur in het dekenaat Alkemade per 31 december. Met bijlagen. 1957-1958 1 omslag 1510 http://proxy.handle.net/10648/c2f4374d-53e7-4156-a52f-a7370f5ef701 Balansen van het RK parochiaal armbestuur in het dekenaat Alphen per 31 december. Met bijlagen. 1957-1958 1 omslag 1511 http://proxy.handle.net/10648/17926bc8-a117-43d2-9756-a19b84e88147 Balansen van het RK parochiaal armbestuur in het dekenaat Delft per 31 december. Met bijlagen. 1957-1958 1 omslag 1512 http://proxy.handle.net/10648/58fb725c-5b00-4181-a00c-204fabf90951 Balansen van het RK parochiaal armbestuur in het dekenaat Dordrecht per 31 december. Met bijlagen. 1957-1958 1 omslag 1513 http://proxy.handle.net/10648/058ba3f4-aae4-46f3-a4b4-bf21ebe7a24f Balansen van het RK parochiaal armbestuur in het dekenaat Gouda per 31 december. 1957-1959 1 omslag 1514 http://proxy.handle.net/10648/9ffce769-bb13-42c6-963b-8db751c32653 Balansen van het RK parochiaal armbestuur in het dekenaat 's-Gravenhage per 31 december. 1957-1958 1 omslag 1515 http://proxy.handle.net/10648/5bc0db5d-b42a-4cac-a332-3f558a50804f Balansen van het RK parochiaal armbestuur in het dekenaat Leiden per 31 december. Met bijlagen. 1957-1958 1 omslag 1516 http://proxy.handle.net/10648/58b6ea8a-26a1-4c0f-9db1-e953176546b8 Balansen van het RK parochiaal armbestuur in het dekenaat Noordwijk per 31 december. Met bijlagen. 1957-1959 1 omslag 1517 http://proxy.handle.net/10648/1e313ea4-79db-4b7a-9dc5-bebc403ba3ff Balansen van het RK parochiaal armbestuur in het dekenaat Poeldijk per 31 december. Met bijlagen. 1957-1958, 1960 1 omslag 1518 http://proxy.handle.net/10648/6ff4484a-4f4f-4248-96d4-b22456089d82 Balansen van het RK parochiaal armbestuur in het dekenaat Schiedam per 31 december. 1957-1958 1 omslag 1519 http://proxy.handle.net/10648/a76e5c6b-a791-47b6-a7a4-8bd43496a372 Balansen van het RK parochiaal armbestuur in het dekenaat Zoeterwoude per 31 december. Met bijlagen. 1957-1958 1 omslag 1520 http://proxy.handle.net/10648/2ae453bd-f359-4c23-bfda-b118b71231e2 Stukken betreffende afrekeningen voor de bisdommen Haarlem en Rotterdam inzake boerderijen en landerijen op Goeree-Overflakkee, Ooltgensplaat en Middelharnis. 1940-1962 1 omslag 1521 http://proxy.handle.net/10648/f0548203-a10a-4da8-a9da-5adcc8512807 Correspondentie met ir. J.B.Mijs over afrekeningen voor de bisdommen Haarlem en Rotterdam inzake de boerderijen en landerijen op Goeree-Overflakkee, Ooltgensplaat en Middelharnis. Met bijlagen. 1950-1957, 1961-1962 1 omslag 1522 http://proxy.handle.net/10648/ca15ce4a-4c20-4072-9c7e-79520d66b500 Correspondentie met J.M.van Paaschen over afrekeningen voor het bisdom Haarlem inzake landerijen en boerderijen op Goeree-Overflakkee, Ooltgensplaat en Middelharnis. Met bijlagen. 1940-1945, 1947-1949 1 omslag 1523 http://proxy.handle.net/10648/d6887b0b-4616-44cf-bac8-53d2a94d34fd Stukken betreffende land en boerderijen te Kethel, eigendom van het bisdom Haarlem, inzake onderhoud en pacht. Met bijlagen. 1920-1921, 1930, 1939, 1942-1943, 1947, 1949-1953, 1955 1 omslag 1524 http://proxy.handle.net/10648/f3666d92-b2c4-4dbc-92ab-7786a9df6d98 Correspondentie met Th.W.Roeling over betaling van de pacht. Met bijlagen. 1957, 1962-1963 1 omslag 1525 http://proxy.handle.net/10648/86603944-c94b-41f7-81f0-81ca790af55f Correspondentie met A.Hoek, notaris te Schiedam, over verkoop van percelen weiland te Kethel. 1962 1 omslag 1526 http://proxy.handle.net/10648/7a2fccec-3e0e-46c4-860a-b31e51b3220d Correspondentie met gemeentewerken Schiedam over aankoop percelen in Kethel. Met bijlagen. 1916, 1939, 1958-1959, 1961-1962 1 omslag 1527 http://proxy.handle.net/10648/eb4ff525-8417-4f75-9e16-1ff8cb3faf5c Correspondentie met Th.Roeling over het optreden als gevolmachtigde van het bisdom bij de vergadering van de stemgerechtigde ingelanden van de Noord-Kethelpolder. Met bijlage. 1917, 1957-1961 1 omslag 1528 http://proxy.handle.net/10648/50779060-c23e-41d4-a946-b7128dd92e3f Stukken betreffende verkoop van percelen weiland en bouwland aan de gemeente Delft. 1961-1962 1 omslag 1529-1535 Agenda's van het kapittel. 1529 http://proxy.handle.net/10648/f342171a-79e7-4e88-97cb-630f8b19777a 1956 1530 http://proxy.handle.net/10648/907d8bf9-1e63-44f5-9c6b-7dc03322f968 1957 1531 http://proxy.handle.net/10648/565b2c5e-9721-4615-828d-9f03cfd590d7 1958 1532 http://proxy.handle.net/10648/3ffa3ea3-acc1-4aa4-b3fa-7d56be4b7a93 1959 1533 http://proxy.handle.net/10648/2dc20dde-e8e1-4fc5-8424-2817d6115688 1960 1534 http://proxy.handle.net/10648/c1fdb5da-3915-4a7a-9da4-aec7ae469591 1961 1535 http://proxy.handle.net/10648/7d5aba6d-b519-48c5-9c6e-283fe211eb5b 1962 1536 http://proxy.handle.net/10648/8d82ad02-a4fa-457d-bfc7-c2debdb9170e Stukken betreffende het diocesaan comite tot inhuldiging van de bisschop van Rotterdam. 1955-1957 1 omslag 1537 http://proxy.handle.net/10648/39c572c1-8709-4caf-82c3-73cb119cfac2 Stukken betreffende financien van het "Pauselijk Nederlands College" te Rome. 1956-1962 1 omslag 1538 http://proxy.handle.net/10648/b7583d12-46fe-4193-9489-9b13a6773338 Stukken betreffende de Nederlandse St.Gregoriusvereniging. 1959 1 omslag 1539 http://proxy.handle.net/10648/0d1c3782-be5f-49b7-a43a-a74c587bef0b Financiele stukken van het Pius Convict te Nijmegen. 1956-1960 1 omslag 1540 http://proxy.handle.net/10648/3f8a97f0-4606-4ba6-81d9-c75f8a175184 Correspondentie met studerende priesters in Nijmegen over studiebeurzen. Met bijlagen. 1961-1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1541 http://proxy.handle.net/10648/9290dc57-db3d-49e1-bc53-e616903f5120 Correspondentie met studerende priesters in Rome en Nijmegen over college- en inschrijfgelden en reis- en excursietoelagen. 1957-1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1542 http://proxy.handle.net/10648/c4033e79-34f0-480e-9879-2792403da70a Stukken betreffende financiering van studerende priesters in Nijmegen en Rome. 1956, 1960-1961, 1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1543 http://proxy.handle.net/10648/8cd75f56-234f-4bff-9e9b-a233a9e42925 Statuten van de stichting RK gymnasium van het RK seminarie te Noordwijkerhout. 1958 1 stuk 1544 http://proxy.handle.net/10648/c5aa1017-d981-4da4-bfaf-7fc2d61cd7d7 Correspondentie met de zee-eerwaarde heer R.Kuypers over het aanschaffen van muziekinstrumenten. 1961-1964 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1545 http://proxy.handle.net/10648/4dbd62d7-68a2-4dbd-af60-d9dccf242197 Stukken betreffende bouw van het klein-seminarie in Noordwijkerhout. 1958-1963 1 omslag 1546 http://proxy.handle.net/10648/8174a950-ee8f-41a6-8d8e-b5b7132b863b Stukken betreffende de kosten voor de aankleding van de kapel van het seminarie te Noordwijkerhout. 1961-1963 1 omslag 1547 http://proxy.handle.net/10648/f28fc873-d69e-49ac-a6a1-38c359e2b996 Notulen van de bouwvergadering. 1960-1962 1 omslag 1548-1551 Stukken betreffende verbouwing van het bisschopshuis. 1548 http://proxy.handle.net/10648/ad44ce37-1758-4a20-a603-6e018ee4e8c4 1956 1549 http://proxy.handle.net/10648/5b22db33-3256-4eba-99e7-0b02785e9bac 1957 1550 http://proxy.handle.net/10648/1efae2bb-843b-489d-926d-b57b4a7ab984 1958 1551 http://proxy.handle.net/10648/b578528a-767e-4de0-a977-46142c32ae41 1959 1552 http://proxy.handle.net/10648/7292811b-905d-4980-8a75-9945b8826b16 Akte inzake een schenking door de heer P.M. van der Voort en mevr. A.M. Verburg te Wateringen. 1956 1 stuk 1553-1557 Stukken betreffende verbouwing van de Kathedraal. 1553