3.10.01.06 Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Pauline van den Heuvel, 8 mei 2009. This finding aid is written in Dutch. Beschrijving van het archief IJkkantoor te Rotterdam IJkkantoor Rotterdam 1940-1960 3442 8,00 meter; 60 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag IJkkantoor te Rotterdam HHet archief bevat onder meer herijkregisters, gasmeterregisters en boekhoudkundige bescheiden over de periode 1940-1960. Archiefvorming Geschiedenis van het archiefbeheer

De dozen 54 en 59-86 ontbreken. Deze dozen zijn niet overgedragen.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend.

3.10 Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, IJkkantoor te Rotterdam, nummer toegang 3.10.01.06, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, IJkkantoor Rotterdam, 3.10.01.06, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 53 http://proxy.handle.net/10648/d6402338-bc29-4637-84bf-b4761ff8e1fd Kas-Giroboeken, 1957-1960. Depotregister, 1956-1960. Afschr. nota's IVK, 1956. Verklaringen snelwegers, 1943. 1943-1960

De dozen 54 en 59-86 ontbreken. Deze dozen zijn niet overgedragen.

55 http://proxy.handle.net/10648/c0c70d3a-50b4-44cd-845b-f04bb7ff3990 Kas-Giroboeken. 1946-1948 56 http://proxy.handle.net/10648/2b793a46-0ad9-4d26-bb89-65d646978105 Kas-Giroboeken. 1948-1950 57 http://proxy.handle.net/10648/4374de7b-e1cd-48bb-885d-09d1caddfcab Kas-Giroboek. 1951 58 http://proxy.handle.net/10648/36718d17-de47-4243-9eb0-59ed2eb23108 Register BP art. 16 Goed, 1950 t/m 1960. Register BP art. 16 Af, 1955-1956. Register KOV, 1955. Register art. 16 Goed, 1957. Ter herijk aangeb. voorwerp., 1941-1947. Register art. 8 IVK, 1943. 1941-1960 87 http://proxy.handle.net/10648/cd27abd6-60d2-4e13-9145-4ced5b31a3ca Copie herijk kwitanties, 1957. Kasboeken, 1952-1956. Kas-Giroboek, 1950. 1950-1957 88 http://proxy.handle.net/10648/0c11a9d2-3c26-4449-a345-f86a884b3e14 Copies reisdeclaraties. 1952-1955 89 http://proxy.handle.net/10648/ec3e6d63-0ac6-4e15-9eac-3b5cdb1ce1c0 Blanco registers, 1943, 47, 49. Registers K.O.V., 1941-1953. 1941-1953 90 http://proxy.handle.net/10648/971c4a24-39f3-45a1-9c0f-e678d6a0dc82 Register art. 16 Goed, 1947-1956. Register KOV, 1941-1949. Register NAKOV, 1940-1950. Register IVK, 1941-1946. 1941-1956 91 http://proxy.handle.net/10648/f04582b4-9334-45d3-be55-4bf30250aba8 Herijkregisters B. 1941-1942 92 http://proxy.handle.net/10648/aa9ea3de-5d4b-460c-9f29-8e0a384e0c11 Herijkregisters B. 1943-1945 93 http://proxy.handle.net/10648/40d5c11d-9a75-4c81-84c3-4bc53578a2c6 Herijkregisters B. 1946-1949 94 http://proxy.handle.net/10648/25dd5441-a639-4605-92f4-8ae701127797 Herijkregisters B. 1950-1953 95 http://proxy.handle.net/10648/9009c66a-2da4-4210-8b1d-92054254afe9 Herijkregisters B. 1954-1957 96 http://proxy.handle.net/10648/38fc7bfb-2c52-43fa-b48a-77bebbb60284 Herijkregisters B, 1958-1960. Register IVK-Gewichten G, 1941-1957. 1941-1960 97 http://proxy.handle.net/10648/bdf56826-888e-46d4-b6d7-a912eda55ce5 Herijkregister S. 1940-1942 98 http://proxy.handle.net/10648/8e56f9ae-f4b0-4974-8ba4-21034fcd3b88 Herijkregister S. 1943-1946 99 http://proxy.handle.net/10648/02563c8b-efcf-4478-8fba-1647a4637063 Herijkregister S. 1946-1949 100 http://proxy.handle.net/10648/45b0a9d3-6e24-433b-bc35-f945ac6ced7a Herijkregister S. 1950-1953 101 http://proxy.handle.net/10648/04253985-78ba-4ba5-bd51-f44983430425 Herijkregister S. 1954-1957 102 http://proxy.handle.net/10648/17d578fc-268f-4f28-be28-ff4270e23a55 Herijkregister S. 1958-1960 103 http://proxy.handle.net/10648/13de68ae-ef5c-47b0-8dd6-9ba67dea28a3 Gasmeterregister ERMAF. 1948-1950 104 http://proxy.handle.net/10648/86065876-91ae-47dc-9020-df503786f8ba Gasmeterregister ERMAF. 1950 105 http://proxy.handle.net/10648/a4b912c7-c138-4ee9-92bf-325415c6a7f8 Gasmeterregister ERMAF. 1950-1951 106 http://proxy.handle.net/10648/32350e4e-a944-449a-83d3-37c829ecc2df Gasmeterregister ERMAF. 1951-1952 107 http://proxy.handle.net/10648/b35466c1-2ae4-4f3d-8774-8abf09f46437 Gasmeterregister ERMAF. 1952-1953 108 http://proxy.handle.net/10648/88fc3b9a-5928-4305-9514-3852e5b1f70e Gasmeterregister ERMAF. 1953-1954 109 http://proxy.handle.net/10648/8c28cfd9-52c2-4903-bb0a-9a08fb5ea170 Gasmeterregister ERMAF. 1953-1954 110 http://proxy.handle.net/10648/7ad8db74-685a-4c39-8f40-85b1f797e30c Gasmeterregister ERMAF. 1954-1955 111 http://proxy.handle.net/10648/8b2e6491-5f81-4717-9bdc-1e1b4e44b3ff Gasmeterregister ERMAF. 1955 112 http://proxy.handle.net/10648/ec0caa41-743d-4a4f-97bc-74f19523f621 Gasmeterregister ERMAF. 1955-1956 113 http://proxy.handle.net/10648/ac07a17a-e5ac-4c48-aad0-7791529b585f Gasmeterregister ERMAF. 1956 114 http://proxy.handle.net/10648/01fd0b68-d017-47d6-adc3-cabde1eeefb7 Gasmeterregister ERMAF. 1956-1957 115 http://proxy.handle.net/10648/72f551f6-16ec-43d4-897a-8bedf4bbafe9 Gasmeterregister ERMAF. 1957-1958 116 http://proxy.handle.net/10648/9361f2b4-3f0b-4436-9e76-e68d37ec4d6c Gasmeterregister ERMAF. 1958-1959 117 http://proxy.handle.net/10648/77b4517b-a694-4178-8eea-6ff5009124b0 Gasmeterregister ERMAF. 1958-1960 118 http://proxy.handle.net/10648/5f5186f9-34ac-4ef6-801b-012e4763033f Gasmeterregister ERMAF. 1959-1960 119 http://proxy.handle.net/10648/992e060e-27c8-4efc-a748-c34fb45f0f28 Gasmeterregister GEB, ERMAF + Vlaardingen. 1944-1950 120 http://proxy.handle.net/10648/378a6253-d8c0-48ea-9124-88b4f7820da6 Gasmeterregister GEB, ERMAF + Vlaardingen. 1948-1951 121 http://proxy.handle.net/10648/dd189937-dea6-4ec9-8307-0b7c263ac689 Gasmeterregister GEB / R'dam. 1952-1954 122 http://proxy.handle.net/10648/5f70bb3f-b29d-4940-8db1-87005a05e81d Gasmeterregister GEB / R'dam. 1955-1957 123 http://proxy.handle.net/10648/e69bf756-798e-4258-be36-460398d5e71d Gasmeterregister GEB / R'dam. 1957-1960 124 http://proxy.handle.net/10648/5558eb21-3166-4105-88fa-fbbf4c94f013 Kas Girobladen. 1941-1945