3.04.18.01 Inventaris van de collectie districtklappers op de doopboeken in de provincie Zuid-Holland, 1695-1812 J.J. Bink et al. Nationaal Archief, Den Haag 1965 Deze digitale toegang is in 2010 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: , . This finding aid is written in Dutch. 1 april 2015 3Beschrijving inv.nr. 346 gewijzigd wegens bijplaatsing scans door Diederick Kortlang. 8 augustus 2011 2Districtnummers in hoofdrubrieken toegevoegd, en 1 tabel district VI 1776-1795 ingevuld, door Diederick Kortlang. 1 augustus 2011 1 inv.nr. 273 gecorrigeerd door Henny van Schie. Beschrijving van het archief Collectie duplicaten van de districtsklappers op de doopregisters in de provincie Zuid-Holland Districtklappers Dopen 1695-1812 GEDTBZHDK01 - meter; 1014 inventarisnummers Nederlands Normale geschreven teksten. Nationaal Archief, Den Haag Algemeen Rijksarchief Tot aan de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werden de doop-, trouw- en begraafboeken bijgehouden door de (hervormde) kerkelijke gemeente of parochie. De doopregisters zijn toegankelijk via namenklappers (persoonsnamenlijsten). Die namenklappers zijn ontsloten met deze toegang (inventaris) in de vorm van een alfabetische index op achternaam per Zuid-Hollands district per periode van 20 jaar. 3.04 Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar

De collectie is een duplicaat van een archief in eigen beheer.
Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Scans van de districtklappers zijn te zien via de links in deze toegang. In de studiezaal van het Nationaal Archief zijn de papieren klappers.

Over dit onderwerp kunt u meer vinden in het informatieblad op de website van het Nationaal Archief.

Voor een stappenplan voor het onderzoek in de DTB's van Zuid-Holland kiest u op de website van het Nationaal Archief voorVoorouders en vervolgens voor DTB Zuid-Holland.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie duplicaten van de districtsklappers op de doopregisters in de provincie Zuid-Holland, nummer toegang 3.04.18.01, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Districtklappers Dopen, 3.04.18.01, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I District I: Goeree en Overflakkee District I: 1695-1715 Plaats Duplicaat beschikbaar in: Afkorting: Bommel, den nummer toegang 3.04.16.025, inv.nrs. 2 en 3 B Dirksland nummer toegang 3.04.16.031, inv.nrs. 2 en 3 D Goedereede nummer toegang 3.04.16.036, inv.nr. 1 G Herkingen nummer toegang 3.04.16.057, inv.nr. 1 H Kraaienisse - Kraaierpolder, Nieuw - Melissant - Middelharnis nummer toegang 3.04.16.086, inv.nrs. 1 en 2 Mi Ooltgensplaat nummer toegang 3.04.16.105, inv.nrs. 1 en 2 O Ouddorp nummer toegang 3.04.16.108, inv.nr. 1 Ou Sommelsdijk nummer toegang 3.04.16.133, inv.nrs. 4, 5 en 14A S Stad aan het Haringvliet nummer toegang 3.04.16.135, inv.nr. 2 SH Stellendam - Tonge, Nieuwe nummer toegang 3.04.16.141, inv.nrs. 4 en 5 NT Tonge, Oude nummer toegang 3.04.16.142, inv.nrs. 4 en 5 OT
1 http://proxy.handle.net/10648/92956847-fe34-4763-bb0c-787e62049801 Aalst, G. van t/m Braber, A.W. 2 http://proxy.handle.net/10648/213a07df-2434-453b-8ffc-40b38039bb26 Braber, A.W. t/m Geerse, M. 3 http://proxy.handle.net/10648/51c672b6-ddb8-4ed4-a3bb-0cac9cb16485 Geerloof, J. t/m Huijsen, L.A. van 4 http://proxy.handle.net/10648/65b3b204-f956-44cd-933c-5749030bfa70 Iemants t/m Kievit, K.J. 5 http://proxy.handle.net/10648/c8771cab-840a-44a0-9ee1-bc58d530c289 Kievit, K.T. t/m Quint, A.A. 6 http://proxy.handle.net/10648/6dded26b-e492-4857-89d3-fad6d2218d9a Quint, B. t/m Moses, H.J. 7 http://proxy.handle.net/10648/9e9a4c5b-b812-4aa5-afa6-c8e7353fa269 Moijses, M.D. t/m Puroijen, L.L. van 8 http://proxy.handle.net/10648/a169e7ec-c765-48ae-8490-19899a4422aa Proijen, R. van t/m Soon, C.P. 9 http://proxy.handle.net/10648/fff34c42-8166-4b4e-99db-0f211de9efe1 Soon, J.C. t/m Versteegh, H.A. 10 http://proxy.handle.net/10648/1fefa24d-5536-4479-ac7b-cd659edd84c9 Verstolk, T. t/m Ypelaar, A.
District I: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Bommel, den nummer toegang 3.04.16.025, inv.nrs. 1 en 3 B Dirksland nummer toegang 3.04.16.031, inv.nrs. 3, 4 en 5 D Goedereede nummer toegang 3.04.16.036, inv.nrs. 1 en 2 G Herkingen nummer toegang 3.04.16.057, inv.nrs. 1 en 2 H Kraaienisse - Kraaierpolder, Nieuw - Melissant - Middelharnis nummer toegang 3.04.16.086, inv.nrs. 2 en 5 Mi Ooltgensplaat nummer toegang 3.04.16.105, inv.nr. 2 O Ouddorp nummer toegang 3.04.16.108, inv.nrs. 1 en 2 Ou Sommelsdijk nummer toegang 3.04.16.133, inv.nrs. 5 en 14A S Stad aan het Haringvliet nummer toegang 3.04.16.135, inv.nr. 3 SH Stellendam - Tonge, Nieuwe nummer toegang 3.04.16.141, inv.nrs. 5 en 6 NT Tonge, Oude nummer toegang 3.04.16.142, inv.nrs. 1, 5 en 6 OT
11 http://proxy.handle.net/10648/7b6d1ff0-2425-4923-97bd-59967a23a490 Aalberts, L.E. t/m Boon, A.J. 12 http://proxy.handle.net/10648/c9492039-3883-4866-b117-ba64f05d4ba8 Boon, L.J. t/m Doornhein, P.W. 13 http://proxy.handle.net/10648/f74a95b7-2876-40f9-96dd-79b7dbe266e8 Doornik, J.I. t/m Graaff, A. de 14 http://proxy.handle.net/10648/6c8c4359-2da1-40ed-a1f8-8e5c66a95459 Graaf, C. de t/m Hupoelt, H. 15 http://proxy.handle.net/10648/19ef750c-5871-4ca0-9326-b36f5e67ee22 Hus, S. t/m Keyser, D.G. de 16 http://proxy.handle.net/10648/5aa80f9d-4026-40fa-8ffe-72a711ce1be9 Keysers, J. t/m Kraan, H.P. 17 http://proxy.handle.net/10648/25b618ff-58f9-40fe-9641-170f55c453c0 Kraan, H.P. t/m Mels, A. 18 http://proxy.handle.net/10648/76d41631-dc26-43fa-9458-6a3c69b20bc8 Merkplas t/m Peijs, K. 19 http://proxy.handle.net/10648/b8fb6d73-f6b1-46ee-a62d-c4e43d0a888e Pickart, A. t/m Schot, G.J.J. 20 http://proxy.handle.net/10648/f6638eb7-e9e1-48d6-83c7-dd4cc0ed2fc8 Schouman, A. t/m Tobiasse, P. 21 http://proxy.handle.net/10648/3159b613-0829-491f-8e3a-1d53f23eb104 Tobiasse, A. t/m. Waart, G.P. van 22 http://proxy.handle.net/10648/cb6c653b-0104-46c3-a332-1c97b1c00786 Waaij, A.J. van t/m IJs, G.W. van
District I: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Bommel, den nummer toegang 3.04.16.025, inv.nr. 1 B Dirksland nummer toegang 3.04.16.031, inv.nr. 5 D Goedereede nummer toegang 3.04.16.036, inv.nr. 2 G Herkingen nummer toegang 3.04.16.057, inv.nr. 2 H Kraaienisse - Kraaierpolder, Nieuw - Melissant - Middelharnis nummer toegang 3.04.16.086, inv.nr. 5 Mi Ooltgensplaat nummer toegang 3.04.16.105, inv.nrs. 2 en 3 O Ouddorp nummer toegang 3.04.16.108, inv.nrs. 2 en 4 Ou Sommelsdijk nummer toegang 3.04.16.133, inv.nrs. 5, 6 en 14A S Stad aan het Haringvliet nummer toegang 3.04.16.135, inv.nr. 3 SH Stellendam - Tonge, Nieuwe nummer toegang 3.04.16.141, inv.nrs. 6 NT Tonge, Oude nummer toegang 3.04.16.142, inv.nrs. 1, 5 en 6 OT
23 http://proxy.handle.net/10648/151f9162-4a55-4b20-a20b-6052f37c1c08 Aa, L.F. van der t/m Bogerman, D.F. 24 http://proxy.handle.net/10648/a3cd391b-a23d-4955-8553-f44f72e04fab Boogertman, J.A. t/m Danser, G.M. 25 http://proxy.handle.net/10648/0e1f862e-947a-4251-a68e-a07264ac2667 Danser, J. den t/m Gelder, J.W. van 26 http://proxy.handle.net/10648/d30dfa7e-fe3e-4a88-9f6b-0b5586a9beef Gelderen, J.W. van t/m Hoek, S.G. 27 http://proxy.handle.net/10648/ac3dcea6-e088-4c64-afbe-12991cb4e91f Hoekman, A. t/m Casteleijn, J. 28 http://proxy.handle.net/10648/ca936d0e-ef01-42a1-8266-b1376c9359cc Castelein, L.J. t/m Korteweg, A. 29 http://proxy.handle.net/10648/d05e4b7d-9b85-462f-9453-14a99cfb2620 Korteweg, M.B. t/m Mannetje, J. 30 http://proxy.handle.net/10648/e4cf646f-5c9d-47ee-94f6-8bdaa6ac3ee0 Marcelisse, B. t/m Nijpjens, J.J. 31 http://proxy.handle.net/10648/1341914e-ec00-4254-87e8-dd42ea44f232 Nijpjes, J.G. t/m Roos, P.J. 32 http://proxy.handle.net/10648/19c966e1-4f6d-4dda-a397-ff6f564b394b Roodsant, A. t/m Sprinckvloet, C.F. 33 http://proxy.handle.net/10648/fc8225fe-07cf-4d36-a058-afbc8aded28d Springvloed, J.A. t/m Verboom, J.A. 34 http://proxy.handle.net/10648/006486a2-49da-457b-8264-a40548a73df9 Verboom, J.A. t/m Willemse, M. 35 http://proxy.handle.net/10648/c7655e93-fcb3-46a3-b5f7-72137487c43c Willemse, P. t/m IJewaarde
District I: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Bommel, den nummer toegang 3.04.16.025, inv.nr. 1 B Dirksland nummer toegang 3.04.16.031, inv.nr. 5 D Goedereede nummer toegang 3.04.16.036, inv.nr. 2 G Herkingen nummer toegang 3.04.16.057, inv.nrs. 2 en 3 H Kraaienisse - Kraaierpolder, Nieuw - Melissant - Middelharnis nummer toegang 3.04.16.086, inv.nrs. 6 en 7 Mi Ooltgensplaat nummer toegang 3.04.16.105, inv.nr. 3 O Ouddorp nummer toegang 3.04.16.108, inv.nrs. 2 en 4 Ou Sommelsdijk nummer toegang 3.04.16.133, inv.nrs. 6, 7 en 14A S Stad aan het Haringvliet - - Stellendam nummer toegang 3.04.16.136, inv.nr. 1 St. Tonge, Nieuwe nummer toegang 3.04.16.141, inv.nrs. 6 NT Tonge, Oude nummer toegang 3.04.16.142, inv.nrs. 1 en 6 OT
36 http://proxy.handle.net/10648/62faa54f-d027-436a-a68e-5aa8a892f1aa Aalbrecht, J.L. t/m Bogertman, P.D. 37 http://proxy.handle.net/10648/890edcc3-2dfa-4612-b14f-085abbc52015 Boom, A.K. t/m Daff, A. van der 38 http://proxy.handle.net/10648/449ce543-6aa3-4896-a264-0e413fa80270 Dam, C. van t/m Gastel, A.P. 39 http://proxy.handle.net/10648/9877a6b1-b0ec-422b-b262-9e5b8afbdbd2 Gastel, Dirk van t/m Hesman, C. 40 http://proxy.handle.net/10648/380b6188-5596-41d2-b613-1526fd2e13d0 Hessels, P. t/m Cardieux, M.W. 41 http://proxy.handle.net/10648/135e435d-4c2b-4d66-8e03-37f26cf47b8c Karel, W. t/m Korsten, C.P. 42 http://proxy.handle.net/10648/274322e9-be6b-4770-b5e2-f0ffbd2600e7 Kortan, T.J. t/m Lijbesse, A. 43 http://proxy.handle.net/10648/86be8eba-2da1-400e-867f-9ae0c1b632f6 Maartense, A. t/m Noord, J. van 44 http://proxy.handle.net/10648/fc19a089-8171-48fb-93c4-5fe270f1bf05 Noord, S.B. van t/m Rademaker, W. 45 http://proxy.handle.net/10648/08febc0a-251c-456c-aabe-86f7569796ba Rasenberg, A.J. t/m Slick, D. v.d. 46 http://proxy.handle.net/10648/7ada7821-dd1b-46f9-b043-f753b79ef490 Slick, J.P. v.d. t/m Touw, K. 47 http://proxy.handle.net/10648/48b2b1e4-ecfd-49ce-9eb8-09efe9199fad Traas, H. t/m Vreeswijk, J.W.?? 48 http://proxy.handle.net/10648/63d06a48-1f4f-477e-b29a-f5ea0a573d01 Vreeswijk, J.W. t/m Wijnhof, H.
District I: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Bommel, den nummer toegang 3.04.16.025, inv.nr. 1 B Dirksland nummer toegang 3.04.16.031, inv.nrs. 5 en 6 D Goedereede nummer toegang 3.04.16.036, inv.nr. 2 G Herkingen nummer toegang 3.04.16.057, inv.nr. 3 H Kraaienisse - Kraaierpolder, Nieuw - Melissant - Middelharnis nummer toegang 3.04.16.086, inv.nr. 7 Mi Ooltgensplaat nummer toegang 3.04.16.105, inv.nrs. 2, 3 en 4 O Ouddorp nummer toegang 3.04.16.108, inv.nrs. 2 en 4 Ou Sommelsdijk nummer toegang 3.04.16.133, inv.nr. 7 S Stad aan het Haringvliet nummer toegang 3.04.16.135, inv.nr. 3 S.H. Stellendam nummer toegang 3.04.16.136, inv.nr. 1 St. Tonge, Nieuwe nummer toegang 3.04.16.141, inv.nrs. 6 NT Tonge, Oude nummer toegang 3.04.16.142, inv.nrs. 1, 2, 6 en 7 OT
49 http://proxy.handle.net/10648/fd56c575-8c94-438f-b237-63acecb7277c Aalbregt F.J. t/m Bolwerk, A. 50 http://proxy.handle.net/10648/ef2eef56-25b4-4c91-88db-d5edda58398a Bom, L.W. t/m Dam, M. van 51 http://proxy.handle.net/10648/024f7cec-22cf-4684-b5c6-eabe4810d7f1 Dam, M.M.?? van t/m Gast, A. de 52 http://proxy.handle.net/10648/7708ea73-6606-422c-a55d-9b9530451e3e Gast, J. de t/m Heerschap, P.W. 53 http://proxy.handle.net/10648/5dd4f702-e9b2-4e7d-94e6-e536041a3bce Heest, A.??K. van t/m Kalle, E.?? 54 http://proxy.handle.net/10648/477db509-98e2-415c-815c-4f8d2e3f1145 Kalle, L.S. t/m Koopman, J. 55 http://proxy.handle.net/10648/c38c7282-e67c-42b8-abd1-14cb25890d28 Koopman, J.M. t/m Lodder, K. 56 http://proxy.handle.net/10648/de7e790c-49b5-42a4-b8f0-472a9d5d6c5b Lodder, L.J. t/m Mijstrent, D.J. 57 http://proxy.handle.net/10648/64f0e9fc-3c2c-4cf0-9766-b5e4fc469bce Naderom, P. t/m Prinse, L. 58 http://proxy.handle.net/10648/646bc214-ed39-43b8-bab9-91692ef9e973 Prins, L. t/m Schoor, T. v.d. 59 http://proxy.handle.net/10648/6d1b4a9f-5846-4c9b-a55e-1247ec50c52b Schoor, T. v.d. t/m Zweeris, A.B. 60 http://proxy.handle.net/10648/52a185a5-487f-4fff-8dc3-9707660e07ab Zweris, C.M. t/m Verweij, G.J. 61 http://proxy.handle.net/10648/b16e259e-a67a-4ebb-b534-11136abdc88c Verweij, K t/m Wikkard, H.C. 62 http://proxy.handle.net/10648/27988f66-62bf-49e7-b4d5-93d71c15be41 Wilhouwer t/m IJssel, T. + supplement A t/m Z
District I: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Bommel, den nummer toegang 3.04.16.025, inv.nr. 1a B Dirksland nummer toegang 3.04.16.031, inv.nr. 6 D Goedereede nummer toegang 3.04.16.036, inv.nr. 2 G Herkingen nummer toegang 3.04.16.057, inv.nr. 4 H Kraaienisse - Kraaierpolder, Nieuw - Melissant - Middelharnis nummer toegang 3.04.16.086, inv.nrs. 3, 7 en 8 Mi Ooltgensplaat nummer toegang 3.04.16.105, inv.nr. 4 O Ouddorp nummer toegang 3.04.16.108, inv.nrs. 3 en 4 Ou Sommelsdijk nummer toegang 3.04.16.133, inv.nrs. 7 en 8 S Stad aan het Haringvliet nummer toegang 3.04.16.135, inv.nr. 3 S.H. Stellendam nummer toegang 3.04.16.136, inv.nr. 1 St. Tonge, Nieuwe nummer toegang 3.04.16.141, inv.nrs. 6 NT Tonge, Oude nummer toegang 3.04.16.142, inv.nrs. 2 en 7 OT
63 http://proxy.handle.net/10648/627588fc-61ca-4302-92ba-dddf04356d7d Aalbrechts, F.J. t/m Boeze, J.W. 64 http://proxy.handle.net/10648/f10a3221-8a12-4bdb-9b97-a958d362c4c3 Boeren, W.H. t/m Brussel, H. van 65 http://proxy.handle.net/10648/f999a992-502e-4606-823d-974e52856996 Brussel, J. van t/m Eik, G. van 66 http://proxy.handle.net/10648/1c4dc22f-0641-424c-bee5-d2ed11f715b7 Ek, B. van t/m Groffert, J. 67 http://proxy.handle.net/10648/550c47a0-44bf-4bb9-b50d-7c60232b28af Groffert, J. t/m Hoogmoet, C.P. 68 http://proxy.handle.net/10648/b41edf35-d7c9-436b-aadf-2542eb0221ce Hoogmoet, L. t/m Kasteleijn, P. 69 http://proxy.handle.net/10648/cfecc0cf-8d50-43d6-ac40-b7a3ebf184d3 Kats, L. t/m Koppen, J.T. van 70 http://proxy.handle.net/10648/c3741649-7dbc-436e-b4e5-d0e4cc7d1a65 Koppenaal, A. t/m Liss, H. van 71 http://proxy.handle.net/10648/643e13af-50ae-4cbb-9450-c1e259ffb699 Loberg, J. t/m Moriel, L. 72 http://proxy.handle.net/10648/adb6d950-6b04-46e0-922f-941616d14f89 Mos, C. t/m Oxel, C. van 73 http://proxy.handle.net/10648/4ebae981-73e3-4d8a-b54e-6fe48798a3a3 Paase, A. t/m Roos, C. 74 http://proxy.handle.net/10648/1a21e2a3-888a-49b9-9573-c7387652fb76 Roos, G. t/m Slis, A.J. 75 http://proxy.handle.net/10648/b92ae700-47fe-4155-b206-4027d9b7895b Slis, C. t/m Tak, P. van den 76 http://proxy.handle.net/10648/dbdd3f16-3929-4871-9ab4-451f81c77640 Tale, B. t/m Vermeer, L. 77 http://proxy.handle.net/10648/f308a890-8646-4c21-8a3a-6e73b554c393 Vermeer, Neijs t/m Warsnar, M. 78 http://proxy.handle.net/10648/30f83031-0725-4ccc-8435-220f7d628fc2 Warnet, M.L. t/m IJssel, J. van den
II District II: Voorne en Putten District II: 1695-1715 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Abbenbroek nummer toegang 3.04.16.002, inv.nr. 1 A. Geervliet nummer toegang 3.04.16.034, inv.nrs. 2 en 9 G. Heenvliet nummer toegang 3.04.16.048, inv.nr. 1 Hee. Hekelingen - H. Hellevoet Nieuw nummer toegang 3.04.16.055, inv.nrs. 1 en 2 N.H. Hellevoetsluis nummer toegang 3.04.16.054, inv.nr. 2 Hel. Nieuwenhoorn nummer toegang 3.04.16.093, inv.nr. 1 N. Oostvoorne nummer toegang 3.04.16.106, inv.nrs. 2 en 4 Oo. Oudenhoorn nummer toegang 3.04.16.109, inv.nr. 1 O. Rockanje nummer toegang 3.04.16.122, inv.nrs. 2 en 3 Rok. Rozenburg nummer toegang 3.04.16.123, inv.nr. 2 Ro. Spijkenisse nummer toegang 3.04.16.134, inv.nr. 1 S. Vierpolders nummer toegang 3.04.16.146, inv.nr. 1 V. Zuidland nummer toegang 3.04.16.166, inv.nr. 1 Zu. Zwartewaal nummer toegang 3.04.16.168, inv.nrs. 1 en 2 Zw.
79 http://proxy.handle.net/10648/f7ffa273-39eb-4eb3-ab0a-96d6e34d489a Aalbers, J. t/m Biest, H.L. van der 80 http://proxy.handle.net/10648/0c8d4525-3e72-4a97-beb4-37ffb3bd804e Binnet, W. t/m Daniels, A. 81 http://proxy.handle.net/10648/bbfa04bb-26ab-46d9-91cd-1027840bf8d0 Dam, H.C. van t/m Erkelens, G. 82 http://proxy.handle.net/10648/f43b9ee3-d9a6-4388-8c43-9225d2fff386 Es, W.H. van t/m Hartman, L. 83 http://proxy.handle.net/10648/8577883f-997f-4549-bb17-e8874c935ccc Hauser, P. t/m Jager, G. de 84 http://proxy.handle.net/10648/d7c822a8-6bcf-472d-93c8-c558f407c249 Jacobse, A. t/m Claesz. L. 85 http://proxy.handle.net/10648/f63f8a99-e3d5-47f5-9663-aef58f698d4c Claassen, C. t/m Crijgh, L. 86 http://proxy.handle.net/10648/29de4e45-61e4-4bf0-808d-9d549caaf1b9 Crijger, D.H. t/m Ligthart, K.L. 87 http://proxy.handle.net/10648/485d6c1b-f3fb-4fe6-9e65-13be661c06fe Ligtemoet, D.J. t/m Meyer, J. 88 http://proxy.handle.net/10648/40bb5234-d96a-48a7-b11c-d4f1e640a2b2 Meyndert, O.A. t/m Pieteren, B. 89 http://proxy.handle.net/10648/99b1be95-85a4-4e86-afbd-f2bc71077853 Pieterz., D. t/m Roon, J.W. 90 http://proxy.handle.net/10648/f2485f56-5be8-4308-9167-c5229510ecdc Romeyn, J.C. t/m Spres, J.J. 91 http://proxy.handle.net/10648/f74f5bfe-a74a-46ae-ab1a-d51e8dccf636 Spal, E. van t/m Velthoen, C. 92 http://proxy.handle.net/10648/7b47df37-164f-48f8-bf76-a8e08f57bb75 Venlo, J. van t/m Wildenboer, P.C. 93 http://proxy.handle.net/10648/ab28e15d-5c0a-4dfd-9a6e-95d5c6c2af1b Westenrijk, J. t/m Yssel, P.D. van
District II: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Abbenbroek nummer toegang 3.04.16.002, inv.nr. 1 A. Geervliet nummer toegang 3.04.16.034, inv.nr. 2, 3, 9 en 10 G. Heenvliet nummer toegang 3.04.16.048, inv.nr. 1 Hee. Hekelingen nummer toegang 3.04.16.052, inv.nr. 1 H. Hellevoet Nieuw nummer toegang 3.04.16.055, inv.nr. 1 en 2 N.H. Hellevoetsluis nummer toegang 3.04.16.054, inv.nr. 2 en 3 Hel. Nieuwenhoorn nummer toegang 3.04.16.093, inv.nr. 1 N. Oostvoorne nummer toegang 3.04.16.106, inv.nr. 4 Oo. Oudenhoorn nummer toegang 3.04.16.109, inv.nr. 1 en 1a O. Rockanje nummer toegang 3.04.16.122, inv.nr. 3 Rok. Rozenburg nummer toegang 3.04.16.123, inv.nr. 2 Ro. Spijkenisse nummer toegang 3.04.16.134, inv.nr. 1 S. Vierpolders nummer toegang 3.04.16.146, inv.nr. 1 V. Zuidland nummer toegang 3.04.16.166, inv.nrs. 1 en 2 Zu. Zwartewaal nummer toegang 3.04.16.168, inv.nrs. 1 en 2 Zw.
94 http://proxy.handle.net/10648/4b711532-5a42-4be4-aeff-4cd289e52a7b Aalberts, J.J. t/m Bout, J.M. 95 http://proxy.handle.net/10648/1d3dd17d-f6e7-4575-b3a4-32f90c5d9085 Bout, J. T. v.d. t/m Fajan, L. 96 http://proxy.handle.net/10648/1d8fcc89-2f60-4213-bcc9-d544707b7a58 Floers, H. t/m Hollaar, G.W. 97 http://proxy.handle.net/10648/13bcdf02-8594-4bf3-96fa-5ce9ba723622 Hollaar, J.D. t/m Knegt, L.C. de 98 http://proxy.handle.net/10648/f2acd6dd-6b03-4ed5-8c90-a6d867c41cbe Knegt, L.K. de t/m Loy, A.J. 99 http://proxy.handle.net/10648/4b73a11c-913e-4440-b406-15787e696399 Loy, M.J. t/m Noortdijk, C.P. 100 http://proxy.handle.net/10648/29c26ff4-8e55-4464-a986-4f9571e184ce Noortdijk, G.L. t/m Ritter, H. 101 http://proxy.handle.net/10648/b60f8a05-5b64-47ae-ba25-3278975618d4 Robben, J t/m Steyl, J.L. 102 http://proxy.handle.net/10648/82db4b12-ea20-4b6c-b903-7c7a5c8d4512 Steyl, J. t/m Visser, J.C. 103 http://proxy.handle.net/10648/917db04d-6a9b-44da-bb58-cf897ddd455d Visser, L.J. t/m Ysselsteyn ,J. + suppl.A t/m V
District II: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Abbenbroek nummer toegang 3.04.16.002, inv.nr. 1 A. Geervliet nummer toegang 3.04.16.034, inv.nrs. 2, 3, 10 en 11 G. Heenvliet nummer toegang 3.04.16.048, inv.nr. 1 Hee. Hekelingen nummer toegang 3.04.16.052, inv.nr. 1 H. Hellevoet Nieuw nummer toegang 3.04.16.055, inv.nr. 1 en 2 N.H. Hellevoetsluis nummer toegang 3.04.16.054, inv.nr. 2 en 3 Hel. Nieuwenhoorn nummer toegang 3.04.16.093, inv.nr. 1 N. Oostvoorne nummer toegang 3.04.16.106, inv.nr. 4 Oo. Oudenhoorn nummer toegang 3.04.16.109, inv.nr. 1a en suppl. O. Rockanje nummer toegang 3.04.16.122, inv.nrs. 3, 4 en 5 Rok. Rozenburg nummer toegang 3.04.16.123, inv.nr. 2 Ro. Spijkenisse nummer toegang 3.04.16.134, inv.nr. 1 S. Vierpolders nummer toegang 3.04.16.146, inv.nrs. 1, 2 en 3a V. Zuidland nummer toegang 3.04.16.166, inv.nrs. 1 en 2 Zu. Zwartewaal nummer toegang 3.04.16.168, inv.nrs. 1 en 2 Zw.
104 http://proxy.handle.net/10648/67e52d1e-ddd5-4a82-88f5-01f99756af3f Aalst, H van t/m Breman, C. 105 http://proxy.handle.net/10648/eb4d2844-c9e0-4bae-930f-8bb35e2ff795 Broeder, A. den t/m Haasdijk, P. 106 http://proxy.handle.net/10648/dad9bc30-ddc7-4e43-8690-54fa52bc7ded Hadde, J. t/m Cardux, H. 107 http://proxy.handle.net/10648/c4cdc46c-12c3-40f1-a77f-aa7d4a4f9d34 Cardux, J.J. t/m Lievaart, M.W. 108 http://proxy.handle.net/10648/387e295e-14b0-4667-8b9b-ea98bd545995 Lieve, Cornelis t/m Oprel, C. 109 http://proxy.handle.net/10648/2f41fba2-2357-4703-aeae-9e3faccc9aba Oprel, J.I. t/m Rosten, J. 110 http://proxy.handle.net/10648/c71ce4ad-e3b6-4c3f-a11e-b64fb62cf51b Rotlof, H. t/m Tiepel, J. 111 http://proxy.handle.net/10648/93276360-2ba4-43aa-9a06-5f037d4e9115 Tiggelaar, J. t/m Vroeg, J. 112 http://proxy.handle.net/10648/d85924f6-a77f-4b4b-b83e-109403d4884e Vrij, B. t/m Yserman, J. 113 http://proxy.handle.net/10648/12d06f4d-be56-4e47-a405-3f91cb845d65 Berg, T. van den t/m Winter, W. de (Supplement)
District II: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Abbenbroek nummer toegang 3.04.16.002, inv.nrs. 1 en 2 A. Geervliet nummer toegang 3.04.16.034, inv.nrs. 2, 3 en 11 G. Heenvliet nummer toegang 3.04.16.048, inv.nr. 1 Hee. Hekelingen nummer toegang 3.04.16.052, inv.nr. 1 H. Hellevoet Nieuw nummer toegang 3.04.16.055, inv.nrs. 1, 2 en 3 N.H. Hellevoetsluis nummer toegang 3.04.16.054, inv.nrs. 2, 3 en 9 Hel. Nieuwenhoorn nummer toegang 3.04.16.093, inv.nr. 1 N. Oostvoorne nummer toegang 3.04.16.106, inv.nr. 4 Oo. Oudenhoorn nummer toegang 3.04.16.109, inv.nr. 1a en suppl. O. Rockanje nummer toegang 3.04.16.122, inv.nrs. 4 en 5 Rok. Rozenburg nummer toegang 3.04.16.123, inv.nrs. 1 en 2 Ro. Spijkenisse nummer toegang 3.04.16.134, inv.nr. 1 S. Vierpolders nummer toegang 3.04.16.146, inv.nrs. 1 en 3a V. Zuidland nummer toegang 3.04.16.166, inv.nr. 2 Zu. Zwartewaal nummer toegang 3.04.16.168, inv.nr. 2 Zw.
114 http://proxy.handle.net/10648/1d9c175f-e790-4b57-b8b1-a8a4eeea71b6 Abeel, G. t/m Boot, A. 115 http://proxy.handle.net/10648/c6ad47c0-f153-4dca-8277-81f0e443d3eb Boot, P.C. t/m Franken, J.L. 116 http://proxy.handle.net/10648/0ea8be0f-8e78-42c7-b70f-956e388df089 Franken, T. t/m Hol, E. 117 http://proxy.handle.net/10648/0b96d788-f9f5-4b94-a18e-a0dbe43ba54e Hollaar, D. t/m Cramer, L. 118 http://proxy.handle.net/10648/9485a6a2-b1b6-4f8f-8da4-26b6a47a8a9c Kraayenbink, G. t/m Meer, J. van der 119 http://proxy.handle.net/10648/4c5aea01-78a1-4a00-8b2d-a1fb0ed68d75 Meer, J. van der t/m Peereboom, C. 120 http://proxy.handle.net/10648/6290b3c6-0964-4db6-91c8-9de04356ec3a Peereboom, P. t/m Roskam, C.W. 121 http://proxy.handle.net/10648/ff7cb1a2-ec07-4e33-81eb-c13cd6f8cb5a Roskam, J.A. t/m Stougie, M. 122 http://proxy.handle.net/10648/05e4b08b-0629-44ca-a07c-b93b1e6f5845 Straaten, K. van t/m Visser, W. 123 http://proxy.handle.net/10648/85dd907a-885f-40d3-91d1-f8721b7b4db9 Vlaming, C.G. t/m Yserman, J. 124 http://proxy.handle.net/10648/1496b530-bd22-4fd7-8b2f-ff42c63fe82d Aart, D. van t/m Wouder, J.(Supplement )
District II: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Abbenbroek nummer toegang 3.04.16.002, inv.nr. 2 A. Geervliet nummer toegang 3.04.16.034, inv.nrs. 2, 3 en 11 G. Heenvliet nummer toegang 3.04.16.048, inv.nr. 1 Hee. Hekelingen nummer toegang 3.04.16.052, inv.nrs. 1 en 2 H. Hellevoet Nieuw nummer toegang 3.04.16.055, inv.nrs. 2, 3 en 4 N.H. Hellevoetsluis nummer toegang 3.04.16.054, inv.nrs. 1, 2, 3, 4 en 9 Hel. Nieuwenhoorn nummer toegang 3.04.16.093, inv.nrs. 1 en 2 N. Oostvoorne nummer toegang 3.04.16.106, inv.nrs. 3, 4 en 5 Oo. Oudenhoorn nummer toegang 3.04.16.109, inv.nrs. 1a, 2 en suppl. O. Rockanje nummer toegang 3.04.16.122, inv.nrs. 4, 5 en 6 Rok. Rozenburg nummer toegang 3.04.16.123, inv.nrs. 1 en 2 Ro. Spijkenisse nummer toegang 3.04.16.134, inv.nr. 1 S. Vierpolders nummer toegang 3.04.16.146, inv.nrs. 2, 3a en 3b V. Zuidland nummer toegang 3.04.16.166, inv.nr. 2 Zu. Zwartewaal nummer toegang 3.04.16.168, inv.nr. 2 Zw.
125 http://proxy.handle.net/10648/72455ec0-76e5-4345-912d-fc870da55f98 Aaken, J. van t/m Bongers, A. 126 http://proxy.handle.net/10648/8cbb6b91-7bce-425f-b91c-171f6a52d157 Bonte, J.H. t/m Dijkgraaf, P. 127 http://proxy.handle.net/10648/9430c9d7-0055-4502-b6b3-192bdcdcf990 Dijkgraaf, P. t/m Harweyer, P. 128 http://proxy.handle.net/10648/91ebda4d-e5d9-45ab-9fa4-d411829f278f Harweyne, G. t/m Jongejan, J. 129 http://proxy.handle.net/10648/86494bc4-68b4-4a05-96c1-0b83737e6f1f Jongejan, J. t/m Labbe, B. 130 http://proxy.handle.net/10648/d21a9a3a-3368-4caa-ac12-210a0c3c5c60 Labije, C. de t/m Mierekus, H. 131 http://proxy.handle.net/10648/0987eb1f-4230-44d1-8dcf-c9f5da61bef8 Miessen, J. van der t/m Piek, J.P. 132 http://proxy.handle.net/10648/8e4ea9bb-5764-42b6-a8aa-1c9b26dffb7e Piek, P. t/m Ruiter, G. 133 http://proxy.handle.net/10648/a75113ae-efd6-401a-bcd5-fcadc80eff9c Ruiter, J.J. de t/m Steenbergen, L. 134 http://proxy.handle.net/10648/a35c570b-a156-42cc-a8cd-4707ee09a6d7 Steenhoven, J. t/m Verweel, P. 135 http://proxy.handle.net/10648/a9b0476b-095f-4842-b8f4-569eb1fad185 Verweel, P. t/m Ys(s)erman, C. 136 http://proxy.handle.net/10648/6f2ab2bf-4efb-4a49-a8e3-e77be6def696 Aart, D. van t/m Weg, W. aan de
District II: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Abbenbroek nummer toegang 3.04.16.002, inv.nr. 2 A. Geervliet nummer toegang 3.04.16.034, inv.nrs. 2 en 11 G. Heenvliet nummer toegang 3.04.16.048, inv.nr. 2 Hee. Hekelingen nummer toegang 3.04.16.052, inv.nr. 2 H. Hellevoet Nieuw nummer toegang 3.04.16.055, inv.nrs. 2, 3 en 4 N.H. Hellevoetsluis nummer toegang 3.04.16.054, inv.nrs. 1, 2, 4 en 9 Hel. Nieuwenhoorn nummer toegang 3.04.16.093, inv.nr. 2 N. Oostvoorne nummer toegang 3.04.16.106, inv.nrs. 3 en 5 Oo. Oudenhoorn nummer toegang 3.04.16.109, inv.nr. 2 O. Rockanje nummer toegang 3.04.16.122, inv.nrs. 4, 5 en 6 Rok. Rozenburg nummer toegang 3.04.16.123, inv.nrs. 2 en 3 Ro. Spijkenisse nummer toegang 3.04.16.134, inv.nr. 1 en 2 S. Vierpolders nummer toegang 3.04.16.146, inv.nrs. 2 en 3b V. Zuidland nummer toegang 3.04.16.166, inv.nrs. 2 en 3 Zu. Zwartewaal nummer toegang 3.04.16.168, inv.nr. 2 Zw.
137 http://proxy.handle.net/10648/4f348d49-3470-4809-8c2e-14675b5f780d Aart, G. t/m Blom, A. 138 http://proxy.handle.net/10648/188eb064-1c61-4785-904c-df458cbdd46a Blom, J. t/m Dekker, A.D. 139 http://proxy.handle.net/10648/a018cbfa-4915-4bb5-b485-7f8f3dcc8fab Dekker, B.J. t/m Gorseman, L.L. 140 http://proxy.handle.net/10648/9337abb9-7f68-4a1a-b069-e9b950f8771f Gorter, J. de t/m Hokke, G.G. 141 http://proxy.handle.net/10648/31343ce3-a58e-4638-81c3-b485671902f7 Hokke, J.J. t/m Klos, J. 142 http://proxy.handle.net/10648/9f128604-df6b-4c93-b61a-b7e5dc07c3e1 Clou, I. de t/m Leonard, C. 143 http://proxy.handle.net/10648/8ccfd53b-3321-4568-b799-a9d239e4b50c Ley, L. t/m Meijden, C. van der 144 http://proxy.handle.net/10648/2f74022c-edcf-4b84-bf93-26fc142368e8 Meijde, H. van der t/m Orijnus, J. 145 http://proxy.handle.net/10648/cc798959-75aa-4c4d-bb59-528274702386 Ouden, A. den t/m Riedijk, L.J. 146 http://proxy.handle.net/10648/78d190f4-d72f-4079-bee9-4122ffdc9401 Rietdijk, C.A. t/m Slot, P. van der 147 http://proxy.handle.net/10648/c1d089c4-b490-4fdc-895a-6d0bce5053ec Slot, W.K. van der t/m Troost, K. 148 http://proxy.handle.net/10648/b40fb982-077d-4381-8941-679ea9459762 Troost, L.K. t/m Vogelaar, J. 149 http://proxy.handle.net/10648/900330c4-8674-4948-b6ce-36a817f82c6b Vogelaar, J.K. t/m Wijs, J. de
III District III: Beijerland (Hoekse Waard) District III: 1695-1715 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Beijerland, Nieuw- nummer toegang 3.04.16.014, inv.nr. 1 NB. Beijerland, Oud- nummer toegang 3.04.16.015, inv.nr. 3 OB. Beijerland, Zuid- nummer toegang 3.04.16.016, inv.nr. 1 ZB. Goudswaard nummer toegang 3.04.16.040, inv.nr. 3 G. Heinenoord nummer toegang 3.04.16.051, inv.nr. 2 H. Klaaswaal nummer toegang 3.04.16.064, inv.nr. 1 K. Mijnsheerenland nummer toegang 3.04.16.091, inv.nrs. 1 en 2 Mh. Numansdorp nummer toegang 3.04.16.103, inv.nr. 1 N. Piershil nummer toegang 3.04.16.114, inv.nr. 1 P. Puttershoek nummer toegang 3.04.16.116, inv.nr. 1 Pu. Strijen nummer toegang 3.04.16.140, inv.nr. 1 S. Westmaas nummer toegang 3.04.16.157, inv.nrs. 1 en 2 W. 's-Gravendeel - Maasdam -
150 http://proxy.handle.net/10648/fef950ca-65c8-4706-a48e-2532cb73a5f9 Aarts, A. t/m Bokhoven, S.A. van 151 http://proxy.handle.net/10648/c01f3c24-3859-4d12-88d5-09892628e572 Bokhoven, T.A. van t/m Dijkhuijsen, P.P. 152 http://proxy.handle.net/10648/fda8b6ee-eba4-4b1f-b42a-16f5f7f92d74 Egberts, A. t/m Gijsberts, P. 153 http://proxy.handle.net/10648/e613680b-0784-4ae5-bc37-70006ed0e38f Gijsberts, P. t/m Jans, C. 154 http://proxy.handle.net/10648/55b88473-1b91-4ce6-afe6-f5e560a8c4af Jans, D. t/m Croonenburg, S.J. 155 http://proxy.handle.net/10648/537406a0-d75c-4b07-9fef-cd3678a5cab4 Croos, D.P. t/m Meuselaar, P.A. 156 http://proxy.handle.net/10648/b5c2a336-e7d3-41cb-83c3-372611c6ac71 Meij(de) P.J. van der t/m Regt, L.B. de 157 http://proxy.handle.net/10648/f0cd9212-7a68-4f3f-8473-df062cc30e74 Recht, P.A. de t/m Sneep, P.P. 158 http://proxy.handle.net/10648/e2e0d813-4e53-4fad-a0f8-b32592e3dca7 Snel, B.J. t/m Verburg, A.W. 159 http://proxy.handle.net/10648/3a72a1a3-0d6b-4263-9f30-1054827e8a4b Verburg, A.W. t/m Weg, L.A. aan de 160 http://proxy.handle.net/10648/0157b864-2158-4ad4-876f-08df19b75e93 Wegman, J. t/m Yzendonk
District III: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Beijerland, Nieuw- nummer toegang 3.04.16.014, inv.nr. 1 NB. Beijerland, Oud- nummer toegang 3.04.16.015, inv.nr. 3 OB. Beijerland, Zuid- nummer toegang 3.04.16.016, inv.nr. 1 ZB. Goudswaard nummer toegang 3.04.16.040, inv.nrs. 3 en 5 G. Heinenoord nummer toegang 3.04.16.051, inv.nr. 2 H. Klaaswaal nummer toegang 3.04.16.064, inv.nr. 1 K. Mijnsheerenland nummer toegang 3.04.16.091, inv.nrs. 2 en 3 Mh. Numansdorp nummer toegang 3.04.16.103, inv.nrs. 1, 2 en 3 N. Piershil nummer toegang 3.04.16.114, inv.nr. 1 P. Puttershoek nummer toegang 3.04.16.116, inv.nr. 1 Pu. Strijen nummer toegang 3.04.16.140, inv.nrs. 1 en 2 S. Westmaas nummer toegang 3.04.16.157, inv.nr. 2 W. 's-Gravendeel - Maasdam -
161 http://proxy.handle.net/10648/cd40c8ed-394b-4e4e-8528-f49b5d47d283 Aarts, D. t/m Bois, J.A. 162 http://proxy.handle.net/10648/bcb7e56f-984f-42d5-8623-944595a29192 Bois, P.A. de t/m Driel, D.C. van 163 http://proxy.handle.net/10648/7b8a2de0-d8a3-48d5-a430-4d726b5626c1 Driel, J.C. van t/m Groene(n)boom, L.P. 164 http://proxy.handle.net/10648/8fb3f734-06cb-46f1-8b59-916a3fb39020 Groenendijk, D.L. t/m Hoorn, J.J. van 165 http://proxy.handle.net/10648/90a2c16b-e22b-4041-9d54-516d504f15d9 Hoorn, P.P. den t/m Kool, W.J. 166 http://proxy.handle.net/10648/325e0c9a-44b5-426f-bfe6-1224056b420a Kool, W.L. t/m Lis, G.J. van der 167 http://proxy.handle.net/10648/e2484cb1-b45a-45c6-a159-15b88d8eca8e Lodder, C.L. t/m Pinxter(en), C.J. 168 http://proxy.handle.net/10648/f5896fd0-1c5b-4dff-ac3a-eb50b9bdd086 Pinxter(e), C.L. t/m Saarloos, D.C. 169 http://proxy.handle.net/10648/fba123ea-36c0-4eb0-9f5a-dd1ed9f376de Saarloos, J.D. t/m Stougje, C.C. 170 http://proxy.handle.net/10648/158e2829-a1c0-43d3-be94-a7939d1bc749 Stougje, C.A. t/m Verhoeve, G.P. 171 http://proxy.handle.net/10648/e35c8c1c-d52a-4699-bb3b-8ab66c4b76ba Verhulp, C.T. t/m We(e)da, B.C. 172 http://proxy.handle.net/10648/9148ccba-1c25-4ca2-a812-1c3c37d1967f Weeda, C.P. t/m Ysselmonde, B.W.
District III: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Beijerland, Nieuw- nummer toegang 3.04.16.014, inv.nr. 1 NB. Beijerland, Oud- nummer toegang 3.04.16.015, inv.nrs. 3 en 4 OB. Beijerland, Zuid- nummer toegang 3.04.16.016, inv.nr. 1 en 2 ZB. Goudswaard nummer toegang 3.04.16.040, inv.nr. 5 G. Heinenoord nummer toegang 3.04.16.051, inv.nr. 2 H. Klaaswaal nummer toegang 3.04.16.064, inv.nr. 1 K. Mijnsheerenland nummer toegang 3.04.16.091, inv.nr. 3 Mh. Numansdorp nummer toegang 3.04.16.103, inv.nr. 3 N. Piershil nummer toegang 3.04.16.114, inv.nr. 1 P. Puttershoek nummer toegang 3.04.16.116, inv.nr. 1 en 2 Pu. Strijen nummer toegang 3.04.16.140, inv.nr. 2 S. Westmaas nummer toegang 3.04.16.157, inv.nr. 2 W. 's-Gravendeel - Maasdam -
173 http://proxy.handle.net/10648/f65d990a-ab64-4872-aa9e-e6a2ad81aaf1 Abbenbroek, B.C. t/m Boogaart, LJ. 174 http://proxy.handle.net/10648/2bc8d8cf-222d-49f3-961f-53c4fc2b135b Boon, A.J. t/m Erven, C.W. van der 175 http://proxy.handle.net/10648/3756ce68-5f8b-43d6-9909-32e2bc09f914 Erve(n), P.W. van der t/m Hartigh, J.P. den 176 http://proxy.handle.net/10648/0af3b7d8-4e13-47c3-a306-c808bb7aefae Hartingsveld t/m Jong, H.L. 't 177 http://proxy.handle.net/10648/b5c6fb02-fe2a-431a-9aed-a5f6f069c19a Jong, J. A. de t/m Kruijthof, A.C. 178 http://proxy.handle.net/10648/46217a35-22cf-467a-bd5a-3ff4949efbf9 Kruijthof, A.G. t/m Meijs, W.L. 179 http://proxy.handle.net/10648/0f9ca631-0628-4a99-a6fc-827e42a6dae8 Meijster, J.A. t/m Reyerdijk, H.J. 180 http://proxy.handle.net/10648/170a548f-73e7-4499-8ad1-12dd40b2d2a2 Reyerdijk, L.A.. t/m Smaal, P.B. 181 http://proxy.handle.net/10648/d115b33c-72ba-4cf3-94f9-ce50c5b7e7d4 Smeer, A.P. t/m Tuinder, T.C. 182 http://proxy.handle.net/10648/d52e9969-0359-4db2-aefc-bdcca3c73d98 Vaandrager, M.C. t/m Vormer, A. de 183 http://proxy.handle.net/10648/3ab6eb6a-d179-47be-9e1a-31a1ed66a6ff Vos, A. de t/m Yserman, J.P.
District III: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Beijerland, Nieuw- nummer toegang 3.04.16.014, inv.nr. 1 NB. Beijerland, Oud- nummer toegang 3.04.16.015, inv.nr. 4 OB. Beijerland, Zuid- nummer toegang 3.04.16.016, inv.nr. 2 ZB. Goudswaard nummer toegang 3.04.16.040, inv.nr. 5 G. Heinenoord nummer toegang 3.04.16.051, inv.nr. 2 H. Klaaswaal nummer toegang 3.04.16.064, inv.nr. 1 K. Mijnsheerenland nummer toegang 3.04.16.091, inv.nr. 3 Mh. Numansdorp nummer toegang 3.04.16.103, inv.nrs. 3 en 4 N. Piershil nummer toegang 3.04.16.114, inv.nr. 1 P. Puttershoek nummer toegang 3.04.16.116, inv.nr. 2 Pu. Strijen nummer toegang 3.04.16.140, inv.nrs. 2 en 3 S. Westmaas nummer toegang 3.04.16.157, inv.nr. 2 W. 's-Gravendeel - Maasdam -
184 http://proxy.handle.net/10648/a259a6be-7b0f-470e-a1b2-77213f7d9f92 Aalst, C. van t/m Boertje, C.D. 185 http://proxy.handle.net/10648/e35dcc89-88e7-4ac2-bea0-1e0c4a3ccad0 Boertje, J. t/m Dombelton. T. 186 http://proxy.handle.net/10648/42a840c0-0784-4918-8a0e-8f782c24fcae Dommelen, J. van t/m Grient, C.W. van der 187 http://proxy.handle.net/10648/87fa3075-a019-4447-b718-627e5f41c076 Grient, H. van der t/m Hoppel, C.S. 188 http://proxy.handle.net/10648/21a2ab04-0602-4360-8890-d4ea4fcb467f Hoppel, E. t/m Kooiman(s), A. 189 http://proxy.handle.net/10648/07cd9672-a8a8-4d4b-b52e-25132d791e26 Kooijman(s), A. t/m Luijter, J.H. 190 http://proxy.handle.net/10648/8b5c5e69-930b-40fb-be09-10f75ccf1b64 Leijssen, H.A. t/m Pelt, P. van 191 http://proxy.handle.net/10648/7a20db96-3c4c-4bfb-a445-bd88b82e6a59 Pel(t), T. A. van t/m Rijerker, P.A. 192 http://proxy.handle.net/10648/34d4b9a9-4c3a-4020-91cd-28395b88a6d2 Rijndorp, J. t/m Sticht, J.W. van 193 http://proxy.handle.net/10648/261345cf-e46b-4354-8b23-5cb2631d1ae6 Stigt, P.P. t/m Vermaas, C.A. 194 http://proxy.handle.net/10648/189b4d82-d8a6-41ff-b7de-ffa51ff0fe8d Vermaas, H.M. t/m Weel, H.W. van 195 http://proxy.handle.net/10648/2e2b94e7-3d0b-4211-9092-04fbb72f0e88 Weel, W.W. van t/m Yzendonk, A.
District III: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Beijerland, Nieuw- nummer toegang 3.04.16.014, inv.nrs. 1 en 2 NB. Beijerland, Oud- nummer toegang 3.04.16.015, inv.nrs. 4 en 14 OB. Beijerland, Zuid- nummer toegang 3.04.16.016, inv.nrs. 2 en (3) dubbel ZB. Goudswaard nummer toegang 3.04.16.040, inv.nrs. 5 en 5a G. Heinenoord nummer toegang 3.04.16.051, inv.nrs. 2 en 5 H. Klaaswaal nummer toegang 3.04.16.064, inv.nrs. 1 en (2) dubbel K. Mijnsheerenland nummer toegang 3.04.16.091, inv.nr. 3 Mh. Numansdorp nummer toegang 3.04.16.103, inv.nr. 3 N. Piershil nummer toegang 3.04.16.114, inv.nr. 4 P. Puttershoek nummer toegang 3.04.16.116, inv.nr. 1 Pu. Strijen nummer toegang 3.04.16.140, inv.nrs. 2 en (3) dubbel S. Westmaas nummer toegang 3.04.16.157, inv.nrs. 2, 3 en (4) W. 's-Gravendeel - Maasdam -
196 http://proxy.handle.net/10648/c14658f2-b48c-49ee-bb5f-cd2a77837340 Aalst, A. van t/m Boender, A.C. 197 http://proxy.handle.net/10648/5bf9c251-f64c-4cd0-a352-6fe2882a8950 Boender, B. t/m Bus, J.G. 198 http://proxy.handle.net/10648/1a152a15-b383-4b51-b4d3-b7e6f494ec4f Buuren, C. van t/m Gameren, A. van 199 http://proxy.handle.net/10648/bd6bf5e3-f6c5-4c77-9e0e-8babf8f09d3e Gammeren, J. van t/m Heijde, J. van der 200 http://proxy.handle.net/10648/4c589e42-bc3d-4029-9420-1b30536c7513 Heiden, L. van der t/m Jong, P. de 201 http://proxy.handle.net/10648/d8ad51a9-69cd-4325-8a60-89da67d80c5e Jong, P.J. t/m Kraak, C. 202 http://proxy.handle.net/10648/b7e6eb2c-033c-4529-94ae-c0d0ce6292d9 Kraak, C. t/m Luiendijk, H. 203 http://proxy.handle.net/10648/7b1fe096-15c5-4fb7-9ad8-3070c84bed65 Luiendijk, J. t/m Otterloo, A. van 204 http://proxy.handle.net/10648/758477bb-509a-4b51-9e8e-e0207139ecfd Ouden, A. den t/m Rhoon, C. van 205 http://proxy.handle.net/10648/408b5716-9cb2-4a65-bcf9-d2cda623571b Roon, J. van t/m Smaal, M.P. 206 http://proxy.handle.net/10648/6f86f2e3-e9d9-43e9-90f5-34c40cebe194 Smits, A. t/m Tol, A. 207 http://proxy.handle.net/10648/cc9954de-e34f-432c-9f3d-356b747f210a Tol, B. t/m Verzijl, L. 208 http://proxy.handle.net/10648/ad161c8f-4a46-4514-b522-e42659a511d1 Vessum, J. van t/m Wetering, K.W. van de 209 http://proxy.handle.net/10648/9f6f53dd-c045-4dbe-83ee-cbcd9b2e3415 Wette, J. van t/m Ysserman, P.J.
District III: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Beijerland, Nieuw- nummer toegang 3.04.16.014, inv.nr. 2 NB. Beijerland, Oud- nummer toegang 3.04.16.015, inv.nrs. 4, 5 en 14 OB. Beijerland, Zuid- nummer toegang 3.04.16.016, inv.nrs. 2 en 3 ZB. Goudswaard nummer toegang 3.04.16.040, inv.nr. 5a G. Heinenoord nummer toegang 3.04.16.051, inv.nrs. 2 en 5 H. Klaaswaal nummer toegang 3.04.16.064, inv.nrs. 1 en 2 K. Maasdam nummer toegang 3.04.16.081, inv.nr. 3 M. Mijnsheerenland nummer toegang 3.04.16.091, inv.nr. 3 Mh. Numansdorp nummer toegang 3.04.16.103, inv.nr. 4 N. Piershil nummer toegang 3.04.16.114, inv.nr. 1 en 2 P. Puttershoek nummer toegang 3.04.16.116, inv.nr. 2 en 3 Pu. Strijen nummer toegang 3.04.16.140, inv.nrs. 3 en 4 S. Westmaas nummer toegang 3.04.16.157, inv.nrs. 3 en 4 W. 's-Gravendeel -
210 http://proxy.handle.net/10648/443f7910-e16a-4844-b5f9-a46e3337e376 Aalberts, H. t/m Blaak, C.P. 211 http://proxy.handle.net/10648/3295a0ae-ec28-4c48-be1c-1830a4e15227 Blaak, C. t/m Broeder, P.H. den 212 http://proxy.handle.net/10648/4d14b409-bf9f-45b6-bc1f-a6ccf4f1e690 Broeder, P.H. den t/m Driest, C. van 213 http://proxy.handle.net/10648/7fecd6fb-c1a6-4768-8511-5f7b12b6709e Drinkevaart, G. t/m Graaf, J. de 214 http://proxy.handle.net/10648/7a342512-c2f8-4aad-8fee-c1bc4f738613 Graaf, T. de t/m Herweijer, J.J. 215 http://proxy.handle.net/10648/40d93848-23a4-418c-a97a-f7d9dfa55a15 Herweijer, T.E. t/m Jong, H.C. de 216 http://proxy.handle.net/10648/679476c1-8bcf-465d-b4e2-340a2ca2ebc6 Jong, J. de t/m Kooij, L.A. 217 http://proxy.handle.net/10648/7d5b6f36-f185-414c-b019-dbe1337207c0 Kooij, A.A. t/m Leegganger??, A.J. 218 http://proxy.handle.net/10648/01be347f-169e-4ffc-bc20-2a365c55bf1d Leegganger, C. t/m Meerhout, C. 219 http://proxy.handle.net/10648/28a40e99-10cc-49a0-bd8d-af0d246fd4da Meerman, J. t/m Overtier??m L.D. 220 http://proxy.handle.net/10648/fcd4d866-3c69-4510-a9e2-cf48fb60ba8b Paauw, G. t/m Rheedijk, H. 221 http://proxy.handle.net/10648/04195ccf-6132-4ce8-b3fb-9c755b337255 Rheedijk, W. t/m Schuitman, L. 222 http://proxy.handle.net/10648/0143e7ac-ac19-49ff-ab41-ce12721fe81e Schulp, L. t/m Steenbergen, A. 223 http://proxy.handle.net/10648/813c5a85-3eee-4eca-8c72-5a1d850d050c Steenbergen, M. t/m Uileman, J. 224 http://proxy.handle.net/10648/21e0506e-0655-4510-bc96-ee294617fc08 Vaandrager, M. t/m Vlasblom, K.M. 225 http://proxy.handle.net/10648/a567979d-1028-490d-a286-f2e0c9877ec0 Vlasblom, L. t/m Witt, K. de 226 http://proxy.handle.net/10648/f66b59ae-94ac-4959-aadf-b4293d1a4af7 Witvliet, J. t/m IJzerman, K. den
IV District IV: IJsselmonde District IV: 1695-1715 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Barendrecht nummer toegang 3.04.16.012, inv.nr. 2 B. Dubbeldam nummer toegang 3.04.16.032, inv.nr. 1 D. Heerjansdam nummer toegang 3.04.16.049, inv.nr. 1 H. Hendrik-Ido-Ambacht nummer toegang 3.04.16.056, inv.nr. 2 Ha. Poortugaal nummer toegang 3.04.16.115, inv.nr. 2 P. Ridderkerk nummer toegang 3.04.16.120, inv.nrs. 2 en 6 R. Roon - Zwijndrecht nummer toegang 3.04.16.169, inv.nrs. 1 en 8 Z.
227 http://proxy.handle.net/10648/a69558cd-0969-4a50-a6fe-f68dd3d92d6a Aalst, C. t/m Ganseman, C.J. 228 http://proxy.handle.net/10648/324212c4-66de-4b0e-ba25-18c1db929251 Gouenaar??, C.D. t/m Jolij, J.A. 229 http://proxy.handle.net/10648/372c7f0e-45ea-4649-9ba2-186d609145a2 Joosten, C. t/m Louw, J.F. 230 http://proxy.handle.net/10648/738558b7-1a19-4ce1-a57e-0dc800947dba Loymans, I. t/m Ruijter, P.F. 231 http://proxy.handle.net/10648/871ded48-ff1a-4e9f-9e3c-4a66fa3652d5 Ruijter, P.B. t/m Vermeulen, K.W. 232 http://proxy.handle.net/10648/cf8aef99-698f-4d9e-94a7-90a4625f0e2d Vermeij, C. t/m W(e)ijten, L.L.
District IV: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Barendrecht nummer toegang 3.04.16.012, inv.nrs. 2 en 3 B. Dubbeldam nummer toegang 3.04.16.032, inv.nr. 1 D. Heerjansdam nummer toegang 3.04.16.049, inv.nrs. 1, 2 en 7 H. Hendrik-Ido-Ambacht - Ha. Poortugaal nummer toegang 3.04.16.115, inv.nr. 2 P. Ridderkerk nummer toegang 3.04.16.120, inv.nrs. 6, 7 en 18 + copie 27 Afschrift Rijsoord Doopboek. R. Rhoon nummer toegang 3.04.16.119, inv.nrs. 1 en 3 Ro. Zwijndrecht nummer toegang 3.04.16.169, inv.nrs. 1 en 8 Z.
233 http://proxy.handle.net/10648/33a88dce-36ce-4b1c-82c2-49efd948228c Aalst, C. van t/m Brullee, A. 234 http://proxy.handle.net/10648/51a0decb-6038-4085-9466-872e3ac92cfe Bueren, P.J. van t/m Groenenboom, G.W. 235 http://proxy.handle.net/10648/cc092fd7-d6e3-4833-9fc8-2dd0ec1cbffd Groenendijk, A.C. t/m Jong, A. de 236 http://proxy.handle.net/10648/65b3d100-9ebd-4cf7-a3bb-999868e26583 Jong, A. de (vervolg) t/m Linde(n), A.A. van der 237 http://proxy.handle.net/10648/8dd7b2ac-152b-424d-be14-2e191f1f2142 Linde(n), A.A. van der (vervolg) t/m Penning, C.P. 238 http://proxy.handle.net/10648/1c64ca89-c9a7-4631-a9d3-7eab2b5fd457 Petrus, J. t/m Smouter, J.B. 239 http://proxy.handle.net/10648/b3e73ef6-15c4-480c-b376-bba3e1f606eb Snik, D.P. t/m Visser, A.A. 240 http://proxy.handle.net/10648/a82e2e3f-da0d-45b7-97ed-ed388da530ab Vlasblom, G.A. t/m Wijk, T. van
District IV: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Barendrecht nummer toegang 3.04.16.012, inv.nrs. 3 en 4 B. Dubbeldam nummer toegang 3.04.16.032, inv.nr. 1 D. Heerjansdam nummer toegang 3.04.16.049, inv.nrs. 2 en 7 H. Hendrik-Ido-Ambacht - Ha. Poortugaal nummer toegang 3.04.16.115, inv.nr. 2 P. Ridderkerk nummer toegang 3.04.16.120, inv.nrs. 7 en 18 R. Rhoon nummer toegang 3.04.16.119, inv.nrs. 1, 3 en 6 Ro. Zwijndrecht nummer toegang 3.04.16.169, inv.nrs. 1, 7, 8 en 9 Z.
241 http://proxy.handle.net/10648/301624a8-3281-48f5-8774-2a2000ebdb87 Aardoom, W.J. t/m Doornik, P.L. van 242 http://proxy.handle.net/10648/3c4445f6-6f63-41ae-b418-fb106dd88894 Dorpmans, G.G. t/m Hoed, P.A. den 243 http://proxy.handle.net/10648/5e0e1a24-c3d0-4f3b-bec3-c5f138ec7cfb Hoed, T. den t/m Lagendijk, S. 244 http://proxy.handle.net/10648/9920cf67-8fa7-4db2-a6fa-c532b205956c Lagerwerf, F.J. t/m Nijdens. A.J. 245 http://proxy.handle.net/10648/5c795307-8d7f-4586-be45-f23eb9026558 Oever, J. v.d. t/m Zeeuw, B.L. de 246 http://proxy.handle.net/10648/28954cc8-360f-4315-827c-8c5dae0e3c2f Zeeuw, C.A. de t/m Vink, J.W. 247 http://proxy.handle.net/10648/2e85e1b8-5528-4499-881d-d5c78fb6e190 Vink, W.J. t/m IJsselstein, S. van
District IV: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Barendrecht nummer toegang 3.04.16.012, inv.nrs. 4 en 5 B. Dubbeldam nummer toegang 3.04.16.032, inv.nrs. 1 en 2 D. Heerjansdam nummer toegang 3.04.16.049, inv.nrs. 2, 5 en 7 H. Hendrik-Ido-Ambacht - Ha. Portugaal - P. Ridderkerk nummer toegang 3.04.16.120, inv.nrs. 7 en 18 R. Rhoon nummer toegang 3.04.16.119, inv.nrs. 1, 3 en 6 Ro. Zwijndrecht nummer toegang 3.04.16.169, inv.nrs. 1, 7 en 9 Z.
248 http://proxy.handle.net/10648/67e3e7b5-1a73-4074-83d4-4134d2d11aa3 Aardoom, M. t/m Bijkerk, P.L. 249 http://proxy.handle.net/10648/262df41d-db5a-4278-aff3-76669514b455 Bijkerke, W. t/m Gijsen, C. 250 http://proxy.handle.net/10648/c8d1fb59-2b1b-4238-ba28-f27086460940 Haan, A.M. t/m Kool, J. 251 http://proxy.handle.net/10648/c8898bd4-9ab7-4ad0-afe2-7edf162f9c2d Kooyman A.P. t/m Meulendijk C.J. 252 http://proxy.handle.net/10648/4391be39-37e0-4367-84a6-d20686510f47 Molendijk, P.J. t/m Roos, A.J. 253 http://proxy.handle.net/10648/2e082c13-1780-4715-afe9-48c8110b3e91 Roos, A. t/m Uijterlinde A.M. 254 http://proxy.handle.net/10648/f2c0aae9-9eb5-4ece-84ba-073ab8e0e66f Vaandrager, F.C. t/m Ijsselstein, S. van
District IV: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Barendrecht nummer toegang 3.04.16.012, inv.nr. 5 B. Dubbeldam nummer toegang 3.04.16.032, inv.nr. 2 D. Heerjansdam nummer toegang 3.04.16.049, inv.nrs. 3, 5 en 7 H. Hendrik-Ido-Ambacht - Ha. Portugaal - P. Ridderkerk nummer toegang 3.04.16.120, inv.nrs. 7, 18 en 19 R. Rhoon nummer toegang 3.04.16.119, inv.nrs. 1, 2 en 6 Ro. Zwijndrecht nummer toegang 3.04.16.169, inv.nrs. 1, 2, 7 en 9 Z.
255 http://proxy.handle.net/10648/75d46753-f80c-442b-8a12-08135441909a Aardoom, J. t/m Bos, A.H. 256 http://proxy.handle.net/10648/99da24ae-43e3-4376-bc35-a03dd55e8e2e Bos, J. t/m Engel, B. 257 http://proxy.handle.net/10648/ea451069-b5ec-4dd0-b900-ca97fa8779f9 Erkhuizen, F.A. van t/m Haan, J.J. de 258 http://proxy.handle.net/10648/cc86324d-b84a-4fa3-8dfe-b9e265c8bdaf Haan, J.J. de t/m Husselman, J.P. 259 http://proxy.handle.net/10648/3ed726a0-9f18-4758-8eb3-ab973e590841 Jagt, A.P. van der t/m Kranendonk, A. 260 http://proxy.handle.net/10648/294affbb-46de-4455-9675-53b4487b8754 Cranendonk, J.A. t/m Lodder, H. 261 http://proxy.handle.net/10648/c3b545cc-d3bb-48e7-96c0-73241c83096e Cornelis, A.L. t/m Nuchteren, B.A. 262 http://proxy.handle.net/10648/c21c7a82-49fd-4ff1-b4eb-88e05c22d869 Nugteren, B.J. t/m Robben, S. 263 http://proxy.handle.net/10648/2ddc57ec-cf87-464b-9683-6b047cdc0342 Rogge, J.I. t/m Zevenbergen, P.P. 264 http://proxy.handle.net/10648/5b00afb7-7699-4f55-bc54-b955433f7406 Seventer, J.J van t/m Zwaan, T. 265 http://proxy.handle.net/10648/3e6221fe-4f74-4d1e-b226-978a081c1999 Zwart, B.C. t/m Visser, C.J. 266 http://proxy.handle.net/10648/18b9a8ec-2242-462f-adf8-0ba0efddcfd5 Visser, C. t/m IJsselsteijn, W.
District IV: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Barendrecht nummer toegang 3.04.16.012, inv.nr. 5 B. Dubbeldam nummer toegang 3.04.16.032, inv.nr. 2 D. Heerjansdam nummer toegang 3.04.16.049, inv.nrs. 3, 5 en 7 H. Hendrik-Ido-Ambacht - Ha. Portugaal - P. Ridderkerk nummer toegang 3.04.16.120, inv.nrs. 7 en 19 R. Rhoon nummer toegang 3.04.16.119, inv.nrs. 2 en 6 Ro. Zwijndrecht nummer toegang 3.04.16.169, inv.nrs. 2, 7 en 9 Z.
267 http://proxy.handle.net/10648/b4d5b461-737f-48eb-b274-74c86a2afa06 Aartsen, P. t/m Bree, A.W. van 268 http://proxy.handle.net/10648/7bd0f913-a8a2-4763-9c20-6b47edf4483b Bree, D.W. van t/m Eijbergen, W.J. 269 http://proxy.handle.net/10648/7bf2945e-77d2-4e99-b3d7-f47f7103a42e Eijk, P. van t/m Heijden, J.A. van der 270 http://proxy.handle.net/10648/562d08c5-324a-44a9-a7e7-e11524775d84 Heijden, P.A. t/m Klootwijk, L. 271 http://proxy.handle.net/10648/aeec58e4-3340-4a20-9b7e-5cf02a4ee16c Klootwijk, L. t/m Linden, P. van der 272 http://proxy.handle.net/10648/19b1c4ac-2d8d-4b37-aeef-a8f9c9024f7b Linden, G. van der t/m Nuchteren, L.B. 273 http://proxy.handle.net/10648/889df918-39af-4074-8425-0ec39feb296b Nugteren A.B. t/m Roos, J.A. 274 http://proxy.handle.net/10648/808fa2b6-f478-472c-8fe0-149758e2ce52 Roos, J.B. t/m Straaij, J.A. van der 275 http://proxy.handle.net/10648/ff3be1f1-8fa0-4911-b2d1-01df051b28f4 Staaij, J.L. van der t/m Visser, G. 276 http://proxy.handle.net/10648/49f6209d-dc03-4da4-b984-f98925674038 Visser, H. t/m IJzerman, C.
V District V: Alblasserwaard District V: 1695-1715 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Alblasserdam nummer toegang 3.04.16.004, inv.nr. 1 A. Ameide Tienhoven nummer toegang 3.04.16.007, inv.nrs. 1 en 2 Am. Arkel nummer toegang 3.04.16.010, inv.nrs. 1 en 2 Ar. Bleskensgraaf nummer toegang 3.04.16.023, inv.nr. 1 B. Brandwijk nummer toegang 3.04.16.027, inv.nr. 1 Br. Giessendam-Peursum nummer toegang 3.04.16.035, inv.nr. 1 G. Goudriaan nummer toegang 3.04.16.039, inv.nr. 1 Go. Groot-Ammers nummer toegang 3.04.16.008, inv.nr. 1 G.A. Hardinxveld nummer toegang 3.04.16.046, inv.nrs. 1, 2 en 3 H. Hoornaar nummer toegang 3.04.16.060, inv.nr. 2 Ho. Langerak - Meerkerk nummer toegang 3.04.16.084, inv.nr. 1 M. Molenaarsgraaf nummer toegang 3.04.16.088, inv.nr. 1 Mo. Nieuw Lekkerland nummer toegang 3.04.16.077, inv.nr. 1 N.L. Nieuwpoort nummer toegang 3.04.16.097, inv.nrs. 3 en 9 N. Noordeloos Ottoland Oud Alblas nummer toegang 3.04.16.003, inv.nr. 1 O.A. Papendrecht nummer toegang 3.04.16.112, inv.nr. 4 P. Sliedrecht nummer toegang 3.04.16.132, inv.nr. 1 S. Streefkerk nummer toegang 3.04.16.139, inv.nr. 1 St. Wijngaarden nummer toegang 3.04.16.160, inv.nr. 1 W.
277 http://proxy.handle.net/10648/e254a43d-42e4-4579-8d66-1ff866639910 Aa, J. van der t/m Bastiaans, C. 278 http://proxy.handle.net/10648/bc12bf5c-5583-4a6c-858a-919820674d64 Bastiaanse, C. t/m Brouwer, A.J. 279 http://proxy.handle.net/10648/4265fbf1-ed03-4022-8c05-e45a5a9b3847 Brouwer, A.P. t/m Fuijk, P.H. 280 http://proxy.handle.net/10648/24618d1d-2d06-40c1-8d60-bbe4310b8202 Fijnekam, P.K. t/m He(c)k, C.L. 281 http://proxy.handle.net/10648/8edb26ed-c2bd-4e8c-9977-9e235f3c597a Hek,L.B. t/m Janssen, J. 282 http://proxy.handle.net/10648/32188765-dcee-4c94-a7e0-e4e27d9dc48a Janse, J. t/m Coene(n), J. 283 http://proxy.handle.net/10648/72042947-52ca-4a76-9e70-fb86a2a8996f Coene, J. t/m Langerak, T.A. 284 http://proxy.handle.net/10648/c188ed9d-68dc-496f-bba6-7c5efb718066 Laurense. P. t/m Nanen, A.P. 285 http://proxy.handle.net/10648/90b9b743-ed68-41cf-a576-9aadb8912a6c Naninksen, P. t/m Roock, P.J (Roelandse.) 286 http://proxy.handle.net/10648/c992a17f-9d11-4f77-9734-b6a923b43187 Rokusse, B. t/m Streeflant, J.G. 287 http://proxy.handle.net/10648/45adf67c-1095-4fae-9ca1-230915201117 Streeflant, J.G. t/m Vervoor, H.M. 288 http://proxy.handle.net/10648/85d5e698-2135-4d21-81b0-e1021e1276bb Vervooren, C.A. t/m Wijgerden, 289 http://proxy.handle.net/10648/9f0a38f9-51c7-4c46-b14e-80c8c00b6a6b Wijck, G.A. van t/m IJseren, W. van
District V: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Alblasserdam nummer toegang 3.04.16.004, inv.nr. 1 A. Ameide Tienhoven nummer toegang 3.04.16.007, inv.nrs. 2 en 3 Am. Arkel nummer toegang 3.04.16.010, inv.nr. 1 Ar. Bleskensgraaf nummer toegang 3.04.16.023, inv.nrs. 1 en 2 B. Brandwijk nummer toegang 3.04.16.027, inv.nr. 1 Br. Giessendam-Peursum nummer toegang 3.04.16.035, inv.nr. 1 G. Goudriaan nummer toegang 3.04.16.039, inv.nr. 1 Go. Groot-Ammers nummer toegang 3.04.16.008, inv.nr. 1 G.A. Hardinxveld nummer toegang 3.04.16.046, inv.nrs. 2, 3 en 5 H. Hoornaar nummer toegang 3.04.16.060, inv.nr. 2 Ho. Langerak nummer toegang 3.04.16.069, inv.nr. 1 L. Meerkerk nummer toegang 3.04.16.084, inv.nr. 1 M. Molenaarsgraaf nummer toegang 3.04.16.088, inv.nrs. 1 en 2 Mo. Nieuw Lekkerland nummer toegang 3.04.16.077, inv.nrs. 1 en 2 N.L. Nieuwpoort nummer toegang 3.04.16.097, inv.nrs. ?? N. Noordeloos nummer toegang 3.04.16.099, inv.nr. 1 No. Ottoland nummer toegang 3.04.16.107, inv.nr. 1 O. Oud Alblas nummer toegang 3.04.16.003, inv.nr. 1 O.A. Papendrecht nummer toegang 3.04.16.112, inv.nrs. 4 en 5 P. Sliedrecht nummer toegang 3.04.16.132, inv.nr. 1 S. Streefkerk nummer toegang 3.04.16.139, inv.nr. 2 St. Wijngaarden nummer toegang 3.04.16.160, inv.nr. 1 W.
290 http://proxy.handle.net/10648/04dfd5c5-9d2b-4fda-9976-58d32cefd681 A, A.P van der t/m Bas, A. de 291 http://proxy.handle.net/10648/b08964a3-03d3-4d4c-909b-019cb810631c Bas, A.A. de t/m Boo, A.J. de 292 http://proxy.handle.net/10648/49ef8af6-8fed-40fc-8370-0ebccd68d45f Boo, C.B. t/m Buurmans, D.J. 293 http://proxy.handle.net/10648/2f7a6717-d645-418d-9bea-3b399edc0458 Bijlandt G. t/m Es, K.S. van 294 http://proxy.handle.net/10648/82d3e346-59b4-48bb-80db-db137b89eeb3 Es, C.H. van t/m Groot, F. de 295 http://proxy.handle.net/10648/dbba1847-ceff-444b-a707-d6e8cc49f7f4 Groot, F. de t/m Heijblom, P. 296 http://proxy.handle.net/10648/d235f2e7-8398-490d-97b3-008bcba8aebe Heijden, L.J. van der t/m Jillesz. C. 297 http://proxy.handle.net/10648/c857a100-cc31-404f-94e1-df1cc2d39a5b Jillesz. C. t/m Klop, L,K. 298 http://proxy.handle.net/10648/f9dc6a19-2dee-4eb9-967c-053c094ef331 Klop, N.G. t/m Kroon, D.A. 299 http://proxy.handle.net/10648/d78a74f0-c5ca-42dc-a697-ec3dc25c7e1d Kroon, G.S. t/m Man, A. de 300 http://proxy.handle.net/10648/72379d67-9d87-409e-84ac-61c5bc520aeb Man, A.J. de t/m Ouwerker, C.C. 301 http://proxy.handle.net/10648/12695d6b-fc9f-496d-b3ff-e9abcfe1b73a Paak, L. t/m Ruijter, A.C. de 302 http://proxy.handle.net/10648/d29a97d7-f88c-4f48-a777-5966d4385110 Ruiter, A.L. de t/m Sterrenburg, W. 303 http://proxy.handle.net/10648/d6b52a34-0fdc-4b09-9c5b-cb3a6890ad27 Steeg, A.A. van der t/m Uitenbogaart, C.J. 304 http://proxy.handle.net/10648/5d80ef54-0ee3-4339-9502-b7c83371346d Uitenbogaart, C.J. de t/m Visser, H.B. 305 http://proxy.handle.net/10648/2ba524ca-d387-4aac-9677-c75653cdef6a Visser, J.C. t/m Willisvaart, J. van 306 http://proxy.handle.net/10648/86ad5d26-3b97-440a-9939-d81eac8372df Wilt, P.F. de t/m IJmersz. T.
District V: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Alblasserdam nummer toegang 3.04.16.004, inv.nr. 1 A. Ameide Tienhoven nummer toegang 3.04.16.007, inv.nrs. 3 en 4 Am. Arkel nummer toegang 3.04.16.010, inv.nr. 1 Ar. Bleskensgraaf nummer toegang 3.04.16.023, inv.nr. 2 B. Brandwijk nummer toegang 3.04.16.027, inv.nr. 1 Br. Giessendam-Peursum nummer toegang 3.04.16.035, inv.nrs. 1 en 2 G. Goudriaan nummer toegang 3.04.16.039, inv.nr. 1 Go. Groot-Ammers nummer toegang 3.04.16.008, inv.nrs. 1 en 2 G.A. Hardinxveld nummer toegang 3.04.16.046, inv.nrs. 3, 4 en 5 H. Hoornaar nummer toegang 3.04.16.060, inv.nr. 2 Ho. Langerak nummer toegang 3.04.16.069, inv.nr. 1 L. Meerkerk nummer toegang 3.04.16.084, inv.nr. 1 M. Molenaarsgraaf nummer toegang 3.04.16.088, inv.nr. 2 Mo. Nieuw Lekkerland nummer toegang 3.04.16.077, inv.nr. 2 N.L. Nieuwpoort nummer toegang 3.04.16.097, inv.nrs. 3, 4 en 9 N. Noordeloos nummer toegang 3.04.16.099, inv.nr. 1 No. Ottoland nummer toegang 3.04.16.107, inv.nr. 1 O. Oud Alblas nummer toegang 3.04.16.003, inv.nr. 1 O.A. Papendrecht nummer toegang 3.04.16.112, inv.nr. 5 P. Sliedrecht nummer toegang 3.04.16.132, inv.nr. 1 S. Streefkerk nummer toegang 3.04.16.139, inv.nrs. 2 en 3 St. Wijngaarden nummer toegang 3.04.16.160, inv.nr. 1 W.
307 http://proxy.handle.net/10648/fea81342-3f6a-47fb-b625-5ead63d28b79 Aa, C.P. van der t/m Baren, J.G. 308 http://proxy.handle.net/10648/0a219c82-90c9-4a09-82f0-cc1fda276ca3 Baron, A.B. t/m Boer, P.C. 309 http://proxy.handle.net/10648/67e46f19-a30c-4e10-8535-09d77db86d30 Boer, P.C. t/m Bronkhorst, C.W. 310 http://proxy.handle.net/10648/30c41de5-5ad1-44bd-8be5-335d4967037b Brons, A. t/m Dool, J. van den 311 http://proxy.handle.net/10648/11b80341-8ad0-41f2-99c1-77a0e8b980e2 Dool, L. van den t/m Goverse, K. 312 http://proxy.handle.net/10648/5989c11e-1b35-458d-8cca-ba1340bdef8c Govertsz. C. t/m Harten, J. van 313 http://proxy.handle.net/10648/b72a3adc-8564-4c98-b255-56d677671ce6 Harten, S. van t/m Huiberden, J. 314 http://proxy.handle.net/10648/4cf4240d-9bd4-400d-847f-26cc91c8c716 Huibertsen, K. t/m Kesteren, J. van 315 http://proxy.handle.net/10648/6715a85f-c73f-4704-bf96-12fb5e854c25 Kesteren, J. van t/m Korssen, J. 316 http://proxy.handle.net/10648/53cf2ef9-8457-4a68-b67c-bb726733decc Kort(e), G.P. t/m Lok, G.W. 317 http://proxy.handle.net/10648/6add5c5a-2d10-40c9-9f7a-b286028a3cf6 Lomwel, A. van t/m Oldemans, C. 318 http://proxy.handle.net/10648/b1203423-c648-414f-aaf4-c83677f12a28 Oldemans, P.L. t/m Rietveld, J. 319 http://proxy.handle.net/10648/8f830511-3d7d-4e2f-94a8-b01c06a2865c Rietveld, P.H. t/m Souwe(n) P.A. van der 320 http://proxy.handle.net/10648/32c069cb-4556-4038-ac35-daca68e358ed Souwe, P.K. van der t/m Tak, P,A. van der 321 http://proxy.handle.net/10648/955908e4-316b-4e2b-808b-931f615af3f4 Teeuw, A.C. t/m Vermeulen, P. 322 http://proxy.handle.net/10648/f45166d0-cdd9-40cc-a89b-e184d1a59a88 Vermeulen, P.H. t/m Vos, T. de 323 http://proxy.handle.net/10648/86701dee-83ec-40f4-b546-3672295454ab Voskuil, H. t/m IJzeren, C. van
District V: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Alblasserdam nummer toegang 3.04.16.004, inv.nr. 1 A. Ameide Tienhoven nummer toegang 3.04.16.007, inv.nrs. 3 en 4 Am. Arkel nummer toegang 3.04.16.010, inv.nr. 1 Ar. Bleskensgraaf nummer toegang 3.04.16.023, inv.nr. 2 B. Brandwijk nummer toegang 3.04.16.027, inv.nr. 1 Br. Giessendam-Peursum nummer toegang 3.04.16.035, inv.nrs. 1 en 2 G. Goudriaan nummer toegang 3.04.16.039, inv.nr. 1 Go. Groot-Ammers nummer toegang 3.04.16.008, inv.nrs. 1 en 2 G.A. Hardinxveld nummer toegang 3.04.16.046, inv.nrs. 3, 4 en 5 H. Hoornaar nummer toegang 3.04.16.060, inv.nr. 2 Ho. Langerak nummer toegang 3.04.16.069, inv.nr. 1 L. Meerkerk nummer toegang 3.04.16.084, inv.nr. 1 M. Molenaarsgraaf nummer toegang 3.04.16.088, inv.nr. 2 Mo. Nieuw Lekkerland nummer toegang 3.04.16.077, inv.nr. 2 N.L. Nieuwpoort nummer toegang 3.04.16.097, inv.nrs. 3, 4 en 9 N. Noordeloos nummer toegang 3.04.16.099, inv.nr. 1 No. Ottoland nummer toegang 3.04.16.107, inv.nr. 1 O. Oud Alblas nummer toegang 3.04.16.003, inv.nr. 1 O.A. Papendrecht nummer toegang 3.04.16.112, inv.nr. 5 P. Sliedrecht nummer toegang 3.04.16.132, inv.nr. 1 S. Streefkerk nummer toegang 3.04.16.139, inv.nrs. 2 en 3 St. Wijngaarden nummer toegang 3.04.16.160, inv.nr. 1 W.
324 http://proxy.handle.net/10648/eb37032f-02fb-482f-b37c-ae49de477dd4 Aa, E. van der t/m Benders, D. 325 http://proxy.handle.net/10648/806342aa-ef91-4e23-978b-06766ad1b84c Benders, F. t/m Bons, A. 326 http://proxy.handle.net/10648/210385b0-03eb-4c45-afa6-562570c80724 Bons, C.P. t/m Bruyn, L.T. 327 http://proxy.handle.net/10648/16e7e87e-665d-4d59-951c-53fb02486b78 Bruyn, P.T. de t/m Es, J.J. van 328 http://proxy.handle.net/10648/14736840-bc15-45fb-9908-156e7981afad Ess, J. van t/m Groot, W.P. de 329 http://proxy.handle.net/10648/b12c311d-76d4-4d6c-bf24-d7218165c469 Grootvelt, A.D. t/m Hofman, C.L. 330 http://proxy.handle.net/10648/f5bed9c5-ab77-42c8-a622-8124fbadf0bf Hoffman, D.L. t/m Kampsteeg, J.R. 331 http://proxy.handle.net/10648/5abe6f83-1f4c-4b3e-a917-736c870e42dd Kampsteeg, J. t/m Corevaar, J. 332 http://proxy.handle.net/10648/df6cf3e5-5174-4262-90d0-bd3645a4dfcc Korevaar, J. t/m Ligt, R.J. de 333 http://proxy.handle.net/10648/d4c89508-94e0-4285-9f5a-4242dcdc3995 Ligthelm, H. t/m Nome, A. 334 http://proxy.handle.net/10648/dc518878-9340-48fc-9e18-51230341f67c Nome, C. de t/m Roodnat, C. 335 http://proxy.handle.net/10648/b5f021e8-bd21-4871-a051-8f369168347b Rook, A. t/m Spek, T. 336 http://proxy.handle.net/10648/d19b08ad-48fe-4ad9-8b1c-3e7dc2a87ebc Speksnijder, D. t/m Timmerman, J. 337 http://proxy.handle.net/10648/0cffc55f-69d5-4f61-ad29-663a3933deaa Timmer, W.A. t/m Versluys, J.W. 338 http://proxy.handle.net/10648/28128a06-81bd-49f9-a016-5b4f5c0f9c89 Versluys, W.W. t/m Vroegen, W.L. 339 http://proxy.handle.net/10648/25bd676c-700f-4dc8-b9b4-4ca85a6f1c61 Vroegen, W.J. t/m IJkelboom, C.C.
District V: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Alblasserdam nummer toegang 3.04.16.004, inv.nr. 2 A. Ameide Tienhoven nummer toegang 3.04.16.007, inv.nrs. 4 en 5 Am. Arkel nummer toegang 3.04.16.010, inv.nr. 1 Ar. Bleskensgraaf nummer toegang 3.04.16.023, inv.nr. 2 B. Brandwijk nummer toegang 3.04.16.027, inv.nr. 2 Br. Giessendam-Peursum nummer toegang 3.04.16.035, inv.nrs. 2 en 3 G. Goudriaan nummer toegang 3.04.16.039, inv.nr. 2 Go. Groot-Ammers nummer toegang 3.04.16.008, inv.nrs. 2 G.A. Hardinxveld nummer toegang 3.04.16.046, inv.nrs. 4 en 6 H. Hoornaar nummer toegang 3.04.16.060, inv.nrs. 2 en 3 Ho. Langerak nummer toegang 3.04.16.069, inv.nr. 1 L. Meerkerk nummer toegang 3.04.16.084, inv.nr. 1 M. Molenaarsgraaf nummer toegang 3.04.16.088, inv.nr. 2 Mo. Nieuw Lekkerland nummer toegang 3.04.16.077, inv.nr. 2 N.L. Nieuwpoort nummer toegang 3.04.16.097, inv.nrs. 4, 5 en 9 N. Noordeloos nummer toegang 3.04.16.099, inv.nr. 1 No. Ottoland nummer toegang 3.04.16.107, inv.nr. 1 O. Oud Alblas nummer toegang 3.04.16.003, inv.nr. 2 O.A. Papendrecht nummer toegang 3.04.16.112, inv.nr. 5, 6 en 7 P. Sliedrecht nummer toegang 3.04.16.132, inv.nrs. 2 en 3 S. Streefkerk nummer toegang 3.04.16.139, inv.nr. 4 St. Wijngaarden nummer toegang 3.04.16.160, inv.nr. 2 W.
340 http://proxy.handle.net/10648/03928397-5391-49c2-bf56-cce7309a1272 A, H.J. van der t/m Berg, B. van den 341 http://proxy.handle.net/10648/446c1ca8-769b-446b-96ed-f9ddb66cd00e Berg, C. van den t/m Boonstoppel. C. 342 http://proxy.handle.net/10648/690d7719-6588-4f0a-9f38-b750244acf97 Boonstoppel, G. t/m Brouwer, H. 343 http://proxy.handle.net/10648/c995c73d-3493-4034-af2e-4d9e03d3f627 Brouwer, H. t/m Duyser, J. 344 http://proxy.handle.net/10648/029be28a-e564-460f-8a30-7a18ed9b5821 Dijk, A. van t/m Graaf, M.W. de 345 http://proxy.handle.net/10648/9a66e36f-6533-4d8b-9505-618a0b700b6d Graaf, M. van de t/m Have, M.P. van de 346 http://proxy.handle.net/10648/4583e992-5b1f-416e-a95c-4de814e6e7ea Hee, J.J. van der t/m Kampsteeg, H.T., 347 http://proxy.handle.net/10648/cbb3a59a-c3dd-415c-a0f6-4a0504f9aba0 Kampsteeg, H. t/m Claaszen T. 348 http://proxy.handle.net/10648/4bed4f73-8451-426d-91c1-4d7306301abf Kleef, A. van t/m Koyman, A.V. 349 http://proxy.handle.net/10648/e2c242b0-9c5d-43d4-9367-3a9d580e9cf2 Koyman, A.G. t/m Lusdonk, C. van der 350 http://proxy.handle.net/10648/0681010b-e71f-40e2-9bb2-d4af203538c1 Lusdonk, A. van der t/m Nunnikhoven, A. 351 http://proxy.handle.net/10648/3358a400-faa2-4ca0-86f4-a7dd562c1e96 Oldemans, H. t/m Ringelingk, L. 352 http://proxy.handle.net/10648/d134531c-80bf-495b-8f51-212a932aa7a9 Ritmeester, J. t/m Slob, W.W. 353 http://proxy.handle.net/10648/3509bd37-0581-429d-9a20-38e72bb19976 Slob, W.G. t/m Zuiderhoek, D. 354 http://proxy.handle.net/10648/84bc62bb-1329-4828-85fb-7de5fa33fee4 Zuiderhoek, D. t/m Verhey, J.J. 355 http://proxy.handle.net/10648/44b8ae98-6eb7-4b3f-bd4d-ce758f797fae Verheij, L. t/m Visser, C.A. 356 http://proxy.handle.net/10648/4d29117a-cd75-47de-ac88-2c5f8407da5a Visser, E. t/m Wetering, P. van de 357 http://proxy.handle.net/10648/d52366ed-faa1-401e-b1a2-f6ca201dea17 Wever, J. de t/m Yseren, W. van
District V: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Alblasserdam nummer toegang 3.04.16.004, inv.nr. 2 A. Ameide Tienhoven nummer toegang 3.04.16.007, inv.nrs. 4 en 5 Am. Arkel nummer toegang 3.04.16.010, inv.nr. 1 Ar. Bleskensgraaf nummer toegang 3.04.16.023, inv.nr. 2 B. Brandwijk nummer toegang 3.04.16.027, inv.nr. 2 Br. Giessendam-Peursum nummer toegang 3.04.16.035, inv.nrs. 2 en 3 G. Goudriaan nummer toegang 3.04.16.039, inv.nr. 2 Go. Groot-Ammers nummer toegang 3.04.16.008, inv.nr. 2 G.A. Hardinxveld nummer toegang 3.04.16.046, inv.nrs. 4 en 6 H. Hoornaar nummer toegang 3.04.16.060, inv.nrs. 2 en 3 Ho. Langerak nummer toegang 3.04.16.069, inv.nr. 1 L. Meerkerk nummer toegang 3.04.16.084, inv.nr. 1 M. Molenaarsgraaf nummer toegang 3.04.16.088, inv.nr. 2 Mo. Nieuw Lekkerland nummer toegang 3.04.16.077, inv.nr. 2 N.L. Nieuwpoort nummer toegang 3.04.16.097, inv.nrs. 4, 5 en 9 N. Noordeloos nummer toegang 3.04.16.099, inv.nr. 1 No. Ottoland nummer toegang 3.04.16.107, inv.nr. 1 O. Oud Alblas nummer toegang 3.04.16.003, inv.nr. 2 O.A. Papendrecht nummer toegang 3.04.16.112, inv.nrs. 5, 6 en 7 P. Sliedrecht nummer toegang 3.04.16.132, inv.nrs. 2 en 3 S. Streefkerk nummer toegang 3.04.16.139, inv.nr. 4 St. Wijngaarden nummer toegang 3.04.16.160, inv.nr. 2 W.
358 http://proxy.handle.net/10648/7f7fa787-0f86-42d2-b8fc-bc8b905319f6 A. J. van der t/m Bes, A. de 359 http://proxy.handle.net/10648/8e0e2e6a-db50-4b76-a730-5e0589d5a5d4 Bes, A.A. de t/m Borst, P. de 360 http://proxy.handle.net/10648/ea79167b-ca38-494e-a961-a54597d6bace Borst, P. den t/m Bruyn, L. de 361 http://proxy.handle.net/10648/c92c8ef3-960a-496d-a13a-c076574ecde5 Bruyn, T. t/m Esch, G.C. van der 362 http://proxy.handle.net/10648/e0781719-7151-49b8-803e-3d799ec24e71 Esch, H. van der t/m Groot, C. de 363 http://proxy.handle.net/10648/60b2c38f-b735-4a3b-a010-82cb5e985256 Groot, J. de t/m Herwig, H. 364 http://proxy.handle.net/10648/fef44c9c-31e1-466b-bee1-5c328aed1816 Herwig, J. t/m Jong, A. de 365 http://proxy.handle.net/10648/87c17c6a-eac0-4384-8de4-d512a8c57ad1 Jong, A. de t/m Klop, J.R. 366 http://proxy.handle.net/10648/c2a55788-8f54-459f-851d-7377b56e855b Klop, K. t/m Krijger, J. de 367 http://proxy.handle.net/10648/91925426-a1a0-469e-a394-169d9124f433 Krijger, T. de t/m Mik, M. de 368 http://proxy.handle.net/10648/d7c5171f-ac1d-4362-927e-750810811b1c Mik, H. de t/m Prins, A. 369 http://proxy.handle.net/10648/8022cfa9-063c-4e60-ae4b-3007f136dbb9 Prins, A. t/m Ruyter, A. de 370 http://proxy.handle.net/10648/2998b551-d1df-47e3-85df-e9e623356831 Ruyter, B, de t/m Sturenburg, H. 371 http://proxy.handle.net/10648/d513cd7e-5551-45d2-bb4b-a54b66221775 Sturenburg, P. t/m Tukker, C. 372 http://proxy.handle.net/10648/c3f1d3f3-d874-48a0-bd5e-655e094d2575 Tukker, D. t/m Vervoorn Y.?? 373 http://proxy.handle.net/10648/30f8feb0-4d6e-4306-8481-90ad26e5879a Verwaal, W. t/m Vries, D. de 374 http://proxy.handle.net/10648/848cb8af-d656-4947-bc47-48357253fe1a Vries, H. de t/m Wijngaarden P. van 375 http://proxy.handle.net/10648/91ffe5f2-0e80-4fb5-8c1b-60291f788194 Wijngaarden, T. van t/m IJzeren, J. van
VI District VI: Vijfheerenlanden District VI: 1695-1715 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Asperen nummer toegang 3.04.16.011, inv.nr. 2 A. Everdingen nummer toegang 3.04.16.033, inv.nrs. 1 en 6 E. Hagestein nummer toegang 3.04.16.045, inv.nr. 1 H. Hei- en Boeicop nummer toegang 3.04.16.050, inv.nr. 1 HB. Heukelum nummer toegang 3.04.16.058, inv.nrs. 1 en 9 He. Kedichem nummer toegang 3.04.16.062, inv.nr. 1 K. Leerbroek nummer toegang 3.04.16.071, inv.nr. 1 Lee. Leerdam nummer toegang 3.04.16.072, inv.nr. 1 L. Lexmond nummer toegang 3.04.16.078, inv.nrs. 4 en 5 Le. Nieuwland - Schoonrewoerd nummer toegang 3.04.16.131, inv.nr. 1 S. Vianen nummer toegang 3.04.16.145, inv.nrs. 1 en 12 V.
376 http://proxy.handle.net/10648/929c2646-bce8-41d3-b24a-c2d59c4b85e5 Aa, B.P. van der t/m Bommel, J. van 377 http://proxy.handle.net/10648/8b6ffed8-4452-490b-a198-9e6994399f65 Bommel, J. van t/m Es, A.W. van 378 http://proxy.handle.net/10648/11826ec0-afd1-4694-8870-b903cc902d18 Es, G.C. van t/m Hartogh, C.C. 379 http://proxy.handle.net/10648/d749f4d2-b86f-4142-962f-035fa6bd25e9 Hartsvelt, H.J. t/m Jansen, A. 380 http://proxy.handle.net/10648/02e191be-2b5c-45cb-af9c-f4ea2acfe2ec Jansen, B. t/m Kloeck, A.C. 381 http://proxy.handle.net/10648/9d098ea7-99e3-47de-b6c4-721057cab169 Kloek, A.A. t/m Levenstijn, J.J. van 382 http://proxy.handle.net/10648/f749dc73-1d6d-41d0-88e7-a8fb6218c25a Leuwen,H.J. van t/m Nieuwkerken J.D.M. 383 http://proxy.handle.net/10648/ad1a867a-d769-4d8f-a05c-996a862476ec Nieuwkercken G.D. van t/m Rietvelt, M.G. van 384 http://proxy.handle.net/10648/591e83bb-3055-4cc1-895e-1893463263ac Rietvelt, S. t/m Swaenenburgh, T. 385 http://proxy.handle.net/10648/b0c18eb5-4b9c-46e4-b8b1-8373ea188ea4 Swart, A.C. de t/m Verwey, W.H. 386 http://proxy.handle.net/10648/c727ac14-dba0-44d3-b45d-8f5a5b20b778 Verwoerd, W. t/m IJserman, T.
District VI: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Asperen nummer toegang 3.04.16.011, inv.nr. 2 A. Everdingen nummer toegang 3.04.16.033, inv.nrs. 1 en 6 E. Hagestein nummer toegang 3.04.16.045, inv.nrs. 1 en 2 H. Hei- en Boeicop nummer toegang 3.04.16.050, inv.nr. 1 HB. Heukelum nummer toegang 3.04.16.058, inv.nrs. 1, 2 en 9 He. Kedichem nummer toegang 3.04.16.062, inv.nr. 1 en 3 K. Leerbroek nummer toegang 3.04.16.071, inv.nr. 1 Lee. Leerdam nummer toegang 3.04.16.072, inv.nr. 1 L. Lexmond nummer toegang 3.04.16.078, inv.nr. 5 Le. Nieuwland nummer toegang 3.04.16.096, inv.nr. 1 N. Schoonrewoerd nummer toegang 3.04.16.131, inv.nr. 1 S. Vianen nummer toegang 3.04.16.145, inv.nrs. 1, 2, 9 en 12 V.
387 http://proxy.handle.net/10648/b12fb2b8-9cc2-477d-9f7e-6d77f00460b0 Aa, A.B.P. van der t/m Bogaert, J.T. 388 http://proxy.handle.net/10648/e61cf64c-72e1-4bfb-bd66-9d0691f4ec7d Boogaart, J.F. van den t/m Dijk, Antoni van 389 http://proxy.handle.net/10648/30046594-b7e5-4763-8066-9b2d53bd57ad Dijck, A. van t/m Gijsbertse, C. 390 http://proxy.handle.net/10648/9e991218-2a94-451e-8981-d1b486ccb8b5 Gijsbertse, G. t/m Huigelandt, W. van 391 http://proxy.handle.net/10648/5d7362d2-01c0-48e9-b996-9c2abbc80895 Huigen, R. t/m Kielidonk, K. 392 http://proxy.handle.net/10648/51902ab8-e937-40d8-afc1-38f3be133e82 Kielidam, B.J. t/m Lang, A.L. de 393 http://proxy.handle.net/10648/0cbffeb2-65c4-4188-8a6b-1d77c8921792 Lange, A.W. de t/m Muylwijk, L.C.van 394 http://proxy.handle.net/10648/c96ab0b6-7bed-415e-97d5-e6222d26efa0 Muylwijk, L.C. t/m Ramot, C. 395 http://proxy.handle.net/10648/7c73522c-d692-4b40-9a06-d411bbdc2f29 Ramot, W. t/m Spaan, L.W. 396 http://proxy.handle.net/10648/4198a650-64d6-4170-8d70-964ea5b187f0 Spaan, W. t/m Uytrecht, J.W. 397 http://proxy.handle.net/10648/7674a443-0717-4168-bf87-37afc714017c Vaal, J. de t/m Vurm, W.A. 398 http://proxy.handle.net/10648/db4422d2-5d8d-48fd-ac5a-2bf5b24041f7 Vijgenboom, A. t/m IJsoningh, J
District VI: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Asperen nummer toegang 3.04.16.011, inv.nrs. 2 en 3 A. Everdingen nummer toegang 3.04.16.033, inv.nrs. 1 en 6 E. Hagestein nummer toegang 3.04.16.045, inv.nr. 2 H. Hei- en Boeicop nummer toegang 3.04.16.050, inv.nr. 1 HB. Heukelum nummer toegang 3.04.16.058, inv.nrs. 2 en 9 He. Kedichem nummer toegang 3.04.16.062, inv.nrs. 1 en 5 K. Leerbroek nummer toegang 3.04.16.071, inv.nr. 1 Lee. Leerdam nummer toegang 3.04.16.072, inv.nr. 1 en 2 L. Lexmond nummer toegang 3.04.16.078, inv.nr. 5 en 6 Le. Nieuwland nummer toegang 3.04.16.096, inv.nr. 1 N. Schoonrewoerd nummer toegang 3.04.16.131, inv.nr. 1 en 2 S. Vianen nummer toegang 3.04.16.145, inv.nrs. 2, 9 en 13 V.
399 http://proxy.handle.net/10648/3378273c-a077-4ac1-b87e-853e80630a8e Aa, A.P. van der t/m Boon, T.W. 400 http://proxy.handle.net/10648/722ea115-7321-4984-9765-56ffbbcbcfd8 Boon, W. t/m Exalto, W.W. 401 http://proxy.handle.net/10648/d26d1b44-5b78-40ee-9c12-9b928dfaf415 Eijk, C. van t/m Hensberger, G.G. van 402 http://proxy.handle.net/10648/9cb5eb08-9887-4e0e-98e2-3f2c0e0f57fd Henxtum, A. van t/m Kallis, P.F. 403 http://proxy.handle.net/10648/0f4e394f-ead0-4e5f-bbc0-0528b071375d Cambier, J. t/m Kruijff, P. de 404 http://proxy.handle.net/10648/de3a891f-5003-4374-8667-b48bd7ba5fe4 Kruijs, A. t/m Meijer, J.G. 405 http://proxy.handle.net/10648/f5faa399-52f6-4003-908e-a4c95c78ba2a Meijer, J.B. de t/m Pijserman, M. 406 http://proxy.handle.net/10648/d5414478-ab37-4983-9ec9-7b8666d25d80 Raat, C. de t/m Sprongh, J.H. 407 http://proxy.handle.net/10648/be0aad33-7276-4eed-b7b6-67427f3cf56d Sprong, K.H. t/m Verduijn W. 408 http://proxy.handle.net/10648/d104800a-9b60-4ebc-b837-806540ee305a Vereijs, H. t/m Willemse, J. 409 http://proxy.handle.net/10648/45faae1d-d248-47d8-bf26-66327d4fd519 Willemsze, W. t/m IJserman, T.
District VI: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Asperen nummer toegang 3.04.16.011, inv.nr. 3 A. Everdingen nummer toegang 3.04.16.033, inv.nrs. 1 en 6 E. Hagestein nummer toegang 3.04.16.045, inv.nr. 2 en 3 H. Hei- en Boeicop nummer toegang 3.04.16.050, inv.nr. 1 en 2 HB. Heukelum nummer toegang 3.04.16.058, inv.nrs. 2 en 9 He. Kedichem nummer toegang 3.04.16.062, inv.nrs. 1, 5 en 6 K. Leerbroek nummer toegang 3.04.16.071, inv.nr. 1 Lee. Leerdam nummer toegang 3.04.16.072, inv.nr. 2 L. Lexmond nummer toegang 3.04.16.078, inv.nr. 6 Le. Nieuwland nummer toegang 3.04.16.096, inv.nr. 1 N. Schoonrewoerd nummer toegang 3.04.16.131, inv.nr. 2 S. Vianen nummer toegang 3.04.16.145, inv.nrs. 2, 3, 9, 10, 13 en 21 V.
410 http://proxy.handle.net/10648/81650a98-aa0d-48f7-aff1-e69e54bf76fa Aa, D. van der t/m Bosman, A. 411 http://proxy.handle.net/10648/9c1b60e6-a57c-42db-9fa6-7d7f001482b2 Bot, C. t/m Fredriks, J.R. 412 http://proxy.handle.net/10648/7b911f5e-4096-43c0-ace0-4e18fa25326a Fredriks, N. t/m Hoegee, A. van 413 http://proxy.handle.net/10648/953b14ec-05c0-44fd-b77d-b0edbc820fdb Hoek, B. van den t/m Kolff, G. 414 http://proxy.handle.net/10648/ab0380a0-e0ad-48e8-a04f-66c52d7407e5 Koll, IJ. t/m Macop, J. 415 http://proxy.handle.net/10648/caabed57-5722-437b-9ca7-c2a093883211 Makop, J. t/m Pla, P.A. 416 http://proxy.handle.net/10648/f2149750-fb9a-455d-892e-11fc90ef170b Pol, J. van der t/m Stegelitz, J. 417 http://proxy.handle.net/10648/7d7cde18-85af-49e3-8adb-f872bfad829a Stek, A.A. t/m Verrips, G.A. 418 http://proxy.handle.net/10648/c70233f4-4b2f-496a-b046-d2b6708f10db Verrips, J.C. t/m IJzeren, C. van
District VI: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Asperen nummer toegang 3.04.16.011, inv.nr. 3 A. Everdingen nummer toegang 3.04.16.033, inv.nrs. 1 en 6 E. Hagestein nummer toegang 3.04.16.045, inv.nr. 2 en 3 H. Hei- en Boeicop nummer toegang 3.04.16.050, inv.nr. 1 en 2 HB. Heukelum nummer toegang 3.04.16.058, inv.nrs. 2 en 9 He. Kedichem nummer toegang 3.04.16.062, inv.nrs. 1, 5 en 6 K. Leerbroek nummer toegang 3.04.16.071, inv.nr. 1 Lee. Leerdam nummer toegang 3.04.16.072, inv.nr. 2 L. Lexmond nummer toegang 3.04.16.078, inv.nr. 6 Le. Nieuwland nummer toegang 3.04.16.096, inv.nr. 1 N. Schoonrewoerd nummer toegang 3.04.16.131, inv.nr. 2 S. Vianen nummer toegang 3.04.16.145, inv.nrs. 2, 3, 9, 10, 13 en 21 V.
419 http://proxy.handle.net/10648/5f1b3caf-f5d7-4227-8b54-bfffd0971485 Aalsburg, H. van t/m Brakel, G. 420 http://proxy.handle.net/10648/cc367d00-d46b-49d8-ad6b-d807f3c91f7f Brakel, T. t/m Eijndhoven, J. van 421 http://proxy.handle.net/10648/68c8c710-acfe-4ea4-9087-e2d4371fe773 Fabritius, mr. R. t/m Heteren, G.T. van 422 http://proxy.handle.net/10648/2fea6857-df04-4826-8da5-899f539bf78c Heteren, T. van t/m Claassen, ds. J. 423 http://proxy.handle.net/10648/420cb899-86e9-49eb-8327-6839d87839f2 Kleef, A. van t/m Leerintvelt, J. 424 http://proxy.handle.net/10648/7372080d-4a14-416f-970d-2165785dd1ad Leerintvelt, J. t/m Noorlander, K. 425 http://proxy.handle.net/10648/bb53404c-85f0-4291-9e10-3ddf68797521 Nooten, B. van t/m Schinkel, P. 426 http://proxy.handle.net/10648/6a82773e-8336-4dca-9287-a36193a529ed Schlieken, M. t/m Tukker, A.G. 427 http://proxy.handle.net/10648/83978582-ab57-471d-9c29-394f95837a84 Tukker, G. t/m Wel, A. van der 428 http://proxy.handle.net/10648/cc0af370-5d6a-44da-b0ef-dd6d109e2410 Wel, H. du t/m IJserman, P.
District VI: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Asperen nummer toegang 3.04.16.011, inv.nr. 3 A. Everdingen nummer toegang 3.04.16.033, inv.nrs. 1, 4 en 6 E. Hagestein nummer toegang 3.04.16.045, inv.nr. 3 H. Hei- en Boeicop nummer toegang 3.04.16.050, inv.nr. 2 HB. Heukelum nummer toegang 3.04.16.058, inv.nrs. 2, 3 en 9 He. Kedichem nummer toegang 3.04.16.062, inv.nrs. 2 en 6 K. Leerbroek nummer toegang 3.04.16.071, inv.nr. 1 Lee. Leerdam nummer toegang 3.04.16.072, inv.nrs. 2 en 6 L. Lexmond nummer toegang 3.04.16.078, inv.nrs. 6 en 7 Le. Nieuwland nummer toegang 3.04.16.096, inv.nr. 1 N. Schoonrewoerd nummer toegang 3.04.16.131, inv.nr. 2 S. Vianen nummer toegang 3.04.16.145, inv.nrs. 3, 10, 11 en 13a V.
429 http://proxy.handle.net/10648/6334470d-a4e7-442b-8fee-cab452882e45 Aalsborg, J. van t/m Bosch, G. van den 430 http://proxy.handle.net/10648/5792e126-cfe0-4b43-b5a0-9898fc757abd Bosch, M. t/m Faber, C.W. 431 http://proxy.handle.net/10648/9e6b7950-440b-478e-a537-7314e61c7a81 Fabius, ds. J.C. t/m Heteren, T. van 432 http://proxy.handle.net/10648/b507a146-a5ef-458b-a8ee-5584a4461865 Heusden, A.A. t/m Kleef, A. van 433 http://proxy.handle.net/10648/60041bb0-8e14-4760-ab58-417d7df5bf62 Klein, A. t/m Leuven, J. van 434 http://proxy.handle.net/10648/b4260678-7c17-4cba-8bc9-1f73dd2bb09f Leuven, K. van t/m Ouden, W. den 435 http://proxy.handle.net/10648/ed28e3b4-53ac-4d9b-b46f-524d49a9fc85 Oijen, C. van t/m Someren J. van 436 http://proxy.handle.net/10648/c166672a-444d-42b8-bab6-aa6edf7b9fee Someren, J. van t/m Verhoef, W. 437 http://proxy.handle.net/10648/cd01cd69-21b7-4122-bea3-6b133da369b7 Verhoeff, A. t/m IJzerman, J.
VII District VII: Krimpenerwaard District VII: 1695-1715 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Ammerstol nummer toegang 3.04.16.009, inv.nr. 1 A. Bergambacht nummer toegang 3.04.16.018, inv.nr. 1 Bg. Berkenwoude nummer toegang 3.04.16.021, inv.nr. 1 en 2 BK. Gouderak nummer toegang 3.04.16.038, inv.nr. 2 G. Haastrecht nummer toegang 3.04.16.044, inv.nrs. 1, 2 en 8 H. Krimpen a/d Lek nummer toegang 3.04.16.067, inv.nr. 1 KL. Krimpen a/d IJssel - Lekkerkerk nummer toegang 3.04.16.076, inv.nrs. 2 en 3 L. Ouderkerk a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.110, inv.nrs. 1 Oij Schoonhoven nummer toegang 3.04.16.130, inv.nr. 5 en 10 Sch. Stolwijk nummer toegang 3.04.16.137, inv.nr. 28 (afschrift) St. Vlist en Bonrepas - V.
438 http://proxy.handle.net/10648/b48dbe3f-2f89-4cc3-8383-93fb9b009372 Aartsze, J. t/m Boek, D.M. van den 439 http://proxy.handle.net/10648/a44e4983-3e10-4e80-8a1d-5aa37cac85d8 Bok, H.J. de t/m Eekhout, N. 440 http://proxy.handle.net/10648/6d70fc15-dd98-40a3-9d56-8ae2678216bb Eelwijk, J. van t/m Heijde, H.J. van der 441 http://proxy.handle.net/10648/7c94bb3d-c25a-4b5f-a51f-2dca3ad0fce6 Heijman, G. t/m Jonkhijt, A.W. 442 http://proxy.handle.net/10648/234c31d4-62c5-42d1-a57f-2b43ecac2586 Joosten, A. t/m Cornelisze, A. 443 http://proxy.handle.net/10648/eead5fd0-56da-4df8-8ac6-ffaa3d13da02 Cornelisze, B. t/m Metselaer, J.W. 444 http://proxy.handle.net/10648/e6e3d7f7-4d5d-4bd5-a1c4-3933efd2fcef Metselaer, J.G. t/m Pijpmaker 445 http://proxy.handle.net/10648/b6d0db4c-bce9-479c-9380-49b81599e930 Raam, C. t/m Steversloot, P.A. 446 http://proxy.handle.net/10648/fc95d848-7fda-4139-af5c-8a0b4f3c3911 Steijn, C. van der t/m Verleij, J 447 http://proxy.handle.net/10648/ac03660e-5420-415a-9b0b-5863766afa4a Vermeer, J.L. t/m Woude, D.W. van der 448 http://proxy.handle.net/10648/e59e1b47-5b61-420e-a04a-92f924777563 Woude, D.D. van der t/m Ysaacksze, P. (Addenda Govertsze, A. en Francken, A.)
District VII: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Ammerstol nummer toegang 3.04.16.009, inv.nr. 1 A. Bergambacht nummer toegang 3.04.16.018, inv.nr. 1 Bg. Berkenwoude nummer toegang 3.04.16.021, inv.nr2. 1 en 2 BK. Gouderak nummer toegang 3.04.16.038, inv.nr. 2 G. Haastrecht nummer toegang 3.04.16.044, inv.nrs. 2 en 8 H. Krimpen a/d Lek nummer toegang 3.04.16.067, inv.nr. 1 KL. Krimpen a/d IJssel - Lekkerkerk nummer toegang 3.04.16.076, inv.nrs. 3 en 4 L. Ouderkerk a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.110, inv.nrs. 1 en 2 Oij Schoonhoven nummer toegang 3.04.16.130, inv.nrs. 5 en 10 Sch. Stolwijk nummer toegang 3.04.16.137, inv.nr. 1 en afschr. 28 St. Vlist en Bonrepas - V.
449 http://proxy.handle.net/10648/faec23fc-5636-48a8-a30e-a849a0aadddc Aalbertsz., H. t/m Boer, J.C. de 450 http://proxy.handle.net/10648/105abc28-e0ff-4c0d-8da4-1e829be3113f Boer, C. den t/m Diepraam, I. 451 http://proxy.handle.net/10648/514beb4b-2e68-4272-af49-017b2e903431 Diestenburg, A.C. t/m Gils, A. van 452 http://proxy.handle.net/10648/ec4e9e7a-2e82-4bd4-bb79-bf07d6c546ad Gisius, J. t/m Hoogendijk, J.J. 453 http://proxy.handle.net/10648/8bdc67c5-fa19-4883-b88e-5ba7985b1a14 Hoogenes, A.J. t/m Kannigjes, J.G. 454 http://proxy.handle.net/10648/ae5625f2-1709-4492-9f5f-9c6e388f98cc Kappoen, J. t/m Cornelisze, J. 455 http://proxy.handle.net/10648/cf749c40-7035-48a2-bbca-a191732de696 Cornelisz. K. t/m Meauton, I. 456 http://proxy.handle.net/10648/45d0ff01-7066-4739-a3d6-2bb9f59fb0b7 Medoos, J. t/m Pieterse, L. 457 http://proxy.handle.net/10648/398dc324-b29c-41ee-92cb-a344bbf464e3 Pieterse, L. t/m Schrader, S. 458 http://proxy.handle.net/10648/76b3867d-19cc-4c6c-b45d-2bca09198abf Schrijvers, J. t/m Tom, P.D. 459 http://proxy.handle.net/10648/c9139d74-4765-431c-9f0e-0b0ff948dd32 Tom, T.S. t/m Versnel, W.J. 460 http://proxy.handle.net/10648/8748649f-0c7f-4d8d-97aa-c4f285addffc Versteeg, J. t/m Wiltvang, W.L. 461 http://proxy.handle.net/10648/319b24a0-3000-4973-bfd7-222209db238a Wind, C.P. van der t/m Wijngaarden. J. van (Addenda: Bont, J. t/m Zutphen, C.W. van)
District VII: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Ammerstol nummer toegang 3.04.16.009, inv.nrs. 1 en 2 A. Bergambacht nummer toegang 3.04.16.018, inv.nr. 1 Bg. Berkenwoude nummer toegang 3.04.16.021, inv.nr. 2 BK. Gouderak nummer toegang 3.04.16.038, inv.nr. 2 G. Haastrecht nummer toegang 3.04.16.044, inv.nrs. 2 en 8 H. Krimpen a/d Lek nummer toegang 3.04.16.067, inv.nrs. 1 en 2 KL. Krimpen a/d IJssel - Lekkerkerk nummer toegang 3.04.16.076, inv.nr. 4 L. Ouderkerk a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.110, inv.nr. 2 Oij Schoonhoven nummer toegang 3.04.16.130, inv.nrs. 5, 6 en 10 Sch. Stolwijk nummer toegang 3.04.16.137, inv.nr. 1 St. Vlist en Bonrepas - V.
462 http://proxy.handle.net/10648/a013ca38-35fb-48cd-9d1d-52d90f98aff4 Aalbregt, C. t/m Boer, P.A. 463 http://proxy.handle.net/10648/9d300277-30fb-4d38-8b62-a24e3b9a4613 Boer, R.A. t/m Dam, G. van 464 http://proxy.handle.net/10648/0157b30f-c4d6-4e9d-a476-b4b096be9bf6 Dam, G.A. van t/m Gelderen, J.A. van 465 http://proxy.handle.net/10648/b82360b3-5261-4019-b996-57a753c5e395 Geleveen, P. t/m Heijman, E. 466 http://proxy.handle.net/10648/729f5487-a1c1-482e-b5d4-2782d4e46e85 Heijningen, A.C. van t/m Jong, J.J. de 467 http://proxy.handle.net/10648/3cbf63db-33dc-45f0-9d0d-839aa3b41848 Jong, J.C. de t/m Koning, L.P. de 468 http://proxy.handle.net/10648/181a1862-6d2c-468c-b515-00fa6bdf54b6 Koning, M.J. de t/m Ligthart, A.C. 469 http://proxy.handle.net/10648/467fccc6-0b36-4c3f-bcaa-023f8d5671cb Ligthart, J.C. t/m Oeverde, L.S. van 470 http://proxy.handle.net/10648/a7328efd-1ae3-4feb-a3b8-9f53abd61662 Oeveren, H. van t/m Ross, G. 471 http://proxy.handle.net/10648/cf76b836-629f-4009-96b7-5d6df453efd7 Ros, J.W. van t/m Soomer, J.D. 472 http://proxy.handle.net/10648/0e3309a5-8ce7-4e22-bd7d-e3718da6d80d Soomer, C.J. t/m Velde, M.W. van der 473 http://proxy.handle.net/10648/e1919326-1f4d-4dbb-94ce-95141b4e8a97 Velde, M.W. van der Visser, P.P. 474 http://proxy.handle.net/10648/4702f870-4058-449e-b46a-8a202d9e08bf Visser, P.J. t/m IJsbrandsze. A.
District VII: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Ammerstol nummer toegang 3.04.16.009, inv.nr. 2 A. Bergambacht nummer toegang 3.04.16.018, inv.nrs. 1 en 2 Bg. Berkenwoude nummer toegang 3.04.16.021, inv.nr. 2 BK. Gouderak nummer toegang 3.04.16.038, inv.nrs. 1 en 2 G. Haastrecht nummer toegang 3.04.16.044, inv.nrs. 2 en 8 H. Krimpen a/d Lek nummer toegang 3.04.16.067, inv.nrs. 2 KL. Krimpen a/d IJssel - Lekkerkerk nummer toegang 3.04.16.076, inv.nr. 4 L. Ouderkerk a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.110, inv.nr. 2 en 3 Oij Schoonhoven nummer toegang 3.04.16.130, inv.nrs. 5, 6 en 10 Sch. Stolwijk nummer toegang 3.04.16.137, inv.nr. 1 St. Vlist en Bonrepas - V.
475 http://proxy.handle.net/10648/9c85009f-880e-4003-9ac0-93245a864272 Aa, A. van der t/m Bokkem, A. van der 476 http://proxy.handle.net/10648/6af2c0b0-7b65-44f0-9ed4-c91adb2b6c27 Bokkem, A. van t/m Dam, T. van 477 http://proxy.handle.net/10648/1dc394da-0cd6-4d8f-acb4-875166a47ea2 Dam, W.A. van t/m Giessen, F.C. van de 478 http://proxy.handle.net/10648/3aac46e1-2a65-4089-927d-cd754d60e483 Gliet, H. van t/m Hoed, C. den 479 http://proxy.handle.net/10648/2409845c-b03f-4916-a6e1-7fedb2ba67b2 Hoed, C.W. den t/m Jonker, J.T. 480 http://proxy.handle.net/10648/ec25c937-1417-4f77-85fd-2f6498ed945a Jonker, W. de t/m Croisset, J.L. 481 http://proxy.handle.net/10648/429f9b96-b964-4f00-a282-f270370dc30b Krom, M.A. t/m Meijer, H. de 482 http://proxy.handle.net/10648/3f8826ea-0464-4e82-b88d-47ff84e4133f Meijer, J. de t/m Pons, C.J. 483 http://proxy.handle.net/10648/31495c89-982b-4604-867a-cf977e4c7fcb Pons, J.K. t/m Schuurman, H.J. 484 http://proxy.handle.net/10648/5e5e3a71-96de-4d4a-b129-06a5f2baaaa6 Schuurman, J. t/m Sweersz. C. 485 http://proxy.handle.net/10648/50a1ade7-393d-4620-b7ca-ee3b595b8fe2 Sweerus, J. t/m Verschoor, J.A. 486 http://proxy.handle.net/10648/f457617c-27bf-4344-90ed-acec93d2eb15 Verschoor, C.J. t/m Welle, H. 487 http://proxy.handle.net/10648/11be9738-665e-49c0-98a4-264c02771169 Welle, J. t/m Wijgaarden, J.J. van (Addenda: Blom, T.C. t/m Verschoor, J.C.)
District VII: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Ammerstol nummer toegang 3.04.16.009, inv.nr. 2 A. Bergambacht nummer toegang 3.04.16.018, inv.nrs. 1, 2 en 3 Bg. Berkenwoude nummer toegang 3.04.16.021, inv.nrs. 2 en 3 BK. Gouderak nummer toegang 3.04.16.038, inv.nr. 1 G. Haastrecht nummer toegang 3.04.16.044, inv.nrs. 2, 3, 8 en 9 H. Krimpen a/d Lek nummer toegang 3.04.16.067, inv.nr. 2 KL. Krimpen a/d IJssel - Lekkerkerk nummer toegang 3.04.16.076, inv.nrs. 4 en 5a L. Ouderkerk a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.110, inv.nr. 3 Oij Schoonhoven nummer toegang 3.04.16.130, inv.nrs. 5, 6, 9 en 10 Sch. Stolwijk nummer toegang 3.04.16.137, inv.nr. 1 St. Vlist en Bonrepas - V.
488 http://proxy.handle.net/10648/f0e9ab45-fce4-4bbe-818e-85451cd961ac Aane, A. t/m Boer, IJsbrand 489 http://proxy.handle.net/10648/0afa284e-9efa-44b8-a4bc-aa673f6fb8dd Boeren, A.P. t/m Dam, P. van 490 http://proxy.handle.net/10648/2a4bb895-10c0-4efd-8a16-7210de0e6b8c Dam, R.L. van t/m Gerritsze, C. 491 http://proxy.handle.net/10648/cfc7e6b1-c40d-4b8e-88ac-e61b7e50f452 Gerritsze. C. t/m Heuvel, C.T. van den 492 http://proxy.handle.net/10648/00876810-48d4-4ebb-af0e-c1151b4140a7 Heuvel, C. van den t/m Jong, J.J. de 493 http://proxy.handle.net/10648/6ffd4f21-8457-48b6-b0d8-3e4ea42a9bec Jong, J. de t/m Kommer, J. 494 http://proxy.handle.net/10648/4f6dc020-10d8-4598-a4cf-7d1eeda2dbc2 Compier, J. t/m Linden, B.D. van der 495 http://proxy.handle.net/10648/c615f5bd-41b4-4c3c-8ca3-719bbf2a18bb Linden, J. van der t/m Noordergraaff, L. 496 http://proxy.handle.net/10648/477c5760-eed7-4a67-9b3c-5e0ec3dd4873 Noordland, F. t/m Ree, C. van de 497 http://proxy.handle.net/10648/2fc4c952-275b-46f1-9129-f554ab2eeab8 Regsloo, A.M. t/m Smits, J. 498 http://proxy.handle.net/10648/f015507a-f22a-494b-9190-a5f3fb3df00e Smits, J.P. t/m Timmer, E.G. 499 http://proxy.handle.net/10648/7859754e-5c04-4a41-9110-71cc90ff7534 Timmer, G. t/m Verzee, J.C. 500 http://proxy.handle.net/10648/df36fa39-7d36-4cf9-b275-9154b5d2b386 Versloot, J. t/m Weerd, B.T. de 501 http://proxy.handle.net/10648/87ea50a8-cbff-423a-a51a-8158c09f7a1a Weerd, J. de t/m IJzel, G. van
District VII: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Ammerstol nummer toegang 3.04.16.009, inv.nr. 2 A. Bergambacht nummer toegang 3.04.16.018, inv.nrs. 1 en 3 Bg. Berkenwoude nummer toegang 3.04.16.021, inv.nr. 3 BK. Gouderak nummer toegang 3.04.16.038, inv.nrs. 1 en 4 G. Haastrecht nummer toegang 3.04.16.044, inv.nrs. 3 en 9 H. Krimpen a/d Lek nummer toegang 3.04.16.067, inv.nr. 2 KL. Krimpen a/d IJssel - Lekkerkerk nummer toegang 3.04.16.076, inv.nrs. 5 en 5a L. Ouderkerk a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.110, inv.nr. 3 Oij Schoonhoven nummer toegang 3.04.16.130, inv.nrs. 3, 6, 9 en 10 Sch. Stolwijk nummer toegang 3.04.16.137, inv.nr. 1 St. Vlist en Bonrepas - V.
502 http://proxy.handle.net/10648/64639e96-8fda-4ffc-b455-19b17a3d8db9 Aa, M. van der t/m Boer, N. 503 http://proxy.handle.net/10648/f43f36a7-dc4e-45a6-a704-d8cd3a5d9d80 Boer, P. t/m Dam, W.H. 504 http://proxy.handle.net/10648/f14ff97b-a3e8-47bc-bafb-93a89fe9ff98 Dam, W.C. van t/m Graaf, D. de 505 http://proxy.handle.net/10648/feeb6068-7ca8-4619-89f3-bd81f3555a72 Graaf, D. van der t/m Hol, K. 506 http://proxy.handle.net/10648/900f9feb-fadc-4b61-9bd2-fec58d40cf58 Holst, E. van t/m Klerk, J. 507 http://proxy.handle.net/10648/3fb4c429-0bf0-4ff6-bc96-4c839140833f Klerk, K. t/m Louw, M. 508 http://proxy.handle.net/10648/4c776215-57a5-457c-bc95-965f76a0bb94 Louw, T. ter t/m Os, J. van 509 http://proxy.handle.net/10648/565bb8f4-ff19-4c8a-bf1b-5fcf818e4b26 Os, K. van t/m Santen, P. van 510 http://proxy.handle.net/10648/584c009a-4061-4df9-a8ea-fbaaf412d1ab Scheffer, A. t/m Stolker, C. 511 http://proxy.handle.net/10648/e0830977-32b4-4443-a132-a36fa785e2b5 Stolker, C. t/m Verkerk, A.H. 512 http://proxy.handle.net/10648/5c840373-41cd-4fc8-ad8e-9d62acc49a96 Verkerk, A. t/m Vuuren C.A. van 513 http://proxy.handle.net/10648/c9b4417d-5b44-4d17-a913-9688e6b8f79d Vuuren, T. van t/m IJssel, M. van der
VIII Distrcit VIII: Delfland ten westen van Delft District VIII: 1695-1715 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting 's-Gravenzande nummer toegang 3.04.16.043, inv.nr. 1 en 2 G. De Lier nummer toegang 3.04.16.079, inv.nr. 1 L. Maasland nummer toegang 3.04.16.082, inv.nrs. 1 en 2a Ml. Monster nummer toegang 3.04.16.089, inv.nrs. 2, 26 en 6a en 6b M. Naaldwijk nummer toegang 3.04.16.092, inv.nrs. 3 en 4 N. Schipluiden nummer toegang 3.04.16.129, inv.nrs. 1 en 3a S. Wateringen nummer toegang 3.04.16.156, inv.nr. 1 W.
514 http://proxy.handle.net/10648/98a8cc0a-0acb-4df3-a78a-a44586c96047 Aartbeek, A. van t/m Dijkshoorn, J.A. 515 http://proxy.handle.net/10648/34e7402f-2f9f-4ef3-9fdf-6b8304665585 Dijkshoorn, P. t/m Clos, P.H van der 516 http://proxy.handle.net/10648/3db20acb-a15d-4a28-80a8-0d45c1e137b8 Knol, M. t/m Patijn, W.A. 517 http://proxy.handle.net/10648/059795f6-6564-4f55-907f-b710c46e18c6 Pauw, A. t/m Valster, C.P. 518 http://proxy.handle.net/10648/6a205ddb-1ac0-4e3b-8621-811c23c83d83 Valster, W.P. t/m IJserman, T.J. 519 http://proxy.handle.net/10648/dcd98054-10c0-4801-8df6-a226f470228f Aa, P. van der t/m Wit, C. (in supplement A en B)
District VIII: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting 's-Gravenzande nummer toegang 3.04.16.043, inv.nr. 2 G. De Lier nummer toegang 3.04.16.079, inv.nr. 1 L. Maasland nummer toegang 3.04.16.082, inv.nrs. 1 en 6 Ml. Monster nummer toegang 3.04.16.089, inv.nrs. 2, 26 en 6d (supplement) M. Naaldwijk nummer toegang 3.04.16.092, inv.nr. 4 N. Schipluiden nummer toegang 3.04.16.129, inv.nrs. 1, 3a en 7 S. Wateringen nummer toegang 3.04.16.156, inv.nr. 1 W.
520 http://proxy.handle.net/10648/716a1e03-a76c-43f1-9588-91d2381cd865 Aalbregt, P.W. t/m Droogh, P.J. 521 http://proxy.handle.net/10648/7f5d1c3d-ecb4-4ba8-af28-7800ff84e2eb Droogh, P.J. t/m Hoogwerf, J.H. 522 http://proxy.handle.net/10648/44587b2d-30d2-4f0c-831b-d4931aba8c8c Horst, J.P. van der t/m Lugtigheid, S.J. 523 http://proxy.handle.net/10648/5f18eefb-9fe1-4c55-bab3-ebfa0e425aab Luc, J.J. van t/m Rijn, A.C. van 524 http://proxy.handle.net/10648/c793ade4-b626-4f21-8bb7-cfb52b52346d Rijn, A.P. van t/m Valk, P. van der 525 http://proxy.handle.net/10648/3ee3249e-80cb-4311-8d99-4041a802ec4a Valk, W.P. t/m IJserman, T.J. 526 http://proxy.handle.net/10648/cfbee2a9-faa0-437d-8374-f5003f938427 Aelsburg, J.R. van t/m Santen, A.D. van 527 http://proxy.handle.net/10648/929b4282-0b52-4d61-be27-242df09a94dc Sante, D. van t/m Vryeling, A.
District VIII: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting 's-Gravenzande nummer toegang 3.04.16.043, inv.nr. 2 G. De Lier nummer toegang 3.04.16.079, inv.nr. 1 L. Maasland nummer toegang 3.04.16.082, inv.nrs. 1, 2a en 6 Ml. Monster nummer toegang 3.04.16.089, inv.nrs. 2, 7, 26, 27 en 6b (supplement) M. Naaldwijk nummer toegang 3.04.16.092, inv.nr. 4 N. Schipluiden nummer toegang 3.04.16.129, inv.nrs. 1, 3a en 7 S. Wateringen nummer toegang 3.04.16.156, inv.nrs. 1 en 2 W.
528 http://proxy.handle.net/10648/ec65af73-f8f9-42d8-a35a-c8f74e4f9c44 Aalsburgh, J.J. van t/m Bruijn, F. de 529 http://proxy.handle.net/10648/61ede470-7eab-4be4-aa04-feefacd395db Bruijn, F. de t/m Galen, M. van 530 http://proxy.handle.net/10648/64250d95-7455-4347-ba0e-8ad3236c51ca Galen, T. van t/m Jong, D.J. de 531 http://proxy.handle.net/10648/4ef3aa67-67e1-49ab-a382-c5536a0ec9d8 Jongh, G.L. de t/m Leijzent, L. van 532 http://proxy.handle.net/10648/7cf650c4-11df-4fd0-abd8-1e9a7e8a839b Lien, D. van t/m Paalvast, C.L. 533 http://proxy.handle.net/10648/1fd8e0e7-904f-491a-9cb7-b7e206b95dfd Paassen, W.J. van t/m Spek, J.P. van der 534 http://proxy.handle.net/10648/bb2974b5-c503-4eb0-829e-d2cf41ea3582 Spek, J. van der t/m Velde, L. van 535 http://proxy.handle.net/10648/096aaad9-44ff-455f-8264-98c0b3b07aa4 Velde, P.H. van der t/m IJzerman, W. 536 http://proxy.handle.net/10648/bb1f47bf-c3ef-463f-9121-9f29f8e0855e Adrichem, C.P. van t/m Valkenburg, J.B.
District VIII: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting 's-Gravenzande nummer toegang 3.04.16.043, inv.nrs. 2 en 3 G. De Lier nummer toegang 3.04.16.079, inv.nr. 1 L. Maasland nummer toegang 3.04.16.082, inv.nrs. 1, 2, 6 en 7 Ml. Monster nummer toegang 3.04.16.089, inv.nrs. 2, 3, 7, 8 en 27 M. Naaldwijk nummer toegang 3.04.16.092, inv.nr. 4, 5 en 6 N. Schipluiden nummer toegang 3.04.16.129, inv.nrs. 1, 3a en 7 S. Wateringen nummer toegang 3.04.16.156, inv.nr. 2 W.
537 http://proxy.handle.net/10648/0708ec77-6e89-420d-a341-fe114ae7c63a Aa, J. van der t/m Bruin, L. de 538 http://proxy.handle.net/10648/27ab106d-e9b0-4c79-803b-bbc5baa4965a Bruin, IJ.P. de t/m Gallas, P. 539 http://proxy.handle.net/10648/ef5feda4-82d1-4d0b-bb5f-bcb054fb0275 Gallas, P. t/m Immerseel, C.D. 540 http://proxy.handle.net/10648/0205f0a3-0788-4411-8071-f5d9cd5acbba Jaarveld, J. van t/m Leeuwen, J. van 541 http://proxy.handle.net/10648/4183edea-444b-492f-bed8-0fdb264b2fc7 Leeuwen, C.W. van t/m Ongerae, H. 542 http://proxy.handle.net/10648/c6c8a83e-c092-4d66-935f-d66faff71334 Onselen, C. van t/m Schroijesteijn, G. 543 http://proxy.handle.net/10648/94126d0d-1651-4783-97af-3d364311adfe Schijndel, A.P. van t/m Vaarlee, L. 544 http://proxy.handle.net/10648/f0564194-d627-45c2-8e6b-72f05cf20508 Vaarlee, M. t/m Wijnland, A. 545 http://proxy.handle.net/10648/1f2c6ea8-2b69-47c6-a5b3-8951caf23c78 Akker, G. van den t/m Troost, J.
District VIII: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting 's-Gravenzande nummer toegang 3.04.16.043, inv.nr. 3 G. De Lier nummer toegang 3.04.16.079, inv.nrs. 1 en 2 L. Maasland nummer toegang 3.04.16.082, inv.nrs. 2, 6 en 7 Ml. Monster nummer toegang 3.04.16.089, inv.nrs. 3, 8 en 27 M. Naaldwijk nummer toegang 3.04.16.092, inv.nrs. 5, 6, 14, 16 en 17 N. Schipluiden nummer toegang 3.04.16.129, inv.nrs. 1, 3a, 4, 4a, 7 en 8 S. Wateringen nummer toegang 3.04.16.156, inv.nrs. 2, 3 en 7 W.
546 http://proxy.handle.net/10648/350d6dc7-04c0-4763-ae93-9a989bc88e0e Aalsburg, J.R. van Broekman, H. 547 http://proxy.handle.net/10648/b179d5f6-c9fe-411a-a1a7-e7c93676b5dd Bronmeijer, G.L. t/m Ende, H.M. van den 548 http://proxy.handle.net/10648/d9794c13-a097-4540-a19b-5f57c588df6c Ende, J. van den t/m Hoeven, P.A. van der 549 http://proxy.handle.net/10648/0aef3d5e-6d74-4176-a2fe-dbf7f6e64480 Hoeven, P. van der t/m Koole, C. 550 http://proxy.handle.net/10648/d3cc5427-6a0e-4c9c-89ee-1f2d38fe96e0 Koole, P. t/m Middelburg, A.J. 551 http://proxy.handle.net/10648/b10f2d16-3e35-4825-8080-6cd29cf866ed Middelburg, J.G. van t/m Roosenburg, C.J. 552 http://proxy.handle.net/10648/12168b44-f438-48b3-adff-b600b9798d35 Roovers, A. t/m Storm, C.C. 553 http://proxy.handle.net/10648/2381c9f5-57e0-4f5e-a2df-ae4194c36ec6 Storm, C.J. t/m Verreck, P. 554 http://proxy.handle.net/10648/22e8cf38-641e-454e-9d88-60bb5289448a Versteeg, W. t/m IJzerman, A.J. 555 http://proxy.handle.net/10648/362d23ca-de8f-42b7-9bf0-b0735c6b133c Akker, G. van der t/m Wernink, W.??
District VIII: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting 's-Gravenzande nummer toegang 3.04.16.043, inv.nr. 3 G. De Lier nummer toegang 3.04.16.079, inv.nr. 2 L. Maasland nummer toegang 3.04.16.082, inv.nrs. 2 en 6 Ml. Monster nummer toegang 3.04.16.089, inv.nrs. 3, 8, 9 en 27 M. Naaldwijk nummer toegang 3.04.16.092, inv.nrs. 5, 6, 7, 14, 16 en 17 N. Schipluiden nummer toegang 3.04.16.129, inv.nrs. 1, 3a, 4, 4a, 7 en 8 S. Wateringen nummer toegang 3.04.16.156, inv.nrs. 2, 3 en 7 W.
556 http://proxy.handle.net/10648/447ebf7f-4ff7-4de3-b80e-84ff465d1121 Aarsen, A. t/m Boom, A.C. van der 557 http://proxy.handle.net/10648/260aa5f9-fd2b-4988-b71e-d3920c27e033 Boom,G. C. van der t/m Duivestein, P. 558 http://proxy.handle.net/10648/158bdf09-01bf-44af-b6a4-dc20685ba77c Dukker, G. t/m Heemskerk, P. 559 http://proxy.handle.net/10648/bd429326-96c0-4bab-90dc-2eeffbe0060e Heer, C. de t/m Keijzer, C.C. 560 http://proxy.handle.net/10648/dd2a7dfd-0871-479a-9291-31c8296a00bb Kievit, Jan de t/m Leeuwen, J.A. van 561 http://proxy.handle.net/10648/2097afc3-59b6-4b6c-9d03-fd8c162504e4 Leeuwen, J. van t/m Noordam, C.G. 562 http://proxy.handle.net/10648/bd3b38c3-dfa6-4efc-9c94-bad07f39b9cb Noordam, M. t/m Rijn, J. van 563 http://proxy.handle.net/10648/a2c53f4f-5653-45ed-84c5-24858365ba31 Rijn, J.C. van t/m Zwaneveld, W.C. 564 http://proxy.handle.net/10648/d939a954-9bd9-4051-8ca9-a9803fb7108b Zwart, A. t/m Volgering, A. 565 http://proxy.handle.net/10648/c3bac15d-6317-4007-a9bd-27f9ff1e8c2b Volkering, H. t/m IJsebrand, A.
IX District IX: Delfland ten oosten van Delft District IX: 1695-1715 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Bergschenhoek nummer toegang 3.04.16.019, inv.nrs. 1 en 3 B. Berkel nummer toegang 3.04.16.020, inv.nrs. 3 en 9 Be. Bleiswijk nummer toegang 3.04.16.022, inv.nrs. 1 en 5 Bw. Capelle a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.029, inv.nrs. 1 en 2 K. Moerkapelle nummer toegang 3.04.16.087, inv.nr. 1a M. Moordrecht nummer toegang 3.04.16.090, inv.nrs. 3, 4, 31 en 33 Mo. Nieuwerkerk a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.094, inv.nrs. 2, 3 en 7 N. Nootdorp nummer toegang 3.04.16.102, inv.nr. 1 No. Pijnacker nummer toegang 3.04.16.117, inv.nrs. 3 en 16 P. Waddinxveen nummer toegang 3.04.16.153, inv.nrs. 2, 15, 17 en 18 W. Zevenhuizen nummer toegang 3.04.16.163, inv.nr. 3 Z.
566 http://proxy.handle.net/10648/60e84d55-602f-4fe1-8ffa-2896df46726f Aa, G. van der t/m Bastiaanse, L. 567 http://proxy.handle.net/10648/5dea3c26-34f7-4746-ab63-9143a9615083 Bastiaanse, M. t/m Bon, D.L. 568 http://proxy.handle.net/10648/db699a93-4956-464b-b589-a2254d769e39 Bon, I.L. t/m Bruine, G. 569 http://proxy.handle.net/10648/e09a8e0a-ceea-468e-b270-25a75c052458 Bruijnswijck, C.J. t/m Dul, A.M. 570 http://proxy.handle.net/10648/daa9712d-5bef-416a-9617-c37a8d0b19de Dul, C.C. t/m Gilst, J. van 571 http://proxy.handle.net/10648/91c472a3-8897-4c03-8060-0f3d7b867036 Gilst, L. v.d. t/m Heer, C.C. 572 http://proxy.handle.net/10648/998bc7af-e8ae-42e7-a04c-ef6302a6574e Heer, C.C. t/m Houniet, C.A. 573 http://proxy.handle.net/10648/f0707541-5767-46b7-a1e9-710ab5758a88 Houniet, H. 't t/m Jongebreur, A.C. 574 http://proxy.handle.net/10648/510fd43e-6d48-4e52-bc82-c2f1fc0e6f4c Jongebreur, A.L. t/m Klemmersen, J. 575 http://proxy.handle.net/10648/8d9e339c-b752-420e-a0cb-292cbe2f5cd2 Klemmert,. t/m Cornelisz. N. 576 http://proxy.handle.net/10648/95d31856-366a-4521-8402-89b084feac47 Cornelisz. P. t/m Laan, A.K. van der 577 http://proxy.handle.net/10648/f869c4c9-1157-471a-8747-faf17fc35128 Laan, A.K. van der t/m Lunenberg, F.F. van 578 http://proxy.handle.net/10648/767d62b0-938e-4ab4-b8b2-e9b1ce855b60 Lutsenburgh, C.F. t/m N.N., P. (anonieme inschrijvingen). 579 http://proxy.handle.net/10648/08d22703-63d4-413f-9704-099148a346c3 N.N., T. t/m Pieterse, W. 580 http://proxy.handle.net/10648/331b5ac9-d6b1-491d-ba32-34e9cc76fcf0 Pieterse, W. t/m Schilder, A.P. 581 http://proxy.handle.net/10648/4dfd8ea9-d639-4f0c-84de-0161ade73c31 Schilder, C.A. t/m Speelman, W.C. 582 http://proxy.handle.net/10648/621cf7e5-38e2-42e6-95fe-49927eb711a7 Spek, C.C. v.d. t/m Tiggelen, C.J. van 583 http://proxy.handle.net/10648/2bc967d8-6e23-4143-b910-143b845c7c0a Tiggelen, J.C. van t/m Verduijn, C.J. 584 http://proxy.handle.net/10648/f2a283b7-cc5e-42b3-853a-802117dfa277 Verduijn, C.A. t/m Vree, H.W. v.d. 585 http://proxy.handle.net/10648/30196450-9b10-46d0-948e-89eb0b3cffbe Vree, H.J. v.d. t/m Wolf, C.T. v.d. 586 http://proxy.handle.net/10648/8e506ce1-2dda-43f6-a725-28bf5ae4e3d8 Wolf, D.J. t/m ???? (addenda: Barendse, S. t/m Cluts, F.J.)
District IX: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Bergschenhoek nummer toegang 3.04.16.019, inv.nrs. 1 en 3 B. Berkel nummer toegang 3.04.16.020, inv.nrs. 3, 4, 8, 9 en 10 Be. Bleiswijk nummer toegang 3.04.16.022, inv.nrs. 1, 2, 5 en 6 Bw. Capelle a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.029, inv.nr. 2 K. Moerkapelle nummer toegang 3.04.16.087, inv.nrs. 1 en 1b M. Moordrecht nummer toegang 3.04.16.090, inv.nrs. 4, 5, 31 en 33 Mo. Nieuwerkerk a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.094, inv.nrs. 3, 4, 7, 8, 9 en 11 N. Nootdorp nummer toegang 3.04.16.102, inv.nrs. 1 en 4 No. Pijnacker nummer toegang 3.04.16.117, inv.nrs. 3 en 16 P. Waddinxveen nummer toegang 3.04.16.153, inv.nrs. 2, 3, 15, 18 en 19 W. Zevenhuizen nummer toegang 3.04.16.163, inv.nrs. 3, 4 en 7 Z.
587 http://proxy.handle.net/10648/226bff26-d2e1-4ba3-9bf3-3c9eec52de17 Aal, J.J. den t/m Bekkers. 588 http://proxy.handle.net/10648/d56d4631-65ec-4427-83dd-ed3705515f89 Bemont, G.W. t/m Bontenbal, G. 589 http://proxy.handle.net/10648/e43b4e63-a774-4260-865a-2788f7f9125c Bontenbal, J. t/m Bruijn, D.P. de 590 http://proxy.handle.net/10648/cb026e98-549a-410f-9073-f3d65588470a Bruijn, D.J. de t/m Drente, J.G. van 591 http://proxy.handle.net/10648/84825377-4532-40e9-b021-68273b255fec Driehuijsen, J. t/m Frederiks, J. 592 http://proxy.handle.net/10648/71976842-f5d3-400a-a3f5-737ad0237995 Frederiks, N. t/m Grootendorst, J.C. 593 http://proxy.handle.net/10648/1a99a73e-e54e-4dd2-8863-6f0d43c3c513 Grootendorst, J.C. t/m Hoef, A.J. v.d. 594 http://proxy.handle.net/10648/b32e5d31-20de-4350-88e0-78cd40d128b2 Hoef, B. v.d. t/m Hijerden, P. van 595 http://proxy.handle.net/10648/76c12730-aec6-4dc2-9203-73e4018f77bd Hijselendoorn. t/m Jonkheijt, A.W. 596 http://proxy.handle.net/10648/9a852c73-52fe-4a41-99c4-3d898db18c6d Jonkheijt, C.W. t/m Knecht, W.J. de 597 http://proxy.handle.net/10648/dcece400-4cf0-4c15-b2d5-e906c99bd516 Knecht, W.J. de t/m Kraan, P.R. v.d. 598 http://proxy.handle.net/10648/f11d5d90-212c-4fdd-97c6-754c92787a54 Kraan, W.A. t/m Leeuwen, C.A. van 599 http://proxy.handle.net/10648/243bb37e-07d0-47db-8e9f-a8ac841e7442 Leeuwen, C.A. van t/m Meer, A.J. v.d. 600 http://proxy.handle.net/10648/c2858e4a-81fa-45b4-82c9-dd9b3464426b Meer, A.L. v.d. t/m Noord, C.P. van 601 http://proxy.handle.net/10648/9681672f-9dca-4ce1-bb15-b15e276f6026 Noord, C.A. van H. t/m Plas, C.J. v.d. 602 http://proxy.handle.net/10648/26402354-40f0-40eb-9438-81c7ce41142f Plas, J.W. v.d. t/m Ruijter, P.T. 603 http://proxy.handle.net/10648/e11d9346-63c6-4c8c-96d5-e02c20b7eeab Ruijter, W. de t/m Siethof, 604 http://proxy.handle.net/10648/ad6a158f-5437-4f4c-94ef-77fa3ae0bc1b Sikkel, W. t/m Starre, H.C. v.d. 605 http://proxy.handle.net/10648/f0fe9b81-0dbe-472a-b91f-3c0e8a07a217 Starre, J.C. v.d. t/m Toledo, J. van 606 http://proxy.handle.net/10648/25fbc7aa-c29c-48b5-a3da-921e8a6ff075 Tolhek, C.D. t/m Vergans, J.C. 607 http://proxy.handle.net/10648/28979484-e961-4132-b73e-c4f0b7e79c3f Vergeer, A.G. t/m Vliet, J.H. van 608 http://proxy.handle.net/10648/cc86b261-968c-4d2e-abb7-2e40c468f2a7 Vliet, J.J. van t/m Werf, P.W. v.d. 609 http://proxy.handle.net/10648/c5981c48-9180-4103-affc-f6867628f5b5 West, M. v.d. t/m IJvens, I.A. (addenda: Beeken, P.O. t/m Planken, J.A.)
District IX: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Bergschenhoek nummer toegang 3.04.16.019, inv.nrs. 1, 2 en 3 B. Berkel nummer toegang 3.04.16.020, inv.nrs. 4, 8 en 10 Be. Bleiswijk nummer toegang 3.04.16.022, inv.nrs. 2 en 6 Bw. Capelle a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.029, inv.nr. 2 K. Moerkapelle nummer toegang 3.04.16.087, inv.nr. 1 M. Moordrecht nummer toegang 3.04.16.090, inv.nrs. 5, 10, 31, 32 en 33 Mo. Nieuwerkerk a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.094, inv.nrs. 9 N. Nootdorp nummer toegang 3.04.16.102, inv.nrs. 1 en 4 No. Pijnacker nummer toegang 3.04.16.117, inv.nrs. 3 en 16 P. Waddinxveen nummer toegang 3.04.16.153, inv.nrs. 1, 3, 5, 16 en 19 W. Zevenhuizen nummer toegang 3.04.16.163, inv.nrs. 4 en 7 Z.
610 http://proxy.handle.net/10648/53e02a03-8ba0-48b4-b344-9baab85832aa Aarde, J.G. van der t/m Boer, A. de 611 http://proxy.handle.net/10648/3350dafd-1331-40c9-b8c5-fcb419b388f2 Boer, D.C. t/m Bruijn, L.A. de 612 http://proxy.handle.net/10648/59cf57ce-a4d7-4c0b-b3f7-19decad61dae Bruijn, L.D. de t/m Eyk, J.J. van 613 http://proxy.handle.net/10648/a13bbba1-2044-4430-9b40-d221c2fdbcfa Eik, J. van t/m Ham, J.A. van der 614 http://proxy.handle.net/10648/ac2caeb9-3106-4dee-9aa9-eafa7cc47a1c Ham, K.H. t/m Hout, L van 't 615 http://proxy.handle.net/10648/b3b2036a-ba72-4e00-b85a-70451b7947dc Hout, L van 't t/m Claeveren, J.J. van 616 http://proxy.handle.net/10648/d908c15c-7ae3-4f1d-b5a5-ee8cd56c4227 Klaveren, C.A. van t/m Crans, W.J. van der 617 http://proxy.handle.net/10648/b795e7a5-b466-488f-be2c-53875e7160bc Kreher, H. t/m Leeuwen, S.A. van 618 http://proxy.handle.net/10648/f36eb0a3-e40e-468b-ad93-669e374ac4d2 Leeuwen, S. van t/m Noordermeer, L.C. 619 http://proxy.handle.net/10648/eff870a9-e4f2-466d-af6a-692ef5d446bf Noordermeer, R.B. t/m Rop, L.G. 620 http://proxy.handle.net/10648/372c5b18-6988-4f01-9e70-e7aff0da4371 Rop, L.J. t/m Schrader, B. 621 http://proxy.handle.net/10648/2a880fcb-5a67-4a64-8140-a26879c38120 Schreuijer, A. t/m Stofberg, L.J. 622 http://proxy.handle.net/10648/4810d578-00f0-475d-8a31-dbf97325fa19 Stofberg, P.C. t/m Veen, L.G. 623 http://proxy.handle.net/10648/cfb9f6fc-b71f-4fb2-863b-815638105e6b Veen, M. van t/m Vlas, C. 624 http://proxy.handle.net/10648/ee316c23-bb73-47c2-b8f5-75ff5c9212a5 Vleggaart, C.J. t/m Wolkens, L. 625 http://proxy.handle.net/10648/2124227c-e9a0-4113-8efd-5f93f5160712 Wileke, W.S. t/m IJssum, ds P. van
District IX: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Bergschenhoek nummer toegang 3.04.16.019, inv.nrs. 2 en 3 B. Berkel nummer toegang 3.04.16.020, inv.nrs. 4, 8, 10 en 11 Be. Bleiswijk nummer toegang 3.04.16.022, inv.nrs. 2 en 6 Bw. Capelle a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.029, inv.nrs. 2 en 3 K. Moerkapelle nummer toegang 3.04.16.087, inv.nr. 1 M. Moordrecht nummer toegang 3.04.16.090, inv.nrs. 5, 10, 31, 32 en 33 Mo. Nieuwerkerk a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.094, inv.nrs. 9 en 10 N. Nootdorp nummer toegang 3.04.16.102, inv.nrs. 1, 4 en 5 No. Pijnacker nummer toegang 3.04.16.117, inv.nrs. 3 en 16 P. Waddinxveen nummer toegang 3.04.16.153, inv.nrs. 1, 4, 16, 19 en 20 W. Zevenhuizen nummer toegang 3.04.16.163, inv.nrs. 4 en 7 Z.
626 http://proxy.handle.net/10648/0f42ccce-9f13-4a17-ae82-b8b739e3d71d Abel, G.D. t/m Boer, K.A. 627 http://proxy.handle.net/10648/fc8aa610-2f7d-4793-ac81-78382ac83012 Boere, M.D. t/m Buys, J. 628 http://proxy.handle.net/10648/8425380e-92e7-4c45-84c0-400f7b235d5f Buys, L. t/m Fijn, I. 629 http://proxy.handle.net/10648/c2a896d5-d992-4e7a-b7be-6c9b5b733c27 Gaalen, H. van t/m Helm, K. van der 630 http://proxy.handle.net/10648/29fdd216-9b9c-46ab-b8a8-f9f14892f7f0 Helm, K.C. van der t/m Janmaat, J.W. 631 http://proxy.handle.net/10648/ec979f1f-0962-40b0-94a3-172cc82cf9e2 Janmaat, C. t/m Koemans, C. 632 http://proxy.handle.net/10648/8277c2fa-4ceb-42d7-83ec-f0c2bdd2ca77 Koevoet, D. t/m Langeveld, S. 633 http://proxy.handle.net/10648/770f55dc-90fa-4fab-ae1e-fb23c074c779 Langevelt, W. t/m Molenaar, J. 634 http://proxy.handle.net/10648/8fe2922e-2be1-4e70-903d-1a1b56069d96 Molenaar J.J. t/m Pasman, J. 635 http://proxy.handle.net/10648/d6783af5-ab86-472b-b709-edf732bed274 Passchier, J.P. t/m Sande, J. van der 636 http://proxy.handle.net/10648/3240fea8-4671-45ec-af02-e62836d1139c Zanen, A.J. t/m Stam, L. van der 637 http://proxy.handle.net/10648/d7621c21-7063-4c04-a049-302a43cfcbb8 Stam, P. t/m Turigt, A. 't 638 http://proxy.handle.net/10648/eef756ce-cf14-408f-a631-5feab3a3313f Turigt D.A. t/m Visser, P.L. 639 http://proxy.handle.net/10648/0577a599-f03c-41f0-8b0f-e0c272d53913 Visser, P.L. t/m Wilde, G.H. 640 http://proxy.handle.net/10648/40f73de3-4bba-472a-a9db-922c6f21e2b0 Wilde, K.G., de t/m IJserman, Jan
District IX: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Bergschenhoek nummer toegang 3.04.16.019, inv.nrs. 2 en 3 B. Berkel nummer toegang 3.04.16.020, inv.nrs. 4, 8 en 11 Be. Bleiswijk nummer toegang 3.04.16.022, inv.nrs. 2 en 6 Bw. Capelle a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.029, inv.nrs. 3 K. Moerkapelle nummer toegang 3.04.16.087, inv.nr. 1 M. Moordrecht nummer toegang 3.04.16.090, inv.nrs. 6, 7, 11, 12, 31, 32, 33, 34, en 35 Mo. Nieuwerkerk a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.094, inv.nrs. 5, 6, 10 en 11 N. Nootdorp nummer toegang 3.04.16.102, inv.nrs. 1, 2 en 5 No. Pijnacker nummer toegang 3.04.16.117, inv.nrs. 3, 4, 5 en 16 P. Waddinxveen nummer toegang 3.04.16.153, inv.nrs. 4, 5, 16, 20, en 21 W. Zevenhuizen nummer toegang 3.04.16.163, inv.nrs. 4 en 7 Z.
641 http://proxy.handle.net/10648/50041dbc-6b87-40db-a0c9-2c9b3dcba6af Aa, H. van der t/m Boekestein, K. 642 http://proxy.handle.net/10648/3969e708-79a5-4d53-af5c-099ee0ab7688 Boekhout, W. t/m Bruijn, J. de 643 http://proxy.handle.net/10648/68293e64-f94e-4548-8f82-de3825e69119 Bruin, J. de t/m Dijkland, L. van 644 http://proxy.handle.net/10648/c3fcd1ad-828f-4a33-a7bf-e68573b23fc8 Dijkman, J. t/m Groot, B. de 645 http://proxy.handle.net/10648/6b72d58f-d782-4866-a320-1590781e5f24 Groot, G. de t/m Hogendijk, W. 646 http://proxy.handle.net/10648/34fb7126-544f-4399-8561-7b11c73f4670 Hogendijk, W. t/m Kalkman, A. 647 http://proxy.handle.net/10648/bd8d4c50-de99-4ad6-9314-a101d8c61a0c Kalkman, A.P. t/m Koter, G. de 648 http://proxy.handle.net/10648/c1a003c4-2930-428f-87c1-c68920b42ce7 Kooter, J. t/m Leser, J. 649 http://proxy.handle.net/10648/d53c9dfe-7b25-4ff7-9606-29e22f4e86c4 Leeuw, A.J. de t/m Mol, J. 650 http://proxy.handle.net/10648/b4e9e591-e721-4e11-9512-15fc47e7e5f8 Mol, T. t/m Paling, W. 651 http://proxy.handle.net/10648/179bff31-e326-4591-bf0a-e55aeb4bf7ba Palm, A.H. Rijssel, D. van der 652 http://proxy.handle.net/10648/e04c90f7-8b64-4c1e-bcef-3b591ad72c88 Rijsterborgh, J. t/m Sonneveldt B. 653 http://proxy.handle.net/10648/b06f13e8-6115-40e0-9961-2332f8ad3e39 Sonsbeek, J. van t/m Tom, M. 654 http://proxy.handle.net/10648/a56fd9f5-c28a-4940-bf04-34b78e4ca343 Tom, T. t/m Verwoerd, K. 655 http://proxy.handle.net/10648/5b4f9b3e-1c70-4e21-a609-f233411197d3 Verwoerd, R. t/m Wadding, K.E. 656 http://proxy.handle.net/10648/1be95dbf-0b36-4bf9-bf42-936dddf631ed Wadding, L.E. van der t/m IJserman, J.
District IX: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Bergschenhoek nummer toegang 3.04.16.019, inv.nrs. 2, 3 en 4 B. Berkel nummer toegang 3.04.16.020, inv.nrs. 4, 8 en 11 Be. Bleiswijk nummer toegang 3.04.16.022, inv.nrs. 2 en 6 Bw. Capelle a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.029, inv.nrs. 3 en 4 K. Moerkapelle - M. Moordrecht nummer toegang 3.04.16.090, inv.nrs. 7, 12, 31, 32, 34 en 35. Mo. Nieuwerkerk a/d IJssel nummer toegang 3.04.16.094, inv.nrs. 5 en 6 N. Nootdorp nummer toegang 3.04.16.102, inv.nrs. 2 en 5 No. Pijnacker nummer toegang 3.04.16.117, inv.nrs. 4, 5 en 16 P. Waddinxveen nummer toegang 3.04.16.153, inv.nrs. 5, 6, 7, 8, 16, 20 en 21 W. Zevenhuizen nummer toegang 3.04.16.163, inv.nrs. 4 en 7 Z.
657 http://proxy.handle.net/10648/a8e6d304-5eeb-458e-8177-d9d83fe0a163 Aalenburg, G.K. van t/m Boere, J. 658 http://proxy.handle.net/10648/779b71da-e85a-485b-87b3-efb2ff752f68 Boerop, C. t/m Bijl, H. van der 659 http://proxy.handle.net/10648/63d78413-38a2-40cd-8021-c58be80b16e7 Bijl, J. van der t/m Es, H. van 660 http://proxy.handle.net/10648/6c10a906-0009-4d96-b51f-a48a31c824ba Es, H. van t/m Halem, G.W. van 661 http://proxy.handle.net/10648/9d038c56-2c9f-4823-90d3-823e8dd2f2ed Halewijn, J. van t/m Hummen, G. van der 662 http://proxy.handle.net/10648/f2783352-e3ce-4d0b-8f3e-bbcab6f38170 Hummin, S. van t/m Knijn, L.C. 663 http://proxy.handle.net/10648/ae9d22c8-1782-4b82-8310-50491bbdb0b9 Knijn, P. t/m Lede, H. de 664 http://proxy.handle.net/10648/9c91b3e5-00e6-4bcd-84bd-a6bea6a78fa3 Lede, H. de t/m Moolenaar, G. 665 http://proxy.handle.net/10648/2b1664a8-a0c6-4330-8036-0551971b30ea Molenaar, J. t/m Peltzer, H. 666 http://proxy.handle.net/10648/1bcf8372-23b5-4f4d-a6c7-432cbc7e4e2e Pex, J.J. t/m Rijt, C. van 667 http://proxy.handle.net/10648/3984f594-575f-4692-a608-06baf7483819 Zaal, C. t/m Starre, A. van der 668 http://proxy.handle.net/10648/4ca77ee4-4fd6-476c-8c9f-67703a2ab062 Starre, A. van der t/m Utrecht, H. van 669 http://proxy.handle.net/10648/570d8979-2679-4d9a-a118-7019c6100e95 Vaandrager, L. t/m Visser, K. 670 http://proxy.handle.net/10648/743d1ae9-feda-4fec-b2ab-c5f8b049927b Visser, P. t/m Wilk, J. van der 671 http://proxy.handle.net/10648/9da5ee0e-2baa-4b9e-9026-ac3b1f9008bf Wilk, K. van der t/m Ysselsteijn, P.
X District X: Rijnland kuststreek District X: 1695-1715 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Hillegom nummer toegang 3.04.16.059, inv.nrs. 3 H. Katwijk nummer toegang 3.04.16.061, inv.nrs. 3 en 8 K. Lisse nummer toegang 3.04.16.080, inv.nrs. 2, 3 en 8 L, Noordwijk nummer toegang 3.04.16.100, inv.nrs. 1, 3, 6, en 7 N. Noordwijkerhout nummer toegang 3.04.16.101, inv.nrs. 1 en 3 Nh. Oegstgeest nummer toegang 3.04.16.104, inv.nrs. 1, 2 en 11 O. Rijnsburg nummer toegang 3.04.16.125, inv.nrs. 1 en 2 R. Sassenheim nummer toegang 3.04.16.127, inv.nrs. 1 en 3 S. Valkenburg nummer toegang 3.04.16.143, inv.nrs. 3 V. Voorhout nummer toegang 3.04.16.150, inv.nrs. 1a Vo. Warmond nummer toegang 3.04.16.154, inv.nrs. 2 W. Wassenaar nummer toegang 3.04.16.155, inv.nrs. 1 en 6 Wa.
672 http://proxy.handle.net/10648/417043f7-1300-4daa-9b4c-82918902c8f3 Aa, A.H. van der t/m Boot, J.P. 673 http://proxy.handle.net/10648/5b195063-37c4-4452-967f-23e837c67b37 Boot, C.J. t/m Duijker, G.C. van 674 http://proxy.handle.net/10648/4e20de91-c731-4c74-9a13-c5dfb5376c6d Duijker, H.G. t/m Groenendiek, W.S. 675 http://proxy.handle.net/10648/208aa9a8-45ca-406d-b209-7838a8293315 Groenevelt, H. t/m Jacobs, F. 676 http://proxy.handle.net/10648/1e6da72f-c2af-4ec3-889b-d69253b9832d Jacobs, G. t/m Kiekens, J.J. 677 http://proxy.handle.net/10648/99a6243d-2c5d-4a3c-a750-9251fdb96aa4 Kinderen, F. t/m Kraij, G.D. 678 http://proxy.handle.net/10648/66b535c0-59fa-4000-9b76-a0a04ac1d120 Kraij, J.M de t/m Meer, W.D. van der 679 http://proxy.handle.net/10648/9d2f35c4-08f3-4913-b6e1-8eaeb7eb8b9e Meer, W.W. van der t/m Pieters, J. 680 http://proxy.handle.net/10648/cf96892b-b574-4fb2-bbdc-bf1eb0414743 Pieters, J. t/m Son, B.J. 681 http://proxy.handle.net/10648/3a851020-d5bd-4299-a5aa-3af82a9f6578 Son, B.J. van der t/m Velsen, H.E. van 682 http://proxy.handle.net/10648/f8427195-e755-4175-81cb-c760186d3dcd Velsen, J.J. van t/m Willems, S. 683 http://proxy.handle.net/10648/3b61e667-a141-4091-9342-ad5be890887d Willems, T. t/m IJsbrandz. W .
District X: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Hillegom nummer toegang 3.04.16.059, inv.nrs. 3 H. Katwijk nummer toegang 3.04.16.061, inv.nrs. 3, 4 en 8 K. Lisse nummer toegang 3.04.16.080, inv.nrs. 3 en 8 L, Noordwijk nummer toegang 3.04.16.100, inv.nrs. 1, 3, 6, 7 en 8 N. Noordwijkerhout nummer toegang 3.04.16.101, inv.nrs. 1 en 3 Nh. Oegstgeest nummer toegang 3.04.16.104, inv.nrs. 2 en 11 O. Rijnsburg nummer toegang 3.04.16.125, inv.nrs. 1 en 2 R. Sassenheim nummer toegang 3.04.16.127, inv.nrs. 1 en 3 S. Valkenburg nummer toegang 3.04.16.143, inv.nrs. 3 en 4 V. Voorhout nummer toegang 3.04.16.150, inv.nrs. 1a Vo. Warmond nummer toegang 3.04.16.154, inv.nrs. 2 en 3 W. Wassenaar nummer toegang 3.04.16.155, inv.nrs. 1, 6 en 7 Wa.
684 http://proxy.handle.net/10648/30f3dc93-3c2e-480d-bfad-dbb3e755a840 Aa, A.H. van der t/m Bloos, J.G. 685 http://proxy.handle.net/10648/57736d52-5c41-4af9-a01d-49e391993431 Boekee, J.T. t/m Dirks. G. 686 http://proxy.handle.net/10648/d4f7f112-7d9a-40b9-9784-06b69186aea9 Dirks, J. t/m Ewouds, B. 687 http://proxy.handle.net/10648/a570764c-53e1-4522-b74f-c04516a8766a Eijk, A.C. van t/m Heemskerk, H.H. 688 http://proxy.handle.net/10648/941a3c8e-d0b3-4cdb-985c-2775dbe4a3b5 Heemskerk, H.P. t/m Immerseel, T. 689 http://proxy.handle.net/10648/12bd1a1c-9b9f-41b2-bb72-f112d6bfc018 Jacobs, A. t/m Kerkvliet, P.A. 690 http://proxy.handle.net/10648/9d7a9c69-3c4e-4d1f-91ac-d98c790d904a Kervel, D. van t/m Corse, P. 691 http://proxy.handle.net/10648/41d467a1-40cb-4ec8-86e0-84cbf6ef48de Korsse, P. t/m Leeuwen, P.H. 692 http://proxy.handle.net/10648/8abde47c-3883-41f3-82d1-0ac1373190aa Leeuwen, P.J. van t/m Noord, K.J. 693 http://proxy.handle.net/10648/accc1e6f-140f-4880-a6e7-7a0ec236b559 Noord, W.J. t/m Provo, H. 694 http://proxy.handle.net/10648/3b478f8e-a76d-4dcb-b1b0-831fe8722309 Pruijs, D.J. t/m Snelderwaart, M.P. 695 http://proxy.handle.net/10648/2db239c0-406d-4017-957e-96debccc1b13 Snoek, W. t/m Tol, P.W. van 696 http://proxy.handle.net/10648/1a6fd03d-09f8-436e-9cc3-d57934ed9643 Tongoren??, D.J. t/m Vijver, R.J. v.d. 697 http://proxy.handle.net/10648/22c12fe8-0899-4827-8d22-8a0c5bccd5c9 Waal, J. de t/m IJsendooorn, J.S.
District X: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Hillegom nummer toegang 3.04.16.059, inv.nrs. 3 en 4 H. Katwijk nummer toegang 3.04.16.061, inv.nrs. 4 en 8 K. Lisse nummer toegang 3.04.16.080, inv.nrs. 3 en 8 L, Noordwijk nummer toegang 3.04.16.100, inv.nrs. 1, 3, 6 en 8 N. Noordwijkerhout nummer toegang 3.04.16.101, inv.nrs. 1 en 3 Nh. Oegstgeest nummer toegang 3.04.16.104, inv.nrs. 2, 5 en 11 O. Rijnsburg nummer toegang 3.04.16.125, inv.nrs. 1 en 2 R. Sassenheim nummer toegang 3.04.16.127, inv.nrs. 1 en 3 S. Valkenburg nummer toegang 3.04.16.143, inv.nr. 4 V. Voorhout nummer toegang 3.04.16.150, inv.nrs. 1a en 1b Vo. Warmond nummer toegang 3.04.16.154, inv.nr. 3 W. Wassenaar nummer toegang 3.04.16.155, inv.nrs. 1 en 7 Wa.
698 http://proxy.handle.net/10648/7d3307d6-3f4c-45a4-8723-59542fe02b69 Aalberts, P. t/m Boekee, T.T. 699 http://proxy.handle.net/10648/e9ae1e1e-871d-4e81-8499-3f165e6b095a Boeké, T.T. t/m Deursen, G. van 700 http://proxy.handle.net/10648/91ac4889-87ea-4ef6-bcca-0b7f98f6ad70 Deventer, W.J. van t/m Erberveld, G. 701 http://proxy.handle.net/10648/c86eee4b-9a4a-4a2d-aee7-2404e654fe56 Erberveld, J.H. t/m Heemskerk, P.H. 702 http://proxy.handle.net/10648/ed5e0b07-9637-4df1-88bf-d2b1d7fcd401 Heemskerk, P.A. t/m Jagt, J. van der 703 http://proxy.handle.net/10648/2721e963-d6dc-4515-8f6e-f780a975b13f Jagt, J.T. van der t/m Kok, G.A. 704 http://proxy.handle.net/10648/0a4d938f-d9d8-4873-8be7-b5249a0afb4b Kok, P.W. t/m Langeveld, P.G. 705 http://proxy.handle.net/10648/3f507ea9-99cc-4f7a-924f-5e81a0104697 Langeveld, P.H. t/m Molijn, H.L. 706 http://proxy.handle.net/10648/52632efa-972f-45e5-8bf5-f52e01ee16d2 Marrewijn, C.J. t/m Pauw, A. de 707 http://proxy.handle.net/10648/e3ba0c3f-9920-48e2-8bfb-02f2bb1ca138 Pauw, J. t/m Ruijgrok, J.H. 708 http://proxy.handle.net/10648/0b75ce3d-3fa9-4ec7-9aaf-371babac662a Ruijgrok, J.L. t/m Zonnevelt, H. van 709 http://proxy.handle.net/10648/470928f2-e93b-4e78-9621-7b90ec35eafa Sonnevelt, H.W. van t/m Tijl, D. van 710 http://proxy.handle.net/10648/6c0b5b89-7986-45b7-915a-41b93d0a63bf Tijnagel, A. t/m Waerdt, C.G. van der 711 http://proxy.handle.net/10648/9a960da5-1b79-4ba5-aaf0-eb6423eece2e Waart, C.H. van der t/m Yperlaan, W.C.
District X: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Hillegom nummer toegang 3.04.16.059, inv.nrs. 4 en 8 H. Katwijk nummer toegang 3.04.16.061, inv.nrs. 4, 8 en 9 K. Lisse nummer toegang 3.04.16.080, inv.nrs. 3 en 6 L, Noordwijk nummer toegang 3.04.16.100, inv.nrs. 1, 3, 4, 6 en 8 N. Noordwijkerhout nummer toegang 3.04.16.101, inv.nrs. 1, 3, 4 en 8 Nh. Oegstgeest nummer toegang 3.04.16.104, inv.nrs. 5, 11 en 12 O. Rijnsburg nummer toegang 3.04.16.125, inv.nrs. 1 en 2 R. Sassenheim nummer toegang 3.04.16.127, inv.nrs. 1 en 3 S. Valkenburg nummer toegang 3.04.16.143, inv.nr. 4 V. Voorhout nummer toegang 3.04.16.150, inv.nrs. 1a en 1b Vo. Warmond nummer toegang 3.04.16.154, inv.nr. 3 W. Wassenaar nummer toegang 3.04.16.155, inv.nrs. 1 en 7 Wa.
712 http://proxy.handle.net/10648/ed3c3d75-9f39-41f3-bc46-706e55d42ed5 Aangevaren, J.J. t/m Boeké, T.T. 713 http://proxy.handle.net/10648/200c0511-5729-4613-ae44-f6407c2c4e92 Boekee, T.J. t/m Dobbe, C.J. van 714 http://proxy.handle.net/10648/e0b37103-31ee-4072-be25-986f7c021c14 Does, A. v.d. t/m Erfort, L.J. 715 http://proxy.handle.net/10648/37d6c0ef-3b20-418c-ab04-62c2fed42e5f Ezing, C. t/m Heemskerke, J.P. 716 http://proxy.handle.net/10648/a5cc5380-af66-4f2f-9801-4e4ad1e524dc Heemskerk, C.S. t/m Jong, C.C. de 717 http://proxy.handle.net/10648/ac8dbf69-f4e7-418b-9bb0-731914a4f2ee Jong, M.C. de t/m Kouwer(t), B. 718 http://proxy.handle.net/10648/c08afdde-0ae6-4704-b85c-151147920f3a Kouwenhoven, H.T. t/m Leeuwen, J. van 719 http://proxy.handle.net/10648/cd97347f-fdaf-4b0f-9e8a-e888a4a2d612 Leeuwen, N. van t/m Meyvogel, J.E. 720 http://proxy.handle.net/10648/5bd0169f-c0b6-4f50-a284-9017ec844979 Meyvogel, T.E. t/m Peschier, D. 721 http://proxy.handle.net/10648/5bd6aa59-110d-44b2-a5d3-cebab1da5601 Peschier, M. t/m Roon, R.T. van 722 http://proxy.handle.net/10648/50dd208d-a59e-4a25-a726-10e9c314c032 Rhoon, T.P. t/m Schrama, C.L. 723 http://proxy.handle.net/10648/bc129a4b-2d25-4d9e-87c7-1a1f6d9f590a Schrama, S.C. t/m Zwan, P. v.d. 724 http://proxy.handle.net/10648/0217f8ec-95e6-435b-ba07-d058dfdb0e99 Zwan, R.C. v.d. t/m Versegal, J.C. 725 http://proxy.handle.net/10648/684ec59f-9ad6-44cc-b065-e144cce394f6 Verveen, J.W. t/m Wilg(h), C.D. v.d. 726 http://proxy.handle.net/10648/7a83d9c6-b622-4319-96d4-2427ece72907 Wilk, L. v.d. t/m Yperlaan, G.
District X: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Hillegom nummer toegang 3.04.16.059, inv.nrs. 4, 8 en 9 H. Katwijk nummer toegang 3.04.16.061, inv.nrs. 4, 5 en 9 K. Lisse nummer toegang 3.04.16.080, inv.nrs. 3, 4 en 8 L, Noordwijk nummer toegang 3.04.16.100, inv.nrs. 1, 4, 6 en 8 N. Noordwijkerhout nummer toegang 3.04.16.101, inv.nrs. 1, 2, 4 en 8 Nh. Oegstgeest nummer toegang 3.04.16.104, inv.nrs. 5 en 12 O. Rijnsburg nummer toegang 3.04.16.125, inv.nrs. 1, 2, 3 en 4 R. Sassenheim nummer toegang 3.04.16.127, inv.nrs. 1, 2 en 3 S. Valkenburg nummer toegang 3.04.16.143, inv.nr. 4 V. Voorhout nummer toegang 3.04.16.150, inv.nrs. 1a en 1b Vo. Warmond nummer toegang 3.04.16.154, inv.nr. 3 W. Wassenaar nummer toegang 3.04.16.155, inv.nrs. 1, 7, 8 en 9 Wa.
727 http://proxy.handle.net/10648/7fe92381-c5c6-46d8-9c0f-78d53dbd011c Aar, J. van der t/m Biezen, D.H. ten 728 http://proxy.handle.net/10648/4d8d9691-3844-4026-aa58-04c10d3bd9cf Biezen, C. van t/m Bijnsdorp, A.L. 729 http://proxy.handle.net/10648/5231256d-0d4b-4ddb-b745-b0f2d94ab00b Daalen, H. van t/m Duijvenvoorden W.G. 730 http://proxy.handle.net/10648/72f60c78-3f72-4e40-912d-2b4f15d4a03f Dijk, A.W. van t/m Guit, R.D. 731 http://proxy.handle.net/10648/bcddad76-9217-4735-92b4-60bccf317b29 Geisenburg, P. t/m Hollander, C.K. den 732 http://proxy.handle.net/10648/a64bbb97-fe27-4ce0-ab60-432bf49b1a6b Hollander, C.J. de t/m Keus, W.K. 733 http://proxy.handle.net/10648/02b8d0fb-113a-4384-a972-738a0cdb7d63 Charldorp, J. van t/m Kuiper(s), F. 734 http://proxy.handle.net/10648/6c489f41-0d35-437c-9808-d407476b3ce8 Kuijt, D.A. t/m Maatjes, W. van 735 http://proxy.handle.net/10648/5877217e-5757-4708-93c8-748422c4a290 Maatjes, M.W. t/m Noorduin, M.C. 736 http://proxy.handle.net/10648/2f7da4a8-97e5-41e2-b647-b1481c896a91 Noordduin, K.C. t/m Plas, K.P. van der 737 http://proxy.handle.net/10648/86955a6d-9610-476e-a107-f0fa221009ed Plas, L.B. van der t/m Ruijter, J.A. de 738 http://proxy.handle.net/10648/f0f8b3ab-133a-4ee8-b9bc-95c608891f6f Ruijter, J.C. de t/m Zoenen, J.B. van der 739 http://proxy.handle.net/10648/855860a0-a42a-4498-8714-420addfc55ad Zoetendaal, J.T. t/m Zwitser, K.F. 740 http://proxy.handle.net/10648/552f43ff-6053-4bcf-afbe-e43ac2726a91 Zijde, C. van der t/m Voogd, ds J.B. de 741 http://proxy.handle.net/10648/f2478575-d565-4bfb-b054-62a7fd8b6ea4 Voorham, T. t/m Weyers, C. 742 http://proxy.handle.net/10648/cd0a7f48-d785-4e2e-b622-57a478534a47 Weijers, K. t/m Eyt (of: Egt) J. van
District X: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Hillegom nummer toegang 3.04.16.059, inv.nrs. 4, 8 en 9 H. Katwijk a/d Rijn nummer toegang 3.--.---, inv.nrs. 4 en 5 K. Katwijk aan Zee nummer toegang 3.--.---, inv.nr. 9 Lisse nummer toegang 3.04.16.080, inv.nrs. 4 en 8 L, Noordwijk nummer toegang 3.04.16.100, inv.nrs. 1, 4, 6 en 8 N. Noordwijkerhout nummer toegang 3.04.16.101, inv.nrs. 1, 4 en 8 Nh. Oegstgeest nummer toegang 3.04.16.104, inv.nrs. 5 en 12 O. Rijnsburg nummer toegang 3.04.16.125, inv.nrs. 3 en 4 R. Sassenheim nummer toegang 3.04.16.127, inv.nrs. 2 en 3 S. Valkenburg nummer toegang 3.04.16.143, inv.nrs. 4 en 5 V. Voorhout nummer toegang 3.04.16.150, inv.nrs. 1a en 1b Vo. Warmond nummer toegang 3.04.16.154, inv.nrs. 3 en 8 W. Wassenaar nummer toegang 3.04.16.155, inv.nrs. 1, 2, 8 en 9 Wa.
743 http://proxy.handle.net/10648/676fb364-b732-489f-961e-13657b1acf06 Aalders, A.H. t/m Boon, B. 744 http://proxy.handle.net/10648/fa877072-1926-40aa-8ac0-c6eb71a61ec5 Boon, J.C. van der t/m Duijn, Z.J. van 745 http://proxy.handle.net/10648/359ec9a8-2807-448c-88e9-971b66206082 Duindam, A. t/m Groenendijk, J. 746 http://proxy.handle.net/10648/9e9c92e5-03ae-4670-8092-3c7c95d18896 Groenendijk, J.C. t/m Hogewoning, S. 747 http://proxy.handle.net/10648/c6a328a1-631b-4766-bf85-1570493b338d Holland, C.K. t/m Klok, A.L. 748 http://proxy.handle.net/10648/a1722111-0020-47f3-bba3-b5cdccb74650 Klok, C. t/m Lans, G. van der 749 http://proxy.handle.net/10648/61b2d928-19bf-4af4-9aba-6166847df53d Lans, L.P. van der t/m Mol, G.C. de 750 http://proxy.handle.net/10648/89817594-c4e6-4b69-8528-95407f90f05c Mol, G.J. de t/m Peschier, P. 751 http://proxy.handle.net/10648/c3f2fb9d-0809-4ae8-8e48-e19e134f3988 Petermeyer, J.H. t/m Rooyen C. van 752 http://proxy.handle.net/10648/f2049c52-ef75-480a-87b7-28fd77483f94 Rooijen, J. van t/m Snoek, J. van der 753 http://proxy.handle.net/10648/bcdfae83-0da8-4ab2-9bf6-02398598e88d Snijders, J. t/m Uijlenbosch, M. 754 http://proxy.handle.net/10648/575c5b0a-1781-4b8c-ba13-e875294bc15a Uitenbogaard (Uijtenboogaardt), A. t/m Vijver, W. van der 755 http://proxy.handle.net/10648/21cb7fa3-6899-4498-9d00-c3763e1df232 Vijver, W.C. van der t/m IJkel J. van den
XI District XI: Rijnland ten zuiden van Leiden District XI: 1695-1715 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Benthuizen nummer toegang 3.04.16.017, inv.nr. 1 B. Boskoop nummer toegang 3.04.16.026, inv.nr. 1 en 5 Bo. Hazerswoude nummer toegang 3.04.16.047, inv.nr. 1, 8 en 10 H. Stompwijk nummer toegang 3.04.16.138, inv.nr. 1, 2, 24 en 33 S. Voorschoten nummer toegang 3.04.16.151, inv.nrs. 1 en 10 V. Zoetermeer nummer toegang 3.04.16.164, inv.nrs. 5, 6, 7 en 16 Z. Zoeterwoude nummer toegang 3.04.16.165, inv.nrs. 1 en 6 Zo.
756 http://proxy.handle.net/10648/584b3ea7-a277-4a11-acc9-c665a6c36acf A. W.J. van der t/m Blok, J.IJ. 757 http://proxy.handle.net/10648/33dc2e3f-fc72-489f-bfe7-c621be7e22d6 Block, C.G. t/m Doeff, A.J. van der 758 http://proxy.handle.net/10648/bcf317cd-3186-4d46-9d94-7275f66eca04 Does, A.C. van der t/m Gijsbrechtse, G. 759 http://proxy.handle.net/10648/22ad6c49-0ddb-4021-9dc2-aaccfd3eb2f4 Gijselen, Jan t/m Huijgenze, D. 760 http://proxy.handle.net/10648/7e0b20dd-c21c-42fe-87ed-bf3f1dd63df2 Huijsen, J.S. van t/m Claasen, A. 761 http://proxy.handle.net/10648/69e4455c-47ec-4d46-bd3e-60dfc41da0ec Claasen, D. t/m Kraen, W.L. 762 http://proxy.handle.net/10648/8d3b19c4-69b1-4e3b-8572-ee3714779cf8 Kraan, W.L. t/m Lindegroen, P.J. 763 http://proxy.handle.net/10648/5395d154-bb0a-4b43-a4c1-bf8322a60f03 Lindeman, B t/m Outshoorn, A.S. 764 http://proxy.handle.net/10648/55d7dca1-a975-46ff-b570-b4a52c836eb9 Outshoorn, G.C. t/m Rodenburgh, W.P. 765 http://proxy.handle.net/10648/e3b46243-6e69-4f44-b45c-3fdcb0fe19f4 Roef, V. de t/m Soldaat, I. 766 http://proxy.handle.net/10648/b756aa55-4d92-4f00-a8fe-ba21450e8830 Somberge, P.W. t/m Veedelaar, C.J. 767 http://proxy.handle.net/10648/97e59d54-c22c-4f35-8ac0-80c5fda533d5 Veen, A.A. van t/m Walraven J.F. 768 http://proxy.handle.net/10648/27e8c05f-6849-4892-806d-fc20f8945342 Warbout, A.L. t/m IJsbergen, P.A.
District XI: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Benthuizen nummer toegang 3.04.16.017, inv.nr. 1 B. Boskoop nummer toegang 3.04.16.026, inv.nrs. 1 en 5 Bo. Hazerswoude nummer toegang 3.04.16.047, inv.nrs. 1, 8 en 10 H. Leidschendam (Stompwijk) nummer toegang 3.04.16.138, inv.nrs. 2, 24 en 33 S. Veur nummer toegang 3.04.16.144, inv.nr. 1 Ve. Voorschoten nummer toegang 3.04.16.151, inv.nrs. 1, 10 en 12 V. Zegwaard - Zoetermeer nummer toegang 3.04.16.164, inv.nrs. 7, 16, 18 en 20 Z. Zoeterwoude nummer toegang 3.04.16.165, inv.nrs. 1, 2 en 6 Zo.
769 http://proxy.handle.net/10648/02d0be48-bfa2-4e0d-a58c-acdcbcbbd477 Aa, C.L. van der t/m Bourgonie, H.D. van 770 http://proxy.handle.net/10648/193c7421-1821-4f5b-9aed-7d512517b4e7 Bouwman, A. W. t/m Dijkman, J. 771 http://proxy.handle.net/10648/0c705d10-8e74-40e4-a81b-bf56d6ace686 Edenburg, C. van t/m Hagenaar, A.A. 772 http://proxy.handle.net/10648/f828d741-0de2-4875-83d3-cb96c84e9155 Hakendover, L.P. t/m Kastelen, P.C. van 773 http://proxy.handle.net/10648/5170bd2d-75c4-47a4-af52-ff63d452ff24 Casterd, J. t/m Croon, J. van der 774 http://proxy.handle.net/10648/7ccb0a7e-efd8-4295-82a4-022002b1e424 Krooswijk, H.L. t/m Meulen, J.T. van der 775 http://proxy.handle.net/10648/da405222-41d7-4003-bbf0-43fd5e38648f Meulen, J.T. van der t/m Pelle, K. 776 http://proxy.handle.net/10648/afc9d338-6dd3-4238-9aa8-174b0c2587d5 Pelt, C. van der t/m Sandvliet, C.A. 777 http://proxy.handle.net/10648/70a34c60-0158-47b3-8ab2-0be6174db124 Sandwijck, K.D. van t/m Swanevelt, J.P. 778 http://proxy.handle.net/10648/82329e2c-e6fd-46bf-9270-af9369ecb989 Swanevelt, J.W. t/m Verkouter, T.A. 779 http://proxy.handle.net/10648/47094ecc-8dec-4c09-97a1-3ba0a70fbfa7 Verlaan, A. t/m Willemsze, J. 780 http://proxy.handle.net/10648/05a5173d-ffb4-4b08-bb8d-cbf64fa1dcc9 Willemse, M. t/m IJsbergen, C.A. van
District XI: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Benthuizen nummer toegang 3.04.16.017, inv.nr. 1 B. Boskoop nummer toegang 3.04.16.026, inv.nrs. 1 en 5 Bo. Hazerswoude nummer toegang 3.04.16.047, inv.nrs. 1, 2, 8, 9 en 10 H. Leidschendam (Stompwijk) nummer toegang 3.04.16.138, inv.nrs. 2, 24 en 33 S. Veur nummer toegang 3.04.16.144, inv.nr. 1 Ve. Voorschoten nummer toegang 3.04.16.151, inv.nrs. 1 en 10 V. Zegwaard - Zoetermeer nummer toegang 3.04.16.164, inv.nrs. 7, 16, 18 en 20 Z. Zoeterwoude nummer toegang 3.04.16.165, inv.nrs. 2 en 6 Zo.
781 http://proxy.handle.net/10648/bed0837b-08af-410a-900a-a930779038b4 Aa, C.L. van der t/m Boskooper, A.W. 782 http://proxy.handle.net/10648/dd6fb6e2-16d7-485b-b987-e6f20e4e5010 Bourgonje, H.D. van t/m Forks, Barent 783 http://proxy.handle.net/10648/7d3b5dc0-dfd8-4dd4-993a-5e0495b5d42a Franken, J. t/m Hoogeveen, C.A. 784 http://proxy.handle.net/10648/ffe52c24-a37c-4638-b394-1a284ef81287 Hoogeveen, C. t/m Kooij, K.K. 785 http://proxy.handle.net/10648/6679d1f6-9f27-4576-a296-c032b8336055 Kooij, P.L. t/m Lucasse, G. 786 http://proxy.handle.net/10648/4b519c02-1cf5-4076-ac75-520b32e77165 Lunenburg, J.C. t/m Ouwerkerk, J. 787 http://proxy.handle.net/10648/c9ceb78c-7c76-4a48-a30c-708a67bb49f5 Ouwerkerk, S.J. t/m Rijt, C. van 788 http://proxy.handle.net/10648/8b195b16-e1c4-46d3-8457-9315f5c6cf84 Zaal, B,K. t/m Zijden, A.J. van der 789 http://proxy.handle.net/10648/62f64c52-d015-4332-b774-0148f8b602f5 Zijden, K.J. van der t/m Vink, M.C. 790 http://proxy.handle.net/10648/119cc0db-47a0-4dff-af08-765ab5db3b3b Vinckestijn, J.E. t/m Wijtman, L.
District XI: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Benthuizen nummer toegang 3.04.16.017, inv.nr. 1 B. Boskoop nummer toegang 3.04.16.026, inv.nrs. 1 en 5 Bo. Hazerswoude nummer toegang 3.04.16.047, inv.nrs. 2, 8 en 9 H. Leidschendam (Stompwijk) nummer toegang 3.04.16.138, inv.nrs. 2, 3, 24 en 33 S. Veur nummer toegang 3.04.16.144, inv.nr. 1 Ve. Voorschoten nummer toegang 3.04.16.151, inv.nrs. 1, 2, 3, 10, 11 en 12 V. Zegwaard - Zoetermeer nummer toegang 3.04.16.164, inv.nrs. 7, 8, 16, 18 en 20 Z. Zoeterwoude nummer toegang 3.04.16.165, inv.nrs. 2 en 6 Zo.
791 http://proxy.handle.net/10648/1f2c3475-1d81-424b-8485-f4cd5dc2da13 A, H.C. van der t/m Bot, D. 792 http://proxy.handle.net/10648/3a2e6786-7539-4bbd-9f5d-c10a790733b0 Boudewijnse, D. t/m Elswijk, J.L. van 793 http://proxy.handle.net/10648/9758efbf-83b8-46e9-b791-1e555c597784 Elvers, H. t/m Harmelen, J. van 794 http://proxy.handle.net/10648/019f5219-e48d-4ea8-942d-643734be1643 Hars, J. van der t/m Kagenaar, D.G. 795 http://proxy.handle.net/10648/973a621f-2a07-474c-b6ed-35ebd463b84d Kammeraard, C. t/m Kuijl, M. 796 http://proxy.handle.net/10648/d4cb3334-fbec-4627-9495-a7e98312df7c Kuijl, S. t/m Meer??, P.L. van der 797 http://proxy.handle.net/10648/43f0949b-973f-4e0c-9196-7289c5c56e5e Meer, P.K. van der t/m Overvest, P.C. 798 http://proxy.handle.net/10648/c6a3086b-7a33-4944-8971-c7dc0b8bc232 Overvest, P. t/m Schelhuijse, C. 799 http://proxy.handle.net/10648/de1f7f55-4ccd-4550-9a7c-53626c1d375f Scherloffs, P.J. t/m Tang, A.C. van der 800 http://proxy.handle.net/10648/8fc088c8-c0ad-4b0c-85b8-cdfb6f640e85 Tang, F.C. van der t/m Visser, C. 801 http://proxy.handle.net/10648/45f49b6f-ca2c-4e2c-a372-984c78d09ae4 Visser, L.A. t/m IJskes, J. (addenda: Speer, D.A. van der)
District XI: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Benthuizen nummer toegang 3.04.16.017, inv.nr. 1 B. Boskoop nummer toegang 3.04.16.026, inv.nrs. 1 en 5 Bo. Hazerswoude nummer toegang 3.04.16.047, inv.nrs. 2, 8 en 9 H. Leidschendam (Stompwijk) nummer toegang 3.04.16.138, inv.nrs. 2, 3, 24 en 33 S. Veur nummer toegang 3.04.16.144, inv.nr. 1 Ve. Voorschoten nummer toegang 3.04.16.151, inv.nrs. 1, 2, 3, 10, 11 en 12 V. Zegwaard - Zoetermeer nummer toegang 3.04.16.164, inv.nrs. 7, 8, 16, 18 en 20 Z. Zoeterwoude nummer toegang 3.04.16.165, inv.nrs. 2 en 6 Zo.
802 http://proxy.handle.net/10648/d0d3ca43-0351-4e7c-8322-309d3093a418 Aa, K. van der t/m Bom, R. 803 http://proxy.handle.net/10648/d72d938b-86f2-4923-96d1-033beb10b8d4 Bombaij, J. t/m Donk, C. van 804 http://proxy.handle.net/10648/2b0c548c-0723-4a70-9caa-2850ffe504c6 Donker, D. t/m Grieken, C. van 805 http://proxy.handle.net/10648/4a755adf-afcc-4698-a32e-ecee97645775 Grobben, A. t/m Hogestege, A.W.H. 806 http://proxy.handle.net/10648/6d2d757a-33cd-4c46-9e2b-1a56d441bcdc Hokke, J. t/m Kleef, G. van 807 http://proxy.handle.net/10648/9fee6f3a-a17f-4fc3-9a43-c66158df6792 Kleef, C. van t/m Langelaan, L. 808 http://proxy.handle.net/10648/0f9ebddc-6ce8-4d28-bd21-2b9740bb7348 Langelaan, P. t/m Meij, J.W. van der 809 http://proxy.handle.net/10648/2321fe5d-e3bd-4644-a2ab-bc8193830a09 Meij, J.K. van der t/m Overveen, L. 810 http://proxy.handle.net/10648/f562b143-9a97-4ef8-baff-82c610ea08ab Overvest, P. t/m Rutten, L. 811 http://proxy.handle.net/10648/160553f0-ea98-4dd1-9d79-a1d59b19d181 Rutten, T. van t/m Spruijt, J. 812 http://proxy.handle.net/10648/3605bd2e-9343-47ce-80ed-07c8004d82b5 Spruijtenburg, J. t/m Ven, A. van der 813 http://proxy.handle.net/10648/347b0b80-a50e-45ae-9ce9-2cf17396991f Ven, J. van der t/m Wantenaar, J. 814 http://proxy.handle.net/10648/4753fda9-1b20-4d32-9cc1-d0c335c5ff1b Warendorp, G. t/m Ydo, J. (+suppl) Bergonje, C. t/m Hooven, R. van den
District XI: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Benthuizen nummer toegang 3.04.16.017, inv.nr. 1 en 2 B. Boskoop nummer toegang 3.04.16.026, inv.nrs. 2 en 5 Bo. Hazerswoude nummer toegang 3.04.16.047, inv.nrs. 2, 8, 9 en 11 H. Leidschendam (Stompwijk) nummer toegang 3.04.16.138, inv.nrs. 3, 24, 25, 33 S. Veur nummer toegang 3.04.16.144, inv.nr. 1 Ve. Voorschoten nummer toegang 3.04.16.151, inv.nrs. 2, 11 V. Zegwaard - Zoetermeer nummer toegang 3.04.16.164, inv.nrs. 8, 9, 17, 19, 20 Z. Zoeterwoude nummer toegang 3.04.16.165, inv.nrs. 2 en 7 Zo.
815 http://proxy.handle.net/10648/266b7245-ac71-49c0-9b73-36850ef8051a Aa, G. van der t/m Boomkens, N. 816 http://proxy.handle.net/10648/b92aa358-2788-4035-a346-d03cdda0dd27 Boon, G. t/m Dos Sanctos, J. 817 http://proxy.handle.net/10648/683ddefa-f5d9-49c7-98e3-20a8623f9b16 Driel, J. van t/m Groenewegen, W. 818 http://proxy.handle.net/10648/f56dcf85-9fd6-4ad0-a017-8e75f0351f64 Groenewegen, W. t/m Hogervorst, W. 819 http://proxy.handle.net/10648/d55837de-f123-476c-b471-d725a22d7c26 Hogeveen, D. t/m Klomp, D. 820 http://proxy.handle.net/10648/5d17d6bd-0b22-40f5-b63c-bc585f30abe1 Klomp, K. t/m Leeden, Z. van der 821 http://proxy.handle.net/10648/d270fd2f-6c92-43ce-8b88-a205bc581c3a Leeflang, P. t/m Muyden, P. 822 http://proxy.handle.net/10648/acde32d1-64ba-4908-90e6-c17152353328 Muyen, T. t/m Polet, P. 823 http://proxy.handle.net/10648/1ededbd2-5ffd-4d0f-8415-d607be570939 Pompe, H. t/m Schoonhoven, J. 824 http://proxy.handle.net/10648/70be741e-ecb1-4d56-8ea4-35e1a73c9a30 Schoonhoven, C.B. t/m Timmers, A. 825 http://proxy.handle.net/10648/32fdf403-f3b1-488d-976e-a51a35dc2ce6 Togt, J. van der t/m Visser, J. 826 http://proxy.handle.net/10648/8a2bdbac-d95e-4cce-b210-5a29c814309f Visser, C. t/m Wilgen, van (voornaam onbekend) 827 http://proxy.handle.net/10648/4bc4b291-104a-4420-b604-fb28ae403021 Willigen, M. van t/m Yperen, C. van
XII District XII: Rijnland ten noordoosten van Leiden District XII: 1695-1715 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Aar, ter - A. Alphen a/d Rijn nummer toegang 3.04.16.006, inv.nrs. 3, 22 en 47 AR. Alkemade nummer toegang 3.04.16.005, inv.nr. 15, 21 en 27 AL. Koudekerk nummer toegang 3.04.16.065, inv.nr. 2 K. Leiderdorp nummer toegang 3.04.16.074, inv.nr. 3 L. Leimuiden nummer toegang 3.04.16.075, inv.nr. 2 Le. Nieuwkoop nummer toegang 3.04.16.095, inv.nrs. 4, 6, 24, 25 en 30 N. Nieuwveen nummer toegang 3.04.16.098, inv.nrs. 3 Ni. Rijnsaterswoude nummer toegang 3.04.16.124, inv.nrs. 1 R. Woubrugge nummer toegang 3.04.16.159, inv.nrs. 1, 7 en 12 W. Zevenhoven nummer toegang 3.04.16.162, inv.nrs. 2 en 4 Z.
828 http://proxy.handle.net/10648/1775c776-fb6d-4b39-9abd-fb33cff32b3b Aa, IJ. T. van der t/m Bosman, L.S. 829 http://proxy.handle.net/10648/9e66feaf-28d5-4730-9898-c6ae03cef335 Bosman, S.J. t/m Enden, P.J. van der 830 http://proxy.handle.net/10648/4069407b-3eb5-4009-80f2-2f226598c0b4 Engelen, A. t/m Heemskerk, G. 831 http://proxy.handle.net/10648/1e6c2822-e19c-498f-933d-6dc68a7d347b Heemskerk, J.C. t/m Janse, P. 832 http://proxy.handle.net/10648/72d0c96b-0fca-4fa8-9e53-1ca1be5144d4 Janse, R. t/m Cornelisse, L. 833 http://proxy.handle.net/10648/3fed14d4-5dee-4778-bad8-ecdee66edf38 Cornelisse, L. t/m Lente, H.P. van der 834 http://proxy.handle.net/10648/ba81022f-b576-466b-a83d-8ad638635d16 Lente, J.P. t/m Oosterling, C.A. den 835 http://proxy.handle.net/10648/80172b47-1ef2-4087-8f2e-c7e6c78aea55 Oosterling, S. den t/m Roos, J.H. de 836 http://proxy.handle.net/10648/3d85dc72-efd5-45da-9e7b-4c63959e9e4d Roos, C.W. t/m Staveren, G.G. van 837 http://proxy.handle.net/10648/de68f7be-d3e4-4fb5-bff3-5f636cd55655 Stavoren, J.G. van t/m Vegt, P.J. van der 838 http://proxy.handle.net/10648/a6303764-71e4-4785-bed1-7f50c94eadc9 Velde, A. van der t/m Wassingh, S. 839 http://proxy.handle.net/10648/68d2cd06-d260-4305-b86b-45bc29f3cf36 Watelaar, A.G. t/m IJsselstein, J.J van
District XII: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Aar, ter - A. Alphen a/d Rijn nummer toegang 3.04.16.006, inv.nrs. 3, 22 en 47 AR. Alkemade nummer toegang 3.04.16.005, inv.nr. 15, 17, 21, 23 en 27 AL. Koudekerk nummer toegang 3.04.16.065, inv.nr. 2 K. Leiderdorp nummer toegang 3.04.16.074, inv.nr. 3 L. Leimuiden nummer toegang 3.04.16.075, inv.nr. 2 en 3 Le. Nieuwkoop nummer toegang 3.04.16.095, inv.nrs. 1, 4, 6, 7, 25, 26 en 30 N. Nieuwveen nummer toegang 3.04.16.098, inv.nrs. 3 Ni. Rijnsaterswoude nummer toegang 3.04.16.124, inv.nrs. 1 en 8 R. Woubrugge nummer toegang 3.04.16.159, inv.nrs. 1, 2, 3, 7 en 12 W. Zevenhoven nummer toegang 3.04.16.162, inv.nrs. 2 en 4 Z.
840 http://proxy.handle.net/10648/23dfb1c9-1c9e-4d9c-a170-a700c2ec2c33 Aalberse, J. t/m Blonk, D.A. 841 http://proxy.handle.net/10648/ff2b7390-290b-46ac-9511-5945f2f53d7f Blonk, J.P. t/m Bijll, G.M. van der 842 http://proxy.handle.net/10648/ae0a4c01-d8dc-4807-8e5f-bda32c0ff6c6 Bijl, J.J. van der t/m Geer, J.J. van der 843 http://proxy.handle.net/10648/b2a06ff6-a6de-45bc-be33-4efcc8b18d2b Geer, C.J. van der t/m Heer, D.H. de 844 http://proxy.handle.net/10648/23f54111-2173-4084-80d6-e9ec70344e0f Heere, C.A. t/m Huijsman, J.P. 845 http://proxy.handle.net/10648/066bb037-d1d6-40fe-8256-d7b0b685617f Huijsman, R.H. t/m Kleijn, J.T. 846 http://proxy.handle.net/10648/64600a17-519d-41ff-a614-be7364ee9164 Kleijn, C.L. t/m Kuijk, A.I. 847 http://proxy.handle.net/10648/cfd26764-83ce-412f-bca0-edc2430e4629 Kuijkhoven, P t/m Linden, M.J. van der 848 http://proxy.handle.net/10648/d58f243c-1b09-48c9-8047-516195f24cd9 Linden, S.J. van der t/m Noort, J.G. van 849 http://proxy.handle.net/10648/e134e819-60b3-4daa-88a4-1eb78818768f Noot, A.J. van t/m Ram, W.J. 850 http://proxy.handle.net/10648/601fc831-f01a-44a3-a901-de11decb7bbe Ram, W.J. den t/m Schoonhoven, J.P. 851 http://proxy.handle.net/10648/7c3d78c1-5d2f-460a-907c-48613c99236a Schooter, P.J. t/m Zuijen, S.J. van 852 http://proxy.handle.net/10648/18674251-c3cd-467e-8257-af23cc304f9e Zuijlen, A. van t/m Veen, C.C. van 853 http://proxy.handle.net/10648/8eee1a89-47f3-401a-a53b-ad0720c95282 Veen, C.T. van t/m Vogel, W. de 854 http://proxy.handle.net/10648/a68404e0-ab22-4c08-a18e-fff61c2ed446 Vollenhoven, J.G. van t/m Wouw, L.P. van 855 http://proxy.handle.net/10648/e43e764a-85b3-4666-bb58-6d9ab4125f0f Wijbrug, T.J. t/m Ytgens, J.G.
District XII: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Aar, ter - A. Alphen a/d Rijn nummer toegang 3.04.16.006, inv.nrs. 3, 22 en 47 AR. Alkemade nummer toegang 3.04.16.005, inv.nr. 15, 17, 21, 23 en 27 AL. Koudekerk nummer toegang 3.04.16.065, inv.nr. 2 K. Leiderdorp nummer toegang 3.04.16.074, inv.nr. 3 L. Leimuiden nummer toegang 3.04.16.075, inv.nr. 2 en 3 Le. Nieuwkoop nummer toegang 3.04.16.095, inv.nrs. 1, 4, 6, 7, 25, 26 en 30 N. Nieuwveen nummer toegang 3.04.16.098, inv.nrs. 3 Ni. Rijnsaterswoude nummer toegang 3.04.16.124, inv.nrs. 1 en 8 R. Woubrugge nummer toegang 3.04.16.159, inv.nrs. 1, 2, 3, 7 en 12 W. Zevenhoven nummer toegang 3.04.16.162, inv.nrs. 2 en 4 Z.
856 http://proxy.handle.net/10648/268946d6-b948-400b-ab5b-e132e220ca80 Aa, D.P. van t/m Beijeren, K.C. van 857 http://proxy.handle.net/10648/918b154a-4135-4428-8eb4-0eaf9e21710e Beijeren C.J. van t/m Bosman, W.C. 858 http://proxy.handle.net/10648/fd188866-c909-4fae-8db4-08906a3948fd Bossche, T.J. t/m Diemen, E.G. van 859 http://proxy.handle.net/10648/f9797a63-706c-42e3-ae61-aa101020e20e Diemen. J.A. van t/m Eijk, T. van 860 http://proxy.handle.net/10648/0d1581de-c671-41d6-a4bc-51cc9c6a8d6e Eijck, W.L. van t/m Groot, J. de 861 http://proxy.handle.net/10648/a5f924a2-5936-442d-a0be-4d2f03c03d43 Groot, J.C. de t/m Hoftuijn, W.W. 862 http://proxy.handle.net/10648/b03f945f-3aff-4267-9a1b-0855add2e20e Hofwegen. t/m Jansze, P. 863 http://proxy.handle.net/10648/0375bed3-e9ff-4a3a-8535-2e4a8f6fc6db Jansze, P. t/m Klinkenberg, J.J. 864 http://proxy.handle.net/10648/23caf6b2-40b0-4b26-a73e-690b7b6bfe43 Klinkenberg, J. t/m Crook, M.L. 865 http://proxy.handle.net/10648/7a91f7a1-2b3b-4c76-92f6-03faf6eba848 Krook, M.C. t/m Leeuwen, W.J. van 866 http://proxy.handle.net/10648/7d093895-d33d-4b4e-9b12-92422cba3257 Leeuwen, W.J. van t/m Melmans, J.M. 867 http://proxy.handle.net/10648/9e33b62b-6ccc-4408-a6bf-e564a9beb9a9 Mersman, J.H. t/m Oosten, J. van 868 http://proxy.handle.net/10648/bd8a5dda-0067-4e52-baee-595d32b0b27b Oosten, W. van t/m Raaphorst, A.D. 869 http://proxy.handle.net/10648/8a59d2f9-e12d-403d-bda1-681456475ea5 Raaphorst, D.J. t/m Samson, A.P. 870 http://proxy.handle.net/10648/746e915b-9521-4024-97ec-e5f2b533d044 Samson, D.P. t/m Sniers, P.C. van der 871 http://proxy.handle.net/10648/74167ef6-c33f-4189-96e3-4c5da77c150f Snip, I.F. van der t/m Strijk, C.A. 872 http://proxy.handle.net/10648/1dc0f59d-f4c4-4aa7-973c-aba0fd4f1bfe Stuurman, G.P. t/m Tol, M.W. van 873 http://proxy.handle.net/10648/6f59dff3-1fbd-4d43-9eac-7476ce841454 Tol, P. van t/m Verhagen, L. 874 http://proxy.handle.net/10648/b7a331a7-0425-45ea-aeb7-8903f9969a74 Verhagen, P. t/m Vooght, C.C. de 875 http://proxy.handle.net/10648/a79ea8e6-66ae-466b-be45-2c9c88dd6de5 Voorbij, J.A. t/m Wingerden, R.C. van 876 http://proxy.handle.net/10648/148adf3f-1746-4760-a2c4-430dcebf7127 Winkel, H. van t/m IJssing, J. / Suppl: Abramsze, C. t/m Wijkerlaan, W.F.
District XII: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Aar, Ter nummer toegang 3.04.16.001, inv.nrs. 1 en 3 A. Alphen a/d Rijn nummer toegang 3.04.16.006, inv.nrs. 1, 9, 10, 22, 23 en 48 AR. Alkemade nummer toegang 3.04.16.005, inv.nr. 15, 18, 19, 24, 25 en 27 Al. Koudekerk nummer toegang 3.04.16.065, inv.nr. 2 en 3 K. Leiderdorp nummer toegang 3.04.16.074, inv.nr. 4 L. Leimuiden nummer toegang 3.04.16.075, inv.nr. 3 en 4 Le. Nieuwkoop nummer toegang 3.04.16.095, inv.nrs. 1, 4, 7, 8, 26 en 31 N. Nieuwveen nummer toegang 3.04.16.098, inv.nr. 2 Ni. Rijnsaterswoude nummer toegang 3.04.16.124, inv.nrs. 1 en 8 R. Woubrugge nummer toegang 3.04.16.159, inv.nrs. 2, 3, 7 en 12 W. Zevenhoven nummer toegang 3.04.16.162, inv.nrs. 1, 3 en 4. Z.
877 http://proxy.handle.net/10648/de677934-e5b6-497f-9484-c046d6bd8754 Aalst, J. van t/m Biesenaar, J.J. 878 http://proxy.handle.net/10648/813c487c-5f23-46a2-85b6-bfc7cc2dd2d9 Binckel, J.J. t/m Bouwman, J. 879 http://proxy.handle.net/10648/95522e9e-ad3c-4557-823f-5cc5bafd5412 Bouwman, K.H. t/m Diemen, J.E. van 880 http://proxy.handle.net/10648/b6168b7d-9926-4848-9205-cf4c48e20193 Diemen, J.P. van t/m Eijndhoven, D.J. 881 http://proxy.handle.net/10648/1dbff298-866c-4ae0-b0b9-6cc4e2127edc Eijndhoven, G.J. t/m Gijsman, C.D. 882 http://proxy.handle.net/10648/651b31ef-3bb6-4be3-bb37-f7dc20dd7aff Haag, G. t/m Hogendorp, K.L. 883 http://proxy.handle.net/10648/f6d27c0b-08de-4321-80a9-3b1463d2f0f7 Hogendijck, P. t/m Huijsman, D.J. 884 http://proxy.handle.net/10648/7cf9d681-b97e-462b-8402-9471a7894e46 Huijfker, H.J. t/m Klaveren, A.L. van 885 http://proxy.handle.net/10648/a005d3af-340f-4f2e-a44a-574e222cef01 Klaveren, A. van t/m Kraan, A.C. 886 http://proxy.handle.net/10648/8165fe98-6f2c-437f-ae63-a119884411c4 Craan, D.H. t/m Leeuwen, G.G. van 887 http://proxy.handle.net/10648/2494acad-e929-44cb-a8c4-f57e4f8f5c70 Leeuwen, G.A. van t/m Luijk, A.W. van 888 http://proxy.handle.net/10648/c85aef19-7747-47c5-a1e6-2b6454f58afc Luijken, W. t/m Neels, D. 889 http://proxy.handle.net/10648/1db72221-fb7a-4bd1-af57-cb11b5988a3e Nelis, D.H. t/m Plomp, A. 890 http://proxy.handle.net/10648/a89ae86d-5e2a-47b4-9362-80e5777bb657 Plomp, H.W. t/m Rotte, S. van de 891 http://proxy.handle.net/10648/993a3972-4e6c-4555-8efc-c3da68ee9b5e Rotte, Willem van de t/m Schilder, G.C. van der 892 http://proxy.handle.net/10648/91300907-08e5-4fb6-ab4f-185e380f6115 Schilder, T. van der t/m Star, W. van der 893 http://proxy.handle.net/10648/5a3dc1be-66de-4e68-aaea-13b19925b491 Star, W.A. van der t/m Zijl, H.M. van 894 http://proxy.handle.net/10648/ee679bc3-2195-45ee-9311-8ef72d158ed6 Zijl, J.S. van t/m Veen, J.J. van 895 http://proxy.handle.net/10648/8daf708b-f1cf-4fdf-8d4b-ea1b866d70d4 Veen, C.J. van t/m Versneij, C.J. 896 http://proxy.handle.net/10648/74bb772d-68c3-4de1-b71a-478d6d39a72c Versneij, C.J. t/m Wassenberg, J.A. 897 http://proxy.handle.net/10648/38499eaa-d952-4faa-8598-22d10bcb06a1 Wateringen. S. van t/m IJssel, P. van
District XII: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Aar, Ter nummer toegang 3.04.16.001, inv.nrs. 1, 3 en 4 A. Alphen a/d Rijn nummer toegang 3.04.16.006, inv.nrs. 1, 2, 10, 11, 23, 31 en 48 AR. Alkemade nummer toegang 3.04.16.005, inv.nr. 15, 16, 19, 25 en 27 Al. Koudekerk nummer toegang 3.04.16.065, inv.nr. 3 K. Leiderdorp nummer toegang 3.04.16.074, inv.nrs. 4 en 6 L. Leimuiden nummer toegang 3.04.16.075, inv.nrs. 4 en 5 Le. Nieuwkoop nummer toegang 3.04.16.095, inv.nrs. 1, 4, 5, 8, 26, 27 en 31 N. Nieuwveen nummer toegang 3.04.16.098, inv.nr. 2 Ni. Rijnsaterswoude nummer toegang 3.04.16.124, inv.nrs. 1 en 8 R. Woubrugge nummer toegang 3.04.16.159, inv.nrs. 2, 3, 7 en 12 W. Zevenhoven nummer toegang 3.04.16.162, inv.nrs. 1, 3 en 4. Z.
898 http://proxy.handle.net/10648/4c6ecd95-e344-407a-a1f9-591c9a7faaa9 Aalst, A. van t/m Beveren, J. van 899 http://proxy.handle.net/10648/064c12af-0c09-49f8-bf5f-e2fd066107c6 Beijendorff, F. t/m Braak, J. van 900 http://proxy.handle.net/10648/faecbc6b-a9f7-4109-ba55-f90c4488ee10 Braam, J.A. t/m Dolle, H.O. 901 http://proxy.handle.net/10648/b9af4a52-092d-4f3f-ba7a-bb347690464a Domburg, W. t/m Geer, J. van der 902 http://proxy.handle.net/10648/e705a7bc-40ee-4d2f-b005-f5a95e35288c Geer, J. van der t/m Haas, A.J. de 903 http://proxy.handle.net/10648/638ab11f-ed42-466e-9209-42bd5cba1e4d Ham, A. de t/m Hogervorst, J. 904 http://proxy.handle.net/10648/2231850a-01c4-4f5f-a66f-df228df07001 Hogervorst, J.P. t/m Jager, C. de 905 http://proxy.handle.net/10648/0c5aba70-f333-4fe9-8d37-79821107717b Jager, K. de t/m Clant jr. C. 906 http://proxy.handle.net/10648/7faee29a-c8e3-46b0-910b-ba4e04071898 Clant jr. C. t/m Kranenburg, A. van 907 http://proxy.handle.net/10648/c9b013cb-8ac2-46ad-8030-ad458c6637ed Kranenburg, D. t/m Leeuwen, J. van 908 http://proxy.handle.net/10648/7e9b0845-896a-42aa-8cee-43d0ef1dbc32 Leeuwen, J. van t/m Marbus, J.M. 909 http://proxy.handle.net/10648/b0235e10-bf33-4743-9bc0-ac6a3dc2fd06 Marbus, M. t/m Neelemoer, R.J. 910 http://proxy.handle.net/10648/d75ad58b-4d98-4bbd-938a-4a337fa6872e Neelis, D.H. t/m Poelgeest, J. van 911 http://proxy.handle.net/10648/6bca2adb-43b1-4390-afc2-7ea8db941dcf Poelgeest, J.L. van t/m Rutze, H. 912 http://proxy.handle.net/10648/5d055286-d995-4c15-a952-2d4108d16057 Rutze, R. t/m Schoonhoven, P. 913 http://proxy.handle.net/10648/4f6150ae-c704-4117-a2dd-56018ade56ae Schophuijze, J.C. t/m Star, W.J. van der 914 http://proxy.handle.net/10648/2f566230-0ed3-4657-8823-40dcab523dd0 Starp, W. t/m Zwieten, S. van 915 http://proxy.handle.net/10648/ffd7b04e-5aa4-4539-896f-589415bf157f Zwieten, W.A. van t/m Veen, J. van 916 http://proxy.handle.net/10648/e8b5da34-b24e-48f5-9459-c06f1d764d34 Veen, J.J. van t/m Vermeij, C. 917 http://proxy.handle.net/10648/263de9d5-cfe8-499b-8b6d-19a8f6aacc84 Vermeij, C.S. t/m Vuijk, J. 918 http://proxy.handle.net/10648/3b8c8d03-ceb9-4805-be37-cab9ac5068c5 Vuijk, P. t/m Wijk, J. van 919 http://proxy.handle.net/10648/50002207-f6f0-41f2-9aa4-285ca8985255 Wijk, J. van t/m IJssel, P. van den. Suppl: Gerversman, J. t/m Witterd. J.H.
District XII: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Aar, Ter nummer toegang 3.04.16.001, inv.nrs. 1, 3 en 4 A. Alphen a/d Rijn nummer toegang 3.04.16.006, inv.nrs. 1, 2, 10, 11, 23, 31 en 48 AR. Alkemade nummer toegang 3.04.16.005, inv.nr. 15, 16, 19, 25 en 27 Al. Koudekerk nummer toegang 3.04.16.065, inv.nr. 3 K. Leiderdorp nummer toegang 3.04.16.074, inv.nrs. 4 en 6 L. Leimuiden nummer toegang 3.04.16.075, inv.nrs. 4 en 5 Le. Nieuwkoop nummer toegang 3.04.16.095, inv.nrs. 1, 4, 5, 8, 26, 27 en 31 N. Nieuwveen nummer toegang 3.04.16.098, inv.nr. 2 Ni. Rijnsaterswoude nummer toegang 3.04.16.124, inv.nrs. 1 en 8 R. Woubrugge nummer toegang 3.04.16.159, inv.nrs. 2, 3, 7 en 12 W. Zevenhoven nummer toegang 3.04.16.162, inv.nrs. 1, 3 en 4. Z.
920 http://proxy.handle.net/10648/b3cccd81-3e02-4143-af91-7989129dff96 Aaken, G. van t/m Bins, Y. 921 http://proxy.handle.net/10648/c74de01d-3b63-4f01-96bb-3ddff022884c Bisschop, F. t/m Braam, C. 922 http://proxy.handle.net/10648/161f4a02-a953-4177-887f-f8ecae1f6dc0 Braam, W. t/m Diemen, A. van 923 http://proxy.handle.net/10648/bd76cf47-8f67-4299-96d6-eb529154e80f Diemen, C. van t/m Franse, B. 924 http://proxy.handle.net/10648/620bd4e6-05cd-44e8-852a-5a0794ecce06 Fransen, F. t/m Gijpe, J.P. 925 http://proxy.handle.net/10648/93f6ff10-00fe-4113-a137-d584bf87fd2b Haagendoorn, S. t/m Hogendoorn, J. 926 http://proxy.handle.net/10648/6bee48db-16a6-4df1-803e-b1cfac99647a Hogendorp, J. t/m Ing, C. van den 927 http://proxy.handle.net/10648/46944472-bed9-4d7a-b83c-3b15d9e7761c Ingen, D. van t/m Klein, W. 928 http://proxy.handle.net/10648/cce489b1-61a2-41d7-9d49-3fc9e8bb1ac4 Klein, W. t/m Kroskoort, H. 929 http://proxy.handle.net/10648/030009c6-02c0-4a25-a4e1-f62203b5264d Kruger, J. t/m Leeuwen, T. van 930 http://proxy.handle.net/10648/372409ce-0cf0-4352-97d9-3357f4a773d0 Leeuwen, W. van t/m Meyburg, B. 931 http://proxy.handle.net/10648/ef795dd8-b90a-4ab1-8ca0-2ad4fb03b5b0 Meyburg, C. t/m Oosterman, J. 932 http://proxy.handle.net/10648/bdd7fddd-cd4c-472a-8310-a1d766c3f7dd Oosterom, W. t/m Regtvoort, J. 933 http://proxy.handle.net/10648/abed6c61-357d-4818-8837-ceaffa64cc5a Reineveld, L. t/m Salentijn, C. 934 http://proxy.handle.net/10648/ada0e316-ff33-4834-a84c-6e04886caf0f Zalm, W. t/m Sonneville, L. de 935 http://proxy.handle.net/10648/4eed9bc2-7c24-4d31-91ee-ed16894bf271 Sonnenberg, K. t/m Zijdenbosch, C. 936 http://proxy.handle.net/10648/e83b6970-c134-4e09-bbf8-c3b3f6b7ab0f Zijdenbosch, H. t/m Veldmaat, H. 937 http://proxy.handle.net/10648/f6a6cafb-7227-4223-9716-33ca376c7e72 Vellekoop, A. t/m Vlerk, P. van der 938 http://proxy.handle.net/10648/6e05dc59-7ee9-401f-bb0e-0da14ed1e6ea Vlieger, K. de t/m Wies, A. de 939 http://proxy.handle.net/10648/9cdfed1a-5c12-4a0d-abcd-b8a487b09920 Wies, A. de t/m IJzerloo, J. van
XIII District XIII Rijnland rondom Woerden District XIII: 1695-1715 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Barwoudswaarder (of Waarder) nummer toegang 3.04.16.013, zie kopieën Waarder 33 W. Bodegraven nummer toegang 3.04.16.024, inv.nr. 12 Bo. Hekendorp - Lange Ruige Weide - Reeuwijk nummer toegang 3.04.16.118, inv.nrs. 1, 8 en 10 R. Rietveld - Ri. Waarder (of Barwoutswaarder) nummer toegang 3.04.16.152, inv.nrs. zie kopieën Waarder 33 W. Woerden nummer toegang 3.04.16.158, inv.nrs. 6, 7, 21 en 22 Wo. Zwammerdam nummer toegang 3.04.16.167, inv.nrs. 1, 8 en 10 Z.
940 http://proxy.handle.net/10648/9ff65d03-c1f1-4a7b-aff2-d92f429b971e Aalbertze, F. t/m Bredius, P.P. 941 http://proxy.handle.net/10648/f90edc2b-b8c3-433c-b86d-4de55ea10295 Breedijck, C.G. t/m Groenevelt, D.C. 942 http://proxy.handle.net/10648/df73acc8-a70a-4e62-9ce4-30aed3e3d61d Groenevelt, J.J. t/m Jong, J.W. de 943 http://proxy.handle.net/10648/edc7ffc4-22c5-405d-87d2-062c4ed2c81f Jongh, J.J. de t/m Laen, J.M van der 944 http://proxy.handle.net/10648/7ed7a008-e463-4feb-8834-ea11a3b7975d Laen, J.H. van der t/m Ockhuijsen, S. 945 http://proxy.handle.net/10648/d884d712-88bc-45ef-b2b1-2b860903cf72 Ockhuijsen, H. t/m Saalen, C.M. van 946 http://proxy.handle.net/10648/a74aa2a6-be0f-4c59-bfaf-aa89a0417acd Saan??, A.J. van der t/m Valckenburgh, H.R. 947 http://proxy.handle.net/10648/138fdb56-4fcf-49e7-9b01-6f372323bd52 Valkenburgh, H.R. t/m Vijfhuyzen, T.G. 948 http://proxy.handle.net/10648/a988329b-769f-4518-9405-d9e57e80733e Wadenaar, J. t/m IJsden??, L.S. van (supplement: Berghshoef, P.G t/m Wijk, W.C. van)
District XIII: 1716-1735 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Barwoudswaarder (of Waarder) nummer toegang 3.04.16.013, zie Waarder Bodegraven nummer toegang 3.04.16.024, inv.nrs. 2 en 12 Bo. Hekendorp - Lange Ruige Weide - Reeuwijk nummer toegang 3.04.16.118, inv.nrs. 1, 8 en 10 R. Rietveld - Ri. Waarder (of Barwoutswaarder) nummer toegang 3.04.16.152, inv.nrs. 1a en 33 (kopie) W. Woerden nummer toegang 3.04.16.158, inv.nrs. 6, 7, 21 en 22 Wo. Zwammerdam nummer toegang 3.04.16.167, inv.nrs. 1, 8 en 10 Z.
949 http://proxy.handle.net/10648/621bf12a-337f-48ac-9fe8-4a223af952a6 Aa, G. van der t/m Boer, G.J. 950 http://proxy.handle.net/10648/0bbb2aa9-395e-4540-bd5b-23833849bb22 Boer, H.C. t/m Dirrixze, J. 951 http://proxy.handle.net/10648/a9a60ba5-aab8-4625-a488-e388e955b1ed Dirrixe, R. t/m Groenendijck, D.P. 952 http://proxy.handle.net/10648/60f28c88-9162-45ac-8bd1-27daf41fc12c Groenendijk, G.W. t/m Hoogervegt, C.C. 953 http://proxy.handle.net/10648/a5677166-87cb-4cef-a013-fce657031009 Hoogervorst, H.C. t/m Kerkhof, H. 954 http://proxy.handle.net/10648/1f36c08a-8c94-49b6-90c5-29f84becdd9c Kerckhoff, J.L. t/m Landen, T. van der 955 http://proxy.handle.net/10648/7e2e18a9-52d9-46ab-a707-51c389bc44bb Landsaat, P.T. van der t/m Moonens, C. 956 http://proxy.handle.net/10648/3aaa3022-a5e7-4f04-b9fa-13b7e8456404 Mooij, H. de t/m Pols, W.P. 957 http://proxy.handle.net/10648/663890cc-2f63-4625-8da3-54467892ae1b Polshoek, C. t/m Schouten, J.F. 958 http://proxy.handle.net/10648/ecf87153-2ac0-4167-8deb-ab41418310bb Schriek, W.A. t/m Swarsing, S.S. 959 http://proxy.handle.net/10648/3b43192f-5076-4351-aa12-72e73b96f478 Swart, J. de t/m Verkleij, M.W. 960 http://proxy.handle.net/10648/1c1d605a-8e2f-4bc5-8f92-d2faaf6a914a Verkleij, N.N. t/m Vries, J.C. de 961 http://proxy.handle.net/10648/430fc9c0-030e-4d1b-bbf5-159f8f107d08 Vries, J. de t/m IJsselstein, I.J. (addenda: Haarsen, G.P. van t/m Ham J.W.)
District XIII: 1736-1755 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Barwoutswaarder (of Waarder) nummer toegang 3.04.16.013, zie Waarder Bodegraven nummer toegang 3.04.16.024, inv.nrs. 2 en 12 Bo. Hekendorp - Lange Ruige Weide - Reeuwijk nummer toegang 3.04.16.118, inv.nrs. 1, 8 en 10 R. Rietveld - Ri. Waarder (of Barwoutswaarder) nummer toegang 3.04.16.152, inv.nr. 1a W. Woerden nummer toegang 3.04.16.158, inv.nrs. 7, 19, 20, 21 en 22 Wo. Zwammerdam nummer toegang 3.04.16.167, inv.nrs. 1, 2, 8, 9 en 10 Z.
962 http://proxy.handle.net/10648/92f21475-83c7-46b7-a83e-28fa3a5d24bd Aalst, L.H. van Boon, C. v.d. 963 http://proxy.handle.net/10648/c02b8e5c-58e7-4609-9730-ca22a67f8efb Boon, J. van der t/m Doorne, T.A. van 964 http://proxy.handle.net/10648/da9eb652-a4b9-4898-a173-cbc6bdf42b3c Dooren, C.G. van t/m Groenevelt, G.C. 965 http://proxy.handle.net/10648/4d2f8bb4-e1a7-4103-bd62-6b8e1361e18e Groenevelt, G.P. t/m Hoogerschey, J. 966 http://proxy.handle.net/10648/5069fb1a-7a2a-40de-b358-13acdc965815 Hoogervegt, A.K. t/m Kempe, J. van 967 http://proxy.handle.net/10648/d2a193ef-f7ee-4dd4-a402-5471d982759e Kempen, J. van t/m Lagerburg, G.R. 968 http://proxy.handle.net/10648/bcd0288b-1424-4eda-81a2-c6f5529d6919 Lagerenburgh, C. t/m Muyen, G.W. van 969 http://proxy.handle.net/10648/8ae8979e-33b0-4af5-a09e-49ed236b942a Muyen, J. t/m Post, D.T. 970 http://proxy.handle.net/10648/660c9469-5d70-4bfb-b149-556879730af5 Post, M. t/m Schalckwijck, D.J. 971 http://proxy.handle.net/10648/a8a23657-5b93-499d-b66f-26379dbe09a4 Schalkwijck, D.J. t/m Stevelant, O. 972 http://proxy.handle.net/10648/f1026e26-a917-41af-8cc2-10859f25626e Stighter, A.P. t/m Verbaan, D. 973 http://proxy.handle.net/10648/6890b767-cdd0-4aea-84d5-f3f2566be348 Verbaan, J.C. t/m Visser, J.B. 974 http://proxy.handle.net/10648/605c7051-41a4-428a-874d-3a6e4f0c16b8 Visser, J. t/m Wijk, J. van 975 http://proxy.handle.net/10648/77a50db7-746c-4cdd-b714-7c31afc9f207 Wijk, J. van t/m IJssel, P.M van den
District XIII: 1756-1775 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Barwoutswaarder (of Waarder) nummer toegang 3.04.16.013, zie Waarder Bodegraven nummer toegang 3.04.16.024, inv.nrs. 2, 4, 12 en 13 Bo. Hekendorp - Lange Ruige Weide - Reeuwijk nummer toegang 3.04.16.118, inv.nrs. 1, 2, 8 en 10 R. Rietveld - Waarder (of Barwoutswaarder) nummer toegang 3.04.16.152, inv.nrs. 1a en 1b W. Woerden nummer toegang 3.04.16.158, inv.nrs. 7, 8, 13, 19, 20 en 22 Wo. Zwammerdam nummer toegang 3.04.16.167, inv.nrs. 2, 9, 10 en 18 Z.
976 http://proxy.handle.net/10648/aeb21263-be79-4663-9718-4b01f48c657b Aa, H.H. van der t/m Boer, W.C. den 977 http://proxy.handle.net/10648/84f8dab5-36ea-4c14-b851-be9ac464061d Boerefijn, J.W. t/m Dam, M. van 978 http://proxy.handle.net/10648/e7fc6478-cc01-4324-a68e-4112364424f4 Dam, P.L. van t/m Groenendijk, E 979 http://proxy.handle.net/10648/795ff84a-fe53-4c24-a36c-f9be97c2cd09 Groenendijk, J. t/m Hoogervorst, J.D. 980 http://proxy.handle.net/10648/9145ff32-dcc9-4bcc-a359-58647da84bb7 Hoogervorst, M. t/m Kas, J. van der 981 http://proxy.handle.net/10648/9552af27-6448-4f28-915b-ec1a0654b732 Kas, P. t/m Croegh, J. van der 982 http://proxy.handle.net/10648/590fdf10-6d6f-4396-b26d-bfebc2f2a72b Croegh, C. van der t/m Molenaar, A. 983 http://proxy.handle.net/10648/0c00db27-0164-478a-9a21-3361678ea688 Molenaar, C. t/m Pelts, K.J. 984 http://proxy.handle.net/10648/ead11efa-0216-45cb-9910-9e18087c8434 Pelts, P.J. t/m Rijssenberg, G. 985 http://proxy.handle.net/10648/187c7305-a4ad-41d2-9dab-6443f9b979d8 Saal, A.W. t/m Straatman, H. 986 http://proxy.handle.net/10648/3e8c1982-2992-46bb-8239-b8e38a148f17 Straatman, H. t/m Verhoek, C. 987 http://proxy.handle.net/10648/561e98f4-c7b0-4f30-ae54-0174acc7b68e Verhoek, K.J. t/m Vring, H. van der 988 http://proxy.handle.net/10648/d941ec72-decd-4298-8703-ab77149999e3 Vring, J. van den t/m IJssel, J. van den
District XIII: 1776-1795 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Barwoutswaarder (of Waarder) nummer toegang 3.04.16.013, zie Waarder Bodegraven nummer toegang 3.04.16.024, inv.nrs. 2, 3, 4, 12 en 13 Bo. Hekendorp - Lange Ruige Weide - Reeuwijk nummer toegang 3.04.16.118, inv.nrs. 2, 9, 10 en 11 R. Rietveld - Waarder (of Barwoutswaarder) nummer toegang 3.04.16.152, inv.nr. 1 W. Woerden nummer toegang 3.04.16.158, inv.nrs. 9, 13, 14, 19, 20 en 22 Wo. Zwammerdam nummer toegang 3.04.16.167, inv.nrs. 2, 3, 9, 10, 11, 18 en 19 Z.
989 http://proxy.handle.net/10648/5dc18c15-14d2-47b7-90b4-0b6bd114c675 Aalbers, C. t/m Boer, G.F. 990 http://proxy.handle.net/10648/88b6d9a4-cc1b-496f-a197-0418f4498fe8 Boer, J. t/m Bijeman, C. 991 http://proxy.handle.net/10648/ac816a5e-8d6a-47d1-964c-53f44b8c297f Bijeman, P. t/m Gerberts, J. 992 http://proxy.handle.net/10648/7745ad34-5b12-4ab3-b9d0-79a331943944 Gerlagh, J.H. t/m Herman, G. 993 http://proxy.handle.net/10648/b36be2a0-0945-4cda-9772-8b2db94a20c3 Herstel, D. t/m Houtman, T. 994 http://proxy.handle.net/10648/b8701964-0762-41c2-be1f-cf2f4062287d Houtman, IJ. t/m Kluyt, C. 995 http://proxy.handle.net/10648/4db39764-8324-4e44-8687-3d21ddbe5c3d Kluijt, J. t/m Langerak, T.A. 996 http://proxy.handle.net/10648/65a1789f-add0-4290-ada3-5ac1fda3e264 Langhe, G. de t/m Huizewinkel, C. 997 http://proxy.handle.net/10648/92700fd5-b136-448f-b49d-6add7e4eb91e Hul, A.A. t/m Perdijk, A. 998 http://proxy.handle.net/10648/7fab873c-5a54-4be4-b84f-1d246f52dd55 Philippus, F. t/m Rijn, C. van 999 http://proxy.handle.net/10648/045e0d21-ecc5-407e-a8a9-396926d20e25 Rijn, N.C. van t/m Steenbergen, C.H. 1000 http://proxy.handle.net/10648/49319dbc-b5a4-4964-935e-5b1e5dea9662 Steenbergen, G. t/m Veer, G. van der 1001 http://proxy.handle.net/10648/41e76ce4-1ecc-40ce-ab31-08645d06ad08 Veer, T. van der t/m Verwoert, W. 1002 http://proxy.handle.net/10648/8a1f3601-1da7-4a09-a61a-639437a848e7 Verwoert, W. t/m Wiltenburgh, H. 1003 http://proxy.handle.net/10648/87110d2e-451d-49cd-bfdc-9a2e2e0cb4bb Wiltschut, A. t/m IJssel, J.P. van den
District XIII: 1796-1812 Plaats Doopinschrijving beschikbaar in Afkorting Barwoutswaarder (of Waarder) - Bodegraven nummer toegang 3.04.16.024, inv.nrs. 3 en 12 Bo. Hekendorp - Lange Ruige Weide - Reeuwijk nummer toegang 3.04.16.118, inv.nrs. 2, 9 en 11 R. Rietveld - Waarder (of Barwoutswaarder) nummer toegang 3.04.16.152, inv.nr. 1 W. Woerden nummer toegang 3.04.16.158, inv.nrs. 9, 19, 20, 22, 23 en 24 Wo. Zwammerdam nummer toegang 3.04.16.167, inv.nrs. 3, 9 en 11 Z.
1004 http://proxy.handle.net/10648/a1bd8dc2-3f1c-49bb-b3f0-1be7b12a7428 Aak, C. t/m Bonefaas, D. 1005 http://proxy.handle.net/10648/cc784907-ab99-4dce-b205-e99b9196ed47 Bonel, J.P. t/m Dulken, J. van 1006 http://proxy.handle.net/10648/b7109893-66bb-4355-8109-b36b80e11df5 Duys, C. van t/m Hardenbol, A. 1007 http://proxy.handle.net/10648/203a147a-d4b1-42f1-8172-02bfa0ea2944 Hardenbol, J. t/m Jong, C. de 1008 http://proxy.handle.net/10648/979e27fe-9b3c-4cb0-9529-a33829d5c0f1 Jong, C. de t/m Cortje, F. 1009 http://proxy.handle.net/10648/9600fdc7-db6d-43e8-9af0-21a3f9dbba3d Kortlever, A. t/m Menge, F. 1010 http://proxy.handle.net/10648/d1ef967a-209a-428d-9bb4-6149dafda773 Meude, C. van der t/m Pauw, C. 1011 http://proxy.handle.net/10648/f406d26f-beaf-4067-b3a8-e60095ead2cf Pauw, C. van der t/m Schalkwijk, K. 1012 http://proxy.handle.net/10648/029bfec8-994b-4284-abf2-bba858f6efda Schattenkerk, J. t/m Swijnenburg, L. 1013 http://proxy.handle.net/10648/07054f6e-5cbe-4162-a013-10cf61997cba Zijll, B. van t/m Vink, W. de 1014 http://proxy.handle.net/10648/c8267783-8fb5-470c-a3af-33261abe4d5f Vis, Dirk van der t/m IJssels, J.