2.21.327 Inventaris van het archief van E.K. de Vries, (1906) 1919-2002 J.H. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2011 Deze digitale toegang is in 2012 vervaardigd door ABS-Archeion op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2. Eindredactie: , 20120319 . This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave , Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen , Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 . Beschrijving van het archief E.K. de Vries Vries, E.K. de19e eeuw C5 5,90 meter; 327 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aanzienlijk deel van de correspondentie is gesteld in talen als het Engels, Spaans, Duits en Frans. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Daarnaast drukwerk (brochures, tijdschriften, boekwerken), en beeldmateriaal (foto's, kaarten). Nationaal Archief, Den Haag Erik Klaas de Vries, 1912-2004 Klaas de Vries, 1861-1947 Maria Wilhelmina Ham, 1882-1932 Johanna Rosina ("Hans") Snoek, 1910-2001 Erik de Vries was een van de bekendste pioniers van de Nederlandse televisie. Zijn archief bevat kopieën en originele bescheiden over de ontwikkeling van dit medium bij het Natuurkundig Laboratorium van de NV Philips, de eerste experimentele uitzendingen in de regio Eindhoven (PET) in de jaren 1948-1951 en de eerste landelijke uitzendingen in 1951. Een aanzienlijk deel van het archief betreft zijn werk als adviseur bij het opzetten van televisiestations in het buitenland (m.n. Zuid-Amerika) en in Nederland (lokale en regionale televisie). Naast deze meer technische aspecten laat het archief ook de meer inhoudelijke kanten van de televisie zien. Zo zijn er draaiboeken, decorschetsen en correspondentie uit de periode waarin De Vries als regisseur werkzaam was voor vrijwel alle Nederlandse omroepen. Verder bevat het archief materiaal over de introductie van commerciele televisie, over de oprichting van TELEAC (educatieve televisie) en over het Interkerkelijk Overleg Nederland, waarvan hij lange tijd directeur was. Vermeldenswaard zijn verder het dagboek en andere aantekeningen, bijgehouden in interneringskampen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Het archief van echtgenote Hans Snoek bevat o.m. dagboeken, bijgehouden tijdens de buitenlandse reizen die ze met haar man heeft ondernomen. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Voor een uitgebreide biografie van Erik de Vries, zie: S. de Leeuw, De man achter het scherm: de televisie van Erik de Vries, (Amsterdam 2008).

De navolgende levensbeschrijving is samengesteld uit de Engelstalige cv's die Erik de Vries voor verschillende gelegenheden had opgesteld. Zie hiervoor de inventarisnummers 37, 207 en 219.

1912, June 5 born in Amsterdam 1930 certificate High School 1930 - 37 Philips Laboratories for Physical Research (Eindhoven): scientific assistant shortwave transmitters dept. 1931 transmission and reception on 7 m. wavelength (45 MC) in Amsterdam 1933 construction of the new PCJ world-transmitter 1934 - 37 announcer and commentator for PCJ broadcasts in 5 languages, twice a week (World Radio) awarded several prizes for amateur films and photos also charged by Philips with the making of special photographs and films 1935 first TV experiments, both as producer and cameraman ("one-man-studio") 1935 - 37 Development of magnetrons on cm-wavelengths; 80 cm beacon-transmitter on Mont Valérien, Paris, first TV film 1937 Sept. - 39 Leader of Philips TV demonstration tour through Europe: Utrecht, Budapest, Bucarest, Belgrade a.o. 1939 Sept. - 40 Febr. Technical supervision night broadcast PCJ 1940 Febr. - May 10 Photo correspondent Budapest. 1940 May - Sept Ramble via Belgrade, Istanbul, Bagdad to Batavia 1940 Sept - 1941 April Announcer NIROM (Netherlands Indies Broadcasting Corporation) picture page in Radio weekly 1941 April - Dec Camera, cutting and sound of three propaganda films for war-preparedness; co-writer of scenarios and scripts official photographs of Van Mook, Helfrich a.m.o. 1941 Dec. - 1942 March Truck driver Military Moto Service, as planned airforce film service was cancelled 1942 - 45 POW 1945 Dec. Back in Holland; reconvalescence in health resort 1947 photobook Philips Telecommunication Industries, Hilversum 1948 - 51 producer of 264 experimental TV broadcasts, Philips Eindhoven Visits to English, French, Danish, Swiss, German and Belgian TV studios 1951 - 53 Instructor and advisor of the TV teams of the five cooperating broadcasting companies in Holland. Producer for all major events, writer-director of several TV films 1954 Instructor and advisor of TV team at Munich, Germany Production for IKOR of first TV church broadcast in Holland 1955 Director-producer of commercial TV Station E 55 exhibition, Rotterdam Medal "Highland Truth" NRC First colour TV-demonstration in Holland Visits to Brisih (BBC & ITA), German, Swiss and Italian TV-studios Advisor-producer for the Netherlands Protestant Chruches TV lessons at Academy of ... Arts 1956 UNESCO head of mission for TV in Costa Rica Adviser with SODRE for future Uruguayan TV, Montevideo Visits to US (colour), Mexican, Brazilian, Columbian and Venezuelan studios TV talks in several other countries Adviser for future Netherlands commercial television Since 1957 Freelance television program producer Initiator and advisor of Television Academy (TELEAC) Amsterdam radio and TV station STAD Television prize "Nipkow Disc" Advisor and/or member of the board for: Art Council, Cultural Council SOCUTERA (social-cultural TV) Sticusa (Cultural relations with Netherlands Antilles) IKON (Netherlands interchurch org.) and WACC (World Associatopn for Christian Communication) Netherlands Broadcasting Museum Defence and Aid Fund Decorations: Knight and Officer in the Order of Orange Nassau; Nipkow Disc. 1957 Initiator of Prins Bernhard Fonds TV prize ("Oscar") TV Congress Protestant Churches in Frankfurt Adviser for TV in Netherlands delegation at Iternational Theatre Institute Congress in Athens. International TV drama proposal accepted. Visit to Yugoslavian TV studios Freelance director most popular musical serial "Pension Hommeles" Shell contacts "Koninkrijkles" television 1958 10-20 years Netherlands television Eurovision proposals Congress Protestant Churches in Stockholm Shell offer refused TV prize fort the first time awarded through Prins Bernhard Fonds Program from Berlin 1959 Member of the board of the Netherlands Federation of professional artists' associations Visits to Morocco and to Spanish television studios, Madrid School television proposals Hommeles (Annie M.G. Schmidt) awarded Prins Bernhard Fund TV prize 1959 - 1960 director " Artists Caf'e" 1960 First Netherlands Government TV production One-act TV-play plan Missions to Netherlands Antilles and to Surinam by request of the respective governments Visits to USA TV studios and netwerks during presential elections 1961 Visit to USSR TV studios: moscow, Leningrad, Tiflis Member of Cultural Council of Noord-Holland Documentaries on Surinam and Netherlands Antilles

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

Inhoud en structuur van het archief 2.21 Verantwoording van de bewerking

De Vries bewaarde zijn archief thuis in grote bruine enveloppen, gekleurde kartonnen mappen en dozen. De indeling van het archief was in de praktijk gegroeid en weerspiegelde in grote trekken zijn carriere: zo waren er mappen voor stukken uit zijn jaren bij Philips, de publieke omroep, UNESCO en Sticusa. Tot op zekere hoogte zijn de enveloppen en mappen als projectdossiers te beschouwen. Aan deze indeling hield De Vries echter niet strikt de hand. Soms maakte De Vries voor dezelfde zaak meerdere mappen aan. Ook kwam het voor dat brieven over verschillende onderwerpen die hij in dezelfde periode ontving, zonder acht te slaan op hun inhoud werden geborgen bij de stukken over het onderwerp waarmee hij zich op dat moment het meest bezig hield. Verder raakten ook wel eens stukken verzeild in dossiers waarmee ze noch qua chronologie noch qua inhoud enige samenhang hadden. Vanaf ca. 1985 zijn er geen grote 'projectdossiers' meer en werden de stukken alleen nog in (min of meer) chronologische volgorde geborgen.

De 'zaakdossiers' vormden bij de inventarisatie het uitgangspunt. De huidige structuur van het archief is gebaseerd op de indeling in onderwerpen die De Vries ook voor zijn dossiers hanteerde. Mappen en enveloppen over hetzelfde onderwerp zijn echter samengevoegd. Afgedwaalde stukken zijn zo veel mogelijk geplaatst in bestaande dossiers waarin ze inhoudelijk thuis horen.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, E.K. de Vries, nummer toegang 2.21.327, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Vries, E.K. de, 2.21.327, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

De inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A Archief van Klaas de Vries en Maria Wilhelmina Ham

Klaas de Vries (geb. 18 dec. 1861, overl. 5 jan. 1947) was onderwijzer en schoolhoofd te Amsterdam en lid van de gemeenteraad voor de Vrijzinnig Democratische Bond. Hij genoot landelijke bekendheid als secretaris van de 'Vereeniging Volksonderwijs', een functie die hij meer dan dertig jaar bekleedde. De Vereeniging maakte zich sterk voor het openbaar onderwijs in Nederland. Klaas de Vries was gehuwd met Maria Wilhelmina Ham (geb. 27 aug. 1888, overl. 14 juni 1932). Uit dit huwelijk werd Erik de Vries geboren.

1 http://proxy.handle.net/10648/898ccbbb-7643-4be6-bd45-000c4f8ba821 Stukken betreffende de benoeming van Klaas de Vries tot ridder en diens bevordering tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. 1906 en 1926 2 http://proxy.handle.net/10648/3f31cf52-1eb1-4a41-b206-74b8ab0dce60 Correspondentie van vader Klaas de Vries en Maria Wilhelmina van Ham met Truida Slop. 1921-1925 en ongedateerd --- Correspondentie met zoon Erik Klaas de Vries. 1923-1946

Zie archief van Erik Klaas de Vries, inv.nr. 10.

3 http://proxy.handle.net/10648/cf6b10fa-432f-4f3a-b1b6-127a8aaed4e3 Gastenboek, aangelegd bij de receptie ter gelegenheid van het afscheid van Klaas de Vries als algemeen secretaris-penningmeester van de Vereeniging 'Volksonderwijs'. 1936 december 19.

Hierin ook een menukaart van het afscheidsdiner op 1936 november 8, op de achterzijde getekend door de overige genodigden.

4 http://proxy.handle.net/10648/c29ee6a5-5d62-4e48-b135-f0e88e868083 Felicitatiebrief van Klaas de Vries en dochter Annakristine de Vries aan Liesbeth ... (achternaam onbekend) ter gelegenheid van haar verjaardag. 1946 september 29
B Archief van Erik Klaas de Vries B.1 Stukken betreffende het persoonlijk leven B.1.1 Stukken betreffende jeugd en opleiding 5 http://proxy.handle.net/10648/600ce893-73ec-480d-b5e9-093ee547b691 Schoolrapporten, afgegeven door de openbare lagere school 'Roemer Visscher' te Amsterdam. 1919-1924 1 omslag

Het rapport over het schooljaar 1922/1923 ontbreekt.

6 http://proxy.handle.net/10648/4583e425-5461-4bdf-80ed-7d9a07a23141 Neerslag van het handelen van Erik de Vries tijdens zijn jeugd. 1922-1923

Hierin een uitnodiging aan vader voor het bijwonen van een rit van het speelgoedtreintje (1922), alsmede en tekeningen (1923)

7 http://proxy.handle.net/10648/e6252682-cf3d-45a5-827b-60ffe3af9d28 Getuigschrift en cijferlijst, afgegeven door de examencommissie van de 2e Hogere Burgerschool te Amsterdam. 1930
B.1.2 Stukken betreffende het huwelijk 8 http://proxy.handle.net/10648/aba938bb-910e-45e9-9d8a-73b215969a67 Trouwboekje van Erik Klaas de Vries en Johanna Rosine Snoek. 1951 september 15 9 http://proxy.handle.net/10648/6f0c0918-ee01-45a9-b284-2a9b599e4c42 Rede uitgesproken door Erik de Vries bij de begrafenis van Hans Snoek. Concept. 2001 september / oktober

Geschreven en getypt. Het geschreven exemplaar bevat een gedicht van Leo Vroman, geschreven in memoriam.

B.1.3 Correspondentie 10 http://proxy.handle.net/10648/c046d076-36f5-4912-8ff1-634119bb94ee Brieven en prentbriefkaarten, ontvangen van familie en vrienden. 1923-1993 1 omslag

Bevat uitsluitend brieven die los zijn aangetroffen in het archief. Brieven van familie en vrienden die in mappen bij andere correspondentie zijn gevonden, zijn daar gelaten.

Hierin: Ansichtkaart van moeder (vanuit Davos), 1923. Brieven van vader, 1932-1933. Brieven van Käthe Morjan geb. Rosenkranz, (vanuit Boekarest, Roemenië), 1938-1939. In het Duits. Brieven van vader, moeder en zuster Annakristie, 1944. N.B. Ontvangen tijdens het verblijf in het sanatorium Dennenoord te Doorn in 1946. Brief van Eileen Hening aan Erik de Vries, 1946. Brief van M. ('Puck') Weidema, 1947. Brieven van Trüde ... (achternaam onbekend), 1947 en 1959. Verzonden uit resp. Sidney/Australië en Zagreb/Joegoslavië. In het Duits. Brief van Bert ... (achternaam onbekend), 1953. Brieven van echtgenote Hans Snoek, 1953 en 1963. Brief van ... (naam onbekend), 1963. Bedankbriefje van Marga Klompé voor de ontvangen felicitaties bij haar benoeming tot minister van Staat, 1971. Bedankbriefje van Mies Bouwman voor de ontvangen felicitaties bij haar tienjarig huwelijk. z.d. (1965). Brief van Toon Broeksma, 1978. Brieven van Dini ... (achternaam onbekend), 1989. Brieven van F.D. Kahlenberg aan Erik de Vries, 1993 en ongedateerd. F.D. Kahlenberg was collega met wie Erik de Vries in 1938 de film 'Philips Televisie doorkruist Europa' heeft gemaakt.Hierbij ook een kopie van een verklaring van de Stichting Trouwfonds betreffende de werkzaamheden van F.D. Kahlenberg tijdens de Duitse bezetting. Rob de la Rive Box, 1995 september 14. Coosje Guilleron van Wijk, 1997 oktober 7.

11 http://proxy.handle.net/10648/89955274-7d72-4cdb-9b02-b7643ab304a3 Brief van Erik de Vries aan N.N. geschreven vanuit Boedapast. Concept. z.d. (1938 of 1939). 12 http://proxy.handle.net/10648/c51c88c9-8f51-4111-9f27-a5312f52e00c Brief van Erik de Vries aan de heer Trelles. Concept. z.d. (1951/1952).

Bevat, naast dank voor een exemplaar van het boekje 50 años to London - England, ook een verslag van de werkzaamheden van Erik de Vries sinds de eerste landelijke televisieuitzendingen.

13 http://proxy.handle.net/10648/25845186-9ff1-4007-88ef-a7a8b021ffdd Ongetekende nieuwjaarskaarten voor 1964 van Erik de Vries en Hans Snoek. 1963 2 stukken

Foto van een fresco in de Nederlands-Hervormde Kerk te Anloo, genomen door Erik de Vries.

14 http://proxy.handle.net/10648/c11ea764-79a0-4822-9d99-8becfe303a83 Liber amicorum voor Bernard van Tijn, aangeboden bij zijn vijfenzestigste verjaardag. Met brief van dezelfde aan Erik de Vries. 1965

De jurist Bernard van Tijn (1900-1990) was aanvankelijk correspondent voor het Vrije Volk te Berlijn, later ambtenaar bij Sociale Zaken en rechter in Batavia, mede-oprichter van de Indonesische Sociaal-Democratische Partij, lid van de Nederlandse Zionistenbond en voorzitter van de Pacifistisch Socialistische Partij. Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië was hij geïnterneerd in dezelfde kampen als Erik de Vries.

B.1.4 Stukken betreffende verjaardagen 15 http://proxy.handle.net/10648/a95a9986-dd36-4451-8aa3-297318d76f3a Felicitaties ontvangen ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Erik de Vries. 1962 16 http://proxy.handle.net/10648/7216db3d-3a52-4329-9add-5a4ad2551a00 Stukken betreffende de 60e verjaardag van Erik de Vries. 1972

Bevat felicitaties en krantenknipsels.

17 http://proxy.handle.net/10648/30a6e954-bf6c-422d-9325-0eeb2a87faf8 Liber amicorum ter gelegenheid van de 60e verjaardag van Erik de Vries. 1972 18 http://proxy.handle.net/10648/71130199-ac03-44fc-bce9-8945ed7415e3 Stukken betreffende de viering van de 25.000e levensdag van Erik de Vries. 1980

Bevat felicitaties en gastenboek van de receptie. Met aantekeningen van Erik de Vries.

19 http://proxy.handle.net/10648/c474ff2b-0080-4bfb-b687-14354cc0db0c Stukken betreffende de 70e verjaardag van Erik de Vries. 1982

bevat felicitaties en 'Een lied voor Erik de Vries ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag', met teksten van o.m. Alexander Pola, Gijs Stappershoef, Willy van Hemert, Wim Ibo en Mies Bouwman.

20 http://proxy.handle.net/10648/00921778-b325-4185-a1e1-6a2dc15b4be0 Stukken betreffende de 75e verjaardag van Erik de Vries. 1987 21 http://proxy.handle.net/10648/1cdd4253-7107-4e6f-86d5-1c3f92f4c01d Felicitaties ontvangen ter gelegenheid van de 77e verjaardag van Erik de Vries. 1989 22 http://proxy.handle.net/10648/ad6c0619-3f55-4396-bed6-3fc541cbf7ce Receptieboek voor de 80e verjaardagen van Hans Snoek en Erik de Vries. 1990 december 29 en 1992 juni 5 23 http://proxy.handle.net/10648/a60c47c3-4e93-4557-91c1-d1403eb5f4da Stukken betreffende de 80e verjaardag van Erik de Vries. 1992 24 http://proxy.handle.net/10648/19c10a0e-4523-42fd-b6e9-5b094013f3f0 'The Chaos', uitgebracht ter genegenheid van de 85e verjaardag van Erik de Vries. 1997 juni 5

Akomstig uit 'Notities in Japanse Krijgsgevangenschap. Tilatjap, augustus 1942'.

25 http://proxy.handle.net/10648/0de2e429-d1e4-4acf-a3a7-6f3be650b103 Felicitaties ontvangen ter gelegenheid van diverse verjaardagen. 1961-1998
B.1.5 Stukken betreffende de toekenning van onderscheidingen en jubilea 26 http://proxy.handle.net/10648/9a643011-c7c0-4252-ad03-2183f5c3489d Felicitaties ontvangen naar aanleiding van de benoeming van Erik de Vries tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. 1962 27 http://proxy.handle.net/10648/02c5e477-74b1-43de-b90f-0f528778f5f2 Stukken betreffende de toekenning van de Nipkowschijf aan Erik de Vries. 1966

Bevat jury-rapport, dankrede van Erik de Vries, felicitaties en krantenknipsels.

28 http://proxy.handle.net/10648/17040082-e3d2-4eec-8ebf-bcdf6b38c1b5 Stukken betreffende de bevordering van Erik de Vries tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. 1977 1 omslag

Bevat felicitaties, vier ongetekende exemplaren van een door politiek tekenaar Opland ontworpen bedankkaart, en krantenknipsels.

29 http://proxy.handle.net/10648/831281b0-92b8-49bb-964a-0f19d1219e59 Rede van Erik de Vries, uitgespronken ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum bij het IKON. (Fragment.) z.d. (1979) 30 http://proxy.handle.net/10648/be7b5cd3-d596-4b5c-a5a3-c92d92744436 Stukken betreffende het 50-jarig jubileum van Erik de Vries als televisie-pionier. 1985

Bevat toespraken en felicitaties.

31 http://proxy.handle.net/10648/cd0178c9-6ad4-493d-861b-ac4b5f2b6d89 Brieven ontvangen naar aanleiding van het portret van Erik de Vries in de NOS-televisieserie 'Markant'. 1985

Blijkens aantekening op de map waarin deze stukken oorspronkelijk werden bewaard, vond de uitzending plaats in januari 1985.

32 http://proxy.handle.net/10648/a3ac1519-fee2-470c-bd6c-71f96b403c77 Verslag van het Forum amicorum 'En nu de volgende 50 jaar', georganiseerd door het IKON ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Erik de Vries als televisie-pionier en zijn 30-jarig jubileum als adviseur en regisseur voor deze omroep. 1986 33 http://proxy.handle.net/10648/0fab95cc-1c95-4886-b6d7-9cb9840ef7fd Stukken betreffende de toekenning van het erelidmaatschap van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers (NBF) aan Erik de Vries. 1988 34 http://proxy.handle.net/10648/3bcf555b-af1e-46d7-956c-91515f11d2f1 Fotokopie van een pagina uit het Stedelijk Jaarverslag van de Gemeente Amsterdam over 1988 betreffende de toekenning van de gouden medaille van de stad Amsterdam aan Erik de Vries. z.d. (1989) 35 http://proxy.handle.net/10648/a4d6ac3c-ef84-4aff-827d-942ccb6c8b27 Stukken betreffende de toekenning van de Carrière Award 1997 van de Stichting Nederlandse Academy Awards aan Erik de Vries. 1997

Bevat programma van de gala-avond, jury-rapport, plakboek, felicitaties en krantenknipsels.

B.1.6 Persoons- en persoonlijke documenten 36 http://proxy.handle.net/10648/f1bb5d2f-f112-4777-8c4f-d51e53d99c55 Plakboek 'Erik de Vries. 18 maart 1948. Zwart wit experimentele televisie. Kennismaking met Hans en Scapino'. 1937-1993 1 deel

Bevat foto's, correspondentie en (kopieën van) krantenknipsels betreffende verschillende werkzaamheden van Erik de Vries, o.a. in het Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips' Gloeilampenfabriek.

De stukken zijn niet chronologisch geordend.

37 http://proxy.handle.net/10648/6f47fea2-8c36-47c1-ba5d-b2505230e1ae Curriculum vitae, bijgewerkt tot resp. 1954 (typoscript) en (in handschrift) na 1957. 1954-1957 38 http://proxy.handle.net/10648/c6b7525b-a19b-4e9a-b970-25ced1621c5a Paspoort met visa stempels. 1970-1975 39 http://proxy.handle.net/10648/17e22448-7d07-499d-8867-7bec8a2eb846 Horoscoop van Erik de Vries. z.d. 40 http://proxy.handle.net/10648/87f47fbd-51a1-40b4-a076-06ce1ca7084b Overzicht van (video)opnamen, in het bezit van Hans Snoek en Erik de Vries. z.d. (jaren '90)
B.1.7 Stukken met betrekking tot familiegeschiedenis 41 http://proxy.handle.net/10648/1fa5012d-4172-4dd1-a368-a545cc97f44b Stukken betreffende onderzoek naar Klaas de Vries, zijn betekenis voor het openbaar onderwijs en naar hem vernoemde scholen. 1954-1998

Bevat correspondentie en documentatie.

42 http://proxy.handle.net/10648/7ca3fe69-64b8-48fb-ba35-9edd1d94cb9e Stukken betreffende onderzoek naar de familie Eriks. 1950-1993

Bevat correspondentie en genealogie.

Grootmoeder van vaders kant stamde uit de familie Eriks.

43 http://proxy.handle.net/10648/0ecde8f7-6280-4c48-871f-ffd351b8cf6b Correspondentie met S.W. Melchior. 1960 en 1966

Neef S.W. Melchior bekleedde een prominente rol in de familievereniging en de Melchior Stichting ter ondersteuning van behoeftige familieleden. De correspondentie gaat vooral over het familiearchief en familieportretten.

Grootmoeder van moeders kant stamde uit de familie Melchior.

B.2 Stukken betreffende de werkzaamheden bij de NV Philips' Gloeilampenfabriek te Eindhoven

Erik de Vries is met onderbrekingen bij Philips werkzaam geweest, te weten 1930-1939, 1947-1951, 1964, 1974-1975 en 1986.

B.2.1 Stukken betreffende aanstelling, ontslag en pensioen 44 http://proxy.handle.net/10648/3a04535d-090c-4368-9881-f7804c6b6822 Stukken betreffende het pensioen van Philips. 1937-1975 1 omslag

Afkomstig uit een map met opschrift 'Stichting tot behartiging van de belangen van de beambten der N.V, Philips' gloeilampenfabrieken'.

45 http://proxy.handle.net/10648/5b8e0a23-f3d7-464b-bbc4-88a20c7d5bfd Stukken betreffende de aanstelling en ontslag van Erik de Vries als assistent, medewerker en adviseur bij het Natuurkundig Laboratorium. 1939-1974 1 omslag

Bevat: Ontslag van 1939. Drie exemplaren van het getuigschrift d.d. 1939 december 7, waaronder een in Engelse vertaling. Aanstellingen van 1947 en 1973. Getuigschrift, 1947 april 19.

B.2.2 Stukken betreffende diverse werkzaamheden voor Philips 46 http://proxy.handle.net/10648/59b90ea2-5e6e-47c4-a19e-807910129ade Fotokopieën uit het aantekenboek 'Geboorteregister van de Films der Philips Gloeilampenfabrieken, 1931 augustus - 1932 december'. ongedateerd (2000)

Met begeleidend schrijven van Huub de Mul, werkzaam bij het Concernarchief, d.d. 2000 maart 23.

47 http://proxy.handle.net/10648/ecceb400-dbe4-403c-8283-aefc94c896b7 Fotokopie van een brief van Erik de Vries aan Hetty ... (achternaam niet bekend) betreffende het uitbrengen van een officieus rapport van de werking van Philips geluidsprekers en zender bij de Varsity, d.d. 1932 mei 4. ongedateerd 48 http://proxy.handle.net/10648/8b70986e-c299-4b06-a7a8-c38bf84bbaed Artikel 'Televisie': technische verhandeling van Erik de Vries over de werking van de televisie. 1938 november 49 http://proxy.handle.net/10648/33dbea2a-132f-4acd-8e4d-09f7ff431ce4 Stukken betreffende de openbare televisiedemonstraties op de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs. 1938 Ontbreekt

Bevat voornamelijk krantenknipsels. Voorts een brief van de secretaris-generaal van de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs aan Erik de Vries betreffende de toekenning van de Jaarbeurs-gedenkpenning ter herinnering van de eerste openbare televisiedemonstraties in Nederland, 1938 maart 29.

50 http://proxy.handle.net/10648/b52a50f0-63f6-4a3f-af51-b8f71762502f Stukken betreffende de Philips-karavaan in Joegoslavië. 1939

Bevat vertalingen in het Duits en een typoscrypt van een interview waarin Erik de Vries (?) als televisiecameraman wordt ondervraagd door een omroeper genaamd Czopp.

51-53 Stukken betreffende Philips Experimentele Televisie (PET). 1948-1951 2 omslagen, 1 pak 51 http://proxy.handle.net/10648/38d1b3b8-2fe0-442f-b423-d5f3274c08d8 Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de PET, 1948-1951 1 pak

Bevat o.m.: Verslag van het bezoek van P. Beishuizen, W. van Vlerken en E.K. de Vries aan het Alexandra Palace televisiecentrum te Londen ter voorbereiding van de Philips Experimentele televisie (PET), 1948 juli 19 - 26. 'Televisieactiviteit op de NSF' 'Televisieplan Nederland.' Bespreking met Beishuizen, Piek, van Vlerken, de Vries en Wieringa over de investings- enexploitatiekoosten, nodig voor de uitvoering van een televisieplan voor Nederland. Met bijlagen. 1948 juni. Kopie van het programmaoverzicht van de eerste experimentele televisie-uitzending (voor leden van het hoofdbestuur der PTT), 1948 maart 18. (Kopie) rooster voor de PET-uitzending van 15 februari 1949. (Kopie) rooster voor de PET-uitzending van idem 1 april - 13 mei 1948. Programmablad PET, 1949 februari 15 - 19.

52 http://proxy.handle.net/10648/878a7422-a6ca-431d-bb7f-47cd911c5712 Programma-overzichten van de PET, 1948 mei 18 - 1951 juli 10 53 http://proxy.handle.net/10648/25db0b41-4c86-41f5-82ee-14bdc9d72810 Rapportkaarten bevattende evaluaties van uitzendingen van de PET, 1948 september 28 - december 30.

Genummerd 1 t/m 15. Elke kaart bevat 3 cijferstaten (dinsdag, donderdag en zaterdag). Van iedere avond is de programmering vermeld. Geëvalueerd worden de uitzendingsavonden als geheel.

54 http://proxy.handle.net/10648/fe616261-1f0e-4cc0-a71c-76d0e8320b27 Verslag van een bespreking van met een aantal technici (waaronder Erik de Vries namens het Philips' Natuurkundig Laboratorium) inzake de constructie van een camera met super-iconoscoop. 1950 september 18 55 http://proxy.handle.net/10648/be437cc5-7b94-4789-820c-7b2af4b653c9 Draaiboek van het spel 'Wij èn Philips ... Wij bij Philips', ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. 1951 mei 51 56 http://proxy.handle.net/10648/fbe4c934-93ab-4871-b2a4-1f8f7c330a75 Stukken m.b.t. een extra televisie-uitzending (van de Philips Experimentele Televisie) voor Philips. 1952 april 5 57 http://proxy.handle.net/10648/310fb0de-990d-4f88-8d85-8d5b60019534 Stukken betreffende Philips' Experimentele Kleuren Televisie. 1964-1967

Bevat o.m. naamlijst studiostaf, decorschetsen, programmaoverzichten, draaiboeken van uitzendingen en kranteknipsels en een artikel van Erik de Vries getiteld 'Back to reality', over de kleurentelevisie uit het tijdschrift Announcer.

58 http://proxy.handle.net/10648/3eee70b3-e3c1-4457-87e2-644849258793 Stukken betreffende de ontwikkeling van Video Long Play. 1974-1975

Bevat verslag van de brainstorm 'Achelse Kluis' (1974 oktober 3), stukken betreffende het VLP-programma 'Ouder worden is geen ramp' van Erik de Vries; voorts krantenknipsels en andere documentatie.

59 http://proxy.handle.net/10648/8bd1def4-b07c-4ba3-af46-c74c1b9bc268 Stukken betreffende de ontwikkeling van High Definition TV en video. 1986

Bevat correspondentie, persberichten en documentatie.

60 http://proxy.handle.net/10648/18fb1e9c-1f91-4e62-8fa2-413a5077a5ec Stukken betreffende de viering van het 100-jarig bestaan van Philips. 1990

Bevat: Uitnodiging van Philips om tergelegenheid van het 100-jarig bestaan van het bedrijf een foto te maken van Erik de Vries die met een HDTV-camera dr.ir. F.J. Philips filmt, 1990. Foto's van de HDTV-studio van Philips' Natuurkundig Laboratorium, 1990 februari 20. Met begeleidend schrijven d.d. 1990 maart 12.

61 http://proxy.handle.net/10648/98f84fff-e086-4960-a79d-76ec4cfc4e2d Declaraties van verteerkosten en prijsopgaven van studio-apparatuur. ongedateerd 62 http://proxy.handle.net/10648/b8797d48-aa9e-4a8a-a6de-0783581fe313 Fragment van een brief van het Nederlands Filmmuseum aan Erik de Vries over de identificatie van de film 'Philips televisie' als de film 'Philips doorkruist Europa' (over de Philipskaravaan). z.d.
B.3 Stukken betreffende verblijf en internering in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan B.3.1 Stukken betreffende werkzaamheden in Nederlands-Indië 63 http://proxy.handle.net/10648/5a806892-c0dc-4874-86ee-bda9f974b127 Stukken betreffende de dienst van Erik de Vries in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. 1940-1978 1 omslag

Afkomstig van o.m. het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, Ministerie van Buitenlandse Zaken, afd. Rehabilitatie Indische Oorlogsslachtoffers, Commissies voor rehabilitatie van oorlogsslachtoffers, Stichting Administratie Indische Pensioenen.

Hierin o.m. rijbewijs, verlofpas, identiteitsbewijs voor uit Nederlandsch Indië.

64 http://proxy.handle.net/10648/329d9d25-65a6-4a20-8268-13b5e5b01301 Correspondentie met het Bureau voor Oorlogsschade over een vermiste (waarschijnlijk door de Japanners ontvreemde) Leica-fotoinstallatie. 1948 65 http://proxy.handle.net/10648/5b45dd98-f8f5-4031-a23e-097217c60955 Verklaring van de N.V. Nederlandsch-Indische Radio-Omroep Maatschappij (NIROM) betreffende de dienst van Erik de Vries als omroeper in 1940-1941 en zijn salariëring. 1948 1 stuk 66 http://proxy.handle.net/10648/33c884ea-1450-45e8-8304-274f2dc85dfc Foto's van de Nederlandsch-Indische Radio-Omroep Maatschappij (NIROM). z.d.

Met bedankbriefjes van P.M. Adriaanse te Amsterdam (1981) en R. Witte te Hilversum (1998) voor het gebruik van de foto's.

B.3.2 Stukken betreffende de internering tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië 67 http://proxy.handle.net/10648/ce104bf5-7150-488c-b50d-ee79d0be18d9 Decreet van de bevelhebber van de Japanse strijdkrachten m.b.t. de capitulatie van het Nederlands-Indisch leger, uitgevaardigd te Bandoeng. 1942 maart 11 68 http://proxy.handle.net/10648/e7d9347c-9c9e-4542-95b9-7f853e0a0938 Overzicht van de oorlogsbelevenissen van Erik de Vries over de periode 1942 januari 16 - 1944 augustus 5. ongedateerd

In handschrift, typoscript en fotokopie.

In slechte materiële staat.

69 http://proxy.handle.net/10648/10bad9e8-0197-46c1-910b-2c91dafdf92a Notitieschrift, bevattende grafieken en numerieke aantekeningen (over lichaamsgewicht?). Ongedateerd (ca. 1942-1945)

Het schrift draagt de opschrift 'Televisie-lezing'.

Hierin zijn voorts ingeplakt een krantenartikel over het Britse verzet tegen Nazi-Duitsland en een door de Japanse regering uitgegeven bankbiljet van één cent.

In slechte materiële staat.

70 http://proxy.handle.net/10648/3f6b423e-4b6f-46eb-bc74-ce531528ac82 Dagboek geschreven tijdens de internering in Japanse kampen. 1942-1945

Gepubliceerd als 'Notities in Japanse krijgsgevangenschap' in De Gids, 17 augustus 1980. Zie ook inv.nr. 75.

In slechte materiële staat.

71 http://proxy.handle.net/10648/2982d36d-37ef-434b-9dee-e11f3b8fef3b Schrift met liedteksten (deels met muziek) van het cabaret van het Kramat-kamp. Ongedateerd (1942-1945)

Muziek van Cor Lemaire.

Zie ook inv.nr. 74.

In slechte materiële staat.

72 http://proxy.handle.net/10648/95fa2b30-46da-4845-8161-08d4b05add58 Gedicht 'Afstand'. Afschrift. 1943 mei. 73 http://proxy.handle.net/10648/f08a7bde-02b0-4d61-9fb9-c3c6ad0b606e Opgave van boeken, gelezen in krijgsgevangenkamp, uit geheugen opgeschreven. 1944 januari 31

In tweevoud: afschrift in typoscript en fotokopie.

Afschrift hiervan in inv.nr. 84.

In slechte materiële staat.

74 http://proxy.handle.net/10648/d3471d39-f124-47b2-b5d2-4cc2b5390fe7 Afschriften en uitgaven van liedteksten van het cabaret van het Kramat-kamp. Met brief van de firma A.J.G. Strengholt's Boeken over een eventuele publicatie hiervan. Ongedateerd (ca. 1980)

Afschriften van inv.nr. 71.

75 http://proxy.handle.net/10648/00397122-5f4c-4785-8972-7010f657be1f Gedrukte uitgaven van Notities in Japanse krijgsgevangenschap en Liedjes in Japanse kampen, geschreven door Erik de Vries tijdens zijn internering in de kampen te Tjikdoedapateuh, Tjilatjap, Tjimahi, Sumatra (1942-1945). Ongedateerd (1980)

Afschriften van inv.nrs. 70-71.

B.3.3 Stukken betreffende de repatriëring naar Nederland 76 http://proxy.handle.net/10648/411cc3cd-8554-4353-a77f-3912f2170081 Stukken betreffende de opname van Erik de Vries in een hospitaal te Malakka en het sanatorium Dennenoord te Doorn. 1945-1946

In slechte materiële staat.

77 http://proxy.handle.net/10648/f06dd6ac-a2aa-4430-a7e3-bfb06124d671 Agenda en aantekeningen, gehouden tijdens het verblijf in het sanatorium Dennenoord te Doorn Ongedateerd (1946)

Schrift met opschrift 'Sanatorium Doorn 1946'.

B.3.4 Stukken over werkzaamheden als ex-geïnterneerde 78 http://proxy.handle.net/10648/0cfdd325-c994-4558-98f8-49fa4343a19b Correspondentie over de beschikbaarstelling en van archiefmateriaal van Erik de Vries met betrekking tot diens internering in Indonesië tijdens de Japanse bezetting. 1953-1999

Correspondenten: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) te Amsterdam, 1953. Katholieke Radio-Omroep (KRO), 1978. Henk ... (achternaam onbekend), 1980. Museon, te 's-Gravenhage, 1993. Frans de Plot, 1995. Z.K.H. Prins Bernhard, 1996. Verzetsmuseum te Amsterdam, 1997. Wim Bary, 1997. Hetty Blok, 1997. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam, 1999.

79 http://proxy.handle.net/10648/49a8bb54-ff99-475a-a640-f7504a62dcb9 Uitgave in typoscript van 'Herinneringen uit mijn krijgsgevangen jaren' van Alphons J.M. de Leeuw. Met begeleidend schrijven van de auteur d.d. 1969 juni 22. Ongedateerd (1969) 80 http://proxy.handle.net/10648/b2c2afaf-203f-4c8d-9df8-7f69b1b7d5ac Correspondentie en krantenknipsels over de uitgave van een documentaire over het leven in Japanse gevangenkampen. 1979, 2001 81 http://proxy.handle.net/10648/e0783d65-bf4b-46f5-b23d-31fc707b829a Ingekomen brieven en krantenartikelen naar aanleiding van de publicatie van het Indonesisch dagboek van Erik de Vries. 1980-1985 82 http://proxy.handle.net/10648/62b96a79-71ae-4d88-bcd5-78b8d18c4f75 Stukken betreffende het optreden van Erik de Vries als oud-omroeper van de NIROM bij de herdenking van de Japanse capitulatie (15 augustus 1945) in de Irene-hal van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht. 1980 83 http://proxy.handle.net/10648/d00b28cd-9c08-468e-a75f-fd0a14e6034f Kopie van een brief van Wolf Kielich aan R. Ferdinandusse, hoofdredacteur van Vrij Nederland, over een artikel over de persoonlijke belevenissen van (bekende) Nederlanders tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Met bijlagen. 1981 84 http://proxy.handle.net/10648/4f2841fb-559b-43d4-b361-8a7123cbed33 Afschrift van de boekenlijst van in krijgsgevangenschap gelezen boeken. Met correspondentie hierover met het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Ongedateerd (1984)

Zie ook inv.nr. 73.

85 http://proxy.handle.net/10648/7a0fec7f-4dd1-4a31-b53e-832e7a157b06 Brief van F.E. Jansen over de oprichting van een nationaal gedenkteken voor de oorlog in Nederlands-Indië. 1986 februari 5 86 http://proxy.handle.net/10648/a83d5af8-63ea-422d-a118-66625d360554 Stukken betreffende de Stichting Ex-Krijgsgevangen en Nabestaanden Japan (EKNJ) en een reünie van ex-krijgsgevangenen van Pankalanbalai en Ketian. Met foto's. 1991-1994

De EKNJ was in 1985 als werkgroep opgericht en kreeg in 1991 de status van stichting. De stichting streefde de volgende doelstellingen na: het geven van informatie en voorlichting over de Japanse interneringen van militairen en burgers evenals het bemiddelen bij hulpverlening voor de donateurs, de vertoning van de reizende fototentoonstelling 'Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog' en het (eens per jaar) organiseren van reizen naar Japan voor overlevenden en nabestaanden 'om respect te betuigen aan landgenoten die daar in de oorlogsjaren hebben geleden, om bij te dragen aan het helen van de toen geslagen wonden en ook om toenadering te bevorderen met de Japanners van nu'.

Erik de Vries was lid van het comité van aanbeveling van deze Stichting.

87 http://proxy.handle.net/10648/f6e47b40-e6c7-402d-8c8f-9974031e8bef Draaiboek voor het programma 'Achter het gedèk' over Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1995 maart 28

Gasten in dit programma waren Atie Franz-Tilroe en Erik de Vries.

88 http://proxy.handle.net/10648/4dbb90fe-d46b-4db4-883c-b310de977150 Programmaboekje voor de studiedagen Indische Nederlanders, gehouden te Leiden en Den Haag op 21-22 september 1995 1995 89 http://proxy.handle.net/10648/1cff0e74-4884-4493-9708-0fdfc5da2b99 Aantekeningen uit het 'Indisch dagboek' en reacties van vrienden naar aanleiding van de publicatie in De Gids. ongedateerd (1980 ?) 90 http://proxy.handle.net/10648/ce85fb41-089c-4598-ba44-9ae3531d6d21 Brief van R. van Lier aan ... (Friso ?) Endt, bevattende herinneringen aan Erik de Vries in het interneringskamp Dai-mi. ongedateerd
B.4 Stukken betreffende werkzaamheden voor de landelijke televisie B.4.1 Werkzaamheden als adviseur en regisseur voor de NTS en de landelijke omroepverenigingen

Stukken betreffende werkzaamheden voor het IKOR/IKON zijn ondergebracht in rubriek B.4.2, die betreffende werkzaamheden voor TELEAC en SOCUTERA in rubriek B.4.3.

91 http://proxy.handle.net/10648/f23033bb-89aa-4777-9afc-c0aee88989e5 Adviezen van de Televisiecommissie aan de minister van Verkeer en Waterstaat. 1949 april - augustus

Bevat: 'Technisch advies', inzake de mogelijkheden van normalisatie bij de televisie, 1949 april. In tweevoud. 'Financieel advies', inzake de benodigde financiële basis voor een televisiedienst in Nederland, 1949 augustus.

92 http://proxy.handle.net/10648/3ff79699-b69b-4904-af55-2a36c15f5bb7 Stukken betreffende de Nederlandse Televisie Stichting. 1951-1953

Afkomstig uit een map met opschrift 'Nederlandse Televisie Stichting'.

Bevat o.m.: Notulen en besluitenlijsten van vergaderingen van de (Voorlopige) Televisie Coördinatie Commissie van de Nederlandse Televisie Stichting, 1951-1953. Verslagen van vergaderingen van de Programma Coördinatie Vergadering, 1951-1952. Stukken betreffende de Televisie Coördinatie Commissie, 1951-1953.

93 http://proxy.handle.net/10648/e9e8feda-f8ec-493c-9ef0-c4641c8efc92 Stukken betreffende de experimentele televisie-uitzendingen. 1951 april 23 - 1952 mei 27 en ongedateerd.

Afkomstig uit een map met opschrift 'NTS-programma's'.

Bevat o.m.: Twee memoranda inz. de overgang van radio naar televisie. Zonder vermelding van de naam van de auteur. Ongedateerd. Krantenknipsels, 1951 september - november. Recensie van een televisievariant van het AVRO-radioprogramma 'De Bonte Dinsdagavondtrein' uit een niet geïdentificeerd dagblad, 1951 november 30. Kwitantie van het honorarium, betaald door de NTS, 1951 december 11. Staten betreffende de uitzendtijden van de respectieve omroepen en hun aandeel in het gezamenlijk programma in de periode 18 april t/m 22 mei 1952, gedateerd 1952 mei 24. Draaiboek voor het zendingsprogramma 'Dertigduizend' van NCRV, 1952 mei 27.

94 http://proxy.handle.net/10648/210e560a-a763-44d0-8574-c61d42fc342f Stukken betreffende de cursus televisieregisseur van de Nederlandse Televisie Stichting. 1952-1953 95 http://proxy.handle.net/10648/e4b1fbbf-2aec-4434-9c9a-268d9cd295bd Memorandum van de Nederlandse Televisie Stichting betreffende een luchtvaartshow. 1953 juni 11 96 http://proxy.handle.net/10648/1fd09c91-fbad-4777-9c84-0b4225c98dd9 Memorandum van P. Gros betreffende een bespreking met de Beroepsvereniging van Filmers op donderdag 16 juli 1953. 1953 97 http://proxy.handle.net/10648/58489f9a-bb2d-47f9-92b5-d86c91f7472b Stukken betreffende de uitzending van de televisieregistratie van de kroning van de Engelse koningin in Nederland. 1953

Bevat: Technical arrangements for sound and television broadcoasts of the coronation of Her Majesty Queen Elizabeth II (BBC Engineering Press Statement No. 180). Met bijlagen. 1953 mei 22 Voorlopige opzet van de NTS-uitzending van 2 juni 1953 (kroning van koningin Elisabeth II van Groot-Brittannië).

98 http://proxy.handle.net/10648/0648443e-2452-4b21-a41e-bfd254a7aa80 Correspondentie met diverse personen, betrokken bij de 'experimentele periode'. 1953-1954 99 http://proxy.handle.net/10648/a78ec02e-b0c5-4ccb-b5e0-a7e15b849358 Antwoordformulieren van een enquête over de landelijke televisie. 1954 1 pak

Eerste televisie-enquête in Nederland.

100 http://proxy.handle.net/10648/d2c8d94d-80d0-44fb-925b-755c36abc94b Stukken betreffende het televisiefeuilleton 'Pension Hommeles'. (Muzikaal blijspel, geregisseerd door Erik de Vries en uitgezonden door de VARA en de VPRO.) 1957-1958

Bevat o.m.: brief over de kosten van een aflevering van 'Pension Hommeles', 1958 januari 15; decorschetsen; foto's van de set en van de cast, aantekeningen m.b.t. de registratie van de aflevering 'Legpuzzel - Hommeles XVI'.

101 http://proxy.handle.net/10648/0baaf433-51b2-4e3d-9e03-237483e72924 Stukken betreffende werkzaamheden voor de VPRO. 1955-1962

Deels afkomstig uit een map met opschrift 'Hier en daar gevonden'.

Bevat o.m.: nota van het bestuur van de VPRO ten aanzien van het televisie-vraagstuk (vervanging omroepbestel door een staatsomroep). Met begeleidend schrijven. 1954-1955; notulen van de Televisie Programma Commissie (TPC) van de VPRO, 1957-1959; overzicht televisieprogramma's 1958 september 10 - 1959 februari 9; correspondentie, 1958-1959 (o.a. een brief over kosten 'Pension Hommeles', 1958 januari 15); agenda van de vergadering van de Televisie Advies Raad, 1959 maart 2; werkschema lichte programma's VPRO, 1961 september 1 - 1962 januari 1; krantenknipsels betreffende de VPRO; afschriften van recensies uit diverse dagbladen over een televisie-uitzending van de VPRO.

102 http://proxy.handle.net/10648/21858ed7-c79d-48fb-83e8-f82b98a4557f Brief van P. te Nuyl jr., hoofd van de TV-sectie van de VARA, aan J.W. Rengelink, programmacommissaris van de NTS ,inzake een programma met rapportages over Schiphol en interviews internationale artiesten ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) in 1959. Concept en doorslag. 1958 maart 14 - juli 5 2 stukken

Afkomstig uit een map met opschrift 'Round Europe / door de lucht'.

103 http://proxy.handle.net/10648/21b430c6-d30a-4cbe-8fb6-bf907bd1ac1d Draaiboek van het door Erik de Vries voor de AVRO geregisseerde programma 'Met 'n schoon scherm'. 1958 december 30 104 http://proxy.handle.net/10648/9f303de8-7c9e-4a4c-86a1-bb7234b50db7 Stukken betreffende het maken van een documentaire over de Nederlandse Antillen. 1958-1961

Afkomstig uit een enveloppe met opschrift 'Boodschappendienst Radio-Omroep' en uit mappen met resp. de opschrift 'Antillen' en ' Antillen uitz. 15 dec'.

Gemaakt voor het IKOR ?

Bevat o.m.: correspondentie; draaiboek van het programma '6x1=1. Een programma over de Nederlandse Antillen', 1961 november 30 (3 exemplaren); Antilliaanse nieuwsbrief, 3e jaargang No. 17 (1961 oktober 13-20), waarin een bespreking van de film 'De Nederlandse Antillen vandaag' van P. Creutzberg en A. Jungslager in opdracht van de Rijks Voorlichtings Dienst.

105 http://proxy.handle.net/10648/3c8ecced-7cd3-4865-bec0-3bb5a54c1fa2 Stukken betreffende werkzaamheden voor de VARA. 1960

Bevat o.m.: jaarverslag van de VARA over 1959; programmaschema van de VARA-televisiedienst, 4e kwartaal 1960, tweede versie. 1960; stukken betreffende de bemiddeling van Erik de Vries bij een sollicitatie van Diederik d'Ailly bij de VARA, 1960.

106 http://proxy.handle.net/10648/755eaa4d-163d-47fd-8797-95cc4f1743d8 Stukken betreffende de productievoorbereiding van programma's door de Nederlandse Televisie Stichting. 1960 1 omslag 107 http://proxy.handle.net/10648/7341f736-b6c0-41bf-beca-b5838552eba0 Stukken betreffende het programma 'Artistencafé'. 1960-1961 108 http://proxy.handle.net/10648/4516dd8d-2a7d-4308-ae5f-335d777b64fe Stukken betreffende werkzaamheden voor de VARA als regisseur van het programma 'Trefpunt Suriname'. 1960-1961 1 omslag

Bevat correspondentie, draaiboek, decorschetsen en de brochure 'Wij Surinamers'.

109 http://proxy.handle.net/10648/1a59b6ab-c534-4b78-b984-bee4a4bc48fd Draaiboek registratie 'De Vorstin'van A.F. Tsjechow voor de VARA. c. 1961

Zonder regie-aanwijzingen.

110 http://proxy.handle.net/10648/8b45cf19-63ff-4b7e-90c5-dadda009740e Stukken betreffende een praktijktest van publiconcamera's in een technisch moeilijk studioprogramma onder regie van Erik de Vries, uitgevoerd door het NatLab Philips in samenwerking met de NTS. 1961-1962

Bevat: Opzet voor de praktijktest, 1961 december 22; Draaiboek voor het studioprogramma, met Mies Bouwman en Hans Snoek, 1962 februari 1

111 http://proxy.handle.net/10648/44e9aecb-a19f-45d6-9149-b194063f0e6f Verslag vergadering over televisie-uitzendingen voor gehoorgestoorden. 1961 december 14 112 http://proxy.handle.net/10648/a3d9645b-ee55-4a51-9aa7-bad893bda368 Draaiboek voor de opname van een onderwijsdocumentaire voor de NTS. 1962 113 http://proxy.handle.net/10648/e83cbb9f-8a64-416e-a663-89dba66c67a8 Stukken betreffende kamervragen aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen n.a.v. het vertrek van Erik de Vries bij de NTS. Ongedateerd (1962) 114 http://proxy.handle.net/10648/e0eaf13e-a714-4c65-9216-279b5c16a7ff Brief van de schrijfster Annie M.G. Schmidt aan Erik de Vries over het schrijven van een serie rond twee acteurs die elke aflevering een ander personage spelen. 1962 augustus 14 115 http://proxy.handle.net/10648/06a4981f-8faf-4275-8e7f-d5f8a85dd980 Brief van de afdeling Jeugduitzendingen van de NCRV aan Erik de Vries betreffende een vraaggesprek voor het jeugdprogramma 'Eigen Weg'. Met vragen en, in handschrift, de antwoorden van Erik de Vries hierop. 1962 oktober 5 116 http://proxy.handle.net/10648/3718c3dc-db88-442b-916f-baa8d1269fe1 Stukken betreffende de registratie van optredens van de Amerikaanse gospel group Stars of Faith voor de VPRO. 1962-1963 en 1986

Bevat: Draaiboek van een kerkdienst vanuit de Remonstrantse Kerk te Utrecht, 1962 november 22, Draaiboek voor de uitzending van een optreden van de gospel group Stars of Faith en de acteur Otto Sterman in de Geertekerk te Utrecht, 1962 december 14; Stuk betreffende de herhaling van de uitzending van deze registratie op 26 december 1986.

117 http://proxy.handle.net/10648/cb92df52-635c-4265-ae89-d83f9aa8a4ca Notities van Wolf Kielich over een programma over de rol van televisie in de wereld van 2064, voor Philips en/of de NCRV. Met fragmenten van een draaiboek voor dit programma. 118 http://proxy.handle.net/10648/d3afc573-f95b-429f-91b7-51c357763d9a 'Televisie'. Artikel van Erik de Vries voor de Wereldomroep. 1966 Uitgegeven in Het ABC der cultuur. 8ste serie no,. 20 van de Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen. 119 http://proxy.handle.net/10648/fe6e6145-75f6-4f12-a819-ecddec4cbea6 Fotokopieën van reacties van televisiekijkers naar aanleiding van een uitzending van de Barend Servetshow. 1972 Bewaard in een enveloppe met opschrift 'Aan die vuile viezeriken van de VPRO'. 120 http://proxy.handle.net/10648/7970dd1c-8c35-47ba-bd27-5412166c5e8d Correspondentie met de VARA over de inbewaringgeving van draaiboeken van enkele programma's uit de jaren 1957-1960, in opdracht van de VARA geregisseerd door Erik de Vries. 1985-1999 121 http://proxy.handle.net/10648/9778f7ea-99f1-4f33-bde1-c7b6cebcffc4 Brief aan Max Hofhuis ... (onbekend in welke hoedanigheid) over de invulling van het avondprogramma, indien de omroepen meer zendtijd krijgen. Concept. z.d. 122 http://proxy.handle.net/10648/b0f8f76f-f20c-4abf-89db-93c362e08663 (Fragmenten van) scrips voor niet nader te bepalen televisieprogramma's. ongedateerd

Bevat: Een programma voor de NTS over televisie (3 pagina's). Een fragment van een reclamefilm voor een nachtcrème (1 pagina); Een fragment van een programma over wijn (2 niet opeenvolgende pagina's).

B.4.2 Werkzaamheden voor het Interkerkelijk Overleg in Radio-aangelegenheden (IKOR), vanaf 1976 de Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)

Zie ook:Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam, collectie 631, Archieven van IKOR, CVK en IKON en gedeponeerd archief, (1943) 1945-1986 (1995), inventarisnummers 651 en 2208.

123 http://proxy.handle.net/10648/a336284d-01f1-49e2-9f38-54ce63d5cec1 Notulen en andere vergaderstukken van de Televisiecommissie van het IKOR. 1954-1956 Ontbreekt

Bevat correspondentie, ontwerp televisiebegroting 1955, krantenknipsels en andere documentatie.

124 http://proxy.handle.net/10648/9b0a60d0-dd0f-4808-9088-1fc9cd7678c8 Uitzendschema voor de registratie van kerkdiensten. 1954-1962 125 http://proxy.handle.net/10648/fa81a95d-8e45-4bcd-9b9c-defa40647f76 Draaiboek van de televisiekerkdienst in de Janskerk te Utrecht en script van het (hoor)spel 'De grote trek'. 1954 november 28.

Afkomstig uit een map met opschrift 'Vespers en Kerstnacht'.

126 http://proxy.handle.net/10648/1a0ec4e6-5549-49e3-8326-1efb9806e07f Afschrift van reacties op de eerste televisie-uitzending van het IKOR. 1954 127 http://proxy.handle.net/10648/db55e0ea-c29c-4c14-af58-81fcad12dbb5 Correspondentie, notities en documentatie. 1956-1969.

Afkomstig uit mappen met opschrift 'IKOR' (1954-1963), 'IKOR eerder' (1956-1969) en 'IKON' (1964-1974).

Bevat o.m.: Stukken betreffende de registratie van kerkdiensten, 1956-1957 Krantenknipsels, 1956-1957 Notulen van de Televisie-Commissie, 1957 Televisiebegroting, 1957. Correspondentie, 1957-1958 Jaarverslagen over 1965 en 1968/1969 Persreacties betreffende de uitzending 'In aanraking met Jan Wit', 1969. Documentatie betreffende kerk en televisie.

128 http://proxy.handle.net/10648/396051f9-9fd3-4d6b-ae30-b5753cf96a9c Stukken betreffende de ontwikkeling van programma's voor het IKOR. 1956-1974

1956, 1962-1964, 1969 en 1973-1974.

129 http://proxy.handle.net/10648/d7aacbdf-55ad-483c-86ae-aa76ca8772eb Stukken betreffende de uitzending van de kerstnachtdienst in de Westerkerk te Amsterdam. 1962

Afkomstig uit mappen met opschrift 'Uitz. 24.12.62 Westerkerk A'dam' en 'Cantates + Kerstnacht 78 èn Kerstnacht 1962'

130 http://proxy.handle.net/10648/d16c9523-861f-4a9c-a0a3-b944c06e30a4 Correspondentie met de Church Mission Society (CMS) inzake een voor het IKOR te maken televisieserie. 1963 131 http://proxy.handle.net/10648/66a59cf6-cd47-4a85-b0f5-596cf21251e4 Stukken betreffende de uitzending van de kerstnachtdienst vanuit de Westerkerk te Amsterdam. 1964

Afkomstig uit een map met opschrift 'Westerkerk '64'

132 http://proxy.handle.net/10648/7ac1a32d-8185-41e0-b62e-ab2740483f2f Jaarverslagen van het IKOR. 1964, 1966-1967 133 http://proxy.handle.net/10648/e6f06345-3801-4a42-948b-3b7c6a4c69d8 Stukken betreffende bijbelonderricht via televisie en het televisieprogramma 'Dichterbij' (bijbelcursus van CVK/IKOR-televisie). 1965-1966

Afkomstig uit een map met opschrift 'Dichterbij / vechten voor vrede'.

Bevat o.m. het verslag van een gedachtewisseling over de opzet van bijbelonderricht via televisie (1965) en draaiboeken en een evaluatieverslag van het televisieprogramma..

134 http://proxy.handle.net/10648/148e2518-1eee-4041-ae9a-2ef7a30e4f89 'IKOR Televisie. Bloemlezing persreakties televisieuitzendingen oktober '67 tot en met mei '68'. Uitgave van de Radio en televisiecommissie van de oecumenische raad van kerken in Nederland. 1968 135 http://proxy.handle.net/10648/da96de51-5b6a-4470-ab42-9f0c0f1d4796 Stukken betreffende het door het IKOR uitgezonden programma 'De medemens en Frydedryk Weinreb'. 1970 1 omslag 136 http://proxy.handle.net/10648/1c73a8d9-7bc3-4e7c-93a6-0400f2cf04e0 Stukken betreffende de ontwikkeling van programma's voor het IKON. 1976-1984

1976, 1978-1979, 1983-1984.

137 http://proxy.handle.net/10648/66058904-38c4-4ff9-88d8-f601c70893f0 Notitie van A.H. van den Heuvel over zgn. Koole-incident met kerkbestuur van de Nederlands-Hervormde Kerk te Wassenaar. 1976 138 http://proxy.handle.net/10648/70412a12-355a-4f0f-80d8-0fadb8bb0ee8 Kijk- en luisteronderzoek. 1977 139 http://proxy.handle.net/10648/9b811e5c-5431-4c5a-bb04-cdf4295f9cde Draaiboeken enz. van de kerstnachtdienst in de Hooglandse kerk te Leiden en andere kerkdiensten. 1977 140 http://proxy.handle.net/10648/ff65f3e8-e3f1-445f-864b-032d16829e89 Stukken betreffende de toekenning van de Zilveren Nipkow-schijf aan het IKON. 1978 141 http://proxy.handle.net/10648/c2bc34d0-6d8d-450c-a690-e2203122d49f Stukken betreffende de uitzending van adventcantate- en kerstnachtdiensten in de Westerkerk te Amsterdam. 1978 142 http://proxy.handle.net/10648/d6e886ee-0449-425f-93fe-b8f09673a3cb Stukken betreffende de uitzending van kerkdiensten. 1979

Afkomstig uit een map met opschrift 'Vespers en Kerstnacht'.

143 http://proxy.handle.net/10648/1a73bf99-74f2-495e-b371-535331da3850 Stukken betreffende de kerstnachtdienst in de Lutherse kerk te Kampen. 1980 144 http://proxy.handle.net/10648/e019d4ad-f27c-489e-8708-1425b2a33277 Orde van een herdenkigsdienst voor de in El Salvador omgekomen IKON-journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag. 1982 maart 21 145 http://proxy.handle.net/10648/38d0a8e1-fad1-4027-af02-9a4e8d3374e1 Stukken betreffende de uitzending van de Kerstnachtdienst Nieuwe Kerk te Amsterdam. 1982 december

Afkomstig uit een map met opschrift 'Kerstnacht '82'.

146 http://proxy.handle.net/10648/069a26a4-af79-4a32-8782-9782fc9d3644 Brief betreffende afspraken omtrent de werkzaamheden van Erik de Vries voor de IKON. 1983 februari 15. 147 http://proxy.handle.net/10648/1215d2ee-76c6-481d-af0e-546089ea9599 Draaiboeken enz. van de kerstnachtdienst in de Evangelisch-Lutherse kerk te Arnhem. 1983 148 http://proxy.handle.net/10648/ae1eb30f-55eb-4672-8b04-1a27e747c8df Stukken betreffende de uitzending van de Kerstnachtdienst vanuit de Hooglandse Kerk te Leiden. 1984 december

Afkomstig uit een map met opschrift 'Kerstnacht 1984'.

149 http://proxy.handle.net/10648/e11708c4-01d2-4893-9568-33d2e5c4cc9e Stukken betreffende de toekenning van een ere-Nipkowschijf aan Wim Koole, directeur van het IKON. 1989 150 http://proxy.handle.net/10648/df7ca349-4cfc-4c4c-bcac-61ec36beb18a Agenda en vergaderstukken van de Televisiecommissie van het IKON. 1989 november 2

Afkomstig uit een map met opschrift 'Vespers en Kerstnacht'.

151 http://proxy.handle.net/10648/f9a4e3ea-5cdf-4ffa-92c9-0fa30f1babcb 'Omroep als uitnodiging': Beleidsnota van de IKON over 1992 en verslag over 1990/1991. 1992 152 http://proxy.handle.net/10648/d9851740-3440-4b9e-8946-0c41afcaae36 Overzicht van door het IKOR geregistreerde kerkdiensten in de periode 1954-1963. ongedateerd (ca. 1986)

Opgesteld door Erik de Vries

B.4.3 Inzet en werkzaamheden voor educatie en voorlichting via de televisie (o.m. TELEAC) 153 http://proxy.handle.net/10648/f88c255b-5e9c-4a8f-9f39-83b21a9c1546 Correspondentie, nota's en notities en documentatie over schooltelevisie en (technisch) onderwijs op televisie. 1956-1962

Afkomstig uit een map met opschrift 'Educatieve TV, Film voor Jeugd' en een map zonder opschrift.

Hierin o.m.: Notitie van Erik de Vries 'Mogelijkheden der televisie'. Concept en net-versie, 1956. 'Televisie & Ondwijs. berichten over de ontwikkelingen van de toepassing van televisie bij het onderwijs', verzameld door de N.V. Philips, 1958 december. 'Mededelingen' van de Nederlandse Vereniging voor de Wetenschappelijke Film', 1949 januari-februari. Met ledenlijst. Notitie van Erik de Vries 'Ontspanningsuitzendingen van de jeugd', 1959 december 16. H. Schaafsma, 'De educatieve functie van Televisie'. Overdruk uit Volksopvoeding. Nederlands-Belgisch tijdschrift voor Sociaal-Cultureel Groepswerk 1961. Correspondentie, notities, krantenknipsels en andere documentatie over technisch onderwijs op televisie. Memorandum van de Hoofdafdeling Technische Ontwikkeling en Productiviteit van het ministerie van Economische Zaken betreffende over de noodzaak van het opwekken van meer belangstelling voor wetenschap en techniek, 1961 oktober 3. Brief van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven aan Erik de Vries betreffende een werkbezoek aan Groot-Brittiannië, 1961 oktober 9. Wetenschap en samenleving, Maandblad gewijd aan de ontwikkeling der wetenschap en haar betekenis voor mens en maatschappij, 1962 april. n.b. Uitgave van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO). World Film Directory. Agencies concerned with educational, scientific and cultural films. Reports and papers on mass communication no.35, 1962.Uitgave van de UNESCO. Drie artikelen van dr. Robert William, oud-voorzitter van de Electronics and Communications Section van de Institution of Electrical Engineers (van Philips?) over educatie en televisie, met begeleidend schrijven, 1962. 'A television university', z.d. 'Televarsity could bring a revolution in education'. Overdruk van de Survey Advertiser, 1962 januari 3. Overdruk van een interview met Robert William in het Electrical Journal, 1962 februari 23.

154 http://proxy.handle.net/10648/8e3c7ee0-359e-4a57-a7c3-5864d4a27872 Stukken betreffende de oprichting van TELEAC. ca. 1961-1963 en ongedateerd

Hierin o.m.: 'Teleac'. Notitie van Erik de Vries. Ongedateerd. Concept-oprichtingsakte van de Stichting Televisie Academie (TELEAC). Ongedateerd. Notitie van Erik de Vries over TELEAC. Ongedateerd. Notitie van Erik de Vries en de sterrekundige Gerton van Wageningen over mogelijke onderwerpen voor televisieseries van TELEAC, 1963 februari 14 Verslag van de afscheidsbijeenkomst van D.A. de Korte, waarin Erik de Vries vertelt over het ontstaan van TELEAC. Ongedateerd.Dick de Korte was public-relationmedewerker van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken en stond met Erik de Vries aan de wieg van TELEAC.

155 http://proxy.handle.net/10648/11bd22f4-0afa-42f9-8a3d-a16c8bfe2daf Stukken afkomstig van het bestuur van de Stichting TELEAC. 1963-1969

Hierin o.m.: Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen, 1964. Begroting voor de jaren 1964-1965. Driejarenplan, 1964 februari 21 Brief van de Stichting TELEAC aan Erik de Vries over een mogelijk dienstverband, 1964 juli 24. Schets voor een overeenkomst tussen de NTS en TELEAC. Concept, 1964 augustus 7. Correspondentie, 1964-1965. Tekst van de toespraak van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ter introductie van de eerste uitzending van TELEAC, 1965 februari 10. Documentatie over technisch onderricht op televisie en correspondentie hierover tussen Erik de Vries en het bestuur van de Stichting Teleac. Jaarverslag over 1965. Jaarverslag over 1968-1969.

156 http://proxy.handle.net/10648/aeab620f-09ca-42f7-b326-efa67f59f681 Teleactiviteit: contactblad voor cursisten van TELEAC. 1968/69 157 http://proxy.handle.net/10648/7a8c02df-45ec-4e04-9378-14129e9af89a Overzicht van het cursusaanbod. 1976-1977 158 http://proxy.handle.net/10648/f655636c-729d-4c3a-9f10-a4edd8bdab6b Statuten, programmabeleid en sociaal jaarverslag. 1980 159 http://proxy.handle.net/10648/d833ec9d-fd72-42b1-a21a-b63c44527adb Stukken betreffende de cursus 'Ni hao: China en Chinees voor beginners'. 1982-1985

Afkomstig uit een map met opschrift 'TELEAC'.

160 http://proxy.handle.net/10648/1e5307a0-4770-40a5-a786-7153d64f3628 'Thomasvaer en Pieternel 1984'. Tekst van een nieuwjaarsvoordracht gehouden ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van TELEAC. 1984
B.4.4 Inzet en werkzaamheden voor non-profit organisaties via de televisie (o.m. Socutera, KIOSK) 161 http://proxy.handle.net/10648/ac118534-2f98-4438-952b-b6e8aa8e7d19 Brief van de voorzitter en secretaris / penningmeester van de Stichting Socutera aan Erik de Vries betreffende het dienstverband in 1978 en de voortzetting daarvan in 1979. 1979 januari 5 162 http://proxy.handle.net/10648/06326ba7-97b7-4640-8dd3-bf65443cf90e Concept-notitie over de stichting KIOSK. 1985 december 9

De Stichting KIOSK had als doel de exploitatie van een kabeltelevisieprogramma

voor nonprofit-organisaties.

B.4.5 Inzet en werkzaamheden voor commerciële televisie 163 http://proxy.handle.net/10648/7bf90b21-2897-4f66-87ed-a03a4cb26fca Krantenknipsels en andere publicaties betreffende commerciële televisie in Nederland. 1953-1961 164 http://proxy.handle.net/10648/91ac455a-feb3-4a5b-b5ea-4f7072e81225 Krantenknipsels betreffende commerciële televisie in het Verenigd Koninkrijk. 1955 165 http://proxy.handle.net/10648/28c8c8c2-69b6-426e-b963-41a337736780 Stukken betreffende de Stichting Manifestatie E'55. 1955

De door het bedrijfsleven georganiseerde Nationale Energie Manifestatie 1955 (afgekort E'55) werd gehouden te Rotterdam tussen 18 mei en 3 september 1955 en liet zien, wat door de energie van het Nederlandse volk in de tien jaar van wederopbouw was bereikt. Een van de attracties waren de demonstraties van commerciële televisie, verzorgd door de Stichting Televisie 55.

Afkomstig uit mappen met opschrift 'TV-cursus / NTS 1953, sollicitaties omroep en NTS, Programmacommissie en andere besprekingen, voorbereiding TV55', 'Personeel en sollicitaties / Salaris en vergoeding kosten', 'E'55 18 mei t/m 31 augustus' en 'E55 en commerciële televisie'.

166 http://proxy.handle.net/10648/752a40cf-decb-4e14-b5a5-ad7f1ad4fe51 Correspondentie met de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven over televisieprogramma's waarbij publiek betrokken kan worden. 1957 167 http://proxy.handle.net/10648/88744975-c205-4451-8381-73fa83e7c06b Dankbrief van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven aan Erik de Vries voor diens inzet bij de totstandkoming van het rapport inzake de Televisie van dhr. Piek. 1959 februari 26 168 http://proxy.handle.net/10648/b01b9786-b798-48c2-9c72-7a660cc059c1 Stukken afkomstig van de Onafhankelijke Televisie Exploitatie Maatschappij. 1959-1960

De OTEM (1957) was een fusie tussen Onafhankelijke Nederlandse Televisie (ONTV) en de Televisie Exploitatie Maastschappij (TEM), die in voorgaande jaren tevergeefs geprobeerd hadden machtiging te krijgen voor het verzorgen van televisiereclame.

Bevat: Plan voor de Onafhankelijke Televisie Exploitatie Maatschappij, 1959 februari. 1 stuk Commerciële televisie voor Nederland'. Uitgave van artikelen door de onafhankelijke televisie Exploitatie Maatschappij NV (OTEM), 1959-1960. 2 delen

'Commerciële televisie voor Nederland'. Uitgave van artikelen door de onafhankelijke televisie Exploitatie Maatschappij NV (OTEM), 1959-1960. 2 delen

169 http://proxy.handle.net/10648/d8efd0d2-b969-493f-a428-e8ebbc86570d Aantekeningen, documentatie en correspondentie over commerciële televisie en de komst van een commercieel tweede net. 1959-1963 en ongedateerd

Afkomstig uit een map met opschrift 'Set up'.

Bevat o.m. organisatieschema's van de NTS, correspondentie en aantekeningen over reclamekosten.

170 http://proxy.handle.net/10648/32299eaf-7778-40bf-8813-b4d3fb074fee Memoranda en een voorstel van Time Inc., New York (?) betreffende een commercieel net in Nederland. 1961

Bevat o.m.: Memorandum, 1961 februari 2. Memorandum van Time Inc., New York, betreffende een commercieel net in Nederland, 1961 februari 7. Proposal for the establishment and operation of a commercial second television service for the Netherlands. In viervoud.

171 http://proxy.handle.net/10648/1d126d7c-8e06-450c-bfda-a9b4e4fa29e5 Concept-brief aan de minister, belast met mediazaken, houdende een petitie inzake de kwaliteit van het programma van een al dan niet commercieel tweede net. ongedateerd (c. 1961)

Met naamlijst van degenen die de petitie hebben ondertekend.

Opgesteld n.a.v. de Televisienota.

172 http://proxy.handle.net/10648/c9fb7882-0f85-4504-8726-bf604f14c3c1 Rapport van het adviesbureau Omikron betreffende het tweede en derde TV-net en het draadtelevisienet. 1963

Het adviesbureau Omikron diende in oktober 1963 een verzoek in tot het mogen verzorgen van regionale televisie met reclame uitingen via één of meerdere zenders.

173 http://proxy.handle.net/10648/28ca610b-7d4e-49ab-9d06-78e4e978b4d7 Stukken betreffende het open bestel. 1963

Bevat: notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Radio- en Televisieonderzoek, correspondentie, notities en persbericht van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inzake het rapport van de Commissie Radio- en Televisiewetgeving ('Commissie-Scholten').

174 http://proxy.handle.net/10648/82825293-a1ba-4197-8b12-185b24e563c4 Rede in tweede instantie van mr. Y. Scholten, staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, in het TV-debat met betrekking tot het tweede net. 1963 maart 26

Hierin ook reactie van de staatssecretaris. op het bericht van het Bundespresseamt over de bouw van een nieuwe zender te Wesel waardoor Duitse programma's tot in West-Nederland kunnen worden ontvangen.

175 http://proxy.handle.net/10648/1fe2507e-82aa-4d31-98ff-5fd3fde485a4 Correspondentie van Groep 57. 1963-1964

Groep 57 was een groep van 57 vertegenwoordigers van wetenschap en cultuur die zich in februari 1963 tot de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunst en Wetenschap richtten om voor de toelating van reclame op televisie te pleiten.

Sommige stukken dragen het opschrift 'vertrouwelijk' of 'strikt vertrouwelijk'.

176 http://proxy.handle.net/10648/3b3d397a-1137-4e64-b840-a38624185c7c Rapport van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf betreffende reclame op televisie. 1964
B.4.6 Jubilea van de televisie in Nederland 177 http://proxy.handle.net/10648/7ddec60e-d2b0-437f-96ee-ed8bfb71d9e7 'Enkele jaartallen betreffende het Nederlandse omroepbestel'. 1966 mei 27.

Bijgewerkte versie van Commentaar en Documentatie No. 5 van 1 september 1961, uitgegeven als Documentatie No. 115, van de afdeling Pers en Publiciteit van de NTS.

Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum van de NTS.

178 http://proxy.handle.net/10648/ae1129af-a5b0-4265-b4ec-a79fd0d7b255 Kopie van een (concept) artikel voor de Gelderlander naar aanleiding van de herdinking van de Philips Experimentele Televisie van 1948/1949. Met begeleidend schrijven van de Gelderlander Pers (ongedateerd). z.d. (1968) 179 http://proxy.handle.net/10648/af979905-2d74-47a0-82d7-8fcfb6a767e9 Brief van Carel Enkelaar van de Dienst Televisie Programma van de NOS aan Erik de Vries over de geplande programmering ter gelegenheid van de herdenking van '25 jaar televisie'. 1976 mei 21 180 http://proxy.handle.net/10648/18c596a2-61bf-468e-a4eb-a83fa32d0b8a Stukken uitgebracht ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de televisie in Nederland. 1976 181 http://proxy.handle.net/10648/3d4d821c-d813-46b1-b423-c931e17bcdf2 Stukken betreffende de uitzending van (ingekorte) afleveringen van 'Pension Hommeles' tijdens het zestigjarig jubileum van de VARA in 1985 en het veertigjarig jubileum van de landelijke televisie in 1991. 1985-1991 182 http://proxy.handle.net/10648/948457fb-a1ce-46a2-93b5-12d95a6f5279 Concept-artikel 'TV or not TV. 40 jaar televisie in Nederland' van Jan Libbenga. Met commentaar van Erik de Vries. ca. 1991 ? 183 http://proxy.handle.net/10648/87051c04-a578-435d-afdb-9ca73881177a Uitnodiging aan Erik de Vries om zitting te nemen in het Comité van aanbeveling van de projectgroep van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam om het 75-jarig jubileum van de Nederlandse omroep in 1994 met een boek en een documentaire televisieserie luister bij te zetten 1992 juli 2 184 http://proxy.handle.net/10648/3e1398ca-3e2e-498f-9787-344b48b65ad9 Krantenknipsels en -artikelen m.b.t. diverse jubilea van de televisie in Nederland. 1954-2001 185 http://proxy.handle.net/10648/5120337e-f7fe-43c0-b2c7-57dc4850e12d Twee sinterklaasgedichten met betrekking tot het werk bij de televisie in Hilversum. Typoscript en fotokopie. ongedateerd

Met een brief van het Nederlands Audiovisueel Archief / Omroepmuseum over een van deze gedichten, 1999 november 17.

Het gedicht in typoscript is getiteld 'Uit het boek van Sinterklaas over de N.T.S.' en verwijst naar de experimentele televisie, waarbij enkele medewerkers bij naam worden genoemd.

B.5 Werkzaamheden betreffende regionale en lokale televisie B.5.1 Lokale televisie in Amsterdam 186 http://proxy.handle.net/10648/fa765dda-3250-42b5-8b73-5a5e415d2d7a Statuten van de Stichting Radio Omroep en Televisiezender 'Het Parool'. 1964 maart 17 187-188 Stukken betreffende de Stichting Amsterdamse Draadloze omroep (STAD). 1966-1990 2 pakken

Afkomstig uit mappen resp. met opschrift 'STAD' en 'STAD in den beginne' en mappen zonder opschrift.

187 http://proxy.handle.net/10648/05f0b736-7a94-45d1-9b88-2c6ec38789eb Deel 1 188 http://proxy.handle.net/10648/c53d99e2-1c52-4dd6-91a5-effd83ca43c5 Deel 2
189 http://proxy.handle.net/10648/8fd4c9f9-c7c6-4730-9110-ba5e23b8ac3c Stukken betreffende de omroep Kerk in Mokum (KIM). 1982-1986

Afkomstig uit een map met opschrift 'KIM'.

Bevat o.m.: notulen van het operationeel team / de taakgroep publiciteit van de Raad van Kerken in de agglomeratie Amsterdam (betreffende het mediabeleid), 1982-1986; jaarverslag van het operationeel team van de Raad van Kerken in de agglomeratie Amsterdam, 1984 en 1985; stukken m.b.t. uitzendingen van de omroep Kim.

190 http://proxy.handle.net/10648/43ef9e8f-4aea-4db8-8f57-7cf71e6cbbea Verslagen van vergaderingen van alsmede nota's en notities over de Stichting Amsterdamse Lokale Televisie Omroep (SALTO). 1986 1 pak

Afkomstig uit een map met opschrift 'SALTO'.

Bevat verslagen van vergaderingen, nota's en notities.

B.5.2 Regionale en lokale televisie elders in Nederland 191 http://proxy.handle.net/10648/105fddfe-fd75-482f-b04b-8619fa371c8d Brief van de Adviesraad voor de Regionale Omroep Noord en Oost betreffende de advisering door Erik de Vries inzake de mogelijkheden van de regionale televisie in Noordoost-Nederland. 1960 mei 26

Afkomstig uit een map met opschrift 'Fryske Kutluerried'.

192 http://proxy.handle.net/10648/8f8e696a-c1c4-4510-b0c8-b3a538bd3b69 Stukken betreffende de regionale televisie in Friesland. 1960-1963

Afkomstig uit een map met opschrift 'Fryske Kultuerried'.

193 http://proxy.handle.net/10648/decf65d6-1bcb-4bee-9e50-058952286f35 Stukken betreffende de regionale televisie in Noord-Holland. 1964-1966

Afkomstig uit een map met opschrift 'Regionale televisie'.

Zie ook inv.nr. 234.

194 http://proxy.handle.net/10648/6d6e3f54-a025-4c7b-9ee9-7832c5c3ccd0 Stukken betreffende de regionale televisie in Brabant. 1965-1968

Deels afkomstig uit een map met opschrift 'Regionale televisie'.

195 http://proxy.handle.net/10648/61b599c0-ae84-4f60-afa1-ffc5141cc6a9 Stukken betreffende de lokale televisie te Rotterdam 1968-1970 196 http://proxy.handle.net/10648/9617376d-3533-48da-b64b-868159c992e1 Documentatie met betrekking tot de regionale omroepen. 1968-1969

Voornamelijk (fotokopieën van) krantenknipsels. Daarnaast een plan van de politieke partij D'66 voor de plaatselijke radio.

B.6 Werkzaamheden betreffende televisie in het buitenland

Overwegend correspondentie en documentatie. De meeste dossiers bevatten daarnaast reserveringsbevestigingen van hotels, reisvouchers en brochures.

197 http://proxy.handle.net/10648/885b90e3-d7f0-4328-993e-04f1845972f1 Stukken betreffende het studiebezoek aan de BBC Television inz. het verzorgen van televisieuitzendingen op dagelijkse basis. 1950 februari - maart

Afkomstig uit een map met opschrift 'Verslag Londen BBC 1950 / Lezingen / artikelen'.

198 http://proxy.handle.net/10648/c50fda4d-2b21-41f8-9bab-d9f17e158f8a Correspondentie met buitenlandse bedrijven inzake de (hoofdzakelijk technische) ontwikkelingen op het gebied van televisie. 1952-1963

Afkomstig uit een map met opschrift 'Ver weg. Engeland, Austrialië, USA, Iran, Libanon, India, Ghana, Costa Rica'.

Bevat ook kranteknipsels over Costa Rica (1959) en radioreclame in Engeland en andere documentatie, zoals een brochure over Ghana (1957).

199 http://proxy.handle.net/10648/8eb54a83-a321-4a4d-b7e1-8945d82e2e36 Stukken betreffende werkzaamheden voor de Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE) in Montevideo. 1952-1958 200 http://proxy.handle.net/10648/d0cbf4d8-9c47-4777-a11e-f30c2c637232 Stukken betreffende werkzaamheden voor de Bayerische Rundfunk te München. 1953-1958

Afkomstig uit een enveloppe met opschrift 'München' en een map met opschrift 'Duitsland'.

Bevat o.m.: Brief van dr. C. Münster, Fernsehbeauftragte van de Bayerische Rundfunk, over de hulp van de N.V. Philips' Gloeilampenfabriek te Eindhoven in de persoon van Erik de Vries. Afschrift van een brief van ing. R. van Haaren van de Government Radio & Telegraph Administration op Curaçao aan Sig Michelson, vice-president van Time-Life Broadcast Inc. te New York. Correspondentie met familie / vrienden in Amsterdam. Diverse draaiboeken voor opnamen voor de Duitse televisie ('Die Tür bleibt offen', 'Jugend vor dem Richter' en 'Traumstadt. Eine Kabarett-Revue'). Plattegrond van een televisiestudio te Franfort a.d. Main. Brochures van technische en toeristische aard.

201-202 Stukken betreffende de werkzaamheden voor UNESCO in Costa Rica en Mexico. 1953-1959 2 pakken

Afkomstig uit twee mappen met opschrift 'Costa Rica', twee mappen met opschrift 'UNESCO' en mappen met opschrift 'Philips Electro Acoustrics', Costa Rica - experts should always be on tap, never on top! en 'Philips (en evt. CTV)'.

Bevat o.m. Philips Television Studio Video System for Costa Rica Station: Proposals I & II. Televisiememorandum Costa Rica, 1957 januari.Twee versies: Nederlands en Spaans. Correspondentie met de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, 1953-1957. Overige correspondentie, 1953-1957. Getuigschrift van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven voor Erik de Vries, 1939. Kaart van het eiland Costa Rica. Brochures van toeristische aard. Krantenknipsels.

201 http://proxy.handle.net/10648/1142ee6e-89ac-4cd3-b7ed-680391c6159e Deel 1 202 http://proxy.handle.net/10648/e486c701-2c73-4d3a-8832-c32502c01960 Deel 2
203 http://proxy.handle.net/10648/75471228-0a99-48e4-b225-2337a897c99d Stukken betreffende de ontwikkelingen op televisiegebied ten behoeve van de Verenigde Naties en de sollicitatie van Erik de Vries naar de functie van film editor voor de United Nations Film Unit te New York. 1954-1955

Afkomstig uit een map met opschrift 'UNO en Unovisie'.

204 http://proxy.handle.net/10648/505574f1-03f1-4a47-89d6-59c39007cb70 Correspondentie betreffende de werkzaamheden van Erik de Vries voor de Koninklijke/Shell en diens reis door Latijns-Amerika. 1956-1960

Afkomstig uit een map met opschrift 'Shell Unilever'.

205 http://proxy.handle.net/10648/97a8b822-8cb2-471e-9c50-ba732707f40e Voorstellen voor een Eurovisie-programma dat maandelijks op een vaste dag door de aangesloten landen wordt uitgezonden. ongedateerd (1958?) 206 http://proxy.handle.net/10648/aaf29c95-5c0b-48d6-97b1-619a9c537e90 Stukken betreffende werkzaamheden als adviseur van de regering van de Nederlandse Antillen. 1960-1965

Afkomstig uit mappen met opschrift 'Antillen', 'Curaçao', 'Telecuraçao'.

207 http://proxy.handle.net/10648/406bdb15-04ab-489e-9780-68756d3cd7a4 Correspondentie en documentatie betreffende de werkzaamheden in Venezuela en op Curaçao. 1960-1962

Afkomstig uit een map met opschrift 'Reis'.

Hierin een uit 1956 daterend, in het Engels opgesteld en getypt curriculum vitae, met potlood bijgewerkt tot 1959.

208 http://proxy.handle.net/10648/6075c282-1288-4142-ba5c-146eed846a0b Correspondentie met Time Life Foreign News Service (Londen) en Aladdin Broadcasting Corporation (Denver, Colorado). 1960-1962

Afkomstig uit een map met opschrift 'Time letters, report'.

209 http://proxy.handle.net/10648/d7c4c498-6656-4a58-9a4c-f895faf676f5 Stukken betreffende een bezoek aan de Sovjet-Unie. 1961

Afkomstig uit een enveloppe met opschrift 'Terugkomst uit USSR'.

Hierin o.m. documentatie over de televisieregistratie van de eerste bemande ruimtevlucht (met kosmonaut Joeri Gagarin).

Voor foto's hiervan, zie inv.nr. 293.

210 http://proxy.handle.net/10648/80d5b391-203a-4daa-ab11-60cfe5a020a4 Stukken betreffende een dienst voor de systematische uitwisseling tussen landen van televisieprogramma's die tot internationaal begrip leiden (Unovisie). 1963 211 http://proxy.handle.net/10648/3c27855c-1274-40b0-a914-d948479a7b78 Stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan van de televisie in België. 1963-1964 Krantenknipsels over het colloquium in november 1963 n.a.v. het tienjarig bestaan van de televisie in België. Toespraak van Erik de Vries als leider van deze conferentie, waarin hij vertelt over zijn ervaringen als televisiepionier. 212 http://proxy.handle.net/10648/d71c6e12-1fc8-4094-b545-8998ac1a80b8 Stukken betreffende werkzaamheden voor de Abteilung Kirche und Leben van het Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF). 1964 Afkomstig uit een map met opschrift 'Duitsland'. 213 http://proxy.handle.net/10648/bbc8b62d-258e-4474-b2bc-d061f81b5c7b Stukken betreffende de regelmatige uitwisseling van radio- en televisieprogramma's tussen de Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. 1964-1965 214 http://proxy.handle.net/10648/53ebc6a5-2ae4-4c17-8080-797017ddccd3 Correspondentie betreffende het opzetten van televisieproductiecentrum in Pakistan en het opstarten van een UNESCO-project met satellietcommunicatie in India 1968 215 http://proxy.handle.net/10648/3f499ac8-17f6-4d1a-9dc2-fc3a155fe184 Stukken betreffende werkzaamheden voor STICUSA 1970-1980

Hierin o.m. een vertrouwelijke notitie over de opzet van een NOS-correspodentschap voor Suriname en de Nederlandse Antillen, opgesteld door Erik de Vries, 1973 juni 4

B.7 Bezoek aan congressen, symposia en fora over televisie

Overwegend correspondentie en teksten van lezingen. De meeste dossiers bevatten daarnaast ook hotelboekingen en reisbrochures.

B.7.1 Internationale congressen 216 http://proxy.handle.net/10648/245fe442-0ab0-40fc-a247-1e92fb81e8f4 Stukken betreffende de internationale conferentie 'Through radio/television - bringing modern man to a christian life' op kasteel Cronberg bij Frankfort a.d. Main, georganiseerd door de World Committee for Christian Broadcasting. 1957

Afkomstig uit een map met opschrift 'Mr Erik K. de Vries Netherlands'.

217 http://proxy.handle.net/10648/8a4f5ec0-b055-42f7-9e0f-cb1dae1ab75d Stukken betreffende het 'Regional seminar on the use of visual aids in adult and school edication in Latin America' in Mexico-stad, georganiseerd door de UNESCO. 1959

Het seminar vond plaats van 28 september t/m 17 oktober.

218 http://proxy.handle.net/10648/5e860b1a-f9f2-4147-8979-1d0dd89bb0d3 Stukken betreffende de 'first International Assembly of the Academy of Television Arts & Sciences' te New York. 1961 219 http://proxy.handle.net/10648/fd44094d-f286-495b-af49-699bab2eb165 Stukken betreffende het '5. Internationale Kulturkongreß der Landeshauptstadt München: 'Fernsehen - heute und morgen'', georganiseerd door ... (?) 1962

Afkomstig uit een map met opschrift 'Kultuur kongres München'.

Hierin o.m. correspondentie, samenvattingen van lezingen, 'Skizze Stifung zur Förderung des internationalen Jugend- und Bildungsfernsehens / Fondation pour l'encouragement de la télévision internationale pour la jeunesse' d.d. 1962 november 23 en een getypt curriculum vitae van Erik de Vries uit 1960 (in potlood bijgewerkt tot 1962; in het Engels).

220 http://proxy.handle.net/10648/5339f287-89fe-45a3-ad48-20bff93c5054 Stukken betreffende het 'Brandeis Multi-National Communications Specialist Seminar' in San Francisco, georganiseerd door de Morse Communication Research Center te Washington. 1963

Deels afkomstig uit mappen met opschrift 'Brandeis' en 'Amerika Erik'.

221 http://proxy.handle.net/10648/dba47f31-4a22-4615-9ae3-aee22ff14543 Stukken betreffende een rondetafelbijeenkomst van de Oversees Press Club van de International Council and Academy of Television Arts and Sciences. 1963

Afkomstig uit een map met opschrift 'The National Academy of Television Arts and Sciences'.

222 http://proxy.handle.net/10648/630f3c1d-6ed3-401d-9bae-1f63151e59ee Programme de la visite des congressistes de la FITCE à la Société NV Philips' Gloeilampenfabrieken à Eindhoven / Programm des Empfangs der FITCE-Kongressteilnehmer durch die NV Philips' Gloeilampenfabrieken in Eindhoven. 1965

Twee exmplaren: één in het Frans en één in het Duits.

De FITCE (opgericht in Brussel in 1962) is een federatie van verenigingen voor telecommunicatietechniek uit landen binnen de Europese Economische Gemeenschap.

B.7.2 Congressen en symposia in Nederland 223 http://proxy.handle.net/10648/c343e0cd-a00b-4cc8-b3d0-befc8d4801c9 Brief van de voorzitter van het Nederlandse Toneelverbond aan de deelnemers van het forum over 'Toneel en televisie', houdende vragen die hij op dit forum aan de orde wil stellen. 1958 december 7. 224 http://proxy.handle.net/10648/cb7f8bcc-9f38-4d0b-bdb5-5911b6f460c2 Stukken betreffende het Congres Nationaal Overleg voor Gewestelijke Cultuur te Amersfoort, georganiseerd door het Nederlands Gesprek Centrum. 1959 1 omslag

Afkomstig uit een map met opschrift 'Culturele Raad Noord-Holland / Ned. Gespreks Centrum'.

225 http://proxy.handle.net/10648/04d88ac1-e5f4-40ef-a66e-45a4149bc1b2 'Cultuur en Televisie'. Verslag van de Televisie Contactdag te Eindhoven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Sociëteit 'Cultureel Contact'. 1964 226 http://proxy.handle.net/10648/6f95704b-f8d1-4c26-b235-d7a6620cec4b Reader bij het symposium 'Regionale Omroep 1976', georganiseerd door de Stichting Regionale Omroep, Overleg en Samenwerking (ROOS). 1977 1 stuk

Afkomstig uit een map met opschrift 'STAD'.

B.8 Werkzaamheden als regisseur buiten de televisie 227 http://proxy.handle.net/10648/638ac8a5-0df0-4c01-92c6-679c88fb6f6b Sollicitatiebrief naar een niet nader genoemde functie in Amsterdam. Kladversie. 1948 april 6

Betreft de functie van zelfstandig regisseur.

228 http://proxy.handle.net/10648/1e67c004-0b7c-4b0f-92e1-e3759c200bf3 Draaiboek van het spektakel 'Tizzeniggi', ter gelegenheid van het 21e lustrum van het Delftsch Studenten Corps. Met aantekeningen en foto. 1953 229 http://proxy.handle.net/10648/4599f10e-cbad-4940-97ed-02c85eb8bd8b Dankbrieven van de directeur-generaal van de Statistiek en het hoofd van de afdeling Algemene Zaken van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de samenwerking met Erik de Vries bij de totstandkoming van een film over de volkstelling van 1960/1961. 1960 juni 28 - 30 230 http://proxy.handle.net/10648/f4186049-fae2-4f77-82e7-2bb2d33f7584 Correspondentie met de Nationale Publiciteits Onderneming BV (NPO). 1977 juni 22 - 1979 dec. 6 231 http://proxy.handle.net/10648/c61d72e5-3665-498a-8922-fb88b364b4a6 Script en samenvatting van de mobilofoon-film 'Odd car out. A tale of all cities' van Erik de Vries. ongedateerd

Afkomstig uit een map met opschrift 'Odd car out'.

Film over Amsterdam.

B.9 Werkzaamheden voor cultuurinstellingen 232 http://proxy.handle.net/10648/4592fe17-bdda-43aa-97f1-7d407d0b32e6 Artikelen en adviezen van Erik de Vries betreffende televisie, opgesteld ten behoeve van verschillende instellingen. 1956-1959

Afkomstig uit een map met opschrift 'Hier en daar gevonden'.

233 http://proxy.handle.net/10648/a5ef6de0-f64d-4ac1-b5e8-d7fc9fd4845f Vergaderstukken van het Nederlands Centrum van het Internationaal Theater Instituut te 's-Gravenhage. 1958

Bevat: Uitnodiging voor en agenda van de bestuursvergadering van 17 september 1958. Met toelichting. 1958 september 8; Notulen van de voorgaande vergadering, 1958 april 28; Nota over een uitwisseling tussen Nederland en België.

234 http://proxy.handle.net/10648/ec990811-9baf-4fb4-bbc6-f0a26445705d Stukken betreffende de Culturele Raad Noord-Holland. 1960-1963, 1975-1978 1 omslag

Afkomstig uit een map met opschrift 'Culturele Raad Noord-Holland / Ned. Gespreks Centrum'.

Hierin o.m. Correspondentie 1960 en 1977. Jaarverslagen 1960 en 1961-1962; 'Noord-Holland. Tijdschrift gewijd aan de sociaal-culturele situatie in Noord-Holland', 1963; Schets van de werkzaamheden van H. Schaafsma als directeur van de Culturele Raad Noord-Holland, 1970-1978.

235 http://proxy.handle.net/10648/a5f1def0-1700-4b7c-b0ea-6062ab8a0e89 Stukken betreffende de werkzaamheden voor de Amsterdamse Kunstraad. 1967-1970 1 omslag Afkomstig uit een map met opschrift 'Kunstraad'.

Hierin o.m.: Benoemingsbesluit van Erik de Vries door de gemeenteraad als lid van de Amsterdamse Kunstraad, 1967 juni 7. Verordening op de Amsterdamse Kunstraad. Jaarverslagen 1966 en 1967-1968. Ledenlijst. Notitie over de oprichting van een filmcentrum. Notitie over de verbetering van de relatie tussen kunst en publiek in Amsterdam, 1970 april.

236 http://proxy.handle.net/10648/6bebac9a-8cb5-40e7-805f-48b71c26c1d3 Brief van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, dr. M.A.M. Klompé, aan Erik de Vries waarin deze wordt gepolst om dr. H.S. Visscher op te volgen als lid van de Raad voor de Kunst, afd. Filmkunst. Met concept-antwoord van Erik de Vries. 1968
B.10 Werkzaamheden op algemeen maatschappelijk of cultureel gebied 237 http://proxy.handle.net/10648/7e80ac42-7e12-4553-880d-f155bf848034 Dankbrief van het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis voor financiële bijdrage t.b.v. de hulp aan de Hongaarse vluchtelingen. 1956 december 20

Afkomstig uit een map met opschrift 'NTS en Prins Bernhard Fonds'.

238 http://proxy.handle.net/10648/550383ac-642d-4520-9281-0ee706c967a6 Concept-statuten van de Cooperatieve Vereniging 'Leidsepleincabaret' U.A. Met begeleidend schrijven van advocaat en procureur mr. R.J. Polak. 1959 239 http://proxy.handle.net/10648/adaf8433-b2bc-4cb7-939f-5d9e970defba Ledenlijst van Sociëteit 'De Kring' te Amsterdam. 1966 240 http://proxy.handle.net/10648/c6dcc8d3-4a77-4f69-86c5-13bfb427e707 Stukken betreffende de Stichting 'Schrijvers in Beeld' (SIB). 1984-1992

Afkomstig uit een map met opschrift 'SIB'.

De stichting SIB heeft tot doel de vervaardiging van audiovisueel materiaal m.b.t. Nederlandse schrijvers.

Hierin o.m. Concept oprichtingsakte, 1984 juli 2. Begroting, 1984-1992. Jaarverslag, 1987. Verslagen, notulen, 1988, 1992. Beleidsplan 1990-1992.

241 http://proxy.handle.net/10648/4325ed73-44b1-4e8a-b66d-6342b97bd2e1 Stukken betreffende het 'Defence and Aid Fund Nederland'. 1985-1990

Afkomstig uit een map met opschrift 'Defence Aid Fund'.

Het 'Defense and Aid Fund Nederland' was in 1965 (officieel 1973) voortgekomen uit het in 1960 opgerichte Comite Zuid-Afrika en was aangesloten bij het 'International Defence and Aid Fund for South Africa'. Behalve Erik de Vries waren o.m. Marga Klompé en Jacques Wallage bestuursleden.

242 http://proxy.handle.net/10648/5d1f9150-f013-4edd-9640-fb5e0ec0c251 Stukken betreffende de kunstplaats TALLER aan de Keizersgracht te Amsterdam. 1985 en 2000 243 http://proxy.handle.net/10648/f8cf0ac1-4943-4e10-9756-12379e30a26e Stukken betreffende het behoud van studio Irene te Hilversum.

vóór1992

244 http://proxy.handle.net/10648/82ac04c3-2daa-4b2e-b509-8d3549abfe80 Stukken betreffende de oprichting van de stichting Erik en Hans de Vries-Snoek Fonds. 1998

Het fonds is door de naamgevers opgericht om voor kunstenaars een werkverblijf in hun buitenhuis 'Can Erik' op Formentera (Balearen) financieel mogelijk te maken.

B.11 Interviews, artikelen en scripties over Erik de Vries en diens werkzaamheden B.11.1 Interviews 245 http://proxy.handle.net/10648/639bdc9d-01c1-4a98-aa5a-77994a7184c9 Typoscript van de radiouitzending 'Moet je horen' van Wim Ibo [?] en Erik de Vries. 1959 mei 24

De opname vond plaats op 22 mei 1959. Besproken worden de muzikale voorkeuren van Erik de Vries, die gast in het programma is.

246 http://proxy.handle.net/10648/5895e871-27fb-4868-a4f6-a61eb18954e1 Krantenknipsels van interviews met Erik de Vries. 1959-1991 247 http://proxy.handle.net/10648/83ee0cf5-be64-4afc-8361-04d477f57926 Uitnodiging van copyright agent Henk Prins voor aan Erik de Vries om samen met vijftig andere bekende televisie-persoonlijkeden mee te werken aan een boek 'Bij de TV. Handboek voor kijkers', uit te geven bij uitgeverij A.W. Bruna & Zn. 1962 januari 1962. 248 http://proxy.handle.net/10648/4325d7be-9b22-4619-b3b4-d80334908227 'Goede tv eist: meer informatie en educatie'. Concept-verslag van een interview met Erik de Vries door Hans Leerink voor het weekblad Elsevier. z.d. [vóór 1964]. 249 http://proxy.handle.net/10648/7416045b-ab39-4163-9bb3-a329b421219d Concept-verslag van een interview met Erik de Vries door ... Bloem. 1991 september. 250 http://proxy.handle.net/10648/ad3bf951-e05c-4953-80ee-02c28adbd6a9 Concept-verslag van een interview met Erik de Vries t.g.v. zijn 31.111e verdaagdag. 1997 augustus 9 251 http://proxy.handle.net/10648/cda13a81-d425-4aa8-9606-91c00fc7ed13 Typoscrypt van een (radio-)programma van Theo ... (achternaam onbekend), waarin Erik de Vries vertelt van zijn ervaringen in het Natuurkundig Laboratorium van Philips en als televisieregisseur en -cameraman. ongedateerd
B.11.2 Artikelen en scripties 252 http://proxy.handle.net/10648/c376509b-0206-4f05-82ae-530b2c188e34 Fotokopie van twee pagina's uit de Radio Encyclopedie, bevattende het lemma Erik de Vries. (1947) 253 http://proxy.handle.net/10648/113a8ae2-91ad-408c-8d2b-a57a32ced1d8 Concept-artikel van N.N. over Erik de Vries. ca. 1962 254 http://proxy.handle.net/10648/095c9cd4-4414-48c1-bc69-2eca337adec5 'A ministry, not a business. De geschiedenis van het IKOR, 1946-1976'. Ongepubliceerde doctoraalscriptie van Harry Brockhus voor de studie Geschiedenis van de Pers, Proaganda en Openbare Mening / Instituut voor Massacuminicatie van de Universiteit van Amsterdam. 1981 november.

Afkomstig uit een map met opschrift 'IKON'.

255 http://proxy.handle.net/10648/6f2b0eb9-8904-4b23-90a4-46a6f052cd12 Brief van de referent omroepgeschiedenis van de NOS aan Erik de Vries waarin deze wordt uitgenodigd voor een oral history project in samenwerking met het Omroepmuseum. 1984 november 7 256 http://proxy.handle.net/10648/fa8ab04e-e3e4-4f4c-ad4b-a1fd7c711548 'What is the message of the medium? Een historisch onderzoek naar de invoering van televisie in Nederland in de periode 1948-1955 en vooral naar de culturele aspekten daarbij'. Ongepubliceerde doctoraalscriptie van R. Berends voor de studie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 1985 maart 5

Met aanbiedingsbrief, 1985 juli 28

257 http://proxy.handle.net/10648/9cbcefb3-7bfc-4b89-95ba-995261d35db5 Arie Kleijwegt, 'Techniek'. Column over Erik de Vries, geschreven voor De Samenloop van de NOS. 1989 april 15, 258 http://proxy.handle.net/10648/cfaedd6c-ecde-4ea6-b94a-4025eaaf43fb 'Volwasseneneducatie in beeld. Educatieve televisie in Nederland'. Ongepubliceerde doctoraalscriptie mw. Marian Veldhuis voor de studie Onderwijs-sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 1989

Met aanbiedingsbrief, 1989 december 15

259 http://proxy.handle.net/10648/34363c76-43ac-4cda-a25b-21382e043b61 'Workship on worship'. Fragment van een interview with Erik de Vries over zijn werk voor het IKOR / IKON. 1991 april 28.

Getypte vragen. Antwoorden van Erik de Vries in potlood.

260 http://proxy.handle.net/10648/dcf66724-3bb3-4875-b0ce-4a021f0028b8 Concep-Artikel van Ruud Gortzak over Erik de Vries. Met begeleidend schrijven. 1991 oktober 3.

Met correcties van de hand van Erik de Vries.

261 http://proxy.handle.net/10648/de56d84b-2c70-4983-972b-f0158e894d15 'Sporen in Nederland'. Artikel over leven en werk van Erik de Vries, door José Welter voor het tijdschrift Video & Audio Report. Concept. Met begeleidend schrijven van 28 december 1991. 1991 262 http://proxy.handle.net/10648/1710155d-9eeb-4953-86d3-4eef138bba09 'Televisie en cultuur. Het programmabeleid en programmering van kunst- en culturele programma's in de experimentele periode van de televisie (2 oktober 1951 - 30 september 1953)'. Ongepubliceerde doctoraalscriptie cultuureducatie van Y. Geelen, Rijks Universiteit Utrech. 1993 augustus 263 http://proxy.handle.net/10648/96c38df7-e1b1-4a22-bc69-3b19183fd515 'Pension Hommeles, het productieproces'. Ongepubliceerd onderzoeksverslag van J. Everaars en W. van Leeuwen. 1998 januari

Studierichting en opleiding niet bekend.

264 http://proxy.handle.net/10648/d7066f55-3c6d-4bf9-af10-d255d831b0fb 'Radar: een vergeten stuk geschiedenis'. Ongepubliceerd artikel van ir. R. van der Hulst en prof.ir. E. Goldbohm over de ontwikkeling van de radar bij de NV Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven vóór de Tweede Wereldoorlog. Met marginaal commentaar van Erik de Vries. ongedateerd
B.12 Documentatie

Krantenknipsels rakende werkzaamheden van Erik de Vries zijn zo veel mogelijk in de voorgaande rubrieken opgenomen.

B.12.1 Documentatie in het Engels 265 http://proxy.handle.net/10648/4a6e798a-1ae6-427c-a344-af8396a1873b (Samenvattingen van) nieuwsberichten over ontwikkelingen op het gebied van de televisie, opgesteld en/of verspreid door de NV Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. 1949-1959

Bevat: Television Survey, 1952 november. Television News, nos. 23, 37-38 en 44, 1949 oktober -1953 januari. Met hiaten. Philips TV News Flashes, 1958 april - 1959 maart. Met hiaten.

266 http://proxy.handle.net/10648/9bb59b38-d081-4e83-b0cb-819562969f98 Teksten van lezingen en toespraken, uitgesproken bij de Television Forum Lunch met de (buitenlandse) pers in het kader van de eerste landelijke televisie. 1951

Bevat: 'Statement by the president of the Foreign Press Association [in the Netherlands] at the Television Forum Lunch'. M. Leeuwin , 'At the start of television in the Netherlands. One picture is worth ten thousand words'. J.W. Rengelink , 'Attitude of the broadcasting societies towards television'.J.W. Rengelink was secretaris van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS).Met een Nederlandse versie van hetzelfde artikel. J.R. Winnie, 'Television as factor in education'.

267 http://proxy.handle.net/10648/3b418096-f54e-43ec-a567-d63fd24d1d93 Publicaties van UNESCO. 1952-1958

Bevat: Press Film Radio. UNESCO Publications on Mass Communication, 1952. Van deze jaargang alleen de nummers 2A, 2B, 2C, 3-6. Television, a world survey. Reports on the facilities of mass communication, 1953 december. Overzicht van de organisatie, programmering en technische voorzieningen van het medium televisie in verschillende landen. Joffre Dumazedier, The kinescope and adult education. UNESCO Reports and papers on Mass Communication 26 (1958).

268 http://proxy.handle.net/10648/e021721b-a053-4a09-abc5-a34bb481a50c Stukken betreffende het European Television Programme Exchange Forum te Santpoort. 1954

Afschriften ontvangen van de Persdienst van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.

Het forum werd gehouden van 27-29 april 1954. De stukken zijn Erik de Vries ter kennisneming toegezonden.

269 http://proxy.handle.net/10648/10d45329-f920-4048-a424-1336b0c43311 Lezingen van vertegenwoordigers van de National Broadcasting Company NBC, gehouden op een conferentie van de National Association of Radio and Television Broadcasters (NARTB) te Chigaco. 1954 mei

Bevat: Davis, Reid R., 'Lighting, make-up, costumes, and sets for color television'. Goodale, E.D., 'Color television signal recording techniques film and tape'. Mullenger, Keith E., 'Color televison film reproduction'. Shelby, Robert E., 'Results of experience to date in color television operation'. Walsh, A.A., 'NBC theatre television conversion'.

270 http://proxy.handle.net/10648/652a66d5-488c-4b67-898a-29ce89ec9499 Diverse publicaties in het Engels. ca. 1928-1949

Bevat: 'Behind the scenes of the world's greatest show'. Overzicht van kortegolf zendstations voor de radio in diverse landen in Europa, Afrika, Amerika, Azië en Australië, ca. 1928. H.M. Gurin en G.M. Nixon, 'A review of criteria for broadcast studio design'. Overdruk uit The Journal of the Acoustical Society of America 19 (1947), 404-411. Television again. (z.p., z.d.). Publicatie over het hervatten van televisie-uitzendingen in het Verenigd Koninkrijk na de Tweede Wereldoorlog. Ongedateerd.Blijkens opschrift verschenen of verworven in april 1948. Eye of Britain. An illustrated survey of British television and of the Olympic Games, Londen 1948 which were seen through its cameras (Wembley, 1948).Uitgegeven door de BBC. Frank Tilsley, The BBC presents television story (z.p., 1949). George M. Nixon, 'Planning radio and television studios'. Verschenen in: Proceedings of the Institute of Radio Engineers 37 (1949).

271 http://proxy.handle.net/10648/ae32e0aa-f2b4-4d99-bbd7-a858acd6c301 Diverse publicaties in het Engels. 1950-1962

Bevat: A picture book of television 1930-1950 (Londen, z.d. [1950]). Henry Gris, 'Hollywood Television City. The fabulous story of the world's first television city being built in Hollywood ...', 1952 februari 27. R.C.G. Williams, 'Industrial and professional applications of television technique'. Paper voor The Institution of Electrical Engineers Convention on the British contribution to television, 1952 april 28 - mei 3. Ariel. The staff magazine of the British Broadcasting Corporation 33 (1954). Paul Rotha, 'Television and the future of documentary', 1954 oktober 25. Verslag van het kijk- en luisteronderzoek door de BBC over de periode juli - september 1954, 1954 oktober 21. Bulletin van de European Broadcasting Union, 1954 maart - april. BBC Television comes of age. A survey of the years 1936-1957, 1957 oktober 10. Verslag van het XIIe jaarcongres van de International Scientific Film Association, gehouden te Moskou, 1958 september 10-20. An experimental liturgy as televised by ABC Television, 1959. Hearing, seeing, beleving. A review of religious broadcasting in the BBC, 1959. Robert C.G. Williams, 'The next 25 years of television'. Overdruk uit het Telecomunication Journal, 1962 december.

272 http://proxy.handle.net/10648/eb8a1fce-f37f-4800-a1ed-ab859cf28bea Documentatie in het Engels over televisie in de Verenigde Staten, verzameld tijdens de reis door Amerika naar aanleiding van het televisie-congres van Brandeis University. 1963 273 http://proxy.handle.net/10648/47d638ba-dc05-4587-b68e-ed3a0c7a50a7 Diverse publicaties in het Engels. 1965-1990 a.

Bevat: ABC Worldvision: Your passport to the future (New York z.d. [c. 1965]). Jonathan Hill, The cat's whicker. 50 years of wireless design (Londen 1978). Persmap van EBU Pan-European Satellite Broadcast Project 'Olympus TV', 1984 december 18. Philips Resears Topics 1989: Philips research - 'high definition' then and now. 1989 december. 'Keynote Adress Eurodisplay September 1990. A distant view on closer viewing,' K. Teer, former managing director Philips Research Laboratories, Eindhoven, The Netherlands, 1990.

B.12.2 Documentatie in andere buitenlandse talen 274 http://proxy.handle.net/10648/7506b18a-bfb8-4916-8114-163b99da2f52 Publicaties en overige documentatie in het Frans en in het Italiaans. 1950-1955

Bevat: 'Les fards pour télévision', in: Industrie de la Parfumerie, ca. 1950.Met begeleidend schrijven van R. Mesman, afd. Publiciteit van de N.V. Polak & Schwarz's Essencefabrieken, 1951 januari 17. Documentatie over de Italiaanse televisie, 1954-1955.

B.12.3 Documentatie in het Nederlands 275 http://proxy.handle.net/10648/e41c5ac7-a897-4932-bfc2-7f0077735045 Aantekeningen over de recente geschiedenis en cultuur van diverse landen in Oost-Europa (Slowakije, Hongarije, Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije en Turkije). ca. eind 1938/1940

Opgesteld in verband met de reis van de Philips-karavaan door Oost-Europa.

276 http://proxy.handle.net/10648/276ec36a-755f-4fa2-a0a2-894c1e5b8a5e Krantenknipsels betreffende de verzuiling en de eventuele oprichting van een nationale omroep. 1952-1955 277 http://proxy.handle.net/10648/4f6e8b29-2c0b-4099-b761-1e5a493a6071 Diverse documentatie in het Nederlands. 1939-1960

Bevat: Kleinbeeld-foto van kinofilm tot en met zes bij zes (2) 1939, nr. 10.Tijdschrift voor kleinbeeldfotografie. Waarin een foto van Erik de Vries, genomen op Sicilië. Cinemagia. Orgaan van de beroepsvereniging van Nederlandse Cineasten, jaargang 1, no. 1, 1950 februari. Rapport 'Televisie in de Verenigde Staten', geschreven door J.W. Rengelink voor de VARA, 1952 februari. K. van Dijk, 'Televisie. Chronologische benadering der maatschappelijke aspecten', 1955 augustus.Afkomstig uit een map met opschrift 'Hier en daar gevonden'. N.R.A. Vroom, 'Cultuurspreiding en televisie', 1956 januari.Afkomstig uit een map met opschrift 'Hier en daar gevonden'. J. Kassies, 'Kwaliteit en kwantiteit van Nederlands artistiek potentieel'. Tekst van een causerie, uitgesproken voor het Genootschap voor Reclame, 1957 maart 10.Afkomstig uit een map met opschrift 'Hier en daar gevonden'. Mededelingen van de Prof.dr. G. van der Leeuwstichting - ontmoetingscentrum van kerk en kunst, 1958 mei. Rede van G. van der Wal, voorzitter van de Raad van Beheer der Koninklijke Nederlandsche jaarbeurs, gehouden op de persconferentie in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, 1958 augustus 28. Afkomstig uit een map met opschrift 'Hier en daar gevonden'. H. de Witte, 'De katholieken en de televisie - een dreigende impasse'. Ongepubliceerd rapport, 1958 december. Rapport van de Commissie voor toekenning van de Televisieprijs van het Prins Bernhard Fonds, 1958. Poolse fims / filmaffiches in het Nederlands Filmmuseum, 1959. Een nationale omroep. Studie van de Vrijzinnig Protestante Radio Omroep naar een nationale omroep ter vervanging van het verzuilde bestel, 1960. Rapargids, 1960 februari.De Rapargids is de radiogids van de RAPAR (Radio omroep Paramaribo).

278 http://proxy.handle.net/10648/f82fe21c-0341-45d9-9a74-78b7ec46ca17 Diverse documentatie in het Nederlands. 1960-1968

Bevat: P. de Vlaam, 'De N.T.S. - reportagetrein'. Overdruk van Omroeptechnische Mededelingen, 1960-1961. Concept-statuten van de Nederlandse Vereniging voor Radio- en Televisie-onderzoek, 1961. Uitreiking Prins Bernhard Fonds - Televisieprijs 1963. Mededelingen van het Prins Bernhard Fonds, 1963. De Televisieprijs van het Prins Bernhard Fonds werd vanaf 1958 uitgereikt om het destijds nog jonge medium te stimuleren bij het verbreiden van cultuurwaarden. In 1963 werd de prijs voor het laatst toegekend. E. Pelosi S.J., 'Verslag van het 'International seminar on instructional television (ITV)', gehouden van 8 tot 18 oktober 1961 te Lafayette, Purdue University' (1961). Communicatie 23 (oktober 1964). Wim Ibo, 'Het amusement in de televisie. Rapport samengesteld door de heer W. Ibo in opdracht van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk' (1965). Informatiebulletin van de NTS, 1965 augustus 27. Franca Klaver, ' De problematiek van het Centraal Antenne Systeem. Auteursrechten en 'droits voisins'', Nederlands Juristenblad 1966, 817-831 en 858-871. J.L. Borderwijk, Inventarisatie van de technische ontwikkelingsmogelijkheden van de Nederlandse omroep (Leiden 1968).

279 http://proxy.handle.net/10648/bf842763-71ba-4ff4-a66e-179f7fbddb18 Diverse documentatie in het Nederlands. 1975-1997

Bevat: Nota over het massamedia-beleid, uitgebracht door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1975 maart 18. Elihu Katz, 'Televisie als een koets zonder paard'. Artikel over het na-apen van de radio door de televisie, 1975. H.J. van Schalkwijk, 'De 'Open School' in Nederland. De ontwikkeling van een 'Open School'-curriculum'. Uitgegeven door TELEAC, 1976. Beknopte geschiedenis van de Radio Nederland Wereldomroep ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, 1977. 'Kerkfragmenten. Verslag van de op 30 oktober 1977 in de Populier gehouden forumdiscussie onder de titel 'Halen de kerken 1984? (en is dat van betekenis)'', 1978 maart. Milo Anstadt en Leen Timp, 'Naar een nieuw omroepbestel. Gedachten over de grondslagen voor vernieuwing van de Omroepwet', 1979 maart 6. Persmap van de Stichting Nipkow, 1982 Nipkow in Beeld, 1961-heden, 1983. Stukken betreffende het project 'Olympus TV' van de European Broadcasting Union, 1984.Dit project was een vervolg op het Eurikon-exeperiment uit 1982 dat moest leiden tot een Europese satelliet-televisiezender. Transcript van de radio-uitzendingen 'Tony van Verre ontmoet Wim Koole, directeur IKON-Televisie', uitgezonden in mei 1986. W. Koole, 'Tot vermaak van de schare'. Bijdrage voor de bundel Secularisatie van uitgeverij De Horstink en het dagblad Trouw. Concept. 1988 juni Ed van der Elsken, NatLab (z.p. 1989).Uitgegeven door Philips. Afschrift van Column nr. 13 (van de journalist Arie Kleijwegt?) in NOS, De Samenloop over televisie en technische vooruitgang, 1989 april 15 Teleacprijs uitgereikt op 9 maart 1990 aan dr. Robertus Hajer. Uitgave van de Stichting TELEAC, 1990. Historisch overzicht van de Radio Nederland Wereldomroep en voorgangers, uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Wereldomroep en het zeventigjarig jubileum van uitzendingen op de korte golf, 1997.

280 http://proxy.handle.net/10648/c0aa77f9-285d-41ba-9415-8b6e57041e49 Documentatie, verzameld in het kader van werkzaamheden voor Sticusa en een reis naar Suriname en de Antillen (1973). 1961-1986

Afkomstig uit mappen met opschrift 'Sticusa reis 1973' en 'Sticusa' en ... mappen zonder opschrift.

Bevat: Suriname en de Nederlandse Antillen. Algemene gegevens, 1961. De Nederlandse Antillen Jaarverslag van Sticusa over 1978. Jaarverslag van Radio Nederland Wereldomroep over 1979. Vijftig jaar korte golf vanuit Nederland. Radio Nederland Wereldomroep zendt uit in negen talen. Brochure, ongedateerd (ca. 1980) Adviesraad voor culturele samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk. Samenstelling, taak, werkwijze. Brochure, ongedateerd (1980). Sticusa. Stichting voor culturele samenwerking. Brochure, ongedateerd (1980).

281 http://proxy.handle.net/10648/2c73a40a-ad63-4728-88e9-9c52c97117ba Krantenknipsels over Philips' Natuurkundig Laboratorium. 1977-1989 282 http://proxy.handle.net/10648/7fa86f0c-f16b-4a57-892c-5b55d601f08f Stukken betreffende het literatuurfestival 'Leo Vroman' naar aanleiding van de 75e verjaardag van de bioloog en dichter Leo Vroman. 1990 283 http://proxy.handle.net/10648/38820df5-c45c-4a67-9ff3-ef58249cfea8 Jan Willem Rengelink, 'Dat was het dan. Een autobiografie.' 1992 2 delen

J.W. Rengelink was omroepbestuurder bij de NTS / NOS en de VARA.

Deel 1 Deel 2: 'Mijn omroeptijd'

284 http://proxy.handle.net/10648/63a1477d-0186-45c9-ae0b-ebd6f27e5b4a Dolf Winkler, Mijn kampverleden 1942-1945 (Emmeloord 2002).

Dolf Winkler is voorzitter van de Stichting Ex-Krijgsgevangen en Nabestaanden Japan (EKNJ) geweest.

285 http://proxy.handle.net/10648/6f227a23-dc72-4bfe-8a26-b6718e7d75e3 Diverse documentatie in het Nederlands. ongedateerd

Bevat: T.T. ten Have, 'De invloed van de televisie op het gezinsleven en de jeugd', ongedateerd.Afkomstig uit een map met opschrift 'Hier en daar gevonden'. K. van Dijk, 'Televisie. Cultuursociologische benaderingen der maatschappelijke aspecten', ca. 1956. Hans Leerink, 'Goede tv eist: meer informatie en educatie', ongedateerd. J.W. Rengelink, 'Het medium televisie (in de eerste plaats benaderd vanuit het gezichtspunt van de cultuur', ongedateerd.Afkomstig uit een map met opschrift 'Hier en daar gevonden'. Dick Verkijk jr.,'De nationale onafhankelijke televisie moet zijn kans krijgen', ongedateerd. Met aantekeningen van Erik de Vries. Jaap Wieringa, 'Toneel en t.v., of: een buis vol toneel,' ongedateerd. Fotokopie van de Philips Koerier, 7e jaargang, no. 32. Aantekening omtrent de persoon van Jack Dixon, acteur en regisseur bij het Nederlands Volkstoneel (na mei 1953).

286 http://proxy.handle.net/10648/47603989-6c68-429b-8bff-0602a55bf1f4 Documentatie over Nederlands-Indië. ongedateerd
B.13 Foto's 287 http://proxy.handle.net/10648/cbe8b686-2abb-4402-91d9-504707263b51 Foto's uit envelop 'Brieven Vader Moeder + Káthe + Trude + foto's familie'. ongedateerd (jaren '20 - '40) 288 http://proxy.handle.net/10648/fec1282b-f3ae-4864-81e7-1727c46901d4 Foto's uit envelop met opschrift 'Foto's '30 / '40'. ongedateerd (jaren '30 - '40) 289 http://proxy.handle.net/10648/91db0888-6336-49e9-8f55-484cd0d4bfc3 Foto's en negatieven uit envelop 'Foto's Philips karavaan / Bucaresti - Beograd'. ongedateerd (1938-1939) 290 http://proxy.handle.net/10648/147c4e5e-c8fb-4b76-8a2e-e1b4cc8d8855 Foto's uit envelop 'Foto's Indië'. ongedateerd (jaren '40 ?) 291 http://proxy.handle.net/10648/7517cebe-1518-4385-9a19-4953b084aa98 Foto's van de registratie van een kerkdienst te Scheveningen door het IKOR. 1954

Betreft wellicht de eerste televisieregistratie van een kerkdienst door het IKOR.

292 http://proxy.handle.net/10648/d8e44d2f-13a7-4ab9-b6a6-5c2dee895caa Album met foto's van de energiemanifestatie E'55 te Rotterdam. 1955 293 http://proxy.handle.net/10648/f7815235-a50c-4255-b4c8-2cca4378ee00 Foto's en negatieven van het bezoek aan de Sovjet-Unie. 1961

Hierin o.m. negatieven van televisiebeelden van de eerste man in de ruimte, Yuri Gagarin.

294 http://proxy.handle.net/10648/88e568b3-7c5f-43d4-8504-2564f24c7949 Foto's van de registratie van de gospel 'Black nativity' voor de VPRO. 1962 / 1963 295 http://proxy.handle.net/10648/b7ec9382-43eb-4fe5-946d-e5025e94c805 Fotoalbum met opschrift ''64, '65, '66, '69, '71. '72, '77'. 1964-1977 296 http://proxy.handle.net/10648/303bb63e-c324-4343-b039-ea13f64d9023 Fotoalbum met opschrift 'Golden babies': foto's en brieven van kinderen van vrienden. 1965-1998 297 http://proxy.handle.net/10648/243394fb-7f72-4de8-9363-60ea97df2458 Fotoalbum met opschrift ''67, '68. '69, '70'. Van het buitenhuis op Formentera. 1967-1970 298 http://proxy.handle.net/10648/8bf67361-d66d-465b-80dc-30279695988d Fotoalbum met opschrift 'Bathmen '70/71, Florida '80, Erik '81, Ikon Kerst '83, Sanders, reis Ineke, Schaafsma, F. Ina + kinderen, 'buurkinderen'. 1970-1983 of later 299 http://proxy.handle.net/10648/a7eba3e2-ad45-4544-9715-8c5763325096 Fotoalbum met opschrift '2-11-85' (jubileum?). 1985 300 http://proxy.handle.net/10648/e50addea-fb00-4ee5-9466-1074621688a4 Losse foto's, afkomstig uit een doos met opschrift 'Foto's uitzoeken / Leo Vroman 75'. ongedateerd (1990) 301 http://proxy.handle.net/10648/b126d6d6-33a6-4858-ab5d-492c114edd51 Twee foto's van een openluchtbijeenkomst, met opschrift 'Japan'. 1991

Ter gelegenheid van het staatsbezoek aan Japan (?)

Copyright NRC Handelsblad. Fotograaf Vincent Mentzel. Afgebeeld zijn H.M. koningin Beatrix, Erik de Vries, Hans Snoek en anderen.

302 http://proxy.handle.net/10648/126787a6-c4ff-4f3a-9177-714c7d0c1b3e Foto's van de viering van de tachtigste verjaardag van Erik de Vries. 1992 303 http://proxy.handle.net/10648/f7efa0fb-5b56-4d0a-adc1-f99aa419a3ca Foto's uit envelop 'Martie ABC / Cabaret Wim Kan Corrie Vonk. ongedateerd 304 http://proxy.handle.net/10648/882f450c-0353-4ebd-8c54-a0e51143d81f Fotoalbum 'Formentera / P.C.' ongedateerd

Foto's genomen in het vakantiehuis op het eiland Formentera en thuis aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam.

305 http://proxy.handle.net/10648/e2f704bf-7b5c-41b0-822c-bfe1861e8115 Losse foto's, voornamelijk portretfoto's van Erik de Vries. ongedateerd 306 http://proxy.handle.net/10648/5af078cd-fd5a-4e94-9a17-a2afc6ead4f1 Fotoalbum. ongedateerd 307 http://proxy.handle.net/10648/ed63964a-12d9-4d88-8920-afcebc6b38d6 Fotoalbum. ongedateerd 308 http://proxy.handle.net/10648/81ce6365-09cd-447c-aa93-bfaeab738259 Fotoalbum. ongedateerd 309 http://proxy.handle.net/10648/87ba69f8-ebe2-49d9-bde9-cbff3f8c4099 Losse foto's. ongedateerd 310 http://proxy.handle.net/10648/860c89dd-7a76-4f90-aabf-87ef9ccb75b1 Losse foto's. ongedateerd 311 http://proxy.handle.net/10648/50cffad2-082a-4b67-bfed-ee3374901a85 Losse foto's. ongedateerd 312 http://proxy.handle.net/10648/ea7d5dc2-bdb4-4793-a1b6-be594c77586f Losse foto's. ongedateerd 313 http://proxy.handle.net/10648/6908e7d6-415c-421d-8ea9-eec78839af5a Losse foto's. ongedateerd 314 http://proxy.handle.net/10648/8b13c249-99c5-4ffe-92b2-d25eb3f605d2 Losse foto's. ongedateerd 315 http://proxy.handle.net/10648/6b9f394c-b818-4c5e-9873-4d6396b2122e Losse foto's`. ongedateerd 316 http://proxy.handle.net/10648/3f3093cc-6302-4503-8979-b1199da4ea05 Losse negatieven en diapositieven. ongedateerd 317 http://proxy.handle.net/10648/c0b5161c-f9a5-4dec-942d-406cfc555a21 Fotalbum van Erik de Vries en Hans Snoek. ongedateerd
B.14 Stukken uit het archief van Erik de Vries, berustend op het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum --- Zakagenda's van Erik de Vries.. 1940 - 2003

Geen zakagenda's voor 1941-1947 en 2000.

--- Plakboeken met krantenknipsels betreffende de Nederlandse televisie. 1937-1958 3 delen. --- Krantenknipsels, 1937-1941 en 1948-1955 --- Krantenknipsels, 1938 en 1949-1957. --- Krantenknipsels, 1952-1958. --- Plakboek met krantenknipsels betreffende de manifestatie E55. 1955 1 deel
C Archief van Johanna Rosine Snoek

Ballerina en danspedagoge. Roepnaam: Hans. Richtte in 1945 samen met Nicolaas Wijberg en Hans van Norden het Scapino Ballet op, dat zich speciaal op de jeugd richtte en waarvan zij tot 1969 (artistiek) leider bleef. Ook was ze initiatiefneemster van de Stichting Jeugdtheater Amsterdam (1971), dat in 1978 'De Krakeling' in Amsterdam betrok. Verder richtte ze ook de Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs (IVKO) -school op, die middelbaar onderwijs biedt met bijzondere aandacht voor kunst, cultuur en de individuele ontwikkeling van de leerling. Ten slotte was ze mede-oprichtster van de Stichting 'Operatie Onmisbare Kunst'. Na eerder getrouwd te zijn geweest met de balletdanser John Werdmüller, trad ze in 1951 in het huwelijk met Erik de Vries.

8 http://proxy.handle.net/10648/89a11b87-6fc3-4996-8de4-1fa3b6730fc7 Trouwboekje van Erik Klaas de Vries en Johanna Rosine Snoek. 1951 september 15 1 stuk 318 http://proxy.handle.net/10648/0b52b455-9b42-41ae-ad1e-b0f4df86dc72 Reisjournaal, bijgehouden tijdens de reis met Erik de Vries naar Costa Rica. 1956

De reis werd ondernomen in het kader van de Mission de télévision van UNESCO.

319 http://proxy.handle.net/10648/d3422f70-21ae-49d2-96c0-77c6b706ecde Dagboek, bijgehouden door Hans Snoek tijdens de reis met Erik naar de Sovjet-Unie. 1961

In 1961 maakten Erik de Vries en Hans Snoek op uitnodiging van de Russische vereniging voor culturele samenwerking in samenwerking met de vereniging USSR-Nederland een reis van twee weken door de Sovjet-Unie. In hun gezelschap bevonden zich verder de regisseur Erik de Vos (van de toneelgroep Arena) en diens echtgenote, de schrijfster Inez van Dullemen.

320 http://proxy.handle.net/10648/dfa80b0a-2089-4c07-9bde-468741abe5be Stukken betreffende een reis naar Moskou en Leningrad. 1963 321 http://proxy.handle.net/10648/4b97fed5-2009-4632-91c0-af8405e3dbaa Beschikking van de minister van CRM behelzende de benoeming van Hans Snoek tot lid van de Programmaraad van de NOS. Met begeleidend schrijven. 1969 mei 28 322 http://proxy.handle.net/10648/76587588-63f7-4bfe-816e-6863806d1831 Dagboek. 1987 december 7 - 1990 januari 1

Achterin gastenboek van de buitenverblijven te Bathmen en op Formentera (Can Erik).

323 http://proxy.handle.net/10648/d3881632-b45d-4865-bcff-b5917bff5c08 Brief van de Stichting Operatie Onmisbare Kunst (OOK) ter inzameling van geld voor een fonds ter subsidiëring exposities van het werk van traditionele beeldende kunstenaars. 1987 of 1988

De Stichting OOK was mede op initiatief van Hans Snoek opgericht. Zij fungeerde ook als voorzitter van de stichting.

22 http://proxy.handle.net/10648/2df5dcf2-82f9-47fe-92ed-cd8d6b5af793 Receptieboek voor de 80e verjaardagen van Hans Snoek en Erik de Vries. 1990 december 29 en 1992 juni 5

Aan te vragen als inv.nr. 22.

324 http://proxy.handle.net/10648/72c00d9b-a830-4b32-a497-5eeabd751a7b Plakboek van de reis naar Japan. 1991 oktober 17 - 31

Losbladig.

325 http://proxy.handle.net/10648/9b7ded10-12b5-4731-8383-7a4e8b1e540b Documentatie betreffende de Japanse cultuur (m.n. theater). ca. 1991 326 http://proxy.handle.net/10648/0b5744f4-62e7-452b-b1f1-aea2b5659590 Correspondentie met Jessica en Jellie Dekker. 1993-1994