2.21.307 Inventaris van het archief van de familie Van Riemsdijk, 16e-20e eeuw J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2006 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Ancella Steketee, 27 augustus 2009. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003. Beschrijving van het archief Familiearchief Van Riemsdijk Riemsdijk, van16e - 20e eeuw C27027 4,80 meter; 984 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven. Het archief bevat foto's, tekeningen en prenten. Nationaal Archief, Den Haag Riemsdijk, Van Jonge, De Wesselman Riemsdijk, Jan Remnitszn. van (overl., 1713) Riemsdijk, Rombout van (1668-1721) Riemsdijk, Gerrit van (1712-1774) Riemsdijk, Adrianus van (1712-1817) Riemsdijk, Jeremias van (1712 of, 1717-1777) Riemsdijk, Jacob van (1755-1797) Riemsdijk, Gerrit van (1772-1856) Riemsdijk, Adrianus van (1777-1855) Wesselman, Daniela (1775-1860) Riemsdijk, Adrianus Willem Gerrit van (1803-1871) Jonge, Wilhelmina Cornelia de (1814-1882) Riemsdijk, Anna Wilhelmina Carolina Frederica Catharina van (1813-1895) Riemsdijk, Adriaan Daniël van (1837-1897) Riemsdijk, Johan Cornelis Marius van (1842-1895) Riemsdijk, Willem Johan Emmanuel van (1881-1928) Riemsdijk, Theodorus Helenus Franciscus van (1848-1923) Riemsdijk, Barthold Willem Floris van (1850-1942) Leeuw, Johanna van der (1855-1918) Riemsdijk, Willem Vincent Helvetius van (?-?) Faber van Riemsdijk, Jeremias Cornelis (1786-1863) Jonge, Karel Willem de (1789-1852) Wesselman, Carel Frederik (1746-1825) Riemsdijk, Adriaan Willem Gerrit van (1878-1930) Bassecour Caan, Henriëtte de la (1874-1938) Riemsdijk, Maria Agnes van (1879-1903) Riemsdijk, Henrïette Cora Johanna van (1883-1975) Riemsdijk, Margaretha (Maggie) van (1888- 1978) Leeuw, W.S. van der (?-?) Looy, Maria Agnes [van der Leeuw-] van der (1821-1890) Leeuw, Anna van der (1843-1922) Gaymans, Christiaan Hendrik Jacob (Henri) (1831-1908) Het archief van de familie Van Riemsdijk is onderverdeeld in rubrieken: de adellijke tak van de familie, de niet-adellijke takken van de familie, de aan de adellijke tak van de familie gelieerde families Wesselman, De Jonge, Van der Leeuw en verzamelde stukken. In het archief bevinden zich onder meer stukken betreffende openbare functies van de leden van de familie en foto's, genealogische bescheiden, tekeningen, publicaties en persoonlijke stukken. Het archief bevat stukken betreffende het privé-leven en openbaar leven van algemeen rijksarchivaris jhr. Th.H.F. van Riemsdijk. De verzamelde stukken zijn voornamelijk van hem afkomstig. 2.21 Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Familiearchief Van Riemsdijk, 16e-20e eeuw, nummer toegang 2.21.307, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Riemsdijk, van, 2.21.307, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I Stukken afkomstig van de geadelde tak A Jan Remnitszn. van Riemsdijk, (+1713)

Gehuwd met Huberta van Answick Gerritsdr. (vermeld 1668)

1 http://proxy.handle.net/10648/796696f5-b05a-4bfe-9318-e244a885ca2d Akte van huwelijkse voorwaarden, 1668, met transcriptie van de hand van Theodoor H.F. van Riemsdijk. z.j. 1 omslag B Rombout van Riemsdijk, (1668-1721)

Gehuwd met Lucia Winderlingh (ca. 1700)

2 http://proxy.handle.net/10648/fe56b809-b943-458c-a3ac-97e4f43e7996 Bijbelblad met familieaantekeningen van de hand van Rombout van Riemsdijk, 1694-1717, met transcriptie van de hand van Theodoor H.F. van Riemsdijk. z.j. 2 stukken 3 http://proxy.handle.net/10648/73e47a2f-cb93-471f-9f90-e7460cbb97a8 Akte van verkoop ten overstaan van het gerecht van Tuyl door Marten Hen drickszn. van Royen aan Christoffel Winderlingh, vader van Lucia Winderlingh, van drie morgen land onder Zennewijnen, genaamd "Die Swarte Camp", 1694, met transcriptie van Theodoor H.F. van Riemsdijk. z.j. 1 charter en 1 stuk
C Gerrit van Riemsdijk, (1712-1774)

Gehuwd met Jenneken van Oosterhout (1724-1766)

4 http://proxy.handle.net/10648/c58b8aa3-361d-4447-8427-3ab76fd51831 Ingekomen brief van Samuel van Riemsdijk betreffende de toezending van familiepapieren. 1770 1 stuk 5 http://proxy.handle.net/10648/cef2510f-b490-424a-904f-d247a26096dc Aantekeningen van Gerrit van Riemsdijk over de geboortedagen van zijn broers en zusters. z.j. (18e eeuw) 1 stuk
D Adrianus van Riemsdijk, 1712-1817

Gehuwd met Wilhelmina van Rijnberk (1724-1766

a Privé-leven 6 http://proxy.handle.net/10648/352f72f5-8da4-44ee-8fe1-252d8dbe13ed Wapentekening in kleur van het alliantiewapen van Adrianus van Riemsdijk en Wilhelmina van Rijnberk, vervaardigd door Jacobus van Eynden, perkament. 1771 1 stuk 7 http://proxy.handle.net/10648/72158533-7524-4b3a-bb10-3865b91d850c Ingekomen brieven, voornamelijk van neef Jacob van Riemsdijk over de genealogie van de familie Van Riemsdijk. 1778-1790, 1814 1 omslag b Openbaar leven 8 http://proxy.handle.net/10648/98be4c17-f266-495a-ae91-02233c580db5 Stukken betreffende detentie-maatregelen tegen uitgeweken patriottische burgers, waaronder Adrianus van Riemsdijk. 1787, 1788 1 omslag 9 http://proxy.handle.net/10648/0e41bd55-5cf8-4e29-82e4-047a0493d2b7 Album amicorum van Adrianus van Riemsdijk als kapitein van de Gelderse vrijwillige jagers. 1787-1791 1 deeltje 10 http://proxy.handle.net/10648/304634bb-2a2f-4137-a319-6f01df42396b Plakkaat, uitgevaardigd door de Staten van Gelderland, houdende een amnestieverklaring voor die patriotten, die het plakkaat van 6 juli 1787 hebben overtreden, met uitzondering van enige kopstukken, waaronder Adrianus van Riemsdijk, gedrukt. 1790 1 katern 11 http://proxy.handle.net/10648/449fbc49-e9e8-4d89-abf8-4ffc62a29536 Verslag over de instelling van een gemeenteraad te Tiel door patriottische burgers, waaronder Adrianus van Riemsdijk en zijn gelijknamige zoon, afschrift. 1795 1 katern
E Gerrit van Riemsdijk, 1772-1856

Gehuwd met Jacoba Theodora van Leeuwen, ca 1800

a Privé-leven 12 http://proxy.handle.net/10648/68b79542-5c4f-4bca-970c-e678b8bb91d9 Gedichten en verzen, vervaardigd ter gelegenheid van hun huwelijk. 1800 1 katern quarto b Openbaar leven 13 http://proxy.handle.net/10648/620fe75f-5b59-4513-8fdf-496d573bc294 Verslag van een vergadering van het Comité révolutionair te Tiel betreffende de instelling van een nieuwe gemeenteraad. 1795 januari 30 1 katern

Gerrit van Riemsdijk wordt hierin aangewezen als secretaris.

14 http://proxy.handle.net/10648/f8712fb0-16ad-458c-9f9f-5cd36bea3492 Stukken betreffende de aanhouding van vier schepen in de Jahde te Eckwarden op last van Gerrit van Riemsdijk als provisioneel commissaris der convoyen en licenten in Oostfriesland in 1808, met stukken betreffende zijn poging om zijn aandeel in de lading te verkrijgen. 1808-1816 1 pak
F Adrianus van Riemsdijk, 1777-1855 en Daniela Wesselman (1775-1860) Adrianus van Riemsdijk a Privé-leven 15 http://proxy.handle.net/10648/a9d5d085-d872-4e07-9a6c-ba660fde3e97 Blaadjes uit een album amicorum van Adrianus van Riemsdijk. 1796, 1797 1 omslag 16 http://proxy.handle.net/10648/e4f414d1-4334-4484-bb27-a8eb35fc375d Feestzangen, vervaardigd door Adrianus van Riemsdijk ter gelegenheid van de gouden bruiloft van R. van Woelderen en A.F.M. Plencker. 1801 1 katern 17 http://proxy.handle.net/10648/6f61d4bf-5ea8-4847-bc53-864c3112c2a8 Huwelijksakte voor Adrianus van Riemsdijk en Daniela Wesselman, opgemaakt door de gemeentesecretaris van Helmond. 1802 1 stuk 18 http://proxy.handle.net/10648/56995e17-1abf-4a35-8e79-b111b698eefa Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Adrianus van Riemsdijk en Wilhelmina van Rijnberk, afkomstig van Adrianus van Riemsdijk en Daniela Wesselman. 1811-1835 1 omslag 19 http://proxy.handle.net/10648/770bd6e1-e9fd-4f40-b0f2-5b984bd2b3f4 Brieven, gericht aan Daniela Wesselman, afkomstig van haar (a.s.) echtgenoot Adrianus van Riemsdijk. ca 1800-1816 1 pak 20 http://proxy.handle.net/10648/c67cea14-4183-4cd6-b9a2-01587c4184b2 Brieven, gericht aan Daniela Wesselman, afkomstig van haar ouders. 1815 2 stukken 21 http://proxy.handle.net/10648/2b9f9736-aee4-4a42-982e-7f6bb2e2adf9 Testamenten van Adrianus van Riemsdijk en Daniela Wesselman. 1811, 1835 2 katernen 22 http://proxy.handle.net/10648/1756920d-ff48-40a9-8458-4e7f4066c8ca Onderhandse akten van schuldbekentenis ten laste van Samuel van Riemsdijk c.u., ten gunste van Adrianus van Riemsdijk wegens de som van resp.f.500,- en f.800,-gulden. 1841 23 http://proxy.handle.net/10648/59f195db-38f3-40cb-991b-7afeb09aab5e Brieven van persoonlijke en politieke aard, gericht aan Adrianus van Riemsdijk, afkomstig van zijn broer Gerrit van Riemsdijk. 1834, 1849-1855 1 pak 24 http://proxy.handle.net/10648/4a34a84c-779f-4053-8986-8d216ea61582 Extracten uit het register van de burgerlijke stand van Maastricht betreffende het overlijden van Adrianus van Riemsdijk en Daniela Wesselman. 1855, 1860 3 stukken b Openbaar leven 25 http://proxy.handle.net/10648/861f9895-912a-4aa1-82e1-207ae3d56d15 Stukken betreffende de verheffing van Adrianus van Riemsdijk in de adelstand, alsmede betreffende zijn benoeming tot lid van de ridderschap van het hertogdom Limburg. 1841-1854 1 omslag 26 http://proxy.handle.net/10648/1a543d7c-563c-4c06-874d-df70ad57ce8c Rekesten van Adrianus van Riemsdijk, gericht aan koning Willem II betreffende de uitkering van pensioensgelden. Concepten. 1844 1 omslag 156-159 Stukken betreffende zijn bestuurslidmaatschap van een tekenschool in Maastricht, met leermiddelen. Z.j. 156 http://proxy.handle.net/10648/a5ed0616-4f23-4115-b353-247e363c3583 Verslag van een vergadering van de afdeling Kunsten van de lagere school te Maastricht, houdende zijn benoeming tot secretaris van de afdeling en een omschrijving van werkzaamheden ten behoeve van de leerlingen, 29 maart 1826. Afschrift. Z.j. 157 http://proxy.handle.net/10648/6ab48bab-d440-46e6-be3c-75e7c423dad3 Adreslijsten van werklieden en employés, die lessen aan de school volgen, met klad van een convocaat voor een cursus bouwkundig tekenen op het Vrijthof. Z.j. 158 http://proxy.handle.net/10648/883cfbd8-a958-4642-a7b4-a42b401ea3fa Teksten van lessen inzake bouwkunst en architectuur. Met aantekeningen. Z.j. 159 http://proxy.handle.net/10648/5a3de1f2-93ee-4358-92c0-bfeb87fa0a5f Lijst van goniometrische formules, tabel van vierkantswortels en van berekeningen van de getalsverhoudingen der muzieknoten in het octaafstelsel. Z.j. 160 http://proxy.handle.net/10648/dc7df9c3-6ec7-4883-bf0a-ab377f5d726f Formules voor standaardisering van tekenschalen voor de vervaardiging van topografische kaarten, met instructies voor het gebruik van schalen en voorbeelden van topografische projecties, daterend uit de Bataafse en Franse tijd. Gedrukt, geschreven. Z.j.

Vgl inventarisnummer 50. Van Riemsdijk was lid van de Hoofdcommissie tot het werk der geologische kaartbeschrijving.

161 http://proxy.handle.net/10648/3d5ef9b4-37df-4b19-be81-26c8ccf8f068 Manuscript, houdende een anatomische beschrijving van de soorten schelpdieren. Z.j.
Daniela Wesselman 162 http://proxy.handle.net/10648/47e1883c-878e-4490-a028-be51bf7bef8e Ingekomen brieven van haar kleinzoon Barthold Willem Floris van Riemsdijk. 1859, 1860
G Adrianus Willem Gerrit van Riemsdijk (1803-1871) en Wilhelmina Cornelia de Jonge (1814-1882) Adrianus Willem Gerrit van Riemsdijk a Privé-leven 27 http://proxy.handle.net/10648/a71712d7-fee9-4fe0-b3b8-e464e7717079 Stukken betreffende de studie letteren en wis- en natuurkunde van Adrianus W.G. van Riemsdijk aan de universiteit van Utrecht. 1822-1827 1 pak 28 http://proxy.handle.net/10648/1b9fce0f-5f75-460c-9c9a-8b2fa8f1fac0 Brieven, ingekomen bij Adrianus W.G. van Riemsdijk, afkomstig van zijn vader. 1825, 1848, 1849 1 omslag 29 http://proxy.handle.net/10648/c3ebf701-783e-415e-91a0-b215ead68896 Brieven, ingekomen bij Adrianus W.G. van Riemsdijk, afkomstig van zijn vriend, C.S.A. Spiering. 1835 1 omslag 30 http://proxy.handle.net/10648/dc58a9cb-19c2-41ba-8ce1-59bde54f60de Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Adrianus W.G. van Riemsdijk en Wilhelmina Cornelia de Jonge, met bijlage. 2 stukken 31 http://proxy.handle.net/10648/b5b182ee-75bc-40de-ab50-5731a5d225ff Kasboek van Adrianus W.G. van Riemsdijk, met inliggend overzicht van uitgaven en inkomsten (in de vorm van geschenken), verbonden aan zijn huwelijk. 1836-1838 1 katern 32 http://proxy.handle.net/10648/1c9907bb-fc4c-4442-95eb-f8ed1949dc9c Brieven, ingekomen bij Wilhelmina Cornelia de Jonge van naaste familieleden, vriendinnen en kennissen. 1830-1882 1 pak 33 http://proxy.handle.net/10648/dfcfc870-94db-4e42-80c7-2d8a4d8b21a7 Correspondentie tussen Adrianus W.G. van Riemsdijk en Wilhelmina Cornelia de Jonge, ........., met dagboekaantekeningen van Adrianus W.G. van Riemsdijk, ..... (zie nr 28). 1849 en z.j. 1 pak 34 http://proxy.handle.net/10648/eb4bdb56-888a-4e69-bfec-94d7699ed47b Brieven, ingekomen bij Adrianus W.G. van Riemsdijk en Wilhelmina Cornelia de Jonge, afkomstig van hun kinderen, met enige antwoordbrieven. 1845-ca 1880 1 pak 35 http://proxy.handle.net/10648/5a1562bc-e389-486a-82bd-54c5c0296699 Ingekomen uitnodigingen en berichten van verhindering voor het bijwonen van diners en andere feestelijkheden. ca 1850-ca 1870 1 omslag

Bij elkaar bewaard door Wilhelmina Cornelis de Jonge om als 'voorbeelden' te dienen.

36 http://proxy.handle.net/10648/005c579b-95eb-4b2e-ad5c-f0398242ea9f Zakagenda's van Adrianus W.G. van Riemsdijk. 1855, 1860 2 deeltjes 37 http://proxy.handle.net/10648/26188344-1933-4c66-94ac-16c214241ea9 Stukken, afkomstig van Adrianus W.G. van Riemsdijk betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van zijn ouders. 1855-1860 1 pak 38 http://proxy.handle.net/10648/7d1280f2-7668-440d-a59d-77e50fa6424b Nota's, rekeningen en aanslagbiljetten bestemd voor Adrianus W.G. van Riemsdijk. 1860-ca 1870 1 pak 39 http://proxy.handle.net/10648/1345665c-99a3-4739-ae89-300f313f28a3 Stukken betreffende de aankoop, het onderhoud en de verbouwing van het huis 'Cronenburgh' te Utrecht, gemeenschappelijk bezit van Adrianus W.G. van Riemsdijk en H. van de Wall Bake. 1863, 1864 1 omslag 40 http://proxy.handle.net/10648/ddd1742a-cced-491a-ad9b-124702cd178e Bestek en voorwaarden voor de verbouwing van het huis van Adrianus W.G. van Riemsdijk aan de Maliebaan te Utrecht, met bijlagen. z.j. (ca 1865) 1 katern 41 http://proxy.handle.net/10648/006d78b0-b69a-442a-b437-d16e80a6282d Ingekomen brieven en rekeningen van de 'Mantelofenfabrik J. Mertens' te Keulen, met geillustreerde prijsopgaven. 1866 1 omslag 42 http://proxy.handle.net/10648/0965f0ab-46b2-4501-929e-8221e59a1008 Stukken betreffende de aankoop van koperen luchters en biljartballen Adrianus W.G. van Riemsdijk, met bijbehorende afbeeldingen. 1867, 1868 1 omslag 43 http://proxy.handle.net/10648/cf5a4c90-2701-408a-ad84-72569aa3c2d4 Brieven, ingekomen bij Wilhelmina Cornelia de Jonge naar aanleiding van het overlijden van haar echtgenoot, met bijlagen. 1871 1 omslag 44 http://proxy.handle.net/10648/c37bb8f3-6e86-45d1-a449-9b15082348f5 Gedichten en verzen van de hand van Wilhelmina Cornelia de Jonge, overwegend van religieuze aard alsmede een beschrijving van haar ziekbed. 1874, 1875 en z.j. 1 deel 163 http://proxy.handle.net/10648/cbd0ae04-f61c-4b0f-8a18-a5e189d5397e Gedicht van Lichter, predikant te Zierikzee, en n.n. bij gelegenheid van zijn huwelijk met Wilhelmina Cornelia de Jonge. 10 augustus 1836 165 http://proxy.handle.net/10648/9c7ed7ca-b2f0-4b24-85a9-1f81269d40cb Brieven van Carolina Lonce Vrolik, gouvernante van de familie, aan de kinderen Van Riemsdijk gezamenlijk en aan "Toldy". 1862-1863 en z.j. 166 http://proxy.handle.net/10648/1ec5b00d-5c0e-4973-b959-4a20e740c93f Ingekomen brieven van zijn zoon Barthold Willem Floris van Riemsdijk. 1869-1871 167 http://proxy.handle.net/10648/b5148c2d-f28f-48d2-8db2-532ce4d2589f Fotografische portretten van Van Riemsdijk (1803-1871) en zijn echtgenote Wilhelmina C, de Jonge. z.j. 168 http://proxy.handle.net/10648/c5f86450-db1a-4eda-a2df-2646b17f9be4 Overlijdensbericht van A.W.G. van Riemsdijk sr. 29 oktober 1871
b Openbaar leven c Hoofdfuncties 45 http://proxy.handle.net/10648/07a89298-55df-4bef-a922-ccd02e577a1d Stukken betreffende de loopbaan van Adrianus W.G. van Riemsdijk als agent van de Algemene Rijkskassier resp. arrondissementsbetaalmeester te Maastricht en als lid van het muntcollege, belast met de taak van inspecteur-generaal. 1843-1869 1 omslag 46 http://proxy.handle.net/10648/e462198f-0fb7-4760-91df-2c800fef03cd Aantekeningen van zijn hand over gewicht en waarde van diverse muntsoorten. 1847 en z.j. 1 omslag d Nevenfuncties en activiteiten 47 http://proxy.handle.net/10648/e3f51661-4a63-4864-af67-1d616478de0c Stukken, afkomstig van Adrianus W.G. van Riemsdijk als secretaris-penningmeester van de 'commissie van beheer en toezigt over 's rijks lagere school' te Maastricht. 1838-1853 1 omslag 48 http://proxy.handle.net/10648/1719a59d-bdce-4eb7-a01c-dfead1ee6692 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van resp. het 'Genootschap der Harmonie' te Maastricht, 1844, het Provinciaal Utrechts Genootschap, 1847, de 'commissie voor bewaking van gedenkstukken en voorwerpen van kunst', 1849, het 'Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte', 1852, de 'societé des amis des sciences, lettres et arts', 1845,1850 en de carnavalssocieteit 'Momus'. z.j. 1 omslag 49 http://proxy.handle.net/10648/4081668b-a78e-47e4-b464-a218ecb14881 Jaarboek van het hertogdom Limburg, uitgegeven door het Genootschap van Vrienden van Wetenschappen, Letteren en Kunsten te Maastricht. 1846

Vermoedelijk afkomstig van Adrianus W. G. van Riemsdijk, lid van dit genootschap.

50 http://proxy.handle.net/10648/bfb4e465-73fd-4b5c-95d9-9af2959bf085 Stukken betreffende het correspondentschap van Adrianus W.G. van Riemsdijk van de 'hoofdcommissie tot het werk der geologische kaartenbeschrijving van Nederland', ressorterend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. 1846, 1852, 1855 1 omslag 51 http://proxy.handle.net/10648/6afd743d-c187-482a-8bf0-d31610b4e6e9 Rekening en verantwoording over de winterperiode 1853-1854 door Adrianus W.G. van Riemsdijk als thesaurier der buitengewone commissie tot ondersteuning van armen te Maastricht, met bijlage. 1854 2 stukken 52 http://proxy.handle.net/10648/9fe93635-d1c0-43f8-be2a-e728962fe5c3 Stukken, afkomstig van Adrianus W.G. van Riemsdijk als lid van de raad van bestuur van het Koninklijk Athenaeum te Maastricht. 1848, 1854, 1859 1 omslag 53 http://proxy.handle.net/10648/f723a0a4-1b65-4e6b-badd-cb15b04e51bb Stukken, voornamelijk afkomstig van Adrianus W.G. van Riemsdijk als lid van het 'Bestuur der Inrigting van onderwijs voor den arbeidenden stand' te Utrecht. 1856-1865 1 omslag 164 http://proxy.handle.net/10648/7b0692a5-ba50-420a-8d55-e85ea10424fb Financieel jaaroverzicht van een door hem bestuurde onderwijsinrichting over 1861 en 1862. 1861-1862
Wilhelmina Cornelia de Jonge 169 http://proxy.handle.net/10648/6da8ac6d-e651-433e-8419-cb5e0e57ef28 Exemplaar van het Nieuwe Testament in de statenvertaling, 1844, met ingekomen bidprentje. 1844, 1854 170 http://proxy.handle.net/10648/a2a84070-e527-4c83-9067-38d25999740b Ingekomen brief van haar nicht (cousine?) Albertine de Brauw. Z.j.; Elisa Flood, 30 mei 1869; Anna [Gaymans-] van der Leeuw, september, oktober 1881. 171-173 Ingekomen brieven van haar schoondochter Johanna van der Leeuw. 1875-1882.en z.j.

De brieven van Johanna van der Leeuw zijn niet altijd gedateerd; de data zijn bij benadering bepaald door het bijeengeborgen zijn van de brieven en de aanhef van de brieven vóór en na haar huwelijk.

171 http://proxy.handle.net/10648/370b2a1e-210e-49eb-b705-9e867f2f5284 1875-1877 en z.j. 172 http://proxy.handle.net/10648/f5a6763c-9bd9-4037-84cf-d9be171e767f 1877-1879 en z.j. 173 http://proxy.handle.net/10648/e62393df-8e9b-4eac-9bb5-f633d61d053b 1880-1882 en z.j.
174 http://proxy.handle.net/10648/19fc5946-56ac-4c35-be8c-0ec811e8080b Ingekomen brieven van haar neveu E. van Marken haar zoon Adriaan Daniël van Riemsdijk. 1859 175 http://proxy.handle.net/10648/9e3adf62-d011-4978-8f24-b6d17ecede1f Ingekomen brieven van haar dochter Henriëtte Carolina Wilhelmina van Riemsdijk (1838-1919). 1875 en z.j. 176-177 Ingekomen brieven van haar zoon Barthold Willem Floris van Riemsdijk. 1869-1882 176 http://proxy.handle.net/10648/f85bbda5-b013-483b-aaef-6816cb6e48ce 1869-1871 177 http://proxy.handle.net/10648/d61d4f86-e45e-4a45-8fcf-9e7e0c94f4f4 1873-1882 en z.j. 944 http://proxy.handle.net/10648/3a4809ae-dd52-4174-8060-ad76e7f6a668 Ingekomen brieven van haar man A.W.G. van Riemsdijk. 1852-1863 178 http://proxy.handle.net/10648/e4017f99-b1f0-473a-b442-307eeac63129 Ingekomen brief van Elisabeth Voorhaus naar aanleiding van het overlijden van haar echtgenoot. 14 november 1871
H Anna Wilhelmina Carolina Frederica Catharina van Riemsdijk (1813-1895)

Gehuwd met Barthold Frans Johan Anne baron van Verschuer (1811-1886)

54 http://proxy.handle.net/10648/b2f34d46-6a44-44ca-b12c-0f7af3cbe122 Akte van huwelijkse voorwaarden. 1840 1 katern 179 http://proxy.handle.net/10648/142da3a4-8dfd-4a37-9dc4-fd4d3f3a1a0f Fotografische portretten van Anna van Riemsdijk. Z.j.
I Adriaan Daniël van Riemsdijk (1837-1897)

Ongehuwd?

a Privé-leven 55 http://proxy.handle.net/10648/c36de71e-311e-482e-aa06-91264fdc66c4 Ingekomen brieven, voornamelijk van zijn vader, zijn broers Johan en Theo en zijn grootmoeder van moederszijde. 1845-1897 1 omslag 56 http://proxy.handle.net/10648/191bc1eb-a6a7-4d10-9b50-e399672aede3 Visitekaartjes, met abonnementskaart voor concerten in Park Tivoli te utrecht en met enkele losse aantekeningen betreffende muntwaarden. ca 1860 1 omslag 57 http://proxy.handle.net/10648/18950b16-c666-4ca8-b5d4-f76c32dbe089 Stukken betreffende zijn benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. 1874 3 stukken 181-183 Ingekomen brieven van zijn broer Barthold Willem Floris van Riemsdijk. 1866-1891 181 http://proxy.handle.net/10648/15fcd493-d0dc-4b17-9b50-d7bf707aa4a9 376. 1861-1881. 182 http://proxy.handle.net/10648/12019829-a65c-468c-a6f6-935299354721 377. 1882-1887 183 http://proxy.handle.net/10648/b8318c63-0981-4d89-a13c-f45c015b9b0c 410. 1888-1896 en z.j. 184 http://proxy.handle.net/10648/813ab406-8974-42a2-b3a4-1b6b6d0cb1b1 Ingekomen brieven van zijn schoonzuster Johanna van der Leeuw. 1887-1890 185 http://proxy.handle.net/10648/050972c6-6b98-446d-8284-974a27359cfb Ingekomen brieven van zijn vriend G.J. Mulder. 1863-1864 b Opleiding en studie 58 http://proxy.handle.net/10648/a28e4ae1-c5a9-4f9c-8955-6d71bfebb106 Rapport van Adriaan Daniël van Riemsdijk als leerling 2e klas van het Koninklijk Atheneum te Maastricht. 1852-1853, 1853 1 stuk 59 http://proxy.handle.net/10648/bef97f8b-44a4-4884-aa4f-3d6a40f42461 Inschrijvingsbewijzen en testimonia voor Adriaan Daniël van Riemsdijk als student rechten en filosofie, later chemie aan de universiteit van Utrecht. ca 1855 - ca 1860 1 omslag 60 http://proxy.handle.net/10648/8eadb1e3-99ca-4b40-ba8d-c9cf6cbfb923 Van Riemsdijk, A.D. De scheikundige werking der warmte op anorganische verbindingen , diss. Utrecht 1864, met bijbehorende stellingen, drukproefversie en vertaling in het Frans. 1864 1 pak 61 http://proxy.handle.net/10648/21d21d2a-ee79-47ca-a6b6-078fd3c87df3 Ingekomen brieven en andere stukken betreffende de viering van zijn promotie tot doctor in de wis- en natuurkunde aan de universiteit van Utrecht. 1864 1 omslag 62 http://proxy.handle.net/10648/32b2edd1-cb5a-458d-b54c-90614d576fc3 Stukken betreffende zijn benoeming door het curatorium van de universiteit van Utrecht tot assistent van de hoogleraar scheikunde G.J. Mulder. 1864 1 omslag 63 http://proxy.handle.net/10648/38559fab-0637-40f4-b435-0034874009dd Uittreksels uit studieboeken op scheikundig terrein, verslagen van scheikundige proeven en losse aantekeningen van scheikundige aard, afkomstig van Adriaan Daniël van Riemsdijk. 1868 en z.j. 1 pak 180 http://proxy.handle.net/10648/9e9b08de-80c1-4325-aaad-c35ea5d82b8a Afschriften van brieven en nota's aan curatoren van de Utrechtse universiteit als medewerker aan het scheikundig laboratorium, 20 september 1865. z.j. c Openbaar leven d Hoofdfuncties 64 http://proxy.handle.net/10648/270979c5-fc39-4e85-a24f-f63ca4876e60 Stukken betreffende zijn loopbaan als inspecteur essayeur-generaal bij de Rijksmunt te utrecht en als lid resp. voorzitter van het Muntcollege. 1860-1882 1 pak 65 http://proxy.handle.net/10648/1769b977-a97b-49f1-ab80-f52acd1ac47c A.D. van Riemsdijk, De scheikundige samenstelling der Nederlandse Standpenningen en de vervluchtiging van zilver, Utrecht. 1868 1 deel 66 http://proxy.handle.net/10648/b95d0487-dec8-4027-a58a-e0a1c403bbcd A.D. van Riemsdijk, Le Phénomène de l'Eclair dans les essais d'or, et 1'influence sur ce phénomène par les métaux du groupe du platine, overdruk uit Archives Néerlandaises, t. XV. (1880) 1 katern 67 http://proxy.handle.net/10648/5c0b0583-6f41-42a8-9172-92032f7cef7e Brieven, ingekomen bij Adriaan Daniël van Riemsdijk als voorzitter van het Muntcollege. 1880-1894 1 omslag 188 http://proxy.handle.net/10648/3962934d-a32a-4f79-b6a7-1b47ed3c23e3 Briefwisseling van Van Riemsdijk als president van het Muntcollege naar aanleiding van kritiek van V.E.L. de Stuers, referendaris van Kunsten en Wetenschappen, op het ontwerp van de door de Rijksmunt geslagen medailles en munten. 1890-1897 e Nevenfuncties - en -activiteiten 68 http://proxy.handle.net/10648/3ec81b43-1971-468c-b754-b132e4083697 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van diverse verenigingen en commissies op cultureel-maatschappelijk, kerkelijk en wetenschappelijk terrein. 1852-1895 1 pak 69 http://proxy.handle.net/10648/0d54fd05-1fc7-45fd-bc51-9b8f19b2ae39 Memorie van Adriaan Daniël van Riemsdijk over drinkwater en grondboringen te Utrecht, uitgebracht aan de gezondheidscommissie van de stad Utrecht; onderdeel van het jaarverslag van deze commissie over 1870. 1871 1 deel 70 http://proxy.handle.net/10648/05893699-6cfd-4d0a-812e-91b99be72572 Riemsdijk, A.D. van. Bijdrage tot de kennis van het drinkwater te Utrecht. In: Verslagen van de Vereeniging tot verbetering der Volksgezondheid. [1869] 1 katern 71 http://proxy.handle.net/10648/350af4fe-1e21-4f62-a3e9-d9849e691be8 Stukken betreffende zijn benoeming tot lid van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs in de gemeente Utrecht. 1873, 1893, 1894 1 omslag 72 http://proxy.handle.net/10648/280640e2-a870-4499-a78c-d939be1dcf5d Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de internationale jury bij de wereldtentoonstelling in Wenen in 1873. 1873-1875 1 omslag 73 http://proxy.handle.net/10648/d7dc9bcc-9a4d-458c-a6df-459081575e78 Stukken betreffende zijn benoeming tot lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 1881 1 omslag 74 http://proxy.handle.net/10648/9e9a0b43-eccf-467e-a3b1-f0d112cc4d48 Ingekomen brieven als (bestuurs)lid van de Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën. 1890, 1891 1 omslag 186 http://proxy.handle.net/10648/7aa62eb3-2dd6-437b-9a13-6d5a63fc3cb9 Versierde handtekeningenlijst naar aanleiding van het feestmaal aangeboden aan C.H.D. Buys Ballot bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. 1879

Dit stuk is gevouwen. Voorlopig is het wegens zijn formaat vlak geborgen; het dient te worden gevlakt en geborgen in de Kaartenafdeling.

J Henriëtte Carolina Wilhelmina van Riemsdijk (1838-1919) 189 http://proxy.handle.net/10648/34a26f29-b98d-4f2c-9926-492c7964ca51 Ingekomen brieven van haar moeder W.C. [van Riemsdijk]-de Jonge. Z.j. Anna van der Leeuw. z.j. K Johan Cornelis Marius van Riemsdijk (1842-1895)

Gehuwd met Cécile Cornélie de Kock (1856-1920).

75 http://proxy.handle.net/10648/5d0d1058-0688-407c-9eab-ba91d29a4fda Rapporten van Johan C.M. van Riemsdijk als leerling aan het Utrechts gymnasium, 1857-1860, met getuigschrift. 1860 1 omslag 76 http://proxy.handle.net/10648/b1dfaa4c-1e85-4ad9-887a-d0b97cb49c97 Riemsdijk, J.C.M. van, De beperkte rechtsbevoegdheid van den Gefailleerde, Utrecht, dissertatie Utrecht. 1868 1 deel 77 http://proxy.handle.net/10648/cc0a0c53-ddd0-4c1f-abdf-51ac05f64a76 'Album behoorende bij het Beethovenmonument den Heer Jhr Mr J.C.M. van Riemsdijk aangeboden door de leden van het Collegium Musicum Ultrajectinum bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig lidmaatschap van het bestuur van dit Collegium, Utrecht 2 december 1885'. 1885 1 deel 190 http://proxy.handle.net/10648/8387243a-f3d7-4a80-9a65-e810e371937e Ingekomen brief van zijn vader A.W. G. van Riemsdijk over het overlijden van zijn grootmoeder Daniela Wesselman, 1860, zijn broer B.W.F. van Riemsdijk, z.j.; zijn schoonvader F.L.W. de Kock,, 19 augustus 1893. 1860-1893 191 http://proxy.handle.net/10648/ca7febc8-89b2-4625-937d-6943cf1f031f Foto van J.C.M. van Riemsdijk met een Utrechts studentengezelschap in de tuin van ds. Nicolaas Beets. z.j.

Dit stuk is wegens zijn formaat apart gehouden en vlak geborgen.

192 http://proxy.handle.net/10648/5b7cac3a-882b-49ce-ae09-bb7cee22bfeb Fotografische portretten van Van Riemsdijk en zijn echtgenote Cecile C. -de Kock. z.j. 193 http://proxy.handle.net/10648/fcb6e268-723e-4463-b7fb-57eacf491044 Kranten en tijdschriften, houdende mededeling van ziju overlijden. Juli 1895
L Willem Johan Emmanuel van Riemsdijk (1881-1928)

Gehuwd met Matthea Marie Roth (+1884).

78 http://proxy.handle.net/10648/d4667d03-d510-43d2-8275-64976d44e5a8 Koninklijk Besluit, houdende de benoeming van Willem J.E. van Riemsdijk tot officier in de orde van Oranje-Nassau. 1928 1 stuk 79 http://proxy.handle.net/10648/46a4e286-5bd0-4a57-9f17-813e242b163f Certificaten en testimonia voor de vader van Matthea Maria Roth, Reuther Roth, als student medicijnen aan de universiteit te Londen. 1874-1912 10 stukken in blikken koker 80 http://proxy.handle.net/10648/00653875-72a1-4bf5-b4ba-f988f5185bd9 Akte van benoeming van Reuter Roth tot ereridder van de Johannieterorde. 1905 1 charter in blikken koker
M Theodorus Helenus Franciscus van Riemsdijk (1848-1923)

Gehuwd met 1. Maria Catharina Pels Rijcken (1852-1882)

2. Adriana Jacqueline Marie Loudon (1856-1919)

a Privé-leven 81 http://proxy.handle.net/10648/4b3d7a98-948a-4411-abb7-eed696de5f16 'Cahier de Th. van Riemsdijk, Journal de mon séjour à Schwalbach', verslag van een reis naar Schwalbach (Dl?) door Theodorus H.F. van Riemsdijk. 1860 1 katern 82 http://proxy.handle.net/10648/2f80b340-f498-4c0a-b51b-00fe500204f8 Gelegenheidsgedichten, onder meer van de hand van Theodorus H.F. van Riemsdijk. z.j. (19e eeuw) 1 omslag 83 http://proxy.handle.net/10648/e1e3c997-c567-46a1-980f-d1ce7615b078 Foto's van de Sint Jansberg te Nijmegen en omgeving. 1884 5 stukken 84 http://proxy.handle.net/10648/5fff69a7-c454-4d3b-9483-ddde6e316320 Foto's van Th. W. Engelman,vriend van Theodorus H.F. van Riemsdijk, 'in dankbare herinnering aan 20 maart 1896'. 1896 1 omslag 85 http://proxy.handle.net/10648/ee6ed07d-94f2-4112-a587-6c7d2e41a9ad kasteel Gemert vervalt (oud nr. 165) 86 http://proxy.handle.net/10648/bbdc6324-67b5-4553-85de-d02e581cafbf Foto's van exterieur en interieur van een landhuis, afkomstig van Theodorus H.F. van Riemsdijk. z.j. (eind 19e eeuw) 5 stukken 87 http://proxy.handle.net/10648/9d49431e-9dd5-4a6e-b6ad-b33828ef65ae Kranten- en tijdschriftartikelen, verschenen naar aanleiding van het overlijden van zijn broer Johan CM. van Riemsdijk, met annonces van diens overlijden. 1895? 1 omslag 88 http://proxy.handle.net/10648/e32698d8-51bf-4138-855f-a5cba17ef55a Kennisgeving van het overlijden van zijn broer Adriaan Daniël van Riemsdijk, met bewijs van retournering van zijn ridderorde, ingekomen bij Theodorus H.F. van Riemsdijk. 1895, 1897 1 omslag 89 http://proxy.handle.net/10648/89b5f7c0-a8fc-4669-afcc-bd75d9055017 Beschrijving door Theodorus H.F. van Riemsdijk van het leven van zijn vader Adrianus W.G. van Riemsdijk. z.j.(na 1871) 1 omslag 90 http://proxy.handle.net/10648/c52f7cd3-197b-4f14-819b-3d20335d8a3c Album met tekeningen van monumenten c.q. details hiervan en met bijbehorende aantekeningen, vermoedelijk van de hand van Theodorus H.F. van Riemsdijk. z.j. 1 deeltje 91 http://proxy.handle.net/10648/60c3c8e9-0014-4ecf-9f65-a4d0051a96a1 Bladen van een herbarium, vermoedelijk afkomstig van Theodorus H.F. van Riemsdijk. 1921 en z.j. 1 omslag 195 http://proxy.handle.net/10648/0fde81dd-9893-4fb1-af31-bc279e5d2e25 Ingekomen berijmde brieven van een aantal dames, woonachtig in "Boschdal" tre Princenhage, met een tekening. 1864 196-197 Briefwisseling. 1861-1881 196 http://proxy.handle.net/10648/9c3a5eb7-3647-41d3-a235-d1b3b43e2a27 Met M.van Aylva Rengers, 1861, 1862; Albertine de Brauw, 1871, 1875; Eliza Flood. 1862-1866; A.A. Gaijmans, 1875; Mietje de Jonge van Ellemeet, z.j.; D.A.B. van Lynden. 1873-1876 (8); R. van Lynden, W. van Marken, 12 april 1881 197 http://proxy.handle.net/10648/e5348ec1-e326-4d4f-960b-77401d6578b1 Met Is. M. Nepveu, 2 mei 1869; W.H. Nepveu (9), 1887-1881; J.H.Pols, 1869, 1870; G.A. du Questre, 21 juli 1872; A.D. van Riemsdijk, 1875 en z.j.; B.W.F. van Riemsdijk, vanuit Rolandseck, z.j. [1874?]; Henriëtte van Riemsdijk, 1875 en z.j.; W.C. van Riemsdijk, 2 september 1881; Th.A. van Verschuer, 27 januari 1877. 198 http://proxy.handle.net/10648/f7ed8941-40f2-41d6-8c41-ec8fb2aed9ba Bewijs van inschrijving in de Nationale Militie en verklaring, houdende vrijstelling van deelneming aan de schutterij. 1867,1875 199 http://proxy.handle.net/10648/4d63ade4-7ec0-4bf0-ada8-b42d15e1fe61 Ingekomen programma van een "galavoorstelling" bij gelegenheid van het huwelijk van Wendela Boreel en Reinhard van Lijnden. 9 juni 1876 200 http://proxy.handle.net/10648/40839ac1-45d4-49ac-a2b3-4e690122206e Stukken betreffende zijn deelname aan een legaat, nagelaten door W.H. Dullert aan de kinderen van A.W.G. van Riemsdijk.. 1881 202 http://proxy.handle.net/10648/def0cdbb-2b2a-41a7-8870-9679c722a6a5 Poezie-album van Maria Christina Pels Rijcken, leerlinge aan een Duitse school. 1859-1862 en z.j.

Franse en Duitse scholen behoorden in de negentiende eeuw tot het lager onderwijs.

203 http://proxy.handle.net/10648/8e2ccc29-7339-418a-86df-fc3f124e9c0b Fotografische portretten van Theodore van Riemsdijk en zijn echtgenote Adrienne Loudon met hun kinderen. Z.j. (19e eeuw)
b Opleiding en studie 92 http://proxy.handle.net/10648/ef83536d-fa74-432a-acd4-abb796803218 Stukken betreffende zijn opleiding en vorming aan het stedelijk? gymnasium te Utrecht. 1862-1866 1 omslag 93 http://proxy.handle.net/10648/91a1c005-1ce2-42d0-b695-df5de6c78484 'De Romani Cultus in Insula Batava Vestigiis', rede gehouden door Theodorus H.F. van Riemsdijk in de Sint Pieterskerk te Utrecht op 14 September 1866. 1866 1 katern 94 http://proxy.handle.net/10648/ea3dc8bd-bdbd-4866-9fb4-f737d4738f4d Dictaten van zijn hand betreffende kerkgeschiedenis en bijbelexegese. z.j. 3 katernen 194 http://proxy.handle.net/10648/40bbc595-9b0c-4baa-b5a8-ce007ae1d08a Ingekomen brief van de secretaris van het litterair-rhetorisch [studenten-]gezelschap Calliope, houdende uitnodiging van Van Riemsdijk als lid. 21 oktober 1863 c Openbaar leven

Hoofdfuncties: 1875 gemeentearchivaris van Zwolle, 1877 rijksarchivaris in Gelderland 1882 adjunct-archivaris des rijks, 1887 (juli 1)-1811 Algemeen Rijksarchivaris

Titels hieronder nog bibl.bijschaven (Vincent), als datering gegeven is stukken zonodig hernummeren in chron. volgorde functies

dubbele ex naar bibl. ARA, jaartallen overdrukken e.d. lichten uit jvslg RA Gld en ARA.

95 http://proxy.handle.net/10648/42b0792c-c1ad-4077-8683-8dbeb6399d85 Meerdere stukken: --- Riemsdijk, Th.H.F. van, De preekstoel in de Groote Kerk te Zwolle; overdruk uit Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis, (had oorspr. geen nr, nr. afh. van datering) z.pl. --- Aantekeningen uit Nijhoff's 'Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland'. z.j. 1 katern 96 http://proxy.handle.net/10648/824b40b2-7224-4b65-82bf-56e313df3b67 Riemsdijk, Th.H.F. van, Het Oude Geldersche Archief. In: Eigen Haard, nr. 10, Haarlem 1878, pp.94-96. 1878 1 katern 97 http://proxy.handle.net/10648/a4e59b7c-a2db-4378-a411-8be6d507980e Riemsdijk, Th.H.F. van, Het behoud en de waardering van onze monumenten; overdruk uit De Gids 1878, nr. 12. 1878 3 katernen

in drievoud

98 http://proxy.handle.net/10648/a3b0a01c-4093-4101-a958-7b0a47c72ceb Riemsdijk,Th.H.F. van, Levensbericht van Johannes Josephus Habets; overdruk uit het Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. 1894 2 katernen

in viervoud

99 http://proxy.handle.net/10648/cea20df5-46f2-4ec8-bb41-56d57ebdc0dd Riemsdijk, Th.H.F. van , De terechtzittingen van het landsvorstelijk heergericht te Arnhem, z.pl. z.j. 2 katernen

in tweevoud

100 http://proxy.handle.net/10648/26f6bc35-de39-41df-bcfb-5dcf1e870ac7 Riemsdijk, Th.H. F. van, Vier gedingen uit de Veluwsche Klaarboeken; overdruk uit Nieuwe Bijdragen voor Regstgeleerdheid en Wetgeving, N.R., deel L, stuk I, 47-? 101 http://proxy.handle.net/10648/14ea1121-4cbf-4048-ba5e-ec7d82180d79 Riemsdijk, Th.H.F. van, De oorsprong van het Hof van Holland; overdruk uit ' Geschiedkundige Opstellen, aangeboden aan Robert Fruin, z.pl. z.j. 3 katernen

in drievoud

102 http://proxy.handle.net/10648/85c4ac41-514f-4c3c-9dc1-0ef2b7594ecb Gekleurde wapenkwartierstaat, aangeboden door A.A? Vorsterman van Oyen aanzijn hooggeachte chef Theodorus H.F. van Riemsdijk, Den Haag. 1911 1 stuk 201 http://proxy.handle.net/10648/fb8d9332-ec24-492a-ba93-5ff4056bd1dc Ingekomen brief van zijn broer B.W.F. van Riemsdijk, commies bij de afdeling Kunsten en Wetenschappen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, houdende verzoek om archiefonderzoek naar de oorsprong van blootgelegde ruïnes in de Paaschduin onder Katwijk-binnen. 24 oktober 1882

Wegens zijn formaat is dit stuk vlak geborgen.

d Nevenactiviteiten: familiegeschiedenis en genealogisch onderzoek 103 http://proxy.handle.net/10648/39e82431-b94e-4b0d-9818-f684cc05a050 Fragment-inventarissen van het familiearchief Van Riemsdijk. z.j. 1 omslag 104 http://proxy.handle.net/10648/cdd91857-c030-4683-8d3b-43a61906b928 Missive van het ministerie van Justitie, bestemd voor notaris .. Vosmaer te Utrecht, betreffende de toevoeging van de naam Van Gemert aan de geslachtsnaam Van Riemsdijk. 1860 1 stuk

Doorgezonden aan Th.H.F. van Riemsdijk.

105 http://proxy.handle.net/10648/b85da011-005f-4dbf-905b-f8702b61c1f6 Gelegaliseerde extracten uit archiefbescheiden, waarin leden van de familie Van Riemsdijk worden vermeld, bijeengebracht door Theodorus H.F. van Riemsdijk in het kader van zijn genealogisch onderzoek. 15e-17e eeuw 1 omslag 106 http://proxy.handle.net/10648/fc0dac0b-639a-46d5-96d5-cf9f1e838262 Afschriften van archiefbescheiden, waarin leden van de familie Van Riemsdijk worden vermeld, vervaardigd door Theodorus H.F. van Riemsdijk. 15e-19e eeuw 10 katernen 107 http://proxy.handle.net/10648/a0bbf9a1-9cca-4873-a474-e199d7f0cc7f Afschriften van voornamelijk Gelderse, Zuidhollandse, Zeeuwse en Overijsselse archiefbescheiden, 16e-19e eeuw, met bijbehorende aantekeningen, uittreksels, genealogische tabellen en correspondentie, afkomstig van Theodorus H.F. van Riemsdijk. eind 19e eeuw, begin 20e eeuw 2 pakken en 1 portefeuille 108 http://proxy.handle.net/10648/ecd314cf-6ce0-4479-bda4-d270a97b76c4 (Concept)-genealogieën van de familie Van Riemsdijk en aanverwante families Wesselman en De Jonge (met Van Breugel en De Brauw), 15e-begin 20e eeuw), met bijbehorende genealogische aantekeningen, afschriften, extracten en correspondentie, afkomstig van Thoedorus H.F. van Riemsdijk. eind 19e eeuw, begin 20e eeuw 1 omslag en 2 portefeuilles

incl. toegevoegde genealogie De Jonge, 1 portefeuille

109 http://proxy.handle.net/10648/52638cd2-f795-4c7d-8c97-07fbf0d8ebd3 Genealogie van de familie Van Riemsdijk, 16e-17e eeuw, opgesteld door Johan van Riemsdijk z.j.; afschrift hiervan door Theodorus H.F. van Riemsdijk (17e eeuw) 1 stuk 110 http://proxy.handle.net/10648/f91eace3-1b49-4f99-a9dc-2123710ba8cf Kennisgevingen van geboorte, huwelijk en overlijden van leden van de familie Van Riemsdijk, gebruikt door Theodorus H.F. van Riemsdijk in het kader van zijn genealogisch onderzoek. 18e-19e eeuw 1 portefeuille 111 http://proxy.handle.net/10648/dbcc801e-0cff-4e66-aa0f-d4f9c15f4cad Genealogische opgaven betreffende de familie Van Riemsdijk en Faber van Riemsdijk, afkomstig van Theodorus H.F. van Riemsdijk en zijn vader Adrianus W.G. van Riemsdijk. 2e helft 19e eeuw 1 omslag 112 http://proxy.handle.net/10648/9de4a281-5984-4c44-be02-241795c0bcfb Afschriften van archiefbescheiden met betrekking tot leden van de familie Van Riemsdijk en Faber van Riemsdijk, 17e-19e eeuw, vervaardigd door Theodorus H.F. van Riemsdijk, met bijbehorende ingekomen brieven. 1902, 1910 1 omslag 113 http://proxy.handle.net/10648/10152691-dc9a-4ca8-b724-049147842d50 Fragment-genealogieën van de aan de familie De Brauw gelieerde familie Douglas, opgemaakt door Theodorus H.F. van Riemsdijk. z.j. (ca 1900) 1 omslag 114 http://proxy.handle.net/10648/5ec6e47d-1d32-4c8c-86e9-7c19dd69f7c7 Aantekeningen van Theodorus H.F. van Riemsdijk uit J.B. Rietstaps 'Handboek der Wapenkunde'. z.j. ( ca 1900) 1 katern 115 http://proxy.handle.net/10648/25d3ce2f-4a5f-4694-bea6-222765c9cf1c Ingekomen brieven, voornamelijk betreffende de genealogie van de familie van Riemsdijk en het archief van Adriaan Daniël van Riemsdijk, met enige gedeeltelijke concepten van antwoord en met genealogische aantekeningen, eind 19e. eerste kwart 20e eeuw 2 omslagen

Oude nrs: 64, 68, 84.

116 http://proxy.handle.net/10648/7b35d27c-baad-45d1-b753-2ead0302d128 Artikelen van J.Anspach betreffende diverse takken van de familie Van Riemsdijk, gepubliceerd in Geslacht en Wapenkunde, afkomstig van Theodorus H.F. van Riemsdijk. in veelvoud. ca 1900 1 omslag

Oud nr. 40b.

N Barthold Willem Floris van Riemsdijk (1850-1942) en Johanna van der Leeuw (1855-1918). N.1 Barthold Willem Floris van Riemsdijk a Briefwisseling

De briefwisseling bevat ingekomen en concepten van uitgaande brieven die betrekking (kunnen) hebben op meer dan één onderwerp of die in een serie geordend zijn. De brieven zijn op afzender alfabetisch op geboortenaam geordend. Brieven van gehuwde vrouwen zijn dus op meisjesnaam geordend, ook al signeren zij met de naam van hun echtgenoot. In dat geval is aan de beschrijving de naam van de echtgenoot tussen teksthaken ingevoegd.

204 http://proxy.handle.net/10648/5997261c-0f75-49e5-b6a4-dec98ef9bd60 F. Adama van Scheltema, 25 november 1892; E. Allard-van Verschuer, zie: Verschuer; A. Allebé, 21 november 1902; C. Asser, 3 mei 1889; E. {d'Aulnis de Bourouill-] Twiss, zie: Twiss; H. Ausen-Horton, zie: Horton; A. [Hanenburg-] de Baalder, z.j.; J.H. Baars, medailleur, 1898; J.F. Backer, 28 februari 1902; Marie. Baskirtseff, 1911; J.C.H. Barger, predikant te Bloemendaal, 1891, 1895; Henriëtte [van Riemsdijk-] de Bassecour Caan, 30 december 1919; M. Bastert, kunstschilder, 30 januari 1934; J.C. Baud, 1 augustus 1874; Jan de Beaufort, 1902, 1914; J.B. de Beaufort, 1893-1914; A.C. [Wertheim-] Becker, 1892-1895; C.H. Beelaerts van Blokland, 18 januari 1890; W. Beelaerts van Blokland, januari 1928; L. Beizer, architect, z.j.; F. Bentinck, mei 1932; G.C.H. Bentinck, 1938-1939;; 205-207 G.J.G.C. Bentinck, 1897-1940 205 http://proxy.handle.net/10648/5d6eb3d7-42da-41a3-bbe4-26794d5c985e 1897-1920 206 http://proxy.handle.net/10648/490ec465-245a-4486-9eed-2b11f449dda5 1921-1928 207 http://proxy.handle.net/10648/747605cd-f693-4816-9e60-e98a3b3c7afb 1929-1940 208 http://proxy.handle.net/10648/1a028f61-a885-4c6b-8b52-c9a292bb8d8d J. Bentinck, 18 november 1924; H.F. Beijerman, 1871-1888; C. Bisdom, 24 augustus 1890; J.J. Boas Berg, J.F. Böhl - van Verschuer, zie: Verschuer; Caroline Boissevain, 1890; B.J.M. de Bont, exposant op de Munt in Amsterdam, Maart, april 1890; Boreel van Hogelanden, beheerder van erfgoed van de familie Fagel, mei 1909; J.C. Bosch Reitz, 1893-1901 en z.j.; J.P. van Bosse, 3 september 1888; Corrie Bouwmeester, 7 oktober 1915; Louis Bouwmeester (portret in de rol van Shylock). z.j. 209 http://proxy.handle.net/10648/af6fb146-e420-4447-844e-432d254c5ee3 A. Brantsen van Rhederoord, Z.j.; Albertine E.C. de Brauw, 1867-1919; Amelia de Brauw, 1868-1886; Engelbert de Brauw, 14 januari 1871; M [de Jonge-] de Brauw, 19 augustus 1877; T.E. de Brauw, 4 december 1872; W.M. de Brauw. 1870, 1872 210 http://proxy.handle.net/10648/c925ade5-e49b-401e-97f0-ba187a24025c O. Brierly. 1876-1918 211-212 A. Bredius. 1886-1940 211 http://proxy.handle.net/10648/370a6127-1820-4556-a268-0778230f71e5 1886-1891 212 http://proxy.handle.net/10648/5facb17e-8d33-48a8-8e49-615e4e8efe6d 1892-1940 en z.j. (= tussen 1890 en 1899) 213 http://proxy.handle.net/10648/8c40502e-b54d-4d39-9281-c9d3dcf5baeb J. Brinckmann, directeur van het Hamburgisches Museum zur Kunst und Gewerbe, 23 juni 1891; C.W. Bruinvis, 1894, 1895, A. van der Burgh, 2 januari 1879; Bijleveld (Leiden), 1939; H.C. Caland-de Jonge, zie: Jonge; Marie Caland, 1871, 1874; H.C. Calkoen, 6 juli 1894; A. van Capellen, 29 augustus 1864; H. van Capellen, 18 augustus 1875; R.J. Castendijk, 1871-1879; Chandler Roberts, 18 augustus 1870; M.P. [Snoeck-] van Citters, 24 mei 1911; S. van Citters, 21 mei 1905; P. de Clercq jr. 1872, 1891 214 http://proxy.handle.net/10648/49c60f33-450c-435e-b796-41053048202a A. Coenen, directeur van het Museum Willet Holthuyzen, 1895-1896; Th. Collot d'Escury, 1910; A. le Comte, 1877-1886 en z.j.; Amélie Craeyvanger, z.j.; J.T. Cremer, 1903, 1918; Mien Cremer. z.j. 215 http://proxy.handle.net/10648/6417ab05-303e-4200-beda-68e1ef51876d G.B. Croft Lyons, z.j.; J.T. Crookewit, 1890-1897; C.W. Cummelanck, 30 april 1884; Julia [Woudhuysen]-Cuypers, 19 juli 1931; P.J.H. Cuypers, 1879-1904. 216 http://proxy.handle.net/10648/08a4e156-f945-46dd-9911-a7e4871763a2 A.H. Davis, z.j.'E. [Lecky-]. Van Dedem, 23 augustus 1924; B.A.A. Deenik, 21 augustus 1877; C.H. Destrée, 8, 20 april 1895; H.J. de Dompierre de Chaufepié, z.j.; W.H.C. van Doorn, 5 september 1887; A.J. Ekkers, 27 juni 1877; Th.W. Engelmann (foto), 20 maart 1896; A.J. Enschedé, 1891-1896, 1921; Joh. Enschedé, 1893-1901, J.W. Enschedé, 14 november 1892. 217 http://proxy.handle.net/10648/d02ae7bd-e167-4232-867a-f5ab054210fb J.A. Feith, 1902-1911; Eliza Flood, 18961-1865; M.J. van der Flier, 20 oktober 1914. 218-220 D. Francken Dzn. 1893-1898 218 http://proxy.handle.net/10648/5a12eac7-eec6-40bf-9f8a-e1dd117e070c 1893-1895 219 http://proxy.handle.net/10648/f5ba48ae-1e64-4820-9c92-50759e76c74b 1896 220 http://proxy.handle.net/10648/46d2ed49-69c5-49b5-8787-49a4404ae17a 1897-1898 221 http://proxy.handle.net/10648/e250522f-2c5b-4bc9-a631-90b9880222e0 E. Garnier, directeur van het museum voor de porceleinvervaardiging in Frankrijk, 1893; H. Gaymans, 1882-1894 en z.j.; Anna Gaymans-van der Leeuw, zie: Van der Leeuw; P. Ghignoni, 1892-1893; R.L. Golding, 1910; C.J. Gonnet, 18 maart 1900; J.G. de Groot Jamin sr., 29 november 1898; S. van Groningen, 1871-1874 en z.j.; E. Gugel, 1876-1877. 222 http://proxy.handle.net/10648/05f6811a-fa4f-4cc8-9e76-399ff2d50271 W. Hailtine, 8 februari 1909; Hanenburg, zie: de Baalder; L.H. Happel, 4 maart 1895; F.C. Harenstein, 24 februari 1896; C.V. Hartsen Wzn, 27 maart 1893; A. Hartstorne, 1891-1910; 223 http://proxy.handle.net/10648/1a30b44d-01c3-4a7b-9906-a8c6a56efd0c D.H. Havelaar, 1871-1896 en z.j.; P. Haverkorn van Rijsewyk, 1892-1897. 224 http://proxy.handle.net/10648/d6dd1bc1-a0da-4804-91aa-1e802be26c3a Marie van Heeckeren, 17 november 1934; W.H.F. van Heemstra, 1892-1895; Maggie L. Heron, december 1888; Hendrik, prins der Nederlanden, 1915, 1931; H.J. van Heshuysen, 1896, 1897; J. Heyligers, 8 juli 1903; Heugelin, 15 oktober 1910; P.L.H.A. Beneckendorg, graaf von Hindenburg, juni 1921; F.A. Hoefer, 1903-1906; C. Hofstede de Groot, 1897 en z.j.; A. Honcoop. z.j. 225 http://proxy.handle.net/10648/8359a0c9-d935-4690-98d6-fb5152b7f241 J.C. Hora Siccama, 1861-1919 en z.j.; L.C. Hora Siccama, 29 augustus 1871; W. Hora Siccama, 1873-1910. 226 http://proxy.handle.net/10648/909d31a6-be06-45cf-9233-cc91f809501b H. [Ausen-]Horton, 1909, 1921; A. Hoynck van Papendrecht, februari 1910; J. Hoynck van Papendrecht, 1875-1907 en z.j.; F. Hymans, 21 mei 1916; H. Hymans, 21 maart 1898; M.E.S. Zeper, 28 oktober 1871; M. Insinger, 1894; Josef Israëls, 1898, 1917. 227 http://proxy.handle.net/10648/ea575a81-2be4-440c-bad1-f7c17782bb86 P. Joannes, boekhandelaar voor de Librairie Hachette, 30 november 1896; Carel de Jonge, september 1901; H.C. [Caland-]de Jonge, 28 februari 1877; E.A. de Jonge-de Kort, zie: Kort; M de Jonge- de Brauw , zie: Brauw; Wilhelmina C. de Jonge, 1856-1870.(?)

Wilhelmina Cornelia de Jonge dateerde haar brieven zeer zelden; de data zijn bij benadering aangegeven. Soms zijn de jaartallen door B.W.F. van Riemsdijk aangebracht, of is het jaar is bepaald doordat de brieven op jaar zijn bijeen gehouden. Bij de bepaling van de periodisering van de oudste brieven heeft ook het handschrift en de aanhef een rol gespeeld.

228-230 Wilhelmina C. de Jonge. 1872-1877 en z.j. 228 http://proxy.handle.net/10648/7c0d9255-7020-4c83-92ff-261ab31b8aad 1872-1874 (?) 229 http://proxy.handle.net/10648/cd8df190-636f-4969-ab44-dd471b8a797e 1875-1877 (?) 230 http://proxy.handle.net/10648/80fcee94-2543-431c-994a-023f7c19807b Z.j. (mogelijk 1871, 1873 en na 1877). 231 http://proxy.handle.net/10648/788999da-19f0-4226-ab11-68425feadd65 "Tante W"de Jonge, 8 februari 1890; W.H.D. de Jonge, 1859-1861; W.M.H. de Jonge, 1890-1894 en z.j.; P. de Josselin de Jong, 1890 en z.j.; J. Kalf, 18 juni 1898; L.J. Keizer, krant- en tijdschriftredacteur, 30 april 1886; 232 http://proxy.handle.net/10648/acd8dff7-f6e2-44cb-9c2d-0ad3cd890bae D. van der Kellen, 1883-1892 ; J.Ph. van der Kellen, z.j.; P.H. Kemper, 5 november 1929; Mr. Kennet, 1 januari 1912 en z.j.; Mary van Kinschot, 1869; J. Klinkhamer, 2 november 1893.; J. Knoef, 1935-1942.Charlotte Köhler, 16 mei 1932. 233 http://proxy.handle.net/10648/bc33da48-a53c-4b42-87e0-cda899bed8e3 Cecile Cornélie (Cora) [Van Riemsdijk] -de Kock, 1875-1888 en z.j.; H.F. de Kock. z.j. 234 http://proxy.handle.net/10648/360d71c6-7947-46ad-8464-ae63140308df C. Kolff Ajrszn, 8 december 1916; J. Kolff, 1872, z.j.; E.A. [de jonge-] de Kort, 20 oktober 1885; A. de Kreuk, 5 december 1892; T. van der Laars, 1895-1928; E.S. Labouchere, 6 december 1895; E. Lacomble, 1874-1890; P.A. de Laszló, 1920; J. van Landsberg, Pauline [Schorer-] van der Lauburgen, 31 december 1919; E. Lecky, geb. Van Dedem, zie: Dedem; 235 http://proxy.handle.net/10648/7b8d1a0d-14b8-4ea2-9970-e23fcfc7f5d6 Aart. van der Leeuw, schoonvader, 1879-1886; Aart van der Leeuw, neveu, 29 augustus 1919; Anna [Gaymans-] van der Leeuw, 1886-1896 en z.j., Bep van der Leeuw, 1912, 1914. C. van der Leeuw, 1888, 1893. H.J. van der Leeuw, , 7 april 1891 236-251 Johanna van der Leeuw. 1875-1918

De meeste brieven van Johanna van der Leeuw zijn niet gedateerd. De brieven zijn bij benadering op jaar geordend omdat ze gedeeltelijk op jaar bijeen gehouden zijn aangetroffen. Voor leemten in de datering zie z.j.

236 http://proxy.handle.net/10648/5e2f85d7-10f6-4f50-8d8c-8225c477303a 1875.(1 band) 237 http://proxy.handle.net/10648/a4c7e7cf-46c2-4a02-8484-c3e341b6a82e 1876 238 http://proxy.handle.net/10648/6143a867-0c33-4aaa-a5be-552b40a1e408 1877 239 http://proxy.handle.net/10648/b5013aba-3e37-42d2-a0e6-5b33cc7e2b36 1878 240 http://proxy.handle.net/10648/3b555c77-9c05-4aca-9677-42878ec8ea6f 1879 241 http://proxy.handle.net/10648/fccab35a-0f80-4b66-bce5-860a5c0d9462 1880-1881 242 http://proxy.handle.net/10648/75b0dc44-6cd3-4656-9223-478d31bdf773 1882 243 http://proxy.handle.net/10648/35588995-15f6-4d20-b724-20b44aff4568 1884 244 http://proxy.handle.net/10648/b4724e36-f90f-4d22-9974-1a783158d752 1886-1891 245 http://proxy.handle.net/10648/17e977d6-abf2-4d14-a1ef-58f81cdd6e89 1892 246 http://proxy.handle.net/10648/3796a56f-ec7b-4438-bd3f-989d3c0c9f04 1893 247 http://proxy.handle.net/10648/af0b9529-8b0d-4b46-bc28-602ee26f072c 1894-1895 248 http://proxy.handle.net/10648/1085352e-1570-4106-bd04-6f5f894bacc2 1896-1900 249 http://proxy.handle.net/10648/438a901e-a906-40e4-8c46-0ad278722123 1901-1904 250 http://proxy.handle.net/10648/803ce2eb-680e-46c3-9728-d79b469bca71 1905-1918 251 http://proxy.handle.net/10648/3e5ebd8d-d099-4c5a-a251-665de7ef0a0f Z.j.
252 http://proxy.handle.net/10648/b9815072-e115-46c7-b827-471f1b743c8d J.J. van der Leeuw, 1909-1910; W.H. van der Leeuw, 1890 en z.j.; A. van Leeuwen, 16 juli 1896; W.F. van Leeuwen, z.j.;O. van Limburg Stirum, november, december 1866 253 http://proxy.handle.net/10648/68fe37e3-1537-4791-b538-b95f67535021 C.F. Loder, 12 juli 1877; Ph. de Loë, 19 oktober 1823; Van der Loeff, 1 oktober 1886; F.B. .Löhme, 1875, z.j.; T. van Loon, z.j.; M.A. [van der Leeuw-] van der Looy ('Ootie'), 1895 en z.j.;.Adriana J.M. [van Riemsdijk-] Loudon, ("Adrienne"), 1890-1918 en z.j.; A.J.J.L. van Lynden, 2 juni 1887; D.A. van Lynden, 1877, 1878.; D.R.J. van Lynden. z.j. 254 http://proxy.handle.net/10648/93c059a3-4ab4-460e-9a4b-4850a68ba1fe W. de Man, 20 augustus 1877; J.C. de Marez Oyens, 22 februari 1890; D. Marina, z.j.; E. van Marken, oktober, november 1869; J. van Marken, 3 augustus 1892; J.C. van Marken, z.j.; Mien van Marken, 1898, 1914; W. van Marken, 1875-1908; A. [van Marken-] Matthes, 24 januari 1897; Theo Mann-Bouwmeester, maart 1938; W.J.H. Maschhaupt, 1897, 1900; A. [van Panhuys-] May, 29 maart 1881; P. Mayer van den Berg, 1894, 1900; . 255 http://proxy.handle.net/10648/22e26c57-ebde-4ea1-a56a-c65cf45aff0e L.A. van Meerten, 1890-1892; V. van Meerten, 1877-1895; M. van Meeteren Brouwer, 12 maart 1`906; R. Melvil van Lynden, 1868, 1896; O. Mengelberg, 1898-1918; W. Mengelberg, 20 januari 1898; J.Ph.M. Mengers, stempelsnijder en medailleur, 18 februari 1897; J. Merckelbach, 1894-1897; H.W. Mesdag, 29 september 1898; . Th. Molkenboer, december 1920; M.E. [Henry]-Moser. z.j.; H.L. Müller, januari, februari 1906; F.E. Mulart, 16, 18 oktober 1897; S. Muller Fzn, 1889-1893 en z.j. 256 http://proxy.handle.net/10648/7da62984-4d36-4359-9b02-68a5a35f2fb4 L. Noë, mei, oktober 1871; T. Noë, maart 1874; Nolthenius, 1890 en z.j.; F.D.O. Obreen, 1887-1896; S. Offermans, 9 januari 1877; G.W. van Oort, 31 maart 1890; 257 http://proxy.handle.net/10648/66bc3617-c40b-4d6e-8f70-532afc2e6443 W. van Pabst, 1884-1897; A. van Panhuys-May, zie: May; A.M. Pareau, 1894, z.j.; M.S. Patterson, z.j.; Elisa S. Perk, 1930 en z.j.; A. Pirsch, kunstschilder, 15 augustus 1910; A. Pit, 1892-1897; A. Quakernaat, visbier, 27 januari 1879; J.A. Quarles van Ufford, 30 november 1893; 258 http://proxy.handle.net/10648/a89caac8-1846-4941-9b22-3615e341c650 J. Ramsay, z.j.; J. Reine, 9 april 1914; ... van Rechteren Limpurg Almelo, 1927-1928; J. Reule, acteur, 20 november 1839; F. Richmond, 12 april 1907; J. H. de Ridder (overdruk van een artikel), P.J.L. Rieber, 1873-1879 en z.j. 259-262 A.D. van Riemsdijk. 1871-1896 en z.j. 259 http://proxy.handle.net/10648/4c6b70af-3148-4072-bd33-0e9764e843de 1871-1890 260 http://proxy.handle.net/10648/60f6a696-7faf-4c7a-ab75-30a7bb925665 1891-1892 261 http://proxy.handle.net/10648/280838f6-5160-41dd-9660-f897b80df606 1893 262 http://proxy.handle.net/10648/f648cd13-a0da-4ee2-a2cf-5d96ac652dca 1894-1898.en z.j. 263 http://proxy.handle.net/10648/6046f5b3-82f0-452c-81f5-f70c42f72891 A.W.C.F.C [van Verschuer-] van Riemsdijk, 1875-1891; A.W.G. van Riemsdijk (1803-1871), 1858-1871; A.W.G. van Riemsdijk en kinderen (1878-1930), 1914-1920 en z.j. (ca. 1890); Cecile Cornélie (Cora) van Riemsdijk -de Kock, zie : Kock; 264 http://proxy.handle.net/10648/01605180-733c-40a9-b9af-31c7c8cbdb21 Daisy van Riemsdijk, 1918-1919; E. van Riemsdijk, 30 juli 1930; Henriëtte Carolina Wilhelmina . van Riemsdijk, 1893-1914 en z.j. 265 http://proxy.handle.net/10648/7a1ab0b7-7b64-4910-85f8-cb4d1cdb7c01 Henrïette Johanna Cora van Riemsdijk (Zus, Johtje of Joopie) van Riemsdijk, en kinderen, 1893-1923; Johanna van Riemsdijk-van der Leeuw, zie: de Leeuw; J.C.M. van Riemsdijk, 1871-1890; Margaretha van Riemsdijk, (Maggie) 1907-1922 en z.j. 266-268 Th.H.F. van Riemsdijk. 1875-1922 266 http://proxy.handle.net/10648/a56534bb-b3c0-45ba-a323-63a6e9891e56 1875-1889 267 http://proxy.handle.net/10648/f30cdb4c-df69-4b16-9205-54e5eaeab3ab 1890-1902 268 http://proxy.handle.net/10648/6744f2cf-24e9-4f8f-b805-8d1bb7a58cb4 1909-1922 en z.j. 269 http://proxy.handle.net/10648/4294dc6e-b0b9-4e75-93cd-b783091c269d Wilhelmina C. van Riemsdijk (Mienk), 1886 (?)-1938; W.J.E. van Riemsdijk, 1 september [1903] en z.j; Röell, februari 1919; W. Röell, 23 juni 1914; A. Royer, 1892-1911. 270 http://proxy.handle.net/10648/40242a0c-5a2b-421e-97df-022c04f2d948 A. [Vissering-] Sandberg, 5 november 1919; E. Scheidius, z.j.; D.F. Scheurleer, 1894, 1904; H. Schneider, 22 maart 1932; C. Schöffer, 1887, 1891; R. von Scholley, kunstschilderes, 1927-1938; Schorer, 1877, 1878; J.H. Schoreer, 24 september 1881; J. Schulman, antiquair, 22 januari 1888; J.W. van Schuurbecque Boeye, 1906, 1907; Therèse Schwartze, 1918 en z.j.; 271 http://proxy.handle.net/10648/002a05e4-5732-4d0b-bcb5-cd7deb21fe89 A. Servaas van Roijen, oktober, november 1903; J.A. Sillem, 1897; J. van Sirlandsoog, juni 1877; J. Six, 1877-1913 en z.j.; J.D. Six, 1890, 1894; S. Slingeman, 24 september 1927; E. Sloeman, opzichter van het huis Doorn, 1924-1937; D.B. Slothouwer, architect, 23 februari 1928; M.P. Snoeck-van Citters, zie: Citters; A.C. Snouckaert van Schauburg, 1891, 1892; J.J. Spiering, z.j.; C. Spoor, 1908 en z.j.' 272 http://proxy.handle.net/10648/df0bb9bf-fcbc-4f2a-8268-eb0700dcc089 W. Staring, 1878-1926 en z.j.; W. Steenhoff, 18 juni 1910; Steuerwald, 4 november 1905; W. Stokhuizen, 21 april 1892; 273 http://proxy.handle.net/10648/f53f1082-cea4-48d5-9992-ff393dca1e63 A L. de Stuers, 1893-1910, Amélie de Stuers, 28 september 1896. 274 http://proxy.handle.net/10648/f02ca772-1f5e-4188-b909-0d5c446dbecb Briefwisseling met Alice de Stuers, over haar publicatie over keeshonden. 1939 275-281 V.E.L. de Stuers. 1882-1907 275 http://proxy.handle.net/10648/3b840681-af61-42db-918b-cef0a594dbe3 1882-1889 276 http://proxy.handle.net/10648/2bc793ff-ee4c-491f-a597-83fd3c8ad2f9 1890 277 http://proxy.handle.net/10648/115e2e62-84ac-44ec-af60-52e89f441763 1891-1892 278 http://proxy.handle.net/10648/6fadf9be-1043-4158-a78a-f62915653313 1893 279 http://proxy.handle.net/10648/faf93ba9-f38c-4aa4-b180-ee91aedf03cb 1894-1895 280 http://proxy.handle.net/10648/5b3eeffb-a9c7-4633-9d3b-c4adacc08a91 1896-1897 281 http://proxy.handle.net/10648/d4e0987b-b64c-404c-8808-87fc3814d676 1900-1907 en z.j. 282 http://proxy.handle.net/10648/545a6ff8-dc7f-4544-bddf-59d45edf3f6a W.W. Stuffken, 4, 11 juli 1877; L.D. Taunay, 1892-1894; J.R.T. Tellegen, 1901 en z.j.; J.C. Terboeken, C. [Vening Meinesz-] den Tex, z.j.; A.J. des Tombe, 1879-1897; F.J. des Tombe, Mei, oktober 1871; J. Trip, 27 augustus 1895; T,H, Adr. Tromp, 1890-1896; H.R. Trowbridge, z.j.; E. {d'Aulnis de Bourouill-] Twiss, 17 februari 1891; H.F. Umbgrove, z.j; J.J. Vermeire, z.j. 283-284 A.D. van Verschuer. 1903-1922 283 http://proxy.handle.net/10648/877410dd-e213-4611-a52b-892120af160d 1900-1910 284 http://proxy.handle.net/10648/1b761ee2-9706-4c82-9163-accf9a268cce 1911-1922 285 http://proxy.handle.net/10648/06f04237-5f6d-42b4-9860-d994608f1bf0 Anna W.E. van Verschuer, 4 januari 1934; B.F.J.A. (Frans) van Verschuer, 1 maart 1883; E. [Allard-] van Verschuer, 1923, 1937; F.B. van Verschuer, 22 september 1915; J.A. baron van Verschuer, z.j.; J.F. [Böhl -] van Verschuer, 1891-1903; O.A.E. van Verschuer, 1929-1940; Willy van Verschuer, 1897 en z.j. 286 http://proxy.handle.net/10648/200b5465-8945-409f-b457-36e0d6b6e496 K. de Vidal, 1878, 1879; Familie Vinke, 1922; Adrienne Vissering, 12 oktober 1921; G. Vissering, 1895, 1907; W.A. van Vloten, 1879, 1911; A. Vrolik, 11 maart 1871; Caroline L. Vrolik, 1871, 1874; A.C. Wertheim-Becker, zie: Becker. 287 http://proxy.handle.net/10648/6099ee56-dee7-490b-b08b-59997a45e6f7 J. van Wickevoort Crommelin. 1871-1890 288 http://proxy.handle.net/10648/beb464ef-5d99-4812-8430-e68c86718df8 Witman, 1905, 1908. Julia Woudhuysen-Cuypers, zie: Cuypers; Van der Wijck, 3 maart 1923; Van Zeinter, 1909-1912; W.Th.C. Zimmerman, 21, 29 november 1937; L. Zimermann, 5 augustus 1933. 289 http://proxy.handle.net/10648/c490d430-196a-456b-8fa9-cd22d66d248e N.N. 290 http://proxy.handle.net/10648/ebcfdd92-05c4-4da1-ad25-b1c72506f024 Ingekomen familieannonces en overlijdensadvertenties, met krantenknipsels. 1877-1938 291 http://proxy.handle.net/10648/76da4a83-27d6-4225-912c-8e331fb4a53a Ingekomen visitekaartjes. 1889-1912 en z.j. 292 http://proxy.handle.net/10648/e342b07f-b5f8-447c-90a6-42c8c129edde Brieven, verzonden door Van Riemsdijk aan de kunstkenner D. Francken Dzn. 1894-1898

Deze brieven zijn later door Francken aan Van Riemsdijk terug gezonden.

293 http://proxy.handle.net/10648/5e6c272f-9509-4d32-ba7e-fd36d59afb72 Kladden en ontwerpen van uitgaande brieven aan n.n. 1910, 1941 en z.j. 294 http://proxy.handle.net/10648/58d6e86f-5fa4-45bb-af9c-4833ca5ed8f0 Ingekomen brochure Paaschvakantie in Duitschland, door prof. J.H. Valckenier Kips. Overdruk uit De Tijdspiegel. Mei 1918 295 http://proxy.handle.net/10648/3cc50bcc-5ecd-481b-968b-88d138ad5ede Ingekomen brieven van het secretariaat van koningin Wilhelmina, houdende dankbetuiging voor condoleancebrieven bij het overlijden van koningin Emma en Prins Hendrik en invitaties. 1923-1936
b Persoonlijk leven 1 Jeugd en schooltijd 117 http://proxy.handle.net/10648/9817c797-2ee1-4c7f-b988-1eae0f1e9992 Repetitie- en examenbriefjes van Barthold W.F. van Riemsdijk, leerling aan het Utrechts gymnasium. 1862-1865 1 omslag 296 http://proxy.handle.net/10648/f07fddbd-a0a4-4e54-8d41-7f1fd5503aeb Handgeschreven programma van een thuis opgevoerd toneelspel met Theodore en Barthold van Riemsdijk. 29 maart 1859 297-298 Overgangsrapporten van de lagere school en HBS te Utrecht. 1861-1866

Vgl. inventaris nr. 117

297 http://proxy.handle.net/10648/2ea66e4f-0d58-4123-a642-6c317089a8b6 Normale lijsten. 298 http://proxy.handle.net/10648/03180a46-20fe-4d70-88db-4a86546b8ec1 Ingelijst achter glas, met aantekening dat Van Riemsdijk de eerste van de klas is. 1861, 1863.
299 http://proxy.handle.net/10648/4b7b548a-aba7-4e35-bc80-1eb234520cfc Schetsboekje, houdende tekeningen over "Vemade [?}," behelzende taferelen in een dorpsomgeving in Biedermeier stijl. z.j. [ca. 1865] 300 http://proxy.handle.net/10648/8ef23fcf-71dc-43b4-9363-4199ef2e5555 Album amicorum, houdende potloodtekeningen en aquarellen, ontvangen van kennissen. 1866 en z.j. 301 http://proxy.handle.net/10648/b88a3d97-e89f-4b35-9940-f75b8586843f "Aanteekeningen voor de teekenlessen (lijntekenen)". z.j. 302 http://proxy.handle.net/10648/d62fb4ca-0b6b-4358-9d1e-d375212d1724 Perspectiefoefeningen in lijntekenen. Aquarel. z.j. 303 http://proxy.handle.net/10648/a18ca41e-601e-4f24-8eca-3fe2fc72b6a7 Tekenoefening in handtekenen, houdende een gekopieerde afbeelding van een 17e- eeuwse schutter. Potlood. z.j. 304 http://proxy.handle.net/10648/e3d9b824-df80-45e3-a7a6-88258932009b "Journaal van den reis, gemaakt met Evert van Marken langs den Rijn en door Nassau in Aug. 1869" 1869 305 http://proxy.handle.net/10648/e4c1b2d0-b1f8-4eb8-b1cc-2a94700a7840 Stukken betreffende zijn eindexamen aan de Hogere Burgerschool te Utrecht. 1870
2 Studententijd aan de Polytechnische School te Delft Studie 306 http://proxy.handle.net/10648/cab47d2b-70d9-48de-a68c-d3e5a5c4d113 Voor zijn studie vervaardigde cartografische oefeningen. 1874, 1875 307 http://proxy.handle.net/10648/809dbdab-a804-433e-bd4b-ce2a61363667 Natuurkundige opstellen, met ingekomen brieven en aantekeningen van de docent G.J. Mulder. z.j. 308 http://proxy.handle.net/10648/714f5dad-46ee-4813-a21b-beb32e4c8410 Schetstekening over de toepassing van het Liernurstelsel ten behoeve van de afvoer van fecaliën uit woonhuizen, en andere bouwtechnische aantekeningen. z.j.

Wegens zijn formaat is dit stuk vlak geborgen.

309 http://proxy.handle.net/10648/c74655a8-0b4f-40a3-8a58-9c7a2c55faa4 Aantekenboekjes, mogelijk gebruikt voor oefening in kunsthistorische beschrijving van schilderijen en antieke voorwerpen, in het bijzonder militaria:

Literatuur over meubelornamenten;

Schilderkunst: "Miniaturisten," houdende opgave van miniatuurportretten in openbare verzamelingen.

"De wapenkamer van Amsterdam"; uiterlijke kenmerken van het Nederlandse leger na 1813

"Merken op oude wapens," aantekenboekje houdende opgave van merktekens van pistolen en geschut in het Nederlandsch Museum.

Studentenleven 310 http://proxy.handle.net/10648/d9f5129e-fc8c-4ead-a3eb-d659beef2ad1 Programma van een groenentoneel op de sociëteit Phoenix, houdende vermelding van Van Riemsdijk, met schertsprogramma van een bal in het Studenten-casino. 1870, 1871 311 http://proxy.handle.net/10648/193343eb-d98d-4c3e-b6ac-a5dcf16b826f Programma's van aanbevolen concerten en voorstellingen, met teksten van liederen en ingekomen invitaties voor "quartet-avonden.". 1868-1873 312 http://proxy.handle.net/10648/a5676875-1503-48f2-93b2-4f295957b672 Ingekomen brief van de werkster Geens, houdende aanbieding van haar diensten. 1873 313 http://proxy.handle.net/10648/c49b32d5-8f8e-48e2-a86f-4a1aeac4a02e Portefeuille, houdende de afbeelding van de gekostumeerde optocht door het Delftsch Studenten Corps voorstellende de intocht van Karel van Egmond binnen Arnhem in 1492, met toelichting en convocaat. 1873

Op de kaft is bevestigd de correspondentie van B.W.F. van Riemsdijk (1906-2002) te Aerdenhout met de archiefcommissie van het corps over mogelijke beschikbaarstelling van de portefeuille voor een lustrumtentoonstelling.

Wegens zijn formaat is dit stuk vlak geborgen.

314-315 Diploma's uitgereikt door Delftse studentengezelschappen. 1873-1876 314 http://proxy.handle.net/10648/f73f46b6-20fa-47fe-aed3-b761b387acdd Diploma van erelidmaatschap van het muziekgezelschap Apollo, de Schermvereniging Odin en de Sociëteit "Phoenix". Juni 1873, september 1876 315 http://proxy.handle.net/10648/2e9a5077-900b-4dd7-bdcc-09b5709c5467 Diploma van erelidmaatschap van de senaat van het Delftsch Studentencorps. November 1875 316 http://proxy.handle.net/10648/ba7b0371-c9f1-4dcc-ba96-f6cf02c02187 Schetsboekjes met tekeningen, gemaakt in Delft en tijdens vakantiereizen. z.j. drie boekjes 317 http://proxy.handle.net/10648/d0a90154-2069-4153-b9d6-209832c1f8f7 Foto's van Van Riemsdijk als student. Z.j. 318 http://proxy.handle.net/10648/48aeb131-9c39-4502-a13a-aa0029b4599c Menukaart van een diner bij gelegenheid van een reünie van zijn club in Delft. Z.j.
3 Gezinsaangelegenheden 119 http://proxy.handle.net/10648/4f740987-673a-4b8a-9d6d-d57d428ec855 In memoriam Theodoor van Riemsdijk; overdruk uit het Nederlandsch Archievenblad 1922-1923, nr.2 , met concept-bedankbrief voor de toezending hiervan door Barthold W.F. van Riemsdijk. z.j. 2 stukken 319 http://proxy.handle.net/10648/8609a657-6980-47da-910d-d931bc453f2a Ingekomen brief van een kleermakerij in Utrecht over rouwkleding wegens het overlijden van zijn vader, met vonnis van meerderjarigverklaring door de Hoge Raad, 6 december 1871. Gelegaliseerd afschrift, met de daarbij behorende akte. 15-29 december 1871 320 http://proxy.handle.net/10648/c8c09844-4fbb-4bd9-a32d-d12c8d9e4704 Gedichten. Z.j. 321-322 Stukken betreffende zijn verloving met Johanna van der Leeuw. 1875 321 http://proxy.handle.net/10648/49aca6f2-4c6b-436e-bf47-90a22cb6dc0c Briefwisseling. 322 http://proxy.handle.net/10648/195a09aa-5618-4ebb-9fbe-24416d872f53 Fotografische reproductie van een huwelijksprent. 1875. 323-326 Stukken betreffende zijn huwelijk met Johanna van der Leeuw. 1877 323 http://proxy.handle.net/10648/e6cc975f-aade-4815-a243-ebb62f1b5eb4 Akte van huwelijkse voorwaarden, verleden voor A.M. Schagen van Leeuwen, notaris te Delft. 25 augustus 1877. 324 http://proxy.handle.net/10648/85658f76-290e-435b-b6fa-6996867f00cd Stukken betreffende het feestdiner, aangeboden door zijn tante Anna Wilhelmina Carolina van Riemsdijk tijdens de bruidsdagen. Augustus 1877. 325 http://proxy.handle.net/10648/1a6d3642-1a2b-4445-afef-b5f06631aa1e Stukken betreffende het bruiloftsfeest. 1877. 326 http://proxy.handle.net/10648/d799c274-b815-46fb-978b-0a1aacd8c083 Stukken betreffende de huwelijksreis naar Zwitserland. 1877. 327 http://proxy.handle.net/10648/df1460e4-0e62-4535-876d-00b90f65bd12 Stukken betreffende de geboorte en het vroegtijdig overlijden van Willem Aart van Riemsdijk en het onderhoud van diens grafje. 1881-1886 328 http://proxy.handle.net/10648/47607a22-b762-456e-af4c-f6adf7436030 Verzameling foto's van onbekende personen. 19e en 20e eeuw 329 http://proxy.handle.net/10648/448ff70b-7cd0-43ae-aed6-49327201b481 Stukken betreffende medische voorschriften voor de aanschaf van een bril. 1882 en z.j. 330 http://proxy.handle.net/10648/d49221a4-cb14-400f-b3b9-da40675ac2d4 Ingekomen factuur voor een geboorteadvertentie voor zijn dochter Wilhelmina Cornelia van Riemsdijk. 17 augustus 1882 331 http://proxy.handle.net/10648/9a46265b-8ba9-4d60-bf09-480425dbb58b Briefwisseling over de opleiding van zijn kinderen. 1889, 1896 en z.j. 332 http://proxy.handle.net/10648/144707d7-f788-426b-a8ed-77216e0c9986 Stukken betreffende klachten van Van Riemsdijk naar aanleiding van onaangenaamheden tijdens reizen met de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. 1890, 1891 333 http://proxy.handle.net/10648/80147e7d-a9ab-4641-9dac-b5bedc963c04 Correspondentie met de minister van Justitie over de inschrijving van zijn gezin in de filiatieregisters van de Nederlandse adel. December 1900 334 http://proxy.handle.net/10648/1c261868-42b2-45b8-806b-e70987636bac Ingekomen condoleancebrieven wegens het overlijden van zijn dochter Maria Agnes. November-december 1903 335 http://proxy.handle.net/10648/864566dc-1b9c-4086-9368-e2b2c7a4d89d Portretten van familieleden in foedralen, met fotografische portretten van zijn broers J.C.M. en A.D. van Riemsdijk, met visitekaartjes. Z.j.

De portretten, vermoedelijk persoonlijk meegedragen, zijn ernstig verkleurd.

336 http://proxy.handle.net/10648/1c150725-85cd-42e0-9211-7e0855a818ac Menukaart van een diner wegens zijn veertigjarig huwelijk. 1917 337-338 Getekende portretten van Van Riemsdijk. z.j. (ca. 1920) 337 http://proxy.handle.net/10648/cc957f1c-ecec-4e4f-988e-4ecd4e9d33d4 Getekende portretten van één hand. Ca. 1920.

Mogelijk zijn zij gemaakt door een lid van de Museumcommissie. In aanmerking komen J. Veth, W, Martin en W. Vogelsang. Gezien de stijl lijkt de eerste het meest aannemelijk.

338 http://proxy.handle.net/10648/41f0c965-22b9-4e26-ac29-b9948428d02b Getekend portret va Van Riemsdijk door n.n. op de achterzijde van een fotografisch portret uit een tijdschrift. z.j.
339 http://proxy.handle.net/10648/480ce6f4-7da1-4e94-84f7-6fa9c2883b21 Codicilaire aantekeningen, houdende aanwijzing van een executeur-testamentair. 1921, 1931 340 http://proxy.handle.net/10648/9bdd3f64-ce3c-40bb-84fe-2ed57b1ba642 Fotografische portretten van Van Riemsdijk en opnamen, houdende Van Riemsdijk in gezelschap met familieleden. z.j. (ca 1930-1940) 341 http://proxy.handle.net/10648/7b51f2fd-8f87-4992-aab7-f73c91d98f1a Levensbeschrijving van Johanna van der Leeuw door Van Riemsdijk, met afschrift van een artikel uit de serie "Vijftig jaar vrouwenwerk," van de Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen van jonge meisjes "Union". 1932 en z.j. 342 http://proxy.handle.net/10648/879ab525-fb32-41d4-a192-d025dedb4768 Paspoort, uitgegeven op 31 mei 1933, met verlenging. 1933-1935 343 http://proxy.handle.net/10648/40f25f78-eba7-4829-a39d-2238a0f9aff1 Stukken betreffende zijn overlijden en begrafenis. 1942 344 http://proxy.handle.net/10648/f497a910-21c3-4460-a3e9-f45e70d89551 Condoleanceregister bij gelegenheid van zijn overlijden, met ingeplakte krantenknipsels. 1942

Losbladig, met metalen ordneromslag.

4 Bezittingen Aandelen en participaties 345 http://proxy.handle.net/10648/b27cccfa-b0f8-4670-879d-d2f49634f5c9 Ingekomen brieven en facturen van C.H. van der Mandele, commissiehandelaar in fondsen te Delft. 1879-1880 346-348 Alfabetisch register van zijn aandelenbezit. 1879-1934 346 http://proxy.handle.net/10648/d9d67909-e0dd-4d27-a83d-a97fec9f1388 1879-1880 347 http://proxy.handle.net/10648/4562031a-df5c-43fa-a25e-96b24808addc 1881-1883 348 http://proxy.handle.net/10648/0e282b51-c204-45e1-8364-8c97b259c9be 1901-1934 349-350 Ingekomen rekeningen-courant van depothouders van zijn aandelenbezit. 1879-1941 349 http://proxy.handle.net/10648/63dc6cf6-a885-4fd4-b0db-2f12efbeffa0 1879, 1918, 1925-1933 350 http://proxy.handle.net/10648/cad8c15b-06a0-4dd7-8435-e78cde64d179 1934-1942 351 http://proxy.handle.net/10648/2281d7bd-009a-421b-ac50-b26106fbcd45 Ingekomen brief van de voorzitter van de Coöperatieve Vleeschhouwerij van het district 's-Gravenhage van de Vereeniging "Eigen hulp," over uitkeringen van deze vereniging. 1881, 1889 352 http://proxy.handle.net/10648/10c9eccf-425e-488a-bdd0-244fb16c3dcb Chronologische tabel van zijn bankrekeningen en aandelen. 1881-1890 353 http://proxy.handle.net/10648/d43a146f-efb5-4894-8aea-c13e22352f16 Stukken betreffende zijn intekening als aandeelhouder van de Cultuur-Maatschappij "Tjelung" 1885-1890. 354 http://proxy.handle.net/10648/f78d5638-fdbb-4f8e-b953-75fffc60aa6e Bewijzen van aandeel in de Central Consolidated Mine Company in Colorado (USA), de Delftsche Distilleerderij, Gist en Spiritusfabriek. Vervallen emissies van 1893. 355 http://proxy.handle.net/10648/fb090daa-123f-46a4-8bd7-be953c398760 Ingekomen "bericht" van de Agent der Nederlandsche Bank ter geleide van enkele aandelencoupons. 1 januari 1896 356 http://proxy.handle.net/10648/0d7c2d43-9249-4dc7-987f-82dcb71b11e6 Stukken betreffende de oprichting en de liquidatie van de n.v. Maatschappij voor Onroerende Goederen "Rusthuis Pension Rosendaal"in Den Haag. 1908-1910

Van Riemsdijk was aandeelhouder.

357 http://proxy.handle.net/10648/6fc1d576-3fe8-41e8-8e23-009defd94e28 Ingekomen brief van Labouchère, Oyens en &Co, bankiers te Amsterdam, houdende offerte van enkele transacties met betrekking tot uitkeringen voor drie aandelencoupons in het Panamakanaal. 16 december 1912 358 http://proxy.handle.net/10648/107ec381-268c-43c3-9120-082e8a89f884 Stukken betreffende zijn intekening als oprichter van de Zuid-Hollandsche Handels-Vereeniging. 1917
Liquide financiën 359-362 Kasaantekeningen. 1879-1920 359 http://proxy.handle.net/10648/52a733bf-f88c-4ed7-bbf5-225c0660abdd Bladzijden van een huishoudkasboek, met boodschappen- of postenlijst. 1879-1880 en z.j. 360 http://proxy.handle.net/10648/b5dc016e-edd9-409c-bf16-1498bde449cf Kasboek, met kladaantekeningen. 1891-1891 361 http://proxy.handle.net/10648/eb1bdb70-5761-4ded-814a-631a7f730293 Kasboekjes. z.j. (ca. 1891-1910) 362 http://proxy.handle.net/10648/43038621-1742-48bc-9aee-56be49527be8 Kasoverzichten van zijn inkomsten en uitgaven. 1911-1920 363 http://proxy.handle.net/10648/2bea38ac-fb03-494c-b6c4-21f86f799a0d Kasboekjes van gelden op naam van zijn zoon Adriaan Willem Gerrit en zijn dochter Maria Agnes van Riemsdijk. 1880-1892 364 http://proxy.handle.net/10648/2b5a515d-52a2-4414-97d9-0dcf597f683b Aantekeningen en behoeve van zijn belastingaangiften. 1894-1915 365 http://proxy.handle.net/10648/ced977aa-4540-40bd-a2ae-f1d761b160cf Ingekomen brief van De Erven de Wed. J. van Nelle te Rotterdam, houdende bericht van overmaking van een bedrag door J.J. van der Leeuw. 29 maart 1910 Eigen woning en inrichting 366 http://proxy.handle.net/10648/6cc3c2ee-a96d-46e6-8dae-0b3004353fbe Huurcontracten voor een woning in Gorinchem, met ingekomen stukken betreffende de inrichting. 1877-1879 367 http://proxy.handle.net/10648/e5248d5a-83bd-4adb-bf9b-317791b5a008 Ingekomen facturen en kwitanties voor zijn huishouden. 1877-1912 368 http://proxy.handle.net/10648/e88a9462-a365-4783-bedf-6946d6e30f68 Briefwisseling met dienstbodes en oppassers. 1887 en Z.j. 369 http://proxy.handle.net/10648/86ac0ca6-b6ac-40ab-a7e3-3bfab27fe8fa Stukken betreffende de bouw en de inrichting van zijn woning aan de Nieuwe Parkweg in Nieuwer-Amstel, alsmede problemen met de gemeente over de trottoiraanleg en de waterleiding aldaar en nadere zaken rond glasverzekering en fiscale consequenties. 1888-1889 370 http://proxy.handle.net/10648/b3d1ce68-ec33-49f0-a522-41e76332060e Ingekomen offerte van N. Evers & Co, verhuizers in Den Haag voor de overbrenging van een deel van zijn inboedel. 9 maart 1892 371 http://proxy.handle.net/10648/83c946f9-fea8-40f7-9ecb-07c7a8eeda7f Stukken betreffende de tekoopaanbieding van zijn huis in Amstelveen wegens zijn benoeming als directeur van het Rijksmuseum. Februari 1897 372 http://proxy.handle.net/10648/801710b5-7a3b-438a-957d-1587312f35b9 Stukken betreffende zijn beroep tegen een fiscale beschikking inzake de huurwaarde van zijn woonhuis in de Jan van Goyenkade. 1941 373 http://proxy.handle.net/10648/e0761dee-5946-42ab-b9ff-308645742797 Foto van zijn huis aan de Jan van Goyenkade te Amsterdam. z.j. (na 1919) Boeken en kunstbezit 374 http://proxy.handle.net/10648/74521de4-a08c-4998-bd38-ebbf167f3f68 Ingekomen brieven van leveranciers van bestelde studieboeken en bouwkundige materialen alsmede van kunstreproducties. 1877-1879 375 http://proxy.handle.net/10648/3c29d82e-969d-4e04-b5ef-d15cf7e2cc57 Ingekomen brief van J.F.L. Schneider, bibliotheekbeambte aan de Polytechnische School te Delft, houdende dankzegging voor een schenking van kaarten. 9 mei 1885 376 http://proxy.handle.net/10648/22a70a72-69e9-4ab0-b255-86fe9147c6f8 Briefwisseling met de uitgeverij Gebr. Van Cleef over problemen bij edities van hun uitgavenreeks Waterbouwkunde. Juli 1886 377 http://proxy.handle.net/10648/900822ab-da66-4c56-baa0-4048cf0d01be Ingekomen missiven naar aanleiding van zijn schenking van een Javaanse theepot aan het Rijks Ethnographisch Museum. 1886-887 378 http://proxy.handle.net/10648/14966cac-1bdd-403f-979b-8698e45987a7 Briefwisseling met de firma W. Stokhuijzen over zijn abonnement op Henkel's Waterbouwkunde. Maart 1890 379 http://proxy.handle.net/10648/0d69ba48-1386-4400-b340-3d1917107781 Briefwisseling met de administratie van de Amstelbode over een vordering van abonnementsgeld. November 1891 380 http://proxy.handle.net/10648/21f12a98-67d4-4828-ac69-97ff8e9af280 Ingekomen missive van het ministerie van Binnenlandse Zaken, houdende dankzegging voor de schenking van een borstbeeld van J.R. Thorbecke door L. Royer aan het Rijksmuseum. 15 december 1893 381 http://proxy.handle.net/10648/c0118ba9-3c9b-4c4a-8253-8785bafaf747 Ingekomen ontvangstbewijs voor op een veiling te plaatsen schilderijen, met kladaantekeningen. Maart 1897 en z.j. 382 http://proxy.handle.net/10648/cd4a4da8-88a8-4077-83b1-333c23cb099e Stukken betreffende zijn abonnement op het Britse tijdschrift Foreign Affairs. 1922, 1928 383 http://proxy.handle.net/10648/9ac4264c-922a-4044-8a5f-dfeb80090ba8 Stukken betreffende bestellingen en verspreiding van reproducties. 1923-1930 Overige goederen en zakelijke rechten 384 http://proxy.handle.net/10648/c72f68b7-9b8f-4e8c-a459-4e23abd37ea5 Legger, houdende een overzicht van de inkomsten uit de pacht van goederen onder de gemeente Ammerzoden. 1884-1910 385 http://proxy.handle.net/10648/d3e38867-a13d-4288-8f44-60c4e9db2197 Ingekomen brief van J. Raab, houdende mededelingen over zijn verschuldigde huur aan Van Riemsdijk, met fotografisch portret van zijn kinderen. 10 december 1896 943 http://proxy.handle.net/10648/1f031025-c894-4460-8ca8-b7333a72a8e3 Stukken betreffende de afkoop van tienden, berustend op zijn goederen onder Stavenisse. 1903-1909 386 http://proxy.handle.net/10648/d72160c1-e48f-4d46-8947-1e6e32f4882b Ingekomen brief van mevr. J. van Randwijck-van Hogendorp over een door Johanna van der Leeuw te verwerven terrein nabij het paleis Soestdijk. 24 augustus 1904 387 http://proxy.handle.net/10648/ad4357c0-e6c7-4696-b03e-52ef210bf2cc Briefwisseling met J.W.D. Schuurbecque Boeye over het beheer en de openbare verkoping van zijn goederen onder Bruinisse, Nieuwerkerk, Noordgouwe en Zierikzee, met veilingbescheiden. 1918
5 Reizen en amusement 388 http://proxy.handle.net/10648/08ce1200-e213-47d3-9faa-f5b227ceda4d Schetsboekje, houdende potloodtekeningen, gemaakt tijdens een reis naar Tirol en Salzkammergut. 1873 389 http://proxy.handle.net/10648/a499aec7-fd46-458d-8784-87fe04530f1f Schetsboekje, houdende potloodtekeningen, gemaakt tijdens diverse reizen. 1874 en z.j. 390 http://proxy.handle.net/10648/ec23ba9d-ece5-46f8-bd95-fc3cd5506af9 Schetsboekje met tekeningen, gemaakt tijdens een reis door Denemarken en Duitsland. z.j.

vgl. 69; bijschriften in het Engels

391 http://proxy.handle.net/10648/13108990-6ebd-4fe4-b58e-0f6c621f6211 Verslag van een bezoek aan de Alte Pinakothek in München. Augustus 1873 392 http://proxy.handle.net/10648/d7a9f482-7c6f-4108-9352-8e6dd7cc8866 Dagboek van een reis naar Noorwegen. 1874 393 http://proxy.handle.net/10648/7019759e-51f2-49e4-9c83-553dc61b0121 Dagboek van een reis met zijn zwager V. van Meerten door België naar Luxemburg en Parijs. 1886 394 http://proxy.handle.net/10648/9071bbff-7221-4f1f-83cc-e3a8c5962c3c Verslagen van een reis naar Parijs en naar Münster en Stein. 1892 395 http://proxy.handle.net/10648/b1ab3778-a22d-4f27-aac3-b5d5192a2126 Ingekomen convocaties en programma's voor de feestelijkheden bij gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in Amsterdam. 1898 396 http://proxy.handle.net/10648/3e45d26e-c779-4dce-913d-f49e8d10debb Verzameling visitekaartjes ontvangen tijdens een reis naar Parijs. 1899 397 http://proxy.handle.net/10648/283019e3-9fc8-4623-a043-b57e04a76c89 Stukken betreffende een reis naar Londen. 1909-1910 398 http://proxy.handle.net/10648/7f6c6647-9cb9-4a0c-8031-661dbc6869ef Reisverslag van een kuur in de omgeving van Stuttgard. z.j. 399 http://proxy.handle.net/10648/45917d4c-2d74-492d-a431-301ff6f4b99e Ingekomen hotelfactuur en invitatie van de Nederlandse gezant in Madrid. 1904 400 http://proxy.handle.net/10648/75aefec1-5805-4033-8ec1-2d6ef610921b Kaarten van wandelgebieden in het Zwitserse gebergte, met aanbeveling van een hotel. 1904 en z.j. 401 http://proxy.handle.net/10648/0127370f-c27d-4bdd-a72c-26a6ab75ccab Ingekomen aanbeveling van een bootverbinding van Pyrmont naar Hameln over de Weser.en van het hotel Louvois te Parijs. Z.j. 402 http://proxy.handle.net/10648/0e5c69d3-c8b0-4088-9a79-0dc1c8632585 Foto's van Van Riemsdijk in een gezelschap tijdens een excursie naar de drooggelegde Wieringermeer, met geleidekaartje van mevr. C. 't Hooft-Vissering. 1932 403 http://proxy.handle.net/10648/1b837093-2bb7-4ff4-a20e-18b68c895bd9 Ingekomen concertprogramma's met krantenknipsels over muziekuitvoeringen. 1888-1940 404 http://proxy.handle.net/10648/7bd5e028-3599-4098-8367-3e9b6769dfdc Foto's verzameld tijdens vakantiereizen in Schotland en Zweden. Z.j. 405 http://proxy.handle.net/10648/b25c07b2-0c63-48c7-9e51-7aca474a39f1 Foto's van vooralsnog onbekende landschappen en gebouwen. Z.j. (19e en 20e eeuw) 406 http://proxy.handle.net/10648/fa7624a2-d87c-4af9-ba58-7d23363a3a58 Verzameling bewijzen van lidmaatschap van omroepen en kunstverenigingen. 1936 407 http://proxy.handle.net/10648/8fa573fb-d252-49b8-aa91-1973263dd0e9 Verzameling abonnementen en entreebewijzen voor concerten, musea en schouwburgen. 1939-1941
6 Familieaangelegenheden Persoonlijke relaties 408-411 Stukken betreffende zijn broer J.C.M. van Riemsdijk. 1868-1895 408 http://proxy.handle.net/10648/e301cdb1-6653-4d6b-85c7-202a2cf69849 Handtekeningenlijst van de promotiepartij van J.C.M. van Riemsdijk. 1868. 409 http://proxy.handle.net/10648/01289c15-7b94-4082-b545-a48a40fb2af6 Stukken betreffende de viering van het vijfentwintigjarig bestuurslidmaatschap van J.C.M. van Riemsdijk van het Collegium Musicum Ultrajectinum, met aankondiging van andere jubileumconcerten. 1884-1894. 410 http://proxy.handle.net/10648/34b86080-3fe6-4e2b-85f5-4a540fe7936c Kranten- en tijdschriftartikelen naar aanleiding van het overlijden van J.C.M. van Riemsdijk, dirigent van het Collegium Musicum Ultrajectinum, met ingekomen condoleance- en geleidebrieven en fotografisch portretten en biografische aantekeningen van Van Riemsdijk. 1895. 411 http://proxy.handle.net/10648/cda0285d-e780-493a-9467-688fc9bc46e1 Stukken betreffende de ontruiming van het huis van J.C.M. Van Riemsdijk en de inventarisatie van de inboedel. 1895. 412-414 Foto's van familieleden en kennissen. 1868-1904 en z.j. 412 http://proxy.handle.net/10648/8cadf381-d99f-4c65-8bd5-7610c103f3d3 Verzameling ingekomen fotografische portretten. z.j. (Studio-opnamen, 19e eeuw) 413 http://proxy.handle.net/10648/d4a188a2-b799-46b7-ae75-7c10ecc74ede Fotografische portretten van diverse personen, familieleden en kennissen. 1868-1904 en z.j. 414 http://proxy.handle.net/10648/c3c2b899-e5e0-4935-a1da-b79f4ffa35e1 Verzameling foto's van zijn kleinkinderen en hun familieleden. z.j. (opnamen met eigen camera). 20e eeuw 415 http://proxy.handle.net/10648/4b1f768b-a40f-42be-9041-8ac4bd278a76 Handtekeningenlijst van de promotiepartij van zijn broer Th.H.F. van Riemsdijk. 1874 Gehectografeerd 416 http://proxy.handle.net/10648/aea5e541-1052-4b44-b151-64620e04970a Menukaart van een diner bij gelegenheid van zijn schoonzuster Anna Willemina van der Leeuw en Jan Frederik Raymond (Frits) van der Wall. 37 september 1887 en op 8 maart 1897 417-418 Stukken betreffende zijn broer A.D. van Riemsdijk. 1897-1899 417 http://proxy.handle.net/10648/6fc975ed-3130-440f-aa22-77530605b59f Briefwisseling naar aanleiding van diens overlijden. 1897. 418 http://proxy.handle.net/10648/84bf8c64-9253-412f-8158-353665fdeee9 Stukken betreffende de afdoening van diens nalatenschap. 1897-1899. 419-421 Stukken betreffende zijn betrekkingen met de familie Van Verschuer en het landgoed Sint Jansberg onder Mook. 1897-1941

Het huis Sint Jansberg te Middelaar werd bewoond door zijn tante Anna Wilhelmina Carolina Frederica Catharina van Riemsdijk en kwam in handen van afstammelingen van haar echtgenoot Van Verschuer. Zie ook de briefwisseling met de familie Van Verschuer.

419 http://proxy.handle.net/10648/646f7d08-a1f9-4f4d-bb88-09e64ad0cb6a Stukken betreffende zijn benoeming als toeziend curator op de curatele van Adriaan Daniel van Verschuer over de goederen van diens broer Willem Leopold van Verschuer. 1897-1899. 420 http://proxy.handle.net/10648/bd4595b1-ad65-4144-b64a-665ee4bd6d5f Veilingcatalogus van onroerende goederen onder het landgoed Sint Jansberg, het koffiehuis De Plasmolen en de villa Molendal in Ottersum, Mook-Middelaar en Groesbeek, met perceelkaarten en aantekeningen met betrekking tot de verkoop, met een toeristische gids van de Plasmolen en door Van Riemsdijk ontvangen documenten 1899-1941. 421 http://proxy.handle.net/10648/b9409a2a-fe7b-48cd-9311-cc2812d42d66 Ingekomen brieven naar aanleiding van het overlijden van zijn neef Adriaan Daniël baron van Verschuer op het huis Jansberg. Februari 1924.
422 http://proxy.handle.net/10648/e2fd8d1d-8961-4efe-97c5-d71595d2f4f3 Ingekomen brief van H.J.M. de Bay houdende een afspraak in verband met de afwikkeling van de nalatenschap van zijn schoonmoeder M.A. van der Leeuw-van der Looy. 16 maart 1890 423 http://proxy.handle.net/10648/70c29bef-ac34-480c-88c2-49fee298017f Ex Libris met het portret van zijn nièce Tonina van Riemsdijk. Gedrukt. Z.j. 424 http://proxy.handle.net/10648/02898f9d-d99f-439c-9081-16ca416925f6 Stukken betreffende zijn bijwoning van het tweede huwelijk van Daisy Barbardiston in Parijs. Juni 1929 425-427 Stukken betreffende zijn zoon Adriaan. van Riemsdijk. 1917-1941 425 http://proxy.handle.net/10648/a02f92ad-0623-4481-9399-d7eefc72cf8e Ingekomen brieven over opvoeringen van het tondeelstuk "Pro domo" door Adriaan. van Riemsdijk, met portretten van de hoofdrolspeler Louis de Vries. 1917-1931. 426 http://proxy.handle.net/10648/adb32066-0a8e-4b93-aefc-d565ced5b604 Jaarboek Haerlem met necrologie van Adriaan. van Riemsdijk, met ingekomen condoleancebrief van L. Berendes. 1930. 427 http://proxy.handle.net/10648/d15efad5-7c07-45fe-8a1b-8af60b6b4ce4 Ingekomen invitatie van de Koninklijke letterlievende vereeniging "J.J. Cremer" voor een kranslegging op het graf van Adriaan van Riemsdijk, met ingekomen brieven en ter documentatie verzamelde stukken over diens toneelstuk "De kleine apostel." . 1932, 1941.

Wegens zijn formaat is deze omslag apart beschreven en vlak geborgen.

428 http://proxy.handle.net/10648/d3d78aea-e8b3-4385-aab1-672e47158030 Ingekomen brieven en foto's naar aanleiding van de verloving en het gelijktijdige huwelijk van de gebroeders Guido en Baldo Gianetti. 1930-1931
Erfgoedbeheer en genealogie 118 http://proxy.handle.net/10648/ff2ddf70-b52b-4347-b0e6-67324f01272e Correspondentie met zijn broer Theodoor H.F. van Riemsdijk over de plaatsing van de stamreeks Van Riemsdijk in het Nederland's Adelsboek, met bijlagen. 1906-1925 1 omslag 120 http://proxy.handle.net/10648/e15b6511-96ec-46cf-90c8-d2f885d7186f Silhouetten en foto's van leden van de familie Van Riemsdijk, z.j., met begeleidende ingekomen brief van zijn vader. 1923 1 grote enveloppe 121 http://proxy.handle.net/10648/9d41f552-ddba-4835-ae7d-6037d505ccaf Alliantiewapen van Adrianus van het echtpaar Adrianus van Riemsdijk en Wilhelmina van Rijnberk, met bijbehorende correspondentie van Barthold W.F. van Riemsdijk met N. Damstra over de genealogie van de familie Van Rijnberk. 1925 4 stukken, waarvan 1 perkament 429 http://proxy.handle.net/10648/4c5ae174-796d-4576-b676-227fd8ef355a "Portretten van mijn grootvader door N. Winter", t.w. Adrianus van Riemsdijk en Daniela Wesselman Fotografische reproducties. z.j. 430 http://proxy.handle.net/10648/d7a19ea2-0def-4ceb-81cc-18eae3acd441 Frère et soeur, komische opera voor piano en zang in één akte door W.A.J. van Riemsdijk. bestemd voor meisjesscholen. z.j. (19e eeuw) 431 http://proxy.handle.net/10648/352cc978-0c47-4612-a256-561d2be89ebb Stukken betreffende de instandhouding van een graf in Den Haag voor zijn moeder Wilhelmina Cornelia de Jonge. 1885-1918 432 http://proxy.handle.net/10648/b759b6df-05ba-4a95-b514-611f75c75571 Briefwisseling met zijn broer Th.H.F. van Riemsdijk en anderen over de wapen van de families Van Riemsdijk en Van der Leeuw, en over genealogische onderzoekingen. 1893-1923 433 http://proxy.handle.net/10648/b9c4974b-ceac-40d2-9287-a8428e032d6a Briefwisseling met zijn broer Th.H.F. van Riemsdijk over de families Borski en Van Wieringen. 1908 434 http://proxy.handle.net/10648/705193e5-03ed-4715-bc56-a70c8734f7e1 Correspondentie met tuinlieden en de beheerder van de algemene begraafplaats in Utrecht over het onderhoud van het familiegraf, met akte inzake het beheer. 1905-1929 435 http://proxy.handle.net/10648/ccf28497-9e71-4e6c-8117-b6514d57a499 Ingekomen brief van M.L.A. Barnardiston-van Riemsdijk, begeleidende een brief van de algemene rijksarchivaris R. Fruin over de aan het Algemeen Rijksarchief nagelaten papieren van ambtelijke waarde van Th.H.F. van Riemsdijk. Maart 1923 436 http://proxy.handle.net/10648/c5fc829c-e99d-4510-8c5f-74b05611138d Ingekomen circulaire van het Comité voor het Genealogiefonds De Jonge, houdende dankzegging voor zijn opgave van cultuurvoorwerpen, afkomstig van de familie. Van zijn moeder Wilhelmina Cornelia de Jonge. Oktober 1923 437 http://proxy.handle.net/10648/b800edcf-05c9-4f53-9a9c-8986058275c8 Briefwisseling over de uitlening van een verzameling silhouetportretten van zijn grootvader Adriaan van Riemsdijk en familie aan een nichtje Anna Richmond te Colchester, met exemplaren van deze portretten. 1923

De uitlening geschiedde op verzoek van zijn zoon Adriaan.

438 http://proxy.handle.net/10648/480c1637-0f1b-4df7-92de-c48dd4712a7a Stukken betreffende de bruikleengeving van een kist familiearchivalia aan douairière W.J.E. van Riemsdijk, geboren Roth. 1929 439 http://proxy.handle.net/10648/f057368e-2842-4243-87d4-1954b8c3de65 Briefwisseling naar aanleiding van een verzoek van W. Wijnaendts van Resant om assistentie bij de opsporing van nadere gegevens voor een artikel over het geslacht van Riemsdijk in het Nederlands Adelsboek. 1929

Zie ook inventaris 2.21.307: 118.

440 http://proxy.handle.net/10648/755fbbff-8cb7-4da3-adbf-c5d31ae30e84 Ingekomen missive van de minister van Financiën, houdende dankzegging voor twee door hem geschilderde portretten van zijn vader A.W.G. van Riemsdijk en zijn broer A.D. van Riemsdijk als leden van het Muntcollege. 8 maart 1932 441 http://proxy.handle.net/10648/25e4634f-d1ad-47c4-9394-dd8eac992f29 Ingekomen brief van prof. P. Fijn van Draat, houdende dankzegging voor de schenking van een portefeuille met stukken betreffende leden van de familie Van Riemsdijk aan het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (?). 19 januari 1933 442 http://proxy.handle.net/10648/9cf43f48-2db8-494c-97c2-39d1c51417de Briefwisseling met Jacqueline Craeyvanger over portretten van haar voorouders. 1934 443 http://proxy.handle.net/10648/2ed2395d-1460-41e5-bc15-61f69d5c7d6c Briefwisseling met prof. W.J. de Haas, medewerker aan het Kamerlingh Onneslaboratorium te Leiden over het geslacht Van Riemsdijk. 1935 444 http://proxy.handle.net/10648/b04f0946-7c33-4e44-bacc-aec92eae4036 Stukken betreffende een verzoek van prof. J.H.F. Umbgrove aan de familie Van Riemsdijk om hulp bij de opsporing van familieportretten van met deze familie verwante leden van de familie Van Riemsdijk. Januari-februai 1937 445 http://proxy.handle.net/10648/8702921f-5d3d-46b9-984a-58088b36278a Afschrift van een beschikking van C.H. van der Looy, notaris te Rotterdam en directielid van de Algemeene Brandwaarborg Maatschappij over zijn opvolging in de directie van deze maatschappij, 28 september 1838. z.j. (20e eeuw) 187 http://proxy.handle.net/10648/c34fc482-fbc5-4d89-b54c-180af5ca4704 Afschrift van een gedicht van Nicolaas Beets, voorgedragen tijdens de huldiging van C.H,D. Buys Ballot, november 1887. Getypt. z.j. (20e eeuw)

Het origineel moet in het bezit zijn geweest van zijn broer A.D. van Riemsdijk (1837-1897), vgl. inventarisnummer 186.

446 http://proxy.handle.net/10648/1fa8668d-b57d-4ed0-b8a7-bfb271e88463 Genealogische aantekeningen over diverse families. z.j.

Over de met zijn moeder verwante leden van de familie Van Breugel.

Over de families Savage en Hamilton

c Openbaar leven 1 Algemeen 447 http://proxy.handle.net/10648/1fdf8414-5a75-4e26-bb7f-f0becfb206e8 Bewijs van lidmaatschap van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 14 april 1874

Wegens het formaat is dit stuk apart geborgen.

448 http://proxy.handle.net/10648/29f3b114-5eed-475c-92fc-2a690920f0bf Diploma's van en andere blijken van (ere-)lidmaatschap van verenigingen. 1883-1940

- Het Technisch Leesgezelschap te Gorinchem, 1877

- Volksbond tegen drankmisbruik. 1882.

- Schilderkunstig genootschap "Pulchri Studio" te Den Haag. 1883.

- Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afdeling Den Haag, 1885.

- Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Middelburg. 1896.

- De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. 1906

- De herinneringsmedaille van het Kaiser-Friedrich-Museum te Berlijn. 1906.

- De Koninklijke Akademie voor Archeologie in Antwerpen. 1906, 1909

- De Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten in Antwerpen. 1906

- De Nieuwe of Litteraire Sociëteit "De Witte" in den Haag, 1881

- Burlington fine arts club, Londen 1906.

- De Societas Antiquariorum Londini. 1907.

- De Rode-kruismedaille van de Pruissische staatsregering. 1920.

- Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. 1925, 1928.

- De Koninklijke Nederlansche Oudkheidkundige Bond, 24 november 1934.

- De Nederlandsche Unie. 1940.

449 http://proxy.handle.net/10648/dd93c264-ed9b-459e-bc9e-a4b9f8fd6d6e Stukken betreffende hem verleende koninklijke onderscheidingen en buitenlandse decoraties. 1897-1923 450 http://proxy.handle.net/10648/6d62a1eb-b53f-45b0-9589-f3b16680a476 Aantekenboekje, houdende tekeningen en berekeningen ten behoeve van diverse activiteiten. 1897 en z.j. 451 http://proxy.handle.net/10648/897a79d9-128f-4a74-9fce-96914b1d09af Ingekomen invitatie voor officiële diners in Engeland, het Helmholz-jubileum (1891) en de Rubensherdenking in Antwerpen. 1887-1937 942 http://proxy.handle.net/10648/eeb1ba06-2f5d-49df-bc47-68473b541404 Diploma van lidmaatschap van het provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. 22 december 1906

Wegens het formaat is dit stuk apart geborgen.

452 http://proxy.handle.net/10648/13773cbc-2f5e-47a7-b882-92c9b80f58aa Stukken betreffende de viering van zijn zeventigste verjaardag en de aanbieding van zijn portret. 1920-1922 453 http://proxy.handle.net/10648/2b2a9029-b942-48ef-a7f5-917d1fef9609 Album, hem aangeboden wegens de huldiging bij zijn 80e verjaardag. 1930 454 http://proxy.handle.net/10648/3f20eaf1-2331-4627-9e8a-db6f14a42766 Stukken betreffende zijn huldiging wegens zijn 80e verjaardag en de vervaardiging van zijn borstbeeld in het Rijksmuseum. 1930-1931 455 http://proxy.handle.net/10648/ecbff149-32ba-4b60-a747-6fb486f3aa2e Krantenknipsels over de viering van zijn vijfentachtigste verjaardag. 1935 456 http://proxy.handle.net/10648/7e9b7b6d-9ee1-4046-8d05-5fa92ed6cc5c Stukken betreffende de viering van zijn negentigste verjaardag. Augustus-september 1940 457 http://proxy.handle.net/10648/8805bb85-c7db-4eef-8fa7-97d8d64dcc99 Krantenknipsels houdende foto's van Van Riemsdijk bij diverse gelegenheden. z.j.
2 Kunstzorg 458 http://proxy.handle.net/10648/2b776f89-ec34-43b3-942b-9a76e3c884ef "Alphabetisch schilderboekje," aantekenboekjes, houdende een alfabetisch registers met iconografische kenmerken, de signaturen van kunstenaars van schilderijen in particuliere en buitenlandse openbare verzamelingen, bijgehouden vanaf 1885 tot 1931. 1885 - 1931 459 http://proxy.handle.net/10648/dc136363-495a-4d53-bde0-1e01aa9d440a Afbeelding van het kasteel Groot Essenburg bij Harderwijk. Potloodtekening. z.j. (ca. 1894)

Op de achterzijde letterontwerpen van munten voor de Javasche Bank.

460 http://proxy.handle.net/10648/2d8da8cd-e51e-457d-b1a2-2490ab7f2ccb Tekenboekje, houdende afbeeldingen en aantekeningen van monumenten en merkwaardige museumvoorwerpen, met inhoudsopgave. 1882-1883

In dit boekje bevindt zich een later ingeschreven adres en een uitgaande amicebrief uit 1920 in verband met een uitlening.

461 http://proxy.handle.net/10648/d8a39833-372e-47db-ac32-10ee69442f14 Losbladig zakboekje, houdende aantekeningen van kunstvoorwerpen, afgebeeld in een zeker tijdschrift. 1862-1888 462 http://proxy.handle.net/10648/4191e3ab-26e7-426a-b685-e24f70fb8462 Krantenknipsels over kunstzorg, kunstenaars en musea. 1891-1902 en z.j. 463 http://proxy.handle.net/10648/66ec7b67-1ade-484c-a402-32af78bf99f6 Aantekeningen, houdende een lijst van verkochte schilderijen uit de nalatenschap van koning Willem II in 1850. z.j.

Op de achterzijde schetstekeningen voor het ontwerp van een postzegel met de afbeelding van koningin Wilhelmina naar een muntafdruk.

464 http://proxy.handle.net/10648/7cdb5bbd-8789-4a39-bfc9-d68fb95e7efa Ingekomen invitaties van het Schilder- en Teekenkunstig Genootschap Kunstliefde in Utrecht. wegens de viering van het honderdjarig bestaan.. December 1907 465 http://proxy.handle.net/10648/2ab37008-2c31-4437-be20-1cfbd76de0a6 Losse blaadjes met aantekeningen en afbeeldingen van schilderijen en roerende monumenten. z.j. 466 http://proxy.handle.net/10648/61fb4ffc-b977-4a70-9209-0af7fac5522a Calque, houdende vignetovertrekken van een oude druk van Champ Fleury door Geofroy Tory de Bourges uit de Koninklijke Bibliotheek. z.j. 467 http://proxy.handle.net/10648/2f1f37c2-ae7f-4c15-beea-e76ad9a89de8 Afschrift van een inhoudsopgave van een Franstalig manuscript over de graven van Holland tot aan Willem IV als Rooms koning. z.j.

Op de achterzijde enkele schetsen van objecten in Louis XV-stijl.

3 Beeldend kunstenaar 468 http://proxy.handle.net/10648/e959663d-e62f-417d-8420-96558c3fe316 Portefeuille met tekenwerk voor het kunstgenootschap "Pulchri Studio" in Den Haag. 1883 en z.j. 469 http://proxy.handle.net/10648/71c98ce1-cd61-4fa1-a32e-014838805b68 Pentekeningen houdende portretschetsen van Victor de Stuers door Van Riemsdijk. z.j. (ca. 1886)

De schetsen zijn gemaakt op de achterzijde van een huiswerkopgave van zijn zoon A.W.G. van Riemsdijk. 4 november 1886

470 http://proxy.handle.net/10648/8c60f9d1-7149-4e87-8a62-8ce74beeb89f Aquareltekening houdende een vrouwsportret, uitgevoerd op afgekeurde verbaalconcepten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. z.j. 471 http://proxy.handle.net/10648/ee175e84-dbbc-47b1-9f5f-426988086cd9 Eigenhandig afgedrukte diepdrukstaalgravures met daaraan voorafgaande tekeningen. Z.j (deels vóór 1895)

Wegens formaat zijn deze stukken vlak geborgen.

472-473 Naaktstudies en portretstudies naar model. 1915 en z.j. Pastel, houtskool en/of contépotlood

Deze studies zijn wegens hun formaat in twee portefeuilles vlak geborgen.

472 http://proxy.handle.net/10648/4344886d-d074-495e-bde0-475e478fc54d Bestanddeel 1 473 http://proxy.handle.net/10648/c6ef0c93-57ac-4254-bd8c-56a4f79bddea Bestanddeel 2
474 http://proxy.handle.net/10648/1cace52c-7e3b-479f-a760-0c76fc9f03f3 Losse albumbladen met potloodschetsen van Nederlandse bezienswaardigheden. 1916-1924 475 http://proxy.handle.net/10648/a7eb2139-b779-48e0-a079-7f00de862bee Losse figuur- en landschapstekeningen met diverse voorstellingen. z.j. Klein formaat 476 http://proxy.handle.net/10648/36e17e1f-9d11-4ed7-80ea-982c88b812e1 Losse figuur- en landschapstekeningen met diverse voorstellingen. z.j. Groot formaat

Deze studies zijn wegens hun formaat vlak geborgen.

477 http://proxy.handle.net/10648/f5a36843-fff1-4c96-a498-4d612b26cc33 Aquarel en potloodtekening van een gotisch interieur in een gotische omlijsting. z.j. 478 http://proxy.handle.net/10648/305566c1-45fa-4c63-bdb6-ec7c9e1c1a6f Portret van een jongeman (zijn zoon Adriaan?). z.j. Penseeltekening 479 http://proxy.handle.net/10648/164ec001-6f29-4476-ac4c-17bc845cd3d2 Fotografische reproductie van een schilderij van een woonwagenkamp door Van Riemsdijk naar een prent in het Algemeen Handelsblad. z.j. 480 http://proxy.handle.net/10648/683a9427-2e77-4938-91b3-5214a186a16f Landschap. z.j. Olieverf op koperplaat 481 http://proxy.handle.net/10648/1637f98a-8e06-40ae-801a-02542eda28e0 Ingekomen brief van C. Hoitema, verbonden aan 's Rijks Munt, houdende dankzegging voor de toezegging van een portret van A.D. van Riemsdijk. 15 juli 1929 482 http://proxy.handle.net/10648/9899d7b8-1c1a-4b4a-a153-fc114f52ac18 Ingekomen convocaat voor de uitreiking van een door hemzelf geschilderd postuum portret van zijn zoon de toneelschrijver A.W.G. van Riemsdijk aan de acteur Louis de Vries wegens diens 30-jarig jubileum, met ingekomen brieven van A.G. Gomperts, advocaat, over verwikkelingen rond de plaatsing van het portret. Februari, mei 1932
4 Architect 483 http://proxy.handle.net/10648/8c8ae84b-9ec1-49b6-81bd-c0ce9ee06890 Titelblad van een boek Architectonische vormleer door E. Gugel, hoogleraar bouwkunde aan de Polytechnische school. 1880 484 http://proxy.handle.net/10648/dfff0a10-2b70-46f1-bff9-88911c35694c Stukken betreffende zijn bemoeienis met de aanbrenging van een tochtpui met een glas-in-loodraam in de woning van zijn broer J.C. van Riemsdijk. 1882-1883

Wegens het formaat van de tekeningen is deze omslag vlak geborgen,

485 http://proxy.handle.net/10648/cfff9a87-2460-4984-a63f-076ec03af738 Bouwtekeningen van een watertoren en van een vierkant gebouw. z.j.
5 Vormgever Algemeen 486 http://proxy.handle.net/10648/5ccce8c9-e69f-4583-99cc-5351df873372 Ivoren duimstokjes, gebruikt bij zijn werk. z.j. 487 http://proxy.handle.net/10648/0aee5c57-9309-4d29-912d-4e0aa5257cce Kraskopieën van metalen reliëfs, munten of penningen. z.j. Waardepapieren 488 http://proxy.handle.net/10648/7d9380ab-e785-4d8f-8bfd-15f80be13875 Stukken betreffende zijn ontwerp voor een plakzegel voor het Ministerie van Koloniën. 1884-1885 489-490 Stukken betreffende Van Riemsdijk als ontwerper voor bankbiljetten van 50 gulden voor de Nederlandsche Bank, te drukken door Joh. Enschedé te Haarlem. 1884-1889 en z.j. 489 http://proxy.handle.net/10648/b0208128-0713-4e6a-9d1a-5c74618e0816 Correspondentie, met bijlagen. 1884-1889, 490 http://proxy.handle.net/10648/35ee1751-2610-4103-a830-0ca0888d676b Ontwerptekeningen van Van Riemsdijk voor bankbiljetten van 50 gulden voor de Nederlandsche Bank. Potlood. Z.j

Deze ontwerpen zijn getekend op de achterzijde van een afgekeurde expeditie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, exh. 3614.

491 http://proxy.handle.net/10648/a9a15dd0-7ddc-458b-89f2-7f734fce41ca Stukken betreffende zijn ontwerpen voor postzegels met de afbeelding van prinses Wilhelmina. 1891-1897, 1938 492 http://proxy.handle.net/10648/7c2ab892-6aa9-4d40-8211-7138142edb26 Stukken betreffende Van Riemsdijk als ontwerper voor bankbiljetten van 10 gulden voor de Nederlandsche Bank, te drukken door Joh. Enschedé te Haarlem. 1892-1897 493 http://proxy.handle.net/10648/05adcb77-ac91-438f-b12e-d45f9a50dda2 Stukken betreffende Van Riemsdijk als ontwerper en adviseur voor bankbiljetten voor de Javasche Bank, te drukken door Joh. Enschedé te Haarlem. 1893-1901 494 http://proxy.handle.net/10648/58095fff-b279-4a40-9a20-052afe5d28fb Vergelijkende ontwerpstudies van de Nederlandse maagd en de Nederlandse leeuw voor bankbiljetten, te drukken door Enschedé. z.j. (1884-1897) Papier, karton, calque

Wegens het formaat zijn deze stukken vlak geborgen.

495 http://proxy.handle.net/10648/ac49d53e-ceba-4a1c-9ae6-98bbef2b01d9 Briefwisseling met Joh. Enschedé en Zonen over hem ter beoordeling toegezonden ontwerpen van bankbiljetten. 1916-1919 496 http://proxy.handle.net/10648/dba3d7bd-7e3d-4033-a130-308daae2ece7 Ingekomen brief van de firma Joh. Enschedé en Zonen, houdende verzoek om advies over hun tentoonstelling van gedrukte waardepapieren. 21 september 1927 497 http://proxy.handle.net/10648/10ca9d1e-005b-4d58-bf4e-91a4843d1be2 Kopieën naar 17e-eeuwse afbeeldingen van luit spelende vrouwen. z.j.

Luit spelende dames komen voor op door Enschedé gedrukte muntbiljetten.

498 http://proxy.handle.net/10648/b960077b-cae7-4284-8d08-ab32033e51a6 Verspreid aangetroffen kladaantekeningen voor de ontwerpen van waardepapieren. z.j. 499 http://proxy.handle.net/10648/46555fc5-5020-43b8-89fa-7d0da4ac6689 Ingekomen visitekaartje van Victor de Stuers, houdende mededeling over leveranciers van kopieermachines. z.j. (na 1901)
Penningen en zilverwerk 500 http://proxy.handle.net/10648/ab74d525-3d6d-4cd7-a4b1-1b35f8b2fb0d Ontwerp van een brief aan n.n. (Victor de Stuers?) over een medailleontwerp inzake de inhuldiging van koningin Wilhelmina. 6 januari 1896 501 http://proxy.handle.net/10648/41181445-4cea-481d-bcac-2af91df5ff73 Ingekomen brief van de Vereeniging tot behartiging van de belangen des Boekhandels, houdende verzoek om zitting te nemen in een jury voor een prijsvraag voor een stuk gedreven zilverwerk in oud-Nederlandse stijl. 13 maart 1896 502 http://proxy.handle.net/10648/faa5c543-f27d-4e01-a585-3c58a2860e29 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van een huldigingscommissie voor de Amsterdamse burgemeester P. Vening Meinesz en het ontwerp van een penning. 1901-1902 503 http://proxy.handle.net/10648/1b60f0ba-440f-4616-8a75-209ddb55ddb5 Aantekeningen, bedoeld voor een lezing of recept over de toepassing van groenspaan bij de vervaardiging van penningen. z.j. Interieurs 504 http://proxy.handle.net/10648/74a44363-ddcc-4165-95fe-92996c38dce9 Stukken betreffende de inrichting van een zaal in de woning van freule Fabienne van Heukelom, een aangetrouwde tante van zijn schoonzuster Cecile Cornélie (Cora) de Kock . 1885-1886 505 http://proxy.handle.net/10648/788aada6-43aa-4f31-8c5f-36aba6f7668b Ingekomen brieven over de uitvoering van door hem ontworpen stoelen voor A. van Leeuwen-Waller. Juli 1896 506 http://proxy.handle.net/10648/44893bda-55a5-4003-9f61-a08f36034e1e Losse ornamenttekeningen voor meubels, lijsten, wanden en gebruiksvoorwerpen. Z.j. 507 http://proxy.handle.net/10648/f294841a-24d5-426c-8b36-c124a42fa276 Calques en tekeningen van door hem ontworpen meubels en interieurs. z.j.

Mogelijk zijn deze ontwerpen in zijn eigen woning toegepast. Wegens het formaat van de grootste stukken is dit nummer vlak geborgen.

508 http://proxy.handle.net/10648/9acf9825-90aa-4d12-aa94-48af2223ae7e Calques en tekeningen van door hem ontworpen meubels en interieurs. z.j. Groot formaat 509 http://proxy.handle.net/10648/49b0fa53-1cc7-4181-a342-9837e2dbf7f4 Overtrekpapier, houdende ontwerpen voor een lijst. z.j. 510 http://proxy.handle.net/10648/0fc7bd33-7b53-4596-95af-414ac859c9d2 Tekening van "een houten paneelvulling toebehorende aan den heer A des Tombe". z.j. 511 http://proxy.handle.net/10648/d112e334-f4f3-4a36-b985-65344a3a302c Ontwerptekening van de schouw in zijn huis aan de Jan van Goyenkade. Z.j. 512 http://proxy.handle.net/10648/91eb8ad5-4367-4df8-86aa-6502eb6aff51 Tekening van ornamenten voor een schouw, met metingen. z.j. 513 http://proxy.handle.net/10648/9c6889e9-f5b8-4475-a9b3-fa0740d7a9a2 Foto van de band van het album, behorende bij de overdracht van het nieuwe universiteitsgebouw te Utrecht, vervaardigd door J. Merckelbach en ontworpen door Van Riemsdijk. 1893
6 Adjunct-ingenieur der Staatsspoorwegen 514 http://proxy.handle.net/10648/cef0f509-1202-4103-8c62-086a51566bc1 Ingekomen beschikkingen van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van de directie der Staatsspoorwegen betreffende zijn dienstverband als aspirant-ingenieur en adjunct-ingenieur, met briefwisseling. 1876-1880 515 http://proxy.handle.net/10648/989f6b71-6e2d-423b-bdf3-04be7d89869d Ingekomen missive van E.J. Kesper over grondrechten met betrekking tot het station in Gorinchem. 15 december 1878 516 http://proxy.handle.net/10648/27392b4f-e6e7-49d5-86c9-269b27f614d2 Ingekomen brief van ingenieur F.G. Waller over de gewenste belasting en het materiaal voor de bouw van bruggen voor de lijn Dordrecht-Gorinchem. 2 maart 1881

Wegens zijn formaat is dit stuk vlak geborgen.

517 http://proxy.handle.net/10648/0ee45d24-6ceb-4627-9b2d-b69bdf270ba8 Calque, houdende plattegronden van vertrekken van kleine Duitse spoorwegstations, met commentaar van Van Riemsdijk. z.j.

Het origineel valt uiteen en er is tekst verloren gegaan. Een fotokopie in twee delen is bijgesloten. Wegens zijn formaat is dit stuk vlak geborgen.

518 http://proxy.handle.net/10648/6fc59a5c-ce02-4ae3-bdff-0937637f6964 Bouwtekeningen van spoorwegstations op het traject Dordrecht-Gorinchem, deels uitgeknipt van bestekken. z.j. 519 http://proxy.handle.net/10648/fd637e7f-ea31-472b-b3c8-f012c05f9913 Tekening van een voetbrug op het stationsemplacement in Sliedrecht. z.j.

De calque is zeer bros en kan niet aan het publiek beschikbaar worden gesteld. Aan het origineel is een fotokopie toegevoegd. Dit stuk is wegens zijn formaat vlak geborgen.

520 http://proxy.handle.net/10648/9a7bc085-72cb-4249-9c9f-e3f633087a46 Ingekomen brieven van Nierstrasz, opzichter te Tricht, houdende de toezending van calques met commentaar, en van F.G. Waller, ingenieur uit Dordrecht. 23 maart 1880 521-525 Stukken betreffende zijn ontwerpen van het station te Gorinchem. 1881-1882

Dit station is gesloopt.

521 http://proxy.handle.net/10648/08430335-bf39-4213-be16-17b60653d47e Ingekleurde tekening van de voor- en zijgevel, met nader ontwerp van de stationsklok. 1881-1882.

Hetzelfde ontwerp is ook aangewend voor het station van Tiel.

522 http://proxy.handle.net/10648/7bc2b425-045a-4742-af89-4e43a1e30339 Kladtekening van de voorgevel, met plattegrond en klad van een brief. z.j. 523 http://proxy.handle.net/10648/95539a68-a0ca-460a-b4b5-7b88f38e8db6 Tekenblad, houdende ornamenten voor raamlijsten en daken. z.j.

Wegens zijn formaat is dit stuk vlak geborgen.

524 http://proxy.handle.net/10648/00673c70-4250-4729-a79f-8094a28fa858 Calques, houdende definitieve ontwerpen van de voorgevel en van de plattegrond, met geleidebrief van A. Sluis. z.j.

De originelen vallen uiteen. Fotokopieën zijn bijgesloten. Wegens hun formaat zijn zij vlak geborgen.

525 http://proxy.handle.net/10648/45674fcc-67e3-43f6-b69a-9eedf7b6364c Calque, houdende tekeningen van een wachterswoning (gevels en doorsneden) in het emplacement. z.j.

De originelen vallen uiteen. Fotokopieën zijn bijgesloten. Wegens hun formaat zijn zij vlak geborgen

526 http://proxy.handle.net/10648/2ec60203-ba12-4538-b2a6-e446fd6b0eea Ontwerptekeningen voor stationsgebouwen voor de lijn Dordrecht-Elst, met geleidebrief van A. Sluis. 29 april 1881 en z.j. 527 http://proxy.handle.net/10648/e13eb666-1e5b-45ef-873c-f511b4805ac6 Calques en tekeningen van detailornamenten van spoorweggebouwen. z.j. 528 http://proxy.handle.net/10648/eee5214d-71c3-40e0-aee9-c40e10233977 Calques en tekeningen van loodsen voor rijtuigen en locomotieven. z.j. 529 http://proxy.handle.net/10648/9d019907-baad-4625-aa85-a6a3154c00d6 Modeltekeningen van een ijzeren overkapping, een waterkraan, een wissel en een barrièresluiting voor een overweg. z.j.

Deze stukken zijn overgebracht naar de kaartenafdeling.

530 http://proxy.handle.net/10648/51a58f2b-2125-401a-a776-a5ecdef8eeea Waterstaatskaarten van polders in de districten Gorinchem, Utrecht en Rhenen, gebruikt en geparafeerd door Van Riemsdijk. z.j.

Deze stukken zijn overgebracht naar de kaartenafdeling.

7 Commies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Kunsten en Wetenschappen. 1880-1888. 7.1 Dienstverband 531 http://proxy.handle.net/10648/bf0d52a7-7106-4f86-a715-26a59e58ad3c Stukken betreffende onderhandelingen met Victor de Stuers over zijn aanstelling als commies. 1878-1880 532 http://proxy.handle.net/10648/ed0602f6-f49a-4fd7-929b-f1355d1caaa9 Koninklijke Besluiten betreffende zijn benoeming en ontslag, met briefwisseling. 1880-1888 533 http://proxy.handle.net/10648/0a103802-bafe-4246-910a-591121cc3884 Stukken betreffende zijn bezoldiging. 1880-1888 534 http://proxy.handle.net/10648/1ea77521-ea7b-4521-9654-0ba7a5225bbe Notawisseling met zijn superieuren over dienstreizen en verlof. 1881-1886 535 http://proxy.handle.net/10648/83708b80-90a8-40e8-966d-76234872bb36 Notawisseling van Van Riemsdijk als waarnemend chef van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen met chefs van andere afdelingen en Secretaris-generaal Hubrecht over een tekort aan postpapier, postzegels en enveloppen. Juni 1882 536 http://proxy.handle.net/10648/7dbb008c-b648-4b2a-8961-4197d370f386 Ingekomen overdrukken van Koninklijke Besluiten over de organisatie van het Weduwenfonds voor de Geëmployeerden tot het algemeen bestuur behoorende. 1882-1887 537 http://proxy.handle.net/10648/485c5682-02a3-460e-839c-a5046d1d6f1b Ingekomen nota's van minister J. van Heemskerk Azn en Victor de Stuers over hun afwezigheid en de waarneming van de afdeling door Van Riemsdijk. 22 april 1887 538 http://proxy.handle.net/10648/2728d9b9-bc9c-4180-a470-02fca96fcadf Briefwisseling naar aanleiding van een verzoek van zijn aangetrouwde neef L. van der Wall om bemiddeling bij zijn sollicitatie naar het burgemeesterschap van Zundert. 15 november 1889 539 http://proxy.handle.net/10648/9470295c-89bf-4ef7-a127-131a86d3f7ed Ingekomen brief van Repelaer van Driel, houdende verzoek om medeparafering van een verzoekschrift aan de Tweede Kamer over pensioenen. 29 december 1894 7.2 Musea 540 http://proxy.handle.net/10648/94c0b0cd-7919-49b0-bc57-baa27c1e6f62 Aantekeningen, houdende een stamboom van de schildersfamilie Delff of Van Delft. z.j. (ca. oktober 1883)

Deze aantekeningen zijn gemaakt op de achterzijde van een afgekeurde geleidebrief van het ministerie.

541 http://proxy.handle.net/10648/0aac3f30-94d0-467d-9dc6-715ab3652b4c Ingekomen invitatie voor bijwoning van de opening van het Rijksmuseum in Amsterdam, 13 juli 1885. 1885 542 http://proxy.handle.net/10648/d8fb6d99-b646-4936-9ec5-2f894b7124ae Ingekomen brief van G. Zuyderwijn, houdende mededeling van een aanbod van een schilderijenverzameling met werk van Jan Steen, met klad van een uitgaande brief over de aankoop van schilderijen. 1885, 1887 543 http://proxy.handle.net/10648/ec7012de-e97c-4911-b3fa-00831490e1ce Klad van een nota aan de directeur van het Rijksmuseum over het gebrek aan bewaking van ruimten van het nog niet volledig ontruimde oude gebouw van het Nederlandsch Museum in Den Haag. z.j. (ca. 1885) 544 http://proxy.handle.net/10648/0c2ac538-6ea4-42ae-b65f-c71a89b90947 Klad van een voor te leggen declaratie voor de zending van gipsafgietsels naar het Rijksmuseum. Juli 1887 545 http://proxy.handle.net/10648/07ffa6f1-60cb-4b79-b9bf-5c74f6e68403 Briefwisseling met zijn neef W. Caland, sollicitant naar het directeurschap van het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Steenen. 1887, 1893 546 http://proxy.handle.net/10648/a0b38b27-7148-469d-a517-5950b2a2f4f1 Ingekomen brief van J.D.P. Schmeltz, waarnemend directeur van het Rijks Ethnographisch Museum, houdende verzoek om toestemming tot het aanvaarden van een schenking. 3 januari 1888 547 http://proxy.handle.net/10648/349fa819-8373-4a13-b0c6-129847884e97 Briefwisseling met P.J.H. Cuypers, architect en F.D.O. Obreen, directeur van het rijksmuseum over een verzoek van minister Heemskerk om nadere specificatie van de exploitatiekosten van het museum. Februari 1888 548 http://proxy.handle.net/10648/75b5e295-6a5f-4c02-b3eb-07871a09d193 Ingekomen factuur van de Amsterdamsche Fabriek van Brandspuiten [...]. P.H.A.E. Otterstein en andere leveranciers, voor brandblussers voor het Prinsenhof te Delft. 1890, 1894 549 http://proxy.handle.net/10648/0d226f18-e396-40e0-aa79-0fc9ae27c703 Klad van een nota aan de minister over voorzieningen voor bedienden in het. Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Steenen. Z.j. 550 http://proxy.handle.net/10648/8f64a450-ab07-409e-9d9c-be0024c59ccf Kladtekeningen van kasten en schouwen in "Meerman's huis" (= museum Meermanno-Westhreenianum). z.j.
7.3 Rijksgebouwen Organisatie 551 http://proxy.handle.net/10648/ee3123b9-a950-4fa2-8b17-56b6c4a4ebb7 Verzameling aanbevelingen van meubelmakers en interieurinrichters. 1880-1884 552 http://proxy.handle.net/10648/11294e5a-5ac1-4875-b60b-47708ab80cd8 Ontwerp van een nota aan Victor de Stuers over de procedurele gang van zaken bij een aanbesteding. 22 maart 1884 553 http://proxy.handle.net/10648/f645c7e2-9631-441e-8e01-64e65c09e67a Ingekomen brief van Repelaer van Driel te Nijmegen naar aanleiding van een sollicitatie van de architect Van Wadenoyen naar een architectenpost aldaar, met briefwisseling met A. Sluis over zijn sollicitatie naar de functie van architect, belast met het toezicht op het onderhoud van gestichten van de Godshuizen van de Algemene Armen te 's-Hertogenbosch. 1886, 1887 554 http://proxy.handle.net/10648/db94e5e3-8b89-4069-8acc-d58e366c7ba4 Ingekomen brief van de architect M. van Wadenoyen ter beantwoording van een vraag over het gebruikelijke honorarium van architecten. 9 augustus 1887 555 http://proxy.handle.net/10648/eea1f6b8-3cee-4ec6-983b-3b74c5c807e9 Ingekomen aanbevelingen van voorzieningen voor kantoorinterieurs (gas, liften, drinkwater), met kladden van aanwijzingen inzake gebouwen. z.j.

Op de achterzijde bevinden zich kladkopieën van ornamenten of ontwerpen van portzegels of bankbiljetten.

556 http://proxy.handle.net/10648/0f23d0c7-e434-4b8c-8dbb-27adc6701276 Ingekomen aanbeveling van Lambrechts polymeter als verbeterde vochtmeter, met daarbij gevoegde aantekeningen van zijn broer A.D. van Riemsdijk. z.j. 557 http://proxy.handle.net/10648/3b3ee4ff-e38c-40c6-b49a-273f9e6e0be3 Kladaantekeningen voor een verzendlijst van formulieren, bedoeld voor de afdoening van bouwprojecten, opgesteld door referendaris De Stuers in potlood. z.j.

Op de achterzijde kladden van tekeningen: kopieën van schilderijen en van interieurs.

Gebouwen voor het onderwijs 558 http://proxy.handle.net/10648/8a6e2249-ed27-4947-ae4a-ccf91339de41 Ontwerpmissive aan burgmeester- en wethouders van Musselkanaal, houdende verzoek om een ingezonden ontwerp van de bouwtekeningen voor scholen aldaar te wijzigen. Gecorrigeerd. Mei 1881 559 http://proxy.handle.net/10648/40b048a8-e68a-40ba-99be-4ba3ec3bda27 Notawisseling met Victor de Stuers, over nadere instructies voor de uitvoering van een verbouwingsbestek van een bouwvallig schoolgebouw. 1885

Op de achterzijde een potloodtekening, houdende een schetskopie naar een scène op de renbaan te Chantilly door Edgar Degas , mogelijk door De Stuers.

560 http://proxy.handle.net/10648/fc7ee5b2-595a-47ad-87ea-9036e609481f Concept van een brief aan n.n. over de afwikkeling van een kwitantie voor een subsidie voor de bouw van een industrieschool voor meisjes. 11 augustus 1886 561 http://proxy.handle.net/10648/411ff346-8945-414b-87fb-d76c6400928d Stukken betreffende zijn bemoeienis met de bouw van een industrieschool in 's-Gravenhage, en met leerlingen aldaar. 1887, 1891 562 http://proxy.handle.net/10648/463bb1ad-d545-4240-95a3-f910cfdc9074 Notawisseling met de rijksbouwkundige J. van Lokhorst over de gevaarlijke gebreken aan het academiegebouw van de rijksuniversiteit van Leiden. September 1887 563 http://proxy.handle.net/10648/c30c4e72-ccc7-42a7-a169-f7267f15f40d Aantekeningen van Victor de Stuers over de ornamenten voor de buitenbetimmering voor de Industrieschool te Enschede, met kladden van ontwerpen van een fries, mogelijk door De Stuers. Z.j. 564 http://proxy.handle.net/10648/8da80289-cd8a-411f-87fc-623df6f8e33c Dossieromslag, gebruikt voor goedgekeurde bestekken voor de bouw van scholen. z.j.

Het opschrift is in het handschrift van Victor de Stuers.

Overige gebouwen 565 http://proxy.handle.net/10648/754e7e82-3683-4ce2-a83d-f2d39d4bf35c Ingekomen brief van A.F. van Wijngaarden, houdende een beschrijving en een situatieschets van het gebouw van het krankzinnigengesticht te Medemblik. 19 juli 1883 566 http://proxy.handle.net/10648/828abff7-fba8-476c-ad53-727acf57c20e Ontwerp van een nota aan Victor de Stuers over de omvang van het over te dragen terrein van het Rijksmuseum door de gemeente aan het rijk. z.j. (vóór 1885) 567 http://proxy.handle.net/10648/00112616-507d-42ac-aa31-e5487ff43a3e Notawisseling met Van Kempen, referendaris van Algemene Zaken en Comptabiliteit over de bouw van het rijksarchief in Maastricht. Augustus 1887

Op de achterzijde van een van de kattebelletjes bevindt zich een kladontwerp van het muntbiljet van 10 gulden.

7.4 Monumenten 7.4.1 Algemeen 568 http://proxy.handle.net/10648/9ed1bfd2-5dfd-4920-8d4e-4c4a60ecbda1 Lijsten van op te meten monumenten met gegevens uit publicaties inzake monumentenbeschrijvingen. 1879, 1882 en z.j. 569 http://proxy.handle.net/10648/45436451-ebb7-4970-95ee-cb7ceacc2361 Bladen met tekeningen van middeleeuwse gevels en torenspitsen door De Stuers in het binnen- en buitenland. z.j. 570 http://proxy.handle.net/10648/ed831c6d-1745-4a47-ab46-6a8835f6734b Drukproef van een bladzijde van een kunsthistorisch handboek, houdende een lemma over crypten, met verbeteringen van Van Riemsdijk. z.j. 7.4.2 Alfabetisch op plaatsnaam geordende gegevens. 571 http://proxy.handle.net/10648/3e8aecb8-52ec-4474-b622-5147e4e9066a Calque, houdende de overtrek van een tekening van het kasteel te Amerongen uit Merkwaardige kasteelen in Nederland door J. van Lennep en W. Hofdijk. z.j. 572-573 Stukken betreffende het kasteel De Zijpe of Zijpendaal onder Arnhem. 1882 en z.j.

Wegens hun formaat zijn zij vlak geborgen.

572 http://proxy.handle.net/10648/690ed1e6-00df-45d9-a86c-dc1a2cb91923 Tekening van het kasteel ten behoeve van een restauratie. Doorslagpapier 1882 573 http://proxy.handle.net/10648/0d7153bb-2d11-46df-ab9f-aa5877d154db "Laatste plan" van de tekening van de restauratie van het kasteel. Potlood op tekenpapier. z.j.
574 http://proxy.handle.net/10648/c5fe0c56-fb55-4f9b-8de9-7c1af4adabcd Ontwerp van een brief aan E.H.J. Hoolboom over de particuliere financiering van de restauratie van de kerktoren te Asperen. z.j. 575 http://proxy.handle.net/10648/2ca2d041-b378-46f3-8982-26cbf73fe8d4 Ingekomen brief van L. Schorer te Culenborg, houdende verzoek om de restauratie van de kerk aldaar te visiteren. 13 juli 1886 576 http://proxy.handle.net/10648/d8ab47da-1929-45d2-98bb-30c30c43ad4a Stukken betreffende de restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft, met tekeningen. 1885 en Z.j. 577 http://proxy.handle.net/10648/4654cc23-aeaa-4158-8c2e-7d4f8b9f0771 Ingekomen brief van J.W. Lely over oude fundamenten en schoorstenen in zijn huis te Delft. 30 oktober 1887 578-579 Stukken betreffende monumenten in Dordrecht. 1886 en z.j. 578 http://proxy.handle.net/10648/dfbbf584-4187-4cde-b569-b638a8ebbfa7 Ingekomen brief van G. Louis Hüber, redacteur van een orgaan van de Maatschappij tot Bevordering van de Bouwkunst, naar aanleiding van mededelingen van Van Riemsdijk over onjuiste gegevens inzake de herinrichting van het Boterhuis tot gebouw van een openbaar nutsbedrijf. 2 februari 1886 579 http://proxy.handle.net/10648/574f8a51-3283-46c7-a1d6-1a3d9a63c5a8 Ontwerp van een brief aan n.n. (Cuypers of De Stuers?) over de restauratie van de grote kerk. z.j. 580 http://proxy.handle.net/10648/7d6e6464-677c-4ec8-a400-f5185b199042 Correspondentie over de restauratie van de Nederlandse Hervormde kerk te Doorn. 1887 581 http://proxy.handle.net/10648/cfc754ca-5d7b-47ae-8feb-a0e306f303e4 Aantekeningen over de Westerkerk en Zuiderkerk te Enkhuizen. z.j. 582 http://proxy.handle.net/10648/1c858b4e-7396-4f1d-a89e-8241a3f4dff3 Ingekomen missives van A. Sluis, houdende toezending van tekeningen van monumenten in Gorinchem., met briefwisseling over de dreigende sloop van een monumentale gevel aldaar. 1881-1882 583 http://proxy.handle.net/10648/de89472e-da9a-44c2-9e77-18585a6b87c2 Tekeningen van gevels en details op de Grote Markt te Groningen, met ingekomen brief van een bewoner over een af te breken huis in de Kijk in t Jatstraat. Augustus, november 1881 584-585 Stukken betreffende monumenten in Den Haag. z.j. 584 http://proxy.handle.net/10648/5b8fccca-4756-4b11-9f71-f4a480f40a96 Tekeningen van lambriseringen en schouwen in het Mauritshuis. z.j. 585 http://proxy.handle.net/10648/d86b8d7e-a4e7-4adb-8c0b-0fa158e933e8 Aantekeningen over het werk van Marots werk in 1703 "in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek aan het Lange Voorhout". z.j. 586 http://proxy.handle.net/10648/80be84f9-2eb5-4570-989e-519045506ad9 Krantenknipsel, houdende het verslag van een vergadering van de gemeenteraad van Haarlem over verbouwing van het interieur van het Stadhuis. 15 oktober 1891 587 http://proxy.handle.net/10648/4efe1052-bb2c-4a6b-aff4-74c561eb32f5 Aantekeningen over de inscripties van de klokken in het Friesstijlige klokkenhuis te Kortezwaag. z.j. 588 http://proxy.handle.net/10648/c701bc9d-5bd7-4f0b-9883-93e3961aea1d Ingekomen missives van A. Sluis, houdende gegevens over het rolhuis te Leerdam. 16 augustus 1881 589 http://proxy.handle.net/10648/dee5ceb5-cfca-4729-af39-b21ad3348af4 Aantekeningen over de omwalling van Leiden, in het bijzonder de Hogewoerdse Poort. z.j. 590 http://proxy.handle.net/10648/6e94db9c-67be-4b89-92e2-1029c8891abe Tekeningen van de kerk in De Lier. z.j.

Met later aangebracht naamstempel en de aantekening dat hij op 6 juni 1904 twintig van dergelijke tekeningen ter leen gezonden had aan J.C. Overvoorde, voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond.

591 http://proxy.handle.net/10648/e9421d99-a1f8-45c8-9166-4bf760182de8 Tekeningen van het kasteel Linschoten. 1885 592-593 Stukken betreffende monumenten in Maastricht. z.j. 592 http://proxy.handle.net/10648/6d0ac174-1853-41c4-9ca9-0383dd850b84 Calque, houdende een tekening van de lijst van het linker landhoofd van een monumentale brug, mogelijk over de Maas bij Maastricht. z.j.

De calque is zeer bros en zeer donker en dient sterk te worden opgelicht bij kopiëren. Het origineel kan niet zonder versterking aan het publiek beschikbaar worden gesteld.

593 http://proxy.handle.net/10648/a59e77cc-3b1a-48de-add4-6441a7b913e6 Aantekeningen met detailtekeningen over de St. Janskerk te Maastricht. z.j.
594 http://proxy.handle.net/10648/78a5550f-caea-41a2-aecc-2f74a726f9fb Ingekomen brief van W.Th.C. van Doorn namens het gemeentebestuur van Naaldwijk over een door Van Riemsdijk toegezonden ontwerp voor de versiering van een monumentale pomp aldaar. 6 juli 1887 595 http://proxy.handle.net/10648/be8d855c-ba93-476b-9d70-64743696263c Ingekomen brief van E.S. Rahusen over het stadhuis te Oudewater, met tekening van De Stuers, en een plattegrondtekening van de kerk te Oudewater. 1882 en z.j. 596 http://proxy.handle.net/10648/568e05a1-9fbd-4061-9ee0-de942938bc79 Aantekeningen met detailtekeningen over de kerk(toren) te Ransdorp. z.j. 597 http://proxy.handle.net/10648/67690ad8-1bce-45d2-9786-632c766f4660 Schetstekening van het stadhuis te Rhenen. z.j. 598 http://proxy.handle.net/10648/ac4aef00-0cbf-409b-b6be-83b53744610f Tekening met opmetingen van het poortje van het Zeekantoor te Rotterdam, afgebroken in 1885. z.j. 599 http://proxy.handle.net/10648/77b1b630-cbbe-4285-9256-3e0f7eea248c Fotografische afbeelding van het huis Cromvliet in Rijswijk. 19e eeuw. (Monument?) 600 http://proxy.handle.net/10648/8e3de9db-9d91-40e7-9a5a-caad2a424ecc Tekening van de kerk te Sassenheim. z.j. 601 http://proxy.handle.net/10648/dfd46c9a-53ea-432f-9bc9-0bc67839962d Tekeningen van de ruïne Teylingen te Sassenheim. 1884 602 http://proxy.handle.net/10648/a91ecde3-5968-4f6c-9676-1aa160415222 Tekening van een gevelsteen in Schelluinen. z.j. 603 http://proxy.handle.net/10648/0fc59924-d1c2-4f40-b499-765e54ed544d Ingekomen brieven van Victor de Stuers en A.C. Wertheim-Beeker over de plannen tot restauratie van de kerktoren te Schermerhorn. Augustus 1892 604 http://proxy.handle.net/10648/f3129a0a-af98-4ff1-9228-46741e399fde Tekeningen van het raadhuis en de veerpoort te Schoonhoven. z.j. 605-606 Stukken betreffende monumenten in Utrecht. 1882-1884 605 http://proxy.handle.net/10648/37380cf3-956b-43d6-ad78-86523669355a Briefwisseling over restauratiewerkzaamheden aan de Jacobikerk. 1882. 606 http://proxy.handle.net/10648/e31646b0-1100-4ae1-8f33-8be132573947 Briefwisseling met zijn broer J.C.M. van Riemsdijk over diens verzoek om subsidie voor de restauratie van het orgel van de Klaaskerk. Februari 1884 607 http://proxy.handle.net/10648/d12b57ae-15ca-4cba-91ee-32d7ee9bbac8 Tekening van de kerktorens te Varik. z.j. 608 http://proxy.handle.net/10648/7d1475c9-7cef-48ff-816c-ec68b7025f29 Ontwerp van een brief aan n.n. over de restauratie van het stadhuis te Venlo. 2 februari 1882 609 http://proxy.handle.net/10648/ad9ca305-7cd8-49d7-9a87-27124fe35570 Tekening van der kerk te Winschoten. Mei 1885 610 http://proxy.handle.net/10648/011b9b0d-c33a-464b-bab0-b7ac529b148c Overtrekpapier, houdende een potloodtekening van het raadhuis van Woerden, met plattegrond van het stadhuis, en ingekomen brief van een redactielid van De Amsterdammer over een te verschijnen artikel. 1886 en z.j.

Dit nummer is wegens het formaat van de plattegrond vlak geborgen.

611 http://proxy.handle.net/10648/62287421-dfda-4f7d-bea6-780f7a444149 Ingekomen brief van O.A. Spitzen, pastoor in Zwolle, over de opgraving in de kelder van het klooster te Windesheim. 25 juni 1882 612 http://proxy.handle.net/10648/4a2ef067-1ce3-42b5-8b3f-cfbe7672695f Drukproef van een krantenartikel over de ruïne van het kasteel in Wijk bij Duurstede. z.j. 613 http://proxy.handle.net/10648/97c8cff1-a7da-4f16-8b06-d2d77567b7a2 Briefwisseling met de griffie van het kantongerecht te Zaltbommel over de aankoop van een aangrenzende onbewoonbare woning. Augustus 1892

Aan de andere zijde van dit pand staat het monumentale Maarten van Rossumhuis, dat door De Stuers werd aangekocht.

Niet nader bepaalde monumenten

Met uitzondering van de prentbriefkaarten in nr. 620 zijn de hier afgebeelde monumenten niet geïdentificeerd. Vaststelling is eerst mogelijk als op grond van vergelijking met andere afbeeldingen of door kennis van de locatie de monumenten kunnen worden herkend,

614 http://proxy.handle.net/10648/6e592338-62ee-4f68-8a31-3765798811ca Tekening van een poort van het "blockhuis"" van een vesting 1601. 615-616 Schetsen en tekeningen van twee niet nader benoemde kastelen. z.j.

De stukken zijn wegens hun formaat vlak geborgen.

615 http://proxy.handle.net/10648/43681deb-7dd7-4b90-b075-147d7e1a8451 Bestanddeel 1. 616 http://proxy.handle.net/10648/c023ddb4-7381-4f9b-aa08-8c4286438543 Bestanddeel 2.
617 http://proxy.handle.net/10648/f6b9c9f7-e65e-4260-bb8d-71727d90981f Tekening, houdende opmetingen van een monumentale brug tussen 's Lands Magazijn en een looierij (Den Haag?). Z.j. 618 http://proxy.handle.net/10648/ad3ff85a-ef9a-4a43-aa73-4fd1964e803b Kopie van een fragment van een tekst bij een Middeleeuwse afbeelding (muurschildering?) houdende melding van "heer Diederick", met aantekeningen van Van Riemsdijk. z.j. 619 http://proxy.handle.net/10648/5ae5dda0-cff6-4170-bcef-fe5281c25071 Opmetingen en plattegronden van een niet nader benoemde tuin. z.j. 620 http://proxy.handle.net/10648/55121b5e-b95a-4bd8-acbb-d66d824a454e Prentbriefkaartenboekje, met afbeeldingen van monumentale gebouwen in Limburg. z.j. 621 http://proxy.handle.net/10648/ef2bb8d3-7f5f-4c6b-8816-a39fb55b9bb2 Tekening van een 17e-eeuwse geornamenteerde bovenkant van een schouw. z.j. (mogelijk als monument)
7.5 Archieven en bibliotheken 622 http://proxy.handle.net/10648/15875038-0e62-49cd-9610-1508aa133cbb Ingekomen brief van M.F.A.G. Campbell, directeur van de Koninklijke Bibliotheek, over zijn aankoopbeleid tijdens de boekenveiling Hooft van Iddekinge. 2 maart 1883 623 http://proxy.handle.net/10648/bc4f34a1-22d4-4985-bcc0-b37df268c0c3 Ingekomen brief van A.G. Visser, houdende inlichtingen over de opstelling van regels voor het gemeentearchief van Den Haag. 5 maart 1886 624 http://proxy.handle.net/10648/1da984c6-641b-4bbc-bd50-8902f6ee75b0 Briefwisseling naar aanleiding van A.M.R.J. Janssen, pastoor te Elden naar de vindplaats van het oude missaal van zijn kerk. 1887 625 http://proxy.handle.net/10648/853a330f-01d4-4dcf-afff-3f3d1d4882a7 Ingekomen brief van W.R. Macdonald uit Engeland, houdende dankzegging voor zijn aangeboden mededelingen over boeken van Napier in Nederlandse bibliotheken. 25 januari 1888 626 http://proxy.handle.net/10648/b0360fb6-6fed-4d3c-8a08-b7c4e5147dcd Lijst van een veertiental zegels in groene was van Utrechtse gilden. z.j. 7.6 Kunsten en tekenonderwijs 627 http://proxy.handle.net/10648/64e41d8f-7b32-426c-a840-b88b0bd72753 Beschikking van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 16 juli 1883, nr. 2085 KW, houdende zijn benoeming tot lid van de jury van de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-tentoonstelling te Amsterdam, met ingekomen kalender van de vignetdrukkerij De Brakke Grond te Amsterdam. 1883 628 http://proxy.handle.net/10648/3b572ebf-7644-4647-99ae-d9c51ba33c5e Ingekomen brief van W.B. Reeser, directeur van een school van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Den Haag, mogelijk over een verzoek om advies inzake tekenonderwijs. 31 mei 1886 629 http://proxy.handle.net/10648/c88131ff-e940-4da0-9e62-7537c7eb842b Ingekomen stukken van de Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs. 1884-1887 630 http://proxy.handle.net/10648/3d01f9ac-cf67-4cb5-8ee5-9952989a8316 Ingekomen brief van B.W.G. Molkenboer, inspecteur van het tekenonderwijs over een verzoek van leraressen aan een Haagse tekenschool om advies ter verbetering van het onderwijs. 7 juli 1887 631 http://proxy.handle.net/10648/613abde6-dd78-4d19-8981-a515c157a8ba Ingekomen brief van J. Luden over de afdoening van regeringsaankopen van schilderijen uit de tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam. 2 januari 1887 632 http://proxy.handle.net/10648/f87aed61-5183-4695-8840-685bbb483bd3 Afschrift van een brief van de kunstschilder G. Poggenbeek aan de kunstschilder D.A.C. Artz over een door Nederlandse kunstgenootschappen ingezonden adres om subsidie voor uitzendingen naar een internationale kunsttentoonstelling in München. 11 januari 1888 633 http://proxy.handle.net/10648/7588262e-00a2-42e9-8dcc-4e6735bb129d Lijst van Nederlandse grafische kunstenaars, met enkele nadere aantekeningen. z.j.

De aantekeningen zijn gemaakt op de achterzijde van verbaalpapier van het ministerie.

8 Directeur van het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst en het Rijksmuseum (1888-1921) Dienstverband 634 http://proxy.handle.net/10648/b27f0dd8-3d83-4607-a1f4-6cc4a79b3283 Koninklijk Besluit van 4 april 1893, nr. 11, houdende toestemming aan Van Riemsdijk om zich in het belang van het museum naar Parijs te begeven, met geleidenota van enkele door de Nederlandse gezant gezonden diplomatieke stukken naar Nederland en stukken betreffende de kostendeclaratie. 1893 635 http://proxy.handle.net/10648/57f31c70-6345-4c73-8a6b-cfba22715de7 Stukken betreffende zijn definitieve benoeming als directeur van het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst. 1895 636 http://proxy.handle.net/10648/5c01cc5c-912f-4471-a8af-4b2f98a83eda Woord en beeld, geïllustreerd maandblad, houdende een artikel van Van Riemsdijk over Victor de Stuers, met nader verzamelde artikelen over De Stuers. 1896-1910

Wegens zijn formaat is dit stuk vlak geborgen.

637 http://proxy.handle.net/10648/327de984-fef5-45cb-9f5c-4905a5f731e9 Stukken betreffende zijn benoeming tot hoofddirecteur van het Rijksmuseum. 1897 638 http://proxy.handle.net/10648/23c06b9d-1a3b-4330-bb88-7dfc797c0d12 Kranten- en tijdschriftartikelen over Van Riemsdijk als directeur en hoofddirecteur, met karikaturen. 1894-1935 639 http://proxy.handle.net/10648/b7bd3756-2002-42c1-bb08-e1e00e8c7cdb Stukken betreffende zijn bezoldiging en zijn pensioen. 1898-1942 640 http://proxy.handle.net/10648/69ec2b56-47ec-439a-82df-ead292ac3435 Stukken betreffende de beschadiging van het verguld zilveren ordeteken van de Koninklijke Akademie der Schoone Kunsten te Antwerpen tijdens een zending per post. November 1906 641 http://proxy.handle.net/10648/0f5a467a-ad18-4799-940c-728f548f1818 Stukken betreffende zijn eervol ontslag als directeur. 1921-1923 642 http://proxy.handle.net/10648/53d77a60-f986-4732-a428-ab8628bdad67 Stukken betreffende zijn pensioen. 1898-1942
Organisatie van het museum en personeel 643-644 Stukken betreffende de architect der museumgebouwen P.J.H. Cuypers. 1895-1917 643 http://proxy.handle.net/10648/6090f7df-11b8-465a-af78-b014af8b4bf4 Ingekomen invitaties en circulaires voor huldigingen van Cuypers. 1895, 1896, 1917 644 http://proxy.handle.net/10648/d2095257-0a1c-4ffe-8168-8de95739e626 Bouwkundige tijdschriften, gewijd aan de negentigste verjaardag van Cuypers. Mei 1917.

Wegens zijn formaat is zijn deze stukken apart gehouden en vlak geborgen.

645 http://proxy.handle.net/10648/2ec96a1b-4651-4df8-a1b0-57a47b7f4fdd Stukken betreffende de benoeming van een onderdirecteur van het Nederlands Museum. 1895-1896 646 http://proxy.handle.net/10648/028e36b3-fd7c-4c19-aaa9-d9e390e8a23f Kladaantekeningen over de ambtskleding van het dienstpersoneel van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen in Den Haag. 9 augustus 1896 647 http://proxy.handle.net/10648/be8daddc-a703-4ee8-b8e3-1082ea676974 Ingekomen brief van A.A. Vorsterman van Oyen, redacteur van het Algemeen Nederlandsch familieblad, over het door het Rijksmuseum aangegane abonnement. 28 november 1896 648 http://proxy.handle.net/10648/7b789bb6-e8d2-48ce-8acf-8e4c9b1e821e Ingekomen brief van J.H. van Eeghen naar aanleiding van een toe te kennen gratificatie aan Brons. 6 oktober 1897 649 http://proxy.handle.net/10648/58295432-65d7-4290-a75f-3190e0b9941a Stukken betreffende een inzameling voor een geschilderd portret van D. van der Kellen, directeur van het prentenkabinet. 1897 650 http://proxy.handle.net/10648/21921526-147c-4d9b-8539-56b71c16a61b Krantenknipsels over de ontslagaanvrage van A. Bredius als directeur van het Koninklijk Kabinet voor Schilderijen ( Mauritshuis) in Den Haag en de kandidatuur van F.G. Waller als zijn opvolger. 1897-1899 651 http://proxy.handle.net/10648/18ac853a-3132-4a01-a719-9216c784247e Stukken betreffende de polemiek van C. Hofstede de Groot naar aanleiding van zijn ontslag als directeur van het Rijksprentenkabinet. 1900 652 http://proxy.handle.net/10648/dd78db48-a25d-4faf-9f44-da69be29afe2 Stukken betreffende zijn bestuurslidmaatschap van de pas opgerichte en in het Rijksmuseum gehuisveste kunst-nijverheid-teekenschool Quellinus. 1891-1901 653 http://proxy.handle.net/10648/76450042-59fd-4370-acc6-6f25ac063063 Stukken betreffende zijn bemiddeling bij een verzoek aan de koningin voor een koninklijke onderscheiding voor mevr. E. d'Aulnis de Bourouill, geboren Trip.
Acquisitie 654 http://proxy.handle.net/10648/c0b3d308-32d7-4cb4-9b88-94f875042a1e Ingekomen aanbevelingen van kunst- en antiekhandelaren en veilinghouders, met krantenknipsels over veilingen. 1890-1913 en z.j. 655 http://proxy.handle.net/10648/70908193-f0e2-4171-9921-b9738175164f Briefwisseling met aanbieders en verkopers van schilderijen en kunstvoorwerpen. 1890-1913 en z.j 656 http://proxy.handle.net/10648/885fd08c-6133-41e8-b902-52abd788c67f Stukken betreffende aankopen voor het museum uit de veiling Spitzer in Parijs. 1893 657 http://proxy.handle.net/10648/196b64b0-06ea-4f3e-977d-28816e6917f5 Afschrift van een brief van een lid van de Bilderdijk-commissie over diens problemen inzake de aanvraag aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om een borstbeeld van Bilderdijk, met een brochure over de Bilderdijkherdenking in het Rijksmuseum en krantenknipsel over een inzameling van de Vereeniging het Bilderdijkmuseum voor de aankoop van een portret van Bilderdijk. 1890, 1921 658 http://proxy.handle.net/10648/7bdc7f31-2912-41e7-9c58-78eec7098a22 Briefwisseling met McLeod over de overbrenging van in Nederlandsch-Indië veroverd geschut naar het Rijksmuseum. 1893-1894 659 http://proxy.handle.net/10648/9cee0a10-4ddb-4899-a56f-84759bd5ebac Ingekomen brief van L.C. Hezenmans, architect bij de restauratie van de St. Jan te 's-Hertogenbosch over de verkoop van enkele daarvan afkomstige gargouilles. 1 maart 1894 660 http://proxy.handle.net/10648/4c6e453a-57f6-4a61-b10b-025fce5f551a Ontwerp van een brief aan minister Van Houten over de aankoop van een schilderij van Judith Leyster. 9 december 1896

Het stuk is doormidden gescheurd

661 http://proxy.handle.net/10648/e8c46d5b-c6e9-4b4a-b4eb-c648a3712425 Briefwisseling naar aanleiding van een tekoopaanbieding van een zestiende-eeuws bekertje door A. Bredius. 1896-1897 662 http://proxy.handle.net/10648/da43c564-0569-4a01-a71d-ced2e677db67 Woord en beeld, geïllustreerd maandblad, houdende een artikel van Van Riemsdijk over de nagelaten drinkglazen van A.J. Enschedé aan het Nederlandsch Museum, met ingekomen brief van de redactie. 1896-1897 663 http://proxy.handle.net/10648/c4491e73-36a5-4cdc-a028-25cf3e6842fd Ingekomen briefkaart en visitekaartjes van journalisten met het verzoek om van nieuwe acquisities op de hoogte te worden gesteld. Juli 1898 en z.j. 664 http://proxy.handle.net/10648/9350aa53-9a87-43a0-b9ea-a3aa4e71723e Kaartje, behorende bij een aangeboden exemplaar van Dordracum Illustratum door S. van Gijn. 1898 665 http://proxy.handle.net/10648/848bcf61-7941-4841-b774-4d9c2e81e714 Krantenknipsels, houdende berichten over kunstveilingen en kunstkoopschandalen. 1912-1913 666 http://proxy.handle.net/10648/b997ad55-1318-4bd1-a33c-4f209aae7123 Ingekomen fotografische afbeeldingen van borstbeelden van Willem Mengelberg en Victor de Stuers van de beeldhouwer Toon Dupuis. 1915-1917 en z.j. 667 http://proxy.handle.net/10648/f9e1410e-6964-4885-878e-35f3d0fb265e Ontwerp van een brief aan de voorzitter van de Vereeniging "Rembrandt" over uit te betalen gelden voor aankopen op de veiling van goederen van De Clerq door Frederik Muller. z.j. 668 http://proxy.handle.net/10648/f828321a-1826-41cd-ba3a-537f9be861b0 Aantekening over een gesprek met Johan F. Stöckel, conservator van de Historische Verzameling te Kopenhagen over de schenking van het kanon van het schip de Brederode door Denemarken aan Nederland. z.j. 669 http://proxy.handle.net/10648/8eb4c30c-ec0e-41f0-91d4-5189a266f93b Kladnota aan de minister over een aantal ter veiling aan te kopen voorwerpen. z.j. 670 http://proxy.handle.net/10648/6a029809-73c4-4a2a-ae2b-c2589ba30fde Aantekeningen over schilderstukken uit de collectie Steengracht in Den Haag. z.j.
Openstelling, publiciteit en bezoeken 671 http://proxy.handle.net/10648/653a74e6-1ed3-43d9-ad30-5e9f7756afaf Foto van een zaal van het Rijksmuseum houdende een standbeeld over de verzoening van Tromp en De Ruyter in 1672. z.j. 672 http://proxy.handle.net/10648/c431aa26-ad88-4b28-b512-eee123876c11 Ingekomen verzoeken om bemiddeling bij studiebezoeken. 1893-1903 673 http://proxy.handle.net/10648/95f591c6-a20b-4643-8a3b-6b2ae858e574 Briefwisseling met inzenders van stukken en voorwerpen voor een tentoonstelling over Michiel Adriaansz. De Ruyter, met schetsen voor een afbeelding van een beker van de Ruyter. 1894-1895 en z.j. 674 http://proxy.handle.net/10648/85c5b4ca-f83f-4083-87cd-9662f6ddd2c5 Krantenknipsel, houdende verslag van een bezoek van koningin Wilhelmina en koningin Emma aan het Rijksmuseum tijdens hun officiëel bezoek aan Amsterdam in 1895, met ontwerp van brief aan prins Hendrik van Mecklenburg, houdende dankzegging voor de toezending van zijn portret na een bezoek aan het Rijksmuseum. 1895, 1919 675-677 Stukken betreffende de uitlening van schilderijen van Rembrandt aan een tentoonstelling in het Stedelijk Museum en de daarop volgende discussie over de belichting van Rembrandts Nachtwacht in het Rijksmuseum. 1898-1906 675 http://proxy.handle.net/10648/f455272f-3a11-4745-90bf-e526be12178b Catalogi van de schilderijen van Rembrandt die zijn tentoongesteld in het stedelijk museum te Amsterdam en in Londen bij gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, met circulaire over de inrichting van een zaal van het Rijksmuseum voor een tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit van het Koninklijk Huis. 1898. 676 http://proxy.handle.net/10648/f0567ba1-0d35-4eb8-81c5-141527435bed Spotprent van De Amsterdammer naar aanleiding van de terugplaatsing van Rembrandts Nachtwacht in het Rijksmuseum. 9 oktober 1898

Dit stuk is wegens zij formaat apart en vlak geborgen.

677 http://proxy.handle.net/10648/c61a014b-ac8e-4713-8bc2-d387deb91ec2 Ingekomen krantenknipsels van persbureau's over een onderzoek naar de verbetering van de belichting van de Nachtwacht van Rembrandt, met briefwisseling met een onderzoeker John Loudon. 1898-1906
678 http://proxy.handle.net/10648/76c5b81b-f096-4398-ba45-51610b301e2b Klad van een brief aan n.n. over te verstrekken inlichtingen aan de pers over het Rijksmuseum. 1 december 1899 679 http://proxy.handle.net/10648/f3951cac-d889-4a61-8cbf-471c98aa560d Krantenknipsels over kunstwerken en over de inrichting van het Rijksmuseum. 1899-1921 680 http://proxy.handle.net/10648/bae603f8-ec54-4fcd-981c-25b7e9826c28 Catalogi van verzamelingen in het Rijksmuseum, die wegens verbouwing in het stedelijk museum worden tentoongesteld. 1900, 1909 681 http://proxy.handle.net/10648/488a9559-b2ce-4a0b-99f8-e51af2825115 Briefwisseling met A.J. Servaas van Royen, directeur van het gemeentemuseum van Den Haag over de wenselijkheid van het vertonen van schilderijen achter glas, met krantenknipsels over dit onderwerp. 1903 682 http://proxy.handle.net/10648/1313e5ae-2663-4d02-ab87-44e738bd5ece Stukken betreffende het bezoek van de koningin-moeder Margarethe van Italië aan Amsterdam en het Rijksmuseum. 1905 683 http://proxy.handle.net/10648/1660cd81-4215-4756-94bc-8a559353648b De ware Jacob, humoristisch weekblad, houdende Rembrandt-nummers en spotprenten naar aanleiding van de herdenking van Rembrandts geboortejaar, met ingekomen aanbevelingen van boekhandelaren over Rembrandtpubkicaties en prentbriefkaarten met reproducties van tekeningen. 1906 684 http://proxy.handle.net/10648/b3fb267a-437f-4f36-bb4c-e7096d2e855f Briefwisseling met een correspondent van La gazette d'Hollande over kritiek in het Franse dagblad Le Figaro op de opstelling van Rembrandtschilderijen in het museum. November 1913 685 http://proxy.handle.net/10648/02d5d865-8cf7-41dd-9d88-3cfb391d3501 Ingekomen brief van de Mahler-feest-commissie, houdende dankzegging voor een door hem geleide rondleiding van buitenlandse gasten door het museum. 29 mei 1920 686 http://proxy.handle.net/10648/ad3d7805-bd43-4b3f-b15e-7e60aa2400a6 Ingekomen uitnodiging aan de directeur van het Rijksmuseum voor bijwoning van feestelijkheden rond de onthulling van een monument ter ere van prof. F.C. Donders aan de Janskerkhof te Utrecht, met bijlagen. Mei 1921 687 http://proxy.handle.net/10648/88705428-8f9c-473d-89c5-f6ccec2f394a Concept van een bijschrift bij het origineel of een afbeelding van de hygrometer van Schmitz uit 1835, met gekalligrafeerd tentoonstellingskaartje bij een achttiende-eeuws muziekinstrument (boerenlier). z.j.
Uitlening en reproducties 688 http://proxy.handle.net/10648/8573e4ea-0c1f-473f-be3d-1bd27153cfa8 Ingekomen brief van de uitgeverij Joh. Enschedé, houdende dankzegging voor de toezending van een grote foto. 26 februari 1894 689 http://proxy.handle.net/10648/ccaa208e-1ccf-4def-9a20-16c3a1a5d7f8 Stukken betreffende de uitlening van een schilderij van Anthony van Dijck aan de Anthony van Dijcktentoonstelling in Antwerpen. April-mei 1899 690 http://proxy.handle.net/10648/c48063a5-c6d9-4f95-98e7-600ac38e5f62 Stukken betreffende de verschijning van een catalogus van de verzameling de familie Pembroke in Wilton House. 1907-1911 691 http://proxy.handle.net/10648/e58863ec-86a5-41ce-adbd-07cf51d62085 Krantenknipsels over protesten tegen het verzenden van schilderijen uit het Rijksmuseum en schilderijen van Frans Hals uit Haarlem naar een tentoonstelling in Parijs. 1921 Expertise en onderzoek 692 http://proxy.handle.net/10648/84761519-7827-499d-9012-659c43ba77df Briefwisseling, gevoerd naar aanleiding van publicaties en uitwisselingen van catalogi en afbeeldingen. 1896-1913 693 http://proxy.handle.net/10648/8e8bdc34-25fc-42b1-85e1-127e8fb9e2ff Briefwisseling naar aanleiding van verzoeken van particulieren om bemiddeling bij acquisitie of reproductie van kunstwerken. 1890-1907 694 http://proxy.handle.net/10648/59d3fade-fbad-4934-9cdf-1481d69360c7 Briefwisseling gevoerd met diverse personen in Nederland en het buitenland naar aanleiding van eigen verzoeken om nadere inlichtingen over kunstwerken en kunstenaars. 1889-1910 695 http://proxy.handle.net/10648/9cc203bc-0cb6-422e-add4-df9f584001e2 Briefwisseling gevoerd met diverse personen in Nederland en het buitenland naar aanleiding van ingekomen verzoeken om expertise van kunstwerken of inlichtingen over kunstenaars. 1893-1913 696 http://proxy.handle.net/10648/3799eb49-2ef1-446b-aca6-32f2e7c239cf Briefwisseling met H.G. van Asbeck over de vervaardiging van een gedenkplaat bij gelegenheid van de tewaterlating van marineschepen, genoemd naar de zeventiende-eeuwse admiraals Evertsen en Kortenaer. Oktober - december 1895 697 http://proxy.handle.net/10648/21be6918-c9dd-4e85-9bc6-d0e9392e2e48 Briefwisseling met A. Brinckmann over het zelfportret van Rembrandt met Saskia van Uylenburgh in het museum te Dresden. 18 april 1895 698 http://proxy.handle.net/10648/e7af6f7c-c4f8-4248-a295-7611aa5814e1 Briefwisseling naar aanleiding van een klacht van de veiling Frederik Muller & Co over vermeende mededelingen van Van Riemsdijk over de kwaliteit van zijn veilingcatalogus. Juni 1896 699 http://proxy.handle.net/10648/87a13c4c-b4a8-44b7-a266-c9292cdeb78e Briefwisseling met A. Bredius over de toeschrijving van door hem te koop aangeboden schilderijen aan Michael Sweerts. Maart-april 1901 700 http://proxy.handle.net/10648/e852c057-3e26-4071-83bf-3fcbb4b5a4da Ontwerpen van brieven aan de feestcommissie bij gelegenheid van de Rembrandtherdenking in Amsterdam over een verzoek om extra vergoedingen voor de kosten van een afbeelding van de Nachtwacht in zijn originele omvang. 5, 10 februari 1906 701 http://proxy.handle.net/10648/38c4d080-a174-4c62-aeb1-1a9db90f7a96 Stukken betreffende verzoeken van Richard W. Golding, bibliothecaris van de Wellbeck Abbey te Worksop (Nothingham) om expertise van enkele schilderijen. 1906-1911 702 http://proxy.handle.net/10648/721c1a9e-55ae-4aa7-be8a-53e9119ad2ea Ingekomen brief van F. Netscher, redacteur van de Hollandsche Revue, houdende verzoek om een vraaggesprek. 6 maart 1908 Nagekomen stukken 703 http://proxy.handle.net/10648/174c5af6-469d-4661-a504-acc3a3399559 Stukken betreffende de vervaardiging van een portret van Van Riemsdijk voor het Rijksmuseum. Door Jaap Wijand. 1925-1929 704 http://proxy.handle.net/10648/9a1546d9-a0a6-49dc-8518-bae594fb4287 Krantenartikelen over kritiek op de restauratie van De Staalmeesters van Rembrandt. 1933 705 http://proxy.handle.net/10648/f5e12beb-d28d-4cad-a7a0-33808190e4d6 Akten, houdende de oprichting van een Stichting tot bevordering van de belangen van het Rijksmuseum te Amsterdam, met vermelding van Van Riemsdijk als bestuurslid. 1934 706 http://proxy.handle.net/10648/e8511ec1-90a1-4821-a090-67662b3ac847 Briefwisseling met Theo Frenkel over zijn poging tot bemiddeling bij de directie van het Rijksmuseum voor diens verzoek om een afgietsel van het dodenmasker van zijn moeder door de beeldhouwer Hildo Krop. Mei 1939 707 http://proxy.handle.net/10648/12a86e09-76f4-47f9-868d-077801668ba1 Ingekomen stukken van de gemeente Amsterdam, houdende verzoek om een verklaring inzake een eventuele Joodse afkomst, met niet verzonden antwoord. November-december 1940 Ontbreekt 708 http://proxy.handle.net/10648/671420b3-df3a-4abe-a48d-648e22ee3855 Ingekomen brief van D.A. Hoogendijk, houdende toezending van een tweetal foto's van het bezoek van Van Riemsdijk aan zijn school te Amsterdam tijdens een les in kunstgeschiedenis. 16 juli 1941 709 http://proxy.handle.net/10648/c34389a3-15bb-4d30-8554-81466082cf78 Jaarverslag van het Rijksmuseum over 1942, houdende een In memoriam van Van Riemsdijk. 1943
9 Nevenactiviteiten. 9.1 Publicaties 710 http://proxy.handle.net/10648/119b539e-7954-4648-97b6-d38d9c29298a Brochure Het klooster van Sinte Agatha het Prinsenhof te Delft, met herdruk, supplement en daarbij gevoegde briefwisseling. 1889-1912 711 http://proxy.handle.net/10648/b84487db-b991-4368-9a68-f37445b2938b Briefwisseling met E.D. Pijzel, redacteur van Eigen Haard, over publicaties en ingezonden reproducties van of door bemiddeling van Van Riemsdijk, /met exemplaren van Eigen haard, uitgegeven onder mederedactie van Van Riemsdijk, houdende deels door hem gesigneerde artikelen over monumenten en schilderijen in het rijksmuseum. 1893-1913 712 http://proxy.handle.net/10648/81c64d9b-8f07-4f30-9a1f-14c18da516ec Manuscripten van artikelen 'Iets over de schilder Jan Cornelisz. Van 't Woudt' (of Woudanus), bestemd voor Oud Holland, met briefwisseling en bijlagen. 1895-1896 713 http://proxy.handle.net/10648/c7b1ffbd-7013-418f-a597-503d256539e2 Overdrukken van kunsthistorische artikelen in Oud Holland door Van Riemsdijk. 1892-1926 714 http://proxy.handle.net/10648/04ede4cd-a99a-45b4-86b7-8e71528a33c0 Ingekomen prospectus van het tijdschrift Woord en beeld. Oktober 1898 715 http://proxy.handle.net/10648/b600a996-380d-4aa1-bf3f-ab51e25374f2 Drukproef van een artikel bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Stedelijk Museum te Haarlem. 30 mei 1900 716 http://proxy.handle.net/10648/deda1dab-96f3-4e4a-84ae-032f4345ab34 Ingekomen brieven van De la Saussaye, redacteur van het tijdschrift Vaderlandsche stemmen. 1901-1909 717 http://proxy.handle.net/10648/fff682dc-3997-48f8-80dc-12463b594e26 Foto van een middeleeuwse gevel in Tiel, gebruikt als illustratie in Eigen Haard. 1902 718 http://proxy.handle.net/10648/48d1c8bb-8f4a-47d7-87fa-7869cc816704 Ingekomen brief van de hoofdredactie van Vivat's geïllustreerde encyclopedie over het door Van Riemsdijk geleverde artikel over "Nederlandsche kunst". 29 maart 1906 719 http://proxy.handle.net/10648/1556303c-a9b7-429b-9a48-b24e3e157764 Manuscript van een korte levensbeschrijving van mrs. Humphrey Ward. z.j.

Frans

9.2 Architectuur 720 http://proxy.handle.net/10648/09565791-b749-44b8-8991-dc1cba844466 Briefwisseling met Borski ter aanbeveling van de architect L. Beizer. 15 augustus 1890 721 http://proxy.handle.net/10648/744cdffb-c088-4843-9c8a-d880e4de098e Briefwisseling met L. Schorer in Middelburg, over plannen voor de bouw van een schouwburg aldaar. September, oktober 1891 722 http://proxy.handle.net/10648/f78cdad6-4e89-4013-9c00-086cea1ff472 Briefwisseling met een groep architecten over hun voorstel om een vereniging "in het belang der Redegevende Richting" op te richten. Februari 1893 723 http://proxy.handle.net/10648/42eb38a9-8734-4b14-9947-a5abe4d5ae9b Briefwisseling met het secretariaat van koningin Emma en met de Intendant der koninklijke paleizen over de levering van antiek serviesgoed schilderijen, plafondversieringen en muurbekledingen voor het Paleis Noordeinde. 1893-1896 724 http://proxy.handle.net/10648/d5fc6b34-bea7-4ac8-8d71-723990efcb6c Ingekomen programma van de prijsvraag, uitgeschreven door het bestuur van de Carnegiestichting voor de bouw van het Vredespaleis in Den Haag. 15 augustus 1905 9.3 Monumenten Algemeen en buitenland 725 http://proxy.handle.net/10648/9ebaac91-12b5-483a-81af-8855033ebf25 Oproepen voor steun aan de instandhouding van het slot Dillenburg, houdende vermelding van Van Riemsdijk als ondersteuner. 1924, 1925 726 http://proxy.handle.net/10648/e7a39782-68f8-47cb-b982-e7b050fff481 Koninklijk Besluit, houdende zijn eervol ontslag als lid van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, met notulen van de afscheidsvergadering. 14 juni 1929 Amsterdam 727-728 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van een commissie ter aanwijzing van een ontwerper van het gedenkraam van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 1896-1899 727 http://proxy.handle.net/10648/7f4c3ed5-ac83-4682-9fd6-4eb7241eceda Correspondentie, met bijlagen. 728 http://proxy.handle.net/10648/a2e7625e-4224-4239-98d8-0f0d72b9700b Afbeelding van het kroningsraam voor de Nieuwe Kerk te Amsterdam, aan Van Riemsdijk toegezonden door de sierdrukker Otto Mengelberg. 1898.

Dit stuk is wegens zijn formaat apart gehouden en vlak geborgen.

729 http://proxy.handle.net/10648/d8b43bd3-6fef-4ba6-9683-2cf9669be24f Stukken betreffende artikelen van Van Riemsdijk en anderen tegen de sloop van de Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam, met ontwerpen van brieven aan auteurs. December 1899 730 http://proxy.handle.net/10648/a939fd4f-10ad-4af5-8d7a-0f3ad541f10d Stukken betreffende zijn bemiddeling voor de plaatsing van een monumentaal schoorsteenstuk in het Logement voor vrouwelijke personen "Te Huis" in Amsterdam van de Vereeniging ter verbreiding der waarheid. 1900-1901 731 http://proxy.handle.net/10648/acd5595a-95eb-4ac7-8596-0f5b8ea1ed71 De bouwwereld, houdende een artikel over de poort van het voormalig Athenaeum Illustre te Amsterdam, met ontwerp van een stuk van Van Riemsdijk over de dreigende afbraak van dit poortje met de afgekeurde Agnietenschool ter plaatse. 1909 en z.j.

Wegens zijn formaat is dit stuk vlak geborgen.

732 http://proxy.handle.net/10648/4172d94c-9a1d-47bb-b1ab-8af79e089049 Ingekomen overdruk van een artikel van H.A. van Goch over het Trippenhuis uit Historia, maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 1938

Wegens zijn formaat is dit stuk vlak geborgen.

733 http://proxy.handle.net/10648/63472c7f-7ada-42a5-a989-e1b32b15c964 Fotografische afbeeldingen van Amsterdamse monumenten: de Dam, de Lutherse Kerk en oude gevelstenen. 1920, 1934 en z.j.
Overige plaatsen 734 http://proxy.handle.net/10648/0d4497b0-7690-4f36-9c01-757649a62cd0 Stukken betreffende een onderzoek van Van Riemsdijk naar de geschiedenis van het Meisjeshuis of Penitentenconvent in Delft. 1877 735 http://proxy.handle.net/10648/51cbcd6b-98a1-41f2-a854-f9f789276dab Ingekomen circulaires van het Prinsenhof-comité te Delft, houdende aanbieding van het erevoorzitterschap, met bijlagen over de restauratie van het Prinsenhof. 1937 736 http://proxy.handle.net/10648/204b8f37-2de8-490a-a619-1efc5c2cdaf9 Stukken betreffende zijn bemiddeling bij de inrichting van het verblijf van ex-keizer Wilhelm II van Duitsland te Doorn, met daarop volgende briefwisseling met de keizerlijke familie. 1921-1940

Van Riemsdijk voerde ook correspondentie met de keizer te Doorn ter wille van de vrijlating van zijn kleinzoon B.W.F. van Riemsdijk uit de krijgsgevangenschap; deze stukken bevinden zich in het Cavaleriemseum te Amersfoort.

737 http://proxy.handle.net/10648/8d072131-fe6a-468e-a875-c9d944ad8a24 Ingekomen missiven van het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, houdende verzoek aan Van Riemsdijk om de beschrijving van een door brand beschadigd monumentaal pand in Gorinchem. Mei 1878 738 http://proxy.handle.net/10648/094bf4c3-79a9-4eff-82c3-76243578a381 Ingekomen stukken van het Fonds Goudse Glazen en de restauratiecommissie van de St. Jan te Gouda. 1925-1941 739 http://proxy.handle.net/10648/6d2391d6-56e3-479f-ae2f-05d97383ad6f Stukken betreffende acties van De Stuers en Cuypers voor plaatsing van de grafelijke zalen van het Binnenhof in Den Haag op de monumentenlijst. 1895 740 http://proxy.handle.net/10648/37a9b232-3071-4ec6-a467-cb3a92801cc1 Briefwisseling met de architect F.C. Waller over de uitbreidingswerkzaamheden aan het raadhuis van Haarlem. 18 oktober 1891 741 http://proxy.handle.net/10648/921d490e-c109-485f-9983-aa76a34e22c6 Entreebiljet voor het kasteel De Haar te Haarzuylens, ontworpen door de restaurator P.J.H. Cuypers, met invitatie. 1893 742 http://proxy.handle.net/10648/9dc0abb8-1ecf-462e-b5fb-679249c77908 Ingekomen aanbeveling tot intekening voor een afbeelding van het monument der ere van de graven Lodewijk en Hendrik van Nassau te Heumen. z.j. (1891) 743 http://proxy.handle.net/10648/0cc90ebf-c977-4989-b4dc-968d1026eaea Briefwisseling met de kunsthistoricus J. Knoef en andere belangstellenden over de beschrijving van het beeldhouwwerk in het kasteel Enghuizen onder Hummelo. 1928-1940 744 http://proxy.handle.net/10648/97be0952-8dd5-46f5-8304-409d90b14504 Loten, gekocht voor de ondersteuning van de voltooiing van het hoogaltaar van de St Servatiuskerk in Maastricht. z.j. 745 http://proxy.handle.net/10648/e053a031-e45c-4cb2-89f8-822a4ca3720b Ingekomen brieven en convocaten over de restauratie en inrichting van het Muiderslot. 1913-1941 746 http://proxy.handle.net/10648/0ab2419a-ea6d-4324-919c-22b04b642eaf Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de commissie voor de restauratie van de Nederlandse Hervormde Kerk te Muiden inzake de het inbrengen van glasramen. 1922-1924 747 http://proxy.handle.net/10648/4541c33c-70c9-4a9f-ba6d-88c9a64b9199 Afbeelding van het koorhek va de St. Vituskerk te Naarden. Gedrukt. z.j. (19e eeuw)

Dit stuk is overgebracht naar de kaartenafdeling.

748 http://proxy.handle.net/10648/2056301a-7c36-44aa-b87c-f47ba7f744d6 Briefwisseling met Adèle Lok over een voorgenomen bezoek aan de kerk in Rhenen. September 1897 749 http://proxy.handle.net/10648/cde12ccd-0d98-4f90-8624-bf13dcb15487 Briefwisseling met de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde kerk te Rumpt over de restauratie van de kerk aldaar. Februari 1896 750 http://proxy.handle.net/10648/c9119f77-3baf-4357-bac8-42612b2d0480 Stukken betreffende zijn bemoeienis met de inzameling van gelden voor de instandhouding van de Nederlandse Hervormde Kerk van Schermerhorn. 1896-1898 751 http://proxy.handle.net/10648/40d10505-7c0a-4a6a-bd61-99890e5e21e0 Krantenknipsels over de verbouwingen aan de Nederlandse Hervormde Kerk te Velsen. 1910
9.4 Musea 752 http://proxy.handle.net/10648/4d27188f-4e08-4154-be4a-e0d31305d0e8 Ontwerp van een brief van W.D. van Asbeck, houdende een afwijzing van diens verzoek om zitting te nemen in de commissie van toezicht voor het museum Boymans in Rotterdam. 29 juni 1895 753 http://proxy.handle.net/10648/bcd5cf8a-92ac-4c9c-8efe-2e8822424110 Overdruk uit het tijdschrift Eigen Haard van een artikel van W.J. Tuyn over het door Van Riemsdijk ondersteunde Edam's Museum. 1896 754 http://proxy.handle.net/10648/0a646a7f-b772-4db6-bf81-2159ae81b56a Stukken betreffende zijn zitting in een adviescommissie voor de keuze van een architect voor het te bouwen Koloniaal Instituut in Amsterdam. 1912

In dit instituut werd het toendertijd in Haarlem gevestigde Koloniaal Museum, thans het Tropenmuseum, opgenomen.

755 http://proxy.handle.net/10648/2e880317-d2d8-4df6-b4e9-287cb1833ce2 Gedichten van S. de Clerq, voorgedragen op het afscheidsdiner van de Rijkscommissie voor het Museumwezen. Doorslag. 25 juni 1921

Een ander exemplaar bevindt zich in de band notulen van de vergaderingen van de commissie, verzameld door C. Hofstede de Groot, in de Koninklijke Bibliotheek.

756 http://proxy.handle.net/10648/b59faf31-071d-47a0-9c20-171e61bd7da9 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Commissie van toezicht en advies over de schilderijen der gemeente Amsterdam. 1932-1941 757 http://proxy.handle.net/10648/93b84cdb-e8ee-48b0-99ca-8ed8156180a6 Ontwerp van een brief houdende bericht van verhindering tot bijwoning van de huldiging van H.E. van Gelder, directeur van het Haags Gemeentemuseum. 24 maart 1941 758 http://proxy.handle.net/10648/7655d621-855a-4643-b7d4-9086a96a3a47 Foto's van museuminrichtingen en antiquiteiten. z.j.
9.5 Kunstexpertise en kunstgeschiedenis 759 http://proxy.handle.net/10648/8e151295-9d83-4d48-bbd8-da2ffb5951de Briefwisseling naar aanleiding van zijn advies of bemiddeling inzake het onderhoud en de restauratie van kunstwerken in particulier bezit. 1886-1930 760 http://proxy.handle.net/10648/66da6b71-aa3b-4aea-bc55-543e5d933f3b Briefwisseling met M. de Marez Oyens-van Eeghen over zijn bemiddeling bij de aanschaf van een antieke pendule. 1896 761 http://proxy.handle.net/10648/3b4f4eb6-79f0-4fd0-9728-95e8a5fece82 Stukken betreffende zijn voorzitterschap van het organisatiecomité van het vijfde internationale kunsthistorisch congres te Amsterdam. 1898 762 http://proxy.handle.net/10648/44facf5f-f2dc-432d-8b5c-db0ed88bc94e Ingekomen verzoeken van particuliere eigenaars van kunstwerken om expertise of hulp bij onderzoek naar iconografische of kunsthistorische gegevens. 1898-1905 763 http://proxy.handle.net/10648/c271cfcd-2ee3-48ac-90c1-c34c867c983e Diploma van erelidmaatschap van de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten in Antwerpen. 10 oktober 1906

Dit stuk is overgebracht naar de kaartenafdeling.

764 http://proxy.handle.net/10648/1af1fb0f-e548-4132-8eae-fb39b5f9f532 Diploma van lidmaatschap van de London Antiquarian Society. 20 februari 1907

Dit stuk overgebracht naar de kaartenafdeling.

765 http://proxy.handle.net/10648/bb620c16-764c-4db2-ba61-d093cf875172 Diploma van buitenlands corresponderend lidmaatschap van de Koninklijke Akademie voor Archeologie in Antwerpen. 1 januari 1909

Dit stuk is wegens zijn formaat naar de kaartenafdeling.

766 http://proxy.handle.net/10648/70e52c34-ffec-49d6-bcec-a53474605eb8 Briefwisseling met verschillende kunstverzamelaars in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten naar aanleiding van zijn bezoek aan de kunstverkoper W. Pfungst in Londen. Juli-augustus 1910 767 http://proxy.handle.net/10648/08473905-b05a-46b3-8566-9ba994c623b6 Briefwisseling met P.A.J. van den Brandeler, over de restauratie van zijn monumentale schoorsteenstuk en daaraan toegevoegde aankopen. 1910 768 http://proxy.handle.net/10648/295dc68f-9e39-4581-830f-bb8c148dcb5d Ingekomen brief namens koningin Emma, houdende verrekening van de kosten en dankzegging voor de aankoop van enige schilderijen op een veiling. 28 april 1913 769 http://proxy.handle.net/10648/7c848463-f036-4e5b-bfb4-fa48e35576b2 Stukken betreffende zijn onderzoek naar de herkomst van twee portretten in het gesticht "Brentano steun des ouderdoms" en de daarmee gepaard gaande genealogische onderzoeken. 1939-1940 770 http://proxy.handle.net/10648/0054723a-4035-4f2b-b9ee-8670732073df Concept van een brief aan n.n., lid van de Raad van Toezicht voor het Spoorwegwezen, houdende verzoek om clementie voor de bouw van een atelier van de schilder J. Hoynck van Papendrecht op de IJsselheuvel nabij de spoorbaan. z.j. 771 http://proxy.handle.net/10648/4ab71741-dbcc-4a7a-b4c9-fa25fe59eeec Pronkzegel bij een oorkonde. z.j. (20e eeuw)
9.6 Eigentijdse kunst 772 http://proxy.handle.net/10648/45f8b158-8d30-4d8b-b4c1-d81288786893 Verzamelde aquareltekeningen. 1796, 1891 en z.j. 773 http://proxy.handle.net/10648/2115fa18-0f8b-45c5-8744-04d528f967db Ingekomen brief van W. de Roy van Zuijdewijn naar aanleiding van een verzoek van Van Riemsdijk om de beschikbaarstelling van tekeningen uit zijn bezit voor een kunstbeschouwing in Gorinchem, met ingekomen invitaties voor kunstbeschouwingen. 1878, 1886 774 http://proxy.handle.net/10648/cb5967ea-8c0f-46c2-853f-29789b71b95e Ingekomen invitaties voor kunstmanifestaties. 1886-1915 775 http://proxy.handle.net/10648/b0601460-6fef-4995-8130-60cf8468ab5c Ontwerp van een brief aan n.n., als toelichting van een verzoek van Victor de Stuers om steun aan de Haagse kunstschilder C.J. Behr. 29 juli 1890 776 http://proxy.handle.net/10648/e773743b-251f-4a2e-a20d-60a841d5835f Kladontwerpen van een verzoekschrift aan koningin Emma om een koninklijke onderscheiding voor W.B.G. Molkenboer, directeur van de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijs, met correcties van Victor de Stuers, en ingekomen brieven over de uitreiking. Juli-september 1892 777-778 Stukken betreffende eerbetoon aan de schilder Jozef Israëls. 1895, 1900 en z.j. 777 http://proxy.handle.net/10648/5c9dccc0-3a94-422e-8605-7aa8107074c1 Ingekomen stukken van Etha Fles, secretaris van een huldigingcommissie voor Jozef Israëls, met krantenknipsel over zijn werk. 1895, 1900. 778 http://proxy.handle.net/10648/e7f430b9-ea9b-4305-a0e5-216f86158315 Ingekomen presentexemplaar van een fotografisch portret van de schilder Josef Israëls door Vinkenbos & Dewald te 's-Gravenhage (druk Mouton & Co). z.j.

Dit stuk is wegens zijn formaat apart beschreven en overgebracht naar de kaartenafdeling.

779 http://proxy.handle.net/10648/eba02713-45b5-4a59-9b2c-26800c710f2c Ingekomen aanbevelingen van werken of tentoonstelling van werk van KF.C. . de Bazel, architect, T. Busse, etser, J. van Essen, kunstschilder, G. Hanedoes, graveur, Industrieschool van de Maatschappij van den Werkenden Stand, Nationale Kunstvlijt, F.Tucker en Hubert Vos. Kunstuitvoering. 1896 en z.j. 780-781 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de commissie voor de Nederlandse inzending voor de Wereldtentoonstelling te Parijs. 1900 780 http://proxy.handle.net/10648/85a5aea5-8504-4dec-a53a-c965884e3bd9 Correspondentie en ingekomen circulaires. 781 http://proxy.handle.net/10648/88a0b115-25f5-4b8b-9a36-cf2c9e3a8f43 Herinneringsdiploma uitgereikt aan .commissieleden door de algemene commissaris van de tentoonstelling. Gedrukt. 1900.

Dit stuk is wegens zijn formaat apart beschreven en overgebracht naar de kaartenafdeling.

782 http://proxy.handle.net/10648/4f06f10c-edbe-4fb5-8aee-ecb28dd793a2 Briefwisseling over een door hem georganiseerde tentoonstelling over textiele kunst voor het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Muntgebouw. Mei, juni 1900. 783 http://proxy.handle.net/10648/f49f700f-d14f-4e9e-a3e9-3cfdace09cbb Ingekomen circulaires van de Nederlandsch-Belgische Vereeniging van de Vrienden der Medaille als kunstwerk. Maart 1901 784 http://proxy.handle.net/10648/de116df3-604d-4a34-898d-4824595748b6 Stukken betreffende zijn bemiddeling bij de vervaardiging van gegoten medaillons van het portret van W.C. Staring, en bij het onderzoek naar portretten van A,C.W. Staring, met ingekomen tekeningen van familieleden Staring. 1901-1940 785 http://proxy.handle.net/10648/b8e2ab30-0f9d-41f0-a9ed-414e15496903 Exemplaren van tijdschriften, gewijd aan kunst.

- Woord en Beeld, geïllustreerd maandblad, eerste exemplaar, met prospectus. Januari 1896

- De Ware Jacob, schildersnummer. 20 augustus 1904

- De tuin, driemaandelijks prentenboek naar werken van beeldende en toegepaste kunst door Theo Molkenboer, aflevering 1. December 1904

786 http://proxy.handle.net/10648/70d918a5-97b5-4ad0-86f1-c670ac3fa995 Briefwisseling naar aanleiding van de beschikbaarstelling van twee kinderportretjes door de familie Van Hardenbroek te Vorden aan tentoonstellingen. 1910-1911 787 http://proxy.handle.net/10648/589c6f9d-73b2-4298-ae83-8d60e503bcc5 Diploma van erelidmaatschap van het Internationaal Genootschap van Kunstenaren Moderne Kunstkring te Amsterdam. 14 juli 1915

Dit stuk is overgebracht naar de kaartenafdeling.

788 http://proxy.handle.net/10648/eb5ebb1a-1f7e-415f-ba15-e1d3648449c6 Premie-uitgave van de Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten, houdende portretten van Frans Hals in het Stedelijk Museum te Haarlem. 1920 Premie-uitgave van de Maatschappij Arti et Amicitiae van reproducties naar tekeningen van oud-Hollandse meesters in het Teylers Museum te Haarlem. 1925

Wegens zijn formaat zijn deze boekwerken vlak geborgen.

789 http://proxy.handle.net/10648/66e10faa-de94-4bf9-b0c0-aecc4f702278 Briefwisseling met de familie Wijnaendts van Resandt over zijn bemiddeling voor het schilderwerk van hun dochter Ankie. november-december 1929
9.7 Letterkunde 790 http://proxy.handle.net/10648/0044d627-ec29-4077-85f7-797b56de3952 Ingekomen brief van de letterkundige P. Leendertz, houdende toezending van zijn editie van het abele spel Lanseloot van Denemerken. 9 juni 1908

Een abel spel is een middeleeuws toneelspel uit de adellijke hofcultuur.

791 http://proxy.handle.net/10648/bcb204ad-26d6-4310-84c0-d022d337ba06 Diploma van lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 9 juni 1909

Dit stuk is overgebracht naar de kaartenafdeling.

792 http://proxy.handle.net/10648/20455453-7cde-4b6f-9eb4-9a5dbb302936 Stukken betreffende een verzoek van de auteur C. Scharten om een aanbeveling bij de graaf Borromeo voor een bezoek aan zijn kasteel. Oktober 1909
9.8 Kerkelijke en christelijk-charitatieve aangelegenheden 793 http://proxy.handle.net/10648/a5c36b34-c799-48e6-a9f0-911e5e3787f2 Ingekomen circulaire van het bestuur van een Algemeene Zendelingstentoonstellingscommissie bij het lid Van Riemsdijk, over de afwijzing van een suggestie van het ministerie van Binnenlandse Zaken om ter wille van meerdere zekerheid van subsidie ook de katholieke missie in de tentoonstelling te betrekken. 19 juni 1911 794 http://proxy.handle.net/10648/0bca7866-2f1b-44e1-8d2b-23d9ec93e469 Verslag van het eeuwfeest van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 15-20 juni 1914 met portret van Van Riemsdijk als lid van het hoofdbestuur van de Eeuwfeestcommissie. Gedrukt. 1915 795 http://proxy.handle.net/10648/bebbf631-2468-4e29-9e78-9d8f5f9a561d Ingekomen convocaat van de Stichting Morgenland-Zending te Utrecht, houdende een aankondiging van een tentoonstelling van Armeens hand- en weefwerk in Amsterdam ten behoeve van de Armeense vluchtelingen in Aleppo. 1922 796 http://proxy.handle.net/10648/df118aba-0252-4866-9d22-885fc77f78f4 Titelbladen van het Nieuwe Testament in het Arabisch, berustend in de Yale University, verzameld door Van Riemsdijk als voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap, met facsimile van een titelblad van de Gutenbergbijbel. z.j. 797 http://proxy.handle.net/10648/d8f02176-c770-4c98-b192-4a939c4be33e Foto van een vergadering van het bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap. z.j. 9.9 Diversen 798 http://proxy.handle.net/10648/4caf29a9-e07d-474f-be40-81220452c4d6 Stukken betreffende zijn plaatsvervanging bij de Nationale Militie en zijn inschrijving bij de schutterij in Utrecht en Nieuwer-Amstel, met ingekomen programma van een muziekuitvoering van de kapel van de schutterij van Amsterdam en bewijs van lidmaatschap van de Vrijwillige Burgerwacht. 1869-1919 799 http://proxy.handle.net/10648/d36a511e-f7ba-4868-be9b-101a9962a93f Ingekomen oproepen en aanbevelingen van herdenkings- en feestcomités. 1892-1936

- Nederlandsche Hoofdcommissie ter viering van het 4e eeuwfeest van de ontdekking van Amerika. 1892.

- Tewaterlating van het schip Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 1892

- Honderdste gedenkdag van de oprichting der rijdende artillerie, 21 april 1893

- Huldiging H.C. de Jongh, notaris te Ammerzoden, maart 1936

800 http://proxy.handle.net/10648/d2bef341-0f94-490c-9834-f90b3f6b81ac Briefwisseling met Kattendijke, directeur van een industrieschool in Haarlem over diens verzoek over inlichtingen over de sollicitante mej. Van Gelder naar de post van lerares. November 1890 801 http://proxy.handle.net/10648/829b2260-2ad8-4743-8d7a-918c97b891c2 Ingekomen brief van de antirevolutionaire kiesvereniging "Nederland en Oranje", houdende aanbieding van zijn kandidatuur voor de gemeenteraad van Amsterdam. 11 juli 1891 802 http://proxy.handle.net/10648/ec69f972-7b6e-481f-a59c-9602ae0f2cae Briefwisseling met G.L.M.H. Ruijs de Beerenbrouck, secretaris van het huldigingscomité voor Victor de Stuers wegens diens vijfentwintigjarig ambtsjubileum, aan het comitélid Van Riemsdijk. April, juli 1900 803 http://proxy.handle.net/10648/5d83d80c-5ae2-4a1c-86a8-16b7a6f263bc Ingekomen lot uit de kunstverloting van de Haagsche Pro-Boervereeniging ten bate van de weduwen, wezen en andere noodlijdenden van Boerenzijde slachtoffers van de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. 1902 804 http://proxy.handle.net/10648/73c2076e-981b-408e-97e0-27465172d15d Afschrift van een verhandeling over de dubbele nationaliteit van in Nederland genaturaliseerde vreemdelingen en de daaraan verbonden claims van buitenlandse mogendheden op dienstplicht. Fragment. 1917 805 http://proxy.handle.net/10648/a3d02946-6c03-47fb-a002-c715865a4195 Ingekomen stukken bij Van Riemsdijk als voorzitter van het Centraal Comité voor de Nederlandse ambulance voor Duitsland en Oostenrijk. 1919, 1927

Deze functie nam hij over van zijn in 1918 overleden echtgenote Johanna van der Leeuw.

806 http://proxy.handle.net/10648/23779c01-eb47-4767-a66a-927604853c5d Lijst van ontbrekende portretten van leden van het Provinciaal Utrechts Genootschap. Gestencild. z.j. (na 1925)
N.2 Johanna van der Leeuw (1855-1918) a Briefwisseling 807 http://proxy.handle.net/10648/020b37e9-bbef-4dc0-a167-3ebdfed6592a Ingekomen brieven van Marie Joachim, februari, maart 1892; W.C. {van Riemsdijk}-de Jonge, z.j.; Mina Kemper, z.j. [augustus 1878]; Cecile Cornélie (Cora) [Van Riemsdijk] -de Kock, 1891 en z.j.; A. [Gaymans]-Van der Leeuw, 1881-1883 en z.j.; H.S. [Leyssius-] van den Bosch, z.j.; Maria A. [van der Leeuw]-van der Looy, z.j.; Adrienne van Riemsdijk-Loudon, 29 april 1897; Henriëtte van Meerten, 24 november 1879; A. van Radenburgh, 6 oktober 1897; 808-811 Ingekomen brieven van haar man B.W.F. van Riemsdijk. 808 http://proxy.handle.net/10648/e99a9afc-bcaa-4545-9b7a-ad8a849b347e 1878, 1891, 1893, 1897, 1899. 809 http://proxy.handle.net/10648/2eec3d97-c43e-4a0c-a185-37ef0a2cfdfd 1901-1903 810 http://proxy.handle.net/10648/7f3aba2c-d3d3-42fb-bdea-f7064c2e1639 1904 811 http://proxy.handle.net/10648/7d6743bd-1f44-4fa2-8ab7-56db56ed2015 1905, 1909, 1914, 1916 en z.j. 812 http://proxy.handle.net/10648/ab01e92f-a2b9-4827-8ff3-8a654bbb30ee Ingekomen brieven van H.C.W. [van Marken]-van Riemsdijk, 17 juli 1891; C.M.C. van Verschuer, z.j.; Maria Wijs, 23 november 1898; N.N. z.j. b Persoonlijk leven 813 http://proxy.handle.net/10648/ee597b06-b97e-42cc-8e43-dfc472bf075e Aantekeningen, gemaakt tijdens catechisatie- of bijbelonderricht, met correcties van haar leraar. z.j. 814 http://proxy.handle.net/10648/3c402596-e359-478e-93ce-e356537d7e0a Potloodtekening, gemaakt tijdens een tekenles. 1865 815 http://proxy.handle.net/10648/c7a2a1b5-c791-4b14-98fc-f409abd6cba0 Stukken betreffende haar toegekende legaten uit de nalatenschappen van Mr. Wenthold en haar tante H. van der Leeuw-Dunlop. 1902 816 http://proxy.handle.net/10648/ee1e260c-052f-4739-87c5-eb1b894bd911 Stukken betreffende haar verblijfskuur in Bad Meinberg en haar terugkeer wegens het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Juli-augustus 1914 817 http://proxy.handle.net/10648/b9b6acdf-d1a7-4e7e-aa49-e7e03c1d27f1 Fotografische portretten. 1879-1918 818 http://proxy.handle.net/10648/260cc377-4625-4393-aa7e-c9b7d6424bf1 Fotografische portretten van haar twee zusters met echtgenoten: Johanna van der Leeuw en Vol van Meerten en Anna Willemina van der Leeuw en Jan Frederik Raymond (Frits ) van der Wall. z.j. (ca. 1875) 819-820 Ingekomen condoleancebrieven bij gelegenheid van haar overlijden. 1918-1919 819 http://proxy.handle.net/10648/a0e013a6-4233-4b80-86d4-4da931ffebe6 Bestanddeel 1. 820 http://proxy.handle.net/10648/e85ddb03-6441-4207-bd81-54ee1efa9589 Bestanddeel 2. 821 http://proxy.handle.net/10648/ea30baf1-5ade-492d-834f-8593de7b727a Ingekomen condoleancetelegrammen bij gelegenheid van haar overlijden. 1918 822 http://proxy.handle.net/10648/04b46c93-bc56-4386-b0d4-c3a19c9de592 Kranten- en tijdschriftartikelen naar aanleiding van haar overlijden. 1918 823 http://proxy.handle.net/10648/dd563aa9-0510-410a-9174-22156d6bc58f Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. 1918-1919 824 http://proxy.handle.net/10648/57390f73-6450-48b6-be88-4cb50cd94693 Bewaard gebleven haarlok. z.j. c Openbaar leven De Nederlandsche Meisjes Bond en onderverenigingen. 825 http://proxy.handle.net/10648/54e2760c-6f66-45f9-9c31-03dd92b5ee50 Teksten van toespraken voor de Nederlandsche Meisjesbond. 1908-1914 en z.j. 826 http://proxy.handle.net/10648/1c5b36fc-c7f1-4c9f-bd02-cba581a3401a Teksten van toespraken, gehouden voor de vereniging Zusterhulp, met convocaat voor de opening van Zusterhulp's woonhuis "Eigen Haard.". 1912-1916 827 http://proxy.handle.net/10648/50bb505b-46f7-4ab8-8817-80a94abff75c Teksten van toespraken voor het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen van jonge meisjes "Union", voor de opvang van meisjes. 1916 en z.j. 828 http://proxy.handle.net/10648/22ca419f-f100-4826-8ce2-5f99bc6279f1 Fotoalbum van de bouw en de inrichting van Zusterhulp's herstellingsoord Moria te Nunspeet, met prentbriefkaarten uit Nunspeet. z.j. 829 http://proxy.handle.net/10648/5751570c-8b28-41bb-a428-722284ad68f4 Sepiatekening van Zusterhulp's rusthuis Moria te Nunspeet, met eerste jaarverslag. 1907 en Z.j.

De prent was oorspronkelijk als wandversiering opgeplakt.

830 http://proxy.handle.net/10648/f6dee5a2-1c42-4e9a-a24f-79a1c20df0c9 Borduurlap, vervaardig door Belgische vluchtelingen. 1914
De Nederlandsche Ambulance voor Duitschland en Oostenrijk Hongarije, "Misericordia et Humanitas f1915" 831 http://proxy.handle.net/10648/e1622f61-8183-40ba-9d9d-4053fa7f6959 Insignes, medailles en een armband van de ambulance. z.j. 832 http://proxy.handle.net/10648/c81a1666-c10a-403f-9be9-0e5b13ea010e Circulaires, verspreid door het bestuur van de ambulance. 1915-1918 833 http://proxy.handle.net/10648/71cb392b-ea4f-4290-9f10-315743d42c18 Paspoorten en laissez-passer, uitgereikt door Nederlandse en Duitse instanties aan Johanna van der Leeuw in verband met haar begeleiding van de ambulance, met brieven van Nederlandse en Duitse vertegenwoordigingen en het Rode Kruis over de toelating. 1915-1918 834 http://proxy.handle.net/10648/18fac94a-3a09-4c9c-82b1-bb458d1f23b4 Het leven, geïllustreerd weekblad, houdende foto's van het ambulanceteam, met originele foto van het vertrek van een missie vanuit het Centraal Station te Amsterdam. 1915 Ontbreekt

Dit stuk is wegens zijn formaat vlak geborgen.

835 http://proxy.handle.net/10648/9df2e412-40c7-4c14-b7b3-78802bb9fa61 Op de Hoogte, geïllustreerd maandschrift onder redactie van haar zoon A.W.G. van Riemsdijk, houdende een tweedelige reportage over het ambulanceteam, met origineel van een foto van het ambulanceteam met gewonden in Boedapest. 1916

Dit stuk is wegens zijn formaat vlak geborgen.

836 http://proxy.handle.net/10648/edce7679-d915-4288-b974-e4554a1aa625 Foto's genomen tijdens de terugkeer van de ambulance van Gleiwitz naar Amsterdam, met artikel in het Duitse blad Die Woche over de ambulance aldaar. 1915-1916 837 http://proxy.handle.net/10648/2863f794-8fe0-4445-ae03-c7d9d7f25649 Ingekomen Duitse gedichten, gewijd aan de oorlogsverpleging. 1916 en z.j. 838 http://proxy.handle.net/10648/df78eab4-c0de-4c55-ac29-180c984c6a0e Oorkonde houdende haar benoeming tot officier van het Rode Kruis door keizer Franz Joseph van Oostenrijk. 29 mei 1916

Dit stuk is overgebracht naar de kaartenafdeling.

839 http://proxy.handle.net/10648/5651f147-ab8f-448e-a68b-605f158d2f2d Ingekomen brieven van het keizerlijke hof in Berlijn. 1916-1918 840 http://proxy.handle.net/10648/71fbc645-e078-4721-89d4-f24684f0a34e Ingekomen erkentelijkheidsbetuigingen van de echtgenoten van maarschalk Von Hindenburg, de rijkskanselier koning Lodewijk van Beieren en hoogwaardigheidsbekleders in Gleiwitz. 1916-1918 841 http://proxy.handle.net/10648/e281386c-e067-4656-9f83-5aa1d7d32667 Ingekomen brieven van H.P. baron von Humboldt Dachroeden, Geheime gezantschapsraad verbonden aan het Duitse consulaat in Nederland. 1916-1918

.

842 http://proxy.handle.net/10648/557b57e4-752f-4a53-8ad7-2907f3f17a63 Stukken betreffende de toekenning van medailles van het Rode Kruis en van de König Ludwig-medaille van koning Lodewijk III van Beieren door Duitse regeringsvertegenwoordigingen. 1917-1918 843 http://proxy.handle.net/10648/72172734-e5f1-4454-9e0a-cdd3c6858d68 Verslag van de ambulance over het jaar 1917. 1918 844 http://proxy.handle.net/10648/e849e73e-4e36-4508-ab9b-777a71acd4cb Ingekomen brieven van verzorgsters van de ambulance in Boedapest, Celle, Gleiwitz, en Nederland, met foto's. 1918 845 http://proxy.handle.net/10648/d09d87ef-7d2f-48a5-81dc-f779dd3b25fa Brochures, houdende al dan niet geïllustreerde berichten en verklaringen van de Centralen over de Eerste Wereldoorlog, aangetroffen in haar nalatenschap. 1916-1918
Overige activiteiten 846 http://proxy.handle.net/10648/662b1220-dc2f-44f0-9dcf-29f17886060c Portefeuille van het muzikaal leesgezelschap te Den Haag, houdende vermelding van Johanna van der Leeuw als directielid, met souvenirs aan componisten. z.j.

Deze portefeuille is later gebruikt door B.W.F. van Riemsdijk om stukken betreffende de inhuldiging van koningin Wilhelmina te bergen.

847 http://proxy.handle.net/10648/e31b33f1-b885-44d8-927e-8f9918e37b22 Circulaires, houdende dankbetuiging voor giften aan Nederlandse Hervormde Diaconessen-Inrichting te Amsterdam, ondertekend door mevrouw Van Riemsdijk. 1899 en Z.j. 848 http://proxy.handle.net/10648/f0bfe061-cbdb-47b2-9e4b-0d1f4dfe1359 Eigen Haard, houdende een herdenkingsartikel van Jkvr. S.C.A. Elout van Soeterwoude, moeder-zuster van het diaconessenziekenhuis te 's-Gravenhage. 8 april 1911 849 http://proxy.handle.net/10648/5919b953-d649-4f69-ba2c-10ec7d761913 Ingekomen tijdschriften en proclamaties naar aanleiding van de mobilisatie, met een pamflet, te verspreiden door mevrouw van Riemsdijk, voor lectuurvoorziening door het Nederlandsch Bijbelgenootschap, met nadere correspondentie over lectuurvoorziening. 1914-1917
d Nagekomen stukken 850 http://proxy.handle.net/10648/b1c94b09-800d-4447-b3f0-ff87f17a01e9 Verslagen van de Nederlandsche Ambulance voor Duitschland en Oostenrijk Hongarije, "Misericordia et Humanitas 1915" over de jaren 1918-1924.. 1920-1925

In het eerste verslag is ter nagedachtenis het portret opgenomen van Johanna van der Leeuw.

851 http://proxy.handle.net/10648/e98badc5-676b-47e1-a477-3e618f0ea058 Brieven van Johanna van der Leeuw, voorzitter van de Nederlandsche Ambulance voor Duitschland en Oostenrijk Hongarije, "Misericordia et Humanitas 1915", aan mevrouw H.S.S. Kuyper, Januari-april 1916 en november 1918, teruggezonden aan B.W.F. van Riensdijk. 1920 852 http://proxy.handle.net/10648/251954e6-9022-4768-9e03-32bff5393d9a Fotoalbum van het Cecilienheim te Hannover, opgericht door de Nederlandse ambulance voor Duitsland, samengesteld door het bestuur bij gelegenheid van zijn tienjarig bestaan, met toegevoegde losse foto's. 1921-1929
N.3 Verzamelde stukken van B.W.F. van Riemsdijk 853 http://proxy.handle.net/10648/38ab4dda-b02f-4691-b1d6-e06106fb8b6c Calque, houdende een afbeelding van een zeventiende-eeuwse drinkbeker met het bijschrift "Joachim Wtewael fecit.". Z.j. 854 http://proxy.handle.net/10648/9fd17080-94a6-4a90-a6d6-bc4fa50d7b44 Eigendomsbewijs van Jan van Pijlen van een huis onder de heerlijkheid Nudorp, verleden voor schepenen aldaar. 15 juni 1745 855 http://proxy.handle.net/10648/a3fb572d-41fb-4fc6-8649-0b4dd1035fae Assignaat van 50 sou, uitgegeven door het Comité du Salut Public van de Franse republiek. 1793 856 http://proxy.handle.net/10648/31dedaa8-3321-47cf-b6cf-d52d7c9e0f6b Exemplaar van de Amsterdamsche Courant van 17 februari 1795, houdende een publicatie van de Provisionele Representanten .van het Volk van Holland met maatregelen ten aanzien van de verrekening van comptabele verplichtingen van ambtenaren van het ancien régime. 1795 857 http://proxy.handle.net/10648/d22396f3-0950-4b4e-ad59-0b87c2745139 Tabel houdende een beknopte vergelijking der Franse en Hollandse maten, gewichten en geldspecie. Gedrukt. Dordrecht. z.j. (ca. 1800) 858 http://proxy.handle.net/10648/d8c28c45-eb2e-4ee6-aa1a-130fad348a02 Manuscript, houdende "Schetzen" of aantekeningen van Maurits Willem de Jonge in het net ter voorbereiding van zijn belijdenis onder gezag van Ds. N. Stolk. 1800 859 http://proxy.handle.net/10648/b96cf360-b3ba-4b89-a0c7-f0b639235ac1 Illustraties, behorende bij een verzameling theaterwerken van P. Corneille. 1806 860 http://proxy.handle.net/10648/7ac751e2-3173-49f8-9e32-ea3d0e109722 Illustraties, behorend bij de beschrijving van een parkaanleg aan de Rijn (Arnhem?), mogelijk uit een bouwkundig boek of tijdschrift. z.j. 861 http://proxy.handle.net/10648/ac7948f1-a95d-41a9-bfa3-edc49035b175 Afbeelding van een penning, geslagen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Evangelisch-Lutherse weeshuis te 's-Gravenhage. 1861 862 http://proxy.handle.net/10648/f845a100-95f4-4af0-9c54-2b7ad57c38be Afbeeldingen van de medaillons op de deuren naar de zaal van de Gewerbehalle te München, ontworpen door de schilder Echter. Bijlage behorende bij een beschrijving van de hal. 1864 863 http://proxy.handle.net/10648/30670ac2-20c9-43d0-8711-e2d55945a29a Plattegronden van de stad Amsterdam. 1873, 1919 864 http://proxy.handle.net/10648/e066fd18-f8e1-41f8-bf51-230b4b944c3f Brochure Haagsche pennenkrassen van J.A. de Bergh, naar aanleiding van een klacht van H.A. van Schermbeek, politiecommissaris, aan de koning wegens gezagsondermijning. 1883 865 http://proxy.handle.net/10648/41e896ff-e310-46bf-86fd-67234ea6771b Kaart, houdende het Scheveningse zeehavenplan van jhr. H.T. Hora Siccama, overdruk uit het Dagblad van Scheveningen. z.j. 866 http://proxy.handle.net/10648/16c06705-5356-477a-beef-decd42e41f37 Prentbriefkaart, houdende een afbeelding van het standbeeld tot herdenking van het Frans-Russisch Verdrag van Philippe Deschamps op de Champs-Elysées. z.j. (eind 19e eeuw) 867 http://proxy.handle.net/10648/4091d760-f362-447c-b383-2a94946bf96a "Kijkjes in de rechtzaal II," houdende portretten van partijen in de strafzaak tegen H.Ph. Haas en P.A. van Hall wegens verduistering van effecten. 17 juni 1899 868 http://proxy.handle.net/10648/7c871388-db34-4d40-959e-839aea38a3ff Kerkblad, Stemmen uit de Hollandsche gemeente te Londen, jrg. 1, nr 3, juni-september 1912. 1912 869 http://proxy.handle.net/10648/034f0d84-eaca-4ba5-94e1-0302267ac41c Verzameling tijdschriften met afbeeldingen van leden van het Koninklijk Huis. 1892-1934

Wegens het formaat zijn deze tijdschriften vlak geborgen.

870 http://proxy.handle.net/10648/8ab10ba8-5e12-4a6f-b3a2-7e5f98de1366 Geïllustreerd supplement van Le petit journal, houdende afbeeldingen van de bomaanslag van de anarchist Vaillant op het Franse parlement. 23 december 1893 871 http://proxy.handle.net/10648/516c6a39-8c98-4e5c-9293-426ed84a0a6f Dag- en weekbladedities naar aanleiding van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Augustus-september 1898 872 http://proxy.handle.net/10648/5de2440e-ac32-4325-b1db-8e3b43c0cc91 Olga Plaschke, Amalie Joachim, Blätter der Erinnerung, naar aanleiding van het overlijden van deze zangeres. 1899 873 http://proxy.handle.net/10648/a6ae1987-1476-475d-8976-b2a0807feb30 Brochure van het Hotel de l'Europe te Amsterdam, houdende gegevens over het aldaar gestaan hebbende rondeel van de omwalling en het huis Het rondeel. 1899 874 http://proxy.handle.net/10648/fc7ea8b7-506b-4f7c-ac53-be566faeb5a0 Le Rire en L'Assiette au Beure, houdende commentaren op de Boerenoorlog. 1899-1900 875 http://proxy.handle.net/10648/b26a36c5-465a-4f9d-9a89-89eec2857a21 Kaart van de Boven-Maas, blad 34, bij Nederhemert, met tabellen van de bedijking. Gedrukt. z.j. (ca. 1900)

Dit stuk is overgebracht naar de kaartenafdeling.

876 http://proxy.handle.net/10648/4a3a60c5-cbe3-4eb3-871d-48fce3506e6b Verzameling foto's van een serie Les châteaux de France door G.W. Lemaire, geknipt uit L'Illustration. 1908-1914 877 http://proxy.handle.net/10648/a88fdf86-7ce8-42f9-983b-0d6527d933e2 Prentbriefkaarten met foto's van de herdenking van honderd jaar Nederlandse onafhankelijkheid. November 1913 878 http://proxy.handle.net/10648/1ff37b7c-0967-4492-b088-79f9eda9874a "Prinsesse-album," houdende foto's van prinses Juliana gedurende haar kindertijd tijdens de Eerste Wereldoorlog. 1917 879 http://proxy.handle.net/10648/b4457e70-22b2-4b7c-a2bf-89c86a5a0af7 Bulletin protestant Français, houdende een discussie van de Franse federatie met de Zweedse prelaten over een door de Zweden verzonden vredesboodschap. April 1923 880 http://proxy.handle.net/10648/82463ecf-bcd0-43f6-918b-67239e41bf0a Reclame-materiaal. 1917-1925 en z.j. (19e-20e eeuw) 881 http://proxy.handle.net/10648/aae83a13-603e-4f16-a808-a513dd26f161 Verzamelde gravures van diverse kunstenaars. 1804 en z.j. (19e eeuw) 882 http://proxy.handle.net/10648/c0652231-566b-458a-94e1-90de4fe96fb1 Fotografische reproductie van een geschilderd portret van een officier (eerste helft 19e eeuw). z.j. 883 http://proxy.handle.net/10648/aa94b7c6-9e19-49fc-8868-26ceaf87330a Experimentele afdruk van een röntgenfoto van een gewricht. z.j. 884 http://proxy.handle.net/10648/14913875-b768-4bba-9ece-8650031f9ad4 Curieuze briefenvelopjes. z.j.
O Adriaan Willem Gerrit van Riemsdijk (1878-1930) en Henriëtte de la Bassecour Caan (1874-1938). Archivalia 885 http://proxy.handle.net/10648/934932b4-2160-47ee-8acf-940cbbe4c22c Geboorteakte en bewijs van inschrijving in de Nationale Militie. 1878, 1897 886 http://proxy.handle.net/10648/c24aeb8b-31a5-464e-a35d-cf5cac2d6b26 Ingekomen brief van zijn tante Henriëtta Maria Agnes (Maggie) van der Leeuw. 7 augustus 1888 887 http://proxy.handle.net/10648/ccd1e5db-39ec-4fe1-807b-ffde619b06ae De kunst, geïllustreerd weekblad voor tooneel, muziek, beeldende kunsten, letteren, bouwkunst en kunstnijverheid, houdende een portret van A.W.G. van Riemsdijk. 24 april 1909

Wegens zijn formaat is dit stuk vlak geborgen.

888 http://proxy.handle.net/10648/0ddd5f48-89a6-4241-bab2-5156d174d38b Memorandum of agenda, uitgegeven door het Nationaal Paarden-Steuncomité, geïllustreerd door M. van Riemsdijk, met dagboeknotities van Henriëtte de la bassecour Caan. 1918
Fotoverzameling

In deze verzameling komen veel foto's voor van Henriëttes zuster Leopoldine de la Bassecour Caan (1877-1911), die ongehuwd overleed.

889 http://proxy.handle.net/10648/851402db-c7df-4079-b81f-632a953f22fa Fotoserie van van Henriëtte de la Bassecour Caan en haar zuster Leopoldine als kinderen, met hunfamilieleden, door De Lavieter & Co te Den Haag. ca. 1881-1891 890 http://proxy.handle.net/10648/658fcaed-4c5b-4594-bf13-101fbc268118 Fotografische portretten van Henriëtte en Leopoldine de la Bassecour Caan met hun familieleden. z.j. (Ca, 1890-1910) 891 http://proxy.handle.net/10648/169b46e9-89cc-4f54-b204-6d966d1c37df Foto's van Henriëtte en Leopoldine de la Bassecour Caan tijdens hun verblijf in Neuchâtel. 1896 892 http://proxy.handle.net/10648/3e8e5e5e-1563-4734-a654-1e0cdea61fb8 Foto van het Waterloo hotel in Noord Wales, aangeduid in het handschrift van Henriëtte de la Bassecour Caan. 1897 893 http://proxy.handle.net/10648/04de55cc-d333-457d-b729-e0f2c89aff92 Foto's van Leopoldine de la Bassecour Caan als verpleegster in Heemstede, Haarlem en Utrecht. 1899-1900 en z.j. 894 http://proxy.handle.net/10648/0864b1fc-e5c7-4ecc-be99-9211d7348894 Fotografische portretten van AWG van Riemsdijk (1878-1930) en zijn echtgenote Henriëtte de la Bassecour Caan met hun kinderen. 1903-1915 en z.j. (19e - 20e eeuw) 895 http://proxy.handle.net/10648/577c9622-92d4-4e7e-a8a8-080649c7f91f Fotografische portretten van overige familieleden de la Bassecour Caan. z.j. (19e - 20e eeuw) 896 http://proxy.handle.net/10648/866b7b21-a1dc-42b1-a78b-b4597bc6eaac Foto's van leden van de familie Van Hogendorp. z.j.(19e - 20e eeuw)
P Maria Agnes van Riemsdijk (1879-1903). 897 http://proxy.handle.net/10648/d842bfb3-3055-488c-9890-6db2ad21f3ce Geboortebewijs, afgegeven in1889, met bewijs van koepokinnenting. 1885 898 http://proxy.handle.net/10648/f93ab462-c662-4dd6-8760-0fe48f2c3656 Schoolrapport. 1891 Q Henrïette Cora Johanna van Riemsdijk (1883-1975) 899 http://proxy.handle.net/10648/6f306fb2-aa86-402a-bf70-578f055b0c74 Ingekomen brief van haar tante Henriëtta Maria Agnes (Maggie) van der Leeuw. z.j. R Margaretha (Maggie) van Riemsdijk (1888- 1978) Familiebetrekkingen 900-904 Ingekomen brieven van haar moeder Johanna van der Leeuw. 1904-1918 900 http://proxy.handle.net/10648/cfc0b027-5717-4219-8a3b-2eee26e850a4 1904-1908 901 http://proxy.handle.net/10648/73aad94f-f68e-4381-9e58-b567242bb836 1909-1912 902 http://proxy.handle.net/10648/64f5541e-54ab-4951-a2d3-6f99020bd5ae 1913-1915 903 http://proxy.handle.net/10648/5f6987ed-234c-4217-819c-c094669a0df8 1916-1918 904 http://proxy.handle.net/10648/192a5c31-c1be-4763-8a91-b1eeb0b52c6b Z.j. 905 http://proxy.handle.net/10648/8b14585b-cf37-468e-811b-87cbca802e63 Ingekomen brieven van haar vader B.W.F. van Riemsdijk. 1912-1936 en z.j. 906 http://proxy.handle.net/10648/96a5b4fb-2bfb-4dcb-9eff-8a42c7f1e6fd Ingekomen brieven van haar tante Anna Willemina van der Leeuw en haar nichtje Anneke . van der Wall. 1916, 1918, z.j. 907 http://proxy.handle.net/10648/94629e63-96e2-4d84-9a31-70d60a74da03 Ingekomen brief van de Commissie voor de Inwendige Restauratie van het Muiderslot aan Margaretha van Riemsdijk houdende dankzegging voor een schenking van door haar vader nagelaten voorwerpen uit de tijd van Hooft. 4 juni 1943 908 http://proxy.handle.net/10648/579fe8f8-98c6-4106-b422-16a24430d88e Fotografische portretten van Margaretha van Riemsdijk. z.j. Betrekkingen met de Engelse pianiste Myra Hess. 909 http://proxy.handle.net/10648/cd30f37a-f392-4ea0-8cf6-001c87cfa41c Stukken betreffende het optreden van Myra Hess als pianiste in Nederland en de bemiddeling van de familie va Riemsdijk daarbij. 1907-1956 910 http://proxy.handle.net/10648/435bf805-988b-4fcb-b801-ad2584b0cc65 Partijen van een vioolsonate van Johannes Brahms, opus 78, met afzonderlijke vioolpartij, met opdracht van Myra Hess aan Margaretha van Riemsdijk. 13 februari 1912 911-914 Afbeeldingen van Myra Hess. 911 http://proxy.handle.net/10648/c6c7a8c8-4d24-41e4-85f9-7d4d517ba40e Fotografische portretten. z.j. (ca. 1915-1950) 912 http://proxy.handle.net/10648/38b43265-4d78-4c0d-a217-a0425231ae7e Getekende en gegraveerde portretten. 1924 en z.j.

De portretten zijn op groot formaat papier geplakt. Deze bladen zijn beschadigd. en vlak geborgen.

913 http://proxy.handle.net/10648/5ab38e2c-7c35-47db-8a8a-3a498e2ea558 Portretstudies door B.W.F. van Riemsdijk. z.j. 914 http://proxy.handle.net/10648/054e61c5-7bc2-420a-b360-205cb7e00023 Bladen uit een fotoalbum, met portretten van Myra en foto's van haar woning. z.j. (na 1945)
915-922 Ingekomen brieven van en over Myra Hess met concertprogramma's en krantenknipsels met betrekking tot haar optreden in Engeland en op tournees in Europa en Amerika. 1918-1965 915 http://proxy.handle.net/10648/14fc1cd0-6163-4690-8a8e-0e8664c6c03d 1918-1921 916 http://proxy.handle.net/10648/1053fc8e-d42f-4166-84d9-7fc5d9cf2e7d 1922 917 http://proxy.handle.net/10648/e841dde0-685b-49f0-85f5-9248dc67804f 1923-1925 918 http://proxy.handle.net/10648/28c6b8de-3d3b-40ee-bae1-c896d77fdd3c 1926-1940 919 http://proxy.handle.net/10648/76d0d2b4-4fce-40a2-ba95-8f62a3005054 1941-1950 920 http://proxy.handle.net/10648/c0efe2af-6aaa-4b49-99da-674af4c6f8fc 1951-1960 921 http://proxy.handle.net/10648/999ada1b-0570-42dd-9eb1-453df610150d 1961-1965 922 http://proxy.handle.net/10648/032ba98a-0f21-41a9-b3b0-3df7a198affb Z.j. 923 http://proxy.handle.net/10648/d8c3e742-fc29-415b-8f1d-b55ce94be0ba Progamma's van de National Gallery Concerts, mede opgericht door Myra Hess. 1940-1946 924 http://proxy.handle.net/10648/0ac377c5-7247-4c2f-8d90-f0bf14957751 Foto's van een visite van Myra bij Maggie van Riemsdijk.. April 1949 925 http://proxy.handle.net/10648/eb19796b-36e8-4ea0-93a4-de64ac133eb2 Teksten van In-memoriams door Margaretha van Riemsdijk. Gestencild, met plakboek met krantenknipsels over de herdenkingsplechtigheden. November-december 1965

de afbeeldingen waren bestemd als illustraties van concertprogramma's.

926 http://proxy.handle.net/10648/792f8c16-9a1b-44a0-8e8a-3b8c1a666b13 Correspondentie met Thea van der Borch-va der Helm over de instandhouding van de nagedachtenis van Myra Hess door de publicatie van een bloemlezing van krantenrecensies. 1966
II Niet adellijke takken van de familie Van Riemsdijk AA Overijsselse tak A Jacob van Riemsdijk (1755-1797)

Gehuwd met Anna Catharina Christina Stolte (1739-1803)

122 http://proxy.handle.net/10648/d334bf5f-1931-4db5-82ef-58e31ac86f8d Algemeene Geslachtslijst der familie Van Riemsdijk, opgemaakt door Jacob van Riemsdijk. 1778 1 stuk 123 http://proxy.handle.net/10648/db7ee656-bd37-4594-8263-981ce2bea795 Memorie of Korte Deductie van het Adeldom des Geslachts Van Riemsdijk, opgemaakt en voorzien van genealogische tabellen en wapentekeningen door jacob van Riemsdijk, in duplo. z.j. (ca 1784) 2 katernen 124 http://proxy.handle.net/10648/10b939d0-8257-4b9a-a613-f6a6a2e3127b Stamboek der Riemsdijken, genealogie van de familie Van Riemsdijk, 15e-midden 18e eeuw, met aantekeningen betreffende de familiegeschiedenis, vervaardigd door Jacob van Riemsdijk. z.j. (eind 18e eeuw) 1 katern 125 http://proxy.handle.net/10648/9a20a1f4-4108-48f8-8a96-8bb5db3e08c2 Losse genealogische aantekeningen betreffende de familie Van Riemsdijk, met genealogische tabellen, voornamelijk van de hand van Jacob van Riemsdijk. eind 18e eeuw en z.j. 1 omslag
BB Utrechtse tak: Van Riemsdijk/Faber van Riemsdijk A Van Riemsdijk

Heeft zich grotendeels in Nederlands-Indië gemanifesteerd.

B Jeremias van Riemsdijk (1712 of 1717-1777)

Gehuwd met:

1. Martina van de? Briel

2. Cornelia Catharina van Vianen

3. M.L. Wentink

4. Adriana Louisa Helvetius

5. Theodora ....

of met Adriane Louise Helvetius? (1735-1772)

126 http://proxy.handle.net/10648/c41e8f22-0138-4a08-a418-6da7b1f47858 Rede, uitgesproken ter nagedachtenis van Petrus Albertus van der Parra, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. 1776 1 katern

Jeremias van Riemsdijk, opvolger van Van der Parra, was bij deze plechtigheid aanwezig.

127 http://proxy.handle.net/10648/32190a5a-072c-4d4b-94b6-618f88786def Leerrede, gehouden door Theodorus Vermeer, predikant van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Batavia, ter nagedachtenis van Jeremias van Riemsdijk, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, met 'draaiboek' voor de begrafenisplechtigheid. 1777 1 deel en 1 katern
C Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk ( )

Zn. van Jeremias van Riemsdijk uit zijn vierde huwelijk,

Gehuwd met Catharina Johanna Margaretha Craan ( ).

128 http://proxy.handle.net/10648/6c7ed965-0c17-4e92-b1a2-bd64a3e49805 Iets voor D.A. van Bouterwek over het voorbijgaan van W.V.H. van Riemsdijk als directeur-generaal van Nederlands Indië[...], gedrukt. Amsterdam, 1804 1 katern
D Faber van Riemsdijk E Jeremias Cornelis Faber van Riemsdijk (1786-1863)

Ongehuwd?

129 http://proxy.handle.net/10648/c01f7b9a-b2af-4ebe-90ce-baffaaaf41b4 J.L. Gregory, Mr. J.C. Faber van Riemsdijk in de maand november 1813. Een bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling in 1813, 's-Gravenhage gedrukt. 1864 1 katern
III Stukken afkomstig van de aan de adellijke tak van de familie Van Riemsdijk gelieerde families Wesselman, De Jonge en De Leeuw A Familie Wesselman B Carel Frederik Wesselman (1746-1825),

Gehuwd met Anna Sibilla Wilhelmina Plencker (1740-1817).

130 http://proxy.handle.net/10648/62bc1abd-8bf3-4a22-bdce-28d47a660006 Huwelijkszangen, vervaardigd ter gelegenheid van de bruiloft van Michiel Frederik Blaauw en Geertruida Wesselman, ingekomen bij haar broer Carel Frederik Wesselman, gedrukt. 1769 1 katern 131 http://proxy.handle.net/10648/604a9a6b-9e52-470f-8036-3ebaa9f454eb Felicitatiebrief voor Anna S.W. Plencker van haar dochter Daniela en haar schoonzoon Adrianus van Riemsdijk. 1804 1 stuk 132 http://proxy.handle.net/10648/5d2822c8-0397-4298-838c-71d2d75d3f6e Brief van J.W.H. Deussen, ingekomen bij het echtpaar Wesselman-Plencker naar aanleiding van het overlijden van hun (schoon)vader Wesselman,....; afschrift. z.j. 1 stuk

Wordt een relatie met Helmond gelegd, dus het zal wel Wesselman zijn.

133 http://proxy.handle.net/10648/8813d971-31f1-4237-8db3-8b17997ab650 Stukken betr. de afwikkeling van de nalatenschap van Carel Frederik Wesselman en Anna S.W. Plencker. 1829, 1846 1 katern en 1 stuk
C Familie De Jonge D Karel Willem de Jonge (1789-1852)

Gehuwd met Henriëtte van Breugel (1790-1865).

134 http://proxy.handle.net/10648/9aed9577-e72a-46ad-841b-90fa6d981ff2 Aantekenboekje over het gedrag van 'Mina' (Wilhelmina Cornelia) de Jonge, opgesteld door haar moeder. z.j. (ca 1820) 1 katern 135 http://proxy.handle.net/10648/ca20547b-948a-4541-8379-6253c2a1e9d8 Nieuwjaarsbrief van Mina en haar zusje Marie, ingekomen bij hun ouders, 1830 brief van Mina, ingekomen bij haar broer "Janus". z.j. 2 stukken 136 http://proxy.handle.net/10648/cd412791-50b2-4b84-a8eb-8dd47c6c1d9a Brieven, ingekomen bij Henriëtte van Breugel, voornamelijk afkomstig van haar zuster .... en van haar kleinzoon Johan, 1832-1860 en z.j., met enige corrspondentie met predikanten. 1842, 1856 en z.j. 1 omslag 137 http://proxy.handle.net/10648/8460aa5d-d579-4e20-8a29-d6c5614b7747 Brieven, ingekomen bij Henriëtte van Breugel naar aanleiding van het voorgenomen huwelijk van haar dochter Wilhelmina Cornelia met Adrianus Willem Gerrit van Riemsdijk. 1835 1 omslag 138 http://proxy.handle.net/10648/7acb0c6a-21ad-4b40-bbb9-eb60de836bd6 A.A. Vorsterman van Oyen, Genealogie van het geslacht De Jonge [...]; overdruk uit de Heraldieke Bibliotheek, Den Haag. 1879 1 katern
E Familie Van der Leeuw a W.S. van der Leeuw (....-....) 927 http://proxy.handle.net/10648/396ffb43-dc6d-4b1a-a290-54d04cedbfb1 Brochure "Aan de nagedachtenis van W.S. van der Leeuw", uitgegeven bij zijn overlijden op 14-jarige leeftijd op 2 januari 1859. 1859 b Maria Agnes [van der Leeuw-] van der Looy (1821-1890) 928 http://proxy.handle.net/10648/88c5afc1-942c-4d06-9a65-23b8f891c590 Ingekomen brief van haar dochter Anna van der Leeuw. 12 februari 1883 c Anna van der Leeuw (1843-1922) en Christiaan Hendrik Jacob (Henri) Gaymans (1831-1908)

Anna van der Leeuw is een oudere halfzuster van Johanna van der Leeuw, echtgenote van Barthold Willem Floris van Riemsdijk.

Anna van der Leeuw 929 http://proxy.handle.net/10648/542880cc-7bfc-4f2d-a76d-b45ccc91cec9 Foudraal met potloodtekeningen Z.j. (ca. 1914) 1 foudraal

Onder de tekeningen bevinden zich portretten van Barthold Willem Floris van Riemsdijk en zijn echtgenote Johanna van der Leeuw.

930 http://proxy.handle.net/10648/d900796e-d0d2-4639-b4b6-a84814b9d8f8 Ingekomen brieven van haar broer C.H.van der Looy van der Leeuw, 30 januari 1896; neveu Barthold Willem Floris van Riemsdijk, 1919-1920, haar nièce Wilhelmina Cornelia ('Mienk') van Riemsdijk, 1920-1921 en haar zwager John Gaymans. 1887-1918 en z.j. 931 http://proxy.handle.net/10648/3fccc04b-1bdd-4484-a919-32cb3831eafb Fotografische portretten van Anna van der Leeuw, Henri Gaymans en hun verblijf in Voorst. z.j.
Christiaan Hendrik Johan Gaymans 932 http://proxy.handle.net/10648/47e86aeb-34d8-489b-a411-3f5f44aa1410 Ingekomen brieven van zijn broer John Gaymans. 1903 en z.j.
IV Verzamelde stukken

Voornamelijk verzameld door Theodorus H.F. van Riemsdijk (zie nr..... in het kader van zijn onderzoek naar de geschiedenis en genealogie van de familie.

139 http://proxy.handle.net/10648/868d4594-4256-46f5-8f0b-af35dca16767 Meerdere akten: --- Akten betreffende de scheiding van goederen, gelegen in Gelderland, tussen leden van de familie Van Weerdenborch, 1504, 1549, met begeleidende brief betreffende de aankoop van deze akten door Theodorus H.F. van Riemsdijk. 1902 1 omslag --- Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis van Rijemsdijk en Jutte van Mekeren, 1548, met bijbehorende beschrijving en genealogische aantekeningen van de hand van Theodorus H.F. van Riemsdijk. z.j. 1 omslag

De akte is in origine niet aangetroffen.

140 http://proxy.handle.net/10648/bbd55565-54cb-463e-84a0-3d103a9f68fd Akte van scheiding van de nalatenschap van Adriaan van Rossum tussen zijn weduwe Peternella van Riemsdijk en haar zoon Cornelis enerzijds en Adriaan's voorzoon oth anderzijds. 1554 1 charter 141 http://proxy.handle.net/10648/6ad995a1-086c-43ab-9164-4b3f438f194c Akte van belening door Philips, hertog van Gelre en graaf van Zutphen van Jacoba van Rijmsdijk, weduwe van Hubertus van Bueren, van een hofstede en ruim 9 morgen land in de parochie Avezaeth, na de dood van Cornelis van Wijhe, 1574, met begeleidende brief betreffende de aankoop van deze akte door Theodorus H.F. van Riemsdijk. 1911 1 charter en 1 stuk 142 http://proxy.handle.net/10648/3e130163-a0aa-4fd5-b62a-e0606fb53b34 Stuk, houdende een afrekening tussen de broers Aelbert Artz en frans Tielman enerzijds en Floris van Riemsdijk anderzijds betreffende op de Homoetskamp te Alfen rustende lasten, 1575, met beschrijving en transcriptie van de hand van Theodorus H.F. van Riemsdijk. z.j. 3 stukken 143 http://proxy.handle.net/10648/64f6245d-a343-4f7f-9842-25860bfd68a4 Memorie betreffende de wenselijkheid van het aanspannen van een proces met de familie Van Boetbergen over het bezit van de heerlijkheid Maasbommel, 1584, met beschrijving en transcriptie van de hand van Theodorus H.F. van Riemsdijk. z.j. 3 stukken 144 http://proxy.handle.net/10648/1d5fbc0d-0666-472a-bc24-67327ded517d Akte van verkoop ten overstaan van het gerecht van Zoelen door Johan van der Berge aan Jacob van Riemsdijk van enige morgen land aldaar, 1594, met beschrijving en transcriptie van de hand van Theodorus H.F. van Riemsdijk. z.j. 2 stukken 145 http://proxy.handle.net/10648/45bbc575-8fba-4037-a6c6-81e129268669 Stukken betreffende het kapelriegoed De Boonacker, gelegen in de parochie Os, 1609, met beschrijving en transcriptie van de hand van Thoedorus H.F. Van Riemsdijk. z.j. 3 stukken 146 http://proxy.handle.net/10648/74c86b52-f2c8-4293-8139-14511cf8ae77 Stukken betreffende de scheiding van onroerend goed uit de nalatenschap van Hendrika de Best tussen haar kinderen en hun neef Jan van Riemsdijk, zoon van jan van Riemsdijk en Anneke de best, 1653, met bijbehorende beschrijving en transcriptie van de hand van Theodorus H.F. van Riemsdijk. z.j. 3 stukken 147 http://proxy.handle.net/10648/81870490-a156-42c0-903d-e96f93aa8132 Stukken betreffende een geschil tussen koopman Jacques Boeve. oud-ingezetene van Middelburg enerzijds en Aernout van der Helm en Johan van Rijmsdijk, advocaten aldaar anderzijds over de hoogte van door laatstgenoemde ingediende declaraties, gedrukt. 1660 1 katern 148 http://proxy.handle.net/10648/d618a6c2-3651-462d-aa57-1b900347530b Akte van schuldbekentenis ten laste van R. van Riemsdijk ten gunste van rentmeester Christiaan Spilleman wegens een schuld van f.250,- , met verklaring van voldoening door zijn weduwe, 1724, en met beschrijving en transcriptie van de hand van Theodorus H.F. van Riemsdijk. z.j. 2 stukken 149 http://proxy.handle.net/10648/042b05ea-c206-4ecf-9491-6960da67ee1a Prenten van de mines van 't huis Oosterwijk bij Wijk aan Duin, van het huis Oud Haarlem onder Heemskerk, van het kasteel (en de kerk) te Gemert van het kasteel Isendoorn in de Betuwe, alsmede een artikel over de overdracht van het kasteel Helmond aan de gemeente in 1921. 1740 en z.j en 1921 1 omslag 150 http://proxy.handle.net/10648/6bf8f231-22fa-4fa7-acfd-a686df3f9299 Akte van transport ten overstaan van het gerecht van Ravestein, waarin Barbara van Riemsdijk aan Petrus Jacobus Porte en echtgenote van haar huis en hof aldaar, 1755, met knipsel uit veilingcatalogus. z.j. 1 omslag 151 http://proxy.handle.net/10648/60d33040-c67d-4828-aa16-25478bf03e52 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Van Riemsdijk 15e-16e eeuw, afkomstig van Buchelius,......, met transcriptie van de hand van Theodorus H.F. van Riemsdijk. z.j. 1 omslag Aangekocht door Theodorus H.F. van Riemsdijk in 1909. 152 http://proxy.handle.net/10648/b4d78671-3b98-4fe2-b056-5f179a95527c Gekleurde wapenkwartierstaat van het echtpaar Poll-Soudenbalch, z.j., met beschrijving van de hand van Theodorus H.F. van Riemsdijk. (18e eeuw) 1 stuk perkament Afkomstig van de heer Cramer van Brienen 153 http://proxy.handle.net/10648/97c6e2c3-0929-434a-8778-4c5294402177 Alliantiewapen van het echtpaar Govert Quintijn Comans en Willhelmina Petronella Kien, met beider wapenkwartierstaten, perkament. z.j. (18e eeuw) 1 stuk 154 http://proxy.handle.net/10648/78935d1e-a1ac-46b9-842f-18b0f94fb651 Akte van benoeming door het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande van Cornelis van Riemsdijk (1771-1858) tot kapitein in het eerste bataljon van de vijfde halve brigade, met in dorso verklaring van eedaflegging. 1795 1 charter 155 http://proxy.handle.net/10648/0ebb8ca7-dc64-4df7-9eca-e74097638e94 Pentekening van W.C.P. van Riemsdijk. 1783 1 stuk Verzameld door Barthold Willem Floris van Riemsdijk (1906-2002). 933 http://proxy.handle.net/10648/2fc76f61-9847-49f4-9efd-a5af4147170e Woord en beeld, geïllustreerd maandblad, houdende een artikel over de zangeres Sophie Offermans-van Hove. Juli 1899

Met aantekening: "Grootmoeder [Johanna] van Riemsdijk- van der Leeuw kreeg als jong gehuwde in Den Haag zangles van deze Sophie Offermans-van Hove."

934 http://proxy.handle.net/10648/22811c1f-3fed-4146-a997-48414235b454 Fotografisch portret van J.C.M. van Riemsdijk en twee kinderen met zijn broer A.D. van Riemsdijk. z.j. (ca. 1896) 935 http://proxy.handle.net/10648/4ae64f4e-11be-466e-9dd6-a53a0bc96e95 Krantenknipsel en weekblad De uitkijk, houdende een artikel over de luchtvaartpionier Jhr. F.L. (Freddy) van Riemsdijk. 1936, 1951 936 http://proxy.handle.net/10648/1f15b480-7317-45e3-b618-b78505a67bfa Ingekomen brief van J. Steur, medewerker van het Algemeen Rijksarchief, houdende mededelingen over de verwantschap van koningin Elisabeth II van Engeland met de familie De Jonge. Maart 1958 937 http://proxy.handle.net/10648/888a3d9b-b972-4648-a204-4dc9cea81cd8 Ingekomen brief van E. Loffeld, archivaris verbonden aan het kasteel Gemert, houdende mededelingen over de voormalige eigenaar Adrianus van Riemsdijk (1777-1855), met een gedenkboek van het landjuweel te Gemert. 1960, 1972 938-939 Verzamelde stukken over de familie Caland. 938 http://proxy.handle.net/10648/ad5e83e7-8b42-4de6-a748-54f40fde6682 Handleiding tot de kennis der dijksbouw en zeeweringkunde, door Abraham Caland. Gedrukt. 1833. 939 http://proxy.handle.net/10648/9b9ff8bf-73f1-4a9d-973c-6b4942270720 Brochures van P. Caland, met stukken betreffende zijn levensberichten en de aanleg van de Nieuwe Waterweg, en briefwisseling naar aanleiding van uitlening van deze bescheiden aan onderzoekers. 1902-1936 en z.j. 940 http://proxy.handle.net/10648/555e28d2-0811-4e90-9171-d921052fd92a Wapenkaart van de leden van de Groote Sociëteit "Haagsche Club-Plaats Royaal", uitgegeven bij gelegenheid van zijn 250-jarig bestaan, met vermelding van het wapen van de familie Van Riemsdijk. 1998

Dit stuk is overgebracht naar de kaartenafdeling.

941 http://proxy.handle.net/10648/4d1f77be-dbfe-4af2-9998-25af2c9b97e1 Archieflijsten, opgesteld door B.W.F. van Riemsdijk. z.j. (1906-2002)