2.21.183.01 Inventaris van het archief van het geslacht D'Ablaing van Giessenburg, 1380-1906 J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 29 september 2008. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975. Beschrijving van het archief Collectie 363 Familie d' Ablaing van Giessenburg Ablaing van Giessenburg, d' 1380-1906 C24517 8,00 meter; 105 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag D'Ablaing van Giessenburg D'Ablaing van Giessenburg is een Nederlands adellijk geslacht waarvan telgen de titel van baron voeren. Het archief bestaat uit stukken van particuliere aard afkomstig van diverse leden van het geslacht D'Ablaing van Giessenburg, zoals boedelbescheiden, afwikkelingen van nalatenschap, ridderorden en speciale bevoegdheden en stukken van zakelijke aard, zoals cartularia met oorkonden en akten van kerkelijke gezagsdragers in Utrecht en van heren in Holland. Daarnaast stukken afkomstig van aanverwante geslachten. 2.21 Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 363 Familie d' Ablaing van Giessenburg, 1380-1906, nummer toegang 2.21.183.01, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Ablaing van Giessenburg, d', 2.21.183.01, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Lijst van stukken, die niet in het archief d'Ablaing van Giessenburg worden opgenomen.

Deze stukken worden teruggegeven aan de familie Sloet van Oldruitenborgh.

Stukken, afkomstig van A.H. baron Sloet van Marxveld: stukken betreffende het onderhoud van het huis Beukbergen. stukken betreffende de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Kerk in Soesterberg. stukken betreffende het beheer van goederen onder Giessen-Nieuwkerk. diversen: kasboekjes, briefwisseling, facturen, belastingpapieren.   Stukken, afkomstig van Jan Daniel Cornelis Willem d'Ablaing van Giessenburg (1830-1908): een enveloppe met gedrukte operalibretti. een doos met stukken van verschillende aard: kladaantekeningen in schriften, ingekomen facturen, visitekaartjes, e.d.

Totale omvang 1 m'

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. Stukken, betreffende diverse leden van de families D'Ablaing, d'Ablaing van Giessenburg en d'Ablaing van Moerkerken, 17e-18e eeuw 1 http://proxy.handle.net/10648/faa563b5-7a76-41c7-9243-e662d56704a9 Stukken, afkomstig van leden van het geslacht D'Ablaing, d'Ablaing van Giessenburg en d'Ablaing van Moerkerken. 17e-18e eeuw 2 http://proxy.handle.net/10648/7c5d1f93-61cb-4876-aa26-74f77acc5bf1 Pakket, houdende "briefwisseling betreffende de familie". 18e eeuw 3 http://proxy.handle.net/10648/7f6ee2f5-8654-4575-b63c-7cd2ddd22d45 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van J.C. d'Ablaing van Giessenburg door R.C. Brouwer, notaris in A'dam. 1798-1815 4 http://proxy.handle.net/10648/878bdf37-5439-408a-aa3d-7b35e2131104 Stukken van Johan Cornelis d'Ablaing van Giessenburg. 18e eeuw 2. Stukken, afkomstig van Joan Daniel Cornelis Carel Willem d'Ablaing van Giessenburg (1779-1859). 5-6 Stukken van particuliere aard, briefwisseling, boedelbescheiden, benoemingsakten in diverse functies, stukken betreffende de ridderschap van Utrecht, etc. 19e eeuw 5 http://proxy.handle.net/10648/ec1b3088-f5d0-49b3-a2c8-3459cda3b4f0 Bestanddeel 1 6 http://proxy.handle.net/10648/6690021f-3eb0-4c88-b2cd-f464bbed8d0a Bestanddeel 2 7 http://proxy.handle.net/10648/ba56f3d1-a052-4142-b09f-53cbdc534a89 Stukken betreffende zijn optreden als hofmaarschalk van prins Willem en koning Willem II. 19e eeuw 8 http://proxy.handle.net/10648/fde6dcf0-86cf-4e39-88b1-83463cb9cfca Correspondentie over familiepapieren met Willem Jan d'Ablaing van Giessenburg. 18.. 9 http://proxy.handle.net/10648/211ad46e-caea-4afa-8db7-195686e21419 Brieven van Duitse en Zweedse neven. 1802-1807 10 http://proxy.handle.net/10648/2e246009-6ed2-4e2a-a6d2-7d19abafad0f BoedeIbescheiden. 1840-1860 11 http://proxy.handle.net/10648/54ae5b0c-d7a4-40e8-a630-4f3ab42f60e6 Stukken betreffende de verrekening van de nalatenschap van Johan Cornelis d'Ablaing van Giessenburg. 1798 12 http://proxy.handle.net/10648/686d0119-d2ba-425d-82e0-f72de8f53460 Stukken betreffende zijn optreden als commandant tijdens krijgsverrichtingen tegen de Belgische afgescheidenen in Bergen op Zoom en tijdens de Tiendaagse Veldtocht. 1830-1831 3. Stukken, afkomstig van Rudolf Carel d'Ablaing van Giessenburg (1804-1881). 13 http://proxy.handle.net/10648/0149bc0a-ab01-41a3-b668-96b11e97d9a4 Boedelbescheiden. 19e eeuw 14 http://proxy.handle.net/10648/3e24eab1-f53b-4685-9f8a-b068ef895503 Briefwisseling met zijn zoon Jan Daniel Cornelis Willem d'Ablaing van Giessenburg over het beheer van het huis "Rother Löwe" in Siegen. 18..-18.. 15 http://proxy.handle.net/10648/bd3d9ad1-0ee7-4607-87ab-d0f6b14fd6d3 Zakelijke correspondentie met zijn zoon Jan Daniel Cornelis Willem en met het bankbedrijf H. Oyens en Zn. in Amsterdam. 19e eeuw 16-18 Manuscripten, concepten van rapporten, aantekeningen, e.d. 19e eeuw

De handschriften zijn stellig niet alleen van Rudolf Carel.

- Adelsaangelegenheden (Johanniter Orde) zijn vermoedelijk afkomstig van Willem Jan.

- Ook rekening houden met Rudolf Charles d'Ablaing van Giessenburg (1826-1904), medeoprichter van De Dageraad in Nederlands-Indië.

16 http://proxy.handle.net/10648/477cfae6-c2ee-4457-b235-a61d1859571c Bestanddeel 1 17 http://proxy.handle.net/10648/bcc85a83-9658-4b15-ad2d-74fcd4dc0980 Bestanddeel 2 18 http://proxy.handle.net/10648/2c9f6c6b-98c8-4a17-817f-58d63529233c Bestanddeel 3
19 http://proxy.handle.net/10648/974296db-213e-4e9c-9569-403f2d7999d5 Gedrukte publicaties. 19e eeuw
4. Stukken, afkomstig van Willem Jan d'Ablaing van Giessenburg (1812-1892). 20-21 Aanstellingsakten, briefwisseling, kas- en boedelbescheiden. 19e eeuw 20 http://proxy.handle.net/10648/0fecd9a3-25d3-4b6b-a2d9-8134fe91a5a2 Bestanddeel 1 21 http://proxy.handle.net/10648/06b92471-357f-4385-8c75-d8a7a575c317 Bestanddeel 2 22 http://proxy.handle.net/10648/4a722071-731e-4571-a237-96cbf7cf7edd Stukken betreffende zijn optreden als aanvoerder van de Utrechtse Vrijwillige Jagers tegen de zich afscheidende Belgen, zijn lidmaatschap van de mobiele schutterij en van de Vereniging het Metalen Kruis. 19e eeuw 5. Stukken, afkomstig van Jan Daniel Cornelis Willem d'Ablaing van Giessenburg (1840-1908) 23-27 Briefwisseling. 19e eeuw 23 http://proxy.handle.net/10648/8a22c0f5-9ba4-4a1e-92cb-38062bc1e818 Bestanddeel 1 24 http://proxy.handle.net/10648/840f2e29-d473-4441-87da-e40265de2496 Bestanddeel 2 25 http://proxy.handle.net/10648/960e0c82-f802-40e7-b335-86cae8e77d22 Bestanddeel 3 26 http://proxy.handle.net/10648/6ded3667-abbd-455b-982f-bd2555b9fc4a Bestanddeel 4 27 http://proxy.handle.net/10648/ef6cf176-3925-4ae0-b92b-38c48bc0c557 Bestanddeel 5 28 http://proxy.handle.net/10648/1e484dcf-d22c-4247-8cdd-75b37cc5fd19 Zakelijke briefwisseling met vertegenwoordigers, advocaten, handelsfirma's, e.d., alsmede met consulaire ambtenaren, betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap van J.D.W. van Arkel d'Ablaing van Giessenburg. 19e eeuw 29-31 Correspondentie met het bankiersbedrijf H. Oyens en Zn. te Amsterdam: rekeningen-courant, betaalberichten, prospectussen van bedrijven. 29 http://proxy.handle.net/10648/34cbe355-f3ca-48a5-a7aa-7ffa25e352b0 Bestanddeel 1 30 http://proxy.handle.net/10648/a7e2f965-89b2-42c8-b10b-c1b8b9b2ce0c Bestanddeel 2 31 http://proxy.handle.net/10648/9cda6a85-1bbb-45f5-a664-3c641cdd3d54 Bestanddeel 3 32 http://proxy.handle.net/10648/c0b0fe9e-e983-4456-8e6d-4d10e564210d Schoolschriften, met kasboekjes, bijgehouden tijdens zijn school- en studententijd. 33-34 Correspondentie met het bankiersbedrijf H. Feschov & Cie. in Siegen. 33 http://proxy.handle.net/10648/70c923c5-d814-4b0b-bf32-4892ff09319c Bestanddeel 1 34 http://proxy.handle.net/10648/2e5919f0-5c0f-48e1-b69f-d8760bfa7ecd Bestanddeel 2 35-37 Stukken betreffende zijn deelgenootschap aan de A.G. Fabrik für Feuerfester und Säuerfester Produkte van Boeing the Nauheim en Vallendar. 35 http://proxy.handle.net/10648/9af29f60-f6c2-4622-94e3-a52e1a7bd92c Bestanddeel 1 36 http://proxy.handle.net/10648/1142f534-414b-413a-9f40-609be70274da Bestanddeel 2 37 http://proxy.handle.net/10648/45709394-3ede-4c13-928c-251cb68414d5 Bestanddeel 3 38 http://proxy.handle.net/10648/d33fbd2a-067d-4b3b-b168-8aed259f4a47 Stukken betreffende zijn aandelen in de Gewerkschaft Siegena (mijnbouw). 39 http://proxy.handle.net/10648/8e217b11-1ea0-4d8d-8338-db32d7f50ee9 Stukken betreffende zijn aandelen in de Siegener-Solinger Gusstahl Aktien Gesellschaft. 40 http://proxy.handle.net/10648/6ecacb1c-11db-49ce-8f5a-2466f29b314a Stukken betreffende zijn aandelen in de Siegener Verzinkerei A.G. 41 http://proxy.handle.net/10648/b7c29e35-0e77-4a5a-9798-1053657a533c Stukken betreffende zijn aandelen in de Siegener Gasbeleuchtungsanstalt. 42 http://proxy.handle.net/10648/b2a8ad87-75ec-4252-874e-feb66ea889b9 Correspondentie met C. Wüste en Co. in Bonn. 43 http://proxy.handle.net/10648/8181bb3e-4e00-4ba4-9a2e-93c03e3f601a Ingekomen verslagen van de Eisener Siegener Eisenbahn-Gesellschaft. 44 http://proxy.handle.net/10648/08a9e868-aee8-4e56-ac4d-e0f4ae237cfe Amerikaanse kranten, houdende berichten over de aardbeving in San Francisco. 1906 45 http://proxy.handle.net/10648/bff76417-1856-49cc-9ee1-87e063b7355b "Dokumente", met romeinse cijfers genummerde bescheiden inzake de vorming van consortia over het beheer van zijn goederen en bedrijfsaandelen in Siegen. 46 http://proxy.handle.net/10648/cbc1e2cd-6549-4295-b5ff-47699f27ebe2 Stukken betreffende zijn deelname in de mijn Klarenberg A.G., te Keulen. 47 http://proxy.handle.net/10648/0aca9a36-83ee-4673-94f4-5fe2a9a9ad91 Correspondentie met de Versicherungsanstalt Thuringia in Keulen. 48 http://proxy.handle.net/10648/16bdda9e-f528-4641-8ea2-3008ccee2637 Akten, houdende aanstellingen, verleningen van paspoorten, ridderorden en specifieke bevoegdheden, etc. 49 http://proxy.handle.net/10648/6f8814eb-7183-46d4-aa86-2687167ad590 Ingekomen berichten van de Essener Kredietanstalt. 50 http://proxy.handle.net/10648/5c991730-5883-4034-a00c-5711b7df80aa Ingekomen berichten van de firma's Aaron en Walther en Walther Hammerstein in Berlijn. 51 http://proxy.handle.net/10648/e94cd90b-b83d-45bb-97af-986ffb019f41 Ingekomen berichten van de firma Brandstätter in Essen. 52 http://proxy.handle.net/10648/ea28cdd4-6aed-44c8-b3ea-888b1d370e62 Stukken betreffende zijn betrekkingen met de Maatschappij van Assurantie, Belening en Disconteeringe in Rotterdam. 53 http://proxy.handle.net/10648/9e2e70c1-da85-4ecc-93c4-bea279ab7197 Duitse dagbladen, beursbladen en "Bergwerkzeitungen". 54 http://proxy.handle.net/10648/e375ebbf-b191-4deb-a9b0-b5b28c740461 Verzamelde invitaties, entreebiljetten, schouwburgaankondigingen en andere stukken betreffende het sociale leven in Siegen en tijdens reizen bezochte bezienswaardigheden. 55 http://proxy.handle.net/10648/5fa301ef-0445-40f6-958b-2c9bc0ae0cdd Stukken betreffende het beheer van zijn goederen in Siegen in het algemeen: eigendomsbewijzen van woningen, belastingformulieren, attesten van de gemeente, e.d. 56 http://proxy.handle.net/10648/6d4415ea-742c-4c51-bae4-08012cceee6d Stukken betreffende betrekkingen met diverse bedrijven in Duitsland: correspondentie met prospectussen, aanbevelingen van materieel, e.d. 57 http://proxy.handle.net/10648/0b6668a4-33a8-4768-a7d8-0879ca5f90f4 Stukken betreffende het huis Beukbergen in Zeist. 58 http://proxy.handle.net/10648/c9d92913-d5ad-4a48-8e49-b2d112841f68 Stukken betreffende de Utrechtse Waterleiding Maatschappij. 59 http://proxy.handle.net/10648/66e1059b-8c9e-4292-986d-941b822e0b28 Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de kerkvoogdij in Soesterberg. 60 http://proxy.handle.net/10648/24645a98-2054-4c96-bd54-4261b6d21a7e Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Nederlandse Jagersvereeniging en betreffende de Jachtwet. 61 http://proxy.handle.net/10648/71411b0b-9725-471b-9b89-4e86560e432a Ingekomen verslagen van de Bergbaugesellschaft "Holland" in Wattenscheidt. 62-63 Kasboeken, balansen en andere financiële bescheiden. 62 http://proxy.handle.net/10648/0eb021aa-fde7-4936-bb78-87b0c8563bd6 Bestanddeel 1 63 http://proxy.handle.net/10648/1fceff5c-ddf9-4935-84ee-225cf522defa Bestanddeel 2 64 http://proxy.handle.net/10648/8831cb4d-f0a8-4e8e-b0d8-79ef60622e10 Diverse verslagen van bedrijven en verenigingen. 6. Stukken betreffende diverse leden van het geslacht d'Ablaing van Giessenburg en van aanverwante geslachten. 65-75 Ongeordende briefwisseling van verschillende leden van het geslacht d'Ablaing van Giessenburg.

De stukken zijn hoofdzakelijk van Jan Daniel Cornelis Willem; mogelijk zijn er brieven onder van Rudolf Carel en Jan Daniel Willem van Arkel van Giessenburg, en leden van het geslacht Corver Hooft.

65 http://proxy.handle.net/10648/00870b99-5ea5-4f75-a96a-ac8daf9f8362 Bestanddeel 1 66 http://proxy.handle.net/10648/27c79e25-3c77-40e5-98f5-a1c5da898d14 Bestanddeel 2 67 http://proxy.handle.net/10648/45afc40a-428c-4849-94cf-02872dffcf8e Bestanddeel 3 68 http://proxy.handle.net/10648/277f66df-526f-47ad-a993-d0f8871148e6 Bestanddeel 4 69 http://proxy.handle.net/10648/f7923d72-d32d-4bc5-b208-001f16dd1b5e Bestanddeel 5 70 http://proxy.handle.net/10648/ac2e4a2b-6654-416b-9c8c-04f7a913df27 Bestanddeel 6 71 http://proxy.handle.net/10648/c4387c57-6c56-44ac-9cec-0bfce858ab0a Bestanddeel 7 72 http://proxy.handle.net/10648/9af8c74f-e81c-43a7-8b94-34d366daa90d Bestanddeel 8 73 http://proxy.handle.net/10648/2f7cf298-ab38-4436-9610-84439eb768da Bestanddeel 9 74 http://proxy.handle.net/10648/63120082-2851-441b-9c2c-3470610a912f Bestanddeel 10 75 http://proxy.handle.net/10648/526c0f89-06d0-4fcc-bd5e-91905d18a669 Bestanddeel 11
76-84 Stukken, afkomstig van aanverwante geslachten. 76 http://proxy.handle.net/10648/760f9ca4-72f7-46fd-80ec-ea77e5554502 Genealogieën en 18e-eeuwse inventarissen van familie-archieven. 77 http://proxy.handle.net/10648/98e05da1-bc4a-4cdf-b18a-3992420865ac Het geslacht Bicker. 78 http://proxy.handle.net/10648/acc3104d-a98f-48cf-9e49-1eab78a4f8b2 Het geslacht Boodt en aanverwanten: Drost(e) van der Monden. 79 http://proxy.handle.net/10648/15705d0c-a7ce-4ab9-aff3-8400083b034f Het geslacht Boreel. 80 http://proxy.handle.net/10648/58f2cd39-9089-47e5-9d99-0ba8b7025416 Het geslacht Corver Hooft. 81 http://proxy.handle.net/10648/8982b52f-a4d0-4814-8cf5-2c5630cc119f Het geslacht Van Dam. 82 http://proxy.handle.net/10648/9ff26017-015e-4b66-b0a0-9fc02623febc Het geslacht De Mol. 83 http://proxy.handle.net/10648/51b59ba8-62fe-4b0f-b9cd-ca61f745d9dc Het geslacht Muysken. 84 http://proxy.handle.net/10648/60737721-439e-4262-9653-2f287fe9204e Het geslacht Six.
7. Zakelijke stukken, boekwerken en brochures, 11e-19e eeuw 85-100 Stukken van zakelijke aard. 85 http://proxy.handle.net/10648/9e00326e-ce94-4e2b-b07e-ec8b15f064a1 Cartularium van de heerlijkheid Giessen-Nieuwkerk, houdende oorkonden, uitgevaardigd door kerkelijke gezagsdragers in Utrecht, 11e-14e eeuw. 17e eeuw 86 http://proxy.handle.net/10648/b068c2d2-c780-4bfc-a1c6-add96943b755 Cartularium van de heerlijkheid Giessen-Nieuwkerk, houdende oorkonden en akten van heren in Holland en hun rechtsopvolgers, 1283-1693. 17e eeuw 87-92 Rekeningen over het beheer van goederen in Giessen-Nieuwkerk. [1799-1873] 87 http://proxy.handle.net/10648/31d9465e-ff56-47cd-b809-7591d3800608 Rekeningenboek. 1799-1820 88 http://proxy.handle.net/10648/0b3b1486-00d3-4976-aba5-5d4c4864aec8 Rekeningenboek. 1837-1873 89 http://proxy.handle.net/10648/ddac9709-4840-4165-8c9b-f730369989f5 Rekeningenboek. 1802 90 http://proxy.handle.net/10648/d4f740ac-2e30-4647-ac3d-7e67c385868b Rekeningenboek. 1820-1837 91-92 Losse, jaarlijks opgemaakte rekeningen. z.d 91 http://proxy.handle.net/10648/f3e39a13-8f72-469a-911b-e430c3087ea2 Bestanddeel 1 92 http://proxy.handle.net/10648/4d6a4478-44df-48a0-b728-23045338c89a Bestanddeel 2 93 http://proxy.handle.net/10648/52cbdd19-8dc1-43fb-bc06-04e0c20fbfa2 Stukken betreffende een huis in Leiden. 19e eeuw 94 http://proxy.handle.net/10648/0c2a7a6e-99ef-404a-98c6-0aefe3b17c2a Stukken betreffende de heerlijkheid Broekhuisen en daarbij berustende tienden, 1380-17e eeuw 95 http://proxy.handle.net/10648/e2c55ca7-0d81-4cf7-971a-dcbd3730d245 Cartularium betreffende processen van de heemraad van Overwaard, 17e eeuw 96 http://proxy.handle.net/10648/64dc6eba-4c06-4afd-9e56-905ebd07e3ec Stukken betreffende processen van de heemraad van Overwaard. 17e-18e eeuw 97 http://proxy.handle.net/10648/d2f002dc-6383-424d-9a32-c679f64dcf4a Dossier "Putten van der Wiel" en andere bescheiden inzake Overwaard. 19e eeuw 98 http://proxy.handle.net/10648/25be9444-73fd-4a67-9b8c-ab08f010f017 Stukken betreffende Overwaard en Giessen-Nieuwkerk. 19e eeuw 99 http://proxy.handle.net/10648/b8ecc173-2e71-4946-882b-c59c3812f007 Diverse zakelijke stukken. 19e eeuw 100 http://proxy.handle.net/10648/fe513530-5446-46e0-9bf3-4c83112051e1 Stukken betreffende de claims van nabestaanden van Lodewijk de Geer op de Tripse goederen in Zweden, 19e eeuw 101-102 Verzamelde boekwerken en brochures. 16e-19e eeuw 101 http://proxy.handle.net/10648/21a9dc90-76d0-4be4-9b22-dc816dbb3d89 Bestanddeel 1 102 http://proxy.handle.net/10648/86de7154-26dc-4340-9e1b-e47e42f537c2 Bestanddeel 2 103 http://proxy.handle.net/10648/0c491303-5498-4cec-a999-48a4261d87a1 Varia. 104 http://proxy.handle.net/10648/ee36a98f-9c73-4ca2-b0ba-7a921e542dd9 "Haupt Buch" rekening-courant van R.C. d'Ablaing van Giessenburg met de firma Hipp & Co. te Bonn, 1869-1870