2.21.097.01 Inventaris van het archief van G.L. Tichelman [1893-1961], 1916-1937 A.R.M. Mommers Nationaal Archief, Den Haag 1956 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 11 oktober 2007. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920. Beschrijving van het archief Collectie 133 G.L. Tichelman Tichelman 1916-1937 C22114 1,15 meter; 41 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte doucmenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag G.L. Tichelman G.L. Tichelman was van 1916-1937 ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië, het laatst in de rang van assistent-resident titulair. De stukken hebben betrekking op zijn loopbaan bij het Nederlands-Indisch gouvernement en omvatten dagboeken, rapporten en beschrijvingen van diverse functies binnen het ambtelijk apparaat. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Gerard Louwrens Tichelman, geboren te Palembang 31 januari 1893, als zoon van Johannes Cornelis en Christina Louwrina Albertina van der Eyck, volgde, na de Christelijke Hogere Burgerschool te Rotterdam de opleiding koloniale landbouw te Wageningen en Deventer en studeerde later aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam o.a. sociale geografie.

Van 1913-1916 was hij planter in Zuid-Sumatra en Tanapuli en van 1916-1937 ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië, het laatst in de rang van assistent-resident titulair. In 1938 werd hij op eigen verzoek, eervol ontslagen. Daarna was hij conservator bij de afdeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut te Amsterdam. Aan dit instituut bleef hij verbonden tot 1958.

(Zie voor verdere biografische gegevens: Nederlands Patriciaat, 19e en 32e jaargang en Wie is Wie 1956.)

Geschiedenis van het archiefbeheer

In februari 1957 schonk hij - een gedeelte van zijn - papieren, welke op zijn Indische ambtelijke loopbaan betrekking hebben, aan het Algemeen Rijksarchief.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

2.21 Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 133 G.L. Tichelman, 1907-1940, nummer toegang 2.21.097.01, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Tichelman, 2.21.097.01, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Bij het KITLV berust een omvangrijke collectie Tichelman, aan dat instituut geschonken door zijn weduwe in 1962. (Zie: G.J Knaap, Inventaris Collectie G.L. Tichelman H 814, Leiden 1995)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I Aspirant-gezaghebber toegevoegd aan de assistent-resident van Ambon, 1916-1917 41 http://proxy.handle.net/10648/5c14dde4-c064-4264-9c17-35ea868176a9 Dagboek 1916 oktober 8 - 1917 januari 31 1 deel II Gezaghebber van de onderafdeling Amahei (afdeling Ceram, residentie Ambon), 1918 januari - 1922 september 1-5 Dagboeken, met opmerkingen van de resident en assistent-resident, afschriften 1918 januari 10 -1922 september 16 6 delen 1 http://proxy.handle.net/10648/38866e16-c4ec-47bc-88e3-619803b78c47 1918 2 http://proxy.handle.net/10648/25a7c64f-1083-4543-9042-823ce699642f 1919 3 http://proxy.handle.net/10648/4b4e3dcd-d9de-42f0-bb00-3e07d2d814a2 1920 4 http://proxy.handle.net/10648/5c8c1862-b4a5-4917-9d9c-d2a0d86eb59e 1921 5 http://proxy.handle.net/10648/793ae025-1681-4b71-bd04-7f1774790b88 1922 6 http://proxy.handle.net/10648/4554efc4-69c1-4a81-94fd-ba9f25d80da2 Nota van Tichelman over de "memorie van de onderafdeling Amahei door F.J.P. Sachse, met bijlage, afschrift 1920 november 20 1 deel 7 http://proxy.handle.net/10648/7b32d379-db3c-49ff-b96e-3b43e1e2b1f8 Memorie van overgave van de onderafdeling Amahei, afschrift 1922 1 deel III Gezaghebber van de onderafdeling Tanah Bumbu (afdeling Zuid-Oost Kust Borneo, residente Zuider en Ooster afdeling van Borneo), 1923 augustus - 1926 mei 8-11 Dagboeken, met opmerkingen van de resident en assistent-resident, afschriften 1923 augustus 27 - 1926 mei 1 4 omslagen 8 http://proxy.handle.net/10648/812cdfd2-b606-44a2-91ae-33f1b519f933 1923 9 http://proxy.handle.net/10648/1129e294-9267-42ad-9c20-38221ca67d88 1924 10 http://proxy.handle.net/10648/20d98b2d-cf52-4de6-9d4e-9d0f30d1361f 1925 11 http://proxy.handle.net/10648/c489c1ca-c902-4b5c-aa2a-4a63353df052 1926 12-13 Algemene memorie van overgave van de onderafdeling Tanah Bumbu, afschriften, met bijlagen 1926 mei 1 2 delen 12 http://proxy.handle.net/10648/74b6d84f-1359-4d81-beb9-bc0e302ebf18 Memorie 13 http://proxy.handle.net/10648/f63e02bf-f519-439b-b103-89014fa7a5e3 Bijlagen 14 http://proxy.handle.net/10648/234a5826-d415-4e10-b17d-0fcda1fee7d7 Aanvullingen op de memorie van overgave van de gediplomeerd gezaghebber door de fungerend controleur van Tanah Bumbu 1929 januari 22 1 deel 15 http://proxy.handle.net/10648/c3ff390c-fa41-4ced-b67f-dd44b090c8c6 Briefwisseling met bijlagen betreffende het proces tegen de voormalige gezaghebber van de onderafdeling Tanah Bumbu, de assistent-resident titulair W. Baljet 1923 september - november 1 omslag 16 http://proxy.handle.net/10648/92511236-5c2d-49f7-8dcb-73fd15159480 Briefwisseling over moeilijkheden met de houtaankapconcessie H.V. Javor N.V. , met bijlagen 1926 februari - maart 1 omslag IV Fungerend controleur van de onderafdeling Barabai (afdeling Ulu Sungai, residentie Zuider en Ooster afdeling Borneo), 1926 mei - 1929 mei 17-20 Dagboeken, met opmerkingen van de resident en assistent-resident, afschriften 1926 mei 27 - 1929 januari 29 4 omslagen 17 http://proxy.handle.net/10648/faf8a7a1-e415-4be5-b789-b1149ca270dc 1926 18 http://proxy.handle.net/10648/274af264-c670-4aa6-9c76-df91fdde5219 1927 19 http://proxy.handle.net/10648/dcfe17ba-13e3-4083-b9a9-bc1409b14a21 1928 20 http://proxy.handle.net/10648/6a04a2a7-cf53-4ba0-82e1-4278717321b1 1929 21-22 Algemene memorie van overgave van de onderafdeling Barabai, met bijlagen, afschrift 1929 augustus 15 21 http://proxy.handle.net/10648/10a12b03-65a3-415b-b673-1fc0450238a6 Memorie 22 http://proxy.handle.net/10648/6991c616-0133-4ccc-ba5c-97d8f77da462 Bijlagen, met fotoalbum 23 http://proxy.handle.net/10648/43880ade-6a1b-4a47-b4c0-7851ece70ffe Bestuursmemorie van overgave van de onderafdeling Barabai, afschrift 1929 september 15 1 deel 24 http://proxy.handle.net/10648/0e85000c-ac83-4aea-a026-9a1438851b4b Stukken betreffende de plaatselijke raad te Barabai en de moeilijkheden tussen de controleur Tichelman en de resident De Haan, afschriften 1925 maart - 1929 juni 1 omslag V Fungerend controleur van de onderafdeling Meureudu (afdeling Noordkust van Aceh en onderhorigheden), 1931 augustus - 1932 december 25-26 Uittreksel uit zijn dagboeken met opmerkingen van de resident en assistent-resident, afschriften 1931 augustus 5 - 1932 december 20 25 http://proxy.handle.net/10648/024d4d67-1682-4992-9a27-e67c797120ed 1931 26 http://proxy.handle.net/10648/3e2ee8f7-8fc4-4328-9501-e645e47a19d3 1932 27 http://proxy.handle.net/10648/a782aa49-5302-475c-8a83-0362a3d9f9ac Bestuursmemorie, memorie van overgave en aanvullende memorie van overgave van de onderafdeling Meureudu, met bijlagen, o.a. betreffende de erfopvolging in het Uleh Balanggeslacht, afschriften 1932 december 13 1 omslag 28 http://proxy.handle.net/10648/62021efd-a2a1-4189-b3b7-9c9d9d9f60f3 Nota over grondoccupatie door de Bataafse Petroleum Maatschappij rond Langsa en nota's en krantenknipsels betrefffende een weigering door inlander om belasting te betalen, de z.g. Uleh Gleh affaire), afschrift 1926 augustus - 1933 september 1 omslag V Fungerend controleur van de onderafdeling Lho Seumaweh (afdeling Noordkust van Aceh, gewest Aceh en onderhorigheden), 1932 december - 1933 augustus 29 http://proxy.handle.net/10648/7b4480b9-bf36-4134-842a-1746304addd2 Dagboek, afschrift 1932 december 10 - 1933 augustus 10 1 omslag 30 http://proxy.handle.net/10648/7e3d477d-b966-4c4c-98ff-886498c59519 Beknopte beschrijving van deonderafdeling Lho' Seumaweh door de kapitein der Infanterie J.H.B. Jaspers, met bijlagen, afschrift 1934 november 6 - 1936 augustus 7 1 omslag 31 http://proxy.handle.net/10648/6223fee5-8062-4df0-a337-9daaeba74d1d Rapporten rakende de vereniging Mohammadiah, de Pendidikan Nasiosal Indonesia (PNI), de afzetting van T. Radja Ma'Ali, Ulehbangcut vna Buloh Blang Ara en de aanstelling van een opvolger , een kopie-rapport over de moord op een plantersvrouw en een tijdschriftartikel van Tichelman over de bevolkingszijde-industrie in Aceh, met bijlagen 1929 augustus, 1932 juli -1932 augustus 1 omslag VI Fungerend controleur van de onderafdeling Batu Bara, 1933 augustus - 1933 september, en van de onderafdeling Labuhan Batu (afdeling Asahan, gouvernement Oostkust van Sumatra), 1933 september - 1934 augustus 32 http://proxy.handle.net/10648/a7a000bd-1dcf-4357-b08d-bd4af1444f36 Dagboek als fungerend controleur van Batu Bara, afschrift 1933 augustus 20 - 1933 september 12 1 omslag 33 http://proxy.handle.net/10648/86d232fc-f8ea-4eb2-a718-f5063e6369f9 Dagboek als fungerend controleur van Labuhan Batu met opmerkingen van de resident en assistent-resident, afschrift 1933 september 14 - 1934 augustus 18 1 omslag 34 http://proxy.handle.net/10648/40e245e8-46f1-4ab3-a49c-87a77ba5a56c Ingekomen en uitgegane rapporten, afschriften 1933 september 26 - 1934 augustus 14 1 omslag 35 http://proxy.handle.net/10648/bd0cf26e-e5d3-4e85-9a5f-3e55fcbbca7f Bestuursmemorie van overgave van de onderafdeling Labuhan Batu, met bijlagen 1934 augustus 16 1 omslag VII Fungerend controleur, sinds februari 1936 als assistent-resident titulair, van de onderafdeling Simelungun (afdeling Simelungun en de Karolanden, gouvernement Oostkust van Sumatra), 1934 augustus - 1937 juli 36-37 Dagboeken, met opmerkingen van de resident en assistent-resident, afschriften 1934 augustus 23 - 1937 juli 17 2 omslagen 36 http://proxy.handle.net/10648/d80d7e84-045f-4db3-a9c6-f9054e0e0f12 1934-1935 37 http://proxy.handle.net/10648/2865aed7-3833-4f38-8330-3257b0aeaf5e 1936-1937 38 http://proxy.handle.net/10648/bd10a071-e078-40b0-be76-3b1b9e06f638 Ingekomen en uitgegane rapporten, afschriften 1934 oktober 26 - 1937 mei 18 VIII Nagekomen stukken 39 http://proxy.handle.net/10648/42538260-2a31-453b-b29d-59858a552fd6 Memories van overgave en verdere stukken inzake de onderafdelingen Barabai en Labuhan Batu 1922-1934 1 pak

Geheime brief van de gezaghebber te Labuhan Bilik aan de controleur van Labuhan Batu betreffende onderzoek rechten Yang di Peruatan van Kualuh op nipahbossen, doorslag, 1932 augustus 3

Geheime brief van de controleur van Labuhan Batu aan de assistent-resident van Asahan, betreffende de retributie op nipah in Kualuh, doorslag, met bijlagen, 1932 augustus 19

Geheime brief van Tichelman, als controleur, aan de gouverneur van de Oostkust van Sumatra betreffende een onderzoek naar huwelijksgebruiken te Bilah, afschrift of minuut, met bijlagen, 1935 december 12

Transcriptie van de Parmoenian (droomboek?) op 8 bamboes, in bezit van de heer Tichelman, met Nederlandse vertaling, z.d.

Schets van de Adat-fedaraties Raja Na IX - Na X in het zuidelijk gedeelte van de afdeling Asahan (Oostkust van Sumatra), concepten, 2 exemplaren

Geheime bestuursmemorie van overgave van de aftredende controleur 1e klasse van Labuhan Batu, H.H. Morison over de periode 1931 november 19 - 1933 september 15, afschrift

Memorie van overgave van het bestuur van de onderafdeling Labuhan Batu door controleur H.H. Morison, 1933 september 14, afschrift

Geheime aanvullende nota, tevens bestuursmemorie van overgave van het bestuur van de onderafdeling Labuhan Batu door de fungerend controleur G.L. Tichelman over de periode 1933 september 15 - 1934 augustus 18, 1934 augustus 18, getekend exemplaar.

Notitie betreffende het bijhouden van het kasboek; brief van Tichelman, te Rantau Prapat aan het hoofd van de Oudheidkundige Dienst te Batavia betreffende rotstekeningen op de Liang Balik, doorslag, 1934; Fragment van een nota/bestuursmemorie van overgave betreffende aanleg van hulpvliegvelden te Rantau Prapat en Langga Pajung en de ondernemingen in de rubbercultuur; Woordenlijstdn van de "Bahasa Oeloe"(landschappen: Bilah, Kota Pinang) eb : Bahasa Oeloe II (district Langga Pajong in het landschap Kota Pinang) onderafdeling Labuhan-Batu, afdeling Asahan, gewerst Oostkust van Sumatra, 2 exemplaren; brief van de inspecteur bij het Boswezen, te Medan-Deli aan de gouverneur van de Oostkust van Sumatra betreffende bosreservering Labuhan Batu, afschrift, 1934, met bijlage

Stukken betreffende het district Radja NA IX en X, landschap Bilah, onderafdeling Labuhan Batu, 1932-1938

Nota van fungerend controleur A.J. Pels Rijcken over de Radja Na IX - Na X, afschrift 1915 oktober 25; Beschrijving van de grenzen van de gebieden; blocnote van G.L. Tichelman, met concept-tekst "Schets van de IX en X Radjaschappen ter Sumatra's Oostkust"

Algemene memorie van overgave van de onderafdeling Barabai (afdeling Hulu Sungai, residentie Zuider- en Oosterafdeling van Borneo van de fungerend controleur G.L. Tichelman, 1926-1929, afschrift, 1929 augustus 15, met ex-libris van Tichelman

Brief van de controleur Holtman (of Holtrust), te Martapura, aan de ambtenaar ter beschikking van de Directeur van Financiën te Banjarmassin, betreffende gegevens belastingonderzoek van zijn district, met bijlagen, 1928 oktober 23

Verslag van een dienstreis door Zuid- en Oost-Borneo, van de inspecteur, hoofd van de Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst Van der Schroef, afschrift, 1922 september 9

Nota van de fungerend controleur van Amoentai, Kuys, betreffende de instelling van de Ulu Sungei raad, met aanbiedingsbrief van de assistent-resident C.W. Schoorel voor de resident van de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo, afschrift, 1926 februari 25

Stukken betreffende bezwaren van enige inwoners te Birajang tegen de onderafdelingsraad van Barabai, 1927-1928

Nota betreffende de instelling van een Ulu Sungeiraad, fragment p. 37-67, [1928]

Notities van de voorzitter van plaatselijke Raad van de onderafdeling Barabai ten behoeve van de nota van overgave van de aftredend resident van Hulu Sungai, S. Schoggers, 1928 april 28

Nota betreffende de toestand van het ijkwezen in de residentie Zuider- en Oosterafdeling van Borneo, door het hoofd van het IJkkantoor te Banjermassin, 1929 mei 29

"Bijlagen", Bijlagen genummerd 1 t/m 10 (van een memorie van overgave van onderafdeling Barabai), concept en finale versie, en genummerd XII (bouwtekeningen), [1928]

Bestuursmemorie van overgave van de onderafdeling Barabai van de fungerend controleur G.T. Tichleman, 1926-1929, afschrift , 1929 september 15

Monografie betreffende economische en belastinggegevens in de onderafdeling Barabai, 1928 oktober 24

Geleidebrief van de secretaris van de resident te Banjermassin, ingekomen bij de controleur van Martapoer, 1920 augustus 12; Bataviaasch Nieuwsblad van 9 februari 1910; Almanak van 1801 tot 1950 met opgave van maand, dag, passardag, woekoe en paringkelan, samengesteld door W.N.J.G. Klaasz: briefje van voorzitter KITLV aan Tichelman, 1952

40 http://proxy.handle.net/10648/4fb9fa1a-b5e8-4a81-9bde-c2b9c1d5e805 "De Islam in Simeloengan", nota van de hand van Tichelman, met opgaven betreffende de bevolkingssterkte en het aantal goeroe's en kiai's in deze onderafdeling, kopie 1937 1 omslag