2.13.09 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Stamboeken van Onderofficieren en Minderen van de Landmacht, 1813-1924 H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1993 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 22 mei 2007. This finding aid is written in Dutch. 26 juli 2007 1 Abstract aangepast door Henny van Schie. 29 juni 2009 2 Fouten gecorrigeerd door Henny van Schie. 12 november 2013 3 Beschrijvingen inventarisnummers 3404-3419 aangepast door nav bevindingen dienstverlening Caroline Leistra. Beschrijving van het archief Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813 Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen 1813-1924 D27015 197.90 meter; 5086 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Ministerie van Oorlog / Generale Intendance voor de Administratie van Oorlog Tot de jaren-1920 werden de dienststaten van militair personeel bijgehouden in omvangrijke registers: de zogenaamde stamboeken. Een centrale klapper ontbreekt. Wel zijn er aparte klappers per legeronderdeel (regiment, bataljon, eskadron). In de stamboeken zijn over een militair (als regel) de volgende gegevens te vinden: familienaam en voornamen, geboorteplaats en datum, namen van de ouders, laatste woonplaats, signalement en staat van dienst. Een speciaal Infoblad met aanwijzingen hoe te werken in de collectie stamboeken is op de studiezaal of via internet beschikbaar. ArchiefvormingGeschiedenis van het archiefbeheerDe verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

2.13 Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, nummer toegang 2.13.09, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen, 2.13.09, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Een gedeelte van het archief is op microfilm verfilmd. Een opgave van de desbetreffende inventarisnummers op deze plaats is nagelaten. Bij het aanvragen met de terminal krijgt u een mededeling ter zake. De microfilms zijn in zelfbediening raadpleegbaar.

Verwante archieven

Inhoudelijk verwant aan dit archief zijn de stamboeken vóór 1813, de stamboeken van officieren na 1813, de pensioenregisters en de controle- en straflijsten:

2.01.15 - Stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten van officieren, onderofficieren en minderen der Landmacht, ca. 1795-1813 2.13.04 - Ministerie van Oorlog: Dienststaten en Stamboeken Officieren Landmacht en Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), (1813) 1814-1877 (1923) 2.13.13.37 - Biografische Tableaux Officieren en Kadetten, 1817-1824 2.13.36 - Koninklijke Landmacht: Pensioenregisters van Militairen en Burgerpersoneel, 1813-1927 (1945) 2.13.66 - Koninklijke Landmacht: Controlelijsten en Straflijsten Militair Personeel, 1904-1923 (1939)
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen WAPEN DER INFANTERIE Bataljons Infanterie van Linie en Jagers 1813 - 1818 Noord-Nederlandse troepen Bataljon Infanterie van Linie nr. 1

Opgericht op 25 november 1813 te 's-Gravenhage als het 1e Bataljon Oranje Legioen, onder commando van kolonel J.L. Gillot. Medio januari vernummerd in Bataljon Infanterie van Linie nr. 1. In april 1815 geïncorporeerd in het 8e bataljon. Zie ook inv.nr. 199.

7 http://proxy.handle.net/10648/f43a739a-be4e-4768-8b8e-0976686b99ee Stamboek Bataljon Infanterie van Linie nr.1, stamboeknummers 1-647. 1813-1814
Bataljon Infanterie van Linie nr. 2

Opgericht op 23 november 1813 te Rotterdam als het Regiment van Phaff, onder commando van J.E. Phaff. Medio januari vernummerd in Bataljon Infanterie van Linie nr. 2. Op 1 december 1814 is het 10e bataljon in dit bataljon geïncorporeerd. In december 1818 opgegaan in de 2e Afdeling Infanterie. Zie ook inv.nr. 68 voor de periode 1813-1818.

8 http://proxy.handle.net/10648/e4aea1c8-9cf1-49d1-b191-0809a708ea69 Stamboek bataljon Infanterie van Linie nr. 2, stamboeknummers 1-1955. 1813-1818

Dubbel van 68, nieuw met minder gegevens.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 3

Opgericht op 26 november 1813 te Amsterdam als het 1e Regiment van Linie, 1e bataljon, onder commando van kolonel Rittner. Medio januari vernummerd in Bataljon Infanterie van Linie nr. 3. In april 1815 geïncorporeerd in het 14e ex 11e bataljon. Geen stamboek: zie inv.nr. 356.

[Bataljon Infanterie van Linie nr. 4]

Opgericht op 26 november 1813 te Amsterdam als het 1e Regiment van Linie, 2e bataljon, onder commando van luitenant-kolonel Poolman. Dit bataljon was bedoeld genummerd te worden nr. 4, maar vóór deze vernummering werd het bataljon op 14 januari 1814 opgeheven en verdeeld over de bataljons Infanterie van Linie nrs. 1 en 2 en het Jagerbataljon nr. 1. Geen stamboek: zie inv.nrs. 7, 68 en 94.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 4

Opgericht op 26 december 1813 te Amsterdam als het 1e Regiment van Linie, 3e bataljon, onder commando van luitenant-kolonel J.U. Siebers. Dit bataljon was bedoeld genummerd te worden nr. 5, maar medio januari vernummerd in Bataljon Infanterie van Linie nr. 4. Op 4 februari 1814 vernummerd in het 13e bataljon. Zie inv.nr. 279, periode 1813-1814.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 4

Opgericht te Leiden in februari 1814, onder commando van luitenant-kolonel Poolman. Dit bataljon was bedoeld genummerd te worden nr. 13. Op 1 december 1814 is het 12e bataljon in dit bataljon geïncorporeerd. In april 1815 geïncorporeerd in het 9e bataljon. Zie ook inv.nr. 227.

9 http://proxy.handle.net/10648/2b520edc-0f60-4f0a-94d7-67c925805dcd Stamboek bataljon Infanterie van Linie nr. 4, stamboeknummers 1-374. 1814
Bataljon Infanterie van Linie nr. 5

Opgericht te Arnhem op 10 december 1813, onder commando van luitenant-kolonel Van Limburg Stirum. In februari 1815 vernummerd in het 12e bataljon. Zie inv.nr. 253 voor de periode 1814-1815.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 6

Opgericht te 's-Gravenhage in januari 1814, onder commando van luitenant-kolonel Twent. In december 1818 opgegaan in de 5e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 145 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 7

Opgericht op 28 oktober 1813 te Schwedt in Pruisen door luitenant-generaal Schwartz uit Hollanders in Franse dienst als het 1e Bataljon Hollands Legioen van Oranje. Komen in februari 1814 in Nederland aan. In april 1815 geïncorporeerd in het 15e bataljon.

10-10A Stamboek Bataljon Infanterie van Linie nr. 7, met namenklapper. 1814 10 http://proxy.handle.net/10648/7651eb62-e962-4972-9e35-a7c1e94e6d4d stamboeknummers 1-609, 1814 10A http://proxy.handle.net/10648/776e78c6-900a-4e9e-a327-c530847744d3 namenklapper, 1814
Bataljon Infanterie van Linie nr. 8

Opgericht eind november 1813 te Schwedt in Pruisen door luitenant-generaal Schwartz uit Hollanders in Franse dienst als het 2e Bataljon Hollands Legioen van Oranje. Komen in februari 1814 in Nederland aan. In april 1815 is het 1e bataljon in dit bataljon geïncorporeerd. In december 1818 opgegaan in de 7e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 199 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 9

Opgericht begin januari 1814 te Schwedt in Pruisen uit Hollanders in Franse dienst als het 3e Bataljon Hollands Legioen van Oranje. Komen in februari 1814 in Nederland aan. In december 1818 opgegaan in de 8e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 227 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 10

Opgericht te Yarmouth op 1 januari 1814 uit de Hollandse krijgsgevangenen in Engeland, onder commando van Van Panhuys. Debarkeren op 27 maart 1814 in Hellevoetsluis. Op 1 december 1814 geïncorporeerd in het 2e bataljon. Geen stamboek: zie inv.nr. 68.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 11

Opgericht te Utrecht in januari 1814, onder commando van luitenant-kolonel Westerloo. In februari 1815 vernummerd in het 14e bataljon. Zie inv.nr. 356 voor de periode 1814-1815.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 12

Opgericht te Groningen in januari 1814. Hierin opgenomen het Korps Vrijwilligers Van Heemstra. Op 1 december 1814 geïncorporeerd in het 4e bataljon.Geen stamboek: zie inv.nr. 9.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 12

In februari 1815 door vernummering ontstaan uit het 5e bataljon. In december 1818 opgegaan in de 9e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 253 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 13

Op 4 februari 1814 door vernummering ontstaan uit het 4e bataljon. Het oorspronkelijk als nr. 13 bedoelde bataljon is vernummerd in nr. 4. In december 1818 opgegaan in de 10e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 279 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 14

Opgericht te Kampen in januari 1814. Op 1 december 1814 geïncorporeerd in het 6e bataljon. Geen stamboek: zie inv.nr. 145.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 14

In februari 1815 door vernummering ontstaan uit het 11e bataljon. In december 1818 opgegaan in de 11e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 356 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 15

Opgericht te Alkmaar in januari 1814. In december 1818 opgegaan in de 12e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 369 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 16

Opgericht te Eindhoven in maart 1814. Op 1 december 1814 geïncorporeerd in het 8e bataljon. Geen stamboek, zie inv.nr. 199.

Bataljon Jagers nr. 1

Opgericht op 25 november 1813 te 's-Gravenhage als 1e Regiment Jagers van Heemskerk, onder commando van W.S. van Heemskerk, later Van Hulsteijn. Medio januari vernummerd in Bataljon Jagers nr. 1. In februari 1815 vernummerd in Bataljon Jagers nr. 16. Zie inv.nr. 94 voor de periode 1813-1818.

[Bataljon Jagers nr. 2]

Commandant Bronkhorst zou een jagerbataljon oprichten, het 2e Regiment Jagers van Bronkhorst, dat bedoeld was te worden genummerd Bataljon Jagers nr. 2. Heeft feitelijk niet bestaan.

Bataljon Jagers nr. 2

Geformeerd in november 1813 te Rotterdam, Brielle en Leiden door generaal Sweerts de Landas uit de Pruisische militairen van het 4e Regiment Etrangers, onder commando van kapitein A.L. von Walkern. Het werd genaamd Bataljon Oranje Pruisen, maar ook wel 1e Bataljon Pruisische Jagers. Het was bedoeld genummerd te worden Bataljon Infanterie van Linie nr. 6, maar medio januari vernummerd in Bataljon Jagers nr. 2. In februari 1815 vernummerd in Bataljon Jagers nr. 17.

13 http://proxy.handle.net/10648/ff1f2653-97cc-4933-bcaf-c7b12cd96495 Stamboek bataljon Jagers nr. 2, stamboeknummers 1-1023. 1813-1815
Bataljon Jagers nr. 3

Opgericht op 13 december 1813 te Breda door majoor Perez als Corps Jagers van Perez. Op 1 december 1814 geïncorporeerd in het Bataljon Jagers nr. 6.

14 http://proxy.handle.net/10648/21133b66-d1ac-4a2f-9cb2-6e53446be214 Stamboek bataljon Jagers nr. 3, stamboeknummers 1-548. 1814
Bataljon Jagers nr. 4

Opgericht in februari 1814 te Helmond. Op 1 december 1814 geïncorporeerd in het Bataljon Jagers nr. 1. Geen stamboek, zie inv.nr.94.

Bataljon Jagers nr. 5

Opgericht in februari 1814 te 's-Hertogenbosch, onder commando van luitenant-kolonel De Eerens. In februari 1815 vernummerd in Bataljon Jagers nr. 18. Zie inv.nr. 120 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Jagers nr. 6

Opgericht te Doesburg in maart 1814. In februari 1815 vernummerd in Bataljon Jagers nr. 27. Zie inv.nr. 382 voor de periode 1814-1818.

Bataljons West-Indische Jagers nrs. 10 en 11

Troepen bestemd voor de koloniën. Zie inv.nrs. 684-685 voor de periode 1814-1816.

Bataljon Jagers nr. 16

Ontstaan in februari 1815 door vernummering uit het Bataljon Jagers nr. 1. In december 1818 opgegaan in de 13e Afdeling Infanterie. Zie ook inv.nr. 94.

15 http://proxy.handle.net/10648/e4f9d795-02ec-4e6c-b371-8befaab9bfd3 Stamboek bataljon Jagers nr. 16, stamboeknummers 6-1496. 1813-1818

Incompleet, dubbel van 94.

Bataljon Jagers nr. 17

Ontstaan in februari 1815 door vernummering uit het Bataljon Jagers nr. 2. In augustus 1815 opgeheven.

13 http://proxy.handle.net/10648/d4fff85d-a6ce-4c10-913a-92cec88dae2a Stamboek bataljon Jagers nr. 17, stamboeknummers 1-1023. 1813-1815
Bataljon Jagers nr. 18

Ontstaan in februari 1815 door vernummering uit het Bataljon Jagers nr. 5. In december 1818 opgegaan in de 14e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 120 voor de periode 1814-1818.

Bataljons Oost-Indische Infanterie nrs. 19 - 26

Troepen bestemd voor de koloniën. Zie inv.nrs. 668-675 voor de periode 1814-1817.

Bataljon Jagers nr. 27

Ontstaan in februari 1815 door vernummering uit het Bataljon Jagers nr. 6. In december 1818 opgegaan in de 15e Afdeling Infanterie. Zie ook inv.nr. 382.

16-17A Stamboek Bataljon Jagers nr. 27, met namenklapper. 1814-1818 16 http://proxy.handle.net/10648/8cf96a0d-31bb-4f4b-bf7d-97e40fbc85c5 stamboeknummers 1-1152, 1814-1818 17 http://proxy.handle.net/10648/8d88c0c2-c405-4201-8633-f733c194af80 stamboeknummers 1153-1846, 1814-1818

Dubbelen van 382, minder gegevens.

17A http://proxy.handle.net/10648/163557be-96f9-4edf-ab90-a0e0d0f6e463 namenklapper, 1814-1818
Corps Oranje jagers

Opgericht november 1813. Gelicentieerd per 1 juli 1814. Geen stamboek.

Bataljon Mariniers

Opgericht bij Soeverein besluit van 6 februari 1814 nr. 4. Krachtens Soeverein besluit van 22 juni 1814 nr. 70 per 1 juli 1814 opgevoerd in de sterkte van de Marine. Stamboek: zie marinestamboeken.

Bataljon Luikerwalen

Opgericht op 18 februari 1814 door M.J. van der Maessen de Sombreff. Per 1 april 1814 in de sterkte opgenomen. Op 1 december vernummerd in het 2e Bataljon Zuid-Nederlandse Infanterie van Linie. Zie inv.nr. 317 voor de periode 1814-1818.

Corps Velites, 1e en 2e bataljon

Op 18 en 28 juni 1814 uit Frankrijk in Nederland aangekomen. Op 1 december 1814 geïncorporeerd in het Bataljon Jagers nr. 5. Geen stamboek: inv.nr. 120.

Zuid-Nederlandse troepen Bataljon Infanterie van Linie nr. 1

Opgericht in februari 1814 als 1e Regiment Infanterie Brabant. In augustus 1814 vernummerd Bataljon Infanterie van Linie nr. 1. In december 1818 opgegaan in de 1e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 305 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 2

Ontstaan per 1 december 1814 uit de twee Bataljons Luikerwalen. In april 1815 vernummerd in het 3e bataljon. Zie inv.nr. 317 voor de periode 1814-1818.

[Bataljon Infanterie van Linie nr. 3]

Opgericht in maart 1814 als 3e Regiment Infanterie Henegouwen. Vóór augustus 1814 geïncorporeerd in het 2e Regiment Jagers. Geen stamboek. Zie inv.nr. 172.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 3

Ontstaan in april 1815 door vernummering uit het 2e bataljon. In december 1818 opgegaan in de 3e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 317 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 4

Opgericht in maart 1814 als 4e Regiment Infanterie Namen. In augustus 1814 vernummerd Bataljon Infanterie van Linie nr. 4. In december 1818 opgegaan in de 4e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 330 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Jagers nr. 5

Opgericht in maart 1814 als 1e Regiment Jagers. In augustus 1814 vernummerd Bataljon Jagers nr. 5. In april 1815 vernummerd in het 35e Bataljon. Zie inv.nr. 396 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 7

Opgericht in maart 1814 als 2e Regiment Infanterie Vlaanderen. In augustus 1814 vernummerd Bataljon Infanterie van Linie nr. 7. In december 1818 opgegaan in de 6e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 343 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Infanterie van Linie nr. 8

Opgericht op 30 september 1814. Op 20 april 1815 opgeheven en verdeeld over het 2e, 4e en 7e Bataljon Infanterie van Linie (Zuid-Nederlandse). Geen stamboek: zie inv.nrs. 317 en 347.

Bataljon Jagers nr. 10

Opgericht in maart 1814 als 2e Regiment Jagers. In augustus 1814 vernummerd Bataljon Jagers nr. 10. In april 1815 vernummerd in het 36e Bataljon. Zie inv.nr. 172 voor de periode 1814-1818.

Bataljons Infanterie Nationale Militie 1814 - 1818 Bataljon Nationale Militie nr. 1

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 1. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 1. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Leeuwarden (1815). In december 1818 opgegaan in de 8e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 228 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 2

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 2. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 2. Afkomstig uit het militiedistrict Groningen (1815). In december 1818 opgegaan in de 8e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 229 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 3

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 3. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 3. Afkomstig uit het militiedistrict Heerenveen (1815). In december 1818 opgegaan in de 8e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 230 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 4

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 4. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 4. Afkomstig uit het militiedistrict Coevorden (1815). In december 1818 opgegaan in de 7e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 200 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 5

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 5. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 5. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Deventer (1815). In december 1818 opgegaan in de 7e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 201 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 6

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 16. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 6. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Zutphen (1815). In december 1818 opgegaan in de 7e Afdeling Infanterie. Zie inv.nrs. 202-203 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 7

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 6. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 7. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Utrecht (1815). In december 1818 opgegaan in de 5e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 146 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 8

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 12. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 8. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Dordrecht (1815). In december 1818 opgegaan in de 9e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 254 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 9

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 15. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 9. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Rotterdam (1815). In december 1818 opgegaan in de 9e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 255 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 10

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 14. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 10. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Gouda (1815). In december 1818 opgegaan in de 5e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 147 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 11

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 11. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 11. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Naarden (1815). In december 1818 opgegaan in de 5e Afdeling Infanterie. Zie inv.nrs. 148-149 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 12

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 8. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 12. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Hoorn (1815). In december 1818 opgegaan in de 10e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 280 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 13

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 9. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 13. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Amsterdam (1815). In december 1818 opgegaan in de 10e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 281 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 14

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 7. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 14. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Amsterdam (1815). In december 1818 opgegaan in de 10e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 282 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 15

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 13. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 15. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict 's-Gravenhage (1815). In december 1818 opgegaan in de 9e Afdeling Infanterie. Zie inv.nrs. 256-257 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 16

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 20. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 16. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Middelburg (1815). In december 1818 opgegaan in de 2e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 69 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 17

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 19. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 17. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Breda (1815). In december 1818 opgegaan in de 2e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 70 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 18

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 17. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 18. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict 's-Hertogenbosch (1815). In december 1818 opgegaan in de 2e Afdeling Infanterie. Zie inv.nrs. 71-72 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 19

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 18. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 19. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Nijmegen (1815). In december 1818 opgegaan in de 13e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 95 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 20

Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 10. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 20. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Grave (1815). In december 1818 opgegaan in de 13e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 96 voor de periode 1814-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 21

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Brussel (1815). In december 1818 opgegaan in de 1e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 306 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 22

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Brussel (1815). In december 1818 opgegaan in de 1e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 307 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 23

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Leuven (1815). In december 1818 opgegaan in de 1e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 308 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 24

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Nivelles (Nijvel) (1815). In december 1818 opgegaan in de 3e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 318 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 25

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Mons (Bergen) (1815). In december 1818 opgegaan in de 3e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 319 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 26

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Mons (Bergen) (1815). In december 1818 opgegaan in de 3e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 320 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 27

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Tournai (Doornik) (1815). In december 1818 opgegaan in de 4e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 331 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 28

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Tournai (Doornik) (1815). In december 1818 opgegaan in de 4e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 332 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 29

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Charleroi (1815). In december 1818 opgegaan in de 4e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 333 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 30

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Brugge (1815). In december 1818 opgegaan in de 6e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 344 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 31

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Veurne (1815). In december 1818 opgegaan in de 6e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 345 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 32

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Ieper (1815). In december 1818 opgegaan in de 6e Afdeling Infanterie. Zie inv.nrs. 346-347 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 33

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Kortrijk (1815). In december 1818 opgegaan in de 16e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 397 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 34

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Gent (1815). In december 1818 opgegaan in de 16e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 398 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 35

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Gent (1815). In december 1818 opgegaan in de 16e Afdeling Infanterie. Zie inv.nrs 399-400 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 36

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Oudenaarde (1815). In december 1818 opgegaan in de 17e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 173 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 37

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Dendermonde (1815). In december 1818 opgegaan in de 17e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 174 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 38

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Eeklo (1815). In december 1818 opgegaan in de 17e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 175 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 39

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Antwerpen (1815). In december 1818 opgegaan in de 15e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 383 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 40

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Antwerpen (1815). In december 1818 opgegaan in de 15e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 384 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 41

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Mechelen (1815). In december 1818 opgegaan in de 15e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 385 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 42

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Turnhout (1815). In december 1818 opgegaan in de 14e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 121 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 43

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Hasselt (1815). In december 1818 opgegaan in de 14e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 122 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 44

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Huy (Hoei) (1815). In december 1818 opgegaan in de 11e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 357 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 45

Opgericht in april 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Maastricht (1815). In december 1818 opgegaan in de 14e Afdeling Infanterie. Zie inv.nrs. 123-124 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 46

Opgericht in juli 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Liège (Luik) (1815). In december 1818 opgegaan in de 11e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 358 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 47

Opgericht in juli 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Namur (Namen) (1815). In december 1818 opgegaan in de 11e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 359 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 48

Opgericht in juli 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Roermond (1815). In december 1818 opgegaan in de 13e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 97-98 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 49

Opgericht in juli 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Marche (1815). In december 1818 opgegaan in de 12e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 370 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 50

Opgericht in juli 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Neufchateau (1815). In december 1818 opgegaan in de 12e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 371 voor de periode 1815-1818.

Bataljon Nationale Militie nr. 51

Opgericht in juli 1815. De militairen zijn voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Luxembourg (1815). In december 1818 opgegaan in de 12e Afdeling Infanterie. Zie inv.nrs. 372-373 voor de periode 1815-1818.

Buitenlandse korpsen infanterie in dienst van het Koninkrijk 1814-1828 Regiment Oranje-Nassau nr. 28

In Hollandse dienst krachtens capitulatie van 16 juli 1814. In februari 1815 genummerd nr. 28. Uit Nederlandse dienst ontslagen bij KB van 22 oktober 1815 nr. 7.

1 http://proxy.handle.net/10648/0ba41bf9-a58c-47c0-8a30-6c7674552215 Stamboek van het regiment Oranje-Nassau nr. 28, stamboeknummers 1-1032. 1814-1815
(2e) Regiment Nassause Lichte Infanterie

In Hollandse dienst krachtens capitulatie van 16 juli 1814. Op 28 februari 1814 uit Spanje te Hellevoetsluis aangekomen. Heeft bij de vernummering in februari 1815 geen nummer gekregen. Uit Nederlandse dienst ontslagen bij KB van 5 juli 1820 nr. 39 per 28 juli 1820.

2-6A Stamboeken (2e) Regiment Nassause Lichte Infanterie, met namenklapper. 1814-1820 2 http://proxy.handle.net/10648/df772caa-b964-4ff3-aa17-670174f4c07c stamboeknummers 1-1170, 1814 3 http://proxy.handle.net/10648/c1e863b5-4f4f-473d-aaf5-f53e9beb49ff stamboeknummers 1171-2370, 1814 4 http://proxy.handle.net/10648/a7b45b19-12b3-4059-951c-525ff7f82251 stamboeknummers 2371-3750, 1814-1815 5 http://proxy.handle.net/10648/3aa93512-35b1-4f51-8b21-769a40a0976d stamboeknummers 3751-5244, 1814-1818 6 http://proxy.handle.net/10648/d2aa3dff-35ab-4400-8bb3-e153f4e11ff2 stamboeknummers 5245-6282, 1818-1820 6A http://proxy.handle.net/10648/0df91a0b-7250-46a8-b12b-4a3bdbdb428f namenklapper, 1814-1820
Regiment Kirchberger / Von Jenner nr. 29

Regiment Zwitsers van Bern. In Hollandse dienst krachtens capitulatie van ... in 1814; uit Nederlandse dienst ontslagen in 1829.

18-21A Stamboeken Regiment Kirchberger / Von Jenner nr. 29, met namenklapper. 1814-1828 18 http://proxy.handle.net/10648/39d21431-a548-4a2a-8168-a0e5d620653f stamboeknummers 1-1194, 1814-1816 19 http://proxy.handle.net/10648/7bdf5447-ebb3-4f37-944d-d16985c61753 stamboeknummers 1195-2400, 1816-1818 20 http://proxy.handle.net/10648/1f28c138-5f64-402a-92a5-fd372eaa17ac stamboeknummers 2401-3606, 1818-1824 21 http://proxy.handle.net/10648/64a22f4c-e705-4b43-b8e5-11939dfc0c0f stamboeknummers 3607-4254, 1824-1828 21A http://proxy.handle.net/10648/6b0745c6-50a7-4ba2-b484-29a05ea5d9d6 namenklapper, 1814-1828
Regiment Ziegler nr. 30

Regiment Zwitsers van Zürich. In Hollandse dienst krachtens capitulatie van ... 1814; uit Nederlandse dienst ontslagen in 1829.

22-26A Stamboeken Regiment Ziegler nr. 30, met namenklapper. 1814-1829 22 http://proxy.handle.net/10648/10f1bfae-a590-4676-9792-6f89bdc15f93 stamboeknummers 1-1098, 1814-1815 23 http://proxy.handle.net/10648/2fd8ff0f-ea70-4dc0-8817-555ea408a312 stamboeknummers 1099-2196, 1815-1817 24 http://proxy.handle.net/10648/631b13f1-44bf-4538-ae26-651058377401 stamboeknummers 2197-3275, 1817-1821 25 http://proxy.handle.net/10648/e2f319e1-6e89-4803-a0a6-d8bacf7d6ac3 stamboeknummers 3276-4324, 1821-1826 26 http://proxy.handle.net/10648/592fed4c-807d-46c0-b120-aca50dbf2b09 stamboeknummers 4325-4757, 1826-1829 26A http://proxy.handle.net/10648/93fcf909-c1ef-4662-a67a-4504fff7c053 namenklapper, 1814-1829
Regiment Von Sprecher nr. 31

Regiment Graubunder Zwitsers. In Hollandse dienst krachtens capitulatie van ... 1814; uit Nederlandse dienst ontslagen in 1829.

27-30I Stamboeken Regiment Von Sprecher nr. 31, met namenklapper. 1814-1828 27 http://proxy.handle.net/10648/07bf3923-f2a5-4af0-9243-9f7ff92e3527 stamboeknummers 1-1020, 1814-1815 28 http://proxy.handle.net/10648/b5b0213d-f566-4c9d-a8f4-dc6a4ea56269 stamboeknummers 1021-2040, 1815-1817 29 http://proxy.handle.net/10648/fc120995-855b-4700-bfa2-1892929dfe7a stamboeknummers 2041-3042, 1817-1820 30 http://proxy.handle.net/10648/8ebf0240-a67c-47e6-ab30-943b50eb3a3f stamboeknummers 3043-4224, 1820-1827 30B http://proxy.handle.net/10648/53fc15b2-c07a-4134-828c-c66763caa62e namenklapper, 1814-1828 30F http://proxy.handle.net/10648/4419d95c-e58e-4b8c-9b6e-ee42798cf959 stamboeknummers 4075-4402, 1814-1828
Regiment Auf der Mauer nr. 32

Regiment Zwitsers uit de katholieke kantons. In Hollandse dienst krachtens capitulatie van ... 1814; uit Nederlandse dienst ontslagen in 1829.

31-35A Stamboeken Regiment Auf der Mauer, nr. 32, met namenklapper. 1815-1828 31 http://proxy.handle.net/10648/4fe409d1-30fb-4d31-8859-7a7c56100fd5 stamboeknummers 1-1104, 1815 32 http://proxy.handle.net/10648/13ee015b-c593-47f9-81ae-899062474fc1 stamboeknummers 1105-2256, 1816 33 http://proxy.handle.net/10648/947d46a6-5c0f-43fd-b56c-a568f257aa8f stamboeknummers 2257-3414, 1816-1818 34 http://proxy.handle.net/10648/85458aad-8685-490f-b09d-00f9dbd332ca stamboeknummers 3415-4805, 1818-1823 35 http://proxy.handle.net/10648/963bc897-b44f-492b-b8c8-74da705716df stamboeknummers 4806-5859, 1823-1828 35A http://proxy.handle.net/10648/4797b452-ff21-4798-a0a5-33745e3cdc44 namenklapper, 1815-1828 419-419K Stamboeken Regiment Auf der Mauer, nr. 32. 1815-1818 419 http://proxy.handle.net/10648/6abb0486-2249-4868-955c-97e9d0ffc833 stamboeknummers 1-988, 1815 419A http://proxy.handle.net/10648/8809f152-8140-4786-afb6-4febd0e7a1f7 stamboeknummers 989-1960, 1815-1816 419B http://proxy.handle.net/10648/e5f81056-f282-4c01-bac3-8e53be76efd4 stamboeknummers 1961-2952, 1816-1817 419C http://proxy.handle.net/10648/ee0e1251-4b73-480d-b8a8-633b48ca8b2e stamboeknummers 2904-3180, 1817 419D http://proxy.handle.net/10648/2d80745b-31b8-41ab-ac57-50edf5caf5ab stamboeknummers 3181-3400, 1817 419E http://proxy.handle.net/10648/50f49747-3fd2-4a47-bc79-1d9b53459bdf stamboeknummers 3401-3525, 1817 419F http://proxy.handle.net/10648/d2a247e0-f363-40e4-b962-806abe5d5b7c stamboeknummers 3526-3636, 1817 419G http://proxy.handle.net/10648/df7dc333-7ec2-4a95-bf30-854fa97a990d stamboeknummers 3637-3814, 1818 419H http://proxy.handle.net/10648/59676f5a-91d1-490a-98f2-be8670928849 stamboeknummers 3815-4033, 1818 419I http://proxy.handle.net/10648/c9e48ae8-fd80-41de-9405-91b4ea698d1b stamboeknummers 4034-4134, 1818 419J http://proxy.handle.net/10648/3d423901-bc71-4520-9cd3-a768ad35d10a niet nader beschreven

Betreft afrekening handgeld.

419K http://proxy.handle.net/10648/8d961722-3494-46d0-9624-e0af9d0875c6 niet nader beschreven

Betreft afrekening handgeld.

Bataljon In- und Kniphausen nr. 37

Per 15 november 1815 geïncorporeerd in het Depotbataljon voor de Koloniën nr. 33.

3387 http://proxy.handle.net/10648/c96810d5-be94-4b4f-a642-443d1175df93 stamboeknummers 1-88. 1815
Afdelingen Infanterie met reservebataljons 1819 - 1841 Afdelingen Infanterie 1e Afdeling Infanterie

Opgericht in 1819, opgeheven in 1830.

De 1e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

1e Bataljon Infanterie van Linie, 21e, 22e en 23e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Zuid-Brabant), opgericht 4 april 1815. Na de opheffing in 1830 zijn de overblijvende manschappen ingedeeld bij de 12e Afdeling Infanterie, welke sinds 1839 1e Afdeling Infanterie genummerd was. Zie voor de 1e Afdeling Infanterie 1839-1841 bij het 1e Regiment Infanterie. Zie stamboeken (55) 62-64.

305-316B Stamboeken 1e Afdeling Infanterie, met namenklapper. 1814-1830 305 http://proxy.handle.net/10648/aefda810-632c-4687-97b4-57fb0853a56d stamboeknummers 1-1714, 1814-1818 306 http://proxy.handle.net/10648/4b87223f-a43c-4177-8f15-73209e88225c stamboeknummers 1715-3272, 1814-1818 307 http://proxy.handle.net/10648/ff11a2a6-831b-4531-a2dc-5e3beda7e4fe stamboeknummers 3273-4940, 1814-1818 308 http://proxy.handle.net/10648/49e5e6b1-ea93-48bd-a3c7-3b91bd757b1d stamboeknummers 4941-6800, 1815-1820 309 http://proxy.handle.net/10648/1e9d0bc9-43e5-46ab-a9d4-33cb0b3ae8f6 stamboeknummers 6801-9135, 1820-1821 310 http://proxy.handle.net/10648/4f5f2962-1dc9-4725-a17d-97f13817fad4 stamboeknummers 9136-10457, 1822-1823 311 http://proxy.handle.net/10648/74acee96-c95e-48e2-a3e3-b6489dd89da1 stamboeknummers 10458-12671, 1824-1825 312 http://proxy.handle.net/10648/2e803cdc-7430-4e6d-951d-25886fce2966 stamboeknummers 12672-13875, 1825-1826 313 http://proxy.handle.net/10648/8f171938-fe80-4ba1-9f20-e06a6d06e15d stamboeknummers 13876-15063, 1826-1827 314 http://proxy.handle.net/10648/8e2efd10-95ec-4b30-98f5-97dbf2ff7858 stamboeknummers 15064-16057, 1828 315 http://proxy.handle.net/10648/496d493c-01c1-4190-94c4-f30d0c6ec953 stamboeknummers 16058-17336, 1829 316 http://proxy.handle.net/10648/08a2647c-f945-4815-be2a-74b586578a8d stamboeknummers 17337-18217, 1830 316A http://proxy.handle.net/10648/3ef1d0bf-52df-41d4-87f4-aec685202c04 namenklapper tot 1829 316B http://proxy.handle.net/10648/6f6bb327-ccbc-487b-bd49-ccb2e1d9937b namenklapper, 1830
2e Afdeling Infanterie

Zie voor de 2e Afdeling Infanterie 1819-1841 bij het 2e Regiment Infanterie. Zie stamboeken 68-89.

3e Afdeling Infanterie

Opgericht in 1819, opgeheven in 1830.

De 3e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

2e Bataljon Infanterie van Linie, dat gevormd was uit het 1e en 2e Bataljon Luikerwalen en is per 21 april 1815 het 3e Bataljon Infanterie van Linie geworden (Zuid-Nederlands). Het 8e Bataljon Infanterie van Linie, dat in 1815 is opgeheven en waarvan de manschappen zijn overgegaan naar het 3e Bataljon Infanterie van Linie. Het 24e, 25e en 26e Bataljon Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Hainaut, Henegouwen). Na de opheffing in 1830 zijn de overblijvende manschappen ingedeeld bij de 13e Afdeling Infanterie, welke later heette 3e Afdeling Infanterie. Zie voor de 3e Afdeling Infanterie 1839-1841 bij het 3e Regiment Infanterie. Zie stamboeken (94) 113-115.

317-329B Stamboeken 3e Afdeling Infanterie, met namenklappers. 1814-1830 317 http://proxy.handle.net/10648/28a44461-d064-4e09-88a7-0a50fd4c3346 stamboeknummers 1-1239, 1814-1818 318 http://proxy.handle.net/10648/315e461a-c23d-425c-b99a-8b12a3cfdd06 stamboeknummers 1240-2921, 1814-1818 319 http://proxy.handle.net/10648/c75d106e-7903-4e0b-b17e-aebbece630ef stamboeknummers 2922-4585, 1815-1818 320 http://proxy.handle.net/10648/67099d07-660c-48ae-9a1b-a61a0db52a94 stamboeknummers 4586-6025, 1815-1818 321 http://proxy.handle.net/10648/dff76054-ebdf-4863-b1fd-6323e1f159eb stamboeknummers 6026-7519, 1818-1820 322 http://proxy.handle.net/10648/d25a957d-5e5f-4e43-93a5-646d22e6e0db stamboeknummers 7520-8870, 1820-1821 323 http://proxy.handle.net/10648/f3069470-c8d3-4044-b1d5-f84dfa20e46a stamboeknummers 8871-10363, 1822-1823 324 http://proxy.handle.net/10648/ee964ceb-db72-4198-bef5-53b3620261bd stamboeknummers 10364-12269, 1823-1825 325 http://proxy.handle.net/10648/9e64c24d-6d17-4fcb-a069-e419e78e29bf stamboeknummers 12270-13676, 1825-1826 326 http://proxy.handle.net/10648/3e7317cb-06d3-4244-b237-d89bce209a01 stamboeknummers 13677-15068, 1826-1827 327 http://proxy.handle.net/10648/d7876171-28a7-4d7d-9a73-07ba4b96e02a stamboeknummers 15069-16020, 1828 328 http://proxy.handle.net/10648/70da76b0-9cc9-483e-bf81-785f7b29d33f stamboeknummers 16021-16993, 1829 329 http://proxy.handle.net/10648/f7e48a54-2e51-4220-bd7f-732fa87a7a8d stamboeknummers 16994-17882, 1830 329A http://proxy.handle.net/10648/1b389965-a0f7-4ef4-b44d-3c9ff6fe55b7 namenklapper tot 1829 329B http://proxy.handle.net/10648/95229797-0772-47ec-a197-44f1042ba5b2 namenklapper, 1830
4e Afdeling Infanterie

Opgericht in 1819, opgeheven in 1830.

De 4e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

4e Bataljon Infanterie van Linie (Zuid-Nederlands), 26e, 28e en 29e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Hainaut, Henegouwen), opgericht 4 april 1815. Na de opheffing in 1830 zijn de overblijvende manschappen ingedeeld bij de 14e Afdeling Infanterie, welke later heette 4e Afdeling Infanterie (1839). Zie voor de 4e Afdeling Infanterie 1839-1841 bij het 4e Regiment Infanterie Zie stamboeken (120) 139-140.

330-342B Stamboeken 4e Afdeling Infanterie, met namenklappers. 1814-1830 330 http://proxy.handle.net/10648/956cf101-97ee-47be-9162-e7f9820ef056 stamboeknummers 1-1455, 1814-1818 331 http://proxy.handle.net/10648/dca65841-563a-4508-9dd4-9746711657e3 stamboeknummers 1456-3016, 1814-1818 332 http://proxy.handle.net/10648/b587e532-4b47-4ac3-b6d5-c6b8087533fe stamboeknummers 3017-4590, 1814-1818 333 http://proxy.handle.net/10648/9f595e11-c792-46dd-a7be-b64ae08fe95a stamboeknummers 4591-6258, 1815-1819 334 http://proxy.handle.net/10648/2335b009-9d65-420f-8974-d0f4d98d843b stamboeknummers 6259-7806, 1819-1820 335 http://proxy.handle.net/10648/f15e4293-daf4-4488-b4e3-94f9579a13eb stamboeknummers 7807-9169, 1820-1821 336 http://proxy.handle.net/10648/d72a1089-39fa-4add-bc85-fbde0a014eff stamboeknummers 9170-10112, 1822-1823 337 http://proxy.handle.net/10648/710af775-a46e-4988-a2c9-588c5dabe783 stamboeknummers 10113-11806, 1823-1824 338 http://proxy.handle.net/10648/5bb9b5bd-d256-4523-a5de-c1dc96c4285b stamboeknummers 11807-13600, 1824-1826 339 http://proxy.handle.net/10648/6835bd59-bbac-4db8-a21e-e45488517b8d stamboeknummers 13601-14558, 1826-1827 340 http://proxy.handle.net/10648/e1bb4579-d70a-4c87-917f-3ddbca82d360 stamboeknummers 14559-15509, 1828 341 http://proxy.handle.net/10648/cc30d705-547f-4343-b1ed-3cddecf8f390 stamboeknummers 15510-16684, 1829 342 http://proxy.handle.net/10648/40e0090d-75a4-4233-92fb-56fb4f6070c9 stamboeknummers 16685-17480, 1830 342A http://proxy.handle.net/10648/2ef8115d-9ed9-46b9-bcb0-1e8cc6f6c3cc namenklapper tot 1829 342B http://proxy.handle.net/10648/b3c5eaa5-cf08-4dea-b381-a5ef0fb8af6c namenklapper, 1830
5e Afdeling Infanterie

Zie voor de 5e Afdeling Infanterie 1819-1841 bij het 5e Regiment Infanterie. Zie stamboeken 145-168.

6e Afdeling Infanterie

Opgericht in 1819, opgeheven in 1830.

De 6e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

7e Bataljon Infanterie van Linie (Zuid-Nederlands), 30e, 31e en 32e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen, kuststreek). Na de opheffing in 1830 zijn de overblijvende manschappen ingedeeld bij de 17e Afdeling Infanterie, welke later heette 6e Afdeling Infanterie (1839). Zie voor de 6e Afdeling Infanterie 1839-1841 bij het 6e Regiment Infanterie. Zie stamboeken (172) 191-193.

343-355B Stamboeken 6e Afdeling Infanterie, met namenklappers. 1814-1830 343 http://proxy.handle.net/10648/3ad17ef2-ee6b-4a29-94ac-17031a82a492 stamboeknummers 1-1522, 1814-1818 344 http://proxy.handle.net/10648/677bae7b-f768-4330-b6d2-d8b3a549de7d stamboeknummers 1523-3109, 1815-1818 345 http://proxy.handle.net/10648/b588d6c3-322b-49f4-bf95-79c76d23d017 stamboeknummers 3110-4620, 1815-1818 346 http://proxy.handle.net/10648/13e0634a-1a70-42a2-ab86-db5627e5a466 stamboeknummers 4621-5982, 1815-1817 347 http://proxy.handle.net/10648/2d7ad9c1-7170-4edc-9423-4f31d4ff6a4b stamboeknummers 5983-7488, 1817-1820 348 http://proxy.handle.net/10648/de164e17-dcd7-408d-92c4-54c06e033791 stamboeknummers 7489-8982, 1820-1821 349 http://proxy.handle.net/10648/89d5e1c6-3bc6-4776-b323-9999772fe05d stamboeknummers 8983-10775, 1822-1823 350 http://proxy.handle.net/10648/1efd29b3-7de6-41af-bc7c-8ca4d41684e6 stamboeknummers 10776-12422, 1823-1825 351 http://proxy.handle.net/10648/9301c01b-4d2f-40e2-81a5-e63f75b00d4f stamboeknummers 12423-13658, 1825-1826 352 http://proxy.handle.net/10648/ca6e2b26-9709-4731-8838-fd488884e5b7 stamboeknummers 13659-14354, 1826-1827 353 http://proxy.handle.net/10648/51335c4b-2a58-48a7-aff4-294e10145899 stamboeknummers 14355-15662, 1827-1828 354 http://proxy.handle.net/10648/458cec4c-b90a-4272-82ab-1a28c1126138 stamboeknummers 15663-16814, 1828-1829 355 http://proxy.handle.net/10648/0451869e-ef46-400a-afe8-d2c2e1fc5cad stamboeknummers 16815-17666, 1829-1830 355A http://proxy.handle.net/10648/afec8597-3645-425e-a8c1-a7d66b6a6acd namenklapper, 1814-1829 355B http://proxy.handle.net/10648/be55f469-d6d6-465b-a081-07bcd460e373 namenklapper, 1830
7e Afdeling Infanterie

Zie voor de 7e Afdeling Infanterie 1819-1841 bij het 7e Regiment Infanterie. Zie stamboeken 199-221.

8e Afdeling Infanterie

Zie voor de 8e Afdeling Infanterie 1819-1841 bij het 8e Regiment Infanterie. Zie stamboeken 227-249.

9e Afdeling Infanterie

Zie voor de 9e Afdeling Infanterie 1819-1841 bij het 9e Regiment Infanterie. Zie stamboeken 253-276.

10e Afdeling Infanterie

Zie voor de 10e Afdeling Infanterie 1819-1841 bij het 10e Regiment Infanterie. Zie stamboeken 279-302.

11e Afdeling Infanterie

Opgericht in 1819, opgeheven in 1830.

De 11e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

14e Bataljon Infanterie van Linie, dat vroeger, vóór 15 januari 1815, heette het 11e Bataljon Infanterie van Linie, 44e, 46e en 47e Bataljon Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Liège, Luik).

Het 3e Bataljon Infanterie van Linie, opgericht in 1814, werd in 1815 opgeheven, waarna de manschappen overgingen naar het 14e Bataljon Infanterie van Linie.

Na de opheffing van de 11e Afdeling in 1830 zijn de overgebleven manschappen eerst ingedeeld bij het 1e Mars-Bataljon, en naderhand bij de 14e Afdeling Infanterie, welke later heette 4e Afdeling Infanterie (1839).

356-368B Stamboeken 11e Afdeling Infanterie, met namenklappers. 1814-1830 356 http://proxy.handle.net/10648/a11df4ef-f14c-4c64-8f78-bc0e8adf8416 stamboeknummers 1-1737, 1814-1818 357 http://proxy.handle.net/10648/b7b13ca4-22f3-4d77-8510-eb9d8e665aaa stamboeknummers 1738-3257, 1815-1818 358 http://proxy.handle.net/10648/345ef1bc-5215-43de-b2d2-e90fb5b824f9 stamboeknummers 3258-4741, 1814-1818 359 http://proxy.handle.net/10648/7a3f34a5-b502-43da-aaee-84b09957a419 stamboeknummers 4742-6251, 1814-1818 360 http://proxy.handle.net/10648/2b2dcac0-b810-4f4f-b960-6b23daf780dc stamboeknummers 6252-8513, 1819-1821 361 http://proxy.handle.net/10648/d1189a26-7de1-4031-9ddc-daa59b4738ff stamboeknummers 8514-10057, 1821-1823 362 http://proxy.handle.net/10648/60d55e32-cdac-4cc0-b43c-7b4de2e06fe4 stamboeknummers 10058-11563, 1823-1824 363 http://proxy.handle.net/10648/64a37523-d03f-4428-a652-bd525e62bd5e stamboeknummers 11564-12616, 1824-1826 364 http://proxy.handle.net/10648/eddcfa25-8cba-47ba-837a-f7907591ebca stamboeknummers 12617-13609, 1826 365 http://proxy.handle.net/10648/d3ab2571-eeac-4742-a578-cd8b76ab4685 stamboeknummers 13610-14646, 1826-1827 366 http://proxy.handle.net/10648/8846c84b-baa8-439b-9aca-273cd1f2f7f0 stamboeknummers 14647-15616, 1828 367 http://proxy.handle.net/10648/e35739b5-ba7e-4ed4-88ef-b45c712d906b stamboeknummers 15617-16673, 1829 368 http://proxy.handle.net/10648/f8425226-af3a-4107-a6ac-7d3271da7323 stamboeknummers 16674-17574, 1830 368A http://proxy.handle.net/10648/7da87013-1897-4071-aa43-25a73f4aed23 namenklapper, 1814-1829 368B http://proxy.handle.net/10648/1ee53b53-ba50-48f1-bbae-8bc322476b7f namenklapper, 1830
12e Afdeling Infanterie

Opgericht in 1815, opgeheven in 1830 en als nieuwe 12e Afdeling Infanterie toen weder opgericht.

De 12e Afdeling Infanterie was gevormd uit:

15e Bataljon Infanterie van Linie,

49e, 50e en 51e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincies Namur, Namen en Luxembourg).

Het 15e Bataljon Infanterie van Linie bevatte personeel van het vroeger, op 4 april 1815, opgeheven 7e Bataljon Infanterie van Linie.

Zie voor de 12e Afdeling Infanterie 1830-1839 bij het 1e Regiment Infanterie. Zie stamboeken 55-62.

369-381B Stamboeken 12e Afdeling Infanterie, met namenklappers. 1814-1830 369 http://proxy.handle.net/10648/d70182ad-80b7-4540-908f-79e65cc89271 stamboeknummers 1-453, 1814-1818 370 http://proxy.handle.net/10648/0f16c6d0-4885-4378-ac67-28652b3ce0a1 stamboeknummers 1454-3040, 1815-1818 371 http://proxy.handle.net/10648/04f45268-d535-43b0-ae2f-56eb598e127c stamboeknummers 3041-4581, 1814-1818 372 http://proxy.handle.net/10648/40f8b8c6-7f76-46ec-b0f9-969d8995fbbd stamboeknummers 4582-5733, 1815-1817 373 http://proxy.handle.net/10648/87164728-32ab-4f5e-800a-6fea44db3470 stamboeknummers 5734-7227, 1817-1820 374 http://proxy.handle.net/10648/75cc1490-7cee-4ccb-8f0d-7dcf60bdbb9d stamboeknummers 7228-8792, 1820-1821 375 http://proxy.handle.net/10648/62bdc511-f92f-46bf-8566-9049b8817e0d stamboeknummers 8793-9790, 1822-1823 376 http://proxy.handle.net/10648/9d933c67-2d38-441e-927b-5efb014594cd stamboeknummers 9791-11379, 1823-1824 377 http://proxy.handle.net/10648/464c3c98-6f3d-4891-9cad-98afd5cf7cc6 stamboeknummers 11380-13224, 1824-1826 378 http://proxy.handle.net/10648/27b9ef3d-53b8-43cc-84bc-d84d55dc122e stamboeknummers 13225-14375, 1826-1827 379 http://proxy.handle.net/10648/8ebf02bd-e992-436e-a063-b1cef1f029f6 stamboeknummers 14376-15365, 1828 380 http://proxy.handle.net/10648/02610ddd-b1d9-4319-a719-4362f791e865 stamboeknummers 15366-16567, 1829 381 http://proxy.handle.net/10648/4f720ec0-b729-4150-b6c0-1da21bff97f0 stamboeknummers 16568-17391, 1830 381A http://proxy.handle.net/10648/80ad004a-6136-40b9-ba87-75d3775e0038 namenklapper, 1814-1829 381B http://proxy.handle.net/10648/e671fafc-6355-45dc-be6e-06fd7c0d4f49 namenklapper, 1830
13e Afdeling Infanterie

Zie voor de 13e Afdeling Infanterie 1819-1839 bij het 3e Regiment Infanterie. Zie stamboeken 94-114.

14e Afdeling Infanterie

Zie voor de 14e Afdeling Infanterie 1819-1839 bij het 4e Regiment Infanterie. Zie stamboeken 120-139.

15e Afdeling Infanterie

Opgericht in 1819, opgeheven in 1830.

De 15e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

27e Bataljon Jagers, dat vóór 1815 heette 6e Bataljon Jagers,

39e, 40e en 41e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Antwerpen).

Na de opheffing in 1830 zijn de overblijvende manschappen ingedeeld bij de 18e Afdeling Infanterie.

382-395B Stamboek 15e Afdeling Infanterie, met namenklappers. 1814-1830 382 http://proxy.handle.net/10648/4ea9cfe2-5e6b-4d28-bfb7-44c132c1709d stamboeknummers 1-1846, 1814-1818 383 http://proxy.handle.net/10648/758b3f62-9a68-4158-bc13-14a2dfbcf083 stamboeknummers 1847-3461, 1815-1818 384 http://proxy.handle.net/10648/4a1ad78f-973c-46c5-b76b-93f75bf6eec0 stamboeknummers 3462-5088, 1815-1818 385 http://proxy.handle.net/10648/3774b5a0-8d44-4907-a091-7fc7dac9f0f9 stamboeknummers 5089-7254, 1815-1820 386 http://proxy.handle.net/10648/2e78d6cd-2039-413d-b78a-d876a50302a1 stamboeknummers 7255-8952, 1820-1821 387 http://proxy.handle.net/10648/eeb45634-0f38-48eb-97b1-2f328c4695cc stamboeknummers 8953-10098, 1821-1822 388 http://proxy.handle.net/10648/d426e65e-700d-486a-b5f1-8a4460fff97a stamboeknummers 10099-11220, 1822-1823 389 http://proxy.handle.net/10648/8c776154-72da-46e2-b937-e21488c92af3 stamboeknummers 11221-12360, 1823-1825 390 http://proxy.handle.net/10648/eb9cdfcd-e954-4ad3-aa13-9f7ab4ded032 stamboeknummers 12361-13499, 1825-1826 391 http://proxy.handle.net/10648/78c863f8-b055-445f-baa0-21c7bfba46fa stamboeknummers 13500-14693, 1826-1827 392 http://proxy.handle.net/10648/488aeba9-42c1-48ef-81bf-a21ee343bff7 stamboeknummers 14694-15839, 1827-1828 393 http://proxy.handle.net/10648/cd2fed76-2d44-41c7-a3ab-7e52c3463db2 stamboeknummers 15840-16910, 1828-1829 394 http://proxy.handle.net/10648/aedb4f81-fb96-4e6b-9341-a02acdbb95e7 stamboeknummers 16911-18008, 1829-1830 395 http://proxy.handle.net/10648/25474e0b-6155-430c-9980-2fc89d8fcfdc stamboeknummers 18009-18236, 1830 395A http://proxy.handle.net/10648/23e87f04-0225-4a9d-9457-5d62dd867303 namenklapper, 1814-1839 395B http://proxy.handle.net/10648/ac500c5d-f40f-407d-98f5-e05dfab81413 namenklapper, 1830
16e Afdeling Infanterie

Opgericht in 1819, opgeheven in 1830.

De 16e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

35e Bataljon Jagers, dat vóór 1815 heette 5e Bataljon Jagers,

33e, 34e en 35e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie West-Vlaanderen).

Het 2e Bataljon Jagers, sinds 1815 het 17e Bataljon Jagers, werd in hetzelfde jaar opgeheven; de manschappen gingen toen over bij het 35e Bataljon Jagers.

Na de opheffing van de 16e Afdeling Infanterie in 1830 zijn de overblijvende manschappen voor het grootste deel ingedeeld bij de 17e Afdeling Infanterie, later de 6e Afdeling Infanterie (1839).

396-408B Stamboek 16e Afdeling Infanterie met namenklappers. 1814-1830 396 http://proxy.handle.net/10648/5fef768d-e477-42fc-8366-38de1684aa08 stamboeknummers 1-1754, 1814-1818 397 http://proxy.handle.net/10648/bc294430-e913-4ee0-816e-e25e33b7db54 stamboeknummers 1755-3314, 1815-1818 398 http://proxy.handle.net/10648/93b50dc0-b36e-45a4-853b-891c4ba73268 stamboeknummers 3315-4906, 1815-1818 399 http://proxy.handle.net/10648/4f17748a-4a45-4c88-a32d-700df0697e3f stamboeknummers 4907-6076, 1814-1817 400 http://proxy.handle.net/10648/11d735d8-492b-4c31-8d9f-0ebeeef6f30f stamboeknummers 6077-7570, 1817-1820 401 http://proxy.handle.net/10648/d3155e6d-b302-47bc-bb12-bd1dd1b0f275 stamboeknummers 7571-9199, 1820-1821 402 http://proxy.handle.net/10648/5d464e1c-205e-491e-bc76-8cb637067974 stamboeknummers 9200-10315, 1822-1823 403 http://proxy.handle.net/10648/0419ecb6-f9f5-4b7f-94b0-e455a4113f87 stamboeknummers 10316-12448, 1823-1825 404 http://proxy.handle.net/10648/27469749-fd35-42d9-b93a-6252d1c87d39 stamboeknummers 12449-13568, 1825-1826 405 http://proxy.handle.net/10648/ad17b39e-aa6a-4805-956a-7faa69411e00 stamboeknummers 13569-14681, 1826-1827 406 http://proxy.handle.net/10648/9d039349-75c2-4022-a160-77e4151db8d8 stamboeknummers 14682-15598, 1828 407 http://proxy.handle.net/10648/12d47c46-d1ec-46d6-b408-bca45bb9f06e stamboeknummers 15599-16446, 1829 408 http://proxy.handle.net/10648/47b22dc2-7674-4b76-a904-41a458518bba stamboeknummers 16447-17290, 1830 408A http://proxy.handle.net/10648/4a4eb52d-ccb5-4ad8-a0ad-87edba2bb4ef namenklapper, 1814-1829 408B http://proxy.handle.net/10648/b138496f-b549-4775-bac1-c2ecae0f9372 namenklapper, 1830
17e Afdeling Infanterie

Zie voor de 17e Afdeling Infanterie 1819-1839 bij het 6e Regiment Infanterie. Zie stamboeken 172-193.

18e Afdeling Infanterie

Opgericht in juli 1829, opgeheven in 1839.

Bij deze Afdeling zijn ingedeeld de militairen, afkomstig van de 15e Afdeling Infanterie (Antwerpen).

Na de opheffing in 1839 zijn de manschappen overgegaan naar de 4e Afdeling en de 6e Afdeling Infanterie.

409-418A Stamboeken 18e Afdeling Infanterie met namenklapper. 1829-1939 409 http://proxy.handle.net/10648/3091ea1b-e81c-4424-8036-30305243dbb6 stamboeknummers 1-1332, 1829 410 http://proxy.handle.net/10648/7f785515-c0e6-44e1-ba85-037932b6f628 stamboeknummers 1333-2616, 1829 411 http://proxy.handle.net/10648/d514435a-965c-4773-9cb2-1ecabee33d25 stamboeknummers 2617-4083, 1830 412 http://proxy.handle.net/10648/69650668-3413-445a-8be1-2b912baf4978 stamboeknummers 4084-5400, 1830 413 http://proxy.handle.net/10648/a22b19a3-2b1a-4411-9268-021f5b9905eb stamboeknummers 5401-6618, 1830-1831 414 http://proxy.handle.net/10648/04039453-9cfe-4fea-9407-477f0bc12a4f stamboeknummers 6619-7799, 1831-1833 415 http://proxy.handle.net/10648/8f5d89f6-4c72-4a3c-bfe5-735844424bbc stamboeknummers 7800-8913, 1833-1835 416 http://proxy.handle.net/10648/f3766537-0579-4ac5-91da-6f412c6ccddf stamboeknummers 8914-10077, 1835-1837 417 http://proxy.handle.net/10648/4cd45612-4bef-4b2d-b8fd-a4d37913e917 stamboeknummers 10078-11271, 1837-1839 418 http://proxy.handle.net/10648/30afa974-8cc6-4fa4-9d08-e91741f41abf stamboeknummers 11272-11463, 1839 418A http://proxy.handle.net/10648/4e15252f-a3a3-4fc1-83a5-f2d018b6cda8 namenklapper, 1829-1839
Afdeling Grenadiers

Zie voor de Afdeling Grenadiers 1829-1841 bij het Regiment Grenadiers en Jagers. Zie stamboeken 36-41.

Afdeling Jagers

Zie voor het 1e en 2e Bataljon Jagers 1829-1840 en voor de Afdeling Jagers 1840-1841 bij het Regiment Grenadiers en Jagers. Zie stamboeken 43-52.

Reservebataljons Reserve Bataljon 1e Afdeling Infanterie 420 http://proxy.handle.net/10648/1bf031dd-8f2b-45b4-8b0d-4fdc041d5e7b Stamboek van het Reserve Bataljon 1e Afdeling infanterie, met namenklapper 1-111. 1819 Reserve Bataljon 2e Afdeling Infanterie 421-421A Stamboek Reserve Bataljon 2e Afdeling Infanterie, met namenklapper. 1819 421 http://proxy.handle.net/10648/38f64277-8cd1-43a0-be67-e71dc14e0535 stamboeknummers 1-177, 1819 421A http://proxy.handle.net/10648/b2385cc5-b262-4255-bb67-0ce4bb2c6f5a namenklapper, 1819 Reserve Bataljon 3e Afdeling Infanterie 422 http://proxy.handle.net/10648/0c756dbe-e6dc-4b4c-9eed-4803f7412295 Stamboek van het Reserve Bataljon 3e Afdeling Infanterie, stamboeknummers 1-150. 1819 Reserve Bataljon 4e Afdeling Infanterie 423-423A Stamboek Reserve Bataljon 4e Afdeling Infanterie met namenklapper. 1819 423 http://proxy.handle.net/10648/fff038a8-ce1a-476c-b797-17e45aedb617 stamboeknummers 1-182, 1819 423A http://proxy.handle.net/10648/5923d9ca-6260-4a76-8258-fd9688f025ca namenklapper, 1819 Reserve Bataljon 5e Afdeling Infanterie 424-424A Stamboek Reserve Bataljon 5e Afdeling Infanterie met namenklapper. 1819 424 http://proxy.handle.net/10648/46c9e462-aa4f-481c-a89a-25c37fc06b06 stamboeknummers 1-187, 1819 424A http://proxy.handle.net/10648/2eba2e9f-9c85-4d3f-aa54-f13da4f63b00 namenklapper, 1819 Reserve Bataljon 6e Afdeling Infanterie 425 http://proxy.handle.net/10648/aa76f689-90bc-49ee-8a44-920864c4e9a5 Stamboek van het Reserve Bataljon 6e Afdeling Infanterie, met namenklapper, stamboeknummers 1-182. 1819 Reserve Bataljon 9e Afdeling Infanterie 426 http://proxy.handle.net/10648/f6cfec7e-eb58-4cea-a34e-029a09a97f4a Stamboek van het Reserve Bataljon 9e Afdeling Infanterie, met namenklapper, stamboeknummers 1-184. 1819 Reserve Bataljon 10e Afdeling Infanterie 427 http://proxy.handle.net/10648/f098d481-1adb-4989-84e1-a099b0fca10a Stamboek van het Reserve Bataljon 10e Afdeling Infanterie, stamboeknummers 1-210. 1819 Reserve Bataljon 11e Afdeling Infanterie 428 http://proxy.handle.net/10648/3f6c41dd-77c8-4038-937f-4983068ff0a8 Stamboek van het Reserve Bataljon 11e Afdeling Infanterie, stamboeknummers 1-180. 1819 Reserve Bataljon 12e Afdeling Infanterie 429-429A Stamboek Reserve Bataljon 12e Afdeling Infanterie, met namenklapper. 1819 429 http://proxy.handle.net/10648/bc1e40e4-9f0b-4b4c-927d-7658841e31cf stamboeknummers 1-181, 1819 429A http://proxy.handle.net/10648/feea1969-78a9-4ace-bab7-efcce7258a0d namenklapper, 1819 Reserve Bataljon 13e Afdeling Infanterie 430-430A Stamboek Reserve Bataljon 13e Afdeling Infanterie, met namenklapper. 1819 430 http://proxy.handle.net/10648/ed7aebc7-e3de-41ae-8c68-0b82ec45dd18 stamboeknummers 1-182, 1819 430A http://proxy.handle.net/10648/89255385-0d87-4f2d-a76f-070f73df489f namenklapper, 1819 Reserve Bataljon 14e Afdeling Infanterie 431-431A Stamboek Reserve Bataljon 14e Afdeling Infanterie, met namenklapper. 1819 431 http://proxy.handle.net/10648/0ec5b282-17b0-4e8c-bfd4-b647b981c81f stamboeknummers 1-184, 1819 431A http://proxy.handle.net/10648/af463a66-43ff-49b2-b391-2efb2625260d namenklapper, 1819 Reserve Bataljon 15e Afdeling Infanterie 432-432A Stamboek Reserve Bataljon 15e Afdeling Infanterie, met namenklapper. 1819 432 http://proxy.handle.net/10648/b4b714f5-9116-4389-b72f-35d179617d97 stamboeknummers 1-181, 1819 432A http://proxy.handle.net/10648/d1de2d0e-c4aa-48e4-8cfb-efc6152b958b namenklapper, 1819 Reserve Bataljon 17e Afdeling Infanterie 433 http://proxy.handle.net/10648/565931e2-1603-48a5-85bf-4341d9ab38f8 Stamboek van het Reserve Bataljon 17e Afdeling Infanterie, stamboeknummers 1-188. 1819 Reserve Bataljon van een niet genoemde Afdeling Infanterie

(7e, 8e of 16e Afdeling?)

7e = Gelderland, Overijssel, Drenthe

8e = Groningen, Friesland

16e = Vlaanderen.

434 http://proxy.handle.net/10648/0ea2d387-bccd-41d3-bbdc-8f82610ae964 Stamboek van het Reserve Bataljon van een niet genoemde Afdeling Infanterie, stamboeknummers 1-183. 1819
Vrijwillige jagers 1830 - 1839

Zie voor lijsten van alle vrijwilligers uit 1830 en 1831. Binnenlandse Zaken, Kabinet.

Koninklijke jagers

Opgericht in 1830; ontbonden in 1839.

Samengesteld uit jachtopzieners ressorterende onder het Departement van de Opperhoutvesterij.

604 http://proxy.handle.net/10648/3442b9fd-5097-4410-97bf-e29e2419bec4 Stamboek van Koninklijke Jagers met namenklapper, stamboeknummers 1-385. 1830-1835
Compagnie vrijwillige jagers

Opgericht in 1830; ontbonden in 1839.

Samengesteld uit studenten der Hogeschool te Leiden en van het Atheneum te Deventer.

605 http://proxy.handle.net/10648/e091148d-37f9-40e7-be11-0ebf7b370f1c Stamboek van Compagnie Vrijwillige Jagers met namenklapper, stamboeknummers 1-391. 1831-1833
Groningse flankeurs

Opgericht in 1830; Ontbonden in 1839.

Samengesteld uit vrijwilligers.

606 http://proxy.handle.net/10648/231e3b45-08e0-4a26-bf30-0012c5aab393 Stamboek van Groningse flankeurs, met namenklapper, stamboeknummers 1-391. 1831-1833
Noord-Brabantse jagers

Opgericht in 1831; ontbonden in 1839.

Samengesteld uit vrijwilligers.

607 http://proxy.handle.net/10648/eccbba24-4362-42f6-9e3d-060b5682d279 Stamboek van Noord-Brabantse jagers, met namenklapper, stamboeknummers 1-158. 1831-1834
Vrijwillige Noord-Hollandse jagers

Opgericht in 1830; opgeheven in 1839.

Samengesteld uit ingezetenen van Noord-Holland.

608 http://proxy.handle.net/10648/044124b3-31ea-4e83-9b3c-53ebf86402b9 Stamboek van Vrijwillige Noord-Hollandse jagers, stamboeknummers 1-276. 1831-1834

Hierbij ook de officieren met bijgebonden klapper.

Compagnie Vrijwillige Jagers

Opgericht in 1830; opgeheven in 1839.

Samengesteld uit studenten der Hogeschool te Utrecht.

609 http://proxy.handle.net/10648/f84ab3de-0b02-4293-b8df-8acc54ea6646 Stamboek van Compagnie Vrijwillige Jagers, met namenklapper, stamboeknummers 1-358. 1830-1833
Korps vrijwillige jagers te paard in het 4e district van Zeeland

Opgericht in 1831; opgeheven in 1839.

610 http://proxy.handle.net/10648/ab413243-6fde-4fa4-aa62-b4adb2e37b7f Stamboek van het Korps vrijwillige jagers te paard in het 4e district van Zeeland, stamboeknummers 1-54. 1831-1835
Jagers van Van Dam

Opgericht in 1830; opgeheven in 1839.

Samengesteld uit vrijwilligers.

611 http://proxy.handle.net/10648/94dc5ae3-37f3-4ad6-baa3-5a4aa76056b8 Stamboek van Jagers van Van Dam, met namenklapper, stamboeknummers 1-433. 1830-1839
Korps jagers van Cleerens

Opgericht in 1831; opgeheven in 1839.

Samengesteld onder bevel van de kolonel van het Oost-Indisch leger Cleerens uit militairen, herkomstig van het Oost-Indisch leger en uit Belgische militairen, die de grens overgekomen waren om in Nederlandse dienst te gaan. In 1832 is aan dit korps een detachement cavalerie toegevoegd.

612-615A Stamboeken Korps jagers van Cleerens, met namenklapper. 1831-1839 612 http://proxy.handle.net/10648/dff315b3-a428-4e71-89dc-627bf79e745f stamboeknummers 1-911, 1831-1834 613 http://proxy.handle.net/10648/8546f6ca-365a-4cb5-8372-cb4f25a570c1 stamboeknummers 912-1647, 1834-1835 614 http://proxy.handle.net/10648/9c2bc132-94d9-4f3f-9133-08da9ab91fce stamboeknummers 1648-2550, 1836-1838 615 http://proxy.handle.net/10648/68b76c1f-27d2-46b0-a304-a62237e05b0c stamboeknummers 2551-3076 1838-1839 stamboeknummers 1-115 1832-1835

De nrs. 1-115 betreffen uitsluitend cavaleristen. Van deze is de namenklapper bijgebonden.

615A http://proxy.handle.net/10648/89759962-2c90-49be-a7a1-9a2a40a04c38 namenklapper, 1831-1839

Deze namenklapper uitsluitend betreffende de nummers 1-3076.

Regimenten Infanterie 1841 - 1924, met Landweerbataljons 1903-1922 Regiment Grenadiers met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie

Afdeling Grenadiers juli 1829 - maart 1841

Regiment Grenadiers maart 1841 - 1843

en

1e Bataljon Jagers juli 1829 - september 1840

2e Bataljon Jagers juli 1829 - september 1840 Afdeling Jagers september 1840 - maart 1841 Regiment Jagers maart 1841 - 1843.

In 1843 verenigd tot het Regiment Grenadiers en Jagers 1843 - 1905.

In 1905 gesplitst in Regiment Grenadiers en Regiment Jagers (zie hierna).

Grenadiers 36-42, 54A Stamboeken Grenadiers, met namenklapper. 1829-1843 36 http://proxy.handle.net/10648/e301d499-179e-408b-a50e-8ef13167fd4d stamboeknummers 1-1460, 1829 37 http://proxy.handle.net/10648/28f7e4a3-4afc-4b1b-a8f6-ddad0a4b1c06 stamboeknummers 1461-2972, 1829-1831 38 http://proxy.handle.net/10648/009ff6ca-8a3c-46f9-84dc-b291670a9c8d stamboeknummers 2973-3875, 1831-1833 39 http://proxy.handle.net/10648/531f7b23-17b9-4550-9669-74811d188a38 stamboeknummers 3876-4659, 1834-1835 40 http://proxy.handle.net/10648/222cfcb2-1e30-4aa5-832c-59487fb947bc stamboeknummers 4660-5575, 1836-1838 41 http://proxy.handle.net/10648/32785731-9626-44d2-b049-2dc6b71c2587 stamboeknummers 5576-6842, 1839-1841 42 http://proxy.handle.net/10648/6bfdd459-a7cf-4702-8c35-529adbe9bb45 stamboeknummers 6843-7711, 1842-1843 54A http://proxy.handle.net/10648/5e5967f9-b9dc-4822-a6ce-e92a96e16f6f namenklapper, 1829-1843 Jagers (1e bat.) 43-54B Stamboeken Jagers (1e bat.), met namenklapper. 1829-1840 43 http://proxy.handle.net/10648/f73c81e3-b6d5-4bf4-8d01-053f3e25f75f stamboeknummers 7712-8526, 1829-1830 44 http://proxy.handle.net/10648/2919c947-bfc2-484f-93ce-b2b56137462e stamboeknummers 8527-9961, 1830-1831 45 http://proxy.handle.net/10648/7f95a785-fdbc-45f9-a748-b45ca3275e7f stamboeknummers 9962-10334, 1832-1835 46 http://proxy.handle.net/10648/14410b15-ab17-4818-8ae4-0a7e6582cb87 stamboeknummers 10335-11106, 1836-1838 47 http://proxy.handle.net/10648/37fc399c-13d1-4ed7-8434-14f3afed3e00 stamboeknummers 11107-11446, 1839-1840 54B http://proxy.handle.net/10648/a568e004-1972-44d9-9d0a-228b2c64e5fc namenklapper, 1829-1840 Jagers (2e bat.) 48-54D Stamboeken Jagers (2e bat.) met namenklappers. 1829-1843 48 http://proxy.handle.net/10648/c3ebc31a-3ab3-42b3-a420-7c6d1f076dba stamboeknummers 11447-12244, 1829-1830 49 http://proxy.handle.net/10648/6f37130f-9bf1-4d9a-b0fc-6ec996c233be stamboeknummers 12245-13604, 1830-1831 50 http://proxy.handle.net/10648/9e0090d7-d3c0-4068-959f-4a44574880a0 stamboeknummers 13605-14604, 1832-1835 51 http://proxy.handle.net/10648/de2be917-f8dc-4940-b527-388845bea386 stamboeknummers 14605-15550, 1835-1840 52 http://proxy.handle.net/10648/cbeab7e8-f89d-4a55-a55a-368781d4997e stamboeknummers 15551-16467, 1840-1842 53 http://proxy.handle.net/10648/a3682a0d-5b43-45c7-880e-c9c0211fb90b stamboeknummers 16468-16709, 1843 54C http://proxy.handle.net/10648/7b8fc1ca-8d1b-4d1c-8c8c-f521d4284797 namenklapper, 1829-1840 54D http://proxy.handle.net/10648/0b989a09-ed45-4508-8ee1-aeb186f0865a namenklapper, 1841-1843 Grenadiers en jagers 54, 696-737, 3389-3419 Stamboeken Grenadiers en Jagers, met namenklappers. 1843-1922 54 http://proxy.handle.net/10648/d44464a9-fc23-40c3-9045-fa3e12939952 stamboeknummers 16710-17556, 1843-1844 696 http://proxy.handle.net/10648/38677b9e-6003-466e-a2f5-83691c9df594 stamboeknummers 17557-18794, 1844-1846 697 http://proxy.handle.net/10648/21fb9298-43bf-4428-a042-06c11bd23d92 stamboeknummers 18795-20053, 1846-1848 698 http://proxy.handle.net/10648/6288610d-f218-4213-ba54-939a4f7c0134 stamboeknummers 20054-21299, 1848-1850 699 http://proxy.handle.net/10648/d4d7a248-0cad-47e7-986f-870468c7a22d stamboeknummers 21300-22535, 1850-1852 700 http://proxy.handle.net/10648/21d8a60b-3c76-4ac0-9325-85bd85b3fb85 stamboeknummers 22536-23621, 1852-1854 701 http://proxy.handle.net/10648/806247b8-0695-4878-909e-b84ccdfedbb0 stamboeknummers 23622-24963, 1854-1856 702 http://proxy.handle.net/10648/a55e8fbf-d4dc-47fb-ba45-b0c30b4fa22c stamboeknummers 24964-26315, 1856-1858 703 http://proxy.handle.net/10648/1970380a-fe01-44d7-9fac-5c6cc61337fa stamboeknummers 26316-27226, 1858-1860 704 http://proxy.handle.net/10648/913c62ce-5944-4f2d-b208-ed2f2159c622 stamboeknummers 27227-28653, 1860-1861 705 http://proxy.handle.net/10648/15dbb206-93f7-47eb-9c6e-034f9c9a62ff stamboeknummers 28654-29663, 1861-1863 706 http://proxy.handle.net/10648/9d1d1a99-1763-4e9c-8b90-818e937a100f stamboeknummers 29664-30976, 1863-1865 707 http://proxy.handle.net/10648/8b933378-b73c-43a8-adf2-5a8e20b40e9f stamboeknummers 30977-31805, 1865-1867 708 http://proxy.handle.net/10648/652117d9-7a4b-4644-9e44-314a02ce4404 stamboeknummers 31806-32712, 1867 709 http://proxy.handle.net/10648/eb807a73-7ce2-43cc-8096-247df7b8831b stamboeknummers 32713-33629, 1867-1868 710 http://proxy.handle.net/10648/0ff721b7-6400-4aa8-a9b8-48232fb13c3e stamboeknummers 33630-34557, 1868-1870 711 http://proxy.handle.net/10648/c14ce840-a34b-4bd6-b620-857a6ba1c8ff stamboeknummers 34558-35468, 1870-1871 712 http://proxy.handle.net/10648/8c182e1f-8359-48f6-872b-e108fb073534 stamboeknummers 35469-36271, 1871-1872 713 http://proxy.handle.net/10648/9237edc6-e7ba-41a6-9494-bdd2fdbb64f3 stamboeknummers 36272-37084, 1872-1873 714 http://proxy.handle.net/10648/92538eb7-79c5-4e6c-8e7f-bb076d659bd8 stamboeknummers 37085-38123, 1873-1874 715 http://proxy.handle.net/10648/7ae39e53-4ec1-4a05-aa0a-aae967b8a33e stamboeknummers 38124-39245, 1874-1875 716 http://proxy.handle.net/10648/c119c57c-990c-477e-b492-c3fe7f5edbad stamboeknummers 39246-40504, 1875-1876 717 http://proxy.handle.net/10648/120de8bd-1255-4f24-b066-025e94db2df3 stamboeknummers 40505-41437, 1876-1877 718 http://proxy.handle.net/10648/d4169a68-a410-4087-8789-cd3e09f6da52 stamboeknummers 41438-42302, 1878-1879 719 http://proxy.handle.net/10648/c810df75-b586-4e94-81db-c47d2b396e22 stamboeknummers 42303-43929, 1879-1880 720 http://proxy.handle.net/10648/9cda620c-449c-4ab1-8a85-9adc3b361135 stamboeknummers 43930-44868, 1880-1881 721 http://proxy.handle.net/10648/b1019550-57ba-49a3-a6e9-df3d40ec79ed stamboeknummers 44869-45876, 1881-1882 722 http://proxy.handle.net/10648/6e3cd50e-97f8-49f1-88ba-32b038b53df2 stamboeknummers 45877-46842, 1882-1883 723 http://proxy.handle.net/10648/71d5e372-b976-4d30-9f4e-7355dc889774 stamboeknummers 46843-47811, 1883-1884 724 http://proxy.handle.net/10648/b30d5c7b-0b35-4599-a483-18208b1dd869 stamboeknummers 47812-48723, 1884-1885 725 http://proxy.handle.net/10648/2481e2a2-ec65-4215-9bc1-219175ea5b34 stamboeknummers 48724-49640, 1885-1886 726 http://proxy.handle.net/10648/c6b5d4f2-cff7-479b-bc91-96b3537078aa stamboeknummers 49641-50598, 1886-1887 727 http://proxy.handle.net/10648/ccd262d2-428a-4301-b41d-e6b13bc8a016 stamboeknummers 50599-51597, 1887-1888 728 http://proxy.handle.net/10648/41feaa86-e5ee-4819-afd9-bd4bfd22d5e2 stamboeknummers 51598-52582, 1888-1889 729 http://proxy.handle.net/10648/2e2e8490-13fa-4880-9c28-ddfdf950c735 stamboeknummers 52583-53449, 1889-1890 730 http://proxy.handle.net/10648/ee963787-5842-42c7-b2db-f32520b7221a stamboeknummers 53450-54350, 1890-1891 731 http://proxy.handle.net/10648/3d98a7ae-1a35-4d92-bf97-085e9ea7daed stamboeknummers 54351-55277, 1891-1892 732 http://proxy.handle.net/10648/e9df1e22-b8de-480b-b60f-f90449239e47 stamboeknummers 55278-56237, 1892-1893 733 http://proxy.handle.net/10648/9e8c0b1f-ee4e-45de-b288-819908d7e65b stamboeknummers 56238-57253, 1893-1894 734 http://proxy.handle.net/10648/ee65cb37-f5f9-4e98-9284-5c30e7c4275f stamboeknummers 57254-58161, 1894-1895 735 http://proxy.handle.net/10648/9cb6ec11-391a-405c-980d-b27194ea4b09 stamboeknummers 58162-59114, 1895-1896 736 http://proxy.handle.net/10648/26addd11-7a45-415d-a068-888993e33347 stamboeknummers 59115-60050, 1896-1897 737 http://proxy.handle.net/10648/f3db1352-0e67-46e3-b7ff-94dd9e7c9686 stamboeknummers 60051-61104, 1897-1898 3389 http://proxy.handle.net/10648/9d36ed47-8614-4941-a777-2b7d7921cc29 stamboeknummers 61105-62083, 1898-1899 3390 http://proxy.handle.net/10648/aced1723-8a1e-4ae8-b934-1af4be4bd8ec stamboeknummers 62084-63095, 1899-1900 3391 http://proxy.handle.net/10648/c509533c-8f39-4afd-a06a-fa53d02b1cd3 stamboeknummers 63096-64118, 1900-1901 3392 http://proxy.handle.net/10648/d2f5b92b-a301-48cb-a003-e977ef79bee2 stamboeknummers 64119-65104, 1901-1902 3393 http://proxy.handle.net/10648/ab6b1240-1be1-4950-be9e-b4b43752798f stamboeknummers 65105-66230, 1902-1903 3394 http://proxy.handle.net/10648/219af3d9-30af-48b9-9a2c-62881ee38135 stamboeknummers 66231-67842, 1903-1904 3395 http://proxy.handle.net/10648/546a2361-2083-46d1-a8be-88dce91bd8db stamboeknummers 67843-69258, 1904-1905 3396 http://proxy.handle.net/10648/71b4ac76-74e6-4e0a-9ff7-0bb2b6bfaf0d stamboeknummers 69259-70622, 1905-1906 3397 http://proxy.handle.net/10648/56eac37e-1dcc-4c58-b6d6-740fcb216df1 stamboeknummers 70623-71917, 1906-1907 3398 http://proxy.handle.net/10648/a0667dc9-ce98-4a86-9af0-dc7f231f4684 stamboeknummers 71918-73206, 1907-1908 3399 http://proxy.handle.net/10648/a37704ce-9198-41bf-a2c1-707862649212 stamboeknummers 73207-74189, 1908-1909 3400 http://proxy.handle.net/10648/5fb4489b-0983-41fa-8bc6-fc6611edd301 stamboeknummers 74190-75117, 1909 3401 http://proxy.handle.net/10648/ba39a3d9-9b0f-4755-876a-8e442f012237 stamboeknummers 75118-76031, 1910 3402 http://proxy.handle.net/10648/c6975833-0428-4927-840e-83738ce99b06 stamboeknummers 76032-76973, 1910-1911 3403 http://proxy.handle.net/10648/78e340d2-b8d6-4165-baff-cbeb56e8b0d8 stamboeknummers 76974-77917, 1911 3419 http://proxy.handle.net/10648/1e35d515-a7c4-4773-861e-50e1e0cc5847 stamboeknummers 77918-78882, 1912 3404 http://proxy.handle.net/10648/a1ca87f4-37a6-464c-a4a5-ea48c61fe6e6 stamboeknummers 78883-79892, 1912-1913 3405 http://proxy.handle.net/10648/b9f34e2d-7fa7-4a3d-b20c-962577d77e34 stamboeknummers 79893-80897, 1913-1914 3406 http://proxy.handle.net/10648/56b90b48-8376-4d7f-a0ab-e81bfe152c1f stamboeknummers 80898-81830, 1914 3407 http://proxy.handle.net/10648/60ecc564-0e2c-4e15-82b4-6f898361b65f stamboeknummers 81831-82845, 1915 3408 http://proxy.handle.net/10648/8f9604f3-2f5b-4e21-b46c-54008b35b540 stamboeknummers 82846-83905, 1916-1917 3409 http://proxy.handle.net/10648/75daa129-39c4-4570-9667-44a9aa0575b4 stamboeknummers 83906-84934, 1917 3410 http://proxy.handle.net/10648/a122da09-f3d6-4366-9d70-c2b739e94cbd stamboeknummers 84935-86127, 1917-1918 3411 http://proxy.handle.net/10648/4027f1c9-0530-455f-8f69-7f6469b6e8fc stamboeknummers 86128-87168, 1918-1919 3412 http://proxy.handle.net/10648/e3651ac9-dc2e-4d72-8fcd-3e52392957d1 stamboeknummers 87169-88245, 1919 3413 http://proxy.handle.net/10648/3be4c401-551f-45a4-beb7-1ffa5337ac8a stamboeknummers 88246-89275, 1920-1921 3414 http://proxy.handle.net/10648/f65977b8-ffec-41ef-81e6-eebc4191c0bb stamboeknummers 89276-90350, 1921-1922 737A http://proxy.handle.net/10648/5ea4f4ec-c14a-4e1e-9f72-aebc2742767b namenklapper, 1843-1867 737B http://proxy.handle.net/10648/e01ec84a-c3bd-4aed-a0de-cc6b545a5b6c namenklapper, 1868-1883 3415 http://proxy.handle.net/10648/4ef6c4e5-93b0-4a45-8cb0-1e89fad0fb99 namenklapper, 1884-1898 3416 http://proxy.handle.net/10648/1f58178d-1d80-4d0f-a540-37ad4dfd4a27 namenklapper, 1899-1909 3417 http://proxy.handle.net/10648/733ad0c7-d926-40f7-9299-9236f1d1acb5 namenklapper, 1910-1918 3418 http://proxy.handle.net/10648/c8956b2c-7a55-463e-b8cc-b025684acf86 namenklapper, 1919-1922 1701-1730 Stamboeken Grenadiers en Jagers, met namenklappers. (1882) 1898-1924 1701 http://proxy.handle.net/10648/0b39a031-a1ff-49ab-9dc5-34b0f4840bc1 stamboeknummers 60992-62174, 1898-1899 1702 http://proxy.handle.net/10648/e3cfc43c-e552-46a0-b3b1-c830fdbbd1c6 stamboeknummers 62175-63355, 1899-1901 1703 http://proxy.handle.net/10648/9bb8adcd-a209-43cb-9966-9f69adef4fae stamboeknummers 63356-64538, 1901-1902 1704 http://proxy.handle.net/10648/6cdac3bd-ce74-4875-8efb-f4cceb21a8e5 stamboeknummers 64539-65728, 1902-1903 1705 http://proxy.handle.net/10648/f0434526-5e24-456e-a922-79356cc59176 stamboeknummers 65729-66912, 1903-1904 1706 http://proxy.handle.net/10648/aeb799f5-3848-42b2-9bb4-11293318cb81 stamboeknummers 66913-68101, 1904 1707 http://proxy.handle.net/10648/828b66d0-d40c-47b8-9b59-b7c62c99bbc5 stamboeknummers 68102-69296, 1904-1905 1708 http://proxy.handle.net/10648/a601d1b5-0fdc-495d-be01-3ef3627f0bb7 stamboeknummers 69297-70401, 1905-1906 1709 http://proxy.handle.net/10648/119bea36-15e3-4b63-86de-977659e2bc0e stamboeknummers 70402-71537, 1906-1907 1710 http://proxy.handle.net/10648/0cc4f165-e9f2-41a7-8f0f-8e6b04d9e31e stamboeknummers 71538-72664, 1907-1908 1711 http://proxy.handle.net/10648/0f4db980-3195-4d06-90e0-180d375d37d6 stamboeknummers 72665-73803, 1908-1909 1712 http://proxy.handle.net/10648/294dbb12-fdf0-42d7-9b85-1a0fe04b8c5c stamboeknummers 73804-74954, 1909 1713 http://proxy.handle.net/10648/94ca8d29-efa5-4227-a9c1-4d707cc0a8e0 stamboeknummers 74955-76143, 1909-1910 1714 http://proxy.handle.net/10648/cf65cad7-cce8-4048-b3bf-87041aa15583 stamboeknummers 76144-77264, 1910-1911 1715 http://proxy.handle.net/10648/324f297b-9476-4195-a3c1-2e6e8d6decfc stamboeknummers 77265-78394, 1911-1912 1716 http://proxy.handle.net/10648/68b8d918-9ed5-4ea4-8083-bd7ae87b7907 stamboeknummers 78395-79538, 1912-1913 1717 http://proxy.handle.net/10648/9a214f3e-153f-4c06-9ac9-053d7c95dad0 stamboeknummers 79539-80667, 1913 1718 http://proxy.handle.net/10648/41e679ff-4ad0-4fe1-8fdc-3f6b36f7d0c6 stamboeknummers 80668-81804, 1913-1914 1719 http://proxy.handle.net/10648/f42a0bb4-d8c3-4cc5-a81e-4d8e576522e4 stamboeknummers 81805-82936, 1914-1916 1720 http://proxy.handle.net/10648/93748912-ae51-4557-9c99-239d6a4ec652 stamboeknummers 82937-84080, 1916-1917 1721 http://proxy.handle.net/10648/06c402b3-6fd6-452e-bf28-20892c0bb123 stamboeknummers 84081-85207, 1917-1918 1722 http://proxy.handle.net/10648/746a8672-ab88-47c3-968c-e568b72767cd stamboeknummers 85208-86350, 1918 1723 http://proxy.handle.net/10648/1f1007d8-0e98-4b95-9f20-8ab87220e41c stamboeknummers 86351-87469, 1918-1919 1724 http://proxy.handle.net/10648/07d54406-9b0d-446a-b5c0-26de6cb543f2 stamboeknummers 87470-88596, 1919-1920 1725 http://proxy.handle.net/10648/56922ba5-380b-4552-9fa3-e5bd39cd071c stamboeknummers 88597-89718, 1920-1922 1726 http://proxy.handle.net/10648/6154c105-71f0-46ba-b765-d6a0ce4bc26b stamboeknummers 89719-90823, 1922-1923 1727 http://proxy.handle.net/10648/36c5f9bf-c7d2-47c9-b00e-2b3fb0ada802 stamboeknummers 90824-91470, 1924 737C http://proxy.handle.net/10648/d7e34a37-d41e-4be7-a665-ec9a064a247a namenklapper, 1882-1893 1728 http://proxy.handle.net/10648/09a9beb1-c74e-4f89-9187-bfb1a4e5f905 namenklapper, 1894-1905 1729 http://proxy.handle.net/10648/db4a48c0-1a49-42ad-bc75-8e43b3717983 namenklapper, 1905-1917 1730 http://proxy.handle.net/10648/12ee9e5c-9679-4797-8c04-829068938ec3 namenklapper, 1917-1924 3e Bataljon Landweer 4189-4191 Stamboeken 3e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1913 4189 http://proxy.handle.net/10648/19e72cdb-c78c-4f2a-9d4d-87712825514e stamboeknummers 1-562, 1903-1909 4190 http://proxy.handle.net/10648/eebd7650-8d6e-4185-b2ed-fb1b692fc237 stamboeknummers 563-1203, 1909-1913 4191 http://proxy.handle.net/10648/2d060518-ac7b-4207-9b00-cba46820cfc7 namenklapper, 1903-1913 3420-3424 Stamboeken 3e Bataljon Landweer, met namenklapper,. 1913-1922 3420 http://proxy.handle.net/10648/9645d36b-dcf5-4413-9802-29d42908959e stamboeknummers 1-1094, 1913-1914 3421 http://proxy.handle.net/10648/2f65bf92-33bf-4d7a-ac9b-8d82b34f69d8 stamboeknummers 1095-1858, 1914-1916 3422 http://proxy.handle.net/10648/50eb2028-4bb7-4d88-b340-3fa3d4b6e649 stamboeknummers 1859-2718, 1916-1919 3423 http://proxy.handle.net/10648/59cc3139-ca3a-4bad-b883-531470ca6d0e stamboeknummers 2719-3336, 1919-1922 3424 http://proxy.handle.net/10648/57f8bc53-cf0f-4914-b860-e35e6a380689 namenklapper, 1913-1921 1731,1736 Stamboek 3e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1913 1731 http://proxy.handle.net/10648/e4f57b2e-17c3-4e61-9554-e318db80c58e stamboeknummers 1A-1203A, 1903-1913 1736 http://proxy.handle.net/10648/526c771d-0e3d-4582-8784-ba107515c418 namenklapper, 1903-1913 1732-1735 Stamboeken 3e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1913-1922 1732 http://proxy.handle.net/10648/a6f9660d-e8be-4eed-ac14-1d8c7661d19a stamboeknummers 1-1070, 1913 1733 http://proxy.handle.net/10648/e036ba76-18d7-44b6-a033-c4febf5369cf stamboeknummers 1071-2082, 1913-1918 1734 http://proxy.handle.net/10648/50a1b7c0-2460-4588-b27d-631129532256 stamboeknummers 2083-3336, 1918-1922 1735 http://proxy.handle.net/10648/364729b9-493c-4977-b5a4-e91c2cdeff8c namenklapper, 1913-1922 32e Bataljon Landweer 4043-4047 Stamboeken 32e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1913 4043 http://proxy.handle.net/10648/ef39044f-4a3c-472d-abd0-06badf998789 stamboeknummers 1-845, 1903-1908 4044 http://proxy.handle.net/10648/97583f98-01d4-4514-9a5f-76031bbe2d22 stamboeknummers 846-1463, 1908-1911 4045 http://proxy.handle.net/10648/0b628901-a01a-491a-932f-261faccfe9b2 stamboeknummers 1464-2085, 1911-1912 4046 http://proxy.handle.net/10648/0abce75e-e081-460b-b935-91957ca8b910 stamboeknummers 2086-2372, 1912-1913 4047 http://proxy.handle.net/10648/97b4deae-b644-47fc-b772-f36c4df9441a namenklapper, 1903-1913 3425-3429 Stamboeken 32e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1913-1922 3425 http://proxy.handle.net/10648/781410bb-add3-451b-85dc-568f5466946d stamboeknummers 1-1053, 1913 3426 http://proxy.handle.net/10648/d971f064-6360-4cb7-8d56-15c98fa191fe stamboeknummers 1054-1808, 1914-1916 3427 http://proxy.handle.net/10648/b037297a-de13-48a2-a5cd-3067b246da27 stamboeknummers 1809-2751, 1916-1918 3428 http://proxy.handle.net/10648/481f94e1-f305-4dcb-9203-a9ce29e8058d stamboeknummers 2752-3444, 1919-1922 3429 http://proxy.handle.net/10648/4c9eb9e5-00c7-4c49-8fd9-a36daa8cfb18 namenklapper. 1913-1921 1737-1743 Stamboeken 32e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1918 1737 http://proxy.handle.net/10648/f777def6-b2a4-4b32-a46c-cd8102718301 stamboeknummers 1-1008, 1903-1908 1738 http://proxy.handle.net/10648/b4e7d887-a2ec-4223-8129-3d47894af475 stamboeknummers 1009-2064, 1908-1912 1739 http://proxy.handle.net/10648/f992008d-5921-47d7-bb2e-2fbab06071f1 stamboeknummers 2065-2372, 1912-1913 1740 http://proxy.handle.net/10648/1b894f2c-99eb-4c2f-99b8-f984361af9b8 stamboeknummers 1-1156, 1913-1916 1741 http://proxy.handle.net/10648/458db846-d766-490e-a33a-a2100f37598a stamboeknummers 1157-2302, 1916-1918 1742 http://proxy.handle.net/10648/cdb69541-141e-4afe-8ee7-a94879d8e17a stamboeknummers 2303-3444, 1918 1743 http://proxy.handle.net/10648/4fd0ddad-97db-45df-b67d-90c6ea5a00dc namenklapper, 1913-1918
Regiment Jagers met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie Regiment Jagers

Zie voor de stamboeken van het Regiment Jagers maart 1841-1843 de serie van her Regiment Grenadiers hiervoor.

3430-3444 Stamboeken Regiment Jagers, met namenklappers. 1913-1922 3430 http://proxy.handle.net/10648/20a361e9-1b6d-485a-9757-d4aa784837d0 stamboeknummers 1-1070, 1913 3431 http://proxy.handle.net/10648/15d8c131-b685-44ab-9680-4de0182cf78d stamboeknummers 1071-2167, 1913 3432 http://proxy.handle.net/10648/562c546a-c2ee-4dc3-ba3b-2e15dba93a66 stamboeknummers 2168-3175, 1913 3433 http://proxy.handle.net/10648/1744f20f-fcf9-4ee9-b12f-2f036c676f11 stamboeknummers 3176-4207, 1913 3434 http://proxy.handle.net/10648/d64a53aa-e3be-4260-91cf-ab79f01552c7 stamboeknummers 4208-5344, 1913-1914 3435 http://proxy.handle.net/10648/acde5518-1c58-4590-b0ed-1da6066f5c84 stamboeknummers 5345-6369, 1914-1915 3436 http://proxy.handle.net/10648/e0599a53-20ca-4ea1-9b9f-41882a6999c2 stamboeknummers 6370-7409, 1915-1917 3437 http://proxy.handle.net/10648/48712508-fda9-4eff-a471-4505d4e12af3 stamboeknummers 7410-8459, 1917 3438 http://proxy.handle.net/10648/d6345fbe-de5d-498b-a760-179af8397c4e stamboeknummers 8460-9463, 1917-1918 3439 http://proxy.handle.net/10648/a2bc8c93-4045-4a02-adc0-78a06d33df32 stamboeknummers 9464-10372, 1918 3440 http://proxy.handle.net/10648/ecd9c43b-194e-48d1-9161-11110c7548fe stamboeknummers 10373-11384, 1918-1919 3441 http://proxy.handle.net/10648/d5ac342b-5f4f-4e41-86f4-14c7b80542b2 stamboeknummers 11385-12354, 1919-1920 3442 http://proxy.handle.net/10648/bb75d789-aee4-4b47-87b7-4eb5651f0c73 stamboeknummers 12355-13133, 1921-1922 3443 http://proxy.handle.net/10648/e127316f-8eb8-41ed-880d-aefbc0da82a7 namenklapper, 1905-1919 3444 http://proxy.handle.net/10648/c15bb126-a060-4ef1-96b1-5545e538d7d9 namenklapper, 1919-1922 1744-1753 Stamboeken Regiment Jagers, met namenklapper. 1913-1924 1744 http://proxy.handle.net/10648/ad9c5136-fe82-4261-b5ca-968dad4f4b68 stamboeknummers 4194-53081, 1913-1914 1745 http://proxy.handle.net/10648/56bd8e74-434a-490d-97a7-9e0619dea013 stamboeknummers 5309-6427, 1914-1915 1746 http://proxy.handle.net/10648/6932d5f8-7013-434f-b9d9-c77790a7d831 stamboeknummers 6428-7571, 1915-1917 1747 http://proxy.handle.net/10648/b165906b-09e6-46ee-a057-31107e99666f stamboeknummers 7572-8716, 1917 1748 http://proxy.handle.net/10648/07001821-5dfa-4c8a-a62c-895c12abf575 stamboeknummers 8717-9853, 1917-1918 1749 http://proxy.handle.net/10648/b05620a1-47b2-4d48-817b-d675abc25665 stamboeknummers 9854-10962, 1918-1919 1750 http://proxy.handle.net/10648/a21ce800-2715-4a40-849f-7baedad81747 stamboeknummers 10963-12097, 1919-1920 1751 http://proxy.handle.net/10648/d0294e70-9ac4-4cea-93c7-44d037588635 stamboeknummers 12098-13206, 1920-1923 1752 http://proxy.handle.net/10648/831f3cbe-5033-4ae1-9767-b1f7e926fae4 stamboeknummers 13207-14013, 1923-1924 1753 http://proxy.handle.net/10648/a57ca360-9ba7-49da-988b-3281b9f23219 namenklapper, 1913-1924
36e Bataljon Landweer 4104-4107 Stamboeken 36e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1913 4104 http://proxy.handle.net/10648/95e9068c-6186-45ad-9077-2b67faca6bd8 stamboeknummers 1-697, 1903-1908 4105 http://proxy.handle.net/10648/184ffe52-d459-4498-8841-830b46eff1ed stamboeknummers 698-1497, 1908-1911 4106 http://proxy.handle.net/10648/0c493640-4739-4ddd-ae45-acdc6d81e002 stamboeknummers 1498-2047, 1912-1913 4107 http://proxy.handle.net/10648/4e37706a-463d-413e-9af8-9e4ad6dc41c3 namenklapper, 1903-1913 3445-3449 Stamboeken 36e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1913-1922 3445 http://proxy.handle.net/10648/e714fe2d-7a25-417d-a9b3-9c249e2229e8 stamboeknummers 1-1094, 1913-1914 3446 http://proxy.handle.net/10648/27adb62f-52cc-4d73-bfec-926fdfd7919c stamboeknummers 1095-1830, 1914-1916 3447 http://proxy.handle.net/10648/2ec817b0-235d-4c51-9462-a75e57d114d4 stamboeknummers 1831-2890, 1916-1920 3448 http://proxy.handle.net/10648/0452f50f-0d39-489a-a373-d9ec7756431a stamboeknummers 2891-3181, 1920 - 1921 (1922) 3449 http://proxy.handle.net/10648/0adc666f-2983-47d3-876d-2539f74bf40e namenklapper, 1913-1922 2582-2584 Stamboeken 36e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1913 2582 http://proxy.handle.net/10648/d1b79644-5177-4231-9f7b-25af71f04395 stamboeknummers 1a-1043a, 1903-1913 2583 http://proxy.handle.net/10648/ab5a4636-4ac6-4a5d-a089-f3a5586b37eb stamboeknummers 1044a-2047a, 1903-1913 2584 http://proxy.handle.net/10648/7d639eb5-77dd-410e-93a4-1a4889806148 namenklapper, 1903-1913 1754-1757 Stamboeken 36e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1913-1922 1754 http://proxy.handle.net/10648/dfc3ba95-3f32-4440-8d40-794112fdb684 stamboeknummers 1- 1093, 1913 1755 http://proxy.handle.net/10648/a174ca01-31ac-4080-940b-339222618aaf stamboeknummers 1094-2129, 1913-1918 1756 http://proxy.handle.net/10648/38721569-ede3-4ba4-be53-b8163b57c971 stamboeknummers 2130-3180, 1918-1922 1757 http://proxy.handle.net/10648/3e905184-6e84-4212-ae3a-3b80b1854e2c namenklapper, 1913-1922 47e Bataljon Landweer 3982-3985 Stamboeken 47e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1913 3982 http://proxy.handle.net/10648/a21e728d-32c6-485d-bf30-7bd34118bd33 stamboeknummers 1-714, 1903-1908 3983 http://proxy.handle.net/10648/36b0be8b-9d0e-41c8-a510-f6497f235a56 stamboeknummers 715-1409, 1908-1911 3984 http://proxy.handle.net/10648/f447aa84-3574-46d3-bf09-d2744ce6f2d5 stamboeknummers 1410-1941, 1911-1913 3985 http://proxy.handle.net/10648/939aa5e4-9f70-4804-b41e-2866bff43577 namenklapper, 1903-1913 3450-3454 Stamboeken 47e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1913-1922 3450 http://proxy.handle.net/10648/c6d77352-7256-4af7-a99b-21021d92c245 stamboeknummers 1-1066, 1913 3451 http://proxy.handle.net/10648/ae0dc1cf-28af-4436-bffb-93ff21a4ea02 stamboeknummers 1067-1810, 1914-1916 3452 http://proxy.handle.net/10648/84d5c148-e04d-4b42-9793-32d34134b8f0 stamboeknummers 1811-2757, 1916-1919 3453 http://proxy.handle.net/10648/05319da2-98bc-409c-aea1-1867bc865efc stamboeknummers 2758-3591, 1920-1922 3454 http://proxy.handle.net/10648/f1c57a07-81c8-472f-9d6a-ca279de0ed16 namenklapper, 1913-1922 1762-1761 Stamboeken 47e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 1762 http://proxy.handle.net/10648/d217d39d-5db6-4a09-bd4e-7daaba5b6100 stamboeknummers 1A-1036A, 1903-1910 1763 http://proxy.handle.net/10648/c9394ea5-02cf-486e-b17a-454d8cf3f872 stamboeknummers 1037A-1941A, 1910-1913 1758 http://proxy.handle.net/10648/23cb6c78-237e-4afd-8438-60fbc8cf1cc2 stamboeknummers 1-1136, 1913-1916 1759 http://proxy.handle.net/10648/ccd748c1-d45b-4ca7-aa50-72d999d0e526 stamboeknummers 1137-2267, 1916-1918 1760 http://proxy.handle.net/10648/3e9b6370-36a7-493a-8ece-628bf9c6a689 stamboeknummers 2268-3591, 1918-1922 1761 http://proxy.handle.net/10648/2f8e327e-00c8-4c84-8720-fcf34d5ab9a6 namenklapper, 1913-1922
1e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie

12e Afdeling Infanterie 1830-1839,

1e Afdeling Infanterie 1839-1841,

1e Regiment Infanterie 1841-. De 12e Afdeling Infanterie werd in 1830 nieuw gevormd uit de overgebleven manschappen van de oude 12e Afdeling Infanterie, welke in 1816 was gevormd en in 1830 was opgeheven (Namen). In 1843 werd bij dit Regiment ingedeeld het 3e Bataljon van het in dat jaar opgeheven 9e Regiment Infanterie.

1e Regiment Infanterie 55...3486 Stamboeken 1e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1814-1922 55 http://proxy.handle.net/10648/d34fbb1f-7b40-4e75-81cc-9ae490aff4d7 stamboeknummers 1-10081, [1814] - 1830 56 http://proxy.handle.net/10648/cab76899-0116-4712-a65f-47071a8ec194 stamboeknummers 1009-2064, 1830-1831 57 http://proxy.handle.net/10648/dc2b8a00-fa84-4062-aa24-dc5dbb9d4827 stamboeknummers 2065-3120, 1831 58 http://proxy.handle.net/10648/59a729e3-b115-484b-a805-594d5c83850a stamboeknummers 3121-4224, 1831-1832 59 http://proxy.handle.net/10648/ef487cf4-2226-4d24-8e19-5dbb3a0f60a2 stamboeknummers 4225-5193, 1832-1835 60 http://proxy.handle.net/10648/553fa282-32f7-4e0a-ad43-241489175da2 stamboeknummers 5194-6261, 1835-1836 61 http://proxy.handle.net/10648/34fe2fc8-4638-46cb-aeef-be61c083a36c stamboeknummers 6262-7384, 1837-1838 62 http://proxy.handle.net/10648/328a6c8b-3e81-4d4e-b03e-0bd2794831e7 stamboeknummers 7385-8767, 1838-1839 63 http://proxy.handle.net/10648/29f999d1-7717-49a6-ae40-aead88de742e stamboeknummers 8768-10377, 1840-1841 64 http://proxy.handle.net/10648/22ee3015-b861-4b18-95f0-fdd931e63e83 stamboeknummers 10378-12213, 1841-1843 65 http://proxy.handle.net/10648/1a957fe6-0e56-47d0-955b-04f696dddf1b stamboeknummers 12214-13312, 1843-1844 66 http://proxy.handle.net/10648/c0706687-b3b4-446f-a545-8f2a683bb7bd stamboeknummers 13313-14341, 1844 67 http://proxy.handle.net/10648/5d8a1248-f43f-4446-bd55-ad4615c1c79e stamboeknummers 14342-15339, 1844-1845 738 http://proxy.handle.net/10648/f009be87-6cc3-4e2c-9a69-b6b80461c78c stamboeknummers 15340-16483, 1845-1846 739 http://proxy.handle.net/10648/8fe73343-2679-465c-8ab9-b22b23238a8e stamboeknummers 16484-17473, 1846-1847 740 http://proxy.handle.net/10648/73df9a23-7d8b-45a0-bfa6-6c11ebbe9704 stamboeknummers 17474-18359, 1847-1848 741 http://proxy.handle.net/10648/ec87d139-9583-4932-90fd-e4137c70f142 stamboeknummers 18360-19373, 1848-1850 742 http://proxy.handle.net/10648/0c5d0853-f969-4050-a984-d248693c6e4c stamboeknummers 19374-20847, 1850-1851 743 http://proxy.handle.net/10648/3b95be72-ba7a-4ce2-8276-c6ed143e5a0b stamboeknummers 20848-21754, 1851-1852 744 http://proxy.handle.net/10648/5467f372-ef2a-4ec8-bfbd-8dba438b87f6 stamboeknummers 21755-22700, 1852-1853 745 http://proxy.handle.net/10648/77e27ea1-c80a-416f-ba73-c43a920fbddb stamboeknummers 22701-23719, 1853-1854 746 http://proxy.handle.net/10648/05b98be4-a7a1-4ea7-82b2-92246eaf3220 stamboeknummers 23720-24731, 1854-1855 747 http://proxy.handle.net/10648/f5725df6-6714-4c5f-b4e2-4f69d3d26546 stamboeknummers 24732-25816, 1855-1856 748 http://proxy.handle.net/10648/01f5b3d1-0d83-4220-8c4c-be6763620d14 stamboeknummers 25817-26900, 1856-1857 749 http://proxy.handle.net/10648/0286ff74-0a5d-47fb-8b9b-0ad8808567a0 stamboeknummers 26901-28008, 1857-1858 750 http://proxy.handle.net/10648/ce62cf47-131e-438c-bcd3-927f21bca423 stamboeknummers 28009-29154, 1858-1859 751 http://proxy.handle.net/10648/95d1d26b-230c-4ade-86c4-c823ef85d241 stamboeknummers 29155-30253, 1859-1860 Ontbreekt 752 http://proxy.handle.net/10648/d642b112-ba06-448f-b0ef-eeaf03389320 stamboeknummers 30254-31301, 1860-1861 Ontbreekt 753 http://proxy.handle.net/10648/93787373-042a-46aa-b272-afae495e5df4 stamboeknummers 31302-32636, 1861-1863 754 http://proxy.handle.net/10648/3ad08faf-8199-4d73-aa25-c48348f9b9e8 stamboeknummers 32637-33646, 1863-1864 755 http://proxy.handle.net/10648/da965ab5-48ac-463d-9350-8c8182dd641d stamboeknummers 33647-34704, 1864-1865 756 http://proxy.handle.net/10648/c5dee5dc-1860-4c06-97e5-10239c13f638 stamboeknummers 43705-35808, 1865-1866 757 http://proxy.handle.net/10648/2dc48222-4a04-42eb-bdde-0762595d9164 stamboeknummers 35809-36958, 1866-1867 758 http://proxy.handle.net/10648/cd69d84c-2eac-4da1-b3c7-a822c880f347 stamboeknummers 36959-38062, 1867-1868 759 http://proxy.handle.net/10648/e3581a6d-84d2-4819-b975-6c5534a3d2b5 stamboeknummers 38063-39241, 1868-1869 760 http://proxy.handle.net/10648/7ce7f784-0780-4094-9717-db6c8a520176 stamboeknummers 39242-40397, 1869-1870 761 http://proxy.handle.net/10648/09e7f3d2-c4bf-491a-b48e-ffda53aaa017 stamboeknummers 40398-41508, 1870-1871 762 http://proxy.handle.net/10648/0dad2abd-6b13-4924-ad36-8d63a84ece83 stamboeknummers 41509-42586, 1871-1872 763 http://proxy.handle.net/10648/49ae4f54-8318-45b0-8a23-668fbd49172b stamboeknummers 42587-43639, 1872-1873 764 http://proxy.handle.net/10648/52497b4e-e173-44f4-9e53-65b97c51bea3 stamboeknummers 43640-44764, 1873-1874 765 http://proxy.handle.net/10648/a4b007f2-ced4-4371-a27f-3d05d6205acf stamboeknummers 44765-45855, 1874-1875 766 http://proxy.handle.net/10648/ead50fcf-1164-41ad-bf76-0d7db3cb8229 stamboeknummers 45856-46940, 1875-1876 767 http://proxy.handle.net/10648/a6708228-4fd8-4653-ad17-bd3bd15a16e6 stamboeknummers 46941-47919, 1876-1877 768 http://proxy.handle.net/10648/b1277c57-203f-4747-a40e-a9f7cfabdfcd stamboeknummers 47920-49066, 1877-1878 769 http://proxy.handle.net/10648/40aff23a-11c4-43c6-97c6-38412dfc3535 stamboeknummers 49067-50248, 1878-1879 770 http://proxy.handle.net/10648/cf1a6333-eb03-4173-8f32-b0861033c4e9 stamboeknummers 50249-51401, 1879-1880 771 http://proxy.handle.net/10648/c3beb945-0113-4eaf-8c2b-c533ced00f3e stamboeknummers 51402-52469, 1880-1881 772 http://proxy.handle.net/10648/af8af157-c673-4250-b834-3c730f9cee9d stamboeknummers 52470-53595, 1881-1882 773 http://proxy.handle.net/10648/f06c1cad-0d36-43ee-b83e-d1b83b85438b stamboeknummers 53596-54679, 1882-1883 774 http://proxy.handle.net/10648/b22cb0a6-d147-4a56-b368-d9826ee6d4dc stamboeknummers 54680-55655, 1883-1884 775 http://proxy.handle.net/10648/dd7c1dd5-be0e-41a1-aff6-ca70f35fe7ea stamboeknummers 55656-56669, 1884-1885 776 http://proxy.handle.net/10648/b80addb5-3321-4eea-a9a6-d0dd3b4dd0ae stamboeknummers 56670-57793, 1885-1886 777 http://proxy.handle.net/10648/d8280e0b-eab9-4c97-b8b0-3e461b802ce4 stamboeknummers 57794-58822, 1886-1887 778 http://proxy.handle.net/10648/61938c15-fde9-4e2d-90be-a1c3cd1fe138 stamboeknummers 58823-59880, 1887-1888 779 http://proxy.handle.net/10648/e8a6d0d2-11af-4a49-b0c9-8e4b6faf3242 stamboeknummers 59881-60869, 1888-1889 780 http://proxy.handle.net/10648/dbab3999-716d-4f58-bba1-78c407a37a3b stamboeknummers 60870-61850, 1889-1890 781 http://proxy.handle.net/10648/46548f59-04ed-481c-b2a1-de95946c84df stamboeknummers 61851-62992, 1890-1891 782 http://proxy.handle.net/10648/349948b9-9637-4ba8-b31d-b58aa524762d stamboeknummers 62993-64359, 1891-1892 783 http://proxy.handle.net/10648/185043f6-7c0d-4ddd-8eaf-a8210d5ba03b stamboeknummers 64360-65296, 1892 784 http://proxy.handle.net/10648/d7bd5ece-6ab4-4127-bf83-e6366adf8e5b stamboeknummers 65297-66526, 1892-1893 785 http://proxy.handle.net/10648/490e3c42-3065-43e6-9b28-cbbe64f8b5b4 stamboeknummers 66527-67592, 1893-1894 786 http://proxy.handle.net/10648/20f5a682-9471-40c6-b72f-ee3c51dd3d9c stamboeknummers 67593-68638, 1894-1895 787 http://proxy.handle.net/10648/02fd269a-9c10-4cb3-8f06-8392df014451 stamboeknummers 68639-69830, 1895-1896 788 http://proxy.handle.net/10648/467cc77d-82e7-4558-9ff0-cd71c642e1d6 stamboeknummers 69831-70899, 1896-1897 789 http://proxy.handle.net/10648/5c69ef85-0326-4f0d-a1be-b294d7b92f56 stamboeknummers 70900-72037, 1897-1898 790 http://proxy.handle.net/10648/2f642873-792d-4b42-8b52-6d1b35b8b0c8 stamboeknummers 72038-73043, 1898-1899 3455 http://proxy.handle.net/10648/aa829a9e-80ea-499e-bddd-e898de0a8a97 stamboeknummers 73044-74097, 1899-1900 3456 http://proxy.handle.net/10648/cebf85ad-057a-407f-9c88-433c395cf131 stamboeknummers 74098-75272, 1900-1901 3457 http://proxy.handle.net/10648/abfbb2f0-44bc-4ae8-9d12-844454b32c43 stamboeknummers 75273-76430, 1901-1902 3458 http://proxy.handle.net/10648/45d6a89b-894d-4503-9966-aa068f3d29aa stamboeknummers 76431-77780, 1902-1903 3459 http://proxy.handle.net/10648/445c9b53-66d7-4727-90d0-9eb88e36ac10 stamboeknummers 77781-78952, 1903 3460 http://proxy.handle.net/10648/f41ba778-9087-4909-a3d2-6e41c0f0a688 stamboeknummers 78953-80805, 1903-1904 3461 http://proxy.handle.net/10648/029bd2a0-e0f1-4b89-985a-f1246157a167 stamboeknummers 80806-82211, 1904-1905 3462 http://proxy.handle.net/10648/71f641c2-44d3-4f77-b7b5-b934ba942b04 stamboeknummers 82212-83594, 1905-1906 3463 http://proxy.handle.net/10648/58ddd8ff-3b79-451e-b7d2-fd5b62c23482 stamboeknummers 83595-84874, 1906-1907 3464 http://proxy.handle.net/10648/5cf76f48-e730-41ec-ac9e-282b63881143 stamboeknummers 84875-86129, 1907-1908 3465 http://proxy.handle.net/10648/aa7d58b7-4780-469e-9196-a918b0856c1c stamboeknummers 86130-87094, 1908-1909 3466 http://proxy.handle.net/10648/08a4c7ec-a5e0-4249-86ad-cb14f94518bb stamboeknummers 87095-87968, 1909 3467 http://proxy.handle.net/10648/80c4a3cd-b8ab-4510-8f49-4ed6dd02c2fb stamboeknummers 87969-88863, 1909 3468 http://proxy.handle.net/10648/5d77f9a6-8442-4eb6-8b91-3a9facafb568 stamboeknummers 88864-89795, 1909 3469 http://proxy.handle.net/10648/2abced5a-8a62-4aca-83fc-2c863e946120 stamboeknummers 89796-90676, 1910 3470 http://proxy.handle.net/10648/62b2825d-64b6-4125-8460-777c0dab1dc2 stamboeknummers 90677-91529, 1910-1911 3471 http://proxy.handle.net/10648/71c901a6-110f-4eb6-8f60-521d9471c8b2 stamboeknummers 91530-92527, 1911-1912 3472 http://proxy.handle.net/10648/dd14005f-689f-42ba-aeff-84f4f37e09cc stamboeknummers 92528-93641, 1912 3473 http://proxy.handle.net/10648/7e7bfe7c-425a-4820-9d21-1206d2916881 stamboeknummers 93642-94691, 1912-1913 3474 http://proxy.handle.net/10648/06b665f1-6547-4b09-a3be-16cbcfde6ab6 stamboeknummers 94692-95487, 1913-1914 3475 http://proxy.handle.net/10648/403452d6-ef79-4322-8c98-868cedba1ea7 stamboeknummers 95488-96390, 1914-1915 3476 http://proxy.handle.net/10648/0aade1cd-4ec9-45b9-ba2d-acbb2a25b99c stamboeknummers 96391-97396, 1915-1916 3477 http://proxy.handle.net/10648/4a0061d3-143f-4bad-a209-11d626ed1be4 stamboeknummers 97397-98390, 1916-1917 3478 http://proxy.handle.net/10648/78abd03d-0ba8-46b5-81d7-d4fcd41d59d7 stamboeknummers 98391-99395, 1917-1918 3479 http://proxy.handle.net/10648/05c662e3-fe34-4081-9c34-71b7b884d805 stamboeknummers 99396-571, 1918 3480 http://proxy.handle.net/10648/67e66c21-1f2f-47eb-be17-da0a947eadaa stamboeknummers 752-1615, 1919-1920 3481 http://proxy.handle.net/10648/abdcbee5-29f0-4dee-93df-65779259648f stamboeknummers 1616-2625, 1920-1921 3482 http://proxy.handle.net/10648/5025e526-b9cf-44b1-8dc0-84beda3f9572 stamboeknummers 2626-3456, 1922 67A http://proxy.handle.net/10648/3a7c8019-6a4a-44ef-a31b-9518c4336cdc namenklapper tot 1839 790A http://proxy.handle.net/10648/61fdf055-5ec0-4095-9f86-4768c948793c namenklapper, 1840-1852 790B http://proxy.handle.net/10648/ef94df97-8ae8-410f-b15b-d640a699ce88 namenklapper, 1853-1867 790C http://proxy.handle.net/10648/9d102e7e-fc51-4d20-83ed-8c395ce1e5c7 namenklapper, 1868-1879 790D http://proxy.handle.net/10648/e2ccee5b-e8fc-4fa3-a472-fefe96454e2d namenklapper, 1880-1889 3483 http://proxy.handle.net/10648/51fa3043-1907-4c29-a3b8-3f829d5eae1a namenklapper, 1890-1899 3484 http://proxy.handle.net/10648/9c6b2a15-d9d9-40ec-9221-98dee64296c9 namenklapper, 1900-1907 3485 http://proxy.handle.net/10648/dcc9290e-96ab-4997-a7af-11f1232614ef namenklapper, 1908-1918 3486 http://proxy.handle.net/10648/2137e6dd-4fde-4212-ad9e-416380286e6d namenklapper, 1919-1922 1766..1799 Stamboeken 1e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1899-1924 1766 http://proxy.handle.net/10648/1d554529-0791-4c5f-b3f4-619392a4186c stamboeknummers 72296-73438, 1899-1900 1767 http://proxy.handle.net/10648/b0661480-9804-4000-ba96-3b8ac3c211bd stamboeknummers 73439-74575, 1900-1901 1768 http://proxy.handle.net/10648/5a2cd685-646b-4860-ac1d-de2aa23ba188 stamboeknummers 74576-75713, 1901-1902 1769 http://proxy.handle.net/10648/518a7198-d095-4722-b6be-209d137d452b stamboeknummers 75714-76849, 1902-1903 1770 http://proxy.handle.net/10648/36bbe186-1351-4b31-a177-e65932f9b06a stamboeknummers 76850-77992, 1903 1771 http://proxy.handle.net/10648/41bd40db-099b-4782-ba00-2917c663a414 stamboeknummers 77993-79132, 1903 1772 http://proxy.handle.net/10648/b04c3ab9-3a19-4635-abcc-79a93efd9653 stamboeknummers 79133-80188, 1903-1904 1773 http://proxy.handle.net/10648/9b22c9e4-901b-4381-a3a4-128631453127 stamboeknummers 80189-81320, 1904 1774 http://proxy.handle.net/10648/2d44e63e-d7fd-45e8-bb5d-d01df224ce3a stamboeknummers 81321-82449, 1904-1905 1775 http://proxy.handle.net/10648/59d1f2e4-0061-40ff-834f-1125f1b6e759 stamboeknummers 82450-83586, 1905-1906 1776 http://proxy.handle.net/10648/cf878a8a-3467-40f4-870a-c184eeb3b2a8 stamboeknummers 83587-84720, 1906-1907 1777 http://proxy.handle.net/10648/659d01c6-1f15-47be-b110-726caf4d2faa stamboeknummers 84721-85864, 1907-1908 1778 http://proxy.handle.net/10648/aafaee21-a7e8-411d-976f-f847fabd9a7e stamboeknummers 85865-86988, 1908-1909 1779 http://proxy.handle.net/10648/00537ea3-3457-4b51-ba59-34e147edb671 stamboeknummers 86989-88069, 1909 1780 http://proxy.handle.net/10648/28b60b6a-d9d1-4ade-b16b-2c971b44d1cf stamboeknummers 88070-89202, 1909 1781 http://proxy.handle.net/10648/8abc3600-1dd6-4ea7-aaee-34a3daa76ebf stamboeknummers 89203-90344, 1909-1910 1782 http://proxy.handle.net/10648/4ff118e2-563e-4156-b29f-780a3dfb5b3d stamboeknummers 90345-91498, 1910-1911 1783 http://proxy.handle.net/10648/0d6cd152-4437-4294-b7e6-bbe117dae886 stamboeknummers 91499-92640, 1911-1912 1784 http://proxy.handle.net/10648/6f48bb02-d1e2-4f56-83b7-1b988a6e2956 stamboeknummers 92641-93785, 1912-1913 1785 http://proxy.handle.net/10648/e6392376-1611-4681-b7bb-8a141229c499 stamboeknummers 93786-94712, 1913 1786 http://proxy.handle.net/10648/1177be57-9e3d-491c-a650-ca8a8ec5cc30 stamboeknummers 94713-95842, 1913-1914 1787 http://proxy.handle.net/10648/38c21680-33b4-4716-8304-d6cf731a398e stamboeknummers 95843-96967, 1914-1915 1788 http://proxy.handle.net/10648/d7ee7030-71ab-488d-b65d-ab1801662d7f stamboeknummers 96968-98081, 1915-1917 1789 http://proxy.handle.net/10648/0bc470f2-4e1d-4917-b9a8-16fb65303234 stamboeknummers 98082-99234, 1917 1790 http://proxy.handle.net/10648/77b083f5-d632-4203-a46f-4a9fb37f3619 stamboeknummers 9235-10000, 1917-1918 1791 http://proxy.handle.net/10648/c2b15b4b-6e9f-43ec-9b3c-66ffa545b909 stamboeknummers 1-1112, 1918-1919 1792 http://proxy.handle.net/10648/cc40631e-eff0-4094-b9c8-76f990f95a80 stamboeknummers 1113-2289, 1919-1921 1793 http://proxy.handle.net/10648/b0ba0944-fbcb-43f2-99c2-e0ce54e065b9 stamboeknummers 2290-3349, 1921-1922 1794 http://proxy.handle.net/10648/7a887a80-78a0-45b6-a12c-1a930c4c445d stamboeknummers 3350-4440, 1922-1924 1795 http://proxy.handle.net/10648/f248636f-b8c0-4739-b073-58ea1522c555 stamboeknummers 4441-4514, 1924 790E http://proxy.handle.net/10648/909043ae-db2f-4f9b-961b-4d2fe6aac676 namenklapper, 1882-1895 1796 http://proxy.handle.net/10648/b7d4afb5-ebed-4dca-aed1-99d6f7238fa9 namenklapper, 1896-1906 1797 http://proxy.handle.net/10648/2182e549-67e2-41c5-82f3-6c4bce55c0eb namenklapper, 1907-1918 1798 http://proxy.handle.net/10648/b04ab4d5-6f3d-4060-a763-836f7fa07a3f namenklapper, 1919-1924 1799 http://proxy.handle.net/10648/4b4ff59e-afd8-4fc3-b708-a149ca43adf0 klapper op staf en vrijwilligers, 1906-1924 4e Bataljon Landweer 3487-3492 Stamboeken 4e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3487 http://proxy.handle.net/10648/c11c6f07-9b76-434a-9b21-7956acc25128 stamboeknummers 1-681, 1903-1908 3488 http://proxy.handle.net/10648/a50cf477-c2e6-484e-80d1-b5436feefadf stamboeknummers 682-1288, 1909-1912 3489 http://proxy.handle.net/10648/eeee4226-bc44-4979-b0c1-199d1a914725 stamboeknummers 1289-2114, 1912-1916 3490 http://proxy.handle.net/10648/b4b3c402-04fe-45ff-b875-c967dacb059b stamboeknummers 2115-3088, 1916-1918 3491 http://proxy.handle.net/10648/81f53f7c-6d76-418b-9c8f-02761fd2a97e stamboeknummers 3089-4250, 1919-1922 3492 http://proxy.handle.net/10648/ebfacf43-60d4-4d59-aa6a-d8668ce7026f namenklapper, 1903-1921 1800-1804 Stamboeken 4e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 1800 http://proxy.handle.net/10648/5a397a5f-8b93-4bf9-a1da-4cf59103c7e5 stamboeknummers 1-1121, 1903-1912 1801 http://proxy.handle.net/10648/ff7c802a-be86-4e9d-a8e4-fd33d01fee43 stamboeknummers 1122-2263, 1912-1916 1802 http://proxy.handle.net/10648/95870a87-5290-41b4-84e2-54fa30e314fe stamboeknummers 2264-3389, 1916-1919 1803 http://proxy.handle.net/10648/d0e829b7-1fdc-4453-bb99-27de4a9d40bb stamboeknummers 3390-4250, 1920-1922 1804 http://proxy.handle.net/10648/02fc9b86-8fc4-4614-a161-649fe97c3283 namenklapper, 1903-1922 8e Bataljon Landweer 3493-3498 Stamboeken 8e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3493 http://proxy.handle.net/10648/2314b16d-f2e5-4b7d-a5c0-3bac7d92b510 stamboeknummers 1-543, 1903-1908 3494 http://proxy.handle.net/10648/c1e82e55-2686-4988-9a0f-4114d27f8054 stamboeknummers 544-1244, 1909-1913 3495 http://proxy.handle.net/10648/bdcb88a2-9f91-4bd4-ae19-694fdccd8a3b stamboeknummers 1245-2076, 1913-1916 3496 http://proxy.handle.net/10648/70b6951a-f1a1-46c2-a9b4-14fbff2cc754 stamboeknummers 2077-3143, 1916-1918 3497 http://proxy.handle.net/10648/2685a1c7-b5d0-485e-ab85-c3640c491ed7 stamboeknummers 3144-4275, 1918-1922 3498 http://proxy.handle.net/10648/ae1f7a80-91a6-45b9-80f4-a6686eaf6550 namenklapper, 1903-1921 1805-1810 Stamboeken 8e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 1805 http://proxy.handle.net/10648/81ffc862-7433-4e1a-8e5a-d794a13cde8e stamboeknummers 1-1003, 1903-1912 1806 http://proxy.handle.net/10648/84dfd0c2-851b-4807-a789-8775f78a25cc stamboeknummers 1004-1997, 1912-1916 1807 http://proxy.handle.net/10648/095c00c5-cda8-4dc5-927e-1b87dc249b53 stamboeknummers 1998-3000, 1916-1918 1808 http://proxy.handle.net/10648/0bc27df0-cda3-4427-acff-6c41317a48a6 stamboeknummers 3001-4011, 1918-1921 1809 http://proxy.handle.net/10648/9a5de49e-f2c4-4a07-bf77-1e97b24112fb stamboeknummers 4012-4276, 1921-1922 1810 http://proxy.handle.net/10648/550402f6-6f61-49fc-a1e9-fe5d06c0eb5d namenklapper, 1903-1922
2e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie

Achtereenvolgens: 2e Afdeling Infanterie (1819),

2e Regiment Infanterie (1841). De 2e Afdeling Infanterie werd gevormd uit:

2e Bataljon Infanterie van Linie, 16e, 17e, en 18e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincies Zeeland en Noord-Brabant).

M.i.v. 24 maart 1815 hernummerd: 20e Bataljon Infanterie Landmilitie ---> 16e Bataljon Infanterie Nationale Militie, 19e Bataljon Infanterie Landmilitie ---> 17e Bataljon Infanterie Nationale Militie, 17e Bataljon Infanterie Landmilitie ---> 18e Bataljon Infanterie Nationale Militie. Het 2e Bataljon Infanterie van Linie bevatte personeel van het vroeger opgeheven 10e Bataljon Infanterie van Linie (Zeeland en Noord Brabant). In 1843 werd bij dit Regiment ingedeeld het 1e Bataljon van het in dat jaar opgeheven 9e Regiment Infanterie.

2e Regiment Infanterie 68...3526 Stamboeken 2e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1813-1922

In de serie stamboeken is een hiaat voor wat de periode 1890-1899 betreft; in de serie klappers is een hiaat voor de periode 1839-1891.

68 http://proxy.handle.net/10648/9434d287-a239-4f47-a802-0e6478819912 stamboeknummers 1-2008, 1813-1818 69 http://proxy.handle.net/10648/99aad5e1-0206-46e3-9157-c09f39b626ab stamboeknummers 2009-3710, 1814-1818 70 http://proxy.handle.net/10648/406ce134-1765-4ad8-b0a8-ff13e1766a2e stamboeknummers 3711-5449, 1814-1818 71 http://proxy.handle.net/10648/cb98fd40-c516-4980-a77b-19d3fe052637 stamboeknummers 5450-6709, 1814-1816 72 http://proxy.handle.net/10648/c9ac4381-e77e-4d7e-8035-56a83b45071f stamboeknummers 6710-8203, 1816-1820 73 http://proxy.handle.net/10648/412878e7-69d9-47ca-a739-5fdec9b9c080 stamboeknummers 8204-10045, 1820-1821 74 http://proxy.handle.net/10648/41920e27-2c6d-4a47-9131-d5b13b41c4e7 stamboeknummers 10046-11074, 1822-1823 75 http://proxy.handle.net/10648/5e0abdef-ae94-4f41-a967-d17f21eae004 stamboeknummers 11075-12598, 1823-1824 76 http://proxy.handle.net/10648/221bbd4c-b128-47cc-a2c9-8e518c0885c3 stamboeknummers 12599-13623, 1824-1826 77 http://proxy.handle.net/10648/a9914e93-95d2-489d-b66b-f155383568d8 stamboeknummers 13624-14655, 1826 78 http://proxy.handle.net/10648/7fa459d7-31cd-4c35-a4fd-df053ef48fe5 stamboeknummers 14656-15647, 1826-1827 79 http://proxy.handle.net/10648/34c54347-b9d8-4183-bf95-04dc6f6e5892 stamboeknummers 15648-16480, 1828 80 http://proxy.handle.net/10648/31396c11-4af3-4787-943a-e136357ef546 stamboeknummers 16481-17843, 1829 81 http://proxy.handle.net/10648/f2c0e915-a3b8-4e8b-9872-ad4f37304996 stamboeknummers 17844-18754, 1830 82 http://proxy.handle.net/10648/cc9ed51f-4279-4318-9715-9663674c81f9 stamboeknummers 18755-20345, 1830-1831 83 http://proxy.handle.net/10648/5e17cbf2-437a-4572-9a34-dcdde1709de4 stamboeknummers 20346-21741, 1831 84 http://proxy.handle.net/10648/194953c0-c801-4b2e-a3b3-baf7209dfec2 stamboeknummers 21742-23385, 1832-1833 85 http://proxy.handle.net/10648/6034b912-29da-4be5-821e-678d7af7fe6e stamboeknummers 23386-24854, 1834-1835 86 http://proxy.handle.net/10648/eed91fb9-01d5-484d-8480-13ef7d6a6e97 stamboeknummers 24855-26217, 1835-1837 87 http://proxy.handle.net/10648/ba5537e9-cf98-4a4e-8557-f38832035ddd stamboeknummers 26218-27589, 1837-1839 88 http://proxy.handle.net/10648/b92ad062-4c87-4887-a17e-1127c773408b stamboeknummers 27590-28701, 1839-1840 89 http://proxy.handle.net/10648/a9f26a5e-106d-4e74-b135-c4b3756dfec8 stamboeknummers 28702-30182, 1841-1842 90 http://proxy.handle.net/10648/d07907ba-feac-4a4b-9048-afc57f55b932 stamboeknummers 30183-31222, 1842-1843 91 http://proxy.handle.net/10648/bd4c76ba-0056-40c2-8ad1-44a157120b40 stamboeknummers 31223-32396, 1843-1844 92 http://proxy.handle.net/10648/2a8ad71d-fcdf-4b50-ba32-430053b4c768 stamboeknummers 32397-33360, 1844 93 http://proxy.handle.net/10648/74977d8a-b315-4919-bbc9-74aa9cc47e92 stamboeknummers 33361-34452, 1844-1845 791 http://proxy.handle.net/10648/0216229d-a77b-4f7a-b127-04ad86816e36 stamboeknummers 34453-35746, 1845-1846 792 http://proxy.handle.net/10648/fa8f81c0-95d6-4c5b-ad05-8f7b804d62ae stamboeknummers 35747-36860, 1846-1847 793 http://proxy.handle.net/10648/53f975c3-ff56-467a-9cee-44593170e4ce stamboeknummers 36861-37713, 1847-1848 794 http://proxy.handle.net/10648/34795122-f781-4708-961a-b53c2cdec894 stamboeknummers 37714-38749, 1848-1850 795 http://proxy.handle.net/10648/2a82979d-77c4-479e-ad7d-da740d7695dc stamboeknummers 38750-40317, 1850-1851 796 http://proxy.handle.net/10648/0913a8c5-7a34-41f8-a0e7-9d8c0ea59108 stamboeknummers 40318-41333, 1851-1852 797 http://proxy.handle.net/10648/6d6d2b36-472a-486a-9f37-997158073e51 stamboeknummers 41334-42260, 1852-1853 798 http://proxy.handle.net/10648/7a6e1348-1835-4081-87e6-61073c56f67c stamboeknummers 42261-43251, 1853-1854 799 http://proxy.handle.net/10648/539c363d-22ca-44aa-8f49-09e69dc4d70a stamboeknummers 43252-44263, 1854-1855 800 http://proxy.handle.net/10648/725e8eb7-a756-472c-ac2b-5f91cbc01166 stamboeknummers 44264-45308, 1855-1856 801 http://proxy.handle.net/10648/ebf60501-f15c-44d5-b9bc-2d29eedc313b stamboeknummers 45309-46387, 1856-1857 802 http://proxy.handle.net/10648/48d79438-b3fd-45e5-aaf9-654c2cf8f1a0 stamboeknummers 46388-47458, 1857-1858 803 http://proxy.handle.net/10648/24fcfed3-bd43-4397-88c2-35bbe74bd366 stamboeknummers 47459-48579, 1858-1859 804 http://proxy.handle.net/10648/5b900b67-ae65-4f9f-9f2d-d13e129a2336 stamboeknummers 48580-49688, 1859-1860 805 http://proxy.handle.net/10648/de493867-a253-4bfc-918e-5f54b2f2908b stamboeknummers 49689-50988, 1860-1861 806 http://proxy.handle.net/10648/16a3f7d0-04f0-441b-b2e1-9d0f2cf15cf5 stamboeknummers 50989-52293, 1861-1863 807 http://proxy.handle.net/10648/d8108e57-4ccd-459e-bfba-c1051b54d61b stamboeknummers 52294-53315, 1863-1864 808 http://proxy.handle.net/10648/88795867-8219-49c1-b908-0bfab7603a5d stamboeknummers 53316-54405, 1864-1865 809 http://proxy.handle.net/10648/21292bb8-9dbf-4b22-9c15-1138cf92b002 stamboeknummers 54406-55476, 1865-1866 810 http://proxy.handle.net/10648/80fda3a6-60ea-4e7c-b30e-bdfec19e4770 stamboeknummers 55477-56571, 1866-1867 811 http://proxy.handle.net/10648/af631b62-5a6b-4ebd-9c2d-d36c1cf4bf8f stamboeknummers 56572-57729, 1867-1868 812 http://proxy.handle.net/10648/aae9e40e-3e0b-4ce5-9752-0e6090f41288 stamboeknummers 57730-58820, 1868-1869 813 http://proxy.handle.net/10648/632b0d2c-d687-4c36-a327-22ffbeb6b212 stamboeknummers 58821-59852, 1869-1870 814 http://proxy.handle.net/10648/2c726bb8-3cc3-42ff-987b-69a7e25a24e7 stamboeknummers 59853-60877, 1870-1871 815 http://proxy.handle.net/10648/75f62248-aa6c-45ee-9b8d-2882cf2192e7 stamboeknummers 60878-61859, 1871-1872 816 http://proxy.handle.net/10648/2962dc9d-9c12-409f-9532-88bb0980af0d stamboeknummers 61860-62845, 1872-1873 817 http://proxy.handle.net/10648/c6d094c6-bf99-4d96-96e9-7824374a95db stamboeknummers 62846-63879, 1873-1874 818 http://proxy.handle.net/10648/66b71c03-a540-4a1e-9232-3b3f63c36ec8 stamboeknummers 63880-64945, 1874-1875 819 http://proxy.handle.net/10648/e046d9a6-bfb5-4dfb-ab3e-1407422d03ba stamboeknummers 64946-65989, 1875-1876 820 http://proxy.handle.net/10648/abe72096-5990-405a-a332-5fcda5d3228e stamboeknummers 65990-67064, 1876-1877 821 http://proxy.handle.net/10648/f928dbd1-a37d-425e-a42e-ad8e57979fa0 stamboeknummers 67065-68167, 1877-1878 822 http://proxy.handle.net/10648/5ebd4bc8-a59f-431d-8b65-14ed707b33b7 stamboeknummers 68168-69189, 1878-1879 823 http://proxy.handle.net/10648/3dd601fd-41a2-4147-98e0-33636e38db6e stamboeknummers 69190-70174, 1879-1880 824 http://proxy.handle.net/10648/ecd4efbf-88c0-405e-98b7-014090fdada3 stamboeknummers 70175-71139, 1880-1881 825 http://proxy.handle.net/10648/3673ad96-072b-4ba5-8bb8-2f2ab31c5578 stamboeknummers 71140-72123, 1881-1882 826 http://proxy.handle.net/10648/3b848c1a-4db3-4ed9-965d-9c7ae43a548c stamboeknummers 72124-73145, 1882-1883 827 http://proxy.handle.net/10648/b1b6d4f3-dc0b-4921-99f9-7cbf83c87891 stamboeknummers 73146-74080, 1883-1884 828 http://proxy.handle.net/10648/b2f4b8e4-98d9-466e-b3dd-64f11b9e6e55 stamboeknummers 74081-75132, 1884-1885 829 http://proxy.handle.net/10648/8fb90ab3-9dc1-41bd-ba3c-20c62d5d700e stamboeknummers 75133-76173, 1885-1886 830 http://proxy.handle.net/10648/ec0f93c0-fbf9-4751-9ce2-42abf7ed0af9 stamboeknummers 76174-77236, 1886-1887 831 http://proxy.handle.net/10648/b90326be-dad0-4711-8417-14fb3655813f stamboeknummers 77237-78279, 1887-1888 832 http://proxy.handle.net/10648/8eea6a7a-7c80-4722-b8ea-60190cc67faf stamboeknummers 78280-79303, 1888-1889 833 http://proxy.handle.net/10648/4dd6e5a3-34f4-4a86-a9ee-586eae65326e stamboeknummers 79304-80270, 1889-1890 834 http://proxy.handle.net/10648/03639312-10ba-491b-823f-90f29fc26cbd stamboeknummers 80271-81259, 1890-1891 835 http://proxy.handle.net/10648/2bc1a561-7800-4d2e-9ff2-7c8854142270 stamboeknummers 81260-82741, 1891-1892 836 http://proxy.handle.net/10648/214a3602-a3d7-41c3-8628-eae26c6f97bb stamboeknummers 82742-84085, 1892-1893 837 http://proxy.handle.net/10648/defb39b3-b284-4a32-b93c-e55b27504854 stamboeknummers 84086-85159, 1893-1894 838 http://proxy.handle.net/10648/2236d2d1-4bb0-4c51-8b61-fdfd24f4936f stamboeknummers 85160-86125, 1894-1895 839 http://proxy.handle.net/10648/8ccc48df-1b84-4ebb-b935-e9eec93edd80 stamboeknummers 86126-87128, 1895-1896 840 http://proxy.handle.net/10648/963719a5-597f-40fc-80b4-0fd354922581 stamboeknummers 87129-88191, 1896-1897 841 http://proxy.handle.net/10648/3eecb920-55c1-49af-9237-776ec812f97b stamboeknummers 88192-89205, 1897-1898 842 http://proxy.handle.net/10648/deddef11-f28c-49fc-8167-9b4a2102b239 stamboeknummers 89206-90279, 1898-1899 3499 http://proxy.handle.net/10648/11fe8cd3-08be-4de5-8cdc-f3683bc2f6c2 stamboeknummers 90280-91301, 1899-1900 3500 http://proxy.handle.net/10648/54f9b43c-8e19-4b93-a49b-50e1294dcc39 stamboeknummers 91302-92305, 1900-1901 3501 http://proxy.handle.net/10648/88d5fc58-b821-4b65-8b61-76bdb3ae6402 stamboeknummers 92306-93414, 1901-1902 3502 http://proxy.handle.net/10648/52814ee8-1f13-4e10-b146-183071ed1d20 stamboeknummers 93415-94540, 1902-1903 3503 http://proxy.handle.net/10648/7fd4075b-8b2d-4d6a-8b5c-994dfdb1f20b stamboeknummers 94541-96091, 1903-1904 3504 http://proxy.handle.net/10648/79b351b9-1689-43c7-8f21-1d7993edf311 stamboeknummers 092-97783, 1904-1905 3505 http://proxy.handle.net/10648/b2a133db-b170-4739-abec-32ecefda53e2 stamboeknummers 97784-99285, 1905-1906 3506 http://proxy.handle.net/10648/0d795b24-976a-4557-bf60-c9aa2462b9f8 stamboeknummers 99286-575, 1906-1907 3507 http://proxy.handle.net/10648/17a908c1-5757-4561-8724-4f895f1de04a stamboeknummers 576-1796, 1907-1908 3508 http://proxy.handle.net/10648/983159a1-ecc1-4a47-a9cd-52a8c2ea55e2 stamboeknummers 1797-2771, 1908-1909 3509 http://proxy.handle.net/10648/000cf15c-ee99-48df-93e7-33f0a8a764de stamboeknummers 2772-3633, 1909 3510 http://proxy.handle.net/10648/f9ad0532-244a-4d49-a28f-cd07157d3c66 stamboeknummers 3634-4477, 1910 3511 http://proxy.handle.net/10648/6d81bb48-20f4-4be5-8018-40bed7705344 stamboeknummers 4478-5377, 1910-1911 3512 http://proxy.handle.net/10648/64af4ab5-5ff5-4b02-94a1-4d5e4fb426fd stamboeknummers 5378-6288, 1911 3513 http://proxy.handle.net/10648/ad142ee1-cdb6-4e8d-aaa5-7ec4c9d8d761 stamboeknummers 6289-7193, 1911-1912 3514 http://proxy.handle.net/10648/90c0c1b0-cd64-4f6c-81f8-6ff14c34dac8 stamboeknummers 7194-8207, 1912-1913 3515 http://proxy.handle.net/10648/2d0fdb96-0849-48c6-b5fc-8a24025ac64c stamboeknummers 8208-9211, 1913-1914 3516 http://proxy.handle.net/10648/cfe4c5c1-4f3f-4849-9567-6e065cba2c1d stamboeknummers 9212-10335, 1914-1915 3517 http://proxy.handle.net/10648/45b82e0b-faf4-4e23-aaa8-1c245cadcfb9 stamboeknummers 10336-11287, 1915-1916 3518 http://proxy.handle.net/10648/4c2a0896-e86c-495a-8b8d-7c0a1b9775ad stamboeknummers 11288-12335, 1916-1917 3519 http://proxy.handle.net/10648/568b24bb-c2e5-4f54-9f9d-600a315c7423 stamboeknummers 12336-13354, 1917-1918 3520 http://proxy.handle.net/10648/93128e03-5223-40d1-a6e8-059ccc89332d stamboeknummers 13355-14408, 1918-1919 3521 http://proxy.handle.net/10648/4c92606f-7c07-492d-9685-aecba23e6c10 stamboeknummers 14409-15428, 1919-1920 3522 http://proxy.handle.net/10648/dfc76fe4-6eb0-4da7-9bcb-61de83ce9db0 stamboeknummers 15429-16439, 1920-1922 3523 http://proxy.handle.net/10648/1c5b4077-28fd-4801-9b69-e76dda6fafbe stamboeknummers 16440-16847, 1922 93A http://proxy.handle.net/10648/52a47a3e-401e-464a-aee2-cefcb522cd16 namenklapper tot 1829 93B http://proxy.handle.net/10648/8b67ba3b-f6ca-41e5-87a2-92e360b08f15 namenklapper, 1830-1839 842A http://proxy.handle.net/10648/82dd416f-1d1d-437a-a189-acd29f6daad1 namenklapper, 1840-1852 842B http://proxy.handle.net/10648/27b1be12-8cfc-4a7d-b9aa-f259f35df0ef namenklapper, 1853-1867 842C http://proxy.handle.net/10648/23216846-b684-40fe-8a37-00c143956cc9 namenklapper, 1868-1881 842D http://proxy.handle.net/10648/6df3ad10-c1f7-48d7-9e0c-6a3ca39f257b namenklapper, 1882-1890 3524 http://proxy.handle.net/10648/1a9e3fda-8545-4702-8acf-6e09e5bb350e namenklapper, 1891-1903 3525 http://proxy.handle.net/10648/c96fda83-77c9-4f7c-bd5e-019743a6c3e4 namenklapper, 1904-1916 3526 http://proxy.handle.net/10648/bd352519-2ab6-453a-b8b6-55b8daafa547 namenklapper, 1917-1922
1811-1838 Stamboeken 2e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1899-1924 1811 http://proxy.handle.net/10648/1ce6a333-407c-410d-a974-3b1ac592e336 stamboeknummers 90212-91376, 1899-1900 1812 http://proxy.handle.net/10648/742af96b-1d24-4ff4-b6b4-c861817830fc stamboeknummers 91377-92560, 1900-1902 1813 http://proxy.handle.net/10648/a39451e4-ee4d-419f-900a-dc0ea7723d44 stamboeknummers 92561-93703, 1900-1902 1814 http://proxy.handle.net/10648/b3c292b5-0d2d-47d6-b70c-8a4ab3b9f6d2 stamboeknummers 93704-94860, 1903 1815 http://proxy.handle.net/10648/26b9d832-6f99-4538-885a-cedbb2fe36d5 stamboeknummers 94861-96003, 1903-1904 1816 http://proxy.handle.net/10648/c680d89e-7fac-4267-a5de-b260b91f8c6b stamboeknummers 96004-97127, 1904-1905 1817 http://proxy.handle.net/10648/ae3b9ca8-77ef-4f60-a57e-78ee00a5b034 stamboeknummers 97128-98261, 1905 1818 http://proxy.handle.net/10648/1769b320-8ece-441c-adb2-86ce52ca9c20 stamboeknummers 98262-99393, 1905-1906 1819 http://proxy.handle.net/10648/a720257d-a14b-438a-aed9-1b7258f6d542 stamboeknummers 99394-535, 1906-1907 1820 http://proxy.handle.net/10648/ac587a38-a8db-4f70-b748-8764a3af7165 stamboeknummers 536-1663, 1907-1908 1821 http://proxy.handle.net/10648/de808645-3219-4a5c-aba6-63709f1c232d stamboeknummers 1664-2818, 1908-1909 1822 http://proxy.handle.net/10648/ec690989-13c2-41c7-8bf9-5f0d99bdef09 stamboeknummers 2819-3960, 1909-1910 1823 http://proxy.handle.net/10648/4967ac6c-f034-42ed-a914-0a1bb5590641 stamboeknummers 3961-5096, 1910-1911 1824 http://proxy.handle.net/10648/71b1461d-ec94-4de9-9262-fa03e9df9b44 stamboeknummers 5097-6235, 1911 1825 http://proxy.handle.net/10648/2343db50-018c-466c-9c78-606b2d18ba6c stamboeknummers 6236-7372, 1911-1912 1826 http://proxy.handle.net/10648/f03c5145-4dfd-42a4-9468-1aea8d511980 stamboeknummers 7373-8511, 1912-1913 1827 http://proxy.handle.net/10648/c7dc8e18-34e7-42f6-98fb-538e71d938ff stamboeknummers 8512-9620, 1913-1914 1828 http://proxy.handle.net/10648/833989c1-3791-496d-83bc-d1fbb72014ea stamboeknummers 9621-10711, 1914-1915 1829 http://proxy.handle.net/10648/acd3767e-ed7a-432d-8e6f-5ea1ddf7cdd3 stamboeknummers 10712-11822, 1915-1917 1830 http://proxy.handle.net/10648/3ba3c7e0-20f3-42f9-899a-309856e3fe7b stamboeknummers 11823-12939, 1917-1918 1831 http://proxy.handle.net/10648/682a0a3b-2f27-4c4d-af52-6703419ac736 stamboeknummers 12940-14070, 1918 1832 http://proxy.handle.net/10648/5abffe72-1c44-48d9-8293-665e51b0c77a stamboeknummers 14071-15149, 1918-1919 1833 http://proxy.handle.net/10648/8cc3e14b-62f5-412a-8458-ec9a456e42f2 stamboeknummers 15150-16253, 1919-1922 1834 http://proxy.handle.net/10648/fbe10fb8-7c0e-43a1-8e80-9e37814ee96e stamboeknummers 16254-17248, 1922-1923 1835 http://proxy.handle.net/10648/34710e20-af57-4847-981d-1558c5e56a02 stamboeknummers 17249-17890, 1923-1924 1836 http://proxy.handle.net/10648/71dac764-3046-453c-9ca9-ca417469d23d namenklapper, 1890-1905 1837 http://proxy.handle.net/10648/46a38c90-3b58-4872-9467-f56b09be5c38 namenklapper, 1906-1918 1838 http://proxy.handle.net/10648/b78d3cf9-2137-4e07-9470-8e80bbb7d92e namenklapper, 1919-1924
44e Bataljon Landweer 3527-3534 Stamboeken 44e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3527 http://proxy.handle.net/10648/e04f0009-ebc8-4ba0-adb9-e720377b10b7 stamboeknummers 1-793, 1903-1908 3528 http://proxy.handle.net/10648/327e41fc-0e5c-4193-a378-25526db5c11a stamboeknummers 794-1477, 1908-1911 3529 http://proxy.handle.net/10648/16e1d37b-ee1e-45ea-903f-4745333b3adb stamboeknummers 1478-2309, 1911-1913 3530 http://proxy.handle.net/10648/db3c9b30-44ef-4269-8ff6-730181591d4c stamboeknummers 2310-2852, 1913-1915 3531 http://proxy.handle.net/10648/2e788cb3-f424-43ac-a617-163f89fb48d3 stamboeknummers 2853-3692, 1915-1916 3532 http://proxy.handle.net/10648/86558ecf-290b-4e5c-ae00-952fae09c832 stamboeknummers 3693-4810, 1917-1919 3533 http://proxy.handle.net/10648/1a7ec98c-6c06-4b9f-b289-c348ff0eaf8f stamboeknummers 4811-5577, 1920-1922 3534 http://proxy.handle.net/10648/4b7c1e04-69a1-4a51-b957-4cdcb15337d8 namenklapper, 1903-1922 1839-1945 Stamboeken 44e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 1839 http://proxy.handle.net/10648/07e06521-ee0a-44a5-a194-c3079279518f stamboeknummers 1-1079, 1903-1909 1840 http://proxy.handle.net/10648/1782fdd6-b965-4c90-9283-a94b48529a57 stamboeknummers 1080-2158, 1909-1913 1841 http://proxy.handle.net/10648/8616c056-104c-4d97-a987-13d0f7d5fd9d stamboeknummers 2159-3335, 1913-1916 1842 http://proxy.handle.net/10648/1b4f93d6-5698-4182-8107-701440085cff stamboeknummers 3336-4449, 1916-1919 1843 http://proxy.handle.net/10648/6e652f9f-5d4d-4d18-bb02-e740cf266fc2 stamboeknummers 4450-5531, 1919-1921 1844 http://proxy.handle.net/10648/7864005e-9a74-4ec0-99a2-156df1850145 stamboeknummers 5532-5577, 1921-1922 1845 http://proxy.handle.net/10648/81da78f9-e0d6-400d-97dc-ef457f6eb49d namenklapper, 1903-1922 45e Bataljon Landweer 3535-3541 Stamboeken 45e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3535 http://proxy.handle.net/10648/ad0b7db7-f130-4916-a1a7-e12857fde655 stamboeknummers 1-629, 1903-1908 3536 http://proxy.handle.net/10648/2a6a66e3-c936-49c1-a085-7143af2a9191 stamboeknummers 630-1258, 1908-1911 3537 http://proxy.handle.net/10648/f664d645-5a8f-4d0d-9019-26dd9adb1ea3 stamboeknummers 1259-2050, 1912-1913 3538 http://proxy.handle.net/10648/b13eebe4-cceb-4f05-a4b6-25c01552b9aa stamboeknummers 2051-2867, 1914-1916 3539 http://proxy.handle.net/10648/a0823458-bdd6-4296-90f6-0287f65e7d67 stamboeknummers 2868-3836, 1917-1919 3540 http://proxy.handle.net/10648/0c1e1397-339f-4382-9532-093aeb6184e8 stamboeknummers 3837-4664, 1920-1922 3541 http://proxy.handle.net/10648/260bebda-4ad8-4ff3-b6ff-a59892943a6e namenklapper, 1903-1921 1846-1851 Stamboeken 45e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 1846 http://proxy.handle.net/10648/3a5e2ffa-9809-40e8-aa2f-0545b9af97fc stamboeknummers 1041, 1903-1910 1847 http://proxy.handle.net/10648/adfda0ff-4794-42d4-b5ad-ce4a620488fa stamboeknummers 1042-2119, 1910-1916 1848 http://proxy.handle.net/10648/d79db50f-3b14-44ea-b301-15b06d76a648 stamboeknummers 2120-3262, 1916-1918 1849 http://proxy.handle.net/10648/49126c93-1245-4a1a-bdec-e1ca07e45a37 stamboeknummers 3263-4412, 1918-1921 1850 http://proxy.handle.net/10648/73bbc81a-90e2-48cd-8733-5b0af0ce3b90 stamboeknummers 4413-4664, 1921-1922 1851 http://proxy.handle.net/10648/99b765b4-f055-4775-93a8-d547fa918f05 namenklapper, 1903-1922
3e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie

Achtereenvolgens:

13e Afdeling Infanterie (1819),

3e Afdeling Infanterie (1839),

3e Regiment Infanterie (1841). De 13e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

16e Bataljon Jagers, 19e, 20e en 48e Bataljon Infanterie Nationale Militie. Het 16e Bataljon Jagers, vóór 15 januari 1815, eerder het 1e Bataljon Jagers, bevatte personeel van het vroeger opgeheven 4e Bataljon Jagers. Het 20e Bataljon Nationale Militie heette vroeger, vóór 24 maart 1815, 10e Bataljon Landmilitie. Het 19e Bataljon Nationale Militie heette vroeger, vóór 24 maart 1815, 18e Bataljon Landmilitie. Het personeel van de in 1819 opgerichte (oude) 3e Afdeling Infanterie werd bij de opheffing in 1830 ingedeeld bij de 13e Afdeling Infanterie. In 1843 werd bij dit Regiment ingedeeld het reserve Bataljon van het in dat jaar opgeheven 9e Regiment Infanterie.

3e Regiment Infanterie 94...3569 Stamboeken 3e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1813-1922 94 http://proxy.handle.net/10648/0e416ab1-675d-4d16-813d-dac506a8f156 stamboeknummers 1-1557, 1813-1818

Niet alle namen uit dit stamboek zijn in namenklapper inv.nr. 119A opgenomen.

95 http://proxy.handle.net/10648/48f59641-cf75-4077-afe0-2609f3fd7e04 stamboeknummers 1558-3376, 1814-1818 96 http://proxy.handle.net/10648/d3b1b90e-59fa-4548-962a-10e4d56f1b03 stamboeknummers 3377-4974, 1816-1818 97 http://proxy.handle.net/10648/26e0fc43-fed5-4f34-b692-7f551b8ec073 stamboeknummers 4975-6240, 1815-1817 98 http://proxy.handle.net/10648/480614f4-5f06-4312-9a24-5aa5bb6f65da stamboeknummers 6241-7674, 1817-1820 99 http://proxy.handle.net/10648/61f32b9d-ab37-40a6-92ff-0057c63642d1 stamboeknummers 7675-9324, 1820-1821 100 http://proxy.handle.net/10648/d235a116-64c7-4e6a-ac02-83b2737447a0 stamboeknummers 9325-10586, 1822-1823 101 http://proxy.handle.net/10648/494a72ea-16c9-4c23-ae12-3f2073b19d30 stamboeknummers 10587-11984, 1823-1824 102 http://proxy.handle.net/10648/45c464f0-c840-47cf-b1ea-a2d578c6712e stamboeknummers 11985-13761, 1824-1826 103 http://proxy.handle.net/10648/3af18b55-38c4-4be6-9259-e140d735f1b5 stamboeknummers 13762-14915, 1826-1827 104 http://proxy.handle.net/10648/a8bf8582-b3bb-4325-955a-78b0c3eb6fe5 stamboeknummers 14916-15928, 1828 105 http://proxy.handle.net/10648/f69d180a-c7f2-4600-a70c-010ffe98c73a stamboeknummers 15929-16979, 1829 106 http://proxy.handle.net/10648/0d52fe6a-5f1b-48b8-b888-14c8df2859c9 stamboeknummers 16980-17873, 1830 107 http://proxy.handle.net/10648/1bd2912c-f461-4e9c-a2c2-8a72c07a2f98 stamboeknummers 17874-19695, 1830-1831 108 http://proxy.handle.net/10648/566c563d-27fb-44b4-a7a2-0533b85efb6e stamboeknummers 19696-20587, 1831-1832 109 http://proxy.handle.net/10648/a16a8463-e342-44e4-904b-b788337b6371 stamboeknummers 20588-21867, 1832-1833 110 http://proxy.handle.net/10648/710a3617-f980-46e2-8832-5b9df205c869 stamboeknummers 21868-22650, 1834 111 http://proxy.handle.net/10648/d6399c0d-674b-4ae2-af4d-54a59011a340 stamboeknummers 22651-23413, 1836-1837 112 http://proxy.handle.net/10648/9ec417f7-8339-4422-9d11-f31c28fc5822 stamboeknummers 23414-24999, 1836-1837 113 http://proxy.handle.net/10648/9af90f4a-7882-407c-aae5-b82db6ae3162 stamboeknummers 25000-26714, 1837-1839 114 http://proxy.handle.net/10648/c628eeb2-a8e7-4e0c-86dc-19d479cd7936 stamboeknummers 26715-27867, 1839-1840 115 http://proxy.handle.net/10648/9eb4e409-31bd-4f44-9a52-43f03c68d94a stamboeknummers 27868-29062, 1841-1842 116 http://proxy.handle.net/10648/c40dcec5-a852-4bea-8712-a850a290d418 stamboeknummers 29063-30612, 1842-1843 117 http://proxy.handle.net/10648/595e2cd8-d3b9-4d07-8b0c-a8c05bc775bf stamboeknummers 30613-31821, 1843 118 http://proxy.handle.net/10648/75e7efee-9780-4166-8362-cbbd80c53226 stamboeknummers 31822-33074, 1844 119 http://proxy.handle.net/10648/81984360-c409-4518-84be-1f4ed23407da stamboeknummers 33075-34050, 1844-1845 843 http://proxy.handle.net/10648/b2fac0ea-ca96-4c7a-8a92-e0d3d4a1a776 stamboeknummers 34051-35158, 1845-1846 844 http://proxy.handle.net/10648/2ae15db8-99a7-4e39-b4ff-23b66d9d214e stamboeknummers 35159-36320, 1846-1847 845 http://proxy.handle.net/10648/743db184-a3f5-4377-8fa8-22eb3f36e77b stamboeknummers 36321-37327, 1847-1848 846 http://proxy.handle.net/10648/da37b53a-c81a-406a-ad98-5d85f17c5676 stamboeknummers 37328-38324, 1848-1849 847 http://proxy.handle.net/10648/3351cf21-c99a-43da-83ef-8d4f4daccbe9 stamboeknummers 38325-39369, 1850-1851 848 http://proxy.handle.net/10648/88ff5eb0-8676-4c5a-8a97-3bbf959c06b4 stamboeknummers 39370-40421, 1851-1852 849 http://proxy.handle.net/10648/0c9f8b39-91c7-40c9-93d3-edcf164e3c1d stamboeknummers 40422-41260, 1852-1853 850 http://proxy.handle.net/10648/b8647d54-831d-456d-abbd-47294f29d389 stamboeknummers 41261-42069, 1853 851 http://proxy.handle.net/10648/14124e8c-fc12-4311-a116-e5a25abba12e stamboeknummers 42070-43012, 1853-1854 852 http://proxy.handle.net/10648/8a89289e-2ec8-4b48-8600-9aa5a02c7987 stamboeknummers 43013-44049, 1854-1855 853 http://proxy.handle.net/10648/3b458b2f-3487-4fc0-ae3f-df84b8be11ef stamboeknummers 44050-45139, 1855-1856 854 http://proxy.handle.net/10648/2097c0a2-7c62-4dd5-8033-81e64a8a325a stamboeknummers 45140-46194, 1856-1857 855 http://proxy.handle.net/10648/dad1958e-3552-4772-aebd-7f3a5dfc0a5a stamboeknummers 46195-47318, 1857-1858 856 http://proxy.handle.net/10648/95c29a7f-1660-4278-b70a-a34ae28d9cb6 stamboeknummers 47319-48431, 1858-1859 857 http://proxy.handle.net/10648/1f747f2f-5e2b-4972-9fc8-0228be171443 stamboeknummers 48432-49581, 1859-1860 858 http://proxy.handle.net/10648/9757ed74-9901-401b-a936-50ba9e33b7ee stamboeknummers 49582-50666, 1860-1861 859 http://proxy.handle.net/10648/c28ddb4e-69b0-49dd-998e-3f7b29916f24 stamboeknummers 50667-51894, 1861-1863 860 http://proxy.handle.net/10648/86fa5b54-a685-462b-b83e-7251b291497c stamboeknummers 51895-52951, 1863-1864 861 http://proxy.handle.net/10648/80055769-ca25-4d95-8772-26fe0b8dff36 stamboeknummers 52952-53934, 1864-1865 862 http://proxy.handle.net/10648/4c416110-572b-4afb-9213-ca3159892288 stamboeknummers 53935-55067, 1865-1866 863 http://proxy.handle.net/10648/e5497471-3c6e-4a41-944c-2d40baca9100 stamboeknummers 55068-56147, 1866-1867 864 http://proxy.handle.net/10648/6e0c99cc-3843-46ac-88e8-329aad835c2d stamboeknummers 56148-57196, 1867-1868 865 http://proxy.handle.net/10648/d8f8c68e-6582-4cbf-aa56-731546e9c279 stamboeknummers 57197-58262, 1868-1869 866 http://proxy.handle.net/10648/db5787b3-af0a-4003-b617-7064d9a8eaaa stamboeknummers 58263-59335, 1869-1870 867 http://proxy.handle.net/10648/319e4710-3d00-4c51-8fb6-857ea8da33c8 stamboeknummers 59336-60338, 1870-1871 868 http://proxy.handle.net/10648/f88cb148-1e39-48ae-834d-edabf9737c05 stamboeknummers 60339-61421, 1871-1872 869 http://proxy.handle.net/10648/7faad6dc-2c8d-4846-adb1-11aab6e613cd stamboeknummers 61422-62518, 1872-1873 870 http://proxy.handle.net/10648/9ff0f277-d636-46d0-aede-6c16ab0c58f7 stamboeknummers 62519-63504, 1873-1874 871 http://proxy.handle.net/10648/0c3aefff-fbb9-4a6a-b44e-9a1436ce9f80 stamboeknummers 63505-64488, 1874-1875 872 http://proxy.handle.net/10648/1d005b67-c1d1-4ce7-8d05-8c4b4f1cfe63 stamboeknummers 64489-65477, 1875-1876 873 http://proxy.handle.net/10648/015dd7e0-326f-42c9-a03a-848d2473e21e stamboeknummers 65478-66475, 1876-1877 874 http://proxy.handle.net/10648/c3bfdcb4-3e3a-463e-81f4-22026865110a stamboeknummers 66476-67497, 1877-1878 875 http://proxy.handle.net/10648/e97a1ea8-0692-4261-9a1d-4b558a99face stamboeknummers 67498-68551, 1878-1879 876 http://proxy.handle.net/10648/cc642363-3a8d-4438-9bf1-fd24ffea442c stamboeknummers 68552-69537, 1879-1880 877 http://proxy.handle.net/10648/6b525ea8-3c0b-4a3b-9a19-52867e6166ed stamboeknummers 69538-70498, 1880-1881 878 http://proxy.handle.net/10648/04b98b27-21f4-48dc-b841-6b63393433bc stamboeknummers 70499-71436, 1881-1882 879 http://proxy.handle.net/10648/eb544e47-250e-47c8-a3be-afe27caec556 stamboeknummers 71437-72378, 1882-1883 880 http://proxy.handle.net/10648/413c57e5-fdf5-49c2-955d-ff3a1e164388 stamboeknummers 72379-73382, 1883-1884 881 http://proxy.handle.net/10648/fd630c2f-c40d-4e23-9dd0-87e67665a264 stamboeknummers 73383-74425, 1884-1885 882 http://proxy.handle.net/10648/18c445c2-4c01-46c6-bb49-329bfc4b8665 stamboeknummers 74426-75435, 1885-1886 883 http://proxy.handle.net/10648/e2ec90f4-24ae-46de-b1f3-385bfdbfc43a stamboeknummers 75436-76442, 1886-1887 884 http://proxy.handle.net/10648/89faa450-3b0f-43ca-9931-edd5015adceb stamboeknummers 76443-77394, 1887-1888 885 http://proxy.handle.net/10648/39038919-1e5f-42ff-9d36-c32e811b7229 stamboeknummers 77395-78506, 1888-1889 886 http://proxy.handle.net/10648/922131dd-a06e-491c-84a7-112fbaf910cc stamboeknummers 78507-79651, 1889-1890 887 http://proxy.handle.net/10648/26522226-5430-4769-9585-90bf95cd306b stamboeknummers 79652-80658, 1890-1891 888 http://proxy.handle.net/10648/f0933df0-17e4-411a-aab6-8c03789183c4 stamboeknummers 80659-81912, 1891-1892 889 http://proxy.handle.net/10648/d8d7aa1a-d379-4b96-be80-5b68e521d1cb stamboeknummers 81913-83008, 1892-1893 890 http://proxy.handle.net/10648/ff50beda-f9e4-463b-9362-6558c4653673 stamboeknummers 83009-84135, 1893-1894 891 http://proxy.handle.net/10648/84397d50-2845-4f36-80c8-4c4dd8c077d0 stamboeknummers 84136-85314, 1894-1895 892 http://proxy.handle.net/10648/30332020-41b2-4373-acca-bb6c1bdab793 stamboeknummers 85315-86545, 1895-1896 893 http://proxy.handle.net/10648/566575eb-ab9a-4403-94ba-b49be9ca889a stamboeknummers 86546-87575, 1896-1897 894 http://proxy.handle.net/10648/8eaa749f-9695-425d-863c-4f335d05c65d stamboeknummers 87576-88566, 1897-1898 895 http://proxy.handle.net/10648/23bb5585-5e2e-425b-b669-c3b7b49e9504 stamboeknummers 88567-89677, 1898-1899 3542 http://proxy.handle.net/10648/484d7ea1-8c30-4945-b323-4e7e62b2f207 stamboeknummers 89678-90803, 1899-1900 3543 http://proxy.handle.net/10648/7343cb3e-4855-4c3c-828a-edd57307d6bd stamboeknummers 90804-91969, 1900-1901 3544 http://proxy.handle.net/10648/56a2cbe3-a7d6-4000-ac35-2cfa1b340cce stamboeknummers 91970-93058, 1901-1902 3545 http://proxy.handle.net/10648/23484676-0329-4d41-aefb-235c6611a89c stamboeknummers 93059-94133, 1902-1903 3546 http://proxy.handle.net/10648/6a9c6588-ede8-4721-9627-17be5d6a83ec stamboeknummers 94134-95671, 1903-1904 3547 http://proxy.handle.net/10648/0343f1ee-dcba-4bc7-932c-9aed05e911a9 stamboeknummers 95672-97136, 1904-1905 3548 http://proxy.handle.net/10648/ce7d3aea-6061-4d81-8c45-fda297b97e25 stamboeknummers 97137-98476, 1905-1906 3549 http://proxy.handle.net/10648/963f6efa-a27b-46cd-991a-335a97924c02 stamboeknummers 98477-99751, 1906-1907 3550 http://proxy.handle.net/10648/b8e33d0b-3ad6-42fc-8cf4-9e3e61502870 stamboeknummers 99752-999, 1907-1908 3551 http://proxy.handle.net/10648/00fa966b-b6a0-47c7-ab5a-b0d2066e4490 stamboeknummers 1000-1956, 1908-1909 3552 http://proxy.handle.net/10648/0bf42066-d914-43f1-8d30-fa64eafe4185 stamboeknummers 1957-2913, 1909 3553 http://proxy.handle.net/10648/c3deca15-3f82-46f8-acdf-18d5e2982d53 stamboeknummers 2914-3870, 1910 3554 http://proxy.handle.net/10648/19473a16-5189-4dcb-88eb-437b5878aac9 stamboeknummers 3871-4781, 1910-1911 3555 http://proxy.handle.net/10648/01485889-e63d-472e-be45-43f60c70983e stamboeknummers 4782-5718, 1911 3556 http://proxy.handle.net/10648/47faafc2-d597-4b8c-a359-98b91a6a4807 stamboeknummers 5719-6628, 1912 3557 http://proxy.handle.net/10648/5aa436a7-6e77-478c-ab55-000133c36bdb stamboeknummers 6629-7647, 1912-1913 3558 http://proxy.handle.net/10648/67521523-f4d3-4c18-9b45-1b0b8ba7ba48 stamboeknummers 7648-8707, 1913-1914 3559 http://proxy.handle.net/10648/d7aed97d-a0c1-43e8-b58d-4025943a3ab8 stamboeknummers 8708-9833, 1914-1915 3560 http://proxy.handle.net/10648/8ce425f5-55a2-48aa-8279-015a72a7a518 stamboeknummers 9837-10808, 1915-1916 3561 http://proxy.handle.net/10648/98060b71-ceb5-4f34-b87b-f19ad99fad06 stamboeknummers 10809-11824, 1916-1917 3562 http://proxy.handle.net/10648/e51980df-8ea5-4939-81be-f59c7aced097 stamboeknummers 11825-12841, 1917-1918 3563 http://proxy.handle.net/10648/251ab671-bbae-466f-a492-b8b1c2fd0e60 stamboeknummers 12842-13872, 1918 3564 http://proxy.handle.net/10648/0882720f-6a7b-4a4c-9453-570cf2d5c297 stamboeknummers 13873-14934, 1918-1920 3565 http://proxy.handle.net/10648/752317de-9471-4bf7-ace0-c0c46fdce6de stamboeknummers 14935-15926, 1920-1922 3566 http://proxy.handle.net/10648/e9cfc1dc-5d3b-412a-a8b0-2a09ee71142f stamboeknummers 15927-16189, 1922 119A http://proxy.handle.net/10648/a4029095-619a-46b6-ae10-9da836858c00 namenklapper tot 1829

onvolledig.

119B http://proxy.handle.net/10648/7ddc7c04-4b5d-43ae-bdbf-28ca21965591 namenklapper, 1830-1839 895A http://proxy.handle.net/10648/639e862b-b95d-4c38-862c-67ec2f8617f4 namenklapper, 1840-1852 895B http://proxy.handle.net/10648/accc7a36-3ca8-4cc6-bfed-d86d596ef8a1 namenklapper, 1853-1867 895C http://proxy.handle.net/10648/a2a7d549-d49a-42bc-af6c-bb70eee144a6 namenklapper, 1868-1880 895D http://proxy.handle.net/10648/f594ac7f-0661-4659-937f-55c223732f2c namenklapper, 1881-1890 3567 http://proxy.handle.net/10648/5ae36afb-c665-4d9f-b062-dd7dc713060d namenklapper, 1891-1903 3568 http://proxy.handle.net/10648/d1de011a-2ab3-4498-96e4-6ad42892aaa3 namenklapper, 1904-1913 3569 http://proxy.handle.net/10648/93c7d01b-4750-44f8-b69e-d5d4de07266c namenklapper, 1914-1922
1852..1881 Stamboeken 3e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1899-1924 1852 http://proxy.handle.net/10648/d6181fc1-d268-47bc-89b4-ea372e2ead5d stamboeknummers 88947-90047, 1899-1900 1853 http://proxy.handle.net/10648/97799416-c1b3-4bd4-9d07-cd1976956def stamboeknummers 90048-91174, 1900-1901 1854 http://proxy.handle.net/10648/b7f78bfb-042f-4f46-a01d-fd27d65bc0ea stamboeknummers 91175-92287, 1901-1902 1855 http://proxy.handle.net/10648/68e369bf-9c9b-44f3-82a3-629e040f5bfa stamboeknummers 92288-93416, 1902-1903 1856 http://proxy.handle.net/10648/52fa849e-35d5-4e27-963d-91280e1878a6 stamboeknummers 93417-94554, 1903 1857 http://proxy.handle.net/10648/c4ebb6cc-1383-4358-8f6f-cea9ca6b0605 stamboeknummers 94555-95672, 1903-1904 1858 http://proxy.handle.net/10648/71554092-6750-4b0c-ab91-0945807e70a9 stamboeknummers 95673-96816, 1904-1905 1859 http://proxy.handle.net/10648/cde67c44-b6e1-4e08-8fa1-659eb8fe11e5 stamboeknummers 96817-97944, 1905-1906 1860 http://proxy.handle.net/10648/a865c1c9-17ab-46a9-9270-ba8cf6424d3f stamboeknummers 97945-99066, 1906-1907 1861 http://proxy.handle.net/10648/e5985e15-5dd0-469c-8e00-37ac64a3f0ee stamboeknummers 99067-193, 1907 1862 http://proxy.handle.net/10648/4a29fcd9-15f1-4bcd-b228-57a46985f431 stamboeknummers 194-1297, 1907-1908 1863 http://proxy.handle.net/10648/659a4704-7011-41fd-a36c-5b11ffaf0234 stamboeknummers 1298-2422, 1908-1909 1864 http://proxy.handle.net/10648/fbda0899-6294-4e80-84ac-7f861bdbe79f stamboeknummers 2423-3533, 1909-1910 1865 http://proxy.handle.net/10648/a7ab98e1-07d4-4c57-95c7-521e8acb4432 stamboeknummers 3534-4628, 1910-1911 1866 http://proxy.handle.net/10648/8991574b-bda1-4220-b1ac-0aa879dcd1cc stamboeknummers 4629-5745, 1911-1912 1867 http://proxy.handle.net/10648/cd70681a-e718-4fc1-891c-c570c8744e68 stamboeknummers 5746-6840, 1912 1868 http://proxy.handle.net/10648/31b3665a-7cb9-4a91-822b-8310bd28a43c stamboeknummers 6841-7967, 1912-1913 1869 http://proxy.handle.net/10648/a5fb4237-3bea-4a90-96f2-c8991eca85de stamboeknummers 7968-9054, 1913-1914 1870 http://proxy.handle.net/10648/5785e214-957b-49df-8e6f-57621003464c stamboeknummers 9055-10141, 1914-1915 1871 http://proxy.handle.net/10648/43c5af3a-892d-4646-8720-6823211e55ae stamboeknummers 10142-11199, 1915-1917 1872 http://proxy.handle.net/10648/9393a5d8-86e6-4f27-907b-e2347d89e9ed stamboeknummers 11200-12279, 1917 1873 http://proxy.handle.net/10648/8f68b407-92a9-4972-99f0-0ade5f7e9a58 stamboeknummers 12280-13390, 1917-1918 1874 http://proxy.handle.net/10648/ca6e4cd7-4f89-4a3f-8a9c-e78048653260 stamboeknummers 13391-14467, 1919 1875 http://proxy.handle.net/10648/a869f663-8059-4bc4-aacc-92c0e90fd0e4 stamboeknummers 14468-15565, 1919-1921 1876 http://proxy.handle.net/10648/85f4a4da-03e7-4cf1-8508-97a78ad5ffb9 stamboeknummers 15566-16668, 1921-1923 1877 http://proxy.handle.net/10648/22d59cf3-7256-4b9a-86b5-9b153a78e707 stamboeknummers 16669-17075, 1923-1924 1878 http://proxy.handle.net/10648/d81798cc-e9ad-4cdc-a90e-22876ba2840f staf, 1914-1924 895E http://proxy.handle.net/10648/a4140244-2dd3-468c-8c13-d8ada7234918 namenklapper, 1879-1893 1879 http://proxy.handle.net/10648/cbe1ef07-d67b-4156-918a-7ba0886dbe76 namenklapper 1880 http://proxy.handle.net/10648/26057409-4d13-4869-aa0c-03d40b9a76ec namenklapper 1881 http://proxy.handle.net/10648/f72153af-68b9-4165-9086-bd32e3e0af3b namenklapper
30e Bataljon Landweer 3570-3576 Stamboeken 30e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3570 http://proxy.handle.net/10648/93d6f535-9407-4c23-9d46-43d3aa60856c stamboeknummers 1-526, 1903-1909 3571 http://proxy.handle.net/10648/6caa7abd-ef64-4374-a98c-ef11709b007a stamboeknummers 527-1120, 1909-1912 3572 http://proxy.handle.net/10648/44f80d65-a1f0-44f3-9c00-356e432419ad stamboeknummers 1121-2272, 1913 3573 http://proxy.handle.net/10648/540939f3-ebd7-437f-8d26-a72ecd62b4cd stamboeknummers 2273-2990, 1914-1916 3574 http://proxy.handle.net/10648/53ee370d-b387-4e6d-887d-852cbfd019ed stamboeknummers 2991-4095, 1916-1919 3575 http://proxy.handle.net/10648/d83da8c6-89f9-4c3e-8c36-42f384797736 stamboeknummers 4096-5064, (1918) 1919 - 1922 3576 http://proxy.handle.net/10648/e89558cf-9cad-49f9-87ef-005b1838dde4 namenklapper, 1903-1921 1882-1890 Stamboeken 30e Bataljon Landweer, met namenklappers. 1903-1922 1882 http://proxy.handle.net/10648/477a2a66-16f8-490a-ba80-3fe26ed1047c stamboeknummers 1-1005, 1903-1912 1883 http://proxy.handle.net/10648/eb05e79a-b458-4154-a1dd-564d290fd97f stamboeknummers 1006-2125, 1912-1913 1884 http://proxy.handle.net/10648/4530d309-f3e1-4c17-adf6-b16557033b99 stamboeknummers 2126-3220, 1913-1918 1885 http://proxy.handle.net/10648/8f2fe0d8-c805-43a8-ab74-b08e032ee81d stamboeknummers 3221-4023, 1918-1919 1886 http://proxy.handle.net/10648/1e569b6c-43db-46ab-a050-903d44e60e7d stamboeknummers 4024-5064, 1919-1922 1887 http://proxy.handle.net/10648/1a0a85f3-a378-49af-98b0-22b85df1772a namenklapper, 1903-1912 1888 http://proxy.handle.net/10648/81143460-90bd-4c3b-9a76-af863e7c152d namenklapper, 1912-1913 1889 http://proxy.handle.net/10648/382c5983-e984-434a-8a6e-a55a7411a3e8 namenklapper, 1913-1918 1890 http://proxy.handle.net/10648/993f33ac-1bf5-4e3f-af4a-0a5eea9d9f78 namenklapper, 1918-1922 42e Bataljon Landweer 3577-3583 Stamboeken 42 Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3577 http://proxy.handle.net/10648/ae6f9c35-1f99-4a3b-9326-84d16bf3d9f0 stamboeknummers 1-753, 1903-1908 3578 http://proxy.handle.net/10648/0b88389e-a0f9-4144-8ffc-396e7b287b9c stamboeknummers 754-1417, 1908-1911 3579 http://proxy.handle.net/10648/179c8dc0-b7c2-473c-bd06-e57dcfae3ad6 stamboeknummers 1418-2451, 1911-1913 3580 http://proxy.handle.net/10648/5c6651d8-360a-4d96-be52-4a085ce586bc stamboeknummers 2452-3352, 1914-1916 3581 http://proxy.handle.net/10648/47b52681-15da-4cca-90e9-77be8d1a4211 stamboeknummers 3353-4303, 1917-1919 3582 http://proxy.handle.net/10648/1f7c440c-1a4b-402c-8a2e-a7ec167233c7 stamboeknummers 4304-5066, 1919-1922 3583 http://proxy.handle.net/10648/796103e5-8a81-425f-8ad4-2b31cd2e78c4 namenklapper, 1903-1921 1891-1896 Stamboeken 42 Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 1891 http://proxy.handle.net/10648/33d22b43-9450-4bc9-b22f-c36063dff089 stamboeknummers 1-1056, 1903-1910 1892 http://proxy.handle.net/10648/7ce147a4-2f4d-46eb-b41a-c803e2d53915 stamboeknummers 1057-2100, 1910-1913 1893 http://proxy.handle.net/10648/747eaf23-76af-4fb3-b111-24662de507c7 stamboeknummers 2101-3141, 1913-1916 1894 http://proxy.handle.net/10648/95864514-6bd1-44ae-80d8-862e9cb61bc7 stamboeknummers 3142-3663, 1916-1918 1895 http://proxy.handle.net/10648/3760f95e-9623-42f7-9a21-02820ecb3fdf stamboeknummers 3664-5066, 1918-1922 1896 http://proxy.handle.net/10648/1764eee9-f9e8-4580-858c-57f0fa2bf646 namenklapper, 1903-1922
4e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie

Achtereenvolgens:

14e Afdeling Infanterie (1819),

4e Afdeling Infanterie (1839),

4e Regiment Infanterie (1841). De 14e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

18e Bataljon Jagers, 42e, 43e en 44e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Limburg). Het 18e Bataljon Jagers heette vroeger, vóór 15 januari 1815, 5e Bataljon Jagers. Bij de 14e Afdeling Infanterie zijn ingedeeld militairen, herkomstig van de 3e, 4e en 11e Afdeling Infanterie, die gevangen genomen waren en deel hadden uitgemaakt van het 1e Mars-Bataljon. In 1843 werd bij dit Regiment ingedeeld het reserve Bataljon van het in dat jaar opgeheven 10e Regiment Infanterie.

4e Regiment Infanterie 120..3612 Stamboeken 4e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1814-1922 120 http://proxy.handle.net/10648/d017fdb7-e42c-49a7-90d3-711df344356f stamboeknummers 1-2220, 1814-1818 121 http://proxy.handle.net/10648/9353c484-5c97-4182-ba0c-b2de59cdd1e1 stamboeknummers 2221-3786, 1814-1818 122 http://proxy.handle.net/10648/80800cae-33cb-4278-bb49-6738a8a2e384 stamboeknummers 3787-5389, 1813-1818 123 http://proxy.handle.net/10648/426c700e-a2e0-47a7-acee-ec3d88c91ab5 stamboeknummers 5390-6685, 1814-1817 124 http://proxy.handle.net/10648/97ac935c-2c3b-4cb4-9a97-a5b78d06921c stamboeknummers 6686-8179, 1817-1820 125 http://proxy.handle.net/10648/1d560603-859d-4508-9625-eae9230bad44 stamboeknummers 8180-9471, 1820-1821 126 http://proxy.handle.net/10648/0d52f4b3-c85e-412c-bf6f-d0d210bbba0b stamboeknummers 9472-10625, 1822-1823 127 http://proxy.handle.net/10648/f3a37eb0-6157-4996-bf47-1de81277130f stamboeknummers 10626-12789, 1823-1825 128 http://proxy.handle.net/10648/93699f2c-aeb3-4b6e-90ac-7d8156f01e60 stamboeknummers 12790-13979, 1825-1826 129 http://proxy.handle.net/10648/73ffcf2c-f7c0-4218-a211-57b54fe7ce3d stamboeknummers 13980-15285, 1826-1827 130 http://proxy.handle.net/10648/704519ab-c25d-47c7-8456-924879026416 stamboeknummers 15286-16147, 1828 131 http://proxy.handle.net/10648/2783cc56-8a47-42c6-b9f0-e0ceed360075 stamboeknummers 16148-17132, 1829 132 http://proxy.handle.net/10648/7cadd3e4-6c73-495f-992e-ed73b427b157 stamboeknummers 17133-18582, 1830-1831 133 http://proxy.handle.net/10648/78779ce7-c6fa-4cdb-9f64-6dfb0ae4173b stamboeknummers 18583-19782, 1831 134 http://proxy.handle.net/10648/8bcecf3d-261d-43e2-bb84-5e67e1dfdc98 stamboeknummers 19783-20701 1831, 1831 135 http://proxy.handle.net/10648/54d2bf93-fcee-4e35-9ff5-1186c9ed366a stamboeknummers 20702-22089, 1832-1833 136 http://proxy.handle.net/10648/4e25b655-1ea4-48a5-ba42-f344c9acc733 stamboeknummers 22090-23291, 1834-1835 137 http://proxy.handle.net/10648/707cf666-4be6-4a3a-aeac-4cd108d09b54 stamboeknummers 23292-24485, 1835-1837 138 http://proxy.handle.net/10648/56922089-dc2e-438f-9bc4-a262f24dfdfd stamboeknummers 24486-25628, 1837-1839 139 http://proxy.handle.net/10648/2777de2f-af04-4ab7-bc5c-20d0f80135c3 stamboeknummers 25629-27184, 1839-1840 140 http://proxy.handle.net/10648/79b80446-dc79-49a1-930f-1cd16d133d47 stamboeknummers 27185-28813, 1841-1842 141 http://proxy.handle.net/10648/bbcfd530-617e-431c-af7c-64f79cfa6e47 stamboeknummers 28814-29796, 1842 142 http://proxy.handle.net/10648/da9d69a1-fe66-438b-b4f4-ecd90a93326e stamboeknummers 29797-30867, 1843 143 http://proxy.handle.net/10648/30e078de-9f2b-487d-b56e-5efcdad942a7 stamboeknummers 30868-31959, 1843 144 http://proxy.handle.net/10648/31babb60-7cb3-422c-a364-b32d499ab4c5 stamboeknummers 31960-33070, 1844-1845 896 http://proxy.handle.net/10648/8b5cc050-4d86-42b8-9520-fc6f9580d4b7 stamboeknummers 33071-34146, 1845-1846 897 http://proxy.handle.net/10648/9ffaeb8a-f910-402c-94d9-cec84f9bc936 stamboeknummers 34165-35268, 1846-1847 898 http://proxy.handle.net/10648/97bc5b19-5306-4566-a9ca-961b7f86d013 stamboeknummers 35269-36219, 1847-1848 899 http://proxy.handle.net/10648/c0c74a6a-054f-4118-bb4b-682e89894e26 stamboeknummers 36220-37232, 1848-1849 900 http://proxy.handle.net/10648/b2c6f5aa-657c-45f8-8cd5-8b5c53a8bc45 stamboeknummers 37233-38247, 1850-1851 901 http://proxy.handle.net/10648/2379eada-0273-4b4a-b7f3-6e78b46bdcfc stamboeknummers 38248-39117, 1851-1852 902 http://proxy.handle.net/10648/640da99e-b9f5-4d6a-a74a-1cd48bca5b99 stamboeknummers 39118-40044, 1852-1853 903 http://proxy.handle.net/10648/8f7c3a3b-bb8b-4a2e-ad82-1ff62ebfc473 stamboeknummers 40045-40892, 1853 904 http://proxy.handle.net/10648/31db9825-8f0d-4cff-b6d1-cfc2e9ac8669 stamboeknummers 40893-41802, 1854 905 http://proxy.handle.net/10648/869de6a8-e6cb-4337-a0c3-99fa4c673d3a stamboeknummers 41803-42791, 1854-1855 906 http://proxy.handle.net/10648/50ece18e-6adf-487f-881c-6b1a4912370f stamboeknummers 42792-43800, 1855-1856 907 http://proxy.handle.net/10648/b84985df-ec69-467b-8916-c0e56b1f4353 stamboeknummers 43801-44812, 1856-1857 908 http://proxy.handle.net/10648/c179d260-15f8-4d73-a042-65d85af7347e stamboeknummers 44813-45943, 1857-1858 909 http://proxy.handle.net/10648/77fce570-3e42-4755-8e16-88dd7ae3ca4b stamboeknummers 45944-47032, 1858-1859 910 http://proxy.handle.net/10648/ae8084ca-f631-4946-92ed-ba6771d9b1b3 stamboeknummers 47033-48120, 1859-1860 911 http://proxy.handle.net/10648/c42932bc-1c3a-4d4d-9680-1e1bdf9cf456 stamboeknummers 48121-49222, 1860-1861 912 http://proxy.handle.net/10648/c6a7f2d0-7122-43a3-b2d9-7687d7175391 stamboeknummers 49223-50662, 1861-1863 913 http://proxy.handle.net/10648/e5d108fb-44bb-4873-b080-65f8eb8ceba0 stamboeknummers 50663-51717, 1863-1864 914 http://proxy.handle.net/10648/7b1a1e7a-52ef-4e46-8f33-ad541b6f1345 stamboeknummers 51718-52778, 1864-1865 915 http://proxy.handle.net/10648/8b33c249-75b1-432d-97f2-126385250f9c stamboeknummers 52779-53873, 1865-1866 916 http://proxy.handle.net/10648/6d867a5c-e438-443b-8bd4-8e6ff8b4d79c stamboeknummers 53874-54896, 1866-1867 917 http://proxy.handle.net/10648/2369ef7a-3c3d-4fcc-b571-f58c7e3b4626 stamboeknummers 54897-55915, 1867-1868 918 http://proxy.handle.net/10648/6b322e71-e761-4ae2-911d-777cb9a403f9 stamboeknummers 55916-56924, 1868-1869 919 http://proxy.handle.net/10648/edbda251-11b8-4d67-b9da-6015abbc400c stamboeknummers 56925-57963, 1869-1870 920 http://proxy.handle.net/10648/0c9db410-9fbc-47ba-a463-37f9c8a60329 stamboeknummers 57964-59092, 1870-1871 921 http://proxy.handle.net/10648/85d4d76d-11ab-45ae-938b-75b69b933209 stamboeknummers 59093-60185, 1871-1872 922 http://proxy.handle.net/10648/695cf655-0e1d-4410-bc8a-817ed793dd7f stamboeknummers 60186-61428, 1872-1873 923 http://proxy.handle.net/10648/5bfe6b0c-87ef-4c16-8234-c0768ece64b4 stamboeknummers 61429-62472, 1873-1874 924 http://proxy.handle.net/10648/702fafbe-29a0-43a2-a07d-f6754e6b6be7 stamboeknummers 62473-63519, 1874-1875 925 http://proxy.handle.net/10648/e8f6fa2b-cf6d-4130-9f74-b837a522a69e stamboeknummers 63520-64611, 1875-1876 926 http://proxy.handle.net/10648/68c58329-c8cf-404a-ae88-a81b5bf53b8c stamboeknummers 64612-65680, 1876-1877 927 http://proxy.handle.net/10648/9c1fa028-d892-46c1-9047-0487947f0b67 stamboeknummers 65681-66788, 1877-1878 928 http://proxy.handle.net/10648/21357697-900e-49a4-9920-761802e221e2 stamboeknummers 66789-67842, 1878-1879 929 http://proxy.handle.net/10648/f026cfb8-5b1f-41a4-b105-809545473ce1 stamboeknummers 67843-68938, 1879-1880 930 http://proxy.handle.net/10648/d4c4e085-2ca9-490f-b352-2569d8ea5fcd stamboeknummers 68939-70045, 1880-1881 931 http://proxy.handle.net/10648/0a546d8a-305c-42e3-afbf-5986eef3bf5e stamboeknummers 70046-71160, 1881-1882 932 http://proxy.handle.net/10648/57662eac-f1d0-402b-b77d-032530d09436 stamboeknummers 71161-72274, 1882-1883 933 http://proxy.handle.net/10648/9c470ab1-35bd-4fa3-b910-2ee14e3cddd8 stamboeknummers 72275-73365, 1883-1884 934 http://proxy.handle.net/10648/c0421eab-ce76-4f2a-b481-47aadb8fe460 stamboeknummers 73366-74432, 1884-1885 935 http://proxy.handle.net/10648/e7836d46-f582-4e16-bdbc-299669d7a92e stamboeknummers 74433-75469, 1885-1886 936 http://proxy.handle.net/10648/35a1b7e1-25f8-4678-a7be-4e27f13016e3 stamboeknummers 75470-76515, 1886-1887 937 http://proxy.handle.net/10648/4a2efcd3-f5f9-4172-bd3c-498ae0112f7b stamboeknummers 76516-77617, 1887-1888 938 http://proxy.handle.net/10648/0647af21-bbbe-4217-a54a-002d5ce5544b stamboeknummers 77618-78701, 1888-1889 939 http://proxy.handle.net/10648/290c2d82-5af8-4067-b288-d9b7449a3cee stamboeknummers 78702-79804, 1889-1890 940 http://proxy.handle.net/10648/50a1a0e9-0272-40da-81ac-71e8259efcaa stamboeknummers 79805-80870, 1890-1891 941 http://proxy.handle.net/10648/2930f725-25d3-44b4-b205-d79ffa6dace3 stamboeknummers 80871-82265, 1891-1892 942 http://proxy.handle.net/10648/7797a53e-a69d-4f67-a59d-a43536a30374 stamboeknummers 82266-83196, 1892 943 http://proxy.handle.net/10648/a73719b7-44a1-4cca-b915-00caae79f7d8 stamboeknummers 83197-84391, 1892-1893 944 http://proxy.handle.net/10648/f74c0ce4-6e95-47d0-9336-180497d78056 stamboeknummers 84392-85711, 1893-1894 945 http://proxy.handle.net/10648/e39f667d-1ae9-40fe-a7a2-74309784ffae stamboeknummers 85712-87121, 1894-1895 946 http://proxy.handle.net/10648/edfd02fc-11ba-4e2b-822b-60b84782c130 stamboeknummers 87122-88380, 1895-1896 947 http://proxy.handle.net/10648/68b399f8-4621-49f7-bae6-326c7e8abe18 stamboeknummers 88381-89525, 1896-1897 948 http://proxy.handle.net/10648/e2a98780-aefb-4428-baf4-6c7d59f5ab4d stamboeknummers 89526-90695, 1897-1898 949 http://proxy.handle.net/10648/b9b80901-48e7-4b6c-bb1b-df92f0ef65e1 stamboeknummers 90696-91808, 1898-1899 3584 http://proxy.handle.net/10648/df0b7526-99b1-4a72-ab48-0f8d1058b141 stamboeknummers 91809-93028, 1899 - 1900 (1902) 3585 http://proxy.handle.net/10648/0d89a9b9-de33-43d9-ad32-7b9f3301716a stamboeknummers 93029-94137, 1900-1901 3586 http://proxy.handle.net/10648/cf8c258b-2fb0-4426-8bd1-65bf4a9f43f7 stamboeknummers 94138-95231, 1901-1902 3587 http://proxy.handle.net/10648/b50c04b1-5a2d-4004-a729-3dc9a5c88231 stamboeknummers 95232-96298, 1902-1903 3588 http://proxy.handle.net/10648/51c35832-0665-4829-9a39-e1f5ed27c494 stamboeknummers 96299-97904, 1903-1904 3589 http://proxy.handle.net/10648/b3818aa0-e7af-49b9-8236-5b979bf681d7 stamboeknummers 97905-99318, 1904-1905 3590 http://proxy.handle.net/10648/5a95ea69-49b0-4742-ad03-b5e97c6036ca stamboeknummers 99319-735, 1905-1906 3591 http://proxy.handle.net/10648/b750989f-28bd-4b79-bc06-b17ded326779 stamboeknummers 736-2056, 1906-1907 3592 http://proxy.handle.net/10648/e771ef6f-435c-4ea9-8828-7f2c125db649 stamboeknummers 2057-3353, 1907-1908 3593 http://proxy.handle.net/10648/1f57b287-a223-4a30-bf2c-616fb2a67d9f stamboeknummers 3354-4432, 1908-1909 3594 http://proxy.handle.net/10648/7af6f1c1-8122-46da-b038-6eaabce48565 stamboeknummers 4433-5377, 1909 3595 http://proxy.handle.net/10648/da3b468c-3d9e-48a0-91fd-ec27ab3008b2 stamboeknummers 5378-6176, 1910 3596 http://proxy.handle.net/10648/61d48bd8-6299-4478-829f-c6f8a7e69d44 stamboeknummers 6177-7047, 1910 3597 http://proxy.handle.net/10648/059add71-e244-4c0c-bd14-8665902448ca stamboeknummers 7048-8085, 1911-1912 3598 http://proxy.handle.net/10648/4d97faf6-3d0b-416a-bac5-74739fa498ae stamboeknummers 8086-9182, 1912 3599 http://proxy.handle.net/10648/b424c85a-30c5-4bbc-b024-9663d4eb84cb stamboeknummers 9183-10237, 1912-1913 3600 http://proxy.handle.net/10648/e0b4830f-0468-4be9-b267-989ed9b9095e stamboeknummers 10238-11206, 1913-1914 3601 http://proxy.handle.net/10648/acb67ca8-622e-47bd-a1cb-77a2878b5d27 stamboeknummers 11207-12271, 1914-1915 3602 http://proxy.handle.net/10648/5879d45f-9aab-49c0-a781-165c10603df2 stamboeknummers 12272-13283, 1915-1916 3603 http://proxy.handle.net/10648/d03063a3-9ae9-4e4b-9de0-8b9e7d6744af stamboeknummers 13284-14348, 1916-1917 3604 http://proxy.handle.net/10648/a87c0257-17fe-48e8-a95d-6496a7e39249 stamboeknummers 14349-15525, 1917-1918 3605 http://proxy.handle.net/10648/5e59cb05-7cfc-4167-abbe-140d5760a804 stamboeknummers 15526-16633, 1918-1919 3606 http://proxy.handle.net/10648/a7dfad4c-b5cc-48b7-b74e-9beeeaede436 stamboeknummers 16634-17704, 1919-1920 3607 http://proxy.handle.net/10648/77d316ad-4f17-48e3-9c48-79d2b38d2dc9 stamboeknummers 17705-18761, 1920-1922 3608 http://proxy.handle.net/10648/538ccd4b-05fa-4910-be30-97df024e3080 stamboeknummers 18762-19130, 1922 144A http://proxy.handle.net/10648/8d3cc3a4-3380-417b-9102-d2c524a3521e namenklapper, 1814-1829 144B http://proxy.handle.net/10648/5e36dbd8-5f70-49be-bea5-d35406aabfa5 namenklapper, 1830-1839 949A http://proxy.handle.net/10648/4fe17e0e-9fba-4eed-9d49-9b1be6ecf429 namenklapper, 1841-1852 949B http://proxy.handle.net/10648/01a2c8dc-f12c-457e-8557-ef3208e62ec1 namenklapper, 1853-1867 949C http://proxy.handle.net/10648/0c46845e-db9c-4e9d-842f-3395f9886d2c namenklapper, 1868-1880 949D http://proxy.handle.net/10648/548c34ac-609b-4e6b-81ab-804b2644b645 namenklapper, 1881-1889 3609 http://proxy.handle.net/10648/af41eb57-1ceb-42d0-a28b-bdd58cc2db44 namenklapper, 1890-1900 3610 http://proxy.handle.net/10648/ca2d24a0-feea-40ec-a5a9-9dc35ca4dad6 namenklapper, 1901-1909 3611 http://proxy.handle.net/10648/5fa75f97-0e43-44c8-ae9e-1b063087cc49 namenklapper, 1910-1919 3612 http://proxy.handle.net/10648/b8e2b1e3-300d-4d98-aa57-ee8b651e0767 namenklapper, 1920-1922 1897..1925 Stamboeken 4e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1899-1924 1897 http://proxy.handle.net/10648/26a84795-9a45-4e46-a0ac-ca4407b04739 stamboeknummers 91729-92847, 1899-1900 1898 http://proxy.handle.net/10648/2636acfd-e89c-4ffa-9788-d5146089680e stamboeknummers 92848-93960, 1900-1901 1899 http://proxy.handle.net/10648/5ad60f13-fdba-491d-b13c-2b68c73f2906 stamboeknummers 93961-95061, 1901-1902 1900 http://proxy.handle.net/10648/e8b1ee2e-5cae-48ca-a3ac-13a7644e7ea2 stamboeknummers 95062-96168, 1902-1903 1901 http://proxy.handle.net/10648/1cab0cbe-5043-415c-a8c9-19d2cf74b432 stamboeknummers 96169-97285, 1903-1904 1902 http://proxy.handle.net/10648/5e2440c2-eea5-4fd7-97c1-86fbfd5a8d4b stamboeknummers 97286-98424, 1904 1903 http://proxy.handle.net/10648/9b054c92-7f43-4865-abf1-2ce1f3d4869b stamboeknummers 98425-99537, 1904-1905 1904 http://proxy.handle.net/10648/d81f07b0-0e6f-46c1-a85d-ea0a9ab43dca stamboeknummers 99538-667, 1905-1906 1905 http://proxy.handle.net/10648/3cb20a02-56ae-4dc6-bc2e-a530c4806f94 stamboeknummers 668-1779, 1906-1907 1906 http://proxy.handle.net/10648/9cf3071e-4a18-49b8-88f7-86ec6bf0cc65 stamboeknummers 1780-2909, 1907-1908 1907 http://proxy.handle.net/10648/5410136b-69d2-4d56-8a8b-9f64eeabae9c stamboeknummers 2910-4026, 1908-1909 1908 http://proxy.handle.net/10648/f4e3c9ab-2d9e-4345-a3e3-42b957c55eb4 stamboeknummers 4027-5156, 1909 1909 http://proxy.handle.net/10648/49ea1cd1-f190-4f25-a3ca-554f690db43a stamboeknummers 5157-6253, 1909-1910 1910 http://proxy.handle.net/10648/57fe43ec-47bc-4900-b896-020ab00f0c4d stamboeknummers 6254-7370, 1910-1911 1911 http://proxy.handle.net/10648/1a0a1abd-70f2-4c63-ab35-5b6d4ccc8f8e stamboeknummers 7371-8419, 1911-1912 1912 http://proxy.handle.net/10648/66beb92a-7b15-4eaf-a1fa-b9699d1b0a68 stamboeknummers 8420-9541, 1912-1913 1913 http://proxy.handle.net/10648/59138e88-f254-482f-bab2-5bfec99e1a3c stamboeknummers 9542-10608, 1913 1914 http://proxy.handle.net/10648/0229ea34-ed52-4d3e-9ab9-4e1ba5b63ff7 stamboeknummers 10609-11738, 1913-1914 1915 http://proxy.handle.net/10648/d9880b4b-256f-49cc-a72a-3d493980bcea stamboeknummers 11739-12784, 1914-1915 1916 http://proxy.handle.net/10648/b7e4685a-6be4-47ea-8c48-0da9844b505b stamboeknummers 12785-13855, 1915-1917 1917 http://proxy.handle.net/10648/04d952f6-c08d-497d-aa03-a0814807e74c stamboeknummers 13856-15004, 1917-1918 1918 http://proxy.handle.net/10648/2226a9fb-bb1a-433d-9a9f-b453f9cd5d2f stamboeknummers 15005-16167, 1918 1919 http://proxy.handle.net/10648/f5773911-f5b2-4777-ba0f-c42d82496bc9 stamboeknummers 16168-17269, 1918-1920 1920 http://proxy.handle.net/10648/8aa35d75-f66d-44c3-923f-0c42f5a029e2 stamboeknummers 17270-18256, 1920-1921 1921 http://proxy.handle.net/10648/356b765c-63f1-4a33-9273-f6c76ce41c8f stamboeknummers 18257-19426, 1921-1923 1922 http://proxy.handle.net/10648/a9011407-fc3b-423d-ad90-051346deab6e stamboeknummers 19427-20146, 1923-1924 949E http://proxy.handle.net/10648/2b98599d-e8fc-465d-ac89-6c3cdccfa01e namenklapper, 1890-1892 949F http://proxy.handle.net/10648/ecf06804-b820-4320-bcbf-908e0fa45d73 namenklapper, 1893-1898 1923 http://proxy.handle.net/10648/85a403a6-3910-4974-a9f2-61bd17c06622 namenklapper, 1899-1904 1924 http://proxy.handle.net/10648/7236116f-3a95-4726-bba0-52f51aff24ad namenklapper, 1905-1915 1925 http://proxy.handle.net/10648/f21e6de9-9652-4545-9638-66e6c931d86d namenklapper, 1916-1924 19e Bataljon Landweer 3613-3619 Stamboeken 19e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3613 http://proxy.handle.net/10648/86e2d586-c999-4000-b207-47508bf0618b stamboeknummers 1-688, 1903-1908 3614 http://proxy.handle.net/10648/388efc7c-109b-4443-a5b8-e38ad44af2a2 stamboeknummers 689-1463, 1908-1912 3615 http://proxy.handle.net/10648/dd58f3af-240e-4a25-a3a2-8390c25b66c8 stamboeknummers 1464-2148, 1912-1913 3616 http://proxy.handle.net/10648/d74df616-51f5-4e88-b7ca-59edae9503e8 stamboeknummers 2149-3118, 1914-1918 3617 http://proxy.handle.net/10648/c4595e9c-f69b-4e50-ab2c-4d0c6a427ba4 stamboeknummers 3119-4023, 1918-1920 3618 http://proxy.handle.net/10648/5b6d9ae6-4766-4b8a-8d92-32e1ad97c79f stamboeknummers 4024-4935, 1920-1922 3619 http://proxy.handle.net/10648/b329c825-34c3-4ac7-b88f-a344cb38f25b namenklapper, 1903-1921 1926-1931 Stamboeken 19e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1923 1926 http://proxy.handle.net/10648/c07781cf-4931-45e9-8f77-28d94327cdde stamboeknummers 1-1040, 1903-1911 1927 http://proxy.handle.net/10648/ba3028ab-2372-4d5b-b556-eab7a623fbca stamboeknummers 1041-2144, 1911-1913 1928 http://proxy.handle.net/10648/f8064f2d-833e-4833-89b4-24095f30d042 stamboeknummers 2145-3179, 1913-1918 1929 http://proxy.handle.net/10648/702e938c-11a3-466e-bda0-2a25dae8a526 stamboeknummers 3180-4326, 1918-1920 1930 http://proxy.handle.net/10648/e8fe68fc-af04-4642-92a0-01327c74cf9c stamboeknummers 4327-4939, 1920-1923 1931 http://proxy.handle.net/10648/a61af639-4501-474e-bcc6-7684181c9601 namenklapper, 1903-1923 28e Bataljon Landweer 3620-3626 Stamboeken 28e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3620 http://proxy.handle.net/10648/c2e062b8-afb7-4865-b4e0-08b8af633b8d stamboeknummers 1-839, 1903-1908 3621 http://proxy.handle.net/10648/94105283-20b7-40ad-ac64-6043f041a960 stamboeknummers 840-1417, 1908-1912 3622 http://proxy.handle.net/10648/6f6dfd63-779a-49bf-b0e2-4403bf163ee9 stamboeknummers 1418-2110, 1912-1914 3623 http://proxy.handle.net/10648/739be3ab-873a-48f2-9d9c-09aad20317ec stamboeknummers 2111-2969, 1914-1918 3624 http://proxy.handle.net/10648/6bc3a9c7-4a74-4730-840b-bf9cfa5c83f9 stamboeknummers 2970-3926, 1918-1920 3625 http://proxy.handle.net/10648/2f0aa2d4-a209-4600-a299-d2f5d2f2c21a stamboeknummers 3927-4587, 1920-1922 3626 http://proxy.handle.net/10648/16b436ec-280a-459a-81f6-b61419a1e3b2 namenklapper, 1903-1921 1932-1937 Stamboeken 28e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1923 1932 http://proxy.handle.net/10648/64458ebc-cd4a-418e-a4ea-d6be0345a7fa stamboeknummers 1-1010, 1903-1910 1933 http://proxy.handle.net/10648/0ecd0fe1-14ac-4b5b-8865-224e5f9d0612 stamboeknummers 1011-1976, 1910-1913 1934 http://proxy.handle.net/10648/6329a33c-1145-47da-a62f-89fa387a7f25 stamboeknummers 1977-3032, 1913-1918 1935 http://proxy.handle.net/10648/c9446c1f-422f-462e-8856-f480dc4a832e stamboeknummers 3033-4098, 1918-1920 1936 http://proxy.handle.net/10648/75d955b2-3a6b-4347-bf3c-0940be962ec6 stamboeknummers 4099-4590, 1920-1923 1937 http://proxy.handle.net/10648/74e45c1d-7541-4cef-9025-a585bcf96e1d namenklapper, 1903-1923
5e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie

Achtereenvolgens:

5e Afdeling Infanterie (1819),

5e Regiment Infanterie (1841). De 5e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

6e Bataljon Infanterie van Linie, 7e, 10e en 11e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Utrecht). Het 6e Bataljon Infanterie van Linie bevatte personeel van het vroeger (18 augustus 1814), opgeheven 14e Bataljon Infanterie van Linie. Het 7e Bataljon Infanterie Nationale Militie heette vroeger, vóór 24 maart 1915 6e Bataljon Infanterie Landmilitie. Het 10e heette vroeger (vóór 24 maart 1815) 14e Bataljon Infanterie Landmilitie. In 1843 werd bij dit Regiment ingedeeld het 1e Bataljon van het in dat jaar opgeheven 10e Regiment Infanterie.

5e Regiment Infanterie 145..3655 Stamboeken 5e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1814-1922 145 http://proxy.handle.net/10648/aac883fd-94c6-46b3-91a7-6d8e2598cf9e stamboeknummers 1-1727, 1814-1818 146 http://proxy.handle.net/10648/c6bdf11e-924a-484c-b086-238b93ba11c0 stamboeknummers 1728-3538, 1814-1818 147 http://proxy.handle.net/10648/3174722c-e08e-4e67-b413-218a1fa9ab27 stamboeknummers 3539-5291, 1814-1818 148 http://proxy.handle.net/10648/99a5ba66-5068-48ba-8e67-6d6c1041382b stamboeknummers 5292-6305, 1814-1817 149 http://proxy.handle.net/10648/59bf77c7-3447-4672-b2c9-b37aaeef361d stamboeknummers 6306-7720, 1817-1820 150 http://proxy.handle.net/10648/3d8d5959-9f81-4ea7-9190-3ef9a36464e9 stamboeknummers 7721-9293, 1820-1821 151 http://proxy.handle.net/10648/85a1c1f8-b1a1-4aa1-b5ca-edeeea294f21 stamboeknummers 9294-10348, 1822-1823 152 http://proxy.handle.net/10648/f97a1156-d033-4b93-96e8-1be168bb1545 stamboeknummers 10349-11933, 1823-1824 153 http://proxy.handle.net/10648/53861449-debf-4998-b1a1-0d2ab8481350 stamboeknummers 11934-12990, 1824-1826 154 http://proxy.handle.net/10648/d0dd7df7-3c2c-4757-bc51-c2b9f1205d2f stamboeknummers 12991-13957, 1826 155 http://proxy.handle.net/10648/e0c351be-3bf5-499e-affa-f63e7be1e8b8 stamboeknummers 13958-15086, 1826-1827 156 http://proxy.handle.net/10648/8ebdd350-2213-4150-b385-19518b72dd63 stamboeknummers 15087-16026, 1828 157 http://proxy.handle.net/10648/e073d85b-7640-4e4f-85b7-c192d136394e stamboeknummers 16027-17243, 1829 158 http://proxy.handle.net/10648/f66c1e05-1a6c-4cac-8c3d-a297b6cb2cf9 stamboeknummers 17244-19033, 1830 159 http://proxy.handle.net/10648/f1d6c257-02f1-48b0-8144-f9649e9188a0 stamboeknummers 19034-20177, 1831-1832 160 http://proxy.handle.net/10648/9386d331-51e8-4119-82c9-9a887e6da805 stamboeknummers 20178-21631, 1832-1833 161 http://proxy.handle.net/10648/4cd52238-067a-4eeb-87d0-7afb95e41e59 stamboeknummers 21632-22580, 1833-1834 162 http://proxy.handle.net/10648/0c4cabe5-acdc-49d7-9b13-ffeb21ac1501 stamboeknummers 22581-23604, 1835 163 http://proxy.handle.net/10648/64e300cf-df18-4deb-9818-2a141cf72da1 stamboeknummers 23605-24590, 1835-1836 164 http://proxy.handle.net/10648/e4e4b646-daad-4d43-aeed-bc8360f3b88d stamboeknummers 24591-25519, 1837-1838 165 http://proxy.handle.net/10648/7fc57f36-74f5-4cf4-8f7c-ab3d94fd3985 stamboeknummers 25520-26547, 1828-1839 166 http://proxy.handle.net/10648/d1536649-5e32-4c7f-9cb5-37b5bc4fbd7d stamboeknummers 26548-27585, 1839-1840 167 http://proxy.handle.net/10648/b21c3b67-49cb-4552-bb62-2562044e4ac2 stamboeknummers 27586-29094, 1840-1841 168 http://proxy.handle.net/10648/1e7d84c3-34c0-4a34-934f-c99de08b4883 stamboeknummers 29095-29962, 1840-1842 169 http://proxy.handle.net/10648/fb6c5830-0c88-4041-9728-52ee4905399f stamboeknummers 29963-31892, 1843 170 http://proxy.handle.net/10648/77aa9744-9829-40bf-a1db-32f97847094d stamboeknummers 31893-33011, 1844 171 http://proxy.handle.net/10648/1adba037-7048-4a1e-b930-666f89043258 stamboeknummers 33012-34218, 1844-1845 950 http://proxy.handle.net/10648/446c79cc-baa7-4653-be9d-98def8e6d2ef stamboeknummers 34219-35461, 1845-1846 951 http://proxy.handle.net/10648/bd598ea3-5314-40e4-9141-4ffaf257c6e6 stamboeknummers 35462-36475, 1846-1847 952 http://proxy.handle.net/10648/b5f96bbd-4539-4916-be74-b097f09c5785 stamboeknummers 36476-37408, 1847-1848 953 http://proxy.handle.net/10648/8897b898-2252-4908-b2a7-de997fed26b7 stamboeknummers 37409-38397, 1848-1849 954 http://proxy.handle.net/10648/5b60c446-6fae-4f46-a712-d59422ac5701 stamboeknummers 38398-39350, 1850-1851 955 http://proxy.handle.net/10648/6e78d1dc-cae0-47bf-b44c-e853968ad982 stamboeknummers 39351-40164, 1851-1852 956 http://proxy.handle.net/10648/5fbf1dca-abf6-4235-abb3-65e9831e113d stamboeknummers 40165-41138, 1852-1853 957 http://proxy.handle.net/10648/a398d6ca-6127-4c9c-8052-d2bdf695b373 stamboeknummers 41139-42108, 1853-1854 958 http://proxy.handle.net/10648/34c5ee85-a7df-476e-92d8-82a9eab743db stamboeknummers 42109-43171, 1854-1855 959 http://proxy.handle.net/10648/6fca722e-7e5e-4ccf-85d0-5df62b221bcf stamboeknummers 43172-44145, 1855-1856 960 http://proxy.handle.net/10648/2e29c487-64a1-44c9-a4e0-c04bbbdee304 stamboeknummers 44146-45278, 1856-1857 961 http://proxy.handle.net/10648/37b573db-8d69-403f-8afc-eadc762ff0db stamboeknummers 45279-46334, 1857-1858 962 http://proxy.handle.net/10648/30954236-59ef-4ee0-8a1e-0692c9350594 stamboeknummers 46335-47517, 1858-1859 963 http://proxy.handle.net/10648/a420f1be-2561-4983-a550-486269c5f397 stamboeknummers 47518-48609, 1859-1860 964 http://proxy.handle.net/10648/82932aec-c488-4ccd-ac8b-a1abfc581e73 stamboeknummers 48610-49543, 1860 965 http://proxy.handle.net/10648/1c24f286-aafa-4aa4-b3a4-1085c6ad2aee stamboeknummers 49544-50582, 1861 966 http://proxy.handle.net/10648/cd2e9cd8-1dbf-482f-ab2c-c9083e7ae1b6 stamboeknummers 50583-51832, 1861-1863 967 http://proxy.handle.net/10648/a8e49af3-7b02-473b-913c-758fd5b8bac7 stamboeknummers 51833-52866, 1863-1864 968 http://proxy.handle.net/10648/b321f6ef-3178-486a-8200-b65f2fd5ffed stamboeknummers 52867-53908, 1864-1865 969 http://proxy.handle.net/10648/bbb3c73b-44a0-42ac-bc9f-7e600ec74578 stamboeknummers 53909-55013, 1865-1866 970 http://proxy.handle.net/10648/80268b69-4301-4430-b518-a48a697fa604 stamboeknummers 55014-56001, 1866-1867 971 http://proxy.handle.net/10648/88337baf-9928-4c9f-ba7c-058358188a3f stamboeknummers 56002-57050, 1867-1868 972 http://proxy.handle.net/10648/7caca906-b2d1-46f4-bd04-c1dcca69e6ae stamboeknummers 57051-58135, 1868-1869 973 http://proxy.handle.net/10648/34a458c9-e2c4-42a1-99e5-5d9a60e1b5ae stamboeknummers 58136-59218, 1869-1870 974 http://proxy.handle.net/10648/36e2e701-2e41-4d4f-8212-f573c4a44bed stamboeknummers 59219-60330, 1870-1871 975 http://proxy.handle.net/10648/0022f7d0-6c63-4283-9925-0cc242beaf48 stamboeknummers 60331-61414, 1871-1872 976 http://proxy.handle.net/10648/0e695424-129e-469a-9165-129c2a713487 stamboeknummers 61415-62458, 1872-1873 977 http://proxy.handle.net/10648/cf52815c-317b-4467-9399-8b54e0ed1a41 stamboeknummers 62459-63481, 1873-1874 978 http://proxy.handle.net/10648/c157ef28-2786-4f21-bb01-cc50ba6efde2 stamboeknummers 63482-64483, 1874-1875 979 http://proxy.handle.net/10648/e58d26a7-c63c-472f-b9f3-b81df265308e stamboeknummers 64484-65509, 1875-1876 980 http://proxy.handle.net/10648/a36f8edd-1cbc-4e25-99e6-518482bf0780 stamboeknummers 65510-66594, 1876-1877 981 http://proxy.handle.net/10648/c227d85f-c907-4163-9bb5-ee8a7366ff43 stamboeknummers 66595-67584, 1877-1878 982 http://proxy.handle.net/10648/bb748cbc-928e-4ca7-acbe-1e0f4be03448 stamboeknummers 67585-68669, 1878-1879 983 http://proxy.handle.net/10648/4542e6f3-64e2-48c9-aab3-482612fc526f stamboeknummers 68670-69739, 1879-1880 984 http://proxy.handle.net/10648/5ec21382-9ba2-477d-a0f9-4ad6c947735f stamboeknummers 69740-70742, 1880-1881 985 http://proxy.handle.net/10648/9942b614-8111-4672-b945-0f86c04e74c1 stamboeknummers 70743-71764, 1881-1882 986 http://proxy.handle.net/10648/91f0c95d-5996-4851-b36e-33741f1a32b2 stamboeknummers 71765-72768, 1882-1883 987 http://proxy.handle.net/10648/e929dd76-3cea-466d-a81c-a8f68f9c863d stamboeknummers 72769-73767, 1883-1884 988 http://proxy.handle.net/10648/b8b8c07a-9f28-4961-a838-b69fbb4c1d68 stamboeknummers 73768-74865, 1884-1885 989 http://proxy.handle.net/10648/0d854262-9ef0-4d83-92f5-f97c22a7d1b4 stamboeknummers 74866-75930, 1885-1886 990 http://proxy.handle.net/10648/da2e6d42-bd41-465f-9f90-f3ba23b36294 stamboeknummers 75931-76950, 1886-1887 991 http://proxy.handle.net/10648/8bb41079-6b28-4172-981a-64e42118a6ad stamboeknummers 76951-77979, 1887-1888 992 http://proxy.handle.net/10648/ccf27bd4-8a27-4cf2-8d19-8a5303c73f32 stamboeknummers 77980-78943, 1888-1889 993 http://proxy.handle.net/10648/e1f1dce7-abe8-4643-afe0-550fb54497a0 stamboeknummers 78944-79985, 1889-1890 994 http://proxy.handle.net/10648/275be3d1-496d-4546-b4c5-d653e2d382ae stamboeknummers 79986-81081, 1890-1891 995 http://proxy.handle.net/10648/14f79f8a-824b-4aab-b4fe-1b036959433c stamboeknummers 81082-82815, 1891-1892 996 http://proxy.handle.net/10648/b0593f41-8445-466a-8fe4-6b5d228043f5 stamboeknummers 82816-83765, 1892 997 http://proxy.handle.net/10648/8716426d-3fb7-438c-a416-234b53273119 stamboeknummers 83766-84872, 1892 998 http://proxy.handle.net/10648/5ef81976-4606-41e9-8a66-849efa3f2335 stamboeknummers 84873-85764, 1892-1893 999 http://proxy.handle.net/10648/e861be49-49ea-455a-b424-0380cc185e8c stamboeknummers 85765-86971, 1893-1894 1000 http://proxy.handle.net/10648/012238c8-206e-486a-8c14-3718b13f4bd0 stamboeknummers 86972-88035, 1894-1895 1001 http://proxy.handle.net/10648/8096b958-b2c1-462a-8128-74771a64d53a stamboeknummers 88036-89130, 1895-1896 1002 http://proxy.handle.net/10648/2f1ac577-dfa4-45bc-a24a-a69be84faa06 stamboeknummers 89131-90181, 1896-1897 1003 http://proxy.handle.net/10648/180e30b2-9232-45a0-b4b7-41631566d028 stamboeknummers 90182-91340, 1897-1898 1004 http://proxy.handle.net/10648/bda6c124-ce30-41c6-a2a8-6f6225ef10ff stamboeknummers 91341-92476, 1898-1899 3627 http://proxy.handle.net/10648/5b9880e6-6c7e-4a86-8853-2db68d898f99 stamboeknummers 92477-93564, 1899-1900 3628 http://proxy.handle.net/10648/1d0cdf33-eb77-4a38-b339-06b8dad0731a stamboeknummers 93565-94616, 1900-1901 3629 http://proxy.handle.net/10648/5f03982b-9b69-4649-b3c8-c3f6843a3f96 stamboeknummers 94617-95759, 1901-1902 3630 http://proxy.handle.net/10648/fbafefc5-f61e-4ed9-a9d8-c84aaa14fae8 stamboeknummers 95760-96940, 1902-1903 3631 http://proxy.handle.net/10648/39a0a40a-7139-42a8-ace6-f63e997661c2 stamboeknummers 96941-98301, 1903-1904 3632 http://proxy.handle.net/10648/0eef1377-a4a0-4ce3-9d99-b11f3e28d52f stamboeknummers 98302-99581, 1904-1905 3633 http://proxy.handle.net/10648/ca168bd3-0161-435d-8142-e9731f3de79d stamboeknummers 99582- 856, 1905-1906 3634 http://proxy.handle.net/10648/e130e3ff-3b3e-4576-9e88-19021493207a stamboeknummers 857-2110, 1906-1907 3635 http://proxy.handle.net/10648/08b0454d-54f0-4863-b012-3447c4bec05d stamboeknummers 2111-3296, 1907-1908 3636 http://proxy.handle.net/10648/0cf0f004-2fb1-4393-8013-ec69cc812cdb stamboeknummers 3297-4198, 1908-1909 3637 http://proxy.handle.net/10648/0a3c4d90-bd71-4fe2-bd0d-f6b6de7d6eed stamboeknummers, 4199 - 5047 3638 http://proxy.handle.net/10648/30134a76-b118-4aff-993f-cf5cf2390d3e stamboeknummers 5048-5892, 1910 3639 http://proxy.handle.net/10648/34fedad9-cf1c-406c-bda5-533f6cc596a9 stamboeknummers 5893-6713, 1910-1911 3640 http://proxy.handle.net/10648/0d7a9231-58ca-4df2-a152-333721b99393 stamboeknummers 6714-7714, 1911-1912 3641 http://proxy.handle.net/10648/8d1448e1-91e1-405c-89b8-2761f0853a5b stamboeknummers 7715-8742, 1912 3642 http://proxy.handle.net/10648/dce5b4d1-2cdf-400d-a4de-adb047c09e32 stamboeknummers 8743-9802, 1912-1913 3643 http://proxy.handle.net/10648/4c6c8268-98ed-4b7b-a046-9f3307176d1c stamboeknummers 9803-10819, 1913-1914 3644 http://proxy.handle.net/10648/ac3ce7ef-ac8a-4587-b47c-e1e92c926ed5 stamboeknummers 10820-11832, 1914-1915 3645 http://proxy.handle.net/10648/0dde198b-3f85-40cc-ac58-0102af8b8886 stamboeknummers 11833-12856, 1915-1916 3646 http://proxy.handle.net/10648/31a5dbbd-f917-4aab-b770-a6056bf0a36e stamboeknummers 12857-13793, 1916-1917 3647 http://proxy.handle.net/10648/abd9182f-02c5-45a5-a247-0f6c342ea329 stamboeknummers 13794-14824, 1917-1918 3648 http://proxy.handle.net/10648/3be93045-5014-4814-bb53-0f33b460ccc9 stamboeknummers 14825-15921, 1918 3649 http://proxy.handle.net/10648/3a599cf7-fa32-47d6-9eee-aac015366709 stamboeknummers 15922-16971, 1918-1920 3650 http://proxy.handle.net/10648/d14f09c4-53f8-4df1-afd5-6583bdd451e6 stamboeknummers 16972-18073, 1920-1921 3651 http://proxy.handle.net/10648/1c98f78d-f6f2-453c-ba7e-25f8eb9ab2a2 stamboeknummers 18074-18891, 1921-1922 171A http://proxy.handle.net/10648/464fabde-27a8-44fd-b767-1ebfd5e67400 namenklapper tot 1829 171B http://proxy.handle.net/10648/c3789cba-4bc2-487b-810a-5c0fadfa126a namenklapper, 1830-1839 1004A http://proxy.handle.net/10648/c20f8ada-8671-4f27-b06e-08bc750fbf0e namenklapper, 1840-1852 1004B http://proxy.handle.net/10648/dd800e19-f231-41de-9a59-7d66a3cd336e namenklapper, 1853-1867 1004C http://proxy.handle.net/10648/6d3a6e11-6685-4611-8dd7-f84c45a70e58 namenklapper, 1868-1879 1004D http://proxy.handle.net/10648/27f76e7d-c2f1-4291-8754-c72a7779c113 namenklapper, 1880-1890 3652 http://proxy.handle.net/10648/6b765c49-5fc3-4f9b-981c-e348d4d10a43 namenklapper, 1891-1900 3653 http://proxy.handle.net/10648/d4b16917-40cb-47b2-ace7-ccea53c8753d namenklapper, 1901-1909 3654 http://proxy.handle.net/10648/fa917d0b-6335-4120-907b-504685e6e193 namenklapper, 1910-1918 3655 http://proxy.handle.net/10648/344f26b4-4b45-48be-a95e-f0a6dbd75b85 namenklapper, 1919-1922 1938..1967 Stamboeken 3e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1898-1924 1938 http://proxy.handle.net/10648/b236eebe-f456-47a1-9f9e-8c4b28fadde5 stamboeknummers 91729-92850, 1898-1900 1939 http://proxy.handle.net/10648/e42f4c1a-ea22-42b6-8e1b-1990bf043ab7 stamboeknummers 92851-93959, 1900-1901 1940 http://proxy.handle.net/10648/a8a31b2f-c29d-4096-9db6-be4cb70bb63d stamboeknummers 93960-95074, 1901-1902 1941 http://proxy.handle.net/10648/67e283de-1cd2-4113-b502-7be3f4e48df2 stamboeknummers 95075-96196, 1902-1903 1942 http://proxy.handle.net/10648/fd681884-5af7-4cb4-a146-4ffc5a641df8 stamboeknummers 96197-97340, 1903 1943 http://proxy.handle.net/10648/b694ea70-af48-4fb8-a520-5e1e133cd8a0 stamboeknummers 97341-98455, 1903-1904 1944 http://proxy.handle.net/10648/d5a3364e-ff2a-4479-83cc-36fcb2efe96e stamboeknummers 98456-99568, 1904-1905 1945 http://proxy.handle.net/10648/6bc5923a-5914-4782-941e-0dc91d2d71d3 stamboeknummers 99569-694, 1905-1906 1946 http://proxy.handle.net/10648/5975f0a2-f86b-491f-8113-c0432805bb5b stamboeknummers 695-1807, 1906-1907 1947 http://proxy.handle.net/10648/1604949e-5ce6-43ed-9f26-9498f62ff3a2 stamboeknummers 1808-2919, 1907-1908 1948 http://proxy.handle.net/10648/b8182575-ac78-4351-80fe-d22239adfeaa stamboeknummers 2920-4039, 1908-1909 1949 http://proxy.handle.net/10648/d0455fb6-4ffb-4d55-9d20-8f1180b6446b stamboeknummers 4040-5156, 1909-1910 1950 http://proxy.handle.net/10648/a0793823-9bab-43ba-8c52-52218bb331e1 stamboeknummers 5157-6258, 1910 1951 http://proxy.handle.net/10648/34831497-3b0a-417d-9edb-0318f9f5b482 stamboeknummers 6259-7368, 1910-1911 1952 http://proxy.handle.net/10648/c5ecc5f7-e2ab-486d-a66d-ff35e1653209 stamboeknummers 7369-8480, 1911-1912 1953 http://proxy.handle.net/10648/53f7885c-0f3d-415e-af84-284e70b7795c stamboeknummers 8481-9596, 1912-1913 1954 http://proxy.handle.net/10648/f2f3ecf6-99c3-4864-81d3-6394791b0303 stamboeknummers 9597-10714, 1913-1914 1955 http://proxy.handle.net/10648/c5759fa6-83f1-4dde-8c32-4042290d9a9b stamboeknummers 10715-11817, 1914-1915 1956 http://proxy.handle.net/10648/1d1ea0c1-4fb5-40f5-9aad-9d6d3092c4a5 stamboeknummers 11818-12870, 1915-1916 1957 http://proxy.handle.net/10648/4737ed77-51a4-4f45-a46c-6a4a8ff28d13 stamboeknummers 12871-13990, 1916-1917 1958 http://proxy.handle.net/10648/489a6d39-2c13-4935-9633-6c4cea100374 stamboeknummers 13991-15106, 1917-1918 1959 http://proxy.handle.net/10648/27022d65-f8af-46a2-b64f-20955547467d stamboeknummers 15107-16204, 1918-1919 1960 http://proxy.handle.net/10648/b56ae220-d837-47a3-82e6-db15489fba82 stamboeknummers 16205-17317, 1919-1920 1961 http://proxy.handle.net/10648/1a4d9254-d564-49b7-a1de-a92911f62a76 stamboeknummers 17318-18402, 1920-1921 1962 http://proxy.handle.net/10648/a600ee79-763e-4fb0-b53c-422f053dad05 stamboeknummers 18403-19499, 1922-1923 1963 http://proxy.handle.net/10648/28b91746-40ba-4235-a3b0-a5b8f534eb98 stamboeknummers 19500-20359, 1923-1924 1964 http://proxy.handle.net/10648/dc2903b9-00b4-4ffd-9855-db8688c44733 staf 1-7, 1922-1924 1004E http://proxy.handle.net/10648/0297fa46-7717-4eb5-8c59-dfc90364e044 namenklapper, 1885-1897 1965 http://proxy.handle.net/10648/7f495fb8-a8f3-4ee5-b57d-7d51c186ba95 namenklapper, 1898-1906 1966 http://proxy.handle.net/10648/3acf7625-35d6-421c-9296-93a06066e549 namenklapper, 1906-1917

De verwijzingen naar namen beginnend met de letter A ontbreken tot nr. 8269.

1967 http://proxy.handle.net/10648/03e5b687-7f40-43e6-833c-fe3a587a5211 namenklapper, 1917-1924
9e Bataljon Landweer 3656-3662 Stamboeken 9e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3656 http://proxy.handle.net/10648/07ac94a6-64ee-4244-8d3a-40aadad540ca stamboeknummers 1-783, 1903-1908 3657 http://proxy.handle.net/10648/e3e051e4-4d96-4aef-84db-bac3de713c55 stamboeknummers 784-1526, 1908-1912 3658 http://proxy.handle.net/10648/0b19e9b5-f896-4bd9-8dfc-408beba9e342 stamboeknummers 1527-2193, 1912-1914 3659 http://proxy.handle.net/10648/1f2d5f57-27ea-4abb-be90-70171304d2cf stamboeknummers 2194-3046, 1915-1917 3660 http://proxy.handle.net/10648/51fbce8e-2063-4141-b7aa-30b06d9f059d stamboeknummers 3047-4192, 1918-1920 3661 http://proxy.handle.net/10648/b9104005-0b74-421d-886d-5503fdb9231c stamboeknummers 4193-4660, 1920-1922 3662 http://proxy.handle.net/10648/a079e152-8504-4dd4-a6ce-096bbd380be7 namenklapper, 1903-1921 1968-1973 Stamboeken 9e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 1968 http://proxy.handle.net/10648/0f61bc1f-cf41-42d4-b5d9-9eb14223be69 stamboeknummers 1-1106, 1903-1910 1969 http://proxy.handle.net/10648/efcf73f3-ca53-4752-8159-673577ffbcb9 stamboeknummers 1107-2187, 1911-1914 1970 http://proxy.handle.net/10648/bfec152f-6751-4344-b003-4d6616377641 stamboeknummers 2188-3320, 1914-1918 1971 http://proxy.handle.net/10648/aab75c34-6039-40f0-8641-5ff205e4df04 stamboeknummers 3321-4456, 1918-1921 1972 http://proxy.handle.net/10648/7fb27e52-0a0f-4cda-80de-8464a38493ff stamboeknummers 4457-4650, 1921-1922 1973 http://proxy.handle.net/10648/1b7de217-2622-48d3-996d-36a023d248d4 namenklapper, 1903-1922 16e Bataljon Landweer 3663-3669 Stamboeken 16e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1921 3663 http://proxy.handle.net/10648/eba923b1-1719-4acf-a637-b907649f9f88 stamboeknummers 1-816, 1903-1908 3664 http://proxy.handle.net/10648/84687ad7-cb8a-4a96-bc3f-c3395f5ce4c1 stamboeknummers 817-1345, 1908-1911 3665 http://proxy.handle.net/10648/0f3d0f6e-c225-40fe-b10e-b4590a7ed64a stamboeknummers 1346-2137, 1911-1913 3666 http://proxy.handle.net/10648/0805a9ea-9a30-4529-a491-069bfee58e86 stamboeknummers 2138-2783, 1913-1916 3667 http://proxy.handle.net/10648/67f8d2c4-57b0-4e68-99bc-7389ea2419f6 stamboeknummers 2784-3644, 1916-1919 3668 http://proxy.handle.net/10648/f7320ad6-c72d-4603-8898-16e050f8c882 stamboeknummers 3645-4370, 1919-1921 3669 http://proxy.handle.net/10648/aaf5c08b-c350-438f-9c6d-17f67b91cc0e namenklapper, 1903-1922 1974-1979 Stamboeken 16e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 1974 http://proxy.handle.net/10648/4727326d-b682-4d03-83d8-b25d6662af65 stamboeknummers 1-979, 1903-1908 1975 http://proxy.handle.net/10648/6a6f69d2-5737-4885-973a-ae7509a303f5 stamboeknummers 980-1865, 1908-1912 1976 http://proxy.handle.net/10648/2883ab87-6f43-48e6-87ee-7e269d21fa72 stamboeknummers 1866-2844, 1912-1917 1977 http://proxy.handle.net/10648/db09ccdf-d9cc-4044-833b-5cedea0bc873 stamboeknummers 2845-3835, 1917-1920 1978 http://proxy.handle.net/10648/c1713b64-00d6-47fb-9025-f15e7f4f8fa3 stamboeknummers 3836-4390, 1920-1922 1979 http://proxy.handle.net/10648/b710f164-bb5f-4cba-9b42-a188b3f90f7e namenklapper, 1903-1922
6e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie

Achtereenvolgens:

17e Afdeling Infanterie (1819),

6e Afdeling Infanterie (1839),

6e Regiment Infanterie (1841). De 17e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

36e Bataljon Jagers, 36e, 37e en 38e Bataljon Infanterie Nationale Militie. Het 36e Bataljon Jagers, eerder 10e Bataljon Jagers, vóór 23 april 1815, bevatte personeel van het vroeger opgeheven 3e Bataljon Jagers. Het personeel van het in 1819 opgerichte (oude) 6e Afdeling Infanterie werd bij de opheffing in 1830 ingedeeld bij de 17e Afdeling Infanterie. In 1843 werd bij dit Regiment ingedeeld het in dat jaar opgeheven 10e Regiment Infanterie.

6e Regiment Infanterie 172..3698 Stamboeken 6e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1814-1922 172 http://proxy.handle.net/10648/6400cac8-dc9d-4dd8-b580-40a94feec892 stamboeknummers 1-1788, 1814-1818 173 http://proxy.handle.net/10648/faae1c17-5698-4555-849a-0b60ba877c45 stamboeknummers 1789-3440, 1815-1818 174 http://proxy.handle.net/10648/e9cf047e-edfd-496c-8553-68127c6e0c98 stamboeknummers 3441-5071, 1815-1818 175 http://proxy.handle.net/10648/ca84b936-cd89-4169-894f-eea61ce773e4 stamboeknummers 5072-6553, 1815-1818 176 http://proxy.handle.net/10648/d38d3ab6-efe9-4e4a-a280-b717ebd384ee stamboeknummers 6554-8040, 1818-1820 177 http://proxy.handle.net/10648/5e693683-2129-46c8-a127-71cc6ea38504 stamboeknummers 8041-9455, 1820-1821 178 http://proxy.handle.net/10648/495d1bca-fe7e-4074-936c-01d759a85e77 stamboeknummers 9456-10478, 1822-1823 179 http://proxy.handle.net/10648/87ba4b31-7ce5-4046-981d-cdf3c91c8b18 stamboeknummers 10479-11957, 1823-1824 180 http://proxy.handle.net/10648/d7387695-2126-449a-aafb-3fdeb6314128 stamboeknummers 11958-12995, 1824-1826 181 http://proxy.handle.net/10648/a5ca4609-a3e5-4df0-ab81-4c3618894bf1 stamboeknummers 12996-13959, 1826 182 http://proxy.handle.net/10648/287b784f-214d-42c4-ae5b-3ac855785ca0 stamboeknummers 13960-15227, 1826-1827 183 http://proxy.handle.net/10648/6d972f29-c33f-42c3-aa64-536e0481e490 stamboeknummers 15228-16241, 1828 184 http://proxy.handle.net/10648/8c6e3281-1ef4-495a-8a74-daf86b54db79 stamboeknummers 16242-17502, 1829 185 http://proxy.handle.net/10648/9ac526d2-e94f-4315-a84c-d8289386b30d stamboeknummers 17503-18453 , 1830 186 http://proxy.handle.net/10648/7d9ec929-4856-4d9d-b0b7-93a0ca31089a stamboeknummers 18454-20061, 1830-1831 187 http://proxy.handle.net/10648/4102d7d4-1b38-4252-a534-b08a401f8232 stamboeknummers 20062-21519, 1831 188 http://proxy.handle.net/10648/8ee5a7f1-13dd-4d8e-964a-9cb7c5984fca stamboeknummers 21520-22696, 1832-1833 189 http://proxy.handle.net/10648/58e152fd-dc2b-468f-bd5d-4c1253da4f9b stamboeknummers 22697-23801, 1834-1835 190 http://proxy.handle.net/10648/d17863db-4c00-4cc9-9e6f-e869edddb4fe stamboeknummers 23802-25004, 1835-1837 191 http://proxy.handle.net/10648/56a497e0-bc50-496f-8cd4-aeb53872f75a stamboeknummers 25005-26171, 1837-1839 192 http://proxy.handle.net/10648/199afdea-ca95-46ae-bea3-559f8dec8977 stamboeknummers 26172-27936, 1839-1840 193 http://proxy.handle.net/10648/4429f8a1-7d20-4752-8d9d-00c26157c8f7 stamboeknummers 27937-29113, 1841-1842 194 http://proxy.handle.net/10648/e5fa0c36-b60e-4406-a58b-37f03ccbd8c0 stamboeknummers 29114-30069, 1842-1843 195 http://proxy.handle.net/10648/bfcda926-2ec3-4c2c-a3f0-ceed9e48d766 stamboeknummers 30070-30874, 1843 196 http://proxy.handle.net/10648/1bb9a06c-ac33-44ed-b1c3-e8b29656fd3e stamboeknummers 30875-31979, 1843 197 http://proxy.handle.net/10648/5a31851d-3aa3-4d4f-8a86-7d06ae0ac0e0 stamboeknummers 31980-32995, 1844 198 http://proxy.handle.net/10648/476f92dc-eece-422a-9e16-f45d23bc0470 stamboeknummers 32996-34201, 1844-1845 1005 http://proxy.handle.net/10648/fbd346a4-4510-4b58-9afe-7060c9a3bda6 stamboeknummers 34202-35461, 1845-1846 1006 http://proxy.handle.net/10648/ae2b0fd5-ea35-4d62-ae96-e35960289ea6 stamboeknummers 35462-36524, 1846-1847 1007 http://proxy.handle.net/10648/f5c24acc-68db-45de-8732-d5a49539e2e0 stamboeknummers 36525-37473, 1847-1848 1008 http://proxy.handle.net/10648/af63eb60-a44f-4363-b7fb-14d37b9e3558 stamboeknummers 37474-38460, 1848-1849 1009 http://proxy.handle.net/10648/361105da-5d4c-4238-ad80-3510b1759954 stamboeknummers 38461-39534, 1850-1851 1010 http://proxy.handle.net/10648/e4f19aff-035b-471f-9724-bb51825d22be stamboeknummers 39535-40432, 1851-1852 1011 http://proxy.handle.net/10648/f220b367-9079-4349-8aaa-61dbd7d8af19 stamboeknummers 40433-41323, 1852-1853 1012 http://proxy.handle.net/10648/ee6ed179-a449-42ee-8c8a-86a08dc7d1c1 stamboeknummers 41324-42213, 1853 1013 http://proxy.handle.net/10648/b3a11501-a596-445f-a273-fceb944b0f50 stamboeknummers 42214-43159, 1854 1014 http://proxy.handle.net/10648/86d79c50-2afe-4d41-a6bb-272a34cd7634 stamboeknummers 43160-44223, 1854-1855 1015 http://proxy.handle.net/10648/751454b9-6b63-4166-9374-484505d220ec stamboeknummers 44224-45309, 1855-1856 1016 http://proxy.handle.net/10648/785a8786-52db-4893-8a21-4f42d0ad932b stamboeknummers 45310-46397, 1856-1857 1017 http://proxy.handle.net/10648/4b9eb934-95df-4859-9721-430f9c3f7ca5 stamboeknummers 46398-47490, 1857-1858 1018 http://proxy.handle.net/10648/81971e39-a826-4ca0-8043-b9d182fee4f0 stamboeknummers 47491-48603, 1858-1859 1019 http://proxy.handle.net/10648/34e26d3a-3046-4cd4-b5eb-55265c73a058 stamboeknummers 48604-49794, 1859-1860 1020 http://proxy.handle.net/10648/57239343-a8d7-40c9-8a3c-65b0ed4845f4 stamboeknummers 49795-50887, 1860-1861 1021 http://proxy.handle.net/10648/71106eb1-7952-42a8-bf26-cc53702d18f5 stamboeknummers 50888-52067, 1861-1863 1022 http://proxy.handle.net/10648/d76ed9e7-6b63-4565-873f-932e57977c3e stamboeknummers 52068-53064, 1863-1864 1023 http://proxy.handle.net/10648/281e839a-2853-46e5-b675-00f3b0435f56 stamboeknummers 53065-54107, 1864-1865 1024 http://proxy.handle.net/10648/24c43dfa-f06a-42c1-8611-cfeff0564109 stamboeknummers 54108-55197, 1865-1866 1025 http://proxy.handle.net/10648/89af39ff-a7f4-4d48-a49d-be4f056d4776 stamboeknummers 55198-56214, 1866-1867 1026 http://proxy.handle.net/10648/fea5d343-3911-4ec0-8487-03a74b5d8dc4 stamboeknummers 56215-57197, 1867-1868 1027 http://proxy.handle.net/10648/5094a124-cc1a-475b-996b-19bd12b5cb8d stamboeknummers 57198-58261, 1868-1869 1028 http://proxy.handle.net/10648/6f93d16e-0dc4-4efc-b908-7cd6a4313327 stamboeknummers 58262-59373, 1869-1870 1029 http://proxy.handle.net/10648/2f7775c7-4ee9-461c-86d9-3e51e427fa75 stamboeknummers 59374-60483, 1870-1871 1030 http://proxy.handle.net/10648/6ca8e1be-ad3d-4345-8318-e611a1c87818 stamboeknummers 60484-61557, 1871-1872 1031 http://proxy.handle.net/10648/c6f3ebd0-c91f-42e2-9cbc-b9e898423bad stamboeknummers 61558-62648, 1872-1873 1032 http://proxy.handle.net/10648/7b55dd0f-687b-4435-9e48-1c2ad65d95e0 stamboeknummers 62649-63580, 1873-1874 1033 http://proxy.handle.net/10648/9ca723fd-71c3-4473-adc3-7019481aa01e stamboeknummers 63581-64580, 1874-1875 1034 http://proxy.handle.net/10648/4de52b67-2477-4536-a05d-a2abbcd79fef stamboeknummers 64581-65523, 1875-1876 1035 http://proxy.handle.net/10648/f537bda6-6d41-448d-892d-1c21c96f2486 stamboeknummers 65524-66563, 1876-1877 1036 http://proxy.handle.net/10648/cae8506e-fac8-4f0e-a6b5-4bc7f4c107bb stamboeknummers 66564-67633, 1877-1878 1037 http://proxy.handle.net/10648/3e94481f-1b2f-4836-b919-574293721abb stamboeknummers 67634-68684, 1878-1879 1038 http://proxy.handle.net/10648/dc429749-ebc1-4e89-9ed7-dee7c958ebe1 stamboeknummers 68685-69713, 1879-1880 1039 http://proxy.handle.net/10648/a5563841-2ea2-4a59-bfff-93005ad08689 stamboeknummers 69714-70650, 1880-1881 1040 http://proxy.handle.net/10648/8acf5224-a895-454b-9345-3541647a3f0e stamboeknummers 70651-71674, 1881-1882 1041 http://proxy.handle.net/10648/16cb3e54-b1ad-459e-b3ca-6452f4213d48 stamboeknummers 71675-72637, 1882-1883 1042 http://proxy.handle.net/10648/4b87d260-c54a-4e82-9cb9-c383492d4f1f stamboeknummers 72638-73709, 1883-1884 1043 http://proxy.handle.net/10648/3e5cff07-ed37-4ae6-b040-5b9c52091010 stamboeknummers 73710-74698, 1884-1885 1044 http://proxy.handle.net/10648/66fde76d-cb99-45a4-94ae-787dfcecc7fd stamboeknummers 74699-75653, 1885-1886 1045 http://proxy.handle.net/10648/f24997a6-a9cf-4bda-9a1d-967c7c10876a stamboeknummers 75654-76738, 1886-1887 1046 http://proxy.handle.net/10648/f9030616-cf2d-47c7-b055-e049bdf22972 stamboeknummers 76739-77716, 1887-1888 1047 http://proxy.handle.net/10648/ac56475a-1580-411a-97ab-4badcfe58871 stamboeknummers 77717-78750, 1888-1889 1048 http://proxy.handle.net/10648/373a800e-dc90-4ee1-969f-8a34755f2fc8 stamboeknummers 78751-79786, 1889-1890 1049 http://proxy.handle.net/10648/c83692c4-e999-480b-88e0-305fcf58a1e9 stamboeknummers 79787-80764, 1890-1891 1050 http://proxy.handle.net/10648/09d16071-0528-462f-bab1-ebe0d115492e stamboeknummers 80765-82045, 1891-1892 1051 http://proxy.handle.net/10648/fbf5f890-0da0-4645-82fb-759ed6e4bfa6 stamboeknummers 82046-83350, 1892 1052 http://proxy.handle.net/10648/b239a808-927a-4e4c-a27f-f0b1b9fe7a6b stamboeknummers 83351-84645, 1892-1893 1053 http://proxy.handle.net/10648/55232cf4-2d90-4a44-8fe3-6b0e86908f3f stamboeknummers 84646-85774, 1893-1894 1054 http://proxy.handle.net/10648/f7f4b8fd-131f-49ba-8eb5-5cd5eb313d0c stamboeknummers 85775-86896, 1894-1895 1055 http://proxy.handle.net/10648/448323a2-c818-41fd-9313-0d9dfd76d0a7 stamboeknummers 86897-88000, 1895-1896 1056 http://proxy.handle.net/10648/da8d265e-a1c5-4e08-95c6-fc0fa88ee2df stamboeknummers 88001-88985, 1896-1897 1057 http://proxy.handle.net/10648/787decbb-2d43-40b4-9368-ebe2751f3138 stamboeknummers 88986-89960, 1897-1898 1058 http://proxy.handle.net/10648/70686178-3f0b-4aad-a9f6-d08e2076926b stamboeknummers 89961-91003, 1898-1899 3670 http://proxy.handle.net/10648/4a2dcefc-cfbd-49c0-b8ef-a4ff81a41d84 stamboeknummers 91004-92005, 1899-1900 3671 http://proxy.handle.net/10648/37441abc-6e2f-4432-a56f-6e59b5343120 stamboeknummers 92006-93076, 1900-1901 3672 http://proxy.handle.net/10648/f6dd86f1-7155-4b12-a607-5bdad16c92b5 stamboeknummers 93077-94023, 1901-1902 3673 http://proxy.handle.net/10648/95cd38f1-5c47-4867-a935-8355f4c6a121 stamboeknummers 94024-95052, 1902-1903 3674 http://proxy.handle.net/10648/aacc09cf-5c61-4afa-a877-9e83bca46f04 stamboeknummers 95053-96582, 1903-1904 3675 http://proxy.handle.net/10648/bb1cc543-22e5-4ce0-8858-6b57d3618695 stamboeknummers 96583-98126, 1904-1905 3676 http://proxy.handle.net/10648/a89ee0cc-b53d-451b-b57f-a48ff4ff8134 stamboeknummers 98127-99485, 1905-1906 3677 http://proxy.handle.net/10648/36a91300-8ef7-40a8-8771-c5638619327f stamboeknummers 99486-742, 1906-1907 3678 http://proxy.handle.net/10648/aa3fa356-f72a-46ba-802d-de76a7b15f9a stamboeknummers 743-2035, 1907-1908 3679 http://proxy.handle.net/10648/cf378981-618d-40ed-9686-cf278e02bca0 stamboeknummers 2036-3069, 1908-1909 3680 http://proxy.handle.net/10648/fa450a2b-b0ea-48ab-8859-f90820877e52 stamboeknummers 3070-4069, 1909 3681 http://proxy.handle.net/10648/5f3bab71-f92b-4180-b7aa-25045074455c stamboeknummers 4070-5064, 1910 3682 http://proxy.handle.net/10648/5e3895e6-6b87-4ff6-9d6f-ae34ac2f8e99 stamboeknummers 5065-6073, 1910-1911 3683 http://proxy.handle.net/10648/f8837fbc-c1d2-4cb0-9702-038c2a372508 stamboeknummers 6074-7083, 1911 3684 http://proxy.handle.net/10648/3b3c7fd4-2a82-4313-9450-3c4a186255be stamboeknummers 7084-8017, 1911-1912 3685 http://proxy.handle.net/10648/5c3ff349-7092-40f8-a957-be0793e26d1d stamboeknummers 8018-9175, 1912-1913 3686 http://proxy.handle.net/10648/171cc2e9-1bfd-4d05-96c5-199b76498bdb stamboeknummers 9176-10250, 1913-1914 3687 http://proxy.handle.net/10648/4c017d90-ac8b-4260-86c4-df38fd386768 stamboeknummers 10251-11300, 1914-1915 3688 http://proxy.handle.net/10648/d700727d-f629-455a-97f7-043f46fdd867 stamboeknummers 11301-12241, 1915-1916 3689 http://proxy.handle.net/10648/c4a31c48-ad64-4986-986c-fa0265443048 stamboeknummers 12242-13294, 1916-1917 3690 http://proxy.handle.net/10648/5d80af4e-9bf3-4496-8a9e-2b3701fb1429 stamboeknummers 13295-14390, 1917-1918 3691 http://proxy.handle.net/10648/fe3bb3c2-feb3-45ef-bba6-008e03ab24f0 stamboeknummers 14391-15392, 1918 3692 http://proxy.handle.net/10648/95b50877-4b00-434e-b72f-3075bc80ea5f stamboeknummers 15393-16405, 1919-1920 3693 http://proxy.handle.net/10648/0608e1e1-701b-4c03-bbc7-c955c9d685a9 stamboeknummers 16406-17418, 1920-1922 3694 http://proxy.handle.net/10648/8706d0d1-cf98-4862-81de-54f8c455953d stamboeknummers 17419-18079, 1922 198A http://proxy.handle.net/10648/14853abd-8951-4ecd-a05e-23768a890a9d namenklapper tot 1822 198B http://proxy.handle.net/10648/e0238906-d0cf-4581-b94e-9f904922faa5 namenklapper, 1823-1839 1058A http://proxy.handle.net/10648/a77c02ec-fb03-4bb6-99d3-337737ca3d83 namenklapper, 1840-1852 1058B http://proxy.handle.net/10648/0b3ebf8d-3732-425e-904a-1b510d543247 namenklapper, 1853-1867 1058C http://proxy.handle.net/10648/d628cdf4-2b61-4683-9a69-a326e2a3b6e4 namenklapper, 1868-1879 1058D http://proxy.handle.net/10648/5bd216bd-f3b8-4766-aef2-e8b53221dc2c namenklapper, 1880-1889 3695 http://proxy.handle.net/10648/d1c4a7cc-692a-4418-8b57-e4c3d9c55136 namenklapper, 1890-1901 3696 http://proxy.handle.net/10648/a5aaa0f0-0dda-4de8-a197-62889f60e18b namenklapper, 1902-1909 3697 http://proxy.handle.net/10648/32eab234-33a2-4a77-8dec-417c5d776852 namenklapper, 1910-1919 3698 http://proxy.handle.net/10648/b0fbe0b8-0817-432e-91ab-0f00a822148f namenklapper, 1920-1922 1980-2009 Stamboeken 6e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1899-1924 1980 http://proxy.handle.net/10648/e15531b0-9c60-4d76-a562-b0afa65b2114 stamboeknummers 90720-91857, 1899-1900 1981 http://proxy.handle.net/10648/1c77ec50-7222-4059-b838-8c81d062eb56 stamboeknummers 91858-93002, 1900-1901 1982 http://proxy.handle.net/10648/db525620-c43e-49ca-9d88-2da2b77b307b stamboeknummers 93003-94137, 1901-1903 1983 http://proxy.handle.net/10648/174bfba5-52cf-45ea-b8d0-e3e777783f3e stamboeknummers 94138-95281, 1903 1984 http://proxy.handle.net/10648/832ebd0a-708d-4f36-abfe-84914e4c5ffb stamboeknummers 95282-96419, 1903-1904 1985 http://proxy.handle.net/10648/8c0fd5c0-c40e-4962-a4e4-769afe0b8bc6 stamboeknummers 96420-97562, 1904-1905 1986 http://proxy.handle.net/10648/ec05a10c-9116-4490-9745-998b4581673e stamboeknummers 97563-98705, 1905 1987 http://proxy.handle.net/10648/7a112b67-4d49-4249-ad1e-1e2933392aed stamboeknummers 98706-99850, 1905-1906 1988 http://proxy.handle.net/10648/587098cc-5352-43eb-947a-5ab319338c10 stamboeknummers 99851-995, 1906-1907 1989 http://proxy.handle.net/10648/9d408f93-b65e-4d5c-be69-f2348210e46d stamboeknummers 996-2141, 1907-1908 1990 http://proxy.handle.net/10648/826db1a5-c93c-4e4c-96ba-c948f82fd831 stamboeknummers 2142-3297, 1908-1909 1991 http://proxy.handle.net/10648/bab3c832-917c-4b4e-acbd-038d87c1dd80 stamboeknummers 3298-4417, 1909-1910 1992 http://proxy.handle.net/10648/0bbbbed9-5e86-481c-8707-24984acefa04 stamboeknummers 4418-5562, 1910-1911 1993 http://proxy.handle.net/10648/6ab42c82-a00f-427e-9892-676fc40b76d9 stamboeknummers 5563-6702, 1911 1994 http://proxy.handle.net/10648/0d692116-5cb3-422d-a310-578b07cd83f0 stamboeknummers 6703-7844, 1911-1912 1995 http://proxy.handle.net/10648/a274a12d-25ac-488e-9d0e-39aa29736730 stamboeknummers 7845-8999, 1912-1913 1996 http://proxy.handle.net/10648/5d993929-cb40-4b5d-bda1-d4c5a42a6f79 stamboeknummers 9000-10134, 1913-1914 1997 http://proxy.handle.net/10648/5ec9f15f-8971-4c0a-84f0-89f407fe1ef2 stamboeknummers 10135-11271, 1914-1915 1998 http://proxy.handle.net/10648/7d0ef09d-818e-4ec2-8f14-e435d966ab2e stamboeknummers 11272-12418, 1915-1916 1999 http://proxy.handle.net/10648/48ce50a5-e0dc-413d-9620-af06899e84be stamboeknummers 12419-13554, 1916-1917 2000 http://proxy.handle.net/10648/80f0138e-fbef-4717-8e9b-a460d979ca28 stamboeknummers 13555-14685, 1917-1918 2001 http://proxy.handle.net/10648/4384d9ea-d403-44f1-9940-41531c7e4d5a stamboeknummers 14686-15805, 1918-1919 2002 http://proxy.handle.net/10648/6dc935e5-b0b4-416a-bcaf-8b5482198223 stamboeknummers 15806-16911, 1919-1921 2003 http://proxy.handle.net/10648/7c6bc908-b3b0-4bc7-a520-587dc64a98e9 stamboeknummers 16912-18031, 1921-1922 2004 http://proxy.handle.net/10648/20b2b3a2-0c8c-4ce0-b1d3-92cc5d7177b1 stamboeknummers 18032-19157, 1922-1923 2005 http://proxy.handle.net/10648/a768d4e9-d06b-43bb-a495-de5bd843cf3e stamboeknummers 19158-19547, 1924 2006 http://proxy.handle.net/10648/36becf62-afba-4bac-b363-6fdd2cb39f75 namenklapper, 1890-1910 2007 http://proxy.handle.net/10648/8bfbea67-a065-41ec-adf7-528f3e122e9b namenklapper, 1910-1924 2008 http://proxy.handle.net/10648/d5c40518-6ecc-41e2-80bc-d937f4a66725 staf 1- 20, 1900-1913 2009 http://proxy.handle.net/10648/8b1327b4-2e4e-4e7b-b86c-4de9bb9ef2d4 staf 1- 4, 1922 40e Bataljon landweer 3699-3705 Stamboeken 40e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3699 http://proxy.handle.net/10648/a23a892f-fbef-4ab0-801a-b8db9b1fc631 stamboeknummers 1-729, 1903-1908 3700 http://proxy.handle.net/10648/5f46b71b-47fa-4cf9-a091-0d698b8a11ed stamboeknummers 730-1452, 1908-1912 3701 http://proxy.handle.net/10648/1dc67ade-b009-47d1-b99c-e63f8237ec8d stamboeknummers 1453-2290, 1912-1916 3702 http://proxy.handle.net/10648/5a008313-551a-4e8a-8231-8e1a19180bfe stamboeknummers 2291-3312, 1916-1918 3703 http://proxy.handle.net/10648/3e9bb36d-559e-4595-9d7d-fc12d72c70b4 stamboeknummers 3313-4321, 1918-1921 3704 http://proxy.handle.net/10648/3fa94140-9147-475b-8a17-235ff19f5289 stamboeknummers 4322-4554, 1921-1922 3705 http://proxy.handle.net/10648/fe45c754-14de-4170-8ef1-c2165c483d5a namenklapper, 1903-1921 2010-2016 Stamboeken 40e Bataljon Landweer, met namenklappers. 1903-1922 2010 http://proxy.handle.net/10648/5a2ad53f-97f8-47d1-bce4-d654b186c11a stamboeknummers 1-1080, 1903-1911 2011 http://proxy.handle.net/10648/2c594c0a-ce95-4d96-8ffa-98f22d9b5b2a stamboeknummers 1081-1905, 1911-1916 2012 http://proxy.handle.net/10648/02251116-e2e6-4548-bc8d-58d9145c7ec3 stamboeknummers 1951-3007, 1916-1918 2013 http://proxy.handle.net/10648/a9285bfb-e74b-43b9-9ccc-9143b53e5c93 stamboeknummers 3008-3993, 1918-1920 2014 http://proxy.handle.net/10648/6b7c303c-1d21-455b-8d77-a95d9f56c27a stamboeknummers 3994-4554, 1920-1922 2015 http://proxy.handle.net/10648/b2dfa479-a0c6-435d-8c8e-a61d688eae47 namenklapper, 1903 - 2016 http://proxy.handle.net/10648/e7856c90-eff5-4dca-89c9-98c84a9baf46 namenklapper, - 1922 41e Bataljon Landweer 3706-3712 Stamboeken 41e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3706 http://proxy.handle.net/10648/83d734be-abb1-46dd-99e5-2a8d3ca84c2a stamboeknummers 1-789, 1903-1908 3707 http://proxy.handle.net/10648/995a5845-2dff-4508-8ad5-eee2148dba55 stamboeknummers 790-1507, 1908-1912 3708 http://proxy.handle.net/10648/085d41f7-7853-46cf-9d3f-e43eda87582a stamboeknummers 1508-2186, 1912-1914 3709 http://proxy.handle.net/10648/52e9222c-6a92-476d-99c2-add31e6db776 stamboeknummers 2187-3044, 1914-1918 3710 http://proxy.handle.net/10648/2c83fdef-364d-43f5-8ae8-4ade020db0b1 stamboeknummers 3045-4050, 1918-1920 3711 http://proxy.handle.net/10648/32237ce0-d8f9-4fc4-9618-dc378d5c0b28 stamboeknummers 4051-4653, 1920-1922 3712 http://proxy.handle.net/10648/9627389b-0d4a-4d67-80f8-dab39481c124 namenklapper, 1903-1921 2017-2023 Stamboeken 41e Bataljon Landweer, met namenklappers. 1903-1922 2017 http://proxy.handle.net/10648/68729947-0ca3-45a5-8fa4-96d1f4a6e827 stamboeknummers 1-1085, 1903-1910 2018 http://proxy.handle.net/10648/30352bae-9cdf-4ac8-85ed-41978860fc04 stamboeknummers 1086-2214 1910-1914 stamboeknummers 2183-2214 2019 http://proxy.handle.net/10648/d6291a74-8312-4083-b3b9-fe307ca4ec63 stamboeknummers 2183-3299, 1914-1918 2020 http://proxy.handle.net/10648/973835a5-4835-456a-96cf-fcfcb68433ce stamboeknummers 3300-4396, 1918-1921 2021 http://proxy.handle.net/10648/5db5a21d-5b39-4871-827f-b7c18a11d188 stamboeknummers 4397-4653, 1921-1922 2022 http://proxy.handle.net/10648/1bb73573-cd22-4cb2-892a-7e796bf67b41 namenklapper, 1903-1915 2023 http://proxy.handle.net/10648/95326c2b-db63-4c3d-b925-39879f7f9be1 namenklapper, 1915-1922
7e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie

Achtereenvolgens:

7e Afdeling Infanterie (1819),

7e Regiment Infanterie (1841). De 7e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

8e Bataljon Infanterie van Linie, 4e, 5e en 6e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Overijssel). Het 8e Bataljon Infanterie van Linie bevatte personeel van het vroeger opgeheven 16e Bataljon Infanterie van Linie. Het 6e Bataljon Infanterie Nationale Militie heette vroeger vóór 24 maart 1815, 16e Bataljon Infanterie Landmilitie. In 1843 werd bij dit Regiment ingedeeld het 2e Bataljon van het in dat jaar opgeheven 10e Regiment Infanterie. Het 2e Bataljon van het 7e Regiment Infanterie was van 1842-1846 bestemd om deel uit te maken van het Limburgs Bondscontingent.

7e Regiment Infanterie 199..3743 Stamboeken 7e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1814-1922 199 http://proxy.handle.net/10648/45595946-b3c7-4aaa-aac2-edd62362c90a stamboeknummers 1-1976, 1814-1818 200 http://proxy.handle.net/10648/df26d4e2-4d08-4257-87a4-bcfa62676383 stamboeknummers 1977-3820, 1814-1818 201 http://proxy.handle.net/10648/26ee763d-f8c8-413e-ab4a-332061f58b5b stamboeknummers 3821-5377, 1814-1818 202 http://proxy.handle.net/10648/4a3203b4-94f6-4da1-b49c-e43a86ba09dd stamboeknummers 5378-6751, 1814-1817 203 http://proxy.handle.net/10648/7670c629-bbc8-40be-8817-c210571d2d48 stamboeknummers 6752-8232, 1817-1820 204 http://proxy.handle.net/10648/1e75e02b-b5a3-4c85-acbb-fbe8d9935578 stamboeknummers 8233-9551, 1820-1821 205 http://proxy.handle.net/10648/597fe09d-1bc6-4283-9300-35f3f3171f94 stamboeknummers 9552-10542, 1822-1823 206 http://proxy.handle.net/10648/7373b556-97bc-42b1-ac17-aa31c1b12c2c stamboeknummers 10543-12091, 1823-1824 207 http://proxy.handle.net/10648/46ceeac4-b239-467d-b6fe-2171639c87fe stamboeknummers 12092-13077, 1824-1826 208 http://proxy.handle.net/10648/2ce81b3d-44aa-4436-9545-f401fd10c017 stamboeknummers 13078-14040 , 1826 209 http://proxy.handle.net/10648/af139592-e4e9-4c12-b15a-bb5358441a36 stamboeknummers 14041-15044, 1826-1827 210 http://proxy.handle.net/10648/f3163a1b-e431-455d-83ea-b8b8dc604f8a stamboeknummers 15045-15989 , 1828 211 http://proxy.handle.net/10648/749f5319-097b-429e-be74-e14abebf2387 stamboeknummers 15990-17057, 1829 212 http://proxy.handle.net/10648/5154542c-81d9-4814-813d-3ccc79e4649b stamboeknummers 17058-17929 , 1830 213 http://proxy.handle.net/10648/37ad2a27-dda8-44ee-8bf6-d7c41c3c7611 stamboeknummers 17930-19276, 1830-1831 214 http://proxy.handle.net/10648/ba134872-ae42-401c-9214-147f6565f2b7 stamboeknummers 19277-20394, 1831-1832 215 http://proxy.handle.net/10648/1109e630-0065-4914-833c-db31ceeb5877 stamboeknummers 20395-21324, 1832-1834 216 http://proxy.handle.net/10648/d5849716-c592-43f8-bf20-a1837d5eefe7 stamboeknummers 21325-22260, 1834 217 http://proxy.handle.net/10648/e3bf15af-e073-4f62-90f6-6faa55d75cda stamboeknummers 22261-23071, 1835 218 http://proxy.handle.net/10648/8757e6b0-eb0e-4cd8-a877-6cba1681e348 stamboeknummers 23072-24514, 1836-1837 219 http://proxy.handle.net/10648/27db07a4-0e6a-478a-b68f-f3964e2f0308 stamboeknummers 24515-26236, 1837-1839 220 http://proxy.handle.net/10648/7ac4bc8b-8662-47ac-98f1-49660c246e38 stamboeknummers 26237-27526, 1839-1840 221 http://proxy.handle.net/10648/8d517442-dbce-40c1-b8a8-59c6ce30b13a stamboeknummers 27527-28781, 1841-1842 222 http://proxy.handle.net/10648/7fb84bd1-b96f-4f9a-a12c-bdfb0a863197 stamboeknummers 28782-30119, 1842 223 http://proxy.handle.net/10648/71ee7908-af9c-4806-bc00-e9d11957af5e stamboeknummers 30120-31424, 1842-1843 224 http://proxy.handle.net/10648/a1e6a5bf-0cce-4649-8454-6a249a4b0398 stamboeknummers 31425-32367, 1843 225 http://proxy.handle.net/10648/d2b61f21-362c-41fe-8292-aa5ecee01ec9 stamboeknummers 32368-33362, 1844 226 http://proxy.handle.net/10648/48fe1e09-1c4c-47c2-85c5-de9fdfaf4041 stamboeknummers 33363-34676, 1844-1845 1059 http://proxy.handle.net/10648/100e9f3d-a866-4fe1-9d95-60e2e2d8d0c0 stamboeknummers 34677-35952, 1845-1846 1060 http://proxy.handle.net/10648/62ecd4f8-123c-4667-9a9d-f340e6fecb52 stamboeknummers 35953-36940, 1846-1847 1061 http://proxy.handle.net/10648/f359338b-1b4a-446a-beaf-9a5e6fde7e1f stamboeknummers 36941-37806, 1847-1848 1062 http://proxy.handle.net/10648/a52f3ec2-e083-49dd-9547-4dc937e8bd56 stamboeknummers 37807-38808, 1848-1849 1063 http://proxy.handle.net/10648/64ca7ce6-744f-4eb8-8f81-4a9d1514fb99 stamboeknummers 38809-39825, 1850-1851 1064 http://proxy.handle.net/10648/dc5c47bc-f390-461c-9f30-606f669b06b8 stamboeknummers 39826-40650, 1851-1852 1065 http://proxy.handle.net/10648/4e2809ad-688f-47f1-b8e5-4d41cc912a00 stamboeknummers 40651-41621, 1852-1853 1066 http://proxy.handle.net/10648/d4910494-3522-43c5-b1e5-8b017d62aa2d stamboeknummers 41622-42586, 1853 1067 http://proxy.handle.net/10648/047b1758-55d2-454d-aadf-177ee6974e01 stamboeknummers 42587-43625, 1854 1068 http://proxy.handle.net/10648/6748d51b-351a-4ff6-902f-3bab99f67f4f stamboeknummers 43626-44679, 1854-1855 1069 http://proxy.handle.net/10648/29664d05-2767-42c6-8abf-a91ce8af8bed stamboeknummers 44680-45796, 1855-1856 1070 http://proxy.handle.net/10648/321cc8d5-a2ab-4da4-bf0f-c3c9bb118800 stamboeknummers 45797-46800, 1856-1857 1071 http://proxy.handle.net/10648/31237806-ee78-451b-9b75-35099af5ef16 stamboeknummers 46801-47745, 1857-1858 1072 http://proxy.handle.net/10648/ab7d767f-e663-4494-854b-41b722caa19d stamboeknummers 47746-48897, 1858-1859 1073 http://proxy.handle.net/10648/cedb6b3c-1743-464a-9cbc-376e937091b2 stamboeknummers 48898-49992, 1859-1860 1074 http://proxy.handle.net/10648/955972f4-5745-493c-b9d7-1cc58d8fef1e stamboeknummers 49993-51293, 1860-1861 1075 http://proxy.handle.net/10648/50fc0ca5-ec3b-437d-b645-452024d646bc stamboeknummers 51294-52360, 1861-1863 1076 http://proxy.handle.net/10648/27807fc8-df53-4d7a-b21b-c8e896079e03 stamboeknummers 52361-53777, 1863-1864 1077 http://proxy.handle.net/10648/096fab62-24ae-40d9-ad60-51d5825959f7 stamboeknummers 53778-54790, 1864-1865 1078 http://proxy.handle.net/10648/c1162f70-b6f2-4b6f-a05c-386f8b1a10c3 stamboeknummers 54791-55938, 1865-1866 1079 http://proxy.handle.net/10648/7c9b544a-9a62-4dfc-a31b-cfa74612e4ad stamboeknummers 55939-57059, 1866-1867 1080 http://proxy.handle.net/10648/1034e45a-824e-4b8b-9bc5-7028e0b76afa stamboeknummers 57060-58105, 1867-1868 1081 http://proxy.handle.net/10648/665241f0-804e-43b7-8f46-6f09c63a6c53 stamboeknummers 58106-59156, 1868-1869 1082 http://proxy.handle.net/10648/8f4208fc-8cf2-4038-ac60-7880abdb756f stamboeknummers 59157-60022, 1869-1870 1083 http://proxy.handle.net/10648/0bad1ed5-a5ba-448a-8f2e-72d90609593f stamboeknummers 60023-60970, 1870-1871 1084 http://proxy.handle.net/10648/5b99e0da-2714-4045-b6d5-823cef934e0b stamboeknummers 60971-61974, 1871-1872 1085 http://proxy.handle.net/10648/8b0580ee-dd09-4bf8-b19e-a07e7e797b92 stamboeknummers 61975-63188, 1872-1873 1086 http://proxy.handle.net/10648/5007d5f1-77c8-4fbe-81c3-d0c61582c638 stamboeknummers 63189-64222, 1873-1874 1087 http://proxy.handle.net/10648/b1546716-8250-417d-a7a5-665b9576ecd8 stamboeknummers 64223-65268, 1874-1875 1088 http://proxy.handle.net/10648/08c5a9cb-16c2-4828-acf5-52b3935933ca stamboeknummers 65269-66216, 1875-1876 1089 http://proxy.handle.net/10648/83636fbc-08f9-44f9-9187-940afc945da7 stamboeknummers 66217-67105, 1876-1877 1090 http://proxy.handle.net/10648/d726ed36-ea4b-4608-a475-c0b63f243181 stamboeknummers 67106-68157, 1877-1878 1091 http://proxy.handle.net/10648/6f9042e8-f340-4fc3-b9de-c97f70626429 stamboeknummers 68158-69214, 1878-1879 1092 http://proxy.handle.net/10648/41db15d2-8add-401a-9a2f-d8052f671470 stamboeknummers 69215-70242, 1879-1880 1093 http://proxy.handle.net/10648/e87bac2a-5335-4c3c-aebd-a78fe9cc3d72 stamboeknummers 70243-71267, 1880-1881 1094 http://proxy.handle.net/10648/745863b3-bd3e-481f-ad68-1e33912d3c1e stamboeknummers 71268-72307, 1881-1882 1095 http://proxy.handle.net/10648/fcee0592-9fd9-478b-a604-32086015127f stamboeknummers 72308-73351, 1882-1883 1096 http://proxy.handle.net/10648/3b721ee9-1487-4b56-a8b6-d5807fb3f952 stamboeknummers 73352-74557, 1883-1884 1097 http://proxy.handle.net/10648/98481110-1911-49a4-9b58-8499d11c41ad stamboeknummers 74558-75665, 1884-1885 1098 http://proxy.handle.net/10648/4539084c-3942-424a-98c4-fab5267d2a44 stamboeknummers 75666-76871, 1885-1886 1099 http://proxy.handle.net/10648/07aea78a-c90c-4ab8-89e7-627e7cbbc76b stamboeknummers 76872-77910, 1886-1887 1100 http://proxy.handle.net/10648/eda626ca-ec06-4a4b-8bbd-e629840e5502 stamboeknummers 77911-79025, 1887-1888 1101 http://proxy.handle.net/10648/4ae038f0-0cae-41bc-995a-8c790458fd93 stamboeknummers 79026-80114, 1888-1889 1102 http://proxy.handle.net/10648/ec0004d5-db99-4213-b990-5140c9d6495d stamboeknummers 80115-81222, 1889-1890 1103 http://proxy.handle.net/10648/837f8cdc-bd9d-4424-af5a-f07c45356752 stamboeknummers 81223-82442, 1890-1891 1104 http://proxy.handle.net/10648/08965330-6829-489a-90c7-b112c71de577 stamboeknummers 82443-83339, 1891-1892 1105 http://proxy.handle.net/10648/6def3e9a-7653-4390-bd6c-683331327b86 stamboeknummers 83340-84399, 1892 1106 http://proxy.handle.net/10648/0ebb0264-81d4-412c-8a2d-8c5ecbd3050c stamboeknummers 84400-85620, 1892-1893 1107 http://proxy.handle.net/10648/b6a1ef5d-a872-4755-8268-4fb0975442f7 stamboeknummers 85621-86816, 1893-1894 1108 http://proxy.handle.net/10648/bad5be72-a617-45fe-9dd5-e66223db6eba stamboeknummers 86817-88088, 1894-1895 1109 http://proxy.handle.net/10648/f927829d-9920-49f4-a5c6-19d2846ed2a3 stamboeknummers 88089-89379, 1895-1896 1110 http://proxy.handle.net/10648/98ca8c5d-15af-47b4-b0da-021e8f90f0c8 stamboeknummers 89380-90553, 1896-1897 1111 http://proxy.handle.net/10648/67eb14f2-f472-4bbd-b671-f21cf6f4578e stamboeknummers 90554-91692, 1897-1898 1112 http://proxy.handle.net/10648/18cbd679-dcc1-4173-85d9-9c2d9936ef23 stamboeknummers 91693-92789, 1898-1899 3713 http://proxy.handle.net/10648/572166de-21e0-44fc-9440-271a0377b8dd stamboeknummers 92790-93926, 1899-1900 3714 http://proxy.handle.net/10648/6d2ca06b-260d-44e5-a5ba-6362cf965045 stamboeknummers 93927-95058, 1900-1901 3715 http://proxy.handle.net/10648/9c299bfa-e20a-48f8-a747-2a56b50308c6 stamboeknummers 95059-96239, 1901-1902 3716 http://proxy.handle.net/10648/0c30def0-52fa-44fe-b017-450cb286ce6f stamboeknummers 96240-97507, 1902-1903 3717 http://proxy.handle.net/10648/e29445c1-f5c8-4386-85d3-b2c653552004 stamboeknummers 97508-99188, 1903-1904 3718 http://proxy.handle.net/10648/3a09534b-e73e-45a5-9309-72b528b2d7e1 stamboeknummers 99189- 680, 1904-1905 3719 http://proxy.handle.net/10648/22bdc06b-a13f-4b00-b75a-a9cad87a1ae5 stamboeknummers 681-2057, 1905-1906 3720 http://proxy.handle.net/10648/9b91c89f-3a13-48ac-8425-b200e80e8fa8 stamboeknummers 2058-3445, 1906-1907 3721 http://proxy.handle.net/10648/cef39c00-57a0-428d-aeb7-1ee03808c1df stamboeknummers 3446-4552, 1907-1908 3722 http://proxy.handle.net/10648/a73c421f-c1fc-4af0-afaa-da8f1935df8c stamboeknummers 4453-5318, 1908 3723 http://proxy.handle.net/10648/ea43ae2d-4b00-42ad-b276-5583b82882fe stamboeknummers 5319-6325, 1909 3724 http://proxy.handle.net/10648/6d730ba7-22f6-47e3-9330-d6182c3bb654 stamboeknummers 6326-7232, 1909-1910 3725 http://proxy.handle.net/10648/3c880832-08ac-4283-84c1-c5f94acec6ca stamboeknummers 7233-8100, 1910 3726 http://proxy.handle.net/10648/a87bbf42-bd88-46e2-a88c-9dbf911b036b stamboeknummers 8101-9083, 1910-1911 3727 http://proxy.handle.net/10648/3bebb5dc-5bca-4df9-8d6f-af23b1104eb6 stamboeknummers 9084-10058, 1911-1912 3728 http://proxy.handle.net/10648/10a38c6f-e4ed-40f3-9077-fe2f27fc0867 stamboeknummers 10059-10941, 1912 3729 http://proxy.handle.net/10648/7c487c80-6034-40a2-b6de-578e69adc988 stamboeknummers 10942-11992, 1912-1913 3730 http://proxy.handle.net/10648/fa2a776c-015a-463a-bb76-c56e91d0dab3 stamboeknummers 11993-13042, 1913-1914 3731 http://proxy.handle.net/10648/40c8cfdb-f130-4a8d-b99d-7ba19f674d39 stamboeknummers 13043-13971, 1914 3732 http://proxy.handle.net/10648/742d0b98-0647-4751-ac81-cd0e5c158ff5 stamboeknummers 13972-14973, 1915 3733 http://proxy.handle.net/10648/512a9b5d-2d2a-482a-9c75-99a3df181ce3 stamboeknummers 14974-15966, 1916-1917 3734 http://proxy.handle.net/10648/f51c354a-ff69-4584-8ed2-6e3f3c96cb82 stamboeknummers 15967-16968, 1917 3735 http://proxy.handle.net/10648/cc4a63b2-7f78-4108-ab11-9b10ac6754a7 stamboeknummers 16969-18029, 1917-1918 3736 http://proxy.handle.net/10648/de1b890d-a5c4-4141-add6-e0d3f3db8def stamboeknummers 18030-19124, 1918-1919 3737 http://proxy.handle.net/10648/8a6712fc-71b6-4d89-be09-a059aa2c7362 stamboeknummers 19125-20190, 1919-1920 3738 http://proxy.handle.net/10648/89cfe47c-8115-496c-96cd-8eaeca456925 stamboeknummers 20191-21183, 1920-1921 3739 http://proxy.handle.net/10648/c6f1f071-bd85-4a25-8903-5bf63412582d stamboeknummers 21184-22032, 1921-1922 226A http://proxy.handle.net/10648/bf92baf0-0e4f-4513-9b7d-455dd9545e5c namenklapper tot 1829 226B http://proxy.handle.net/10648/943b32b1-ddcf-4314-9330-bc7d3923faa3 namenklapper, 1830-1839 1112A http://proxy.handle.net/10648/f8ad5568-5bf5-4fd1-9354-dcab85973270 namenklapper, 1840-1852 1112B http://proxy.handle.net/10648/acc91207-cd8f-4636-ba38-6ca4bc88bbfe namenklapper, 1853-1867 1112C http://proxy.handle.net/10648/adf7f3c2-1851-4ead-8581-af73895b49be namenklapper, 1868-1880 1112D http://proxy.handle.net/10648/55fb5e97-6762-4bfa-85b3-0a82f31f7220 namenklapper, 1881-1889 1112E http://proxy.handle.net/10648/0b38a2b3-6d73-46a1-9af0-a8f6f7af1cd6 namenklapper, 1884-1890 3740 http://proxy.handle.net/10648/f81bb31a-a3e1-4757-b6bd-ec037a358c5d namenklapper, 1890-1899 3741 http://proxy.handle.net/10648/c14d0ce0-b82c-42fe-847d-b75b759ee868 namenklapper, 1900-1909 3742 http://proxy.handle.net/10648/7d4de61d-59f2-4553-bc4d-af02dd4321fc namenklapper, 1910-1918 3743 http://proxy.handle.net/10648/669fa2c8-07f7-4a8d-aaff-96fdabbc0c96 namenklapper, 1919-1922 2024-2053 Stamboeken 7e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1899-1924 2024 http://proxy.handle.net/10648/25e6161e-afb4-4fa7-9ef0-4fa2bd90c072 stamboeknummers 92787-93925, 1899-1900 2025 http://proxy.handle.net/10648/447d817f-4b74-4d07-9d2c-c8f0e59dc38c stamboeknummers 93926-95065, 1900-1901 2026 http://proxy.handle.net/10648/3e501a5b-0a90-4123-9081-51c487a860a6 stamboeknummers 95066-96196, 1901-1902 2027 http://proxy.handle.net/10648/2d6b2051-dffc-4a22-bd87-4e2db2dd4fc5 stamboeknummers 96197-97315, 1902-1903 2028 http://proxy.handle.net/10648/4a2b6af5-6a9b-4835-97af-a474fae2ec29 stamboeknummers 97316-98417, 1903-1904 2029 http://proxy.handle.net/10648/9f7f040a-9088-4b85-ab49-f3723687b27e stamboeknummers 98418-99560, 1904 2030 http://proxy.handle.net/10648/22c89f8f-4d38-4de4-b455-b33c55d396f9 stamboeknummers 99561-579, 1904-1905 2031 http://proxy.handle.net/10648/78b28a89-d1d4-46ec-9507-07e67ff8b41f stamboeknummers 580-1708, 1905-1906 2032 http://proxy.handle.net/10648/9ad94a24-183c-451a-a07b-fdaee22751f7 stamboeknummers 1709-2847, 1906-1907 2033 http://proxy.handle.net/10648/03d0fd68-ea49-4447-9305-9a8c62ab9257 stamboeknummers 2848-3999, 1907-1908 2034 http://proxy.handle.net/10648/375a0216-f5e6-4eb9-9a38-0b7640252c18 stamboeknummers 4000-5140, 1908 2035 http://proxy.handle.net/10648/50679b36-c6c0-467e-bfee-30b007db33e8 stamboeknummers 5141-6302, 1908-1909 2036 http://proxy.handle.net/10648/b0e58955-cdf6-4874-baf3-d0b3069ee425 stamboeknummers 6303-7463, 1909-1910 2037 http://proxy.handle.net/10648/49a47d2e-3999-49b2-9ad1-636db8ac1c7a stamboeknummers 7464-8554, 1910-1911 2038 http://proxy.handle.net/10648/e15f2937-8290-418f-83b9-433c57ee70d2 stamboeknummers 8555-9699, 1911-1912 2039 http://proxy.handle.net/10648/be965e80-cdbe-490f-8591-75f671cc0d8e stamboeknummers 9700-10839, 1912 2040 http://proxy.handle.net/10648/cc823453-a4db-4272-be66-173c87e73311 stamboeknummers 10840-11992, 1912-1913 2041 http://proxy.handle.net/10648/ca1f163c-6a3b-4eed-93d6-e843f8b6dbe2 stamboeknummers 11993-13119, 1913-1914 2042 http://proxy.handle.net/10648/c99acabc-b7c2-43ad-a34a-77fdd913dc32 stamboeknummers 13120-14266, 1914-1915 2043 http://proxy.handle.net/10648/98bda06d-48f1-4213-83db-ddc670bb9c94 stamboeknummers 14267-15409, 1915-1916 2044 http://proxy.handle.net/10648/9d0665ca-b3e8-4db4-bef5-5ec568fa9881 stamboeknummers 15410-16550, 1916-1917 2045 http://proxy.handle.net/10648/d60b99dd-2a05-493c-a271-80ca43547486 stamboeknummers 16551-17671, 1917-1918 2046 http://proxy.handle.net/10648/2dbb3aa1-bc9c-4f37-86c6-3eb5db50cf7b stamboeknummers 17672-18772, 1918 2047 http://proxy.handle.net/10648/54247547-c00d-43bd-8c41-3d8384392b32 stamboeknummers 18773-19845, 1918-1920 2048 http://proxy.handle.net/10648/2d4085f2-4deb-48de-ad8b-6a6541e091f5 stamboeknummers 19846-20969, 1920-1921 2049 http://proxy.handle.net/10648/dbc67bd8-ee6d-4526-aa96-53ac2904408f stamboeknummers 20970-22071, 1921-1923 2050 http://proxy.handle.net/10648/48ee8a3f-5452-4f82-bf57-98e5153d0f23 stamboeknummers 22072-22988, 1923-1924 2051 http://proxy.handle.net/10648/45a44fd8-57c7-44f0-8c6e-934231511d99 namenklapper, 1891-1903 2052 http://proxy.handle.net/10648/3ced480f-78ea-434d-ae26-95a01139d473 namenklapper, 1904-1914 2053 http://proxy.handle.net/10648/cad318de-9819-4a5c-81e7-bc6582283763 namenklapper, 1915-1924 22e Bataljon Landweer 3744-3750 Stamboeken 22e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3744 http://proxy.handle.net/10648/140fa967-9702-432a-9d56-09b65abadc35 stamboeknummers 1-659, 1903-1908 3745 http://proxy.handle.net/10648/9c51ef1e-0f66-4f21-a8ba-532ffe51460a stamboeknummers 666-1368, 1908-1911 3746 http://proxy.handle.net/10648/3c97e148-aee2-44d3-a5ba-66770091a2b8 stamboeknummers 1369-2024, 1911-1914 3747 http://proxy.handle.net/10648/35f29542-3352-4bf0-8d10-d69266627df7 stamboeknummers 2025-2790, 1914-1916 3748 http://proxy.handle.net/10648/3c09019e-e159-4049-8591-7cce3cc74f11 stamboeknummers 2791-3790, 1917-1919 3749 http://proxy.handle.net/10648/3fe050b7-e7c6-410b-8ffc-aa1eab183204 stamboeknummers 3791-4638, 1920-1922 3750 http://proxy.handle.net/10648/02d12394-f431-4490-9f33-4597a7fa7e05 namenklapper, 1903-1921 2054-2059 Stamboeken 22e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 2054 http://proxy.handle.net/10648/90fa2b2e-4ccc-4dbe-90ee-bc236720785c stamboeknummers 1-758, 1903-1908 2055 http://proxy.handle.net/10648/9fc38c6f-b6ea-4574-93bf-9a800e1599d7 stamboeknummers 759-1744, 1908-1913 2056 http://proxy.handle.net/10648/eabeea5c-6de8-4994-8907-e52f9de86ee9 stamboeknummers 1745-2785, 1913-1917 2057 http://proxy.handle.net/10648/d2c515aa-52cc-4890-9975-60b9ddeed657 stamboeknummers 2786-3873, 1917-1920 2058 http://proxy.handle.net/10648/e19036d0-659c-4537-97d8-e86237f5b618 stamboeknummers 3874-4638, 1920-1922 2059 http://proxy.handle.net/10648/ea5be07a-9ebd-41f2-9cb6-30898e3bc6f0 namenklapper, 1903-1922 23e Bataljon landweer 3751-3757 Stamboeken 23e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1921 3751 http://proxy.handle.net/10648/c2b975be-dde9-47e8-bab9-5bde4cb8051c stamboeknummers 1-755, 1903-1098 3752 http://proxy.handle.net/10648/8744c4ae-3ad7-453a-a86a-fe9e4e99e1a1 stamboeknummers 756-1335, 1908-1912 3753 http://proxy.handle.net/10648/3aa05395-a167-48ab-aa55-51ac004aa26b stamboeknummers 1336-2286, 1912-1916 3754 http://proxy.handle.net/10648/a38419f0-27d4-48c6-a44d-da2636ba71f2 stamboeknummers 2887-3384, 1916-1919 3755 http://proxy.handle.net/10648/fed7928a-779f-43f5-8018-e7ccd8bbeb59 stamboeknummers 3385-4148, 1919-1921 3756 http://proxy.handle.net/10648/5f3d02bf-6142-42cb-b3fb-15b564d1b111 stamboeknummers 4149-4526, 1921 3757 http://proxy.handle.net/10648/5e381165-5e9e-4a86-9ea6-ebc83cf1622d namenklapper, 1903-1921 2060-2065 Stamboeken 23e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 2060 http://proxy.handle.net/10648/5d43b020-564b-40aa-92ad-e81d6eb6ab97 stamboeknummers 1-765, 1903-1909 2061 http://proxy.handle.net/10648/5ae0f2dd-32ed-4d72-91dd-3ab7e9df33ec stamboeknummers 766-1570, 1909-1912 2062 http://proxy.handle.net/10648/e1e5ebf3-d5de-4f23-8ba1-b9d14100000f stamboeknummers 1571-2437, 1913-1916 2063 http://proxy.handle.net/10648/17a95182-f8d8-4580-91cd-dd71b2115121 stamboeknummers 2438-3504, 1916-1919 2064 http://proxy.handle.net/10648/a28b83ce-0de6-44ba-852c-39c68611af31 stamboeknummers 3505-4527, 1919-1922 2065 http://proxy.handle.net/10648/c4e82979-750e-4f65-98fc-ef8cbf7ffa9f namenklapper, 1903-1922
8e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie

Achtereenvolgens:

8e Afdeling Infanterie (1819),

8e Regiment Infanterie (1841). De 8e Afdeling Infanterie was samengesteld uit:

9e Bataljon Infanterie van Linie, 1e, 2e en 3e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe). Het 9e Bataljon Infanterie van Linie bevatte personeel van het vroeger opgeheven 4e Bataljon Infanterie van Linie, dat op zijn beurt weer personeel bevatte van het eerder opgeheven 12e Bataljon Infanterie van Linie. In 1843 werd bij dit Regiment ingedeeld het 2e Bataljon van het in dat jaar opgeheven 9e Regiment Infanterie.

8e Regiment Infanterie 227..3790 Stamboeken 8e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1814-1922 227 http://proxy.handle.net/10648/40767168-61e9-40b7-9581-31bd218381bf stamboeknummers 1-2045, 1814-1818 228 http://proxy.handle.net/10648/72fa76a1-1cb5-4cfd-a2cf-98768c1d4bcc stamboeknummers 2046-3857, 1814-1818 229 http://proxy.handle.net/10648/d653793e-c89e-4424-96be-48259eaf5a7b stamboeknummers 3858-5641, 1814-1818 230 http://proxy.handle.net/10648/b04ca2f7-6c1d-454b-a94e-d4183408231d stamboeknummers 5642-8047, 1814-1820 231 http://proxy.handle.net/10648/c5b9a657-7d8d-49eb-93f9-e49d959ecb12 stamboeknummers 8048-9966, 1820-1821 232 http://proxy.handle.net/10648/69660375-f3fd-4649-846b-9712fd41fcbd stamboeknummers 9967-11035, 1822 233 http://proxy.handle.net/10648/85c8bb47-80d5-4b0c-945e-89fe1686217b stamboeknummers 11036-12612, 1823-1824 234 http://proxy.handle.net/10648/2aa80df8-7d8e-44c4-b5bb-9ce89393bda6 stamboeknummers 12613-13889, 1824-1826 235 http://proxy.handle.net/10648/bcc2bca0-3c63-4170-97e2-5ced0d22fd94 stamboeknummers 13890-15565, 1826-1827 236 http://proxy.handle.net/10648/73a318ad-9fcc-4b3b-970d-36c78d4948b8 stamboeknummers 15566-16623, 1828 237 http://proxy.handle.net/10648/26e6cc68-4e8f-4cca-95a4-d5fb69c76f1a stamboeknummers 16624-17566, 1828-1829 238 http://proxy.handle.net/10648/dc8bd902-8927-4eba-85d0-188887924b6a stamboeknummers 17567-18789, 1830 239 http://proxy.handle.net/10648/4a5bf50f-2414-44a4-8abd-cba0f4e0f94b stamboeknummers 18790-20003, 1830 240 http://proxy.handle.net/10648/bd849e66-3a49-47c4-a294-adfdbdf9bae7 stamboeknummers 20004-21215, 1831 241 http://proxy.handle.net/10648/6b3c70f1-29e0-4c0b-a8c3-55d55bf24439 stamboeknummers 21216-22165, 1832 242 http://proxy.handle.net/10648/26301410-d44f-46a4-985d-c865bca3cdef stamboeknummers 22166-23239, 1832-1833 243 http://proxy.handle.net/10648/911d0a12-517c-4a75-b018-1fbf1f143a93 stamboeknummers 23240-24352, 1834 244 http://proxy.handle.net/10648/f170f819-09ac-4a22-9310-345802bfa66b stamboeknummers 24353-25431, 1835 245 http://proxy.handle.net/10648/ffa52ece-c406-4c70-93b7-be2e68e410bb stamboeknummers 25432-26429, 1836 246 http://proxy.handle.net/10648/b99ebb2b-ce02-4c6b-8b16-68931001ddd5 stamboeknummers 26430-27527, 1836-1838 247 http://proxy.handle.net/10648/c1e97b53-dc9d-4066-8c7a-791e1e9bd936 stamboeknummers 27528-29170, 1838-1839 248 http://proxy.handle.net/10648/326d9c47-641c-4bc5-81db-3024cf6d0a4b stamboeknummers 29171-30268, 1839-1840 249 http://proxy.handle.net/10648/f0fce028-2aa2-444a-b12f-866591132ac0 stamboeknummers 30269-31424, 1841-1842 250 http://proxy.handle.net/10648/b15924e4-e7ab-4dcd-b989-cc861cac94f4 stamboeknummers 31425-32984, 1842-1843 251 http://proxy.handle.net/10648/aef634e0-9c3d-4221-aa62-d586277275dc stamboeknummers 32985-34158, 1843 252 http://proxy.handle.net/10648/47353ad3-d06e-40b6-92d4-a8fe4eaa346d stamboeknummers 34159-35295, 1844-1845 1113 http://proxy.handle.net/10648/9fb796b5-95bd-4f0b-b024-23458f089a8f stamboeknummers 35296-36404, 1845-1846 1114 http://proxy.handle.net/10648/51f26e0e-13b9-4602-95a3-878632e98052 stamboeknummers 36405-37400, 1846 1115 http://proxy.handle.net/10648/1aa67bdd-830a-421f-b67f-34298bf1c621 stamboeknummers 37401-38497, 1846-1847 1116 http://proxy.handle.net/10648/473da086-87ce-4b9b-8ae4-8a06bb7a4852 stamboeknummers 38498-39438, 1847-1848 1117 http://proxy.handle.net/10648/898b96a4-7ec1-4497-b252-c448f947f93f stamboeknummers 39439-40497, 1848-1849 1118 http://proxy.handle.net/10648/00b020c2-1ab5-4323-a9ba-588e95e0854d stamboeknummers 40498-41642, 1850-1851 1119 http://proxy.handle.net/10648/da8658f4-ead3-4832-a571-29e23b19c69f stamboeknummers 41643-42479, 1851-1852 1120 http://proxy.handle.net/10648/8dcc2771-4b63-471c-b598-4207bd2a3922 stamboeknummers 42480-43480, 1852-1853 1121 http://proxy.handle.net/10648/0069871d-0d6d-4a37-9695-a07e88be471d stamboeknummers 43481-44387, 1853-1854 1122 http://proxy.handle.net/10648/c8267bc6-94a1-48f2-8c8c-fa3b20e0511f stamboeknummers 44388-45376, 1854-1855 1123 http://proxy.handle.net/10648/65622578-70e6-4597-a31a-20e758cfa83d stamboeknummers 45377-46394, 1855-1856 1124 http://proxy.handle.net/10648/ee7afb98-682f-4c1c-9132-d636c79b76fa stamboeknummers 46395-47542, 1856-1857 1125 http://proxy.handle.net/10648/8f4468c7-2a2a-400e-a619-9ea624ef8c48 stamboeknummers 47543-48493, 1857-1858 1126 http://proxy.handle.net/10648/442e201f-e2fd-4d29-bef4-28ed167b4964 stamboeknummers 48494-49805, 1858-1859 1127 http://proxy.handle.net/10648/381e6f27-20f6-460c-ab3a-4d2083868470 stamboeknummers 49806-51013, 1859-1860 1128 http://proxy.handle.net/10648/bf6adcb9-50f6-4746-9c17-2332dbd1ef1c stamboeknummers 51014-52162, 1860-1861 1129 http://proxy.handle.net/10648/93cee5dd-f010-4eb3-9a1e-def070181f42 stamboeknummers 52163-53013, 1861-1862 1130 http://proxy.handle.net/10648/7470b09b-1706-42ac-9985-85660d6617a5 stamboeknummers 53014-54103, 1862-1863 1131 http://proxy.handle.net/10648/08b3d348-2581-4b2b-91d3-b6bd6f2364d2 stamboeknummers 54104-55123, 1863-1864 1132 http://proxy.handle.net/10648/d79cf3a4-d28f-41fa-86af-c4d4703a262e stamboeknummers 55124-56174, 1864-1865 1133 http://proxy.handle.net/10648/67ebc385-a2ca-4e97-b024-e8d59f854746 stamboeknummers 56175-57258, 1865-1866 1134 http://proxy.handle.net/10648/aab1fd73-bf5a-47c2-b68f-f650ca503cb7 stamboeknummers 57259-58360, 1866-1867 1135 http://proxy.handle.net/10648/9661326c-9970-4dfa-9c4b-7ab10579e08e stamboeknummers 58361-59483, 1867-1868 1136 http://proxy.handle.net/10648/d22a4cbe-61f6-40e4-8fcd-94fa5e2c7d6f stamboeknummers 59484-60609, 1868-1869 1137 http://proxy.handle.net/10648/dacd1d55-5e79-461b-afa9-d00133c63f50 stamboeknummers 60610-61781, 1869-1870 1138 http://proxy.handle.net/10648/39dc14b6-d006-430e-90e9-0a0bdab998a7 stamboeknummers 61782-62820, 1870-1871 1139 http://proxy.handle.net/10648/b14b078a-2898-46fb-8476-70dbe023a4ec stamboeknummers 62891-63979, 1871-1872 1140 http://proxy.handle.net/10648/5ff5ecf3-8383-4de7-b9c1-ea3323c61f6b stamboeknummers 63980-64976, 1872-1873 1141 http://proxy.handle.net/10648/0ed15d6d-d9da-44ec-ad0a-aaaca62f2b97 stamboeknummers 64977-66118, 1873-1874 1142 http://proxy.handle.net/10648/cd07efb2-4b02-4ae3-b025-a7bb4b116742 stamboeknummers 66119-67323, 1874-1875 1143 http://proxy.handle.net/10648/8afcd5bb-03a1-47e7-aa1e-987b84d8a3a8 stamboeknummers 67324-68541, 1875-1876 1144 http://proxy.handle.net/10648/a499b58e-74db-4c30-af31-0db2bdfd7642 stamboeknummers 68542-69655, 1876-1877 1145 http://proxy.handle.net/10648/0cefab49-a4f8-4806-98dc-3278a9a4a965 stamboeknummers 69656-70689, 1877-1878 1146 http://proxy.handle.net/10648/45a36ccb-519d-4012-835d-16e34acdc6e1 stamboeknummers 70690-71782, 1878-1879 1147 http://proxy.handle.net/10648/65f4c8cf-d2bb-4582-8284-a709fdd15707 stamboeknummers 71783-72809, 1879-1880 1148 http://proxy.handle.net/10648/6d3b4d14-51ae-4b45-91ee-f74b86bcfced stamboeknummers 72810-73904, 1880-1881 1149 http://proxy.handle.net/10648/194eeade-2f13-4ffa-9ace-24168caea677 stamboeknummers 73905-74898, 1881-1882 1150 http://proxy.handle.net/10648/c2e729f6-c2c0-43bd-9409-4392990b3c52 stamboeknummers 74899-75972, 1882-1883 1151 http://proxy.handle.net/10648/69ac2bce-041b-4c47-9bfd-4386c41cbd86 stamboeknummers 75973-76935, 1883-1884 1152 http://proxy.handle.net/10648/c149e92f-978d-4d72-840a-aea281f78b16 stamboeknummers 76936-77991, 1884-1885 1153 http://proxy.handle.net/10648/a6c97c9e-718f-42b8-a60a-b0718e73bf36 stamboeknummers 77992-79085, 1885-1886 1154 http://proxy.handle.net/10648/bc3f4874-e9d3-45fd-a939-2aa56be568ab stamboeknummers 79086-80155, 1886-1887 1155 http://proxy.handle.net/10648/727b3e1d-90db-4e2e-8cba-4216724ba00a stamboeknummers 80156-81153, 1887-1888 1156 http://proxy.handle.net/10648/04948d19-0451-402c-bfcd-93863d4e6581 stamboeknummers 81154-82230, 1888-1889 1157 http://proxy.handle.net/10648/60bec569-2590-4d62-a959-f65eb7aa72aa stamboeknummers 82231-83249, 1889-1890 1158 http://proxy.handle.net/10648/54f3cfda-9248-4107-90dc-fe3c7902b60a stamboeknummers 83250-84289, 1890-1891 1159 http://proxy.handle.net/10648/a634f0ba-eb6a-4c41-849d-276f655fc93b stamboeknummers 84290-85744, 1891-1892 1160 http://proxy.handle.net/10648/6eb8cc1e-0ce9-4b81-a538-4a9ec748341c stamboeknummers 85745-86612, 1892 1161 http://proxy.handle.net/10648/3bbfc81f-8927-48b0-940a-1a1bfcba83e4 stamboeknummers 86613-88057, 1892-1893 1162 http://proxy.handle.net/10648/eb77892a-cb40-4a90-bea1-b94662954daa stamboeknummers 88058-89300, 1893-1894 1163 http://proxy.handle.net/10648/a553d6c7-4770-479f-b35f-57e12217c01b stamboeknummers 89301-90431, 1894-1895 1164 http://proxy.handle.net/10648/06266a2a-5454-4913-9d38-b4835da9c010 stamboeknummers 90432-91553, 1895-1896 1165 http://proxy.handle.net/10648/ea86ab7b-88d2-4e1d-b023-1b3857ab9c39 stamboeknummers 91554-92654, 1896-1897 1166 http://proxy.handle.net/10648/ff8def7a-f8ac-43e0-b459-5dc24847e239 stamboeknummers 92655-93770, 1897-1898 1167 http://proxy.handle.net/10648/0adf4672-edaa-4de5-9c50-d0efa05ad9ed stamboeknummers 93771-94928, 1898-1899 3758 http://proxy.handle.net/10648/c4b6e327-203a-4c2b-b59f-55f61c8f0a10 stamboeknummers 94929-96042, 1899-1900 3759 http://proxy.handle.net/10648/9ee96f40-8a89-4838-a33b-31745243dad9 stamboeknummers 96043-97222, 1900-1901 3760 http://proxy.handle.net/10648/8b885359-3ac5-4cbd-b961-3513bd130675 stamboeknummers 97223-98326, 1901-1902 3761 http://proxy.handle.net/10648/874f2a0d-8363-441e-8764-66d747e62d8f stamboeknummers 98327-99456, 1902-1903 3762 http://proxy.handle.net/10648/56d32458-fd7e-49a7-abba-c25bf5e2e66f stamboeknummers 99457-876, 1903-1904 3763 http://proxy.handle.net/10648/6e094d71-0146-4345-a8da-d97f4ddabe31 stamboeknummers 877-2227, 1904-1905 3764 http://proxy.handle.net/10648/fa38261e-6fd3-4d1e-afb0-a390c9504617 stamboeknummers 2228-3291, 1905 3765 http://proxy.handle.net/10648/7a0a4897-e02c-4a14-adc4-5c4014716a68 stamboeknummers 3292-4320, 1905 3766 http://proxy.handle.net/10648/b402e72d-37f6-4980-8420-3570a702db72 stamboeknummers 4321-5568, 1905-1906 3767 http://proxy.handle.net/10648/a8da87a5-310b-43a5-89fe-8aa89686233e stamboeknummers 5569-6437, 1906-1907 3768 http://proxy.handle.net/10648/8638adf7-a60c-4821-9573-6271678a564a stamboeknummers 6438-7702, 1907-1908 3769 http://proxy.handle.net/10648/3f237478-7811-4cea-86d9-6d7b1474fb36 stamboeknummers 7703-8702, 1908-1909 3770 http://proxy.handle.net/10648/39f03fe3-a24f-49ac-af86-40bfa734ea78 stamboeknummers 8703-9711, 1909 3771 http://proxy.handle.net/10648/2621c38b-519a-4820-b72f-27e8349a7946 stamboeknummers 9712-10855, 1909 3772 http://proxy.handle.net/10648/c5cca2a2-dca8-4d4f-847d-7df047cedae2 stamboeknummers 10856-11844, 1909-1910 3773 http://proxy.handle.net/10648/320d8bf0-1876-4132-8470-6dce1086242e stamboeknummers 11845-12718, 1910 3774 http://proxy.handle.net/10648/30b06c3a-0116-4c4e-ba0d-f465c3aa3d73 stamboeknummers 12719-13574, 1910-1911 3775 http://proxy.handle.net/10648/2ac200ec-2501-4f7e-a31c-102dfdb67ca7 stamboeknummers 13575-14630, 1911-1912 3776 http://proxy.handle.net/10648/0511fd83-ce01-41db-bc7f-54d5d924d15a stamboeknummers 14631-15678, 1912-1913 3777 http://proxy.handle.net/10648/39840fcb-ae6b-4ffa-9341-c01356dab854 stamboeknummers 15679-16631, 1913 3778 http://proxy.handle.net/10648/b22b0e6c-c6ea-4863-80c2-6ef959e4c85b stamboeknummers 16632-17787, 1914 3779 http://proxy.handle.net/10648/86e737d7-6aca-4287-aa6c-cd8bd7eedf51 stamboeknummers 17788-18782, 1915 3780 http://proxy.handle.net/10648/0096f0e3-9ec6-4a47-b764-ca8a7ae56ebb stamboeknummers 18783-19800, (1915) 1916 - 1917 3781 http://proxy.handle.net/10648/67057f56-435b-41d2-84a3-e4e4d961fdae stamboeknummers 19801-20861, 1917 3782 http://proxy.handle.net/10648/f28f7c74-f85d-4405-b08a-775c2e0dd6a3 stamboeknummers 20817-21309, 1917-1918 3783 http://proxy.handle.net/10648/4d983b8b-7a52-497e-800e-46d2bf948aef stamboeknummers 21904-23024, 1918-1919 3784 http://proxy.handle.net/10648/ea597d15-671c-4de9-a433-33fb3058f1f1 stamboeknummers 23025-24069, 1919-1920 3785 http://proxy.handle.net/10648/961384cb-8ade-4ad1-a892-098bfd6aef1c stamboeknummers 24070-24916, 1921-1922 3786 http://proxy.handle.net/10648/b4a64e8a-b320-4ca2-96f4-5866fe0b462f stamboeknummers 24917-25562, 1922 252A http://proxy.handle.net/10648/c83c4b03-9353-4105-a2f2-17963141f006 namenklapper tot 1829 252B http://proxy.handle.net/10648/7e5859c7-e5b8-4052-91c6-d9a7175f734d namenklapper, 1830-1839 1167A http://proxy.handle.net/10648/f829ba97-4847-4fa1-8335-ccf0143300f2 namenklapper, 1840-1852 1167B http://proxy.handle.net/10648/e828658a-aab2-4787-b467-59af747c88a5 namenklapper, 1853-1867 1167C http://proxy.handle.net/10648/2dfa95b2-0170-40fd-ba25-2c723632be8c namenklapper, 1868-1879 1167D http://proxy.handle.net/10648/a13182a1-65bd-4eb2-85da-c3c1160a1173 namenklapper, 1880-1889 3787 http://proxy.handle.net/10648/6d29242e-faff-42d8-9555-a1c15925aa75 namenklapper, 1890-1900 3788 http://proxy.handle.net/10648/2c13cb52-7aa7-4f77-9967-c54eab60eb5a namenklapper, 1901-1909 3789 http://proxy.handle.net/10648/ac4cba52-1717-41a0-83f8-278fc9a758d6 namenklapper, 1909-1918 3790 http://proxy.handle.net/10648/6915078d-9e92-49ac-8e60-aafed6567fb4 namenklapper, 1919-1922 2066..2097 Stamboeken 8e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1899-1924 2066 http://proxy.handle.net/10648/17e188a3-6e9b-4e31-b0e0-8696eb6524c2 stamboeknummers 94272-95411, 1899-1900 2067 http://proxy.handle.net/10648/b034137c-4ae2-4a17-b969-0f1f6b6c907f stamboeknummers 95412-96538, 1900-1901 2068 http://proxy.handle.net/10648/4da0d414-05e4-495a-aa05-4bfabf45ee9d stamboeknummers 96539-97681, 1901-1902 2069 http://proxy.handle.net/10648/b067e9c8-7e0d-4d0e-9628-7e16df3cd06f stamboeknummers 97682-98822, 1902-1903 2070 http://proxy.handle.net/10648/53f304ac-0729-42c4-b003-da1bd7c4052a stamboeknummers 98823-99957, 1903 2071 http://proxy.handle.net/10648/3b76e008-9121-45b7-b10f-15d156ffd423 stamboeknummers 99958-1080, 1903-1904 2072 http://proxy.handle.net/10648/804ecad6-7abc-443d-8682-b38f50a7ca7c stamboeknummers 1081-2208, 1904-1905 2073 http://proxy.handle.net/10648/a70bbab2-c884-4a7d-9554-4a3829db831c stamboeknummers 2209-3342, 1905 2074 http://proxy.handle.net/10648/0e485333-d543-41c1-9b8d-361983f02d6c stamboeknummers 3343-4462, 1905-1906 2075 http://proxy.handle.net/10648/674c2ef3-6224-43c0-81a7-a68eb8f93652 stamboeknummers 4463-5603, 1906 2076 http://proxy.handle.net/10648/54448c7e-2344-4b21-bf99-ca40ecc10c0c stamboeknummers 5604-6743, 1906-1907 2077 http://proxy.handle.net/10648/7725818d-d08c-4fb8-ad6b-3c444ede27e1 stamboeknummers 6744-7886, 1907-1908 2078 http://proxy.handle.net/10648/b8b5df21-03bc-4bbf-8f96-cc5007cc5208 stamboeknummers 7887-9026, 1908-1909 2079 http://proxy.handle.net/10648/18aed979-051d-4525-8657-10c055dc57ec stamboeknummers 9027-10133, 1909 2080 http://proxy.handle.net/10648/22f8c1d6-7a6c-4f13-b270-d3f03041449c stamboeknummers 10134-11256, 1909 2081 http://proxy.handle.net/10648/55953254-5fdc-4e5a-9c2e-e4ccfb35fc85 stamboeknummers 11257-12399, 1909-1910 2082 http://proxy.handle.net/10648/bc541d48-c626-4e33-a6e1-bd5f65b93529 stamboeknummers 12400-13538, 1910-1911 2083 http://proxy.handle.net/10648/7d03c3d4-b978-46a2-8a8e-aa79ddc5580e stamboeknummers 13539-14678, 1911-1912 2084 http://proxy.handle.net/10648/83c33c74-5455-4662-b5c6-1bcb4165e7e4 stamboeknummers 14679-15815, 1912-1913 2085 http://proxy.handle.net/10648/33e09398-08ce-41e1-96c1-a7d2260567dc stamboeknummers 15816-16934, 1913-1914 2086 http://proxy.handle.net/10648/6fcb7b2c-f22a-4a7b-8e2f-974b8306b520 stamboeknummers 16935-17994, 1914-1915 2087 http://proxy.handle.net/10648/a6bbb051-d625-4257-a197-2e4225b281ec stamboeknummers 17995-19077, 1915-1916 2088 http://proxy.handle.net/10648/50038de7-77d3-459d-b095-ac0719ba28f1 stamboeknummers 19078-20170, 1916-1917 2089 http://proxy.handle.net/10648/96f0466b-3802-43cd-8d6a-3f751746205c stamboeknummers 20171-21281, 1917-1918 2090 http://proxy.handle.net/10648/56d4dd39-ba41-4077-a93b-e462415815c0 stamboeknummers 21282-22387, 1918 2091 http://proxy.handle.net/10648/343f0efd-6b77-4748-8ab4-e984464c0d6f stamboeknummers 22388-23437, 1918-1919 2092 http://proxy.handle.net/10648/a7d7b3b0-90a1-4834-aebe-d6b6b1a32096 stamboeknummers 23438-24423, 1920-1921 2093 http://proxy.handle.net/10648/e9aa37a2-f31b-461c-a886-c2b160bfc7d8 stamboeknummers 24424-25443, 1921-1922 2094 http://proxy.handle.net/10648/01eed788-627d-4920-a670-98b9deeaa07d stamboeknummers 25444-26538, 1922-1924 2095 http://proxy.handle.net/10648/7edf3d42-1694-4c3a-921d-59da04f844ea stamboeknummers 26539-26570, 1924 1167E http://proxy.handle.net/10648/f7d1cf21-4f18-4c49-802e-d29815e56d8a namenklapper, 1867-1891 2096 http://proxy.handle.net/10648/96a618e4-a574-4896-bdbc-3c007d88ce05 namenklapper, 1892-1912 2097 http://proxy.handle.net/10648/93302632-7714-4316-b1ff-3cdd39ad25f8 namenklapper, 1913-1924 14e Bataljon landweer 3791-3797 Stamboeken 14e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3791 http://proxy.handle.net/10648/fe9a70ec-e2c5-4463-8053-580e45a359d7 stamboeknummers 1-768, 1903-1908 3792 http://proxy.handle.net/10648/8d4787bf-1017-4164-b748-ccad88d9308e stamboeknummers 769-1278, 1908-1911 3793 http://proxy.handle.net/10648/1ba72473-6481-4104-b0aa-259245f59c3e stamboeknummers 1279-2001, 1911-1913 3794 http://proxy.handle.net/10648/188b2455-e767-4db5-975b-7f08549eb7cb stamboeknummers 2002-2991, 1913-1916 3795 http://proxy.handle.net/10648/11d1b92e-56d8-47e8-9604-a26f5be96e86 stamboeknummers 2992-4014, 1916-1919 3796 http://proxy.handle.net/10648/5d526dd4-ed08-452f-b44d-0aea498d6906 stamboeknummers 4015-5005, 1919-1922 3797 http://proxy.handle.net/10648/64557369-d4c2-42e7-903c-f8150bae1099 namenklapper, 1903-1921 2098-2102 Stamboeken 14e Bataljon Landweer. 1903-1921 2098 http://proxy.handle.net/10648/037e6888-07d5-42f4-88b2-5b2e891a8a5c stamboeknummers 1-1085, 1903-1909 2099 http://proxy.handle.net/10648/9b17d9db-69bb-4b26-b103-118b8bd3ecdf stamboeknummers 1086-3076, 1909-1913 2100 http://proxy.handle.net/10648/13653f46-1c82-4f9a-ba10-1a23c3e859a2 stamboeknummers 3077-3170, 1913-1917 2101 http://proxy.handle.net/10648/e5df47da-33b2-4d18-9f24-16f6828a4a4c stamboeknummers 3171-4348, 1917-1920 2102 http://proxy.handle.net/10648/882f3016-d02d-410e-88bb-aaf03d0302c9 stamboeknummers 4349-5006, 1920-1921 18e Bataljon landweer 3798-3804 Stamboeken 18e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3798 http://proxy.handle.net/10648/5770cc50-8cf9-4463-bbd7-5a9e1b2f5d86 stamboeknummers 1-672, 1903-1908 3799 http://proxy.handle.net/10648/810efc2f-d5dd-4ec2-aa01-b11d0158c2ff stamboeknummers 673-1370, 1908-1912 3800 http://proxy.handle.net/10648/f53ae432-a9f7-4c6a-a2de-41bde9a41c1a stamboeknummers 1371-2124, 1912-1913 3801 http://proxy.handle.net/10648/cbc3e328-b077-4c5a-9ac3-e81e617c68fe stamboeknummers 2125-2835, 1914-1916 3802 http://proxy.handle.net/10648/dd126fe9-1614-4a12-bc94-62403f79c3ab stamboeknummers 2836-3757, 1916-1920 3803 http://proxy.handle.net/10648/bc4387a4-7ddd-47fd-9ba1-3277631e0f02 stamboeknummers 3758-4505, 1920-1922 3804 http://proxy.handle.net/10648/56dbe7b9-ae96-4200-8c95-292abe52f917 namenklapper, 1903-1921 2103-2107 Stamboeken 18e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1920 2103 http://proxy.handle.net/10648/e4612abf-8327-4108-87db-da3b79921692 stamboeknummers 1-1089, 1903-1911 2104 http://proxy.handle.net/10648/cb5ebcf4-4f9b-4099-ac94-baa594d58ce9 stamboeknummers 1090-2253, 1911-1916 2105 http://proxy.handle.net/10648/8cbcb314-0e05-4549-8647-491a69b822fd stamboeknummers 2254-3396, 1916-1918 2106 http://proxy.handle.net/10648/5c97a7a2-88cf-4025-8fd1-d65765003dbd stamboeknummers 3397-4505, 1918-1920 2107 http://proxy.handle.net/10648/de6b7c2c-297a-4d9e-a26d-88ee31151e83 namenklapper, 1903-1920
9e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie

Achtereenvolgens:

9e Afdeling Infanterie (1819),

9e Regiment Infanterie (1841). De 9e Afdeling Infanterie was samengesteld uit: 12e Bataljon Infanterie van Linie, 8e, 9e en 15e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Zuid-Holland). Het 12e Bataljon Infanterie van Linie bevatte personeel van het vroeger, op 15 januari 1815, opgeheven 5e Bataljon Infanterie van Linie. Het 8e Bataljon Infanterie Nationale Militie heette vroeger, vóór 24 maart 1815, 12e Bataljon Infanterie Landmilitie, het 9e Bataljon Infanterie Nationale Militie was vroeger, vóór 24 maart 1815, het 15e Bataljon Infanterie Landmilitie, en het 15e Bataljon Infanterie Nationale Militie heette vroeger het 13e Bataljon Infanterie Landmilitie. Opgeheven 1843.

9e Regiment infanterie 253-278D Stamboeken 9e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1814-1843 253 http://proxy.handle.net/10648/5284568a-c932-4893-8abc-f2951ab86b47 stamboeknummers 1-1495, 1814-1818 254 http://proxy.handle.net/10648/09f1c45d-69a0-446a-b20e-e4fb94c8c020 stamboeknummers 1496-3268, 1814-1818 255 http://proxy.handle.net/10648/ba913656-0d05-4d86-9840-ec9e84fedd95 stamboeknummers 3269-4925, 1814-1818 256 http://proxy.handle.net/10648/4c97acd5-5404-4680-8cd3-cad0859d23b9 stamboeknummers 4926-6215, 1814-1816 257 http://proxy.handle.net/10648/2e36eaa4-af71-4f62-baca-22dd43922f32 stamboeknummers 6216-7733, 1816-1820 258 http://proxy.handle.net/10648/b7d7df2b-f7f8-443b-89f2-32007eeb2028 stamboeknummers 7734-9185, 1820-1821 259 http://proxy.handle.net/10648/9b07d5be-25d6-4cb8-a21e-0288b9dcabbb stamboeknummers 9186-10716, 1822-1823 260 http://proxy.handle.net/10648/e7cd8156-70a8-45d6-80d2-74e976665ac8 stamboeknummers 10717-12424, 1823-1824 261 http://proxy.handle.net/10648/f3802d29-2c0d-4f92-b958-199cb56d6553 stamboeknummers 12425-13531, 1824-1825 262 http://proxy.handle.net/10648/3e3131ef-a6b4-4a48-b1cf-cdec7a8fe921 stamboeknummers 13532-14432, 1826 263 http://proxy.handle.net/10648/047d85ff-c3ea-4a0c-b665-0d5211178fb2 stamboeknummers 14433-15522, 1826-1827 264 http://proxy.handle.net/10648/f3e7980b-32dd-4000-94c7-a942a2dbafa3 stamboeknummers 15523-16524, 1828 265 http://proxy.handle.net/10648/88a1df93-a752-4780-92ac-8c4f5145cdcc stamboeknummers 16525-17903, 1829 266 http://proxy.handle.net/10648/f95bcceb-be2e-45d3-a27b-f550ee3a20a7 stamboeknummers 17904-19035, 1830 267 http://proxy.handle.net/10648/e7ad0132-326b-4793-b9f0-396ab8c153ee stamboeknummers 19036-20053, 1830 268 http://proxy.handle.net/10648/9bef490a-fc41-46ab-99d2-032ba2fcf659 stamboeknummers 20054-21176, 1831 269 http://proxy.handle.net/10648/941ac1f6-6e4d-4597-b3fe-569a813a611c stamboeknummers 21177-21948, 1832 270 http://proxy.handle.net/10648/0c0d22be-58e4-4b23-9039-6311c3676848 stamboeknummers 21949-22963, 1833 271 http://proxy.handle.net/10648/19e28b4a-4b17-4425-bbd1-cf7ba629c79a stamboeknummers 22964-23906, 1834 272 http://proxy.handle.net/10648/18302549-fca3-4b92-bd40-078bcf4cb42c stamboeknummers 23907-24819, 1835 273 http://proxy.handle.net/10648/f3be7d0b-8a77-4b44-8b5d-7dde1d406653 stamboeknummers 24820-26217, 1836-1837 274 http://proxy.handle.net/10648/7f9cbce5-b0ca-46e1-9f4c-7bcdc53fff0b stamboeknummers 26218-27822, 1837-1839 275 http://proxy.handle.net/10648/241ce594-bd99-4ddc-9abf-4365b2acc866 stamboeknummers 27823-28825, 1839-1840 276 http://proxy.handle.net/10648/33ec995d-ba65-4909-a5ca-d6f9ebe2d5c6 stamboeknummers 28826-30040, 1841-1842 277 http://proxy.handle.net/10648/bdc69373-3462-477a-9c6c-64c0d985eb21 stamboeknummers 30041-31530, 1842-1843 278 http://proxy.handle.net/10648/7fa94a2f-1d9e-4093-9f66-c8c179989f9c stamboeknummers 31531-31607, 1843 278A http://proxy.handle.net/10648/bcb835c2-47b1-462f-9e74-d1228eda4fc6 namenklapper tot 1829 278B http://proxy.handle.net/10648/d4d8c934-0b09-4e50-8a6e-6f8ab6536d7b namenklapper, 1830-1839 278C http://proxy.handle.net/10648/3f0dae2b-ea14-44d2-b6c0-889200506d36 namenklapper, 1840-1843 278D http://proxy.handle.net/10648/531860ac-b5d9-42ef-87a7-9179efaa508e namenklapper (alfabetisch-lexicografisch) op stamboeknummers 1-20000, 1814-1830 3805-3834 Stamboeken 9e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1903-1922 3805 http://proxy.handle.net/10648/ddfcc400-95ff-4399-865b-477ca2b156da stamboeknummers 1-1121, 1903 3806 http://proxy.handle.net/10648/f77310c6-7884-4742-b4af-48339cac8727 stamboeknummers 1122-2225, 1903 3807 http://proxy.handle.net/10648/3904187d-6794-492b-85e4-29683766280f stamboeknummers 2226-3342, 1903 3808 http://proxy.handle.net/10648/5b5b6dc8-5477-4cb6-b336-804207687bf4 stamboeknummers 3343-4309, 1903 3809 http://proxy.handle.net/10648/cd8391f0-2889-494e-a0d6-5b336d67e71a stamboeknummers 4310-5597, 1903-1904 3810 http://proxy.handle.net/10648/4b47f60c-d85a-46b3-a11e-a176429d47e1 stamboeknummers 5598-6991, 1904-1905 3811 http://proxy.handle.net/10648/7bc61b59-630b-4c4b-930a-d1213a5f2c7e stamboeknummers 6992-8360, 1905-1906 3812 http://proxy.handle.net/10648/e5198fb7-30dc-48de-9ad6-58a15744a20c stamboeknummers 8361-9739, 1906-1907 3813 http://proxy.handle.net/10648/1bb8164c-c3b0-4ce3-b832-63f0846df761 stamboeknummers 9740-10745, 1907-1908 3814 http://proxy.handle.net/10648/197123a3-029d-456f-8682-d718f5fd69ff stamboeknummers 10746-11568, 1908 3815 http://proxy.handle.net/10648/43cfeca2-a9e2-43a3-8193-30e4d715e5cc stamboeknummers 11569-12544, 1909 3816 http://proxy.handle.net/10648/7740e2f2-b8aa-4979-84f3-076baa84eaae stamboeknummers 12545-13566, 1909 3817 http://proxy.handle.net/10648/1c414c01-460f-45b4-a3de-1a79544d6435 stamboeknummers 13567-14628, 1909 3818 http://proxy.handle.net/10648/cacba45a-df83-49cd-a544-2230ead0efcd stamboeknummers 14629-15566, 1909-1910 3819 http://proxy.handle.net/10648/15994152-6139-47ea-9c29-431c236d1ecb stamboeknummers 15567-16506, 1910-1911 3820 http://proxy.handle.net/10648/8967950e-0862-4d60-9574-6fae45a02310 stamboeknummers 16507-17438, 1911 3821 http://proxy.handle.net/10648/8efe180a-5f68-4948-a95e-9f94242cf4da stamboeknummers 17439-18380, 1912 3822 http://proxy.handle.net/10648/b3d9eafc-6430-40c2-b43f-f513245ea42b stamboeknummers 18381-19384, 1912-1913 3823 http://proxy.handle.net/10648/81849af5-a343-436e-90db-35d007547d5e stamboeknummers 19385-20453, 1913-1914 3824 http://proxy.handle.net/10648/a82370b1-349b-4e35-99c2-42e7a1b0b22b stamboeknummers 20354-21599, 1914-1915 3825 http://proxy.handle.net/10648/dabd7949-71f9-4a2d-a0b2-9466ed550515 stamboeknummers 21600-22567, 1915-1916 3826 http://proxy.handle.net/10648/6ee95311-b39f-420c-8d72-af112228b290 stamboeknummers 22568-23624, 1916-1917 3827 http://proxy.handle.net/10648/77243ee1-5b71-49c0-9404-e82f6a38765b stamboeknummers 23625-24668, 1917-1918 3828 http://proxy.handle.net/10648/32209a22-9ae9-4a86-9e26-91ba373db63f stamboeknummers 24669-25716, 1918 3829 http://proxy.handle.net/10648/f89cb760-c09c-4ea3-ae35-21b91c6d1c2b stamboeknummers 25717-26730, 1918-1920 3830 http://proxy.handle.net/10648/25c19a57-78a8-47c0-947b-d1d223fa9e22 stamboeknummers 26731-27615, 1920-1922 3831 http://proxy.handle.net/10648/bf0710b5-074b-4fb8-a839-f2f3a3d6133f stamboeknummers 27616-27939, 1922 3832 http://proxy.handle.net/10648/0eeda688-c043-44cb-988e-79faf0a2a828 namenklapper, 1903-1909 3833 http://proxy.handle.net/10648/2593faa1-7eeb-4ca5-b445-f3d0e5c494b9 namenklapper, 1909-1918 3834 http://proxy.handle.net/10648/798ac7f1-2d24-45a4-8a49-ebbb0a5c041d namenklapper, 1919-1922 2108-2136 Stamboeken 9e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1903-1924 2108 http://proxy.handle.net/10648/63b09057-c896-4566-8e12-0d8659155b7e stamboeknummers 1-1121, 1903 2109 http://proxy.handle.net/10648/357ea4dc-c9a4-4c2e-9c5a-c66f91518680 stamboeknummers 1122-2225, 1903 2110 http://proxy.handle.net/10648/f8710322-7bcb-46ee-8080-59d7d1b76277 stamboeknummers 2226-3342, 1903 2111 http://proxy.handle.net/10648/d4251674-dbe0-41b3-94cf-1076cbc6507f stamboeknummers 3343-4309, 1903 2112 http://proxy.handle.net/10648/fa53239a-c137-4984-808a-50442c616aff stamboeknummers 4310-5206, 1903-1904 2113 http://proxy.handle.net/10648/67d94bfb-a499-4977-a156-27245a3b2ede stamboeknummers 5207-6336, 1904-1905 2114 http://proxy.handle.net/10648/ebf04f77-0c48-49a8-a188-71e8d1e620b2 stamboeknummers 6337-7465, 1905 2115 http://proxy.handle.net/10648/90bd2a9d-1c14-4319-a86a-bb91644fcb68 stamboeknummers 7466-8607, 1905-1906 2116 http://proxy.handle.net/10648/98a8faac-1a33-499e-8f2e-c59e307eae10 stamboeknummers 8608-9730, 1906-1907 2117 http://proxy.handle.net/10648/46dfbe64-bc05-43ac-b635-f3cb633c1015 stamboeknummers 9731-10837, 1907-1908 2118 http://proxy.handle.net/10648/d07f3785-c05b-42b2-a291-bad883c3a184 stamboeknummers 10838-11958, 1908-1909 2119 http://proxy.handle.net/10648/c867695d-0c40-4f49-886e-e94c97dec4a4 stamboeknummers 11959-13070, 1909 2120 http://proxy.handle.net/10648/c4994396-aaa6-4a3c-954d-3154775b5f51 stamboeknummers 13071-14201, 1909 2121 http://proxy.handle.net/10648/d1ff02fd-a79b-4ebd-96b3-e7ddb8c6ef35 stamboeknummers 14202-15319, 1909-1910 2122 http://proxy.handle.net/10648/ae659eb9-f29b-403c-a4f8-14fdfdf95ca3 stamboeknummers 15320-16435, 1910-1911 2123 http://proxy.handle.net/10648/b16c5332-10ae-4c9b-8b39-1a66a0fbc1e9 stamboeknummers 16436-17543, 1911-1912 2124 http://proxy.handle.net/10648/4e81149a-1fa8-4055-ad41-0ea3d5e98aed stamboeknummers 17544-18666, 1912 2125 http://proxy.handle.net/10648/26681b7f-e8c7-4eb2-b08c-b7c02383d4c0 stamboeknummers 18667-19803, 1912-1913 2126 http://proxy.handle.net/10648/5daf8cf9-c6ee-46b2-9fb6-a67f99fb9402 stamboeknummers 19804-20934, 1913-1914 2127 http://proxy.handle.net/10648/03bebdf2-6beb-4458-aa2b-c4e397f5ac1d stamboeknummers 20935-22055, 1914-1915 2128 http://proxy.handle.net/10648/fc043e83-762d-4cf3-94cd-5ae628f337d3 stamboeknummers 22056-23135, 1915-1917 2129 http://proxy.handle.net/10648/5141c6d3-5491-411f-9117-80f27d58aec0 stamboeknummers 23136-24206, 1917 2130 http://proxy.handle.net/10648/43841168-93aa-4e7c-9ccb-83f8fe8314b5 stamboeknummers 24207-25343, 1917-1918 2131 http://proxy.handle.net/10648/47a7f31c-96c5-4a09-ab41-4f2b2724d40f stamboeknummers 25344-26453, 1918-1920 2132 http://proxy.handle.net/10648/154ec5b9-6f09-4a03-ac48-29ed8ed5d361 stamboeknummers 26454-27574, 1920-1922 2133 http://proxy.handle.net/10648/64dd7e46-7ea9-4fc4-889b-8044ab3a18f9 stamboeknummers 27575-28651, 1922-1924 2134 http://proxy.handle.net/10648/14856a4c-e32f-4141-8895-51feea426d05 stamboeknummers 28652-28987, 1924 2135 http://proxy.handle.net/10648/22b401cb-1769-44c8-b4b2-fa8afead8106 namenklapper, 1896-1909 2136 http://proxy.handle.net/10648/95792740-8951-4c52-9866-2722d9cb01cc namenklapper, 1910-1924 1e Bataljon Landweer 3835-3840 Stamboeken 1e Bataljon Landweer, met namenklapper. 1903-1922 3835 http://proxy.handle.net/10648/e1795940-f045-4d7e-a6d2-f818fc3c3e15 stamboeknummers 1-549, 1903-1909 <