2.13.04 Inventaris van de dienststaten en stamboeken der Officieren van de Koninklijke Landmacht en van de koloniale troepen in Nederland, (1715) 1814-1940 (1945) M.G.H.A. de Graaff Nationaal Archief, Den Haag 1961 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Elena Magnée, 16 mei 2007 This finding aid is written in Dutch. 26 juli 2007 Abstract aangepast door Henny van Schie. 22 augustus 2008 Hiaten numerieke lijst opgevuld door beschrijvingen series, door Diederick Kortlang, moet nog wel ingevoegd worden in systematische lijst 18 augustus 2011 3 Verwijzing naar indexen toegevoegd door Pauline van den Heuvel 11 november 2011 4 inventarisnummers 439-443 toegevoegd, door Caroline Leistra Beschrijving van het archief Stamboeken Officieren Landmacht en koloniale troepen Oorlog / Stamboeken Officieren KL 1750-1940 merendeel 1814-1940 D27013 23.80 meter; 777 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Generale Intendance voor de Administratie van Oorlog De dienststaten van militair personeel werden bijgehouden in omvangrijke registers: de zogenaamde stamboeken. Van de officieren werd een aparte serie gevormd, toegankelijk via een aantal klappers. In de stamboeken zijn over een militair (als regel) de volgende gegevens te vinden: familienaam en voornamen, geboorteplaats en datum, namen van de ouders, laatste woonplaats, signalement en staat van dienst. De huidige verzameling beslaat hoofdzakelijk de periode 1814-1945 en bevat ook de dienststaten van officieren van het KNIL. Archiefvorming Geschiedenis van het archiefbeheer

De stamboeken en dienststaten van officieren van de landmacht 1813-1844 werden in 1920 van het departement van Oorlog overgenomen, in 1933 aangevuld met de boeken uit de jaren 1845-1877, gevolgd in een aanvulling in 1960 met een aanvulling uit de jaren 1878-1924 en in 1983 gecompleteerd.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 05.01 2.13 Verantwoording van de bewerking

De stamboeken officieren 1814-1877 werden in de jaren 1935-1937 geklapperd door mej. J.C. Leeuwenberg, toen ter tijd volontaire aan het Algemeen Rijksarchief. In 1960/1 werden deze stamboeken verfilmd door de Genealogical Society van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen, waarbij een numerieke lijst werd aangelegd. Deze gelegenheid is gebruikt om ook een systematisch overzicht te vervaardigen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de medewerking van de volontair M.G.H.A. de Graaff, historisch student te Leiden.

Naast een enkel stamboek, waarin enkel onderofficieren en minderen genoemd worden, zijn er meerdere delen, die naast de officieren ook deze rangen geven. Een groot deel van de stamboeken heeft een ingevoegde namenklapper. De nrs. 439-443 (zie Numerieke lijst, p. 24) zijn later toegevoegd en komen niet voor in de z.g. Leidse boekjes.

De stamboeken en dienststaten van officieren van de landmacht 1813-1877 werden in de jaren 1935/1937 geklapperd door mej. J.C. Leeuwenburg, toen ter tijd volontaire aan het Algemeen Rijksarchief, [nu Nationaal Archief] in de enkelvoudige losbladige vorm van de zogenaamde Leidse boekjes.

Toen de Genealogical Society van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen van de laatste dagen de stamboeken in 1960/61 verfilmde, werd een numerieke lijst aangelegd.

De officiersstamboeken 1850-1924 (inventarisnrs. 444-613) werden in 1960 door het ministerie van Defensie overgedragen en in 1963 door M.G.H.A. de Graaff geinventariseerd.

De hoofdschrijver van de Tweede Afdeling C.H.M. Hendrikx klapperde de nieuwe aanwinst. Hij voegde vervolgens de oude en de nieuwe klapper samen en, om het gevaar van verlies, dat bij het drukker gebruik van dit nog slechts in enkelvoud bestaande hulpmiddel steeds groter werd, te voorkomen, is overgegaan tot vermenigvuldiging.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Andere toegang

Op de Stamboeken officieren 1813-1924 (inventarisnummers 1-613) is een digitale index beschikbaar (oud nrs. 2.13.05 en 2.13.06).

Op de Stamboeken officieren KNIL 1815-1950 (inventarisnummers 383-415, 437-439, 614-690) is een digitale index beschikbaar (oud nrs. 2.13.07 en 2.13.08).

Op de Stamboeken officieren supplement (BRIOP) 1750-1950 (inventarisnummers 701-783) is een digitale index beschikbaar.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Stamboeken Officieren Landmacht en koloniale troepen, nummer toegang 2.13.04, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken Officieren KL, 2.13.04, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen SYSTEMATISCHE LIJST 1814-1877 DIENSTSTATEN 219 http://proxy.handle.net/10648/255156f6-5239-4f6e-bf05-f08448a0f865 Dienststaten van gepensioneerde officieren 1815 1 pak

niet in Leidse boekjes. Ingekomen ingevolge aanschrijving van 30 juni 1815 Staatsc. 35.

225-234 Dienststaten en dienstacten van officieren 1813-1816 10 pakken

niet in L.B.

225 http://proxy.handle.net/10648/afbed84c-141c-4472-844e-c7b1f585ac9b 1-60 226 http://proxy.handle.net/10648/27994e69-df2a-4e58-a00e-9bdcef12aa9e 61-170 227 http://proxy.handle.net/10648/6d32d636-4271-4876-854e-7d81e2cf7d66 301-400 228 http://proxy.handle.net/10648/507f6130-c0f2-4844-b52f-baaa9bcfc211 401-550 229 http://proxy.handle.net/10648/6b8fd05e-28b3-4fd7-b57e-1ef2f6142166 551-650 230 http://proxy.handle.net/10648/35bea27d-c2d9-4dc6-acb4-3e030cb116d0 651-800 231 http://proxy.handle.net/10648/c42b866c-f55d-470f-8ca8-f5ba354e9b94 801-950 232 http://proxy.handle.net/10648/b24f6189-1ca0-437f-b053-f76d9c5762b1 801-950 233 http://proxy.handle.net/10648/9ac752c8-f5d2-48d1-b741-6af460438f77 951-1100 234 http://proxy.handle.net/10648/c6ebc189-e672-49bc-85e4-abca1452c1b5 1101-1192
204-217 Dienststaten van officieren 1814-1820 14 banden

niet in L.B.

204 http://proxy.handle.net/10648/655555fe-09f4-4ea2-ad4f-00cd8eccacf1 1-200, met klapper 205 http://proxy.handle.net/10648/4b6925bf-93e9-41d6-8c7c-945cc6602167 201-475, met klapper 206 http://proxy.handle.net/10648/75098a1b-9cf8-4055-bf0a-b4a58de201c2 476-738, met klapper 207 http://proxy.handle.net/10648/e95aeca0-509f-488f-ac68-891acd99344b 739-981, met klapper 208 http://proxy.handle.net/10648/ac303848-20bb-4785-bdd0-3477ab496746 982-1237, met klapper 209 http://proxy.handle.net/10648/ce03c1a1-c6bf-4102-86c8-506443fa8199 1238-1479, met klapper 210 http://proxy.handle.net/10648/ff49ae08-bc74-42eb-a5b4-8d908f595219 1480-1754, met klapper 211 http://proxy.handle.net/10648/51f24db0-24fe-4774-8c40-bc1a198433d2 1755-2026, met klapper 212 http://proxy.handle.net/10648/7c85facc-4d38-4167-8e8c-eee3564d6c64 2027-2263, met klapper 213 http://proxy.handle.net/10648/bd9cf590-cc8f-4b07-bb13-3282932d81e2 2264-2529, met klapper 214 http://proxy.handle.net/10648/91dcbf27-3874-4ced-aac6-64fd0ea96940 2530-2768, met klapper 215 http://proxy.handle.net/10648/fa45140f-1568-4f15-ad54-762a699043bd 2769-2942, met klapper 216 http://proxy.handle.net/10648/1aa9e0fb-e1f7-4935-b714-dc40bd88c596 2943-3163, met klapper 217 http://proxy.handle.net/10648/ff446c73-2b2e-415e-acbc-c2308e5e7099 3164-3242, met klapper
218 http://proxy.handle.net/10648/69066c1b-e29b-4793-87ba-aea97d06346b Klapper 220-224 Dienststaten van gewezen officieren van de artillerie 1814-1839 4 pakken

niet in L.B.

220 http://proxy.handle.net/10648/9f56e76b-b28b-481c-8272-81920d136c2f 1-132 221 http://proxy.handle.net/10648/b091324a-812c-4fde-a754-76616e890834 133-260 222 http://proxy.handle.net/10648/7e65e466-4cb1-4cfd-8d4b-5fd0aadf9b0b 261-383 223 http://proxy.handle.net/10648/058100f2-ee50-4bff-9e86-4a5c1bc54878 384-445 224 http://proxy.handle.net/10648/fb0ca061-1e74-4476-a421-2c3036543e0c Klapper.
238 http://proxy.handle.net/10648/fb2735f3-31ba-4040-8dbb-aca90e7b1da5 Dienststaten van gewezen officieren van gezondheid, met klapper. 1831-1839 1 deel 422-424 Biografisch tableau infanterie. 1817-1820 3 delen 422 http://proxy.handle.net/10648/00e3d1b2-efaa-4c88-8d65-545e4c3eb72a 3e afdeling 423 http://proxy.handle.net/10648/e36be203-fec7-403c-9a88-71bdfd61dc1f 11e afdeling 424 http://proxy.handle.net/10648/2e5dc4b1-a4fd-4461-88d5-23d9d67ac3f3 12e afdeling 418-421 Rang- en conduitelijsten infanterie. 4 delen 418 http://proxy.handle.net/10648/3e19be8a-454d-47ee-accc-905bddb2b59e 1e afdeling, 1e en 2e bat.1836 419 http://proxy.handle.net/10648/376f304c-cf1f-4995-9aea-f452215cd8d1 2e afdeling1837 420 http://proxy.handle.net/10648/f2344d39-6562-4df8-b71b-2cbe21058fd5 2e afdeling1838 421 http://proxy.handle.net/10648/a51e7dfa-d504-4a13-b211-c95bc352e674 2e afdeling1839 STAMBOEKEN Nederlandse eenheden. Algemeen. Generale staf en plaatselijke staven. 701 http://proxy.handle.net/10648/801821ff-21ee-497b-bdcf-3d68c1a55571 "Oudste stamboek der heeren officieren van de Generale Staf", [Gen.Staf I] 1750-1802 704 http://proxy.handle.net/10648/74e56a7a-30c1-49a8-9229-55b6bc6af212 Generale staf II 1784-1917 312 http://proxy.handle.net/10648/d99e8a6f-4f01-436c-bc39-13de3e4f7c79 Generale staf, met klapper 1827 702-703 Generaals 702 http://proxy.handle.net/10648/81ca30db-87a2-41e3-ba3c-b67dd3f8853c Generaals I 1758-1853 703 http://proxy.handle.net/10648/01e4f24b-5acd-4cad-9fd6-ea1e114b90d2 Generaals II 304 http://proxy.handle.net/10648/a0103816-b03e-4b6d-a6f8-ec96d3a368d9 Staf infanterie en cavalerie 1841-1843 309 http://proxy.handle.net/10648/1f0ebe47-f59e-417c-8e8c-04320b0f4c39 Plaatselijke staf 1817-1828 166-167 Plaatselijke commandanten en plaatsmajoors. 167 http://proxy.handle.net/10648/baf17c68-a59d-46ef-93cc-e91f1f28875b 1814-1829 1814-1829 166 http://proxy.handle.net/10648/35793a75-4177-445a-a0a5-6b668e3b6fd5 1828-1829, met klapper 1828-1829 Garnizoensbataillons en -troepen 187 http://proxy.handle.net/10648/746d8819-33c7-46ec-8c85-816ab3f23a64 Garnizoenstroepen te Amsterdam 1829 -1841 188 http://proxy.handle.net/10648/d10ad423-a10a-4683-97c1-c8cf60bdc1ac Garnizoenstroepen te Amsterdam, klapper 1829 -1841 189 http://proxy.handle.net/10648/7967cb7c-9ae3-496f-b53d-5457213af20c Garnizoenstroepen te Hoorn 1823-1843 190 http://proxy.handle.net/10648/784db409-6f5b-493a-82f1-f9f80b4e17ee Garnizoenstroepen te Brielle 1829 -1843 191 http://proxy.handle.net/10648/3111b64e-02d1-4282-923f-1147ed6f50c6 Garnizoenstroepen te Nieuwpoort en Veere 1829-1843 245 http://proxy.handle.net/10648/27f0f3a0-f149-4228-bb5d-48c0e0c7948a Garnizoensbataillon en -troepen te Nieuwpoort, met klapper. 1829-1843 186 http://proxy.handle.net/10648/55d6af81-bb1b-4330-a0a7-f78960911cb5 34e Garnizoensbataillon 1e cie 1814-1828 249 http://proxy.handle.net/10648/471b38a2-ea7f-4c45-9a68-0a68bd5a4e00 1e-3e cie 1814-1825 247 http://proxy.handle.net/10648/996427bb-772b-4c88-9e25-7e97c9308868 2e cie 1814-1829 246 http://proxy.handle.net/10648/64521327-1fad-42be-b2c1-f44fcdb588af 3e cie 1814-1829 433 http://proxy.handle.net/10648/56275eaf-4106-4387-8af9-11dd7b31a988 4e cie 1814-1829 192 http://proxy.handle.net/10648/b087edf0-55be-40e5-952e-8f1924cb9d4e 5e of artillerie-garn, cie 1822-1830 248 http://proxy.handle.net/10648/53bda671-e76a-44d2-bd94-c48cc7627165 7e cie 1814-1829 39 http://proxy.handle.net/10648/66804993-b368-4765-8f5e-a3702fbbd4d4 8e cie, met klapper 1814-1819 434 http://proxy.handle.net/10648/8a34d80a-ff46-4e64-a2a8-1369254a6b19 9e cie 1814-1829 435 http://proxy.handle.net/10648/fb3dcbf3-a939-4ba0-bf41-e8079a00a06e 10e cie 1814-1829 40 http://proxy.handle.net/10648/97152d73-991f-44c0-8a2d-caf08f5ab666 11e cie 1816 41 http://proxy.handle.net/10648/76fb4fb8-9281-4b44-bffd-4df7f99861d1 12e cie 1814-1817 Kwartiermeesters, administrateurs en intendanten. 305-306 Kwartiermeesters 1814-1877 305 http://proxy.handle.net/10648/2a0706f6-b4f0-485f-8407-b7e78801a714 1814-1877, met klapper 306 http://proxy.handle.net/10648/90e9aaf9-1c2d-4700-b332-450a614c914b 1870-1875 243 http://proxy.handle.net/10648/c6709b66-7160-4f64-ac06-210ccb70b155 Administrateurs van kleding en wapenen 1824-1875 310 http://proxy.handle.net/10648/0452988a-69cb-4e91-a942-9a03d0c3acdf Korps intendanten, met klapper 1830-1877 Geneeskundige dienst. 705 http://proxy.handle.net/10648/37ecb133-9ca9-401b-a50e-d8ea7f1e12b2 Geneeskundige Dienst I 1774-1810 706 http://proxy.handle.net/10648/ec4c8533-f896-4963-a047-a3d4ad7a687d Geneeskundige Dienst II 236 http://proxy.handle.net/10648/095e9eba-42a6-46c5-9d78-c4a1a073b8cd "Mouvementsregister van de geneeskundige dienst" 1824-1840 237 http://proxy.handle.net/10648/b8b140d2-ca2d-496f-a958-fab3f9dd34e0 Klapper op 236. 244 http://proxy.handle.net/10648/a47d4a6c-5bee-4f0c-a6de-cf101f861c3a Directeuren hospitalen 1824-1840 Onderwijs 319 http://proxy.handle.net/10648/df11cc18-4e52-4dc1-8527-30b0ddb17f6a Koninklijke Militaire Academie, met klapper. 1826-1836 427 http://proxy.handle.net/10648/3e50a099-f0ae-4edf-985d-2267fcbd4a93 Koninklijke Militaire Academie 1825-1841 320 http://proxy.handle.net/10648/9403235d-ee6b-43ef-8899-cb12052e1c64 Koninklijke Militaire Academie, met klapper 1842 428 http://proxy.handle.net/10648/8b8d7174-f4a9-409b-816f-002e9c9fb8b1 Koninklijke Militaire Academie 1835-1908 432 http://proxy.handle.net/10648/bad08c6c-5098-466f-9342-c4ba9e911382 Instructiebataillon ± 1880 430 http://proxy.handle.net/10648/79fb2ace-2eb7-4b85-9770-527d262d8803 Instructiebataillon, met klapper 1880-1902 429 http://proxy.handle.net/10648/847b2dd3-bb81-49fa-934e-715f5fc5865c Instructiebataillon, met klapper 1890-1920 431 http://proxy.handle.net/10648/6f7123e9-3fc0-40a1-ae8c-a1ba4a3a26b7 Hoofdcursus 1903-1923 331 http://proxy.handle.net/10648/aa4fa2d4-e419-421d-9490-8908832dd327 Pupillenschool Nieuwersluis 1885 326 http://proxy.handle.net/10648/b7a7b36f-5327-4edc-ac98-fbf14456ceb8 Koninklijke Rijschool 1830-1839 Algemeen depot voor discipline. 348 http://proxy.handle.net/10648/ce74497f-3af8-4292-979b-8ae060fe0d2d Algemeen depot voor discipline, met klapper. 1850-1860 Bijzonder. Infanterie 202 http://proxy.handle.net/10648/357bb20d-f3d6-44a5-9987-9a0064264071 Korps velites 1814

Het korps velites 1809-1810 werd in 1810 het regiment Pupillen. Sinds juni 1812 was het genaamd Korps pupillen der Keizerlijke Garde. Het werd in december 1814 opgeheven.

A Infanterie van Linie, 1814-1817 1 -2 1e bataillon, met klapper. 1 http://proxy.handle.net/10648/b5bb8f4a-0f37-4f00-9790-7842876cc9e5 deel 1 2 http://proxy.handle.net/10648/6c02ae70-b25e-4064-a6b7-14546846bc14 deel 2 3 http://proxy.handle.net/10648/9c7158fa-3e07-47da-8350-37d831f73be3 2e bataillon 4, 159 3e bataillon 4 http://proxy.handle.net/10648/a6eb06a3-49f8-4ee5-a12c-1479df2bdb62 deel 1 159 http://proxy.handle.net/10648/bd71f4d3-057b-4495-8bcb-72f782098909 deel 2 5, 126 4e bataillon 5 http://proxy.handle.net/10648/29689ad5-9933-41a6-b21e-8e4e2c9fe6bd deel 1 126 http://proxy.handle.net/10648/0d7c8e89-9357-41d5-b2ee-421f8ff627af deel 2 19 http://proxy.handle.net/10648/9170ec3a-1885-4494-b1a4-f2e99aaa6bf4 5e bataillon 11 http://proxy.handle.net/10648/8a559263-617f-4850-92a8-efab739eff7a 6e bataillon 13 http://proxy.handle.net/10648/76dbba19-ffc9-44bb-97ca-3d52d2fdfd0e 7e bataillon 12 http://proxy.handle.net/10648/f763506e-c5ee-4ed9-a35d-4ec8e071dd3a 6e en 7e bat. staf, met klapper. 14, 160 8e bataillon 14 http://proxy.handle.net/10648/b0147f66-1925-4213-967e-f1492ecec8ae deel 1 160 http://proxy.handle.net/10648/0d824d78-41d2-4c0d-839f-0ee74512ac92 deel 2 15 http://proxy.handle.net/10648/16edc70f-5ef7-4f50-b9d2-898431cb3a37 9e bataillon 16 http://proxy.handle.net/10648/e0fe05b6-0313-4615-a7cb-8f8655717276 10e bataillon 21 http://proxy.handle.net/10648/69472a4c-4482-4194-ae2e-6937a0e90bfc 11e bataillon 161 http://proxy.handle.net/10648/c10b5927-c661-4740-b5df-5b670abf0003 12e bataillon 20 http://proxy.handle.net/10648/b4f32f2c-4f3f-417b-87e0-8a063071d256 13e bataillon 180 http://proxy.handle.net/10648/9b5fc556-6c2f-4a5f-8405-8f8059b72b25 14e bataillon 22 http://proxy.handle.net/10648/f0153cc8-d976-4968-b182-29bb03b45a84 15e bataillon 127 http://proxy.handle.net/10648/6fb5cfaa-d433-494f-9367-54c849500d6c 16e bataillon 6 http://proxy.handle.net/10648/594371a9-8e0d-459d-a0f8-4c564104d20f 5e regiment 1e bataillon 7 http://proxy.handle.net/10648/7ebaa5b1-c6b6-443f-a649-17c0f3b80889 5e regiment 2e bataillon 150, 155 5e regiment 6e bataillon 150 http://proxy.handle.net/10648/d34a0fab-cc43-4f5d-a2b7-0f1612029868 deel 1 155 http://proxy.handle.net/10648/32de40cd-be90-431b-b69e-b7808af74dc7 deel 2 151 http://proxy.handle.net/10648/d2aa65b6-f405-41c0-980d-23daaf2c90a2 5e regiment 7e bataillon 152 http://proxy.handle.net/10648/590bf5de-d9ea-4423-a86d-1b05a728872f 5e regiment 10e bataillon 153-154 5e regiment 11e bataillon 153 http://proxy.handle.net/10648/ebe370f4-8e85-493d-88e4-8f73f7976075 deel 1 154 http://proxy.handle.net/10648/af9ec601-9805-4552-94b9-024ee637c360 deel 2 B Infanterie Landmilitie, 1814-1817 43 http://proxy.handle.net/10648/a4a8d88a-040d-45fc-b590-ece1ec14a7d4 1e bataillon 44 http://proxy.handle.net/10648/c1d3a647-59d2-4402-a5b3-0035b362a0d6 2e bataillon 45 http://proxy.handle.net/10648/6aed19ef-910f-48cd-ba8a-cccf34f7cb09 3e bataillon 8 http://proxy.handle.net/10648/b87c639f-7b75-4e91-8c79-5080af413efa 4e bataillon 9 http://proxy.handle.net/10648/3237205e-61e8-4c32-842e-912f80dbe088 5e bataillon 46 http://proxy.handle.net/10648/9a228f19-b2f3-4428-9f58-ee544e33cb3f 6e bataillon 52 http://proxy.handle.net/10648/93327bf3-4636-4370-9aba-f90a5e6e6209 7e bataillon 50 http://proxy.handle.net/10648/bb381496-3b4c-47f3-b185-579b48c9b574 8e bataillon 51 http://proxy.handle.net/10648/f8262804-ecec-43c6-a929-20f3681f80f7 9e bataillon 48 http://proxy.handle.net/10648/cb64ad2c-5a64-4fbc-b821-24b78cf9f867 10e bataillon 49 http://proxy.handle.net/10648/22710700-ebb7-4fe0-82b8-f7fe76b26da2 11e bataillon 53 http://proxy.handle.net/10648/82870ffe-ef2e-4b3c-a2a7-4b2d0566c9f7 13e bataillon 47 http://proxy.handle.net/10648/bf6e1eb1-bc74-4e4b-a684-9c6a6fc1f79a 15e bataillon 10 http://proxy.handle.net/10648/32ae931c-3870-4278-ad15-708fc5ad994b 16e bataillon 55 http://proxy.handle.net/10648/32f95fdd-9e39-458e-8130-d142778720ea 17e bataillon 56 http://proxy.handle.net/10648/13087b80-2d89-4fdc-8f9e-cd611026ac81 17e bataillon 57 http://proxy.handle.net/10648/aa892499-d896-452a-8c17-bac8cc4f31f2 18e bataillon 54 http://proxy.handle.net/10648/b7f1dd7a-efb1-47ac-b23d-b35690f6fa5c 20e bataillon 60 http://proxy.handle.net/10648/97e9bf87-d3c9-455a-a206-da7d03577cc8 22e bataillon C Nationale Militie, 1815-1818 58 http://proxy.handle.net/10648/151a46dd-85b7-476e-98f9-bc6d6f5875e1 20e bataillon 59 http://proxy.handle.net/10648/d5cc7aee-fc36-4eac-9cba-4ff04bff03cc 21e bataillon 61 http://proxy.handle.net/10648/584ec6cc-7620-40a3-84ab-4d0fb725a134 23e bataillon 62 http://proxy.handle.net/10648/87a741c6-e6df-48f6-8f04-531232c98f0d 24e bataillon 63 http://proxy.handle.net/10648/18413208-336d-423b-b83c-aec4ecbd4454 25e bataillon 64 http://proxy.handle.net/10648/b2cbf32b-470e-499d-9ca2-d1430cef8d47 26e bataillon 65 http://proxy.handle.net/10648/3d9c2f7d-7d3c-46f3-9f26-df1b7cea114a 27e bataillon 66 http://proxy.handle.net/10648/b32382c5-6e21-4138-8aa9-055c5213b658 28e bataillon 67 http://proxy.handle.net/10648/656ef498-67c4-410b-b631-57a8a1145c45 29e bataillon 68 http://proxy.handle.net/10648/59196a8a-d589-408b-8a3e-d3082fc52cb7 30e bataillon 69 http://proxy.handle.net/10648/ed4bd44d-2df6-46ea-8931-1356d477c632 31e bataillon 70 http://proxy.handle.net/10648/14eb5396-06da-4c27-9e6d-c718a98b86c0 32e bataillon 71 http://proxy.handle.net/10648/ded2c1c2-3c98-4ee4-a22a-8ecf56fc57c5 33e bataillon 72 http://proxy.handle.net/10648/a877e73b-81e6-4535-8bae-712129f7206a 34e bataillon 73 http://proxy.handle.net/10648/5f566de7-f652-4c7e-b153-999883aaf947 35e bataillon 74 http://proxy.handle.net/10648/a305b158-d109-4c8e-8863-f767a2cb32a6 36e bataillon 75 http://proxy.handle.net/10648/15c57a92-7317-4aaa-a62b-af6b1a4bf143 37e bataillon 76 http://proxy.handle.net/10648/2fad7593-52d6-4a99-9935-31c7e1610e13 38e bataillon 77 http://proxy.handle.net/10648/f610ac94-b75f-4ca4-bce7-315bc8dbf42e 39e bataillon 78 http://proxy.handle.net/10648/015470cf-28f1-49f1-9266-c9d95652aeb1 40e bataillon 79 http://proxy.handle.net/10648/86ebcd87-f6d7-4423-93b4-1e19c2d1da99 41e bataillon 80 http://proxy.handle.net/10648/ae5a956c-23e3-42c5-8675-ad395abf6bbb 42e bataillon 81 http://proxy.handle.net/10648/164b1f56-6b36-46e5-b6b5-3cd3fc513046 43e bataillon 82 http://proxy.handle.net/10648/39774ca2-2205-4ea6-a165-66d371dc7b43 44e bataillon 83 http://proxy.handle.net/10648/53dfce37-99dd-4737-8b9a-197ac209d802 45e bataillon 84 http://proxy.handle.net/10648/e4cbf9b9-f871-4a59-8409-5f8d5c6c22d5 46e bataillon 85 http://proxy.handle.net/10648/3b859da7-3c31-4773-b81b-32291efa2b5b 47e bataillon 86 http://proxy.handle.net/10648/fc613e53-3ce2-4538-8018-6833b806f696 48e bataillon D Infanterie, afdelingen en regimenten, 1817-1876 260 http://proxy.handle.net/10648/5084945b-53d5-474e-866e-e1ef3753601f 1e afdeling/regiment. 332-334 1e afdeling met klapper 332 http://proxy.handle.net/10648/f3aa0333-7a46-49d4-b1c5-b47e19d2666b deel 1 334 http://proxy.handle.net/10648/dfc3e471-286a-499c-84fe-9e0813fbfb93 deel 2 333 http://proxy.handle.net/10648/81412d90-be3b-4675-a033-2baaabd32aa9 deel 3 261-262 2e afdeling 261 http://proxy.handle.net/10648/efd6e885-8cf7-4db9-9023-e9a17d46a17a deel 1 262 http://proxy.handle.net/10648/56504560-566e-4446-9e38-6c08f27c02b2 deel 2 335-338 2e afdeling met klapper. 335 http://proxy.handle.net/10648/8f9b72e1-5a49-4d8f-9026-6e4a7b234e1d deel 1 338 http://proxy.handle.net/10648/6877d7d4-2173-46e7-88d3-94feffe1834b deel 2 336 http://proxy.handle.net/10648/7d082c50-8c60-480f-abeb-f55097e3b0cc deel 3 337 http://proxy.handle.net/10648/9db71115-bedd-485f-8021-4b32bfd54f20 deel 4 263 http://proxy.handle.net/10648/a906c9eb-ec76-4d41-a55c-3315f4def593 3e afdeling 339-342 3e afdeling 339 http://proxy.handle.net/10648/34ed3efc-9b59-49f2-b60a-4d4f75f58a70 deel 1 342 http://proxy.handle.net/10648/faaf863e-8b69-4c91-a081-2ef457c604d3 deel 2 340 http://proxy.handle.net/10648/1c38620d-b75a-4a3a-9dce-2b797bff142b deel 3 341 http://proxy.handle.net/10648/adf5f291-dd6c-4f63-b009-eba5cf939652 deel 4 279A http://proxy.handle.net/10648/9ca60131-2faf-4e0c-9cf8-d8693abdeba5 3e afdeling 264, 367 4e afdeling 264 http://proxy.handle.net/10648/bf1360cd-6ab4-41a2-a406-bca01f416fee deel 1 367 http://proxy.handle.net/10648/a341f650-0fe7-44da-940f-97462f08fbc0 deel 2 265-266 5e afdeling 265 http://proxy.handle.net/10648/0665d239-12a7-438c-b3f0-60d9eae85acc deel 1 266 http://proxy.handle.net/10648/be35901f-00c9-4079-9c04-41c0b3d0301a deel 2 343-344 5e afdeling 343 http://proxy.handle.net/10648/3d6655d3-9097-4de9-9d66-e891420279f6 deel 1 344 http://proxy.handle.net/10648/6639bd75-e329-4347-b638-0b133cb2d42a deel 2 372 http://proxy.handle.net/10648/79734a54-cb31-4ae7-ba92-12256f7737ab Klapper op het 5e regiment Infanterie. 267 http://proxy.handle.net/10648/52a9cb69-ab55-4aa7-ac1f-8d8e142e54bb 6e afdeling. 345, 375 6e afdeling 345 http://proxy.handle.net/10648/dbd8c15a-3b3b-4e6d-87b6-dc8148161d85 deel 1 375 http://proxy.handle.net/10648/da33a345-8717-45e1-a4da-580fd2f0837b deel 2 268-269 7e afdeling 268 http://proxy.handle.net/10648/bc9639ef-c059-4b1f-b2c6-da69a16e66a3 deel 1 269 http://proxy.handle.net/10648/e34878d6-660d-4e33-8720-52631ee7f090 deel 2 373-374 7e afdeling 373 http://proxy.handle.net/10648/15ce4dd6-0e1c-4204-b1b3-2bee8926cb5b deel 1 374 http://proxy.handle.net/10648/d598dc7d-073a-48f1-86e6-e380ca07b507 deel 2 270-271 8e afdeling 270 http://proxy.handle.net/10648/1c077580-7add-449c-b972-fccd34cb0946 deel 1 271 http://proxy.handle.net/10648/bdf3391d-b58a-48ff-ad36-f2dfcb60495c deel 2 346-347 8e afdeling 346 http://proxy.handle.net/10648/9501c7b0-d256-4d0f-9da8-94bdd5502551 deel 1 347 http://proxy.handle.net/10648/3d68128b-5758-47b9-b350-41e632e08786 deel 2 272 http://proxy.handle.net/10648/820219dc-20e6-477b-a3da-5f8812b7737b 9e afdeling 273 http://proxy.handle.net/10648/69cb9c96-510e-44a5-b022-ed43368746a8 9e afdeling 169-172 9e afdeling 169 http://proxy.handle.net/10648/601a3084-eef8-494a-af19-86f84bbf24a2 deel 1 170 http://proxy.handle.net/10648/baa7b711-28ca-4045-a281-94d8f4c43d6b deel 2 171 http://proxy.handle.net/10648/7c9c9099-bc91-48e1-b566-fa3f5f5467bc deel 3 172 http://proxy.handle.net/10648/eb9ad66b-a2bc-47ad-8688-f96fd698ca03 deel 4 274 http://proxy.handle.net/10648/cd2a749c-3ef6-419c-bffc-16efeb5f582a 10e afdeling 173-174 10e afdeling 173 http://proxy.handle.net/10648/8b5618f6-29a4-4c9b-8df8-ed719e7e810d deel 1 174 http://proxy.handle.net/10648/5e4927ab-78c2-4705-a69b-b50bbf671458 deel 2 275 http://proxy.handle.net/10648/0adaf179-759a-4d62-90f5-043af2caeca7 11e afdeling 276 http://proxy.handle.net/10648/0d07d225-4674-4ed3-8f56-b3c3e0666fa8 12e afdeling 277 http://proxy.handle.net/10648/fe73efbc-c6cb-4b07-8fe3-c345d14092e4 12e afdeling 369, 376, 377 Klappers 12e afdeling. 369 http://proxy.handle.net/10648/f320c3e6-19ef-409f-bb39-ac1d62423627 deel 1 376 http://proxy.handle.net/10648/fe7d3f7f-c0a0-4621-b1ba-3d92bb9fc0e0 deel 2 377 http://proxy.handle.net/10648/8f2a240c-33fe-47bf-b836-0890e8b66328 deel 3 203 http://proxy.handle.net/10648/f75549fa-1dcc-45d4-a65d-8e656a354199 13e afdeling 124 http://proxy.handle.net/10648/5e556a43-93ec-456a-acf5-5965ade065d2 13e afdeling 278-279 13e afdeling 278 http://proxy.handle.net/10648/723fb72a-128f-40ed-82ba-279c30e86393 deel 1 279 http://proxy.handle.net/10648/ef9f6782-fca7-43a2-951f-e934f6b0045e deel 2 175 http://proxy.handle.net/10648/cd99de24-eaf1-46e2-ae42-53faa79ae621 14e afdeling 378 http://proxy.handle.net/10648/20707393-0457-4599-ab6f-2650e0e28d31 14e afdeling 280-281 14e afdeling 280 http://proxy.handle.net/10648/05a198fb-0b13-4dba-aa61-8a7c32ffcc9f deel 1 281 http://proxy.handle.net/10648/8bdccc82-cd22-4da2-9ce1-b64b8bb35186 deel 2 371 http://proxy.handle.net/10648/767f2609-4a86-4c90-9302-97cdc4395f90 14e afdeling 176-177 15e afdeling 176 http://proxy.handle.net/10648/ebf170e7-a73e-4b7d-a69c-6ab441004a6d deel 1 177 http://proxy.handle.net/10648/9a728713-373e-43a7-a9a9-3830254b23cc deel 2 282-283 15e afdeling 282 http://proxy.handle.net/10648/7ea0592e-2fa8-461e-ab7a-1127f2013ecc deel 1 283 http://proxy.handle.net/10648/a7daacff-f2dc-46f8-82a7-7d96b809485b deel 2 284 http://proxy.handle.net/10648/d1dc84c0-463f-42bf-a062-d3edacfddfa3 16e afdeling 381 http://proxy.handle.net/10648/f032a79c-fb45-4c3b-b312-777853289de5 17e afdeling 285-286 17e afdeling 285 http://proxy.handle.net/10648/b573dcbb-4f0d-4a9c-89fb-c3020796bc5f deel 1 286 http://proxy.handle.net/10648/aab51bbd-86c9-43d3-b49d-6ea107989625 deel 2 178-179 18e afdeling 178 http://proxy.handle.net/10648/0750f025-00a4-4ce8-9ff6-b004398cba8a deel 1 179 http://proxy.handle.net/10648/dcd4426b-74fb-420a-b061-7d97e920377c deel 2 287-288 18e afdeling 287 http://proxy.handle.net/10648/46de4d13-7d02-4415-bc6b-faabd3cb70d3 deel 1 288 http://proxy.handle.net/10648/8a7c1591-d380-4168-bd7d-01aaf042fefb deel 2 128 http://proxy.handle.net/10648/9f6e276b-ffbe-437a-9994-536841dd1d21 Klapper op de stamboek off. Inf. van Linie en Nat. Militie. E Jagers 1814 -1815 23 http://proxy.handle.net/10648/10aa90a6-801f-4482-9966-e88e7f66457d 1e bataillon 24 http://proxy.handle.net/10648/6811a22b-b041-4637-aed4-a89278aa10e8 2e bataillon 25 http://proxy.handle.net/10648/b3e6c828-3cc1-4a89-8126-2ce7615f2ba6 3e bataillon 158 http://proxy.handle.net/10648/2344773b-ed4b-4506-8a0f-b444b06c776f 4e bataillon 368 http://proxy.handle.net/10648/43abbdcf-b073-4c69-ba8e-a5255a5e42f8 Klapper minderen 5e bataillon. 34 http://proxy.handle.net/10648/f3794cfc-6103-4af8-a289-7a57d46daedb 6e bataillon 17 http://proxy.handle.net/10648/e7201b10-0561-4517-9216-1cb70a4f5586 bataillon no. 10 18 http://proxy.handle.net/10648/460e4808-5347-4033-bb7d-aed7da6d0907 bataillon no. 11, voor zover bestemd voor Curaçao en Suriname. 42 http://proxy.handle.net/10648/885aca20-3e7e-4a54-8bfd-0894c4f886fd bataillon no. 36 F Grenadiers en Jagers 1829 -1848 259 http://proxy.handle.net/10648/354518f6-fa6a-40ef-b8e2-e693065efe15 regiment grenadiers en jagers 1829-1848. 240 http://proxy.handle.net/10648/b7a71b57-2a0e-48e3-b69e-90608e8f5d23 Noordbrabantse vrijwillige jagers 1830-1835. 436 http://proxy.handle.net/10648/1fd7bd4b-15bc-4dc8-b70e-24c64184fc40 Noordhollandse jagers 1830-1840. 1 blad 239 http://proxy.handle.net/10648/66c38211-2727-480b-9636-df7e1e04ef82 Reserve schutterij 1832-1837.
Cavalerie A Wapen der cavalerie 1815-1858 289 http://proxy.handle.net/10648/4ce477f5-1281-4543-87ea-9d8e7d953039 deel 1, tevoren 1e reg. zware dragonders. 290 http://proxy.handle.net/10648/00ae9534-f34d-44bf-ae5a-74f8dbbaddee deel 2, tevoren 2e reg. zware dragonders en afd. Kurassiers. 291 http://proxy.handle.net/10648/2d3bb340-ec69-406c-a692-2c543bb86423 deel 3, tevoren 2e reg. zware dragonders en afd. Kurassiers. 292 http://proxy.handle.net/10648/ca0925d8-2d78-4d75-bea6-777b17b65e5c deel 4, tevoren 1e reg. lichte dragonders en afd. Kurassiers. 293 http://proxy.handle.net/10648/7c326dcb-299f-42f0-b336-d259f1ca2ad0 deel 5, tevoren 5e reg. lichte dragonders en afd. Kurassiers. 294 http://proxy.handle.net/10648/7360f952-5e2f-4ed5-99af-c37b71580fc9 deel 6, tevoren 1e reg. Lanciers. 295 http://proxy.handle.net/10648/890ad28a-8a86-4e9a-93e2-71f61b1d20f6 deel 7, tevoren 2e reg. Lanciers en reg. Huzaren no. 6. 296 http://proxy.handle.net/10648/ab27ce72-8cc8-41c4-9c9f-388de7cdbec1 deel 8, tevoren 4e reg. lichte dragonders. 297 http://proxy.handle.net/10648/cb6607ca-98e7-410f-8068-49302762d27e deel 9, tevoren afd. Kurassiers no. 1. 298 http://proxy.handle.net/10648/245af97f-7a7b-4c96-8f77-dec2207766b7 deel 10, tevoren afd. Kurassiers no. 2. 299 http://proxy.handle.net/10648/16a7af38-5915-49ff-8e81-17e47f259802 deel 11, tevoren afd. Kurassiers no. 8. 299A http://proxy.handle.net/10648/8b385bda-83eb-4d09-a2fa-fd1c6a92574e Klapper op de stamboeken van de officieren bij het wapen der Cavalerie. B Lanciers. 370 http://proxy.handle.net/10648/1ae8bf9e-a1a5-4087-8ae5-877c88539033 regiment lanciers 1818-1830 380 http://proxy.handle.net/10648/8476c81e-d23e-4a15-9e2c-18d64d1946b3 regiment lanciers 1818-1830 417 http://proxy.handle.net/10648/ccf67c06-929e-45d4-bec3-24525d81a34c Stamboek der paarden van het 1e regiment Lanciers 1845-1868 C Kurassiers. 132 http://proxy.handle.net/10648/9ae1fc8a-1c71-4d65-bf0b-ef446abd3ad1 1e reg., 1e afd. kurassiers, met klapper 1815-1818 130 http://proxy.handle.net/10648/d5e11525-2cd2-4d25-9e4e-d76a4a731a01 1e reg., 1e afd. kurassiers, met klapper 1828-1838 129 http://proxy.handle.net/10648/9df9f684-997a-4d79-b638-5df16b8ccdc2 1e reg., 1e afd. kurassiers, met klapper 1831-1838 131 http://proxy.handle.net/10648/8171ee1b-eb46-4f66-9ca3-cc8233958664 1e reg., 1e afd. kurassiers, met klapper 1830-1840 133 http://proxy.handle.net/10648/c32989a5-9cab-4e0b-9e97-c62474106169 2e afd. kurassiers. 1822-1838 135 http://proxy.handle.net/10648/f3cffec4-1029-469e-a579-1da9e337a299 3e afd. kurassiers. 1816-1837 134 http://proxy.handle.net/10648/4d55acfc-dad5-4965-9f83-dccfc2efbce0 3e afd. kurassiers na 1841 1e reg. zware dragonders 1813-1860 135A http://proxy.handle.net/10648/e44fe411-7eb1-440b-91b9-f312dab67fe4 3e afd. kurassiers, met klapper. 156 http://proxy.handle.net/10648/8ce3fdfc-6224-49d2-864b-91ddc79b9903 3e afd. kurassiers, later 1e reg. dragonders daarna 1e reg. huzaren. 363 http://proxy.handle.net/10648/1b72a352-72dc-4597-9428-eccc5931a06b 9e afd. kurassiers, deel 1. 364 http://proxy.handle.net/10648/bf6a5335-8952-4702-a5b7-5de9ee9b8a27 9e afd. kurassiers, deel 2. 322 http://proxy.handle.net/10648/5e1dd5bd-6ab4-4659-b73d-16dfc7f6be42 Afd. kurassiers no. 9, na 1841 2e reg. zware dragonders. 1836-1880 382 http://proxy.handle.net/10648/4501a165-c336-4eea-a14a-466cf96549c1 Afd. kurassiers no. 9, na 1841 2e reg. zware dragonders. 1836-1880 D Dragonders. 92 http://proxy.handle.net/10648/b7f851cd-c512-46ee-8df3-1f1d3a9ee336 2e reg. lichte dragonders, 1814-1818 138 http://proxy.handle.net/10648/750d1b24-e47b-47a8-890e-a3ee30fe60cd 4e reg. lichte dragonders, met klapper, 1836-1847 139, 139A 4e reg. lichte dragonders. 1836-1847 139 http://proxy.handle.net/10648/ed347b8c-e66b-4caf-9e44-3ab4d7c5725f Deel 1 139A http://proxy.handle.net/10648/5d585327-8ca3-4e95-a9bb-8d7731429979 Deel 2 93 http://proxy.handle.net/10648/5d489bd4-22c7-4d52-8cfc-2393ddf4bb49 5e reg. lichte dragonders. 1814-1817 324-325 5e reg. lichte dragonders. 324 http://proxy.handle.net/10648/303dbba2-0f63-4cf4-9b04-5977ce3f3110 Deel 1 325 http://proxy.handle.net/10648/ca056748-556b-48e6-b703-725d4be78e4e Deel 2 365-366 5e reg. lichte dragonders. 365 http://proxy.handle.net/10648/1120766b-ecf4-432c-85ab-470508c071e5 Deel 1 366 http://proxy.handle.net/10648/b755e84a-fd93-4440-ba87-e824d3d1f7cf Deel 2 94 http://proxy.handle.net/10648/ba9c22f5-7a85-47a4-9db3-0888cb62f044 5e reg. lichte dragonders. 1815-1820 90 http://proxy.handle.net/10648/750e13c1-e077-4ee1-b8e4-4a4695b3a4af 1e reg. dragonders. 1814-1855 91 http://proxy.handle.net/10648/546d4346-c3ca-4ae6-9399-18c687d01119 3e reg. dragonders, later 3e reg. karabiniers. 1813-1814 323 http://proxy.handle.net/10648/709e1612-e7a5-4afc-ad05-0af1ea656024 3e reg. dragonders (zware), na juni 1867 3e reg. huzaren, met klapper. 1867 349 http://proxy.handle.net/10648/6a7cf784-16ef-4d78-b8ae-fc14e5e244ec 4e reg. dragonders, met klapper. 1830-1870 137 http://proxy.handle.net/10648/b7fe1aee-f14d-4153-b728-0edf1909e9e6 5e reg. dragonders 1861-1867 E Huzaren. 157 http://proxy.handle.net/10648/33e20f50-b9f0-4767-b5f6-5e221f3ecee8 1e reg. huzaren. 181 http://proxy.handle.net/10648/4037fab9-9369-45e8-b078-efa0e76e7fe7 6e reg. huzaren, met klapper. 182 http://proxy.handle.net/10648/b7b9689b-a9e9-4263-bdf8-adf9a2952134 6e reg. huzaren, met klapper. 183 http://proxy.handle.net/10648/9bc3b083-c212-4339-afde-24a1499648d7 6e reg. huzaren, met klapper. 183A http://proxy.handle.net/10648/39a34cc0-61d6-4a9a-beeb-8c3c4c9a9cd3 6e reg. huzaren, met klapper, in april 1841 geworden 2e reg. lanciers. april 1841 184 http://proxy.handle.net/10648/0cae5c1c-4622-413d-8984-198cadc3129c 6e reg. huzaren, met klapper, in april 1841 geworden 2e reg. lanciers. april 1841 95 http://proxy.handle.net/10648/fa3ae581-5d0a-45f2-8df2-31f86f71721d 6e reg. huzaren, met klapper. 185 http://proxy.handle.net/10648/2458f346-3686-45c5-b802-c9dd7984e560 8e reg. huzaren, met klapper. F Karabiniers. 89 http://proxy.handle.net/10648/6403a156-66b8-4de9-8735-83141c92a39c 2e reg. karabiniers 1813-1817 88 http://proxy.handle.net/10648/11060365-bc29-4722-8e0b-1bf525d0ce72 2e reg. karabiniers 1814-1819 G Jagers te paard. 311 http://proxy.handle.net/10648/65ae7734-ecae-48a6-80d0-71348a5f76a1 Esquadron jagers te paard 1842 136 http://proxy.handle.net/10648/e7ee324b-f3cb-4615-83d6-71069f268526 Korps jagers te paard 1847-1865 Artillerie A Artillerie van linie, 1814-1823. 99-100 1e bataillon. 99 http://proxy.handle.net/10648/93c4f98d-369c-43bf-9bfd-e8c672d215b1 Deel 1 100 http://proxy.handle.net/10648/d70b5f0e-e83b-4a82-8096-e38a777d43cd Deel 2 101 http://proxy.handle.net/10648/1685ca69-9e59-4edf-9d82-1985a0a04bd1 2e bataillon. 102-103 3e bataillon. 102 http://proxy.handle.net/10648/64c8a92e-1cfb-439c-ba05-81b458eb8fec Deel 1 103 http://proxy.handle.net/10648/f87e2cc7-56e6-44ec-a27a-e5ff7451854b Deel 2 104, 105, 125 4e bataillon. 104 http://proxy.handle.net/10648/5ebd1ca4-8dc0-48b1-9d84-8be2fe26134b Deel 1 105 http://proxy.handle.net/10648/6cc95b61-4705-467b-9325-9c27d319871b Deel 2 125 http://proxy.handle.net/10648/2c627212-9774-4042-9576-4ced18411c33 Deel 3 106 http://proxy.handle.net/10648/b266b4ee-afbc-4de4-b11e-fd5a879295c7 5e bataillon, (bestemd voor O.I.) 107 http://proxy.handle.net/10648/207ca4f8-d26d-4895-94b3-050daa081589 6e bataillon, (bestemd voor W.I.) B Artillerie, nationale militie 1814-1865 113, 145, 146 1e bataillon. 113 http://proxy.handle.net/10648/42b19ae7-1618-4623-b508-f5d1858ab14a Deel 1 145 http://proxy.handle.net/10648/350cc19a-fae0-4dd0-934e-a40d45720c6a Deel 2 146 http://proxy.handle.net/10648/2e451efa-1c2b-435e-9ef8-5755c0609e4c Deel 3 162, 114, 115 2e bataillon. 162 http://proxy.handle.net/10648/f0f7f1c1-c097-4e70-bc72-5ac7566e5429 Deel 1 114 http://proxy.handle.net/10648/ffab1f85-52bb-4b02-a32d-ba9435f2c70b Deel 2 115 http://proxy.handle.net/10648/d0a42460-f27c-4ebe-9363-beb2a19a1f96 Deel 3 116, 117 3e bataillon. 116 http://proxy.handle.net/10648/9878197f-ce94-452f-8633-8299a55f0959 Deel 1 117 http://proxy.handle.net/10648/33fbe47d-9993-4cb4-8fb7-eda98d278869 Deel 2 118, 119 4e bataillon. 118 http://proxy.handle.net/10648/bc99d2ee-c66d-4d3b-9397-06804ac32093 Deel 1 119 http://proxy.handle.net/10648/7548c6f8-58b2-4867-8f50-b693347e0e72 Deel 2 120, 147 5e bataillon. 120 http://proxy.handle.net/10648/c0840c55-fc29-4474-871f-9e64301c138c Deel 1 147 http://proxy.handle.net/10648/00b72d23-55b4-491e-b725-ebbc0705e45c Deel 2 121, 122 6e bataillon. 121 http://proxy.handle.net/10648/f928bb67-87e6-46dc-acb2-e8b84319eed3 Deel 1 122 http://proxy.handle.net/10648/9a177858-71d0-401b-b1dc-df5be83b7866 Deel 2 350, 351 6e bataillon, en 1 reg. met klappers. 350 http://proxy.handle.net/10648/e38591ad-62f0-4fc7-af22-2ed7f13f5486 Deel 1 351 http://proxy.handle.net/10648/53ce00ec-e36b-4d97-9bdc-f80f8989964e Deel 2 352 http://proxy.handle.net/10648/981f06ac-6c39-44e9-8e5b-edc7170c2574 2e regiment artillerie en 3e bat. veld art., met klapper. 327, 328 3e regiment artillerie, met klappers. 327 http://proxy.handle.net/10648/42acfe50-3220-4afc-8594-2e240a8ff50c Deel 1 328 http://proxy.handle.net/10648/6a9a05f6-15e6-4e7e-98cd-60595c909335 Deel 2 C Wapen der artillerie, 1815-1865 300 http://proxy.handle.net/10648/8255d7c6-80e1-43ae-8457-4a43ab8f0266 deel 1, met klapper op delen 1-4. 301 http://proxy.handle.net/10648/e9ffb5af-643c-47ab-a9be-33dbf541947e deel 2. 302 http://proxy.handle.net/10648/645f0c29-f805-43ba-bbe9-d13adddc52e4 deel 3. 303 http://proxy.handle.net/10648/b84b9099-1e02-4e14-a6ef-47b3c777a166 deel 4. D Rijdende artillerie. 108-109 Korps rijdende artillerie 1814-1820 108 http://proxy.handle.net/10648/ad2aea13-6423-4355-8a94-bceed3af9d80 Deel 1 109 http://proxy.handle.net/10648/5956eea2-455f-498f-aa02-8f2c7d915f17 Deel 2 110-111 Bataillon artillerie trein nationale militie 1814-1819 110 http://proxy.handle.net/10648/705c3187-84ac-4134-8383-6cccfe91b409 Deel 1 111 http://proxy.handle.net/10648/31370cf1-39b5-4441-9896-54c578c30330 Deel 2 112 http://proxy.handle.net/10648/92700634-29db-4188-a97d-590fbf909a50 Bataillon artillerie treinsoldaten 1814-1819 329 http://proxy.handle.net/10648/477b1bbf-de89-4b87-b3e8-3423b78802f6 Bataillon artillerie transporttrein 1823-1840 E Vesting artillerie, 1836-1888 353 http://proxy.handle.net/10648/10321546-faee-4430-bfbf-3ad06f82cb9c 1e reg., na 1878 geheten 2e afd. vesting artillerie. 1878 355 http://proxy.handle.net/10648/9ad44287-a0e7-4422-8870-0996013da9fa 2e reg., met klapper, na 21april 1878 1e afd. vest. art. 21 april 1878 356 http://proxy.handle.net/10648/603dc541-5c5f-4dd7-8065-fea2e7ead91d 2e reg., sinds 1 april 1e reg. vesting artillerie. 357 http://proxy.handle.net/10648/e48c6600-cc37-4c53-b006-df763e3c7adb 3e reg. 358 http://proxy.handle.net/10648/14edd6c3-7e58-45d2-a2f3-53b102f69187 3e reg. 354 http://proxy.handle.net/10648/d9a46007-f1fc-4489-9a0c-526f0c58614f 7e reg. F Vrijwillige artillerie. 148, 149 Bataillon vrijwillige artillerie met klapper 1826-1839 148 http://proxy.handle.net/10648/0a12f3cc-9b19-4c81-b75f-88217511c1d8 Deel 1 149 http://proxy.handle.net/10648/2f265f58-85ab-4606-8892-184788ec2cd0 Deel 2 242 http://proxy.handle.net/10648/ea9e02ff-3393-4bce-b0e3-c80abf4e6579 Bataillon vrijwillige artillerie met klapper 1826-1839 G Artillerie schutterij, 1830-1839 241 http://proxy.handle.net/10648/3cb660c7-8187-414f-b23f-48d3aaa65338 Bataillon artillerie schutterij 1830-1832 330 http://proxy.handle.net/10648/ad96e822-b74b-4cf2-a9ef-00f8acf690c7 Bataillon artillerie schutterij 1830-1839 379 http://proxy.handle.net/10648/ac92bae7-7f18-4150-922d-003793a39130 Bataillon artillerie schutterij 1830-1839 H Artillerie directies, 1833-1834 317 http://proxy.handle.net/10648/c2d2a037-2cb9-43f7-8f20-0e1613bc1708 2e Artillerie directie 1833, 1834 318 http://proxy.handle.net/10648/7bcfc79c-fed3-48d2-a3d3-89cb1d04c0f4 4e Artillerie directie 1834 I Artillerie magazijnen en gieterij. 315 http://proxy.handle.net/10648/c73c64cf-a64e-41cf-9f0d-3cabc98a37e1 Artillerie magazijnen Delft. 314 http://proxy.handle.net/10648/37bf28ed-33a7-4b8c-9491-afe1ed1f5931 1e Artillerie directie Rijksgieterij. 316 http://proxy.handle.net/10648/369735a7-b23a-4e3f-9821-9e55839db897 Directie metaal en grofgeschut gieterij, met klapper. Genie 168 http://proxy.handle.net/10648/a2eece3f-eb49-46af-8c58-331748b787d5 Korps ingenieurs, met klapper 1825 308 http://proxy.handle.net/10648/b5d45350-eaaa-4dfd-a9c4-ffb508db6703 Korps ingenieurs, met klapper 1830 313, 361 Korps ingenieurs, met klapper + mineurs en sappeurs 1840-1870 313 http://proxy.handle.net/10648/b0153ecb-b54f-43fd-8a9b-f6a5d0cfab41 Deel 1 361 http://proxy.handle.net/10648/75c2a617-b759-489e-9352-7a80218cb8f6 Deel 2 307 http://proxy.handle.net/10648/bfff050b-c87a-4f27-8f08-64b58c9a55ad Bataillon pontonniers, mineurs en sappeurs 1815-1830 360 http://proxy.handle.net/10648/68b11aeb-43c5-4c06-8880-8e6ecd986196 Bataillon pontonniers, mineurs en sappeurs, met klapper 1820-1856 359 http://proxy.handle.net/10648/6ccc4d4e-8410-4238-a215-8902ee2a08be Korps pontonniers, met klapper 1830-1870 362 http://proxy.handle.net/10648/24ffc633-c091-4849-9753-67be99edc729 Genie, met klapper 1870-1887 Marechaussee 321 http://proxy.handle.net/10648/e9c9106e-a8dd-4b2b-bd01-100e6b5c9239 Kon. Marechaussee, Comp. Hertogdom Limburg en Comp. Noordbrabant en Zeeland, met klapper 1842 98 http://proxy.handle.net/10648/a262c7be-926d-48a5-94cf-3ee728022f7c Marechaussee, staande armée 1813-1817
Niet-nederlandse eenheden. 425, 426 Staten van Belgische officieren 1814 425 http://proxy.handle.net/10648/874e2c31-9ec0-49fb-b586-1cad011d4df9 Deel 1 426 http://proxy.handle.net/10648/9bf13fbf-e71d-4b73-8423-f7817078a3f9 Deel 2 35 http://proxy.handle.net/10648/3575f209-0c21-4a8c-9b4d-80d3072c5612 1e bataillon infanterie, reg. Oranje Nassau 1814 87 http://proxy.handle.net/10648/0cecd8f9-3718-4bf3-8fe6-296e84750660 2e regiment lichte infanterie Nassau 1808-1815 193 http://proxy.handle.net/10648/392922ed-0548-4fea-9472-6e79a7f69ffc Zwitsers regiment infanterie no. 29 1814-1827 194 http://proxy.handle.net/10648/60d71a42-24a1-46f7-a83c-7dcc728e86f8 Zwitsers regiment infanterie no. 29 1819-1829 36 http://proxy.handle.net/10648/4726577c-c57b-4f83-912d-2451a972e761 Zwitsers regiment infanterie no. 30, von Ziegler. 1815-1817 195 http://proxy.handle.net/10648/688cdca6-4853-4967-827e-c61c1efe3601 Zwitsers regiment infanterie no. 30, von Ziegler. 1815-1823 196 http://proxy.handle.net/10648/d14febd4-80a9-4351-8680-2fbf372d09c1 Zwitsers regiment infanterie no. 30, von Ziegler. 1815-1829 197 http://proxy.handle.net/10648/7a7532e7-8079-433c-ba11-7e4bbef66c8b Zwitsers regiment infanterie no. 31 1819-1826 198 http://proxy.handle.net/10648/930babf8-e8c4-4e54-9c59-cb450bc33f69 Zwitsers regiment infanterie no. 31, von Sprecher. 1817-1830 199 http://proxy.handle.net/10648/e5fe3785-1094-4bb2-a810-03adf8fc8134 Zwitsers regiment infanterie no. 31, von Sprecher. 1819-1830 37 http://proxy.handle.net/10648/12ef535b-8147-4896-a2a6-08af8cbbc063 Zwitsers regiment infanterie no. 32, "Auf der Maur" 1815-1817 201 http://proxy.handle.net/10648/fe125473-23cf-4dad-b980-12ee895ddce2 Zwitsers regiment infanterie no. 32, von Göldlin. 1816-1826 200 http://proxy.handle.net/10648/f309846b-c014-4692-80ac-75b866cb7dc0 Zwitsers regiment infanterie no. 32, von Göldlin. 1818-1830 163 http://proxy.handle.net/10648/ca365124-0c53-4987-8ee8-d3b1e11e906f Bataillon van Luxemburg no. 35, met klapper 1818-1822 Koloniale troepen

zie ook inv. no.18 bat. jagers no. 11.

Oost-Indische troepen 1814-1820 26 http://proxy.handle.net/10648/efd0e20c-15b5-4626-83b8-b026ee651085 19e bataillon infanterie Oost-Indische troepen 1814-1820 27 http://proxy.handle.net/10648/65d5961b-44f8-4297-9455-fe7d50335e7f 20e bataillon infanterie Oost-Indische troepen 1814-1820 28 http://proxy.handle.net/10648/de707ba2-f8b1-4c6b-80ff-b11ec2994b79 21e bataillon infanterie Oost-Indische troepen 1814-1820 29 http://proxy.handle.net/10648/a873a06d-ab13-4936-b953-6993f8f4915b 22e bataillon infanterie Oost-Indische troepen 1814-1820 30 http://proxy.handle.net/10648/28796ba2-1025-433a-be65-04e70c74fad7 23e bataillon infanterie Oost-Indische troepen 1814-1820 31 http://proxy.handle.net/10648/0e9333a1-444b-496d-93b7-74c5fb099b98 24e bataillon infanterie Oost-Indische troepen 1814-1820 32 http://proxy.handle.net/10648/b050638f-bf22-437d-9f6e-bcc8c48553ef 25e bataillon infanterie Oost-Indische troepen 1814-1820 33 http://proxy.handle.net/10648/1498d2c6-ded8-4854-8015-e218b449e26f 26e bataillon infanterie Oost-Indische troepen 1814-1820 123 http://proxy.handle.net/10648/84f92d95-1099-4ca1-ab64-fa533bc3d3bb Oost-Indische Pioniers 1816, 1817 Oost-Indische leger 1830-1910 383-415 Oost-Indische leger, deel 1-33. 383 http://proxy.handle.net/10648/034810cc-eebc-4b61-905e-42af7b0f2286 Deel 1 384 http://proxy.handle.net/10648/43dcdeab-2cce-4a01-8218-5be02ed7a682 Deel 2 385 http://proxy.handle.net/10648/3b3e07cd-e15c-4a68-b4a3-4698311fcd62 Deel 3 386 http://proxy.handle.net/10648/fb776a39-3521-41f7-b076-985f07eb9ad4 Deel 4 387 http://proxy.handle.net/10648/b0922fd0-ca87-4547-9be1-f2d5709cec05 Deel 5 388 http://proxy.handle.net/10648/d6860602-226f-4678-8a48-8d94b49a2ef7 Deel 6 389 http://proxy.handle.net/10648/1a566e00-b86e-4a55-a020-1161971b605c Deel 7 390 http://proxy.handle.net/10648/602c9098-b547-425a-b072-0439fc92759e Deel 8 391 http://proxy.handle.net/10648/e03e013c-59e6-4fc3-9d71-60d7dd77d329 Deel 9 392 http://proxy.handle.net/10648/254b4df1-9acb-4269-8e20-4a1fddcda7d6 Deel 10 393 http://proxy.handle.net/10648/732ef0ad-565e-4646-882d-b36c05feec15 Deel 11 394 http://proxy.handle.net/10648/626591b4-3a35-4e55-bb88-9ceb14f2368f Deel 12 395 http://proxy.handle.net/10648/8654c2fe-7a52-4169-b560-029b97290296 Deel 13 396 http://proxy.handle.net/10648/060d2830-2352-4245-a555-a6893ed37698 Deel 14 397 http://proxy.handle.net/10648/d73b65a5-1bb4-4ab3-98e5-40322ff8cd01 Deel 15 398 http://proxy.handle.net/10648/82418b86-34d4-4045-8deb-c7935a2594b4 Deel 16 399 http://proxy.handle.net/10648/c1e1216f-f7c6-4e12-accb-7e8aec0a7b9d Deel 17 400 http://proxy.handle.net/10648/9a23680e-e4d5-4286-a5d4-714445fec4da Deel 18 401 http://proxy.handle.net/10648/10b76144-6560-46b8-a737-151a65fd1cac Deel 19 402 http://proxy.handle.net/10648/0d07b4be-d212-49b3-91cb-efd43e97165e Deel 20 403 http://proxy.handle.net/10648/1697f778-cfc1-4ef9-94ed-891df046ca74 Deel 21 404 http://proxy.handle.net/10648/11293adb-b5a5-4224-88c9-64a8d91bc4db Deel 22 405 http://proxy.handle.net/10648/73d7c33d-c695-45eb-b17c-a68abc048162 Deel 23 406 http://proxy.handle.net/10648/7e10b10b-06cc-4b91-ac06-1f556f2d659d Deel 24 407 http://proxy.handle.net/10648/9cfe11d3-92fc-40ab-ad84-d2d2075f598b Deel 25 408 http://proxy.handle.net/10648/9a26766f-62b8-4107-9738-039f143516e4 Deel 26 409 http://proxy.handle.net/10648/2f538af3-91de-40c8-88af-2688dbe01667 Deel 27 410 http://proxy.handle.net/10648/e982a86a-9d55-4166-aa8c-769286457398 Deel 28 411 http://proxy.handle.net/10648/860b5825-dc2a-4fd0-a6fa-ef310c365f06 Deel 29 412 http://proxy.handle.net/10648/cf516b40-1ad5-4e57-b26a-ebdf49ca7a6a Deel 30 413 http://proxy.handle.net/10648/8d492325-0391-4efe-927a-9f373586929f Deel 31 414 http://proxy.handle.net/10648/72bef28e-91ed-4921-831b-f80e87e30dd9 Deel 32 415 http://proxy.handle.net/10648/883cf557-46ad-4368-a226-1f82187e481b Deel 33 416 http://proxy.handle.net/10648/80d79c7b-1ab2-47ab-ba1e-426594b562fd Klapper. 96, 97 Regiment O.I. Huzaren no. 7, 8 1813-1830 96 http://proxy.handle.net/10648/3f59a8cb-6807-4413-9cb2-00f9616df6ae Deel 1 97 http://proxy.handle.net/10648/c66bc763-3423-4c34-87e9-063b101a8bd7 Deel 2 437 http://proxy.handle.net/10648/b85fbec2-6f58-413f-9259-770ca716f3e2 Detachement O.I. Expeditionnaire Cavalerie 1813-1830 438 http://proxy.handle.net/10648/605375e4-6872-436d-b92d-8643451472a7 Detachement O.I. Expeditionnaire Artillerie 1813-1830 164 http://proxy.handle.net/10648/f555ea0b-296f-43d6-8871-a63ae3f054f6 Expeditie afdeling van het 1e bat. infanterie van linie, met klapper 1827-1829 165 http://proxy.handle.net/10648/1bb9077f-1ce4-488b-99c6-6ebf1efa8425 Expeditie afdeling van het 1e bat. infanterie van linie, met klapper 1828-1831 38 http://proxy.handle.net/10648/91548a8d-3d7c-4d69-b13b-f4a4f25aa7a6 Depot bataillon Oost-Indië no. 33 1814-1826 258 http://proxy.handle.net/10648/58805edc-6b84-416f-bbc8-7ba9cb813f91 Koloniaal werfdepot. Algemeen depot Landmacht nr. 33 / Koloniaal Werfdepot 250 http://proxy.handle.net/10648/fbe32c94-9e12-4592-b96e-47e4dc7f9f7d Deel 1 1814-1824 251 http://proxy.handle.net/10648/f6fd039f-3e68-44cd-b91c-bb15a6269c46 Deel 2. 252 http://proxy.handle.net/10648/76eb108d-d329-4091-a510-f38b2bf7d26a Deel 3. 253 http://proxy.handle.net/10648/7f3f6c34-8a4d-4e42-956a-8c075a2860d7 Deel 4. 254 http://proxy.handle.net/10648/d3d4503e-6389-48c0-8267-f07a77b69deb Deel 5. 255 http://proxy.handle.net/10648/e9b42a30-7fdf-477e-a067-6343196ad956 Deel 6. 256 http://proxy.handle.net/10648/9d9588c9-afd6-46c8-be94-a0c81683b146 Deel 7. 257 http://proxy.handle.net/10648/08c3b400-ade8-4621-b794-f51d2e234d2d Deel 8.
AANVULLING 439 http://proxy.handle.net/10648/fe00e336-d14f-4d8a-9abd-13f8ec7dd974 Uittreksels uit 19e eeuwse stamboeken, begin 20e eeuw z.d. 1 deel 440 http://proxy.handle.net/10648/263d9ee6-87cd-4a7b-838b-9385fe42733c Genie-officieren 1815-1820. 1 deel 441 http://proxy.handle.net/10648/18b58324-5841-41d1-8ac3-425b8d858f64 Notities omtrent genie-officieren 19e eeuw z.d. 1 band 442 http://proxy.handle.net/10648/02568aab-2951-4be5-a0ab-6ab825d7a315 Klapper officieren begin 19e eeuw z.d. 1 deel 443 http://proxy.handle.net/10648/77b6e693-01fb-428c-bb64-66064739682e Geheim register officieren, laatste kwart 19e eeuw z.d. 1 deel NUMERIEKE LIJST op de stamboeken 1850-1924 444-613 Stamboeken 1850-1924 INFANTERIE 444 http://proxy.handle.net/10648/1476f42b-3a7d-4e6f-931e-5e0e1aecabf5 Grenadiers en Jagers, deel I. 1860-1883 445 http://proxy.handle.net/10648/f60f8f68-faab-4145-930d-5711f490a7bd Grenadiers en Jagers, deel II. 1869-1891 446 http://proxy.handle.net/10648/5fc6bcdf-756b-40e4-b545-969777efa7d1 Grenadiers en Jagers, deel III. 1870-1912 447 http://proxy.handle.net/10648/ae66790f-aff4-4af5-bd71-8592f5d6ba19 Grenadiers en Jagers, deel IV. 1890-1912 448 http://proxy.handle.net/10648/531b304e-26e7-4611-aab1-1bfc87bffa5a Grenadiers en Jagers, deel V. 1905-1920 449 http://proxy.handle.net/10648/83094d2f-4fd8-4ef2-87a5-e022634a0e91 Grenadiers en Jagers, deel VI. 1914-1924 450 http://proxy.handle.net/10648/515c16c6-c1ff-4b86-83b8-612160b60ba9 Regiment Jager. 1913-1924 451 http://proxy.handle.net/10648/93e54dfa-8de6-4f67-ac4f-376567475135 1e regiment. 1867-1895 452 http://proxy.handle.net/10648/6d10a34a-03da-4ce4-a11f-35e603367c35 1e regiment. 1877-1895 453 http://proxy.handle.net/10648/6cedd8ea-8937-474a-92d1-d13982de6e04 1e regiment. 1877-1910 454 http://proxy.handle.net/10648/ddfe13fd-856c-4327-87c6-93b163d1991f 1e regiment. 1888-1902 455 http://proxy.handle.net/10648/3b1a1c4b-4959-4950-87d1-52ad04dce09d 1e regiment. 1903-1922 456 http://proxy.handle.net/10648/827b895d-7785-4f72-bdf4-e3f0083e942f 1e regiment. 1911-1923 457 http://proxy.handle.net/10648/f8452850-a4e0-4e7c-a949-3cc8091f2b96 1e regiment. 1918-1924 458 http://proxy.handle.net/10648/af39dfac-b73d-4f6e-9a6e-2e6cc3102992 2e regiment. 1872-1892 459 http://proxy.handle.net/10648/6078e17f-2758-4483-88f6-d9bbd0f2fa77 2e regiment. 1883-1910 460 http://proxy.handle.net/10648/4f6a99f9-775f-468b-ac2e-0fbe3e1fd1c5 2e regiment. 1893-1915 461 http://proxy.handle.net/10648/4198ef53-666c-4202-be40-ffe70b1e4341 2e regiment. 1903-1915 462 http://proxy.handle.net/10648/d4c70a7c-fae1-46f2-b0db-ed3a7ef97496 2e regiment. 1910-1924 463 http://proxy.handle.net/10648/682b14e0-7eab-4ee9-95c4-78dfb5d93a01 3e regiment. 1863-1890 464 http://proxy.handle.net/10648/d6f30751-921f-4433-ac41-f42f539e949f 3e regiment. 1880-1899 465 http://proxy.handle.net/10648/f0041a35-3864-497a-8a0a-2fcd072eb414 3e regiment. 1889-1908 466 http://proxy.handle.net/10648/8d5d5af7-8723-4d1d-a759-642acf6e6320 3e regiment. 1897-1910 467 http://proxy.handle.net/10648/88ae9865-bcbb-461a-be6f-7bf3ccbd34a3 3e regiment. 1901-1917 468 http://proxy.handle.net/10648/53a2c9b6-4d44-47de-b7ac-42886a33885e 3e regiment. 1913-1923 469 http://proxy.handle.net/10648/dfcd7007-d2f8-4260-a059-d9927186d9c5 3e regiment. 1920-1924 470 http://proxy.handle.net/10648/be8ce212-0045-4d42-a8ba-9bff40637f7d 4e regiment. 1859-1884 471 http://proxy.handle.net/10648/4bf544fe-8bfa-48f9-b1b8-c07e25adb623 4e regiment. 1869-1900 472 http://proxy.handle.net/10648/3943d7f2-d5aa-4313-89f2-0085afd8027b 4e regiment. 1879-1897 473 http://proxy.handle.net/10648/6d614de4-eb9c-4bd9-ae74-cf2674193513 4e regiment. 1890-1898 474 http://proxy.handle.net/10648/d781deac-0bcb-4c9a-a71c-fbecbf73a4be 4e regiment. 1899-1913 475 http://proxy.handle.net/10648/7031a6d9-db1d-4cf0-a4dc-9e9772d58c7e 4e regiment. 1906-1923 476 http://proxy.handle.net/10648/65881e0f-3749-435e-b74f-b767936242b7 4e regiment. 1912-1921 477 http://proxy.handle.net/10648/89709196-0330-42d2-9170-7d9542bf6a1f 4e regiment. 1912-1923 478 http://proxy.handle.net/10648/5e1ee342-ddc9-4c6e-ad12-25bea13a2ecc 5e regiment. 1866-1903 479 http://proxy.handle.net/10648/d6d8b3cf-97a4-4837-b752-f17368a4412e 5e regiment. 1893-1923 480 http://proxy.handle.net/10648/88bd04c0-2aca-4ff1-a3ee-b36f8eb235f9 5e regiment. 1912-1924 481 http://proxy.handle.net/10648/87a9dc0a-0729-4fb9-bf1a-dff6e34dc726 6e regiment. 1886-1904 482 http://proxy.handle.net/10648/851980c1-11ac-46d8-bc2f-5cf4cf23d431 6e regiment. 1896-1904 483 http://proxy.handle.net/10648/f9eef8df-6360-4d87-aaf3-aa837de13fb8 6e regiment. 1900-1913 484 http://proxy.handle.net/10648/3b6e9aa2-fbd2-46cc-a786-2a68d3642a68 6e regiment. 1910-1924 485 http://proxy.handle.net/10648/bb347b49-6ebe-42ba-bbf4-8739073dcfad 6e regiment. 1920-1924 486 http://proxy.handle.net/10648/e31da90d-c6a8-4ed9-adde-48d3c4608abb 6e regiment. 1920-1924 487 http://proxy.handle.net/10648/5edb568e-037e-4ddb-83db-33c65bddd22b 7e regiment. 1876-1918 488 http://proxy.handle.net/10648/97b57e24-1583-4cfd-bc9c-fde636c2b5ef 7e regiment. 1893-1917 489 http://proxy.handle.net/10648/a068ca00-a423-4f4b-a4e1-4bd362e25341 7e regiment. 1910-1920 490 http://proxy.handle.net/10648/7af3c4ea-295c-4fc9-9a94-b0faee2ef85e 7e regiment. 1917-1924 491 http://proxy.handle.net/10648/7e514828-072a-477a-88f1-f4d18406aca0 8e regiment. 1864-1870 492 http://proxy.handle.net/10648/3de74a3f-5898-4c0c-bb5b-5e4d2e27c08e 8e regiment. 1870-1875 493 http://proxy.handle.net/10648/fd709992-3a1b-4e60-ad0b-cbfdee192976 8e regiment, Infanterie. 1875-1881 494 http://proxy.handle.net/10648/3805847e-f067-4be6-8436-0c6372cc3f89 8e regiment, Infanterie. 1898-1905 495 http://proxy.handle.net/10648/f0b449f2-ec76-4e84-b007-e27cc71bf79e 8e regiment, Infanterie. 1874-1924 496 http://proxy.handle.net/10648/4e80fd9d-17f1-44d6-89c1-ff2e4835886b 8e regiment, Infanterie. 1862-1921 497 http://proxy.handle.net/10648/6ae07e49-5529-4677-b391-4f7ece8021db 8e regiment, Infanterie. 1876-1924 498 http://proxy.handle.net/10648/b637388d-8ba6-48fb-b8f6-83baced85c32 8e regiment, Infanterie. 1886-1924 499 http://proxy.handle.net/10648/5a70da43-10bc-4e80-9ee8-d2000c43c0a4 8e regiment, Infanterie. 1854-1919 500 http://proxy.handle.net/10648/0402523c-5895-4d7f-9b9c-2552a5215da0 9e regiment, Infanterie. 1866-1920 501 http://proxy.handle.net/10648/0f3a372e-27a3-4be3-b135-c7b4000bda89 9e regiment, Infanterie. 1875-1924 502 http://proxy.handle.net/10648/748b5c0f-8a60-459a-9a32-c23f3bc2e705 9e regiment, Infanterie, klapper. 1866-1924 503 http://proxy.handle.net/10648/c832a454-4fc4-40c7-89f6-8539fe47655e 10e regiment, Infanterie. 1861-1919 504 http://proxy.handle.net/10648/7e6b14d1-4d30-48e9-a1c0-692655426d66 10e regiment, Infanterie. 1882-1924 505 http://proxy.handle.net/10648/4d18d403-a2ff-48f9-9d1b-07d6c2386167 11e regiment, Infanterie. 1867-1923 506 http://proxy.handle.net/10648/5ac9ed95-5749-4161-9372-377397ca17f8 11e regiment, Infanterie. 1879-1924 507 http://proxy.handle.net/10648/2c51a8f0-7ae2-4f86-8237-ad0d89ebe2ff 11e regiment, Infanterie. 1924 508 http://proxy.handle.net/10648/79e372ba-3c8a-4226-b3f5-b0e01dabae17 11e regiment, Infanterie, klapper. 1867-1924 509 http://proxy.handle.net/10648/eaa6cc3f-75c9-4bae-bdf3-ec18bb007415 12e regiment, Infanterie. 1882-1924 510 http://proxy.handle.net/10648/cf7c463d-6e21-4eb0-ba8d-a73fb1aa7460 12e regiment, Infanterie. 1882-1924 511 http://proxy.handle.net/10648/8f174b64-47f0-4937-9ed9-af7420e9b8ea 13e regiment, Infanterie. 1877-1924 512 http://proxy.handle.net/10648/c7d5f29c-e877-41b1-a5bb-13f4df24f576 13e regiment, Infanterie, klapper. 1877-1924 513 http://proxy.handle.net/10648/33e21666-e4c9-4785-9c19-dc749d9a4de5 14e regiment, Infanterie. 1875-1924 514 http://proxy.handle.net/10648/ed0ef21c-818b-478d-808f-125a96356749 14e regiment, Infanterie. 1885-1924 515 http://proxy.handle.net/10648/81757315-0873-4b6c-8a00-2fd46362a249 15e regiment, Infanterie. 1880-1924 516 http://proxy.handle.net/10648/fc07d144-db5e-497a-9baf-9d48ec60e45e 15e regiment, Infanterie. 1874-1924 517 http://proxy.handle.net/10648/fba7e558-9251-4f95-adff-140872402d2c 15e regiment, Infanterie. 1884-1924 518 http://proxy.handle.net/10648/d29f04fe-8b3b-4162-939c-90d253fa4166 16e regiment, Infanterie. 1878-1924 519 http://proxy.handle.net/10648/2cd549c8-dce7-4398-9ad8-203537268753 17e regiment, Infanterie. 1877-1922 520 http://proxy.handle.net/10648/ef6aa1a3-5f6a-42a8-9899-f9e7ee70bb3d 17e regiment, Infanterie. 1881-1924 521 http://proxy.handle.net/10648/f6855720-9506-4aa2-9a50-d600dd25b0f0 18e regiment, Infanterie. 1882-1924 522 http://proxy.handle.net/10648/6dd2c1a3-4140-4358-8cf7-5c748e843cc5 19e regiment, Infanterie. 1879-1924 523 http://proxy.handle.net/10648/3340fa15-e7b5-4a73-9d5b-c8122282065a 19e regiment, Infanterie. 1879-1924 524 http://proxy.handle.net/10648/2d1a1f38-c284-4af2-bed9-2e03314a4ef7 20e regiment, Infanterie. 1883-1924 525 http://proxy.handle.net/10648/80080e23-f5d7-4aa4-8c65-b9a84248f181 20e regiment, Infanterie, klapper. 1883-1924 526 http://proxy.handle.net/10648/e929583e-95a3-4441-854f-16bb398e95b6 21e regiment, Infanterie. 1877-1924 527 http://proxy.handle.net/10648/eb969234-f088-4c9a-9256-4d949c1d67b6 21e regiment, Infanterie. 1880-1924 528 http://proxy.handle.net/10648/67f60a53-f18f-406d-b1bd-b546d84c9ceb 22e regiment, Infanterie. 1882-1924 529 http://proxy.handle.net/10648/1860efc9-2a67-47fa-bd05-a35cf21c490c 22e regiment, Infanterie, klapper. 1882-1924 530 http://proxy.handle.net/10648/74908bc3-7b59-4e70-9292-7b4998d2a459 8e bataljon landweer officieren, ingedeeld bij het 1e regiment infanterie. 1869-1924 531 http://proxy.handle.net/10648/94f6f3dc-b6fa-4bfb-9e3f-13efe1f271fe 15e bataljon landweer officieren, ingedeeld bij het 20e reg. infanterie. 1868-1922 532 http://proxy.handle.net/10648/5a4aa0cd-d38c-40f3-9c5c-5e58e954f736 28e bataljon landweer officieren, ingedeeld bij het 4e regiment infanterie. 1882-1924 533 http://proxy.handle.net/10648/a0f1de94-d519-47f9-b067-102924571621 1e compagnie wielrijders. 1910-1924 534 http://proxy.handle.net/10648/218307d2-509d-4eb8-b2d7-b62bf2188dbf 2e compagnie wielrijders. 1910-1924 535 http://proxy.handle.net/10648/353defa5-d9fd-4102-ae42-02e353810a11 3e compagnie wielrijders. 1910-1924 536 http://proxy.handle.net/10648/e3c751a2-1f82-4b69-99a0-c5d4cb57c1a0 4e compagnie wielrijders. 1910-1924

De 1e, 2e, 3e en 4e compagnie heten sinds 10 mei 1924 samen Bataljon Wielrijders.

537 http://proxy.handle.net/10648/2a0a5676-d9b2-4049-9c48-a4ef423c254d Bataljon wielrijders. 1924
ARTILLERIE 538 http://proxy.handle.net/10648/77436d0b-0887-4334-aea3-1df040ed17cf 1e regiment Veldartillerie. 1870-1910 539 http://proxy.handle.net/10648/4677cb01-6545-4ae9-86c5-75bdf9d871e0 1e regiment Veldartillerie. 1845-1891 540 http://proxy.handle.net/10648/5cd58e40-fdef-435d-868c-d172d9c26ccc 1e regiment Veldartillerie. 1861-1924 541 http://proxy.handle.net/10648/528f1314-36ed-4170-8b1f-b0722254080b 1e regiment Veldartillerie. 1881-1924 542 http://proxy.handle.net/10648/76419b64-96b7-461a-a55a-6783523f3a96 2e regiment Veldartillerie. 1885-1920 543 http://proxy.handle.net/10648/12df86e4-e9bb-4fe2-9263-794e8295bfc9 2e regiment Veldartillerie. 1881-1924 544 http://proxy.handle.net/10648/f3db6c9a-0fd3-48a2-80db-3741cb825c1e 2e regiment Veldartillerie. 1882-1924 545 http://proxy.handle.net/10648/cde756c7-634c-4f7b-bb8c-d0a7aabe8724 2e regiment Veldartillerie. 1919-1924 546 http://proxy.handle.net/10648/0c4aa01a-c6f8-40ca-84d3-f9586b18e26f 3e regiment Veldartillerie. 1860-1917 547 http://proxy.handle.net/10648/adac93b8-0fb7-4ca0-93ce-7831955a85a3 2e regiment Veldartillerie. 1885-1924 548 http://proxy.handle.net/10648/1737f85b-9c7b-46b7-af26-2570aad87715 3e regiment Veldartillerie. 1881-1924 549 http://proxy.handle.net/10648/d6a8b513-45bb-491a-94dc-51ccfa2e106c 4e regiment Veldartillerie. 1870-1924 550 http://proxy.handle.net/10648/7946f630-a60f-490f-87c8-45eddda78920 4e regiment Veldartillerie. 1882-1924 551 http://proxy.handle.net/10648/9baa7a70-ec2d-49ec-bbeb-25fb5b128459 5e regiment Veldartillerie. 1897-1924 552 http://proxy.handle.net/10648/4ea7aa9c-7dda-4553-aeb2-3d03d3408b5d 6e regiment Veldartillerie. 1890-1924 553 http://proxy.handle.net/10648/93aab321-a025-4e12-b600-9ebd36edde70 8e regiment Veldartillerie. 1890-1924 554 http://proxy.handle.net/10648/359a0799-277f-4fa6-b432-219510cf0376 1e regiment Vestingartillerie. 1873-1898 555 http://proxy.handle.net/10648/9660502b-8738-4aa8-9c73-2863349baa28 1e regiment Vestingartillerie. 1873-1910 556 http://proxy.handle.net/10648/3fd04460-f463-4f5e-a117-e70cbe9eb9a1 1e regiment Vestingartillerie. 1902-1922 557 http://proxy.handle.net/10648/b2437ffa-a711-4489-94d9-05fac53aec60 1e regiment Vestingartillerie. 1913-1924 558 http://proxy.handle.net/10648/b70e4d4a-6709-4064-abf8-c8411723d964 1e regiment Vestingartillerie. 1920-1924 559 http://proxy.handle.net/10648/e20dbb4a-1260-4068-af0d-31c9649b549c 1e regiment Vestingartillerie, klapper 1873-1924 560 http://proxy.handle.net/10648/6bde2ea6-6556-4a8b-934a-152edc0d4099 2e regiment Vestingartillerie. 1850-1900 561 http://proxy.handle.net/10648/cdf70cb1-322b-46fc-9216-dedd4af72766 2e regiment Vestingartillerie. 1890-1916 562 http://proxy.handle.net/10648/607b54f6-5d40-45a0-b706-756d343e700e 2e regiment Vestingartillerie. 1911-1924 563 http://proxy.handle.net/10648/5ef6c13d-0161-4f10-9206-773cadc043f8 2e regiment Vestingartillerie. 1917-1924 564 http://proxy.handle.net/10648/a484669f-0019-4582-8dec-515ea527f222 3e regiment Vestingartillerie. 1875-1900 565 http://proxy.handle.net/10648/8536f0f7-06ca-4d8b-b949-4b4a24722206 3e regiment Vestingartillerie. 1880-1900 566 http://proxy.handle.net/10648/e170e2d3-af77-4f9d-95ec-78efa0a3250a 3e regiment Vestingartillerie. 1885-1922 567 http://proxy.handle.net/10648/d9781c4b-816e-4c81-b78f-aa5d0ae0e053 3e regiment Vestingartillerie. 1895-1913 568 http://proxy.handle.net/10648/4aa18392-d25e-40c8-9a87-07a004306c4f 3e regiment Vestingartillerie. 1909-1924 569 http://proxy.handle.net/10648/b58c530a-529a-4584-99b3-955737f98766 3e regiment Vestingartillerie. 1915-1924 570 http://proxy.handle.net/10648/e8c8b4a6-c697-4848-94fe-8e871b877f24 3e regiment Vestingartillerie. 1922-1924 571 http://proxy.handle.net/10648/f1b63fac-2b6c-443a-a5ed-42cb96f5bd78 4e regiment Vestingartillerie. 1870-1894

Sinds 1922 geheten Regiment Kustartillerie.

572 http://proxy.handle.net/10648/590e9a68-3914-4778-a5bc-00ba7088858a 4e regiment Vestingartillerie. 1878-1890 573 http://proxy.handle.net/10648/9a6c467e-203b-43d8-af44-5419cec1975c 4e regiment Vestingartillerie. 1885-1900 574 http://proxy.handle.net/10648/0de30760-9063-4cce-adcc-3db6953724e6 4e regiment Vestingartillerie. 1890-1924 575 http://proxy.handle.net/10648/1ca03d0c-6109-430e-9486-9bcb18a61bd6 4e regiment Vestingartillerie. 1907-1924 576 http://proxy.handle.net/10648/e0b06115-6c69-45d2-b04e-762d7e210bce 4e regiment Vestingartillerie. 1917-1924 577 http://proxy.handle.net/10648/3095ffbb-f646-411f-bd0e-88746e45d141 4e artillerie brigade treinafdeling. 1890-1924 578 http://proxy.handle.net/10648/d73c8758-dacc-4dc0-bc86-25715b6b6b1d Korps pantserfortartillerie. 1890-1924 579 http://proxy.handle.net/10648/45fdfa2b-3754-47e9-9854-63015329d15b Korps Pontonniers. 1860-1907 580 http://proxy.handle.net/10648/a62e0611-12b8-4180-8372-7a9d6dce1396 Korps Pontonniers. 1870-1924 581 http://proxy.handle.net/10648/f55ec70a-fecd-4579-9692-86574ae4c990 Korps Pontonniers. 1895-1924 582 http://proxy.handle.net/10648/dd71a3c2-3e85-4ae0-9104-2c5db35f5285 Korps Torpedisten. 1852-1905 583 http://proxy.handle.net/10648/ada08e9c-b8f9-4ff7-b90f-b308441cb239 Korps Torpedisten. 1862-1920 584 http://proxy.handle.net/10648/e25fbab7-0b23-4e65-ba39-ee579b19ca40 Korps Torpedisten. 1882-1924 585 http://proxy.handle.net/10648/f91d4a2c-2a0f-4fd2-a50d-7644e80e8238 Korps Luchtdoelartillerie. 1922-1924 586 http://proxy.handle.net/10648/be832da5-ffc1-45a7-8a8c-570688c2eb02 Artillerie Instructie Compagnie. 1836-1922
CAVALERIE 587 http://proxy.handle.net/10648/1870f184-2ec5-45a1-8cfa-9206b3aa9441 1e depot Huzaren. 1878-1924 588 http://proxy.handle.net/10648/15337f4e-4cca-4d47-b532-4d9036c23568 2e depot Huzaren. 1878-1924 589 http://proxy.handle.net/10648/e92a354e-114b-4f66-b1f5-06387f8f3b0d 1e regiment Huzaren. 1860-1924 590 http://proxy.handle.net/10648/0faa43b6-ff4d-4891-8d84-7822ef984b3e 1e regiment Huzaren. 1877-1924 591 http://proxy.handle.net/10648/53d16fc1-8ac9-40ec-8ba9-28766249d2c0 1e regiment Huzaren. 1917-1924 592 http://proxy.handle.net/10648/82fe51b7-2c6e-436b-93c5-95ee7be592e9 2e regiment Huzaren. 1865-1896 593 http://proxy.handle.net/10648/0b2af8c0-902d-4f62-b663-9bb909d9202a 2e regiment Huzaren. 1872-1924 594 http://proxy.handle.net/10648/083c702a-957b-4749-8e4e-5af6ab4c1085 2e regiment Huzaren. 1872-1924 595 http://proxy.handle.net/10648/101d3b6d-b21a-4709-823a-a4a895322824 3e regiment Huzaren. 1865-1896 596 http://proxy.handle.net/10648/86be0da5-4638-43ba-b68a-7f209e5df717 3e regiment Huzaren. 1885-1924 597 http://proxy.handle.net/10648/1dbafcaf-0137-4226-818f-d69b3e0ae2df 3e regiment Huzaren. 1887-1924 598 http://proxy.handle.net/10648/4473bede-55dd-4536-8fb3-1f5ace1267ea School voor verlofsofficieren der Cavalerie Staf. 1922 GENIE 599 http://proxy.handle.net/10648/318fefe6-3aea-4006-8f87-6be47e3029d7 Korps Genietroepen. 1850-1875 600 http://proxy.handle.net/10648/04b7466c-0617-4a0a-94de-ddd4c4ee6dc4 Korps Genietroepen. 1875-1924 601 http://proxy.handle.net/10648/5e9f6c6f-66d9-45f7-a54b-7b30c02fb6b9 Korps Genietroepen. 1900-1924 602 http://proxy.handle.net/10648/f6ad8142-db97-4d47-ba89-822be9fbec37 Korps Genietroepen. 1906-1924 DIVERSE ONDERDELEN 603 http://proxy.handle.net/10648/1cf89da8-8bf6-4c80-8e7b-98467233a7aa 1e compagnie geneeskundige dienst. 1875-1924 604 http://proxy.handle.net/10648/0378ed88-c541-4e91-b742-a960cea2b18f 2e compagnie geneeskundige dienst. 1875-1924 605 http://proxy.handle.net/10648/fc763ad7-bf9a-41bf-a76b-23a3e316346f 3e compagnie geneeskundige dienst. 1875-1924 606 http://proxy.handle.net/10648/268c5cf5-7b25-4066-b4a8-34ce04e3ceb0 4e compagnie geneeskundige dienst. 1875-1924 607 http://proxy.handle.net/10648/36b25e59-7951-4d6c-accc-8b43be740485 Normaal schietschool. 1885-1924 608 http://proxy.handle.net/10648/68d3a6cb-89c8-489f-ad74-aac7347fa158 Hoofdcursus voor officieren. 1890-1924 609 http://proxy.handle.net/10648/f2e82637-997e-4cd6-86db-c37ae110aad0 Militaire gymnastiek- en sportschool. 1895-1922 610 http://proxy.handle.net/10648/91d46e49-99bc-483c-9f0c-628d6b18dc1d Luchtvaartafdeling. 1922-1924 611 http://proxy.handle.net/10648/d9eaf3a8-d99b-43e7-b564-837087a51220 Depot Motordienst. 1917-1924 612 http://proxy.handle.net/10648/2deabeed-0a89-4a03-8ca6-9415b697d2b0 Depot Motordienst. 1917-1924 613 http://proxy.handle.net/10648/f862ffe7-4520-4e60-bbd5-fb109b6d9a04 Intendance. 1890-1924
614-695 Aanvulling Stamboeken

Bevat een (niet complete) serie Stamboeken van het KNIL uit Indië overgebracht. Zie ook toegang 2.10.50. Dateringen aan de hand van benoeming tot 2e luitenant of officier der gezondheid der 2e klasse, of overplaatsing naar Indië (1e en laatste bladzijde). De boeken hebben gegevens van voor en na de benoemingsdatum.

614 http://proxy.handle.net/10648/e59ced87-d095-48e3-a69e-007157d000f2 Letter C1, KNIL ca. 1836-1840 615 http://proxy.handle.net/10648/b83a4ccd-1f0c-4c31-8727-1fcb81b2e37a Letter T1, KNIL ca. 1840-1850

Niet raadpleegbaar

616 http://proxy.handle.net/10648/886abab8-ef75-4d6c-ae31-423d1f1bc434 Letter AA, KNIL ca. 1850

Niet raadpleegbaar

617 http://proxy.handle.net/10648/a9371cf3-3bc0-4a9c-bd45-aaf0b9352ff2 Letter BB, KNIL ca. 1850

Niet raadpleegbaar

618 http://proxy.handle.net/10648/0b95983a-af2d-4642-b8e1-bda530526ccb Letter [GG?], KNIL ca. 1866 619 http://proxy.handle.net/10648/668c92fe-9a5b-4ed3-be17-927d1740a74a Letter MM, KNIL ca. 1869

Niet raadpleegbaar

620 http://proxy.handle.net/10648/4e2166fd-b6f1-4547-b1be-62e78556c6fa Letter PP, KNIL ca. 1868 621 http://proxy.handle.net/10648/1f97358f-c2d2-45c5-9134-3f4d431ec5b1 Letter ?, KNIL ca. 1873-1875 622 http://proxy.handle.net/10648/fe40ca68-623d-4266-b6e1-2d04ebe9d4f2 Letter ?, KNIL ca. 1874 623 http://proxy.handle.net/10648/a83dbaaa-e986-4f47-850a-c4f941adcc65 Letter ?, KNIL ca. 1880 624 http://proxy.handle.net/10648/cb152680-ebce-43a4-be29-943187978314 Letter ?, KNIL ca. 1873-1877 625 http://proxy.handle.net/10648/186c6074-3c0c-4e04-a5dc-6d61a3d1d333 Letter TT, KNIL ca. 1875 626 http://proxy.handle.net/10648/cfd4acd3-29b9-4b9a-ab93-77dee4cfec75 Letter WW, KNIL ca. 1878

Niet raadpleegbaar

627 http://proxy.handle.net/10648/9ecd32c2-ba5b-44cc-abde-7d597c6f591a Letter XX, KNIL ca. 1879 628 http://proxy.handle.net/10648/bb7ad08f-36e0-442f-9470-8d3a4dbc6428 Letter YY, KNIL ca. 1880 629 http://proxy.handle.net/10648/7aa630ed-4080-4631-b210-f2482605cac2 Letter A, KNIL ca. 1882 630 http://proxy.handle.net/10648/564e57ab-9477-49e5-a79c-73308bf1e07d Letter B, KNIL ca. 1885 631 http://proxy.handle.net/10648/5182407b-cbdb-4a72-a5b9-f6be3e3086ff Letter C, KNIL ca. 1883

Niet raadpleegbaar

632 http://proxy.handle.net/10648/5ab93c23-5966-4a96-928c-dfbde5e9f2a6 Letter D, KNIL ca. 1884

Niet raadpleegbaar

633 http://proxy.handle.net/10648/eaa55499-7bfd-4bba-87d1-ae6c59a3d8d4 Letter E, KNIL ca. 1886

Niet raadpleegbaar

634 http://proxy.handle.net/10648/bd3f73b8-5521-464c-b7ff-b21ce8330ae5 Letter F, KNIL 1885-1890

Niet raadpleegbaar

635 http://proxy.handle.net/10648/30ca2781-5be4-4cc0-833b-e228bc21ff41 Letter ?, KNIL 1890-1892 636 http://proxy.handle.net/10648/02354b12-f6b6-41d1-921d-3c61d0277ad4 Letter ?, KNIL 1885-1890 637 http://proxy.handle.net/10648/094cb01d-8665-4ff1-809d-100225a67497 Letter ?, KNIL 1885-1890

Niet raadpleegbaar

638 http://proxy.handle.net/10648/304d0c8f-3bdf-416e-8ae9-d5f3c1d7e546 Letter L, KNIL 1891-1893

Niet raadpleegbaar

639 http://proxy.handle.net/10648/84363bb1-535d-4ade-a3ea-135ed289b44a Letter M, KNIL 1895-1900 640 http://proxy.handle.net/10648/428fde55-7dd8-42e2-a72d-117db7c9e4da Letter N, KNIL 1889-1901 641 http://proxy.handle.net/10648/1acd0c69-d7ad-47d1-ac33-66e3719038d2 Letter O, KNIL 1901-1903 Ontbreekt 642 http://proxy.handle.net/10648/d25efbd8-a3fc-4f23-b975-5fbc4c73996e Letter Q, KNIL 1905-1906 643 http://proxy.handle.net/10648/bdaa7227-7bfb-4582-93d3-43bd0420bce7 Letter R, KNIL 1906-1908 644 http://proxy.handle.net/10648/63ee619d-3b02-4c0f-bacc-0a00c9bf2c66 Letter S, KNIL 1908-1911

Niet raadpleegbaar

645 http://proxy.handle.net/10648/ff30636d-6d53-4a3a-9254-d6a5f62c26b8 Letter T, KNIL 1912-1914 646 http://proxy.handle.net/10648/0ac55f6d-96c7-4cb3-bec9-11b570fd5f46 Letter U, KNIL 1914-1917 647 http://proxy.handle.net/10648/07ae228f-b138-4ddb-a9f6-d68e987fcae5 Letter ?, KNIL 1919-1921 648 http://proxy.handle.net/10648/59f947a1-0c1d-4c04-a8db-39ca5ff63473 Letter ?, KNIL 1923-1930 649 http://proxy.handle.net/10648/f520ed54-da7f-402d-83f7-903d517cf79e Nr. 1, Officieren der Gezondheid KNIL 1815-1835

Niet raadpleegbaar

650 http://proxy.handle.net/10648/57d200c1-4abd-4484-b918-72ac98290f97 Nr. 2, ("6e deel") Officieren der Gezondheid KNIL 1836-1839 651 http://proxy.handle.net/10648/31a37b53-9388-4aa8-a882-24f8322d5d6e Nr. 3, Officieren der Gezondheid KNIL 1839-1847 652 http://proxy.handle.net/10648/fc5bc552-0ab3-46d3-8d80-4d80df8d3d68 Nr. 4, Officieren der Gezondheid KNIL 1848-1856

Niet raadpleegbaar

653 http://proxy.handle.net/10648/51a9da8d-7dbc-431f-9592-cddf82e54811 Nr. 5 Officieren der Gezondheid KNIL 1856-1862 --- http://proxy.handle.net/10648/7f64bac7-e564-44e3-9cb8-a4fcb0f51e1d Nr. 6, Officieren der Gezondheid KNIL 1862-1871

Ontbreekt.

654 http://proxy.handle.net/10648/241a8e9e-771e-4251-babf-6f22371bd81e Nr. 7, Officieren der Gezondheid KNIL 1871-1876

Niet raadpleegbaar

655 http://proxy.handle.net/10648/d9ed9e13-de2e-405e-bcb0-9e4b18b35fc9 Nr. 8, Officieren der Gezondheid KNIL 1876-1880

Niet raadpleegbaar

657 http://proxy.handle.net/10648/c4173c08-07c9-40b4-abe3-a5024fd09373 Nr. 9, Officieren der Gezondheid KNIL 1880-1885 656 http://proxy.handle.net/10648/f1ebe465-33ee-4ed8-a7f3-f7546aa961f5 Nr. 10, Officieren der Gezondheid KNIL 1885-1891

Niet raadpleegbaar

658 http://proxy.handle.net/10648/2a5a3bc7-4d05-497c-9744-411bb2ae3260 Nr. 11, Officieren der Gezondheid KNIL 1891-1898

Niet raadpleegbaar

659 http://proxy.handle.net/10648/17473fea-d448-4e1b-9542-c7ec44f1fe66 Nr. 12, Officieren der Gezondheid KNIL 1898-1904 660 http://proxy.handle.net/10648/2cc5973e-e40c-40f1-9b27-a08f48a741cb Nr. 13, Officieren der Gezondheid KNIL 1904-1910 661 http://proxy.handle.net/10648/d237def1-d7df-402a-9687-932f35397914 Nr. 14, Officieren der Gezondheid KNIL 1909-1915 662 http://proxy.handle.net/10648/94625506-d6e1-4563-adaa-1ff558606b67 Nr. 15, Officieren der Gezondheid KNIL 1915-1922 663 http://proxy.handle.net/10648/5960cc51-5fea-40b8-8bab-d87e2401a62b Nr. [16], Officieren der Gezondheid KNIL 1922-1931 664 http://proxy.handle.net/10648/56639a5a-06af-4580-b889-f7d7ed84e011 Nr. 17, Officieren der Gezondheid KNIL 1931-1934 665 http://proxy.handle.net/10648/6b17e6c0-724b-4a44-b3e1-42bb59d2fe62 Algemeen Depot Landmacht nr. 33 1832-1843 666 http://proxy.handle.net/10648/5383a18f-c84e-4875-95f6-2eb00455ec90 Algemeen Depot Landmacht nr. 33 1822-1834 668 http://proxy.handle.net/10648/8c7b2973-3f0a-4dab-9fd3-cd7d2b2641e3 Koloniaal Werfdepot 1843-1850 667 http://proxy.handle.net/10648/66b2f386-7498-4654-a737-b48ffa3624a5 Koloniaal Werfdepot [nr. 5" 1850-1855 669 http://proxy.handle.net/10648/6ec71d2a-4d10-4fe1-8d2a-4c6640e7a61c Koloniaal Werfdepot 1855-1859 670 http://proxy.handle.net/10648/89271256-b036-4540-a72b-46a2881df2df Koloniaal Werfdepot 1859-1861 671 http://proxy.handle.net/10648/76173443-589a-43bf-b677-b17421a1e966 Koloniaal Werfdepot 1861-1864 672 http://proxy.handle.net/10648/a7adda1a-5631-44c0-b91f-d935ce245797 Koloniaal Werfdepot 1864-1868 673 http://proxy.handle.net/10648/8d611df2-2a45-4a94-8d04-50bb609b0048 Koloniaal Werfdepot 1868-1875 674 http://proxy.handle.net/10648/d3f8ad8a-ab62-465f-9916-fd264eef4cfb Koloniaal Werfdepot 1875-1880 675 http://proxy.handle.net/10648/4e63b927-2607-4362-a347-1a07f83fd349 Koloniaal Werfdepot 1880-1884 676 http://proxy.handle.net/10648/f451c19f-c145-4578-a8aa-fa2cdc8f21a1 Koloniaal Werfdepot 1884-1886 677 http://proxy.handle.net/10648/cdb34322-51c5-461a-bcd6-41ebc09aafa0 Koloniaal Werfdepot 1886-1890 678 http://proxy.handle.net/10648/6aa17a06-ccc2-4bc1-b9e9-56b2a9b0f507 Koloniaal Werfdepot 1891-1894 679 http://proxy.handle.net/10648/d127caf5-c94a-4eba-be45-4bf18428e42c Koloniaal Werfdepot 1894-1898 680 http://proxy.handle.net/10648/4b0ce3fe-f924-4866-9efc-5dd3b33611de Koloniaal Werfdepot 1898-1902 681 http://proxy.handle.net/10648/5efb950b-0fd4-4ea0-a181-63927a9e8059 Koloniaal Werfdepot 1902-1905 682 http://proxy.handle.net/10648/23cbfd6d-35fd-416f-8622-4fcc04fe1629 Koloniaal Werfdepot 1905-1907 683 http://proxy.handle.net/10648/f50b1b97-e6a8-49f7-bf98-a00b7ce99bd3 Koloniaal Werfdepot [Letter A] 1907-1910 684 http://proxy.handle.net/10648/e2be1279-78c7-4ffb-9605-c27593b3b6c8 Koloniaal Werfdepot [Letter B] 1910-1914 685 http://proxy.handle.net/10648/01fd1192-cb90-438c-9112-e0973a147adf Koloniaal Werfdepot [Letter C] 1914-1919 686 http://proxy.handle.net/10648/168f7628-cbe7-4c26-a3c3-ba5703258e15 Koloniaal Werfdepot [Letter D] 1919-1921 687 http://proxy.handle.net/10648/f07f359f-c5bb-451c-848c-0d48588850cb Koloniaal Werfdepot [Letter E] 1921-1926 688 http://proxy.handle.net/10648/b57f09fd-374e-4818-a456-c0c3663d077d Koloniaal Werfdepot [Letter F] 1926-1932 689 http://proxy.handle.net/10648/57f3cd04-cc6d-4fc3-b0d9-f625dac6df15 Koloniaal Werfdepot [Letter G] 1932-1938 690 http://proxy.handle.net/10648/37c96b99-7be5-477d-a5c0-6f11bc204feb Koloniaal Werfdepot [Letter H] 1938-1940 692 http://proxy.handle.net/10648/5ebf01f0-f511-4ca6-a9ef-5da7e8699e58 Klapper stamboeken officieren letters A t/m H 1907-1940

Niet alfabetisch/lexicografisch. Per letter stamboek

691 http://proxy.handle.net/10648/85c950a9-3f09-4abf-b539-1e957700bdc6 Koloniale Reserve ["Officieren voormalige Kol. Res."] 1895-1897 693 http://proxy.handle.net/10648/e1b2693c-c522-4ea1-a810-0c01eec462be Koloniale Reserve ["Officieren voormalige Kol. Res."] -1897-1906 694 http://proxy.handle.net/10648/64e032d2-20bc-44dc-92c4-a837c3f11199 Koloniale Reserve ["Officieren voormalige Kol. Res."] -1906-1917 695 http://proxy.handle.net/10648/ee161bad-5061-4d46-a5ee-46db8daa715f Adspirant Officieren van Gezondheid -1913-1933
701-783 Stamboeken afkomstig van BRIOP1750-1945 701 http://proxy.handle.net/10648/1150950b-e9d7-4b32-98d6-20cc602099aa "Oudste Stamboek der Heeren Officieren van de Generale Staf" (I) 1750-1802 702 http://proxy.handle.net/10648/29207885-1708-483b-9563-46c897e9b19e Generaals (I) 1758-1853 703 http://proxy.handle.net/10648/c48f82cc-a2a2-49c1-a85c-8c17769129ad Generaals (II) 704 http://proxy.handle.net/10648/e1958095-80f6-4cef-b473-c10fe959289a Generale Staf (II) 1784-1917 705 http://proxy.handle.net/10648/aba1336b-bce8-4fed-ab64-97c88c8f306d Geneeskundig Dienst (I) 1774-1810 706 http://proxy.handle.net/10648/43c7d66d-07ce-45ba-9c2c-ac6163bd8657 Geneeskundig Dienst (II) 707 http://proxy.handle.net/10648/28d02d8c-728b-4118-8f6f-3a56e7689d49 Veldartillerie 1e Bataillon (I) 1787-1838 708 http://proxy.handle.net/10648/9b0f0f0d-4f47-4c36-b170-3b899ec827fb Veldartillerie 4e Bataillon Nationale Militie (III) 709 http://proxy.handle.net/10648/417adff2-5f7b-420f-b6d5-08e06276d877 Veldartillerie 1e Bataillon (IV) 710 http://proxy.handle.net/10648/6df1b9b5-971e-4c9f-9894-da0dcd83a069 Cavalerie 1818-1853 711 http://proxy.handle.net/10648/f003c22d-016e-4097-82bf-9884002812ea Hoofdofficieren van de Infanterie (1 oud) 1818-1853 712 http://proxy.handle.net/10648/bf9a3d2c-3684-4c70-a1dd-dfe2781089a2 Hoofdofficieren van de Infanterie (1) 713 http://proxy.handle.net/10648/b2fa9dbd-eb00-4ccb-b20e-0c99fd5ee3ed Hoofdofficieren van de Infanterie (2) 714 http://proxy.handle.net/10648/425b3d5c-3424-41ba-9445-0aab34d873cc Officieren van de Infanterie (1) 1809-1873 715 http://proxy.handle.net/10648/5499eb0a-b707-4548-a56f-2f756cf86d26 Officieren van de Infanterie (2) 716 http://proxy.handle.net/10648/9f918df6-4db3-4c6b-b8ff-83c1195f7216 Officieren van de Infanterie (3) 717 http://proxy.handle.net/10648/b0f1ec0d-6403-4c0e-9113-a605a31a7d8b Officieren van de Infanterie (4) 718 http://proxy.handle.net/10648/a3dd29de-0972-47c1-80cd-be0c0782ee72 Officieren van de Infanterie (5) 719 http://proxy.handle.net/10648/87793959-7a4d-464e-bf45-9188a18afae2 Officieren van de Infanterie (6) 720 http://proxy.handle.net/10648/c5276ab4-a555-48ec-8c25-402bd29874e0 Officieren van de Infanterie (7) 721 http://proxy.handle.net/10648/5975fe0d-ba72-481e-b4cc-2016d93ba65c Officieren van de Infanterie (8) 722 http://proxy.handle.net/10648/ed28f54c-527e-4daf-8064-d3618e464aab Officieren van de Infanterie (9) / 6e Regiment Infanterie 1827-1880 723 http://proxy.handle.net/10648/e0d30deb-ed33-425a-bbd9-ac54de88f238 Officieren van de Infanterie (10) 724 http://proxy.handle.net/10648/870e96c0-8be5-4759-9293-16c28733240a Officieren van de Infanterie (11) / 6e Regiment Infanterie 725 http://proxy.handle.net/10648/ea0525e9-8bed-4b2e-9f4d-85fac6c69605 Officieren van de Infanterie (12) 726 http://proxy.handle.net/10648/ea9d819d-a9d4-417f-9853-f39862a29c67 Plaatselijke Staf 727 http://proxy.handle.net/10648/805352e8-8357-4479-85f1-a0dcfb6d70d8 Grote Staf 1800-1916 728 http://proxy.handle.net/10648/6e37675b-48a0-4fa6-ad2e-cf46376ef00a Grote Staf 729 http://proxy.handle.net/10648/af8f8005-cf8e-4505-9c13-e1b6fe9cb2e8 Personeel der Militaire Administratie 1894-1911 730 http://proxy.handle.net/10648/a5fc1f49-bb96-431e-a572-669a693d5baf Artillerie (1) 1883-1901 731 http://proxy.handle.net/10648/b382969f-f0cd-41fe-9812-5a12c7784f61 Generaals 1860-1878 732 http://proxy.handle.net/10648/1fcb56df-edf3-43b6-adf3-52f4c702b28e Provinciale Staf 1801-1851 733 http://proxy.handle.net/10648/c7c0d88a-c7c9-4d3f-a41f-86cbd07b8580 Plaatselijke Staf (2), stamboeknrs. 33-54 1825-1903 734 http://proxy.handle.net/10648/b53e95a1-4f65-4f9e-8359-01af0e43ba6f Hoofdofficieren van de Cavalerie, stamboeknrs. 55-69 1799-1853 735 http://proxy.handle.net/10648/c1912257-f980-4066-bdb2-e98d90b72588 Officieren Cavalerie, stamboeknrs. 70-202 1867-1914 736 http://proxy.handle.net/10648/7703f0bf-6d56-4d6b-bc63-f5d05494d307 Marechaussee, stamboeknrs. 203-224 1775-1865 737 http://proxy.handle.net/10648/850f945d-fd7d-4ed0-bb69-5ac2e50f300b Artillerie (2), stamboeknrs. 225 1831-1914 738 http://proxy.handle.net/10648/4f4217bf-9aad-43d2-b73a-834501d52c01 Artillerie, stamboeknrs. 226-303 1831-1914 739 http://proxy.handle.net/10648/500020fb-b010-4680-bae6-47c7475f8dfd Artillerie, stamboeknrs. 304-504 1831-1914 740 http://proxy.handle.net/10648/1840ce89-3994-4ff1-8b42-b4dc96240640 Artillerie, stamboeknrs. 505-774 1831-1914 741 http://proxy.handle.net/10648/eb22b43c-ae0d-4092-b8c9-b031d4d1b367 Genie, stamboeknrs. 775-808 1786-1914 742 http://proxy.handle.net/10648/51265e68-09db-495b-89b3-d035533647ef Genie, stamboeknrs. 809-889 1786-1914 743 http://proxy.handle.net/10648/81b2578d-3051-4449-99ab-3e9dddb4ea46 Hoofdofficieren van de Infanterie (3), stamboeknrs. 890-906 1849-1917 744 http://proxy.handle.net/10648/9e718d20-6e0f-47e7-9598-ad80b7877ccc Hoofdofficieren van de Infanterie (4), stamboeknrs. 907-1043 1849-1917 745 http://proxy.handle.net/10648/de7105cb-56b1-4382-9660-19c83df9df4d Infanterie, stamboeknrs. 1044 1860-1877 746 http://proxy.handle.net/10648/5f199854-edd0-460a-b881-0fba3312b43d Infanterie, stamboeknrs. 1045-1078 1860-1877 747 http://proxy.handle.net/10648/2ece2abc-0359-4dab-b0de-3386b8728691 Infanterie, stamboeknrs. 1079-1198 1860-1877 748 http://proxy.handle.net/10648/98ca35a9-da5d-4fad-a168-56467d0f6a78 Infanterie, stamboeknrs. 1199-1461 1860-1877 749 http://proxy.handle.net/10648/140f7510-4936-4c34-b54d-14cf2f08bb4c Infanterie, stamboeknrs. 1462-1794 1860-1877 750 http://proxy.handle.net/10648/fd752f08-ccf4-4949-8696-62e989ebe9aa Infanterie, stamboeknrs. 1795-2069 1860-1877

Niet raadpleegbaar

751 http://proxy.handle.net/10648/b75c4d0d-5e34-4ac3-a0e8-772d4d36a324 Militaire Administratie (2), stamboeknrs. 2070-2082 1795-1911 752 http://proxy.handle.net/10648/02f554bf-492f-4529-8a2e-53eb4f49bd78 Militaire Administratie (3), stamboeknrs. 2083-2231 1795-1911 753 http://proxy.handle.net/10648/2bf4f683-7f92-4307-9036-70b86be59e02 Paarde-artsen, stamboeknrs. 2236-2316 1806-1914 754 http://proxy.handle.net/10648/7ecf4c75-ac77-4f71-b530-d3fe1eacb483 Officieren van Gezondheid (1), stamboeknrs. 2317 1824-1912 755 http://proxy.handle.net/10648/993298b8-a482-4129-8c0d-f9151626cc6a Officieren van Gezondheid, stamboeknrs. 2318-2439 1824-1912 756 http://proxy.handle.net/10648/a03265c6-f571-49c4-8586-8a203027955a Reserve Officieren van Gezondheid (1), stamboeknrs. 2440-2475 1849-1916 757 http://proxy.handle.net/10648/d4d597de-a375-4f96-bdda-3338d57ea758 Reserve Officieren van Gezondheid (2), stamboeknrs. 2476-2745 1849-1916 758 http://proxy.handle.net/10648/12120af6-80b3-47a9-b1b0-1da80c9f4072 Officieren van Gezondheid Apothekers (3), stamboeknrs. 2746-2766 1835-1909 759 http://proxy.handle.net/10648/671c8e50-25e6-44b4-9171-0dabba159694 Reserve Officieren bij de Landweer (1), stamboeknrs. 2767-2994 1865-1914 760 http://proxy.handle.net/10648/3d4289fb-b715-4248-b712-5652d38bc7e4 Reserve Officieren bij de Landweer (2), stamboeknrs. 2995-3205 1865-1914 761 http://proxy.handle.net/10648/1259fff8-4471-46da-b8e4-12fd864beacf Reserve Officieren bij de Landweer (3), stamboeknrs. 3206-3380 1865-1914 762 http://proxy.handle.net/10648/d2ebf8be-6073-419a-8de8-6ea28e0023c8 Officieren Militie, stamboeknrs. 3381-3614 1900-1910 763 http://proxy.handle.net/10648/a86bef8d-3b62-4746-8570-a9d63d52b42f Reserve Officieren van de Infanterie (1), stamboeknrs. 3615-3758 1888-1911 764 http://proxy.handle.net/10648/4e8e9380-8c57-477f-b8bf-a9da637b5b07 Reserve Officieren van de Infanterie (2), stamboeknrs. 3759-4119 1888-1911 765 http://proxy.handle.net/10648/ad90b84a-4e8d-4c43-9003-c8f6e1718dac Reserve Officieren van de Infanterie (3), stamboeknrs. 4120-4301 1888-1911 766 http://proxy.handle.net/10648/a02a0155-f702-4daa-bcd2-1dd3070f5b33 Reserve Officieren van de Infanterie (3), stamboeknrs. 4301-4500 1888-1911 767 http://proxy.handle.net/10648/3ad67fe4-5b53-4212-93b0-79462450e6c4 Reserve Officieren van de Infanterie (4), stamboeknrs. 4501-4694 1888-1911 768 http://proxy.handle.net/10648/67262368-9d5c-4945-9ca3-3afb4669c20e Reserve Officieren van de Infanterie (4), stamboeknrs. 4694-4881 1888-1911 769 http://proxy.handle.net/10648/0cf36bfc-e99a-4951-b9b1-2807351c7d3c Reserve Officieren van de Infanterie (5), stamboeknrs. 4882-5260 1888-1911 770 http://proxy.handle.net/10648/bc710c57-f73a-4a28-91c8-a06011f2e35a Reserve Officieren van de Infanterie (6), stamboeknrs. 5261-5638 1888-1911 771 http://proxy.handle.net/10648/4e5f6f01-7c5f-41dc-b98b-30f1f1cf87c8 Reserve Officieren van de Infanterie (7), stamboeknrs. 5639-6030 1888-1911 772 http://proxy.handle.net/10648/bee57227-3d38-469a-bf40-93cac2226986 Reserve Officieren van de Infanterie (8), stamboeknrs. 6031-6424 1888-1911 773 http://proxy.handle.net/10648/76d6669c-b1fc-44e2-be2a-b024e6df03f1 Reserve Officieren van de Infanterie (9), stamboeknrs. 6425-6820 1888-1911 774 http://proxy.handle.net/10648/fa6aa9c1-4093-42b1-856f-9195af7f8aac Reserve Officieren van de Infanterie (10), stamboeknrs. 6821-7040 1888-1911 775 http://proxy.handle.net/10648/74727fde-fe3f-4d25-a89d-dd1707bae93d Reserve Officieren van de Infanterie (10), stamboeknrs. 7040-7216 1888-1911 776 http://proxy.handle.net/10648/f8a838f0-528d-42d0-9aef-f2960cc8b718 Officieren van de Infanterie, stamboeknrs. 7216-7520 1885-1919 777 http://proxy.handle.net/10648/792c4b4d-0343-442b-b4f9-1bada2591937 Officieren van de Infanterie, stamboeknrs. 7521-7818 1885-1919 778 http://proxy.handle.net/10648/df5415ba-f887-4cfe-ba15-4caf4b0d3c88 Officieren van de Infanterie, stamboeknrs. 7819-8114 1885-1919 779 http://proxy.handle.net/10648/1307411a-2d96-4fee-88f2-349a04ecd134 Officieren van de Infanterie, stamboeknrs. 8115-8419 1885-1919 780 http://proxy.handle.net/10648/9973cc7e-f299-4c0f-9681-e48b9c834ab9 Officieren van de Infanterie, stamboeknrs. 8420-8804 1885-1919 781 http://proxy.handle.net/10648/9e8cadf8-73c6-47b6-8ff7-cbab1e21cbfd Officieren der Diverse Wapenen, stamboeknrs. 8805-9195 1882-1945 782 http://proxy.handle.net/10648/df1003eb-5fd6-4098-8dfe-fc24306e7d8b Officieren der Diverse Wapenen, stamboeknrs. 9196-9589 1882-1945 783 http://proxy.handle.net/10648/1cb6f88e-c1ec-4729-ba91-84e5664bdf53 Officieren der Diverse Wapenen, stamboeknrs. 9590-9869 1882-1945