2.10.61 Inventaris van de microfiches van de Burgerlijke Stand Suriname: Geboorteregisters van Paramaribo, 1828-1974, en Erkenningenregisters van Paramaribo, 1916-1928 NAS Nationaal Archief, Den Haag 2004 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Arina Overkleeft, 12 januari 2010. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD (G) : General International Standard Archival Description, second edition, Ottawa 2000; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003. Beschrijving van het archief Microfiches Burgerlijke Stand Suriname: Geboorteregisters van Paramaribo, en Erkenningenregisters van Paramaribo Microfiches BS Geboorten Paramaribo 1828-1974 GESUR01 184 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriftem. Nationaal Archief, Den Haag Burgerlijke Stand Suriname Deze toegang omvat een beschrijving van de microfiches van de Geboorte- en Erkenningen-registers van Paramaribo uit het Landsarchief van Suriname. Het Nationaal Archief bezit dus géén originele registers. Inhoud en structuur van het archief 2.10 Inhoud

Elk jaar omvat meerdere, genummerde, microfiches. Op één microfiche staan meerdere folionummers. De microfiches zijn per jaar gegroepeerd door middel van een inventarisnummer. Enkele voorbeelden: het Geboorteregister van 1828 omvat 3 microfiches en moet worden aangevraagd met inventarisnummer 2. Het Geboorteregister van 1835 omvat 14 microfiches en moet worden aangevraagd met inventarisnummer 9.

Er moet dus steeds een compleet jaar worden aangevraagd en dan worden alle microfiches van dat jaar ter beschikking gesteld.

Soms omvat een jaar echter zoveel microfiches dat het noodzakelijk was ze in twee gedeelten te verpakken. In dat geval kan het eerste en het tweede deel van een jaar dus apart worden aangevraagd. Een voorbeeld: Van het Geboorteregister van 1954 kan met inventarisnummer 129 de periode januari t/m juli worden aangevraagd (microfiches 1 t/m 36) en met inventaris-nummer 130 de periode juli (restant) t/m december (microfiches 37 t/m 72).

Voor sommige jaren zijn in de registers naamindexen opgenomen. Dit is in de toegang bij het betreffende jaar aangegeven (zie bijvoorbeeld inventarisnummer 10, microfiche 6.

Van de Geboorteregisters over de periode 1975 t/m 1995, en de Erkenningenregisters over de periode 1929 t/m 1949 zijn géén microfiches beschikbaar. In de inventarisnummers 1 en 171 wordt wel een overzicht gegeven van de in Paramaribo/Suriname beschikbare originele registers over deze perioden.

Ordening van het archief

De toegang is chronologisch gerangschikt en beschrijft eerst de microfiches van de Geboorteregisters over de periode 1828-1974 en daarna die van de Erkenningenregisters over de periode 1916-1928.

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenDeels openbaar, deels niet openbaar. Beperking geldt voor stukken jonger dan 100 jaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Microfiches Burgerlijke Stand Suriname: Geboorteregisters van Paramaribo, en Erkenningenregisters van Paramaribo, nummer toegang 2.10.61, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Microfiches BS Geboorten Paramaribo, 2.10.61, inv.nr. ...

Verwant materiaal Bewaarplaats van originelen

Landsarchief van Suriname

Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A Geboorten.

Bijna alle inventarisnummers bevatten meerdere, genummerde, microfiches. In de opsomming onder het inventarisnummer wordt bij elk microfiche aangegeven welke folionummers het bevat met daarachter de desbetreffende maanden.

1 http://proxy.handle.net/10648/a803f283-4e49-4792-9754-6e099b4c121e Index Geboorten Paramaribo. 1828-1995 1 Overzicht van de Geboorteregisters, 1828-1995

De registers 1975-1995 zijn niet beschikbaar

2 http://proxy.handle.net/10648/22bdbd16-6faf-41ac-8c36-1cc96d202bdd Geboorten Paramaribo. 1828 1 Folionr. 1 - 17, jul Folionr. 18 - 33, aug Folionr. 34 - 43, sept 2 Folionr. 44 - 53, sept Folionr. 54 - 73, okt Folionr. 74 - 99, nov 3 Folionr. 100 - 101, nov Folionr. 102 - 121, dec Folionr. 122, sept Folionr. 123, okt Folionr. 124, nov Folionr. 125, sept Folionr. 126, okt Folionr. 127, sept Folionr. 128, nov 3 http://proxy.handle.net/10648/74330cde-cb83-40b7-8c65-0a8be6867aa9 Geboorten Paramaribo. 1829 1 Folionr. 1 - 20, jan Folionr. 21 - 33, feb 2 Folionr. 34 - 41, feb Folionr. 42 - 63, mrt Folionr. 64 - 79, apr Folionr. 80 - 89, mei 3 Folionr. 90 - 95, mei Folionr. 96 - 111, jun Folionr. 112 - 131, jul Folionr. 132 - 149, aug 4 Folionr. 150 - 151, aug Folionr. 152 - 173, sept Folionr. 174 - 197, okt Folionr. 198 - 209, nov 5 Folionr. 210 - 215, nov Folionr. 216 - 233, dec Folionr. 234, jun Folionr. 235, feb Folionr. 236, mei Folionr. 237, jan Folionr. 238, apr Folionr. 239, mei Folionr. 240, nov Folionr. 241, mei Folionr. 242, jun Folionr. 243, jul Folionr. 244, feb Folionr. 245, mei Folionr. 246 - 248, jun Folionr. 249, jul Folionr. 250, okt Folionr. 251 - 252, dec 4 http://proxy.handle.net/10648/02082ed6-e279-4686-bdb7-0069dc37b3e7 Geboorten Paramaribo. 1830 1 Folionr. 1 - 16, jan Folionr. 17 - 31, feb Folionr. 32 - 33, mrt 2 Folionr. 34 - 56, mrt Folionr. 57 - 73, apr Folionr. 74 - 91, mei 3 Folionr. 92 - 101, mei Folionr. 102 - 120, jun Folionr. 121 - 138, jul Folionr. 139 - 149, aug 4 Folionr. 150 - 166, aug Folionr. 167 - 182, sept Folionr. 183 - 206, okt Folionr. 207, nov 5 Folionr. 208 - 226, nov Folionr. 227 - 239, dec Folionr. 240, feb Folionr. 241, jul Folionr. 242, feb Folionr. 243, aug Folionr. 244, dec Folionr. 245, mrt Folionr. 246, apr Folionr. 247, jan Folionr. 248, sept Folionr. 249, jun Folionr. 250, dec Folionr. 251, dec Folionr. 252, jan Folionr. 253, mei Folionr. 254, jun Folionr. 255, jul Folionr. 256, sept Folionr. 257, mrt Folionr. 258, jul Folionr. 259, okt Folionr. 260, aug Folionr. 261, sept Folionr. 262, sept Folionr. 263, feb Folionr. 264, mrt 5 http://proxy.handle.net/10648/a63731fd-28ce-4f93-ba48-17975e3c868b Geboorten Paramaribo. 1831 1 Folionr. 1 - 12, jan Folionr. 13 - 26, feb Folionr. 27 - 35, mrt 2 Folionr. 36 - 41, mrt Folionr. 42 - 64, apr Folionr. 65 - 79, mei Folionr. 80 - 95, jun 3 Folionr. 96 - 101, jun Folionr. 102 - 113, jul Folionr. 114 - 139, aug Folionr. 140 - 155, sept 4 Folionr. 156 - 176, okt Folionr. 177 - 199, nov Folionr. 200 - 215, dec 5 Folionr. 216 - 226, dec Folionr. 227, feb Folionr. 228, mrt Folionr. 229 - 232, jul Folionr. 233, aug Folionr. 234 - 235, sept Folionr. 236, okt Folionr. 237, dec Folionr. 238, jul Folionr. 239 - 240, sept Folionr. 241, jan Folionr. 242, feb Folionr. 243, apr Folionr. 244, jul Folionr. 245 - 246, dec Folionr. 247, apr Folionr. 248, feb 6 http://proxy.handle.net/10648/741981e9-a957-4e39-a1c3-a30c2185c20f Geboorten Paramaribo. 1832 1 Folionr. 1 - 17, jan Folionr. 18 - 33, feb Folionr. 34 - 35, mrt 2 Folionr. 36 - 56, mrt Folionr. 57 - 68, apr Folionr. 69 - 81, mei Folionr. 82 - 92, jun Folionr. 93 - 95, jul 3 Folionr. 96 - 114, jul Folionr. 115 - 131, aug Folionr. 132 - 155, sept 4 Folionr. 156 - 181, okt Folionr. 182 - 200, nov Folionr. 201 - 215, dec 5 Folionr. 216, dec Folionr. 217, jun Folionr. 218, nov Folionr. 219, dec Folionr. 220, jan Folionr. 221, feb Folionr. 222, jul Folionr. 223, jan Folionr. 224, nov Folionr. 225, mrt Folionr. 226, mei Folionr. 227, aug Folionr. 228, sept Folionr. 229 - 230, nov Folionr. 231 - 232, mrt Folionr. 233, mrt Folionr. 234, jun Folionr. 235, nov Folionr. 236, aug Folionr. 237 - 238, dec 7 http://proxy.handle.net/10648/fe034ea0-585e-4e5f-8065-b158b2da1d21 Geboorten Paramaribo. 1833 1 Folionr. 1 - 17, jan Folionr. 18 - 30, feb Folionr. 31 - 35, mrt 2 Folionr. 36 - 53, mrt Folionr. 54 - 67, apr. Folionr. 68 - 78, mei Folionr. 79 - 91, jun 3 Folionr. 92 - 94, jun Folionr. 95 - 104, jul Folionr. 105 - 124, aug Folionr. 125 - 143, sept 4 Folionr. 144, sept Folionr. 145 - 164, okt Folionr. 165 - 190, nov Folionr. 191 - 203, dec 5 Folionr. 204 - 212, dec Folionr. 213, jan Folionr. 214, mrt Folionr. 215, mei Folionr. 216, jul Folionr. 217, apr. Folionr. 218, mei Folionr. 219, jul Folionr. 220, jul Folionr. 221, sept Folionr. 222, nov 8 http://proxy.handle.net/10648/93d41f07-f6bb-4d3f-9ea3-7f962765a266 Geboorten Paramaribo. 1834 1 Folionr. 1 - 13, jan Folionr. 14 - 31, feb 2 Folionr. 32 - 41, feb Folionr. 42 - 62, mrt Folionr. 63 - 85, apr Folionr. 86 - 91, mei 3 Folionr. 92 - 105, mei Folionr. 106 - 119, jun Folionr. 120 - 135, jul Folionr. 136 - 148, aug Folionr. 149 - 151, sept 4 Folionr. 152 - 171, sept Folionr. 172 - 198, okt Folionr. 199 - 211, nov 5 Folionr. 212 - 219, nov Folionr. 222 - 241, dec Divisie Boven Suriname: Folionr. 1, mei Folionr. 2, juni Divisie Saramacca: Folionr. 1, mei Folionr. 2, okt Folionr. 3, dec Nederdistrict Nickerie: Folionr. 1 - 2, apr 6 lege bladen 9 http://proxy.handle.net/10648/87a1453b-bf64-4cde-8d3f-8af420ae9607 Geboorten Paramaribo. 1835 1 Folionr. 1, jun Folionr. 2, sept Folionr. 93 - 95, dec Folionr. 96, apr Folionr. 97, jan Folionr. 98, feb Folionr. 99, aug Folionr. 100 - 101, nov Folionr. 102, dec Folionr. 103, mei Folionr. 104, jan Folionr. 105, feb Folionr. 106, mrt Folionr. 107, feb Folionr. 108, jun Folionr. 109, sept Folionr. 110, sept Folionr. 111, jul Folionr. 112 - 113, okt Folionr. 114, dec Folionr. 115, jun Folionr. 116, sept Folionr. 117, jun Folionr. 118, jul Folionr. 119 - 120, okt Folionr. 121, dec 2 Folionr. 43 - 53, okt 3 Folionr. 52 - 60, okt Folionr. 61 - 73, nov Folionr. 74 - 92, dec Folionr. 137 - 140, jul Folionr. 1 - 7, aug 4 Folionr. 8 - 20, aug Folionr. 21 - 38, sept Folionr. 39 - 42, okt Folionr. 99 - 113, jun Folionr. 114 - 117, jul 5 Folionr. 118 - 136, jul Folionr. 53 - 57, mrt Folionr. 58 - 78, apr Folionr. 79 - 87, mei Folionr. 88 - 89, jun 6 Folionr. 90 - 98, jun Folionr. 27 - 39, feb Folionr. 40 - 52, mrt Folionr. 42, okt Folionr. 99 - 113, jun Folionr. 114 - 115, jul 7 Folionr. 116 - 136, jul Folionr. 53 - 57, mrt Folionr. 58 - 78, apr Folionr. 79 - 87, mei Folionr. 88 - 89, jun 8 Folionr. 90 - 98, jun Folionr. 27 - 39, feb Folionr. 40 - 52, mrt Folionr. 11 - 18, jan Folionr. 19 - 26, feb Hof v. Justitie Folionr. 1 - 7, jan 9 Folionr. 8 - 10, jan 10 Folionr. 1 - 18, jan Folionr. 19 - 39, feb Hof v. Justitie Folionr. 40 - 57, mrt 11 Folionr. 58 - 78, apr Folionr. 79 - 87, mei Folionr. 88 - 113, jun Folionr. 114 - 117, jul 12 Folionr. 118 - 140, jul Folionr. 1 - 20, aug Folionr. 21 - 35, sept 13 Folionr. 36 - 38, sept Folionr. 39 - 60, okt Folionr. 61 - 73, nov Folionr. 74 - 95, dec 14 Folionr. 96, apr Folionr. 97, jan Folionr. 98, feb Folionr. 99, aug Folionr. 100, nov Folionr. 101, nov Folionr. 102, dec Folionr. 103, mei Folionr. 104, jan Folionr. 105, feb Folionr. 106, mrt Folionr. 107, feb Folionr. 108, jun Folionr. 109, sept Folionr. 110, jil Folionr. 111, sept Folionr. 112, okt Folionr. 113, okt Folionr. 114, dec Folionr. 115, jun Folionr. 116, sept Folionr. 117, jun Folionr. 118, jul Folionr. 119, okt Folionr. 120, okt Folionr. 121, dec 10 http://proxy.handle.net/10648/af55537d-07f2-46e8-b46e-215a6ae5a486 Geboorten Paramaribo. 1836 1 Folionr. 1 - 22, jan Folionr. 23 - 40, feb Folionr. 41 - 57, mrt 2 Folionr. 58 - 67, mrt Folionr. 68 - 73, apr Folionr. 74 - 100, mei Folionr. 101 - 115, jun 3 Folionr. 116 - 123, jun Folionr. 124 - 148, jul Folionr. 149 - 174, aug Folionr. 175, sept 4 Folionr. 176 - 205, sept Folionr. 206 - 227, okt Folionr. 228 - 235, nov 5 Folionr. 236 - 247, nov Folionr. 248 - 270, dec Folionr. 271, aug Folionr. 272, nov Folionr. 273, jan Folionr. 274, apr Folionr. 275, jan Folionr. 276, sept Folionr. 277, jul Folionr. 278, mrt Folionr. 279, jun Folionr. 280, jan Folionr. 281, apr Folionr. 282, jun Folionr. 283, aug Folionr. 284, aug Folionr. 285, sept Folionr. 286, okt Folionr. 287, okt Folionr. 288, dec Folionr. 289, mrt Folionr. 290, jun 6 naamregister. 11 http://proxy.handle.net/10648/af000c84-9050-4fac-b89c-812dc07201ee Geboorten Paramaribo. 1837 1 Folionr. 1 - 25, jan Folionr. 26 - 27, feb 2 Folionr. 28 - 48, feb Folionr. 49 - 71, mrt Folionr. 72 - 87, apr 3 Folionr. 88 - 93, apr Folionr. 94 - 126, mei Folionr. 127 - 137, jun 4 Folionr. 138 - 156, jun Folionr. 157 - 177, jul Folionr. 178 - 196, aug Folionr. 197, sept 5 Folionr. 198 - 217, sept Folionr. 218 - 231, okt Folionr. 232 - 255, nov 6 Folionr. 256 - 282, dec 12 http://proxy.handle.net/10648/c104851a-1a3e-4d2a-98af-c95fa7e37a23 Geboorten Paramaribo. 1838 1 Folionr. 1 - 16, jan Folionr. 17 - 26, feb Folionr. 27 - 29, mrt 2 Folionr. 30 - 48, mrt Folionr. 49 - 65, apr Folionr. 66 - 87, mei Folionr. 88 - 89, jun 3 Folionr. 90 - 106, jun Folionr. 107 - 121, jul Folionr. 122 - 142, aug Folionr. 143 - 149, sept 4 Folionr. 150 - 163, sept Folionr. 164 - 193, okt Folionr. 194 - 207, nov 5 Folionr. 208 - 216, nov Folionr. 217 - 242, dec Folionr. 243, mrt Folionr. 244, dec Folionr. 245, mrt Folionr. 244, dec (dubbel) Folionr. 245, mrt (dubbel) Folionr. 246, mei Folionr. 247, dec Folionr. 248, feb Folionr. 249, aug Folionr. 250, jan Folionr. 251, apr Folionr. 252, apr Folionr. 253, apr Folionr. 254, mei Folionr. 255, jul Folionr. 256, sept Folionr. 257, okt Folionr. 258, nov Folionr. 259, jan Folionr. 260, jan Folionr. 261, dec Folionr. 262, okt Folionr. 263, mrt 6 Folionr. 262, okt (dubbel) Folionr. 263, mrt (dubbel) Folionr. 264, jun Folionr. 265, sept Folionr. 266, jul Folionr. 267, sept Folionr. 268, sept 13 http://proxy.handle.net/10648/3662e0f2-2a17-4640-9e01-752cd0d40d6b Geboorten Paramaribo. 1839 1 Folionr. 1 - 25, jan Folionr. 26 - 35, feb 2 Folionr. 36 - 45, feb Folionr. 46 - 76, mrt Folionr. 77 - 95, apr 3 Folionr. 96 - 100, apr Folionr. 101 - 123, mei Folionr. 124 - 136, jun Folionr. 137 - 155, jul 4 Folionr. 156 - 158, jul Folionr. 159 - 180, aug Folionr. 181 - 211, sept Folionr. 212 - 217, okt 5 Folionr. 218 - 242, okt Folionr. 243 - 267, nov Folionr. 268 - 277, dec 6 Folionr. 278 - 298, dec 14 http://proxy.handle.net/10648/3284465d-19c6-4710-b06f-cbc105205d2f Geboorten Paramaribo. 1840 1 Folionr. 1 - 15, jan Folionr. 16 - 38, feb Folionr. 39 - 45, mrt 2 Folionr. 46 - 61, mrt Folionr. 62 - 81, apr Folionr. 82 - 93, mei Folionr. 94 - 105, jun 3 Folionr. 106 - 109, jun Folionr. 110 - 127, jul Folionr. 128 - 147, aug Folionr. 148 - 165, sept 4 Folionr. 166 - 178, sept Folionr. 179 - 204, okt Folionr. 205 - 223, nov 5 Folionr. 224 - 232, nov Folionr. 233 - 249, dec Folionr. 250, jun Folionr. 251, aug Folionr. 252, jan Folionr. 253, feb Folionr. 254, jun Folionr. 255, sept Folionr. 256, dec Folionr. 257, sept Folionr. 258, jul Folionr. 259 - 260, nov Folionr. 261, dec Folionr. 262, mrt Folionr. 263, jan Folionr. 264, apr Folionr. 265, aug Folionr. 266, sept Folionr. 267, okt Folionr. 268, okt Folionr. 269, jan Folionr. 270, dec 15 http://proxy.handle.net/10648/98f16719-90e9-4e1b-9276-1f9ed7223315 Geboorten Paramaribo. 1841 1 Folionr. 1 - 19, jan Folionr. 20 - 43, feb Folionr. 44, mrt 2 Folionr. 45 - 65, mrt Folionr. 66 - 91, apr Folionr. 92 - 102, mei 3 Folionr. 103 - 108, mei Folionr. 109 - 130, jun Folionr. 131 - 160, jul Folionr. 161 - 162, aug 4 Folionr. 163 - 193, aug Folionr. 194 - 216, sept Folionr. 217 - 222, okt 5 Folionr. 223 - 239, okt Folionr. 240 - 259, nov Folionr. 260 - 282, dec 6 Folionr. 283 - 288, dec Folionr. 289, jan Folionr. 290, mrt Folionr. 291, apr Folionr. 292, mei Folionr. 293, aug Folionr. 294 - 296, sept Folionr. 297, dec Folionr. 298, mrt Folionr. 299, sept Folionr. 300, sept Folionr. 301, jan Folionr. 302, apr Folionr. 303, aug Folionr. 304, mei Folionr. 305, sept Folionr. 306, jan Folionr. 307, mrt Folionr. 308, okt Folionr. 309, jan Folionr. 310, feb Folionr. 311, feb Folionr. 312, aug Folionr. 313, nov Folionr. 314, dec Folionr. 315, jan Folionr. 316, dec Folionr. 317, dec 16 http://proxy.handle.net/10648/6c8a7ab5-eee2-4d61-a475-808b1cbb3775 Geboorten Paramaribo. 1842 1 Folionr. 1 - 21, jan Folionr. 22 - 29, feb 2 Folionr. 30 - 38, feb Folionr. 39 - 63, mrt Folionr. 64 - 84, apr Folionr. 85 - 87, mei 3 Folionr. 88 - 105, mei Folionr. 106 - 124, jun Folionr. 125 - 136, jul Folionr. 137 - 147, aug 4 Folionr. 148 - 153, aug Folionr. 154 - 173, sept Folionr. 174 - 200, okt Folionr. 201 - 205, nov 5 Folionr. 206 - 226, nov Folionr. 227 - 255, dec Folionr. 256, jan Folionr. 257, feb Folionr. 258 - 259, jun Folionr. 260, jul Folionr. 261 - 262, aug Folionr. 263, sept Folionr. 264, feb Folionr. 265, mrt 6 Folionr. 266, apr Folionr. 267, dec Folionr. 268, jun Folionr. 269, apr Folionr. 270 - 272, jun Folionr. 273, aug Folionr. 274, dec 17 http://proxy.handle.net/10648/b10e2d89-897f-48d4-807c-651450d929b9 Geboorten Paramaribo. 1843 1 Folionr. 1 - 28, jan Folionr. 29 - 31, feb 2 Folionr. 32 - 44, feb Folionr. 45 - 68, mrt Folionr. 69 - 93, apr 3 Folionr. 94 - 116, mei Folionr. 117 - 136, jun Folionr. 137 - 153, jul 4 Folionr. 154 - 158, jul Folionr. 159 - 182, aug Folionr. 183 - 207, sept Folionr. 208 - 213, okt 5 Folionr. 214 - 239, okt Folionr. 240 - 260, nov Folionr. 261 - 273, dec 6 Folionr. 274 - 288, dec Folionr. 289, aug Folionr. 290, sept Folionr. 291, sept Folionr. 292 - 293, nov Folionr. 294, dec Folionr. 295 - 297, jan Folionr. 298, feb Folionr. 299, jul Folionr. 300, nov Folionr. 301, mrt Folionr. 302, aug Folionr. 303 - 304, nov Folionr. 305 - 306, okt 18 http://proxy.handle.net/10648/c2662516-8919-4bc2-9bfa-19803b520bcb Geboorten Paramaribo. 1844 1 Folionr. 1 - 25, jan Folionr. 26 - 27, feb 2 Folionr. 28 - 44, feb Folionr. 45 - 59, mrt Folionr. 60 - 81, apr Folionr. 82 - 85, mei 3 Folionr. 86 - 94, mei Folionr. 95 - 123, jun Folionr. 124 - 145, jul 4 Folionr. 146 - 147, jul Folionr. 148 - 173, aug Folionr. 174 - 198, sept Folionr. 199 - 303, okt 5 Folionr. 204 - 222, okt Folionr. 223 - 252, nov Folionr. 253 - 261, dec 6 Folionr. 262 - 285, dec Folionr. 286, sept Folionr. 287, feb Folionr. 288, okt Folionr. 289, okt Folionr. 290, dec Folionr. 291, jan Folionr. 293, apr Folionr. 294, sept Folionr. 295, nov Folionr. 296, aug Folionr. 297, jan Folionr. 298, apr Folionr. 299, sept Folionr. 300, okt Folionr. 301 - 303, mei 19 http://proxy.handle.net/10648/a32781d2-d052-4d20-a8f4-12e147f76236 Geboorten Paramaribo. 1845 1 Folionr. 1 - 23, jan Folionr. 24 - 44, feb Folionr. 45 - 49, mrt 2 Folionr. 50 - 62, mrt Folionr. 63 - 76, apr Folionr. 77 - 101, mei Folionr. 102 - 107, jun 3 Folionr. 108 - 124, jun Folionr. 125 - 139, jul Folionr. 140 - 165, aug 4 Folionr. 166 - 186, sept Folionr. 187 - 210, okt Folionr. 211 - 225, nov 5 Folionr. 226 - 235, nov Folionr. 236 - 255, dec Folionr. 256, feb Folionr. 257, nov Folionr. 258, aug Folionr. 259, apr Folionr. 260, apr Folionr. 261, feb Folionr. 262, okt Folionr. 263, sept Folionr. 264, mei Folionr. 265, sept Folionr. 266 - 267, nov Folionr. 268, dec Folionr. 269, jan Folionr. 270, dec Folionr. 271, jan Folionr. 272, aug Folionr. 273, sept 6 Folionr. 274 - 276, dec 20 http://proxy.handle.net/10648/c6a4a71e-8a47-45f8-a404-45845840b9a6 Geboorten Paramaribo + overige districten. 1846 1 Folionr. 1 - 14, jan Folionr. 15 - 26, feb Folionr. 27 - 41, mrt Folionr. 42 - 43, apr 2 Folionr. 44 - 62, apr Folionr. 63 - 77, mei Folionr. 78 - 101, jun 3 Folionr. 102 - 103, jun Folionr. 104 - 125, jul Folionr. 126 - 152, aug Folionr. 153 - 161, sept 4 Folionr. 162 - 172, sept Folionr. 173 - 200, okt Folionr. 201 - 221, nov 5 Folionr. 222 - 224, nov Folionr. 225 - 251, dec Folionr. 252, apr Folionr. 253, jan Folionr. 254, jun Folionr. 255, okt Folionr. 256, feb Folionr. 257, aug Folionr. 258, jun Folionr. 259, jan Folionr. 260, aug Folionr. 261, sept Folionr. 262, mrt Folionr. 263, sept Folionr. 264, sept Folionr. 265, okt Folionr. 266, jan Folionr. 267, mrt Folionr. 268, sept Folionr. 269, jan 21 http://proxy.handle.net/10648/cef757af-eb6f-46b8-8687-c398c691d262 Geboorten Paramaribo. 1847 1 Folionr. 1 - 24, jan Folionr. 25 - 40, feb Folionr. 41 - 51, mrt 2 Folionr. 52 - 64, mrt Folionr. 65 - 86, apr Folionr. 87 - 109, mei 3 Folionr. 110 - 112, mei Folionr. 113 - 127, jun Folionr. 128 - 150, jul Folionr. 151 - 169, aug 4 Folionr. 170 - 172, aug Folionr. 173 - 197, sept Folionr. 198 - 220, okt Folionr. 221 - 227, nov 5 Folionr. 228 - 252, nov Folionr. 253 - 283, dec 6 Folionr. 284 - 287, dec Folionr. 288, apr Folionr. 289, mei Folionr. 290, jun Folionr. 291, mrt Folionr. 292, jun Folionr. 293, okt Folionr. 294, dec Folionr. 295, dec Folionr. 296, mrt Folionr. 297, jun Folionr. 298, okt Folionr. 299, feb Folionr. 300, okt Folionr. 301, aug Folionr. 302, okt Folionr. 303, mei Folionr. 304, okt Folionr. 305, mrt Folionr. 306, jun Folionr. 307, sept 22 http://proxy.handle.net/10648/12b15773-5fb6-4311-bf85-7217fc7dfbcd Geboorten Paramaribo. 1848 1 Folionr. 1 - 39, jan Folionr. 40 - 41, feb 2 Folionr. 42 - 61, feb Folionr. 62 - 91, mrt Folionr. 92 - 99, apr 3 Folionr. 100 - 129, apr Folionr. 130 - 153, mei Folionr. 154 - 157, jun 4 Folionr. 158 - 182, jun Folionr. 183 - 200, jul Folionr. 201 - 217, aug 5 Folionr. 218 - 224, aug Folionr. 225 - 254, sept Folionr. 255 - 277, okt 6 Folionr. 278 - 296, okt Folionr. 297 - 323, nov Folionr. 324 - 337, dec 7 Folionr. 338 - 359, dec Folionr. 360 - 361, feb Folionr. 362, mei Folionr. 363 - 365, okt Folionr. 366, jan Folionr. 367, okt Folionr. 368 - 370, jan Folionr. 371, nov Folionr. 372, jul Folionr. 373, aug Folionr. 374 - 375, jul 23 http://proxy.handle.net/10648/c4e55d47-a6af-427b-a076-bf05ca47d3f3 Geboorten Paramaribo. 1849 1 Folionr. 1 - 28, jan Folionr. 29 - 43, feb 2 Folionr. 44 - 45, feb Folionr. 46 - 77, mrt Folionr. 78 - 95, apr Folionr. 96 - 101, mei 3 Folionr. 102 - 120, mei Folionr. 121 - 139, jun Folionr. 140 - 161, jul 4 Folionr. 162, jul Folionr. 163 - 186, aug Folionr. 187 - 221, sept 5 Folionr. 222 - 240, oct Folionr. 241 - 271, nov Folionr. 272 - 281, dec 6 Folionr. 282 - 307, dec Folionr. 308, jun Folionr. 309, sept Folionr. 310 - 316, mrt Folionr. 317, apr Folionr. 318 - 319, mei Folionr. 320, jun Folionr. 321 - 322, jul Folionr. 323, aug Folionr. 324, sept Folionr. 325, oct Folionr. 326, dec Folionr. 327, jan Folionr. 330, mrt Folionr. 331, feb Folionr. 332 - 333, aug Folionr. 334, jun Folionr. 335 - 336, jan Folionr. 337, apr Folionr. 338, jan Folionr. 339 - 340, jul Folionr. 341, sept Folionr. 342, oct Folionr. 343, dec 7 lege bladen 24 http://proxy.handle.net/10648/5580f9c8-4a83-4567-a3fe-f3a317295847 Geboorten Paramaribo. 1850 1 Folionr. 1 - 30, jan Folionr. 31 - 41, feb 2 Folionr. 42 - 51, feb Folionr. 52 - 82, mrt Folionr. 83 - 97, apr 3 Folionr. 98 - 112, apr Folionr. 113 - 133, mei Folionr. 134 - 155, jun 4 Folionr. 156 - 161, jun Folionr. 162 - 197, jul Folionr. 198 - 211, aug 5 Folionr. 212 - 230, aug Folionr. 231 - 266, sept Folionr. 267 - 271, oct 6 Folionr. 272 - 301, oct Folionr. 302 - 325, nov 7 Folionr. 326 - 338, nov Folionr. 339 - 361, dec Folionr. 362, jan Folionr. 363, apr Folionr. 364, sept Folionr. 365, oct Folionr. 366, nov Folionr. 367 - 368, feb Folionr. 369, mrt Folionr. 370 - 371, apr Folionr. 372, sept Folionr. 373, nov Folionr. 374, mrt Folionr. 375, feb Folionr. 376, nov Folionr. 377, dec Folionr. 378, jan Folionr. 379, feb Folionr. 380, apr Folionr. 381, nov 8 Folionr. 382, mei Folionr. 383, aug Folionr. 384, jan Folionr. 385, aug Folionr. 386, sept Folionr. 387, nov 25 http://proxy.handle.net/10648/41f65964-beea-41a5-bcea-6b2e1ce59e3e Geboorten Paramaribo. 1851 1 Folionr. 1 - 27, jan Folionr. 28 - 39, feb 2 Folionr. 40 - 52, feb Folionr. 53 - 86, mrt Folionr. 87 - 99, apr 3 Folionr. 100 - 104, apr Folionr. 105 - 133, mei Folionr. 134 - 157, jun 4 Folionr. 158 - 159, jun Folionr. 160 - 186, jul Folionr. 187 - 217, aug 5 Folionr. 218 - 222, aug Folionr. 223 - 277, okt 6 Folionr. 278, okt Folionr. 279 - 316, nov Folionr. 317 - 335, dec 7 Folionr. 336 - 353, dec Folionr. 354 - 356, apr Folionr. 357 - 358, jul Folionr. 359, nov Folionr. 360, dec Folionr. 361, mrt Folionr. 362, jun Folionr. 363, jun Folionr. 364, jul Folionr. 365, nov Folionr. 366 - 367, jan Folionr. 368, mei Folionr. 369, sept Folionr. 370, okt Folionr. 371, mrt Folionr. 372, nov Folionr. 373, mei Folionr. 374, jan Folionr. 375, mrt Folionr. 376, jun Folionr. 377, mei Folionr. 378, jun Folionr. 379, jul Folionr. 380, feb Folionr. 381, jul Folionr. 382, aug Folionr. 383, sept Folionr. 384, dec Folionr. 385, mrt Folionr. 386, mei Folionr. 387, dec Folionr. 388 - 389, mrt 26 http://proxy.handle.net/10648/d4567810-83d0-44b5-ac96-c4ed23699f63 Geboorten Paramaribo. 1852 1 Folionr. 1 - 37, jan Folionr. 38 - 43, feb 2 Folionr. 44 - 58, feb Folionr. 59 - 81, mrt Folionr. 82 - 99, apr Folionr. 100 - 103, mei 3 Folionr. 104 - 117, mei Folionr. 118 - 145, jun Folionr. 146 - 163, jul 4 Folionr. 164 - 179, jul Folionr. 180 - 212, aug Folionr. 213 - 223, sept 5 Folionr. 224 - 249, sept Folionr. 250 - 277, okt Folionr. 278 - 285, nov 6 Folionr. 286 - 309, nov Folionr. 310 - 347, dec 7 Folionr. 348 - 356, dec Folionr. 357, feb Folionr. 358, mei Folionr. 359, okt Folionr. 360, nov Folionr. 361 - 362, jul Folionr. 363, dec Folionr. 364, jan Folionr. 365 - 366, feb Folionr. 367, mrt Folionr. 368, jun Folionr. 369, jul Folionr. 370, aug Folionr. 371, sept Folionr. 372, apr Folionr. 373, sept Folionr. 374, nov Folionr. 375, feb Folionr. 376, mei Folionr. 377, aug Folionr. 378, dec Folionr. 379, okt Folionr. 380, ontbreekt. Folionr. 381, jul Folionr. 382, dec 27 http://proxy.handle.net/10648/d7e5f9a9-2c9d-4f91-a0b4-8e2ec15ce579 Geboorten Paramaribo. 1853 1 Folionr. 1 - 33, jan Folionr. 34 - 45, feb 2 Folionr. 46 - 61, feb Folionr. 62 - 85, mrt Folionr. 86 - 105, apr 3 Folionr. 106 - 110, apr Folionr. 111 - 137, mei Folionr. 138 - 159, jun 4 Folionr. 160 - 166, jun Folionr. 167 - 188, jul Folionr. 189 - 215, aug 5 Folionr. 216 - 229, aug Folionr. 230 - 254, sept Folionr. 255 - 275, okt 6 Folionr. 276 - 278, okt Folionr. 279 - 311, nov Folionr. 312 - 335, dec 7 Folionr. 336 - 343, dec Folionr. 344, jan Folionr. 345 - 346, mrt Folionr. 347, jul Folionr. 348, aug Folionr. 349, okt Folionr. 350 - 351, nov Folionr. 352, dec Folionr. 353, jan Folionr. 354, jul Folionr. 355, nov Folionr. 356, jun Folionr. 357, okt Folionr. 358, jun Folionr. 359, feb Folionr. 360, nov Folionr. 361, jan Folionr. 362 - 363, mrt Folionr. 364, okt Folionr. 365, sept Folionr. 366, feb Folionr. 367, mrt 28 http://proxy.handle.net/10648/63e8a07b-1ec7-46b6-a401-5a6eed52796e Geboorten Paramaribo. 1854 1 Folionr. 1 - 32, jan Folionr. 33 - 57, feb 2 Folionr. 58 - 69, feb Folionr. 70 - 90, mrt Folionr. 91 - 119, apr 3 Folionr. 120 - 122, apr Folionr. 123 - 149, mei Folionr. 150 - 177, jun 4 Folionr. 178 - 206, jul Folionr. 207 - 235, aug 5 Folionr. 236 - 238, aug Folionr. 239 - 282, sept Folionr. 283 - 295, okt 6 Folionr. 296 - 316, okt Folionr. 317 - 351, nov Folionr. 352 - 353, dec 7 Folionr. 354 - 391, dec Folionr. 392, jan Folionr. 393, mrt Folionr. 394, mei Folionr. 395, jun Folionr. 396, aug Folionr. 397, nov Folionr. 398 - 399, okt Folionr. 400 - 401, sept Folionr. 402 - 403, mrt Folionr. 404, jul Folionr. 405, aug Folionr. 406, sept Folionr. 407, jun Folionr. 408, jan Folionr. 409, apr Folionr. 410, mrt Folionr. 411, mei Folionr. 412, jun Folionr. 413, mrt 8 Folionr. 414, jun Folionr. 415, sept 29 http://proxy.handle.net/10648/87b3f916-3a57-4ed9-925b-d3c20a0c2386 Geboorten Paramaribo. 1855 1 Folionr. 1 - 35, jan Folionr. 36 - 57, feb 2 Folionr. 58 - 63, feb Folionr. 64 - 95, mrt Folionr. 96 - 117, apr 3 Folionr. 118 - 147, mei Folionr. 148 - 165, jun Folionr. 166 - 177, jul 4 Folionr. 178 - 197, jul Folionr. 198 - 224, aug Folionr. 225 - 237, sept 5 Folionr. 238 - 248, sept Folionr. 249 - 276, okt Folionr. 277 - 299, nov 6 Folionr. 300 - 324, dec Folionr. 325 - 326, jan Folionr. 327, apr Folionr. 328, jun Folionr. 329, aug Folionr. 330 - 331, sept Folionr. 332, okt Folionr. 333 - 334, dec Folionr. 335, jul Folionr. 336, nov Folionr. 337, dec Folionr. 338 - 339, mrt Folionr. 340, sept Folionr. 341 - 343, nov Folionr. 344, feb Folionr. 345 - 346, mrt Folionr. 347 - 348, apr Folionr. 349, jun Folionr. 350, feb Folionr. 351 - 352, apr Folionr. 353, feb Folionr. 354, jul Folionr. 355 - 356, apr naamregister. 7 naamregister. 30 http://proxy.handle.net/10648/d7273e71-b178-4680-9e74-8dedb4d5cad1 Geboorten Paramaribo. 1856 1 Folionr. 1 - 24, jan Folionr. 25 - 46, feb Folionr. 47 - 57, mrt 2 Folionr. 58 - 71, mrt Folionr. 72 - 110, apr Folionr. 111 - 117, mei 3 Folionr. 118 - 148, mei Folionr. 149 - 177, jun 4 Folionr. 178, jun Folionr. 179 - 211, jul Folionr. 212 - 237, aug 5 Folionr. 238 - 257, aug Folionr. 258 - 297, sept 6 Folionr. 298 - 308, sept Folionr. 309 - 346, okt Folionr. 347 - 357, nov 7 Folionr. 358 - 390, nov Folionr. 391 - 400, dec 8 Folionr. 401 - 423, dec Folionr. 424 - 426, mei Folionr. 427, aug Folionr. 428, jan Folionr. 429, apr Folionr. 430, aug Folionr. 431, jan Folionr. 432, jul Folionr. 433, aug Folionr. 434, nov Folionr. 435, dec Folionr. 436, jan Folionr. 437, apr Folionr. 438, aug Folionr. 439, nov Folionr. 440, mei Folionr. 441, nov Folionr. 442, feb Folionr. 443 - 444, apr Folionr. 445, jul Folionr. 446, jan Folionr. 447, jul Folionr. 448, nov Folionr. 449 - 450, jan Folionr. 451, mei Folionr. 452, okt Folionr. 453 - 454, dec Folionr. 455, jun 9 Folionr. 456, jun Folionr. 457 - 458, jan Folionr. 459, mei Folionr. 460, jun Folionr. 461, mei lege bladen 31 http://proxy.handle.net/10648/74a2c586-0316-4971-a5c2-673facf9787b Geboorten Paramaribo. 1857 1 Folionr. 1 - 49, jan Folionr. 50 - 57, feb 2 Folionr. 58 - 77, feb Folionr. 78 - 117, mrt 3 Folionr. 118 - 122, mrt Folionr. 123 - 158, apr Folionr. 159 - 175, mei 4 Folionr. 176 - 141, mei Folionr. 142 - 225, jun Folionr. 226 - 235, jul 5 Folionr. 236 - 250, jul Folionr. 251 - 279, aug Folionr. 280 - 291, sept 6 Folionr. 292 - 316, sept Folionr. 317 - 349, okt 7 Folionr. 350 - 385, nov Folionr. 386 - 409, dec 8 Folionr. 410, mrt Folionr. 411 - 412, apr Folionr. 413 - 414, mei Folionr. 415 - 416, jun Folionr. 417, aug Folionr. 418 - 419, aug Folionr. 420, nov Folionr. 421 - 422, dec Folionr. 423, jun Folionr. 424, okt Folionr. 425, apr Folionr. 426, mei Folionr. 427, jul Folionr. 428, sept Folionr. 429 - 430, okt Folionr. 431, dec Folionr. 432, jul Folionr. 433 - 434, okt Folionr. 435, dec Folionr. 436, apr Folionr. 437, feb Folionr. 438, aug Folionr. 439, dec Folionr. 440 - 441, feb Folionr. 442 - 443, mrt Folionr. 444 - 446, mei Folionr. 447, sept Folionr. 448, okt Folionr. 449, dec Folionr. 450, jan Folionr. 451 - 452, dec 9 lege bladen 32 http://proxy.handle.net/10648/1dc5770d-af29-41a8-92dd-bc4f68461cba Geboorten Paramaribo. 1858 1 Folionr. 1 - 35, jan Folionr. 36 - 59, feb 2 Folionr. 59 - 66, feb Folionr. 67 - 96, mrt Folionr. 97 - 119, apr 3 Folionr. 120 - 126, apr Folionr. 127 - 169, mei Folionr. 170 - 179, jun 4 Folionr. 180 - 209, jun Folionr. 210 - 239, jul 5 Folionr. 240 - 253, jul Folionr. 254 - 281, aug Folionr. 282 - 297, sept 6 Folionr. 298 - 321, sept Folionr. 322 - 357, okt 7 Folionr. 357 - 363, okt Folionr. 364 - 397, nov Folionr. 398 - 417, dec 8 Folionr. 418 - 449, dec Folionr. 450, onleesbaar. Folionr. 451, jan Folionr. 452, feb Folionr. 453, mrt Folionr. 454, mei Folionr. 455 - 456, jun Folionr. 457 - 458, aug Folionr. 459, sept Folionr. 460 - 461, nov Folionr. 462, jan Folionr. 463, mrt Folionr. 464 - 465, jun Folionr. 466 - 467, jul Folionr. 468, sept Folionr. 469, mei Folionr. 470, sept Folionr. 471, aug Folionr. 472, okt Folionr. 473, nov Folionr. 474, feb Folionr. 475, apr 9 Folionr. 476 - 477, jan Folionr. 478, feb Folionr. 479, mrt Folionr. 480, apr Folionr. 481, aug Folionr. 482 - 483, mrt Folionr. 484, jul Folionr. 485, sept Folionr. 486, mrt Folionr. 487 - 488, aug Folionr. 489, okt lege bladen naamregister lege bladen 10 Folionr. 494 - 496 Folionr. 497, sept lege bladen 33 http://proxy.handle.net/10648/684a7fe7-a89e-402a-b57f-9dc64bfd3d6b Geboorten Paramaribo. 1859 1 Folionr. 1 - 41, jan Folionr. 42 - 57, feb 2 Folionr. 58 - 82, feb Folionr. 83 - 117, mrt 3 Folionr. 118 - 119, mrt Folionr. 120 - 137, apr Folionr. 138 - 169, mei Folionr. 170 - 181, jun 4 Folionr. 182 - 195, jun Folionr. 196 - 221, jul Folionr. 222 - 241, aug 5 Folionr. 242 - 258, aug Folionr. 259 - 300, sept Folionr. 301 - 303, okt 6 Folionr. 304 - 331, okt Folionr. 332 - 359, nov Folionr. 360 - 365, dec 7 Folionr. 366 - 386, dec Folionr. 387, jan Folionr. 388 - 390, apr Folionr. 391, mei Folionr. 392, sept Folionr. 393, okt Folionr. 394, nov Folionr. 395, dec Folionr. 396, mrt Folionr. 397, nov Folionr. 398, dec Folionr. 399, feb Folionr. 400, nov Folionr. 401, feb Folionr. 402, apr Folionr. 403, jun Folionr. 404, okt Folionr. 405, nov Folionr. 406, okt Folionr. 407, mei Folionr. 408, aug Folionr. 409, jan Folionr. 410, apr Folionr. 411, feb naamregister. 8 verbeteringen akten. 9 lege bladen 34 http://proxy.handle.net/10648/b63d385e-d43a-47ed-9d1d-5242a950a576 Geboorten Paramaribo. 1860 1 Folionr. 1 - 42, jan Folionr. 43 - 57, feb 2 Folionr. 58 - 81, feb Folionr. 82 - 117, mrt 3 Folionr. 118 - 122, mrt Folionr. 123 - 152, apr Folionr. 153 - 177, mei 4 Folionr. 178 - 191, mei Folionr. 192 - 223, jun Folionr. 224 - 237, jul 5 Folionr. 238 - 250, jul Folionr. 251 - 297, aug 6 Folionr. 298, aug Folionr. 299 - 339, sept Folionr. 340 - 357, okt 7 Folionr. 358 - 372, okt Folionr. 373 - 415, nov 8 Folionr. 416 - 425, nov Folionr. 426 - 463, dec Folionr. 464 - 465, aug Folionr. 466, jul Folionr. 467, feb Folionr. 468, mrt Folionr. 469, dec Folionr. 470, feb Folionr. 471, apr Folionr. 472, sept Folionr. 473, feb Folionr. 474 - 475, mrt 9 Folionr. 477, apr Folionr. 478, mei Folionr. 479, jun Folionr. 480, jul Folionr. 481 - 482, aug verbeteringen akten. 10 Folionr. 483, sept Folionr. 484 - 485, dec Folionr. 486, mrt Folionr. 487, okt Folionr. 488, nov Folionr. 489, jan Folionr. 490, mrt Folionr. 491, sept lege bladen 35 http://proxy.handle.net/10648/f4c73fb8-7d55-4d44-a13f-71a4e17adbf4 Geboorten Paramaribo. 1861 1 Ontbreekt 36 http://proxy.handle.net/10648/497ef1b4-2db8-45be-8338-94e669174329 Geboorten Paramaribo. 1862 1 Folionr. 3 - 36, jan Folionr. 37 - 59, feb 2 Folionr. 60 - 61, feb Folionr. 62 - 85, mrt Folionr. 86 - 119, apr 3 Folionr. 120 - 121, apr Folionr. 122 - 158, mei Folionr. 159 - 175, jun 4 Folionr. 176 - 191, jun Folionr. 192 - 226, jul Folionr. 227 - 235, aug 5 Folionr. 236 - 258, aug Folionr. 259 - 297, sept 6 Folionr. 298 - 304, sept Folionr. 305 - 342, okt Folionr. 343 - 357, nov 7 Folionr. 358 - 378, nov Folionr. 379 - 419, dec 8 Folionr. 420 - 429, dec Folionr. 430 - 431, mei Folionr. 432, jul Folionr. 433, aug Folionr. 434, jun Folionr. 435, aug Folionr. 436, sept Folionr. 437, mei Folionr. 438, okt Folionr. 439 - 440, mrt Folionr. 441, feb Folionr. 442 - 445, mei Folionr. 446, aug Folionr. 447, sept Folionr. 448, okt Folionr. 449, dec naamregister 9 verbeteringen akten lege bladen 37 http://proxy.handle.net/10648/d53305a3-6c21-43af-826e-10847bed4141 Geboorten Paramaribo. 1863 1 Folionr. 1 - 56, jan Folionr. 57, feb 2 Folionr. 58 - 99, feb Folionr. 100 - 117, mrt 3 Folionr. 118 - 137, mrt Folionr. 138 - 167, apr Folionr. 168 - 175, mei 4 Folionr. 176 - 199, jun Folionr. 200 - 235, jul 5 Folionr. 236 - 284, jul Folionr. 285 - 295, aug 6 Folionr. 296 - 348, aug Folionr. 349 - 355, sept 7 Folionr. 356 - 411, sept Folionr. 412 - 413, okt 8 Folionr. 414 - 473, okt 9 Folionr. 474 - 475, okt Folionr. 476 - 533, nov 10 Folionr. 534 - 550, nov Folionr. 551 - 560, dec 38 http://proxy.handle.net/10648/40a46f7e-af74-4031-a58c-864de15dc3ac Geboorten Paramaribo. 1864 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 75, jan Folionr. 76 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 129, feb Folionr. 130 - 179, mrt 4 Folionr. 180 - 194, mrt Folionr. 195 - 239, apr 5 Folionr. 240 - 245, apr Folionr. 246 - 297, mei 6 Folionr. 298 - 305, mei Folionr. 306 - 357, jun 7 Folionr. 358 - 362, jun Folionr. 363 - 418, jul Folionr. 419, aug 8 Folionr. 420 - 473, aug Folionr. 474 - 479, sept 9 Folionr. 480 - 527, sept Folionr. 528 - 539, okt 10 Folionr. 540 - 575, okt Folionr. 576 - 599, nov 11 Folionr. 600 - 621, nov Folionr. 622 - 659, dec 12 Folionr. 660 - 672, dec Folionr. 673 - 678, jan Folionr. 679, feb Folionr. 680 - 690, mrt Folionr. 691 - 701, apr Folionr. 702 - 711, mei Folionr. 712 - 717, jun 13 Folionr. 718 - 720, jun Folionr. 721 - 731, jul Folionr. 732 - 738, aug Folionr. 739 - 748, sept Folionr. 749 - 760, okt Folionr. 761 - 767, nov Folionr. 768 - 777, dec 14 Folionr. 778 - 779, jan Folionr. 780 - 781, feb Folionr. 782, mrt Folionr. 783, apr Folionr. 784 - 786, mei Folionr. 787 - 788, jun Folionr. 789 - 791, jul Folionr. 792, aug Folionr. 793 - 795, sept Folionr. 796 - 799, okt 39 http://proxy.handle.net/10648/3bff504d-1b19-42f9-b66b-bc22b9311d06 Geboorten Paramaribo. 1865 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 59, jan Folionr. 60 - 108, feb Folionr. 109 - 119, mrt 3 Folionr. 120 - 158, mrt Folionr. 159 - 171, apr Folionr. 172 - 287, jun 4 Folionr. 288 - 306, jun Folionr. 307 - 344, jul Folionr. 345 - 347, aug 5 Folionr. 348 - 399, aug Folionr. 400 - 407, sept 6 Folionr. 408 - 449, sept Folionr. 450 - 469, okt 7 Folionr. 470 - 516, okt Folionr. 517 - 525, nov 8 Folionr. 526 - 581, nov Folionr. 582 - 585, dec 9 Folionr. 586 - 643, dec 10 lege bladen 40 http://proxy.handle.net/10648/2a4637ac-9927-41f1-b145-4b8578a36ea2 Geboorten Paramaribo. 1866 1 Folionr. 1 - 78, ontbreekt. Folionr. 79 - 104, feb Folionr. 105 - 137, mrt 2 Folionr. 38 - 152, mrt Folionr. 153 - 197, apr 3 Folionr. 198 - 202, apr Folionr. 203 - 245, mei Folionr. 246 - 253, jun 4 Folionr. 254 - 296, jun Folionr. 297 - 323, jul 5 Folionr. 324 - 339, jul Folionr. 340 - 385, aug 6 Folionr. 386 - 447, sept Folionr. 448 - 461, okt 7 Folionr. 462 - 463, okt Folionr. 464 - 527, zie fichenr. 8 + 9. Folionr. 528 - 565, nov Folionr. 566 - 585, dec 8 Folionr. 586 - 622, dec lege bladen Folionr. 469 - 485, okt 9 Folionr. 486 - 515, okt Folionr. 516 - 518, nov lege bladen 41 http://proxy.handle.net/10648/2dc9eeee-c88f-4f46-91da-182a4da13d42 Geboorten Paramaribo. 1867 1 Folionr. 1 - 45, jan Folionr. 46 - 53, feb 2 Folionr. 54 - 107, feb Folionr. 108 - 111, mrt 3 Folionr. 112 - 155, mrt Folionr. 156 - 171, apr 4 Folionr. 172 - 189, ontbreekt. Folionr. 190 - 203, apr Folionr. 204 - 233, mei Folionr. 234 - 255, ontbreekt. Folionr. 256 - 258, jun Folionr. 259 - 337, ontbreekt. Folionr. 338 - 343, aug Folionr. 344 - 561, ontbreekt. Folionr. 562 - 575, nov Folionr. 576 - 583, dec 5 Folionr. 584 - 643, dec 6 Folionr. 644 - 653, dec 42 http://proxy.handle.net/10648/f7829b9a-4cc9-4025-8e26-a91f79dfca96 Geboorten Paramaribo. 1868 1 Folionr. 1 - 56, jan Folionr. 57, feb 2 Folionr. 58 - 108, feb Folionr. 109 - 117, mrt 3 Folionr. 118 - 165, mrt Folionr. 166 - 177, apr 4 Folionr. 178 - 223, apr Folionr. 224 - 237, mei 5 Folionr. 238 - 284, mei Folionr. 285 - 297, jun 6 Folionr. 298 - 349, jun Folionr. 350 - 357, jul 7 Folionr. 358 - 399, jul Folionr. 400 - 415, aug 8 Folionr. 416 - 473, aug 9 Folionr. 474 - 531, sept 10 Folionr. 532 - 536, sept Folionr. 537 - 591, okt 11 Folionr. 592 - 600, okt Folionr. 601 - 651, nov 12 Folionr. 652, nov Folionr. 653 - 711, dec 13 Folionr. 712 - 728, dec 43 http://proxy.handle.net/10648/ec12888a-32f2-4f28-ad3f-d8fa2623755d Geboorten Paramaribo. 1869 1 Folionr. 1 - 51, jan 2 Folionr. 52 - 57, jan Folionr. 58 - 110, feb Folionr. 111, mrt 3 Folionr. 112 - 171, mrt 4 Folionr. 172, mrt Folionr. 173 - 225, apr 5 Folionr. 1 - 55, mei 6 Folionr. 56 - 59, mei Folionr. 60 - 114, jun Folionr. 115, jul 7 Folionr. 116 - 175, jul Folionr. 176 - 177, aug 8 Folionr. 178 - 215, aug Folionr. 216 - 259, sept 9 Folionr. 260 - 269, sept Folionr. 270 - 325, okt 10 Folionr. 326 - 334, okt Folionr. 335 - 385, nov 11 Folionr. 386 - 397, nov Folionr. 398 - 400, dec Folionr. 412 - 449, dec 12 Folionr. 450 - 466, dec 44 http://proxy.handle.net/10648/9d29872d-c2d2-45c4-8ed9-cb0acdad2b33 Geboorten Paramaribo. 1870 1 Folionr. 601 - 655, okt 2 Folionr. 656 - 657, okt Folionr. 657 - 659, ontbreekt. Folionr. 660 - 717, nov 3 Folionr. 718 - 733, nov Folionr. 734 - 777, dec 4 Folionr. 778 - 808, dec 45 http://proxy.handle.net/10648/d3e11921-4b1f-49f8-af3a-7985a13a1e10 Geboorten Paramaribo. 1870-1871 1 naamregister. Folionr. 1 - 12, jan Folionr. 13 - 19, feb Folionr. 20 - 26, mrt Folionr. 27 - 33, apr 2 Folionr. 34 - 39, apr Folionr. 40 - 48, mei Folionr. 49 - 54, jun Folionr. 55 - 64, jul Folionr. 65 - 73, aug Folionr. 74 - 81, sept Folionr. 82 - 92, okt Folionr. 93, nov 3 Folionr. 94 - 101, nov Folionr. 102 - 112, dec Folionr. 1 - 4, jan Folionr. 5 - 7, feb Folionr. 8 - 20, mrt Folionr. 21 - 34, apr Folionr. 35 - 41, mei 4 Folionr. 42 - 51, jun Folionr. 52 - 60, jul Folionr. 61 - 71, aug Folionr. 72 - 79, sept Folionr. 80 - 83, okt Folionr. 84 - 92, nov Folionr. 93 - 97, dec 5 Folionr. 1 - 6, jan Folionr. 7 - 8, feb Folionr. 9 - 13, mrt Folionr. 14 - 20, apr Folionr. 21 - 23, mei Folionr. 24 - 30, jun Folionr. 31 - 36, jul Folionr. 37 - 45, aug Folionr. 46 - 51, okt Folionr. 52 - 59, nov 6 Folionr. 60 - 64, dec Folionr. 1 - 6, jan Folionr. 7, feb Folionr. 8 - 12, mrt Folionr. 13 - 25, apr Folionr. 26 - 32, mei Folionr. 33 - 41, jun 7 Folionr. 42 - 43, jul Folionr. 38 - 41, jun Folionr. 42 - 45, jul Folionr. 90 - 92, nov Folionr. 93 - 97, dec Folionr. 1 - 6, jan Folionr. 7 - 8, feb Folionr. 9 - 13, mrt Folionr. 14 - 17, apr 8 Folionr. 18 - 20, apr Folionr. 21 - 23, mei Folionr. 24 - 30, jun Folionr. 31 - 36, jul Folionr. 37 - 45, aug Folionr. 46, sept Folionr. 47 - 51, okt Folionr. 52 - 59, nov Folionr. 60 - 67, dec 9 Folionr. 1 - 6, jan Folionr. 7, feb Folionr. 10 - 12, mrt Folionr. 13 - 25, apr Folionr. 26 - 32, mei Folionr. 33 - 41, jun Folionr. 42 - 48, jul Folionr. 49 - 51, aug Folionr. 52 - 61, sept 10 Folionr. 62 - 63, okt Folionr. 64 - 72, nov Folionr. 73 - 84, dec Folionr. 1 - 7, jan Folionr. 8 - 9, feb Folionr. 10.- 20, mrt Folionr. 21 - 26, apr Folionr. 27 - 31, mei 11 Folionr. 32 - 40, jun Folionr. 41 - 46, jul Folionr. 47 - 51, aug Folionr. 52 - 55, sept Folionr. 56 - 61, okt Folionr. 62 - 69, nov Folionr. 70 - 80, dec Folionr. 1 - 7, jan Folionr. 8 - 9, feb 12 Folionr. 10 - 14, feb Folionr. 15 - 20, mrt Folionr. 29 - 42, apr Folionr. 43 - 45, mei Folionr. 46 - 55, jun Folionr. 56 - 58, jul Folionr. 59 - 69, aug 13 Folionr. 70, aug Folionr. 71, sept Folionr. 72 - 82, sept Folionr. 83 - 89, okt Folionr. 90 - 94, nov Folionr. 95 - 107, dec Folionr. 1 - 5, jan 14 Folionr. 18, mei Folionr. 19, jul Folionr. 20 - 21, sept Folionr. 22 - 27, okt Folionr. 28, nov Folionr. 29 - 36, dec 46 http://proxy.handle.net/10648/26b94111-0f89-409e-b33f-a1983eb037d0 Geboorten Paramaribo. 1871 1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 71, jan Folionr. 72 - 115, feb 3 Folionr. 116 - 122, feb Folionr. 123 - 173, mrt 4 Folionr. 174 - 181, mrt Folionr. 182 - 229, apr 5 Folionr. 230 - 237, apr Folionr. 238 - 289, mei 6 Folionr. 290 - 292, mei Folionr. 293 - 346, jun Folionr. 347 - 351, jul 7 Folionr. 352 - 397, jul Folionr. 398 - 411, aug 8 Folionr. 412 - 449, aug Folionr. 450 - 469, sept 9 Folionr. 470 - 506, sept Folionr. 507 - 529, okt 10 Folionr. 530 - 580, okt Folionr. 581 - 585, nov 11 Folionr. 586 - 639, nov 12 Folionr. 640 - 653, nov Folionr. 654 - 744, dec lege bladen 13 verbeteringen akten. 47 http://proxy.handle.net/10648/8650852a-ea2c-4dda-91b0-26899f8ac917 Geboorten Paramaribo. 1872 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 75, jan Folionr. 76 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 127, feb Folionr. 128 - 177, mrt 4 Folionr. 178 - 181, mrt Folionr. 182 - 233, apr 5 Folionr. 234 - 243, apr Folionr. 244 - 278, mei Folionr. 400 - 402, jul Folionr. 403 - 413, aug 6 Folionr. 420 - 456, aug Folionr. 457 - 497, sept 7 Folionr. 498 - 519, sept Folionr. 520 - 557, okt 8 Folionr. 558 - 593, okt Folionr. 594 - 615, nov 9 Folionr. 516 - 650, nov Folionr. 651 - 675, dec 10 Folionr. 676 - 705, dec 48 http://proxy.handle.net/10648/77fb4deb-8a73-4f21-8dcb-f20092f470a4 Geboorten Paramaribo. 1873 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 57 - 64, jan Folionr. 65 - 115, feb 3 Folionr. 116 - 127, feb Folionr. 128 - 173, mrt 4 Folionr. 174 - 202, mrt Folionr. 203 - 231, apr 5 Folionr. 232 - 281, apr Folionr. 282 - 283, mei 6 Folionr. 284 - 339, mei Folionr. 340 - 343, jun 7 Folionr. 344 - 390, jun Folionr. 391 - 401, jul 8 Folionr. 402 - 461, jul 9 Folionr. 462 - 463, jul Folionr. 464 - 519, aug 10 Folionr. 520 - 574, sept Folionr. 575 - 579, okt 11 Folionr. 580 - 633, okt Folionr. 634 - 637, nov 12 Folionr. 638 - 694, nov Folionr. 695, dec 13 Folionr. 696 - 759, dec 14 Folionr. 760 - 781, dec 49 http://proxy.handle.net/10648/43e2db42-33d3-4031-985a-a420e2927639 Geboorten Paramaribo. 1874 1 Folionr. 1 - 61, jan 2 Folionr. 62 - 83, jan Folionr. 84 - 121, feb 3 Folionr. 122 - 149, feb Folionr. 150 - 179, mrt 4 Folionr. 180 - 209, mrt Folionr. 210 - 237, apr 5 Folionr. 240 - 287, apr Folionr. 288 - 297, mei 6 Folionr. 298 - 342, mei Folionr. 343 - 357, jun 7 Folionr. 358 - 417, jun 8 Folionr. 418 - 466, jul Folionr. 467 - 477, aug 9 Folionr. 478 - 509, aug Folionr. 510 - 537, sept 10 Folionr. 538 - 558, sept Folionr. 559 - 597, okt 11 Folionr. 598 - 613, okt Folionr. 614 - 653, nov 12 Folionr. 654 - 667, nov Folionr. 668 - 713, dec 13 Folionr. 714 - 740, dec 50 http://proxy.handle.net/10648/8919a296-3a48-42bc-8e7b-406c5234b151 Geboorten Paramaribo. 1875 1 Folionr. 1 - 53, jan Folionr. 54 - 59, feb 2 Folionr. 60 - 109, feb Folionr. 110 - 117, mrt 3 Folionr. 118 - 156, mrt Folionr. 157 - 177, apr 4 Folionr. 178 - 206, apr Folionr. 207 - 235, mei 5 Folionr. 236 - 264, mei Folionr. 265 - 291, jun 6 Folionr. 292 - 304, jun Folionr. 305 - 349, jul 7 Folionr. 350 - 351, jul Folionr. 360 - 400, aug Folionr. 401 - 417, sept 8 Folionr. 418 - 452, sept Folionr. 453 - 473, okt 9 Folionr. 474 - 532, okt Folionr. 533 - 535, nov 10 Folionr. 536 - 595, nov 11 Folionr. 596 - 607, nov Folionr. 608 - 653, dec 12 Folionr. 654 - 695, dec 51 http://proxy.handle.net/10648/d480a074-c1ad-479e-bf59-3f1c0324ab12 Geboorten Paramaribo. 1876 1 Folionr. 1 - 59, jan Folionr. 58, jan, (foutief genummerd) Folionr. 61, jan 2 Folionr. 62 - 81, jan Folionr. 82 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 164, feb Folionr. 165 - 171, mrt 4 Folionr. 172 - 217, mrt 5 Folionr. 218 - 222, mrt Folionr. 223 - 246, apr Folionr. 247, mei 6 Folionr. 248 - 333, mei 2 Folionr. 334 - 350, mei Folionr. 351 - 389, jun 8 Folionr. 388 - 391, jun Folionr. 392 - 445, jul 9 Folionr. 446 - 448, jul Folionr. 449 - 501, aug 10 Folionr. 502 - 504, aug Folionr. 505 - 557, sept 11 Folionr. 558 - 560, sept Folionr. 561 - 618, okt Folionr. 619 - 623, nov 12 Folionr. 624 - 683, nov 13 Folionr. 684 - 704, nov Folionr. 705 - 745, dec 14 Folionr. 746 - 771, dec 52 http://proxy.handle.net/10648/b837d7b2-271d-4733-ab62-772a441d5dc5 Geboorten Paramaribo. 1877 1 Folionr. 1 - 56, jan Folionr. 57, feb 2 Folionr. 58 - 111, feb Folionr. 112 - 117, mrt 3 Folionr. 118 - 173, mrt 4 Folionr. 174 - 176, mrt Folionr. 177 - 231, apr 5 Folionr. 232 - 240, apr Folionr. 241 - 284, mei Folionr. 285 - 291, jun 6 Folionr. 242 - 332, jun Folionr. 333 - 345, jul 7 Folionr. 344 - 376, jul Folionr. 377 - 401, aug 8 Folionr. 402 - 437, aug Folionr. 438 - 459, sept 9 Folionr. 460 - 491, sept Folionr. 492 - 517, okt 10 Folionr. 518 - 571, okt Folionr. 572 - 573, nov 11 Folionr. 574 - 627, nov Folionr. 628 - 633, dec 12 Folionr. 634 - 693, dec 13 Folionr. 694 - 695, dec 53 http://proxy.handle.net/10648/c16a6357-726b-44f1-bfc5-dc72628f4ec5 Geboorten Paramaribo. 1878 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 67, jan Folionr. 68 - 112, feb Folionr. 113 - 115, mrt 3 Folionr. 116 - 175, mrt 4 Folionr. 176, mrt Folionr. 177 - 229, apr 5 Folionr. 228 - 245, apr Folionr. 246 - 285, mei 6 Folionr. 286 - 310, mei Folionr. 311 - 345, jun 7 Folionr. 346 - 368, jun Folionr. 369 - 405, jul 8 Folionr. 406 - 415, jul Folionr. 416 - 460, aug Folionr. 461 - 465, sept 9 Folionr. 466 - 522, sept Folionr. 523, okt 10 Folionr. 524 - 578, okt Folionr. 579 - 583, nov 11 Folionr. 584 - 643, nov 12 Folionr. 644 - 651, nov Folionr. 652 - 703, dec 13 Folionr. 704 - 741, dec 54 http://proxy.handle.net/10648/060ebabb-bead-4bb6-8bd4-a52ea4e0680d Geboorten Paramaribo. 1879 1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 59, jan Folionr. 60 - 113, feb Folionr. 114 - 117, mrt 3 Folionr. 118 - 175, mrt 4 Folionr. 176 - 185, mrt Folionr. 186 - 228, apr 5 Folionr. 229 - 267, apr Folionr. 268 - 285, mei 6 Folionr. 286 - 334, mei Folionr. 335 - 343, jun 7 Folionr. 344 - 384, jun Folionr. 385 - 403, jul 8 Folionr. 404 - 443, jul Folionr. 444 - 461, aug 9 Folionr. 462 - 512, aug Folionr. 513 - 521, sept 10 Folionr. 522 - 581, sept 11 Folionr. 582 - 584, sept Folionr. 585 - 641, okt 12 Folionr. 642 - 653, okt Folionr. 654 - 699, nov 13 Folionr. 700 - 754, nov Folionr. 755 - 759, dec 14 Folionr. 760 - 817, dec 15 Folionr. 818 - 830, dec 55 http://proxy.handle.net/10648/143ec508-5dcd-484f-a349-86454e4f2da6 Geboorten Paramaribo. 1880 1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 63, jan Folionr. 64 - 116, feb Folionr. 117, mrt 3 Folionr. 118 - 175, mrt 4 Folionr. 176 - 198, mrt Folionr. 199 - 233, apr 5 Folionr. 234 - 267, apr Folionr. 268 - 293, mei 6 Folionr. 294 - 337, mei Folionr. 338 - 351, jun 7 Folionr. 352 - 410, jun 8 Folionr. 410 - 421, jun Folionr. 422 - 469, jul 9 Folionr. 470 - 513, jul Folionr. 514 - 529, aug 10 Folionr. 530 - 574, aug Folionr. 575 - 589, sept 11 Folionr. 590 - 649, sept 12 Folionr. 650 - 709, okt 13 Folionr. 710 - 720, okt Folionr. 721 - 765, nov 14 Folionr. 766 - 795, nov Folionr. 796 - 823, dec 15 Folionr. 824 - 877, dec 56 http://proxy.handle.net/10648/2f54318f-ddbb-4553-b037-d3758589f671 Geboorten Paramaribo. 1881 1 Folionr. 1 - 10, jan Folionr. 108 - 168, mrt Folionr. 215 - 233, apr 2 Folionr. 234 - 274, apr Folionr. 275 - 293, mei 3 Folionr. 294 - 349, mei Folionr. 350 - 352, jun 4 Folionr. 354 - 394, jun Folionr. 395, jul Folionr. 478 - 488, jul Folionr. 681 - 685, sept 5 Folionr. 686, sept Folionr. 687 - 755, okt Folionr. 756 - 761, nov 6 Folionr. 762 - 821, nov 7 Folionr. 822 - 845, nov Folionr. 846 - 879, dec 8 Folionr. 880 - 939, dec 9 Folionr. 940 - 952, dec 57 http://proxy.handle.net/10648/750897fd-5dd2-4a09-b0b6-158ebdc2033d Geboorten Paramaribo. 1882

1ste deel ontbreekt

1 Folionr. 641 - 685, sept 2 Folionr. 686 - 709, sept Folionr. 710 - 745, okt 3 Folionr. 746 - 788, okt Folionr. 789 - 805, nov 4 Folionr. 806 - 865, nov 5 Folionr. 866 - 896, nov Folionr. 897 - 925, dec 6 Folionr. 926 - 983, dec 7 Folionr. 984 - 997, dec
58 http://proxy.handle.net/10648/10b2c892-9cc5-4b4f-90ac-b507538af5cb Geboorten Paramaribo. 1883 1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 94, jan Folionr. 95 - 115, feb 3 Folionr. 116 - 155, feb Folionr. 156 - 173, mrt 4 Folionr. 174 - 233, mrt 5 Folionr. 234 - 246, mrt Folionr. 247 - 293, apr 6 Folionr. 294 - 357, apr 7 Folionr. 358 - 365, apr Folionr. 366 - 417, mei 8 Folionr. 418 - 463, mei Folionr. 464 - 473, jun 9 Folionr. 474 - 527, jun 10 Folionr. 528 - 538, jun Folionr. 539 - 587, jul 11 Folionr. 588 - 647, aug 12 Folionr. 648 - 665, aug Folionr. 666 - 707, sept 13 Folionr. 708 - 753, sept Folionr. 754 - 767, okt 14 Folionr. 768 - 827, okt 15 Folionr. 828 - 851, okt Folionr. 852 - 885, nov 16 Folionr. 886 - 932, nov Folionr. 933 - 945, dec 17 Folionr. 946 - 1005, dec 18 Folionr. 1006 - 1029, dec 59 http://proxy.handle.net/10648/8b3d548c-23b5-4957-9989-ce1394623f61 Geboorten Paramaribo. 1884 1 Folionr. 1 - 59, jan 2 Folionr. 60 - 78, jan Folionr. 79 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 135, feb Folionr. 136 - 179, mrt 4 Folionr. 180 - 208, mrt Folionr. 209 - 241, apr 5 Folionr. 242 - 296, apr Folionr. 297 - 301, mei 16 Folionr. 300 - 359, mei 7 Folionr. 360 - 374, mei Folionr. 375 - 419, jun 8 Folionr. 420 - 440, jan Folionr. 441 - 479, jul 9 Folionr. 480 - 500, jul 10 Folionr. 501 - 513, jul Folionr. 514 - 541, aug 11 Folionr. 542 - 600, aug Folionr. 601, sept 12 Folionr. 602 - 661, sept 13 Folionr. 662 - 703, sept Folionr. 704 - 721, okt 14 Folionr. 722 - 781, okt 15 Folionr. 782 - 788, okt Folionr. 789 - 841, nov 16 Folionr. 842 - 874, nov Folionr. 875 - 899, dec 17 Folionr. 900 - 959, dec 18 Folionr. 960 - 977, dec 60 http://proxy.handle.net/10648/fe102ce1-2661-4c5d-93ab-ed2b6d18cbcf Geboorten Paramaribo. 1885 1 Folionr. 1 - 25, jan 2 Folionr. 26 - 81, jan 3 Folionr. 82 - 104, jan Folionr. 105 - 141, feb 4 Folionr. 142 - 170, feb Folionr. 171 - 199, mrt 5 Folionr. 200 - 252, mrt Folionr. 253 - 257, apr 6 Folionr. 258 - 315, apr 7 Folionr. 316 - 344, apr Folionr. 345 - 375, mei 8 Folionr. 376 - 421, mei Folionr. 422 - 435, jun 9 Folionr. 436 - 495, jun 10 Folionr. 496 - 535, jun Folionr. 536 - 545, jul 11 Folionr. 546 - 605, jul 12 Folionr. 606 - 608, jul Folionr. 609 - 665, aug 13 Folionr. 666 - 698, aug Folionr. 699 - 723, sept 14 Folionr. 724 - 783, sept 15 Folionr. 784 - 796, sept Folionr. 797 - 839, okt 16 Folionr. 840 - 895, okt 17 Folionr. 896 - 900, okt Folionr. 901 - 953, nov 18 Folionr. 954 - 1009, nov 19 Folionr. 1010 - 1012, nov Folionr. 1013 - 1069, dec 20 Folionr. 1070 - 1120, dec 61 http://proxy.handle.net/10648/69b768b6-686b-4e4b-9cf1-be04c50c2dae Geboorten Paramaribo. 1886 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 79, jan Folionr. 80 - 115, feb 3 Folionr. 116 - 151, feb Folionr. 152 - 173, mrt 4 Folionr. 174 - 221, mrt Folionr. 222 - 229, apr 5 Folionr. 230 - 287, apr 6 Folionr. 288 - 294, apr Folionr. 295 - 347, mei 7 Folionr. 348 - 374, mei Folionr. 375 - 407, jun 8 Folionr. 408 - 467, jun 9 Folionr. 468 - 487, jun Folionr. 488 - 523, jul 10 Folionr. 524 - 557, jul Folionr. 558 - 583, aug 11 Folionr. 584 - 643, aug 12 Folionr. 644 - 657, aug Folionr. 658 - 703, sept 13 Folionr. 704 - 748, sept Folionr. 749 - 763, okt 14 Folionr. 764 - 823, okt 15 Folionr. 824 - 833, okt Folionr. 834 - 883, nov 16 Folionr. 884 - 941, nov 17 Folionr. 942, nov Folionr. 943 - 1001, dec 18 Folionr. 1002 - 1038, dec 62 http://proxy.handle.net/10648/a05a6cbc-7101-4360-a877-a24a7dfaeaf2 Geboorten Paramaribo. 1887 1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 101, jan Folionr. 102 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 177, feb 4 Folionr. 178 - 206, feb Folionr. 207 - 237, mrt 5 Folionr. 238 - 292, mrt Folionr. 293, apr 6 Folionr. 294 - 353, apr 7 Folionr. 354 - 374, apr Folionr. 375 - 413, mei 8 Folionr. 414 - 471, mei Folionr. 472 - 473, jun 9 Folionr. 474 - 521, jun 10 Folionr. 522 - 553, jun Folionr. 554 - 581, jul 11 Folionr. 582 - 624, jul Folionr. 625 - 639, aug 12 Folionr. 640 - 699, aug 13 Folionr. 700 - 721, aug Folionr. 722 - 760, sept 14 Folionr. 760 - 816, sept Folionr. 817 - 819, okt 15 Folionr. 820 - 877, okt 16 Folionr. 878 - 908, okt Folionr. 909 - 937, nov 17 Folionr. 938 - 997, nov 18 Folionr. 998 - 1007, nov Folionr. 1008 - 1057, dec 19 Folionr. 1058 - 1097, dec 63 http://proxy.handle.net/10648/ebbfaa53-86bf-435d-9b81-f1e9c692412b Geboorten Paramaribo. 1888 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 95, jan Folionr. 96 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 177, feb 4 Folionr. 178 - 193, feb Folionr. 194 - 237, mrt 5 Folionr. 238 - 276, mrt Folionr. 277 - 297, apr 6 Folionr. 298 - 354, apr Folionr. 355, mei 7 Folionr. 356 - 415, mei 8 Folionr. 416 - 438, mei Folionr. 439 - 475, jun 9 Folionr. 476 - 501, jun Folionr. 502 - 521, jul 10 Folionr. 522 - 581, jul 11 Folionr. 582 - 588, jul Folionr. 589 - 641, aug 12 Folionr. 642 - 666, aug Folionr. 667 - 697, sept 13 Folionr. 698 - 753, sept Folionr. 754 - 757, okt 14 Folionr. 758 - 815, okt 15 Folionr. 816 - 834, okt Folionr. 835 - 875, nov 16 Folionr. 876 - 935, nov 17 Folionr. 936 - 949, nov Folionr. 950 - 992, dec 18 Folionr. 993 - 1050, dec 19 lege bladen 64 http://proxy.handle.net/10648/0be91842-253f-42b3-87d6-aa3adffc0808 Geboorten Paramaribo. 1889 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 85, jan Folionr. 86 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 177, feb 4 Folionr. 178 - 185, feb Folionr. 186 - 237, mrt 5 Folionr. 238 - 267, mrt Folionr. 268 - 297, apr 6 Folionr. 298 - 356, apr Folionr. 357, mei 7 Folionr. 358 - 417, mei 8 Folionr. 418 - 461, mei Folionr. 462 - 477, jun 9 Folionr. 478 - 533, jun 10 Folionr. 534 - 548, jun Folionr. 549 - 589, jul 11 Folionr. 590 - 640, jul Folionr. 641 - 649, aug 12 Folionr. 650 - 709, aug 13 Folionr. 710 - 744, aug Folionr. 745 - 770, sept 14 Folionr. 771 - 829, sept 15 Folionr. 830 - 853, sept Folionr. 854 - 889, okt 16 Folionr. 890 - 949, okt 17 Folionr. 950 - 965, okt Folionr. 966 - 1005, nov 18 Folionr. 1006 - 1063, nov Folionr. 1064 - 1067, dec 19 Folionr. 1068 - 1125, dec 20 Folionr. 1126 - 1152, dec 65 http://proxy.handle.net/10648/cce9deb8-95a5-437e-8a96-6a92c7de964a Geboorten Paramaribo. 1890 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 87, jan Folionr. 88 - 115, feb 3 Folionr. 116 - 154, feb Folionr. 155 - 175, mrt 4 Folionr. 176 - 235, mrt 5 Folionr. 236 - 237, mrt Folionr. 238 - 295, apr 6 Folionr. 296 - 323, apr Folionr. 324 - 355, mei 7 Folionr. 356 - 413, mei 8 Folionr. 414 - 423, mei Folionr. 424 - 473, jun 9 Folionr. 474 - 498, jun Folionr. 499 - 531, jul 10 Folionr. 532 - 585, jul 11 Folionr. 586 - 591, jul Folionr. 592 - 645, aug 12 Folionr. 646 - 669, aug Folionr. 670 - 703, sept 13 Folionr. 704 - 762, sept Folionr. 763, okt 14 Folionr. 764 - 823, okt 15 Folionr. 824 - 845, okt Folionr. 846 - 883, nov 16 Folionr. 884 - 923, nov Folionr. 924 - 943, dec 17 Folionr. 944 - 1003, dec 18 Folionr. 1004 - 1039, dec naamregister. 19 naamregister. lege bladen 66 http://proxy.handle.net/10648/53125523-a9dd-475b-81d2-014e3411b248 Geboorten Paramaribo. 1891

juli t/m december ontbreekt

1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 99, jan Folionr. 100 - 113, feb 3 Folionr. 114 - 173, feb 4 Folionr. 174 - 198, feb Folionr. 199 - 233, mrt 5 Folionr. 234 - 279, mrt Folionr. 280 - 291, apr 6 Folionr. 292 - 351, apr 7 Folionr. 352 - 368, apr Folionr. 369 - 411, mei 8 Folionr. 412 - 460, mei Folionr. 461 - 471, jun 9 Folionr. 472 - 480, jun
67 http://proxy.handle.net/10648/c9a211e3-6108-4d7d-9b6c-29f1b7e18df8 Geboorten Paramaribo. 1892 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 78, jan Folionr. 79 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 153, feb Folionr. 154 - 177, mrt 4 Folionr. 178 - 222, mrt Folionr. 223 - 237, apr 5 Folionr. 238 - 289, apr Folionr. 290 - 297, mei 6 Folionr. 296 - 357, mei 7 Folionr. 358 - 367, mei Folionr. 368 - 417, jun 8 Folionr. 418 - 479, jul 9 Folionr. 480 - 525, jul 10 Folionr. 524 - 537, jul Folionr. 538 - 583, aug 11 Folionr. 584 - 629, aug Folionr. 630 - 641, sept 12 Folionr. 642 - 701, sept 13 Folionr. 702 - 725, sept Folionr. 726 - 761, okt 14 Folionr. 762 - 813, okt 15 Folionr. 814 - 826, okt Folionr. 827 - 873, nov 16 Folionr. 874 - 918, nov Folionr. 919 - 933, dec 17 Folionr. 934 - 993, dec 18 Folionr. 994 - 1016, dec 68 http://proxy.handle.net/10648/1bcebf68-7bf5-4281-b679-b7b1c50a73e8 Geboorten Paramaribo. 1893 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 63, jan Folionr. 64 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 129, feb Folionr. 130 - 177, mrt 4 Folionr. 178 - 226, mrt Folionr. 227 - 237, apr 5 Folionr. 238 - 297, apr 6 Folionr. 298 - 328, apr Folionr. 329 - 348, mei 7 Folionr. 349 - 398, mei Folionr. 399 - 401, jun 8 Folionr. 400 - 459, jun 9 Folionr. 460 - 505, jun Folionr. 506 - 519, jul 10 Folionr. 520 - 579, jul 11 Folionr. 580 - 612, jul Folionr. 613 - 639, aug Folionr. 640 - 697, aug 13 Folionr. 698 - 702, aug Folionr. 703 - 748, sept 14 Folionr. 751 - 805, sept 15 Folionr. 806 - 828, sept Folionr. 829 - 865, okt 16 Folionr. 866 - 923, okt Folionr. 924 - 925, nov 17 Folionr. 926 - 985, nov 18 Folionr. 986 - 1003, nov Folionr. 1004 - 1045, dec 19 Folionr. 1046 - 1093, dec 20 Folionr. 1094 - 1109, dec 69 http://proxy.handle.net/10648/8502a90f-9134-4546-a710-d72250443a04 Geboorten Paramaribo. 1894 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 92, jan Folionr. 93 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 172, feb Folionr. 173 - 175, mrt 4 Folionr. 176 - 235, mrt 5 Folionr. 236 - 254, mrt Folionr. 255 - 295, apr 6 Folionr. 296 - 339, apr Folionr. 340 - 355, mei 7 Folionr. 356 - 407, mei 8 Folionr. 408 - 423, mei Folionr. 424 - 465, jun 9 Folionr. 466 - 518, jun Folionr. 519 - 525, jul 10 Folionr. 526 - 581, jul 11 Folionr. 582 - 601, jul Folionr. 602 - 637, aug 12 Folionr. 638 - 697, aug 13 Folionr. 698 - 711, aug Folionr. 712 - 757, sept 14 Folionr. 758 - 809, sept 15 Folionr. 810 - 811, sept Folionr. 812 - 867, okt 16 Folionr. 868 - 902, okt Folionr. 903 - 927, nov 17 Folionr. 928 - 977, nov Folionr. 978 - 987, dec 18 Folionr. 988 - 1047, dec 19 Folionr. 1048 - 1070, dec 70 http://proxy.handle.net/10648/b3c472ec-f01f-47e3-98e2-93d99cd90339 Geboorten Paramaribo Hof van Justitie. 1895 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 96, jan Folionr. 97 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 172, feb Folionr. 173 - 177, mrt 4 Folionr. 178 - 237, mrt 5 Folionr. 238 - 257, mrt Folionr. 258 - 297, apr 6 Folionr. 298 - 340, apr Folionr. 341 - 357, mei 7 Folionr. 358 - 400, mei 8 Folionr. 10 - 11, jan Folionr. 46 - 47, jan Folionr. 56 - 57, jan Folionr. 90 - 91, jan Folionr. 110 - 111, feb Folionr. 132 - 133, feb Folionr. 288 - 289, apr Folionr. 294 - 295, apr Folionr. 314 - 315, apr Folionr. 394 - 395, mei 9 Folionr. 401 - 432, mei Folionr. 433 - 457, jun 10 Folionr. 458 - 517, jun 11 Folionr. 518 - 524, jun Folionr. 525 - 573, jul 12 Folionr. 574 - 625, jul Folionr. 626 - 635, aug 13 Folionr. 636 - 693, aug 14 Folionr. 694 - 719, aug Folionr. 720 - 753, sept 15 Folionr. 754 - 796, sept Folionr. 797 - 809, okt 16 Folionr. 810 - 867, okt 17 Folionr. 868 - 884, okt Folionr. 885 - 923, nov 18 Folionr. 924 - 981, nov 19 Folionr. 982 - 1041, dec 20 Folionr. 1042 - 1078, dec 71 http://proxy.handle.net/10648/0df25381-1ef8-46f4-b536-6cd23a753b69 Geboorten Paramaribo. 1896 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 89, jan Folionr. 90 - 115, feb 3 Folionr. 116 - 173, feb Folionr. 174 - 175, mrt 4 Folionr. 176 - 235, mrt 5 Folionr. 236 - 283, mrt Folionr. 284 - 295, apr 6 Folionr. 294 - 351, apr 7 Folionr. 352 - 373, apr Folionr. 374 - 400, mei 8 Folionr. 401 - 455, mei 9 Folionr. 456 - 480, mei Folionr. 481 - 515, jun 10 Folionr. 516 - 558, jun Folionr. 559 - 575, jul 11 Folionr. 576 - 635, jul 12 Folionr. 636 - 638, jul Folionr. 639 - 695, aug 13 Folionr. 696 - 716, aug Folionr. 717 - 751, sept 14 Folionr. 752 - 800, sept 15 Folionr. 801 - 837, sept Folionr. 838 - 857, okt 16 Folionr. 858 - 917, okt 17 Folionr. 918 - 930, okt Folionr. 931 - 977, nov 18 Folionr. 978 - 1029, nov Folionr. 1030 - 1037, dec 19 Folionr. 1038 - 1095, dec 20 Folionr. 1096 - 1136, dec 21 naamregister. 22 naamregister. 72 http://proxy.handle.net/10648/2fe51fdb-66e5-4e65-aa6c-6ab0b4297c80 Geboorten Paramaribo Hof van Justitie. 1897 1 Register. 2 Folionr. 1 - 59, jan 3 Folionr. 60 - 83, jan Folionr. 84 - 119, feb 4 Folionr. 120 - 179, feb 5 Folionr. 180, feb Folionr. 181 - 239, mrt 6 Folionr. 240 - 268, mrt Folionr. 269 - 297, apr 7 Folionr. 298 - 328, apr Folionr. 329 - 357, mei 8 Folionr. 358 - 397, mei Folionr. 398 - 400, jun 9 Folionr. 1 - 21, jan Folionr. 36 - 37, jan Folionr. 46 - 47, jan Folionr. 70 - 73, jan Folionr. 82 - 83, jan Folionr. 90 - 91, feb Folionr. 96 - 97, feb Folionr. 104 - 105, feb Folionr. 108 - 109, feb Folionr. 126 - 129, feb Folionr. 140 - 141, feb Folionr. 152 - 153, feb Folionr. 166 - 167, feb Folionr. 182 - 183, feb Folionr. 188 - 189, feb Folionr. 258 - 259, feb 10 Folionr. 268 - 269, mrt Folionr. 300 - 301, apr Folionr. 322 - 323, apr Folionr. 362 - 363, mei Folionr. 366 - 367, mei 11 Folionr. 401 - 457, jun 12 Folionr. 458 - 481, jun Folionr. 482 - 515, jul 13 Folionr. 516 - 575, jul 14 Folionr. 576 - 581, jul Folionr. 582 - 633, aug 15 Folionr. 634 - 667, aug Folionr. 668 - 693, sept 16 Folionr. 694 - 751, sept 17 Folionr. 752 - 766, sept Folionr. 767 - 800, okt 18 Folionr. 801 - 854, okt Folionr. 855, nov 19 Folionr. 856 - 915, nov 20 Folionr. 916 - 949, nov Folionr. 950 - 975, dec 21 Folionr. 976 - 1033, dec 22 Folionr. 1034 - 1057, dec 73 http://proxy.handle.net/10648/6d5ca335-d9a6-494d-a75c-aab394bc4c93 Geboorten Paramaribo. 1898 1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 95, jan Folionr. 96 - 115, feb 3 Folionr. 116 - 171, feb 4 Folionr. 172 - 184, feb Folionr. 185 - 231, mrt 5 Folionr. 232 - 266, mrt Folionr. 267 - 293, apr. 6 Folionr. 294 - 353, apr. 7 Folionr. 354 - 359, apr. Folionr. 360 - 409, mei 8 Folionr. 410 - 445, mei Folionr. 446 - 467, jun 9 Folionr. 468 - 527, jun 10 Folionr. 528 - 531, jun Folionr. 532 - 587, jul 11 Folionr. 588 - 589, jul Folionr. 590 - 647, aug 12 Folionr. 648 - 688, aug Folionr. 689 - 705, sept 13 Folionr. 706 - 765, sept 14 Folionr. 766 - 797, sept Folionr. 798 - 821, okt 15 Folionr. 822 - 877, okt Folionr. 878 - 879, nov 16 Folionr. 880 - 939, nov 17 Folionr. 940 - 958, nov Folionr. 959 - 995, dec 18 Folionr. 996 - 1055, dec 19 Folionr. 1056 - 1063, dec 74 http://proxy.handle.net/10648/56ad0bb5-895b-4ee6-b226-886b74d019a7 Geboorten Paramaribo. 1899 1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 115, jan 3 Folionr. 116 - 175, feb 4 Folionr. 176 - 211, feb Folionr. 212 - 235, mrt 5 Folionr. 236 - 297, mrt 6 Folionr. 298 - 307, mrt Folionr. 308 - 357, apr 7 Folionr. 358 - 386, apr Folionr. 387 - 409, mei 8 Folionr. 410 - 469, mei 9 Folionr. 470 - 474, mei Folionr. 475 - 525, jun 10 Folionr. 526 - 539, jun Folionr. 540 - 585, jul 11 Folionr. 586 - 626, jul Folionr. 627 - 643, aug 12 Folionr. 644 - 703, aug 13 Folionr. 704 - 716, aug Folionr. 717 - 763, sept 14 Folionr. 764 - 807, sept 15 Folionr. 808 - 827, sept Folionr. 828 - 867, okt 16 Folionr. 868 - 925, okt 17 Folionr. 926 - 933, okt Folionr. 934 - 985, nov 18 Folionr. 986 - 1043, nov 19 Folionr. 1044 - 1050, nov Folionr. 1051 - 1103, dec 20 Folionr. 1104 - 1154, dec 75 http://proxy.handle.net/10648/94543c5b-e989-48a6-9b99-96ccd97f462d Geboorten Paramaribo. 1900 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 86, jan Folionr. 87 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 158, feb Folionr. 159 - 177, mrt 4 Folionr. 178 - 237, mrt 5 Folionr. 238 - 264, mrt Folionr. 265 - 295, apr 6 Folionr. 296 - 355, apr 7 Folionr. 356 - 357, apr Folionr. 358 - 409, mei 8 Folionr. 410 - 465, m Folionr. 466 - 469, juni 9 Folionr. 470 - 527, juni 10 Folionr. 528 - 560, juni Folionr. 561 - 587, juli 11 Folionr. 588 - 646, juli Folionr. 647, aug 12 Folionr. 648 - 707, aug 13 Folionr. 708 - 746, aug Folionr. 747 - 767, sept 14 Folionr. 768 - 819, sept 15 Folionr. 820 - 840, sept Folionr. 841 - 877, okt 16 Folionr. 878 - 937, okt 17 Folionr. 938 - 954, okt Folionr. 955 - 995, nov 18 Folionr. 996 - 1040, nov Folionr. 1041 - 1055, dec 19 Folionr. 1056 - 1113, dec 20 Folionr. 1114 - 1127, dec 76 http://proxy.handle.net/10648/faaaabe8-d63a-4511-a012-ceb932b0a842 Geboorten Paramaribo. 1901 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 103, jan Folionr. 104 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 177, feb 4 Folionr. 176 - 180, feb Folionr. 181 - 235, mrt 5 Folionr. 236 - 263, mrt Folionr. 264 - 295, apr 6 Folionr. 296 - 355, apr 7 Folionr. 356 - 364, apr Folionr. 365 - 409, mei 8 Folionr. 410 - 457, mei Folionr. 458 - 467, jun 9 Folionr. 468 - 527, jun 10 Folionr. 528 - 545, jun Folionr. 546 - 587, jul 11 Folionr. 588 - 647, jul 12 Folionr. 648 - 654, jul Folionr. 655 - 707, aug 13 Folionr. 708 - 764, aug Folionr. 765, sept 14 Folionr. 766 - 821, sept 15 Folionr. 822 - 881, sept 16 Folionr. 882 - 898, sept Folionr. 899 - 941, okt 17 Folionr. 942 - 1001, okt 18 Folionr. 1002 - 1025, okt Folionr. 1026 - 1059, nov 19 Folionr. 1060 - 1119, nov 20 Folionr. 1120 - 1125, nov Folionr. 1126 - 1179, dec 21 Folionr. 1180 - 1235, dec 22 lege bladen 77 http://proxy.handle.net/10648/d8c58cce-81c4-4101-b40b-1c327d6cd947 Geboorten Paramaribo. 1902 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 96, jan Folionr. 97 - 115, feb 3 Folionr. 116 - 152, feb Folionr. 153 - 175, mrt 4 Folionr. 176 - 235, mrt 5 Folionr. 236 - 237, mrt Folionr. 238 - 295, apr 6 Folionr. 294 - 332, apr Folionr. 333 - 351, mei 7 Folionr. 352 - 400, mei 8 Folionr. 401 - 410, mei Folionr. 411 - 457, jun 9 Folionr. 458 - 504, jun Folionr. 505 - 517, jul 10 Folionr. 518 - 577, jul 11 Folionr. 578 - 587, jul Folionr. 588 - 637, aug 12 Folionr. 638 - 690, aug Folionr. 691 - 697, sept 13 Folionr. 698 - 757, sept 14 Folionr. 758 - 779, sept Folionr. 780 - 809, okt 15 Folionr. 810 - 869, okt 16 Folionr. 870 - 878, okt Folionr. 879 - 929, nov 17 Folionr. 930 - 978, nov Folionr. 979 - 989, dec 18 Folionr. 940 - 1049, dec 19 Folionr. 1050 - 1103, dec 78 http://proxy.handle.net/10648/c148960f-d9e1-4f05-a3c4-4cecc9c08c61 Geboorten Paramaribo. 1903 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 113, jan 3 Folionr. 114 - 115, jan Folionr. 116 - 173, feb 4 Folionr. 174 - 203, feb Folionr. 204 - 233, mrt 5 Folionr. 234 - 291, mrt 6 Folionr. 292 - 300, mrt Folionr. 301 - 351, apr 7 Folionr. 352 - 396, apr Folionr. 397 - 400, mei 8 Folionr. 401 - 455, mei 9 Folionr. 456 - 483, mei Folionr. 484 - 513, jun 10 Folionr. 514 - 575, jun 11 Folionr. 576 - 582, jun Folionr. 583 - 635, jul 12 Folionr. 636 - 675, jul Folionr. 676 - 695, aug 13 Folionr. 696 - 755, aug 14 Folionr. 756 - 767, aug Folionr. 768 - 809, sept 15 Folionr. 810 - 871, sept 16 Folionr. 872 - 887, sept Folionr. 888 - 931, okt 17 Folionr. 932 - 991, okt 18 Folionr. 992 - 1011, okt Folionr. 1012 - 1051, nov 19 Folionr. 1052 - 1109, nov 20 Folionr. 1110 - 1121, nov Folionr. 1122 - 1167, dec 21 Folionr. 1168 - 1221, dec 79 http://proxy.handle.net/10648/db311529-a0d9-4c8e-8ae0-f8ac641c119b Geboorten Paramaribo. 1904 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 101, jan Folionr. 102 - 115, feb 3 Folionr. 116 - 175, feb 4 Folionr. 176 - 179, feb Folionr. 180 - 235, mrt 5 Folionr. 236 - 260, mrt Folionr. 261 - 295, apr 6 Folionr. 296 - 345, apr Folionr. 346 - 355, mei 7 Folionr. 356 - 409, mei 8 Folionr. 410 - 444, mei Folionr. 445 - 463, jun 9 Folionr. 464 - 519, jun 10 Folionr. 520 - 555, jun Folionr. 556 - 575, jul 11 Folionr. 576 - 635, jul 12 Folionr. 636 - 645, jul Folionr. 646 - 695, aug 13 Folionr. 696 - 755, aug 14 Folionr. 756 - 772, aug Folionr. 773 - 809, sept 15 Folionr. 810 - 867, sept 16 Folionr. 868 - 871, sept Folionr. 872 - 927, okt 17 Folionr. 928 - 978, okt Folionr. 979 - 987, nov 18 Folionr. 988 - 1047, nov 19 Folionr. 1048 - 1097, nov Folionr. 1098 - 1107, dec 20 Folionr. 1108 - 1167, dec 21 Folionr. 1168 - 1215, dec 80 http://proxy.handle.net/10648/1678e500-0766-4553-b308-b5eb50835ae1 Geboorten Paramaribo. 1905 1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 115, jan 3 Folionr. 116 - 175, feb 4 Folionr. 176 - 223, feb Folionr. 224 - 235, mrt 5 Folionr. 236 - 295, mrt 6 Folionr. 296 - 310, mrt Folionr. 311 - 355, apr 7 Folionr. 356 - 390, apr Folionr. 391 - 407, mei 8 Folionr. 408 - 465, mei 9 Folionr. 466 - 487, mei Folionr. 488 - 527, jun 10 Folionr. 528 - 573, jun Folionr. 574 - 537, jul 11 Folionr. 538 - 647, jul 12 Folionr. 648 - 688, jul Folionr. 689 - 707, aug 13 Folionr. 708 - 767, aug 14 Folionr. 768 - 799, aug Folionr. 800 - 821, sept 15 Folionr. 822 - 881, sept 16 Folionr. 882 - 916, sept Folionr. 917 - 941, okt 17 Folionr. 942 - 1001, okt 18 Folionr. 1002 - 1032, okt Folionr. 1033 - 1061, nov 19 Folionr. 1062 - 1121, nov 20 Folionr. 1122 - 1148, nov 21 Folionr. 1149 - 1181, dec Folionr. 1182 - 1241, dec 22 Folionr. 1242 - 1249, dec 81 http://proxy.handle.net/10648/a14b5c0e-2f3e-4a6e-8a57-6172ae5f100f Geboorten Paramaribo. 1906 1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 110, jan Folionr. 111 - 115, feb 3 Folionr. 116 - 175, feb 4 Folionr. 176 - 194, feb Folionr. 195 - 235, mrt 5 Folionr. 236 - 279, mrt Folionr. 280 - 295, apr 6 Folionr. 296 - 355, apr 7 Folionr. 354 - 371, apr Folionr. 372 - 415, mei 8 Folionr. 416 - 462, mei Folionr. 463 - 465, jun 9 Folionr. 468 - 525, jun 10 Folionr. 526 - 557, jun Folionr. 558 - 587, jul 11 Folionr. 588 - 647, jul 12 Folionr. 648 - 661, jul Folionr. 662 - 707, aug 13 Folionr. 708 - 756, aug Folionr. 757 - 767, sept 14 Folionr. 768 - 825, sept 15 Folionr. 826 - 873, sept 16 Folionr. 874 - 880, sept Folionr. 881 - 929, okt 17 Folionr. 930 - 989, okt 18 Folionr. 990 - 998, okt Folionr. 999 - 1045, nov 19 Folionr. 1046 - 1105, nov 20 Folionr. 1106 - 1120, nov Folionr. 1121 - 1165, dec 21 Folionr. 1166 - 1223, dec 22 Folionr. 1224 - 1233, dec 82 http://proxy.handle.net/10648/51ba79d4-ac4a-4bf5-bd00-ab3e2b532a3a Geboorten Paramaribo. 1907 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 117, jan 3 Folionr. 118 - 121, jan Folionr. 122 - 173, feb 4 Folionr. 174 - 233, feb 5 Folionr. 234 - 235, feb Folionr. 236 - 293, mrt 6 Folionr. 294 - 342, mrt Folionr. 343 - 353, apr 7 Folionr. 354 - 417, apr 8 Folionr. 418 - 432, apr Folionr. 433 - 467, mei 9 Folionr. 468 - 527, mei 10 Folionr. 528 - 549, mei Folionr. 550 - 587, jun 11 Folionr. 588 - 634, jun Folionr. 635 - 647, jul 12 Folionr. 648 - 707, jul 13 Folionr. 708 - 735, jul Folionr. 736 - 767, aug 14 Folionr. 768 - 827, aug 15 Folionr. 828 - 868, sept 83 http://proxy.handle.net/10648/ae93a1a9-a0ae-4ce5-b453-a7cdb6a64510 Geboorten Paramaribo. 1908 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 102, jan Folionr. 103 - 117, feb 3 Folionr. 118 - 177, feb 4 Folionr. 178 - 182, feb Folionr. 183 - 237, mrt 5 Folionr. 238 - 261, mrt Folionr. 262 - 295, apr 6 Folionr. 296 - 351, apr 7 Folionr. 352 - 365, apr Folionr. 366 - 411, mei 8 Folionr. 412 - 461, mei Folionr. 462 - 467, mei 9 Folionr. 462 - 521, jun 10 Folionr. 522 - 581, jun 11 Folionr. 582 - 587, jun Folionr. 588 - 641, jul 12 Folionr. 642 - 668, jul Folionr. 669, aug 13 Folionr. 700 - 761, aug 14 Folionr. 762 - 782, aug Folionr. 783 - 821, sept 15 Folionr. 822 - 880, sept 16 Folionr. 881 - 936, sept Folionr. 937, okt 17 Folionr. 938 - 997, okt 18 Folionr. 998 - 1036, okt Folionr. 1037 - 1057, nov 19 Folionr. 1058 - 1117, nov 20 Folionr. 1118 - 1158, nov Folionr. 1159 - 1177, dec 21 Folionr. 1178 - 1237, dec 22 Folionr. 1238 - 1287, dec 84 http://proxy.handle.net/10648/c04c63d6-5d3f-4ca1-a471-fa38ceaaa3cb Geboorten Paramaribo. 1909 1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 98, jan Folionr. 99 - 115, feb 3 Folionr. 116 - 175, feb 4 Folionr. 176 - 177, feb Folionr. 178 - 235, mrt 5 Folionr. 236 - 284, mrt Folionr. 285 - 295, apr 6 Folionr. 296 - 355, apr 7 Folionr. 356 - 409, apr Folionr. 410 - 417, mei 8 Folionr. 418 - 469, mei 9 Folionr. 470 - 509, mei Folionr. 510 - 529, jun 10 Folionr. 530 - 587, jun 11 Folionr. 588 - 605, jun Folionr. 606 - 645, jul 12 Folionr. 646 - 705, jul 13 Folionr. 706 - 721, jul Folionr. 722 - 765, aug 14 Folionr. 766 - 825, aug 15 Folionr. 826 - 846, aug Folionr. 847 - 885, sept 16 Folionr. 886 - 933, sept 17 Folionr. 934 - 993, sept 18 Folionr. 994, sept Folionr. 995 - 1053, okt 19 Folionr. 1054 - 1110, okt Folionr. 1111 - 1113, nov 20 Folionr. 1114 - 1173, nov 21 Folionr. 1174 - 1222, nov Folionr. 1223 - 1233, dec 22 Folionr. 1234 - 1293, dec 23 Folionr. 1294 - 1336, dec 85 http://proxy.handle.net/10648/1ab3b61c-4a12-46ec-9f93-ba1538e43fdc Geboorten Paramaribo. 1910 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 117, jan 3 Folionr. 118 - 126, jan Folionr. 127 - 177, feb 4 Folionr. 178 - 221, feb Folionr. 222 - 237, mrt 5 Folionr. 238 - 299, mrt 6 Folionr. 300 - 348, mrt Folionr. 349 - 359, apr 7 Folionr. 360 - 419, apr 8 Folionr. 420 - 447, apr Folionr. 448 - 473, mei 9 Folionr. 475 - 531, mei 10 Folionr. 532 - 556, mei Folionr. 557 - 591, jun 11 Folionr. 592 - 649, jun 12 Folionr. 650 - 669, jun Folionr. 670 - 707, jul 13 Folionr. 708 - 767, jul 14 Folionr. 768 - 769, jul Folionr. 770 - 808, aug Folionr. 809 - 904, zie fichenr. 15 t/m 17. Folionr. 905 - 923, sept 15 Folionr. 924 - 944, sept Folionr. 809 - 843, aug 16 Folionr. 844 - 885, aug Folionr. 886 - 903, sept 17 Folionr. 904, sept Folionr. 949 - 993, sept 18 Folionr. 994 - 1010, sept Folionr. 1011 - 1053, okt 19 Folionr. 1054 - 1105, okt Folionr. 1106 - 1113, nov 20 Folionr. 1114 - 1173, nov 21 Folionr. 1174 - 1222, nov Folionr. 1223 - 1233, dec 22 Folionr. 1233 - 1293, dec 23 Folionr. 1294 - 1353, dec 24 Folionr. 1354 - 1358, dec 86 http://proxy.handle.net/10648/96a8460d-62e4-4939-ad91-4638dd4a86eb Geboorten Paramaribo. 1911 1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 117, jan 3 Folionr. 118 - 125, jan Folionr. 126 - 171, feb 4 Folionr. 172 - 201, feb Folionr. 202 - 229, mrt 5 Folionr. 230 - 287, mrt 6 Folionr. 288 - 309, mrt Folionr. 310 - 347, apr 7 Folionr. 348 - 407, apr 8 Folionr. 408 - 412, apr Folionr. 413 - 465, mei 9 Folionr. 466 - 511, mei 10 Folionr. 512 - 537, mei Folionr. 538 - 569, jun 11 Folionr. 570 - 623, jun Folionr. 624 - 629, jul 12 Folionr. 630 - 687, jul 13 Folionr. 688 - 734, jul Folionr. 735 - 749, aug 14 Folionr. 750 - 809, aug 15 Folionr. 810 - 842, aug Folionr. 843 - 869, sept 16 Folionr. 870 - 929, sept 17 Folionr. 930 - 975, sept 18 Folionr. 976 - 987, sept Folionr. 988 - 1035, okt 19 Folionr. 1036 - 1095, okt 20 Folionr. 1096 - 1135, okt Folionr. 1136 - 1153, nov 21 Folionr. 1154 - 1213, nov 22 Folionr. 1214 - 1258, nov Folionr. 1259 - 1271, dec 23 Folionr. 1272 - 1331, dec 24 Folionr. 1332 - 1391, dec 25 Folionr. 1392 - 1395, dec 87 http://proxy.handle.net/10648/d3bc1aeb-c398-42ad-8c9b-ec6b5c6a8319 Geboorten Paramaribo. 1912

folionrs. 477-956 ontbreken

1 Folionr. 1 - 59, jan 2 Folionr. 60 - 119, jan 3 Folionr. 120 - 151, jan Folionr. 152 - 179, feb 4 Folionr. 180 - 239, feb 5 Folionr. 240 - 264, feb Folionr. 265 - 299, mrt 6 Folionr. 300 - 359, mrt 7 Folionr. 360 - 386, mrt Folionr. 387 - 419, apr 8 Folionr. 420 - 476, apr 9 Folionr. 957 - 1001, aug 10 Folionr. 1002 - 1061, aug 11 Folionr. 1062 - 1086, aug Folionr. 1087 - 1121, sept 12 Folionr. 1122 - 1179, sept 13 Folionr. 1180 - 1239, sept 14 Folionr. 1240 - 1258, sept Folionr. 1259 - 1299, okt 15 Folionr. 1300 - 1359, okt 16 Folionr. 1360 - 1419, okt 17 Folionr. 1420 - 1431, okt Folionr. 1432 - 1473, nov 18 Folionr. 1474 - 1533, nov 19 Folionr. 1534 - 1585, nov 20 Folionr. 1586 - 1591, nov Folionr. 1592 - 1645, dec 21 Folionr. 1646 - 1703, dec 22 Folionr. 1704 - 1745, dec
88 http://proxy.handle.net/10648/93b7e1d6-6209-4381-98dd-150e2490502e Geboorten Paramaribo. 1913

Folionrs. 1 t/m 24 ontbreken

1 Folionr. 25 - 81, jan 2 Folionr. 82 - 141, jan 3 Folionr. 142 - 166, jan Folionr. 167 - 201, feb 4 Folionr. 202 - 261, feb 5 Folionr. 262 - 293, feb Folionr. 294 - 321, mrt 6 Folionr. 322 - 381, mrt 7 Folionr. 382 - 402, mrt Folionr. 403 - 441, apr 8 Folionr. 442 - 499, apr 9 Folionr. 500 - 535, apr Folionr. 536 - 559, mei 10 Folionr. 560 - 609, mei 11 Folionr. 610 - 662, mei Folionr. 663 - 667, jun 12 Folionr. 668 - 727, jun 13 Folionr. 728 - 750, jun Folionr. 751 - 787, jul 14 Folionr. 788 - 847, jul 15 Folionr. 848 - 868, jul Folionr. 869 - 909, aug 16 Folionr. 910 - 969, aug 17 Folionr. 970 - 995, aug Folionr. 996 - 1029, sept 18 Folionr. 1030 - 1089, sept 19 Folionr. 1090 - 1149, sept 20 Folionr. 1150 - 1169, sept Folionr. 1172 - 1200, okt 21 Folionr. 1201 - 1257, okt 22 Folionr. 1258 - 1300, okt Folionr. 1301 - 1317, nov 23 Folionr. 1318 - 1377, nov 24 Folionr. 1378 - 1429, nov Folionr. 1430 - 1437, dec 25 Folionr. 1438 - 1495, dec 26 Folionr. 1496 - 1555, dec 27 Folionr. 1556 - 1572, dec
89 http://proxy.handle.net/10648/8f8c2a53-ee4e-4a87-859c-ea1fd2f6d0ba Geboorten Paramaribo. 1914 1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 115, jan 3 Folionr. 116 - 163, jan Folionr. 164 - 173, feb 4 Folionr. 174 - 231, feb 5 Folionr. 232 - 291, feb 6 Folionr. 292 - 293, feb Folionr. 294 - 351, mrt 7 Folionr. 352 - 411, mrt 8 Folionr. 412 - 441, mrt Folionr. 442 - 471, apr 9 Folionr. 472 - 531, apr 10 Folionr. 532 - 575, apr Folionr. 576 - 591, mei 11 Folionr. 592 - 643, mei 12 Folionr. 644 - 703, mei 13 Folionr. 704 - 726, mei Folionr. 727 - 761, jun 14 Folionr. 762 - 819, jun 15 Folionr. 820 - 879, jun 16 Folionr. 880 - 882, jun Folionr. 882 - 935, jul 17 Folionr. 936 - 993, jul 18 Folionr. 994 - 1047, jul Folionr. 1048 - 1053, aug 19 Folionr. 1054 - 1113, aug 20 Folionr. 1114 - 1173, aug 21 Folionr. 1174 - 1194, aug Folionr. 1195 - 1221, sept 22 Folionr. 1222 - 1281, sept 23 Folionr. 1282 - 1341, sept 24 Folionr. 1342 - 1366, sept Folionr. 1367 - 1401, okt 25 Folionr. 1402 - 1461, okt 26 Folionr. 1462 - 1505, okt Folionr. 1505 - 1521, nov 27 Folionr. 1522 - 1581, nov 28 Folionr. 1582 - 1638, nov Folionr. 1639 - 1641, dec 29 Folionr. 1642 - 1701, dec 30 Folionr. 1702 - 1763, dec 31 Folionr. 1764 - 1796, dec 90 http://proxy.handle.net/10648/6f38e3a8-af96-4cf2-abd0-fcb1b408acbb Geboorten Paramaribo. 1915

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1 Folionr. 1 - 55, jan 2 Folionr. 56 - 115, jan 3 Folionr. 116 - 149, jan Folionr. 150 - 175, feb 4 Folionr. 176 - 235, feb 5 Folionr. 236 - 256, feb Folionr. 257 - 295, mrt 6 Folionr. 296 - 353, mrt 7 Folionr. 354 - 398, mrt Folionr. 399 - 413, apr 8 Folionr. 414 - 473, apr 9 Folionr. 474 - 516, apr Folionr. 517 - 533, mei 10 Folionr. 534 - 593, mei 11 Folionr. 594 - 638, mei Folionr. 639 - 645, jun 12 Folionr. 646 - 703, jun 13 Folionr. 704 - 763, jun 14 Folionr. 764 - 767, jun Folionr. 768 - 821, jul 15 Folionr. 822 - 881, jul 16 Folionr. 882 - 900, jul Folionr. 901 - 941, aug 17 Folionr. 942 - 1001, aug 18 Folionr. 1002 - 1057, aug Folionr. 1058 - 1061, sept 19 Folionr. 1062 - 1121, sept 20 Folionr. 1122 - 1181, sept 21 Folionr. 1182 - 1227, sept Folionr. 1228 - 1233, okt 22 Folionr. 1234 - 1293, okt 23 Folionr. 1294 - 1353, okt 24 Folionr. 1354 - 1358, okt Folionr. 1359 - 1413, nov 25 Folionr. 1414 - 1473, nov 26 Folionr. 1474 - 1495, nov Folionr. 1496 - 1533, dec 27 Folionr. 1534 - 1593, dec 28 Folionr. 1594 - 1653, dec 29 Folionr. 1654 - 1665, dec
91 http://proxy.handle.net/10648/8427edb4-4f7a-4bc4-bc16-99d12fc1c191 Geboorten Paramaribo. 1916

Folionrs. 1 t/m 4 ontbreken

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2017

1 Folionr. 5 - 60, jan 2 Folionr. 61 - 92, jan Folionr. 93 - 116, feb 3 Folionr. 115 - 160, feb Folionr. 161 - 174, mrt 4 Folionr. 175 - 225, mrt Folionr. 226 - 230, apr 5 Folionr. 236 - 288, apr 6 Folionr. 289 - 300, apr Folionr. 301 - 320, mei 7 Folionr. 321 - 387, mei Folionr. 412 - 418, jun 8 Folionr. 419 - 473, jun 9 Folionr. 474 - 483, ontbreekt. Folionr. 484 - 556, jul 10 Folionr. 557 - 576, jul Folionr. 577 - 601, aug Folionr. 1 - 10, aug 11 Folionr. 11 - 70, aug 12 Folionr. 71 - 101, aug Folionr. 102 - 130, sept 13 Folionr. 131 - 190, sept 14 Folionr. 191 - 237, sept Folionr. 238 - 248, okt 15 Folionr. 249 - 308, okt Folionr. 309 - 355, okt 16 Folionr. 356 - 364, nov 17 Folionr. 365 - 424, nov 18 Folionr. 425 - 453, nov Folionr. 454 - 480, dec 19 Folionr. 481 - 540, dec 20 Folionr. 541 - 550, dec
92 http://proxy.handle.net/10648/6fb6fb7b-1796-422e-a070-4cd417a8f16d Geboorten Paramaribo. 1917

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 73, jan Folionr. 74 - 116, feb 3 Folionr. 117 - 151, feb Folionr. 152 - 176, mrt 4 Folionr. 177 - 235, mrt Folionr. 236, apr 5 Folionr. 237 - 296, apr 6 Folionr. 297 - 356, apr 7 Folionr. 357 - 359, apr Folionr. 360 - 416, mei 8 Folionr. 417 - 465, mei Folionr. 466 - 474, jun 9 Folionr. 475 - 534, jun 10 Folionr. 535 - 546, jun Folionr. 547 - 594, jul 11 Folionr. 595 - 642, jul Folionr. 643 - 647, aug 12 Folionr. 648 - 707, aug 13 Folionr. 708 - 741, aug Folionr. 742 - 767, sept 14 Folionr. 768 - 827, sept 15 Folionr. 828 - 858, sept Folionr. 859 - 867, okt 16 Folionr. 868 - 925, okt 17 Folionr. 926 - 962, okt Folionr. 963 - 985, nov 18 Folionr. 986 - 1043, nov 19 Folionr. 1044 - 1057, nov Folionr. 1058 - 1101, dec 20 Folionr. 1102 - 1148, dec
93 http://proxy.handle.net/10648/17b42114-e48e-4290-92d7-8dd5dd3a951f Geboorten Paramaribo. 1918

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

1 Folionr. 1 - 58, jan 2 Folionr. 59 - 78, jan Folionr. 79 - 118, feb 3 Folionr. 119 - 163, feb Folionr. 164 - 178, mrt 4 Folionr. 179 - 238, mrt 5 Folionr. 239 - 254, mrt Folionr. 255 - 298, apr 6 Folionr. 299 - 344, apr Folionr. 345 - 356, mei 7 Folionr. 357 - 410, mei 8 Folionr. 409 - 431, mei Folionr. 432 - 468, jun 9 Folionr. 469 - 521, jun Folionr. 522 - 528, jul 10 Folionr. 529 - 588, jul 11 Folionr. 589 - 604, jul Folionr. 605 - 646, aug 12 Folionr. 647 - 698, aug Folionr. 699 - 704, sept 13 Folionr. 705 - 764, sept 14 Folionr. 765 - 787, sept Folionr. 788 - 808, okt 15 Folionr. 809 - 868, okt 16 Folionr. 869 - 899, okt Folionr. 900 - 928, nov 17 Folionr. 929 - 988, nov 18 Folionr. 989 - 990, nov Folionr. 991 - 1048, dec 19 Folionr. 1049 - 1092, dec
94 http://proxy.handle.net/10648/ff159c0b-9f57-4b35-b92d-48ec4f5a57ad Geboorten Paramaribo. 1919

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1 Folionr. 1 - 54, jan 2 Folionr. 55 - 64, jan Folionr. 65 - 114, feb 3 Folionr. 115 - 124, feb Folionr. 125 - 174, mrt 4 Folionr. 175 - 234, apr 5 Folionr. 235 - 261, apr Folionr. 262 - 294, mei 6 Folionr. 295 - 325, mei Folionr. 326 - 360, jun 7 Folionr. 361 - 401, jun Folionr. 402 - 407, jul 8 Folionr. 408 - 467, jul 9 Folionr. 468 - 511, jul Folionr. 512 - 527, aug 10 Folionr. 528 - 585, aug 11 Folionr. 586 - 598, aug Folionr. 599 - 613, sept 12 Folionr. 614 - 688, sept Folionr. 689 - 701, okt 13 Folionr. 702 - 761, okt 14 Folionr. 762 - 777, okt Folionr. 778 - 808, nov 15 Folionr. 809 - 868, nov 16 Folionr. 869 - 885, nov Folionr. 886 - 922, dec 17 Folionr. 929 - 982, dec 18 Folionr. 983 - 1000, dec
95 http://proxy.handle.net/10648/fb875b76-7c11-4ad7-b6a9-e90a54ba76b6 Geboorten Paramaribo. 1920

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

1 Folionr. 1 - 52, jan 2 Folionr. 53 - 105, jan Folionr. 106 - 108, feb 3 Folionr. 109 - 168, feb 4 Folionr. 169 - 187, feb Folionr. 188 - 228, mrt 5 Folionr. 229 - 286, mrt 6 Folionr. 287 - 346, apr 7 Folionr. 347 - 384, apr Folionr. 385 - 402, mei 8 Folionr. 403 - 460, mei 9 Folionr. 461 - 478, mei Folionr. 479 - 518, jun 10 Folionr. 519 - 562, jun Folionr. 563 - 578, jul 11 Folionr. 579 - 636, jul 12 Folionr. 637 - 658, jul Folionr. 659 - 696, aug 13 Folionr. 697 - 756, aug 14 Folionr. 757 - 805, sept 15 Folionr. 806 - 859, sept 16 Folionr. 860 - 895, sept Folionr. 896 - 919, okt 17 Folionr. 920 - 975, okt 18 Folionr. 976 - 1003, okt Folionr. 1004 - 1029, nov 19 Folionr. 1030 - 1089, nov 20 Folionr. 1090 - 1103, nov Folionr. 1104 - 1149, dec 21 Folionr. 1150 - 1208, dec 22 Folionr. 1209 - 1215, dec
96 http://proxy.handle.net/10648/c1820972-b8b4-4166-934e-b15be5df6859 Geboorten Paramaribo. 1921

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 99, jan Folionr. 100 - 116, feb 3 Folionr. 117 - 176, feb 4 Folionr. 177 - 198, feb Folionr. 199 - 234, mrt 5 Folionr. 235 - 292, mrt 6 Folionr. 293 - 311, mrt Folionr. 312 - 352, apr 7 Folionr. 353 - 403, apr 8 Folionr. 404 - 424, apr Folionr. 425 - 459, mei 9 Folionr. 460 - 517, mei 10 Folionr. 518 - 533, mei Folionr. 534 - 577, jun Folionr. 578 - 635, jun 12 Folionr. 636 - 643, jun Folionr. 644 - 693, jul 13 Folionr. 694 - 728, jul Folionr. 729 - 753, aug 14 Folionr. 754 - 813, aug 15 Folionr. 814 - 841, aug Folionr. 842 - 872, sept 16 Folionr. 873 - 920, sept 17 Folionr. 921 - 965, sept Folionr. 966 - 976, okt 18 Folionr. 977 - 1032, okt 19 Folionr. 1033 - 1064, okt Folionr. 1065 - 1090, nov 20 Folionr. 1091 - 1150, nov 21 Folionr. 1151 - 1187, nov Folionr. 1188 - 1210, dec 22 Folionr. 1211 - 1269, dec 23 Folionr. 1270 - 1285, dec
97 http://proxy.handle.net/10648/5ca29301-2eec-4138-8e3b-b8043778b61a Geboorten Paramaribo. 1922

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1 Folionr. 1 - 54, jan 2 Folionr. 55 - 100, jan Folionr. 101 - 114, feb 3 Folionr. 115 - 172, feb 4 Folionr. 173 - 199, feb Folionr. 200 - 232, mrt 5 Folionr. 233 - 292, mrt 6 Folionr. 293 - 300, mrt Folionr. 301 - 352, apr 7 Folionr. 353 - 410, apr 8 Folionr. 411 - 418, apr Folionr. 419 - 457, mei 9 Folionr. 458 - 517, mei 10 Folionr. 518 - 537, mei Folionr. 538 - 575, jun 11 Folionr. 576 - 635, jun 12 Folionr. 636 - 653, jun Folionr. 654 - 695, jul 13 Folionr. 696 - 747, jul Folionr. 748 - 755, aug 14 Folionr. 756 - 813, aug 15 Folionr. 814 - 871, aug 16 Folionr. 872 - 922, sept 17 Folionr. 923 - 979, sept Folionr. 980 - 982, okt 18 Folionr. 983 - 1042, okt 19 Folionr. 1043 - 1097, okt Folionr. 1098 - 1102, nov 20 Folionr. 1103 - 1162, nov 21 Folionr. 1163 - 1202, nov Folionr. 1203 - 1218, dec 22 Folionr. 1219 - 1276, dec 23 Folionr. 1277 - 1330, dec
98 http://proxy.handle.net/10648/658fa4ff-3c57-4085-a862-b2403e5bf236 Geboorten Paramaribo. 1923

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 114, jan 3 Folionr. 115 - 127, jan Folionr. 128 - 168, feb 4 Folionr. 169 - 226, feb Folionr. 227 - 228, mrt 5 Folionr. 229 - 290, mrt 6 Folionr. 291 - 340, mrt Folionr. 341 - 350, apr 7 Folionr. 351 - 410, apr 8 Folionr. 411 - 455, apr Folionr. 456 - 458, mei 9 Folionr. 459 - 516, mei 10 Folionr. 517 - 574, mei 11 Folionr. 575 - 577, mei Folionr. 578 - 630, jun 12 Folionr. 631 - 677, jun Folionr. 678 - 688, jul 13 Folionr. 689 - 748, jul 14 Folionr. 749 - 774, jul Folionr. 775 - 808, aug 15 Folionr. 809 - 846, aug Folionr. 847 - 866, sept 16 Folionr. 867 - 908, sept 17 Folionr. 909 - 955, sept Folionr. 956 - 964, okt 18 Folionr. 965 - 1022, okt 19 Folionr. 1023 - 1079, okt Folionr. 1080, nov 20 Folionr. 1081 - 1138, nov 21 Folionr. 1139 - 1186, nov Folionr. 1187 - 1198, dec 22 Folionr. 1199 - 1258, dec 23 Folionr. 1259 - 1310, dec
99 http://proxy.handle.net/10648/096c16e7-80f4-4ba7-89d8-0a5a0add3008 Geboorten Paramaribo. 1924

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 96, jan Folionr. 97 - 116, feb 3 Folionr. 117 - 176, feb 4 Folionr. 177 - 193, feb Folionr. 194 - 236, mrt 5 Folionr. 237 - 293, mrt Folionr. 294 - 296, apr 6 Folionr. 297 - 356, apr 7 Folionr. 357 - 413, apr Folionr. 414, mei 8 Folionr. 415 - 459, mei 9 Folionr. 458 - 517, mei 10 Folionr. 518 - 532, mei Folionr. 533 - 575, jun 11 Folionr. 576 - 633, jun 12 Folionr. 634 - 651, jun Folionr. 652 - 693, jul 13 Folionr. 694 - 752, jul 14 Folionr. 753 - 754, vervallen. Folionr. 755 - 781, jul Folionr. 782 - 813, aug 15 Folionr. 814 - 873, aug 16 Folionr. 874 - 916, aug Folionr. 917 - 924, sept 17 Folionr. 924 - 984, sept 18 Folionr. 985 - 1033, sept Folionr. 1034 - 1042, okt 19 Folionr. 1043 - 1102, okt 20 Folionr. 1103 - 1162, okt 22 Folionr. 1163, okt Folionr. 1164 - 1222, nov 22 Folionr. 1223 - 1272, nov Folionr. 1273 - 1282, dec 23 Folionr. 1283 - 1344, dec 24 Folionr. 1345 - 1407, dec 25 Folionr. 1408, dec
100 http://proxy.handle.net/10648/3153ef8b-8ea5-4a14-8a09-72dacdb7b3fb Geboorten Paramaribo. 1925

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 105, jan Folionr. 106 - 114, feb 3 Folionr. 115 - 172, feb 4 Folionr. 173 - 223, feb Folionr. 224 - 232, mrt 5 Folionr. 233 - 292, mrt 6 Folionr. 293 - 348, mrt Folionr. 349 - 350, apr 7 Folionr. 351 - 410, apr 8 Folionr. 411 - 444, apr Folionr. 445 - 455, mei 9 Folionr. 456 - 509, mei 10 Folionr. 510 - 563, mei 11 Folionr. 564 - 570, mei Folionr. 571 - 621, jun 12 Folionr. 622 - 681, jun 13 Folionr. 684 - 743, jul 14 Folionr. 744 - 799, jul Folionr. 800 - 803, aug 15 Folionr. 804 - 863, aug 16 Folionr. 864 - 887, aug Folionr. 888 - 918, sept 17 Folionr. 919 - 978, sept 18 Folionr. 979 - 1022, sept Folionr. 1023 - 1038, okt 19 Folionr. 1039 - 1098, okt 20 Folionr. 1099 - 1143, okt Folionr. 1044 - 1156, nov 21 Folionr. 1157 - 1212, nov 22 Folionr. 1213 - 1255, nov Folionr. 1256 - 1272, dec 23 Folionr. 1273 - 1332, dec 24 Folionr. 1333 - 1384, dec
101 http://proxy.handle.net/10648/d642229b-a097-4ec6-8f0e-4bb22c5d4c97 Geboorten Paramaribo. 1926

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

1 Folionr. 1 - 57, jan 2 Folionr. 58 - 109, jan 3 Folionr. 110 - 118, jan Folionr. 119 - 167, feb 4 Folionr. 168 - 223, feb Folionr. 224 - 225, mrt 5 Folionr. 226 - 285, mrt 6 Folionr. 286 - 345, mrt 7 Folionr. 346 - 359, mrt Folionr. 360 - 405, apr 8 Folionr. 406 - 464, apr 9 Folionr. 465 - 467, apr Folionr. 468 - 511, mei 10 Folionr. 512 - 571, mei 11 Folionr. 572 - 581, mei Folionr. 582 - 633, jun 12 Folionr. 634 - 693, jun 13 Folionr. 694 - 712, jun Folionr. 713 - 753, jul 14 Folionr. 754 - 813, jul 15 Folionr. 814 - 831, jul Folionr. 832 - 873, aug 16 Folionr. 874 - 933, aug 17 Folionr. 934 - 954, aug Folionr. 955 - 978, sept 18 Folionr. 979 - 1038, sept 19 Folionr. 1039 - 1065, sept Folionr. 1066 - 1098, okt 20 Folionr. 1099 - 1156, okt 21 Folionr. 1157 - 1180, okt Folionr. 1181 - 1216, nov 22 Folionr. 1217 - 1276, nov 23 Folionr. 1277 - 1308, nov Folionr. 1309 - 1336, dec 24 Folionr. 1337 - 1396, dec 25 Folionr. 1397 - 1416, dec
102 http://proxy.handle.net/10648/cde09114-c09d-4c5f-b2c3-f3fe6c0267a0 Geboorten Paramaribo. 1927

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 105, jan Folionr. 106 - 116, feb 3 Folionr. 117 - 172, feb 4 Folionr. 173 - 195, feb Folionr. 196 - 232, mrt 5 Folionr. 233 - 292, mrt 6 Folionr. 293 - 301, mrt Folionr. 302 - 352, apr 7 Folionr. 353 - 412, apr 8 Folionr. 413 - 415, apr Folionr. 416 - 468, mei 9 Folionr. 469 - 494, mei Folionr. 495 - 519, jun 10 Folionr. 520 - 579, jun 11 Folionr. 580 - 581, jun Folionr. 582 - 641, jul 12 Folionr. 642 - 667, jul Folionr. 668 - 701, aug 13 Folionr. 702 - 761, aug 14 Folionr. 762 - 769, aug Folionr. 770 - 821, sept 15 Folionr. 822 - 881, sept 16 Folionr. 882 - 884, sept Folionr. 885 - 941, okt 17 Folionr. 942 - 971, okt Folionr. 972 - 1001, nov 18 Folionr. 1002 - 1082, nov Folionr. 1083, dec 19 Folionr. 1084 - 1143, dec 20 Folionr. 1144 - 1203, dec 21 Folionr. 1204 - 1214, dec
103 http://proxy.handle.net/10648/580cc6c8-3b8a-4c1e-ad85-abe421c27f53 Geboorten Paramaribo. 1928

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 105, jan Folionr. 106 - 114, feb 3 Folionr. 115 - 174, feb 4 Folionr. 175 - 211, feb Folionr. 212 - 232, mrt 5 Folionr. 233 - 292, mrt 6 Folionr. 293 - 338, mrt Folionr. 339 - 350, apr 7 Folionr. 351 - 410, apr 8 Folionr. 411 - 439, apr Folionr. 440 - 467, mei 9 Folionr. 468 - 521, mei 10 Folionr. 517 - 541, dec 11 Folionr. 584 - 643, jun 12 Folionr. 644 - 690, jun Folionr. 691 - 719, jul 13 Folionr. 720 - 779, jul 14 Folionr. 780 - 782, jul Folionr. 783 - 839, aug 15 Folionr. 840 - 884, aug Folionr. 885 - 897, sept 16 Folionr. 898 - 948, sept 17 Folionr. 949 - 1001, sept Folionr. 1002 - 1008, okt 18 Folionr. 1009 - 1068, okt 19 Folionr. 1069 - 1105, okt Folionr. 1106 - 1128, nov 20 Folionr. 1129 - 1188, nov 21 Folionr. 1189 - 1220, nov Folionr. 1221 - 1248, dec 22 Folionr. 1249 - 1304, dec 23 Folionr. 1305 - 1338, dec
104 http://proxy.handle.net/10648/41e1b5ef-b345-4ea9-8944-de58ed4b5e61 Geboorten Paramaribo. 1929

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

1 Folionr. 1 - 54, jan 2 Folionr. 55 - 112, jan Folionr. 113 - 114, feb 3 Folionr. 115 - 174, feb 4 Folionr. 175 - 231, feb Folionr. 232 - 234, mrt 5 Folionr. 235 - 294, mrt 6 Folionr. 295 - 354, mrt 7 Folionr. 355, mrt Folionr. 356 - 414, apr 8 Folionr. 415 - 474, apr 9 Folionr. 475 - 478, apr Folionr. 497 - 521, mei 10 Folionr. 522 - 589, mei 11 Folionr. 590 - 601, mei Folionr. 602 - 649, jun 12 Folionr. 650 - 703, jun Folionr. 704 - 707, jul 13 Folionr. 708 - 767, jul 14 Folionr. 768 - 805, jul Folionr. 806 - 827, aug 15 Folionr. 828 - 887, aug 16 Folionr. 888 - 903, aug Folionr. 904 - 947, sept 17 Folionr. 948 - 1003, sept 18 Folionr. 1004 - 1023, sept Folionr. 1024 - 1047, okt 19 Folionr. 1048 - 1107, okt 20 Folionr. 1108 - 1137, okt Folionr. 1138 - 1163, nov 21 Folionr. 1164 - 1223, nov 22 Folionr. 1224 - 1251, nov Folionr. 1252 - 1283, dec 23 Folionr. 1284 - 1343, dec 24 Folionr. 1344 - 1375, dec
105 http://proxy.handle.net/10648/15b5ba52-8636-4998-8cf3-5acb802b98b4 Geboorten Paramaribo. 1930

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

1 Folionr. 1 - 54, jan 2 Folionr. 55 - 107, jan Folionr. 108 - 110, feb 3 Folionr. 111 - 170, feb 4 Folionr. 171 - 204, feb Folionr. 205 - 230, mrt 5 Folionr. 231 - 290, mrt 6 Folionr. 291 - 303, mrt Folionr. 304 - 350, apr 7 Folionr. 351 - 406, apr 8 Folionr. 407 - 420, apr Folionr. 421 - 470, mei 9 Folionr. 471 - 523, mei 10 Folionr. 524 - 537, mei Folionr. 538 - 583, jun 11 Folionr. 584 - 634, jun Folionr. 635 - 643, jul 12 Folionr. 644 - 703, jul 13 Folionr. 704 - 749, jul Folionr. 750 - 759, aug 14 Folionr. 760 - 815, aug 15 Folionr. 816 - 852, aug Folionr. 853 - 875, sept 16 Folionr. 876 - 935, sept 17 Folionr. 936 - 976, sept Folionr. 977 - 995, okt 18 Folionr. 996 - 1050, okt 19 Folionr. 1051 - 1102, okt Folionr. 1103 - 1108, nov 20 Folionr. 1109 - 1168, nov 21 Folionr. 1169 - 1224, nov Folionr. 1225 - 1230, dec 22 Folionr. 1231 - 1292, dec 23 Folionr. 1293 - 1350, dec lege bladen 24 lege bladen
106 http://proxy.handle.net/10648/7b8b16da-5134-493a-8957-16975a1b5621 Geboorten Paramaribo. 1931

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 114, jan 3 Folionr. 115 - 132, jan Folionr. 133 - 174, feb 4 Folionr. 175 - 220, feb Folionr. 221 - 234, mrt 5 Folionr. 235 - 294, mrt 6 Folionr. 295 - 326, mrt Folionr. 327 - 354, apr 7 Folionr. 355 - 414, apr 8 Folionr. 415 - 421, apr Folionr. 422 - 474, mei 9 Folionr. 475 - 521, mei 10 Folionr. 522 - 537, mei Folionr. 538 - 579, jun 11 Folionr. 580 - 639, jun 12 Folionr. 640 - 641, jun Folionr. 642 - 697, jul 13 Folionr. 698 - 757, jul 14 Folionr. 758 - 760, jul Folionr. 761 - 817, aug 15 Folionr. 818 - 851, aug Folionr. 852 - 877, sept 16 Folionr. 878 - 935, sept 17 Folionr. 936 - 954, sept Folionr. 955 - 995, okt 18 Folionr. 996 - 1042, okt 19 Folionr. 1043 - 1068, okt Folionr. 1069 - 1102, nov 20 Folionr. 1103 - 1160, nov 21 Folionr. 1161 - 1175, nov Folionr. 1176 - 1220, dec 22 Folionr. 1221 - 1280, dec 23 Folionr. 1281 - 1320, dec
107 http://proxy.handle.net/10648/e149f74f-c375-46e7-b373-56201c04ae03 Geboorten Paramaribo. 1932

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 109, jan Folionr. 110 - 116, feb 3 Folionr. 117 - 174, feb 4 Folionr. 175 - 206, feb Folionr. 207 - 234, mrt 5 Folionr. 235 - 292, mrt 6 Folionr. 293 - 322, mrt Folionr. 323 - 352, apr 7 Folionr. 353 - 410, apr 8 Folionr. 411 - 427, apr Folionr. 428 - 467, mei 9 Folionr. 468 - 521, mei 10 Folionr. 522 - 553, mei Folionr. 554 - 577, jun 11 Folionr. 578 - 635, jun 12 Folionr. 636 - 670, jun Folionr. 671 - 693, jul 13 Folionr. 694 - 749, jul 14 Folionr. 750 - 795, jul Folionr. 796 - 807, aug 15 Folionr. 808 - 865, aug 16 Folionr. 866 - 919, aug Folionr. 920 - 925, sept 17 Folionr. 926 - 974, sept 18 Folionr. 975 - 1032, sept 19 Folionr. 1033 - 1055, sept Folionr. 1056 - 1090, okt 20 Folionr. 1091 - 1150, okt 21 Folionr. 1151 - 1161, okt Folionr. 1162 - 1210, nov 22 Folionr. 1211 - 1270, nov 23 Folionr. 1271 - 1300, nov Folionr. 1301 - 1326, dec 24 Folionr. 1327 - 1386, dec 25 Folionr. 1387 - 1446, dec 26 lege bladen
108 http://proxy.handle.net/10648/7a2dff4b-0f2f-4792-bcbd-58c26e809605 Geboorten Paramaribo. 1933

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

1 Folionr. 1 - 52, jan 2 Folionr. 53 - 108, jan 3 Folionr. 109 - 123, jan Folionr. 124 - 166, feb 4 Folionr. 167 - 226, feb 5 Folionr. 227 - 239, feb Folionr. 240 - 284, mrt 6 Folionr. 285 - 342, mrt 7 Folionr. 343 - 358, mrt Folionr. 359 - 400, apr 8 Folionr. 401 - 458, apr 9 Folionr. 459 - 478, apr Folionr. 479 - 507, mei 10 Folionr. 508 - 565, mei 11 Folionr. 566 - 609, mei Folionr. 610 - 623, jun 12 Folionr. 624 - 681, jun 13 Folionr. 682 - 722, jun Folionr. 723 - 741, jul 14 Folionr. 742 - 797, jul 15 Folionr. 798 - 826, jul Folionr. 827 - 853, aug 16 Folionr. 854 - 913, aug 17 Folionr. 914 - 951, aug Folionr. 952 - 962, sept 18 Folionr. 963 - 1018, sept 19 Folionr. 1019 - 1076, sept 20 Folionr. 1077 - 1079, sept Folionr. 1080 - 1136, okt 21 Folionr. 1137 - 1196, okt 22 Folionr. 1197 - 1212, okt Folionr. 1213 - 1254, nov 23 Folionr. 1255 - 1314, nov 24 Folionr. 1315 - 1370, nov 25 Folionr. 1371 - 1372, nov Folionr. 1373 - 1426, dec 26 Folionr. 1427 - 1484, dec 27 Folionr. 1485 - 1519, dec
109 http://proxy.handle.net/10648/071e2767-1fa4-40a9-9a18-7539d8598f01 Geboorten Paramaribo. 1934

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 114, jan 3 Folionr. 115 - 142, jan Folionr. 143 - 174, feb 4 Folionr. 175 - 230, feb 5 Folionr. 231 - 273, feb Folionr. 274 - 290, mrt 6 Folionr. 291 - 350, mrt 7 Folionr. 351 - 408, mrt 8 Folionr. 409, mrt Folionr. 410 - 468, apr 9 Folionr. 469 - 512, apr Folionr. 513 - 519, mei 10 Folionr. 520 - 575, mei 11 Folionr. 576 - 633, mei 12 Folionr. 634 - 659, mei Folionr. 660 - 689, jun 13 Folionr. 690 - 747, jun 14 Folionr. 748 - 784, jun Folionr. 785 - 805, jul 15 Folionr. 806 - 863, jul 16 Folionr. 864 - 898, jul Folionr. 899 - 929, aug 17 Folionr. 930 - 981, aug 18 Folionr. 982 - 1037, aug 19 Folionr. 1038 - 1045, aug Folionr. 1046 - 1084, sept 20 Folionr. 1085 - 1144, sept 21 Folionr. 1145 - 1194, sept Folionr. 1195 - 1204, okt 22 Folionr. 1205 - 1262, okt 23 Folionr. 1263 - 1322, okt 24 Folionr. 1323 - 1344, okt Folionr. 1345 - 1380, nov 25 Folionr. 1381 - 1438, nov 26 Folionr. 1439 - 1485, nov Folionr. 1486 - 1496, dec 27 Folionr. 1497 - 1556, dec 28 Folionr. 1557 - 1616, dec 29 Folionr. 1617 - 1659, dec
110 http://proxy.handle.net/10648/b9b8a3e1-360c-4750-af2a-11dabf6b3984 Geboorten Paramaribo. 1935

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

1 Folionr. 1 - 58, jan 2 Folionr. 59 - 118, jan 3 Folionr. 119 - 152, jan Folionr. 153 - 178, feb 4 Folionr. 179 - 238, feb 5 Folionr. 239 - 286, feb Folionr. 287 - 298, mrt 6 Folionr. 299 - 358, mrt 7 Folionr. 359 - 407, mrt Folionr. 408 - 418, apr 8 Folionr. 419 - 476, apr 9 Folionr. 477 - 536, apr 10 Folionr. 537 - 547, apr Folionr. 548 - 585, mei 11 Folionr. 586 - 645, mei 12 Folionr. 646 - 694, mei Folionr. 695 - 705, jun 13 Folionr. 706 - 765, jun 14 Folionr. 766 - 802, jun Folionr. 803 - 823, jul 15 Folionr. 824 - 883, jul 16 Folionr. 884 - 928, jul Folionr. 929 - 943, aug 17 Folionr. 944 - 1003, aug 18 Folionr. 1004 - 1055, aug Folionr. 1056 - 1063, sept 19 Folionr. 1064 - 1123, sept 20 Folionr. 1124 - 1170, sept 21 Folionr. 1171 - 1174, sept Folionr. 1175 - 1230, okt 22 Folionr. 1231 - 1290, okt 23 Folionr. 1291 - 1321, okt Folionr. 1322 - 1350, nov 24 Folionr. 1351 - 1410, nov 25 Folionr. 1411 - 1470, nov 26 Folionr. 1471 - 1530, dec 27 Folionr. 1531 - 1590, dec 28 Folionr. 1591 - 1616, dec
111 http://proxy.handle.net/10648/5c884cf4-fe08-4b3d-866d-795c6a293484 Geboorten Paramaribo. 1936

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

1 Folionr. 2 - 58, jan 2 Folionr. 59 - 118, jan 3 Folionr. 119 - 154, jan Folionr. 155 - 178, feb 4 Folionr. 179 - 238, feb 5 Folionr. 239 - 275, feb Folionr. 276 - 296, mrt 6 Folionr. 297 - 356, mrt 7 Folionr. 357 - 393, mrt Folionr. 394 - 416, apr 8 Folionr. 417 - 478, apr 9 Folionr. 479 - 493, apr Folionr. 494 - 538, mei 10 Folionr. 539 - 598, mei 11 Folionr. 599 - 617, mei Folionr. 618 - 649, jun 12 Folionr. 650 - 709, jun 13 Folionr. 710 - 749, jun Folionr. 750 - 769, jul 14 Folionr. 770 - 829, jul 15 Folionr. 830 - 877, jul Folionr. 878 - 887, aug 16 Folionr. 888 - 947, aug 17 Folionr. 948 - 985, aug Folionr. 986 - 1007, sept 18 Folionr. 1008 - 1065, sept Folionr. 1066 - 1115, sept 19 Folionr. 1116 - 1125, okt 20 Folionr. 1126 - 1185, okt 21 Folionr. 1186 - 1238, okt 22 Folionr. 1239 - 1284, okt Folionr. 1285 - 1298, nov 23 Folionr. 1299 - 1358, nov 24 Folionr. 1359 - 1418, nov 25 Folionr. 1419 - 1428, nov Folionr. 1429 - 1478, dec 26 Folionr. 1479 - 1538, dec 27 Folionr. 1539 - 1561, dec
112 http://proxy.handle.net/10648/6b160f10-23f9-40c0-b1b2-3242c855c67d Geboorten Paramaribo. 1937

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

1 Folionr. 1 - 54, jan 2 Folionr. 55 - 114, jan 3 Folionr. 115 - 131, jan Folionr. 132 - 174, feb 4 Folionr. 175 - 232, feb 5 Folionr. 233 - 240, feb Folionr. 241 - 292, mrt 6 Folionr. 293 - 352, mrt 7 Folionr. 353 - 356, mrt Folionr. 357 - 412, arp 8 Folionr. 413 - 472, arp 9 Folionr. 473 - 486, arp Folionr. 487 - 530, mei 10 Folionr. 531 - 590, mei 11 Folionr. 591 - 600, mei Folionr. 601 - 631, jun 12 Folionr. 632 - 691, jun 13 Folionr. 692 - 723, jun Folionr. 724 - 751, jul 14 Folionr. 752 - 811, jul 15 Folionr. 812 - 838, jul Folionr. 839 - 869, aug 16 Folionr. 870 - 929, aug 17 Folionr. 930 - 941, aug Folionr. 942 - 989, sept 18 Folionr. 990 - 1049, sept 19 Folionr. 1050 - 1064, sept Folionr. 1065 - 1105, okt 20 Folionr. 1106 - 1165, okt 21 Folionr. 1166 - 1195, okt Folionr. 1196 - 1214, nov 22 Folionr. 1215 - 1274, nov 23 Folionr. 1275 - 1325, nov Folionr. 1326 - 1334, dec 24 Folionr. 1335 - 1394, dec 25 Folionr. 1395 - 1452, dec 26 Folionr. 1453 - 1490, dec
113 http://proxy.handle.net/10648/1d27db5f-b596-4b14-b468-866a596de901 Geboorten Paramaribo. 1938

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 114, jan 3 Folionr. 115 - 136, jan Folionr. 137 - 174, feb 4 Folionr. 175 - 234, feb 5 Folionr. 235 - 248, feb Folionr. 249 - 294, mrt 6 Folionr. 295 - 343, mrt 7 Folionr. 344 - 379, mrt Folionr. 380 - 403, apr 8 Folionr. 404 - 463, apr 9 Folionr. 464 - 511, apr Folionr. 512 - 523, mei 10 Folionr. 524 - 581, mei 11 Folionr. 582 - 637, mei Folionr. 638 - 641, jun 12 Folionr. 642 - 701, jun 13 Folionr. 702 - 746, jun 14 Folionr. 747 - 749, jun Folionr. 750 - 806, jul 15 Folionr. 807 - 866, jul 16 Folionr. 867 - 873, jul Folionr. 874 - 926, aug 17 Folionr. 927 - 988, aug 18 Folionr. 989 - 992, aug Folionr. 993 - 1048, sept 19 Folionr. 1049 - 1108, sept 20 Folionr. 1109 - 1148, sept Folionr. 1149 - 1163, okt 21 Folionr. 1164 - 1223, okt 22 Folionr. 1224 - 1270, okt Folionr. 1271 - 1283, nov 23 Folionr. 1284 - 1343, nov 24 Folionr. 1344 - 1403, nov 25 Folionr. 1404 - 1411, nov Folionr. 1412 - 1463, dec 26 Folionr. 1464 - 1523, dec 27 Folionr. 1524 - 1558, dec
114 http://proxy.handle.net/10648/bdab4775-d5cc-453e-81f7-9f1bee236fa2 Geboorten Paramaribo. 1939

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 116, jan 3 Folionr. 117 - 142, jan Folionr. 143 - 176, feb 4 Folionr. 177 - 236, feb 5 Folionr. 237 - 275, feb Folionr. 276 - 297, mrt 6 Folionr. 297 - 356, mrt 7 Folionr. 357 - 398, mrt Folionr. 399 - 414, apr 8 Folionr. 415 - 474, apr 9 Folionr. 475 - 504, apr Folionr. 505 - 534, mei 10 Folionr. 535 - 583, mei 11 Folionr. 584 - 643, mei 12 Folionr. 644, mei Folionr. 645 - 703, jun 13 Folionr. 704 - 742, jun Folionr. 743 - 763, jul 14 Folionr. 764 - 823, jul 15 Folionr. 824 - 847, jul Folionr. 848 - 883, aug 16 Folionr. 884 - 943, aug 17 Folionr. 944 - 991, aug Folionr. 992 - 1001, sept 18 Folionr. 1002 - 1061, sept 19 Folionr. 1062 - 1121, sept 20 Folionr. 1122, sept Folionr. 1123 - 1170, okt 21 Folionr. 1171 - 1230, okt 22 Folionr. 1231 - 1278, okt Folionr. 1279 - 1290, nov 23 Folionr. 1289 - 1348, nov 24 Folionr. 1349 - 1410, nov 25 Folionr. 1411 - 1438, nov Folionr. 1439 - 1470, dec 26 Folionr. 1471 - 1530, dec 27 Folionr. 1531 - 1590, dec 28 lege bladen
115 http://proxy.handle.net/10648/4053486f-92cc-4680-be1f-3efdb0ec4176 Geboorten Paramaribo. 1940

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 116, jan 3 Folionr. 117 - 174, feb 4 Folionr. 175 - 234, feb 5 Folionr. 235 - 281, feb Folionr. 282 - 294, mrt 6 Folionr. 295 - 354, mrt 7 Folionr. 355 - 406, mrt Folionr. 407 - 414, apr 8 Folionr. 415 - 474, apr 9 Folionr. 475 - 534, apr 10 Folionr. 535 - 553, apr Folionr. 554 - 579, mei 11 Folionr. 580 - 639, mei 12 Folionr. 640 - 696, mei Folionr. 697 - 699, jun 13 Folionr. 700 - 759, jun 14 Folionr. 760 - 812, jun Folionr. 813 - 819, jul 15 Folionr. 820 - 877, jul 16 Folionr. 878 - 937, jul 17 Folionr. 938 - 951, jul Folionr. 952 - 995, aug 18 Folionr. 996 - 1055, aug 19 Folionr. 1056 - 1073, aug Folionr. 1074 - 1115, sept 20 Folionr. 1116 - 1162, sept 21 Folionr. 1163 - 1222, sept 22 Folionr. 1223, sept Folionr. 1224 - 1282, okt 23 Folionr. 1283 - 1340, okt 24 Folionr. 1341 - 1387, okt Folionr. 1388 - 1400, nov 25 Folionr. 1401 - 1460, nov 26 Folionr. 1461 - 1520, nov 27 Folionr. 1521 - 1532, nov Folionr. 1533 - 1580, dec 28 Folionr. 1581 - 1640, dec 29 Folionr. 1641 - 1673, dec
116 http://proxy.handle.net/10648/f02a7789-fd03-409b-b4a3-f40b4f99f551 Geboorten Paramaribo. 1941

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 114, jan 3 Folionr. 115 - 139, jan Folionr. 140 - 174, feb 4 Folionr. 175 - 234, feb 5 Folionr. 235 - 260, feb Folionr. 261 - 294, mrt 6 Folionr. 295 - 354, mrt 7 Folionr. 355 - 399, mrt Folionr. 400 - 414, apr 8 Folionr. 415 - 474, apr 9 Folionr. 475 - 522, apr Folionr. 523 - 534, mei 10 Folionr. 535 - 592, mei 11 Folionr. 593 - 648, mei Folionr. 649 - 651, jun 12 Folionr. 652 - 707, jun 13 Folionr. 708 - 767, jun 14 Folionr. 768 - 827, jul 15 Folionr. 828 - 887, jul 16 Folionr. 888 - 895, jul Folionr. 896 - 943, aug 17 Folionr. 944 - 1001, aug 18 Folionr. 1002 - 1037, aug Folionr. 1038 - 1061, sept 19 Folionr. 1062 - 1119, sept 20 Folionr. 1120 - 1177, sept 21 Folionr. 1178 - 1181, sept Folionr. 1182 - 1235, okt 22 Folionr. 1236 - 1295, okt 23 Folionr. 1296 - 1319, okt Folionr. 1320 - 1346, nov 24 Folionr. 1347 - 1406, nov 25 Folionr. 1407 - 1464, nov 26 Folionr. 1465 - 1470, nov Folionr. 1471 - 1524, dec 27 Folionr. 1525 - 1584, dec 28 Folionr. 1584 - 1609, dec
117 http://proxy.handle.net/10648/f8ae4cbe-3a8a-4e3d-9ea8-96b04a57b370 Geboorten Paramaribo. 1942

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

1 Folionr. 1 - 58, jan 2 Folionr. 59 - 114, jan 3 Folionr. 115 - 158, jan Folionr. 159 - 176, feb 4 Folionr. 177 - 236, feb 5 Folionr. 237 - 296, feb 6 Folionr. 297 - 301, feb Folionr. 302 - 356, mrt 7 Folionr. 357 - 416, mrt 8 Folionr. 417 - 446, mrt Folionr. 447 - 476, apr 9 Folionr. 477 - 536, apr 10 Folionr. 537 - 596, apr 11 Folionr. 597 - 609, apr Folionr. 610 - 653, mei 12 Folionr. 654 - 713, mei 13 Folionr. 714 - 742, mei Folionr. 743 - 773, jun 14 Folionr. 774 - 833, jun 15 Folionr. 834 - 862, jun Folionr. 863 - 893, jul 16 Folionr. 894 - 953, jul 17 Folionr. 954 - 992, jul Folionr. 993 - 1013, aug 18 Folionr. 1014 - 1073, aug 19 Folionr. 1074 - 1124, aug Folionr. 1125 - 1133, sept 20 Folionr. 1134 - 1193, sept 21 Folionr. 1194 - 1253, sept 22 Folionr. 1254 - 1303, sept Folionr. 1304 - 1306, okt 23 Folionr. 1307 - 1366, okt 24 Folionr. 1367 - 1424, okt 25 Folionr. 1425 - 1468, okt Folionr. 1469 - 1484, nov 26 Folionr. 1485 - 1544, nov 27 Folionr. 1545 - 1604, nov 28 Folionr. 1605 - 1649, nov Folionr. 1650 - 1664, dec 29 Folionr. 1665 - 1724, dec 30 Folionr. 1725 - 1784, dec 31 Folionr. 1785 - 1810, dec
118 http://proxy.handle.net/10648/1c3eb1fd-4e62-4f64-90e8-a8c63269b726 Geboorten Paramaribo. 1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 116, jan 3 Folionr. 117 - 156, jan Folionr. 157 - 176, feb 4 Folionr. 177 - 236, feb 5 Folionr. 237 - 296, feb 6 Folionr. 297 - 356, mrt 7 Folionr. 357 - 416, mrt 8 Folionr. 417 - 440, mrt Folionr. 441 - 476, apr 9 Folionr. 477 - 523, apr 10 Folionr. 524 - 583, apr 11 Folionr. 584 - 591, apr Folionr. 592 - 643, mei 12 Folionr. 644 - 701, mei 13 Folionr. 702 - 761, mei Folionr. 762 - 782, mei Folionr. 783 - 821, jun 15 Folionr. 822 - 881, jun Folionr. 882 - 923, jun Folionr. 924 - 941, jul 17 Folionr. 942 - 1001, jul 18 Folionr. 1002 - 1050, jul 19 Folionr. 1051 - 1082, jul Folionr. 1083 - 1110, aug 20 Folionr. 1111 - 1170, aug 21 Folionr. 1171 - 1217, aug Folionr. 1218 - 1230, sept 22 Folionr. 1231 - 1290, sept 23 Folionr. 1291 - 1350, sept 24 Folionr. 1351 - 1404, sept Folionr. 1405 - 1410, okt 25 Folionr. 1411 - 1470, okt 26 Folionr. 1471 - 1517, okt 27 Folionr. 1518 - 1565, okt Folionr. 1566 - 1575, nov 28 Folionr. 1576 - 1631, nov 29 Folionr. 1632 - 1691, nov 30 Folionr. 1692 - 1751, nov 31 Folionr. 1752 - 1784, nov Folionr. 1785 - 1811, dec 32 Folionr. 1812 - 1871, dec 33 Folionr. 1872 - 1933, dec 34 Folionr. 1943 - 1985, dec
119 http://proxy.handle.net/10648/7bf5e6f2-a5a3-46e1-8586-6826193009e8 Geboorten Paramaribo. 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2045

1 Folionr. 1 - 54, jan 2 Folionr. 55 - 114, jan 3 Folionr. 115 - 174, jan 4 Folionr. 175 - 186, jan Folionr. 187 - 234, feb 5 Folionr. 235 - 294, feb 6 Folionr. 295 - 354, feb 7 Folionr. 355 - 414, mrt 8 Folionr. 415 - 474, mrt 9 Folionr. 475 - 523, mrt 10 Folionr. 524 - 543, mrt Folionr. 544 - 581, apr 11 Folionr. 582 - 641, apr 12 Folionr. 642 - 701, apr 13 Folionr. 702 - 729, apr Folionr. 730 - 761, mei 14 Folionr. 762 - 819, mei 15 Folionr. 820 - 879, mei 16 Folionr. 880 - 927, mei Folionr. 928 - 937, jun 17 Folionr. 938 - 997, jun 18 Folionr. 998 - 1050, jun 19 Folionr. 1051 - 1099, jun Folionr. 1100 - 1110, jul 20 Folionr. 1111 - 1170, jul 21 Folionr. 1171 - 1230, jul 22 Folionr. 1231 - 1266, jul Folionr. 1267 - 1290, jul 23 Folionr. 1291 - 1350, aug 24 Folionr. 1351 - 1410, aug 25 Folionr. 1411 - 1456, aug Folionr. 1457 - 1470, aug 26 Folionr. 1471 - 1517, sept 27 Folionr. 1518 - 1577, sept 28 Folionr. 1578 - 1637, sept 29 Folionr. 1638 - 1668, sept Folionr. 1669 - 1695, okt 30 Folionr. 1696 - 1755, okt 31 Folionr. 1756 - 1815, okt 32 Folionr. 1816 - 1877, okt 33 Folionr. 1878 - 1879, okt Folionr. 1880 - 1932, nov 34 Folionr. 1933 - 1992, nov 35 Folionr. 1993 - 2052, nov 36 Folionr. 2053 - 2085, nov Folionr. 2086 - 2112, dec 37 Folionr. 2113 - 2172, dec 38 Folionr. 2173 - 2232, dec 39 Folionr. 2233 - 2292, dec 40 Folionr. 2293 - 2299, dec
120 http://proxy.handle.net/10648/ace7c2c0-391f-4f00-9a41-cbb8874d6436 Geboorten Paramaribo. 1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2046

1 Folionr. 1 - 54, jan 2 Folionr. 55 - 114, jan 3 Folionr. 115 - 174, jan 4 Folionr. 175 - 232, jan 5 Folionr. 233 - 235, jan Folionr. 236 - 294, feb 6 Folionr. 295 - 352, feb 7 Folionr. 353 - 412, feb 8 Folionr. 413, feb Folionr. 414 - 472, mrt 9 Folionr. 473 - 527, mrt 10 Folionr. 528 - 587, mrt 11 Folionr. 588 - 621, mrt Folionr. 622 - 647, apr 12 Folionr. 648 - 707, apr 13 Folionr. 708 - 767, apr 14 Folionr. 768 - 804, apr Folionr. 805 - 827, mei 15 Folionr. 828 - 887, mei 16 Folionr. 888 - 947, mei 17 Folionr. 948 - 998, mei 18 Folionr. 999 - 1000, mei Folionr. 1001 - 1058, jun 19 Folionr. 1059 - 1118, jun 20 Folionr. 1119 - 1178, jun 21 Folionr. 1179 - 1188, jun Folionr. 1189 - 1236, jul 22 Folionr. 1237 - 1292, jul 23 Folionr. 1293 - 1352, jul 24 Folionr. 1353 - 1406, jul Folionr. 1407 - 1412, aug 25 Folionr. 1413 - 1457, aug 26 Folionr. 1458 - 1517, aug 27 Folionr. 1518 - 1577, aug 28 Folionr. 1578 - 1612, aug Folionr. 1613 - 1637, sept 29 Folionr. 1638 - 1699, sept 30 Folionr. 1700 - 1759, sept 31 Folionr. 1760 - 1818, sept Folionr. 1819, okt 32 Folionr. 1820 - 1877, okt 33 Folionr. 1878 - 1932, okt 34 Folionr. 1933 - 1986, okt 35 Folionr. 1987 - 2046, okt 36 Folionr. 2047 - 2076, okt Folionr. 2077 - 2106, nov 37 Folionr. 2107 - 2166, nov 38 Folionr. 2167 - 2226, nov 39 Folionr. 2227 - 2283, nov 40 Folionr. 2284 - 2290, nov Folionr. 2291 - 2339, dec 41 Folionr. 2340 - 2399, dec 42 Folionr. 2400 - 2455, dec 43 Folionr. 2456 - 2492, dec
121 http://proxy.handle.net/10648/09a96ba0-2223-4451-a6dc-f902acfa5ca4 Geboorten Paramaribo. 1946

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 114, jan 3 Folionr. 115 - 174, jan 4 Folionr. 175 - 205, jan Folionr. 206 - 234, feb 5 Folionr. 235 - 296, feb 6 Folionr. 297 - 356, feb 7 Folionr. 357 - 394, feb Folionr. 395 - 416, mrt 8 Folionr. 417 - 463, mrt 9 Folionr. 464 - 523, mrt 10 Folionr. 524 - 583, mrt 11 Folionr. 584 - 607, mrt Folionr. 608 - 643, apr 12 Folionr. 644 - 703, apr 13 Folionr. 704 - 761, apr 14 Folionr. 762 - 783, apr Folionr. 784 - 821, mei 15 Folionr. 822 - 881, mei 16 Folionr. 882 - 928, mei 17 Folionr. 929 - 974, mei Folionr. 975 - 988, jun 18 Folionr. 989 - 1048, jun 19 Folionr. 1049 - 1108, jun 20 Folionr. 1109 - 1135, jun Folionr. 1136 - 1168, jul 21 Folionr. 1169 - 1228, jul 22 Folionr. 1229 - 1288, jul 23 Folionr. 1289 - 1331, jul Folionr. 1332 - 1337, aug 24 Folionr. 1338 - 1395, aug 25 Folionr. 1396 - 1455, aug 26 Folionr. 1456 - 1515, aug 27 Folionr. 1516 - 1555, aug Folionr. 1556 - 1575, sept 28 Folionr. 1576 - 1631, sept 29 Folionr. 1632 - 1691, sept 30 Folionr. 1692 - 1751, sept 31 Folionr. 1752 - 1772, sept Folionr. 1772 - 1802, okt 32 Folionr. 1803 - 1862, okt 33 Folionr. 1863 - 1922, okt 34 Folionr. 1923 - 1982, okt 35 Folionr. 1983 - 2029, okt Folionr. 2030 - 2042, nov 36 Folionr. 2043 - 2102, nov 37 Folionr. 2103 - 2162, nov 38 Folionr. 2163 - 2215, nov 39 Folionr. 2216 - 2269, nov 40 Folionr. 2270 - 2327, dec 41 Folionr. 2328 - 2387, dec 42 Folionr. 2386 - 2445, dec 43 Folionr. 2446 - 2500, dec 44 Folionr. 2501 - 2514, dec
122 http://proxy.handle.net/10648/440b3a47-95e6-4a7e-900f-0595c9443327 Geboorten Paramaribo. 1947

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2048

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 116, jan 3 Folionr. 117 - 174, jan 4 Folionr. 175 - 212, jan Folionr. 213 - 232, feb 5 Folionr. 233 - 292, feb 6 Folionr. 293 - 352, feb 7 Folionr. 353 - 401, feb Folionr. 402 - 412, mrt 8 Folionr. 413 - 461, mrt 9 Folionr. 462 - 521, mrt 10 Folionr. 522 - 583, mrt 11 Folionr. 584 - 595, mrt Folionr. 596 - 641, apr 12 Folionr. 642 - 701, apr 13 Folionr. 702 - 761, apr 14 Folionr. 762 - 772, apr Folionr. 773 - 821, mei 15 Folionr. 822 - 881, mei 16 Folionr. 882 - 928, mei 17 Folionr. 929 - 988, mei 18 Folionr. 989 - 991, mei Folionr. 992 - 1048, jun 19 Folionr. 1049 - 1104, jun 20 Folionr. 1105 - 1164, jun 21 Folionr. 1165 - 1187, jun Folionr. 1188 - 1224, jul 22 Folionr. 1225 - 1284, jul 23 Folionr. 1285 - 1337, jul 24 Folionr. 1338 - 1397, jul 25 Folionr. 1398 - 1416, jul Folionr. 1417 - 1457, aug 26 Folionr. 1458 - 1515, aug 27 Folionr. 1516 - 1579, aug 28 Folionr. 1580 - 1604, aug Folionr. 1605 - 1637, sept 29 Folionr. 1638 - 1697, sept 30 Folionr. 1698 - 1755, sept 31 Folionr. 1756 - 1804, sept 32 Folionr. 1805 - 1824, sept Folionr. 1825 - 1864, okt 33 Folionr. 1865 - 1924, okt 34 Folionr. 1925 - 1984, okt 35 Folionr. 1985 - 2044, okt 36 Folionr. 2045 - 2066, okt Folionr. 2067 - 2104, nov 37 Folionr. 2105 - 2164, nov 38 Folionr. 2165 - 2215, nov 39 Folionr. 2216 - 2271, nov 40 Folionr. 2272 - 2282, nov Folionr. 2283 - 2331, dec 41 Folionr. 2332 - 2391, dec 42 Folionr. 2392 - 2451, dec 43 Folionr. 2452 - 2511, dec 44 Folionr. 2512 - 2518, dec
123 http://proxy.handle.net/10648/d8bb43c2-5592-4ee5-b0f5-f7fef8c25da3 Geboorten Paramaribo. 1948

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2049

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 116, jan 3 Folionr. 117 - 176, jan 4 Folionr. 177 - 215, jan Folionr. 216 - 236, feb 5 Folionr. 237 - 296, feb 6 Folionr. 297 - 356, feb 7 Folionr. 357 - 414, feb 8 Folionr. 415 - 425, feb Folionr. 426 - 463, mrt 9 Folionr. 464 - 523, mrt 10 Folionr. 524 - 583, mrt 11 Folionr. 584 - 643, mrt 12 Folionr. 644 - 688, mrt Folionr. 689 - 703, apr 13 Folionr. 704 - 763, apr 14 Folionr. 764 - 821, apr 15 Folionr. 822 - 881, apr 16 Folionr. 882 - 919, apr Folionr. 920 - 930, mei 17 Folionr. 931 - 990, mei 18 Folionr. 991 - 1048, mei 19 Folionr. 1049 - 1108, mei 20 Folionr. 1109 - 1143, mei Folionr. 1144 - 1168, jun 21 Folionr. 1167 - 1226, jun 22 Folionr. 1227 - 1286, jun 23 Folionr. 1287 - 1335, jun 24 Folionr. 1336 - 1349, jun Folionr. 1350 - 1393, jul 25 Folionr. 1394 - 1453, jul 26 Folionr. 1454 - 1515, jul 27 Folionr. 1516 - 1530, jul Folionr. 1531 - 1575, aug 28 Folionr. 1576 - 1635, aug 29 Folionr. 1636 - 1691, aug 30 Folionr. 1692 - 1718, aug Folionr. 1719 - 1749, sept 31 Folionr. 1750 - 1802, sept 32 Folionr. 1803 - 1862, sept 33 Folionr. 1863 - 1920, sept 34 Folionr. 1921 - 1958, sept Folionr. 1959 - 1978, okt 35 Folionr. 1979 - 2036, okt 36 Folionr. 2037 - 2096, okt 37 Folionr. 2097 - 2152, okt 38 Folionr. 2153 - 2173, okt Folionr. 2174 - 2212, nov 39 Folionr. 2213 - 2259, nov 40 Folionr. 2260 - 2319, nov 41 Folionr. 2320 - 2379, nov 42 Folionr. 2380 - 2420, nov Folionr. 2421 - 2441, dec 43 Folionr. 2442 - 2501, dec 44 Folionr. 2502 - 2561, dec 45 Folionr. 2562 - 2621, dec 46 Folionr. 2622 - 2672, dec
124 http://proxy.handle.net/10648/71f75a7d-2baf-448f-8031-aabe9adc9e7e Geboorten Paramaribo. 1949

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

1 Folionr. 1 - 54, jan 2 Folionr. 55 - 116, jan 3 Folionr. 117 - 174, jan 4 Folionr. 175 - 226, jan Folionr. 227 - 234, feb 5 Folionr. 235 - 294, feb 6 Folionr. 295 - 354, feb 7 Folionr. 355 - 412, feb 8 Folionr. 413 - 421, feb Folionr. 422 - 472, mrt 9 Folionr. 473 - 527, mrt 10 Folionr. 528 - 587, mrt 11 Folionr. 588 - 646, mrt Folionr. 647, apr 12 Folionr. 648 - 707, apr 13 Folionr. 708 - 767, apr 14 Folionr. 768 - 827, apr 15 Folionr. 828 - 857, apr Folionr. 858 - 887, mei 16 Folionr. 888 - 945, mei 17 Folionr. 946 - 994, mei 18 Folionr. 995 - 1042, mei 19 Folionr. 1043 - 1079, mei Folionr. 1080 - 1112, jun 20 Folionr. 1113 - 1172, jun 21 Folionr. 1173 - 1232, jun 22 Folionr. 1233 - 1292, jun 23 Folionr. 1293 - 1295, jun Folionr. 1296 - 1348, jul 24 Folionr. 1349 - 1408, jul 25 Folionr. 1409 - 1457, jul 26 Folionr. 1458 - 1500, jul Folionr. 1507, aug 27 Folionr. 1508 - 1577, aug 28 Folionr. 1578 - 1637, aug 29 Folionr. 1638 - 1697, aug 30 Folionr. 1698 - 1743, aug Folionr. 1744 - 1757, sept 31 Folionr. 1758 - 1815, sept 32 Folionr. 1816 - 1875, sept 33 Folionr. 1876 - 1932, sept 34 Folionr. 1933 - 1988, sept 35 Folionr. 1989 - 1999, sept Folionr. 2000 - 2048, okt 36 Folionr. 2049 - 2108, okt 37 Folionr. 2109 - 2168, okt 38 Folionr. 2169 - 2228, okt 39 Folionr. 2229 - 2271, okt Folionr. 2272 - 2288, nov 40 Folionr. 2289 - 2348, nov 41 Folionr. 2349 - 2408, nov 42 Folionr. 2409 - 2459, nov 43 Folionr. 2560 - 2519, nov 44 Folionr. 2520 - 2536, nov Folionr. 2537 - 2579, dec 45 Folionr. 2580 - 2639, dec 46 Folionr. 2640 - 2699, dec 47 Folionr. 2700 - 2757, dec 48 Folionr. 2758 - 2811, dec
125 http://proxy.handle.net/10648/045240a7-021d-47dc-8cdf-15c8f69e1968 Geboorten Paramaribo. 1950

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2051

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 116, jan 3 Folionr. 117 - 176, jan 4 Folionr. 177 - 216, jan Folionr. 217 - 236, feb 5 Folionr. 237 - 296, feb 6 Folionr. 297 - 356, feb 7 Folionr. 357 - 416, feb 8 Folionr. 417 - 432, feb Folionr. 433 - 476, mrt 9 Folionr. 477 - 527, mrt 10 Folionr. 528 - 587, mrt 11 Folionr. 588 - 647, mrt 12 Folionr. 648 - 671, mrt Folionr. 672 - 707, apr 13 Folionr. 708 - 757, apr 14 Folionr. 758 - 827, apr 15 Folionr. 828 - 877, apr Folionr. 878 - 887, mei 16 Folionr. 888 - 947, mei 17 Folionr. 948 - 998, mei 18 Folionr. 999 - 1058, mei 19 Folionr. 1059 - 1118, mei 20 Folionr. 1119 - 1122, mei Folionr. 1123 - 1178, jun 21 Folionr. 1179 - 1238, jun 22 Folionr. 1239 - 1298, jun 23 Folionr. 1299 - 1338, jun Folionr. 1339 - 1358, jul 24 Folionr. 1359 - 1418, jul 25 Folionr. 1419 - 1469, jul 26 Folionr. 1470 - 1529, jul 27 Folionr. 1530 - 1555, jul Folionr. 1556 - 1587, aug 28 Folionr. 1588 - 1647, aug 29 Folionr. 1648 - 1707, aug 30 Folionr. 1708 - 1767, aug 31 Folionr. 1768 - 1780, aug Folionr. 1781 - 1827, sept 32 Folionr. 1828 - 1887, sept 33 Folionr. 1888 - 1940, sept 34 Folionr. 1941 - 1992, sept Folionr. 1993 - 2000, okt 35 Folionr. 2001 - 2060, okt 36 Folionr. 2059 - 2116, okt 37 Folionr. 2115 - 2174, okt 38 Folionr. 2175 - 2232, okt 39 Folionr. 2233 - 2254, okt Folionr. 2255 - 2292, nov 40 Folionr. 2293 - 2352, nov 41 Folionr. 2353 - 2412, nov 42 Folionr. 2413 - 2459, nov 43 Folionr. 2460 - 2519, nov 44 Folionr. 2520 - 2572, nov Folionr. 2573 - 2579, dec 45 Folionr. 2580 - 2637, dec 46 Folionr. 2638 - 2697, dec 47 Folionr. 2698 - 2756, dec 48 Folionr. 2757 - 2816, dec 49 Folionr. 2817 - 2869, dec
126 http://proxy.handle.net/10648/8ea3271c-e27d-493c-b395-36852e05ecd2 Geboorten Paramaribo. 1951

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2052

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 114, jan 3 Folionr. 115 - 174, jan 4 Folionr. 175 - 232, jan 5 Folionr. 233 - 292, jan 6 Folionr. 293 - 298, jan Folionr. 299 - 350, feb 7 Folionr. 351 - 410, feb 8 Folionr. 411 - 470, feb 9 Folionr. 471 - 515, feb 10 Folionr. 516 - 567, feb Folionr. 568 - 575, mrt 11 Folionr. 576 - 635, mrt 12 Folionr. 636 - 695, mrt 13 Folionr. 696 - 755, mrt 14 Folionr. 756 - 815, mrt 15 Folionr. 816 - 851, mrt Folionr. 852 - 875, apr 16 Folionr. 876 - 935, apr 17 Folionr. 936 - 986, apr 18 Folionr. 987 - 1046, apr 19 Folionr. 1047 - 1094, apr Folionr. 1095 - 1106, mei 20 Folionr. 1107 - 1166, mei 21 Folionr. 1167 - 1226, mei 22 Folionr. 1227 - 1284, mei 23 Folionr. 1285 - 1344, mei 24 Folionr. 1345 - 1367, mei Folionr. 1368 - 1404, jun 25 Folionr. 1405 - 1457, jun 26 Folionr. 1458 - 1517, jun 27 Folionr. 1518 - 1577, jun 28 Folionr. 1578 - 1596, jun Folionr. 1597 - 1635, jul 29 Folionr. 1636 - 1695, jul 30 Folionr. 1696 - 1755, jul 31 Folionr. 1756 - 1815, jul 32 Folionr. 1816 - 1836, jul Folionr. 1837 - 1875, aug 33 Folionr. 1876 - 1932, aug 34 Folionr. 1933 - 1986, aug 35 Folionr. 1987 - 2046, aug 36 Folionr. 2047 - 2106, aug 37 Folionr. 2107 - 2119, aug Folionr. 2120 - 2166, sept 38 Folionr. 2167 - 2226, sept 39 Folionr. 2227 - 2286, sept 40 Folionr. 2287 - 2346, sept 41 Folionr. 2347 - 2388, sept Folionr. 2389 - 2406, okt 42 Folionr. 2407 - 2459, okt 43 Folionr. 2460 - 2519, okt 44 Folionr. 2520 - 2579, okt 45 Folionr. 2580 - 2639, okt 46 Folionr. 2640 - 2671, okt Folionr. 2672 - 2699, nov 47 Folionr. 2700 - 2759, nov 48 Folionr. 2760 - 2817, nov 49 Folionr. 2818 - 2870, nov 50 Folionr. 2871 - 2930, nov 51 Folionr. 2931 - 2970, nov Folionr. 2971 - 2990, dec 52 Folionr. 2991 - 3048, dec 53 Folionr. 3049 - 3108, dec 54 Folionr. 3109 - 3168, dec 55 Folionr. 3169 - 3228, dec 56 Folionr. 3229 - 3287, dec 57 Folionr. 3288 - 3290, dec
127 http://proxy.handle.net/10648/2cfb2319-e4b0-4812-a9c2-43404a49184e Geboorten Paramaribo. 1952

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2053

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 116, jan 3 Folionr. 117 - 176, jan 4 Folionr. 177 - 232, jan 5 Folionr. 233 - 292, jan 6 Folionr. 293 - 349, jan Folionr. 350 - 352, feb 7 Folionr. 353 - 412, feb 8 Folionr. 413 - 472, feb 9 Folionr. 473 - 532, feb 10 Folionr. 533 - 583, feb 11 Folionr. 584 - 622, feb Folionr. 623 - 643, mrt 12 Folionr. 644 - 703, mrt 13 Folionr. 704 - 763, mrt 14 Folionr. 764 - 823, mrt 15 Folionr. 824 - 883, mrt 16 Folionr. 884 - 897, mrt Folionr. 898 - 943, apr 17 Folionr. 944 - 1003, apr 18 Folionr. 1004 - 1063, apr 19 Folionr. 1064 - 1123, apr 20 Folionr. 1124 - 1170, apr 21 Folionr. 1171 - 1190, apr Folionr. 1191 - 1230, mei 22 Folionr. 1231 - 1290, mei 23 Folionr. 1291 - 1348, mei 24 Folionr. 1349 - 1408, mei 25 Folionr. 1409 - 1468, mei 26 Folionr. 1469 - 1492, mei Folionr. 1493 - 1528, jun 27 Folionr. 1529 - 1588, jun 28 Folionr. 1589 - 1646, jun 29 Folionr. 1647 - 1697, jun 30 Folionr. 1698 - 1757, jun 31 Folionr. 1758 - 1771, jun Folionr. 1772 - 1817, jul 32 Folionr. 1818 - 1873, jul 33 Folionr. 1874 - 1935, jul 34 Folionr. 1936 - 1995, jul 35 Folionr. 1996 - 2055, jul 36 Folionr. 2056 - 2071, jul Folionr. 2072 - 2115, aug 37 Folionr. 2116 - 2175, aug 38 Folionr. 2176 - 2235, aug 39 Folionr. 2236 - 2284, aug 40 Folionr. 2285 - 2324, aug Folionr. 2325 - 2344, sept 41 Folionr. 2345 - 2402, sept 42 Folionr. 2403 - 2460, sept 43 Folionr. 2461 - 2520, sept 44 Folionr. 2521 - 2580, sept 45 Folionr. 2581 - 2633, sept Folionr. 2634 - 2640, okt 46 Folionr. 2641 - 2698, okt 47 Folionr. 2699 - 2756, okt 48 Folionr. 2757 - 2815, okt 49 Folionr. 2816 - 2871, okt 50 Folionr. 2872 - 2931, okt 51 Folionr. 2932 - 2957, okt Folionr. 2958 - 2991, nov 52 Folionr. 2992 - 3051, nov 53 Folionr. 3052 - 3111, nov 54 Folionr. 3112 - 3171, nov 55 Folionr. 3172 - 3229, nov 56 Folionr. 3230 - 3262, nov Folionr. 3263 - 3278, dec 57 Folionr. 3279 - 3338, dec 58 Folionr. 3339 - 3398, dec 59 Folionr. 3399 - 3458, dec 60 Folionr. 3459 - 3518, dec 61 Folionr. 3519 - 3578, dec 62 Folionr. 3579 - 3604, dec
128 http://proxy.handle.net/10648/718e63f5-0b29-43d8-87d7-5f85edaa2815 Geboorten Paramaribo. 1953

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2054

1 Folionr. 1 - 52, jan 2 Folionr. 53 - 112, jan 3 Folionr. 113 - 172, jan 4 Folionr. 173 - 232, jan 5 Folionr. 233 - 292, jan 6 Folionr. 293 - 352, jan 7 Folionr. 353 - 354, feb Folionr. 354 - 412, feb 8 Folionr. 413 - 470, feb 9 Folionr. 471 - 528, feb 10 Folionr. 529 - 571, feb 11 Folionr. 572 - 625, feb 12 Folionr. 626 - 651, feb Folionr. 652 - 685, mrt 13 Folionr. 686 - 745, mrt 14 Folionr. 746 - 803, mrt 15 Folionr. 804 - 863, mrt 16 Folionr. 864 - 921, mrt 17 Folionr. 922 - 981, mrt 18 Folionr. 982 - 997, mrt Folionr. 998 - 1041, apr 19 Folionr. 1042 - 1099, apr 20 Folionr. 1100 - 1148, apr 21 Folionr. 1149 - 1208, apr 22 Folionr. 1209 - 1268, apr 23 Folionr. 1269 - 1301, apr Folionr. 1302 - 1328, mei 24 Folionr. 1329 - 1388, mei 25 Folionr. 1389 - 1448, mei 26 Folionr. 1449 - 1504, mei 27 Folionr. 1505 - 1564, mei 28 Folionr. 1565 - 1591, mei Folionr. 1592 - 1624, jun 29 Folionr. 1625 - 1684, jun 30 Folionr. 1685 - 1733, jun 31 Folionr. 1734 - 1793, jun 32 Folionr. 1794 - 1851, jun 33 Folionr. 1852 - 1911, jun 34 Folionr. 1912 - 1917, jun Folionr. 1918 - 1971, jul 35 Folionr. 1972 - 2031, jul 36 Folionr. 2032 - 2091, jul 37 Folionr. 2092 - 2151, jul 38 Folionr. 2152 - 2211, jul 39 Folionr. 2212 - 2228, jul Folionr. 2229 - 2271, aug 40 Folionr. 2272 - 2316, aug 41 Folionr. 2317 - 2376, aug 42 Folionr. 2377 - 2436, aug 43 Folionr. 2437 - 2496, aug 44 Folionr. 2497 - 2550, aug Folionr. 2551 - 2656, sept 45 Folionr. 2557 - 2616, sept 46 Folionr. 2617 - 2676, sept 47 Folionr. 2677 - 2736, sept 48 Folionr. 2737 - 2796, sept 49 Folionr. 2797 - 2855, sept 50 Folionr. 2856 - 2879, sept Folionr. 2880 - 2911, okt 51 Folionr. 2912 - 2971, okt 52 Folionr. 2972 - 3031, okt 53 Folionr. 3032 - 3091, okt 54 Folionr. 3092 - 3151, okt 55 Folionr. 3152 - 3210, okt Folionr. 3211 - 3212, nov 56 Folionr. 3212 - 3271, nov 57 Folionr. 3272 - 3329, nov 58 Folionr. 3330 - 3389, nov 59 Folionr. 3390 - 3434, nov 60 Folionr. 3435 - 3494, nov 61 Folionr. 3495 - 3529, nov Folionr. 3530 - 3554, dec 62 Folionr. 3555 - 3614, dec 63 Folionr. 3615 - 3674, dec 64 Folionr. 3675 - 3734, dec 65 Folionr. 3735 - 3794, dec 66 Folionr. 3795 - 3854, dec 67 Folionr. 3855 - 3886, dec
129 http://proxy.handle.net/10648/498c9cad-2980-4822-9c5c-2108a55e2206 Geboorten Paramaribo. januari-juli 1954

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2055

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 116, jan 3 Folionr. 117 - 176, jan 4 Folionr. 177 - 234, jan 5 Folionr. 235 - 292, jan 6 Folionr. 293 - 346, jan Folionr. 347 - 352, feb 7 Folionr. 353 - 412, feb 8 Folionr. 413 - 472, feb 9 Folionr. 473 - 532, feb 10 Folionr. 533 - 585, feb 11 Folionr. 586 - 641, feb 12 Folionr. 642 - 678, feb Folionr. 679 - 701, mrt 13 Folionr. 702 - 761, mrt 14 Folionr. 762 - 819, mrt 15 Folionr. 820 - 879, mrt 16 Folionr. 880 - 939, mrt 17 Folionr. 940 - 999, mrt 18 Folionr. 1000 - 1016, mrt Folionr. 1017 - 1059, apr 19 Folionr. 1060 - 1119, apr 20 Folionr. 1120 - 1164, apr 21 Folionr. 1165 - 1224, apr 22 Folionr. 1225 - 1284, apr 23 Folionr. 1285 - 1342, apr 24 Folionr. 1343 - 1349, apr Folionr. 1350 - 1402, mei 25 Folionr. 1403 - 1460, mei 26 Folionr. 1461 - 1516, mei 27 Folionr. 1517 - 1576, mei 28 Folionr. 1577 - 1636, mei 29 Folionr. 1637 - 1696, mei 30 Folionr. 1697 - 1737, mei Folionr. 1738 - 1745, jun 31 Folionr. 1746 - 1805, jun 32 Folionr. 1806 - 1865, jun 33 Folionr. 1866 - 1925, jun 34 Folionr. 1926 - 1985, jun 35 Folionr. 1986 - 2045, jun 36 Folionr. 2046 - 2055, jun Folionr. 2056 - 2105, jul
130 http://proxy.handle.net/10648/9677e444-2037-4b18-9b48-3d8b520a0183 Geboorten Paramaribo. juli-december 1954

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2055

37 Folionr. 2106 - 2165, jul 38 Folionr. 2166 - 2221, jul 39 Folionr. 2222 - 2281, jul 40 Folionr. 2282 - 2324, jul 41 Folionr. 2325 - 2355, jul Folionr. 2356 - 2384, aug 42 Folionr. 2385 - 2446, aug 43 Folionr. 2447 - 2506, aug 44 Folionr. 2507 - 2566, aug 45 Folionr. 2567 - 2626, aug 46 Folionr. 2627 - 2657, aug Folionr. 2658 - 2688, sept 47 Folionr. 2689 - 2748, sept 48 Folionr. 2749 - 2808, sept 49 Folionr. 2809 - 2868, sept 50 Folionr. 2869 - 2915, sept 51 Folionr. 2916 - 2973, sept 52 Folionr. 2974 - 3017, sept Folionr. 3018 - 3033, okt 53 Folionr. 3034 - 3093, okt 54 Folionr. 3094 - 3153, okt 55 Folionr. 3154 - 3211, okt 56 Folionr. 3212 - 3271, okt 57 Folionr. 3272 - 3331, okt 58 Folionr. 3332 - 3391, okt 59 Folionr. 3392 - 3398, okt Folionr. 3399 - 3449, nov 60 Folionr. 3448 - 3494, nov 61 Folionr. 3495 - 3552, nov 62 Folionr. 3553 - 3614, nov 63 Folionr. 3615 - 3674, nov 64 Folionr. 3675 - 3734, nov 65 Folionr. 3735 - 3785, nov Folionr. 3786 - 3794, dec 66 Folionr. 3795 - 3854, dec 67 Folionr. 3855 - 3911, dec 68 Folionr. 3912 - 3971, dec 69 Folionr. 3972 - 4031, dec 70 Folionr. 4032 - 4091, dec 71 Folionr. 4092 - 4151, dec 72 Folionr. 4152 - 4203, dec
131 http://proxy.handle.net/10648/32ee2543-f034-4995-9f2a-f42dfd26663d Geboorten Paramaribo. januari-juli 1955

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 116, jan 3 Folionr. 117 - 172, jan 4 Folionr. 173 - 232, jan 5 Folionr. 233 - 292, jan 6 Folionr. 293 - 350, jan 7 Folionr. 351 - 371, jan Folionr. 372 - 410, feb 8 Folionr. 411 - 468, feb 9 Folionr. 469 - 528, feb 10 Folionr. 529 - 575, feb 11 Folionr. 576 - 633, feb 12 Folionr. 634 - 693, feb 13 Folionr. 694 - 703, feb Folionr. 704 - 751, mrt 14 Folionr. 752 - 809, mrt 15 Folionr. 810 - 869, mrt 16 Folionr. 870 - 929, mrt 17 Folionr. 930 - 989, mrt 18 Folionr. 990 - 1042, mrt Folionr. 1043 - 1049, apr 19 Folionr. 1050 - 1094, apr 20 Folionr. 1095 - 1154, apr 21 Folionr. 1155 - 1214, apr 22 Folionr. 1215 - 1274, apr 23 Folionr. 1275 - 1332, apr 24 Folionr. 1333 - 1392, apr 25 Folionr. 1393 - 1394, apr Folionr. 1395 - 1452, mei 26 Folionr. 1453 - 1512, mei 27 Folionr. 1513 - 1572, mei 28 Folionr. 1573 - 1629, mei 29 Folionr. 1630 - 1683, mei 30 Folionr. 1684 - 1743, mei 31 Folionr. 1744 - 1771, mei Folionr. 1772 - 1803, jun 32 Folionr. 1804 - 1861, jun 33 Folionr. 1862 - 1919, jun 34 Folionr. 1920 - 1979, jun 35 Folionr. 1980 - 2039, jun 36 Folionr. 2040 - 2099, jun 37 Folionr. 2102 - 2124, jun Folionr. 2125 - 2161, jul
132 http://proxy.handle.net/10648/57e507c1-2f51-4cce-b600-caf6df2479b3 Geboorten Paramaribo. juli-december 1955

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

38 Folionr. 2162 - 2216, jul 39 Folionr. 2217 - 2276, jul 40 Folionr. 2277 - 2336, jul 41 Folionr. 2335 - 2394, jul 42 Folionr. 2395 - 2454, jul 43 Folionr. 2455 - 2461, jul Folionr. 2462 - 2514, aug 44 Folionr. 2515 - 2574, aug 45 Folionr. 2575 - 2634, aug 46 Folionr. 2635 - 2690, aug 47 Folionr. 2691 - 2735, aug 48 Folionr. 2736 - 2795, aug 49 Folionr. 2796 - 2853, aug 50 Folionr. 2854 - 2868, aug Folionr. 2869 - 2913, sept 51 Folionr. 2914 - 2973, sept 52 Folionr. 2974 - 3033, sept 53 Folionr. 3034 - 3093, sept 54 Folionr. 3094 - 3153, sept 55 Folionr. 3154 - 3213, sept 56 Folionr. 3214 - 3247, sept Folionr. 3248 - 3268, okt 57 Folionr. 3269 - 3328, okt 58 Folionr. 3329 - 3386, okt 59 Folionr. 3387 - 3446, okt 60 Folionr. 3447 - 3506, okt 61 Folionr. 3507 - 3566, okt 62 Folionr. 3567 - 3626, okt 63 Folionr. 3627 - 3650, okt Folionr. 3651 - 3686, nov 64 Folionr. 3687 - 3746, nov 65 Folionr. 3747 - 3801, nov 66 Folionr. 3802 - 3857, nov 67 Folionr. 3858 - 3917, nov 68 Folionr. 3918 - 3977, nov 69 Folionr. 3978 - 4039, nov 70 Folionr. 4040 - 4066, nov Folionr. 4067 - 4099, dec 71 Folionr. 4100 - 4159, dec 72 Folionr. 4160 - 4212, dec 73 Folionr. 4213 - 4272, dec 74 Folionr. 4273 - 4332, dec 75 Folionr. 4333 - 4392, dec 76 Folionr. 4393 - 4452, dec 77 Folionr. 4453 - 4458, dec
133 http://proxy.handle.net/10648/f38f5976-b74b-4b01-8f57-c5df4d376aff Geboorten Paramaribo. januari-juli 1956

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2057

1 Folionr. 1 - 56, jan 2 Folionr. 57 - 116, jan 3 Folionr. 117 - 176, jan 4 Folionr. 177 - 234, jan 5 Folionr. 235 - 294, jan 6 Folionr. 295 - 352, jan 7 Folionr. 353 - 372, jan Folionr. 373 - 412, feb 8 Folionr. 413 - 472, feb 9 Folionr. 473 - 532, feb 10 Folionr. 533 - 583, feb 11 Folionr. 584 - 643, feb 12 Folionr. 644 - 701, feb Folionr. 702 - 703, mrt 13 Folionr. 704 - 763, mrt 14 Folionr. 764 - 823, mrt 15 Folionr. 824 - 883, mrt 16 Folionr. 884 - 943, mrt 17 Folionr. 944 - 1003, mrt 18 Folionr. 1004 - 1063, mrt 19 Folionr. 1064 - 1082, mrt Folionr. 1083 - 1110, apr 20 Folionr. 1111 - 1170, apr 21 Folionr. 1171 - 1230, apr 22 Folionr. 1231 - 1290, apr 23 Folionr. 1291 - 1350, apr 24 Folionr. 1351 - 1406, apr Folionr. 1407 - 1410, mei 25 Folionr. 1411 - 1470, mei 26 Folionr. 1471 - 1530, mei 27 Folionr. 1531 - 1590, mei 28 Folionr. 1591 - 1646, mei 29 Folionr. 1647 - 1697, mei 30 Folionr. 1698 - 1757, mei 31 Folionr. 1758 - 1817, mei 32 Folionr. 1818 - 1819, mei Folionr. 1820 - 1877, jun 33 Folionr. 1878 - 1937, jun 34 Folionr. 1938 - 1997, jun 35 Folionr. 1998 - 2057, jun 36 Folionr. 2058 - 2117, jun 37 Folionr. 2118 - 2177, jun 38 Folionr. 2178 - 2200, jun Folionr. 2201 - 2222, jul 39 Folionr. 2223 - 2276, jul 40 Folionr. 2205 - 2260, jul (dubbel)
134 http://proxy.handle.net/10648/22b27e49-c08a-4049-8c4e-237b809ca548 Geboorten Paramaribo. juli-december 1956

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2057

41 Folionr. 2261 - 2320, jul (dubbel) 42 Folionr. 2321 - 2380, jul 43 Folionr. 2381 - 2440, jul 44 Folionr. 2441 - 2500, jul 45 Folionr. 2501 - 2559, jul Folionr. 2559 - 2560, aug 46 Folionr. 2561 - 2620, aug 47 Folionr. 2621 - 2680, aug 48 Folionr. 2679 - 2738, aug 49 Folionr. 2739 - 2787, aug 50 Folionr. 2788 - 2847, aug 51 Folionr. 2848 - 2903, aug 52 Folionr. 2904 - 2957, aug Folionr. 2958 - 2963, sept 53 Folionr. 2964 - 3023, sept 54 Folionr. 3024 - 3083, sept 55 Folionr. 3083 - 3143, sept 56 Folionr. 3144 - 3203, sept 57 Folionr. 3204 - 3263, sept 58 Folionr. 3264 - 3314, sept 59 Folionr. 3315 - 3347, sept Folionr. 3348 - 3372, okt 60 Folionr. 3373 - 3430, okt 61 Folionr. 3431 - 3490, okt 62 Folionr. 3491 - 3550, okt 63 Folionr. 3551 - 3610, okt 64 Folionr. 3611 - 3670, okt 65 Folionr. 3671 - 3730, okt 66 Folionr. 3731 - 3788, okt 67 Folionr. 3789 - 3801, okt Folionr. 3802 - 3848, nov