2.10.50.03 Inventaris van het archief van de Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996 Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2001 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Otto van der Meij, 20060818 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; ISAD (G) : General Archival Description, second edition, Ottawa 2000; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983. 24 maart 2011 2inv.nrs. 461-464 toegevoegd door Diederick Kortlang. 1 december 2008 1 Openbaarheidsberperking aangepast door Henny van Schie. Beschrijving van het archief Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996 SAIP / Pensioenen KNIL 1942-1996 K23002 30,20 meter; 465 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken, Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) De Stichting Administratie Indonesische Pensioenen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelingen m.b.t. de overzeese pensioenen en uitkeringen. Het archief bevat stamboekgegevens van KNIL-militairen en de Japanse interneringskaarten, ook m.b.t. marine personeel Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

De Stichting Administratie Indonesische Pensioenen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichting tot het voldoen van de weduwenpensioenen en wezen onderstanden aan de nagelaten betrekkingen van gewezen overheidspersoneel van Indonesië. Namens de minister neemt de stichting beslissingen ter uitvoering van de regelingen en aangelegenheden welk verband houden met zogenaamde overzeese pensioenen en uitkeringen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

In 1997 verzocht het Ministerie van Binnenlandse Zaken om archiefbescheiden deel uitmakend van bovenstaand archief te mogen vervangen door reproduktie (op grond van artikel 7 van de Archiefwet 1995). Hiervoor werd door het Ministerie van OCenW machtiging tot vervanging van de archiefbescheiden verleend volgens brief OCenW 25 juni 1997, kenmerk 97.449\FCJK.

Als uitvloeisel van het meerjarenconvenant, afgesloten op 15 september 1995 tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is door de CAS in de periode september 2000 - februari 2001 het archief bewerkt met betrekking tot de overzeese pensioenen afkomstig van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, 1942-1996. In de archieven bevonden zich echter twee historisch waardevolle kaartsystemen; de stamboekgegevens KNIL-militairen en de Japanse Interneringskaarten.

Inhoud en structuur van het archief MAISAO-WOTAP 2.10 Inhoud

In de archieven van SAIP bevonden zich de stamboekgegevens van KNIL-militairen en de Japanse interneringskaarten.

Verantwoording van de bewerking

Op verzoek van het ARA zijn de stamboekgegevens KNIL-militairen en de Japanse interneringskaarten gelicht, gealfabetiseerd en materieel verzorgd. Het resultaat van deze werkzaamheden is beschreven in deze inventaris.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig beperkt openbaar (A). Betreft stukken jonger dan 75 jaar. Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Een klein aantal stukken van dit archief is in een slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat het niet aangevraagd kan worden.

Andere toegang

Op de Japanse interneringskaarten (inventarisnummers 417-464) is een digitale index beschikbaar.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996, nummer toegang 2.10.50.03, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, SAIP / Pensioenen KNIL, 2.10.50.03, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Koloniën: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, Stamboekgegevens KNIL-militairen, ca.1852-1951. Zie toegang 2.10.50.02

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A Stamboekgegevens KNIL-militairen 1-416 Stamboekgegevens KNIL-militairen. 1942-1996

Alfabetisch op achternaam geordend.

1 http://proxy.handle.net/10648/2359802d-2235-4650-91aa-bc6dd9f4fc2f Aa

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2 http://proxy.handle.net/10648/eb79aebe-4c7d-4282-ab49-48036f6f8210 Ab

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

3 http://proxy.handle.net/10648/e4421e18-0df2-4eb4-a562-b4b373c9f968 Ac

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

4 http://proxy.handle.net/10648/f57fdeb1-2282-4b91-b2ec-f48f35a5b33a Ad

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

5 http://proxy.handle.net/10648/463eb10c-f843-476f-84f0-f96decee8093 Ae

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

6 http://proxy.handle.net/10648/8c91e770-c9ee-4adc-9fed-634555c93da9 Af

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

7 http://proxy.handle.net/10648/145cf73b-9e02-4b6e-879b-826780980457 Ag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

8 http://proxy.handle.net/10648/0242aa88-3e08-4de1-95a5-8193a0e17ccd Ah

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

9 http://proxy.handle.net/10648/d358ccf5-9ad5-4c1d-9819-d53557f4880b Ai

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

10 http://proxy.handle.net/10648/ce3c28b3-f079-41bc-b4f2-3db1e9b6c6eb Aj

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

11 http://proxy.handle.net/10648/cd18d902-ceb5-40eb-b172-2a86033cd88e Ak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

12 http://proxy.handle.net/10648/56edbd8a-5036-4015-9b92-ddbf7972b11b Ala - Alp

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13 http://proxy.handle.net/10648/f7a152df-d494-4f67-9826-c86f91cdc83f Als - Alw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

14 http://proxy.handle.net/10648/73743b4e-e39e-4ec8-aae8-cafb99eaf502 Am

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

15 http://proxy.handle.net/10648/de0187ac-1eec-46f9-8947-96fd676df926 An

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

16 http://proxy.handle.net/10648/a24197a4-5d1c-40eb-97f9-c8e267972f19 Ao

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

17 http://proxy.handle.net/10648/6767faef-c6fb-48a9-a4f1-1755bd7c3b0b Ap

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

18 http://proxy.handle.net/10648/c621a24a-04a1-4de0-ba92-a43cbcc93df3 Ar

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

19 http://proxy.handle.net/10648/924dba09-5283-463d-88d4-a6689e681e6e As

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

20 http://proxy.handle.net/10648/54dedc97-f444-4adb-a53c-7710b464cc40 At

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

21 http://proxy.handle.net/10648/b96b7149-336b-4874-a159-ffb899fe8969 Au

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

22 http://proxy.handle.net/10648/0934c523-ba7d-45db-8398-5dbe06923bf4 Av

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

23 http://proxy.handle.net/10648/717cd452-2b14-45df-a9db-1520219fe03e Aw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

24 http://proxy.handle.net/10648/ed06a34b-8953-4114-b4e6-a9f1c2090c9f Ay

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

25 http://proxy.handle.net/10648/11bace78-5332-45ae-b12c-a4b7c5bd5c9d Baa

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

26 http://proxy.handle.net/10648/e5f39456-5274-46a4-9d12-18102b3f37f7 Bab

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

27 http://proxy.handle.net/10648/6ba50ee8-22bf-4f65-a355-9947964cc914 Bac

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

28 http://proxy.handle.net/10648/dc99e22a-2dea-4054-a095-1bb2466b4dc9 Bad

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

29 http://proxy.handle.net/10648/8d7e30c6-4de3-4c48-b7a2-1c906c873c58 Bae

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

30 http://proxy.handle.net/10648/b21166e3-b68c-4d80-85c5-54992ebda0f8 Bag - Bah

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

31 http://proxy.handle.net/10648/f87482aa-2b9d-4a1d-985f-d383df339cd9 Bai - Baj

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

32 http://proxy.handle.net/10648/7f485f39-6980-4e94-8e82-d9a261fe35b5 Bak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

33 http://proxy.handle.net/10648/b295256d-3dd7-44bc-a71a-6d5b4a1c319f Bal

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

34 http://proxy.handle.net/10648/ee0696d2-1dbe-461e-ace0-17b02166bc19 Bam

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

35 http://proxy.handle.net/10648/3426f66c-84dd-4cb8-a0d4-88815c9b69f0 Ban

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

36 http://proxy.handle.net/10648/aadd41aa-ade8-41f9-bad7-713d7a0d6532 Bao - Bap

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

37 http://proxy.handle.net/10648/ef1222b5-33d9-4b42-b402-9794d1bffd7a Bar

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

38 http://proxy.handle.net/10648/3c742451-c3df-46d4-adea-4a4faabdb9a5 Bas

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

39 http://proxy.handle.net/10648/a44ee90d-763c-4902-95d3-a185440e52d7 Bat

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

40 http://proxy.handle.net/10648/ce510e91-4135-4b80-84b3-272dd8539519 Bau

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

41 http://proxy.handle.net/10648/0215e480-98ef-40e5-99ce-7d21687e3d4b Bav

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

42 http://proxy.handle.net/10648/41bfc445-868d-4959-9870-f9af1b842926 Baw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

43 http://proxy.handle.net/10648/811064f0-78df-4a26-8f7b-1a673855a45a Bax

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

44 http://proxy.handle.net/10648/1c6de2c0-7c23-4aa7-a8ab-1fa5673908a8 Bay

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

45 http://proxy.handle.net/10648/bab7a651-c7db-45f6-95d6-68a4e48b8593 Baz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

46 http://proxy.handle.net/10648/826e63b5-09c3-4b9f-ad5d-5b38694ff39d Bea

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

47 http://proxy.handle.net/10648/370887a3-5c79-401a-afb0-2e101f4ecddb Bec

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

48 http://proxy.handle.net/10648/c07ffb43-a16d-4ebf-bc91-15a7413fe580 Bed

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

49 http://proxy.handle.net/10648/1a9792ab-73c3-449a-804a-9d82e1dcbb0a Bee

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

50 http://proxy.handle.net/10648/1223731b-bbab-4cb3-a210-b9ae576f8333 Bef

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

51 http://proxy.handle.net/10648/a0abedd4-6ae5-43bb-bef7-1df0ec1510b1 Beg

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

52 http://proxy.handle.net/10648/87e2a20c-9c29-4d88-9244-faf912425c96 Beh - Bei

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

53 http://proxy.handle.net/10648/90c1157d-78a3-4b0f-a122-1331d58a0df9 Bek

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

54 http://proxy.handle.net/10648/3b746c6d-eb79-4eee-8d7c-2fb44ca685a1 Bel

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

55 http://proxy.handle.net/10648/0a75ce49-2932-42d4-8cf0-db0959195149 Bem

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

56 http://proxy.handle.net/10648/7991a001-b970-4f49-b833-c1aa466f9b90 Ben

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

57 http://proxy.handle.net/10648/7484287b-eacd-41f9-a5b0-85e7f55b74bd Beo

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

58 http://proxy.handle.net/10648/12a69a10-215f-46ac-8ca7-5854a460a558 Berc - Berf

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

59 http://proxy.handle.net/10648/b5e731cf-3453-436f-8682-4769bbcf9123 Berg - Berghe

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

60 http://proxy.handle.net/10648/d30bea69-e444-4d3b-9da1-772b9620240c Berghen - Beri

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

61 http://proxy.handle.net/10648/04901dd4-5d0f-450a-98b3-c2d4b9dace48 Berk - Bern

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

62 http://proxy.handle.net/10648/bbd32110-74c6-41fe-a849-e721ceac2530 Bero - Berw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

63 http://proxy.handle.net/10648/ccdc9366-857b-47ae-92ed-ed24a26e2f17 Bes

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

64 http://proxy.handle.net/10648/180a05df-e8cb-43fb-bc6a-bd7d1e60ca40 Bet

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

65 http://proxy.handle.net/10648/82d21b68-c9d8-431d-8c10-7c97139db861 Beu

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

66 http://proxy.handle.net/10648/8d09cdf3-7b44-4c4a-a8b5-b43562c86e9d Bev

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

67 http://proxy.handle.net/10648/12a799e1-5fb3-4cfa-9dc5-83e98c816daa Bex

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

68 http://proxy.handle.net/10648/791987c7-37cc-4cbd-b239-ed0feb0c8d54 Bey

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

69 http://proxy.handle.net/10648/d27bb627-64df-4c78-8fec-7e380d228ab6 Bez

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

70 http://proxy.handle.net/10648/bb1d4935-b82b-40bc-b5f9-9cd19272eeb0 Bi

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

71 http://proxy.handle.net/10648/c5aead4f-cc74-49f3-ab98-c010c66ed0b6 Bla

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

72 http://proxy.handle.net/10648/7117e2d6-e825-4858-8cf7-51b48fa330ac Ble

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

73 http://proxy.handle.net/10648/43519c42-8dd5-40aa-90db-fe0942f6a0be Bli

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

74 http://proxy.handle.net/10648/0d0ccb38-3812-4f59-b71f-5b61e2b0d2de Blo

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

75 http://proxy.handle.net/10648/87211a9f-8188-440f-86d2-69ca2d98e1c5 Blu

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

76 http://proxy.handle.net/10648/e90a9d36-3da2-47ee-8c30-562591a75657 Bly

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

77 http://proxy.handle.net/10648/c9da1c71-a32c-4ab7-b7d2-2e4adcd40517 Boa

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

78 http://proxy.handle.net/10648/8e1223a9-892c-47d7-892d-c7d915d3392a Bob

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

79 http://proxy.handle.net/10648/759d1bb2-a4a1-423c-b096-b462ace3e864 Boc

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

80 http://proxy.handle.net/10648/6207180e-15db-46ab-af32-b6216ed0e21b Bod

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

81 http://proxy.handle.net/10648/c822b84a-1664-4c83-87c0-eb67079b8982 Boe

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

82 http://proxy.handle.net/10648/85cabcf5-01f1-4abe-9a4f-54f1fbaf3d33 Bog

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

83 http://proxy.handle.net/10648/4f4f2f9f-03be-44db-a965-131ef9f6115d Boh

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

84 http://proxy.handle.net/10648/8cf6fd5b-5f9f-4194-b34f-52e233c778ec Boi

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

85 http://proxy.handle.net/10648/6ce51d9b-6bde-42a5-ba6a-0be39fe08130 Boj

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

86 http://proxy.handle.net/10648/58f3c469-ef20-40f1-a28d-c92d0d3757bc Bok

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

87 http://proxy.handle.net/10648/08dcd4c8-bb1a-4398-bcff-89c26dbd36a6 Bol

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

88 http://proxy.handle.net/10648/4ef8ff87-7709-4cef-a751-95812eacace9 Bom

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

89 http://proxy.handle.net/10648/352e7ce3-f6c6-4d94-9b65-6ed81fc079d1 Bon

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

90 http://proxy.handle.net/10648/9ec1f5d0-0bb3-45e2-badd-0900f835bbea Boo

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

91 http://proxy.handle.net/10648/98059e90-d4a2-40a3-8024-ace4a7cff577 Bor

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

92 http://proxy.handle.net/10648/ecd75d69-73de-43ec-985a-9840dddb5c16 Bos

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

93 http://proxy.handle.net/10648/9221e8b4-669e-4ecb-9733-630756c883ea Bot

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

94 http://proxy.handle.net/10648/594f3d81-040c-43e0-ac9f-f3d7fb9f8842 Bou

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

95 http://proxy.handle.net/10648/579c5bfb-d8c0-4a1e-919b-dbe4c8212971 Bov

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

96 http://proxy.handle.net/10648/d02169b2-9732-49f9-857c-60386c8603f4 Bow

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

97 http://proxy.handle.net/10648/e9ac5a42-69e5-40c7-b062-104d9cb6c25d Box

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

98 http://proxy.handle.net/10648/8bce42af-2d09-4ef1-96d1-1bf79fa7a0ab Boy

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

99 http://proxy.handle.net/10648/cd17b021-8012-44b4-87f9-41e91fa11f5a Bra

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

100 http://proxy.handle.net/10648/35be7f6e-1763-4be8-a6d3-6838cfe6770a Bre

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

101 http://proxy.handle.net/10648/88d5e671-f2a0-4491-a834-a48a41a595a8 Bri

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

102 http://proxy.handle.net/10648/3e260301-ea68-418e-9958-f36c3ac219de Broc - Bronsch

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

103 http://proxy.handle.net/10648/1cc15915-eaf8-4afe-961d-1077829597c8 Bronse - Brouw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

104 http://proxy.handle.net/10648/7a991a5e-5508-41c5-8dce-6e1b8f57325b Bruc - Brug

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

105 http://proxy.handle.net/10648/6ca16516-de7b-4757-b5c3-5587e0eaef61 Bruh - Brum

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

106 http://proxy.handle.net/10648/de0831f9-2fc2-4d04-9c49-170e00066d81 Brun - Bruyn

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

107 http://proxy.handle.net/10648/65540594-469e-4c46-b38c-b756f2a118d4 Bruyn de - Bruynt

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

108 http://proxy.handle.net/10648/1a18cf11-2946-45f3-94de-605f02e588c6 Brij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

109 http://proxy.handle.net/10648/20d65fc2-88fb-4597-8cdf-406ca3f03ea3 Bub - Buc

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

110 http://proxy.handle.net/10648/20006661-5918-4f3c-9224-bc62b35c78aa Bud - Buf

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

111 http://proxy.handle.net/10648/0830859f-0e50-48ba-886b-efec42431d1d Bug - Bum

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

112 http://proxy.handle.net/10648/5f06ad73-52eb-4158-845a-634745bdfccb Bun - Bup

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

113 http://proxy.handle.net/10648/5f8a1789-c258-4269-8120-406fc48f30b2 Bur

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

114 http://proxy.handle.net/10648/e1960f0b-039e-4888-ac4c-554898fc9cd0 Bus

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

115 http://proxy.handle.net/10648/1866ae88-fa8e-4210-8943-1f3038a5c84c But

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

116 http://proxy.handle.net/10648/b52c149b-191d-4529-89aa-0f6aff5394c7 Buv

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

117 http://proxy.handle.net/10648/b14be95b-6264-4afd-b07b-1e33f81d29a6 Buw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

118 http://proxy.handle.net/10648/8ab2abc7-8f6c-482a-8d67-42f7d1880a35 Buy

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

119 http://proxy.handle.net/10648/393a6ddf-9e98-4f34-9edd-e1b4810c4deb By

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

120 http://proxy.handle.net/10648/cbc53f6c-54dd-4c33-8db0-8af91133559c Cab - Car

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

121 http://proxy.handle.net/10648/f80ad2fd-336e-4f49-ba0a-5ad4ac928515 Cas - Cey

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

122 http://proxy.handle.net/10648/b1f6461c-456f-4cc9-ba25-c0ad0a6098bd Cha - Coel

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

123 http://proxy.handle.net/10648/c74bc9bb-d9dc-45f3-ac81-e368b9a17b0d Coem - Cop

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

124 http://proxy.handle.net/10648/a00f8d20-e325-4281-b2fc-b988e608c873 Cor - Croes

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

125 http://proxy.handle.net/10648/8d3aedf9-339e-42a8-b444-7cb5220b3ffe Croese - Czer

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

126 http://proxy.handle.net/10648/e4ce3d0f-0f17-47df-b936-5a04d4185ba7 Daa - Dams

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

127 http://proxy.handle.net/10648/033264db-d4cd-4117-82de-84109c99dc6f Damsma

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

128 http://proxy.handle.net/10648/59aebb28-9014-4df0-adae-a29226799daf Dec - Del

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

129 http://proxy.handle.net/10648/6237148f-a2b4-4385-8815-d79d02eb613d Dem - Deti

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

130 http://proxy.handle.net/10648/e7c04274-efe6-43a5-b012-c746518c5683 Dete - Dib

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

131 http://proxy.handle.net/10648/3a175766-173b-4f85-b7e7-404711629f89 Dic - Diks, B.J.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

132 http://proxy.handle.net/10648/b0b6e735-fec5-4099-ba13-627ef0859f0e Diks, M.E. - Djo

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

133 http://proxy.handle.net/10648/0ddd9ead-34d2-4c6b-91ef-3d55f7054722 Dob - Dom, M

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

134 http://proxy.handle.net/10648/a4499027-70f4-4cc1-a4fc-4dd8c1630804 Dom, V - Don

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

135 http://proxy.handle.net/10648/13d66da5-04e3-4cda-a255-3980ea78ff65 Doo - Dorp, A

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

136 http://proxy.handle.net/10648/b7595e71-e03b-42c4-9f6a-9ca48b7029ab Dorp, M - Dra

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

137 http://proxy.handle.net/10648/59fd8c5a-6298-4c1b-b9db-f45b19d16d20 Dre - Drum

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

138 http://proxy.handle.net/10648/ab9a7359-35a6-496b-880c-f8ab0b0ccc18 Drup - Dul

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

139 http://proxy.handle.net/10648/d8b71ffb-b20e-47e3-a4cd-56da11e77d7e Dum - Duijkers, G.A.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

140 http://proxy.handle.net/10648/517ae9c2-7209-4ea0-9dc3-694e875bf40a Duijkers, G.E. - Dy

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

141 http://proxy.handle.net/10648/89d950f6-04a0-4656-9c06-c4064971a7bc Ea - Echt

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

142 http://proxy.handle.net/10648/6d1e9b7d-6d78-42de-8915-d3e68051600e Eck

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

143 http://proxy.handle.net/10648/2e17804f-9171-445d-a91d-1acd533086df Ee - Ek

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

144 http://proxy.handle.net/10648/a3cfa131-496e-49a8-b968-51cc1cac385d El

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

145 http://proxy.handle.net/10648/66416368-369e-4576-a34d-df9c21aabd16 Em

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

146 http://proxy.handle.net/10648/5ebe1138-461f-4318-ac1a-53bc0e268e4c En - Ernst

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

147 http://proxy.handle.net/10648/f94e18fa-2dcb-4ff8-a416-219e262d1c3d Ernste - Ex

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

148 http://proxy.handle.net/10648/950980e5-e0d9-44e6-ba94-d80f308ac432 Ey - Ez

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

149 http://proxy.handle.net/10648/161a18d6-7ab1-48f2-ae36-58a7f298286d Faa - Fav

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

150 http://proxy.handle.net/10648/3dc8c252-c8c8-46cf-950d-4962e11083a5 Feb - Fey

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

151 http://proxy.handle.net/10648/a8c63653-7351-41c4-ba8f-e9536d9d5933 Fic - Fiv

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

152 http://proxy.handle.net/10648/e64905f5-0b90-4660-a3f0-69447dd4f288 Fla - Flo

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

153 http://proxy.handle.net/10648/3b1e6103-99c8-4d72-b339-6818cc2edbad Foc - Fou

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

154 http://proxy.handle.net/10648/45f78e93-3d87-4a10-aa9a-b061e50f9616 Fraa - Fran

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

155 http://proxy.handle.net/10648/40607742-90a7-462d-b729-40dcb6f3689c Fred - Frey

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

156 http://proxy.handle.net/10648/6b12e10c-82f4-4ae7-8510-1ee71ca97383 Fri - Fry

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

157 http://proxy.handle.net/10648/1f1f0eb8-a40d-4642-9afb-c9784603a07a Fuc - Fut

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

158 http://proxy.handle.net/10648/57e80f87-73cf-4c0c-8bab-8b7bf1638ea9 Fy

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

159 http://proxy.handle.net/10648/aabfa011-7a15-4ccc-b92d-0bf553ea7ef9 Gaa - Gai

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

160 http://proxy.handle.net/10648/f6a61764-fcb3-446f-b28f-b9ce99841c3c Gal

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

161 http://proxy.handle.net/10648/9515a67c-3a3b-449c-946f-e49a8d01f3c8 Gam - Geb

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

162 http://proxy.handle.net/10648/5450d423-750a-45fe-a127-dd0c983013c6 Ged - Geis

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

163 http://proxy.handle.net/10648/0ced23c4-971a-4e21-a23f-c3eeda880809 Geit - Gerab

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

164 http://proxy.handle.net/10648/87e6915a-0df1-48cf-b92f-ed5f0957ee7b Gerae - Gey

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

165 http://proxy.handle.net/10648/002ac338-6eba-47b9-abaa-21dd5a7d4353 Ghe - Gil

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

166 http://proxy.handle.net/10648/9d6af703-6968-4570-b2f0-b354dcf15f72 Gim - Git

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

167 http://proxy.handle.net/10648/0613f91b-2cc3-4b0b-8248-97b3435054aa Glad - Gon

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

168 http://proxy.handle.net/10648/e8be70c3-fe7e-4726-911a-914692b15b6e Goo - Gor

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

169 http://proxy.handle.net/10648/7a3e22d9-8d30-4a59-a730-1fd5d152b6cc Gos - Goy

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

170 http://proxy.handle.net/10648/8d81a106-9f65-49ca-aed8-c673f1b6a3ce Gra - Graa

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

171 http://proxy.handle.net/10648/22dbfed3-6592-4253-ab3f-1db8b3f9508f Grac - Gri

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

172 http://proxy.handle.net/10648/9953dadd-ca58-4bb3-9a87-cc857c785bd8 Gro

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

173 http://proxy.handle.net/10648/247ec351-38a4-40b6-a5ec-6c5fc916bc51 Groo - Grou

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

174 http://proxy.handle.net/10648/779fd11b-bf54-4f62-b1cc-e90bdaf962b1 Gru - Gry

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

175 http://proxy.handle.net/10648/0e62bedb-77a9-4519-9096-2809ca17c91a Gsch - Gil

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

176 http://proxy.handle.net/10648/6630c676-3fdf-4c9d-b1ef-677dadfbbff8 Gul - Gy

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

177 http://proxy.handle.net/10648/c95c44f4-4ec1-4e88-9de4-d1cea8c29711 Haa

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

178 http://proxy.handle.net/10648/c440c4fd-1ded-4e1a-9b20-b7b71f86b59d Hab - Haf

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

179 http://proxy.handle.net/10648/e5c95c68-d868-48ad-bc3d-bd05127e68cb Hag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

180 http://proxy.handle.net/10648/29221169-5cf4-4b2b-bc9c-44a6916b14a8 Hah - Hal

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

181 http://proxy.handle.net/10648/30bdf3cf-cb1d-4c80-ad41-b794b1db42c4 Ham

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

182 http://proxy.handle.net/10648/6e6f0219-11aa-4782-9967-392d0c9f2607 Han

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

183 http://proxy.handle.net/10648/f17a9dc4-92f4-4c11-adde-dfcfa412feac Hap

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

184 http://proxy.handle.net/10648/6727ab08-8cd2-4053-853a-15df0c038c27 Harb - Hars

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

185 http://proxy.handle.net/10648/c882985d-4e76-4d0e-ab81-6da8f883104b Hart - Harw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

186 http://proxy.handle.net/10648/2925d2ed-4798-43a8-8bd7-fa4636d1f106 Has - Haz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

187 http://proxy.handle.net/10648/504d90ff-f309-4258-9f9d-0b03dbad440d Hea - Heg

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

188 http://proxy.handle.net/10648/1aac63c0-70dc-445c-be99-42af7512afb3 Heh - Hei

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

189 http://proxy.handle.net/10648/9fb03662-9f5b-49b6-b47c-00b9a031e0d3 Hek

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

190 http://proxy.handle.net/10648/92afcd36-9a05-4931-b64e-617d03c101cf Hel

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

191 http://proxy.handle.net/10648/45c8ff3b-49a7-4811-80db-1eb0de71429a Hem - Hep

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

192 http://proxy.handle.net/10648/cc538081-5e64-4815-aeff-93dcecfaa53a Her - Herm

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

193 http://proxy.handle.net/10648/3abf4f90-d831-4d03-a31e-c89f46c6269b Hern - Hes

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

194 http://proxy.handle.net/10648/19ddb683-2bda-43cb-a57d-d2f5a8d8e856 Het - Heu

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

195 http://proxy.handle.net/10648/de3bd17b-ea04-4e68-b3f5-d95f07e891a5 Hev - Hez

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

196 http://proxy.handle.net/10648/c7ff1149-4a46-43ea-9486-b8876f83f3f9 Hia - Hit

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

197 http://proxy.handle.net/10648/cd692404-2b6e-4391-8589-be7973819039 Ho - Hoek

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

198 http://proxy.handle.net/10648/86337b63-85e8-4ed6-a152-96f36451fa9f Hoel - Hog

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

199 http://proxy.handle.net/10648/cc92528d-4f0b-4ed5-8270-410d576a63a0 Hoh - Hol

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

200 http://proxy.handle.net/10648/fae56eb0-a30e-4166-84b2-d9681e97f47c Hom - Hoog

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

201 http://proxy.handle.net/10648/ea11964c-fe16-487c-b554-fe6523452080 Hooi - Hooy

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

202 http://proxy.handle.net/10648/8cc5e938-e394-4683-85b3-7decdb46c1c4 Hop - Houw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

203 http://proxy.handle.net/10648/35463c20-b82f-4ab9-98b2-0de6ce79d344 Hov - Hoz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

204 http://proxy.handle.net/10648/61391473-2331-4371-88c4-9795632d0ec7 Hua - Huh

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

205 http://proxy.handle.net/10648/02172b84-86d9-4a84-aee3-78579b643550 Huk - Hul

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

206 http://proxy.handle.net/10648/c4a994f8-3683-4f30-a3e8-b673e3f1cf84 Hum - Hup

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

207 http://proxy.handle.net/10648/bd093845-7b57-4eeb-adcb-cc37a3837c8d Hui - Hut

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

208 http://proxy.handle.net/10648/319ca40a-bb7e-4241-b7da-9285913adf21 Huu - Hyp

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

209 http://proxy.handle.net/10648/2c719dc5-f6b6-4732-bfd6-6a70e9df6ec4 I - Iz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

210 http://proxy.handle.net/10648/1b24d475-6305-47df-951b-336fc47baa68 Jaa - Jag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

211 http://proxy.handle.net/10648/dcfb6685-c87a-4683-9132-840cdbecf2cd Jah - Jansen, E.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

212 http://proxy.handle.net/10648/c4a7fdb1-5ae1-41bc-8540-deaf03ab27a6 Jansen, F.- Jansen, W

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

213 http://proxy.handle.net/10648/2b93b22a-efa3-4dd7-8b82-e2244cc68889 Jansen-Eijken-Sluijters, C.W. - Janss

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

214 http://proxy.handle.net/10648/7d4bd83e-a18a-40b9-901a-eb986cf1fce3 Jansz - Jaw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

215 http://proxy.handle.net/10648/7f177f0e-5248-45d8-8176-17bd2c03b666 Jea - Jez

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

216 http://proxy.handle.net/10648/fce1cd3f-af09-44ba-af86-6f7fb29058e1 Jil - Jone

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

217 http://proxy.handle.net/10648/6b35f2e4-60b5-489b-a960-2f7358757fa3 Jong - Jonga

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

218 http://proxy.handle.net/10648/1685933a-0407-4099-8be7-8a3196e2a2a8 Jongb - Jonke

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

219 http://proxy.handle.net/10648/046af529-d1db-46fa-bf5c-7ce8df4b0f4a Jonkm - Jut

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

220 http://proxy.handle.net/10648/1e5f8c05-f2e5-440a-8c99-6c2f64a98949 Kaa - Kak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

221 http://proxy.handle.net/10648/79d00797-ced9-4a00-a716-b5eca909dffc Kal - Kam

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

222 http://proxy.handle.net/10648/f1b73c01-ba81-4476-acb8-3aefa5cbebe4 Kam - Kar

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

223 http://proxy.handle.net/10648/df680cb2-c653-480e-b47b-62279e0c7776 Karr - Kary

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

224 http://proxy.handle.net/10648/09588334-09ca-4593-b701-f97e3c546018 Kas - Kay

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

225 http://proxy.handle.net/10648/9f8d40aa-c20e-49b0-b614-687a209e1476 Kdi - Kem

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

226 http://proxy.handle.net/10648/d2629bac-aa3e-4673-9944-356daeece149 Ken - Ker

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

227 http://proxy.handle.net/10648/217f3040-e5c0-434b-855d-f82a87e83bb1 Ker - Key

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

228 http://proxy.handle.net/10648/adb099e4-fd8b-490f-917f-bab7e3f2b061 Key - Kiv

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

229 http://proxy.handle.net/10648/69d39044-72eb-4067-8b14-d156806472bb Kla - Kle

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

230 http://proxy.handle.net/10648/06041e93-c5c9-49e4-90fb-b5fabfff81cd Kle - Kli

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

231 http://proxy.handle.net/10648/b59fd460-1d96-40b2-9627-7ced4e11aeb2 Kli - Kly

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

232 http://proxy.handle.net/10648/fe9da40e-94b6-44ee-8607-e5ca2d7a79a4 Kna - Knij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

233 http://proxy.handle.net/10648/dd3261a4-f022-46c7-9946-6da716fb0c49 Ko - Koh

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

234 http://proxy.handle.net/10648/60e373c9-7ea9-4d22-be68-1e6707870e3f Koi - Kom

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

235 http://proxy.handle.net/10648/d8e7d3dc-8112-4b62-be22-7a7e90fb0712 Kon - Koo

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

236 http://proxy.handle.net/10648/45eb098f-e8f9-4e13-9e12-b48d8b126fe4 Koo - Kor

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

237 http://proxy.handle.net/10648/dd254857-b3d4-4752-ac99-93b8cbb35645 Kor - Kou

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

238 http://proxy.handle.net/10648/0fef04d5-cd02-47dd-ae99-d619e479bfa4 Kow - Kra

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

239 http://proxy.handle.net/10648/db8fd6ca-bc1e-4362-8bbc-450e6a7a093b Kre - Kro

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

240 http://proxy.handle.net/10648/83f3d7ac-d627-4b32-abaa-f36b879a6fe3 Kro - Kry

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

241 http://proxy.handle.net/10648/71eeff9b-46bc-4a61-afeb-91425f7d57b3 Kub - Kul

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

242 http://proxy.handle.net/10648/d1d4317b-6167-4ead-aead-08e32bc796db Kum - Kwi

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

243 http://proxy.handle.net/10648/ed5e262b-6a25-49d7-98a7-960d2615499b La - Lag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

244 http://proxy.handle.net/10648/34acf6bb-d3d6-47cd-84ab-d3b683cc6fc2 Lah - Lam

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

245 http://proxy.handle.net/10648/fc33219f-33cf-43fc-9938-e66db6240551 Lan - Lang

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

246 http://proxy.handle.net/10648/0676b8ca-38af-49fd-b75e-5befac1cd96f Lanj - Lat

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

247 http://proxy.handle.net/10648/33c8239d-9a09-46ff-81c2-9da72ec70400 Latu - Latum

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

248 http://proxy.handle.net/10648/d2980f33-2274-4260-b36a-f1334c848c9b Latun - Lauw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

249 http://proxy.handle.net/10648/b1623fda-7f93-498c-b106-e58a59b57365 Lav - Leen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

250 http://proxy.handle.net/10648/896b21d0-9cdf-4d1a-904f-a74e66cf4a6f Leer - Leh

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

251 http://proxy.handle.net/10648/c43209b4-4d5f-47d4-aea2-8d1db6c2a7ce Lei - Lem

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

252 http://proxy.handle.net/10648/f8abf9e5-b54e-44b7-84a2-521957e90ea5 Len - Les

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

253 http://proxy.handle.net/10648/2d48790a-c430-4fd0-8338-e9d109c979ec Let - Lez

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

254 http://proxy.handle.net/10648/4efb8580-d3d2-4304-bf86-b3d5e9454f02 Lib - Lig

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

255 http://proxy.handle.net/10648/3dff12fe-4734-4d34-8a4a-919e6d858c1a Lik - Ling

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

256 http://proxy.handle.net/10648/bda9813d-7af8-4a3c-a5d5-5ad12b82212e Link - Liz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

257 http://proxy.handle.net/10648/9179b9d4-8f6b-4b6c-981a-990db6871517 Lo - Lom

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

258 http://proxy.handle.net/10648/971900ab-b7a8-4a20-bfdb-47e0c763ce58 Lon - Lop

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

259 http://proxy.handle.net/10648/5fa9a82c-78d5-49b2-8cbd-7ef15049d38b Lor - Loz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

260 http://proxy.handle.net/10648/7eadf9d0-228e-4c09-830f-51a1e32d0906 Lub - Lijt

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

261 http://proxy.handle.net/10648/db491d34-cca0-41b8-911e-23727b315b70 Maa - Mah

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

262 http://proxy.handle.net/10648/73d6d01a-0140-4288-8368-280f50b62f33 Mai

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

263 http://proxy.handle.net/10648/82125430-998b-42bd-80ef-3162cbee3b1c Maj - Mal

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

264 http://proxy.handle.net/10648/213be41a-1127-4cba-9e96-c7c2060f7347 Mam - Mant

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

265 http://proxy.handle.net/10648/c1ab2458-c442-4166-9c88-18ae2439d228 Manu - Manz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

266 http://proxy.handle.net/10648/e3fbe91a-0f38-48e3-ab4f-7bc5113b3436 Mao - Maq

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

267 http://proxy.handle.net/10648/4ec4316a-d58e-47c0-bc15-2aa87e6a1f1f Mara - Maro

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

268 http://proxy.handle.net/10648/884f6832-d148-4381-9fe2-ffae577ec7e7 Marp - Marij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

269 http://proxy.handle.net/10648/c077aee2-b444-42c0-80ed-c173f4949afd Mas

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

270 http://proxy.handle.net/10648/6b2fe8d2-4f54-405a-8062-7e3ea55df3ea Mat

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

271 http://proxy.handle.net/10648/f9d01165-45ba-4e2f-a016-5b6a3ff82011 Mau - Maz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

272 http://proxy.handle.net/10648/bfe8e7eb-b5e8-4329-bdfd-20eddc7ecf5f Mea - Mee

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

273 http://proxy.handle.net/10648/b76dfeda-d770-4adf-92e2-225ae9502ec9 Meg - Mei

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

274 http://proxy.handle.net/10648/17473d0d-42fe-4732-ba07-4c1f6d0c0a43 Mek - Mem

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

275 http://proxy.handle.net/10648/5587a4b6-9034-4c02-bfa0-9b10c7240bce Men - Mer

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

276 http://proxy.handle.net/10648/38d47636-a266-4fc0-a90d-b4d02d60bba9 Mes - Met

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

277 http://proxy.handle.net/10648/2992f989-3142-4079-b848-795b18dd5d6f Meu

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

278 http://proxy.handle.net/10648/7c2ceb26-efd7-482c-b65a-39d663a5fcdc Meij - Meijer, J.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

279 http://proxy.handle.net/10648/e7d4216a-7f34-44cb-9b0d-f4c0f2705f39 Meijer, K. - Mez

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

280 http://proxy.handle.net/10648/c5204cd0-1af7-4f29-975e-44c6f589ea11 Mi

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

281 http://proxy.handle.net/10648/453f8a4b-cc21-46ae-a222-84968d564caa Ml

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

282 http://proxy.handle.net/10648/c167c618-d0a6-45dd-9b6f-8d6602994a5d Mob - Moe

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

283 http://proxy.handle.net/10648/47292d3d-9b71-499d-8857-e58705b6cadd Mog - Mol

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

284 http://proxy.handle.net/10648/596ce600-0a21-4f08-ab3e-c6031ba600ed Mom - Mor

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

285 http://proxy.handle.net/10648/21c3c532-2d4c-4076-8c98-5ed8cc49adcb Mos - Moz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

286 http://proxy.handle.net/10648/6121d564-d0e5-4a65-bcd3-45db4bb00666 Mr

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

287 http://proxy.handle.net/10648/37f1bf01-fe71-4d57-808a-a34598ef468d Mua - Mul

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

288 http://proxy.handle.net/10648/e195c750-0908-4e5d-b924-4be9a36ba5a4 Mum - Mij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

289 http://proxy.handle.net/10648/88cbefb6-0630-4798-bd1c-53e47cc9fc99 Naa - Nan

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

290 http://proxy.handle.net/10648/c89a023d-fbb9-4509-bf60-2b1545e6b3d2 Nar - Nee

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

291 http://proxy.handle.net/10648/145e33e9-0ed5-4d21-9cc8-461365c67ad5 Neg - Neij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

292 http://proxy.handle.net/10648/b170ffb5-64f1-4ef2-973f-99d8fcab2701 Nga - Nie

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

293 http://proxy.handle.net/10648/5ddbcc65-ecf4-4726-99c8-e9d31595cd30 Nie - Nik

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

294 http://proxy.handle.net/10648/c199a720-426e-466b-85f2-ef70e8de4d75 Nil - Nom

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

295 http://proxy.handle.net/10648/0a28c927-406a-44cb-9e6f-82ac7b702a3a Non - Noij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

296 http://proxy.handle.net/10648/84466c37-13e3-4bdf-9c59-90df9ef38cc3 Noz - Nij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

297 http://proxy.handle.net/10648/ee1f3198-99c8-4753-9452-8aedc860c108 Obd - Oli

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

298 http://proxy.handle.net/10648/8089a9aa-8222-40c2-a539-4877e352fded Oli - Oos

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

299 http://proxy.handle.net/10648/ef5bbccc-549a-4f4e-b0be-fcca4fa8b8c8 Oos - Osw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

300 http://proxy.handle.net/10648/178a05d3-6abb-423d-a34c-661a34e7cf31 Ot - Oz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

301 http://proxy.handle.net/10648/41dc42c4-12f0-42d3-924c-c824e7976d8d Paa - Pal

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

302 http://proxy.handle.net/10648/4c93af9c-1cb0-45a9-b7d7-0e54d4d46869 Pam - Parin

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

303 http://proxy.handle.net/10648/e631b4a1-45b4-45c4-a9fb-8d3016a9fdaa Paris - Pat

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

304 http://proxy.handle.net/10648/4cd4447a-b709-4fe9-a357-5b0229884e7a Patt - Patty

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

305 http://proxy.handle.net/10648/b02e6d27-9249-4cf8-8f13-aab1c3e35162 Pav - Pay

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

306 http://proxy.handle.net/10648/2acb6401-6ae4-40af-9ae9-00e159c4196d Pec - Penni

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

307 http://proxy.handle.net/10648/3eddb779-58f8-4385-b4c4-8b0b8553bad1 Penno - Pez

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

308 http://proxy.handle.net/10648/e20f182a-2cda-46e6-9a0f-dc06459b9d64 Pfa - Pfij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

309 http://proxy.handle.net/10648/628736b8-fa4c-4334-b1a3-1dfad6ca82c6 Pha - Pho

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

310 http://proxy.handle.net/10648/2e74742d-37e4-441d-bcb9-68ee0ebbfef0 Pia - Pit

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

311 http://proxy.handle.net/10648/8690332f-ddd3-4234-90c1-2bbbd46e30ec Pla - Pol

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

312 http://proxy.handle.net/10648/4ab5335c-3a33-4997-9195-7a357d7a72c0 Pom - Por

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

313 http://proxy.handle.net/10648/003a883e-162d-4c86-9ba9-41bd6ad4a7a9 Pos - Pri

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

314 http://proxy.handle.net/10648/c2ae2604-c079-4f95-8781-16ec62ff17d6 Pro - Pru

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

315 http://proxy.handle.net/10648/0e015f8f-be21-426a-b4d4-cbf1e7716a63 Puc - Pijp

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

316 http://proxy.handle.net/10648/59581682-c57d-46c8-899d-60eeadf27125 Qui

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

317 http://proxy.handle.net/10648/1604cb6b-4790-49ad-92be-8336641968f3 Raa - Rag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

318 http://proxy.handle.net/10648/cf689d4d-8433-47bc-ba1e-1d168a167df1 Rah - Rauw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

319 http://proxy.handle.net/10648/c2eeb55e-dba8-4f7e-86a5-045afcd4f177 Rava - Raz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

320 http://proxy.handle.net/10648/c0ac641b-4dd1-40eb-9246-cc35ade3573a Rea - Rem

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

321 http://proxy.handle.net/10648/376f8ede-af72-4b34-85a9-d53202c802d0 Ren - Rey

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

322 http://proxy.handle.net/10648/40c3e3a6-18d7-4303-9ed2-7ee15036317d Rh

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

323 http://proxy.handle.net/10648/c20651ee-244c-431c-b661-690d611d5d13 Ria - Riew

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

324 http://proxy.handle.net/10648/28956850-6a88-49d3-8d80-175f883f9877 Rieuw - Rij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

325 http://proxy.handle.net/10648/07ac72cb-d64d-431b-bce7-0ca15aa5ac4b Rob - Rod

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

326 http://proxy.handle.net/10648/8ace86f7-46ea-4edf-95a0-b54650f70f4e Roe

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

327 http://proxy.handle.net/10648/c2661db2-896a-4a6a-8343-150bf8effe91 Rog - Rok

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

328 http://proxy.handle.net/10648/dd49f552-a3c8-4097-ad45-a30ab81604f9 Rol - Ron

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

329 http://proxy.handle.net/10648/5a5a193b-ebff-42fe-9e30-c6d23fe1d50c Roo

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

330 http://proxy.handle.net/10648/5ebbfb84-e53e-4051-9d90-b086588e5ca4 Roq - Ros

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

331 http://proxy.handle.net/10648/fe6d4372-34f3-4b80-a1af-c1478dbf55a2 Rot - Rou

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

332 http://proxy.handle.net/10648/df307861-2243-4366-817d-0762a879a85d Roy - Roz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

333 http://proxy.handle.net/10648/9e7196cf-701b-4d41-bff3-504fca31f53b Rua - Rui

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

334 http://proxy.handle.net/10648/309d2b3c-8971-48ed-85cc-2b60ca208edf Rul - Ruz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

335 http://proxy.handle.net/10648/200220b5-1f5f-44b2-bf60-258224d91d7a Ry

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

336 http://proxy.handle.net/10648/3d064dcf-5e9c-44bc-aa2c-46e33be7aa13 Saa - Sah

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

337 http://proxy.handle.net/10648/68ba2a11-0aff-4067-9d92-0c77b7c6ee23 Sai - Sal

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

338 http://proxy.handle.net/10648/9318ca81-79db-45cb-a4ad-b78ad2da5181 Sam - Sar

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

339 http://proxy.handle.net/10648/03bbdd5d-7b24-44ad-bc53-dc842c229be6 Sas - Say

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

340 http://proxy.handle.net/10648/11a244c5-fea1-4539-b8dd-c478b91c0356 Scha

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

341 http://proxy.handle.net/10648/f770d605-c92d-477f-941e-e3a05e843a10 Sche

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

342 http://proxy.handle.net/10648/1822fb73-9691-4563-b2cc-2a338f16a06e Schi

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

343 http://proxy.handle.net/10648/638d7e0a-938a-4123-a70e-4e1c29cd1cee Schl - Schn

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

344 http://proxy.handle.net/10648/c8d6a5fc-3179-41e5-b213-d9446126b796 Scho - Schoon

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

345 http://proxy.handle.net/10648/d1697864-842e-4bd4-a254-032fb5b0aa4c Schoor - Schou

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

346 http://proxy.handle.net/10648/4739d93b-8744-40d3-b281-eb4c99d6aecb Schr

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

347 http://proxy.handle.net/10648/194fb6bd-0894-4527-ab75-03fb78e4847d Schu

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

348 http://proxy.handle.net/10648/0ce8a21d-176c-43a8-9e2e-03e3318130cb Schw - Sc

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

349 http://proxy.handle.net/10648/0fcdb1ce-5fee-405e-98a8-3447ead2d4b5 Se

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

350 http://proxy.handle.net/10648/285f880a-92ee-4834-85f4-31985a0734cc Sh - Sil

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

351 http://proxy.handle.net/10648/2c8cedbe-7a5b-43a9-bdc7-044c5871822f Sim

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

352 http://proxy.handle.net/10648/b2339f19-0943-4eab-9dcc-c1d7d2fb6c60 Sin - Six

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

353 http://proxy.handle.net/10648/098efa44-fa9f-484d-9cbb-edd10f6fe735 Sje - Slij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

354 http://proxy.handle.net/10648/2d9f189e-26e3-4ed4-bc84-98f80b405a76 Sma - Smit

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

355 http://proxy.handle.net/10648/a332869a-b0bc-4590-bc21-fdbd89b8b5b0 Smith - Smij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

356 http://proxy.handle.net/10648/fcaf2d47-9c1a-43b9-b881-214d1fdc075a Sn

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

357 http://proxy.handle.net/10648/4f0997ed-7838-48bc-bf7d-6c480019c4f7 Sod - Soes

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

358 http://proxy.handle.net/10648/7681c2cb-4047-4b4a-803c-ba7ef1b28b3b Soet - Som

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

359 http://proxy.handle.net/10648/81e9d9b0-cde5-451b-89a0-450e6e331d1e Son - Sopa

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

360 http://proxy.handle.net/10648/041c668e-521a-4ef0-978e-31244a949e30 Sopl - Soz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

361 http://proxy.handle.net/10648/bde6a894-2ba8-4793-86ff-57882004548d Spa - Spij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

362 http://proxy.handle.net/10648/fe134b5f-f863-403c-84f5-c7376f34310c Sta

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

363 http://proxy.handle.net/10648/c5e17c7d-0ab2-4766-9b7d-c0add168b536 Ste - Stem

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

364 http://proxy.handle.net/10648/bb2d3ceb-7305-41d1-997a-2576211e0eda Sten - Steij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

365 http://proxy.handle.net/10648/9165e53f-8af9-4758-8dd2-49bce5a803da Sth - Sto

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

366 http://proxy.handle.net/10648/822a93bf-46b7-4ad1-818a-3a8a322de8a9 Str - Sty

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

367 http://proxy.handle.net/10648/caa2329c-e322-44be-b419-c2cbc9c70f9e Su

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

368 http://proxy.handle.net/10648/5f40074c-392d-4d43-8d1e-19d2a2ba4bf0 Sw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

369 http://proxy.handle.net/10648/2c37d18c-0017-42b1-bfec-3c861a83dab8 Sij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

370 http://proxy.handle.net/10648/1a741d37-b961-4d50-a53d-d5b57cb6eeef Sz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

371 http://proxy.handle.net/10648/3882113a-a763-4009-a86c-1d1fa155886d Taa - Tal

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

372 http://proxy.handle.net/10648/1c8d27ee-afcf-431b-b370-e7fbc21df668 Tam - Tana

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

373 http://proxy.handle.net/10648/0b5b9caa-9db4-4d51-a448-226dea6a6fca Tand - Taz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

374 http://proxy.handle.net/10648/12f0183a-4484-478c-9dea-46e23e5ee927 Teb - Tenr

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

375 http://proxy.handle.net/10648/271878cc-5363-41ec-a597-1b0bafcdac82 Tent - Tey

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

376 http://proxy.handle.net/10648/f62c7ecd-b69e-4ba6-b737-0694df465988 The - Thij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

377 http://proxy.handle.net/10648/803d10a2-18fe-43e1-828b-fffab7ad925b Tib - Tiw

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

378 http://proxy.handle.net/10648/253284ad-d2eb-4746-a52d-8c3682979d62 Tja - Tjo

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

379 http://proxy.handle.net/10648/c4d31ca5-7de5-461a-86ea-926e04da37ef Toa - Toi

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

380 http://proxy.handle.net/10648/245403c3-38b3-4488-b670-1def48d3be57 Toj - Toy

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

381 http://proxy.handle.net/10648/50b29f57-2180-4975-8fcf-2b22ee2779f5 Tra - Trij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

382 http://proxy.handle.net/10648/f54b6c79-38d9-4bee-a15a-5aefa5c26e8b Tua - Tuy

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

383 http://proxy.handle.net/10648/bed0de99-5c5d-4a0d-8bfa-fbc52370a954 Twa - Tys

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

384 http://proxy.handle.net/10648/51782193-9e75-47b7-b392-0683b7cb435c Ub - Uij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

385 http://proxy.handle.net/10648/37065cf4-7317-46c8-8162-1a88b0cc35b0 Vaa - Vat

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

386 http://proxy.handle.net/10648/26589c5d-7a8a-4c72-af16-35848995dc7c Vec - Veld

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

387 http://proxy.handle.net/10648/c37a44ab-98ee-4067-8955-3981951d2e97 Veli - Ver

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

388 http://proxy.handle.net/10648/fdf86518-6423-4546-b21d-8a15eccb313b Verd - Vermee

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

389 http://proxy.handle.net/10648/030e43c6-9bf6-4406-9a4e-f90852f35990 Vermei - Veu

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

390 http://proxy.handle.net/10648/6fa91d01-72f1-4f94-95c7-4e5326ab2719 Via - Vin

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

391 http://proxy.handle.net/10648/a1e630d8-1315-4aed-9245-29e28dacd11b Ving - Vit

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

392 http://proxy.handle.net/10648/02f43dc5-c2c9-4f85-ae4f-f5ea684d9866 Vla - Vlij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

393 http://proxy.handle.net/10648/aab6d6ba-f6ae-4722-8ee3-2b6da84c1432 Voa - Vog

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

394 http://proxy.handle.net/10648/588b3a53-6b4d-4838-ad66-7d627459dbf9 Voi - Voor

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

395 http://proxy.handle.net/10648/d3e8c2ea-3edc-41ec-b094-290cbd009b08 Vooij - Vos

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

396 http://proxy.handle.net/10648/952f6b77-35da-45b2-a5f2-8d284636c1a5 Vra - Vrij

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

397 http://proxy.handle.net/10648/5f46887b-ad7e-406d-8871-c35fae358545 Vue - Vijn

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

398 http://proxy.handle.net/10648/76bf4abd-f490-43a0-9001-54c19ed8b229 Waa - Wai

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

399 http://proxy.handle.net/10648/3f451b87-a723-4a66-8f29-bf5e378ead12 Waj - Wardenaar, B.A.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

400 http://proxy.handle.net/10648/7e67ef09-1e92-47be-9579-681e88b17023 Wardenaar. B.E. - Was

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

401 http://proxy.handle.net/10648/effaf30a-55b4-45dd-bdcd-68d5ebec746e Wat - Weg

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

402 http://proxy.handle.net/10648/ae26cb4b-fb0c-49e0-a735-e7a9bdd4c670 Wege - Weo

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

403 http://proxy.handle.net/10648/f1e0525c-241e-4e0e-bddb-a7d9da668f65 Wer - Westerveld, A.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

404 http://proxy.handle.net/10648/55149e4c-efe4-48d3-84ed-a8dbf28049d4 Westerveld, E. - Wic

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

405 http://proxy.handle.net/10648/2aa5f327-eb65-44be-9163-146f864e346e Wie - Wil

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

406 http://proxy.handle.net/10648/1a9c2f54-6a2a-4ae1-aca2-98d1f518b9f4 Wilf - Will

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

407 http://proxy.handle.net/10648/1b4b9b19-fdbc-472a-9989-253b5229ddc9 Wilm - Wis

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

408 http://proxy.handle.net/10648/14239719-4937-454b-a88a-8c8af5bca05b Wit - Wold

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

409 http://proxy.handle.net/10648/f4992cdc-3c3e-474b-84de-1873837ae31e Wolf - Wolz

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

410 http://proxy.handle.net/10648/6701ee0d-7976-4280-9eb8-5febf55d5992 Won - Wyc

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

411 http://proxy.handle.net/10648/182a529c-8080-48d4-b3ac-b051c377c011 Wyd - Wyt

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

412 http://proxy.handle.net/10648/8ecc1b42-417c-4c79-81d1-7c11742d3245 Xa

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

413 http://proxy.handle.net/10648/1f29ea8e-0ba3-4aa2-9b4d-c6733ebfc270 Yde - Yze

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

414 http://proxy.handle.net/10648/581e0f16-17a9-425f-b39d-65c4eaac1953 Zaa - Zitter, O.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

415 http://proxy.handle.net/10648/7e0b8246-1914-4431-8b7a-0b49582817bc Zitter, R. - Zwan

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

416 http://proxy.handle.net/10648/3bceb08c-756b-4c12-938b-2ac36391b804 Zwar - Zy

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

B Japanse Interneringskaarten

Op de kaarten zonder openbaarheidsbeperking (uit inventarisnummers 417-464) is een digitale index beschikbaar.

417-460 Japanse Interneringskaarten KNIL-militairen. 1942-1945

Alfabetisch op achternaam geordend.

Vanwege de privacy-wetgeving zijn op de website alleen de scans zichtbaar van mensen van wie bekend is dat ze meer dan 100 jaar geleden geboren zijn, en van mensen bij wie op de kaart is aangegeven dat ze in krijgsgevangenschap zijn overleden.

417 http://proxy.handle.net/10648/dfebaa25-d1c0-4ea6-8fdc-7d69c4c9ef1c Aa - Ap

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

418 http://proxy.handle.net/10648/d331f3b6-0bec-4457-9e57-d79a7e51bf1f Ar - Baw

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

419 http://proxy.handle.net/10648/0a23936f-256c-4035-b411-54de656c2788 Bax - Ber

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

420 http://proxy.handle.net/10648/d3fdbf25-af7b-463e-8c3f-70767318d2d4 Bes - Boe

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

421 http://proxy.handle.net/10648/70acd27d-e8bf-4544-87bd-9750d5052c75 Bog - Boy

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

422 http://proxy.handle.net/10648/eeb8cac5-f229-4d6f-95af-258b92e9ed81 Bra - Bru

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

423 http://proxy.handle.net/10648/4a691d19-62cb-477e-acd3-8c9b97e6109f Bru - Ce

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

424 http://proxy.handle.net/10648/d724a64f-5f7f-493b-bb56-9e98fb4e5c45 Cha - Cro

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

425 http://proxy.handle.net/10648/b785e5a3-ab31-403e-9c6a-f820c4c6cbfa Cru - Dix

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

426 http://proxy.handle.net/10648/cff0bd3a-3a06-4416-9003-a93835af5f43 Dja - Dwa

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

427 http://proxy.handle.net/10648/dc881d57-9ec4-4833-8977-bf13ac1fe78d Dy - Est

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

428 http://proxy.handle.net/10648/a6ffdeb6-c0ba-4d94-bc1b-d9b9b35a7ea0 Est - Fre

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

429 http://proxy.handle.net/10648/a3b63a4a-183d-4234-be4d-154c0362e144 Fre - Goe

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

430 http://proxy.handle.net/10648/8c8e827f-11fd-44bc-8c6e-64e05a59e7ac Goei - Gyz

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

431 http://proxy.handle.net/10648/d85161db-47e7-40c6-aaf0-031d26995ee6 Haa - Heim

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

432 http://proxy.handle.net/10648/6f591dec-d9da-43cc-acf6-b47f1d540935 Hein - Hoff

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

433 http://proxy.handle.net/10648/3529c366-df63-4de6-a780-c41b92e255e8 Hofh - Hym

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

434 http://proxy.handle.net/10648/58fa94ac-defb-41e3-b7fb-73f375e17ed0 Ib - Jonk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

435 http://proxy.handle.net/10648/ddc795e3-50fa-4365-b297-700980b1d8b3 Jonx - Key

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

436 http://proxy.handle.net/10648/6926f2df-d637-46fc-bf9f-9d59c44706de Key - Koppen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

437 http://proxy.handle.net/10648/9b375946-cb4a-41ca-b317-c0e1b2d19812 Koppenh - Lammerd

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

438 http://proxy.handle.net/10648/b55f2a9e-1b03-4171-a349-8bfc008b638b Lammere - Leuh

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

439 http://proxy.handle.net/10648/f190f9fb-b1c1-46ff-966d-c54a6401b2ed Leum - Luka

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

440 http://proxy.handle.net/10648/6a46ec05-e9ff-4017-b2bd-2cf7810ccb32 Lukk - Marsc

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

441 http://proxy.handle.net/10648/9a17205e-9f7a-44ef-a323-134b9247fde7 Marsm - Mez

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

442 http://proxy.handle.net/10648/a8ad0ef3-d307-44c8-a80c-093abb0c7d00 Mic - Mus

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

443 http://proxy.handle.net/10648/2afdf532-b152-4967-8707-d848d04b97a0 Mut - Ols

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

444 http://proxy.handle.net/10648/c3930c15-1b6f-4761-b0a7-0d95276768cb Olt - Pat

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

445 http://proxy.handle.net/10648/b617b514-bd2a-40e6-af3b-2293a7c9fec9 Pau - Pol

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

446 http://proxy.handle.net/10648/04551190-13d7-48a9-914e-b5783795d107 Pom - Rei

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

447 http://proxy.handle.net/10648/a36fcbfa-2366-4d55-9cb4-b988bdd9de09 Rei - Roskn

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

448 http://proxy.handle.net/10648/dcf81c42-cbc0-40ba-b30f-ca90f1c66f12 Rosko - San

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

449 http://proxy.handle.net/10648/23c59881-872f-4ce7-b4dd-3aed969c7d43 Sap - Schr

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

450 http://proxy.handle.net/10648/ee0da6df-e1a2-4eb7-b034-4aab2a3b4229 Schu - Smi

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

451 http://proxy.handle.net/10648/5ff0e528-bee7-45a0-880a-f902f7ebfb9a Smo - Stec

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

452 http://proxy.handle.net/10648/81747fe6-d54b-45ba-8eea-2e6cfc9af036 Stee - Tambo

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

453 http://proxy.handle.net/10648/6ced745f-014e-4cc7-9638-0cb228a1251c Tambu - Tjh

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

454 http://proxy.handle.net/10648/d190c257-fe73-43e8-ae6b-ac289183f6dd Tji - Veenenb

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

455 http://proxy.handle.net/10648/6f9ae4a4-774e-4890-bf2c-4386b679ca2d Veenend - Visc

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

456 http://proxy.handle.net/10648/5e3837c8-7074-44ad-a2cd-4d9526677ea5 Visk - Vyz

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

457 http://proxy.handle.net/10648/3afed1ce-6ade-4bc7-b91b-e964b006e8b1 Waa - Wesse

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

458 http://proxy.handle.net/10648/81fb74b2-6a0b-49a9-a0a8-0b023366832b Wessl - Wolf

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

459 http://proxy.handle.net/10648/5584b0e6-b058-4aa5-98cf-e6ad5b84205f Wolh - Zi

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

460 http://proxy.handle.net/10648/5a8fe707-7418-4114-be9c-0e37dd6b3cd5 Zo - Zy

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

461-464 Japanse Interneringskaarten Marinepersoneel 1942-1945

Alfabetisch op achternaam geordend.

Vanwege de privacy-wetgeving zijn op de website alleen de scans zichtbaar van mensen van wie bekend is dat ze meer dan 100 jaar geleden geboren zijn, en van mensen bij wie op de kaart is aangegeven dat ze in krijgsgevangenschap zijn overleden.

461 http://proxy.handle.net/10648/6c1c57c6-6304-4eb9-aa70-c914e8464375 Bakhoven – Izeboud (geen A aangetroffen) (oud nr J1)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

462 http://proxy.handle.net/10648/624015ea-81ad-4b40-a9bd-348897859322 Jackson – Meys (oud nr J2)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

463 http://proxy.handle.net/10648/aa85c3a2-6ff9-464d-ad35-14ac7ea84538 Michels – Spruijt (oud nr J3)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

464 http://proxy.handle.net/10648/a102c401-61b7-4683-a385-db1cdfcfa811 Staal – Zijtveld (daarachter Inheems) (oud nr J4)

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.