2.10.28 Inventaris van het archief van de Vice-Minister President J.R.H. van Schaik betreffende de Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen [RTC West], Serie F, 1947-1949 D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 3 oktober 2006 This finding aid is written in Dutch. Beschrijving van het archief Archivalia Vice Minister-President J.R.H. van Schaik betreffende de Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen, Serie F Ronde Tafel Conferentie West / Van Schaik 1947-1949 K23069 2,20 meter; 18 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Nationaal Archief, Den Haag Archivalia Vice Minister-President J.R.H. van Schaik betreffende de Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen, Serie F 1947-1949 Beel, L.J.M. Schaik, J.R.H. van Onder de stukken van Vice Minister-President J.R.H. van Schaik betreffende de Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen, Serie F, (1947-1949) bevinden zich notulen en publicaties van de voorbereidingscommissie en (concept)teksten voor resoluties en conclusies. Ook zijn er archivalia betreffende staatkundige hervormingen in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

J.R.H. van Schaik was van 7 augustus 1948 tot 15 maart 1951 minister zonder portefeuille en vice minister-president in het kabinet Drees-Van Schaik. De conferentie vond plaats van 1947 tot eind 1948.

Dr. L.J.M. Beel, als minister van Binnenlandse Zaken, minister-president en minister van Overzeese Gebiedsdelen ad interim, 1946-1948.

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

2.10 Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Archivalia Vice Minister-President J.R.H. van Schaik betreffende de Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen, Serie F, 1947-1949, nummer toegang 2.10.28, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Ronde Tafel Conferentie West / Van Schaik, 2.10.28, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 http://proxy.handle.net/10648/c73c1adb-fdbc-49d3-bc9b-6d35932f28b7 Stukken ingekomen bij dr. L.J.M. Beel, als minister van Binnenlandse Zaken, minister-president en minister van Overzeese Gebiedsdelen ad interim. 1946-1948 1 omslag 2 http://proxy.handle.net/10648/c360de83-fcf4-4ae6-ace2-6573ce6b5057 Notulen en convocaties commissie van voorbereiding, nrs. 1, 4, 13, 18a, 19. 1947 1 omslag 3 http://proxy.handle.net/10648/61ddd169-f93b-4562-973a-182291b87a5c Publicatie Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen, ter oriëntatie, samenstelling, openingsrede. 1 omslag 4 http://proxy.handle.net/10648/192fa139-f8c7-42cc-a3a4-10a33aa17aba A) Voorbereiding Conferentie. 1947 B) Bijeenroepen der conferentie, samenstelling. 1947-1948 C) "Opdracht" der Staten van Curaçao aan de Curaçaose delegatie; herziening staatsregeling. 1948 D) Handelingen en bijlagen opening en openbare vergaderingen conferentie Nederland-Suriname-Curaçao. 1948 D1) Idem besloten vergaderingen. 1948 E) Redactiecommissie voor het opstellen der resoluties en daarmee verband houdende adviseurs-bijeenkomsten; tekst der resoluties en mutaties aangenomen tijdens de 3e vergadering. 1948 F) Algemene conferentiestukken nrs. 1-59, 61. 1 pak 5-6 Commissie van redactie van het opstellen van een rijksgrondwet, 16-68. 3 omslagen 5 http://proxy.handle.net/10648/1a97a0ab-c44f-4f86-b309-7d2dab28e17a G1) 16-68 6 http://proxy.handle.net/10648/461b6765-5801-47b2-8ca5-76777770ce0a G2) 71-113 G3) 115-118 7 http://proxy.handle.net/10648/8eff821b-5077-4dcb-a07d-c9554e3d4cbc H) Conclusies commissie van overleg Nederland-Suriname. 1948 1 omslag 8 http://proxy.handle.net/10648/a4e7eeb6-f436-482a-9ac4-b7d6dbb2ccac I ) Centrale Sectie, aanbieding concept-antwoord aan de centrale sectie en vergaderingen oktober-november 1948. 1 omslag 9 http://proxy.handle.net/10648/e74bf148-3b1c-44c6-96fc-55ffe616fc1d K) Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen - Commissie Aruba - Curaçao. 1 omslag 10 http://proxy.handle.net/10648/5e149ca7-f640-446d-bb5e-ef43e2d2acdb M) Correspondentie van minister Van Schaik betreffende Curaçao (Nederlandse Antillen). 1947-1948 Stukken betreffende zijn reis naar Curaçao. 1949 1 omslag 11 http://proxy.handle.net/10648/5ddfbef1-d99a-49a3-b2f6-9a020c086b50 N1) Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen: voorontwerp Van Schaik; interimregeling; landsregeling. 1948 N Curaçao Suriname Aruba; stukken interimregeling. 1948 1 pak 12 http://proxy.handle.net/10648/d78a2b40-6fc1-4973-b170-94aa6c988030 Stukken inzake Van Helsdingen / West-Indië. 1948-1949 1 omslag 13 http://proxy.handle.net/10648/e894bc9a-b0cd-4e41-b883-194fa1251d8e O) Notulen besprekingen van Van Schaik. januari - juni 1949 Stukken betreffende moeilijkheden rond de interimregeling Suriname. mei 1949 - september 1949 1 pak 14 http://proxy.handle.net/10648/b7fe4732-7f89-4467-bcdc-58c0c08f1d60 West-Indië (oude stukken). 1939-1946 Staten van Curaçao; wet staatsinrichting Curaçao. Krantenartikelen en - knipsels. Kamerstukken wet staatsregeling Suriname en Curaçao. 1 pak 15 http://proxy.handle.net/10648/3213a84f-9a77-4b7f-be16-cfa39dce9088 Curaçao staatsregeling / eilandenregeling. Oude ontwerpen Interim Regeling Suriname Nederlandse Antillen. 1 pak 16 http://proxy.handle.net/10648/a5156f08-829d-4e65-8e80-fd8a9a3fcd32 Ingekomen stukken van de Nederlandse Delegatie bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 2 januari 1949 - 3 augustus 1949 1 pak 17 http://proxy.handle.net/10648/ee60c930-c400-4ccf-bd49-00bfc0ee7757 Stukken betreffende staatkundige hervormingen in Suriname. 1949 1 omslag 18 http://proxy.handle.net/10648/eb541459-7bbd-4e54-be5d-f4b88b5dd217 Stukken betreffende staatkundige hervormingen op de Nederlandse Antillen. Eilandenregeling t/m oktober 1949. 1 omslag,1 pak