1.10.16.01 Inventaris van het archief van de familie Calkoen, 1623-1970 G.W.G. van Bree, G.P. Nijkamp, H. Spijkerman Nationaal Archief, Den Haag 1966 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Henny van Schie, 18 mei 2006 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962. 23 januari 2012 2 Toegang aangepast aan richtlijnen versie 1.7.2 door Hanno de Vries. 8 juli 2011 2 Datering archiefblok aangepast door Henny van Schie. 25 juli 2008 1 Aanvullingen uit 1.10.16.02 hernummerd en deels ingevoegd (aanvullingen 2000 en 2002), door Diederick Kortlang Beschrijving van het archief Collectie Calkoen Calkoen 1623-1970 1147 11,40 meter; 1927 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Familie Calkoen Familie Van Beeck Calkoen Familie Danckerts Familie Bicker Familie Pels Familie Corver Hooft Familie Snouckaert van Schauburg Familie Van Doorn Familie Van Akerlaken Familie Vrolik Familie Fontaine Familie Huyghens Familie Lampsins Familie De Wildt Familie Van Loon Familie Merkus Familie Muyssart Familie Van de Poll Familie Quina Familie Rendorp Wilhelmus Kalckoen (Calkoen) (1664-[1639?]) Margaretha Calkoen (1678-1762) Maria Johanna Calkoen (1683-1776) David Calkoen (1689-1740) A. Calkoen P. Calkoen Hendrik Calkoen (1911-1995) Jan Willemsz. Calkoen (c. 1575-1624) Cornelis Calkoen (1639-1710) Joan Calkoen (1646-1719) Elisabeth Calkoen (1649-1719) Pieter Calkoen (1655-1674) Nicolaas Calkoen (1664-1738) Pieter Calkoen alias Pieter Haack Calkoen (1677-1723) Maria Calkoen (1674-1728) Petronella Calkoen (1680-1753) Anna Calkoen (1693-1743) Jan Calkoen (1694-1768) Cornelis Calkoen (1696-1764) Nicolaas Calkoen (1698-1744) Pieter Calkoen (1705-1747) Abraham Calkoen (1729-1796) Petronella Calkoen (1740-1797) Susanna Agatha Calkoen (1740-1780) Anna Maria Calkoen (1742-1800) Agnetha Anthonia Calkoen (1744-1804) Nicolaas Calkoen (1753-1817) Abraham Calkoen (1780-1830) Agnes Catharina Calkoen (1781-1855) Jan Willem Calkoen (1782-1813) Anna Catharina Calkoen (1810-1874) Sara Maria Calkoen (1783-1864) Cornelia Petronella Calkoen (1789-1876) Constantia Agatha Calkoen (1792-1860) Pieter Cornelis Calkoen (1792-1812) Abraham Calkoen (1774-1849) Abraham Calkoen (1797-1873) Cornelia Margaretha Theodora Calkoen (1801-1875) Theodora Johanna Calkoen (1802-1879) Maria Margaretha Johanna Calkoen (1823-1910) Abraham Calkoen (1824-1896) Godert Theodoor Adriaan Calkoen (1824-1900) Johanna Cornelia Calkoen (1827-1874) Adelaïde Jeanne Calkoen (1830-1908) Wilhelmina Cornelia Caroline Calkoen (1832-1914) Agnes Maria Gerardine Calkoen (1830-1867) Anna Calkoen (1834-1893) Theodorus Cornelis Calkoen (1835-1893) Alfred Dignus Jean Calkoen (1838-1898) Willem Hendrik Pieter Calkoen (1840-1912) Caroline Constance Calkoen (1843-1927) Margaretha Cornelia Wilhelmina Calkoen (1866-1941) Elisa Cornelis Unico Calkoen (1869-1935) Judith Calkoen (1869-1935) Johan Godard Laurens Calkoen (1875-1910) Nicolaas Jan Calkoen (1854-1938) Abraham Calkoen (1856-1935) Abraham Theodoor Calkoen (1840-1899) Abraham Calkoen (1899-1972) Elisa Cornelia Unica Calkoen (geboren in 1904) Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772-1811) Alida Danckerts (?-?) Pieter Danckerts Jacob Bicker Henrik Bicker (1615-1651) Henrik Bicker (1649-1718) Jacob Bicker (1642-1713) Henrik Bicker (1682-1738) Jan Berndt Bicker (1695-1750) Henrik Bicker (1722-1783) Maria Johanna Bicker (1728-1807) Jan Berndt Bicker (1733-1774) Andries Pels (1655-1731) Jan Lucas Pels (1688-1741) Pieter Pels (1739-ca. 1770) Gerrit Corver Hooft (1744-1807) Godert Theodoor Adriaan Snouckaert van Schauburg (ca. 1800-1870) Elisa Cornelis Unico van Doorn (1799-1882) Johanna Godardina Laurentia van Doorn (1831-1912) Gerardus Anne van Doorn (1832-1889) Elisa Cornelis Unico van Doorn (1881-1958) Emilia Christina van Doorn (1884-1963) Pieter van Akerlaken (1792-1862) Gerardus Vrolik (1775-1859) Willem Vrolik (1801-1863) A. Vrolik (1810-1894) Martinus Fontaine (1645-1690) Julia Jacoba Fontaine Rebecca Fontaine Jan Huyghens (1708-1751) Cornelis Lampsins (1662-1713) Cornelis Lampsins (1709-ca. 1756) David de Wildt (1731-1768) Nicolaas van Loon (1602-1675) Pieter van Loon (1607-1679) Willem van Loon (1633-1695) Jan van Loon (1633-1685) Frederik Willem van Loon (1644-1708) Marten van Loon (1647-1724) Nicolaas van Loon (ca. 1670-1752) Emmerentia van Loon (1670-1752) Jan van Loon (1677-1763) Adriaan van Loon (1631-1722) Cornelia van Loon (ca. 1680-1750) Pieter van Loon (1731-1810) Elisabeth van Loon (gedoopt in 1673) Willem van Loon (1707-1783) Jan Willem van Loon (1767-1839) Jhr. mr. Jan Willem van Loon (1767-1839) Philippine Constantia van Weede (1772-1842) Abraham Muyssart (1676-1724) Evert van de Poll Harmina van de Poll (1673-1743) Jan van de Poll (1726-1781) Cornelia Henriëtte van de Poll (1815-?). Joachim Rendorp (1728-1792) Familiearchief van een Amsterdams regentengeslacht. Bevat tevens het ambtsarchief van mr. Cornelis Calkoen, ambassadeur in Turkije en in Polen en Saksen. Bevat stukken van bekende aanverwante families, alsmede archieven over de ambachtsheerlijkheid Kortenhoef, het Fontainehofje op de Amsterdamse Keizersgracht en het fonds voor in financiële nood gekomen familieleden 'Ad Pias Causas'. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

De leden van de huidige families Calkoen en van Beeck Calkoen stammen af van Jan Willemsz. van Dort, die zich rond 1600 te Amsterdam vestigde. Over de afstamming van Jan Willemsz. van Dort bestaat geen zekerheid. Elias nam in zijn 'Vroedschap van Amsterdam' aan dat hij uit Dordrecht afkomstig zou zijn; dit is echter onwaarschijnlijk; genealogische naspeuringen wijzen naar Deventer of omgeving, onder meer naar het plaatsje Dort en het graafschap Zutphen. Zijn vrouw Alida Tomminck stamt af van Kleefse ouders.

Jan Willemsz. van Dort was lakenkoper in de Barberstraat te Amsterdam, in 'De Blauwe Calkoen', waarvan de familienaam Calkoen is afgeleid. Zijn zoon Nicolaas huwde met een dochter van de bekende Amsterdamse stadstimmerman Cornelis Danckerts, wiens naam is verbonden aan de bouw van de Westerkerk. Van deze eerste generaties zijn alleen overgebleven het testament van Jan Willemsz. van Dort, genaamd Calkoen, van 1623 (inv.nr. 49) en een aantal stukken betreffende de vicario op het altaar van St. Catharina en St. Barbara te Brielle, afkomstig van de familie Danckerts (inv.nr. 65). De overgebleven archivalin van de familie Calkoen nemen grosso modo een aanvang rond 1690.

Het ging de Calkoens wel voor de wind; kinderen van Nicolaas huwden met leden van bekende Amsterdamse regentengeslachten als Slicher, Trip en Haeck. Het feit dat Nicolaas' zoon, Cornelis Calkoen, schepen en raad, groothandelaar in lakenstoffen, Italiaanse zijdestoffen, Turkse garen en blauwverver, bij zijn dood het voor die tijd geweldige fortuin van één miljoen gulden naliet spreekt voor zichzelf. Zijn broers waren allen kooplieden, zowel op Oost-Indië als op de Levant. De handel in lakenstoffen zijn de Calkoens tot ongeveer 1765 blijven beoefenen.

De familie Calkoen was in de achttiende eeuw geheel opgenomen in de leidende regentengeslachten te Amsterdam. Jan Calkoen, door stadhouder Willem IV in de Vroedschap gebracht, was in 1754, 1757, 1759, 1762, 1764, 1766 en 1767 burgemeester van Amsterdam, zijn broer mr. Cornelis was ambassadeur in Turkije en ambassadeur in Polen en Saksen.

In deze tijd begint echter ook het verval op financieel gebied zich af te tekenen. Al liet Jan Calkoen nog wel f. 700.000,-- voor zijn neefjes en nichtjes na, mr. Cornelis, de ambassadeur ('Sijn Wel Edel Gestrenge heeft van sijn jeugt aan seer nobel en vrolijk geleeft, was een groot liefhebber van de sexse en groot minjon van de soor vermaarde een uytmuntende schoone dame Mejuffrou Catharina Johanna Horst', Bicker Raye, Aantekeningen) wist met zijn geld wel raad.

Zijn achterneef Nicolaas Calkoen werd in 1795 wegens zijn trouw aan het stadhouderlijk bewind uit de Amsterdamse Vroedschap verwijderd. Hij legde zich weer toe op de koophandel. Het zat hem in deze roerige tijden echter niet mee, al werd hij in 1815 door koning Willem I tot lid van de Eerste Kamer benoemd en in de adelstand verheven; zijn erfgenamen worden na zijn dood in 1817 van zijn nalatenschap niet veel rijker.

Zijn broer, mr. Abraham baron Calkoen (1774-1849), die na de omwenteling van 1795 eveneens wegens Oranjegezindheid uit zijn stadsbetrekking was gezet, overleefde de stormen beter. Hij legde zich toe op het beheer van de landgoederen, die zijn vader in de omgeving van Oostveen, Kortenhoef en Achttienhoven had verworven. In 1803 trad hij in dienst van de keurvorst van Hessen-Kassel als tweede luitenant van de cavalerie. Onder koning Willem I was hij luitenant-kolonel van de landstorm en militiecommissaris van Amsterdam. De huidige leden van de genobileerde tak van de familie Calkoen stammen af van zijn zoon Abraham baron Calkoen (1797-1873), voorzitter van het Muntcollege.

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief 1.10 Inhoud

Zoals bij de meeste familiearchieven bevinden zich ook stukken van aanverwante families in het archief Calkoen, o.a. van de families van Akerlaken, Alewijn, Bicker, Corver Hooft, Dedel, van Doorn, Fontaine, Huydecoper, Huyghens, Lampsins, van Loon, Mercus, Muntor, Huyssart, Pols, van de Poll, Quina, Rendorp, Snouckaert van Schauburg, Vrolik, en van Weede. Alleen de kleine familiearchiefjes Bicker-Pels, van Loon en van Doorn-Akerlaken-Vrolik zijn van enig omvang, de overige bestaan uit enkele stukken.

Het overgrote gedeelte van de archivalia vormen de stukken van leden van de familie Calkoen, wat betreft de afstammelingen van Claes Calkoen en Elisabeth Danckerts. Van mr. Cornelis Calkoen, ambassadeur in Turkije en Saksen-Polen is het grootste gedeelte van het ambassade-archief uit zijn Turkse periode en het gehele ambassade-archief van zijn Saksisch-Poolse periode uit het archief bewaard gebleven.

In het archief treft men tevens interessante stukken aan over een flink aantal andere vooraanstaande families. Deze zijn in afzonderlijke rubrieken opgenomen. Het gaat om de families van Beek Calkoen, Bicker en Pels, Corver Hooft en Snouckaert van Schauburg, Van Doorn, Van Akerlaken en Vrolik, Fontaine, Huygens, Lampsins en De Wilt, Van Loon, Merkus, Muyssart, Van de Poll, Quina en Rendorp.

Gedeponeerde archieven

Aan het familiearchief zijn ook een drietal gedeponeerde archieven toegevoegd. Ambachtsheerlijkheid Kortenhoef Het Fontainehofje Familiefonds 'Ad Pias Causas'

Ambachtsheerlijkheid Kortenhoef

De inv.nrs. 1699-1738 geven een interessante hoeveelheid informatie over de ambachtsheerlijkheid Kortenhoef. Deze ambachtsheerlijkheid is tegenwoordig gelegen in de provincie Noord-Holland, maar behoorde tijdens de republiek onder het Nederkwartier van het Sticht Utrecht.

In 1768 kocht mr. Abraham Calkoen (1729-1796) in die tijd baljuw en dijkgraaf van Amstelland, dijkgraaf van de Hoge Zeebrug en Diemerdijken, de ambachtsheerlijkheid Kortenhoef aan voor f. 12.500,--. Hij bezat daarmee in Kortenhoef het recht om o.a. de schout, secretaris, schipper en schoolmeester aan te stellen te ontslaan. Een belangrijk recht was dat hij verschillende tienden en cijnsen kon innen. Met de koop zijn ook enkele oudere stukken betreffende deze ambachtsheerlijkheid in het archief gekomen. Bij de aankoop werd een lijst met aanwezige archiefstukken overgedragen (zie inv.nr. 1699). In de Middeleeuwen beschikte het kapittel van St. Marie over het bezit van de rechtspraak, de cijnsen en alle tienden in Kortenhoef. Belangrijke bron vormt dan ook het archief van het kapittel van St. Marie in het Rijksarchief in Utrecht.

De ambachtsheerlijkheid Kortenhoef is in de loop der eeuwen in diverse handen overgegaan. In 1624 verkocht het kapittel van St. Marie de ambachtsheerlijkheid aan Jhr. Godard van Rheden, heer van Nederhorst (zie inv.nr. 1705). Aan de hand van transportakten, die grotendeels in het archief zijn opgenomen, kan men alle eigenaren, de heren van Kortenhoef, reconstrueren (zie inv.nrs. 1706, 1707, 1709, 1710). In 1717 komt de ambachtsheerlijkheid in het bezit van de Regenten van het St. Pietersgasthuis in Amsterdam en nemen zij daarmee de rechten over. De bemoeienissen van de familie Calkoen met Kortenhoef daten uit 1768, toen mr. Abraham Calkoen de ambachtsheerlijkheid aankocht (zie inv.nr. 1711).

Zie verder voor een beknopt historisch overzicht inv.nr. 1702. Zie voor een overzicht van de rechten van Abraham Calkoen als ambachtsheer van Kortenhoef inv.nr. 1720. Voor de lotgevallen van Kortenhoef t.t.v. de zgn. Franse Tijd (zie inv.nr. 1727). Mr. Abraham Calkoen en zijn gelijknamige zoon verzetten zich hevig tegen de teloorgang van de heerlijke rechten die de Franse tijd met zich meebrengt (inv.nr. 1729).

Het Fontainehofje

Petronella Fontaine-Calkoen (1680-1753) gaf bij testamentaire beschikking de executeurs van haar nalatenschap om op de Keizersgracht in Amsterdam een Fontainehofje te laten bouwen. Voor het stichten van dit hofje werd in 1753 een bedrag van f. 118.000,-- uit de nalatatenschap apart gezet. In 1754 kwam het Fontainehofje gereed. Leden van de familie Calkoen en aanverwante families werden erfelijk regenten.

De eerste archiefstukken betreffende dit hofje vangen echter pas een eeuw later, in l849, aan. Het jongste stuk dateert uit 1935. Het archief is van zeer beperkte omvang. Het behelst slechts een achttal inventarisnummers. Ruggegraat van dit archief vormt de serie ingekomen en enkele minuten van uitgaande brieven van leden van de familie Calkoen als regenten van dit hofje.

Familiefonds 'Ad Pias Causas'

Dit familiefonds is bij testamentaire beschikking gesticht door mr. Pieter Calkoen (1677-1723) (zie inv.nr. 1748). Het doel van dit familiefonds was om de renten van de in het fonds belegde gelden uit te keren aan familieleden die in financiële nood waren gekomen. In betere tijden konden ook niet familieleden een beroep op het fonds doen.

Het door de beheerders van dit familiefonds gevormde archief heeft een bescheiden omvang (slechts zeventien inventarisnummers) en bevat voornamelijk financiële bescheiden, bestaande uit een serie rekeningenboeken (1724-1935) met een aparte serie bijlagen bij deze rekeningen (1764-l821).

Verantwoording van de bewerking

In augustus 1965 schonk A. baron Calkoen, wonende in 's-Gravenhage, het archief aan het Algemeen Rijksarchief. Hier werd het archief in de periode 1965-1966 door G.W.J. van Bree, destijds als stagiair verbonden aan de Eerste Afdeling, geordend en beschreven. Na voltooiing van deze inventarisatiewerkzaamheden werd in december 1966 de rechtstitel waarop het archief berustte van inbewaringgeving veranderd in een schenking.

Wat de inventarisatiewerkzaamheden betreft valt op te merken dat er al eerder sprake van een zekere inventarisatie van het archief is geweest. Bij het inventariseren na de overdracht van het archief aan de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief bleek dat het archief rond 1930 reeds globaal geordend en beschreven was. Hierbij was het herkomstbeginsel echter niet overal gerespecteerd.

Het archief raakte in de oorlogsjaren 1940-1945 dusdanig in wanorde dat een nieuwe ordening noodzakelijk bleek

Voor de lotgevallen van het archief tijdens de oorlogsjaren zie inv.nr. 1517.

. Bij de herinventarisatie zijn de stukken betreffende genealogie en heraldiek, waarvan de samensteller niet (meer) te achterhalen was, ondergebracht in de eerste hoofdafdeling: 'Stukken van algemene aard'. De stukken die zijn ontvangen en/of opgemaakt door een persoon zijn bij die persoon ondergebracht in de tweede hoofdafdeling: 'Stukken betreffende afzonderlijke families en personen'. In de groepen van stukken betreffende afzonderlijke families is, indien deze zeer uitgebreid zijn, zo mogelijk een onderverdeling aangebracht in de volgende rubrieken: correspondentie, personalia, functies, financiën en andere onderwerpen. Er is geen verdeling gemaakt tussen realia en personalia, daar de leden van de familie Calkoen niet veel en dan nog meestal voor kortere tijd vaste goederen en rechten hebben bezeten.

Tien jaar na de overdracht van het familiearchief aan het Algemeen Rijksarchief bleek dat er nog een belangrijk aantal stukken in familiebeheer waren achtergebleven. Deze werden in juni 1975 door de douairière baronesse Calkoen-van Sminia in eigendom aan de Eerste Afdeling overgedragen. Deze nagekomen stukken werden door G.P. Nijkamp geïnventariseerd en in oktober 1975 in de 'Collectie Calkoen supplement' ondergebracht.

Toen ondergetekende de inventaris van een nieuwe lay-out wilde voorzien leek het zinvol en zeer wenselijk om bovengenoemd aanhangsel met het 'moederarchief' zoals dat door Van Bree was geïnventariseerd te integreren. De stukken afkomstig uit de 'collectie Calkoen supplement' zijn op hun juiste plaats in het familiearchief Calkoen opgenomen en daarbij van een 'a' nummer voorzien. Dit kon zonder al te veel moeilijkheden gebeuren, ware het niet dat hoofdstuk II van het supplement 'Stukken, waarvan niet duidelijk is van welke persoon zij afkomstig zijn' als een apart onderdeel aan hoofdstuk IV van de inventaris zijn toegevoegd. Ondergetekende heeft aan de inventaris twee concordanties van stukken uit het supplementsarchief toegevoegd. De omvang van het archief was aanvankelijk 12 meter en na integratie van het supplementsarchief 12.5 meter.

Aan enige elementaire redigeerwerkzaamheden viel niet te ontkomen, doch deze zijn tot een minimum beperkt gebleven. Tenslotte werd een beknopte gebruikersaanwijzing aan de inventaris toegevoegd. Hopelijk is met deze werkzaamheden een betere raadpleging van het archief gewaarborgd, zodat nog meer onderzoekers hun weg naar dit belangrijke familiearchief weten te vinden.

Het geheel wordt afgesloten met een drietal bijlagen, die genealogische overzichten van de families Calkoen, Bicker en Van Loon behelzen. Een index op persoons- en aardrijkskundige namen complementeert het geheel.

's-Gravenhage, maart 1992

Drs. H. Spijkerman

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Calkoen, nummer toegang 1.10.16.01, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Calkoen, 1.10.16.01, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

toegang 1.02.20 - Legatie in Turkije, 1668-1810 (1811)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. ALGEMEEN 1.1 Inventarissen en archiefonderzoek

Zie ook inv.nrs. 1699 en 1700.

1 http://proxy.handle.net/10648/6cfb956e-2083-4e7a-ab56-8d8f11f75759 Inventaris van het archief Calkoen lopende van 1624-1796, opgemaakt na het overlijden van mr. Abraham Calkoen, met de kladinventaris. ca. 1796 1 omslag 2 http://proxy.handle.net/10648/9b3a336f-0235-4c3c-836d-022a2dc8de10 Staat van opgave van de archiefbescheiden die door Jan Willem van Loon van Nicolaas Calkoen zijn overgenomen. 1813 1 katern, 1 stuk 3 http://proxy.handle.net/10648/d2e05ad6-9dea-4747-be43-7257b8568a86 Inventaris van het archief Calkoen, opgemaakt door E.C.U. baron Calkoen. 1913 1 stuk 4 http://proxy.handle.net/10648/119f239e-18b5-4497-9aa6-652d0c07ea7e Inventaris van het archief Calkoen, opgemaakt door Abraham baron Calkoen. ca. 1913 1 stuk 5 http://proxy.handle.net/10648/8766fd1a-45ed-4d69-8006-10ea73b63892 Inventaris van stukken van mr. Cornelis Calkoen, door mr. E. Thomassen à Thuessink van der Hoop aan het Algemeen Rijksarchief geschonken en opgesteld door dr. S.W.S. Drossaers en H. Brouwer. 1920 1 deel 1863 http://proxy.handle.net/10648/a5dec006-2761-43d7-b4d9-2d65d63b84c9 Brieven van dr. A.A. Kampman betreffende zijn onderzoek in het archief van mr. Cornelis Calkoen, ambassadeur te Constantinopel. 1954-1966 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 1904, 1897 en 209A.

1864 http://proxy.handle.net/10648/7cd67dd0-5184-4aae-98d4-f70cc5d14ed1 Brieven van G.W.G. van Bree naar aanleiding van zijn inventarisatie van het familiearchief Calkoen. 1965-1966 2 stukken 1865 http://proxy.handle.net/10648/866e3716-6cd9-4856-9e08-be8b22dd3e96 Aantekeningen van Abraham Calkoen betreffende onderzoek en inventarisatie van het archief. ongedateerd 1 katern
1.2 Genealogieën 6 http://proxy.handle.net/10648/d1b435f8-5cbb-403d-909a-758445ed07f8 Stukken betreffende genealogie, genummerd 1-110. 18e - 20e eeuw 1 omslag

Met klapper op de in deze stukken voorkomende familienamen.

7 http://proxy.handle.net/10648/44fa51e7-2a1a-4853-9406-b21ad6b9c8e7 Genealogie van de heren Brederode. eind 18e eeuw 1 katern 8 http://proxy.handle.net/10648/08b9feef-87bc-44fe-80ce-0facca933240 Genealogisch overzicht van de afstammelingen van Sivert Backer Claasz., lopende van 1539-1726. Ongedateerd 1 stuk 9 http://proxy.handle.net/10648/b7776f55-b9e6-44e0-834d-b4828fd00142 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Calkoen. 18e - 19e eeuw 1 omslag 10 http://proxy.handle.net/10648/f95641d5-dbe7-48dd-b5e6-a61469f5a7a3 Genealogische aantekeningen van Nicolaas en Abraham Calkoen, broers, betreffende de familie Calkoen en aanverwanten, die zich bevinden in oude papieren. 1806 en ongedateerd 1 omslag 11 http://proxy.handle.net/10648/e29175da-fab1-43ee-a4dc-db03ef8ca1f1 Genealogie Calkoen door H. Hooft Graafland, afschrift. 1860 1 deel

Met klapper op familienamen.

12 http://proxy.handle.net/10648/27f8e8c0-c5d3-4636-8045-8104925de11f 'Genealogie van het geslacht Calkoen en Van Beeck Calkoen', met twee wapens, samengesteld door A.A. Vorsterman van Oyen en Joh. D.G. van Epen. 1894 1 deel

Gedrukt.

13 http://proxy.handle.net/10648/f64f068b-1765-444b-bd62-740130bcda1f Genealogie van het geslacht Calkoen en aanverwante families, opgesteld door Abraham baron Calkoen. ca. 1895 1 deel 14 http://proxy.handle.net/10648/8d8b60cd-e1bd-46dc-b77d-0057669ce417 Krantenknipsel betreffende het verschijnen van het boek 'Genealogie Calkoen'. ca. 1900 1 stuk 15 http://proxy.handle.net/10648/397044a7-0f55-43cb-80f7-ace35b60c850 Genealogie van de afstammelingen van Claas Calkoen en Elisabeth Dankers, opgesteld door Reinier van Heemskerk, kerkmeester van de Nieuwe Engelse Kerk te Amsterdam. ca. 1800 1 katern 16 http://proxy.handle.net/10648/8b15b95b-10c9-46a9-a816-2d99126562ea Genealogisch overzicht van afstammelingen van Gerrit Calkoen en Catharina Verbeek. ca. 1800 1 katern 17 http://proxy.handle.net/10648/365125f1-f091-40ad-9ae9-330a247e1be4 Overzichten van de afstammelingen van Abraham baron Calkoen en Margaretha C.W. baronesse Snouckaert van Schauburg. ca. 1880, 1920 1 omslag 1855 http://proxy.handle.net/10648/66274df7-3de1-4c4e-9540-c32f8cfda15c Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Calkoen en aanverwanten. 1899-1932 1 omslag 18 http://proxy.handle.net/10648/11ef25cd-11dd-4302-a662-adaf33ce5449 Afstammelingen van Nicolaas Calkoen, heer van Kortenhoef, en Sara Maria van Loon. ca. 1920 1 omslag 19 http://proxy.handle.net/10648/22aaf590-dcf6-47bc-a98d-fd4c05c58edc Stukken betreffende een door A. baron Calkoen verricht onderzoek naar de afstamming van Jan Willemsz. Calkoen (overleden 1624). 1937 en ongedateerd 1 omslag 20 http://proxy.handle.net/10648/9067c39b-4e14-4f0e-9958-200dd73694e1 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Calkoen, door A. baron Calkoen. ca. 1935 1 omslag 21 http://proxy.handle.net/10648/ea452256-77af-4846-ad63-b4e4bdacd24a Genealogische aantekeningen betreffende de familie Van Collen. ca. 1750 1 katern 22 http://proxy.handle.net/10648/139799bd-2d75-4544-ba91-204df2e353e6 Genealogie van de families Van Doorn en Vrolik. 1893 1 deel 23 http://proxy.handle.net/10648/b901dcb7-6196-4059-a1ed-767eadb55610 Genealogisch overzicht van afstammelingen van Jean Godin. ca. eind 17e eeuw 1 stuk 24 http://proxy.handle.net/10648/94110090-4fd4-4b0e-8cda-146d4248a0fc Genealogische aantekeningen betreffende de familie Lampsins. ca. 1860 1 omslag 25 http://proxy.handle.net/10648/aa754fc6-d447-4414-81f9-e8b8de43c2a4 Genealogisch overzicht van afstammelingen van Jan van Leuven. ca. 1800 1 stuk 26 http://proxy.handle.net/10648/c0b5767c-0983-4fc8-be35-2243ca5521e0 Stamboom van Machteld van Loon. ca. 18e eeuw 1 stuk

Bevat aantekeningen over negen generaties.

27 http://proxy.handle.net/10648/53c7f5f6-3627-4778-b2cd-8cb68bccb553 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Muyssart. ca. 1848 en ongedateerd 1 omslag 28 http://proxy.handle.net/10648/958d4a2a-c0f9-44aa-bafd-d69316ccef75 Genealogische aantekeningen betreffende de familie van Pabst van Bingerden. ca. 1870 1 omslag 29 http://proxy.handle.net/10648/eed74f3c-b3c3-4cf7-af59-f1cf085ef67b Genealogie van het geslacht Schaap. ca. 1880 1 omslag 30 http://proxy.handle.net/10648/3754ec49-1023-42a9-8095-6ca69e83bd19 Genealogie van afstammelingen van Laurens Pieterse Spiegel. ca. 1800 1 katern 31 http://proxy.handle.net/10648/a5aa326b-1bb7-467e-9441-969a3f8cfb32 Genealogie van het geslacht van Swaenswijck. ca. 1890 1 omslag 32 http://proxy.handle.net/10648/016c70b0-abc8-4977-8acd-62f9b7303a7a 'Afstammelingen uit het geslacht Vrolik', genealogische aantekeningen samengesteld door A.E. Zimmerman. 1916 1 deel

In tweevoud.

1859 http://proxy.handle.net/10648/d0f39fb9-6a83-4f9f-b20f-bd246625e155 Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Calkoen en aanverwanten. 1929-1941 en ongedateerd 1 omslag 33 http://proxy.handle.net/10648/dbde78fe-b4fe-4ae3-b785-a76444435c65 Staat houdende opgave van de kinderen van Philippina Constantia van Weede en mr. Jan Willem van Loon en de drie eerste kinderen van Johanna van Weede en mr. Abraham Calkoen. ca. 1805 1 stuk 34 http://proxy.handle.net/10648/acacd572-69f5-409b-9160-03ea624f8142 Kwartieren van mr. David de Wildt (1731-ca. 1760). ca. 1930 1 stuk 35 http://proxy.handle.net/10648/b4a5cdb8-40f4-4f7d-adef-6533bcae071c Genealogische tabellen van de geslachten Calkoen, Trip, Hop, Pabst van Bingerden, Rendorp van Marquette, Faas Elias, Tuyll van Serooskerken, Van Ballandt, Alewijn Backer, Bas Backer, Boreel, Deutz van Assendelft, d'Ablaing, Van Heeckeren van Koll, Brantsen van de Zijpe, Van Lijnden, Van Heeckeren van Twickel, Van Limburg Stirum, Van Beeck Calkoen. ca. 1875 1 omslag

Deze tabellen zijn genummerd II-XXV, I ontbreekt.

36 http://proxy.handle.net/10648/95ce288e-a5db-4b6f-8f93-4b47cbcae4f1 Genealogische aantekeningen betreffende de families Alewijn d'Ablaing van Giessenburg, Bas Backer, Backer, Bas, Van Bambeeck, Van Beeck Calkoen, Bentinck, Van Bevervoorden tot Oldemeule, Von Bodelschwingh, Boreel, Corver Hooft, Corver, Danckerts, Deutz van Assendelft, Van Doorn, Van Erp, Fagel, Fontaine, Geelvinck, Van Ghesel, Gillon, Van Goldstein van Oldenaller, Groeninx van Zoelen, Hasselaer, Helvetius, Hooft, Huydecoper, Keurenaer, Kops, Lampsins, Van Lennep, Van Limburg Stirum, Van Lynden, Mackay, Van Mekeren, Mollerus, Munter, Van Pallandt, Piso, Quina, Van Randwijck, Rendorp van Marquette, Reael, Rutgers van Rozenburg, Schellinger, Snouck Hurgronje, Straalman, Spranger, Temminck, Van Tuyll van Serooskerken, Tugini, de Vlaming van Oudtshoorn, Van Vlooswijk, Van Weede, opgesteld door A. baron Calkoen. ca. 1935 1 omslag 37 http://proxy.handle.net/10648/10b9f03f-36ec-4914-bdd9-7d16b30a5d6e Genealogische aantekeningen betreffende de families Van Walree, Vrolik en Van Doorn, samengesteld door F.C. baron van Aerssen Beyeren van Voshol. 1953 1 omslag
1.3 Heraldische zaken 38 http://proxy.handle.net/10648/a79c5998-0d86-48db-8eac-805123c48811 Heraldische figuren voor de studie van de heraldiek. ca. 1930 1 omslag

Fotokopieën uit een bekend handboek.

39 http://proxy.handle.net/10648/e2cd0b80-9cb1-44fe-abe4-20faa0d841bf Aantekeningen van Abraham baron Calkoen betreffende portretten, familiewapens, gravures, degens en verdere familiestukken welke in verband staan met het geslacht Calkoen. 1933 4 stukken 40 http://proxy.handle.net/10648/72191432-6f05-4992-b0de-7f75047d2621 Stukken betreffende de wapens van de families De Balbain Verster, Van Bambeeck, Barchman Wuytiers, Bas, Bors van Waveren, Calkoen, Coymans, Dankerts, Van Dongen, Geelvinck, Goetzee, De Grande, De Haze, Haeck, Hasselaer, Hooftman, Huyghens, Klopper, Van der Laen, Le Leu de Wilhem, Van Loon, Messuys, Munter, Muyssart, Van Neck, Van Nutt, Oetgens, Overrijn van Schoterbosch, Passavant, Pels, Reael, Ruychaver, Schellinger, Van Schoonhoven, Sluymer, Snoeck, Spiegel, Van Swaenswijck, Temminck, Verster de Balbain, De Vlaming van Oudtshoorn, Valckenier, De Visser, De Vrij, De Witt, Wolhters, De Wijs. ca. 1920 1 omslag 41 http://proxy.handle.net/10648/8d35efee-ee08-4849-af23-547b3634b47b Afdrukken van zegels van de familie Calkoen en aanverwante families. ca. 1935 1 stuk 1862 http://proxy.handle.net/10648/71de52f5-2e26-4ef3-a86a-a705ac4cb6db Stukken betreffende genealogisch onderzoek met betrekking tot de familie Calkoen en aanverwanten. 1950 en ongedateerd 1 omslag
1.4 Familiegraven in Amsterdam 42 http://proxy.handle.net/10648/f4fda74d-42bb-43c6-b3a1-2a66048cd10d Stukken betreffende de graven in Amsterdamse kerken, waar leden van het geslacht Calkoen in de jaren 1624-1797 zijn begraven. ca. 1750 - 1935 1 omslag 1875 http://proxy.handle.net/10648/f0589bb8-26ec-4878-a2da-d83677995ba2 Stukken betreffende het onderhoud van familiegraven. 1938 en 1957 2 stukken 1.5 Woonhuizen van de familie Calkoen 1860 http://proxy.handle.net/10648/7ab30637-8784-41ef-b35a-cee802dfc0df Stukken betreffende huizen aan de Herengracht te Amsterdam, die door leden van de familie Calkoen bewoond zijn. 1930-1960 3 stukken

Gedrukt.

1882 http://proxy.handle.net/10648/d3400f6c-23e7-4f30-a118-15169cf9d6b7 Foto's van verschillende huizen die door de familie Calkoen bewoond zijn geweest. ongedateerd 3 stukken
1.6 Geboorten, huwelijken en overlijdens 1868 http://proxy.handle.net/10648/160f3baf-d260-4d59-ae28-d2207bf781eb Stukken betreffende berichten van overlijden van leden van de familie Calkoen en aanverwanten. 1910-1962 1 omslag 1869 http://proxy.handle.net/10648/41a737eb-3f65-495f-a13f-b6f8248d9633 Stukken betreffende berichten van huwelijken van leden van de familie Calkoen en aanverwanten. 1920-1968 1 omslag 1870 http://proxy.handle.net/10648/3a6f832d-0aa3-485b-9be5-a887f475b79b Menukaart van een diner bij de reünie van leden van de familie Calkoen in hotel des Pays-Bas te Utrecht. 1930 1 stuk 1871 http://proxy.handle.net/10648/c7b9c58a-b49c-4a20-86f0-59b91f2028c4 Stukken betreffende berichten van geboorten van leden van de familie Calkoen en aanverwanten. 1930-1955 1 omslag 1.7 Portretten 1858 http://proxy.handle.net/10648/5d091d7a-adac-4786-a34a-ba6f221209f8 Stukken betreffende onderzoek naar portretten van de familie Calkoen en aanverwanten. 1914-1939 en ongedateerd 1 omslag 1881 http://proxy.handle.net/10648/323af7d9-d350-4c8f-8dd1-b5256441ebc9 Foto's van leden van de familie Calkoen en aanverwanten. ongedateerd 3 stukken 1.8 Stichting Calkoen --- http://proxy.handle.net/10648/5ce77098-dac6-46d7-b260-0c0bc4c8040f Akte van oprichting van de Stichting Calkoen met als doel het beheer van de familiearchieven en van de verzameling kunstvoorwerpen van de familie Calkoen en aanverwanten. 1942 1 stuk

Zie Archief Calkoen, supplement, 1.10.16.02, inv.nr. 58

Zie ook inv.nrs. 1412 en 1504.

2. DE FAMILIE CALKOEN 2.1 Calkoen, niet geadeld 2.1.1 Wilhelmus Kalckoen (Calkoen) (1664-1689)

Wilhelmus Kalckoen, geboren te Amsterdam op 9 oktober 1664. Van beroep koopman en later poorter van Amsterdam. Stierf op 19 oktober [1739?] te Voorthuizen (begraven in Amsterdam). Getrouwd met Maria Panter(s) (1673-1722) in 1706 te Amsterdam.

1924 http://proxy.handle.net/10648/d2e188b8-614f-410f-8fed-0c78ca7be3af Brief van zijn vader Johannes Willemsz. Kalckoen 1677 1 stuk

Johannes Willemsz. Kalckoen (1628-1677) was goudsmid van beroep en getrouwd met Margrieta van Lemmers.

2.1.2 Margaretha Calkoen (1678-1762), Maria Johanna Calkoen (1683-1776), David Calkoen (1689-1740)

Margaretha, Maria Johanna en David Calkoen waren kinderen van Willem Calkoen en Maria van Toict. Zij stierven ongehuwd.

43 http://proxy.handle.net/10648/7980343e-c17e-4328-8da2-6d54f93e2803 Testament van Margaretha Calkoen en Maria Johanna Calkoen, haar zuster. 1732 1 katern 44 http://proxy.handle.net/10648/55273506-d9eb-4108-b5c1-7d472a5d0c8f 'Leesceduls' lijsten voor het afroepen van de deelnemers aan de begrafenissen van David, Margaretha en Maria Johanna Calkoen, kinderen van Willem Calkoen en Maria van Toict. 1740-1776 1 omslag
2.1.3 A. en P. Calkoen 45 http://proxy.handle.net/10648/89a79f2b-e7cc-4797-a56b-5be8ec3e6fb4 'Eene Drentsche Veenkolonie in de laatste helft der 17e eeuw', het journaal van A. en P. Calkoen, geschreven door Alb. Steenbergen. 1902 1 deel 46 http://proxy.handle.net/10648/117b18ae-1c80-4758-a01d-2624446361b1 De 'Clapper' der Calkoens, door mr. J.G.C. Joosting, rijksarchivaris van Drenthe; kritiek op 'Eene Drentsche Veenkolonie in de laatste helft der 17e eeuw' door Alb. Steenbergen. 1902 1 deel 2.1.3 Hendrik Calkoen (1911-1995)

Zoon van George Calkoen en Gerarda Henriette Aleida toe Laer. Hij trouwde in 1940 Anna Dorothea Maria Eduarda Jonas (1914-1991).

47 http://proxy.handle.net/10648/4dc8a59f-62a2-4de7-a9da-7eb8c6e4a553 Huwelijksaankondiging van Anna Dorothea Maria Eduarda Jonas en Hendrik Calkoen, reserve luitenant bij de motordienst. 1940 1 stuk 48 http://proxy.handle.net/10648/efb648f7-4375-44d2-8ab8-9f69298d5e02 Geboortekaartje van hun zoon Gijsbertus. 1940 1 stuk
2.2 Calkoen, geadeld 2.2.01 Jan Willemsz. Calkoen (c. 1575-1624)

Waarschijnlijk afkomstig uit Deventer. Zijn ouders zijn tot dusver niet bekend. Hij was lakenkoper 'In de Blauwe Calkoen' in de Barberstraat te Amsterdam. Hij trouwde c. 1600 Alida Temminck, overleden 1651, weduwe van Arend de Graeff.

49 http://proxy.handle.net/10648/90949e69-0eec-4b1b-9705-bd2e04ee41a2 Testament van Jan Willemsz. Calkoen en Alida Temminck, met afschriften. 1623 en ongedateerd 1 omslag
2.2.02 Cornelis Calkoen (1639-1710)

Zoon van Nicolaas Calkoen en Elisabeth Danckerts. Hij was onder andere groothandelaar in lakenstoffen, Italiaanse en Levantse zijde en Turksgaren en blauwverver. Hij trouwde in 1666 Petronella Haack (1638-1683), dochter van Pieter Haack en Maria van Balk, in 1684 Anna Munster (1646-1694) en in 1694 Maria van der Merct (1638-1719).

50 http://proxy.handle.net/10648/ef777666-35ab-4aea-807d-7dae5eb6422a Testamenten, met codicillen, afschriften. 1697-1710 1 omslag 51 http://proxy.handle.net/10648/8d1ac585-9073-4e21-8f95-af6daec1b627 Akte van opening van zijn testament, afschrift. 1710 1 katern 52 http://proxy.handle.net/10648/57d4b7d2-0b2b-4b8c-9ffe-4eb634a5fd6f Stukken betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap. 1710-1711 1 omslag 53 http://proxy.handle.net/10648/9eecac82-15c1-462c-b730-b0a33dd09ed9 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Pieter Nuyts, directeur-generaal van de Noord- en Zuidkust van Afrika. 1714 1 katern

Cornelis Calkoen was executeur-testamentair van Pieter Nuyts.

2.2.03 Joan Calkoen (1646-1719)

Zoon van Nicolaas Calkoen en Elisabeth Danckerts. Hij was koopman op de Levant. Hij stierf ongehuwd.

54 http://proxy.handle.net/10648/adca5d40-15cb-4219-be15-daed0fa9a85b Testament, met afschriften. 1714 1 omslag 55 http://proxy.handle.net/10648/6cd2c105-809a-48a8-8366-a006a067e838 Inventaris van zijn nalatenschap, met afschrift. 1719 1 omslag 56 http://proxy.handle.net/10648/164bb36a-5a10-44d6-8b0f-37baa3264517 Akte van overeenkomst tussen zijn erven betreffende het beheer en de verdeling van zijn nalatenschap. 1719 1 katern 57 http://proxy.handle.net/10648/1ddbb08a-fc78-47d7-b518-59ed7ccc131d Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap tussen zijn zuster Elisabeth en de kinderen van zijn broer Cornelis, met afschrift. 1719 1 omslag 58 http://proxy.handle.net/10648/8e6725e4-020c-44b7-8887-59a854cf2ed7 Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap betreffende het deel van de kinderen van Cornelis Calkoen, uittreksel. 1719 1 katern 59 http://proxy.handle.net/10648/e34d1778-65eb-4335-966b-a3d474407bbb Akte van scheiding en deling van een deel van zijn nalatenschap tussen de zes kinderen van Cornelis Calkoen. 1720 1 katern 60 http://proxy.handle.net/10648/b7a3b1ab-f3bd-4243-9fef-df1b9a7850f4 Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap, uittreksel. 1720 1 katern
2.2.04 Elisabeth Calkoen (1649-1719)

Dochter van Nicolaas Calkoen en Elisabeth Dankerts. Zij trouwde in 1677 Thomas Slicher (1647-1691) zoon van Lenart Meindertsz. Slicher alias van 'Straelburgh' en Maria Maurois. Hij was onder andere gouverneur van Malakka.

61 http://proxy.handle.net/10648/a8d87287-3224-4361-8467-4b946d68e692 Testament van Elisabeth Calkoen. 1704 1 stuk 62 http://proxy.handle.net/10648/dcc9119e-48fb-4743-a248-564344438345 Testament van Thomas Slicher, afschrift. 1733 1 katern 63 http://proxy.handle.net/10648/0321dc95-ea5e-4364-a875-e76163810c91 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Elisabeth Calkoen en Thomas Slicher. 1720-1752 1 omslag 64 http://proxy.handle.net/10648/1b20a660-63d1-43db-bba8-4a3a3f80f212 Stukken betreffende het beheer van de nagelaten goederen van Thomas Slicher. 1737-1767 1 band
2.2.05 Pieter Calkoen (1655-1674)

Zoon van Nicolaas Calkoen en Elisabeth Danckerts. Hij overleed ongehuwd.

65 http://proxy.handle.net/10648/d4ae8771-04ce-44c7-b418-fff166070fbe Akte van bevestiging door de Staten van Holland en West-Friesland van de overdracht van de vicarie op het altaar van St. Barbara en St. Catharina in de kerk van Brielle, met retroacta 1577-1658. 1664 1 pak

Deze vicarie werd in 1460 door Heijgh Pieters Doems gesticht en vererfde op Elisabeth Danckerts.

2.2.06 Nicolaas Calkoen (1664-1738)

Zoon van Cornelis Calkoen (2.2.2) en Petronella Haack. Hij was onder andere koopman op Frankrijk, Italië en de Levant en maakte deel uit van de vroedschap van Amsterdam. Hij trouwde in 1689 Agatha van Loon (1664-1699), dochter van Jan van Loon en Wendela Bas, en in 1701 Wendela Klopper (1666-1733), dochter van Nicolaas Klopper en Marguérite le Gouche.

2.2.06.1 Familiezaken

Zie ook inv.nr. 77.

66 http://proxy.handle.net/10648/114c12c8-270e-4794-b807-d342fa488183 Akte van poorterschap van Amsterdam. 1689 1 stuk 67 http://proxy.handle.net/10648/9a99c9bf-1ffd-4934-9e56-3c449c1df199 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen hem en Agatha van Loon. 1689 1 katern 68 http://proxy.handle.net/10648/f0df4afe-c02b-458a-93bb-dc0ce65e9d0a Testament van hem en Agatha van Loon, met akte van opening, met codicillen. 1695-1699 1 omslag 69 http://proxy.handle.net/10648/cf77bf98-566c-4898-be44-57ba32dfc86e Staat van opgave van de bezittingen van zijn kinderen Anna, Jan, Cornelis en Nicolaas Calkoen, uit de erfenis van hun moeder, opgemaakt naar aanleiding van zijn tweede huwelijk, met afschrift. 1701 2 stukken 70 http://proxy.handle.net/10648/90bb9f7e-8917-4336-b4e9-e6037ab8354d Kasboek van het beheer van de goederen van zijn kinderen Anna, Jan, Cornelis en Nicolaas Calkoen uit de erfenis van hun moeder Agatha van Loon. 1715-1724 1 deel 71 http://proxy.handle.net/10648/d0320730-16ca-43a0-ae2a-3db291b3ef97 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen hem en Wendela Klopper, met afschrift. 1701 1 omslag
2.2.06.2 Eigendommen 72 http://proxy.handle.net/10648/91f9fd8a-503e-4edb-ad58-28f63ee8974c Staat van opgave van de goederen die hij van zijn vader Cornelis Calkoen heeft geërfd. 1711 1 katern 73 http://proxy.handle.net/10648/1f1a5f00-bd35-4864-a551-4858508ac25b Kwitantie van de erfgenamen van Cornelis Calkoen aan hem voor de koop van het huis 'Sphaera Mundi', met pakhuis, aan de oostzijde van de Keizersgracht tussen de Lelygracht en de Heerestraat te Amsterdam, en voor de koop van de Hofstede 'Hagevelt' c.a. te Velsen. 1712 1 stuk 74 http://proxy.handle.net/10648/edc98dec-40be-475a-a41f-0fcd81d7a4f1 Akte van verkoop door Henrik Bicker en Cornelis Trip, van het huis c.a. 'Biesenveld' aan de Driehuizerweg te Velsen, aan hem, afschrift. 1721 1 stuk 75 http://proxy.handle.net/10648/dab5a80b-96c5-43b3-a44e-0bab69ab382f Akte van volmacht door hem voor Ariaentje Jans, weduwe van Willem van der Sloot, te Leiden, voor de ontvangst van alle inkomsten uit de vicarie 'Sancti Adriani' in de St. Pieters Kerk te Leiden, die hij van zijn vader heeft geërfd, met vidimus van 1545 van de stichtingsakte in 1446 met verdere retroacta tot 1683. 1724 1 omslag

Deze vicarie is op 13 december 1446 door Rutger van Oegstgeest, priester en kannunik van St. Pancreaskerk te Leiden, cureit te Hogenwoude en eeuwig vicaris in de St. Pieters Kerk te Leiden, gefundeerd op het altaar van 'Sancti Adriani' en via zijn grootmoeder, Elisabeth Danckerts, in zijn bezit gekomen.

2.2.06.3 Voogdijen en nalatenschap

Zie ook inv.nr. 68-70.

76 http://proxy.handle.net/10648/6c270db1-021b-40cb-89b4-80857ea782f5 Akte van décharge door Willem Calkoen voor zijn voogden Nicolaas Calkoen en David van Mollem van het beheer over en de administratie van zijn goederen gedurende zijn minderjarigheid, met een afschrift van het testament van zijn moeder Catharina Verbeek, weduwe van Gerrit Calkoen. 1730 1 omslag 77 http://proxy.handle.net/10648/b19f47c6-66f1-4cc1-a285-e4b1ee5d8e5d Attestatie van Nicolaas Calkoen betreffende de oprichting van een fonds ter ondersteuning van behoeftige familieleden. 1735 1 stuk 78 http://proxy.handle.net/10648/33368667-f0b3-4750-90c0-1c79b8bd9770 Testamentaire beschikkingen en codicillen. 1729-1738 1 omslag 79 http://proxy.handle.net/10648/91d3a78b-1330-432c-8176-de4968f84904 Stukken betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap. 1739-1749, 1763 1 omslag
2.2.07 Pieter Calkoen alias Pieter Haack Calkoen (1677-1723)

Zoon van Cornelis Calkoen (2.2.2) en Petronella Haack. Hij was onder andere advocaat en koopman te Amsterdam, directeur van de Levantse Handel en hoofdparticipant van de VOC. Ook stichtte hij het familiefonds Ad Pias Causas. Hij stierf ongehuwd.

80 http://proxy.handle.net/10648/76ceb53b-32fa-4f17-826f-b25895afbefd Dissertatie, getiteld 'Legem Juliam Majestatis', ter verkrijging van het doctoraat in de rechten aan de Universiteit van Leiden. 1699 1 deel 81 http://proxy.handle.net/10648/9e4e99ee-82ca-445f-ae7b-e688ae7fd48e Testament van hem betreffende legaten aan diverse personen, uittreksel. 1723 1 katern 82 http://proxy.handle.net/10648/fc28fdfe-6318-4dfc-8cad-1e7e13bd0c05 Stukken betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap. 1723-1725 1 omslag
2.2.08 Maria Calkoen (1674-1728)

Dochter van Cornelis Calkoen (2.2.2) en Petronella Haack. Zij trouwde in 1705 Jan Six (1668-1750), heer van Hillegom en Vromade, zoon van Jan Six en Margaretha Tulp, weduwnaar van Agatha Decquer. Hij was onder meer postmeester van het Antwerps Postkantoor en dijkgraaf van de Nieuwer-Amstel.

83 http://proxy.handle.net/10648/d83dbfb9-c017-45d2-a9d2-cdd59ac78962 Testament van Jan Six en Maria Calkoen. 1722 1 katern 84 http://proxy.handle.net/10648/584e5a68-e08b-468c-bd1a-0a0a3a65a8f1 Onderhandse testamentaire beschikking van Maria Calkoen. 1727 1 stuk 85 http://proxy.handle.net/10648/c6286522-51cd-47fb-9d51-92f8312a71be Akte van volmacht door de erfgenamen van Maria Calkoen voor Jan Six om zesduizend gulden uit haar nalatenschap aan Maria Johanna Calkoen Willemsdochter uit te keren. 1728 1 omslag 86 http://proxy.handle.net/10648/1c1db188-486e-4ee2-834d-5d1fa3442dd8 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Maria Calkoen en Jan Six. 1728-1753 1 pak
2.2.09 Petronella Calkoen (1680-1753)

Dochter van Cornelis Calkoen (2.2.2) en Petronella Haack. Zij trouwde in 1717 met de advocaat Jean Fontaine (1682-1731), zoon van Martinus Fontaine en Eva Catharina Valckenier.

87 http://proxy.handle.net/10648/5e635785-fdff-49e8-9bf2-b5ec082a34e0 Kwitantie voor Petronella Calkoen, weduwe Fontaine, voor de betaling van het recht van successie over de nalatenschap van Petronella Catharina Fontaine. 1738 1 stuk 88 http://proxy.handle.net/10648/58cb726b-27a2-445e-9c98-d28cf7f490b6 Staat houdende opgave van personen aan wie de grote kelder aan de Heerengracht en het huis aan de Keizersgracht zijn verhuurd. 1750-1752 1 stuk 89 http://proxy.handle.net/10648/8f4575a5-2e74-4879-842f-3ae926d33856 Testamenten, codicillen en staten van legatarissen van Petronella Calkoen. 1753 en ongedateerd 1 omslag 90 http://proxy.handle.net/10648/9a7cb822-df31-4277-8c53-d36cbbdb5d0a Inventaris van de goederen en effecten, die door haar zijn nagelaten. 1753 1 band 91 http://proxy.handle.net/10648/afe80744-f24a-47f9-b104-502c3e146b95 Staat houdende opgave van 'enige kleynodien', die door Jan Calkoen, executeur testamentair van haar nalatenschap, in de achterkamer zijn gevonden. 1753 1 stuk 92 http://proxy.handle.net/10648/bd776ba8-90fb-4697-98d2-da653f1b1b63 Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. 1754-1759, 1763, 1783 1 omslag 93 http://proxy.handle.net/10648/7a4cff5d-2e21-428d-880c-5630b52115e0 Akte van scheiding en deling van het fideï-commissaire goed uit haar nalatenschap afkomstig uit de erfenis van haar broer Pieter Calkoen, door de erfgenamen van haar boers Nicolaas, Cornelis en haar zuster Elisabeth. 1754 1 omslag

In meervoud.

94 http://proxy.handle.net/10648/4c77660d-9338-4bb4-9a64-5cbab1326d27 Stukken betreffende een legaat van zesduizend gulden, dat aan Maria Boddens voor haar leven in vruchtgebruik is gegeven. 1754-1762 1 omslag 95 http://proxy.handle.net/10648/96fba28f-f99c-408e-8edd-5663b1949a39 Akte van scheiding en deling tussen de kinderen van Nicolaas Calkoen en Joachim Rendorp van de goederen en effecten, die zij met last van fideï-commis van haar vader Cornelis Calkoen heeft geërfd, met bijlagen. 1755-1767, 1969 1 omslag
2.2.10 Anna Calkoen (1693-1743)

Dochter van Nicolaas Calkoen (2.2.6) en Agatha van Loon. Zij trouwde in 1721 Jan van Kerchem (1680-1768), weduwnaar van Magdalena Eyghels. In 1744 hertrouwde hij Anna Catharina Valckenier, overleden in 1768.

96 http://proxy.handle.net/10648/d55edc41-9a39-4899-8bad-4830b0ae0fc9 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Isaac Gerard, raad in de vroedschap van Leiden, door Magadalena Eyghels en Geertruyd en Christina Eyghels. 1704 1 katern 97 http://proxy.handle.net/10648/612e951b-b1ce-4634-831e-e975f082f04d Testament van Jan van Kerchem en Magdalena Eyghels. 1717 1 omslag 98 http://proxy.handle.net/10648/01bb7eb2-0884-4807-8132-127553644f32 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Jan van Kerchem en Anna Calkoen, met specificatie van ingebrachte goederen. 1720 1 omslag 99 http://proxy.handle.net/10648/067df655-c848-4ffd-bc29-ee2a8e06bac5 Testament van Jan Kerchem en Anna Calkoen, afschrift. 1740 1 katern 100 http://proxy.handle.net/10648/9b004a83-e14a-4eb7-8839-b3db9a6ae047 Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. 1744-1769 1 omslag 101 http://proxy.handle.net/10648/448ed10f-4540-4502-8110-01aed33232c5 Akte van verkoop door Jan, Cornelis en Nicolaas Calkoen van een huis en erf aan de Keizersgracht, tussen de Leidsegracht en de Leidsestraat, en twee stallen aan het Molenpad te Amsterdam aan Jan van Kerchem. 1744 1 katern 102 http://proxy.handle.net/10648/8a2ba477-8569-4c59-a0a0-aa1b9505b471 Stukken betreffende een proces voor de Hoge Raad van Holland tussen Jan Calkoen c.s. en Jan van Kerchem over de erfenis van Anna Calkoen. 1752-1754 1 pak

Volgens de bijgevoegde rotulus is dit dossier niet volledig.

103 http://proxy.handle.net/10648/f62216fe-697b-45ff-b9ea-ced59c032e69 Testament van Jan van Kerchem en Anna Catharina Valckenier. 1744 1 omslag 104 http://proxy.handle.net/10648/efb70aa4-baa4-44c7-8d67-3eb3c93ed9d5 Akte van aanstelling van executeurs-testamentair door Jan van Kerchem, uittreksels. 1768 2 stukken
2.2.11 Jan Calkoen (1694-1768)

Zoon van Nicolaas Calkoen (2.2.6) en Agatha van Loon. Hij was onder andere lakenhandelaar, lakenverver, directeur van de Levantse Handel, bewindhebber van de VOC, ambachtsheer van Ouderkerk voor Amsterdam en lid van de vroedschap van Amsterdam. Hij stierf ongehuwd.

2.2.11.1 Briefwisseling 105 http://proxy.handle.net/10648/ee295191-b811-463d-9fe8-89912079f9ac Ingekomen brieven. 1738-1767 1 omslag, 8 stukken

Geordend op afzenders.

105 Cornelis Calkoen, zijn broer 1741-1746 1 omslag 105A Willem Gerrit Dedel, gezant te Constantinopel 1766-1767 4 stukken 105B Theodore Jacobsen te Londen 1738 1 stuk 105C Joachim Rendorp, zijn neef 1767 2 stukken 105D Rombout Vlak 1756 1 stuk
2.2.11.2 Nalatenschappen 106 http://proxy.handle.net/10648/9a6309ba-4376-464f-8e80-113df93f6b71 Testament betreffende de effecten van de Oost- en West-Indische Compagnieën, die hij aan Cornelis Calkoen, Abraham Calkoen en Jan Mijnssen wil nalaten. 1755 1 katern 107 http://proxy.handle.net/10648/1b39a0ac-4fc0-4a2f-ade9-bfe766c7372c Akten van kwijting en décharge voor hem van zijn nichten Petronella, Anna Maria en Susanna Agatha Calkoen, wegens het door hem gevoerde beheer over de nalatenschappen van Thomas Slicher, Petronella Fontaine-Calkoen en Pieter Calkoen. 1760-1767 1 omslag 108 http://proxy.handle.net/10648/6fb2f768-db25-48c1-8aee-fa73c35ea194 Kwitantie van Nicolaas Faas, echtgenoot van Anna Maria Calkoen, wegens ontvangt van de renten van het aan laatstgenoemde toekomende deel uit de nalatenschap van haar vader, Nicolaas Calkoen. 1762 1 stuk 109 http://proxy.handle.net/10648/279aa6cf-040e-4211-aa2f-d082d4ffbfbc Akte van décharge door Maria Trip voor haar voogden Jan Calkoen, Jan Trip en Jan van de Poll voor de overdracht van de goederen, die zij van haar moeder en van Petronella Calkoen, weduwe van Joan Fontaine, heeft geërfd. 1767 1 katern 110 http://proxy.handle.net/10648/259fb694-5ce5-4018-a5b0-2b9e2c16cecf Akte van aanstelling door hem van zijn neven Joachim Rendorp en Abraham Calkoen tot executeurs over zijn na te laten Engelse bezittingen. 1763 1 stuk 111 http://proxy.handle.net/10648/d635bc8a-e3b4-46ac-a285-bd4f0df14beb Testamenten. 1764-1768 1 omslag 112 http://proxy.handle.net/10648/c281fe59-8642-464f-a0b9-60f0e0cf0b21 'Begraafbriefje', uitnodiging voor zijn begrafenis. 1768 2 stukken

In tweevoud.

113 http://proxy.handle.net/10648/b995447c-419f-4daf-bbda-4123140bcd95 Akte van scheiding en deling tussen de kinderen van Nicolaas Calkoen van het legaat, dat door hun oom Jan Calkoen van Maria van Loon, weduwe van Marten van Loon, is geërfd. 1768 1 band 114 http://proxy.handle.net/10648/33e5a702-d34f-4d76-b652-73b7c3998450 Akte van voorlopige scheiding en deling van zijn nalatenschap door Joachim Rendorp en de kinderen van Nicolaas Calkoen, met duplicaat, voorafgaande akte van overeenkomst tussen de erfgenamen, met volmacht van Joachim Rendorp voor Abraham Calkoen. 1768 1 omslag 115 http://proxy.handle.net/10648/4b45a956-c9eb-4484-a46a-f4fda177f5df Akte van nadere scheiding en deling van zijn nalatenschap door Joachim Rendorp en de kinderen van Nicolaas Calkoen, met bijlagen. 1768-1770 1 omslag
2.2.11.3 Loopbaan 2.2.11.3.1 Schepen van Amsterdam 2.2.11.3.2 Bewindhebber van de VOC 116 http://proxy.handle.net/10648/e1b041dc-6768-4dab-bda0-28cfe50de0a2 Proces-verbaal van de ondervraging van Willem Mol, steenkruier te Amsterdam. 1730 1 omslag 117 http://proxy.handle.net/10648/90df3e95-804e-4226-80c0-1939c84647c1 Proces-verbaal van de ondervragen van Jan Stock van Sardam, metselaar te Amsterdam. 1730 1 omslag 118 http://proxy.handle.net/10648/c76b3a5c-bdbc-4edc-b20c-5f6035da3ec5 Proces-verbaal van de ondervraging van Jan Hendrick Clement van Dockum te Amsterdam. 1730 1 omslag 119 http://proxy.handle.net/10648/29455329-322b-40ba-9ac8-ea09b3d33f3b Advies van een aantal advocaten betreffende de privileges van de stad Amsterdam, als bij een vonnis tot doodstraf of deportatie de goederen worden verbeurd verklaard. 1730 1 omslag

Hierin geïnsereerd privileges van graaf Willem V van Holland d.d. 13 mei 1355, van graaf Albrecht d.d. 1387 en van graaf Willem VI van 20 maart 1404.

120 http://proxy.handle.net/10648/12995906-75b4-44e0-abdd-04046d9d2470 Resolutie van de Staten-Generaal uit 1631 inzake bepalingen tot beperking van bloedverwantschap bij de bewindhebbers der VOC, uittreksel. ca. 1750 1 stuk
2.2.11.4 Financiën 121 http://proxy.handle.net/10648/21d498db-7905-496e-9936-ef76e8520583 Kasboek van de onroerende goederen van Maria van Loon, eerst bijgehouden door haarzelf en later door haar erfgenaam Jan Calkoen. 1734-1765 1 deel 122 http://proxy.handle.net/10648/ab6d19a9-19d8-4962-8b0e-5c78768ca723 Grootboek van inkomsten en uitgaven uit zijn effectenbezit. 1736-1766 1 deel 123 http://proxy.handle.net/10648/fb401e76-3e8a-4437-881e-eb7190f43dbd Kasboek van de door hem beheerde goederen, die zijn vader Nicolaas Calkoen heeft nagelaten om daarmee liefdadigheid te beoefenen. 1740-1765 1 deel 124 http://proxy.handle.net/10648/171cd0ce-b6c5-4670-a775-d81c7dbc58fc Akte van kwijtschelding van Elias Schellinger wegens de ontvangst van zijn deel uit de door hem beheerde nalatenschappen van Margaretha Taal, weduwe van Pieter Haak en van Elias van Hoven. 1740 1 katern 125 http://proxy.handle.net/10648/90721142-6d41-45c4-8b3c-429001b50bb5 Rekening voor hem en Belkamp Meyer & van Kerchem voor verkoop en vervoer van specerijen van Amsterdam naar Constantinopel met het schip 'Helen Henriëtte' met Pieter Otteson, kapitein. 1742 1 omslag 126 http://proxy.handle.net/10648/401a9e8c-95dc-446b-9d4a-2e1bac1808e7 Akte van kwijting door de executeurs van het testament van Jan Wesseling voor hem en Frans van Kerchem wegens betaling aan ingehouden loon en een beloofde uitkering indien Jan Wesseling in dienst van Jan Calkoen en Frans van Kerchem zou komen te overlijden. 1761 1 katern 127 http://proxy.handle.net/10648/85005326-ddb4-4d56-9a41-cd45d3730153 Kwitantie voor hem voor de verhoging over het jaar 1762 van een graf in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ten name van Thomas Slicher. 1762 1 stuk 2.2.11.5 Plantage Vredenburg in Suriname 128 http://proxy.handle.net/10648/690e6d3f-10ca-4a71-81cf-cfa94dc5b1ff Attestatie van Jan en Theodore Marselis inzake de eigendom voor 1/4 deel en het beheer van de plantage, gelegen aan de kreek Para tussen de plantages Altona en Houttuyn, met akte van transport door Thomas Wijbrand van Rees aan Jan en Theodore Marselis, met bijlagen. 1761 1 omslag 129 http://proxy.handle.net/10648/97725791-30ea-4773-a53d-102bd95a30ef Staat van opgave van de in opdracht van Johannes Leonardus van Son afgezonden stenen, kalk en cement voor de plantage 'Vredenburg', met een brief van Jan Calkoen betreffende dit vervoer. 1762-1763 2 stukken 130 http://proxy.handle.net/10648/9bc03453-949b-4868-a994-091de29a73ac Brief aan Coenraad L.H. Bögel en Marselis op de plantage 'Vreedenburg', betreffende de gang van zaken. 1763 1 stuk 131 http://proxy.handle.net/10648/1b3320f0-907b-4b45-8ac0-ad72fbb37086 Akte van 'conditie bepalingen en verbintenissen' opgemaakt door de eigenaren van de plantage 'Vredenburg' betreffende het beheer van deze plantage, concept. ca. 1765 1 stuk 132 http://proxy.handle.net/10648/27ff960a-9f6d-45a6-b3e2-eb01d46aea75 Inventaris van de plantage 'Vreedenburg' opgemaakt door Rudolph Langhansen en Barend Mijer in opdracht van Coenraad L.H. Bögel, voor de eigenaren. 1765 1 katern
2.2.12 Cornelis Calkoen (1696-1764)

Zoon van Nicolaas Calkoen (2.2.6) en Agatha van Loon. Hij was onder andere gezant, later ambassadeur voor de republiek bij het hof van de sultan van Constantinopel en ambassadeur aan het hof van de koning van Polen als keurvorst van Saksen. Hij stierf ongehuwd.

2.2.12.1 Briefwisseling 133-149 Brieven van familieleden. 1716-1763 12 omslagen, 4 stukken 133 http://proxy.handle.net/10648/18ce251f-6f7c-4c3d-9faa-c10290be5be4 Anna Maria Calkoen, zijn nicht 1760 1 stuk 134 http://proxy.handle.net/10648/a85572aa-d941-4a58-a319-fcd5494053fb Abraham Calkoen, zijn neef 1745-1763 135 http://proxy.handle.net/10648/54fe9fb0-4302-41f5-88d6-422f0b76b757 Anna Calkoen, zijn zuster 1716-1731 136 http://proxy.handle.net/10648/16bc8b8d-25c0-4713-a802-f5c097a26a5c Jan Calkoen, zijn broer 1726-1763 137 http://proxy.handle.net/10648/f3df64e1-f359-4b4e-9818-491e0f42f55b mr. Nicolaas Calkoen, zijn broer 1727-1739 138 http://proxy.handle.net/10648/e0299cbf-302a-4268-9006-cad1a488c48b Petronella Calkoen, weduwe Fontaine, zijn tante 1736 139 http://proxy.handle.net/10648/13b25f04-c4d5-4d13-8e34-244b9ad0d035 Petronella Calkoen, zijn nicht 1760 140 http://proxy.handle.net/10648/9ebbeb61-5185-457f-a79b-75280d2973e2 mr. Pieter Calkoen, zijn broer 1729-1746 141 http://proxy.handle.net/10648/54481767-d1f5-4fa8-9567-71f6c29df80b jhr. Jacob van Ghesel, zijn neef 1761 142 http://proxy.handle.net/10648/baafe6e0-11cc-4147-bb06-0d4018e5b20f mr. Nicolaas Faas, zijn neef 1763 143 http://proxy.handle.net/10648/fb8df609-6831-48e2-9975-2143d0e42e99 mr. Jan van Kerchem, zijn zwager 1728-1747 144 http://proxy.handle.net/10648/4af3682f-8320-49c4-9166-ce42abdead36 Wendela Klopper, zijn moeder 1730 145 http://proxy.handle.net/10648/a1bc1cb0-9cbe-4831-8862-376e6f0e4fcf mr. Joachim Rendorp, zijn neef 1744-1763 146 http://proxy.handle.net/10648/07450cb8-57a2-4c5a-9f00-b77c865c8b9f mr. Pieter Rendorp, zijn zwager 1727-1731 147 http://proxy.handle.net/10648/b4406463-7b9c-44bf-a86d-e79e5ec20ef8 mevr. A.M. Rendorp-Pancras, zijn schoonzuster 1745-1760 148 http://proxy.handle.net/10648/5b481e1b-8597-4e3a-97df-6df649916887 mr. Jan Six, zijn oom 1727-1735 149 http://proxy.handle.net/10648/2574c8c6-8e92-4ae4-95af-8277ee392c56 mevrouw A.E. Six-van Bempden, zijn tante 1731-1747 150 http://proxy.handle.net/10648/94be93ab-a857-4506-abde-0d2a5b9ef5a0 Brief van J. Hop betreffende de geboorte van een dood kind. 1761 1 stuk 151-160 Brieven met huwelijksaankondigingen. 1730-1763 10 stukken

Geordend op afzenders.

151 http://proxy.handle.net/10648/9dd86a10-b15a-40d8-b67d-e8fe1f632677 B. Keyden en H. gravin van Limburg Stirum 1730 152 http://proxy.handle.net/10648/f1ef0f9b-a690-435f-a327-71638f005f38 C. Hop en R.J. Valckenier 1735 153 http://proxy.handle.net/10648/4470f8d2-a454-418c-af48-c3ea517d27e7 A. de Hochepad en A.M. Boelema 1735 154 http://proxy.handle.net/10648/348715e9-16a2-4d13-9a6f-362d86a01342 A. de Raet en A.V. Schuylenburg 1736 155 http://proxy.handle.net/10648/976180b5-00cd-4f0e-bf54-b9fc3c79d932 J.J. Mauricius en J.M. Wreede 1738 156 http://proxy.handle.net/10648/820fa4bc-77c0-4468-a1ba-d026ba01755a M. Immerseel en E.E. van Kerchum 1740 157 http://proxy.handle.net/10648/edda6236-8850-4747-8205-2519ee98f81f J. Bijemont en M.C. Lostevenon 1761 158 http://proxy.handle.net/10648/93d7a5cf-7f00-44f4-ab4f-97fcb9184148 J. Six en J. Clifford 1762 159 http://proxy.handle.net/10648/e8b0ffc7-e680-4097-95b8-43e4527daedd J. van de Poll en J.M. van Hoven, wed. Trip 1763 160 http://proxy.handle.net/10648/6ef26acf-ab35-4a3d-8389-f06f45e85b57 B.V.D. van den Heuvel en W.M. Lestevenon 1763
161-173 Brieven met overlijdensaankondigingen. 1723-1763 10 stukken

Geordend op afzenders.

161 http://proxy.handle.net/10648/0b612b0d-52f1-4689-98de-fe8e63bec67f Michiel Pijl, secretaris van de Levantse Handel 1728 162 http://proxy.handle.net/10648/858e307c-92a6-49bf-bf08-6eb1b53cd5aa Johannes Slicher 1731 163 http://proxy.handle.net/10648/710a7bf7-6621-4ee8-acbc-3ee2cf9a42c9 Hendrik Reaal 1735 164 http://proxy.handle.net/10648/6ab4d404-cb2e-4033-a1ca-6ccef109fd6f Elias van Hoven 1736 165 http://proxy.handle.net/10648/f1a00f74-eb91-43f6-b52d-ae7adf3aa9be Simon van Slingelandt, raadpensionaris van Holland 1736 166 http://proxy.handle.net/10648/acc326b2-a399-4885-bcc9-4ed3cbaf3dc1 Catharia Pels 1736 167 http://proxy.handle.net/10648/dadfa451-bca9-42f4-bfe6-cf93365808e0 Marinus Gallieris, ambassadeur bij de Duitse rijksdag 1738 168 http://proxy.handle.net/10648/b03deadb-2bad-4b7a-b6cb-eb69a558f47d Jan van de Poll 1745 169 http://proxy.handle.net/10648/6bf42e8a-a5f7-46e3-b3e1-de704cab12ce Geertruyd Lestevenon 1758 170 http://proxy.handle.net/10648/e4675521-b6b2-4b8d-92fa-08d28e86ef80 Cornelis Hop 1762 171 http://proxy.handle.net/10648/433c7e3e-e21a-4024-ad95-5730116e70eb Lucas Trip 1762 172 http://proxy.handle.net/10648/5df54e46-7345-44ee-b178-6f2b736f56af Meinard Troye 1763 173 http://proxy.handle.net/10648/32c99067-8fdf-4b58-8c9c-ec5e360cb0f7 Adriana Huydekoper 1763
174-179 Brieven aan familieleden, minuten. 1728-1738 2 omslagen, 4 stukken

Geadresseerden.

174 http://proxy.handle.net/10648/d76de743-7bb7-45fb-9ad3-0e4bb58c3a76 Jan Calkoen 1738 175 http://proxy.handle.net/10648/b139e449-7a2b-471c-89e6-36c0e9d1f331 Nicolaas Calkoen, Pieter Calkoen, Jan van Kerchem, Pieter Rendorp, Jan Calkoen 1738 176 http://proxy.handle.net/10648/fe6dcdc3-b51b-478d-a886-f875a450b4fa Nicolaas Calkoen 1728 177 http://proxy.handle.net/10648/2007562f-3691-4bcd-9e05-0cae0c0329da Pieter Rendorp 1728 178 http://proxy.handle.net/10648/6ecf4aff-11a0-4bc1-bbe9-ab6ee254356b Jan Six 1729-1738 1 omslag 179 http://proxy.handle.net/10648/f3e1fefe-c68a-478d-9c0d-9458ae01ed06 Anna Six-Van Bempden 1735-1738 1 omslag
2.2.12.2 Familiezaken en nalatenschap 180 http://proxy.handle.net/10648/9d6ed347-c080-481f-81f3-f360d5129f12 Journaal van een reis van Constantinopel naar Sofia. 1744 1 omslag 181 http://proxy.handle.net/10648/56d3413d-5d9a-4322-85c4-9eb23f0500b6 Testament, met onderhandse beschikkingen. 1759 en 1762 2 katernen 182 http://proxy.handle.net/10648/78be4d99-abfd-4051-92b8-2235fad067ba Akten van volmacht voor zijn broer Jan Calkoen om op te treden in de republiek in zijn naam, afschriften. 1764 1 katern 183 http://proxy.handle.net/10648/458b71c5-60d2-4c67-96e6-819477a5425a 'Begraafbriefje', uitnodiging tot het bijwonen van zijn begrafenis. 1764 1 stuk 184 http://proxy.handle.net/10648/901064e0-1d68-49ef-8918-a1513025b89c Staat van opgave van lijkdragers, koetsen en lantaarndragers bij zijn begrafenis. ca. 1764 1 stuk 185 http://proxy.handle.net/10648/50e2397c-c4e4-4e81-8921-b680efa9185e Attestatie van Jan Middelboer en Bartholomeus van den Brand inzake de familierelatie tussen zijn erfgenamen. 1770 1 stuk 186 http://proxy.handle.net/10648/6fabca86-ccb8-44ca-b0ba-20b51cc46942 Stukken betreffende afwikkeling van de nalatenschap. 1764-1766 1 omslag 187 http://proxy.handle.net/10648/d1c9a68a-bedc-4ea6-9a62-e457d757518c Specificatie van gelden, die de erfgenamen Calkoen nog te vorderen hebben van de Staten-Generaal. ca. 1764 1 stuk 2.2.12.3 Eigendommen en financiën 188 http://proxy.handle.net/10648/6451a775-5606-4ff2-b333-45958a8cea56 Akte van overdracht door de executeurs van het testament van Pieter Calkoen van het hem toekomende deel uit diens nalatenschap, afschrift. 1723 1 katern 189 http://proxy.handle.net/10648/f1fefd8e-6582-41fb-993e-961e13ada564 Staten van goederen behorende bij de kisten waarin deze zijn verpakt. 1741-1746 en ongedateerd 1 omslag 190 http://proxy.handle.net/10648/4455fd72-e80d-4463-b32f-a365c413c425 Akte van volmacht voor Jacob Hoffmann, zijn secretaris, voor de verkoop van een tuin in Dresden, met bijlagen. 1763 1 omslag 191-198 Rekeningen en kwitanties. 1726-1764 en ongedateerd 8 omslagen 191 http://proxy.handle.net/10648/9237124a-b1e1-43a0-b9ed-52d180318b37 1726-1728 192 http://proxy.handle.net/10648/ad2e5e25-a9a2-4cbc-8e01-61bb7fa8794a 1731-1736 193 http://proxy.handle.net/10648/d420d9a8-75db-4776-9446-9bbad94a7da2 1737-1742 194 http://proxy.handle.net/10648/5f2e3b5e-7d49-4cf0-a2e9-522bdcb94bba 1743-1748 195 http://proxy.handle.net/10648/4cde6232-2f15-4668-8677-4809821dd270 1749-1754 196 http://proxy.handle.net/10648/1e5455fd-6eb6-42f4-9365-de92d2439297 1755-1760 197 http://proxy.handle.net/10648/6ab00cbc-63ad-43ab-b270-b0efc4a13b9c 1761-1764 198 http://proxy.handle.net/10648/5af19f94-27eb-4efa-a332-aa0f0d0d982a ongedateerd 2.2.12.4 Andere onderwerpen 199 http://proxy.handle.net/10648/e4601a64-a86f-4c64-8c9a-ec222125c99d Aantekening van de opbrengst van de heerlijkheden en duinen bij de verkoop uit de grafelijkheids domeinen op 6 november 1722. ca. 1725 1 stuk 200 http://proxy.handle.net/10648/cefc4396-c3d7-4232-8b87-12b497fb7956 Declaraties van Abraham van Hoey, ambassadeur in Frankrijk, afschriften. 1739-1744 201 http://proxy.handle.net/10648/6b23f474-e1ee-43d1-8c6a-8b4862f85d2d Brief van 'Philathei' uit Stockholm aan zijn vriend over zaken het koninkrijk Zweden betreffende, afschrift. 1740 1 katern 202 http://proxy.handle.net/10648/db953d07-1470-4cfb-9ba9-6fc087ba0ba9 Akte van volmacht door Jan Charles des Bordes voor hem om zijn belangen te behartigen bij de afwikkeling van de nalatenschap van Elisabeth van Aelsem, weduwe Jacob Frederik Du Say te Amsterdam. 1747 1 stuk 203 http://proxy.handle.net/10648/62032ef3-c6da-4d51-9591-3d1380c18b02 Stukken betreffende moeilijkheden tijdens het transport door de weduwe Lambertus van Offen aan André & Lour van Houtum te Lissabon, van een 1631/4 karaat diamant. 1748-1749 1 omslag 204 http://proxy.handle.net/10648/876ec74c-463f-4faf-a1c0-9e24b36ee9f3 Besluit van de koning van Frankrijk betreffende de vernieuwing van schuldbekentenissen ten laste van de Compagnie des Indes. 1749 1 stuk

Gedrukt.

205 http://proxy.handle.net/10648/f9dcf498-09dd-4a43-822e-6ebadaf32192 Rekest aan de Staten-Generaal van Jan Rochus van Til, resident bij de koning van Portugal, met verzoek de smaadschriften, die onder meer door luitenant-admiraal Schrijver in Amsterdam in omloop zijn gebracht, te doen stoppen, met apostille, afschrift. 1749 1 stuk 206 http://proxy.handle.net/10648/c3ff12fe-92e4-46a0-af55-566bf3ca8bc8 Aantekeningen betreffende wijnen, juwelen, muziekuitvoeringen enz. ca. 1750 1 omslag 207 http://proxy.handle.net/10648/883a4e88-bd01-4858-b340-8c26a57086f5 'Die Staats und Kriegsleinweibereij', gedicht. ca. 1755 1 stuk 208 http://proxy.handle.net/10648/9d7166b5-dd50-4cd8-9f03-d07292ddef7e Resoluties van de Staten-Generaal betreffende het muntwezen, uittreksel. 1762 1 katern 209 http://proxy.handle.net/10648/58ceec63-7d26-4a67-8418-0f767aac8504 Register van politieke geschriften. ongedateerd 1 band

Bevat: Blz. 1-4: 'Memorie, dienende om aan te toonen dat aen haer Hoogh Mog. competeert het recht, om volgens capitulatie den vier en twintighsten Julii vijftienhondert vier en tnegentigh met de stadt Groningen gesloten, te decideren en termineren alle soodane differenten, als tusschen Joncheren, Hovelingen, Eygen-Erfden ende Volmachten der Ommelanden ter eenre, ende Burgemeesteren en Raedt der geseyde stadt Groningen ter andere zijde reeds ontstaen zijn, of in toekomende noch onstaen souden mogen'

Blz. 5-42: Stukken betreffende een geschil tussen de ingezetenen van Driell en Peter Raemaker, commandeur van St. Andries, richter van de Bommelerwaard.

Blz. 44-101: 'Deductie van Rector en Senaat der Universiteyt van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland binnen Leyden, behelsende een klaar en volkomen verhaal van het gepasseerde tussen rector en senaat ter eenre, en de Heeren van de Weeskamer der selver stadt ter andere zijde, ter occasie van het lijk en de goederen van Hieronymus van den Dyke, litmaat der Universiteyt, en het regt dat den selven rector en senaat meenen in deesen haar te competeren',

Blz. 101-102: 'Iacht-Stryt, door recht onde onrecht respectivelijck tusschen het graefflijcke Huys van den Bergh etc. ende 't Adelijcke Huys van Groenensteyn voortgeset.'.

209A http://proxy.handle.net/10648/2b5e81a9-4a5d-4b63-a05d-595036166cc4 Foto's van schilderijen van de hand van Jean Baptiste Vanmour (1671-1737) van taferelen in Turkije. ongedateerd 1 omslag Ontbreekt

Op deze schilderijen staat de ambassadeur Cornelis Calkoen afgebeeld.

2.2.12.5 Loopbaan 2.2.12.5.1 Gezant later ambassadeur in Turkije

Zie ook: W.G. van der Meiden, Het legatiearchief Turkije tot 1811, 1.02.20, inv.nrs. 23-115.

2.2.12.5.1.1 Aanstelling en verblijf 210 http://proxy.handle.net/10648/4e24c1cd-0e5e-4222-960e-89266097ecd6 Akte van indemniteit verleend door de Staten-Generaal. 1726 1 stuk 211 http://proxy.handle.net/10648/2f8d7f7e-8a26-4744-a62d-177b60680726 Akte van vrijstelling door de Staten-Generaal voor het betalen van in- en uitgaande rechten, tollen enz. voor Cornelis Calkoen en zijn gevolg op hun reis naar Constantinopel. 1726 1 stuk 212 http://proxy.handle.net/10648/52ded1a5-6d71-455b-a4c0-4dcb1d203034 Stukken betreffende zijn benoeming tot ambassadeur. 1732 1 omslag 2.2.12.5.1.2 Algemeen en briefwisseling 213-230 'Journalen van het ter kanselarij voorgevallene'. 1727-1744 18 omslagen 213 http://proxy.handle.net/10648/475834d1-75d1-40cc-be97-c7d56b1e1cf4 1727 214 http://proxy.handle.net/10648/b4bb195c-a93c-469e-abb9-e9cc6a018e61 1728 215 http://proxy.handle.net/10648/b99cbaca-15cc-4a9a-a914-215cf4f89121 1729 216 http://proxy.handle.net/10648/a73b24b2-a2d4-421a-892b-573e932fdebc 1730 217 http://proxy.handle.net/10648/2e544834-9ff5-407c-97ed-25cfc72aba59 1731 218 http://proxy.handle.net/10648/3b9fd06d-7701-4e4d-aa18-44e420c8af58 1732 219 http://proxy.handle.net/10648/4aa1e8c5-2d70-44af-a775-68f96622b9eb 1733 220 http://proxy.handle.net/10648/2a380af6-4e28-41bf-8d17-264340280323 1734 221 http://proxy.handle.net/10648/573b5e6f-1472-4986-88cb-4546a7da3bfe 1735 222 http://proxy.handle.net/10648/5fd9faf8-5881-45d5-a604-5f1105ad4b19 1736 223 http://proxy.handle.net/10648/e75db95a-cdee-42c8-a3b5-0e9ba712b6f6 1737 224 http://proxy.handle.net/10648/9f68a507-7e91-44ec-8578-6ec2e7e22e8b 1738 225 http://proxy.handle.net/10648/1b533343-e618-4214-b195-0afa967aa91c 1739 226 http://proxy.handle.net/10648/2f737dc1-9be3-4d65-97c2-22ee0a213e41 1740 227 http://proxy.handle.net/10648/420715f3-0df6-4ee8-af7e-5335fec4dcbd 1741 228 http://proxy.handle.net/10648/2c899ee3-2da6-42f2-a3b7-dcd094de36e2 1742 229 http://proxy.handle.net/10648/2a2ee017-f9da-4995-ae71-b9357e21782f 1743 230 http://proxy.handle.net/10648/278a2887-9506-40a8-900a-cc20ab85af86 1744 231-241 Resoluties van de Staten-Generaal, ingekomen bij hem, uittreksel 1726, 1730-1731, 1733-1734, 1737-1739, 1742-1744 11 omslagen 231 http://proxy.handle.net/10648/7ac726e2-9b0f-4c65-bd87-27f3b3200789 1726 232 http://proxy.handle.net/10648/7a1cfe82-1d24-45a7-9cbc-96f46751872f 1730 233 http://proxy.handle.net/10648/2e515848-b131-4fa7-9c30-174a1a836efd 1731 234 http://proxy.handle.net/10648/508c77ef-6b99-4a93-9459-7fa705ea6d4f 1733 235 http://proxy.handle.net/10648/32e62fb7-a812-41db-bf26-daad6f237ad1 1734 236 http://proxy.handle.net/10648/0a5f5b1f-5ad5-44cf-bdad-c335cf9145c9 1737 237 http://proxy.handle.net/10648/b82447d8-9cd6-423f-ad30-8a55b34824b7 1738 238 http://proxy.handle.net/10648/3e34d2a3-f4ae-4ba5-b143-d601cc534a5d 1739 239 http://proxy.handle.net/10648/c391a17d-81c5-4099-8e3e-9e10bf0f1b14 1742 240 http://proxy.handle.net/10648/4f51d4ec-fda7-47f5-a72b-e6aaf522d9f1 1743 241 http://proxy.handle.net/10648/244ab104-5f23-4ad3-a9eb-827010c34746 1744 242 http://proxy.handle.net/10648/5e9f289e-aaef-4983-963b-8b82b41af595 Resoluties van de Staten-Generaal, bestemd voor Jan Charles des Bordes, agent ad interim aan de ambassade te Constantinopel, uittreksel. 1746-1748 1 omslag 243-261 'Verbalen', minuten en afschriften van minuten van missiven van mr. Cornelis Calkoen aan de Staten-Generaal, griffier Fagel, Staten van Holland en West-Friesland, raadpensionaris van Holland en West-Friesland, burgemeester van Amsterdam en pensionaris van Amsterdam, alsmede de in deze verbalen opgenomen genummerde ingekomen stukken. 1726-1744 19 omslagen 243 http://proxy.handle.net/10648/70b5deba-d5a7-4996-a928-34e3ad7cca13 1726 244 http://proxy.handle.net/10648/fd28f1e1-3ff5-495f-90bb-471d5151b17e 1727 (incompleet) 245 http://proxy.handle.net/10648/c0999894-ca18-462d-8aea-bddfed5b1e19 1728 (incompleet) 246 http://proxy.handle.net/10648/2217b4f3-2bcf-4149-81f0-3b0e3bfbcc72 1729 (incompleet 247 http://proxy.handle.net/10648/5883455d-73c5-4800-9d35-34196aead290 1730 (incompleet) 248 http://proxy.handle.net/10648/0c4edaf7-539b-4d0b-8bf5-6ce2999b2cf7 1731 (incompleet) 249 http://proxy.handle.net/10648/76c2c127-71b4-40e5-975f-ea022c8a7c77 1732 (incompleet) 250 http://proxy.handle.net/10648/8f28371c-f630-447e-b950-dd243ae9c5e7 1733 (incompleet) 251 http://proxy.handle.net/10648/6453fd90-348a-4365-96ea-4a53868ae899 1734 (incompleet) 252 http://proxy.handle.net/10648/5bd5a135-d65a-4c8b-b2b8-1e24c3edf6ea 1735 (incompleet) 253 http://proxy.handle.net/10648/ae3cc57c-f906-43f4-baee-d5ddf1b5c9ab 1736 (incompleet) 254 http://proxy.handle.net/10648/b7e77eb5-95b4-41d1-b371-744bc7bddd57 1737 255 http://proxy.handle.net/10648/9e979090-f33e-46ad-9e13-5c9f3afd294b 1738 (incompleet) 256 http://proxy.handle.net/10648/bef85e8e-8775-42a4-9585-299eaeeb00c0 1739 257 http://proxy.handle.net/10648/51b43764-725d-4b1b-b521-756405341f45 1740 258 http://proxy.handle.net/10648/9ec51829-2134-43d5-b350-3b5eafb64d3b 1741 259 http://proxy.handle.net/10648/81c8e1e8-d036-4013-bfcb-c5129ec6d682 1742 260 http://proxy.handle.net/10648/51ac9e63-a0cf-491b-ac76-7249d51caf9b 1743 261 http://proxy.handle.net/10648/87627cea-255c-482a-8372-eff7a230695a 1744 262 http://proxy.handle.net/10648/7e6f2592-77d8-4921-b754-63b8e41777da Missiven van Jan Charles des Bores, agent ad interim aan de ambassade in Constantinopel, aan de Staten-Generaal en de griffier Fagel, minuten en afschriften. 1745-1747 1 omslag 263 http://proxy.handle.net/10648/d544d1eb-4de8-4411-a86d-aa80258687cd Rapporten aan de Staten-Generaal, minuten. 1726-1740, 1744 1 omslag 264-338 Minuten van uitgaande brieven. 1728-1744 33 omslagen, 41 stukken

Geordend op geadresseerden.

264 http://proxy.handle.net/10648/635cb5ec-d957-4eee-b4c1-3319effbc764 Burgemeester van Amsterdam 1737-1738 1 omslag

Zie ook inv.nr. 243.

265 http://proxy.handle.net/10648/38b74e6d-7181-4f4b-83eb-aaf3ed6fb286 Bassora, commandant van het garnizoen de Cleen bij - 1729 266 http://proxy.handle.net/10648/d546d7d2-2ffb-4bb0-b104-936be9eefb1d Bassora, Dames Heij & Andries van Weeningen, compagniesregenten te - 1729 267 http://proxy.handle.net/10648/6a66d576-e70b-43d6-9724-464137bc7806 Bassora, hoofd van het comptoir der VOC te - 1728 268 http://proxy.handle.net/10648/65689816-e09e-49a3-af5e-f1cf29dc9f43 Jan de la Bassecour, pensionaris van Amsterdam 1735

Zie ook inv.nr. 243.

269 http://proxy.handle.net/10648/d93dfc97-73cd-43ab-a703-4e5f1e894eb1 Beausobre, predikant te Berlijn 1733 270 http://proxy.handle.net/10648/514fdaf4-a690-45c6-8186-971deaecadd9 Bisschop & Houser te Smirna 1729 271 http://proxy.handle.net/10648/575e805d-7e11-407b-8863-47b9fbf16597 Biacomo Bock te Aleppo 1729 272 http://proxy.handle.net/10648/5beb50a3-1224-4b74-a7b8-cc94f5e8e8a0 Jean Charles des Bordes 1741 273 http://proxy.handle.net/10648/98775f0c-b3c1-40b7-8a96-1bc9e1886dff Boreel, schepen te Amsterdam 1730 274 http://proxy.handle.net/10648/2d4c8826-ff9a-4b51-91ec-4fa8e6929c4f Bouwmeester, consul te Aleppo 1729 275 http://proxy.handle.net/10648/70d45cf3-60e3-42b2-b7b1-0d47e41274d3 Broegh, consul te Livorno 1730 276 http://proxy.handle.net/10648/775a7fc4-e758-497f-87cb-993984485017 Burmannia, baron, ambassadeur van de republiek te Wenen 1741 277 http://proxy.handle.net/10648/562fb9a9-6465-4c0f-8ec2-4c4fb0d26b7d Delfini, ambassadeur van Venetië in Turkije 1728 278 http://proxy.handle.net/10648/64e893ac-7cd6-49b5-b048-66e9ce6fc944 Denbigh, gravin van, te Aix en Provence 1736-1737 279 http://proxy.handle.net/10648/977433e5-504f-47eb-afef-194cc283c924 Jean Derrau te Smirna 1729 280 http://proxy.handle.net/10648/a20571ca-0ca7-4214-a816-1c748c36a781 Daniël de Dieu, gezant van de republiek in Rusland 1730 281 http://proxy.handle.net/10648/bc864d0a-d291-4a5a-a8ba-ff7a96d6f543 Directeuren van de Levantse Handel en Navigatie, te Amsterdam 1728-1743 1 omslag 282 http://proxy.handle.net/10648/189f64c9-b3e0-4963-84d0-472eab3ef126 Dirling, resident van Engeland in Turkije 1728 1 omslag 283 http://proxy.handle.net/10648/1266caef-41a3-4ad7-b708-ea4f0b42980d Abramo Effendi 1744 1 omslag 284 http://proxy.handle.net/10648/8d05f358-915b-449a-b37b-c491599f7071 B. Fagel, secretaris van Cornelis Calkoen 1728 285 http://proxy.handle.net/10648/6b26878d-962d-49d2-ba59-2a874ff6d6ce Arnout Fagel 1730 1 omslag 286 http://proxy.handle.net/10648/25da7fbd-bea0-4980-9516-e85f1f8f1f9c Everhard Fawkener, chevalier, ambassadeur van Engeland in Turkije 1736-1739 1 omslag 287 http://proxy.handle.net/10648/b3a5f69b-3171-4b70-b9eb-17152c56b3ea Giacomo Feitama, consul te Venetië, zie ook: Bordes 1729, 1745 1 omslag 288 http://proxy.handle.net/10648/96877777-3c81-46ef-9fa8-ed8a46b0628e Fremeaux, Pietro & Zoonen te Smirna Geelvinck, burgemeester van Amsterdam, zie Boreel 1728-1729 1 omslag 289 http://proxy.handle.net/10648/e05c2350-fef0-4f13-94ca-9a0e70d98c91 Philippus Gerbrans, consul in Tripolis 1728-1729 1 omslag 290 http://proxy.handle.net/10648/1ff0510d-8fd0-476b-83d4-f1c739f18b2b Nicolaas Gurtlerus, vorstelijk kerkenraad en hof- en stadspredikant te Siegen 1734 291 http://proxy.handle.net/10648/8c5d2171-cc59-43bc-8d15-b74567f46a98 George Philip Haan te Smirna 1729 292 http://proxy.handle.net/10648/7dc01047-8707-470a-ba33-cf7fa401c90e Mattheus de Haan, gouverneur van Oost-Indië 1729 293 http://proxy.handle.net/10648/0c222ca0-1699-4bd6-a9fa-a63e850a75f1 W. Hamel Bruynincx, ambassadeur van de republiek te Oostenrijk 1728-1730 1 omslag 294 http://proxy.handle.net/10648/a214e2e0-6c56-4a84-97da-ec843e28a4af Clara Helena Hartman, wed. Michiel Pyll, secretaris van de Levantse Handel en Navigatie te Amsterdam 1728 1 stuk 295 http://proxy.handle.net/10648/a992cc99-349d-471f-a192-2a081fb8044f Wilhelm prins van Hessen-Kassel 1732-1739 1 omslag 296 http://proxy.handle.net/10648/a793c49b-0ffa-4fe9-a848-e635e9bf51b2 Hippsch 1728 297 http://proxy.handle.net/10648/6365be58-88cf-4075-aa9e-8d7d8bf9b8fd Hochepied, de, consul te Smirna 1728-1736 1 omslag 298 http://proxy.handle.net/10648/9f97d4ea-0cbb-43ce-ac3d-dd19cde8840b Hochepied, schepen te Haarlem 1728 1 omslag 299 http://proxy.handle.net/10648/fba22847-376d-480c-ac75-426486ca192f Jan van Hoornbeek, schepen 1728-1730 1 omslag 300 http://proxy.handle.net/10648/b550c07f-bbcb-4456-9803-e784002ef99a Hendrik Hop, baron 1728 301 http://proxy.handle.net/10648/31673f00-c73b-426f-b71a-fc5187148eab Hudson, consul in Tunis 1729 302 http://proxy.handle.net/10648/3ed759b1-b5ab-4f2b-a4e2-65593ac2c804 Abraham Hijsterman, consul te Lissabon 1729 303 http://proxy.handle.net/10648/74375798-e42c-4054-9fde-e04abe12b2b7 Felix de Klopper, courantier van Leiden 1730 1 omslag 304 http://proxy.handle.net/10648/b6f1b46a-fdb6-431b-8e3e-9c95b0541645 Koetsch, Otto, commissaris van de uitheemse depêches te 's-Gravenhage 1728-1741 1 omslag 305 http://proxy.handle.net/10648/479fa179-1b07-4d11-b6d0-d1bc06082e2b Consul te Seio, Stellio Rafaelli 1729 306 http://proxy.handle.net/10648/82fc0bf0-1aad-457f-a97a-2bbf2df58dd2 Cruys, Doenssen & van de De Veer, te Marseille 1728-1732 1 omslag 307 http://proxy.handle.net/10648/4bf71cec-a2bb-411f-ab4e-ee59f27d224a Jan Jacob van Liebergen, consul te Aleppo 1729-1734 1 omslag 308 http://proxy.handle.net/10648/c2f0104c-8aaa-40e2-8990-c38f829c52e5 Maria Juliana Litsart tot Kuilenburg 1730 1 omslag 309 http://proxy.handle.net/10648/3cd55abb-98b0-4b0f-947c-9020c96ed97e Magrini, Andrea & Antonio Pisanie te Andrianopel 1739 310 http://proxy.handle.net/10648/2c685d2b-1793-4669-a2e1-89de433a12bc Willem Munter, burgemeester van Amsterdam 1736 311 http://proxy.handle.net/10648/d8f3745e-c235-42b7-88eb-a4c12387f561 Muyssart & de la Fontaine te Smirna 1728-1729 1 omslag 312 http://proxy.handle.net/10648/be3981d5-82d5-4a0a-b451-045124e204ef Neplueff, resident van Rusland te Turkije 1735 1 omslag 313 http://proxy.handle.net/10648/f1b9b698-aa34-4fd9-b361-6d92642d4b0d Osterman, graaf, vice-kanselier van Groot-Rusland 1734-1736 1 omslag 314 http://proxy.handle.net/10648/52ac38aa-b993-4cd6-9c37-efb761e8d31d Oranje-Nassau, douairière van 1732 315 http://proxy.handle.net/10648/43ebb195-9bdc-4f8c-aeec-89ce6b82aff1 Ornica, markies d', minister van Staat, groot-kanselier van de koning van Sardinië 1744 316 http://proxy.handle.net/10648/974cb0ef-e211-4e4e-930c-beb8808920c6 Panajotti & Begler di Josiff te Smirna 1729 1 omslag 317 http://proxy.handle.net/10648/850bee82-ea2c-4d56-8d00-703eca82a2dc Gabriël Remazat 1728 318 http://proxy.handle.net/10648/c7cb9b07-d778-4275-aaa8-64af32774127 Rolland & Ploegstert te Smirna 1729 1 omslag 319 http://proxy.handle.net/10648/59f712a1-cba0-444c-959c-9d3d3baa51fd Charles Rumpf, gezant van de republiek te Polen 1729 320 http://proxy.handle.net/10648/8d32c13b-66fc-4316-aebc-11a7282c8287 Daniël van der Sanden te Angora 1729 321 http://proxy.handle.net/10648/f26bdb52-9291-439f-9795-80399a06a2d2 J. de Scarlatie, prins van Moldavië, ongedateerd (ca. 1740) 322 http://proxy.handle.net/10648/cb3df8a0-1aff-42f4-836b-ca1807c222d8 Schaap, raadsheer in 's-Gravenhage, ongedateerd 323 http://proxy.handle.net/10648/3d8d7e44-ea7b-4de1-8bc1-37a368bfcc25 Schopkiroff, baron 1728-1734 1 omslag 324 http://proxy.handle.net/10648/8e8cedb9-6580-41b2-ba09-1c324bf7a266 G. Seitz te Aleppo 1729 325 http://proxy.handle.net/10648/50bd0b85-a4bb-46a5-92c5-43547fa176ab Smirna, consul, trezorier en kooplieden van de Nederlandse natie te 1729 1 omslag 326 http://proxy.handle.net/10648/6057c83e-5ac8-46a5-8e8f-9f31af405633 Sonsbeek, van, gedeputeerde in de Raad van State 1733 327 http://proxy.handle.net/10648/2b12bc15-e83f-4fb3-bb03-153fa0860dcc Stadnicki, graaf 1736 328 http://proxy.handle.net/10648/2c22d551-70cc-4a7c-9a6e-deaef0e308ba Stanyan, ambassadeur van Engeland in Turkije 1728-1730 1 omslag 305 http://proxy.handle.net/10648/443073ce-e268-4dba-91dd-a4a0e4976d6c Rafaelli Stellio 329 http://proxy.handle.net/10648/500f4c43-c4e0-45d6-a8da-90094e82d07e Swart, de, resident van de republiek in Rusland 1733-1736 1 omslag 330 http://proxy.handle.net/10648/7e6fc183-8f50-4950-a502-ee3f8dc98409 Torck, baron, heer van Roosendaal 1733 331 http://proxy.handle.net/10648/7d6c2761-7005-4b2f-990d-a84001628723 Verenigde Oostindische-Compagnie, bewindhebbers der, te Amsterdam 1738 332 http://proxy.handle.net/10648/21ced571-cfa2-4fa8-92f7-3c169ea92e98 Villeneuve, markies de, ambassadeur van Frankrijk in Turkije 1729 333 http://proxy.handle.net/10648/79b18a89-0d3f-42ca-9514-1416ad0c4e87 Jan van der Voort, schout van Amstelveen 1729 334 http://proxy.handle.net/10648/c35c1a3a-d7cf-4482-8db0-df6c8187336e Willem de Wilde, resident van de republiek in Rusland 1728 1 omslag 335 http://proxy.handle.net/10648/c5d2b28b-20be-42ca-97ae-2a12128c0002 Wieschnyakoff, resident van Rusland te Turkije 1735 336 http://proxy.handle.net/10648/d2372552-0d24-4dc0-8132-64d77ad2d2ea J. baron van Wittenhorst 1731 337 http://proxy.handle.net/10648/35d98014-3700-45fb-988c-039092507281 Aga Zeid 1729 338 http://proxy.handle.net/10648/2bafd2fd-3020-4f44-874b-8c3abaa5bbb6 Charles de Zon 1729 1 omslag
339-349 Brieven ingekomen bij mr. Cornelis Calkoen, afkomstig van ambassade-personeel. 1728-1747 en z.d. 9 omslagen 339 http://proxy.handle.net/10648/584c1df4-dc22-40ea-b269-583f52babdc2 Efendi, Abrahim, z.d. 340 http://proxy.handle.net/10648/64dbf501-00b3-4475-bb64-938f6f4cb073 Giko, A., 1734-1739 341 http://proxy.handle.net/10648/f3097234-5a37-4778-96f2-6dde184694b4 Hoffman, Jacob, 1742-1743 342 http://proxy.handle.net/10648/4503a77d-42aa-4e6c-a6be-83eac34db4ec Caratza, Carel (1e dragoman), 1728-1747 en z.d. 343 http://proxy.handle.net/10648/e947d8ce-7d50-45a7-aa07-381ef18eb8dc Magirini, Andrea (dragoman), 1731, 1736-1738, 1740-1741, 1743 en z.d. 344 http://proxy.handle.net/10648/6fb05376-eb44-4574-839c-5c9c96bc8be8 Pisani, Anthonio en Andrea Magrini, 1739 345-347 Rigo (secretaris), 1728-1744 3 pakken 345 http://proxy.handle.net/10648/6c160b66-a7eb-44a7-b189-f3d1184e6ad7 Bestanddeel 1 346 http://proxy.handle.net/10648/a43420f9-b601-4b48-af27-4a1e668305cd Bestanddeel 2 347 http://proxy.handle.net/10648/30b6d5c7-54d2-4c53-8223-7eee07b7970d Bestanddeel 3 348 http://proxy.handle.net/10648/11c0e330-cbec-4ce0-a893-60ec433246b6 Rombouts, Rumoldus (kanselier), 1729-1732, 1734, 1737, 1743-1744

Zie ook L.A.T. nr.40.

349 http://proxy.handle.net/10648/ae2851e4-9aa4-46a9-9651-6ed636da79b1 Rosa, Marco Antonio (dragoman), 1727-1731, 1734-1736

Zie ook L.A.T. nr.40.

350 http://proxy.handle.net/10648/e07977df-e65e-4197-b613-96439eeb2476 Brieven van de griffiers Fagel en Jan de la Bassecour en de raadpensionaris van der Heim. 1728, 1735, 1737 - 1744 1 omslag 351 http://proxy.handle.net/10648/c4629628-6d5f-4ea3-aa1c-2f2e11884bf2 Brieven van de directeuren van de Levantse handel en navigatie te Amsterdam. 1728-1743 1 omslag 352-393 Brieven afkomstig uit de republiek. 1722-1745 21 omslagen, 21 stukken

Geordend op afzenders.

352 http://proxy.handle.net/10648/51a2ef38-6096-4d9e-93f7-dfc58da06c58 burgemeester van Amsterdam 1737 1 stuk

Zie ook inv.nr. 243.

353 http://proxy.handle.net/10648/a1b82de4-11a3-4d9b-9bcc-668e502b23ea Jan de la Dassecour, pensionaris van Amsterdam 1727-1735

Zie ook inv.nr. 243.

354 http://proxy.handle.net/10648/527b55f9-972f-413a-8893-d7c9a46c717f Boerhaave, Leiden 1731 1 stuk 355 http://proxy.handle.net/10648/3687acbc-9cc4-4067-b6fb-38bff470cbe8 Bruyrtz, (?) 's-Gravenhage 1731 356 http://proxy.handle.net/10648/95e7f417-2c4b-4078-9715-95334c7fce1c Büster, eerste klerk ten comptoire van de griffier der Staten-Generaal 1730 1 stuk 357 http://proxy.handle.net/10648/0566facb-e129-4e1c-9411-475daa52d411 Debrosse, 's-Gravenhage 1727, 1729 358 http://proxy.handle.net/10648/d3233cdd-7913-4ca7-8433-84b8745d3568 Desschakeir de Vauruvelle (?) 1722 1 stuk 359 http://proxy.handle.net/10648/c262118a-81f8-4303-af4f-04b04e71b86f A.B. Dessemaux, 's-Gravenhage 1722 1 stuk 360 http://proxy.handle.net/10648/0fd8b1d5-5376-4849-b9e6-4bdf0223d64e H. van Diepenbroek, Amsterdam 1731 1 stuk 361 http://proxy.handle.net/10648/9183fab8-7df9-43cd-b8f3-d4482bdc9364 Gerret Elbers, Amsterdam 1725-1728 362 http://proxy.handle.net/10648/ea5290a3-ed13-4135-9712-89563b35730c A. Fagel, 's-Gravenhage 1730 1 stuk 363 http://proxy.handle.net/10648/07b068cc-9d6a-49f6-970b-d33c98e18d1b Joseph de Fromantau, Haarlem 1731 1 stuk 364 http://proxy.handle.net/10648/7d830ad2-375d-4075-bdaa-e08621808361 Jacob van Gangelt, Leiden 1739 1 stuk 365 http://proxy.handle.net/10648/3b8305e1-3390-4369-8f08-0b0333f2894e C. van Gemert, 's-Gravenhage 1730 1 stuk 366 http://proxy.handle.net/10648/74442d3f-6afa-4866-a8a1-3976ce6ad2bc J. Gonnet, Amsterdam 1742-1743 367 http://proxy.handle.net/10648/e4713239-ee52-4ebb-8af3-69c11fa3a6e4 Gonnet-de Beauregard weduwe, Amsterdam 1742 1 stuk 368 http://proxy.handle.net/10648/876a2121-293f-4886-9ee3-4af56ba0097f Gronsveld-Diepenbroeck, graaf van, 's-Gravenhage 1740 1 stuk 369 http://proxy.handle.net/10648/120cb0de-da0e-43f1-a169-c3de99561af4 D. Hochepied, Haarlem 1728-1731 370 http://proxy.handle.net/10648/d9f2fcf3-06bb-4ca1-b382-a3594f6552e5 J. van Hoornbeek, 's-Gravenhage 1728-1729 371 http://proxy.handle.net/10648/2958b1cf-e7ab-443c-afe8-c8906ea1ae0c P. van Hoven 1733-1745 372 http://proxy.handle.net/10648/113d669b-8c26-4c15-b2d2-6334d1164c44 H.B. Hulst, 's-Gravenhage 1731 373 http://proxy.handle.net/10648/152315f5-8967-44f5-ac1b-6346d5b260a4 Mevrouw de Jong, weduwe Pesters 1729 1 stuk 374 http://proxy.handle.net/10648/36c5c161-0408-4fd5-94ae-3c23299206fe Keppel, baron van, 's-Gravenhage 1728-1729 375 http://proxy.handle.net/10648/83a05565-d1d1-4e09-9a75-439c8db03bad Odilia Louise van Koppel, geboren van Steelandt 1729 1 stuk 376 http://proxy.handle.net/10648/134d13ee-1206-4263-b41f-562c6be4cbea Frans van Kerchem, Amsterdam 1742 377 http://proxy.handle.net/10648/c959e0f2-c7d2-423a-a805-07074c1ba877 Jacoba Clara Cleuburgh 1722-1723 378 http://proxy.handle.net/10648/733a50c0-649f-4c36-be78-bd276e893ed8 F. de Klopper, Leiden 1730 1 stuk 379 http://proxy.handle.net/10648/6390e0e6-b531-4f85-9037-006a44e81949 O. Koetsch, commissaris van de uitheemse depêches uit 's-Gravenhage 1728-1732 380 http://proxy.handle.net/10648/c9634cdf-e7c5-4bd6-ab09-fbfd8dbe2031 Hendrik Lackier, Amsterdam 1741 1 stuk 381 http://proxy.handle.net/10648/94f5fbb9-c17c-47a6-b225-3833b322beeb Gumoins de Lortelles, 's-Gravenhage 1727 382 http://proxy.handle.net/10648/20218281-248b-44ec-8a73-f6fac5d835fd Monier, 's-Gravenhage 1736 383 http://proxy.handle.net/10648/42ca82bd-e7f5-4860-b0ac-b9cb324616ef J. Pesters ongedateerd 1 stuk 384 http://proxy.handle.net/10648/be3e9af4-0007-44e6-8545-10df2756ae5a J.G.D. de Pfau, 's-Gravenhage 1729-1731 385 http://proxy.handle.net/10648/3caac7fd-633f-49ed-86c9-47edc3575cd7 W. Rosenboom 1729 1 stuk 386 http://proxy.handle.net/10648/4151596d-d1c1-43c6-b3d3-15430da85d95 E. Rumpf, 's-Gravenhage 1734-1742 387 http://proxy.handle.net/10648/a9c8a4a0-ab57-4703-b4b5-0b8075006362 Bartholomeus van den Santheuvel, Amsterdam 1739-1741 388 http://proxy.handle.net/10648/c37b98ab-9241-4daf-9fff-a58aa63cbafc Selkart, weduwe van Kerchem, Leiden 1740-1741 389 http://proxy.handle.net/10648/76fc281d-01ce-4c2d-854c-aba267c882d4 mr. Dirk Trip 1731 1 stuk 390 http://proxy.handle.net/10648/e3b40f8e-cddc-4012-bf2e-eed29389e755 mr. Meinard Troye 1731-1732 391 http://proxy.handle.net/10648/99fe15b3-7bc6-4085-b5c4-a75e530b2fc9 Jan van der Voort, Amsterdam 1728 1 stuk 392 http://proxy.handle.net/10648/aab729f2-9627-4da7-9279-860d72ccf1ea Welderen, graaf van, 's-Gravenhage 1728-1730 393 http://proxy.handle.net/10648/f5081613-69c4-43ef-8e34-cdd7b20523f3 G.M. gravin van Welderen, geboren van Steenhuys 1728 1 stuk
394-408 Brieven uit het Duitse Rijk. 1728-1745 5 omslagen, 10 stukken

Geordend op afzenders.

394 http://proxy.handle.net/10648/bd8efd52-53ba-463a-8f14-26fb24d6fff3 F.H. van Bilderbeeck, resident van de republiek te Keulen 1729 395 http://proxy.handle.net/10648/4b6104bd-ff03-4c84-a164-02ff819ccace Henry Charles des Bordes 1731 396 http://proxy.handle.net/10648/0df559d8-3e9e-4e46-8fce-a58425ce2db1 B.D. van Burmania, Nederlands gezant in Wenen 1739-1745 1 omslag 397 http://proxy.handle.net/10648/84a48166-1f7d-4ece-befd-8c819484cbd7 Dirling 1731 398 http://proxy.handle.net/10648/2fbb0b55-265b-4e5e-8b69-7fe3f90152cc Chretien Louis d' Eberstein 1737 399 http://proxy.handle.net/10648/038a6c1f-73d4-4d56-a41a-57ce5eeea013 Jacob Gallieris, Nederlands gezant bij de Duitse rijksdag 1731, 1742 1 omslag 400 http://proxy.handle.net/10648/981d5683-9be1-4bf9-b986-b3e1a31138ba Jean Charles Grahl 1735 401 http://proxy.handle.net/10648/174ae03d-7245-4f4a-b0ca-73163acd6fbb Hamel, Bruynincx, Nederlands gezant in Wenen 1728-1737 1 omslag 402 http://proxy.handle.net/10648/1211604e-b110-4241-8082-1aa756986710 Wilhelm prins van Hessen-Kessel 1731-1739 1 omslag 403 http://proxy.handle.net/10648/241b8405-a426-4836-a41e-7921c1b31355 D. Keyserlingh 1742 404 http://proxy.handle.net/10648/ae940805-7dd6-41d2-9679-43bc47a3c930 Jean Gaspard Krediemann 1738 1 omslag 405 http://proxy.handle.net/10648/a916137f-9780-499f-ad0c-1709974e0ebc L. Lanczynski 1739 406 http://proxy.handle.net/10648/017263c3-ce60-4864-8990-046da35f337a Roede van Ginkel, van 1742 407 http://proxy.handle.net/10648/7ad9a965-6d7c-44f9-a9d1-0ee5bc6c176c Schenkberg, secretaris van de Nederlandse ambassade te Wenen 1728 408 http://proxy.handle.net/10648/8feb8fda-5e60-4684-aa9f-628dac88910a Onbekende brief uit Wenen 1729
409-411 Brieven afkomstig uit Engeland. 1735-1742 2 stukken

Geordend op afzenders.

409 http://proxy.handle.net/10648/c5d4353e-361b-47a1-93ff-3ea21a01f8b2 H. Hop 1735 410 http://proxy.handle.net/10648/c83ee2e1-cd7c-44ff-aaf7-7343da623c96 W. Huet 1742 411 http://proxy.handle.net/10648/6fc686e5-7b4b-443d-9dd1-0db4612f12db Theodore Jacobsen 1741
412-420 Brieven afkomstig uit Frankrijk. 1727-1738 5 omslagen, 4 stukken

Geordend op afzenders.

412 http://proxy.handle.net/10648/de16bcbb-6954-4600-969c-05fc65e79fb5 Boreel 1727 1 stuk 413 http://proxy.handle.net/10648/ae882e20-b6bd-4337-9747-9d43c9f63669 Bon, de (zie ook Spanje) 1737-1738 414 http://proxy.handle.net/10648/b335cc77-c2cb-4918-9cf8-90c65c4a0693 Isabella Denbigh 1735-1736 415 http://proxy.handle.net/10648/92fcab3a-3edb-4cd5-934d-c72b8ee4e756 H. van Diepenbroeck 1731 1 stuk 416 http://proxy.handle.net/10648/c65d0cd2-f4fc-44cc-894b-fe4b6a97022e Gruys, Doenssen & De Veer, van de 1728-1738 417 http://proxy.handle.net/10648/a66d066d-4bfc-4904-9602-c55e49bb7c01 Antoni & Izaak Haissirées 1738 1 stuk 418 http://proxy.handle.net/10648/961941fe-a1a1-4636-aa7a-e4f81d41dcd6 Gabriël Remazat 1728 419 http://proxy.handle.net/10648/563ec169-d88f-43c5-92eb-55295f7a7e6b hertog van Richelieu 1728 1 stuk 420 http://proxy.handle.net/10648/b742db63-de63-424b-b9cc-19669e83e5a3 A. Stanyan 1735-1736
421-432 Brieven afkomstig uit Italië en Malta. 1731-1744 6 omslagen, 6 stukken

Geordend op afzenders.

421 http://proxy.handle.net/10648/daf6ed26-1564-441d-a589-64f5956ef152 graaf van Bonneval (zie ook Turkije) 1743 1 stuk 422 http://proxy.handle.net/10648/2ead83ae-3210-4974-9d43-6a385168769d G.F. Brouwer, Nederlands consul in Livorno 1739-1743 423 http://proxy.handle.net/10648/4caa26a5-c0aa-4b1b-8b76-a95562be4059 Deffinouhini, graaf, 1742 en ongedateerd 424 http://proxy.handle.net/10648/ddb681a9-408b-4a8d-8ca4-a8ab0030ac40 Depouriere, chevalier 1738 1 stuk 425 http://proxy.handle.net/10648/c271f606-3473-4da0-90c8-20d8e06e1c3b Johannes Egidius van Egmond van den Nyenburg 1741-1742 426 http://proxy.handle.net/10648/3e4d6f72-c422-4a2c-ba94-297ec4a10adb Jacob Feitsma, Nederlands consul in Venetië 1739-1740 427 http://proxy.handle.net/10648/a82da185-bdf9-4b5a-aca8-563429550568 Jean Guérinn, Nederlands consul te Malta 1738-1744 428 http://proxy.handle.net/10648/9b55e165-97b2-4e83-b2d8-ff1e2a131057 Giovanni Graderigo 1740 1 stuk 429 http://proxy.handle.net/10648/3136c82f-31f7-4295-9a59-c5069a226764 Hopken, baron, Zweeds gezant in Turkije, verzonden vanaf Malta 1742 1 stuk 430 http://proxy.handle.net/10648/7d18260f-384f-4840-bcd8-aa99961a4468 Thormann (uit Livorno) 1741 1 stuk 431 http://proxy.handle.net/10648/148aa290-2da4-4db0-b94a-586082a7aa84 J. baron van Wittenhorst-Sonsfolt 1731 1 stuk 432 http://proxy.handle.net/10648/733e43d5-1ee3-4e5c-bc34-bba1dec7954f Onbekende brieven uit Livorno 1739-1742
433-436 Brieven afkomstig uit Rusland. 1728-1738, 1743 2 omslagen, 2 stukken

Geordend op afzenders.

433 http://proxy.handle.net/10648/35eeb3f9-4549-4a47-b579-42c5a16ed714 Daniël de Dieu 1731 1 stuk 434 http://proxy.handle.net/10648/036cde0e-3bca-48c9-8012-1430448bc112 Oostermann, graaf, vice-kanselier van Rusland 1734-1736 435 http://proxy.handle.net/10648/f4f3694a-b961-46d4-b9d1-2fb023790703 M. de Swart, resident van Nederland in Rusland 1734-1738, 1743 436 http://proxy.handle.net/10648/044f2a53-5611-4479-8761-dbba262184e8 W. de Wilde, resident van Nederland in Rusland 1728 1 stuk
437-439 Brieven afkomstig uit Spanje en Portugal. 1728-1738 3 stukken

Geordend op afzenders.

437 http://proxy.handle.net/10648/5df041d8-a54e-4cfe-b19b-25ef17c556a5 Bon, de (zie ook Frankrijk) 1738 438 http://proxy.handle.net/10648/d988bcd2-5d52-4563-81c0-08058936deea Abraham Hijsterman, consul-generaal te Lissabon 1728 439 http://proxy.handle.net/10648/237a5f85-99ea-4830-a978-f8a9813d3c89 Jacques Paton 1728
440-451 Brieven van Nederlandse consuls in het Turkse Rijk. 1723-1744 12 omslagen

Geordend op afzenders.

440 http://proxy.handle.net/10648/a65026df-4a11-4774-83d1-54bb5d02d4a1 B. Bouwmeester te Aleppo 1726-1734 441 http://proxy.handle.net/10648/168e413e-a827-46c8-96b8-15b7f6d4afc7 Chr. Deloh te Saloniki 1728-1729, 1743 442 http://proxy.handle.net/10648/690c6b8e-907c-46e6-a8a7-190e81b31305 F.W. van Frijbergen te Saloniki 1743-1744 443 http://proxy.handle.net/10648/cf3aa2f6-3378-4f78-95f0-1ec8f39458ad Phillipus Gerbrans te Tripolis in Barbarije 1728-1744 444 http://proxy.handle.net/10648/84584ef7-c331-4f7f-9134-68c0c15d8fe0 H.A. Heirmans te Aleppo 1741-1744 445 http://proxy.handle.net/10648/6c85c056-ad82-48fb-96a4-7846394e6683 D.A. graaf de Hochepied te Smirna 1728-1743

Zie ook inv.nr. 451.

446 http://proxy.handle.net/10648/000973e9-d8d9-4ddf-bb9a-44a7418e1c8b J. Hudson te Tunis 1728 447 http://proxy.handle.net/10648/f5c38590-95c6-4615-9a7e-7b9ff4d74c66 M. Caldana te Saloniki 1728 448 http://proxy.handle.net/10648/60cca9ad-1824-4759-bfb1-81e7d440afa5 J.J. Leytstar te Angora 1743 449 http://proxy.handle.net/10648/7db4d677-6b28-414d-a1fa-2204b5242dcb J.J. van Liebergen te Aleppo 1734 450 http://proxy.handle.net/10648/eaa5041b-ef97-4361-a04b-d061aa79e214 G. Raffaeli, vice-consul te Sico 1742 451 http://proxy.handle.net/10648/3d6a0881-6aa9-4bd8-b967-7444bb43f8d1 Smirna, trezorier, consul en natie te 1723-1744

Zie hiervoor ook inv.nr. 445.

452-540 Brieven afkomstig uit het Turkse Rijk. 1727-1740 37 omslagen, 52 stukken

Geordend op afzenders.

452 http://proxy.handle.net/10648/a474f04c-acc7-4942-8127-005809219299 Louis Botta Adorna 1732 453 http://proxy.handle.net/10648/7d69201a-94a4-4195-93ae-e75bca45552e Barchon 1728 1 omslag 454 http://proxy.handle.net/10648/2130cb93-22fb-4248-8841-49b175b24988 Baroloni, ongedateerd 455 http://proxy.handle.net/10648/b048b0ff-f8d2-419d-8c43-38b430266629 Abraham Bisschop, koopman in Galata 1728 1 omslag 456 http://proxy.handle.net/10648/b94f0c80-c92c-4ad4-9d68-947f7d4e5736 Bisschop Bellecamp & Meyer, Abraham 1737 457 http://proxy.handle.net/10648/deeca92e-a40f-4a09-9f57-cb28afacfa79 Bohn 1733 458 http://proxy.handle.net/10648/46814675-152d-48b7-81bf-595ba4c83a07 Giacomo Bock 1734-1742 1 omslag 459 http://proxy.handle.net/10648/e4495560-cc42-4c85-95f0-1f21f8063ba3 graaf van Bonneval 1735-1744 1 omslag 460 http://proxy.handle.net/10648/2bde4a22-31da-4f3c-858d-6f2f254e43b3 J.C. des Bordes 1740-1744 1 omslag 461 http://proxy.handle.net/10648/1fbbc79d-4505-4d08-81ce-f0df08d395af L. Bossin, Franse consul te Saloniki 1735-1739 462 http://proxy.handle.net/10648/d9eae0c0-dc10-47ef-aa05-30a93bc77482 Bourlatz 1741 463 http://proxy.handle.net/10648/edf53fe8-d272-4400-b202-9788ca4d240e Breen de la Fontaine & Van Breen, van 1734 464 http://proxy.handle.net/10648/3d6cd4ad-961d-408a-9249-17766a768602 Deffiouhini 1740-1741 1 omslag 465 http://proxy.handle.net/10648/aee664dc-8835-437d-b975-dca7aba0d587 Couve Deinoutaud 1731 466 http://proxy.handle.net/10648/e741e84e-9323-44ac-b2c7-db2e55de2f2e Delfino 1728 467 http://proxy.handle.net/10648/d263b9f2-b755-49a8-88e7-f0f7fd05f3ca Desprez 1740 1 omslag 468 http://proxy.handle.net/10648/1318329b-d14a-493f-9ab8-c38edd73bebc Giovanni Deijll 1734 469 http://proxy.handle.net/10648/9a977514-454a-4115-95e1-a3bc9c844171 H. van Diepenbroeck 1729 1 omslag

Zie hiervoor ook Leytster.

470 http://proxy.handle.net/10648/cb0629f0-fabc-48ba-9e4e-db2652a0a815 Dirling 1728-1729 1 omslag 471 http://proxy.handle.net/10648/895bb4e9-17f8-4836-990c-a2de5716ffd4 Du Laus 1724-1743 1 omslag 472 http://proxy.handle.net/10648/e208af16-b31f-428a-800d-569297b6f81d Jean Antoine Dunannt, ongedateerd 473 http://proxy.handle.net/10648/6f2aace6-2937-4122-b37e-d4b44f2c3341 B. Fagel, secretaris van Cornelis Calkoen 1728-1729 1 omslag 474 http://proxy.handle.net/10648/caf3bbfe-6a0e-4121-9b75-4a0c968a79ac Everhard Fawkener, chevalier, Engels gezant in Turkije 1736-1743 1 omslag 475 http://proxy.handle.net/10648/d00c2d07-6d35-4de1-bb07-a9e9aabfa686 Fenouchetti, graaf, gezant van Napels in Turkije, ongedateerd 476 http://proxy.handle.net/10648/150bc102-f3d9-4a67-bc68-830a701a49d3 Fontenu 1727 477 http://proxy.handle.net/10648/03b88cba-cae6-46d9-9d93-7ca2d5498cff Pietro Fremaux & Zoonen 1728 478 http://proxy.handle.net/10648/528f5669-b366-48d2-9388-6218359a7847 Pietro Gamerra & Comp 1733 1 omslag 479 http://proxy.handle.net/10648/4658fa1f-9d73-4746-89a3-4824f2e3dcff Gregorius Gika 1737 480 http://proxy.handle.net/10648/91a2d879-1df3-4c7b-bfac-df64c69d647d Gutchia 1738 481 http://proxy.handle.net/10648/ef54ae93-e536-4002-9524-e504a737e950 Jean Michel Herler 1728 482 http://proxy.handle.net/10648/25102a6b-17e9-4986-9c98-d4375f1867c5 Holderman 1729 483 http://proxy.handle.net/10648/eebdbf39-0f8b-46a9-a706-931a920d0482 F. Rafaele di Invento 1737 484 http://proxy.handle.net/10648/d62cde84-3ff5-4bcd-b81b-fd1dd55c4d60 Ernesto Caldane 1732-1736 1 omslag 485 http://proxy.handle.net/10648/52872d8e-b80f-4b85-9e12-cd241175a1c0 Capellane 1743 1 omslag 486 http://proxy.handle.net/10648/96158368-7276-4f4b-a6a0-cd214dd1b38c Caplus, de 1742-1743 1 omslag 487 http://proxy.handle.net/10648/5e99674a-da60-4ebd-827a-e3922267aa11 Capucijnerpaters, twee-, op weg naar Jeruzalem 1742 488 http://proxy.handle.net/10648/4ccb5f31-9d21-449c-95ba-6ab47bb0a6e9 Carlson, gezant van Zweden in Turkije 1741 489 http://proxy.handle.net/10648/1e1a0f16-caae-4df5-a6fc-d6848e111d32 Jacopo Antonio Cavalotti, vice-consul van Sicilië in Smirna 1742 490 http://proxy.handle.net/10648/a4eb0bd0-5b82-4da4-9602-371529eb0aa8 Clara C. Colijer-de Hochopied 1728 491 http://proxy.handle.net/10648/036df429-8576-45f8-9198-68c2d67c406e Zachario Caratza, arts 1731-1733 1 omslag 492 http://proxy.handle.net/10648/a64fa11d-ac70-4627-9947-adc9c6e517fd G. Caratza 1746 493 http://proxy.handle.net/10648/f84fd473-a50c-4a98-8842-2a580c00d1cd Simon Contrarini 1739 1 omslag 494 http://proxy.handle.net/10648/d2681b34-92fb-48d9-9e91-fba34150c2c9 Andreas Christophorus, arts 1729 495 http://proxy.handle.net/10648/0b97b738-bffe-41d3-90bc-ca3437a33a0f Hendrik Lackie 1737 496 http://proxy.handle.net/10648/8997fa1e-4288-4a82-8aae-7c9a43b082e4 Pietro, Giacomo en Justinus Leytstar 1737 497 http://proxy.handle.net/10648/49a6ee04-70e6-44d1-8fe5-f2300d204f01 J.M. Leytstar, geboren de la Fontaine 1744 498 http://proxy.handle.net/10648/e9244d62-2a6a-460a-9d5e-f233a715c6a2 Marian Rockaert 1742 499 http://proxy.handle.net/10648/ef9d2a37-d229-43b0-b5c7-29c3d9768c1a Luca Jangoleo della Rocca 1744-1745 1 omslag 500 http://proxy.handle.net/10648/d0749ecd-aa2d-4cff-8360-836528b09453 Fra Giovanni di Luglignano 1729 501 http://proxy.handle.net/10648/750e160f-d1e1-45ba-bb11-95e2ddc6a107 Manak 1737-1738 1 omslag 502 http://proxy.handle.net/10648/e26caa1c-d813-488f-bb3b-39134a25941c W. du Mée 1741 503 http://proxy.handle.net/10648/a941c53d-9756-4456-980c-7d21c3be3e28 Joan Hendrik Meyer 1742 1 omslag 504 http://proxy.handle.net/10648/1978711a-f5be-44f1-b940-2e879d3b8aa6 Nethaniel Micklethwaith 1742 1 omslag 505 http://proxy.handle.net/10648/48637a53-2a09-4986-bb1e-eb6462dca4f9 Carlo Lodovico Mommartz 1729 506 http://proxy.handle.net/10648/88d565b3-402c-4229-96ec-aa6700318fc1 Gio Domenico Moroni 1743 507 http://proxy.handle.net/10648/7526865f-b32f-4dfb-a37a-4e4e927be26b David Mynarde 1742 508 http://proxy.handle.net/10648/6d2e0326-f335-43e0-8071-9e522b50d165 Muyssart & de la Fontaine 1733-1742 1 omslag 509 http://proxy.handle.net/10648/3419f712-5117-4a33-9623-6e189b9ad1e4 Giovanni Nepaluetti 1730-1734 1 omslag 510 http://proxy.handle.net/10648/70537abd-765f-4fd4-a5f1-8777978515be M.H. Nieupoort 1729 511 http://proxy.handle.net/10648/be99beeb-e94f-4db9-be97-ecb90213af61 Ch. de Nalvay 1735 512 http://proxy.handle.net/10648/b0f9d224-da83-4fbc-8e4d-8a7cdf87166d Ch. Nugent 1731 513 http://proxy.handle.net/10648/4f363b10-8a9a-45c3-a27b-997fa19080d5 Panaiotis & Begler 1735 514 http://proxy.handle.net/10648/ebe50cb8-20c1-40df-83a9-c39de042410b Paolo Pepano 1742-1743 1 omslag 515 http://proxy.handle.net/10648/51b4ab41-6571-4142-af10-4bb80336946f Georgio de Ramadan 1742 516 http://proxy.handle.net/10648/f1758bf3-2f49-4e59-a093-02fd3ecaa3f6 H.V.B. Raye 1728 517 http://proxy.handle.net/10648/f86b97fb-fc44-4d1a-9a18-aa42e0b05760 Reats Jesuite di 1742 518 http://proxy.handle.net/10648/b197abd7-9850-4d2d-bef6-ca07ecf0e531 Leopold graaf van Salm 1728-1729 1 omslag 519 http://proxy.handle.net/10648/9227801a-810c-4c51-a493-5c6cf323c31e L.J. de Scarlat, prins van Moldavië 1738-1744 1 omslag 520 http://proxy.handle.net/10648/9d8880e5-e62b-47bf-95df-e9969d35a623 Schwachheim 1732 521 http://proxy.handle.net/10648/3967fd39-4ace-4318-95a8-f74ff6c7f3bf Agá Seitz 1729 522 http://proxy.handle.net/10648/0ff2e11c-651e-4e2f-95f4-5f6a5d4c958b Giacomo Seitz 1729 523 http://proxy.handle.net/10648/e85f1dbe-b65b-45ec-9480-80e4c37024b2 Pandeli Sovastupolo 1723 524 http://proxy.handle.net/10648/da029138-daa0-4019-b55f-2ece1a537d97 Seyid Jachi Mohamed 1744 525 http://proxy.handle.net/10648/e7d8d148-22f9-4137-b1ca-6d0a0dd821ff R. Sherman, Engels consul te Aleppo 1736-1743 1 omslag 529 http://proxy.handle.net/10648/2cfda102-e15d-4e4b-803e-c3a290dc8bf3 Sonnerveld

zie Suchtele, Abraham

526 http://proxy.handle.net/10648/67d91929-55c6-4a99-8149-9fdac60a2d99 J. graaf Stadnicki 1733-1736 1 omslag 527 http://proxy.handle.net/10648/e844a0bd-ae69-4918-b03f-8d123251e0a0 Aspinwall Stanhope 1743 528 http://proxy.handle.net/10648/4fea6862-99f3-4510-9b97-c7d07f403cb2 Stanyan 1728 1 omslag 529 http://proxy.handle.net/10648/9ecc5743-ff1e-4547-b62d-2d788adc8d5a Abraham Suchtele 1741 530 http://proxy.handle.net/10648/9f41249b-6233-4244-be3b-b7b37573e662 Leopold van Talman, resident van de Duitse keizer in Turkije 1729, 1731-1737 1 omslag 531 http://proxy.handle.net/10648/d38219cf-204e-4bb4-abf8-f15a1741b572 Tomaso Terabusa 1737 532 http://proxy.handle.net/10648/479c3bef-055b-4327-b7a4-0a00df0bd355 Jean Thomasz. 1739 1 omslag 533 http://proxy.handle.net/10648/57b4433e-ed44-4a20-bc46-76027f2f3814 Thomaso Throwsbridge 1728 534 http://proxy.handle.net/10648/106ebbfe-5ee1-4468-aca2-315f49fd8c8c Villeneuve, markies de, ambassadeur van Frankrijk in Turkije 1737 535 http://proxy.handle.net/10648/24dd6f15-07b2-40ba-a0a1-3e82f063167f Alexej Wieschnijakoff, resident van Rusland in Turkije 1733-1736, 1743 1 omslag 536 http://proxy.handle.net/10648/8734c25c-a193-4938-9e0e-2eee021ba67c Francis Williams 1740 537 http://proxy.handle.net/10648/25f6fceb-0caf-4e0c-ba3c-671cf250fa59 Charles Alexander hertog van Württemberg 1729 538 http://proxy.handle.net/10648/f80eb0f7-ed8d-474b-8567-5b5ccfadd974 Zay, baron 1740-1744 1 omslag 539 http://proxy.handle.net/10648/eaa70bf6-6d3f-4312-87eb-7731c5933285 Zenikler 1743 1 omslag 540 http://proxy.handle.net/10648/99a47a36-94df-4244-9eb2-391c1e8c02cd Onbekend 1728, 1737 1 omslag
541 http://proxy.handle.net/10648/a62014a6-b17f-4fa2-bd14-76fc6fbf7b66 Brieven van baron Hopken, gezant van Zweden in Turkije. 1744 1 stuk 542-550 Brieven van verschillende personen waarvan de plaats van herkomst niet bekend is. 1727-1743 en ongedateerd 1 omslag, 8 stukken

Geordend op afzenders.

542 http://proxy.handle.net/10648/d5c1d7d4-aa40-4c6e-b4f3-8128bbe913a8 graaf Balmaine 1739 543 http://proxy.handle.net/10648/07b4357b-ea6c-4d9e-bfd4-bcc9ee7ab241 graaf Cherubin 1729 544 http://proxy.handle.net/10648/2242824e-43c4-4c04-a1ae-ca66ea15280d J. Gonnet 1742 545 http://proxy.handle.net/10648/2ba398a6-becf-4694-af53-c514178cb572 Petro Graderigo 1739 546 http://proxy.handle.net/10648/ed2c5925-60b9-438d-b6b9-7145ca65fe57 G.F. Haverman 1729 547 http://proxy.handle.net/10648/2d8687f0-8ffa-4fd7-b240-97ccb1a4c601 C. de Mornay 548 http://proxy.handle.net/10648/871063de-02f6-42f9-a554-e9a4a3f29349 L.B.D Pijl 1738 549 http://proxy.handle.net/10648/46497d82-bfce-493f-bb19-52a2ee531bf1 Joseph P. Rakoozy 1738 550 http://proxy.handle.net/10648/1b08c228-2231-4020-b87b-119030a55f46 Onbekend 1731, 1735, 1739, 1743 en ongedateerd 1 omslag
551-552 Brieven aan Johan Carel des Bordes, agent ad interim aan de ambassade der republiek in Turkije. 1744-1746 2 stukken 551 http://proxy.handle.net/10648/d547eeef-79f1-4dcd-b76b-d05b0d362311 B. de Hochepied 1746 552 http://proxy.handle.net/10648/4edf70b7-9147-47ae-adc0-9f20efe77e90 P. de Hondt 1744 553 http://proxy.handle.net/10648/1e5c4513-ae52-494b-9ecd-f212bd2a5ef9 Verslagen van conferenties met de Turkse grootvizier Ali Pascha. 1733-1736 1 omslag 554 http://proxy.handle.net/10648/1e7f9958-b45a-4262-9b25-fd5127fc1f17 Vertalingen van diplomatieke stukken, met afschriften. 1726-1747 1 omslag 555 http://proxy.handle.net/10648/c7052cd7-8c39-41c6-9979-df57bd0a2c90 Vertalingen van diplomatie stukken door Carel Caratza, eerste dragoman van de ambassade, met afschriften. 1727-1739 en ongedateerd 1 omslag 556 http://proxy.handle.net/10648/9aadcf48-6c3d-4a68-95c1-2ba0644e1d2e Turkse documenten met vertalingen met tafel. ca. 1745
2.2.12.5.1.3 Financiën 557 http://proxy.handle.net/10648/9aa0997d-55ba-46db-a347-34395865b037 Stukken betreffende declaraties van Cornelis Calkoen, aan de Staten-Generaal. 1729-1740 1 omslag 558 http://proxy.handle.net/10648/d48f6307-f8a7-48ce-8123-b3173a0b58e0 Stukken betreffende de vorderingen die Hermanno Menso heeft op Johan Carel des Bordes, afschriften. 1736-1743 1 omslag 559 http://proxy.handle.net/10648/aac48b02-0e53-4579-a76d-7c23d65a1e33 Rekening van de salarissen door J.C. des Bordes, secretaris van de ambassade van de republiek in Turkije, agent ad interim aldaar, betaald aan het ambassadepersoneel, lopende van 30 juni 1744 tot 30 juni 1747. ca. 1747 1 stuk 560 http://proxy.handle.net/10648/7e0048ec-0c04-468f-b7b5-8d2073cce39c Rekest van Rumoldus Rombout, ex-kanselier van de ambassade te Constantinopel, aan de Staten-Generaal houdende verzoek om zijn achterstallig salaris, dat de ambassadeur baron de Hochepied of de directeuren van de Levantse Handel hem zouden moeten uitbetalen, te doen uitbetalen, kopie. 1749 1 stuk 2.2.12.5.1.4 Andere onderwerpen betreffende de ambassade in Turkije 561 http://proxy.handle.net/10648/dc8876f8-d42e-4af1-a11b-e1445f462c15 'Relaas van de Aankomst en Audientie van Zijn Exellentie Mijn Heere Cornelis Calkoen Ambassadeur van Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaten Generaal der Verenigde Nederlanden bij Sijne Sultanische Matesteyt Achmed Ghan de derde van die Naa'. 1727 1 omslag 562 http://proxy.handle.net/10648/61a0c64a-e6e5-4ec4-8bef-8185aaa293f3 Staat van de opgave van de extra kosten die Cornelis Calkoen heeft moeten maken naar aanleiding van zijn audiëntie bij de sultan en de grootvizier. 1727 1 omslag 563 http://proxy.handle.net/10648/a3b95390-8077-4b65-b7fb-93a4e4e27f40 Staat van opgave van de geschenken voor de Turkse ministers. 1731 1 omslag 564 http://proxy.handle.net/10648/5179a893-4f77-4b0b-b728-7c6e2d74951d Resoluties der gecommitteerden in de Generaliteitsrekenkamer van 24 november 1728 betreffende de koersen van Leeuwendaalders in Turkije en in de republiek, uittreksel. 1728 1 stuk 565 http://proxy.handle.net/10648/722e58c9-af12-4303-b1bf-f9c8e544d380 Instructie van december 1717 voor Wigbold Slicher Elbertszoon als ontvanger van de directeuren van de Levantse Handel en Navigatie te Amsterdam, afschrift. ca. 1730 1 stuk 566 http://proxy.handle.net/10648/4ae0d5e4-9a6e-4516-b531-9ab8ae38efae Instructie voor Michiel Pijll als secretaris van de Levantse Handel en Navigatie te Amsterdam. ca.1730 1 katern 567 http://proxy.handle.net/10648/524ceb66-5c03-4018-b25d-97b891fe1e88 'Beweegredenen die aanleyding hebben gegeven om een nieuw concept reglement op te stellen voor schepen, varende na de Middellantsche Zee'. ca. 1730 1 stuk 568 http://proxy.handle.net/10648/df3774aa-8984-4e43-879f-5b5dd2115bb9 'Illucidatien, warom het woort Fregatten met uytsluyting van Fluytschepen & Hekboots, in het nieuw concept reglement van de schepen varende na de Middelandse Zee gestelt is'. ca. 1730 1 stuk 569 http://proxy.handle.net/10648/d8f47c52-768c-4d04-9651-8ff335fcef17 Verslag van een veldslag tussen het Turkse en het Russische leger in 1711. ca. 1730 1 katern 570 http://proxy.handle.net/10648/c204461b-25d1-4899-8e05-69d24eaf94c5 Gelukwens van de Staten-Generaal aan de sultan van Turkije wegens het sluiten van de vrede van Passarowitz met de Duitse keizer Karel VI. 1718 1 stuk

Niet raadpleegbaar

571 http://proxy.handle.net/10648/aacb85db-6eae-45ef-9cb9-a409c68c00ad Verslag van de moeilijkheden die zich in Balsora hebben voorgedaan na de revolutie van de Perzen tussen de gouverneur van Balsora, Seliktar Mehemed Pascia, en de buitenlandse kooplieden. 1728 1 stuk 572 http://proxy.handle.net/10648/c23104bb-94ea-49d9-853f-a2df2afc800d Verslag van de moeilijkheden tussen Engels en Frans ambassadepersoneel en Venetiaanse burgers in de straten van Constantinopel. 1729 1 katern 573 http://proxy.handle.net/10648/55579847-5d36-4e1b-909f-8f6dfcfc7f2e 'Nieuwe Kaart van Europisch Turkijen, na de alderlaatste ontdekking int licht gebracht', gedrukt bij Isaac Tirion te Amsterdam. 1733 1 stuk 574 http://proxy.handle.net/10648/368701dc-f805-4b65-9622-638a371b44c2 Brief van de Staten-Generaal aan de grootvizier van Turkije betreffende de diefstal, van leden van de Joodse gemeenschap in Constantinopel bij de Nederlandse kooplieden, Pieter, Jacobus en Justus Leytstar, afschrift. 1736 1 katern 575 http://proxy.handle.net/10648/9a3e52c0-6f31-4468-942b-c9f55def084d Akte van volmacht van de Staten-Generaal om te bemiddelen in een oorlog tussen de tsaar van Rusland en de sultan van Constantinopel. 1736 1 charter Ontbreekt 577 http://proxy.handle.net/10648/f746b5c9-7e0a-41c0-9419-648297b37692 Verdrag gesloten te Constantinopel tussen het Turkse Rijk en Joseph Ragoezi, hertog van Hongarije, vorst van Zevenbergen (Transsylvanië), met diens manifest, kopie. 1738 1 omslag 578 http://proxy.handle.net/10648/62263c22-0d4d-4513-b82e-c530cb554e37 Stukken betreffende de vrede van Belgrado tussen de Duitse keizer en de sultan van Turkije, met de daartoe door Cornelis Calkoen gevoerde correspondentie met de Turkse grootvizier. 1736-1749 en ongedateerd 1 omslag 576 http://proxy.handle.net/10648/c0c1f052-8c91-45c3-b712-09ec37af3686 Brief van de Staten-Generaal aan de grootvizier naar aanleiding van de oorlog tussen Turkije en Rusland. 1737 1 stuk 1921 http://proxy.handle.net/10648/6d2f8b0d-34e8-4e9c-a1fd-fe4a1ea3299a Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Cornelis Calkoen tot bemiddelaar bij de vredesonderhandelingen tussen de sultan van Turkije en de keizerin van Rusland . 1738 1 charter

In het Latijn. Door vocht beschadigd.

579 http://proxy.handle.net/10648/64e7c365-03d7-47a7-b0eb-2f6744fb8a63 Stukken betreffende een handelsverdrag tussen de koning van Sicilië en de sultan van Constantinopel. 1740 1 omslag 580 http://proxy.handle.net/10648/75f21653-23e8-4ea1-81a9-a8544adb600b Verslag van de vernietiging van de Moskovitische vloot door de Turkse kapitein Pacha. ca. 1740 1 katern 581 http://proxy.handle.net/10648/c8a1747e-f29c-4883-beef-b28feeeb2e7d Bevelschrift van de sultan van Turkije aan de Pacha's van Tripolis, Syrië en de bevelhebbers in Anatolië om zich te verdedigen tegen aanvallen van oorlogsschepen van enkele christelijke staten, afschrift. 1744 1 katern 582 http://proxy.handle.net/10648/602b4acf-b929-443c-a667-bfa019e6bab8 Manifest van de sultan van Turkije, inzake de redenen waarom het keizerrijk Turkije de oorlog tegen Schach Thamas in Anatolië voortzet, alsmede een bevel aan alle cavalerie-officieren om met hun troepen tegen hem op te trekken, kopie. ca. 1745 1 katern 583 http://proxy.handle.net/10648/1462be60-24c3-41be-bda0-6a51b119efdb 'Carga van 't schip de Juffrouw Catharine, capteyn Joan Caspar Luring van Scandrona vertrokken den .. augustus 1747, omme desselfs overige ladingen in Acri, Chipris, & Alexandria tot Hamburg inteneemen', ladinglijst. ca. 1745 1 stuk 584 http://proxy.handle.net/10648/8311a55e-cff0-4b90-a203-70a5f9074e45 Stukken betreffende een verzoek van Andrea Malgrini & Cie, kooplieden op de Scale te Constantinopel onder protectie van de Staten-Generaal, aan prins Willem IV betreffende de terugbetaling van zevenduizend vijfhonderd leeuwendaalders en zevenendertig aspers, die zij aan de resident van Rusland te Constantinopel, Alexej Wiesniakoff, hadden geleend. 1749 1 omslag
2.2.12.5.2 Ambassadeur bij de keurvorst van Saksen 2.2.12.5.2.1 Aanstelling 1922 http://proxy.handle.net/10648/ee4be91c-2367-4548-9560-1a337e0a09a4 Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van Cornelis Calkoen tot ambassadeur bij de koning van Polen, keurvorst van Saksen. 1744 1 charter

In het Latijn.

585 http://proxy.handle.net/10648/5e8aa25b-0183-44b7-860c-cf860448da20 Akte van indemniteit. 1744 1 stuk 586 http://proxy.handle.net/10648/504b18a3-83a9-45d2-9f26-684096cc0849 Mandaat van gecommitteerden raden van de Staten van Holland en West-Friesland voor het tolvrij vervoeren van de goederen van Dresden naar Amsterdam. 1759 1 stuk 587 http://proxy.handle.net/10648/88fc8931-fcb0-42cc-b679-1096e4186087 Mandaat van gecommitteerden raden van de Staten van Holland en West-Friesland tot het tolvrij vervoeren van de goederen van 's-Gravenhage naar Amsterdam. 1764 1 stuk
2.2.12.5.2.2 Algemeen en briefwisseling 588-601 Resoluties der Staten-Generaal, uittreksels. 1744-1751, 1757, 1759, 1761 - 1764 14 omslagen 588 http://proxy.handle.net/10648/e47d8d2c-f76d-46a4-96f3-1aa632eee9b5 1744 589 http://proxy.handle.net/10648/4db8b971-a28f-4788-843e-c8e70cdd0d56 1745 590 http://proxy.handle.net/10648/4e9045ad-e5b7-4b66-b734-11f16a6780a7 1746 591 http://proxy.handle.net/10648/7bab6c04-0b8c-4af8-83c0-94f21e1e8567 1747 592 http://proxy.handle.net/10648/5d49a62a-cd22-4576-9134-23db46f21218 1748 593 http://proxy.handle.net/10648/5cff8e36-44ed-4ec1-809c-583848e82ac7 1749 594 http://proxy.handle.net/10648/f4739297-6737-43ad-9201-f0d966ad55dc 1750 595 http://proxy.handle.net/10648/e6328946-9bcb-4f3e-b851-baeb0fcc12e3 1751 596 http://proxy.handle.net/10648/8d457b5e-30bc-4cf0-883a-e6082b881fb6 1757 597 http://proxy.handle.net/10648/8d8d034d-dae2-4701-a1ee-279e7948059f 1759 598 http://proxy.handle.net/10648/b6f42ef0-8ba0-47ee-ba6b-a9dca088d580 1761 599 http://proxy.handle.net/10648/22b639d5-98a5-48ff-9aab-b4c8db39a466 1762 600 http://proxy.handle.net/10648/b29a0fb0-4309-44af-b2da-b69a3dff9af9 1763 601 http://proxy.handle.net/10648/d9d927a8-a1fd-4439-bfc8-264955b6e2cd 1764 602-608 Missiven aan de Staten-Generaal, de griffier Fagel en raadpensionaris van der Heim, minuten. 1744-1746, 1757 - 1759 en ongedateerd 7 omslagen 602 http://proxy.handle.net/10648/3f3fedb9-4d76-44c1-bc63-617d61353000 1744 603 http://proxy.handle.net/10648/47c266e2-5b58-42e9-a21c-533303715e37 1745 604 http://proxy.handle.net/10648/d5c7c82f-1ebb-4d15-9ae9-0efcc0dfb01c 1746 605 http://proxy.handle.net/10648/dbcd33e9-1acd-4f93-b6ed-c6ea8d229a00 1757 606 http://proxy.handle.net/10648/9a076e98-b9a7-401e-8a0c-5f25948a7e13 1758 607 http://proxy.handle.net/10648/7ee74d32-9afb-4083-9edb-b4666d216278 1759 608 http://proxy.handle.net/10648/0d3f965f-97c1-4903-85a6-5066b433afeb ongedateerd 609-641 Brieven van Cornelis Calkoen verzonden aan verschillende personen, minuten. 1745-1759 9 omslagen, 23 stukken 609 http://proxy.handle.net/10648/51bd8ccf-1cf3-4c94-83c1-45c01e457b3a nazien 610 http://proxy.handle.net/10648/2174effe-d8c2-4b15-a56a-9c550a780599 nazien 611 http://proxy.handle.net/10648/29887a2f-2ddc-479e-a924-23f44f64446e Friedrich Carl graaf van Bentheim 1745 612 http://proxy.handle.net/10648/232d085a-6b62-4b8d-a958-f84bcf33ce4f Jan Charles des Bordes te Constantinopel 1745 613 http://proxy.handle.net/10648/ec12f928-33f0-463f-9c6f-86765be0d1fa kolonel De Brüchling 1747 1 omslag 614 http://proxy.handle.net/10648/4877ba7f-101e-423f-a959-6e56574a3ec2 Brühl, graaf van, eerste minister van Polen 1747, 1759 1 omslag 615 http://proxy.handle.net/10648/dfaf0735-16b5-4295-a34d-d8e2a28b4514 Burmania, Nederlands gezant te Wenen 616 http://proxy.handle.net/10648/54e07d6e-311b-4a1a-bb97-0245e52fc19c D. de Dieu, gezant van de republiek Rusland 1745 1 omslag 617 http://proxy.handle.net/10648/75152983-123f-4fa8-99d8-62b94dc93122 Everard Fawkener, ex-gezant van Engeland in Turkije 1746 618 http://proxy.handle.net/10648/7d4af905-971a-4f72-83c0-2a141c88ebf7 Franc, le, te Parijs 1750 619 http://proxy.handle.net/10648/2029a5dd-bde4-4d6c-80fe-4d563d6a1330 J.J. Gallieris, gezant bij de Duitse rijksdag 1745-1746 1 omslag 620 http://proxy.handle.net/10648/422607e9-7342-4482-8969-77f03fca2338 A. van Ginkel, van Reede 1746 621 http://proxy.handle.net/10648/4eccfa7d-4790-42e6-a11d-889181df7bb9 Graaf van Gronsfeld, te Berlijn 1756 622 http://proxy.handle.net/10648/0250db03-0bc3-4ac3-89f1-029586af7a02 Burgemeester van Groningen 1746 623 http://proxy.handle.net/10648/7385c11b-12eb-4baf-b1b8-d8cc5d04db2f Van Heeckeren van Brantsenburg 1746 624 http://proxy.handle.net/10648/78e24425-efef-4abc-9bee-2ed18bf46d38 Wilhelm prins van Hessen-Kassel 1747 625 http://proxy.handle.net/10648/f4f5e15e-5017-4033-b029-6f55ecb7164b E. de Hochepied 1746 626 http://proxy.handle.net/10648/c14a2e0b-cf08-40ac-8144-3c0ac2c08a6e Jacob Hoffmann, secretaris van Cornelissen Calkoen 1759 1 omslag 627 http://proxy.handle.net/10648/f82ed1b7-f8af-486d-8308-26f48ed59a56 M. van Lansberge 1746 628 http://proxy.handle.net/10648/ac18b9c4-44ae-471e-a65b-854d4532cf04 Prins van Moldavië 1745 629 http://proxy.handle.net/10648/a7c090db-d236-4083-9fe3-a72f4230f639 Anna Prinses van Oranje-Nassau, gouvernante 1756-1757 1 omslag 630 http://proxy.handle.net/10648/36b6a753-4dd8-4836-8754-e8dc560d5ed7 Koningin van Polen, ca. 1750 631 http://proxy.handle.net/10648/80754161-8b9b-43b5-95f6-abb4e3c0399b Koning van Polen, ca. 1750 632 http://proxy.handle.net/10648/947fe68f-658c-47fc-b9ff-22de5c7377d3 van Randwijk 1746 633 http://proxy.handle.net/10648/95419945-43be-4d00-8ec7-a81f345d787c Ch. Rumpf 1745 634 http://proxy.handle.net/10648/6eb64aba-08c8-4516-91a0-e304d4a37944 Saksen, keur-prinses van 1757 1 omslag 635 http://proxy.handle.net/10648/06d47edf-2291-483f-8990-ecb4f3dd1a96 Louis hertog van Saksen-Hilburghausen 1746 636 http://proxy.handle.net/10648/e0addff0-b00b-4df8-a4bc-002f242bb05d de la Sarraz 1757 1 omslag 637 http://proxy.handle.net/10648/c6d623e0-f7e9-46f4-8825-fb04853fb352 Schwartzburg-Sonderhausen, geb. von Anhalt-Berneburg, prinses von, ongedateerd 638 http://proxy.handle.net/10648/f4b4466f-02a1-4576-9236-e3a13a7a16b5 baron F.W. Torck 1745 639 http://proxy.handle.net/10648/4dd00d5f-9ce5-4b2d-bf7c-b3981048f9f2 baron L.A. Torck 1746 640 http://proxy.handle.net/10648/9feb656e-baf0-48dc-afb5-287590130ab8 de Vaulgrenant 1747 641 http://proxy.handle.net/10648/ecd15192-9085-4271-9dc9-802c239af930 Onbekend 1745 en ongedateerd 1 omslag 642 http://proxy.handle.net/10648/ef9747d4-ec39-4c8e-b472-2805784febd6 Missiven van griffier Fagel, raadpensionaris Steyn en tweede griffier Jan de la Bassecour aan Cornelis Calkoen. 1745-1746, 1750 - 1753 1 omslag 643-707 Brieven afkomstig uit de republiek. 1744-1764 32 omslagen, 35 stukken

Geordend op afzenders.

643 http://proxy.handle.net/10648/2679b24f-b00a-4dd7-880a-87629ef1c327 mevr. van Aerssen van Wernhout, douarrière van Aerssen van Sommelsdijk 1745 644 http://proxy.handle.net/10648/5f664320-0f53-4eb4-a1ea-bf7af9285340 Arnoudina Bastingius, weduwe van Jacob Calkoen rentmeester van Bergen op Zoom 1758-1761 1 omslag 645 http://proxy.handle.net/10648/7f8a87fc-7cb2-4d8d-8e97-4cff364c9f32 Biedz 1748 1 stuk 646 http://proxy.handle.net/10648/f5fb8a5b-705b-478b-9d99-583594ab386b Pieter Bock 1744-1749 1 omslag 647 http://proxy.handle.net/10648/4d643be4-898c-47df-a2ae-387905037888 Bigot, geboren Herbert 1750 en ongedateerd 1 omslag 648 http://proxy.handle.net/10648/33d4ca36-147e-461a-9fc1-e7dca085975a P. Bout 1744 649 http://proxy.handle.net/10648/2f896539-75c0-4a5c-824b-dd7aa29861a4 Brakell, douarrière van, geboren de Lange 1762 1 omslag 650 http://proxy.handle.net/10648/1798905e-72bc-4ac5-83c3-4249e74eaff6 Bruuyck 1745 1 omslag 651 http://proxy.handle.net/10648/b15cedc8-c9c5-447a-a299-0ca033191c4f Anthoni Bruijningh 1763 652 http://proxy.handle.net/10648/205a8e79-7de8-4c30-8794-c32b76b9e466 Debrosso de 1745 1 omslag 653 http://proxy.handle.net/10648/a1df1bea-c399-419c-b1b2-9b79d3b0539d P.G. Donkers 1759 654 http://proxy.handle.net/10648/b65b6dcb-859f-4180-a701-b58dc4f858c6 Johann Paul Jacob Dresslee 1751 655 http://proxy.handle.net/10648/798f1e98-1322-4b44-9709-b839a6023995 Willem Deutz 1745-1750 1 omslag 656 http://proxy.handle.net/10648/4b7b0e96-6634-4ffc-a171-b9b396844e32 P.E. van der Dussen van Huls 1748-1761 1 omslag 657 http://proxy.handle.net/10648/51ab2424-fb65-45fe-8f08-a288dd6ef780 Elisabeth Du Tour 1747-1750 1 omslag 658 http://proxy.handle.net/10648/18367dc1-14bc-4eb3-b149-bd19ddbb2da2 A. van der Duyn 1745 1 omslag 659 http://proxy.handle.net/10648/3c42a25c-8824-42ec-865e-c62b91944d2b Maria Agatha von Fremmersdorf van Putzfeldt ongedateerd 1 stuk 660 http://proxy.handle.net/10648/2485813b-e9ad-48e3-8328-ea39b3cae57c mevrouw Van Gersdorff 1756 661 http://proxy.handle.net/10648/9a7647fb-28ee-4c38-9bef-c58e3140ecb7 Pierre Gosse, junior 1750 1 omslag 662 http://proxy.handle.net/10648/aa3522de-9711-4c1f-97f0-1bfbeccdb6ef Graafland 1760 663 http://proxy.handle.net/10648/335a1e41-75d7-4553-9e37-33dda480ca23 burgemeesters van Groningen 1746 664 http://proxy.handle.net/10648/c475da3b-b551-46b8-b7e1-871296515e56 R.H.N. Hambrouck 1749 665 http://proxy.handle.net/10648/df70324f-9cb8-49ae-b1bd-21cf0b9138d0 weduwe d'Halluin, geboren de Gast 1757 666 http://proxy.handle.net/10648/bbad9296-5d12-48e5-83d3-5181bc72ecab J.J. van Holst 1763-1764 667 http://proxy.handle.net/10648/582b3a6a-a54c-4e1d-8b42-633beebab073 N. ten Hove 1750 1 omslag 668 http://proxy.handle.net/10648/91aa2ebd-73a8-469b-ad0d-89a729514872 J.M. van Hoven, ongedateerd 669 http://proxy.handle.net/10648/857ba4ac-3a20-4f73-aa89-edb926d31e15 Johanna van Cattenburgh, geboren del Tombe 1745 670 http://proxy.handle.net/10648/1bdabbf0-f990-4862-a68c-f968b59c3190 Gerrit Hugo Calkoen 1758-1763 1 omslag 671 http://proxy.handle.net/10648/1d5f8f78-dc1b-456c-91fd-80c567870b82 Johanna Isabella Calkoen, echtgenote van C.J. Bloys te Treslong 1759-1764 1 omslag 672 http://proxy.handle.net/10648/43c7bd43-1502-43ed-ab21-9564fe5daa03 Frans van Kerchem 1761 673 http://proxy.handle.net/10648/16230a52-0d75-4060-bf64-7d053bea5472 Jean Clifford 1747 674 http://proxy.handle.net/10648/e59f8fca-f16e-458e-83b3-bdc35473358a O. Koetsch, commissaris van de uitheemse depêches te 's-Gravenhage 1750-1756 1 omslag 675 http://proxy.handle.net/10648/280acf7b-b552-4a2b-b5c2-318ca047d4a2 P. de la Court 1760 676 http://proxy.handle.net/10648/67099c17-63ee-46a9-ac89-c40a2fdebe68 de Crousar 1753-1763 1 omslag 677 http://proxy.handle.net/10648/d1b08a49-4de0-4ec4-b571-28833e5c5e03 mevrouw Leijdekker, weduwe van Riebeek 1745 1 omslag 678 http://proxy.handle.net/10648/f5be912d-ace3-4c83-b4d6-f0f57faaf403 Mann 1750 1 omslag 679 http://proxy.handle.net/10648/25691942-b922-45b1-8658-bd9971471e56 Major Meijer 1757 680 http://proxy.handle.net/10648/086529a0-b3b4-4482-af13-f269ebe315ed C.F. Metz 1757 681 http://proxy.handle.net/10648/8a01e250-863d-41e9-b4c1-4886a3d64400 A. van der Mieden 1750 en ongedateerd 1 omslag 682 http://proxy.handle.net/10648/28be9167-3e6f-43b9-9620-b8348345bed9 M. de Moullainville 1747 1 omslag 683 http://proxy.handle.net/10648/76e09135-e4c6-4d7a-a3ee-802deeb66900 Cornelis van der Oudermeulen 1749-1750 1 omslag 684 http://proxy.handle.net/10648/504d1d90-883c-4111-9845-61e23c3a06d4 Caroline prinses van Oranje-Nassau 1751-1757 1 omslag 685 http://proxy.handle.net/10648/d0b308fd-a29a-4b96-ae0b-dcd5e03076b0 M. prinses van Oranje-Nassau 1749 686 http://proxy.handle.net/10648/e4c28bd5-cbf4-4d94-b928-aa40a74bc6c3 Willem (V) prins van Oranje-Nassau 1757 687 http://proxy.handle.net/10648/082b9a62-6f05-4ad5-a465-b495efe47a77 van de Poll, ca. 1745 688 http://proxy.handle.net/10648/876681fb-b1e7-48a4-88d9-69827b8c3d3b J.L.B. van de Poll 1745 689 http://proxy.handle.net/10648/e898456e-7a33-41c8-a6ce-18958fa2134c graaf van Randwijk 1745-1747 1 omslag 690 http://proxy.handle.net/10648/590a3ec0-a055-4f02-b9d6-5926c729ec5a J.L. gravin van Randwijk 1748-1763 1 omslag 691 http://proxy.handle.net/10648/54aa4b06-60dc-46c0-b7e2-46f34daf999d M.C. Rulandt, weduwe Poucoud 1763 692 http://proxy.handle.net/10648/37df0809-03af-4a05-b31b-13351b30b4bc C. Steyn, geboren Schellinger 1750 693 http://proxy.handle.net/10648/429d2235-3ff8-4c05-b069-9930f9f42e5f de la Sarraz 1749-1758 1 omslag 694 http://proxy.handle.net/10648/c175bb13-46f1-4d85-9b62-b1b231301312 J. Sels 1747 695 http://proxy.handle.net/10648/9c1f9795-4009-4bf4-ab45-5bffa1192e79 de Somery 1749-1763 1 omslag 696 http://proxy.handle.net/10648/765c1ee2-fa92-4dda-a6c0-156aaa3f6585 Constance Trevor 1744 1 omslag 697 http://proxy.handle.net/10648/32bfa3e4-325c-41b8-b6fc-a8cbe232bfa9 F.W. baron Torck 1745 698 http://proxy.handle.net/10648/60fbd969-c1a9-498b-9f4c-bed6366e3ece C. Trip van Hoven 1744-1745 1 omslag 699 http://proxy.handle.net/10648/1ede65ac-d886-49e8-936b-4db2fdcab0aa V.P weduwe Troye de Jong 1749 700 http://proxy.handle.net/10648/c45ca8c3-0127-4b36-a3c6-62c718697626 J.A.H. Voigt d'Elspe 1759-1763 1 omslag 701 http://proxy.handle.net/10648/26ec6b57-bd6b-49f7-ba39-7b5df5e759e8 Joan van der Voort 1750 702 http://proxy.handle.net/10648/bda7d856-4fd1-4af9-8c65-ff943e94a48b C.N.C. Wacker, geboren Cuper 1749 1 omslag 703 http://proxy.handle.net/10648/e4e6fa19-0228-4420-a54a-263cf37caf6d graaf van Wassenaer 1750 1 omslag 704 http://proxy.handle.net/10648/7a5e2cba-714b-40a4-b6cb-b87f3f0726db Waije 1744-1745 1 omslag 705 http://proxy.handle.net/10648/48f8b8e7-ce15-4534-be7e-66da3301ebf8 graaf van Welderen 1745 706 http://proxy.handle.net/10648/53e9f185-067d-4737-8746-46187534094c F. Wilezewski, luitenant-kolonel in Poolse dienst 1749 1 omslag 707 http://proxy.handle.net/10648/b2b06024-79a7-4f9a-9d06-3e3451839c1c Jean Witters 1750
708 http://proxy.handle.net/10648/84f6465c-2a57-43c8-98a0-19ed5690bfaf Brief van G. Coymans, ambassadeur in Denemarken. 1745 1 stuk 709-737 Brieven afkomstig uit het Duitse Rijk, Saksen uitgezonderd. 1744-1763 9 omslagen, 20 stukken

Geordend op afzenders.

709 http://proxy.handle.net/10648/1b01939f-8f00-49a0-92e5-6b7e1375c7b7 J. Anderson 1750 710 http://proxy.handle.net/10648/5f2cc94c-aedb-4f46-a769-65499fe5c10d Philippe Adam Benz 1753 711 http://proxy.handle.net/10648/115a735f-bfd4-47dc-80f3-257aa668f29d Henry Charles des Bordes 1745-1746 1 omslag 712 http://proxy.handle.net/10648/bf20a42b-f501-49d3-bf72-6fd6153d34a1 W.H. Bouwens 1752 713 http://proxy.handle.net/10648/b3c9cbfa-76f8-41bf-965e-b7036dfcce37 Mevrouw de Boijnebourg-barones van Wildenstein 1747 714 http://proxy.handle.net/10648/9d58dd99-35e9-4296-b377-7393f34a821a Von Bülow 1750 715 http://proxy.handle.net/10648/2748a569-2c88-4894-86e5-4b217a6814fc Henry Charles Brandt 1744 716 http://proxy.handle.net/10648/358528ec-fedb-4405-a221-5ac848c027ec Kolonel de Brüchling 1747 717 http://proxy.handle.net/10648/f1ba23b2-63b9-4973-ad36-25e4795ea1de B.D. van Burmania 1745 1 omslag 718 http://proxy.handle.net/10648/10b090f7-ab89-4ab7-85b1-d4a6671984f8 A. Darop 1750-1755 1 omslag 719 http://proxy.handle.net/10648/7139e1df-a7db-4f1a-9153-26e0b0f0cf4d Durmann 1750 720 http://proxy.handle.net/10648/ebfe9ce9-bf3f-4583-859a-be29c0781b32 Baron Defeld 1745 721 http://proxy.handle.net/10648/66d07c1f-ff15-42b8-a70a-aba22033392c Chretien Louise d'Eberstein 1763 722 http://proxy.handle.net/10648/fda747ea-fb1e-48d6-bc35-9aaa904d2499 J.J. Gallioris, Nederlands gezant bij de Duitse rijksdag 1744-1760 1 omslag 723 http://proxy.handle.net/10648/0c097e68-1999-4422-a1d0-2d93c44f18d1 prins Wilhelm van Hessen-Kassel 1745-1754 1 omslag 724 http://proxy.handle.net/10648/0d2cf3fe-f1ba-4be8-90bc-f9ae7ffcb29f Renard Frederik B. von Hochhausen 1763 725 http://proxy.handle.net/10648/65aa53b0-c85b-47c9-ad42-c8c857a94509 August Wilhelm, baron von Imhoff 1757 726 http://proxy.handle.net/10648/a972c6fb-735f-46b5-ae4b-d06e12076ab8 de Catt 1758 727 http://proxy.handle.net/10648/140a232e-760f-48ed-94ac-088eac391d0c Roland Keith 1748-1750 1 omslag 728 http://proxy.handle.net/10648/fb8068a4-e8be-49e3-9876-95da4afcbdc1 J.M. Kerczki, J.M 1761 729 http://proxy.handle.net/10648/b6fb5150-8221-475b-bfa0-9bf6deb49e14 J.J. Maurenius 1763 730 http://proxy.handle.net/10648/ec9c8dce-d6d3-4d13-a07b-64ec99991e70 J. de Ruynis 1757 731 http://proxy.handle.net/10648/3600aafd-079c-4eb0-8cf8-56586200e1c0 Louis hertog van Saksen Hildburghausen 1745-1751 1 omslag 732 http://proxy.handle.net/10648/674940cb-ff66-49e4-be08-1d11276cb6f2 Gravin de Salmores-de Lubieuska 1763 733 http://proxy.handle.net/10648/3d727e58-2ded-42ea-a546-77d16d2840fa Nagenio van Schortz van Smidtbruggen 1749 734 http://proxy.handle.net/10648/6f958204-7f18-4ac9-8340-69ea345f0616 S.E. prinses van Schwartzburg, geboren prinses van Anhalt-Berneburg 1745-1748 1 omslag 735 http://proxy.handle.net/10648/2d847221-fbbc-4d0e-9265-c61e0d115c3d C.J. Stattfelt-Borst 1744 736 http://proxy.handle.net/10648/c40b4f0c-c73f-4a1e-b767-085f5694314b baron von Tanner, ca. 1759 737 http://proxy.handle.net/10648/40f7dd92-fe39-4a90-b959-19a26e1c49c6 Onbekende brieven uit Naunburg 1757 1 omslag
738-739 Brieven afkomstig uit Engeland. 1745-1746 2 stukken

Geordend op afzenders.

738 http://proxy.handle.net/10648/94f92349-0096-4dc4-9c04-12d437cfc443 Everhard chevalier Fawkener 1746 739 http://proxy.handle.net/10648/e8b1eaef-d4d7-48a0-b635-3a74da30ca88 Hendrik Hop, Nederlands ambassadeur te Londen 1745
740-752 Brieven afkomstig uit Frankrijk. 1746-1763 7 omslagen, 6 stukken

Geordend op afzenders.

740 http://proxy.handle.net/10648/5f06584d-ec48-476a-ab2d-e183de6c86a4 ? 1746-1749 1 omslag 741 http://proxy.handle.net/10648/7a94ab46-9e88-44e2-b593-22217e3e4818 Germain Debne 1750 742 http://proxy.handle.net/10648/ca27c671-0eec-41bd-9bcf-41f1cdaf03d6 Le Franc 1747-1749 1 omslag 743 http://proxy.handle.net/10648/e9d54bb9-6804-47e0-9cff-62f58d866b3d M.A. Hasselaer 1749-1763 1 omslag 744 http://proxy.handle.net/10648/cd1baa7c-a5f3-43d4-95c3-430711e814bb Arnoldus Heynen 1748-1749 1 omslag 745 http://proxy.handle.net/10648/9a979fea-a398-4516-9949-73f885a5f743 Huys (of Huyt) 1758 746 http://proxy.handle.net/10648/c4dfe367-dcb4-43a0-8cd3-66458ed25196 Juliot Cadat 1750 747 http://proxy.handle.net/10648/a2bbc07e-3f7c-44b5-b1a7-2a9b3b012abb Victor Liequot 1750-1762 1 omslag 748 http://proxy.handle.net/10648/d0f8d8e7-9b2c-41dd-811d-62bd9659ca22 Stanislas Lubomirski 1760 749 http://proxy.handle.net/10648/b4d56bfa-e3ad-4dc6-a046-962fbf48b6be Meunier 1746 750 http://proxy.handle.net/10648/bdf08ced-ad16-4c53-92ee-f223eb81d0ab De Somery 1749-1763 1 omslag 751 http://proxy.handle.net/10648/4bbb0652-290f-40fe-9fb1-c745671ed03d Vaulgrenant 1747 1 omslag 752 http://proxy.handle.net/10648/c683c659-2d89-458a-a382-7fa6f2249bdc N.N. uit Compiègne 1763
753-755 Brieven afkomstig uit Italië. 1748-1757 3 stukken

Geordend op afzenders.

753 http://proxy.handle.net/10648/110d8f4d-0d00-40d1-b1ff-a9b21fbb9d73 Margherita Giacomazzi 1748 754 http://proxy.handle.net/10648/48cb1a3c-b7f5-4979-8694-1ad3ea89c25f Abbé Niccolini 1757 755 http://proxy.handle.net/10648/d9c7a54f-9fdc-4d4d-b499-7c15bac1e071 D.H. Verelst 1750
756 http://proxy.handle.net/10648/088f281d-0b96-49d3-adeb-948587a9d166 Brieven van Daniël du Dieu, Nederlands gezant in Rusland. 1745 1 omslag 757-779 Brieven afkomstig uit Saksen en Polen. 1744-1763 8 omslagen, 17 stukken

Geordend op afzenders.

757 http://proxy.handle.net/10648/5d126695-c88f-4115-8a47-2170187c21fe Allaire 1747-1748 1 omslag 758 http://proxy.handle.net/10648/d626e5a9-107f-4e90-9bc9-11f4ed07ed37 Jan Charles des Bordes 1757-1758 1 omslag 759 http://proxy.handle.net/10648/fdc03d51-8cd0-4402-946f-3feccbcb09a1 C. graaf von Brühl 1745-1759 1 omslag 760 http://proxy.handle.net/10648/6b9bc16c-999a-4845-8d81-cc19e2bdc0a2 Jean Chretien Dieze 1750 761 http://proxy.handle.net/10648/f5984904-0041-4631-9fdc-e82a310b0561 Favier 1746 762 http://proxy.handle.net/10648/71578e2f-7c67-43f1-b87b-883a85c47996 Fontenay 1744-1754 1 omslag 763 http://proxy.handle.net/10648/6d69524d-3845-47fc-9002-c8ae9b406b25 B. von Fritsch 1745-1748 1 omslag 764 http://proxy.handle.net/10648/797202c8-9519-44cf-930a-df87eb562ba1 Franco Givotti 1759 1 omslag 765 http://proxy.handle.net/10648/eaf8b67c-ffd2-44f2-a9e2-682dbdd29d6d Carl Christoph Hoebnel 1759 766 http://proxy.handle.net/10648/2aab23fe-2069-4644-9b8d-76fae3b5652f Jacob Hoffmann, secretaris van Cornelis Calkoen, ongedateerd 767 http://proxy.handle.net/10648/de695256-5abc-4c6a-9e93-d5bb54870cb9 G.L. baron von Imhoff 1749 768 http://proxy.handle.net/10648/02e51c95-7191-4f58-9696-29ed2583fb84 hertogin van Koerland, ca. 1750 769 http://proxy.handle.net/10648/ac483005-f515-4a38-baa7-ee6e7eef1e03 Theodore Eugene baron de Löwendal 1756-1763 1 omslag 770 http://proxy.handle.net/10648/ca357d57-5fd4-4469-b757-fc6f7791d863 baronesse J.E. Löwendal-von Schmettau, ongedateerd 771 http://proxy.handle.net/10648/540c5650-837f-4d59-b7df-acb029b70b36 mevr. Oaniatowska 1745 772 http://proxy.handle.net/10648/c2f6350b-069a-497c-b574-a2b485804539 Joan François Rouwerz 1750 773 http://proxy.handle.net/10648/f7b6cd76-99cf-45db-bf1d-c4336085da77 August III, keurvorst van Saksen 1752 774 http://proxy.handle.net/10648/773a5829-e323-47ca-a79a-d5b2f6d66e12 F.A.B. de Scholl 1746 775 http://proxy.handle.net/10648/7f4637c5-6159-4354-b76b-871de4d4b948 Johann Tannincx 1760 776 http://proxy.handle.net/10648/05b6c98b-d26a-4306-b630-6e9c2548b773 Temier 1759 777 http://proxy.handle.net/10648/62267a45-7afb-4f97-b9a8-57b208178ff7 Jean Frédéric Toncke 1749 778 http://proxy.handle.net/10648/a14349ff-7b7b-4ef5-962f-64a15aded55f Thomas Villien 1747 779 http://proxy.handle.net/10648/2a44318a-1380-4b09-804a-296ea232cc8a P.T. Wancke 1752 1 omslag
780-782 Brieven afkomstig uit het Turkse Rijk. 1744-1754 3 omslagen

Geordend op afzenders.

780 http://proxy.handle.net/10648/e14ed830-5121-4aeb-a4d8-71e9dcdd5a37 Henry Charles des Bordes 1747-1748 781 http://proxy.handle.net/10648/9d1cd856-7d4b-46c2-b9fc-79d6c58b2e6c Jan Carles des Bordes 1745-1748 782 http://proxy.handle.net/10648/d190153d-0194-4438-ac7b-0c47281e0e23 M.J.D. des Bordes 1744-1754
783-785 Brieven, waarvan de plaats van herkomst niet duidelijk is. 1745-1761 3 omslagen

Geordend op afzenders.

783 http://proxy.handle.net/10648/da9991f0-6792-4ec8-a11b-9996e969699a Friedrich Carl graaf van Bentheim 1745-1747 784 http://proxy.handle.net/10648/54235c60-12c0-4bbe-8e55-d5665d10ac53 N. de Plotte 1745 785 http://proxy.handle.net/10648/06caa459-b751-4028-b882-fe8cbab06196 N.N. 1745-1761
786-788 Brieven aan Jan Carel des Bordes, secretaris van Cornelis Calkoen. 1759 1 omslag, 2 stukken

Geordend op afzenders.

786 http://proxy.handle.net/10648/d44b28a7-65be-4b95-b51f-44ce152d2f8c graaf van Brühl, eerste minister van Polen 1759 787 http://proxy.handle.net/10648/786a8080-9a97-46b3-bc0b-fd5839d71247 Alex Burners 1759 1 omslag 788 http://proxy.handle.net/10648/70f996ea-b27a-4faf-b66b-6f653231d0e3 Andreas Mitchell 1759
789 http://proxy.handle.net/10648/083fdf73-6bca-4d58-a33f-9e1bb4900320 Brieven van Albert Friedrich Gregory aan Jacob Hoffmann, secretaris van Cornelis Calkoen. 1759-1760 1 stuk 790 http://proxy.handle.net/10648/55c2afdd-1ec1-45e5-aab2-ed2516e9a865 Rapporten aan de Staten-Generaal vanwege zijn missie bij de koning van Polen, keurvorst van Saksen. 1744-1761 1 omslag 791 http://proxy.handle.net/10648/6320c905-7d20-4949-9d56-c4b0ee01f484 Diplomatieke bescheiden, afschriften. 1736, 1744 - 1761 1 omslag
2.2.12.5.2.3 Financiën 792 http://proxy.handle.net/10648/31662b73-9134-4ce6-abeb-09cf4a593e6f Stukken betreffende declaraties van Cornelis Calkoen. 1746-1763 1 omslag 793 http://proxy.handle.net/10648/a5100aba-b13a-4fee-a964-923f9c2f0d4c Stukken betreffende de reizen naar Keulen en Leipzig, Amsterdam en Dresden. 1753, 1763 1 omslag 794 http://proxy.handle.net/10648/c3fb2b65-76c1-4ffd-b657-33a305d65568 Rekening van de briefporten van 1 maart 1758 tot 31 maart 1758, opgemaakt door J.C. des Bordes en gezonden aan mr. Cornelis Calkoen. 1758 1 stuk 2.2.12.5.2.4 De Oostenrijkse Successieoorlog 795 http://proxy.handle.net/10648/3cd84fe7-354f-4443-93bf-be5208857956 'Plan projetté de Paix à faire avac des remarques', ontwerp-vredesplan tussen Oostenrijk en Beieren, opgesteld door baron de Haslang, met commentaar van de graaf van Sinzheim. 1743 1 katern

In het Frans gedrukt.

796 http://proxy.handle.net/10648/20a26b90-dd60-4d88-a7cd-a2218e0b6982 Stukken betreffende de missie naar de koning van Polen, keurvorst van Saksen, om namens de Staten-Generaal een verdrag van vriendschap en subsidiëring te sluiten, afschriften. 1744 1 omslag 797 http://proxy.handle.net/10648/9efd2882-1a4b-4614-9085-5af6af78ab42 Memorie van de Engelse gezant Sandwich aan de Staten-Generaal, afschrift. 1746 dec. 8 1 stuk 798 http://proxy.handle.net/10648/c4f2ecae-c3e7-4d50-8a02-e0cc63ff0c79 Memorie van het voorgevallene met François de Wilezewski, luitenant-kolonel in Poolse dienst in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden in 1747-1748. 1750 1 omslag
2.2.12.5.2.5 De Zevenjarige Oorlog 799 http://proxy.handle.net/10648/126c40e4-a830-4c37-bd7e-87931106a221 'Possirungs-Liste der Köninglicher Preussischer Armée in der Ober-Lausitz und Sachsen', lijst van Pruisische troepen, die in Saksen en de Opper-Lausitz staan, met dorpen en steden waar deze bataljons en exquadrons gelegerd zijn. ca. 1756 1 katern

In het Duits.

800 http://proxy.handle.net/10648/b601c8d7-ea7d-4deb-a032-c74b57b7728d Opgave van de sterkte van de Pruisische troepen die in Bohemen, Saksen, Moravië en Pruisen staan, alsmede opgave van de nog in garnizoen liggende troepen. ca. 1756 1 stuk 801 http://proxy.handle.net/10648/2d935aff-2444-4516-b4ba-4afeec7bafa3 Verslag van de slag bij Lowositz tussen het leger van de keurvorst van Saksen en het Pruisische leger van Frederik II. 1756 2 katernen

Met duplicaat.

802 http://proxy.handle.net/10648/7062d804-c19d-4b93-978c-a5febc36075d Verslag van de terugtocht van het Saksische leger uit zijn kamp te Pirna. 1756 1 katern 803 http://proxy.handle.net/10648/603b835a-c3c9-457a-94a6-fbc21ec8a210 Memorie betreffende een verzoek aan de Staten-Generaal om te beslissen of hij na de verovering van Saksen door het Pruisische leger samen met de keurvorst naar Polen moet trekken of terugkeren naar de Nederlanden, afschrift. 1756 1 omslag

In tweevoud.

804 http://proxy.handle.net/10648/76dd838b-c954-43ee-92d2-4f3ad0cf09f9 Manifest van keizerin Elisabeth van Rusland aan de stadsbesturen van Elbing en Thorn in Oost-Pruisen betreffende de legering van Russische troepen in deze steden, met antwoord van de magistraat van Elbing, afschriften. 1758 1 omslag 805 http://proxy.handle.net/10648/2ffda42c-98e2-4d66-856d-0a9b48ba09de Staat van opgave van de sterkte van de verenigde Hannoverse, Pruisische, Brunswijkse en Hessische troepen onder bevel van Karel Willem Ferdinand, hertog van Braunschweig-Wolfenbütte, die op 17 februari 1758 de veldtocht hebben geopend tegen de Franse troepen in West- en Noordwest Duitsland onder bevel van Clermont, kopie. 1758 1 stuk 806 http://proxy.handle.net/10648/172eceb2-40c2-464d-aa97-8058c733a90e Plan van de stad Dresden met de stellingen van het keizerlijk-koninklijke leger van de generaal-veldmaarschalk Von Daun in november 1758. ca. 1760 1 stuk 807 http://proxy.handle.net/10648/fe487e45-db0c-4950-ab78-7466bda81334 Stukken betreffende de door Saksen aan Pruisen te betalen oorlogsrekwisities over het jaar 1758. 1 katern 808 http://proxy.handle.net/10648/af042e22-0ef1-4282-a3c7-ceeb6a6307aa Overeenkomst tussen het Pruisisch 'General-Feld-Kriegs-Directorio' en de standen van de Saksische landen, stiften en provincies betreffende de te betalen rekwisities voor het jaar 1759, kopie. 1758 1 katern 809 http://proxy.handle.net/10648/cb54c8bf-1ac5-4a3a-a9c8-17c70a848eb6 Verslag van de veldslag bij Zorndorff tussen Pruisen en Rusland op 25 augustus 1758. ca. 1758 1 stuk 810 http://proxy.handle.net/10648/dd5ae2ac-d543-488d-bf66-621917693669 Franse vertaling van de verklaring van koning Frederik II van Pruisen bij zijn inval in Polen. 1759 1 stuk 811 http://proxy.handle.net/10648/b4c1ae58-32c7-465c-b3f0-a92aaf7879ce Relaas van het voorgevallene bij de verovering van de stad Erfurt door de Pruisische troepen onder generaal Knoblauc. 1759 1 stuk 812 http://proxy.handle.net/10648/f9d000c1-79dd-4750-8c53-473d681c2861 Verslag van de expeditie van het Pruisische leger onder bevel van prins Heinrich van Pruisen (1726-1803) in de omgeving van de stad Bamberg. 1759 1 stuk 813 http://proxy.handle.net/10648/65b61f5a-3ee4-47b1-890c-535bae0c7cb7 Capitulatievoorwaarden overeengekomen tussen de keizerlijke rijksveldmaarschalk-luitenant Carl prins von Stolberg en de Pruisische overste Carl Friedrich, baron von Wolfersdorff, commandant van de stad Torgau in Saksen, resulterende in de aftocht van het Pruisisch garnizoen uit Torgau, kopie. ca. 1759 1 katern 814 http://proxy.handle.net/10648/bb6bea07-a4bf-4b4f-9d15-b3102a993ce2 Verslag van de veldtocht van de Pruisische generaal, graaf van Dohna tegen de Zweden in Pommeren en Mecklenburg. 1759 1 stuk 815 http://proxy.handle.net/10648/8a3dddee-f914-4d9f-b960-ede59321dc19 Aantekening van hetgeen is voorgevallen in de tuin van mr. Cornelis Calkoen, gelegen bij de stad Dresden, tijdens de belegering van die stad door Pruisische troepen van 15 tot 30 augustus 1760, opgesteld door de ambassadesecretaris J.C. des Bordes, met ondertekende getuigenissen van inwoners van de stad Dresden. 1760 1 katern, 1 stuk 816 http://proxy.handle.net/10648/831b3f1f-ad90-4b1d-8c84-41526708d40a Brief van de ambassadesecretaris J.C. des Bordes uit Dresden aan baron von Hannig, generaal-adjudant in het Saksisch-Poolse hoofdkwartier te Albigau, kopie. 1760 1 stuk 817 http://proxy.handle.net/10648/bbd8a85e-ef19-4dba-854c-c704844e721d Brief van de koning van Pruisen aan markies d'Argens te Hermannsdorf bij Breslau in Silezië. 1760 1 stuk
2.2.12.5.2.6 Andere onderwerpen betreffende zijn ambassade in Saksen 818 http://proxy.handle.net/10648/ec32d328-0623-41aa-8189-96c010020629 Stukken betreffende zijn tussenkomst bij de koning van Polen om venia aetatis te verkrijgen voor F.C. graaf van Bentheim. 1745 1 omslag 819 http://proxy.handle.net/10648/d9541ba5-00fa-4801-8085-80663810039a Stukken betreffende de kosten en de sterkte van het leger van de republiek in de jaren 1748-1752. 1 omslag 820 http://proxy.handle.net/10648/0e31e4e5-a4bf-4e80-8799-247d4d65b873 Stukken betreffende deelname van Nederlandse financiers in het Saksische Steuerfonds. 1749-1759 1 omslag 821 http://proxy.handle.net/10648/f1eb3a85-32c5-47ab-a10e-90cfa5e2ccd1 Machtiging van Carl von Nimptol voor hem en enkele anderen om de koninklijke 'Porcellaine-Manufactur' op het slot Albrechtsburg te Meissen te bezichtigen. 1750 1 stuk 822 http://proxy.handle.net/10648/2928cb9b-dd62-4f47-8fa0-b9800d00feff Verdrag tot vriendschap en ondersteuning tussen de Staten-Generaal, de koning van Engeland als keurvorst van Brunswijk-Lüneburg (Hannover) en de koning van Polen als keurvorst van Saksen, gesloten te Dresden op 13 september 1751, afschriften. Met bijlagen. ca. 1751 1 omslag 823 http://proxy.handle.net/10648/680253bc-6f4a-41c0-9680-6fb7b3a01a28 Stukken betreffende moeilijkheden die zich hebben voorgedaan tussen hem en zijn gevolg met de postmeester van Seinig. 1752 1 omslag 824 http://proxy.handle.net/10648/44ce9064-2c5c-4f68-9209-b985445ca5e6 Stukken betreffende de bemoeiingen met de afwikkeling van de nalatenschap van Rudolph Christian baron von Imhoff, eerste administrateur van het eiland Onrust in Oost-Indië. 1754 1 omslag 825 http://proxy.handle.net/10648/9df9dcd2-c598-41d1-b3d5-a3515ad8a1e5 Stukken betreffende de verdeling van de landgoederen te Ostrog van prins Sangusko, maarschalk van het Lithausche Hof. 'Zijn curieuse stukken voor een minister van desen Staat aan 't Poolse Hof, alsmede ook voor een liefhebber in 't politique'. ca. 1755 1 omslag

Verzameld door mr. Cornelis Calkoen.

826 http://proxy.handle.net/10648/0d8bfe07-86d5-44d3-8ce1-f2d340b31bdb Stukken betreffende de geboorte van een zoon bij de keurprins van Saksen. 1759 1 omslag 827 http://proxy.handle.net/10648/3d907266-d28b-43c3-9e33-73ce8c484447 Verslag van de belening van prins Karel van Keurland door de koning van Polen met de hertogdommen Keurland en Semigalle. 1759 1 katern 828 http://proxy.handle.net/10648/7c6ee56b-25ed-4922-9ae6-46599171cdd2 Kennisgeving aan de graaf van Brühl, betreffende het regentschap van de hertog van Brunswijk over stadhouder Willem V. ca. 1759 1 katern 829 http://proxy.handle.net/10648/50efefbc-7f60-44d2-81db-9eddae9e2cce Verhandeling over de keuze van Rooms-koningen en de problemen die zich daarbij voordoen. ca. 1760 1 katern
2.2.13 Nicolaas Calkoen (1698-1744)

Zoon van Nicolaas Calkoen (2.2.6) en Agatha van Loon. Hij was onder andere koopman op Intalië en de Levant en directeur van de Levantse handel. Hij trouwde in 1727 Anna Maria Muyssart (1703-1729) en in 1731 Anthonia Huyghens (1704-1765).

1919 http://proxy.handle.net/10648/b9cff7bf-481b-4188-8d9b-4fb4e07876c4 Akte van aankoop van een lijfrente. 1707 1 charter 830 http://proxy.handle.net/10648/9083fff0-dae9-415d-a80f-f2a436a20f3b Brieven aan zijn broer Cornelis. 1728 en 1738 1 omslag 831 http://proxy.handle.net/10648/27f41047-13b1-4acb-b31a-fb309d26396e Annonce van het overlijden van Aletta Theodora de Raet. 1731 1 stuk 832 http://proxy.handle.net/10648/b3b0d7aa-151d-4719-8a95-9d241d76434d Akte van huwelijkse voorwaarden tussen hem en Anna Maria Muyssart, met specificaties van de ingebrachte goederen. 1727 1 omslag 833 http://proxy.handle.net/10648/aac05dc2-a29d-4bc4-85a4-7a017c2adadb Testament van hem en Anna Maria Muyssart. 1728 1 katern 834 http://proxy.handle.net/10648/3bc8f28c-8e9f-4ff9-9f2f-ddfcdf88dc50 Testament van hem en Anthonia Huyghens, met afschrift, met uittreksel. 1737 en 1746 1 omslag 835 http://proxy.handle.net/10648/8e641036-7cca-4658-945c-98e0ea2b18b4 'Begraafbriefje', uitnodiging tot zijn begrafenis. 1744 1 stuk 836 http://proxy.handle.net/10648/65df15ee-5dbd-4c61-a36c-9d21adce4bc1 'Leescedul' voor het afroepen van de deelnemers bij zijn begrafenis. 1744 1 stuk 837 http://proxy.handle.net/10648/516df552-c730-4c7a-ac2f-27076d88502b Annonce van het overlijden van Anthonia Huyghens. 1765 1 stuk 838 http://proxy.handle.net/10648/cfff5a13-de07-48e3-8e00-1459dcc96e46 'Begraafbriefje', uitnodiging tot de begrafenis van Anthonia Huyghens. 1765 1 stuk 839 http://proxy.handle.net/10648/47ab9af6-7eea-4279-b686-8bbfe4be157f Rekeningen betreffende de begrafenis van Anthonia Huyghens. 1765 3 stukken 840 http://proxy.handle.net/10648/e2302c15-e9b7-4a34-95a7-4386e18736f4 Rekening en verantwoording van de fideï-commissaire goederen van Thomas Slicher uit de nalatenschap van Nicolaas Calkoen, gehouden door zijn broers Jan en Pieter Calkoen voor de minderjarige kinderen van Nicolaas Calkoen. 1751 1 katern 841 http://proxy.handle.net/10648/3791ac1a-8751-45af-b4f0-065b351fc9a8 Akte van décharge door Petronella Calkoen aan haar moeder Anthonia Huyghens voor de overdracht en het beheer van haar deel uit de nalatenschap van haar vader. 1760 1 katern 842 http://proxy.handle.net/10648/37e77634-3a9f-48a1-bd74-e981aac92cd0 Rekening en verantwoording door de voogden van de minderjarige kinderen van Nicolaas Calkoen en Anthonia Huyghens van hun gedurende de jaren 1765-1766 gevoerde administratie. 1766 2 katernen

Met duplicaat.

843 http://proxy.handle.net/10648/7c6131bc-57e7-4285-9a6e-00083be8436b Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Anthonia Huyghens door haar vier dochters. 1766 2 katernen

Met afschrift.

844 http://proxy.handle.net/10648/613a1c2b-254c-485c-a298-21586514a557 Stukken betreffende inzake de afwikkeling van de fideï-commissaire nalatenschappen van Cornelis Calkoen, Pieter Calkoen, Thomas Slicher, Marten en Maria van Loon, Nicolaas Calkoen en Petronella Fontaine-Calkoen door de erfgenamen van Nicolaas Calkoen en Joachim Rendorp, heer van Marquette. 1768-1770 1 omslag
2.2.14 Pieter Calkoen (1705-1747)

Zoon van Nicolaas Calkoen (2.2.6) en Wendela Klopper. Hij was onder andere schepen van Amsterdam. Hij trouwde in 1738 Geertruid Lestevenon (1709-1758) dochter van Abraham Lestevenon en Geertruid de Vroede.

845 http://proxy.handle.net/10648/eb8d9d40-370b-4377-b771-a545a5f762ff Testament van hem Geertruid Lestevenon. 1739 1 katern 846 http://proxy.handle.net/10648/7a71f2ac-f50b-4c45-8008-28bc013d0810 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van door zijn erfgenaam. 1760 1 katern 847 http://proxy.handle.net/10648/5aedaca2-b89f-40f7-888d-0de318fea7c8 Akte van kwijting door Jan Calkoen, Cornelis Calkoen, Abraham Calkoen, Joachim Rendorp en de vier kinderen van Anthonia Huyghens voor Geertruid Lestevenon, weduwe van Pieter Calkoen, voor de ontvangst van hun fideï-commissair goed. 1748 1 katern
2.2.15 Abraham Calkoen (1729-1796)

Zoon van Nicolaas Calkoen (2.2.13) en Anna Maria Muyssart, was sinds 1768 ambachtsheer van Kortenhoef. Hij was onder andere baljuw en dijkgraaf van Amstelland, dijkgraaf van de Hoge Zeebrug en de Diemerdijken en hoofdschout van Amsterdam. Hij trouwde in 1752 Agnes Catharina Bicker (1730-1756), dochter van Jan Berndt Bicker en Johanna Sara Pels en in 1770 Theodora Lampsins (1742-1787), dochter van Cornelis Lampsins, heer van Brigdamme en Elisabeth Arnaudina Helvetius, weduwe van David de Wildt.

2.2.15.1 Briefwisseling 848-859 Ingekomen brieven. 1759-1796 4 omslagen, 8 stukken

De inv.nrs. 848-859 vermelden de afzenders.

848 http://proxy.handle.net/10648/00649511-7bda-480a-8b2c-d1a63faa43bf Abraham Calkoen, zijn zoon 1794 849 http://proxy.handle.net/10648/1cc77327-ad5a-459f-b17c-d6ec4dc9bcbc Nicolaas Faas 1788 850 http://proxy.handle.net/10648/8b38504b-fd83-4f2d-8577-a1ea8faf67b1 Hope 1759 851 http://proxy.handle.net/10648/6ee9c328-e6f9-4249-93dd-51449e10de75 L. van Casembroot 1796 852 http://proxy.handle.net/10648/7969150f-bf40-4c25-b828-cdeb428d30b8 Klooster 1778 853 http://proxy.handle.net/10648/9b630978-a60f-49f8-9dca-0e3b247e5231 Philippus van Langenberg 1783 854 http://proxy.handle.net/10648/30cc53b4-7269-45f3-b0f7-8f9b9b4a9f2b Van de Perre de Nieuwerve 1787 1 omslag 855 http://proxy.handle.net/10648/7a757de0-8030-439c-b46f-83c9af2e57c8 Sara Maria van de Poll, weduwe Alewijn 1788 1 omslag 856 http://proxy.handle.net/10648/dd8bee9f-be23-4244-8581-c4c72d2c2d56 De Ponchorra uit Paramaribo 1761-1762 1 omslag 857 http://proxy.handle.net/10648/13e930db-ef94-41b1-bf34-9294cf0d2f57 Joachim Rendorp 1777-1778 1 omslag 858 http://proxy.handle.net/10648/542fdebd-accc-4ba8-9d3c-ec548f6bbddd J.C. van Westrenen, weduwe Barchman Wuytiers 1796 859 http://proxy.handle.net/10648/77867f97-4d8d-47be-9f18-0a9394fddd78 Van een onbekende uit Brunswijk 1788
860 http://proxy.handle.net/10648/d81f4bcd-20c0-4229-ae12-e8193a43ba34 'Begraafbriefjes', uitnodigingen voor de begrafenissen van Jan Wagenaar, historieschrijver van Amsterdam en Simon Jan Baptista Barchman Wuytiers, oud-schepen van Amsterdam. 1773 en 1775 2 stukken
2.2.15.2 Familieleven 861 http://proxy.handle.net/10648/73ffe774-873a-4240-bab5-25d212e81b24 Aantekening van zijn doop in 1729 in de Westerkerk in Amsterdam, afschrift 1783 1 stuk 862 http://proxy.handle.net/10648/9923ee42-b198-4c3f-9b11-1725a972caf3 Bul van zijn doctoraat in de rechtsgeleerdheid, uitgereikt door de universiteit van Leiden. 1749 1 charter 863 http://proxy.handle.net/10648/0fe870fb-59df-4191-88c2-5b8f73c146b1 Paspoorten, afgegeven door koning Lodewijk XVI van Frankrijk en het stadsbestuur van Amsterdam. 1761-1776 3 stukken 864 http://proxy.handle.net/10648/c064a24d-267e-42fe-aacd-d018c344ad27 Lidmaatschapskaart van de 'Maatschappij tot bevordering van de Landbouw'. 1776 1 stuk 865 http://proxy.handle.net/10648/0a327b48-8900-4f29-9500-f6e2b70ff92d Akte van huwelijkse voorwaarden tussen hem en Agnes Catharina Bicker, met specificatie van de goederen, die door haar bij dit huwelijk zijn aangebracht. 1752 2 katernen 866 http://proxy.handle.net/10648/13949af0-f23a-4e6f-aca2-ebadf87f4433 Testament van hem en Agnes Catharina Bicker, met clausule betreffende de boedelscheiding bij kinderloos overlijden. 1752 1 katern, 1 stuk 867 http://proxy.handle.net/10648/cf07e8b5-0c8a-4bf8-bf4b-593b13f590cd Testament en benoeming van executeurs. 1757, 1788 en 1794 1 omslag 868 http://proxy.handle.net/10648/373629b8-3b24-4c7c-92b5-2877c7b0c34e Akte van huwelijkse voorwaarden tussen hem en Theodora Lampsins, met specificatie van de door hem ten huwelijk ingebrachte goederen. 1770 2 katernen 869 http://proxy.handle.net/10648/dbd7c698-dc1f-4110-8e43-3cfa162182fc Testament en benoeming van executeurs door hem en Theodora Lampsins. 1770 en 1778 1 katern, 1 stuk 870 http://proxy.handle.net/10648/ee889563-fffd-423b-b915-316e14982d73 Kwitantie van de groefbidder en doodgraver R. van Meerlant wegens de begrafenis van Theodora Lampsins. 1787 1 stuk 871 http://proxy.handle.net/10648/7561bba3-84ce-4b7e-be84-8ff41d369102 Stukken betreffende de overdracht door hem van de nalatenschap van Agnes Catharina Bicker en de legaten van Jan Calkoen en Johanna Sara Pels aan zijn zoon Nicolaas Calkoen, met retroacte van 1770. 1778-1779 1 omslag 872 http://proxy.handle.net/10648/55b535bd-eed2-4872-926f-e4ca26a57e97 Akte van overdracht van de nalatenschap van Theodora Lampsins aan zijn zoon Abraham Calkoen, afschrift. 1796 1 katern 873 http://proxy.handle.net/10648/601c7be3-4cb0-427e-ad82-91821289d08f Stukken betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap tussen zijn zoons Nicolaas en Abraham Calkoen. 1796-1797 1 omslag 874 http://proxy.handle.net/10648/e03d84a2-7426-4cae-900e-7a23e4e39a2d Akte van scheiding en deling van de fideï-commissaire goederen van Pieter Calkoen uit zijn nalatenschap tussen zijn zoons Abraham en Nicolaas Calkoen. 1796 1 katern 875 http://proxy.handle.net/10648/19e2b87a-1118-4497-a7e7-890c9851031b Akte van kwijting door Abraham Calkoen voor de executeurs van het testament van zijn vader wegens de ontvangst van de erfenis van zijn moeder Theodora Lampsins. 1796 1 katern 2.2.15.3 Loopbaan 2.2.15.3.1 Baljuw en dijkgraaf van Amstelland 876 http://proxy.handle.net/10648/c253badc-f0da-434f-a7ae-2241d8d3ea20 Akte van aanstelling als baljuw van de heerlijkheden Waveren, Botshol en Ruigewilnisse. 1766 1 charter 877 http://proxy.handle.net/10648/5e85e184-74a2-4997-90fa-09e642d77468 Akte van aanstelling als baljuw en dijkgraaf van Amstelland. 1766 1 charter 878 http://proxy.handle.net/10648/7bf75549-7ee5-42ba-b112-a31fd4608032 Gedicht op zijn benoeming tot baljuw en dijkgraaf van Amstelland. 1766 1 stuk 879 http://proxy.handle.net/10648/888d4b9f-2dc9-4192-ba7b-6f28eb1440ee Gedicht door P. Burman naar aanleiding van zijn benoeming tot baljuw en dijkgraaf van Amstelland en zijn optreden tegen 'Landoproermakers', met bijlage. 1766 2 stukken 2.2.15.3.2 Hoofdschout van Amsterdam 880 http://proxy.handle.net/10648/74400a6f-929a-4ed8-882a-f521bc54f211 Aanspraak aan de ter dood veroordeelde Hermanus Lodewijk Koster. 1783 1 stuk 2.2.15.3.3 Commissaris van de negotie in Suriname 881 http://proxy.handle.net/10648/1d0739ea-6464-46d7-a503-1f9b81c81d4d Stukken betreffende de negotie van vierduizend gulden ten laste van planters in Suriname. 1769-1777 1 omslag 2.2.15.4 Eigendommen en financiën 882 http://proxy.handle.net/10648/d995c827-bc23-4673-a8da-6b0aa076c173 Memorie van de fideï-commissaire effecten uit de afkomstig uit de boedel van Cornelis en Pieter Calkoen. ca. 1765 1 stuk 883 http://proxy.handle.net/10648/98249e8b-fdc3-466b-a62c-c559792015fb Kasboek, bijgehouden door Jan Calkoen, zijn oom en voogd. 1745-1751 1 deel 884 http://proxy.handle.net/10648/9bee535b-605c-4e41-8e11-415fe51e9996 Rekeningen-courant van hem met notaris Dirk Wernart van Vloten te Utrecht. 1773-1775 4 stukken 885 http://proxy.handle.net/10648/f32cf85c-a9ab-4475-84b9-e892621e317e Kwitantie wegens het voldoen van de veertigste penning wegens de koop van boomgaarden en weilanden onder Oostveen van Jacoba Johanna Guitton, met bijlage. 1773 en 1775 2 stukken 886 http://proxy.handle.net/10648/ebbce455-0192-4586-8a33-1e1ac5eb2f64 Stukken wegens een verstrekte lening door Anthonie Vos en Adriana Johanna Bake, weduwe van Petrus Albertus van de Parra. 1777, 1781 2 stukken 887 http://proxy.handle.net/10648/b93e3f33-e45e-4dbf-8a6e-fd49b6d859c6 Kwitantie van Nicolaas Ooster voor de overdracht van obligaties als koopsom voor land onder Oostveen, genaamd de Babel, eertijds afkomstig van het convent van St. Servaas te Utrecht. 1778 1 stuk 888 http://proxy.handle.net/10648/573f539c-a644-43cb-b513-d16eaf2bf96a Akte van overeenkomst tussen de borgen van Wolphert Jacob Beeldsnijder Matroos en mr. Willem Straalman, betreffende de betaling van de vordering, die Willem Straalman op Wolphert Jacob Beeldsnijder Matroos heeft. 1783 1 katern 889 http://proxy.handle.net/10648/17ddfc19-5fb0-4173-996a-d3218e399848 Aantekeningen van lijfrenten van hemen zijn zoons Nicolaas Calkoen en diens erfgenamen en Abraham Calkoen. 1 omslag 890 http://proxy.handle.net/10648/fd1721cc-9811-42e7-a099-0006fd574801 Rekeningen en kwitanties. 1767-1795 en ongedateerd 1 omslag 2.2.15.5 Onroerende goederen 2.2.15.5.1 Amsterdam 891 http://proxy.handle.net/10648/210ab970-129b-4126-a7bd-4eb4a13ae6aa Akte van transport door Hendrik Kistemaker van een huis, erf c.a. aan de Prinsegracht en de Nieuwe Turfmarkt, tegenover het Oude Doolhof, aan hem, met retroacta. 1640-1764 en 1768 7 charters 892 http://proxy.handle.net/10648/4a818d0a-d49d-44a5-ab9c-10b0c2cf1461 Akte van transport door Geertruy de Beste, weduwe van Hendrik Velders, van een huis c.a. aan de Prinsegracht aan de oostzijde en het vijfde huis bezuiden de Runstraat aan hem, met retroacta. 1721, 1725 en 1777 3 charters 2.2.15.5.2 Oostveen

Zie ook inv.nrs. 885 en 887.

893 http://proxy.handle.net/10648/7c46e678-1248-4075-997b-8600b853e9da 'Lijst van hoeffslagen van de landerijen onder Oostveen, competerende de heer van Kortenhoef', lijst van de percelen land en de gedeelten daarvan, die 'op de grote weg' liggen en waarover belasting wordt geheven. na 1778 1 stuk
2.2.15.5.3 Groenekan 894 http://proxy.handle.net/10648/d652c1b5-d7e4-47fe-8f55-ce1f86147dd1 Kaart van de landerijen in de omgeving van het landhuis Voordaan in de buurtschap Groenekan bij Utrecht. ca. 1775 1 stuk 895 http://proxy.handle.net/10648/cac681d3-d8cf-4af6-b942-e4f7e480d905 Lijst van appel- en perenbomen in de moestuin van het landgoed Voordaan in de buurtschap Groenekan onder Utrecht. ca. 1780 2 stukken 896 http://proxy.handle.net/10648/eb0749a7-2a04-4158-9ee6-53311fbf6df7 Stukken betreffende het onderhoud van het landgoed Voordaan. 1766-1793 1 omslag
2.2.15.6 Andere onderwerpen 897 http://proxy.handle.net/10648/5465ab2d-d599-4d6d-8878-796d21001c1f Diploma van het lidmaatschap van het litterair genootschap 'De Herders van Arcadia', gevestigd te Amsterdam. 1760 1 stuk 898 http://proxy.handle.net/10648/4ca4f978-0a04-4a89-90b9-45e38be45d68 Samenspraak tussen de arts Tissot en één van zijn leerlingen over de onanie. 1772 1 omslag 899 http://proxy.handle.net/10648/a3b688b7-ea6d-4282-8c0a-283804e1c19a 'Casus positie' van de erfgenamen van Geertruid Lestevenon, weduwe van Jacob Hop, in verband met de heerlijkheid van de Lek, Lekkerkerk en Zuidbroek. ca. 1780 1 omslag

Abraham Calkoen was administrateur van de goederen van Geertruid Lestevenon.

900 http://proxy.handle.net/10648/a332bb40-462f-4bef-bd12-f10b55a10014 'Remedie voor een paard dat droes onder de leden heeft', recept voor een geneesmiddel. ca. 1780 1 stuk 901 http://proxy.handle.net/10648/80813cd8-6df3-4bfd-840b-452051bde454 Gedicht. ca. 1780 1 stuk

Waarschijnlijk geschreven door Abraham Calkoen.

902 http://proxy.handle.net/10648/4fdc74cd-62ba-4f9e-a332-74e89a46e688 Beschrijving van een barometer, te koop aangeboden door Pietro Bongani & Compagnie in de Viesteeg te Utrecht. ca. 1780 1 stuk 903 http://proxy.handle.net/10648/ff7df23f-bd72-4b3d-9cc2-8bb10c06d42e 'Missieve van den bailluw van Brielle met sijne informatien noopens burgers of ingezeeten binnen die stad of jurisdictie van dien, die schuldig mogten zijn aan het crimen van zeeroof aan een sweedsch verongelukt schip, agter Terheide op strand gehaald'. 1764 1 deel

Gedrukt.

904 http://proxy.handle.net/10648/98a61502-2bff-4066-9e72-9ce355a44578 Rekwest van 'een menigte Leveranciers en Kleermakers; als schuldeischers des vernietigden Vry-Corps' te Rotterdam aan de vroedschap aldaar om de leden van het opgeheven korps vrijschutters te arresteren en op hun goederen beslag te leggen als betaling voor de aan het korps geleverde en niet betaalde goederen. 1783 1 stuk

Gedrukt.

905 http://proxy.handle.net/10648/f3adc0a6-eff2-4902-b5ce-459b8f7da141 Memorie van burgemeesters en vroedschap van Rotterdam aan de Staten van Holland en West-Friesland in antwoord op een verzoek van enige ingezetenen aan de staten om de vroedschap met zestien door de staten te benoemen nieuwe leden uit te breiden tot veertig leden, afschrift. 1786 1 katern

Gedrukt.

906 http://proxy.handle.net/10648/87bbe7c2-6816-446b-8769-f30b0b2e91bc 'Vers qu'on dit être trouvé dans la pantouffle du Roi', gedicht opgedragen aan Abraham Calkoen. 1788 1 stuk 907 http://proxy.handle.net/10648/603fe041-25ba-496e-a1b2-8fa19e7d2104 Programma van het huwelijk van Carel George August, erfprins van Brunswijk en Frederika Louisa Wilhelmina, prinses van Oranje-Nassau. 1790 1 stuk
2.2.16 Petronella Calkoen (1740-1797)

Dochter van Nicolaas Calkoen (2.2.13) en Anthonia Huyghens. Zij trouwde in 1760 Jacob van Ghesel (1732-1792), zoon van Jacob van Ghesel en Clara de Witt. Hij was een van de directeuren van de Levantse Handel. In 1793 trouwde zij met de Amsterdamse predikant Wilhelmus Jabes Calkoen (1735-1802), zoon van ds. Johannes Calkoen en Jacoba van Beeck.

908 http://proxy.handle.net/10648/fdee172b-63fb-4195-a374-334b9d248ff4 Brief van Rumoldus Rombouts aan Jacob van Ghesel betreffende de moeilijkheden, die hij heeft gehad met de ambassadeur De Hochepied en de trezorier van de Staten-Generaal te Constantinopel. 1750 1 stuk 909 http://proxy.handle.net/10648/b6f5ab5d-47b5-4f54-b1a4-1036338edd6b 'Begraafbriefjes', uitnodigingen voor Jacob van Ghesel voor het bijwonen van begrafenissen. 1757-1788 1 omslag

Deze briefjes betreffen de begrafenissen van: Dirk Alewijn, heer van Boekenhorsterburg, 1757, Pieter Rendorp, heer van Marquete, 1760, Agatha Maria Pancras, weduwe van Pieter Rendorp, 1762, Margaretha Calkoen, 1763, Anthonia Huyghens, weduwe van Nicolaas Calkoen, 1765, Agnes Josina van Loon, 1766, Susanna Christina Huyghens, 1767, Willem Slicher, 1769, Maria le Seutre, vrijvrouwe van Oud - en Nieuw Goudriaan, Langerak enz., 1772, Henrietta Marcelis, 1774, Willem Theodorus Huyghens, vice-admiraal van Holland, 1775, Susanna Agatha Calkoen, 1780, Susanna Tersmitten, 1780, Theodorus Tersmitten, secretaris van Assurantiekamer, 1785, Zacharias Alewijn, heer van Mijnden, 1788.

910 http://proxy.handle.net/10648/902aa270-8d8d-4cec-a0c8-d49294f41def 'Begraafbriefje', uitnodiging voor de begrafenis van Jacob van Ghesel. 1792 1 stuk 911 http://proxy.handle.net/10648/9a70adc0-ccb7-48d7-85e5-717625482e80 Staat houdende opgave van de goederen die door Petronella Calkoen, weduwe van Joan Fontaine, volgens testamentair codicille van 7 september 1744 aan haar achternicht Petronella Calkoen zijn toegezegd. ca. 1745 1 stuk 912 http://proxy.handle.net/10648/eaed7c5b-1d03-4646-876f-e906dab8adfc Rekening en verantwoording door Jan Calkoen voor zijn nicht Petronella Calkoen van de legaten van haar oudtante Petronella Calkoen, weduwe van Joan Fontaine en van haar oudoom Thomas Slicher, gehuwd met Elisabeth Calkoen. 1752-1759 1 katern 913 http://proxy.handle.net/10648/89ee9011-301f-4839-861b-3c8269d7a959 Stukken betreffende scheiding en deling van de fideï-commissaire goederen van Pieter Calkoen, die zij ontvangen had uit de nalatenschap van haar oudtante Petronella Calkoen, weduwe van Joan Fontaine, door haar erfgenamen. 1798 1 omslag

Pieter Calkoen leefde van 1677-1723, zie 2.2.7.

914 http://proxy.handle.net/10648/7cd2b81e-9050-4ddb-88c1-2b81171430cd Akte van scheiding en deling van de nalatenschappen van haar en van haar zuster Anna Maria Calkoen, weduwe van Nicolaas Faas, tussen de kinderen van hun broeder Abraham Calkoen en de erfgenamen van Anna Maria Calkoen en Nicolaas Faas, afschrift. 1803 1 band 915 http://proxy.handle.net/10648/2bec468d-cad0-4da2-a6bc-ab1775b4b1c1 Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap, met afschriften. 1803, 1811 1 omslag
2.2.17 Susanna Agatha Calkoen (1740-1780)

Dochter van Nicolaas Calkoen (2.2.13) en Anthonia Huyghens. Zij trouwde in 1767 mr. Zacharias Henric Alewijn (1742-1788), vrijheer van Mijnden en de beide Loosdrechten. Hij was onder andere lid van de vroedschap van Amsterdam. Na haar overlijden trouwde hij Sara Maria van de Poll.

916 http://proxy.handle.net/10648/caa0066a-377a-432d-80fe-575dab353339 Akte van décharge voor haar voogden, wegens de ontvangst van haar deel uit de erfenis van haar ouders. 1766 2 katernen

In tweevoud.

917 http://proxy.handle.net/10648/bae79456-2ec9-47d7-a4bf-24e43be84631 Rekening en verantwoording door Jan Calkoen over de goederen van Thomas Slicher, gehuwd met Elisabeth Calkoen, en van Petronella Calkoen, weduwe van Joan Fontaine, voor zijn minderjarige nicht Susanna Agatha Calkoen, met afschrift. 1766 2 katernen 918 http://proxy.handle.net/10648/8fbffdcd-a099-458e-a066-67c0523d1120 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen haar en Zacharias Henric Alewijn, met specificatie van de door haar ten huwelijk ingebrachte goederen. 1767 1 omslag 919 http://proxy.handle.net/10648/fdea4b10-9f47-4bbf-b41e-b20991410165 Testamentaire beschikkingen, afschriften. 1780 3 stukken 920 http://proxy.handle.net/10648/88a28676-bd96-4052-8618-abd3f98b0a09 'Begraafbriefje', uitnodiging voor haar begrafenis. 1780 1 stuk 921 http://proxy.handle.net/10648/8d349085-d48d-4369-99d7-fb921fbeb6ad Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. 1780-1788 1 omslag 922 http://proxy.handle.net/10648/ba838fad-9ee6-4c48-a261-4657247008be Akte van kwijting door de erfgenamen van Nicolaas Calkoen de Oude voor Zacharias Henric Alewijn, wegens de overdracht van de fideï-commissaire goederen van zijn overleden vrouw. 1781 1 katern

Nicolaas Calkoen de Oude leefde van 1664-1738, zie onder 2.2.6.

2.2.18 Anna Maria Calkoen (1742-1800)

Dochter van Nicolaas Calkoen (2.2.13) en Anthonia Huyghens. Zij trouwde in 1762 Nicolaas Faas (1736-1795). Hij was onder andere lid van de vroedschap, burgemeester en opperdirecteur van de tekenacademie te Amsterdam. Zie voor hem ook inv.nr. 914.

923 http://proxy.handle.net/10648/a728c322-8beb-4771-a89a-788549a8239f Aankondiging van het overlijden van Nicolaas Faas. 1795 1 stuk
2.2.19 Agnetha Anthonia Calkoen (1744-1804)

Dochter van Nicolaas Calkoen (2.2.13) en Anthonia Huyghens. Zij trouwde in 1766 Dirk Bas Backer (1742-1803). Hij onder andere was koopman op Italië en de Levant.

924 http://proxy.handle.net/10648/29a98199-1df5-4cbe-85aa-7b453653fa09 Akte van décharge voor haar voogden, wegens de ontvangst van haar deel uit de erfenis van haar ouders. 1766 1 katern 925 http://proxy.handle.net/10648/50ecc5fa-598c-4414-90ae-933caf3eb46c Akte van kwijting voor haar voogden, wegens de overdracht van de legaten van haar oudoom Thomas Slicher, gehuwd met Elisabeth Calkoen en haar oudtante Petronella Calkoen, weduwe van Joan Fontaine. 1766 1 katern 926 http://proxy.handle.net/10648/71ee739a-4575-4b0b-b70e-f30a0bf02042 Rekening en verantwoording door Jan Calkoen over de nagelaten goederen van Thomas Slicher, gehuwd met Elisabeth Calkoen, en die van Petronella Calkoen, weduwe van Joan Fontaine voor zijn nicht Agnetha Antonia Calkoen. 1766 1 katern
2.2.20 Nicolaas Calkoen (1753-1817)

Zoon van Abraham Calkoen (2.2.15) en Agnes Catharina Bicker. In 1816 werd hij in de adelstand verheven met het predicaat jonkheer. Hij was onder andere directeur van Suriname, gedeputeerde ter Staten-Generaal en lid van de Eerste Kamer. Hij trouwde in 1779 Sara Maria van Loon (1761-1805).

2.2.20.1 Briefwisseling 926A http://proxy.handle.net/10648/4ae4d610-ace5-4b52-8d4f-6c2b2a3873b4 Gedicht op zijn verjaardag door zijn zoon Abraham. 1795 1 stuk Ontbreekt 927-938 Ingekomen brieven met minuten van uitgegane brieven. 1772-1814 7 omslagen, 4 stukken

De inv.nrs. 927-938 vermelden de afzenders.

927 http://proxy.handle.net/10648/9c96803e-a256-4ec7-820f-f14483564923 L. Boreel 1811-1814 928 http://proxy.handle.net/10648/e1aa657a-2ab3-4872-a3ee-f56a3f95c1af C.G. van Byland 1811 1 stuk 929 http://proxy.handle.net/10648/da8f6459-8fc8-4ebd-a225-731c20ff2e42 Abraham Calkoen zijn zoon 1798-1802, 1806-1807 930 http://proxy.handle.net/10648/a99a5f4e-54d0-44fe-a102-f72b59707e1e Jan Willem Calkoen, zijn zoon 1799-1806 931 http://proxy.handle.net/10648/bb5e3b94-4668-4b03-aad7-3d8b52950b53 A. Garan te Cottens 1804 932 http://proxy.handle.net/10648/7d2b9184-70b1-44b3-8d16-5c0fa3de753f De Guiffardiere te Londen 1772 1 stuk 933 http://proxy.handle.net/10648/3ca72256-baa4-412b-9d49-6db32347fc1d S.J. graaf van Limburg Stirum 1809-1812 934 http://proxy.handle.net/10648/1d90b742-f701-4e3c-9b72-0122a5f0bad2 M.J.S. gravin van Limburg Stirum 1811 935 http://proxy.handle.net/10648/01a3389e-ab1f-4127-a2d1-7a60069c3e0f J. Monod 1802 1 stuk 936 http://proxy.handle.net/10648/25719d89-d985-46cb-a47d-e245808086d1 A.C. Meerman-Mollens 1799 1 stuk 937 http://proxy.handle.net/10648/8dfe6c04-80c9-4b09-8853-0322fc50fd79 W. van der Sijs, jr. 1807-1808 938 http://proxy.handle.net/10648/691f1399-4055-49d0-9676-dbc51f136557 Onbekenden 1800-1817
939 http://proxy.handle.net/10648/2297c2fa-75e9-441a-828c-6e3b3d9e7002 'Begraafbriefjes', uitnodigingen voor hem voor het bijwonen van begrafenissen. 1766-1788 1 omslag

Deze briefjes betreffen de begrafenissen van: Herman Jacobsz. van de Poll, 1766, Jan Berndt Bicker, oud-schepen, 1774, Jacob Hz. Hop, 1776, Clara Magdalena Dedel, 1778, Henrick Backer, 1779, Maria Anna Dupeyrou, 1781, Willem van Loon, Jansz. oud-schepen, 1783, Henric Bicker, schepen, 1783, Anna Emmerentia van Loon, weduwe van Lambert Alewijn 1786, Pieter van Ghesel 1788.

2.2.20.2 Familieleven 940 http://proxy.handle.net/10648/beac0c15-aa55-4c7d-a158-3c25a1ed2d9c Aantekening van zijn doop in 1753, uittreksels uit het doopboek van de Nieuwe Zijdskapel te Amsterdam. 1753, 1815 2 stukken 941 http://proxy.handle.net/10648/600c71c5-86d7-41c3-89e1-04453af90aac Aantekening van zijn huwelijk met Sara van Loon in 1779, uittreksel uit het trouwboek van de van de gemeente Breukelen-Nijenrode. 1854 1 stuk 942 http://proxy.handle.net/10648/c5193f8c-4d36-4618-8408-c44a940dbde6 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen hem Sara Maria van Loon, met specificaties van de ten huwelijk ingebrachte goederen, met afschriften. 1779 1 omslag 943 http://proxy.handle.net/10648/35747c05-8e49-4a6b-83de-e5309c92ee49 Testamenten en codicillen van hem en Sara Maria van Loon. 1779-1813 1 omslag 944 http://proxy.handle.net/10648/41dd4581-c596-4e70-b4c4-7c246e0a4755 Akten van voogdij- en benoeming van administrateurs door hem en Sara Maria van Loon. 1790, 1802, 1805 4 stukken 945 http://proxy.handle.net/10648/9ddac8f4-c575-40b6-8ae5-847e429beb54 Stukken betreffende de scheiding en deling van de fideï-commissaire goederen van Pieter van Loon, die zijn toebedacht aan de kinderen van Nicolaas Calkoen en Sara Maria van Loon. ca. 1792 1 omslag 1920 http://proxy.handle.net/10648/8b61ab32-3e04-4a7e-838f-17608569319d Gedicht in het Latijn op de verjaardag van Nicolaas Calkoen, door zijn zoon Abraham 1795 1 stuk 946 http://proxy.handle.net/10648/c88cd9d1-ba82-4e38-b6de-01957aa2afe6 Annonce van het overlijden van Sara Maria van Loon. 1805 1 stuk 947 http://proxy.handle.net/10648/b9f3f703-7328-43c9-81df-8bf89145ce17 'Begraafbriefje', uitnodiging tot de begrafenis van Sara Maria van Loon. 1805 1 stuk 948 http://proxy.handle.net/10648/dbda4959-0324-42d0-9c6d-cb08a0195dba Kwitanties betreffende de betaling van de kosten gemaakt bij de begrafenis van zijn vrouw. 1805 3 stukken 949 http://proxy.handle.net/10648/4c7fc08b-f4b5-4f47-a826-598c5a80fb10 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Sara Maria van Loon. 1805-1819 1 omslag 950 http://proxy.handle.net/10648/98046181-1db8-4775-be21-aa0609fba955 Akte van benoeming door Lodewijk Napoleon, koning van Holland, tot ridder en commandeur in de Koninklijke Orde van de Unie, met bijlagen. 1808-1809 1 omslag 951 http://proxy.handle.net/10648/28a5b693-82c7-44bd-b30c-f91ea592ed29 Levensgeschiedenis door hemzelf op schrift gesteld. 1811 1 omslag 952 http://proxy.handle.net/10648/75a79be5-21a6-4900-8813-79ef986c4253 Missive van de Grand-Chancelier Ministro d'Etat uit Parijs houdende zijn benoeming tot commandeur in de Orde Impérial de la Réunion. 1812 1 stuk 953 http://proxy.handle.net/10648/382e9956-2ede-4139-aa64-7c6eee9db308 Missive van de maarschalk hertog van Tarente, groot-kanselier van de Ordre Royal de la Légion d'Honneur, houdende verzoek tot het terugzenden van de versierselen, behorende bij de benoeming tot commandeur in de Orde van het Legioen van Eer. 1817 1 stuk 954 http://proxy.handle.net/10648/44e45d72-5031-4000-af52-4119bffbf278 Missive van de Hoge Raad van Adel betreffende de wijze waarop hij de verleende adelsdiploma's kan bekomen, met bijlagen. 1817 1 omslag 955 http://proxy.handle.net/10648/4658508f-ab67-4a3f-9d7b-60ea3d6bba05 Kennisgeving van zijn overlijden, geschreven door zijn dochter Agnes Catharina en gericht aan koning Willem I, afschrift. 1817 1 stuk 956 http://proxy.handle.net/10648/67e82c58-c3e6-4467-80f2-cbdc0b6343d7 Kwitanties, afgegeven aan de erven voor de betaling van de kosten gemaakt bij zijn begrafenis. 1817 3 stukken 957 http://proxy.handle.net/10648/16e91620-82ad-43a2-804f-d401a5903548 Aantekeningen van Sara Maria Calkoen-van Loon inzake de begrafenis van haar vader Willem van Loon Jansz. en haar moeder Catharina Johanna Wolters, benevens aantekeningen van haar dochter Sara Maria Calkoen betreffende het overlijden en de begrafenis van Nicolaas Calkoen. 1783, 1786, 1817 1 deel 958 http://proxy.handle.net/10648/2540e80c-166f-446a-8804-c13957c00035 Stukken betreffende afwikkeling van zijn nalatenschap. 1817-1823 1 omslag

Zie ook inv.nr. 1090.

959 http://proxy.handle.net/10648/17637afd-4fa8-4232-a94c-0181bf920691 Kwitantie afgegeven door de kerkmeester Jan Jacob van Beek voor een obligatie ten laste van de kerk te Breukelen, die Agnes Catharina Calkoen uit de nalatenschap van haar vader aan de kerk heeft geschonken. 1818 1 stuk 960 http://proxy.handle.net/10648/b118c1e2-0857-402d-95be-4875987dd7e9 Staat houdende opgave van de bedragen die zijn erven hebben ontvangen uit de laatste deling van de nalatenschap Muilmans. 1821 1 stuk
2.2.20.3 Eigendommen en financiën

Zie ook inv.nr. 889.

961 http://proxy.handle.net/10648/9088ef4a-eb3f-4aa2-bea0-6930e659eb2f Eigendomsbewijs voor een obligatie ten laste van Holland en West-Friesland, gegeven door Jan Mynssen. 1762 1 stuk 962 http://proxy.handle.net/10648/3a1662df-339b-469b-8abd-043650709204 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven betreffende financiële en handelstransacties met bijgaande rekeningen-courant. 1792-1817 1 omslag 963 http://proxy.handle.net/10648/b7dbc788-272b-4bc0-aa8d-45c83b188dc7 Staat houdende opgave van de eigendomsbewijzen der obligaties, die hij van zijn vader, heeft geërfd. ca. 1797 1 stuk 964 http://proxy.handle.net/10648/8c5946d4-ae82-4ce8-b481-02f2deb9303e Kwitantie van Willem Six voor de overdracht van 1/40 gedeelte van een lening van ten laste van James Marshall, voor Robert Morris, burgers van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. 1797 1 stuk

Zie ook inv.nr. 965.

965 http://proxy.handle.net/10648/6d521dba-8397-4078-b3f4-9000f5379c93 Stukken betreffende de afwikkeling van de geschillen die zijn gerezen rond de lening door de bankiers R. en Th. de Smeth verstrekt aan James Marshall voor Robert Morris, waarin Nicolaas Calkoen voor 1/40 deel participeerde. 1797-181 1 omslag

Zie ook inv.nr. 964.

966 http://proxy.handle.net/10648/865b4c4c-ce83-439c-b67f-de451fa5682b Brief van J. Eberlein met een zending schatkistpromessen. 1797 1 omslag 967 http://proxy.handle.net/10648/ebd2c505-73bd-4fad-b264-b3141c5f60af Stukken betreffende de financiële deelname in het vervoer van stokvis, bandijzer en olie tussen Bergen in Noorwegen en Napels door Johan Carl Sontag & Co in Altona. 1800-1801 1 omslag 968 http://proxy.handle.net/10648/f7c93a68-f83b-45e4-a931-e4092e8b7307 Briefwisseling met Johan Carl Sontag, koopman te Altona, over handelstransacties. 1798-1805 1 omslag 969 http://proxy.handle.net/10648/b5c3d2dd-e42f-4636-8d02-ae9892656f1d Rekeningen-courant betreffende zijn relaties met Johan Carl Sontag, koopman te Altona, met bijlagen. 1798-1803 1 omslag 970 http://proxy.handle.net/10648/f3a642fc-f8bb-4e6d-b199-3a01a21a70c5 Stukken betreffende de afwikkeling van het faillissement van Johan Carl Sontag, koopman te Altona. ca. 1803 1 omslag 971 http://proxy.handle.net/10648/37712a74-225f-4ddc-80f9-4bb910020167 Aandeel in een geldlening ten laste van William Pieter Turnhull de Mikker. 1802 1 katern 972 http://proxy.handle.net/10648/bde2d785-f1a4-44fc-9b20-203e2477569f Volmachten voor hem van zijn zoon Abraham Calkoen voor het doen van betalingen. 1807-1809 6 stukken 973 http://proxy.handle.net/10648/eb0586b9-5d0d-4a37-a567-ed8c1e2f789d De 'Rotterdamse Courant' van 21 februari 1807. 1807 1 stuk 974 http://proxy.handle.net/10648/00fac723-f7b2-4758-87c4-e761e1c94c3c Overeenkomst tussen de erfgenamen van Jan Calkoen, inzake de verdeling van een nog niet uitgekeerd bedrag uit de Surinaamse Mineraal Compagnie, welke uitdeling door hem zal gescheiden na het sluiten van vrede met Engeland en het vrijkomen van de kolonie Suriname, met bijlagen. 1809 1 omslag 975 http://proxy.handle.net/10648/62dded74-0ed2-4028-8937-86705faa3d65 Prijscourant van de effecten op de beurs te Amsterdam. 1811 juli 18 1 stuk 976 http://proxy.handle.net/10648/f367645d-cb68-4584-98d6-5e0a9a3ed4f4 Kasboek, klad. 1810-1811 1 katern 977 http://proxy.handle.net/10648/5ce082ac-43bd-4c2f-bbe8-5db5513d8a17 Rekening-courant met Hendrik Bloeminck, bankier. 1815-1819 1 deel 978 http://proxy.handle.net/10648/68757a35-d554-4e3c-9057-6a0bddfe40a5 Staat houdende opgave van obligaties, als onderpand voor een lening van twaalfduizend gulden bij E.H. Cranenburgh. 1817 1 stuk
2.2.20.4 Andere onderwerpen 1923 http://proxy.handle.net/10648/e76a251f-ff91-4f51-a37d-c679744e008b Bul uitgereikt door de Universiteit van Utrecht aan Nicolaas Calkoen bij zijn promotie tot doctor in de rechten . 1774 1 charter

In het Latijn.

979 http://proxy.handle.net/10648/1f5f6258-0d00-4b68-90c3-1045391373b9 Gedicht, geschreven door Birds voor hem. ca. 1780 1 stuk 980 http://proxy.handle.net/10648/88b815bb-f5fd-4401-8b20-935d02c83633 Prospectus van een school aan de Prinsegracht tot het opvoeden en onderwijzen van kinderen, het zevende huis van de Runstraat, onder directie van Elie de Boubers du Hellier. ca. 1780 1 stuk

Gedrukt.

981 http://proxy.handle.net/10648/e8b8cd46-edee-44bb-b48c-b273f84e138e Lastgeving van stadhouder Willem V aan de commissarissen van Amsterdam om de nieuw aangestelde regenten de eed af te nemen. 1787 1 stuk

Gedrukt.

982 http://proxy.handle.net/10648/a006387f-4e57-4907-885a-100852b9c629 Vlugschriften en pamfletten aan de burgers van de republiek, onder andere betreffende de Jacobijnen, kopieën. ca. 1794 - 1795 2 stukken 983 http://proxy.handle.net/10648/e89928ab-1583-42db-a95d-0c6382711042 'Nader bulletin van den 29 december 1794', gedeelte van een gedrukt pamflet waarin de oorlogsverrichtingen op 29 december 1794 in Staats-Brabant worden verhaald. 1794 1 stuk 984 http://proxy.handle.net/10648/a00e73fd-4dd4-43e5-8940-c8ae6e0cd2f2 'Naamlijst van gedeciedeerde Oranje- en Artiestocratische Ambtenaren' in de stad Amsterdam. ca. 1795 1 deel

Gedrukt.

985 http://proxy.handle.net/10648/dd97e753-7e81-41de-bf3d-a26d0fd1e51e 'Beschrijving der zeldzaamheden, antiquiteiten enz. welke thans in eene kamer, op het stadhuis te Amsterdam, bij elkander geplaatst zijn'. ca. 1800 1 deel
2.2.21 Abraham Calkoen (1780-1830)

Zoon van Nicolaas Calkoen (2.2.20) en Sara Maria van Loon. Hij volgde een militaire loopbaan. Hij stierf ongehuwd.

986 http://proxy.handle.net/10648/f6064ad4-94b2-41cf-8735-975b677606f2 Aantekening van zijn doop in 1780, uittreksels uit het doopboek van de Zuiderkerk te Amsterdam. 1753, 1815 2 stukken 987 http://proxy.handle.net/10648/78de749d-abf4-4d1e-b50f-fa221ded612e Testamenten. 1796, 1810 1 katern, 1 stuk 1805 http://proxy.handle.net/10648/db6def68-eb27-49e7-a8ad-819cbf5c5fd8 'De Bataafsche Courant' van 6 maart 1805. 1805 1 stuk 988 http://proxy.handle.net/10648/d2f06e8d-eec9-405b-b1c2-ef057b6ee811 Aankondiging van het overlijden van Jan Berndt Bicker. 1807 1 stuk 1804 http://proxy.handle.net/10648/13b3adc8-d9f1-4f78-a0bc-b14cdd7e997d Brieven van Abraham Calkoen, in zijn hoedanigheid als cavelerie-officier in dienst bij het Franse leger o.a. tijdens de veldtocht naar Rusland. 1810-1813 1 omslag

Gedrukt.

1806 http://proxy.handle.net/10648/1494259d-6472-415a-a97e-ae60d3092699 Kaarten van de Franse veldtocht in Rusland. 1812 1 katern 1807 http://proxy.handle.net/10648/f61d228a-f43f-4bfd-8c62-8260fa51ff27 Stukken betreffende zijn loopbaan in het Franse leger. 1813-1814 1 omslag 1808 http://proxy.handle.net/10648/89bf905c-bfb1-483b-97c9-d7456e4886a2 Stukken betreffende zijn benoeming tot ridder in de Koninklijke Orde van het Legioen van Eer en in de Koninklijke Orde van de beide Siciliën. 1813-1818 1 omslag 1809 http://proxy.handle.net/10648/9f8ea335-0709-450f-890f-a26b0484f95b Stukken betreffende zijn loopbaan in het Nederlandse leger. 1814-1823 1 omslag 1810 http://proxy.handle.net/10648/30d2d729-ca71-4056-b901-b52d72324d97 'Porte-Feuille de Bonaparte', stukken van, aan en betreffende Napoleon. 1815 1 katern

Gedrukt.

989 http://proxy.handle.net/10648/7141ba01-b4e4-42fc-8995-dbf50088e4b6 Akte van volmacht voor zijn zusters en zwager Jan Jacobus van de Poll voor zijn deel bij de afwikkeling van de nalatenschap van hun ouders. 1817 3 stukken 1811 http://proxy.handle.net/10648/9f31d055-b724-48a8-9d88-9c37bd9bc188 Inventaris van de nalatenschap van Nicolaas Calkoen, afschrift. 1817-1819 1 katern 990 http://proxy.handle.net/10648/d901a003-91ed-4cf0-b93a-a050d72d1688 Brief van P.J. Roquette. 1818 1 stuk 991 http://proxy.handle.net/10648/3d9e46eb-f4f4-48f6-ae6a-4f0579ec1a1f Brief van de directeuren van de Levantse Handelsnavigatie te Amsterdam. 1826 1 stuk 992 http://proxy.handle.net/10648/b7e14de3-c867-4060-afef-03b7d59b6b55 Stukken betreffende Abraham Calkoen als luitenant-kolonel van de kurassiers. 1818 5 stukken 993 http://proxy.handle.net/10648/af40bbf2-a942-4c14-a925-1140fa4c853a Rekeningen betreffende schoeisel, kleding en militaire uitrusting. 1797-1823 2 omslagen 994 http://proxy.handle.net/10648/921df2cd-f647-464c-a29e-d027ce56b19e Rekeningen wegens herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan het huis op de Keizersgracht bij de Runstraat. 1830-1832 1 omslag
2.2.22 Agnes Catharina Calkoen (1781-1855)

Dochter van Nicolaas Calkoen (2.2.20) en Sara Maria van Loon. Zij stierf ongehuwd.

995 http://proxy.handle.net/10648/64227e7d-fc1f-499f-b5e3-83fffc88e823 Aantekening van haar doop in 1781, uittreksels uit het doopboek van de Westerkerk te Amsterdam. 1783 en 1854 2 stukken 996 http://proxy.handle.net/10648/3a69e025-7cad-47d2-8fbd-dba408027883 Testament. 1797 1 katern 997 http://proxy.handle.net/10648/8085c784-2326-40ae-8a58-d66b03c9d30b Rekening-courant met Hendrik Bloeminck, makelaar en bankier. 1816 1 stuk 998 http://proxy.handle.net/10648/1e827f0e-5f89-487d-a1ac-9f3fa1c35b87 Kwitantie van notaris B. Nolthenius voor haar en Cornelia Petronella Calkoen, voor betaalde notariskosten. 1816 1 stuk 999 http://proxy.handle.net/10648/9f5c13b6-e7f0-427c-a870-26952f0786b8 Brief van P.J. Rocquette. 1818 1 stuk 1000 http://proxy.handle.net/10648/a23a052d-de13-423f-9fdb-c9ba6118f6d6 Akte van herroeping van haar testament. 1854 1 stuk 1001 http://proxy.handle.net/10648/e7f4dcfc-488d-4a77-a2a4-36b421eb0c47 Akte van procuratie van Sara Maria, Cornelia Petronella, weduwe van John Duval en Constantia Agatha Calkoen voor Abraham Nicolaas Jan van de Poll, lid van de arrondissementsrechtbank te Amersfoort, om de geestelijke en materiële toestand van hun zuster te onderzoeken en de daaruit voortvloeiende maatregelen te nemen. 1854 1 stuk 1002 http://proxy.handle.net/10648/46f802ee-19b2-4d1f-b6b6-172354c69423 Nota van begrafeniskosten, gemaakt bij haar begrafenis. 1855 1 stuk
2.2.23 Jan Willem Calkoen (1782-1813)

Zoon van Nicolaas Calkoen (2.2.20) en Sara Maria van Loon. Hij trouwde in 1806 Sara Johanna van de Poll (1786-1867).

1003 http://proxy.handle.net/10648/25c3e43b-1f90-41f7-863f-7be001c6c316 Aantekening van zijn doop in 1782, uittreksels uit het doopboek van de Westerkerk te Amsterdam. 1782 1 stuk 1004 http://proxy.handle.net/10648/9c678df0-b5ac-4046-87a7-5622f24c75fb Testament. 1798 1 katern 1005 http://proxy.handle.net/10648/fe31016f-4c9e-4629-be0b-ef7fb65d7b38 Aankondiging van zijn overlijden, met afschrift. 1813 2 stukken 1006 http://proxy.handle.net/10648/cef035b5-f4db-4330-9a93-8f2d9b694999 Staat van de kosten gemaakt bij zijn begrafenis. 1813 1 stuk 1007 http://proxy.handle.net/10648/dff01a74-40b8-4c2e-9df5-201310d83e7d Stukken betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap. 1813 1 stuk 1008 http://proxy.handle.net/10648/ca72b90b-6d88-41c1-9b84-7265bcb74cc6 Proces-verbaal van de benoeming van Sara van de Poll, tot voogdes over haar drie minderjarige kinderen. 1813 1 katern 1009 http://proxy.handle.net/10648/d1cd0471-8d4b-4ec9-ae97-812126f93806 Akte van benoeming van Abraham Calkoen tot voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer Jan Willem en de machtiging van diens weduwe, tot het aanvaarden van de erfenis van haar schoonvader Nicolaas Calkoen. 1817 1 katern 1010 http://proxy.handle.net/10648/41dddedf-6792-4a18-b95b-8c99d98d1cd4 Brief van Sara van de Poll, aan C.M.M. van de Poll, gehuwd met N. van Asch van Wijk, betreffende hun huwelijk, minuut. 1846 1 stuk 1011 http://proxy.handle.net/10648/eba975b6-af9d-47f3-b4ad-4dff46d1866a Brieven van Sara Calkoen-van de Poll aan haar nicht Constance, minuten. 1865 3 stukken
2.2.24 Anna Catharina Calkoen (1810-1874)

Dochter van Jan Willem Calkoen (2.2.23) en Sara Johanna van de Poll. Zij trouwde in 1831 met Willem Charles baron van Boetzelaer (1803-1834).

1012 http://proxy.handle.net/10648/1a097d07-ac32-4af8-ab71-2ed2d88d378a Aankondiging van haar overlijden. 1874 1 stuk
2.2.25 Sara Maria Calkoen (1783-1864)

Dochter van Nicolaas Calkoen (2.2.20) en Sara Maria van Loon. Zij stierf ongehuwd.

1013 http://proxy.handle.net/10648/5062646d-f437-499b-a8a6-5f29b195dd5a Aantekening van haar doop in 1783, uittreksels uit het doopboek van de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 1783, 1815 2 stukken 1014 http://proxy.handle.net/10648/d5627cf3-d3c6-4f4d-bf77-eeccc19ec127 Testament. 1805 1 katern 1015 http://proxy.handle.net/10648/7a3659e4-d65f-4608-a7f3-078fcf0c35f4 Paspoort afgegeven door de Nederlandse gezant in Bern voor reizen in Zwitserland. 1827 1 stuk 1016 http://proxy.handle.net/10648/0b82460f-370f-491a-8a6a-df3742d4641f Paspoort afgegeven door de Nederlandse gezant in het koninkrijk Napels. 1827 1 stuk 1017 http://proxy.handle.net/10648/be16ae43-6a80-490b-a21b-c6cf8f4506eb Paspoort afgegeven door de minister van Buitenlandse Zaken voor een reis naar Zwitserland, Italië en Frankrijk. 1833 1 stuk 1018 http://proxy.handle.net/10648/7aecfb0e-fcb9-4914-ba5b-e5c0c084ca60 Attestaties van Burgemeester en Wethouders van Utrecht, dat Sara Maria Calkoen, haar zuster Cornelia Petronella Calkoen en haar zwager Jan Jacobus van de Poll gerechtigd zijn tot het gebruik van de grafstede nummer 51 vak 9 op de gemeentebegraafplaats van Utrecht, met kwitantie voor ontvangst van het verschuldigde recht. 1855 2 stukken 1019 http://proxy.handle.net/10648/77e3dc6e-2c55-4e05-b4b2-d0d11994a0e8 Financiële bescheiden. 1856-1862 1 omslag 1020 http://proxy.handle.net/10648/9b3a197c-aec6-4a01-9df1-143d70c533f5 Brief van Abraham baron Calkoen aan zijn nicht Sara Maria Calkoen, betreffende een verheffing in de adelstand, met de titel baron van Cornelis Calkoen, ambassadeur, en diens vader Nicolaas Calkoen, president-schepen en raad van Amsterdam. ca. 1860 1 omslag
2.2.26 Cornelia Petronella Calkoen (1789-1876)

Dochter van Nicolaas Calkoen (2.2.20) en Sara Maria van Loon. Zij trouwde in 1835 John Duval (1772-1844), zoon Jean Pierre Duval en Catharina Drake. Zie ook inv.nrs. 998 en 999.

1021 http://proxy.handle.net/10648/f7b89b9e-9985-4f98-826b-59c14c527915 Aantekening van haar doop in 1789, uittreksel uit het doopboek van de Amstelkerk te Amsterdam. 1789 2 stukken 1022 http://proxy.handle.net/10648/c2e1a8b0-11c4-4312-b17f-35fe1232198c Testament. 1805 1 katern 1023 http://proxy.handle.net/10648/a1466a04-d4c6-4335-909d-d89635cd3136 Paspoort voor John Duval, afgegeven door het bestuur van het kanton Genève. 1831 1 stuk 1024 http://proxy.handle.net/10648/a5b5e3f2-15f3-430b-9a2d-a9e8a5a3d74f Brief aan haar zuster. 1835 1 stuk 1025 http://proxy.handle.net/10648/9b17cd0e-9ea7-466b-9e8b-82a1656bdd3b Brief van C. Dolat betreffende familieaangelegenheden. 1838 1 stuk 1026 http://proxy.handle.net/10648/209c4d9d-0cfe-4abe-95e8-8b9d952d8e7a Brief van een Amsterdamse bankier aan banken in Keulen, Basel, Mainz, Bern, Lausanne, Genève, Milaan en Florence om een bedrag ter beschikking te houden voor Cornelia Petronella Calkoen en haar man John Duval. 1841 1 stuk 1027 http://proxy.handle.net/10648/d598a90c-3859-4be2-8865-639cf3e8940a Brief van Abraham Calkoen aan zijn nicht de weduwe van John Duval, betreffende de gerechtigden tot het fonds 'Ad Pias Causas'. 1853 1 stuk 1028 http://proxy.handle.net/10648/ba5ab237-6756-42d8-bcda-01375762f62e Aankondiging van het huwelijk van Godert Theodoor Adriaan Calkoen met Helena Florentina Buttingha Wichers. 1852 1 stuk
2.2.27 Constantia Agatha Calkoen (1792-1860)

Dochter van Nicolaas Calkoen (2.2.20) en Sara Maria van Loon. Zij trouwde in 1817 Jan Jacobus van de Poll (1784-1863). Zie ook inv.nr. 1018.

1029 http://proxy.handle.net/10648/aac261bc-4b33-447b-8ded-9201c07167e0 Proces-verbaal van de benoeming van Nicolaas Calkoen tot voogd over zijn dochter Constantia Agatha Calkoen. 1813 1 stuk 1812 http://proxy.handle.net/10648/66bf4d53-2d49-41ac-a5fe-9fdd33a05768 Brief van generaal-majoor Behr aan Jan Jacobus van de Poll betreffende het overlijden van diens zwager Abraham Calkoen. 1830 1 stuk 1030 http://proxy.handle.net/10648/f7170202-d68b-4c00-b187-936c0ce078f3 Brief van Sara Calkoen-van de Poll aan haar zwager betreffende ziekte van haar zuster Cateau. 1854
2.2.28 Pieter Cornelis Calkoen (1792-1812)

Zoon van Nicolaas Calkoen (2.2.20) en Sara Maria van Loon. Hij overleed, ongehuwd, in 1812 in Rusland als conscrit van Napoleon.

1031 http://proxy.handle.net/10648/7fd0c55c-f266-4655-9baa-40c77349c50f Aantekening van zijn doop in 1792, uittreksel uit het doopboek van de Waalse Kerk te 's-Gravenhage, afschrift. 1811 1 stuk 1032 http://proxy.handle.net/10648/80b45696-f453-42b5-83a0-5b5849754be7 Testament van Pieter Nicolaas Cornelis Calkoen. 1807 1 katern 1033 http://proxy.handle.net/10648/2526146f-9a87-4219-a237-8d94fc28cc9a Stukken betreffende het beheer van zijn boedel. 1819-1823 1 omslag 1034 http://proxy.handle.net/10648/9e9ce2e4-5136-4541-a909-e1e641592ff8 Stukken betreffende de rechten die Sara Maria Calkoen doet gelden op de erfenis van haar broer, vermist bij een van Napoleons veldtochten in Duitsland omstreeks 1813. 1820-1845 1 omslag
2.2.29 Abraham Calkoen (1774-1849)

Zoon van Abraham Calkoen (2.2.15) en Theodora Lampsins, heer van Kortenhoef. Wegens oranjegezindheid werd hij in 1796 ontslagen als secretaris van de Desolate Boedelkamer te Amsterdam. Na de oprichting van het koninkrijk der Nederlanden werd hij onder andere hoogheemraad van de Zeeburg en de Diemerdijken. In 1816 werd hij door koning Willem I in de adelstand verheven met het predicaat jonkheer. In 1828 verkreeg hij het recht tot het voeren van de titel baron. Hij trouwde in 1796 Johanna van Weede (1776-1823).

2.2.29.1 Briefwisseling 1035-1051 Ingekomen brieven met minuten van uitgegane brieven. 1795-1848 10 omslagen, 8 stukken 1035 http://proxy.handle.net/10648/c0f32f57-cb72-45be-9161-f9eca1b8ace0 N. van Asch van Wijk 1846 1 stuk 1036 http://proxy.handle.net/10648/b8b2f3a3-be84-4af3-b96a-5dd23b08d288 W.C. van Boetselaer 1832 1 stuk 1037 http://proxy.handle.net/10648/233b8562-e8cf-4ae8-8a2e-05b7798f3890 Abraham Calkoen, zijn vader 1795 1 stuk 1038 http://proxy.handle.net/10648/82e13725-f74d-4539-88cb-7999a3e35b32 Abraham Calkoen, zijn zoon 1814-1822 1039 http://proxy.handle.net/10648/bab69135-f1d4-4e6b-9d58-374da5032bb0 Agnes Catharina Calkoen, zijn nicht 1817 1040 http://proxy.handle.net/10648/e12b78ce-c273-416d-987d-d0f0ad44baf0 Nicolaas Calkoen, zijn broer 1800-1801 1041 http://proxy.handle.net/10648/d8edfe75-ce12-4573-a6e2-e573cd3f253d Sara Maria Calkoen, zijn nicht 1807 1 stuk 1042 http://proxy.handle.net/10648/a2804618-f751-4ac6-8a16-25009a32bace G. Graafland 1842 1043 http://proxy.handle.net/10648/41941534-7649-488d-86e2-e20aca326a78 D. Hooft 1832-1848 1044 http://proxy.handle.net/10648/f64c4834-26ce-42d5-804f-c94fbd8bcb52 C. Hulst 1801-1802 1045 http://proxy.handle.net/10648/424c0eb5-4572-4ad2-a578-2ce92b9657db baron Lampsins 1801-1805 1046 http://proxy.handle.net/10648/3be359f3-f6ed-4095-b2f8-6f05d82d5456 A.C. Papegaai 1848 1047 http://proxy.handle.net/10648/972ccbd7-17f1-4a2e-9554-827895a6c2f0 H.N. van de Poll 1821 1048 http://proxy.handle.net/10648/6067d23b-c2f5-41a2-81a2-8156a0324a64 S.J. van de Poll, weduwe van J.W. Calkoen ongedateerd 1 stuk 1049 http://proxy.handle.net/10648/43032be0-357f-44bd-a7f7-d09cde2ff191 M. Sautijn, weduwe Lampsins 1796 1 stuk 1050 http://proxy.handle.net/10648/3be932d8-bc84-416c-b0c4-0bed77985896 W.A. Wuytiers 1842 1 stuk 1051 http://proxy.handle.net/10648/873ece82-6fde-464d-8f0b-96f474549073 Van onbekenden 1795-1822 1052-1058 Ingekomen brieven bij Johanna van Weede. 1790-1817 5 omslagen, 2 stukken 1052 http://proxy.handle.net/10648/41bc4dc7-afc7-42b1-9557-f67badde15e9 P.B.E. van Arkel, douairière van Weede, haar grootmoeder, 1796 en ongedateerd 1053 http://proxy.handle.net/10648/da6a0ba9-8c8a-4df9-a360-507a7dc58e44 Abraham Calkoen, haar man 1790-1799 1054 http://proxy.handle.net/10648/b056224d-08ee-4277-86e3-c02a047436d5 Agnes M. Corver Hooft, 1797 en ongedateerd 1055 http://proxy.handle.net/10648/16d1002c-913f-409b-95fd-726ef2bdb0bf Philippine van Loon 1812 1 stuk 1056 http://proxy.handle.net/10648/5d4aee42-b9d4-4bfc-b2f3-41c22688f26e Jan Schimmelpenninck 1803 1 stuk 1057 http://proxy.handle.net/10648/31143cd4-b4dd-4d68-a700-6442b87a6cdf Cornelia van Weede-Straalman, haar moeder, 1809 - 1817 en ongedateerd 1058 http://proxy.handle.net/10648/00a2327a-0ef9-49e5-91ca-5fa8dfca744c Annemarie 1815-1816 1059 http://proxy.handle.net/10648/1230c729-447d-4878-98dd-f88cc5054e37 Berichten van overlijden. 1794-1832 1 omslag

Het betreft de volgende personen: Paul Burgronje, 1794; Simon Jan Baptist Barchman Wuytiers, 1794; Constantia I.F. Huydecoper-van Weede, 1807; Gerrit Corver Hooft, heer van Ruwiel, 1807; Hugo de Wildt, 1813; Adolf Willem van Tersmitten, 1815; Sara Maria van de Poll, weduwe van Z.H. Alewijn, 1817; Paulina Adriana Rendorp-Boreel, 1823; H.E. d'Ablaing van Giessenburg-Corver Hooft, 1826; A. Prebentan van Wilmsdorff-van der Brugghen, 1829; Cornelia Straalman, 1832.

2.2.29.2 Familieleven 1060 http://proxy.handle.net/10648/0e36ac30-266c-4b8e-8e11-870ea3c7997c Aantekeningen van zijn doop in 1774 in de Noorderkerk te Amsterdam, uittreksels uit het doopboek. 1782, 1811, 1838 5 stukken 1061 http://proxy.handle.net/10648/0d3d53ab-a3eb-462b-93bb-21e3f6dc5634 Doctorsbul in de rechtsgeleerheid van de Universiteit van Utrecht. 1792 1 charter

Zegel gebroken.

1062 http://proxy.handle.net/10648/bcc68211-1067-4f6d-9f63-0ef68c553ac4 Poortereed van Amsterdam. 1793 1 stuk 1063 http://proxy.handle.net/10648/db8775e0-a89a-404d-a443-4bca09e7cf1f Akte van Venia Aetatis. 1796 1 charter

'Sigillum Populi Hollandiae' licht beschadigd.

1064 http://proxy.handle.net/10648/2fcf0aa3-db06-40dd-9b8a-d643f7226d69 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen hem en Johanna van Weede. 1726 2 katernen

In tweevoud.

1065 http://proxy.handle.net/10648/274e92ff-9428-4bba-9483-6823d6772a76 Stukken betreffende zijn huwelijk met Johanna van Weede. 1796, 1825 8 stukken 1066 http://proxy.handle.net/10648/e5febcda-d50e-4794-8209-68060760710f Testamenten van hem en Johanna van Weede. 1797, 1809 2 katernen 1067 http://proxy.handle.net/10648/2f4b4db1-ff62-411e-804e-87552d317ba4 Stukken betreffende zijn verheffing in de adelstand. 1816-1817 1 omslag 1068 http://proxy.handle.net/10648/3e981688-c849-465f-984a-afc223999991 Nota wegens kosten van de begrafenis van zijn vrouw. 1823 1 stuk 1069 http://proxy.handle.net/10648/c7b9d2d6-201d-4803-b7d7-fa481ffb58eb Diploma van koning Willem I tot het voeren van de titel baron voor zich en de oudste mannelijke afstammeling volgens het recht van eerstgeborene, met bijlagen. 1828-1829 1 omslag 1070 http://proxy.handle.net/10648/4833e028-9c15-46e6-832a-97264ee0cc44 Testament en laatste wilsbeschikkingen. 1832-1847 1 omslag 1071 http://proxy.handle.net/10648/bcc85fab-5907-4a2f-bb1d-b3601aef5195 Brief van de kanselier van de Orde van de Nederlandse Leeuw bij het ereteken verbonden aan deze orde. 1835 1 stuk 1072 http://proxy.handle.net/10648/2e5064da-08b0-49d1-b53b-1101b42ffeb5 Getekend portret van Abraham Calkoen. ca. 1840 1 stuk 1073 http://proxy.handle.net/10648/a1ec4b87-d3bb-4ef6-a263-fb1aefa0009c Stukken betreffende zijn verzoek aan koning Willem II tot het voeren van de titel baron voor zijn nakomelingen. 1842 1 omslag 1866 http://proxy.handle.net/10648/538454d3-8205-48fa-80bd-73073f074f04 Herinneringen van hem over de jaren 1774-1789, afschrift. ongedateerd 1 stuk 1074 http://proxy.handle.net/10648/a80fb153-eb71-4b3a-8493-dd0764bf11d0 Bericht van zijn overlijden. 1849 2 stukken

In tweevoud.

1075 http://proxy.handle.net/10648/0e0ad09b-7562-4292-95a3-b069c959d7df Extract uit de burgerlijke stand der gemeente Maartensdijk betreffende zijn overlijden. 1878 1 stuk 1076 http://proxy.handle.net/10648/643f4a33-2a92-46b1-8472-60e3ad5d5d0b Stukken betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap. 1849-1870 1 pak
2.2.29.3 Loopbaan 1077 http://proxy.handle.net/10648/3966f5f1-76c9-4acb-a933-f30d021760da Akte van aanstelling door het bestuur van Amsterdam tot secretaris van de Desolate Boedelkamer, met bijlagen. 1793 1 omslag 1078 http://proxy.handle.net/10648/4fb21f97-a950-4112-a9c3-02c0a08668a6 Akte van borgtocht voor hem als secretaris van de Desolate Boedelkamer, concept. ca. 1795 1 stuk 1079 http://proxy.handle.net/10648/28877eb3-c5e4-48b3-b1ed-8230f9737ad4 Ondervraging door M.J. van Eyk, in verband met zijn politieke denkbeelden. 1795 1 stuk 1080 http://proxy.handle.net/10648/9f9469c6-ad11-46ca-986e-96db88e03bdd Brief van het gemeentebestuur van Amsterdam betreffende zijn ontslag als secretaris van de Desolate Boedelkamer. 1796 1 stuk 1081 http://proxy.handle.net/10648/810233c5-d594-4d0f-a55a-eaf1823ad34e Stukken betreffende een verzoek aan Frederik Willem, koning van Pruisen om aanstelling tot kapitein van de cavalerie. 1802 2 stukken 1082 http://proxy.handle.net/10648/e5c1a6b8-30d2-42ab-bd98-b50ea72c51e3 Akte van aanstelling door Wilhelm, keurvorst van Hessel-Kassel, voor hem als tweede luitenant van de cavalerie. 1803 1 stuk 1083 http://proxy.handle.net/10648/6cdc1fd4-b387-49ee-826c-d9df12bb0af7 Stukken betreffende zijn lidmaatschap als Edele representerende de Ridderschap van Utrecht. 1818-1847 1 omslag 1084 http://proxy.handle.net/10648/984c6ac6-7441-43dc-b788-b356059eddc9 Stukken betreffende moeilijkheden inzake het oproepen van vrijgestelden voor het leger in de veldtocht tegen de Belgen, ontvangen als commissaris van het Noordelijk Departement van Holland. 1831 2 stukken 2.2.29.4 Financiën

Zie ook inv.nr. 889.

1085 http://proxy.handle.net/10648/a628d4fa-7c49-4b80-a325-3c516078c1c2 Kasboek van zijn vrouw. 1787-1815 1 deel 1086 http://proxy.handle.net/10648/4c9d32bd-c621-416a-90bd-9d451c0509a1 Akte van kwijting door hem en Johanna van Weede voor haar grootvader Willem Straalman, heer van Ruwiel, wegens de ontvangst van door haar geschonken effecten. 1797 1 katern 1087 http://proxy.handle.net/10648/2f47560e-34c7-42ca-82f2-9a47b3b02c3f Aantekeningen betreffende het nagelaten effecten- en het geldbezit van Johanna van Weede. 1825-1843 1 deel 1088 http://proxy.handle.net/10648/2d5dba67-f502-401a-a287-cc3d718fa497 Lijst van zijn bezittingen, opgemaakt ingevolge de taxatie voor de heffing van 21/2% op de bezittingen. 1801 1 stuk 1089 http://proxy.handle.net/10648/882a1491-ddfd-4adb-8ddc-7b8d9cd34668 Kwitanties wegens de betaling van de bijzondere belastingen, ingesteld bij publicatie van het staatsbewind van 9 juli 1804. 1804 2 stukken 1090 http://proxy.handle.net/10648/5f024551-6cb8-4dcb-8338-724e6510aa17 Stukken betreffende de vordering op de nalatenschap van zijn broer Nicolaas en de door diens erfgenamen voorgestelde regeling. ca. 1817 1 stuk 1091 http://proxy.handle.net/10648/8362afbe-fb7c-4c08-b8d2-58927f02e337 Offerte van een handelaar in veevoeders met aanwijzingen betreffende de verzorging van rundvee tijdens de wintermaanden. ca. 1820 1 stuk 1092 http://proxy.handle.net/10648/9e771570-fa10-4d5b-be6c-7e7fc6b123e2 Stukken betreffende inschrijvingen in het 'Grootboek van Transporten en Rekeningen van Actien in het geconsolideerde Capitaal van 3% Annuitijten'. 1799-1818 3 stukken 1093 http://proxy.handle.net/10648/3a2e7d98-ddd5-4764-a732-40bd8531f813 Schuldbekentenis voor Everard van Weede, ten laste van Abraham Calkoen, met bijgaande verklaring van kwijting. 1833 1 stuk 1094 http://proxy.handle.net/10648/d31d66ce-c91b-4078-ade8-b2e65cd4efac Rekeningen en kwitanties. 1796-1850 1 omslag 1095 http://proxy.handle.net/10648/8f582ff3-a459-44b5-9792-69f8a2353e79 Brieven van A.L. van Harpen en Zonen, bankiers, betreffende de uitloting van schuldbrieven. 1809, 1818 2 stukken 1096 http://proxy.handle.net/10648/f1a43a42-a915-47d2-91cb-e097383c1bc7 Rekening-courant met A.L. van Harpen en Zonen, bankiers te Amsterdam, met bijlagen. 1814-1818, 1832 - 1834, 1844 - 1845, 1847 - 1850 1 omslag 1097 http://proxy.handle.net/10648/4994ec77-3c4f-4b2e-a2fa-4b9ffa110b76 Kwitantie van de ontvanger van de begrafenissen in de Oude Kerk te Amsterdam voor verrichte werkzaamheden. 1840 1 stuk
2.2.29.5 Goederenbezit 2.2.29.5.1 Achttienhoven 1098 http://proxy.handle.net/10648/b74cd5b6-576b-4480-b087-56b971b8c047 Akten van transport door Pieter Knol van een viertel wei- en hooiland, groot vier morgen aan hem, met retroakte. 1803, 1808 2 charters 1106 http://proxy.handle.net/10648/881791d0-d42a-4949-8a93-f8590d7582db Kwitanties voor het voldoen aan de verponding over 1808 over zijn goederen in Achttienhoven. 1808 1 omslag 2.2.29.5.2 Amsterdam 1099 http://proxy.handle.net/10648/83586092-3001-4e0b-ae6b-971362aae745 Brieven van de commissaris van de stadspublieke werken te Amsterdam betreffende de eigendom van het erf, gelegen aan de Prinsengracht bij de Runstraat. 1829 2 stukken 1100 http://proxy.handle.net/10648/6b8b8b64-3dbb-478c-8247-56db7e7dc20d Overeenkomst tussen Abraham Calkoen en Joan Heinrich Hegger betreffende het gebruik van het erf, gelegen in de Spekslagersgang bij de Prinsengracht. 1830 1 stuk 1101 http://proxy.handle.net/10648/eba3a9b7-0597-4283-b2cf-0576d334a96d Brief van J. Geyzelaar en Zonen, metselaars te Amsterdam, met verzoek om weer als vroeger de werkzaamheden voor diens Amsterdamse bezittingen te mogen verrichten. 1847 1 stuk 1102 http://proxy.handle.net/10648/a0fb903f-22e1-4ec9-87ce-e0d37fd0d78a Brieven van G.J. de Koning betreffende de reparatie van het huis aan de Prinsengracht, bewoond door De Lange. 1848 2 stukken 2.2.29.5.3 Maartensdijk

Zie ook inv.nr. 1105.

1103 http://proxy.handle.net/10648/47da293a-4157-410e-8edd-640fa938ffc4 Staat van de uitgaven door hem en zijn zoon voor het landgoed Voordaan. 1785-1801 1 deel
2.2.29.5.4 Oostveen 1104 http://proxy.handle.net/10648/b73049aa-aa12-44fe-b175-13a8cb9178c4 Stukken betreffende de aanslagen in de verponding voor de goederen onder de gemeente Oostveen. 1804-1811 1 omslag 1105 http://proxy.handle.net/10648/5ed451f8-113c-4376-bba9-41ee5001dadd Verordening door de maire van Oostveen, M.J. Eyck, tot het stellen van palen aan de erven langs de publieke wegen in Maartensdijk, afschrift. 1811 1 stuk 2.2.29.5.5 Utrecht 1107 http://proxy.handle.net/10648/b585722f-e674-49d1-ad28-d5bb911867f2 Akte van verkoop door kerkvoogden en notabelen van de Hervormde Gemeente van Blauwkapel onder Utrecht, van een deel van het kerkhof aan de Groenekansesteeg, aan hem, met bijlagen. 1827 1 omslag
2.2.29.6 Andere onderwerpen 1108 http://proxy.handle.net/10648/12623afd-1fca-4df5-a5a5-f499a1802686 Album Amicorum. 1793-1795 1 deel 1109 http://proxy.handle.net/10648/c1d8bbb8-ecc4-414e-9162-8f4e365ede7e Paspoort met een geldigheid van één maand voor een reis naar Utrecht. 1795 1 stuk 1110 http://proxy.handle.net/10648/f7d651b6-145f-42c6-a60e-96a8f753a9d3 Paspoort afgegeven door het 'Comite van Algemene Waakzaamheid' voor een reis naar Velzen, afschrift. 1795 1 stuk 1111 http://proxy.handle.net/10648/1e46e2e9-1dba-4d19-9f4d-4bea94970cf8 Wijziging door het departementaal bestuur van Utrecht van het reglement op de jacht. 1803 1 katern

Gedrukt.

1112 http://proxy.handle.net/10648/93cde68f-c424-40d1-916a-a4aa770fb1fb Toestemming van 'La Direction de Police' te Lausanne om zes maanden in Lausanne te blijven. 1815 1 stuk 1113 http://proxy.handle.net/10648/84a921ee-ef38-4c8a-a4c2-c61b06a96d64 Uitnodiging voor een diner bij de koningin. 19e eeuw 1 stuk 1114 http://proxy.handle.net/10648/f20eae05-0e4a-4a41-b077-bdfa604b6ed3 'Dagregister begonnen door mijn overgrootvader Nicolaas Calkoen, gecontinueerd eerst door mijn broer Nicolaas Calkoen en naderhand door mij Abraham Calkoen', over de jaren ca. 1600-1845, gedeeltelijk in afschrift, met afschrift van het gehele werk. 1806, 1930 2 delen 1115 http://proxy.handle.net/10648/ca635c22-7210-4428-bd54-aef74f3d09d1 Gedichten van hem en zijn vrouw Johanna van Weede. ca. 1820 1 omslag 1116 http://proxy.handle.net/10648/75f397f4-3ba8-420f-b309-791989523ecc Tekening van het landgoed Voordaan. ca. 1840 1 stuk 1117 http://proxy.handle.net/10648/93692ee7-1f5b-4ac9-94b2-51a67d0b98d3 Schrift met bijbelteksten van Johanna Calkoen-van Weede. begin 19e eeuw 1 deel 1118 http://proxy.handle.net/10648/900c1378-f011-46d9-af30-39812bac54d3 'Request' van Willem Alewijn, met bijlagen, betreffende het verzoek aan het Intermediair gemeentebestuur van de stad Amsterdam, om in zijn ambt van vóór 1796 te worden hersteld. ca. 1800 1 deel 1119 http://proxy.handle.net/10648/599d91db-1167-4461-97f0-ec096eaecac5 'Poesies et cahiers de réligion et d'histoire', verhandelingen van verschillende theologische en juridische onderwerpen door Abraham Calkoen. 19e eeuw 1 pak

Bevat: 1. Beschouwingen op de oude en nieuwe redactie van art. 12 betreffende de kosten van de legers en het onderhoud van ingekwartierd krijgsvolk. 2. 'Abrigés chronologiques en vers l'Histoiro. a. Dos rois et de la republique de Rome. b. Des comporeurs jusqu'au Charlemagne. c. De la France. d. Des Pays Bas jusqu'au nos jours. 3. 'Copie d'Histoire'. Verhandeling over de oude Egyptische geschiedenis. 4. Systematische verhandeling over religieuze onderwerpen. 5. 'Cours du droit Naturel', verhandeling over het natuurrecht.

1120 http://proxy.handle.net/10648/fa08b268-8005-41d6-b506-28c30af9a18e Verhandeling over de geschiedenis van de stad Utrecht door hem. ca. 1820 2 stukken 1121 http://proxy.handle.net/10648/65fbde06-a488-4fbb-b365-c02d0989bd18 'Histoire des Sociétés secrètes de l'Armée et des conspirations militaires qui ont eu pour objet la destruction du gouvernement de Bonaparte', uittreksel. ca. 1839 1 stuk 1122 http://proxy.handle.net/10648/74f0980b-f9d6-4c0c-a683-12dfa79e26e0 'Herinneringen van mr. Abraham baron Calkoen', over de tijd van 1774 tot 1789 onder andere over de patriottische troebelen in 1787 te Utrecht, met afschrift. 1840, ca. 1930 1 omslag 1123 http://proxy.handle.net/10648/6da162f9-5ce0-4690-b9dd-c7fc3d2062f2 'Mijne gedachten over de politique gesteltheid van Europa en vooral van ons dierbaar Vaderland over 40 of 50 jaren', geschreven door hem. 1841 2 stukken 1124 http://proxy.handle.net/10648/22b8c4ea-941b-47d2-a33d-c643a24192ac 'Hulde aan de dubbele Kamer der Staten-Generaal', geschreven door hem na het verwerpen van het voorstel tot wijziging van de Grondwet van Thorbecke c.s. 1845 1 stuk 1125 http://proxy.handle.net/10648/eb82e16f-58a2-42d3-b3d8-f35de9691a8d 'Vergelijking tussen de Pharmacopoea Belgica en Batava', fragment van een pharmaceutische verhandeling. begin 19e eeuw 1 stuk 1126 http://proxy.handle.net/10648/0cff957a-efcf-4345-a570-8987ce543c36 Recepten voor graveel antinephritus, waterzucht, perzikenbrandewijn en glimmende smeer. ca. 1800 1 omslag
2.2.30 Abraham Calkoen (1797-1873)

Zoon van Abraham Calkoen (2.2.29) en Johanna van Weede. Hij bekleedde functies bij de belastingen en was onder andere raad en generaalmeester van de Munt te Utrecht. Hij trouwde in 1822 Margaretha Cornelia Wilhelmina barones Snouckaert van Schauburg (1802-1870).

2.2.30.1 Briefwisseling 1127-1137A Ingekomen brieven. 1814-1872 en ongedateerd 3 omslagen, 8 stukken 1127 http://proxy.handle.net/10648/20cbbe90-8408-45fc-bfbd-8f6e89a213b9 M. d'Ablaing van Giessenburg 1866 1128 http://proxy.handle.net/10648/22b081e9-c9c0-44c2-ac54-1ac9a1f18fe8 Van Beek Calkoen 1872 1129 http://proxy.handle.net/10648/b4c08042-99b0-41cb-945f-2d31cf7cecbf Alfres Dignus Jean Calkoen 1857 en ongedateerd 1 omslag 1130 http://proxy.handle.net/10648/ae7b746c-33d9-44c5-b653-2109970dfb1d G. Faas Elias 1851 1131 http://proxy.handle.net/10648/f6acb9b3-b51a-4399-95e1-51128a795dcd W. van Heeckeren tot Kell 1851 1132 http://proxy.handle.net/10648/b82259df-30be-4e4f-84ee-64f49b395ed7 H. van Heeckeren tot Kell 1866 1133 http://proxy.handle.net/10648/fd597aa4-2451-4459-98dc-a85860679310 van Huydecoper van Nigtevegt 1865-1866 1 omslag 1134 http://proxy.handle.net/10648/23c06a5e-c64b-4f68-88ed-c1e6a5cea5f1 R. Lammerts van Bueren 1849 1135 http://proxy.handle.net/10648/293d0845-bf0a-4387-b12f-72f7f2fc1cd8 C.W. van Loon 1814-1816 1 omslag 1136 http://proxy.handle.net/10648/421e63a6-b549-4c47-b113-59c74a27a2c3 J. Rendorp van Marquette 1866 1137 http://proxy.handle.net/10648/2ebf95e5-5555-402e-8153-491a3424e5b2 J.A. van Westrenen 1850 1818 http://proxy.handle.net/10648/4d77d188-590f-4864-9db0-367c74deccac Theodore Johanna van Loon, zijn zuster, ongedateerd 1138 http://proxy.handle.net/10648/ff16b54c-2f51-4e96-a7e0-4affdf9916ca Kennisgevingen van het overlijden van Willemina Cornelia Dedel en Martina Johanna Calkoen. 1850, 1869 2 stukken 1139 http://proxy.handle.net/10648/f7d2fa16-413d-4898-96a3-b5ac5d3b8f24 Brief van Abraham baron Calkoen aan douairière Backer geboren Alewijn, minuut. 1851 1 stuk 1140-1143 Brieven aan Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg, zijn vrouw. 1847-1861 1 omslag, 3 stukken 1140 http://proxy.handle.net/10648/6a61d236-9467-4530-8340-984b42ec73d3 Alfred Dignus Jean Calkoen 1857 1141 http://proxy.handle.net/10648/ad475b03-51a6-4418-b493-bb0cefa97dc9 Jules Laurent Nicolaas Calkoen 1857, 1861 1 omslag 1142 http://proxy.handle.net/10648/56ab2b5d-0adc-4a30-b7c5-11cec456d768 Sara Maria Calkoen-van de Poll 1855 1143 http://proxy.handle.net/10648/c5464365-5614-46fd-b16b-7296240c542f Henriëtte Perroud 1847 2.2.30.2 Familieleven 1144 http://proxy.handle.net/10648/4a97cb4d-36f6-4804-bfa6-00afa5dc4d51 Kwartieren van Abraham Calkoen. ca. 1850 4 stukken 1145 http://proxy.handle.net/10648/3f76f3a6-7cfa-4cfc-9d11-8c8125a2d3d2 Aantekening van zijn doop in 1796 in de Walenkerk te Amsterdam, uittreksels uit het doopregister. 1797, 1871 2 stukken 1146 http://proxy.handle.net/10648/acb66214-9c8f-45e4-8d27-135df74a5675 Aantekening van de doop in 1802 van Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg in de Zuiderkerk te Amsterdam, uittreksels uit het doopregister. 1812, 1822 2 stukken 1147 http://proxy.handle.net/10648/4c75ce0d-545f-4fb1-a62e-c28922bd743e Aankondiging van het huwelijk van hem en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. 1822 1 stuk

Beschadigd.

1148 http://proxy.handle.net/10648/e7a888e6-bc69-4f56-aa6e-0f1503f7cb2d Akte van overeenkomst tussen hem en Godert Theodoor Adriaan Snouckaert van Schauburg betreffende de betaling van een jaarlijks legaat door elk van beiden aan hun kinderen Abraham en Margaretha Cornelia Wilhelmina. 1822 1 stuk 1149 http://proxy.handle.net/10648/fce4a176-795a-4bc8-9b3c-6abd2122b223 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen hem en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. 1822 1 katern 1150 http://proxy.handle.net/10648/f1568b24-9991-4552-acbe-fc4fe271c919 Testament en laatste wilsbeschikkingen. 1830-1872 1 omslag 1151 http://proxy.handle.net/10648/4962361b-4a96-489d-af0c-1490bd8497a9 Stukken betreffende zijn benoeming tot commandeur in de orde van de Eikenkroon door koning Willem III als groothertog van Luxemburg. 1853 3 stukken 1152 http://proxy.handle.net/10648/068449b0-9a27-485c-b7a5-8424363f2b4e Stukken betreffende zijn benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 1866 3 stukken 1153 http://proxy.handle.net/10648/39442277-de74-4cb7-a4a8-568fd28a2aee Stukken betreffende de voogdij over de minderjarige kinderen van zijn overleden dochter Agnes Maria Gerardina, gehuwd met Carel Ricus Merkus. 1867 1 katern 1154 http://proxy.handle.net/10648/cf02d383-8436-4e90-8824-5043da3e5020 Kranten met berichten over zijn overlijden. 1873 1 omslag 1155 http://proxy.handle.net/10648/f80c47cb-4bae-473c-9dac-9035bd85eefc Verslag van de lijkschouwing. 1873 1 stuk 1156 http://proxy.handle.net/10648/0c221b9b-c1b7-4538-89fe-995bdc5eef8a Stukken betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap. 1873 1 omslag 1157 http://proxy.handle.net/10648/199fe01c-e566-410c-ad4e-a66383ad084a Testamenten van Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. 1849-1861 1 omslag 1158 http://proxy.handle.net/10648/2dbafb24-1330-4b8f-964f-13610e7f449b Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. 1870 1 omslag 1159 http://proxy.handle.net/10648/38122a4b-1026-4e5e-9d97-433987407811 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. 1870-1873 1 omslag
2.2.30.3 Loopbaan 1160 http://proxy.handle.net/10648/115fca69-df6c-4acc-9bb3-fc91ab8ce41b Stukken ontvangen in zijn functie als surnumerair bij de directe belastingen in de provincie Zuid-Holland. 1816-1817 1 omslag 1161 http://proxy.handle.net/10648/4c10c0e2-b07d-4ebe-ba6c-612d0f5dbd1b Stukken ontvangen in zijn functie van ontvanger der directe belastingen in Benschop en Noord-Polsbroek. 1820 1 omslag 1162 http://proxy.handle.net/10648/689f57ea-3b2c-4afe-a5c0-6d64ba436dee Stukken ontvangen in zijn functie van ontvanger van Maartensdijk. 1823-1834, 1851, 1865 1 omslag 1163 http://proxy.handle.net/10648/a460ab93-f3a0-45a2-b372-c9aafce4e3bd Stukken ontvangen in zijn functie van arrondissementsinspecteur van de directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen in de provincie Utrecht. 1842 1 omslag 1164 http://proxy.handle.net/10648/352e7419-e9c5-4481-8b25-e94b508a7240 Stukken betreffende zijn benoeming tot raad en generaalmeester van de Munt. 1846 3 stukken 1165 http://proxy.handle.net/10648/5465c6ca-971f-4120-a2fa-4cb77a6c9a87 Stukken betreffende een geschil tussen het college van raad en generaalmeesters van de Munt en de inspecteur-generaal van de Waarborgen, Van Marle, over de competentie van de inspecteur-generaal in de vergaderingen van het college van raad en generaalmeesters van de Munt, afschriften. 1849 1 omslag 1166 http://proxy.handle.net/10648/a388a84d-9031-4cbb-b941-e5c558632a6c Stukken betreffende zijn functie van lid van het Muntcollege. 1850-1854 1 omslag 1167 http://proxy.handle.net/10648/33c8c531-9305-4385-a13a-ede643e01aad Stukken betreffende een geschil tussen de huismeesters en de regenten van het gereformeerd burgerweeshuis te Utrecht enerzijds en de commissie van beheer van de spaarkas t.b.v. de Muntgezellen te Utrecht anderzijds over het spaartegoed dat Nicolaas de Brieder bij de spaarkas had. 1852 1 omslag 1168 http://proxy.handle.net/10648/e33d05b6-3c8e-4e8f-8486-d6b51eb67127 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van een staatscommissie tot beperking van de circulatie van vreemde muntspecies in Nederland, met Koninklijk Besluit tot ontbinding van deze staatscommissie. 1855-1856, 1861 1 omslag 1814 http://proxy.handle.net/10648/070e6f69-1122-44b9-93a8-5158360b2f93 Staat van dienst bij de administratie der belastingen en het college van de Munt. 1860 1 stuk 1169 http://proxy.handle.net/10648/8c7164fc-ce5f-4555-9867-d24ec133bdd4 Verslag van een bezoek van drie Japanse gezanten aan de Munt te Utrecht. 1862 1 stuk 1170 http://proxy.handle.net/10648/cb68ee65-22fa-4c87-9b05-5d8b205663f9 Missive van de minister van Financiën inzake zijn verzoek tot verhoging van zijn jaarwedde. 1864 1 stuk 1171 http://proxy.handle.net/10648/c4c1d126-b4a1-490d-8a3e-d70967375bc5 Brief van H. van der Hoop in diens kwaliteit als houtvester van het eerste jachtdistrict in de provincie Utrecht. 1850 1 stuk 1172 http://proxy.handle.net/10648/47310a54-cf3e-451a-bed3-26c7232b5201 Koninklijk Besluit tot eervol ontslag als houtvester van het eerste jachtdistrict in de provincie Utrecht, afschrift. 1852 2 stukken 1173 http://proxy.handle.net/10648/7ce64c9a-25f0-498a-91dd-5639b249d5dc Koninklijk Besluit tot eervol ontslag als kapitein bij de vierde compagnie van het tweede bataljon van de afdeling rustende schutterij in de provincie Utrecht, afschrift. 1851 1 stuk 2.2.30.4 Eigendommen en financiën 1174 http://proxy.handle.net/10648/9ef00852-0fad-4cf3-b0a6-ed3373a23eec Staat van uitgaven voor het huishouden. 1832-1836 1 deel 1175-1177 Kasboeken. 1851-1856, 1868 - 1873 3 delen 1175 http://proxy.handle.net/10648/6406e29e-7015-434a-8a89-4def6987b7b2 1851-1853 1176 http://proxy.handle.net/10648/b707312e-fb8d-4da4-8d0d-73d6099febc9 1854-1856 1177 http://proxy.handle.net/10648/2ee87974-8cab-4fe9-92a9-56035782b46c 1863-1873 1178 http://proxy.handle.net/10648/a981c62a-7f76-4154-9836-8b535df953ad Staat van afrekening over 1854 van de nog niet verdeelde boedel van mevr. Corver Hooft-Straalman, grootmoeder van Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. 1854 1 stuk 1179 http://proxy.handle.net/10648/c4f537cd-9df5-45f0-a648-1468706cac51 Staat van de bezittingen van hem en zijn vrouw Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. ca. 1860 1 deel 1180 http://proxy.handle.net/10648/862cc9e0-4351-470c-a66f-e24a8f8f245b Obligatie ten laste van het Ottomaanse keizerrijk. 1865 1 stuk 1181 http://proxy.handle.net/10648/d962c3f0-509e-4392-a998-3c9934817266 Grootboek van zijn effectenbezit. ca. 1872 1 deel 1182 http://proxy.handle.net/10648/e230bd72-a782-4cf7-890a-a863dc1b37af Stukken betreffende de eigendom van een huis in de Rodenburgerstraat, aan de oostzijde van de Oude Gracht te Utrecht, bewoond door Abraham Calkoen en zijn vrouw, met afschriften. 1366-1801 1 omslag 1183 http://proxy.handle.net/10648/f89544a5-5b45-4c06-a88d-0171e769ceb6 Brief van J. Kraaipael betreffende verrichte werkzaamheden in Weesp. 1850 1 stuk 1184 http://proxy.handle.net/10648/a0d6a2fb-dfe6-4f2b-a0ee-46861fae8384 Staat van opgave van het houtgewas op het landgoed Voordaan, met de taxatiewaarden. 1850 1 katern 1185 http://proxy.handle.net/10648/d1f8de27-1e02-4f87-96a8-8273d28f2914 Akte van transport door L. van de Meent van een perceel weiland en bos in Achttienhoven, genaamd de Pottenbakker, aan Abraham Calkoen. 1854 1 katern 1186 http://proxy.handle.net/10648/c9b9e00f-ee7c-440c-95ee-64cbee3a8a48 Besluit van Burgemeester en Wethouders van Utrecht op zijn verzoek inzake het veranderen van de schoorsteen van het huis in de Korte Nieuwstraat nr. F 196 te Utrecht. 1869 1 stuk 1187 http://proxy.handle.net/10648/1a9ff80a-d487-47cd-8162-41bbbb10b03a Eigendomsbewijs van de helft van een perceel land, gelegen in de gemeente Achttienhoven, in de Lokpolder sectie B nrs. 72-77, groot drie bunders en twintig vierkante roeden, voor Abraham baron Calkoen, afkomstig van Abraham Theodore Calkoen. 1872 1 katern 2.2.30.5 Andere onderwerpen 1188 http://proxy.handle.net/10648/86d347fe-c915-4a7d-a64c-cc1451d4ae9f Zakboekje met o.a. vermaningen van zijn moeder en Th. van Theutem. 1813 1 omslag 1189 http://proxy.handle.net/10648/f58f132a-0f6e-44cd-9dd4-5db944c5e89e Schoolschrift van Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. ca. 1815 1 deel 1813 http://proxy.handle.net/10648/dcad265a-f1f1-4b4e-88d8-c1b078e4706e Toneelstuk met aantekeningen door Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. 1821 1 katern 1815 http://proxy.handle.net/10648/daf62817-dc1c-43fe-a24b-1e56ac2a6352 Gedichten en levenswijsheden van de hand van Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. ongedateerd 1 deel 1816 http://proxy.handle.net/10648/1de0aa63-5bdb-460f-be75-2d3c942d65f1 Prenten van borduurpatronen. ongedateerd 2 stukken

Aangetroffen in inv.nr. 1189B.

1817 http://proxy.handle.net/10648/c67f1ee8-8f0b-4225-8d72-565f4c4cb726 Gedichten opgeschreven door Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg, afschrift. ongedateerd 1 deel 1190 http://proxy.handle.net/10648/e71699fb-3344-4ba7-af1b-3377680d4540 Journaal van een reis gemaakt naar Chamonix. ca. 1830 1 katern 1191 http://proxy.handle.net/10648/fa6cf311-a257-43df-b878-cc3763ea9b0a Convocatie voor een optreden van de zangeres Mina Schrickel in Maison de Conversation. 1842 1 stuk 1192 http://proxy.handle.net/10648/12a0e733-b8ef-425e-84f8-d49f89729e7f Gedenkschrift naar aanleiding van het slaan van de 'Protestantsche Gedenk- en Verbondspenning' als protest tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. 1853 1 stuk 1193 http://proxy.handle.net/10648/299950f5-995e-4278-a1c5-502ae33bd976 'Komische Karte vom Kriegsschauplatz Europa aus der Vogelschau', spotprent met betrekking tot de politieke situatie van Europa tijdens de Krimoorlog. 1854 1 stuk 1194 http://proxy.handle.net/10648/6ef11a5c-45c4-4ce4-b499-7132402c4798 Verslagen van reizen door Margaretha Cornelia Wilhelmina Calkoen geboren Snouckaert van Schauburg. 1853-1863 1 omslag 1195 http://proxy.handle.net/10648/88b9cf56-c314-4325-9093-64b1870cf131 Naamkaartje van Margaretha Cornelia Wilhelmina Calkoen, geboren Snouckaert van Schauburg. ca. 1860 1 stuk 1196 http://proxy.handle.net/10648/448f9fc5-8d1f-4676-8d88-b26efe5225f6 'Naamlijst der Edelen', uitmakende de Ridderschap in Gelderland'. 1868 1 stuk 1197 http://proxy.handle.net/10648/d9269d2b-bd1b-4142-a168-e257fba0e38f Naamkaartje van Abraham baron Calkoen. ca. 1870 1 stuk
2.2.31 Cornelia Margaretha Theodora Calkoen (1801-1875)

Dochter van Abraham Calkoen (2.2.29) en Johanna van Weede. Zij trouwde in 1840 Egbertus Theodorus Grothe (1792-1862), zoon van Alexander Jan Grothe en Louise Elisabeth Roosmale. Hij was onder andere zaakgelastigde en consul-generaal in Mexico.

1198 http://proxy.handle.net/10648/b4d9d61c-5fb0-4b64-b5dd-3a694fa21ce8 Dagboek van het ondergaan van een magnetische behandeling. 1819 1 omslag 1199 http://proxy.handle.net/10648/baa242f5-52a1-4908-9d6c-c62e76a88cd5 'Stenographie, système de Taylor', verhandeling over de methode van werken met stenographie. ca. 1830 1 stuk

In het Frans.

1200 http://proxy.handle.net/10648/429f6cd8-f24f-4d18-99cf-37c93130ef5c Aankondiging van haar huwelijk met Egbertus Theodorus Grothe. 1840 1 stuk 1201 http://proxy.handle.net/10648/a57fbbf5-f283-4f2e-b57f-acc8fd653ee1 Annonce van het overlijden van Egbertus Theodorus Grothe. 1862 1 stuk 1202 http://proxy.handle.net/10648/bbce2dfc-69f2-4619-b536-20aa6ab4c8e6 Testamenten van haar. 1862-1868 1 omslag 1203 http://proxy.handle.net/10648/1bb9d9d7-71f4-4e5c-ac7e-0ecaebfc6ea5 Stukken betreffende de gestelde curatele over haar. 1874-1877 1 omslag 1204 http://proxy.handle.net/10648/64955893-d3e8-4ee7-a3f2-9bb5a067da95 Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. 1876 3 delen 1205 http://proxy.handle.net/10648/8b66cf16-50db-40af-bb5d-3a55be5eee0f Stukken betreffende het door Jacob van Dam, consul van de republiek te Smirna, in 1709 ingestelde familiefonds. 1751-1833 1 omslag

Deze stukken zijn door huwelijk in bezit gekomen van de familie Grothe.

1821 http://proxy.handle.net/10648/69700fd4-4b12-4282-bdbe-445ec71c381b Inventaris van haar bezittingen, opgemaakt naar aanleiding van de onder curatele stelling, afschrift. 1874 1 katern
2.2.32 Theodora Johanna Calkoen (1802-1879)

Dochter van Abraham Calkoen (2.2.29) en Johanna van Weede. Zij trouwde in 1843 Pieter van Loon (1801-1873), zoon van Jan Willem van Loon en Philippina Constantia Isabella van Weede. Hij was ingenieur van Waterstaat.

2.2.32.1 Familieleven en financiën 1206 http://proxy.handle.net/10648/30fa5e2b-5695-4edd-b13e-e0515fca9e89 Aankondiging van haar huwelijk met Pieter van Loon. 1843 1 stuk 1207 http://proxy.handle.net/10648/4f8e203e-0e68-4d3c-a5ec-b7fbc2d25c07 Kasboek. 1860-1870 1 deel 1208 http://proxy.handle.net/10648/47673b95-22a7-4067-9968-e0e64f540ebe Gedicht. ongedateerd 1 stuk 2.2.32.2 Nalatenschap 1820 http://proxy.handle.net/10648/55d178af-7396-432b-94c9-e819d1a53437 Testamenten. 1868-1879 5 stukken 1822 http://proxy.handle.net/10648/9396ac0a-0b37-41eb-812c-187deff1fc16 Legaat voor haar kamenier Koosje van Hoorn. 1878 1 stuk 1823 http://proxy.handle.net/10648/c33adad2-b01d-47ea-8883-64e631d7d6db Brief aan haar erfgenamen betreffende enige legaten. 1879 1 stuk 1824 http://proxy.handle.net/10648/290706fd-c4e1-4f5d-b53d-41304defb741 Testament van Pieter van Loon, haar echtgenoot, afschrift. 1879 1 stuk 1825 http://proxy.handle.net/10648/2c1f50ec-f50f-43c5-9bd4-2a631b06685b Akte van boedelscheiding, afschrift. 1879-1880 1 deel 1826 http://proxy.handle.net/10648/1933abba-545d-42fa-a50c-613dc325fecb Brieven van de notaris betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. 1879-1880 1 omslag 1827 http://proxy.handle.net/10648/d89cecde-5653-4953-83ca-48001f4b65f8 Attestatie van Jan Willem Elias van de ontvangst van zijn deel uit de nalatenschap van Pieter van Loon. 1879 1 stuk 1828 http://proxy.handle.net/10648/11ba6542-a42c-4269-adaa-cbdd25b3b963 Staten van de verdeling van souvenirs en huisraad uit haar nalatenschap, klad. 1879 2 stukken 1829 http://proxy.handle.net/10648/e1a24855-06d2-463e-a66e-13b0786b2f4b Stukken betreffende een legaat aan de Nederduits-Gereformeerde en Rooms-Katholieke armen van Blauwkapel en Groenekan. 1879 1 omslag 1830 http://proxy.handle.net/10648/cd215ea8-f9a1-4e5e-94c7-71d80a98efd1 Brieven van diverse personen, waarin zij hun dank uitspreken voor de ontvangen legaten. 1879 3 stukken 1831 http://proxy.handle.net/10648/b45068d5-8549-4c68-a986-019743800254 Brief van de gemeente Utrecht, waarin zij haar dank uitspreekt voor de schenking van een tekening van de hand van wijlen Pieter van Loon. 1879 1 stuk 1832 http://proxy.handle.net/10648/5c59af8b-e30c-445f-bcce-7b5edaf2df7c Stukken betreffende de verkoop van ivoren en bronzen beelden uit haar nalatenschap. 1879-1881 1 omslag 1833 http://proxy.handle.net/10648/ee4c7089-0975-4c36-ac05-d9ad6cb4da53 Stukken betreffende penningen, die betrekking hebben op gebeurtenissen in de familie Van Loon van 1597-1722, gevonden in haar nalatenschap. 1880 3 stukken 1834 http://proxy.handle.net/10648/ba9d5fbe-760a-484b-92c5-09ef2a6e7297 Rondschrijven van Abraham Calkoen aan zijn familie betreffende een officieus legaat aan het Oogleidersgesticht te Utrecht. 1880 1 stuk 1835 http://proxy.handle.net/10648/652fb7c3-9749-4b49-9bae-dc73b29bf3b9 Aantekening van de verkoop van huis, tuin en stal aan de Plompetoren. ca. 1880 1 stuk 1836 http://proxy.handle.net/10648/b12ec95e-a990-4df4-94a9-75f66d276e3b Stukken betreffende geschillen bij het opmaken van de rekening van de nalatenschap. 1894 3 stukken 1842 http://proxy.handle.net/10648/2712db0c-ea43-4bb3-9542-d248a899c80a Brief van Jan Willem van Loon over tekeningen van zijn oom Pieter van Loon, gehuwd met Theodora Johanna Calkoen. 1879 1 stuk 1819 http://proxy.handle.net/10648/41048240-7a86-423b-b65f-00ba0c175659 Testament van Carolina Wilhelmina van Loon, weduwe van Gijsbert Christiaan Craeyvanger van Schagen en den Engh, met proces-verbaal van opening, afschriften. 1866-1867 2 stukken
2.2.33 Maria Margaretha Johanna Calkoen (1823-1910)

Dochter van Abraham baron Calkoen (2.2.30) en Margaretha Cornelia Wilhelmina barones Snouckaert van Schauburg. Zij stierf ongehuwd.

1209 http://proxy.handle.net/10648/cb0ea086-05f4-44c8-9f21-7a79319bc29d Brieven van haar zuster Anna Calkoen en van 'B.D'. 1873, 1879 2 stukken 1210 http://proxy.handle.net/10648/6cbbc3b2-b2bb-4672-bab3-b09bed196656 Staat van de opgave van bezittingen uit de nalatenschap van haar moeder. 1872 1 deel 1211 http://proxy.handle.net/10648/37ff8cf9-2744-4bf4-b969-ac60f9064c50 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Theodora Johanna Calkoen, betreffende het voor haar bestemde gedeelte, uittreksel. 1880 1 katern 1212 http://proxy.handle.net/10648/ac4cef04-149a-43b4-8fc2-2f107c985cca Aanslagen in de vermogensbelasting. 1893-1899 5 stukken 1213 http://proxy.handle.net/10648/dce31edc-ff3e-437c-8a64-28d6409646a3 Aanslagbiljet van de gemeente Utrecht voor de plaatselijke directe belasting naar haar inkomen. 1898 1 stuk 1214 http://proxy.handle.net/10648/d8df50e5-807e-45af-93f1-0a0ae64bfaa1 Testamenten. 1874-1909 1 omslag 1215 http://proxy.handle.net/10648/e5ad4c3d-5bff-4ec5-8daa-cf6a01cf4301 Aankondiging van haar overlijden. 1910 1 stuk 1216 http://proxy.handle.net/10648/dc8fbebd-2e1e-4c12-86fe-946227cea127 Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. 1910, 1915 1 omslag 1217 http://proxy.handle.net/10648/ae61db5f-d803-4cad-a888-43f800d28a6e Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap en die van Wilhelmina Cornelia Caroline Calkoen. 1914-1915 1 omslag 1218 http://proxy.handle.net/10648/e6b36c37-aba1-4151-8620-6478ee1f670d Briefwisseling van notaris H.J. Besier te Utrecht en Elisa Cornelis Unico Calkoen over de afwikkeling van de nalatenschap van Wilhelmina Cornelia Caroline Calkoen en Maria Margaretha Johanna Calkoen. 1913-1915 1 omslag
2.2.34 Abraham Calkoen (1824-1896)

Zoon van Abraham Calkoen (2.2.30) en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. Hij was ambtenaar bij de provinciale Griffie van Utrecht, later bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij trouwde in 1864 Johanna Maria Judith van Doorn (1835-1899).

2.2.34.1 Briefwisseling 1219-1233 Ingekomen en minuten van uitgegane brieven. 1857-1896 4 omslagen, 11 stukken

De inv.nrs.1219-1233 vermelden afzenders en geadresseerden.

1219 http://proxy.handle.net/10648/87769ecd-4600-4630-9de5-a3b5048980b2 N. Amiabel, ongedateerd 1220 http://proxy.handle.net/10648/5b8321bc-cbee-4089-bacf-14beeb8164fd Dirk Bas Backer 1894 1 omslag 1221 http://proxy.handle.net/10648/34f1f338-033c-439f-af0a-a7c9ce02e259 Aarnoud Jan van Beek Calkoen 1869 1222 http://proxy.handle.net/10648/492b62cc-e35b-4ff9-8164-716dea27e541 Abraham baron Calkoen 1866 1223 http://proxy.handle.net/10648/1dd1b03e-af14-4200-90b6-5913bbce1970 G.T.A. Calkoen, ongedateerd 1224 http://proxy.handle.net/10648/20cab860-7b8f-4cb6-a817-d13171ec32ac M.C.W. baronesse Calkoen (zijn moeder) 1857 1225 http://proxy.handle.net/10648/b0b4f547-e83d-462e-a776-f521ecafe645 J.J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge 1895 1226 http://proxy.handle.net/10648/067d4ed0-7fd3-401d-917e-42a5234729d1 A.A. Vorsterman van Oyen 1884-1893 1 omslag 1227 http://proxy.handle.net/10648/2cf0a271-2637-468e-87bd-d4153d4fb5b3 J.A.M. Magé 1885 1228 http://proxy.handle.net/10648/a4fefb19-654c-40a3-af83-bcf875493545 mevr. Nieuwenhuizen-van Winsen 1895 1 omslag 1229 http://proxy.handle.net/10648/6d195fa9-525e-4dec-a97d-30319c6e122d A. de Pinto 1862 1230 http://proxy.handle.net/10648/2c27356f-bc75-4298-ab60-5d3662305dda C.W.L. Regenbogen 1896 1231 http://proxy.handle.net/10648/1e0db01d-b310-4fbc-b1d2-c845f21758d4 Schilder en Teekenkundig Genootschap Kunstliefde 1879 1232 http://proxy.handle.net/10648/4296dbef-2af6-4913-a323-9ad8eca4eba0 J.C. Stuurke 1894-1895 1 omslag 1233 http://proxy.handle.net/10648/74a09efe-6e9c-4d04-b79c-dbf021a01345 T.A.C. van Wijck 1894
1234 http://proxy.handle.net/10648/0c870455-8593-4417-9b4a-8d2b5d2e0b11 Rouwbrieven. 1866-1898 1 omslag

Betreft het overlijden van: Dirk van Akerlaken, 1892; Ottelina d'Ablaing van Giessenburg, 1884; Clara Catharina Bonnn, weduwe van F. van de Poll, 1866; Anna Clotterbooke Patijn van Kloetinge, geboren Calkoen 1893; E.A.H. Coenen van 's-Gravesloot, 1898; Jan Godard Ruolf van Doorn (met duplicaat), 1877; Pieter van Loon, 1873; Geertruid A.J. van Pabst van Bingerden, 1894; Clara Catharina van de Poll, 1883; G.C. Snouckaert van Schauburg, 1893; Henri van de Wal, 1872; A.M.G. van de Wal, geboren Snouckaert van Schauburg, 1886; H.M. van Weede, 1886.

1235-1236 Brieven ingekomen bij zijn vrouw Johanna Maria Judith van Doorn. 1866-1885 2 omslagen 1235 http://proxy.handle.net/10648/835a70ad-5da3-4210-87f8-15fd866acf8f Johanna van Doorn, haar zuster 1873 1236 http://proxy.handle.net/10648/b00c9540-db48-46cb-a996-12b7aa02d245 Van N.N. 1866-1885
2.2.34.2 Familieleven 1237 http://proxy.handle.net/10648/4e90a0f5-d172-4b54-a887-5e6abd963098 Akte van de burgerlijke stand der gemeente Utrecht betreffende de geboorte in 1824 van Abraham Calkoen, uittreksel. 1878 1 stuk 1238 http://proxy.handle.net/10648/cee3b78c-e78c-4d73-ac2a-17b3dc81d33d Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Abraham Calkoen en Johanna M.J. van Doorn, met bijlagen. 1864 1 omslag 1239 http://proxy.handle.net/10648/534c8788-11e0-4ee4-98c6-d5ae45977ffb Stukken betreffende verloving, huwelijk en het 25-jarig huwelijksfeest van hem en Johanna M.J. van Doorn. 1858-1889 1 omslag 1240 http://proxy.handle.net/10648/836cb21e-5661-47cd-ac14-eb779ec4e98b Testamentaire codicillen. 1893-1896 1 omslag 1241 http://proxy.handle.net/10648/6b719188-8230-47be-80ec-1360bb48df74 Stukken betreffende zijn overlijden. 1896-1897 1 omslag 1242 http://proxy.handle.net/10648/e806a9c4-2d4d-40be-b128-49473d9e0161 Stukken betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap. 1897 1 omslag 1243 http://proxy.handle.net/10648/faffe699-0147-4259-a367-a8c3c649f625 Stukken betreffende het overlijden van Johanna M.J. van Doorn. 1899 1 omslag 1244 http://proxy.handle.net/10648/ad57b50a-d45e-47c1-afea-ce1511d13971 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Johanna Maria Judith Calkoen van Doorn. 1899 1 omslag 2.2.34.3 Loopbaan 1245 http://proxy.handle.net/10648/adef6837-33e4-45ae-8dce-17684b78131d Stukken betreffende zijn loopbaan bij de Provinciale Griffie te Utrecht. 1841-1861 1 omslag 1246 http://proxy.handle.net/10648/25b1309a-983f-4eaf-9c0c-5792209fc741 Stukken betreffende zijn loopbaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in 's-Gravenhage. 1860-1890 1 omslag 1247 http://proxy.handle.net/10648/a67970a0-6540-4619-b492-bef139175033 Stukken betreffende zijn pensionering. 1871-1890 3 stukken 2.2.34.4 Overige functies 1248 http://proxy.handle.net/10648/bde18de1-5e25-4c19-81b9-c762ccbf7bb4 Stukken betreffende zijn functie als officier van de dienstdoende schutterij in Utrecht. 1850-1861 1 omslag 1249 http://proxy.handle.net/10648/85bd90b9-ca50-4811-a249-b7adbd9c970b Stukken betreffende zijn functie als majoor van de dienstdoende schutterij te 's-Gravenhage. 1869-1877 1 omslag 1250 http://proxy.handle.net/10648/7da2cdbf-6eba-4faf-a9c1-1f875193568e Uitnodiging voor een diner bij koning Willem III. ca. 1870 1 stuk 1251 http://proxy.handle.net/10648/44e5bd3b-eb04-4a30-868f-a419d463d23b Uitnodiging voor een thé-dansant bij koning Willem III. ca. 1870 1 stuk 1252 http://proxy.handle.net/10648/036f2c57-c19b-4338-adab-9d54607766bb Stukken betreffende de toekenning van het 'Eereteeken' tot beloning van eervolle langdurige werkelijke dienst bij de schutterij. 1873 2 stukken 1253 http://proxy.handle.net/10648/016016a5-d491-4491-8c77-539cccc2a586 Stukken betreffende zijn benoeming tot officier in de orde van de Eikenkroon. 1874 1 omslag 1254 http://proxy.handle.net/10648/7fa690b4-6044-4635-a179-04cdc77d7f8c Brief van baron Van Hardenbroek van Bergambacht, kolonel-commandant van de dienstdoende schutterij van 's-Gravenhage, over diens afscheid als bataljonscommandant. 1877 1 stuk 1255 http://proxy.handle.net/10648/44d3847f-2536-4b27-a232-325e04537ed3 Bataljonsorder gegeven door hem bij zijn afscheid van de dienstdoende schutterij van 's-Gravenhage. 1877 1 stuk 1256 http://proxy.handle.net/10648/6567e86f-6d8f-4221-8d2e-ebf35fe52f35 Brief van het bestuur van het officieren-schietgezelschap van de dienstdoende schutterij te 's-Gravenhage met de mededeling van zijn benoeming tot erelid van voornoemd gezelschap, met diploma. 1879 2 stukken 1840 http://proxy.handle.net/10648/20711c63-5e19-4773-88d8-cbfdcc51395a Brief van het officieren-schietgezelschap te 's-Gravenhage betreffende zijn erelidmaatschap. 1879 1 stuk 1257 http://proxy.handle.net/10648/71f7c1f8-28cb-4bdd-9791-4cea0f173761 Handtekeningen van de aanwezige officieren bij de maaltijd van het officieren-schietgezelschap van de dienstdoende schutterij van 's-Gravenhage. 1879-1884 2 stukken 2.2.34.5 Lidmaatschappen 1258 http://proxy.handle.net/10648/14919fec-7508-41d7-875c-6c2f8e9239d4 Dankbetuiging wegens zijn lidmaatschap van de burgerwacht te Utrecht, opgericht in 1848 als gevolg van de buitenlandse troebelen en ontbonden in 1849. 1849 1 stuk 1259 http://proxy.handle.net/10648/fa1561ec-dbab-44d6-be0e-0a6fdf927374 Dankbetuiging van Burgemeester en Wethouders der gemeente Montfoort voor de inzameling van giften voor de behoeftigen ten gevolge van cholera-epidemie. 1849 1 stuk 1260 http://proxy.handle.net/10648/c9935112-8978-4cea-b453-9ec290884c83 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het teken- en schilderkundig genootschap 'Kunstliefde' te 's-Gravenhage. 1862-1879 3 stukken 1261 http://proxy.handle.net/10648/2d3a2373-77b8-4d5d-872c-284358b8e18b Stukken betreffende het 'Weduwenfonds voor Geëmployeerden tot het Algemeen Bestuur' waarvan hij lid was. 1875 1 omslag 1262 http://proxy.handle.net/10648/623308d3-4b3d-4825-9c65-fac926f1b6df Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Eglise Wallone de la Haye. 1875-1895 6 stukken 1263 http://proxy.handle.net/10648/02322100-184e-472a-aed4-deb4ff4dae2a Brief van het bestuur van het 'Koninklijk Zoölogisch-Botanisch Genootschap' te 's-Gravenhage betreffende zijn verkiezing tot lid in de raad van commissarissen. 1878 1 stuk 1264 http://proxy.handle.net/10648/13ef12bf-3819-4e07-9338-a044b8f5f136 Brief van de secretaris van de 'Vereniging tot verbeetering van de wooningen der arbeidende klasse te 's-Gravenhage' betreffende zijn benoeming tot lid van het bestuur. 1880 1 stuk 1265 http://proxy.handle.net/10648/6277c71b-eb42-4fd1-8fc2-a75617fc44e0 Brief van het bestuur van de vereniging 'De industrieschool voor meisjes te 's-Gravenhage' betreffende zijn benoeming tot lid van het bestuur. 1880 1266 http://proxy.handle.net/10648/61623c66-6fcf-4f92-8dc5-3712b4bfcc13 Brief van het hoofdbestuur van de vereniging 'Eigen Hulp' betreffende zijn verkiezing tot lid van het hoofdbestuur. 1883 1 stuk 1267 http://proxy.handle.net/10648/014886cf-6422-49ee-be57-d6cf7b56d75a Brief van het bestuur 'De Sphinx' met uitnodiging om lid van deze vereniging te worden. 1883 1 stuk 1268 http://proxy.handle.net/10648/248c97b3-c3a5-418c-b860-1fd9b3f03f35 Stukken betreffende zijn regentschap van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te 's-Gravenhage. 1885-1892 2 stukken 1269 http://proxy.handle.net/10648/8395b369-d317-441b-bd3e-4b45f205e1ce Stukken betreffende zijn benoeming tot lid van de gemeenteraad van 's-Gravenhage. 1887 1 omslag 1270 http://proxy.handle.net/10648/f2e36db8-ee3a-4e9f-98e1-564d18904d50 Brief van het bestuur van de 'Inrichting voor Doofstommen Onderwijs' te Rotterdam met mededeling van diens benoeming tot correspondent van deze vereniging. 1889 1 stuk 1271 http://proxy.handle.net/10648/435edb77-6911-4444-b478-034d8e4004af Brief van de secretaris van de 'Haagsche Kookschool' betreffende zijn benoeming tot lid van het bestuur. 1891 1 stuk 1272 http://proxy.handle.net/10648/7714325b-fc84-49bc-b9e3-7b4854c52120 Brief van de secretaris van het departement 's-Gravenhage van de 'Maatschappij tot Nut van het Algemeen' betreffende zijn benoeming tot commissaris voor het nazien van de rekeningen en verantwoording van de commissie van beheer over de bewaarschool over het jaar 1894-1895. 1894 1 stuk 1273 http://proxy.handle.net/10648/d610b7af-502c-44ba-bea4-676d9c37256d Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de heren edelen representerende de ridderschap van de provincie Utrecht. 1895-1896 10 stukken 2.2.34.6 Eigendommen en financiën 1274 http://proxy.handle.net/10648/a4501e9b-1d87-40eb-b635-6bf2558ee11e Brief van zijn schoonzuster Johanna van Doorn, weduwe Van Akerlaken, over de afwikkeling van de nalatenschap van professor G. Vrolik. ca. 1860 1 stuk 1275 http://proxy.handle.net/10648/d749ae68-e7a6-4b05-9113-35c8124b547f Staten houdende opgave van hetgeen hij heeft geërfd van zijn ouders en zijn tante C.M.T. Grothe, geboren Calkoen. ca. 1875 3 stukken 1276 http://proxy.handle.net/10648/ee277c56-8d79-409a-94ae-15a6b6971a8d Kasboek. 1893-1896 1 deel 1277 http://proxy.handle.net/10648/aab3251a-6df4-4803-91b1-d5afa79f0fbd Rekeningen en kwitanties. 1864-1896 1 omslag 1278 http://proxy.handle.net/10648/35e805c4-4691-4a05-bfd6-03f33e82b6bf Lijst van dienstbodes met hun lonen. 1864-1876 1 deel 1279 http://proxy.handle.net/10648/51ee16c5-4c1f-4206-8a5c-0c0136da514c Spaarbankboekje van J.M.J. van Doorn bij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 1837-1851 1 deel 1280 http://proxy.handle.net/10648/7a5f5233-99cd-4be3-b9eb-2e59f694be8d Grootboek van het effectenbezit van J.M.J. van Doorn, bijgehouden door haar vader E.C.U. van Doorn. 1860-1864 1 deel 1281 http://proxy.handle.net/10648/06f59e50-8c5a-43d7-bf7f-34ca997144d2 Kasboek betreffende de goederen van J.M.J. van Doorn, bijgehouden door haar vader. 1860-1864 1 deel 1282 http://proxy.handle.net/10648/3c329fc6-8819-4199-a36a-34c73d134c10 Stukken betreffende het grondbezit van J.M.J. van Doorn, in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. 1864-1865 1 omslag 1283 http://proxy.handle.net/10648/384c7a15-f8ac-4296-8da1-2318d99f2428 Stukken betreffende grondbelastingen en polderlasten over goederen van J.M.J. Calkoen, geboren Van Doorn, in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. 1879, 1881 1 omslag 2.2.34.7 Andere onderwerpen 1284 http://proxy.handle.net/10648/26efdfe4-78f9-4983-9ddf-c5ba0ffe7942 Foto van Abraham Calkoen. ca. 1890 1 stuk 1285 http://proxy.handle.net/10648/1d0557fe-e69f-49cf-a153-b846d5d4dabd Wapenafbeeldingen van hem en Johanna M.J. van Doorn. ca. 1900 1 stuk 1286 http://proxy.handle.net/10648/965b54b2-994c-4ace-bbff-789db264c53e Krantenknipsels betreffende de familie Calkoen 1866-1899 1 omslag 1837 http://proxy.handle.net/10648/395ca068-45be-4612-bc24-56f27d89cc1c Brieven van Godard van Doorn aan zijn zuster Johanna. 1864, 1877 2 stukken 1838 http://proxy.handle.net/10648/f2891df8-2956-44a5-92ea-67343080b815 Brief van Van Weede van Dijkveld. 1867 1 stuk 1287 http://proxy.handle.net/10648/cb6e7edd-14d7-4077-ad1a-47a44b996c6c Uitnodiging tot het bijwonen van een dejeuner naar aanleiding van het huwelijk van W.H.P. Calkoen en Theodora Wilhelmina de Balbain van Doorn. 1874 1 stuk 1839 http://proxy.handle.net/10648/9638a862-0f8c-4e9f-925a-368c4fd71e06 Uitnodiging van de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht aan mevrouw Van Doorn voor het bijwonen van een dejeuner, aangeboden aan prins Hendrik en diens echtgenote. 1878 1 stuk 1288 http://proxy.handle.net/10648/375e8623-ade9-46d1-9a7f-0dfa67fa5915 Stukken betreffende de herdenking van de Unie van Utrecht in 1879 en de oprichting van een standbeeld ter herinnering aan graaf Jan de Oude van Nassau. 1878-1880 1 omslag 1289 http://proxy.handle.net/10648/6f9dfd05-5897-4b57-9fd5-e4e45e0fb435 Stukken betreffende de inschrijving van leden van de familie Calkoen in het filiatieregister van de Nederlandse adel bij de Hoge Raad van Adel. 1878-1897 2 stukken 1290 http://proxy.handle.net/10648/4f076c7c-86ef-4f03-b618-07d5da57e6b9 Kaartjes van E.C.V. Calkoen en Judith Calkoen met gelukwensen voor hun moeder voor haar verjaardag. 1879 2 stukken 1841 http://proxy.handle.net/10648/a194282a-eac8-4154-a5cd-d9bea145de4b Brief aan het schilder- en tekenkundig genootschap 'Kunstliefde' te Utrecht met dankbetuiging voor zijn benoeming tot honorairlid, klad. 1879 1 stuk 1843 http://proxy.handle.net/10648/ae0fc0e1-9b60-4a52-8646-d4a3386bd6aa Brief van Theodoor Calkoen. 1879 1 stuk 1844 http://proxy.handle.net/10648/3b4fea6d-ede1-4221-a1e7-2fb091f0fa10 Brieven betreffende de uitbreiding van het graf van de familie Calkoen aan de Groenekan. 1879-1880 5 stukken 1845 http://proxy.handle.net/10648/57fb6041-fb75-4b8c-86e9-820e614d316a Telegram en naamkaartje van J. Philip van der Kellen, directeur van 's Rijks Prentenkabinet. 1880 2 stukken 1291 http://proxy.handle.net/10648/2fb95775-70dd-41cd-9ca3-c95a2f47668a 'Geneesmiddel tegen de anderdaagsche koorts' en 'recept voor maagdrank' gegeven aan J.M.J. van Doorn. ca. 1880 1 omslag 1846 http://proxy.handle.net/10648/568b0ac4-752f-45ab-80e6-d7e3a30c7d41 Rouwbrief van C.M.M. van de Poll met mededeling van het overlijden van haar echtgenoot M.M. van Asch van Wijck. 1882 1 stuk 1847 http://proxy.handle.net/10648/4546c153-888d-4df1-a0e7-022224cb2685 Stukken betreffende opgave van de verdeling tussen leden van de familie Calkoen van loten in de geldlening van het Paleis voor Volksvlijt. ongedateerd 2 stukken 1292 http://proxy.handle.net/10648/aa5c3cf4-bd96-47ef-aa76-4d975c5ae8cc Stukken betreffende zijn voogdij over de minderjarige kinderen van Carel Ricus Mercus en Agnes Maria Gerardina Calkoen. 1890-1894 1 omslag 1293 http://proxy.handle.net/10648/4a3fc81d-94bd-4d68-8143-92e528c2220b Gelukwens van de 'Algemene Nederlandsche Vrouwenvereniging Arbeid', afdeling 's-Gravenhage aan koningin-regentes Emma, afschrift. 1897 1 katern 1294 http://proxy.handle.net/10648/0ad165fd-31ac-43f6-a47d-553bd5b7b597 Opstellen door Abraham Calkoen betreffende de geschiedenis der Israëlieten, Grieken en Romeinen. ca. 1840 1 katern 1295 http://proxy.handle.net/10648/3844ed90-a386-4a8e-b9bf-a41430d2559a Aantekeningen betreffende de staatkundige verdeling van Europa na 1815. ca. 1840 1 katern 1296 http://proxy.handle.net/10648/0b66c521-3696-4dbd-88f2-a0de1a0234e6 'Un Calendre pour le siecle 1801-1899'. ca. 1850 1 stuk

In het Frans.

1297 http://proxy.handle.net/10648/1fae5d6a-58b6-47f8-908d-10b7e2017045 'Chronologie van Johanna Maria van Doorn', opstellen betreffende de geschiedenis van Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Rusland en kerkgeschiedenis, chronologische opgetekend vanaf [ ] tot 1795 door J.M.J. van Doorn. 1851 1 deel 1298 http://proxy.handle.net/10648/2bdd38c1-608c-4560-85dd-75595dbeb4fc Gedichten, tekeningen en opstellen van Abraham Calkoen en J.M.J. van Doorn. ca. 1850 - 1890 1 omslag 1299 http://proxy.handle.net/10648/08f4c4e5-57ad-4818-8c41-6a5fff2580cb Foto van prof.dr. Gerardus Vrolik, geschonken aan Abraham Calkoen. 1866 1 stuk 1300 http://proxy.handle.net/10648/b44038db-4a2c-4fd8-9098-526ea2878322 Plattegronden van het pand Zeestraat 90, later 100 te 's-Gravenhage, bewoond door de familie Calkoen. ca. 1890 4 stukken 1301 http://proxy.handle.net/10648/22d21fae-5bfe-4496-bbd7-d4f4cd7f2cff Foto's van het huis Javastraat nummer 52. 1915 en ongedateerd 2 stukken

Dit was de woning van A. Calkoen.

1302 http://proxy.handle.net/10648/b9fc5515-6c6f-4484-9b5f-d067b28e3657 Treinkaartjes enz. verzameld door Abraham Calkoen en J.M.J. van Doorn. 1896 en ongedateerd 1 omslag
2.2.35 Godert Theodoor Adriaan Calkoen (1824-1900)

Zoon van Abraham Calkoen (2.2.30) en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. Hij was rijksontvanger. Hij trouwde in 1852 Johanna Helena Florentina Buttingha Wichers (1824-1902).

1303 http://proxy.handle.net/10648/8b39e7a2-a620-4315-a844-59a4316ada8b Stukken van hem in zijn functie van rijksontvanger. 1844-1852 1 omslag 1304 http://proxy.handle.net/10648/39c72b68-6a51-466e-b0ea-3fafef7c9188 Annonce van zijn overlijden. 1900 1 stuk
2.2.36 Johanna Cornelia Calkoen (1827-1874)

Dochter van Abraham Calkoen (2.2.30) en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. Zij stierf ongehuwd.

1305 http://proxy.handle.net/10648/28896bb5-78a6-4dc4-9634-953516aebf55 Brieven van haar moeder. 1863 3 stukken 1306 http://proxy.handle.net/10648/81fcc510-b84d-4d72-9376-8a5be05ddb39 Annonce van haar overlijden. 1874 1 stuk 1307 http://proxy.handle.net/10648/faf15bb4-595f-476f-9415-a1a1239bad2c Akte van de burgerlijke stand der gemeente Utrecht van haar overlijden. 1875 1 stuk 1308 http://proxy.handle.net/10648/6ad886b4-3cae-47f4-93a5-958b768c93c0 Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. 1875 1 omslag
2.2.37 Adelaïde Jeanne Calkoen (1830-1908)

1. Dochter van Abraham Calkoen en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. Zij stierf ongehuwd.

2. Zie ook inv.nr. 1325.

1309 http://proxy.handle.net/10648/b3f22906-26a4-4009-a953-e41d4809d406 Brief van Caroline Constance Calkoen aan haar. ca. 1870 1 stuk 1310 http://proxy.handle.net/10648/11b280a0-1cb7-4964-a828-9cb7c1aadd16 Staat houdende opgave van de goederen die zij heeft geërfd van haar moeder. ca. 1870 1 stuk 1311 http://proxy.handle.net/10648/e22b2653-bc6d-4ec2-b2b4-d94d58cc50d7 Testamenten. 1874-1888 1 stuk 1312 http://proxy.handle.net/10648/45fa3d16-4d92-4087-aa91-c2b0f3bf4d85 Staat van opgave van hetgeen door haar is geërfd van haar vader. ca. 1875 1 stuk 1313 http://proxy.handle.net/10648/c6cc6cbb-1b7f-4d5e-9e50-636222e61124 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van T.J. Calkoen, uittreksel. 1880 1 katern 1314 http://proxy.handle.net/10648/a1cab834-3c00-4e3a-8fd6-211ec26cd285 Stukken betreffende het in bruikleen afstaan van twee glazen bekers, met het gegraveerd wapen van stadhouder Willem IV aan het gemeentemuseum te Utrecht. 1901 2 stukken
2.2.38 Wilhelmina Cornelia Caroline Calkoen (1832-1914)

1. Dochter van Abraham Calkoen (2.2.30) en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. Zij stierf ongehuwd.

2. Zie ook inv.nrs. 1227 en 1228.

1315 http://proxy.handle.net/10648/d6fe22a4-fa7b-41ed-93dd-d4eba52b2e99 Brieven van haar moeder aan haar en haar zuster Adelaïde. 1865 2 stukken 1316 http://proxy.handle.net/10648/1379feb8-2539-43df-864f-66adc319e231 Brief van Abraham Calkoen. 1893 1 stuk 1317 http://proxy.handle.net/10648/14ad775b-271d-4631-854b-82fafba9da31 Stukken betreffende een legaat van douairière Backer, geboren Dedel, voor haar moeder en haarzelf. 1851 3 stukken 1318 http://proxy.handle.net/10648/54a600cc-2748-47f5-a8d5-6ea425eedc9d Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van T.J. Calkoen, uittreksel. 1880 1 katern 1319 http://proxy.handle.net/10648/3bc1dd62-5991-4bef-8626-1de34a713667 Financiële bescheiden. 1894-1915 1 omslag 1320 http://proxy.handle.net/10648/76300425-d722-45f8-a145-149e942c154d Testamenten. 1874-1913 4 katernen 1321 http://proxy.handle.net/10648/fc5ae1eb-6042-4de0-87d6-0738e94a0279 Inventaris van haar nalatenschap, afschrift. 1914 1 deel 1322 http://proxy.handle.net/10648/57a4bd9c-09e6-4dde-85fb-a643f4aa9661 Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. 1914-1915 1 omslag 1850 http://proxy.handle.net/10648/f2fe1c23-f52d-412f-a3ac-b6289a80a519 Inventaris van de door haar nagelaten boedel, met kladstaatjes. ca. 1914 3 stukken
2.2.39 Agnes Maria Gerardine Calkoen (1830-1867)

Dochter van Abraham Calkoen (2.2.30) en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. Zij trouwde in 1861 Carel Ricus Merkus (1834-1915). Na haar dood hertrouwde hij haar zuster Caroline Constance Calkoen (1843-1927), zie onder rubriek 2.2.44.

1323 http://proxy.handle.net/10648/68fa072b-b5d9-4965-8117-f6dd95bd70e6 Brieven van haar moeder. 1816-1864 en ongedateerd 5 stukken 1324-1325 Brieven aan Carel Ricus Merkus. 1861-1867 en ongedateerd 1 omslag, 1 stuk 1324 http://proxy.handle.net/10648/748eb7a7-e252-42bc-88de-e59b945fab72 M.C.M. Calkoen, zijn schoonmoeder 1861 en ongedateerd 1 omslag 1325 http://proxy.handle.net/10648/0348d5ce-3c3f-4da6-9b38-bdd73235d358 Pieter van Loon 1867 1 stuk --- -.

De inv.nrs. 1326-1333 en 1848 zijn geplaatst onder de rubriek 2.2.44.

2.2.40 Anna Calkoen (1834-1893)

Dochter van Abraham Calkoen (2.2.30) en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. Zij trouwde in 1857 Johan Cornelis Clotterbooke Patijn, heer van Kloetinge (1832-1876).

1334 http://proxy.handle.net/10648/215ef1e3-ffd4-40e3-9ec4-12d247ac1bf3 Brief van haar moeder. 1861 1 stuk 1335 http://proxy.handle.net/10648/e3c0b887-1467-4559-aa52-88dbc49d97ea Annonce van het overlijden van J.C. Clotterbooke Patijn van Cloetinge, met grafrede gehouden door D. graaf van Limburg Stirum op de begraafplaats in de Groenekan te Utrecht op 10 januari 1876. 1876 1 stuk
2.2.41 Theodorus Cornelis Calkoen (1835-1893)

Zoon van Abraham Calkoen (2.2.30) en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. Hij trouwde in 1865 Adèle Justine Philippine Verhorst (1839-1921).

1336 http://proxy.handle.net/10648/e664f513-7cfc-4a8a-adce-15cf738359b4 Menukaartje van het diner gegeven ter gelegenheid van hun huwelijk. 1865 1 stuk
2.2.42 Alfred Dignus Jean Calkoen (1838-1898)

Zoon van Abraham Calkoen (2.2.30) en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. Hij trouwde in 1866 Elisabeth Adriana Henriëtte Coenen van 's-Gravensloot (1843-1898).

1337 http://proxy.handle.net/10648/22ea428e-ff0d-4804-a804-51d7900e4c26 Stukken betreffende hun huwelijk. 1866 2 stukken 1338 http://proxy.handle.net/10648/4cdac2ce-46c4-472d-a6f2-cb9db4d7e522 Kwartierstaat van hem. ca. 1870 1 stuk 1339 http://proxy.handle.net/10648/3432a8d0-7b29-4441-86f7-93cafee9e66a Annonce van zijn overlijden. 1898 1 stuk
2.2.43 Willem Hendrik Pieter Calkoen (1840-1912)

Zoon van Abraham Calkoen (2.2.30) en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. Hij trouwde in 1874 Theodora Wilhelmina de Balbain van Doorn (1846-1878) en hertrouwde in 1882 Florentine Cornelie Marguérite Réthaan Macaré (1846-1920).

1340 http://proxy.handle.net/10648/6df50e35-f045-4889-8b51-220a3c194a1b Menukaarten van het diner gegeven ter gelegen van zijn huwelijk met Florentine Réthaan Macaré. 1882 22 stukken
2.2.44 Caroline Constance Calkoen (1843-1927)

1. Dochter van Abraham Calkoen (2.2.30) en Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg. Zij trouwde in 1869 Carel Ricus Merkus (1834-1915), weduwnaar van haar zuster Agnes Maria Gerardine Calkoen (1830-1867).

2. Zie onder 2.2.39.

1326-1332 Brieven aan Caroline Constance Calkoen. 1859-1870 2 omslagen, 5 stukken 1326 http://proxy.handle.net/10648/323e7a71-2010-452d-80e1-214cfa9c3076 Willemine van den Bosch 1867 1327 http://proxy.handle.net/10648/c2b66fd8-6585-43c0-9d43-4f93eb928133 Adelaïde Jeanne Calkoen, haar zuster, ca. 1864 1328 http://proxy.handle.net/10648/60748c38-2129-4644-8189-f4a7333aab00 A.D.J. Calkoen, ca. 1859 1329 http://proxy.handle.net/10648/af63ca7b-cc12-4406-b927-85d10c145186 Johanna Cornelia Calkoen, haar zuster 1865 1330 http://proxy.handle.net/10648/b1d436ed-503f-4632-99b2-9c998e69d8a5 Jules Laurent Nicolas Calkoen, haar neef 1858-1861 1 omslag 1331 http://proxy.handle.net/10648/ab44539b-a0fd-4f3e-9308-709e87ad4999 M.C.W. Calkoen, haar moeder 1860-1870 1 omslag 1332 http://proxy.handle.net/10648/04b60bce-cc49-4bf4-a7e2-d3eb12245904 Maria Margaretha Johanna Calkoen, haar zuster, ca. 1860 1848 http://proxy.handle.net/10648/632ee98d-9f04-44e4-bedc-9f5463687300 Brief van haar broer Abraham Calkoen. 1861 1 stuk 1333 http://proxy.handle.net/10648/a4b4adbb-3698-49e2-a903-ea1fa920a250 Aankondiging van haar overlijden. 1927 1 stuk
2.2.45 Margaretha Cornelia Wilhelmina Calkoen (1866-1941)

Dochter van Abraham Calkoen en Johanna Maria Judith van Doorn. Zij stierf ongehuwd.

1341 http://proxy.handle.net/10648/b1ea9779-d9d9-427b-982a-a7e407e3e355 Rouwbrieven. 1900-1920 1 omslag

Betreft het overlijden van: A.J. Snouckaert van Schauburg, 1900; G.T.A. Calkoen, 1900; A.J. Calkoen, 1908; W.H.P. Calkoen, 1912; W.C.C. Calkoen, 1914; Patijn Hangest d'Ivoy van Houten, geboren Clotterbooke, 1917; E.G.A. Snouckaert van Schauburg, 1917; W.H.P. Calkoen, geboren Réthaan Macaré, 1920.

1342 http://proxy.handle.net/10648/4f8d2292-465f-42b9-a249-674b0b7958c5 Stukken betreffende haar lidmaatschap van de Eglise Wallone de la Hay. 1885 en ongedateerd 2 stukken 1343 http://proxy.handle.net/10648/6fc2c700-93a2-453e-895b-583e237abf07 Bewijs van Nederlanderschap. 1923 1 stuk 1851 http://proxy.handle.net/10648/4f48a32e-3eb9-4ee3-9b1f-cd7e42ec3a51 Paspoort voor de periode 1930-1938. 1930 1 stuk 1344 http://proxy.handle.net/10648/492eedc7-6f52-41cc-8c5d-11e03550538b Stukken betreffende de door haar opgerichte stichting 'Zonnewende'. 1933 1 omslag 1853 http://proxy.handle.net/10648/4cff1b17-6fa4-4c62-b321-0e65b781e69a Akte van haar geboorte in 1866, uittreksel uit het register van de burgerlijke stand. 1940 1 stuk 1345 http://proxy.handle.net/10648/3ad9bc1f-9bdf-489b-abe1-22d7a779123c Annonce van haar overlijden. 1941 1 stuk 1877 http://proxy.handle.net/10648/49079111-3149-4076-9099-04c1f216c2f9 Stukken betreffende haar overlijden. 1941-1951 1 omslag 1346 http://proxy.handle.net/10648/be9ffa54-02a4-4a65-bf25-4ef40291d919 Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap. 1941 1 omslag 1854 http://proxy.handle.net/10648/b86a63f8-e439-44c1-8d84-f30120faa4e6 Ansichtkaarten van de huizen die door haar en Judith Calkoen zijn bewoond. ongedateerd 2 stukken
2.2.46 Elisa Cornelis Unico Calkoen (1869-1935)

Zoon van Abraham Calkoen (2.2.34) en Johanna Maria Judith van Doorn. Na te zijn afgekeurd voor zijn geambieerde loopbaan bij de Koninklijke Marine was hij onder andere betaalmeester in Sas van Gent, Maastricht en andere plaatsen. Hij trouwde in 1898 Hendrika Wilhelmina Keurenaer (1874-1949).

2.2.46.1 Briefwisseling 1347-1366 Brieven aan Elisa Cornelis Unico Calkoen. 1888-1934 10 omslagen, 10 stukken 1347 http://proxy.handle.net/10648/86b526bc-eca3-4b3c-99ec-8f97a7b297b8 J.F. van Bemmelen 1928-1930 1348 http://proxy.handle.net/10648/dc964c66-5a6f-4dea-aa23-f13219683967 E. Boliere 1899 1 stuk 1349 http://proxy.handle.net/10648/7a9322ba-0b04-477f-b5f2-8477347762b9 Abraham baron Calkoen 1888-1896 1350 http://proxy.handle.net/10648/adfc0aa3-d6df-473f-bf17-e3b40ed3ad53 Abraham Calkoen 1930-1934 1351 http://proxy.handle.net/10648/2eb17876-19ea-49da-b87c-e2a42738de7b Johanna Jacoba Alberta Calkoen 1932 1 stuk 1352 http://proxy.handle.net/10648/55935bed-6c07-4e08-bf92-9941e50306ab Calkoen, geboren Van Doorn 1898 1 stuk 1353 http://proxy.handle.net/10648/45855228-9926-487a-9b03-b807120024fa Judith Calkoen 1898-1910 1354 http://proxy.handle.net/10648/01e9fcba-878d-4d2b-bec0-60762fabbfe9 L. Calkoen 1899-1919 1355 http://proxy.handle.net/10648/a4b003ec-13b6-43c9-be3c-e5374651cc70 M.C.W. Calkoen 1896 1356 http://proxy.handle.net/10648/e9d0a0f5-8264-4e4b-996f-5d5132d74510 M.M.J. Calkoen 1899 1 stuk 1357 http://proxy.handle.net/10648/ab1431e8-69f9-4c39-b009-e1d36b31eb8c Nicolaas Jan Calkoen 1900 1 stuk 1358 http://proxy.handle.net/10648/cf83ca6f-cda4-4f20-9c4b-9e0b83b13117 Eglise Wallone de la Haye 1899 1 stuk 1359 http://proxy.handle.net/10648/afa4b69b-d95a-46c9-b777-d2c8ce0492a8 John E. Elias 1903 1 stuk 1360 http://proxy.handle.net/10648/cabe542b-47e3-449f-9232-1473a5c417d1 Nederlandse gezant in Warschau 1927 1361 http://proxy.handle.net/10648/65493a01-ed73-4695-ba33-6cd893c61141 H. de la Fontaine Verwey 1928 1 stuk 1362 http://proxy.handle.net/10648/47555203-27ea-4da7-bad8-84df7b47167f Miesje Limburg Stirum-van Heemstra 1932 1 stuk 1363 http://proxy.handle.net/10648/9f32978b-bee3-45a6-9e3f-d9ad444c593c mr. B.W.F. van Riemsdijk 1902-1903 1364 http://proxy.handle.net/10648/db6f16a2-7eb5-45bd-9e00-4240bbd16c01 D. Roëll 1927 1365 http://proxy.handle.net/10648/e968f2bf-4085-42b1-99cf-257da07ff1af E. Snouckaert van Schauburg 1909 1366 http://proxy.handle.net/10648/8ce3950b-5589-48df-8860-0a80f5105c00 H. van Wijk 1918 1 stuk 1367 http://proxy.handle.net/10648/fffe5e3c-cfee-4f30-8c90-39d23f2ff65a Uitnodiging tot een maaltijd naar aanleiding van de verloving van Willem van Doorn en Johanna van der Kemp. 1879 1 stuk 1368 http://proxy.handle.net/10648/0c69464e-202b-4879-84ad-44afd5f4fd90 Huwelijksaankondigingen. 1894-1920 1 omslag

Het betreft de huwelijken van Alfred Abraham Calkoen van Limmen en Charlotte Judith Gerlings, 1894; M.A.E.S. Wrotnowski en J.J.A. Calkoen, 1897; R.E. Dittlinger en J.C.E.A. Calkoen van Limmen, 1898; G.H. Bierman en A.J.A. Calkoen, 1900; Th.W.C. Calkoen en H.F. gravin Schimmelpenninck, 1920.

1369 http://proxy.handle.net/10648/0e44de94-afc8-4418-a3b3-213dd121d9a2 Overlijdensberichten. 1892-1930 1 omslag

Het betreft het overlijden van Dirk van Akerlaken, 1892; M.M.J. Calkoen, 1910; W.C.C. Calkoen, 1914; A.M. van Doorn, 1918; T.C. van Doorn, 1921; K.G. van Toulon van der Koog, 1930.

2.2.46.2 Familieleven en loopbaan 1370 http://proxy.handle.net/10648/a596e824-eadc-4bb4-a007-12cef472a922 Akte van zijn geboorte in 1869, uittreksel uit het register van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage. 1869 1 stuk 1371 http://proxy.handle.net/10648/fe2d0353-5d81-49e1-9a2f-bb5931aa2ab5 Stukken betreffende de 'Bijzondere School voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs' waar hij onderwijs heeft gevolgd. 1881-1884 8 stukken 1372 http://proxy.handle.net/10648/e854f253-bf81-4ed8-a62f-97c9ca790b6b Stukken betreffende zijn opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord en het 50-jarig bestaan daarvan. 1884-1904 1 omslag 1373 http://proxy.handle.net/10648/7d9f888b-8bfd-45cf-a663-c89f0ff71352 Stukken betreffende zijn ambtelijke loopbaan. 1891-1901 1 omslag 1374 http://proxy.handle.net/10648/0fe98229-a7b7-4684-b543-7511c633977e Missive van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan hem houdende definitieve vrijstelling van dienst bij de schutterij. 1894 1 stuk 1375 http://proxy.handle.net/10648/914c1282-46de-4cc8-9548-1935432f4ad8 Stukken betreffende zijn huwelijk met H.W. Keurenaer. 1898 1 omslag 1376 http://proxy.handle.net/10648/2f897206-269a-4fa4-8554-e9f1bbf56afe Trouwboekje. 1898 1 deel 1377 http://proxy.handle.net/10648/883048b2-25a5-4358-b002-af2c8fedf839 Gelukwens naar aanleiding van hun 12,5 jarig huwelijksfeest van hun kinderen, Abraham, Willem Hendrik en Elisa Cornelia Unica. 1910 1 stuk 1378 http://proxy.handle.net/10648/dfeae064-bea6-4de8-926d-d824eb48c89e Gelukwens van haar dochter Elisa Cornelia Unica Calkoen naar aanleiding van hun 30-jarig huwelijksfeest. 1928 1 stuk 1379 http://proxy.handle.net/10648/fee74f36-e8c2-4dd8-804b-f3b6b446e7ff Paspoorten van hem en zijn echtgenote. 1931 2 delen 1380 http://proxy.handle.net/10648/cf871126-a77e-4da0-8f12-f96768520418 Stukken betreffende zijn overlijden en de begrafenis. 1935 1 omslag 1381 http://proxy.handle.net/10648/7047ead1-fe94-4652-81f6-bf2d8060dded Verklaring van Nederlandschap gegeven door de burgemeester van Gorssel aan H.W. Calkoen-Keurenaer. 1940 1 stuk 1382 http://proxy.handle.net/10648/e5f7a9c7-d950-4356-8135-2d349077bc06 Stukken betreffende het overlijden van H.W. Calkoen-Keurenaer. 1949 1 omslag 2.2.46.3 Overige functies 1383 http://proxy.handle.net/10648/cf6588e9-49d5-44ba-9c1f-b778f5063625 Brief van de secretaris van het college van kerkvoogden der Nederlandse Hervormde Kerk te Roermond aan hem betreffende diens afscheid als lid van dat college. 1904 1 stuk 1384 http://proxy.handle.net/10648/69a5f2ad-7beb-45cc-a23c-f39c3d74287f Stukken betreffende het college van regenten over de gevangenissen te Zutphen. 1907-1935 6 stukken 1874 http://proxy.handle.net/10648/34b6694c-e617-420d-b891-1db75f755aef Krantenknipsel met bericht van zijn ontslag als voorzitter van het college van regenten over gevangenissen te Zutphen. 1934 1 stuk 1385 http://proxy.handle.net/10648/11b39c1e-1565-48c0-97df-5389db0f46b5 Stukken betreffende E.C.U. baron Calkoen als lid van de Johanniter Orde. 1912-1935 1 omslag 1386 http://proxy.handle.net/10648/b42701d7-9f41-4aef-a14c-b9cc0df99ee4 Stukken betreffende de Vereniging tot stichting en instandhouding van een christelijk lyceum voor Zutphen en omstreken. 1917-1935 3 stukken 1387 http://proxy.handle.net/10648/28e3ceb3-a434-44ab-bc2e-ff80b4dcc099 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de heren edelen representerende de ridderschap van Utrecht. 1922-1935 8 stukken 1388 http://proxy.handle.net/10648/ae7ee58c-33ba-47da-9baf-23000e2004ae Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Nederlandse Mettray. 1927-1935 3 stukken 1389 http://proxy.handle.net/10648/7e7cf96a-b07d-4703-9810-59ddc2864b37 Krantenknipsel met een verslag van de jaarvergadering van de afdeling Zutphen van het 'Nederlandse Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen'. 1935 1 stuk 1390 http://proxy.handle.net/10648/ea646801-fdf4-4573-bcce-0630d4cefd92 Dankbetuiging van het bestuur van de Nederlandse Gustaaf Adolf vereniging, afdeling Zutphen, voor hem voor bewezen diensten als bestuurlid. 1935 1 stuk 2.2.46.4 Financiën en goederenbezit

Zie ook inv.nr. 1406-1408.

1391 http://proxy.handle.net/10648/eac65cb2-d2fc-42d2-a141-e3abb60fcefa Financiële bescheiden. 1898-1934 1 omslag 1392 http://proxy.handle.net/10648/ee8ef7d3-503f-4c7b-ba59-b5e15bc96042 Brief van E.J. Korthals, advocaat en procureur, met verzoek om te onderzoeken of er leden van de familie Calkoen bestaan die in de tiende graad verwant zijn met Johan van Halmael, met bijlagen. 1921 1 omslag 1393 http://proxy.handle.net/10648/e522019d-791f-4be1-9c25-23e67b17cc0c Stukken betreffende het landbezit in Woerden. 1922-1924 1 omslag 1394 http://proxy.handle.net/10648/63e5ae85-21e6-4953-afa6-d0beca958d4e Briefwisseling met notaris L.G. James over een perceel land gelegen in Westbroek. 1924-1936 1 omslag
2.2.46.5 Andere onderwerpen 1395 http://proxy.handle.net/10648/394e1896-b5d0-40e6-951e-0758762de28e 'Premier livre de Lecture où Choix de plusieurs histoirettes amusantes et morales', leesboekje voor kinderen die nog slechts weinig kennis van de Franse taal bezitten. 1849 1 deel

In het Frans.

1396 http://proxy.handle.net/10648/e2b66d96-6e71-4179-b7ed-2db1b6de1e92 Jeugdgedichten gericht aan zijn ouders. 1876-1877 2 stukken 1397 http://proxy.handle.net/10648/20926c88-952e-41b1-948d-21ca40ba4f80 Manuscript van de roman 'Mathilde de Rouville ou l'enfant adoptief', aangeboden aan hem. ca. 1900 1 omslag

In het Frans.

1398 http://proxy.handle.net/10648/25127df7-a4cb-44e4-8f48-de6084154213 Advertentiepapier van Barclay, heraldic engraver, Gerard Street, Soho, Londen. ca. 1900 1 stuk 1399 http://proxy.handle.net/10648/01192409-3c3a-407a-af5b-475750449ab3 Journaal van een reis naar Italië. 1901 1 deel 1400 http://proxy.handle.net/10648/c3e423c8-3091-4799-a50c-39588deedfcd Menukaarten en naamkaartjes door hem verzameld. 1902-1932 9 stukken 1401 http://proxy.handle.net/10648/d364c516-8dd8-4af5-bc94-c7dc7b6d7196 Stukken betreffende het graf van de familie Calkoen aan de Groenekanse Steeg onder Utrecht. 1913-1935 1 omslag 1402 http://proxy.handle.net/10648/1dd83fbc-f698-4996-8779-2afeee9e0923 Waarschuwing van de burgemeester van Zutphen aan de burgerij aldaar dat de brug over de IJssel door middel van dynamiet opgeblazen kan worden. 1914 1 stuk 1403 http://proxy.handle.net/10648/c2dbe3eb-b209-436d-878f-2580cc63b2fe Tekst van een door koningin Wilhelmina uitgesproken kerstgroet. 1914 1 stuk 1404 http://proxy.handle.net/10648/ef3f1a6b-bce2-46ed-b9f9-954ef891bbd5 Stukken betreffende het huwelijk van A.J.P. Herten en G. baron d'Aulnis de Bourouille te Roermond. 1918 2 stukken 1405 http://proxy.handle.net/10648/dd9a3c53-f744-402c-abcd-3bd1397514d5 Bonkaarten uit de Eerste Wereldoorlog. 1919 1 omslag 1406 http://proxy.handle.net/10648/bbf3ca0d-c79b-4fbc-a925-46b9b9bacf1b Stukken betreffende de verkoop van het landgoed Voordaan, gelegen aan de Groenekan onder Utrecht en de reacties in dag- en weekbladen op de voorgenomen kap van het houtgewas op dit landgoed. 1919-1920 5 stukken 1407 http://proxy.handle.net/10648/b7339a7c-5b81-43e7-a0a9-6003063aface Foto van het door hem bewoonde huis IJsselkade 8 te Zutphen. ca. 1920 1 stuk 1408 http://proxy.handle.net/10648/599b780d-8bd8-4a30-936d-e95cfb6c8d60 Foto van huize 'Het Elze' te Eefde. ca. 1920 1 stuk 1409 http://proxy.handle.net/10648/3004ef57-c435-4a55-8e67-a394c5673477 Krantenknipsels, verzameld door hem. 1915-1935 1 omslag 1410 http://proxy.handle.net/10648/cf13ef64-946a-4967-8d09-248888e67fc2 Stukken betreffende schilderijen van leden van de familie Calkoen in het Rijksmuseum te Amsterdam. ca. 1920 1 omslag 1411 http://proxy.handle.net/10648/6e343b00-5ca6-47d3-a358-18ae81ec971d Foto van leden van de familie Calkoen vervaardigd ter gelegenheid van de eerste familiereünie te Utrecht, met lijst van namen. ca. 1925 2 stukken 1412 http://proxy.handle.net/10648/ae3800aa-ac47-4c1c-8ebd-2069f76474fe Stukken betreffende de oprichting van de 'Calkoenstichting'. ca. 1930 1 omslag 1413 http://proxy.handle.net/10648/da562462-0442-4fbb-8763-bf6f829d4a3f Distributiestamkaart van H.W. Keurenaer. 1939 1 stuk
2.2.47 Judith Calkoen (1869-1935)

Dochter van Abraham Calkoen (2.2.34) en Johanna Maria Judith van Doorn. Zij trouwde in 1923 Frederik Leopold Samuël Frans van Tuyll van Serooskerken van Zuylen (1858-1934).

Zie ook inv.nr. 1346 A.

1414-1420 Ingekomen brieven bij Judith Calkoen. 1878-1934 1 omslag, 6 stukken 1414 http://proxy.handle.net/10648/3c823252-e83b-4ed0-a9f4-43bf4d17ad4e Abraham Calkoen, ca. 1880 1415 http://proxy.handle.net/10648/891aebe1-c7da-4dea-933c-ac1f254711c3 Abraham Calkoen 1934 1416 http://proxy.handle.net/10648/a8a6b766-8471-42c3-9f5c-25a67b5cf5a0 J.G.L. Calkoen 1907 1417 http://proxy.handle.net/10648/3f1ddf9a-f196-4c41-970a-98b8f1b3d2ac M.M.J. Calkoen 1898 1418 http://proxy.handle.net/10648/888a506a-2141-4e9c-8d86-0ba7835496d1 E.C.U. van Doorn, ca. 1880 1419 http://proxy.handle.net/10648/f311bd06-2ecf-47ef-b195-8455380a0e1e J.G. van Doorn 1898 1420 http://proxy.handle.net/10648/00b422b7-f9b0-4abf-bae9-b620fcba6272 Adelaide Snouckaert van Schauburg 1878 1421 http://proxy.handle.net/10648/acba6f32-09ba-4f0c-89bc-7ad575b475ee Akte van haar geboorte, uittreksel uit het register van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage. 1874 1 stuk 1422 http://proxy.handle.net/10648/373cfaf5-716b-4117-9a29-75aa05c5da02 Financiële bescheiden. 1875-1897 1 omslag 1423 http://proxy.handle.net/10648/7e6645b2-40ce-4729-a4c7-d53f2c8971f4 Gezangen, bijbelteksten, gedichten en tekeningen van Judith Calkoen. ca. 1890 1 omslag 1424 http://proxy.handle.net/10648/7d85fd2a-e26b-4b9e-874b-9580236bf85e Bewijs van inschrijving in het register der lidmaten van de 'Eglise Wallone de la Haye'. 1892 1 stuk 1425 http://proxy.handle.net/10648/d510932e-5f46-4ff4-8287-f63e95dfe105 Stukken betreffende het huwelijk van E.C.U. Calkoen en H.W. Keurenaer. 1898 1 omslag 1426 http://proxy.handle.net/10648/0a9e7461-9a5a-4aed-9898-ffa2be7dad6c Verslagen van reizen naar Rome, Brussel en Berlijn door Judith Calkoen en M.C.W. Calkoen. 1901, 1904 3 delen 1427 http://proxy.handle.net/10648/315b7c63-ae0d-4461-b8e6-de6935c35b09 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van J.G.E. van Doorn, douairière, D. van Akerlaken, betreffende haar deel, uittreksel. 1913 1 stuk 1428 http://proxy.handle.net/10648/ed1c0915-d2ff-43ef-8e4a-3f154914814e Staat van opgave van hetgeen zij van haar tante W.C.C. Calkoen heeft geërfd. 1915 1 stuk 1429 http://proxy.handle.net/10648/ea39c2e0-848d-431b-a5b6-7cfecab505b6 Fotografie van leden van de families Van Tuyll van Serooskerken van Zuylen en Calkoen, met lijst van de namen. 1924 2 stukken 1430 http://proxy.handle.net/10648/240dfbe3-b9c1-41a1-9b8b-37b8832ea4e2 Annonce van het overlijden van J.C.E.A. Calkoen van Limmen. 1928 1 stuk 1857 http://proxy.handle.net/10648/b2a65e1b-7455-44f9-9f63-8703d69c82e5 Paspoort, met toegangsbewijs in het kanton Ticino. 1934, 1939 2 stukken 1431 http://proxy.handle.net/10648/5d0c2733-e008-404f-9f4b-aaab1fbc8549 Stukken betreffende haar overlijden en begrafenis. 1941 1 omslag 1876 http://proxy.handle.net/10648/7fd4ef59-4a65-4edd-b8bb-d136aa05623d Stukken betreffende het overlijden. 1941 1 omslag
2.2.48 Johan Godard Laurens Calkoen (1875-1910)

Zoon van Abraham Calkoen (2.2.34) en Johanna Maria Judith van Doorn. Hij volgde een militaire loopbaan en was onder andere luitenant bij de Bereden Artillerie 'De Gele Rijders'. Hij overleed in 1910 aan de gevolgen van een val tijdens een jachtpartij.

2.2.48.1 Familieleven 1432 http://proxy.handle.net/10648/a4a109ba-42c4-4bea-89b2-ae170601eb5c Akte van zijn geboorte, uittreksel uit het register van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage. 1875 1 stuk 1433 http://proxy.handle.net/10648/b2184bb2-9896-47b0-a571-dab0398ae067 Stukken betreffende zijn meerderjarigheidsverklaring. 1896 1 stuk 1434 http://proxy.handle.net/10648/dc361301-7a10-4f37-869b-34403722bb32 Proces-verbaal van het ongeval tijdens de jacht. 1910 1 stuk 1435 http://proxy.handle.net/10648/d85cb066-4fe3-43b6-866d-2139792883be Stukken betreffende het ongeval, de ziekte, dood en begrafenis. 1910 1 omslag 1436 http://proxy.handle.net/10648/9f37d0d6-496b-4eeb-90e3-5b41ac888d77 Stukken betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap. 1910, 1927 1 omslag 2.2.48.2 Loopbaan 1437 http://proxy.handle.net/10648/c5d3dbcb-df04-4089-8e59-3514f4502720 Stukken betreffende zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. 1891-1895 1 omslag 1438 http://proxy.handle.net/10648/d5557954-c1da-4864-adb8-10de90d1513a Stukken betreffende zijn benoeming tot tweede luitenant bij het derde regiment vestingartillerie. 1895 4 stukken 1439 http://proxy.handle.net/10648/bf153e12-2a34-4769-bb29-7a2e74c5d5a6 Koninklijk Besluit betreffende zijn benoeming tot eerste luitenant bij het derde regiment vestingartillerie, uittreksel. 1901 1 stuk 1440 http://proxy.handle.net/10648/9fe35ed5-87a2-4518-aefa-fe75101a7dc3 Diploma van de militaire sportvereniging, afdeling Arnhem. 1910 1 stuk 2.2.48.3 Andere onderwerpen 1441 http://proxy.handle.net/10648/5938bf63-a462-4700-afe7-f6997151ea18 Menukaartjes en naamkaartjes door hem verzameld. 1898-1907 1 omslag 1442 http://proxy.handle.net/10648/edde7ff5-eb09-4083-824b-cfbac9e1b9b8 Foto's van hem. ca. 1895, 1910 2 stukken 1443 http://proxy.handle.net/10648/2bbe33ad-1c25-4af8-98de-e60730214361 Paspoort voor een reis naar Turkije. 1907 1 stuk 1444 http://proxy.handle.net/10648/0097a531-6e99-456f-8d66-43dd2a038e5d Turks paspoort. ca. 1907 1 stuk 1445 http://proxy.handle.net/10648/d7e3800b-00b5-47ca-aa66-822307290b95 Ansichtkaarten. 1907 4 stukken 1446 http://proxy.handle.net/10648/f966316c-6ae2-4a26-a046-8c27c42ca351 Akte voor de stichting van het 'Calkoenfonds' voor de verpleegsters in het Algemeen Velps Ziekenhuis, concept. ca. 1910 1 stuk
2.2.49 Nicolaas Jan Calkoen (1854-1938)

Zoon van Godert Theodoor Adriaan Calkoen (2.2.35) en Helena Florentina Buttingha Wichers. Hij trouwde in 1900 Maria Hugonia barones van der Borch van Verwolde (1873-1952).

1447 http://proxy.handle.net/10648/501d8126-d4fa-4881-a686-d8bb64d62689 Akte van zijn geboorte in 1854, uittreksel uit het register van de burgerlijke stand van Alphen aan den Rijn. 1921 1 stuk 1448 http://proxy.handle.net/10648/bea29ad7-c0df-46df-b0f1-7059f64fc94b Stukken betreffende een in de keizerlijke archieven van Wenen verricht onderzoek naar een adelsdiploma, dat aan Cornelis Calkoen is verleend. 1905 8 stukken 1449 http://proxy.handle.net/10648/48289e71-7ff7-4fd0-8c85-359305120bcd Annonce van zijn overlijden. 1938 1 stuk
2.2.50 Abraham Calkoen (1856-1935)

Zoon van Godert Theodoor Adriaan Calkoen (2.2.35) en Helena Florentina Buttingha Wichers. Hij trouwde in 1884 Henriëtte Jeanette Bowier (1858-1943).

1450 http://proxy.handle.net/10648/1fd8c6de-fdaf-40dc-9be3-ff1df0648b94 Brief van Abraham baron Calkoen, zijn grootvader. 1864 1 stuk 1451 http://proxy.handle.net/10648/876cc478-4472-4ed8-81b8-dcde0e24fe85 Krantenknipsels betreffende zijn eervol ontslag als Officier van Justitie te Utrecht. 1928 4 stukken 1452 http://proxy.handle.net/10648/82bd45ed-db69-4b5a-a620-90df84590fbc Stukken betreffende een aan hem en zijn vrouw door de familie aangeboden schotel van Delftsblauw aardewerk naar aanleiding van hun 50-jarig huwelijk. 1934 3 stukken 1873 http://proxy.handle.net/10648/1d503962-4f6b-41a3-bb9f-2785e82e3609 Stukken betreffende een bord van Delfts aardewerk, vervaardigd ter herdenking van hun 50-jarig huwelijk. 1934 1 omslag 1453 http://proxy.handle.net/10648/af148f1c-e7ff-4ac5-97e9-3ba48f4fba85 Krantenknipsels betreffende zijn overlijden en begrafenis. 1935 3 stukken 1454 http://proxy.handle.net/10648/d3d17f96-bc1e-454c-9eda-cd806083f24e Annonce van het overlijden van Henriëtte Jeanette Bowier, douairière Calkoen. 1943 1 stuk
2.2.51 Abraham Theodoor Calkoen (1840-1899)

Zoon van Elisa Cornelis Unico Calkoen (2.2.45) en Hendrika Wilhelmina Keurenaer. Hij trouwde in 1872 Johanna Geertruida van Toulon van der Koog (1851-1930).

1455 http://proxy.handle.net/10648/a11246e5-e64c-4ce8-ba94-b8cafdc5d6fb Stukken betreffende hun 25-jarig huwelijksfeest. 1897 1 omslag 1456 http://proxy.handle.net/10648/4d444df6-1030-4fa0-b7bd-448e6a4f8687 Annonce van zijn overlijden. 1899 1 stuk 1457 http://proxy.handle.net/10648/dc15081f-0532-41ec-b38d-8040228e0ac5 Annonce van het overlijden van Johanna Geertruida van Toulon van der Koog. 1930 1 stuk
2.2.52 Abraham Calkoen (1899-1972)

Zoon van Elisa Cornelis Unico Calkoen (2.2.45) en Hendrika Wilhelmina Keurenaer. Hij trouwde in 1932 jonkvrouwe Catharina Theresia van Sminia (geboren 1901).

2.2.52.1 Briefwisseling 1458-1480 Ingekomen brieven. 1927-1963 7 omslagen, 16 stukken 1458 http://proxy.handle.net/10648/27b9983d-bb2d-4a56-9e5e-23d3ce777ced Van Beeck Calkoen 1937-1950 1 omslag 1459 http://proxy.handle.net/10648/c2da5c6d-5384-4bfb-a8b3-f751eb9b5d6e A. Benyers 1935 1460 http://proxy.handle.net/10648/be04e3af-894b-4c82-a61b-deaf806191d5 E.C.U. Calkoen 1935 1461 http://proxy.handle.net/10648/fbd6cc72-4a7a-462c-809a-fb5eea6b00c9 Elisa Cornelia Unica Calkoen, ongedateerd 1462 http://proxy.handle.net/10648/0210410a-3451-471f-925f-247261c85c12 H.M. Calkoen 1943 1463 http://proxy.handle.net/10648/422a3241-a3fa-44ea-84a1-e5d690cbe1d1 J.J.A. Calkoen 1937 1464 http://proxy.handle.net/10648/e31acb18-585d-40a8-84d8-68c261a235cf Judith Calkoen 1935-1937 1 omslag 1465 http://proxy.handle.net/10648/89cea37d-ddc9-464b-9b1c-03b997553dab J.A. Grothe van Schellach 1938 1466 http://proxy.handle.net/10648/29bb0d3b-3a83-485a-8eaa-249bb05b8618 H.J.P. Hooft Graafland 1940 1467 http://proxy.handle.net/10648/e6c11944-4499-433b-8770-508e0b4ee7aa F. van Hoogstraten 1952 1468 http://proxy.handle.net/10648/b4c02f8b-c3f3-4e09-85a3-63250a7f796a H. de Jongh 1938 1469 http://proxy.handle.net/10648/92029b97-2bdf-496f-a075-8bc288c9cd2c Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden stenen 1927 1470 http://proxy.handle.net/10648/772d40bb-3b32-497d-b1dc-412dd07be600 burgemeester van Kortenhoef 1934 1 omslag 1471 http://proxy.handle.net/10648/6f25a401-1acd-4e13-a20b-63590ce987bd D.M. de Neufville 1938 1472 http://proxy.handle.net/10648/2a37f77e-7f28-4644-813b-5fc1778a198e B.L.A.M. van Ogtrop 1934 1473 http://proxy.handle.net/10648/473f1fc6-93e3-4ef1-bc50-abe5e5d83837 C.G. Reijnders 1963 1474 http://proxy.handle.net/10648/9ae87419-91d5-41e2-9a6e-d5740f93b404 Staring 1948 1475 http://proxy.handle.net/10648/a5234c9e-eb62-4473-804d-8a0f4b7d1fcf J. van Tschraalwijk 1938 1476 http://proxy.handle.net/10648/cde2f201-3325-440e-9b17-6674757ef8ce A.N.J. van de Poll 194?-1952 1 omslag 1477 http://proxy.handle.net/10648/40b7876c-f57e-4e1c-80e2-e3f4c780bde1 N.S. Trivas 1936 1478 http://proxy.handle.net/10648/d210e265-6ca0-47ab-aa36-5437e275ee9a W.E. van Weede 1942 1 omslag 1479 http://proxy.handle.net/10648/8d5d7fe4-f9c1-465d-98cc-8ba59d582711 J. van Weede 1960 1480 http://proxy.handle.net/10648/fbe5418d-10f0-45b0-bfa4-b3c2fe22dc08 Marie C. van Zeggelen 1940 1 omslag 1852 http://proxy.handle.net/10648/81be57c9-021e-40ce-971a-e755d705fdcf Brief van Abraham Calkoen met verslag van de begrafenis van zijn vader. 1935 1 stuk 1481 http://proxy.handle.net/10648/d2d72486-2b5b-41d0-b0af-4fbb04ecedd8 Overlijdensberichten. 1943-1963 1 omslag

Betreft het overlijden van H.M. van der Koog Toulon, 1943; T.L.H. Bonin, 1944; A.J.P. Herten, 1951; C.J. Keurenaer, 1951; S.B.W. van Limburg Stirum, 1954; A.M.A. Calkoen, 1963.

1482 http://proxy.handle.net/10648/b5851642-40f7-489c-9787-883148fa36c6 Geboortekaartje van Godert Theodoor Allard Calkoen. 1942 1 stuk 1483 http://proxy.handle.net/10648/4f12ce32-90d4-4d30-ae2d-7bab29f30d13 Stukken betreffende het huwelijk van Florentine Theodora Calkoen en Jan Anne baron de Smeth. 1948 1 omslag 1484 http://proxy.handle.net/10648/91a1a6a2-2b4e-4f46-b31b-3f48be4314f6 Huwelijksaankondigingen. 1937-1958 1 omslag

Betreft het huwelijk van: J.F. van Beeck Calkoen en Cornelia gravin van Limburg Stirum, 1937; Allard Philip Reinier Carel Calkoen en Margaretha Johanna Louise de Vries, 1940; J.C.C. baron van Til en Hester Adriënne Henriëtte d'Aulnis de Bourouill, 1943; Willem Hendrik Calkoen en J.C. Annely Cremers, 1945; Jan Anne de Smeth en Florentine Theodora Calkoen 1948; Reinier Adriaan Calkoen en Elisabeth van Berne, 1958.

2.2.52.2 Familieleven en loopbaan 1485 http://proxy.handle.net/10648/cf8b55b7-1f17-4ff6-97b7-bada7db2ca7e Akte van zijn geboorte, uittreksel uit het register van de burgerlijke stand van Roermond. 1919 1 stuk 1486 http://proxy.handle.net/10648/b0195a90-261d-40aa-a278-cf15c1ba62e1 Verklaring van Nederlanderschap, afgegeven door de burgemeester van Zutphen. 1919 1 stuk 1487 http://proxy.handle.net/10648/2fd2b0e5-452a-4cdb-b9f2-37ea01e30576 Stukken betreffende zijn militaire loopbaan. 1919-1950 en ongedateerd 1 omslag 1867 http://proxy.handle.net/10648/7b4b744f-30f7-42bd-a2fd-968681ac57d7 Stukken betreffende de staat van dienst van Abraham Calkoen als cavalerieofficier in het Deense, Bataafse, Franse en Nederlandse leger, afschriften. ongedateerd 4 stukken 1488 http://proxy.handle.net/10648/866a9645-0db1-4ea0-8876-29e5aa624201 Missive van de minister van Justitie aan hem betreffende het bewijs van adeldom. 1922 1 stuk 1489 http://proxy.handle.net/10648/8be55e83-598e-4a42-a462-d5465488e7ea Stukken betreffende zijn huwelijk met Catharina Theresia van Sminia. 1932 1 omslag 1872 http://proxy.handle.net/10648/0d065d74-7c88-48e8-9ce0-032a904b8a03 Stukken betreffende zijn huwelijk met Catharina Theresia van Sminia. 1932 1 omslag 1490 http://proxy.handle.net/10648/6f2dd996-2939-4556-945c-5e9ea9266d25 Stukken betreffende de geboorte van Catharina Aurelia Lucia en Margaretha Cornelia Wilhelmina Judith Calkoen. 1934, 1937 2 stukken 1491 http://proxy.handle.net/10648/f4fe480c-1414-4e5e-a08e-f8a07dbea77d Kwartierstaten van Abraham Calkoen en Catharina Theresia van Sminia. ca. 1935 1 stuk 1878 http://proxy.handle.net/10648/58ff2c5b-20d1-4ee4-adb4-cf162738a536 Persoonsbewijs van Abraham Calkoen. 1944 1 stuk 1492 http://proxy.handle.net/10648/2be9e795-02eb-47b6-903a-c5d209ec087c Certificaat van toekenning van de inhuldigingsmedaille 1948 naar aanleiding van de troonsbestijging van koningin Juliana aan Abraham Calkoen, reserve-majoor van de blauwe huzaren. 1949 1 stuk 1493 http://proxy.handle.net/10648/3a5637fe-396a-4444-98c4-fda48195e915 Certificaat behorende bij het Oorlogsherinneringskruis. 1949 1 stuk 1879 http://proxy.handle.net/10648/4dbaf3fc-109b-4181-adcf-fb01c1e4dfd4 Bewijzen van opneming in het bevolkingsregister van 's-Gravenhage. 1962, 1967 2 stukken 1494 http://proxy.handle.net/10648/adaea125-4a5e-460a-930f-d67a985f9913 Stukken betreffende zijn benoeming van Abraham Calkoen, president van de diaconie van de Eglise Wallone de la Haye, tot commandeur de l'Ordre de l'Etoile Noire. 1963 1 omslag 2.2.52.2.1 Militaire - en semi-militaire functies 1883 http://proxy.handle.net/10648/0fb08338-5557-47c4-b92e-b0b58f1ed90c Stukken betreffende zijn loopbaan bij de cavalerie. 1918-1957 1 omslag 1884 http://proxy.handle.net/10648/42069283-4808-4dae-ab22-d2688b899fcc Foto's uit zijn militaire diensttijd. 1918-1947 1 omslag 1885 http://proxy.handle.net/10648/d5cef454-ab92-4ad5-880d-6fe262abccae Foto's en krantenknipsels betreffende hem als militair. 1931-1939 1 omslag 1886 http://proxy.handle.net/10648/065619fb-cfd3-449d-88e9-cfa388b533c3 Stukken betreffende indiensttreding en ontslag bij de tijdelijke gemeentelijke dienst voor verzorging van Rotterdamse vluchtelingen te 's-Gravenhage, met jaarverslag van 1940 van deze dienst. 1941 1 omslag 1887 http://proxy.handle.net/10648/a581fb7a-c8c2-444c-9000-0a20ac5d8542 Verslag van het treffen in 1940 bij Dubbeldam door korporaal J. Dolfing, getypt, met doorslag. 1942 2 stukken 1888 http://proxy.handle.net/10648/9dadaeaa-097e-4654-bdc1-6c331fd6a93b Doorgangsbewijs voor B. van Haarsma Buma, getekend door hem als commandant van de Koninklijke Marechaussee te 's-Gravenhage. 1945 1 stuk 1889 http://proxy.handle.net/10648/90aba357-b0f8-486b-babe-7283b16a1298 Brief van de Inlichtingendienst aan de chef Bureau Uitreiking Permits, houdende een lijst van personen met opgave van hun politieke gezindheid. 1945 1 stuk 1890 http://proxy.handle.net/10648/7d7fffdd-2d89-4d70-940a-70eb61bbc216 Stukken betreffende zijn ontslag als dienstassistent bij de kring Bescherming Bevolking Zuid-Holland. 1962-1963 2 stukken 1495 http://proxy.handle.net/10648/c8f894cb-2e1c-4943-85ad-ee41c9b027f7 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Genealogisch-Heraldisch Genootschap 'De Nederlandse Leeuw'. 1927 en ongedateerd 1 omslag 1496 http://proxy.handle.net/10648/a0162481-83fd-4a13-a1da-80409d515f62 Verzoek van 'Le Comité du Club de la Haye' aan hem om lid te worden. na 1935 1 stuk 2.2.52.2.2 Lidmaatschappen 1892 http://proxy.handle.net/10648/be817952-6413-4e09-8b15-1bc1b96c62dd Stukken betreffende zijn benoeming tot Ereridder en tot Rechtsridder van de Johanniter Orde in Nederland, met brieven van deze orde over verschillende zaken. 1935-1959 1 omslag 1497 http://proxy.handle.net/10648/32f1cb82-50f6-41f7-9178-ea66ee6d6dba Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Johanniter-Orde. 1937 1 omslag 1498 http://proxy.handle.net/10648/cae2d7f9-0ab8-4756-a93f-4d1f6796a8b9 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Heren Edelen Representerende de Ridderschap van Utrecht. 1937-1950 11 stukken 1499 http://proxy.handle.net/10648/8de92a31-dcaa-4e0e-ab01-401f1cb4c083 Stukken betreffende zijn verkiezing tot diaken van de Eglise Wallone de la Haye. 1938-1939 3 stukken 1903 http://proxy.handle.net/10648/25deadcc-3c06-41b7-969d-7c5cd41a07b1 Stukken betreffende zijn lidmaatschap en functies bij de Waalse Kerk in Den Haag. 1954, 1967 2 stukken 1500 http://proxy.handle.net/10648/c59ea408-160e-4497-8df8-bcdeadbfb0a0 Verklaring van de politiepresident van 's-Gravenhage dat Abraham baron Calkoen is aangewezen om de Haagse bevolking les te geven op het gebied der zelfbescherming tegen luchtaanvallen. 1943 1 stuk 1893 http://proxy.handle.net/10648/50886c4c-51af-4e59-82fb-5544f719b07a Brieven van de Geheime Orde van St. Joris, met bijlagen. 1945-1946 1 omslag 1894 http://proxy.handle.net/10648/2d7c2a1d-11fd-4615-9681-43aa50441a74 Stukken betreffende zijn benoeming tot Commandeur de l'Ordre de l'Etoile Noire. 1963 2 stukken

Zie ook inv.nr. 1494.

2.2.52.3 Financiën 1501 http://proxy.handle.net/10648/4ba0ba4f-1e34-4789-a1a0-eff3e92fd46d Rekeningen en kwitanties. 1923-1946 1 omslag 2.2.52.4 Andere onderwerpen 1502 http://proxy.handle.net/10648/b80294bf-0163-47c1-b29f-b526f866754e Gelegenheidsgedicht bij zijn geboorte. ca. 1899 1 stuk 1503 http://proxy.handle.net/10648/78a11d59-6bab-4e24-b713-59908e29353a Verklaring van de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat Abraham Calkoen de drager is van een pakket stukken voor de Nederlandse ambassade te Brussel. 1927 1 stuk 1504 http://proxy.handle.net/10648/1e3accae-9815-43fd-9299-c0682a87bf64 Akte van de oprichting van een stichting tot het bewaren van familieportretten van het geslacht Calkoen, concept. ca. 1930 2 stukken 1505 http://proxy.handle.net/10648/a055b303-20dd-4902-ba70-a864b59fd108 Uitnodiging van de Britse ambassadeur voor een soirée dansante. ca. 1930 1 stuk 1506 http://proxy.handle.net/10648/b3d5e6e0-cae8-437e-879f-d91b414d5ae0 Missive van de minister van Justitie betreffende aantekening van het overlijden van E.C.U. baron Calkoen in de filiatieregisters van de Nederlandse adel. 1935 1 stuk 1507 http://proxy.handle.net/10648/7c50fc69-e302-4790-bd80-5772eebaa810 Stukken betreffende de plaatsing van het geslacht Calkoen in het Nederlandse adelsboekje. 1935-1954 1 omslag 1508 http://proxy.handle.net/10648/4ec2fc0a-feb1-4df5-9216-25916a8131ce Stukken betreffende het familiegraf van de familie Calkoen aan de Groenekanse Steeg onder Utrecht. 1935-1940 1 omslag 1509 http://proxy.handle.net/10648/8e22ae8e-6225-4453-b945-1d4d66798a04 Lijst der begravenen in het familiegraf te Groenekan opgesteld door A.Ph.R.C. Calkoen en gezonden aan Abraham Calkoen. 1952 2 stukken 1891 http://proxy.handle.net/10648/1028c487-52ed-478a-8dfd-da7e0d77904f Uitnodigingen voor bezoeken aan de koningin. 1928-1929 1 omslag 1510 http://proxy.handle.net/10648/599cc15c-c1bb-4a57-a23a-c695e1e20050 Uitnodiging tot een audiëntie bij de koningin voor C.T. baronesse Calkoen, geboren Van Sminia. 1937 1 stuk 1511 http://proxy.handle.net/10648/58d6f5dd-70d3-452b-81d7-4c6adcb72190 Stukken betreffende de feestelijkheden bij het huwelijk van prinses Juliana en Bernard prins van Lippe-Biesterfelt. 1937 1 omslag 1512 http://proxy.handle.net/10648/65213a4b-3116-4771-88d6-f43eabcc5160 Stukken betreffende een op verzoek van Abraham baron Calkoen door de 'Deutsche Adelsgenossenschaft für die Aufgaben der Christlichen Adels' in Berlijn verricht onderzoek naar de mogelijke verheffing van mr. Cornelis Calkoen in de adelstand. 1939 1 omslag 1513 http://proxy.handle.net/10648/c19b494c-1f90-46f3-bc50-4dbb5cff5f11 Stukken betreffende het boek 'Grand Seigneur' van Marie C. van Zeggelen handelende over mr. Cornelis Calkoen. 1940 1 omslag

Zie voor correspondentie met Marie C. van Zeggelen, inv.nr. 1480.

1514 http://proxy.handle.net/10648/3b46dbb2-ac11-462b-965a-7786dd5fff21 Stukken betreffende de genomen maatregelen voor de evacuatie van de burgerbevolking in de gemeente Baarn. 1940 1 omslag 1515 http://proxy.handle.net/10648/690a7428-a5d4-498f-b3bc-67f3097a541d Stukken betreffende een door prof.dr. Van Bemmelen, hoogleraar te Groningen, uitgevoerd onderzoek naar de aantoonbaarheid van trekken van de familie Hasselaer via de familie Snouckaert van Schauburg tot in de familie Calkoen. 1941-1942 4 stukken 1516 http://proxy.handle.net/10648/ba247f1c-f462-420b-8c96-304b382d0ed3 Bewijs van toegang tot de landgoederen van de koningin onder Wassenaar en Voorschoten. 1942 1 stuk 1517 http://proxy.handle.net/10648/80942593-bd5c-452f-89ae-233b633ca207 Stukken betreffende het terughalen van het familiearchief Calkoen uit het depot van het Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. 1944 3 stukken 1518 http://proxy.handle.net/10648/c37b9a4b-e88f-42b4-9d3f-4f38defb48d3 Extra-editie van Nemo's Nieuws betreffende de gebeurtenissen van 28 april 1945. 1945 1 stuk 1519 http://proxy.handle.net/10648/09005c23-305a-4670-bf6e-d19da837b79f Enquêteformulier ten aanzien van het actief deelnemen van Nederland aan de bevrijdingsoorlog in Indië, na beëindiging van de oorlog in Europa. 1945 1 stuk 1520 http://proxy.handle.net/10648/6593ca01-7a70-4263-b855-5b532aea214b Stukken betreffende de feestelijkheden bij de troonsbestijging van koningin Juliana. 1948 3 stukken 1902 http://proxy.handle.net/10648/6d7f5d59-2999-4dcd-8c08-692ffd76853b Stukken betreffende een brandverzekering, afgesloten bij de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij van Woudsend. 1952 1 omslag 1521 http://proxy.handle.net/10648/cf647b74-ee69-426e-97c5-cf668ab20514 Rouwbrief van J.E. van Panhuys naar aanleiding van het overlijden van zijn echtgenote, afschrift. ca. 1950 1 stuk 1522 http://proxy.handle.net/10648/867bc8b0-c543-466f-8ba5-c551211dec48 Stukken van de Hoge Raad van Adel betreffende de spelling van geslachtsnamen, schrijfwijze van adellijke titels en predikaten en de wijze van adresseren aan leden van de Nederlandse adel. 1951 1 omslag 1523 http://proxy.handle.net/10648/d5e328f4-9fb0-4c56-b050-eb201b96a02b Staat, houdende opgave van de personen die Th.W.C. Calkoen naar aanleiding van diens zeventigste verjaardag een geschenk zullen aanbieden. 1954 2 stukken 1524 http://proxy.handle.net/10648/7748fce8-9ab9-44f6-ae5e-ede8b320ac32 Krantenknipsels. 1956 2 stukken 1525 http://proxy.handle.net/10648/a186672c-ce11-4669-86e8-414751fb6970 Gebed, gedaan in de Nieuwe Kerk te Delft naar aanleiding van het overlijden van prinses Wilhelmina. 1962 1 stuk 1526 http://proxy.handle.net/10648/ec01b4f5-0b34-4fff-b0c2-17245032131b Uitnodiging voor een receptie op de ambassade van Turkije ter gelegenheid van de verjaardag van de proclamatie van de Turkse republiek. 1963 1 stuk 1900 http://proxy.handle.net/10648/3c7dcfb2-c98e-4f26-87cb-2cc9c6bab5fb Stukken betreffende schenking en uitlening van portretten aan de Staat der Nederlanden. 1966-1969 3 stukken 1895 http://proxy.handle.net/10648/8605c3d7-aac8-4794-9ee3-43d0f8eb2b36 Rouwkaart van de Franse ambassadeur waarin deze dank zegt voor het betoonde medeleven naar aanleiding van de dood van generaal De Gaulle. 1970 1 stuk
2.2.53 Elisa Cornelia Unica Calkoen (geboren in 1904)

Dochter van Elisa Cornelis Unico Calkoen (2.2.46) en Hendrika Wilhelmina Keurenaer. Zij trouwde in 1933 Otto Barchmann (geboren 1899).

1527 http://proxy.handle.net/10648/2a49e8fe-9597-4eba-b7d9-999955b52a41 Staat van opgave van de goederen die zij van haar oudtante W.C.C. Calkoen ten geschenke heeft gekregen uit de goederen van diens zuster A.J. Calkoen. 1909 1 stuk 1528 http://proxy.handle.net/10648/5e186909-ee8b-4a05-bb74-6ea06b802d10 Aankondiging van haar huwelijk met Otto Barchmann. 1933 1 stuk 1529 http://proxy.handle.net/10648/bbdea084-00f8-4d58-a210-562e75207ed8 Programma van de huwelijksinzegening van Otto Barchmann en Elisa Cornelia Unica Calkoen. 1933 1 stuk 1530 http://proxy.handle.net/10648/9432527d-ad68-4d65-9058-22ed5879f952 Aankondiging van de geboorte van hun dochter. 1938 1 stuk 1856 http://proxy.handle.net/10648/83c3d33f-3697-4b5b-a994-7d65bb8c6367 Ingekomen brief van Abraham Calkoen aan zijn moeder. 1945 1 stuk
3. AANVERWANTE FAMILIE 3.01 Van Beeck Calkoen

De familie Van Beeck Calkoen is verwant aan de familie Calkoen door afstamming van Jan Willemsz. Calkoen en Alida Temminck (2.2.1).

1531 http://proxy.handle.net/10648/f2138ad0-f3cf-4595-a8ff-3fecbc840b51 Krantenknipsels van berichten betreffende de familie Van Beeck Calkoen. 1895-1935 1 omslag 3.01.1 Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772-1811)

Zoon van Wilhelmus Jabes Calkoen en Wilhelmina Maria Verborcht. Hij trouwde in 1803 Sara Antonia Lucretia van Westrenen (1778-1846).

1532 http://proxy.handle.net/10648/0de041d3-3380-4b47-8235-16a6ca5b998c 'Ter gedachtenisse van wijlen Jan Frederik van Beeck Calkoen, hoogleraar in de Wijsbegeerte, Wis- en Sterrekunde aan de Hoogeschool te Utrecht. 1813 1 deel
3.02 Alida Danckerts en haar broer Pieter Danckert.

De familie Danckerts was verwant aan de familie Calkoen door het huwelijk in 1634 van Klaas Calkoen en Elisabeth Danckerts. Alica Dochter van Cornelis Danckerts en Oede Dirksdr. Seijl. Zij trouwde in Pieter Blankert (?-?)

1914-1918 Stukken betreffende de door Alida Danckerts en haar broer Pieter Danckerts onder fideicommissair verband nagelaten legaten 1650-1721 en z.d. 5 stukken en 1 charter 1914 http://proxy.handle.net/10648/1a142771-82ea-4ca4-ac55-93fcf00b3f5b Testament van Alida Danckerts, echtgenote van Pieter Blankert, afschrift, met aantekeningen van kwitantie wegens enkele ontvangen legaten, 1650-1651 1915 http://proxy.handle.net/10648/04059d04-a960-4178-a75e-981281f0a049 Testament van Pieter Danckerts, echtgenote van Pieter Blankert, afschrift, met aantekening van kwitantie wegens ontvangen legaat, 1660-1661 1 charter 1916 http://proxy.handle.net/10648/fc12ce31-5df9-45d2-8cc9-7f38ce7ea38a Overeenkomst tussen de gerechtigden in de beide legaten tot erkenning van Catharina de Wilde, echtgenote van Johannes Louterbeeck, als enige fideicommissaire legataris en tot regeling van de betaling van renten en lasten en inzake de aanzuivering van het kapitaal, afschrift, 1701 1917 http://proxy.handle.net/10648/68fac2c3-f7ab-4f54-b68d-e486ff4af680 Onderhandse overeenkomsten tussen de gerechtigden in de beide legaten tot verdeling van de, na het kinderloos overlijden van Catharina de Wilde, vrijgevallen kapitalen onder de erfgenamen van Alida Danckerts, resp. van Pieter Danckerts, 1721 1918 http://proxy.handle.net/10648/afe20365-e9ef-4d3e-935f-e7d901df92af Memorie over de geschiedenis van de beide legaten, met bijgevoegde biografische aantekening over Pieter Danckerts door A.J. van Beeck Calkoen, z.d. (1710 en 1996)
3.03 Bicker

1. De familie Bicker was verwant aan de familie Calkoen door huwelijk in 1752 (2.2.15) 3.2.1 Jacob Bicker (1581-1651).\

2. Zoon van Jacob Pietersz. Bicker en Aafje Jacobsdr. de Moes. Hij trouwde in 1608 Anna Roelofsdr. (1589-1626).

3.03.01 Jacob Bicker 1533 http://proxy.handle.net/10648/9b404e15-9bec-44bc-be41-f4e1439586a7 Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap, berustende bij de weeskamer te Amsterdam tussen zijn zoons Roelof, Jacob en Henrik Bicker. ca. 1629 1 katern 3.03.02 Henrik Bicker (1615-1651)

Zoon van Jacob Jacobsz. Bicker (3.2.1) en Anna Roelofsdr. Hij trouwde in 1639 Eva Jansdr. Geelvinck (1619-1698).

1534 http://proxy.handle.net/10648/297fec75-0434-4217-b87f-ce6f0c346ace Akte van huwelijkse voorwaarden tussen hem en Eva Geelvinck. 1639 1 katern 1535 http://proxy.handle.net/10648/98793402-5ac3-469f-9a41-8c5764033372 Testament van hem en Eva Geelvinck. 1642 1 katern 1536 http://proxy.handle.net/10648/9365525b-57bf-4dca-ae6d-58a1d1bfa2a7 Verklaring van hem en Eva Geelvinck betreffende de door Roelof Bicker te vervullen voogdij over hun na te laten kinderen. 1646 1 stuk 1537 http://proxy.handle.net/10648/c5486852-5a6d-4670-9b0b-a943faeb8349 Testamentaire codicillen van Eva Geelvinck. 1673-1695 1 omslag
3.03.03 Henrik Bicker (1649-1718)

Zoon van Henrik Bicker (3.2.2) en Eva Geelvinck. Hij trouwde in 1681 Maria Johansdr. Schaap (1658-1725).

1538 http://proxy.handle.net/10648/bbdb95fa-f978-407c-b1cf-dc2394c4b975 Eigendomsbewijs van een obligatie ter waarde van negenentwintighonderd pond ten laste van de ontvanger-generaal van Holland en West-Friesland, afgegeven door Gilles Graafland. 1715 1 stuk
3.03.04 Jacob Bicker (1642-1713)

Zoon van Henrik Bicker (3.2.2) en Eva Geelvinck. Hij trouwde in 1695 Sara Jansdr. Hinlopen (1600-1749), weduwe van Albert Geelvinck.

1539 http://proxy.handle.net/10648/e028ad9c-e5ff-405c-903d-c2b7031dc380 Testament van hem en Sara Hinlopen. 1696-1713 1 katern

Het betreft hier een kopie daterend uit 1713.

1540 http://proxy.handle.net/10648/b34aa6f6-475e-4f27-b3da-a9757135629f Stukken betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap en Sara Hinlopen. 1749-1750 1 omslag
3.03.05 Anna Bicker (ca.1650-1703)

Dochter van Henrik Bicker en Eva Geelvinck?.

1541 http://proxy.handle.net/10648/fda75d81-099d-4920-a047-eb8026d99c65 Testament van haar. 1700 1 katern 1542 http://proxy.handle.net/10648/51ce54bb-48dc-49c3-95fd-b09b8d3aa689 Akte van scheiding en deling van haar nalatenschap tussen haar familieleden. 1793 1 katern
3.03.06 Henrik Bicker (1682-1738)

Zoon van Henrik Henriksz. Bicker (3.2.3) en Maria Johansdr. Schaap. Hij trouwde in 1714 Geertruid Pietersdr. Eyghels (1685-1722) en in 1723 Catharina Cornelia Jansdr. Backer (1688-1758). Zij hertrouwde Willem Munter.

1543 http://proxy.handle.net/10648/95f5e325-0563-4747-b91a-ade712941cc5 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen hem en Geertruid Eyghels. 1714 1 katern
3.03.07 Jan Berndt Bicker (1695-1750)

Zoon van Henrik Henriksz. Bicker (3.2.3) en Maria Johansdr. Schaap. Hij trouwde in 1720 Johanna Sara Andriesdr. Pels (1702-1791).

1544 http://proxy.handle.net/10648/12c2ff5c-e63e-42f5-8566-f8c42f3b8ad9 Testament van hem en Johanna Sara Pels. 1724 1 katern 1545 http://proxy.handle.net/10648/9cfaa79e-c7fe-4ded-bc5d-fca7a4352b8b Stukken betreffende de nalatenschap van Jacob Jacobsz. Hinlopen, heer van Grimmesteyn, oud-schepen en raad van Amsterdam. 1714-1739 1 omslag

Deze stukken zijn in het bezit gekomen van Johanna Sara Pels uit de nalatenschap van Sara Hinlopen, de tante van haar man.

1546 http://proxy.handle.net/10648/1ed90718-bec4-4630-8617-81fe43d8dee3 Akte van transport van achtentwintigduizend vijfhonderdvierennegentig gulden door Johanna Sara Pels aan haar dochter Agnes Catharina Bicker echtgenote van Abraham Calkoen. 1752 1 stuk 1547 http://proxy.handle.net/10648/b4f10ae7-c76c-476f-9a61-5334754669f2 Kwitantie van Cornelis Twisk wegens de koop van een huis c.a. aan de Heerengracht bij de Vijzelstraat te Amsterdam aan Johanna Sara Pels, met retroacta van 1688-1785 betreffende dit huis en een huis aan de Regulierdwarsstraat. 1785 1 omslag 1548