1.01.47.08 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling J. Florijn, 1774-1817 J. de Hullu Nationaal Archief, Den Haag 1924 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Elena Magnée-Smirnova, 11 september 2007. This finding aid is written in Dutch. Beschrijving van het archief Admiraliteitscolleges XII Florijn Admiraliteiten / Florijn 1774-1817 184 0,36 meter; 6 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven en gedrukte teksten. Nationaal Archief, Den Haag Jacob Florijn Het archief bevat met name stukken over navigatie (en het onderwijs daarin bij de Admiraliteiten) eind 18e - begin 19e eeuw. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

De stukken zijn afkomstig van Jacob Florijn. Mathematicus-examinateur bij de Admiraliteit op de Maze en examinateur-generaal van 's Lands zeeofficieren bij het Committé tot de zaken van de Marine en de daarop gevolgde marinebesturen (c. 1776-1817).

Geschiedenis van het archiefbeheer

Afgestaan door het ministerie van Marine in 1870. Vgl. Inkomende brief 1870 n° 148.

De rechtstitel is (nog) onbekend

1.01 Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Admiraliteitscolleges XII Florijn, 1774-1817, nummer toegang 1.01.47.08, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Admiraliteiten / Florijn, 1.01.47.08, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1-4 Stukken. ingekomen bij Florijn en minuut- en copie-uitgaande stukken van hem. 1776-1817 4 pakken 1 http://proxy.handle.net/10648/fee77bee-a412-4b22-b387-6c4b223bb28e 1776 Februari 27 - 1794 November 21.

Hierbij ook eenige stukken door Florijn blijkbaar tot zijn naricht bijeenverzameld.

2 http://proxy.handle.net/10648/56292d42-8b40-4f71-99cc-b3dc6b50855c 1796 Maart 17 - 1803 Februari 26. 3 http://proxy.handle.net/10648/dd7b11f6-d943-4f0b-8fa6-6523c91fe0f4 1805 Mei 1 - 1810 December 28. 4 http://proxy.handle.net/10648/6fa5659a-1683-4f16-b123-113ed5bc049c 1811 April 11 - 1817 Juli 25. 5 http://proxy.handle.net/10648/41a89679-07a1-4aa7-8b53-c6f36cf1a72e Uittreksels uit scheepsjournalen, beschrijvingen van vaarwaters, rapporten omtrent vaarwaters en andere stukken betreffende de vaart in verschillende zeeën. 1774 - 1803. 1 pak

Blijkens de op sommige stukken voorkomende adressen zijn deze bij Florijn ingekomen.

6 http://proxy.handle.net/10648/d9bd7fdb-a41f-42f7-a6a6-8817863273e1 Stukken, ingekomen bij de "Commissie tot bepaling der lengte op zee en verbetering der zeekaarten", ingesteld bij resolutie der Admiraliteit te Amsterdam van 6 April 1787. 1787 - 1793. 1 pak

Genummerd: 1-36, 38, 40-42, 44-48, 51, 52?, 53-55. Verscheidene stukken zijn van een opschrift voorzien door het lid der Commissie Professor J.H. van Swinden. Mogelijk zijn zij blijven berusten onder Florijn, die eerst correspondent en sinds September 1789 medelid dezer Commissie is geweest.